Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagrofa-koncernens kædeaftaler"

Transkript

1 1 af :02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med detailhandelskæderne Favør, Spar, Super Spar, Her & Nu og Kisa Service. Dagrofa har i den forbindelse anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk. 1 for samtlige aftaler. Endvidere har Dagrofa i forbindelse med sagsbehandlingen udleveret Favørkædens lagerhotelaftale, som er blevet behandlet sammen med de anmeldte aftaler. Denne aftale vil blive behandlet senere. Det samme gælder for Favør Konceptets punkt 6.2, som henviser til og kort beskriver lagerhotelaftalen. Aftalerne er indbyrdes forskellige. Et fællestræk er, at samtlige aftaler indeholder bestemmelser om, at Dagrofa, henholdsvis Lekkerland skal være hovedleverandør for den enkelte købmand eller kioskejer. Alle aftalerne indeholder endvidere bestemmelser om fælles markedsføring og tilbudskampagner. Derudover er der særlige bestemmelser, som kun fremgår i enkeltaftaler, for eksempel en særregel i Kisa Service-kontrakten om overholdelse af bestemte priser i kampagneperioder samt forbud mod etablering af konkurrerende virksomhed. Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen finder ikke anvendelse på aftalerne, men kan i vidt omfang anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen af aftalerne. 2. Afgørelse For samtlige aftaler meddeles det Dagrofa a/s, at de indeholder bestemmelser, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og at der derfor ikke kan meddeles ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Kontrakt for Kisa Service Konkurrencerådet meddeler individuel fritagelse for aftalen efter konkurrencelovens 8, stk. 1 med undtagelse af bestemmelsen om fastsatte tilbudspriser i punkt 9 samt bestemmelsen i punkt 12 om, at kontrakttager ikke må drivende konkurrerende virksomhed udenfor kæden. Konkurrencerådet finder ikke, at bestemmelserne kan fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1, idet Rådet lægger vægt på, at bestemmelsen pålægger den enkelte kioskejer unødige begrænsninger til skade for forbrugeren. Da aftalen bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden gives fritagelsen for en periode på 5 år fra den 1. januar 1998, det vil sige for perioden indtil den 31. december 2002, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3 og 27, stk. 4. Dagrofa a/s påbydes, jf. konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1), at ophæve bestemmelsen om fastsatte tilbudspriser i punkt 9 samt bestemmelsen i punkt 12 om, at kontrakttager ikke samtidig må drive lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden. Påbudet skal være efterkommet senest 3 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse, det vil sige den 30. december Favør Konceptet Konkurrencerådet meddeler individuel fritagelse for aftalen efter konkurrencelovens 8, stk. 1

2 2 af :02 med undtagelse af bestemmelsen i Favør Konceptets punkt 6.2. om leverandørbonus, som der ikke er taget stilling til. Bestemmelsen vil blive behandlet senere sammen med Favørs lagerhotelaftale. Da aftalen bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden gives fritagelsen for en periode på 5 år fra den 1. januar 1998, det vil sige for perioden indtil den 31. december 2002, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3 og 27, stk. 4. Aktionæroverenskomsten vedr. købmandskæderne Spar A/S og Super Spar A/S samt Her & Nu kædeaftalen Aftalerne kan alle fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Da aftalerne bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden gives fritagelsen for en periode på 5 år fra den 1. januar 1998, det vil sige for perioden indtil den 31. december 2002, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3 og 27, stk Sagsfremstilling 3.1 Dagrofa Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med detailhandelskæderne Favør, Spar, Super Spar, Her & Nu og Kisa Service. Skandinavisk Tobakskompagni A/S ejer 55 % af Dagrofa. De øvrige ejere er KFI Erhvervsdrivende Fond, Carlsberg A/S og Den Danske Bank A/S. Dagrofa-koncernens hovedaktivitet er at fungere som grossist på det danske dagligvaremarked. Moderselskabet, Dagrofa a/s, omfatter blandt andet Dagrofa Food Service, Frugt & Grøntdivisionen og Købmandsdivisionen. Moderselskabet indeholder endvidere en indkøbsafdeling, som er en fælles funktion for hele koncernen. Andre aktiviteter er henlagt til datterselskaberne Dagrofa S/Engros A/S, Lekkerland A/S (hvoraf Dagrofa ejer 75 %), Nord Data A/S og Nord Data Detail A/S. Dagrofa-koncernen havde i regnskabsåret 1996/97 en bruttoomsætning på knap 7,6 mia. kr. 3.2 Markedsafgrænsning Alle de anmeldte aftaler vedrører aftaler mellem grossister og kæder i detailhandelen. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de berørte grossister og detailhandelskæder er aktive på det samme marked. Spar, Super Spar og Favør, som alle får leverancer fra Dagrofa, er supermarkeder. Et supermarked defineres i den forbindelse som en butik med selvbetjening og fuldt fødevaresortiment 1. På dette marked havde Dagrofa i ,5 % af omsætningen i grossistleddet. I detailledet havde Spar og Super Spar i 1995 tilsammen 3,3 % og Favør 3,5 % af omsætningen. Her & Nu- og Kisa Service-butikkerne er ikke omfattet af ovennævnte definition af supermarkeder. Det relevante marked for butikkerne må i stedet være markedet for kiosker og nærbutikker med en omsætning på under 10 mio. kr. årligt 2. Her & Nu-butikkerne havde i 1997 en andel på 1,2 % og Kisa-kæden en andel på 3 % af omsætningen på markedet for kiosker og nærbutikker. Lekkerland, som leverer til både Her & Nu- og Kisa Service-butikkerne, var i 1997 hovedleverandør til 30,3 % af alle kiosker og nærbutikker på markedet. Dagrofa-ejede grossister (Sügro, Lekkerland og Dagrofa) havde i 1997 sammenlagt en markedsandel på 51,3 %, udregnet

3 3 af :02 efter antal af kiosker og nærbutikker eller 49,3 % udregnet efter omsætning på det pågældende marked. Den samlede dagligvareomsætning i kolonial- og kiosksektoren var i 1997 ca. 103 mia. kr. Heraf udgjorde omsætningen på markedet for kiosker og nærbutikker lidt over 25 mia. kr., det vil sige ca. 24 %. Supermarkeder og varehuse havde i 1995 en samlet omsætning på 58,6 mia. kr., hvilket udgjorde ca. 60 % af den totale dagligvareomsætning i kolonial- og kiosksektoren. 3.3 De anmeldte aftaler For samtlige anmeldte aftaler har Dagrofa anmodet om erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. For så vidt angår de enkelte kædeaftaler for Her & Nu og Kisa Service-butikkerne er aftaleparterne på den ene side Lekkerland og på den anden side den enkelte kioskejer og kædemedlem. For så vidt angår Spar og Super Spar er aftalerne indgået mellem Dagrofa og den enkelte købmand og kædemedlem. I Favør-kæden er konceptet fastsat af kæden, uden at Dagrofa er egentlig aftalepart. Spar A/S: Dagrofa har anmeldt aktionæroverenskomst af 14. august 1991 vedrørende Købmandskæden Spar A/S. Aktionæroverenskomsten er indgået mellem Dagrofa og hver enkelt Spar-købmand. I aftalens punkt 3 forpligter den enkelte købmand sig til i videst muligt omfang at samhandle med samtlige divisioner og selskaber i Dagrofa-koncernen, som skal være købmandens hovedleverandør. Hovedleverandørkravet er ikke nærmere defineret til f.eks. at vedrøre bestemte varegrupper, mængder, procentdele eller lignende af omsætningen. Den enkelte købmand forpligter sig desuden til aktivt at føre det sortiment og deltage i den markedsføring, der til enhver tid fastsættes for kæden, samt til i øvrigt at overholde de retningslinjer, som fastsættes af Spar-kæden. Markedsføringen forestås af Dagrofa, og tilrettelægges og gennemføres af Dagrofa og Spar-kæden i samråd. Efter punkt 4 opnår den enkelte Spar-købmand ikke ved overenskomsten en eneret på et bestemt kundeområde. Bestyrelsen i Købmandskæden Spar A/S tager dog ved sin vurdering af ansøgninger om optagelse af nye forretninger i kæden hensyn til de lokale konkurrenceforhold, således at man opnår størst mulig synergi i kæden. Hver af parterne kan opsige samarbejdet med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned, jf. punkt 10. Super Spar A/S: Dagofa har anmeldt aktionæroverenskomst af 2. oktober 1996 vedrørende Købmandskæden Super Spar A/S. Aktionæroverenskomsten er indgået mellem Dagrofa og hver enkelt Super Spar-købmand. Ved aftalens punkt 3 forpligter den enkelte købmand sig til i videst muligt omfang at samhandle med samtlige divisioner og selskaber i Dagrofa-koncernen, som skal være købmandens hovedleverandør. Hovedleverandørkravet er ikke nærmere defineret til f.eks. at vedrøre bestemte varegrupper, mængder, procentdele eller lignende af omsætningen.

4 4 af :02 Den enkelte købmand forpligter sig desuden til aktivt at føre det sortiment og deltage i den markedsføring, der til enhver tid fastsættes for kæden, samt til i øvrigt at overholde de retningslinjer, som fastsættes af Super Spar-kæden. Markedsføringen forestås af Dagrofa, og tilrettelægges og gennemføres af Dagrofa og Super Spar-kæden i samråd. Efter punkt 4 opnår den enkelte Super Spar-købmand ikke ved overenskomsten en eneret på et bestemt kundeområde. Bestyrelsen i Købmandskæden Super Spar A/S tager dog ved sin vurdering af ansøgninger om optagelse af nye forretninger i kæden hensyn til de lokale konkurrenceforhold, således at man opnår størst mulig synergi i kæden. Hver af parterne kan opsige samarbejdet med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned, jf. punkt 10. Favør: Dagrofa har anmeldt Favør Koncept for Favør-konceptet er en række retningslinjer, der er forhandlet i Favør-kædesamarbejdet, og som skal overholdes af hver enkelt Favør-købmand. Den enkelte Favør-købmand har ikke krav nogen geografisk eksklusivitet, jf. punkt 3.1. Ved godkendelse af nye Favør-butikker vil det dog blive tilstræbt, at det enkelte medlem sikres et passende geografisk område. Som betingelse for at blive optaget i Favør-kæden skal supermarkedet være medlem af Dagrofa Friskvaretjeneste, som er en intern kvalitetskontrol, jf. punkt 3.a). Købmanden skal desuden overholde Favørs leverandør- og konceptaftaler, herunder blandt andet MD aftalen, Ferdinand, Frilandsgris samt aftalen om forskellige Favør-produkter. Endelig skal købmanden overholde lagerhotel-aftalerne samt være medlem af bestemte foreninger, punkt 3. Hver Favør-købmand tilbydes en lagerhotelaftale, jf. punkt 6.2. Lagerhotelaftalen er ikke anmeldt sammen med Favør Konceptet men er tilsendt Konkurrencestyrelsen efterfølgende. Denne aftale vil blive behandlet senere. Det samme gælder derfor Favør Konceptets punkt 6.2., som henviser til og beskriver dele af lagerhotelaftalen. Den fælles markedsføring er obligatorisk for den enkelte købmand, som også forpligtes til at føre de annoncerede varer, medmindre der særligt gives dispensation, jf. punkt 3.c) og punkt 5. Det enkelte medlem kan melde sig ud af Favør med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, punkt Her & Nu: Dagrofa har anmeldt Her & Nu kædesamarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Lekkerland A/S og den enkelte kioskejer. Af aftalen fremgår det, at Imgros (nu købt af Lekkerland) skal være butikkens hovedleverandør, s Hovedleverandørkravet er ikke nærmere defineret til f.eks. at vedrøre bestemte varegrupper, mængder, procentdele eller lignende af omsætningen. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, dog er aftalen uopsigelig fra begge parter det første år, s. 1. Kisa Service: Dagrofa har anmeldt Kontrakt for Kisa Service. Kontrakten er indgået mellem Lekkerland, Kisa

5 5 af :02 Service ApS og den enkelte kioskejer. Af kontraktens punkt 2 fremgår det, at kioskejeren skal anvende Lekkerland som hovedleverandør med et nærmere defineret varesortiment som basis. Basisvaresortimentet fremgår af bilag til kontrakten samt af tillæg til kontrakten. Endvidere forpligter kioskejeren sig til at købe og gennemfakturere det totale sortiment, i det omfang det tilbydes af eller gennem Lekkerland, jf. aftalens punkt 11. Efter aftalens punkt 9 skal den enkelte kiosk som udgangspunkt afgive bindende ordre på alle kampagnevarer, og de fastsatte priser skal overholdes i kampagneperioden. Kampagnevarerne må ikke erstattes med "substitutvarer". Den enkelte kiosk kan udbygge kampagnen med individuelle tilbud, som dog ikke må genere andre Kisa Servicebutikker og ikke konkurrere med andre tilbud i samme kampagne. Endelig bestemmer aftalen, at fastsatte tilbudspriser i en kampagne skal overholdes i kampagneperioden. Kontrakten indeholder i punkt 12 desuden en konkurrenceklausul om, at kioskejeren ikke samtidig med kontraktsforholdet til Kisa Service må drive lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden. Ingen af kædens butikker tildeles områdeeksklusivitet, men det er dog kædens hensigt gennem placeringen af den enkelte Kisa Servicekiosk at opnå en fornuftig dækning af markedet, jf. aftalens punkt 6. Den enkelte kioskejer kan opsige samarbejdet med kæden med tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår, jf. punkt Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 11, stk. 1 Eftersom bestemmelserne i Kontrakt for Kisa Service kun vedrører beskeden del af markedet for kiosker og nærbutikker, jf. ovenfor afsnit 3.2, synes det ikke nærliggende at betragte de pågældende kontrakters bestemmelser som et udtryk for misbrug af dominerende stilling. Og da der er tale om aftaler, vil det være mest nærliggende at bedømme dem efter konkurrencelovens 6, stk Bagatelreglerne Dagrofa-koncernen havde i regnskabsåret 1996/97 en omsætning på knap 7,6 mia. kr., jf. ovenfor under punkt De anmeldte aftaler er derfor ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, hvorfor aftalerne skal vurderes efter konkurrencelovens 6, stk Gruppefritagelse om kædesamarbejde i detailhandelen Hvis en aftale er omfattet af en gruppefritagelse udstedt i medfør af konkurrencelovens 10, vil aftalen være fritaget for forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, uden at det er nødvendigt at ansøge om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. For at en aftale kan drage fordel af gruppefritagelsen er det en betingelse, at aftalen ikke indeholder bestemmelser, som er optaget på gruppefritagelsens såkaldte "sorte liste", samt at aftalen i øvrigt opfylder de omstændigheder som forudsættes for, at gruppefritagelsen kan finde anvendelse. Hvis enkelte af kravene ikke opfyldes, må der søges individuel fritagelse for aftalen efter konkurrencelovens 8, stk. 1.

6 6 af :02 Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen definerer i 2, nr. 3) "kædesamarbejde" som aftaler mellem detailhandelsvirksomheder om samarbejde på vedvarende basis om nærmere bestemte opgaver under fælles navn eller anden fælles betegnelse. Samarbejdet kan ske gennem en virksomhed, hvori detailhandelsvirksomhederne har bestemmende indflydelse. Hvis samarbejdet inkluderer virksomheder, hvor andre end detailhandelsvirksomheder har bestemmende indflydelse, vil kædesamarbejdet ikke være omfattet af bekendtgørelsen. Dagrofa/Lekkerland er direkte aftalepart i Spar, Super Spar, Her & Nu og Kisa Service-aftalerne. Favør Konceptet er fastsat af Favør-kæden selv uden at Dagrofa er egentlig aftalepart. Dagrofa er dog begunstiget i aftalen. Desuden er Dagrofa aftalepart i Favørs lagerhotelaftale. Da alle de anmeldte samarbejdsaftaler inkluderer samarbejde med Dagrofa/Lekkerland, som detailhandelsvirksomhederne ikke har bestemmende indflydelse på, falder ingen af de anmeldte aftaler derfor indenfor anvendelsesområdet for bkg. nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen, jf. bekendtgørelsens 2, nr. 3). Baggrunden for ikke at medtage grossiststyrede detailhandelskæder eller kapitalkæder i gruppefritagelsesforordningen er hensynet til, at ejerne - her særligt Skandinavisk Tobakskompagni og Carlsberg - ikke skal kunne opnå nogen uforholdsmæssige fordele i detailhandelen gennem en gruppefritagelse. Der er dog ingen grund til at antage, at Skandinavisk Tobakskompagni og Carlsberg har eller kan opnå særlige fordele i forhold til konkurrenterne gennem de anmeldte aftaler. Dagrofas ejere har ved de anmeldte aftaler ingen indflydelse på den enkelte detailhandelskædes eller købmands indkøbsmæssige dispositioner. Selvom de anmeldte kæder er grossiststyrede, og gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen derfor ikke kan finde anvendelse på de anmeldte aftaler, minder de anmeldte aftaler så meget om de kædeaftaler, som er omfattet af gruppefritagelsen, at det vil være rimeligt i vidt omfang at anvende bestemmelserne i gruppefritagelsen som retningslinjer for bedømmelsen af de anmeldte kædesamarbejdsaftaler. Når der i det følgende henvises til gruppefritagelsen er det derfor udgangspunktet, at gruppefritagelsen anvendes som fortolkningsbidrag på de anmeldte aftaler. Der synes ikke at være tale om hverken eksklusive købsaftaler, eneforhandlingsaftaler eller franchiseaftaler, hvorfor gruppefritagelserne for de pågældende områder ikke finder anvendelse på de anmeldte aftaler. 4.4 Konkurrencelovens Faste priser Alle de anmeldte aftaler indeholder bestemmelser om, at den enkelte købmand eller kioskejer skal deltage i den pågældende kædes fælles markedsføring. Kisa Service-aftalen nævner desuden, at fastsatte tilbudspriser skal overholdes i kampagneperioden. Gruppefritagelsen om kædesamarbejder i detailhandelen tillader i 4, at det enkelte kædemedlem kan forpligtes til at deltage i kædens fælles markedsføring af fælles indkøbte varer til maksimalpriser. Bestemmelserne af denne type aktionæroverenskomsten for Spar og Super Spar, Favør Konceptet og Her & Nu kædeaftalen vil derfor ved anvendelse af gruppefritagelsen som fortolkningsbidrag kunne fritages individuelt. Dette kan dog ikke antages at kunne udvides til også at omfatte bestemmelser om, at kædens fastsatte tilbudspriser skal overholdes i en kampagneperiode, hvis dette betyder, at den enkelte

7 7 af :02 butik ikke må sætte prisen under kædens kampagnepris, jf. gruppefritagelsens 8, nr. 3). Da Kisa Service-aftalen samtidig nævner, at den enkelte Kisa-butik ikke må genere andre Kisa-butikker og konkurrere med tilbud i samme kampagne må det betyde, at den enkelte butiksejer ikke må sætte priserne lavere end i kampagnen. Denne type bestemmelser er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1), som forbyder aftaler om fastsættelse af købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser. Bestemmelsen i Kisa Serviceaftalen er derfor i strid med konkurrenceloven Hovedleverandørkravet Alle de anmeldte aftaler indeholder bestemmelser om, at Dagrofa henholdsvis Lekkerland (Imgros) skal være hovedleverandør for det enkelte kædemedlem. I Spar og Super Spar-aftalerne og i Her & Nu-kædeaftalen er hovedleverandørkravet ikke nærmere defineret til at vedrøre bestemte varer, mængder, procentdele af omsætningen eller lignende, og bestemmelserne fremtræder hovedsagelig som vejledende programudtalelser uden tilknyttede retsvirkninger. Bestemmelserne hindrer ikke den enkelte detailhandlende i at få leverancer fra andre end Dagrofa/Lekkerland, hvorfor bestemmelserne næppe er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Dog forekommer det uden tvivl som en forudsætning for de pågældende kædesamarbejder, at Dagrofa/Lekkerland rent faktisk er hovedleverandør til det pågældende kædemedlem. I Favør Konceptet fremgår det, at Favør-købmanden skal overholde Favørs leverandør- og konceptaftaler, det vil sige at kædens butikker skal føre bestemte, nærmere definerede varegrupper, som leveres af bestemte producenter og leverandører. Det fremgår ikke af anmeldelsen, hvori Favørs leverandør- og konceptaftaler består. Gruppefritagelsen for kædesamarbejder i detailhandelen finder ikke anvendelse, hvis detailhandelsvirksomheden hindres i at indkøbe og markedsføre andre produkter end fastsat af kædesamarbejdet. Hvis Favørs leverandør- og konceptaftaler indeholder forbud mod at den enkelte Favør-købmand køber tilsvarende eller lignende varer hos andre leverandører, vil retningslinjerne i gruppefritagelsen derfor føre til, at aftalen som udgangspunkt er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Af Kisa Service-kontrakten fremgår det, at kioskejeren skal anvende Lekkerland som hovedleverandør med et nærmere defineret varesortiment som basis. Basissortimentet fremgår af bilag til kontrakten samt tillæg til kontrakten. Endvidere forpligter kioskejeren sig til at købe og gennemfakturere det totale sortiment, i det omfang det tilbydes af eller gennem Lekkerland. Hovedleverandørkravet er dog ikke nærmere defineret til at vedrøre bestemte mængder eller procentdele af omsætningen eller lignende. Endvidere indeholder kontrakten ingen betingelser om rabatter forbundet med køb af bestemte mængder. Kioskejeren forhindres derfor ikke i at erhverve konkurrerende produkter fra andre leverandører. Bestemmelsen synes derfor ikke at være i strid med konkurrencelovens 6, stk Konkurrenceklausuler Kisa Service-kontrakten indeholder en konkurrenceklausul, der forbyder kioskejeren samtidig med kontraktsforholdet til Kisa Service at drive lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden. Bestemmelserne har i sin natur til formål at begrænse konkurrencen på markedet, og må derfor som udgangspunkt være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 mod konkurrencebegrænsende aftaler.

8 8 af :02 Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen tillader i 5, at kædemedlemmer kan forpligtes til ikke at deltage i eller have væsentlige økonomiske interesser i konkurrerende kædesamarbejder. Når Gruppefritagelsen kun nævner konkurrerende kædesamarbejder må det modsætningsvis antages, at bestemmelsen ikke gælder konkurrerende kioskvirksomhed i almindelighed udenfor kædesamarbejde Geografisk markedsdeling Ad både Spar- og Super Spar-aftalerne, Favør-Konceptet og Kisa Serviceaftalen fremgår det, at der ved behandling af ansøgninger om at optage nye medlemmer i den pågældende kæde tages hensyn til spredningen af kædens butikker. Men at ingen butiksejer har eneret til et bestemt geografisk område. Bestemmelserne synes ikke at være udtryk for et forsøg på at opdele markedet geografisk, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 3), hvorfor bestemmelser af denne type ikke findes at være i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen nævner også i 6, at kædedeltagere kan forpligtes til at forelægge placeringen af nye forretningslokaler for de øvrige kædedeltagere til godkendelse Opsigelse Det må som ovenfor nævnt antages, at gruppefritagelsen for kædesamarbejde i detailhandelen kan anvendes som retningslinje for, hvorvidt bestemmelserne i de anmeldte aftaler kan opnå ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 eller fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Gruppefritagelsen finder efter 8, nr. 5) ikke anvendelse, hvis varslet for detailhandelsvirksomhedens udtrædelse af kæden overstiger 6 måneder til udgangen af et kalenderår. I Her & Nu kædesamarbejdsaftalen fremgår det, at aftalen er uopsigelig fra begge aftaleparter det første år. Da dette varsel er længere end det, der er udstukket i gruppefritagelsen må det antages, at bestemmelsen som udgangspunkt vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. En regel om, at opsigelse skal kunne foregå med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår vil dog i nogen situationer betyde, at kontrakten rent faktisk er uopsigelig i op til et helt år. Bestemmelsen om, at kontrakten er uopsigelig det første år synes derfor ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk Individuel fritagelse, konkurrencelovens 8, stk. 1 Gruppefritagelsen for kædesamarbejde i detailhandelen kan ikke anvendes på de anmeldte aftaler, eftersom samarbejdet inkluderer virksomheder (Dagrofa og Lekkerland), hvor detailhandelsvirksomhederne ikke har bestemmende indflydelse. Gruppefritagelsen kan dog som tidligere anført i vidt omfang anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen af, om aftalerne kan opnå individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. I det følgende skal derfor udelukkende behandles bestemmelser, som ikke ville falde ind under gruppefritagelsen, såfremt den havde fundet anvendelse. Kontrakt for Kisa Service

9 9 af :02 I afsnit 9 i kontrakten for Kisa Service fremgår det, at fastsatte tilbudspriser skal overholdes i kampagneperioden. Det fremgår samtidig, at kioskejeren ikke med individuelle tilbud må genere andre Kisa Servicebutikker eller konkurrere med tilbud i samme kampagne. Bestemmelsen betyder, at kioskejeren forhindres i individuelt at fastsætte lavere priser end dikteret i forbindelse med en tilbudskampagne. Der er derfor tale om faste videresalgspriser, som er forbudt efter konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1). Kontraktens punkt 12 indeholder desuden en konkurrenceklausul, der forbyder kioskejeren samtidig med kontraktsforholdet til Kisa Service at drive lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden, jf. ovenfor afsnit Klausuler af den type er ikke omfattet af gruppefritagelsen om detailhandel, hvorfor denne ikke vil kunne bruges som fortolkningsbidrag ved bedømmelsen om individuel fritagelse. Såfremt bestemmelserne skal kunne fritages individuelt, skal betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1 opfyldes: Ad 8, stk. 1, nr. 1): Der synes ikke at være grund til at antage, at faste videresalgspriser styrker effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer. Tilsvarende gælder for forbudet mod, at den enkelte kioskejer samtidig med kædesamarbejdet i Kisa driver lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden, så længe der ikke direkte er tale om deltagelse i et konkurrerende kædesamarbejde. Ad 8, stk. 1, nr. 2): Det er ikke til fordel for forbrugerne, at den enkelte kioskejer forbydes at sætte lavere priser end dikteret i en tilbudskampagne. Den manglende priskonkurrence vil derimod alt andet lige betyde, at varerne bliver dyrere til skade for forbrugerne. Det synes heller ikke være til forbrugerens fordel, at kædedeltagerne forhindres i at drive enhver form for lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden. Ad 8, stk. 1, nr. 3): Ved at forbyde individuel prisfastsættelse fratages kioskejeren muligheden for at foretage sine egen selvstændige forretningsmæssige dispositioner. Bestemmelsen pålægger derfor den enkelte kioskejer unødige begrænsninger. Ved at forhindre kioskejeren i at drive enhver anden lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden, pålægges han begrænsninger, der synes unødvendige. Ad 8, stk. 1, nr. 4): De pågældende varer kan erhverves i andre dele af detailhandelssektoren udenfor kiosk- og nærbutiksektoren, hvorfor bestemmelsen ikke giver virksomheden mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer. Forbudet mod, at det enkelte medlem driver konkurrerende virksomhed udenfor kæden, giver ikke Dagrofa/Lekkerland mulighed for at udelukke en stor del af konkurrencen på markedet. Da betingelserne for fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1 ikke alle er opfyldt, kan bestemmelsen om forbud mod individuel prisfastsættelse på kampagnevarer samt forbudet mod,

10 10 af :02 at kioskejeren samtidig driver lignende eller konkurrerende virksomhed udenfor kæden, ikke fritages fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk Henning Bahr: Supermarkedshåndbogen 1996 (Stockmann Gruppen). 2 Kioskhåndbogen - Nærbutikker i dansk dagligvarehandel 1998 (Stockmann Gruppen). Dagrofa har efterfølgende meddelt, at selskabet ikke er enig i ovennævnte markedsafgrænsninger, idet Dagrofa finder, at der foreligger ét samlet dagligvaregrossistmarked. Markedsafgrænsningen er imidlertid uden betydning for den foreliggende sag, og Konkurrencestyrelsen har meddelt Dagrofa, at der vil blive taget individuel stilling til markedsafgrænsningen i eventuelle fremtidige sager.

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Favørs lagerhotelaftale

Favørs lagerhotelaftale 1 af 11 18-06-2012 14:35 Favørs lagerhotelaftale Journal nr. 2:8032-1120/Service, HLA Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

SuperGros samhandelsbetingelser

SuperGros samhandelsbetingelser SuperGros samhandelsbetingelser Journal nr. 4/0120-8901-0182/FI/TS og EPW Rådsmødet den 30. august 2007 Resumé 1. Sagen omhandler SuperGros a/s (herefter SuperGros) samhandelsbetingelser 2006. 2. Baggrunden

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Kammeradvokaten v/adv. Jacob Pinborg Vester Farimagsgade 23 1606 København V J. nr. 14-3901 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 12. afdeling Vestre Landsret holdt den 27. november 2006 kl. 9.00 møde

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere Distributionskanal Rynkeby A/S producent af juice Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Detaillist (f.eks. SuperBest) Forbrugere Fig. 22.1 Distributionskanal for Rynkeby juice. Distribution Distribution

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X Kapitel 8 Udviklingen i salgs- og servicesektoren Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Opgave 8.1 1. Hvilke virksomheder er engroshandelsvirksomheder? + 2. Hvilke er detailforretninger? + 3. Og hvilke

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn

Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn Rådsmødet den 28. maj 2008 Journalnr. 4/0120-0289-0071 /MES//AWF Resumé 1. Carlsberg har anmodet om en forlængelse af Konkurrencerådets

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige.

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Kapitel 16 Pris Kalkulationer Opgave 16.1 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Nr. Udtalelser Rigtig/forkert 1. Kunderne signalerer om prisen er OK ved at købe eller lade være at Rigtig

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller

Ansøgning om ændring af prækvalifikationskrav i forhold til udbud af kystnære havmøller Wind People Sverriggaardsvej 3, 9520 Skørping. Denmark Tlf. +45.50508153 SE.nr. 32057942 Info@windpeople.org www.windpeople.org 21.5.2015 Til minister Rasmus Helveg Petersen og Energistyrelsen Ansøgning

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S (DS) om

Læs mere