HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning

2 Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes således at det udgør en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

3 Indhold 1 Kom godt i gang Kameraets overside, side og bagside...4 Kameraets forside og underside...5 Indsats til kameradok...5 Inden du begynder at tage billeder...5 Isætning af batteriet...6 Opladning af batteriet...6 Sådan tænder du for kameraet...6 Valg af sprog...7 Indstilling af område...7 Indstilling af dato og klokkeslæt...7 Isætning og formatering af hukommelseskort...8 Installation af softwaren...8 Brug af kameraet Om at tage billeder og optage videoklip Fotografering...10 Optagelse af videoklip...11 Visning af billeder og videoklip...11 Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid...11 Fokusering på motivet...12 Optimering af fokus...12 Brug af Fokuseringslås...12 Optimering af eksponeringen...13 Brug af zoom...13 Optisk zoom...14 Digital zoom Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip Indstilling af blitzen...15 Reduktion af røde øjne...15 Brug af optagefunktioner...15 Brug af panoramafunktionen...16 Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse...17 Brug af selvudløseren...20 Optagelse af billedserier...21 Belysningstilpasning...21 Eksponeringskompensation...21 Hvidbalance...22 ISO-hastighed

4 4 Visning af billeder og videoklip Brug af Afspilning...23 Sletning af billeder...24 Miniaturer...24 Forstørrelse af billeder...24 Brug af menuen Afspilning...25 Mærkning af billeder...25 Lysbilledshow...26 Samling af panoramasekvenser Brug af menuen Design Fjernelse af røde øjne...28 Brug af kunstneriske effekter...29 Forbedring af billederne...29 Ændring af farver...30 Tilføjelse af rammer...31 Beskæring af billeder Overførsel og udskrivning af billeder Overførsel af billeder med HP Photosmart-softwaren...33 Overførsel af billeder uden HP Photosmart-softwaren...34 Overførsel ved at slutte kameraet til computeren...34 Overførsel vha. en hukommelseskortlæser...35 Udskrivning direkte til en printer Brug af HP Photosmart Express Brug af menuen Photosmart Express...37 Mærkning af billeder til udskrivning...37 Bestilling af billeder online...39 Distribution af billeder...39 Konfiguration af onlinedestinationer på kameraet...39 Sådan sender du enkeltbilleder Sådan bruges menuen Konfiguration Fejlretning Nulstilling af kameraet...43 Problemer og løsninger...43 Fejlmeddelelser på kameraet Support Nyttige websites...50 Sådan får du hjælp...50 A Håndtering af batterier Vigtigt at huske om batterier...52 Sådan holder batteriet længere...52 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af batterier...52 Batteriindikatorer...53 Antal billeder pr. opladning...53 Genopladning af litium-ion-batteriet...54 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opladning af batterier

5 Indhold B Specifikationer Hukommelseskapacitet...57 Billedkvalitet...58 Videokvalitet...58 Indeks

6 1 Kom godt i gang I dette kapitel kan du læse om kameraets knapper, hvordan du gør det klar til brug, og hvordan du kommer i gang med at tage billeder. Kameraets overside, side og bagside Optagefunktionsknap - bruges til at åbne menuen Optagefunktioner når kameraet er indstillet til Fotografering (se Brug af optagefunktioner på side 15). 2 Blitzknap - bruges til at åbne blitzindstillingerne når kameraet er indstillet til Fotografering (se Indstilling af blitzen på side 15). 3 Funktionsomskifter - skifter mellem Fotografering, Videooptagelse og Afspilning (se Fotografering på side 10, Optagelse af videoklip på side 11 og Visning af billeder og videoklip på side 23). 4 Højtaler. 5 Udløser (knap). 6 Strømindikator. 7 Zoomknap - bruges til at / zoome (se Brug af zoom på side 13), se miniaturer (se Miniaturer på side 24) og forstørre billederne (se Forstørrelse af billeder på side 24). 8 og (knapper) - bruges til at skifte mellem menupunkter og billeder. 9 (knap) - bruges til at åbne kameraets menuer, vælge indstillinger og bekræfte handlinger. 10 Usb-stik. 11 Batteriindikator. 12 Slet (knap) - aktiverer slettefunktionen mens kameraet er indstillet til Afspilning (se Sletning af billeder på side 24) eller Vis billedet (se Visning af billeder og videoklip på side 11). 13 Tilbage (knap) - du kommer tilbage til den forrige menu eller funktion. 4 Kom godt i gang

7 (fortsat) 14 Display. Kameraets forside og underside Mikrofon. 2 Blitz. 3 Indikator for Selvudløser/Fokuseringshjælpelys - se Brug af selvudløseren på side Objektiv. 5 Dæksel til objektivet/afbryderknap - bruges til at tænde og slukke for kameraet og til at beskytte objektivet når kameraet er slukket. 6 Stik til dok. 7 Stativgevind. 8 Dæksel til batteriet/hukommelseskortet. Indsats til kameradok Hvis du køber en HP Photosmart-dok, leveres den med flere plastikindsatser. Når dokken skal bruges sammen dette kamera, skal du bruge indsatsen med den sorte trekant. Der er flere oplysninger i den vejledning som fulgte med dokken. Inden du begynder at tage billeder Du skal gøre et par ting inden du er klar til at tage billeder og optage videoklip. Kameraets forside og underside 5

8 Kapitel 1 Isætning af batteriet 1. Åbn dækslet til batterihuset/hukommelseskortet ved at skubbe låsen som vist på dækslet. 2. Sæt batteriet i det største af rummene, og skub indtil det falder i hak. 3. Luk dækslet til batterihuset/hukommelseskortet. Når du vil fjerne batteriet, skal du skubbe låsen som vist på dækslet, så batteriet stikker ud, og det kan tages ud af batterihuset. Bemærk! Du bør lade batteriet helt op inden det tages i brug (se Opladning af batteriet på side 6). Husk at slukke kameraet inden du fjerner batteriet igen. Opladning af batteriet Sådan lades batteriet op mens det sidder i kameraet: 1. Sæt usb-kablets lille stik i kameraet og det store stik i strømadapteren, og slut derefter strømadapteren til en stikkontakt, som vist. Det kan vare op til et minut før kameraets opladningsindikator begynder at blinke som tegn på at batteriet er ved at blive ladet op. Når indikatoren lyser permanent, er batteriet ladet helt op. Der er oplysninger om opladningstider i Genopladning af litium-ion-batteriet på side Når batteriet er opladet, skal du tage stikket fra strømadapteren ud af kameraet. Bemærk! I Genopladning af litium-ion-batteriet på side 54 er der oplysninger om andre måder at oplade batteriet på. Sådan tænder du for kameraet Kameraet tændes ved at skubbe dækslet foran objektivet til side indtil det falder i hak, og objektivet er afdækket. Kameraet slukkes ved atter at skubbe dækslet hen foran objektivet indtil det falder i hak, og objektivet er dækket. Forsigtig! Når du skubber dækslet til side, skal du sørge for at du ikke kommer til at røre ved objektivet. Hvis der kommer fingeraftryk på det, kan det nemlig forringe kvaliteten af de billeder du tager. 6 Kom godt i gang

9 Valg af sprog Brug til at vælge sprog, og tryk derefter på. Hvis du vil ændre sprog på et senere tidspunkt, kan du gøre det i menuen Konfiguration (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 41). Indstilling af område Indstillingerne for sprog og område er afgørende for datoformatet og formatet af videosignalet til visning af kameraets billeder på et fjernsyn når det er tilsluttet et via en HP Photosmart-dok, som købes separat (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 41). Brug til at vælge det område du befinder dig i, og tryk derefter på. Indstilling af dato og klokkeslæt Hvis du indstiller dato og klokkeslæt nøjagtigt, er det nemmere at finde bestemte billeder når du har overført dem til computeren, og det sikrer samtidig at billederne bliver datostemplet korrekt, hvis du benytter den funktion. Det kan du læse mere om under Trykt dato og klokkeslæt i Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side Brug til at justere den markerede værdi. 2. Brug til at flytte markøren til de andre punkter, og gentag trin 1 indtil både dato og klokkeslæt er indstillet korrekt. 3. Tryk på når dato, klokkeslæt og datoformat er korrekte, og tryk så på en gang til for at bekræfte det. Hvis du vil ændre dato og klokkeslæt på et senere tidspunkt, kan du gøre det i menuen Konfiguration (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 41). Inden du begynder at tage billeder 7

10 Kapitel 1 Isætning og formatering af hukommelseskort Kameraet understøtter både almindelige, High Speed- og High Capacityhukommelseskort af typen SD og SDHC (Secure Digital) mellem 32 MB og 8 GB. 1. Sluk kameraet, og åbn dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet. 2. Sæt hukommelseskortet, der købes separat, i det mindste af rummene, som vist. Sørg for at hukommelseskortet falder i hak. 3. Luk dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet, og tænd for kameraet. Bemærk! Når du tænder kameraet, og der sidder et hukommelseskort i det, vises det hvor mange billeder der er plads til på kortet hvis du tager dem med de nuværende indstillinger for billedkvaliteten. Du kan højst gemme 1999 billeder på et hukommelseskort med dette kamera. Et nyt hukommelseskort skal altid formateres inden det bruges første gang. Ved formatering slettes alle billeder på hukommelseskortet, så husk at overføre eventuelle billeder inden du formaterer (se Overførsel og udskrivning af billeder på side 33). 1. Tænd kameraet, og skub hen på. 2. Tryk på. 3. Tryk på indtil Formatér kortet er markeret, og tryk så på. 4. Tryk på så Ja er markeret, og tryk derefter på for at formatere kortet. Bemærk! Når du har sat et hukommelseskort i kameraet, gemmes nye billeder og videoklip på det og ikke i den interne hukommelse. Hvis du vil benytte den interne hukommelse, eller se de billeder der evt. er gemt der, skal du tage hukommelseskortet ud. I afsnittet Flytning af billeder til kort under Brug af menuen Afspilning på side 25 kan du læse om hvordan billeder i den interne hukommelse overføres til hukommelseskortet. Der er flere oplysninger om understøttede hukommelseskort i afsnittet Hukommelse under Specifikationer på side 56. Installation af softwaren HP Photosmart-softwaren rummer funktioner til at overføre billeder og videoklip til computeren og til at redigere billeder med (fjerne røde øjne, rotere og dreje billeder, ændre billedstørrelsen m.v.). For at kunne installere HP Photosmart-softwaren, skal din computer opfylde systemkravene, der er angivet på kameraets emballage. 8 Kom godt i gang

11 Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Photosmart-softwaren, kan du få hjælp på HP's website for teknisk support: Kendte problemer bliver ofte rettet i nye versioner af firmwaren. For at få mest muligt ud af dit digitalkamera, er det en god ide regelmæssigt at besøge dette website for at se om der er opdateringer til softwaren, driverne eller firmwaren til kameraet. Der er oplysninger om understøttelse af Windows Vista på windowsvista (siden findes kun på engelsk). Windows: 1. Luk alle programmer, og deaktiver antivirus-softwaren midlertidigt. 2. Sæt cd en med HP Photosmart-softwaren i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsprogrammet ikke startes automatisk, skal du klikke på Start, derefter på Kør, skrive D:\Setup.exe, hvor D er bogstavbetegnelsen for dit cd-rom-drev, og endelig klikke på OK. 3. Når softwaren er installeret, skal du huske at aktivere antivirus-softwaren igen. Macintosh: 1. Sæt cd'en med HP Photosmart-softwaren i cd-rom-drevet. 2. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord. 3. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg anvisningerne på skærmen. Når installationen er gennemført, og du har genstartet computeren, åbnes indstillingerne for kameraet automatisk i Systemindstillinger. Indstillingerne kan ændres så HP Photosmart-softwaren startes automatisk når kameraet sluttes til computeren (hvis du vil have flere oplysninger, kan du klikke på Hjælp i dialogboksen med indstillingerne for HP Photosmart-kameraet). Brug af kameraet Når du har gennemført konfigurationen, kan du tage og se billeder og videoklip. Der er oplysninger om at tage billeder og optage videoklip i Der er oplysninger om indstillinger i forbindelse med fotografering og optagelse af videoklip i Der er oplysninger om hvordan man ser sine billeder og videoklip på kameraet, i Der er oplysninger om hvordan man kan forbedre sine billeder, i Der er oplysninger om hvordan man overfører billeder fra kameraet til en computer, i Der er oplysninger om hvordan man kan udskrive sine billeder, i Fotografering på side 10 og Optagelse af videoklip på side 11 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip på side 15. Visning af billeder og videoklip på side 23. Brug af menuen Design på side 28. Overførsel af billeder med HP Photosmartsoftwaren på side 33. Udskrivning direkte til en printer på side 35. Tip! Når du vil skifte mellem Fotografering, Videooptagelse og Afspilning, skal du skubbe funktionsvælgeren hen på den ønskede funktion. Brug af kameraet 9

12 2 Om at tage billeder og optage videoklip Når kameraet er indstillet til Fotografering, kan du tage billeder, og når det er indstillet til Videooptagelse, kan du optage videoklip. Skub hen på enten hvis du vil tage billeder, eller på hvis du vil optage et videoklip. Displayet ser ca. således ud: 1 Angiver at kameraet er indstillet til Fotografering. Angiver at kameraet er indstillet til Videooptagelse :15 Viser hvor mange billeder du endnu kan tage før hukommelseskortet er fuldt. Viser hvor lang tid der er tilbage, når du optager videoklip. 3 Indikator for hukommelseskortet. 4 Indikator for batteriniveauet (se Batteriindikatorer på side 53). 5 Kantede parenteser der angiver det område der stilles skarpt på (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 11). Fotografering Når kameraet er indstillet til Fotografering, kan du tage billeder. 1. Skub hen på. 2. Sørg for at motivet er vist på displayet. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at måle og låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden (fokus) er låst (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 11). 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 10 Om at tage billeder og optage videoklip

13 Optagelse af videoklip Når kameraet er indstillet til Videooptagelse, kan du optage videoklip. 1. Skub hen på. 2. Sørg for at motivet vises på displayet. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden (fokus) er låst (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 11). 4. Tryk udløseren helt ned og slip den igen, så starter videooptagelsen. 5. Når du vil stoppe videooptagelsen, skal du atter trykke på udløseren og slippe den igen. Visning af billeder og videoklip Når du har taget et stillbillede eller optaget et videoklip, vises det kort på displayet vha. funktionen Vis billedet. Hvis du vil slette billedet eller videoklippet, skal du trykke på, vælge Dette billede i menuen Slet og derefter trykke på. Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid Når du trykker udløseren halvvejs ned, måles afstanden (for både billeder og videoklip) og eksponeringstiden (kun for billeder), og indstillingerne låses. Når du bruger den automatiske fokuseringsfunktion: Indikator Grønne kantede parenteser Røde kantede parenteser (ikon der forestiller en rystende hånd) Beskrivelse Der er stillet skarpt. Der er ikke stillet skarpt (se Optimering af fokus på side 12). (Kun ved fotografering) Der er behov for en lang eksponeringstid (se Optimering af eksponeringen på side 13). Tip! Hvis du følger disse råd om afstand og eksponeringstid, og billedet stadig virker uskarpt eller forkert eksponeret når du ser det under Afspilning, kan du læse mere om hvordan man løser problemer med billeder der er slørede, for mørke, for lyse eller kornede, i Fejlretning på side 43. Optagelse af videoklip 11

14 Kapitel 2 Fokusering på motivet Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, søger kameraet at stille skarpt på motivet inden for parenteserne. Når der er stillet skarpt, bliver parenteserne grønne. Hvis parenteserne ikke indrammer motivet, skal du bruge funktionen Fokuseringslås (se Brug af Fokuseringslås på side 12). Optimering af fokus Når kameraet ikke kan fokusere automatisk, bliver parenteserne røde. Det betyder at billedet ikke er i fokus fordi motivet er uden for fokusområdet, eller at kontrasten i motivet er for lav. Hvis du tager et billede eller optager et videoklip med en anden optagefunktion (se Brug af optagefunktioner på side 15) end Nærbillede, og der ikke kan stilles skarpt, tages billedet alligevel. Prøv at slippe udløseren og stille ind på motivet igen inden du atter trykker udløseren halvvejs ned. Hvis de kantede parenteser stadig er røde: Billeder og videoklip: Hvis kontrasten i billedet er lav, kan du bruge fokuseringslåsen (se Brug af Fokuseringslås på side 12) og stille ind på et punkt på motivet hvor der er flere farver eller skarpe kanter. Kun billeder: Vælg en optagefunktion der er mere velegnet til det pågældende motiv (se Brug af optagefunktioner på side 15). Hvis motivet er for tæt på (under 50 cm), kan du prøve at gå længere væk eller bruge optagefunktionen Nærbillede (se Nærbillede under Brug af optagefunktioner på side 15). Hvis kameraet er indstillet til Nærbillede, og der ikke kan stilles skarpt, bliver der ikke taget et billede. Prøv et af følgende: Flyt dig, så du er inden for Nærbillede-intervallet (10 cm til 1 m), eller vælg optagefunktionen Automatisk (se Automatisk under Brug af optagefunktioner på side 15). Til motiver med lille kontrast skal du bruge funktionen Fokuseringslås (se Brug af Fokuseringslås på side 12). Brug af Fokuseringslås Brug funktionen Fokuseringslås til at stille skarpt på et motiv som ikke er i midten af billedet, til at optage actionbilleder hurtigere ved at forudindstille afstanden i det område 12 Om at tage billeder og optage videoklip

15 hvor handlingen vil foregå, eller til at indstille afstanden under forhold med ringe belysning eller lille kontrast. 1. Stil skarpt på motivet inden for parenteserne. Under forhold med ringe belysning eller lille kontrast kan du stille skarpt på et motiv der er lysere eller har større kontrast. 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. 3. Hold udløserknappen halvvejs nede, og skift kameravinkel. 4. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Optimering af eksponeringen Hvis kameraet er indstillet til Fotografering, og du trykker udløseren halvvejs ned, måles lysniveauet også, så de rigtige eksponeringsindstillinger findes. Hvis billedet kræver lang eksponeringstid, vises ikonet der forestiller en rystende hånd ( ). Billedet tages, men det kan blive sløret fordi det er svært at holde kameraet stille i det krævede tidsrum. Prøv et af følgende: Indstil blitzen til Automatisk eller Blitz til (se Indstilling af blitzen på side 15). Anbring kameraet på et stativ eller en stabil overflade. Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde, eller du ikke har et stativ, kan du bruge Billedstabilisering. (I forbindelse med R840-serien, se Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 17. I forbindelse med R830-serien, se Brug af optagefunktioner på side 15). Tænd mere lys. Bemærk! tiden. Når du optager videoklip, opdateres eksponeringsindstillingerne hele Brug af zoom Kameraet har både en optisk og en digital zoomfunktion. Med den optiske zoomfunktion justeres objektivet, så det virker som om motivet er kommet nærmere. Når objektivet er udvidet til fuld længde vha. den optiske zoomfunktion, kan du benytte den digitale. I modsætning til optisk zoom flyttes linserne ikke ved digital zoom. Brug af zoom 13

16 Kapitel 2 Tip! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser af kameraet, så det virker som om det ryster. Hvis vises når du trykker udløseren halvvejs ned, vil billedet muligvis blive sløret. I Optimering af eksponeringen på side 13 er der forslag til hvordan du kan undgå slørede billeder. Optisk zoom Med den optiske zoomfunktion flyttes objektivet fra vidvinkel (1x) til tele (3x). Når kameraet er indstillet til Fotografering eller Videooptagelse, kan du bruge zoom-knappen til at zoome ind og ud. Tryk på når du vil zoome ind, og på når du vil zoome ud. Digital zoom Når du bruger digital zoom, vises der en gul ramme om motivet, og du kan se indstillingen for billedkvaliteten på displayet (angivet i MP). I takt med at du zoomer ind, forstørres den del af motivet der er inden for den gule ramme, og antallet af megapixel, der altså angiver billedets opløsning, bliver mindre. Den gule ramme viser hvilken del af motivet der kommer med på billedet. Når du tager billeder med den digitale zoom, skal du sørge for at megapixelværdien der vises på displayet, er høj nok til at billedet kan udskrives i den størrelse du ønsker. Du kan læse om sammenhængen mellem megapixelværdier og udskriftsstørrelser i Billedkvalitet under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 17. Sådan bruges den digitale zoom: 1. Når displayet er indstillet til Fotografering, skal du trykke på på zoomknappen indtil der ikke længere kan zoomes optisk ind. Slip derefter zoomknappen. 2. Hold nede indtil den del af motivet der skal med på billedet, udfylder den gule ramme. Hvis du zoomer for langt ind, skal du trykke på. 3. Hvis du vil benytte den optiske zoom igen, skal du trykke på. Bemærk! Du kan ikke bruge den digitale zoomfunktion sammen med optagefunktionerne / Panorama og når du optager videoklip. 14 Om at tage billeder og optage videoklip

17 3 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip Kameraets standardindstillinger fungerer godt i de fleste situationer. I visse situationer kan funktionerne som beskrives i dette kapitel, imidlertid bruges til at forbedre dine billeder og videoklip. Ud over de funktioner som bruges til at optimere kameraindstillingerne i forhold til lysforholdene og eventuelle bevægelser i motivet, kan du også vælge at tage et panoramabillede, at tage en serie billeder hurtigt efter hinanden eller at tage et eller flere billeder 10 sekunder efter at du har trykket på udløseren, så du selv kan nå at komme med på billedet. Indstilling af blitzen Når du vil vælge en blitzindstilling, skal du først trykke på mens kameraet er indstillet til Fotografering, bruge til at markere den indstilling du vil bruge, og så trykke på. Hvis du fortryder og ikke vil ændre blitzindstillingen, skal du trykke på. Automatisk blitz (standardindstillingen) - blitzen aktiveres hvis det er nødvendigt. Blitzen kan resultere i at mennesker på billederne ser ud som om de har røde øjne (se Reduktion af røde øjne på side 15). Blitz til - blitzen udløses under alle omstændigheder. Brug denne indstilling til at øge lyset foran motivet hvis det er belyst bagfra. Blitzen kan resultere i at mennesker på billederne ser ud som om de har røde øjne (se Reduktion af røde øjne på side 15). Blitz fra - blitzen udløses ikke. Brug indstillingen til at tage billeder af motiver der er uden for blitzens rækkevidde, eller til at tage billeder med det naturlige lys. Den nye blitzindstilling forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Bemærk! Blitzen vil være indstillet til Blitz fra i forbindelse med optagefunktionerne Landskab, / Panorama, Solnedgang, Teater og indstillingen Billedserie samt når der optages videoklip. Blitzen vil være indstillet til Blitz til i forbindelse med optagefunktionen Natportræt. Reduktion af røde øjne Når man tager billeder af mennesker, og det ser ud som om de har røde øjne, eller af dyr, og det ser ud som om deres øjne lyser, skyldes det at lyset fra blitzen reflekteres i deres øjne. Du kan fjerne de røde øjne på billeder af mennesker efter at billedet er taget, vha. funktionen Fjern røde øjne (se Fjern røde øjne under Brug af menuen Design på side 28) eller HP Photosmart-softwaren, som fulgte med kameraet. Du kan fjerne de lysende øjne på billeder af dyr efter at billedet er taget, vha. Ret misfarvede øjne på dyr (se Forbedring af billederne på side 29). Brug af optagefunktioner Optagefunktionerne er en række foruddefinerede indstillinger som passer til de fleste situationer. De er optimeret til bestemte motivtyper og situationer. Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip 15

18 Kapitel 3 Når du vil vælge en optagefunktion, skal du først trykke på knappen til optagefunktioner mens kameraet er indstillet til Fotografering, bruge til at markere den optagefunktion du vil bruge, og så trykke på. Hvis du fortryder og ikke vil ændre optagefunktion, skal du trykke på. Automatisk (standardindstillingen) - til situationer hvor du skal tage et billede i en fart og ikke har tid til at vælge en særlig optagefunktion. Nærbillede - til at tage billeder af motiver der er mellem 10 cm og 1 m væk. Billedstabilisering (kun R830-serien) - bruges til at mindske risikoen for at billedet bliver sløret hvis motivet bevæger sig, eller hvis du ikke kan holde kameraet i ro længe nok ved almindelig eller svag belysning (se Optimering af eksponeringen på side 13). Du kan læse mere om brug af optagefunktionen Billedstabilisering på kameraer i R840-serien under Billedstabilisering i Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 17. Teater - bruges til at tage billeder ved indendørs sportsstævner, skolekomedier og koncerter uden brug af blitz. eller Panorama - bruges til at tage billeder af storslåede landskaber eller store grupper som ikke kan være på et enkelt billede (se Brug af panoramafunktionen på side 16). Landskab - til motiver med dybdeperspektiv, fx bjerglandskaber. Portræt - til billeder hvor hovedmotivet er en eller flere personer. Action - til fotografering af sportsstævner, kørende biler og i andre situationer hvor du ønsker at fryse bevægelsen. Natportræt - bruges til at tage billeder af mennesker om natten. Med denne optagefunktion bruges der både blitz og en lang eksponeringstid. Derfor skal kameraet anbringes på et stativ eller en stabil overflade. Strand - til at tage billeder ved stranden. Sne - til at tage billeder i sneen. Solnedgang - til at tage udendørsbilleder ved solnedgang. Bemærk! Man kan ikke vælge optagefunktion når der optages videoklip. Den nye optagefunktion forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Brug af panoramafunktionen Med optagefunktionen / Panorama kan du tage 2 til 5 billeder som senere kan sættes sammen, så du kan fotografere et motiv som ellers ikke kunne være på et enkelt billede. Du kan sætte panoramasekvensen sammen vha. kamerafunktionen Saml panoramasekvensen (se Samling af panoramasekvenser på side 26). Hvis du 16 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

19 installerede HP Photosmart-softwaren (se Installation af softwaren på side 8), kan panoramasekvenserne også samles automatisk når billederne overføres til computeren. 1. Indstil kameraet til Fotografering, tryk på optagefunktionsknappen, brug til enten at vælge Panorama (fra venstre mod højre) eller Panorama (fra højre mod venstre), og tryk så på. 2. Tryk på udløseren for at tage det første billede. 3. Placer kameraet så du er klar til at tage billede nr. to. Det første billede vises som en gennemsigtig overlejring på en tredjedel af displayet. Anbring nu kameraet så det næste billede kommer i forlængelse af det første. 4. Tryk på udløseren for at tage det andet billede. 5. Du kan fortsætte på samme måde hvis der skal tages flere billeder (op til tre billeder endnu) til panoramabilledet, eller trykke på for at afslutte panoramaoptagelsen. Når du vælger Vis billedet (se Visning af billeder og videoklip på side 11), vises de enkelte billeder i panoramasekvensen. Når det sidste af billederne vises, kan du samle panoramasekvensen ved at trykke på og derefter på når det samlede panoramabillede vises. Du kan også slette panoramasekvensen ved at trykke på, vælge Hele panoramabilledsekvensen og så trykke på. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse I menuerne Fotografering og Videooptagelse kan du justere de kameraindstillinger der påvirker hvordan billederne og videoklippene kommer til at se ud. Menuen Fotografering rummer kun indstillinger som kan benyttes når man tager billeder, mens menuen Videooptagelse kun rummer indstillinger som kan benyttes når man optager videoklip. 1. Skub hen på enten hvis du vil tage billeder, eller på hvis du vil optage et videoklip, og tryk så på. 2. Brug til at markere en mulighed, og tryk på, så vises menuen for den pågældende funktion. 3. Brug til at markere en indstilling, og tryk så på for at ændre den, eller tryk på hvis du vil afslutte uden at ændre indstillingen. 4. Du afslutter undermenuen ved gentagne gange at trykke på indtil menuen Fotografering eller Videooptagelse atter vises. Hvis du vil se oplysninger om en indstilling på kameraet, skal du markere Hjælp... i den pågældende menu vha. og så trykke på. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse 17

20 Kapitel 3 Medmindre andet er angivet, forbliver den nye indstilling i kraft indtil kameraet slukkes. Næste gang kameraet tændes, nulstilles indstillingerne. Videokvalitet (kun ) - bruges til at indstille videoklippenes opløsning og kompression. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. Bedst (standardindstillingen) - til actionklip optaget udendørs, og når enkeltbilleder skal udskrives i formater op til 10 x 15 cm. Næstbedst - til videoklip optaget indendørs, og når enkeltbilleder skal udskrives i formater op til 7,5 x 13 cm. God - til optagelse af længere videoklip eller kortere videoklip der kan sendes med en . Selvudløser - bruges til at tage et billede eller optage et videoklip efter 10 sekunder (se Brug af selvudløseren på side 20). Denne indstilling nulstilles til Fra når billedet er taget. Fra (standardindstillingen) - selvudløseren deaktiveres. Til - bruges til at tage et billede eller optage et videoklip efter et kort tidsrum. Gælder 2 billeder (kun ) - bruges til at tage to billeder efter et kort tidsrum. Billedstabilisering (kun R840-serien, kun ) - bruges til at forhindre at billederne bliver slørede. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. Fra (standardindstillingen), Til Du kan læse mere om brugen af optagefunktionen Billedstabilisering på kameraer i R830-serien under Billedstabilisering i Brug af optagefunktioner på side 15. Belysningstilpasning (kun ) - forholdet mellem de lyse og mørke områder afbalanceres. Der er flere oplysninger i Belysningstilpasning på side 21. Fra (standardindstillingen), Til Billedkvalitet (kun ) - bruges til at indstille billedernes opløsning og kompression. Jo højere tallet er, jo højere vil opløsningen være. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. R840-serien: 8 MP Bedst - bør benyttes når billederne skal forstørres eller udskrives i formater på 41 x 51 cm eller større. Normal (8 MP) (standardindstillingen) - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 41 x 51 cm. 5 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 28 x 36 cm. 2 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 13 x 18 cm. VGA - billederne er velegnede til at sende med eller til offentliggørelse på internettet. R830-serien: 7 MP Bedst - bør benyttes når billederne skal forstørres eller udskrives i formater på 28 x 36 cm eller større. Normal (7 MP) (standardindstillingen) - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 28 x 36 cm. 5 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 28 x 36 cm. 2 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 13 x 18 cm. VGA - billederne er velegnede til at sende med eller til offentliggørelse på internettet. 18 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

21 (fortsat) Billedserie (kun ) - til at tage to eller flere billeder hurtigt efter hinanden (se Optagelse af billedserier på side 21). Fra (standardindstillingen), Til Mærkning - billeder og videoklip mærkes når de (op)tages. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. Du vælger et mærke ved at bruge til at markere det ønskede mærke og så trykke på. Der er flere oplysninger om mærker i Mærkning af billeder på side 25. Trykt dato og klokkeslæt (kun ) - dato og klokkeslæt trykkes i nederste venstre hjørne af billedet. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. Fra (standardindstillingen) - der trykkes hverken dato eller klokkeslæt på billedet. Kun dato - datoen trykkes permanent på billederne. Dato og klokkeslæt - dato og klokkeslæt trykkes permanent på billederne. Eksponeringskompensation - kameraets automatiske eksponeringsindstillinger tilsidesættes. Der er flere oplysninger i Eksponeringskompensation på side 21. Hvis du vil gøre de billeder du skal til at tage, lysere, skal du trykke på, så tallet bliver større. Hvis du vil gøre de billeder du skal til at tage, mørkere, skal du trykke på, så tallet bliver mindre. Eksponeringsvariation (kun ) - der tages tre billeder med henholdsvis den værdi som er angivet for Eksponeringskompensation, samt under- og overeksponerede med den værdi du vælger vha.. Fra (standardindstillingen) ± 0,5 ± 1,0 Når du vælger Vis billedet (se Visning af billeder og videoklip på side 11), kan du slette alle billederne i serien. Under Sletning af billeder på side 24 kan du læse mere om hvordan de enkelte billeder slettes. Hvidbalance - farverne justeres i forhold til lysforholdene. Der er flere oplysninger i Hvidbalance på side 22. Automatisk (standardindstillingen) - hvidbalancen korrigeres automatisk. Denne indstilling er beregnet til almindelige billeder. Sol - bør benyttes når du tager billeder udendørs i solrigt eller skyet vejr. Skygge - bør benyttes når du tager billeder udendørs i skyet vejr eller i skumringen. Glødelampe - bør benyttes når du tager billeder indendørs med lys fra glødeeller halogenlamper. Lysstofrør - bør benyttes når du tager billeder indendørs med lys fra lysstofrør. ISO-hastighed - bruges til at justere kameraets lysfølsomhed. Der er flere oplysninger i ISO-hastighed på side 22. Automatisk (standardindstillingen) - den bedste ISO-hastighed vælges automatisk. ISO giver den bedste billedkvalitet. ISO til situationer med knap så godt lys. ISO bruges når lyset er svagt og/eller når motivet bevæger sig hurtigt, og du derfor ønsker en kortere lukkertid. ISO til øget følsomhed når lyset er dårligt. ISO til øget følsomhed når lyset er dårligt. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse 19

22 Kapitel 3 (fortsat) AE-måling - bruges til at angive hvilket område der skal bruges ved beregning af eksponeringen. Gennemsnit (standardindstillingen) - brug denne indstilling hvis alt på billedet skal bruges ved beregning af eksponeringen. Spotmåling - bruges hvis motivet belyses bagfra, eller hvis hovedmotivet er meget lyst eller mørkt i forhold til omgivelserne. Du opnår det bedste resultat ved at bruge fokuseringslåsen (se Brug af Fokuseringslås på side 12) sammen med Spotmåling. Konfiguration... - menuen Konfiguration, hvor man kan ændre kameraindstillinger, vises (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 41). Hjælp... - der vises en liste med hjælp til de mest almindelige funktioner. Bemærk! Nogle af indstillingerne kan ikke bruges i forbindelse med visse optagefunktioner eller andre indstillinger. Brug af selvudløseren Med selvudløseren kan der tages et eller to billeder eller optages et videoklip efter en nedtælling på 10 sekunder. 1. Sørg for at enten menuen Fotografering eller Videooptagelse er åben, brug til at markere Selvudløser, og tryk derefter på. 2. I menuen Selvudløser skal du bruge til at markere Til (for ét billede) eller Gælder 2 billeder. Tryk dernæst på, og på indtil du kommer tilbage til Fotografering eller Videooptagelse. Der er flere oplysninger om hvordan man vælger punkterne i menuen Fotografering og Videooptagelse, under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side Stil kameraet på et stativ eller en stabil overflade. 4. Sørg for at motivet vises på displayet. 5. Tryk udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. Når parenteserne bliver grønne, skal du trykke udløseren helt ned. Nu starter den 10-sekunders nedtælling, hvorefter der enten tages et billede, eller optagelsen af videoklippet begynder. Hvis du valgte Gælder 2 billeder, tages det andet billede et par sekunder efter det første. 6. Hvis du optager et videoklip, skal du trykke på udløseren når du vil stoppe optagelsen. Tip! Hvis du selv vil med på billedet, skal du anbringe kameraet på et stativ eller en stabil overflade og så trykke udløseren helt ned. I så fald låses afstandsindstillingen og eksponeringstiden nemlig først umiddelbart inden de 10 sekunder er gået, så du har tid til at bevæge dig inden for kameravinklen. Indstillingen for bliver slået fra. Selvudløser nulstilles når billedet eller videoklippet er taget, dvs. den 20 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

23 Optagelse af billedserier Med billedseriefunktionen tages der to eller flere billeder hurtigt efter hinanden når udløseren holdes nede. 1. Sørg for at menuen Fotografering er åben, brug til at markere Billedserie, tryk på, marker Til, tryk på, og tryk så på indtil menuen Fotografering atter vises. Der er flere oplysninger om hvordan man vælger punkterne i menuen Fotografering, under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side Stil ind på motivet, og tryk udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. Tryk så udløseren helt ned, og hold den nede. Nu tages der billeder så hurtigt efter hinanden som det er muligt, indtil du enten slipper udløseren, eller der ikke er mere ledig hukommelse. Displayet er slukket under optagelsen af billedserien. Bagefter vises billederne et ad gangen under Vis billedet (se Visning af billeder og videoklip på side 11). Du kan slette hele billedserien under Vis billedet. Under Sletning af billeder på side 24 kan du læse mere om hvordan de enkelte billeder slettes. Indstillingen Billedserie forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet, hvorefter den igen er slået fra. Belysningstilpasning Denne indstilling bruges til at afbalancere forholdet mellem lyse og mørke områder på et billede, så de bløde overgange bevares, og de skarpe overgange gøres mindre skarpe. Når Belysningstilpasning bruges sammen med blitz, kan det oplyse områder som blitzen ikke kan nå. Belysningstilpasning er nyttig i følgende situationer: Udendørsoptagelser med en blanding af sol og skygge Motiver med høj kontrast der både rummer lyse og mørke områder Indendørsoptagelser hvor der anvendes blitz - det vil blødgøre eller udjævne blitzens effekt I modlys hvor motivet er uden for blitzens rækkevidde, eller i kraftigt modlys, fx foran et vindue Eksponeringskompensation Du kan bruge Eksponeringskompensation til at tilsidesætte kameraets automatiske eksponeringsindstillinger. Eksponeringskompensation er praktisk i forbindelse med motiver med mange lyse objekter (fx et hvidt hus i sneen) eller mange mørke objekter (fx en sort kat på en mørk baggrund). Sådanne motiver vil nemlig ofte blive grå hvis ikke man bruger Eksponeringskompensation. Hvis motivet rummer mange lyse objekter, skal Eksponeringskompensation øges til et positivt tal. Hvis motivet derimod rummer mange mørke objekter, skal Eksponeringskompensation mindskes. Tip! Hvis du vil se hvordan forskellige indstillinger af Eksponeringskompensation påvirker billedet, kan du benytte Eksponeringsvariation (se Eksponeringsvariation under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 17). Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse 21

24 Kapitel 3 Hvidbalance ISO-hastighed Farverne gengives forskelligt under forskellige lysforhold. Du kan bruge denne indstilling til at kompensere for det, så farverne gengives mere nøjagtigt, og hvidt fremstår hvidt i det endelige billede. Du kan også justere hvidbalancen for at frembringe spændende effekter. Hvis du fx benytter indstillingen Sol, kommer billedet til at virke varmere. Med denne indstilling justeres kameraets lysfølsomhed. Når ISO-hastighed er indstillet til Automatisk, vælges den bedste ISO-hastighed til motivet. Ved at sænke ISO-hastigheden forlænges lukkertiden hvilket giver mere finkornede billeder. Hvis du tager et billede under dårlige lysforhold og uden blitz med ISO 100, er det en god ide at bruge stativ. Modsat vil et højere ISO-tal gøre lukkertiden kortere. Det er smart når der tages billeder på mørke steder uden blitz eller billeder af ting der bevæger sig hurtigt. Høje ISOhastigheder giver mere grovkornede billeder som derfor kan være af en lavere kvalitet. 22 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

25 4 Visning af billeder og videoklip Du kan se og redigere billeder og videoklip når kameraet er indstillet til Afspilning, hvilket beskrives her. Der er oplysninger om hvordan billederne kan forbedres, under Brug af menuen Afspilning på side 25 og Brug af menuen Design på side 28. Brug af Afspilning 1. Skub hen på. 2. Brug til at gennemse de enkelte billeder og videoklip. 3. Tryk på for at afspille videoklippet; tryk på for at afbryde afspilningen midlertidigt. Når du har trykket på pauseknappen, kan du bruge til at skifte mellem klippets enkelte billeder. Tryk på for at genoptage afspilningen. Under afspilningen vises der også oplysninger om det enkelte billede eller videoklip på displayet. 1 Afspilningsindikator. 2 Indikator for hukommelseskortet. 3 Indikator for batteriniveauet (se Batteriindikatorer på side 53). 4 1 af 30 Viser hvilket nummer i rækkefølgen et bestemt billede eller videoklip har blandt alle de gemte billeder og videoklip. 5 Viser hvor det pågældende billede er placeret i panoramaserien. 6 1 Angiver at billedet er mærket (se Mærkning af billeder på side 25). Hvis det er mærket Foretrukne, vises. Hvis det er mærket med et andet mærke, vises samt antallet af mærker. 7 Billedet vil blive sendt til en fotohandler online (se Bestilling af billeder online på side 39) Viser antallet af -destinationer i Photosmart Deling (se Distribution af billeder på side 39). Viser hvor mange billeder der skal udskrives (se Mærkning af billeder til udskrivning på side 37). Visning af billeder og videoklip 23

26 Kapitel 4 Sletning af billeder Sådan slettes de billeder der vises når kameraet er indstillet til Afspilning: 1. Tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt, og tryk så på. Dette billede - det viste billede eller videoklip slettes. Alle undtagen foretrukne - alle billeder undtagen dem som er mærket Foretrukne, slettes. Menupunktet vises kun hvis du har mærket et eller flere billeder Foretrukne (se Mærkning af billeder på side 25). Hele panoramabilledsekvensen - hvis det valgte billede er del af en panoramasekvens, slettes alle billederne i sekvensen. Alle billeder i hukommelsen/på kortet - alle de gemte billeder og videoklip slettes. Formatér hukommelsen/kortet - alle de gemte filer slettes, og derefter formateres den interne hukommelse eller hukommelseskortet. Miniaturer 1. Indstil kameraet til Afspilning, tryk på Miniaturer (samme sted som Zoom ud på zoomknappen), så vises billederne som miniaturer. 2. Brug og til at gennemse miniaturerne. 3. Hvis du vil afslutte miniaturevisningen og se det markerede billede i fuld størrelse på displayet, skal du trykke på. I miniaturevisningen kan du få vist billederne arrangeret efter dato: 1. Tryk på. Nu er miniaturerne arrangeret således at hver af dem repræsenterer en gruppe billeder som er taget samme dag. 2. Brug og til at gennemse miniaturerne. 3. Når en dateret miniature er markeret, skal du trykke på for at se miniaturer af eventuelle andre billeder taget samme dag. 4. Hvis du vil afslutte miniaturevisningen og se det markerede billede i fuld størrelse på displayet, skal du trykke på. Forstørrelse af billeder Denne funktion påvirker kun måden billedet vises på - billedet ændres ikke permanent. 1. Indstil kameraet til Afspilning, tryk på (samme sted som Zoom ind på zoomknappen). Det viste billede forstørres to gange. 2. Brug og til at panorere rundt i billedet. 3. Brug og når du vil ændre forstørrelsesgraden. 4. Tryk på når du vil starte afspilningsfunktionen igen. 24 Visning af billeder og videoklip

27 Brug af menuen Afspilning 1. Indstil displayet til Afspilning, og tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt. 3. Brug til at markere et stillbillede eller videoklip, tryk på, og følg eventuelle anvisninger på displayet. 4. Når du vil starte afspilningsfunktionen igen, skal du trykke gentagne gange på. Design... - bruges til at redigere et billede ved fx at beskære det, sætte en ramme om det m.v. (se Brug af menuen Design på side 28). Photosmart Express... - bruges til at markere hvilke billeder der skal udskrives, sendes eller bestilles hos en fotohandler online (se Brug af HP Photosmart Express på side 37). Mærkning - bruges til at markere hvilke billeder der skal udskrives, sendes eller bestilles hos en fotohandler online (se Mærkning af billeder på side 25). Se lysbilledshow - bruges til at oprette og se et lysbilledshow med dine billeder og videoklip (se Lysbilledshow på side 26). Saml panoramasekvensen - bruges til at samle billederne i en panoramaserie til et enkelt billede på kameraet (se Samling af panoramasekvenser på side 26). Flyt billeder til kort - billederne flyttes fra den interne hukommelse til et hukommelseskort. Denne funktion kan kun bruges hvis der er gemt billeder i den interne hukommelse, og der er et hukommelseskort i kameraet. Hvis du vil flytte billederne til hukommelseskortet, skal du vælge dette menupunkt og følge anvisningerne på displayet. Konfiguration... - menuen Konfiguration, hvor man kan ændre kameraindstillinger, vises (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 41). Hjælp... - der vises en liste med hjælp til de mest almindelige funktioner. Mærkning af billeder Når billederne er overført til computeren, kan de sorteres efter hvordan de er mærket. Sådan mærkes de billeder der vises når kameraet er indstillet til Afspilning: 1. Sørg for at kameraet er indstillet til Afspilning, tryk på for at markere Mærkning, og tryk derefter på. 2. Brug til at markere et mærke. Markér Foretrukne, Rejser, Fødselsdage, Familie, Børn, Venner, Kæledyr, Aktiviteter, Ferie eller Andet, og tryk på. Vælg Konfiguration af menuen Mærkning... hvis du vil definere nye mærker (se Oprettelse af mærker i Windows på side 26) eller overføre mærker til dit foretrukne billedbehandlingsprogram (se Overførsel af mærker fra en Macintoshcomputer på side 26). Vælg Mærk alle billeder... hvis du vil vælge et mærke som skal knyttes til alle billederne. Bemærk! Du kan godt knytte flere mærker til det samme billede eller videoklip. Brug af menuen Afspilning 25

28 Kapitel 4 3. Hvis du vil mærke det viste billede igen, skal du trykke på en gang til. Dette billede bliver markeret i menuen med det valgte mærke. Hvis du vil fjerne mærket fra billedet, skal du trykke på igen. 4. Når du vil starte afspilningsfunktionen igen, skal du trykke gentagne gange på. Oprettelse af mærker i Windows HP Photosmart-softwaren, som fulgte med kameraet, rummer en funktion der kan bruges til at oprette egne mærker på computeren, hvorefter de kan overføres til kameraet. Sådan oprettes mærker: 1. Vælg Konfiguration af menuen Mærkning... i menuen Mærkning. 2. Slut kameraet til computeren (se Overførsel ved at slutte kameraet til computeren på side 34). Softwaren til konfiguration af mærker startes automatisk. 3. Følg anvisningerne i hjælpen til softwaren til konfiguration af mærker for at oprette, slette og omorganisere mærkerne samt gemme nye og ændrede mærker på kameraet. Overførsel af mærker fra en Macintosh-computer Hvis du benytter HP Photosmart-softwaren som fulgte med kameraet, kan du bruge nøgleord fra HP Photosmart Studio eller iphoto som mærker på kameraet. 1. Opret mærker i HP Photosmart Studio eller iphoto. 2. Vælg Konfiguration af menuen Mærkning... i menuen Mærkning. 3. Slut kameraet til computeren (se Overførsel ved at slutte kameraet til computeren på side 34). Nu vises Systemindstillinger med fanen til organisering af mærker under indstillinger for HP Photosmart-kameraet. 4. Brug funktionerne under denne fane til at vælge de nøgleord der skal overføres til kameraet. Lysbilledshow Når du vælger Se lysbilledshow, kan du konfigurere og se et lysbilledshow med billeder og/eller videoklip på displayet eller på et fjernsyn (hvis kameraet er anbragt i en HP Photosmart-dok som er sluttet til et fjernsyn). Billeder - de valgte billeder vises; mulighederne er Alle (standard) fulgt af et mærke som er anvendt på mindst et billede. Interval - bruges til at angive hvor længe de enkelte billeder vises. 2 sek., 5 sek. (standardindstillingen), 10 sek., 15 sek., 60 sek. Gentag - bruges til at angive hvor mange gange lysbilledshowet skal gentages: En gang (standardindstillingen), To gange, Tre gange, Uafbrudt. Billedtype - bruges til at angive hvilken slags billeder der skal indgå i lysbilledshowet: Billeder og videoklip, Kun billeder, Kun videoklip. Samling af panoramasekvenser Når der vises et billede fra en panoramasekvens, og du vælger panoramasekvensen, vises det samlede panoramabillede. Saml 26 Visning af billeder og videoklip

29 Bemærk! Hvis man samler panoramabilleder på kameraet, bliver billedet mindre end hvis man samler det i forbindelse med overførslen af billederne til computeren. Hvis du ønsker at panoramabilledet bevarer den originale opløsning, skal du overføre alle billederne i sekvensen til computeren (se Overførsel af billeder med HP Photosmart-softwaren på side 33). 1. Marker et af billederne i panoramasekvensen, og tryk på. 2. Sørg for at menuen Afspilning er åben, brug til at vælge Saml panoramasekvensen, og tryk dernæst på, så du kan se hvordan panoramabilledet kommer til at se ud. Du kan bruge til at forstørre det samlede panoramabillede og til at panorere rundt i billedet og tjekke de steder billederne er sat sammen. 3. Hvis du vil samle og gemme panoramabilledet, skal du trykke på. Hvis du ikke vil samle det alligevel, skal du trykke på. Når panoramabilledet samles, oprettes der en ny fil, og de oprindelige enkeltbilleder i sekvensen bevares. Brug af menuen Afspilning 27

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R930- serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R840 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen HP Photosmart R927 Digitalkamera Brugervejledningen Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R827 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E330 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R740 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

HP Photosmart M437/M537 digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M437/M537 digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M437/M537 digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M627 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP Photosmart R967 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R967 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R967 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Kamera LEIF SMIDT IOS 9 oktober 2015

Kamera LEIF SMIDT IOS 9 oktober 2015 LEIF SMIDT Kamera IOS 9 oktober 2015 Kapitel 1 Kamera To utrolige kameraer. Som smart nok også er en ipad. Du vil blive forbløffet over dine fotografiske evner. Med en forbedret sensor, avanceret optik

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v570support Eastman

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M527 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/c663support Eastman Kodak Company

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Besøg www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support for

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning

HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

ACTIVmarker Brugervejledning

ACTIVmarker Brugervejledning ACTIVmarker Brugervejledning Pc-version Dansk udgave TP-1445-DK 2. udgave Alle rettigheder forbeholdt Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere