Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans."

Transkript

1 Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet Dækningsområde Virksomheder og arbejdsmarked Institutioner og organisationer Region Midtjylland Randers Kommune Rekrutteringsgrundlaget Uddannelsens placering i forhold til andre udbud Bilag Interessetilkendegivelser Miniundersøgelse blandt elever hos Tradium Redegørelse for behovet i dækningsområdet Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans Dækningsområde Det område, hvor udbuddet forventes at dække arbejdsmarkedets behov for færdiguddannede byggekoordinatorer, er inden for Erhvervsakademi Danias dækningsområde (byerne Skive, Hobro, Viborg, Silkeborg, Randers, Grenå, Hadsten og Horsens). Dertil kommer Nordjylland, så længe udbuddet ikke findes nord for Randers. Der er i regionen et eksisterende udbud i Erhvervsakademi Aarhus samt hos Erhvervsakademi MidtVest. Erhvervsakademi MidtVest har endnu ikke gennemført uddannelsen grundet manglende optag, men man forventer ifølge erhvervsakademiets rektor at gøre en særlig indsats for at udbrede kendskabet i 2016, herunder også at udbyde uddannelsen som deltidsuddannelse. Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 1 Erhvervsakademi Dania,

2 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked En rapport om uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen 1 udarbejdet for Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund opsummerer, at der nationalt set er behov for en erhvervsakademiuddannelse som Byggekoordinatoruddannelsen. Uddannelsen dækker forskellige behov for virksomhederne. Dette fra at kunne assistere projektledere på større sager til at kunne styre mindre sager med et større selvstændigt ansvar. Rapporten sætter desuden fokus på, at virksomhederne peger på, at udvikling og innovation er trængt i byggebranchen. Branchen anses for mange af de interviewede som for stillestående og konservativ. Uddannelsen kan måske bidrage til udvikling på disse områder, er vurderingen. Der lægges i særlig grad vægt på, at praktisk ledelse og koordinering betragtes som uddannelsens vigtigste hovedkomponent, og dertil kommer desuden kommunikations- og relevante IT-færdigheder, som betragtes som uundværlige. Jura, økonomi, salg og service er vigtige på kendskabsniveau uden al for stort fokus på dybde, hvorimod praktisk erfaring fra byggepladser vurderes højt. Noget vi på uddannelsen kan prioritere både ved optag af studerende med forudgående erhvervsuddannelse og/eller relevant job samt selvfølgelig under praktikopholdet på uddannelsen. Der er to faktorer, som driver behovet jf. rapporten. Der savnes for det første en bedre kobling imellem aktørerne grundet en stigende tendens til en opdeling imellem de teoretisk velfunderede akademikere (ingeniører, arkitekter og til dels også bygningskonstruktørerne) og praktikerne på byggepladsen. Der mangler forståelse og kommunikation. Dernæst er der som ovenfor nævnt behov for en udvikling af branchen med et nødvendigt større fokus på produktivitet, effektivitet, udvikling og innovation. Dækker uddannelsen behovet for kompetencer i byggeriet? Rapporten konkluderer følgende på side 19: På dette punkt er analysen imidlertid klar: Der findes ikke uddannelser inden for byggeriet, der har en praktisk tilgang til koordinering, planlægning og logistik. Disse elementer er netop dem, der efteruddannes i i dag, fordi de ikke findes i eksisterende uddannelsesprofiler. De øvrige byggeuddannelser som bygningsingeniør, konstruktør og byggetekniker har alle et teknisk udgangspunkt. Den foreslåede uddannelse lægger hovedvægten på de ønskede kompetencer, især koordinering og kommunikation. Aktuelle jobmuligheder for beslægtede uddannelser: Der er endnu ikke gennemført en beskæftigelsesundersøgelse på Byggekoordinatoruddannelsen, da den er så forholdsvist ny. Ved en aktuel søgning i Arbejdsmarkedsbalancen 2 for Midt-, Nord- og Vestjylland kan der generelt konstateres enten mangel på arbejdskraft eller gode jobmuligheder inden for alle de nævnte 1 Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen, rapport fra Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund samt New Insight A/S 2 Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR): Arbejdsmarkedsbalancen Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 2 Erhvervsakademi Dania,

3 beslægtede stillingsbetegnelser under erhvervsgruppen Bygge og anlæg. Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance er opdateret 4. januar, 2016 og gælder for 1. halvår 2016: Østjylland Nordjylland Vestjylland Byggetekniker Gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Byggekonstruktør Gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Murer Mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Elektriker Mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Gode jobmuligheder VVS-montør Mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Gode jobmuligheder Læser man desuden STARS s rekrutteringsanalyse fra efteråret fremhæves følgende: Generelt er manglen på arbejdskraft mest udbredt indenfor Bygge og anlæg. Således udgør stillingsbetegnelser inden for denne branche 5 ud af de 10 stillingsbetegnelser, hvor der er størst rekrutteringsudfordringer i efteråret. Forventet stigning i beskæftigelsen inden for Bygge og anlæg Økonomi- og Indenrigsministeriet har gennemført en fremskrivning af beskæftigelsen 4 til Af denne ses, hvorledes der forventes en stigning i beskæftigelsen inden for sektoren Bygge og anlæg fra ultimo 15 til ultimo 17 størst i Erhvervsakademi Dania s nærområde: Østjylland: 4,8 % Nordjylland: 2,7 % Vestjylland: 3,9 % Hele landet: 4,4 % Til sammenligning er forventningen til beskæftigelsen i alle de 5 analyserede sektorer i hele landet kun 2,0 %. Støttetilkendegivelser fra virksomheder og deres organisationer Se nedenfor i bilagene under afsnit 4.1 vedr. støtte fra virksomheder og organisationer. Vedr. praktikpladser kan vi referere til avisomtaler og hjemmesiden hos Erhvervsakademi Aarhus i januar , hvor det skildres, at alle nuværende studerende har fundet praktikpladser, og der er virksomheder 3 Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR): Rekrutteringsanalyser 4 Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Beskæftigelse 5 Praktikpladssituationen januar 2016: Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 3 Erhvervsakademi Dania,

4 på venteliste hos erhvervsakademiet i Aarhus Institutioner og organisationer Følgende organisationer og institutioner har til dato givet deres støtte til, at der er behov for uddannelsen (se bilag under afsnit 4.1): o o o o o o o o Teknisk Landsforbund Dansk Byggeri Erhverv Randers VIA University College Erhvervsskolen Tradium, Randers/Hobro Paderup gymnasium Statsskolen i Randers Erhvervsskolerne i Aars I støtteerklæringen fra Dansk Byggeri fremhæves det specifikt, at man finder det afgørende, at der udbydes byggetekniske uddannelser i hele landet, at praktikpladsmulighederne viser sig at være gode, og at man hos Erhvervsakademi Dania ønsker at udbyde uddannelsen i et fagligt samarbejde med institutionerne Tradium og VIA University College. Yderligere institutioner som Håndværkerskolen i Hadsten, hvor vi har bor på samme campus med andre af vores tekniske erhvervsakademiuddannelser, forventes også at støtte uddannelsesudbuddet Region Midtjylland Vores samarbejdspartner Region Midtjylland har tilkendegivet, at man støtter vores ansøgning om udbud af uddannelsen jf. bilag 4.1. Uddannelsespolitikken hos Region Midt 6 har et bredt fokus på sammenhæng i uddannelserne og den manglende arbejdskraft i de kommende år. Overordnet udtales der: Både erhvervsuddannelserne og de tre erhvervsakademier i Region Midtjylland udbyder i dag en række uddannelser, som efterspørges af både private og offentlige virksomheder. Især efterspørgslen efter faglært arbejdskraft har været i fokus. Der er iværksat en række initiativer med det klare formål, at flere unge får øjnene op for mulighederne som faglært både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. 6 Uddannelsespolitik Region Midt Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 4 Erhvervsakademi Dania,

5 Desuden vil denne uddannelse også understøtte de initiativer fra Region Midt, som går i retning af øget globalisering og digitalisering af uddannelserne. Det ønskes også fra Dansk Byggeri, at de nyuddannede har en mere åben, international og innovativ profil. Erhvervsakademi Dania vil med udbud af Byggekoordinatoruddannelsen understøtte regionens politik om, at institutionerne skal have et bredt sammensat udbud af praksisrettede, tidsvarende og innovative uddannelser og dermed være med til at sikre den efterspurgte arbejdskraft lokalt og regionalt Randers Kommune Overskriften på Randers Kommunes Uddannelsespolitik fra er, at uddannelsesniveauet i Randers skal hæves. Desuden kan citereres. Talrige analyser peger på, at fremtidens vækst er betinget af virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft. I den forbindelse er det vigtigt at udbygge Randers styrkeposition inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Uddannelser, hvor byggekoordinator er en naturlig overbygningsuddannelse. I Randers Kommune fokuseres der på basis af uddannelsespolitikken meget på samarbejdet med virksomheder, VIA University College, Erhvervsakademi Dania og universiteterne i Aalborg og Aarhus. Der gennemføres faste møder blandt parterne, og det fælles studentervæksthus VækstVærket er et af resultaterne af dette samarbejde. Alt sammen initiativer som skal medvirke til at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne og derefter få flere studerende til at læse videre og bosætte sig i Randers til gavn for den lokale innovation, produktivitet samt indtjening i Randers. Randers Kommune 8 har udarbejdet en prognose, der viser en befolkningsudvikling, der vil stige fra personer pr. 1. januar 2015 til mere end personer 1. januar En stigning på ca borgere i perioden, svarende til en stigning på ca. 9 % over de næste 13 år. En positiv udvikling, som understøtter såvel beskæftigelse og behovet for byggeri i kommunen. Jf. Region Midt Kommunestatistik 9 er der den samme positive udvikling i hele Erhvervsakademi Dania s dækningsområde på nær Norddjurs Kommune. Det er dermed især de store kommuner Randers, Silkeborg og Viborg, som tegner sig for en største udvikling i befolkningen. 7 Randers Kommunes uddannelsespolitik, Befolkningsprognose udarbejdet af Randers Kommune 9 Region Midt s Kommunestatistik Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 5 Erhvervsakademi Dania,

6 Når man læser Randers Kommunes erhvervspolitik 10, er der et særdeles stort fokus på iværksætteri og vækst inden for en række særligt udvalgte vækstområder som industri, oplevelser, havn og kommune. Samlet set områder, som alle kræver eller giver et afledet behov for byggeri og projektledelse deraf. I Randers Kommune har borgmesteren, chefen for Erhverv og udvikling samt direktøren for Erhverv Randers tilkendegivet, at man støtter og ønsker et udbud af uddannelsen i Randers jf. bilag Rekrutteringsgrundlaget Rekrutteringsgrundlaget er meget bredt på denne uddannelse, idet man kan komme ind med stort set alle relevante ungdomsuddannelser fra de praktiske erhvervsuddannelser til de mere akademisk rettede gymnasieuddannelser. Dette giver en stor volumen af potentielle studerende på uddannelsen i Randers med en stor erhvervsskole (Tradium), to gymnasier samt HF og VUC. Dertil kommer de øvrige skoler i Dania s dækningsområde, hvor skolerne i Grenaa, Hadsten, Hobro og Aars er de mest nærliggende at rekruttere studerende fra. Erhvervsuddannelserne Vi har ved kontakt til erhvervsskolen Tradium undersøgt, hvor mange elever, der forventes at dimittere fra Tradium i Randers i 2017 på udvalgte erhvervsuddannelser: Tømrer: 30 EUX tømrer: 12 Byggemontagetekniker: 10 Bygningsmaler: 28 Murer: 14 Elektriker: 14 Andre EUX: 23 I alt 131 Dertil kommer godt 400 nuværende årselever inden for de erhvervsfaglige fag fra den Jyske Haandværkerskole i Hadsten, som specialiserer sig med hovedforløb inden for: Elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist, træfagenes byggeuddannelse og specialerne tømrer og tækkemand (hentet på Den jyske Håndværkerskoles hjemmeside). En overbygningsmulighed som byggekoordinator må også forventes at kunne støtte rekrutteringen til nogle af uddannelserne ved at vise endnu en karrierevej, f.eks.: 10 Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for vækst, Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 6 Erhvervsakademi Dania,

7 Elektrikere: Jf. Cowi s rapport s er 34 % af elektrikerne beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen, og som det ser ud til i dag, er der mangel på elektrikere. På den ene side kan dette betyde, at det vil være svært at rekruttere elektrikere til byggekoordinatoruddannelsen, men på den siden kan denne overbygningsmulighed skabe større karrieremuligheder og dermed støtte rekrutteringen til elektrikeruddannelsen. Murere: Blandt murerne er 64 % beskæftiget i bygge- og anlægssektoren (s. 71) og her er der aktuelt nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Der kan dog være en risiko for rekrutteringsproblemer, hvor byggekoordinatoruddannelsen og mulighederne der også kunne motivere for et højere optag. Gas- og VVS-teknikere: 49 % er beskæftiget inden for bygge- og anlægssektoren (s. 85), og aktuelt er der mangel på arbejdskraft inden for området og risiko for kommende rekrutteringsproblemer, idét uddannelsen som montør ikke er helt så populær som f.eks. elektrikeruddannelsen. Der er i bilaget under afsnit 4.2 vedlagt uddrag af en lille miniundersøgelse af rekrutteringsgrundlaget på den lokale erhvervsskole Tradium blandt tømrerelever. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men den giver en lille indikation af interessen for uddannelse og specifikt denne uddannelse. 17,4 % vil læse videre med det samme, men ingen kan lige nu forholde sig til denne uddannelse. Derimod er der 43,5 % af de adspurgte, som først vil læse videre senere, og hele 47,8 % kan måske se denne uddannelse som en mulighed. Det samme antal vil vælge at læse i Randers, hvis det bliver en mulighed. En forsigtig konklusion vil være, at vi specielt ved det første hold kan blive lidt udfordret på kendskabsgraden men også, at vi skal hente en del af de studerende blandt de unge, som allerede er i arbejde og ønsker at videreuddanne sig. Ideelt set er det også et plus for uddannelsen, da praktisk erfaring efterspørges ved de kommende byggekoordinatorer, når de skal ansættes i job. Det er også et klart plus for studiemiljøet at have flere studerende med praktisk erfaring. Jf. undersøgelsen kan muligheden for en god løn og indflydelse på eget arbejde blive ikke uvæsentlig faktor for valg af uddannelsen. Gymnasieuddannelserne På byggekoordinatoruddannelsen kan der også rekrutteres fra gymnasieuddannelserne, som må anses som en mere atypisk rekrutteringsvej til byggeriet på dette niveau. Men netop det at kunne blande studerende med erhvervsfaglig baggrund og studerende med en mere almen teoretisk baggrund skal styrke uddannelsesmiljøet og f.eks. træne kompetencerne i at kunne kommunikere på tværs af kulturer, traditioner og fagligheder. 11 Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, Cowi rapport august 2014, KKR Midtjylland, Region Midtjylland og beskæftigelsesregion Midtjylland Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 7 Erhvervsakademi Dania,

8 Baseret på erfaringerne fra vores øvrige tekniske uddannelser, vil der ikke komme mange dimittender fra HHX, STX, HF og HTX, men det vil være realistisk at anslå, at vi burde kunne få ca % af de studerende fra gymnasierne. Jf. bilagene i afsnit 4.1 støttes uddannelsen af gymnasierne i området. 3. Uddannelsens placering i forhold til andre udbud Vedr. placeringen i forhold til andre udbud er det særligt interessant at sammenligne med udbud på erhvervsakademiniveau, de mellemlange videregående uddannelser og deltidsuddannelserne. Korte videregående uddannelser Der er to beslægtede uddannelser på dette niveau byggetekniker og byggekoordinator: Byggeteknikeruddannelsen o Uddannelsen er en meget teknisk uddannelse o Aktuelt er uddannelsen jf. Uddannelsesguiden placeret i følgende steder i Jylland: Esbjerg, Horsens, Aarhus, Aalborg og Holstebro. o Uddannelsen udbydes de fleste steder som en del af bygningskonstruktøruddannelsen, hvorved de fleste læser videre på denne. Desuden er uddannelsen langt mere teknisk rettet og appellerer mindre til studerende med særlige kompetencer og lyst til at arbejde med kommunikation og koordinering på en byggeplads. Der forventes dermed begrænset overlap, selvom uddannelsen ligger både hos Erhvervsakademi Aarhus og VIA University College i Horsens. Den ansvarlige uddannelses- og forskningschef hos VIA Laurids Green vurderer ikke, at et udbud af byggekoordinator er nogen trussel for udbuddet af byggeteknikeruddannelsen. Byggekoordinatoruddannelsen o Uddannelsen, som der her søges om udbud af, udbydes aktuelt jf. Uddannelsesguiden følgende steder i Jylland: Esbjerg, Sønderborg, Aarhus og Herning. Som ovenfor nævnt er det første hold ikke startet i Herning, men der gøres en ekstraordinær indsats herfor i 2016 o Det vurderes, at et udbud i Randers, som ved de fleste andre udbud af uddannelser i Randers, vil have begrænset betydning for udbuddet Erhvervsakademi Aarhus, da byen som landets næststørste by har et stort og naturligt rekrutteringsgrundlag i og omkring byen o Erhvervsakademi Midtvest og Erhvervsakademi Dania har jf. tilkendegivelsen i bilaget i afsnit 4.1 til hensigt at arbejde sammen om udbuddene, således der sikres gode og relevante studiemiljøer for de studerende på erhvervsakademierne uden for de store byer. På samme måde som såvel Tradium og VIA University College vil være med til at sikre det faglige miljø sammen med Erhvervsakademi Dania. Placeringen af byggekoordinatoruddannelsen i Randers skal understøtte, at Randers gradvist får flere videregående uddannelsestilbud på det tekniske område et første supplement til studiemiljøet på produktionsteknologuddannelsen på Campus Randers. Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 8 Erhvervsakademi Dania,

9 Mellemlange videregående uddannelser Bygningskonstruktøruddannelsen er en teknisk funderet uddannelse, hvor der i dag jf. rapporten fra Danske Byggeri og Teknisk Landsforbund blandt dimittenderne er stigende fokus på den teoretiske videreuddannelse 12. Det vurderes derfor, at der er få fra denne uddannelse, som vil supplere sig fagligt for at kunne gennemføre de koordinerende opgaver på byggepladsen. Det samme gælder bygningsingeniøruddannelsen, som også er langt mere akademisk funderet. Deltidsuddannelserne Erhvervsakademi Dania vælger at søge uddannelsen som en fuldtidsuddannelse for at sikre et læringsmiljø, som arbejder inden for fuldtidsuddannelsernes rammer og betingelser. På det sigt vil det dog, når et godt læringsmiljø er etableret, være hensigtsmæssigt at udbyde uddannelsen også på deltid, da undersøgelser og erfaringer fra andre praktisk faglige uddannelser viser, at en del af målgruppen vil være personer, som har været på arbejdsmarkedet et periode og dermed vil have sværere ved at skulle acceptere i SU ved at tage uddannelsen på fuldtid. Et behov, som også fremgår af rapporten fra Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund. 4. Bilag 4.1 Interessetilkendegivelser Bilag, som dokumenterer interesse for uddannelsen, er indsat på de kommende sider. 12 Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen, rapport fra Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund samt New Insight A/S Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 9 Erhvervsakademi Dania,

10 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 10 Erhvervsakademi Dania,

11 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 11 Erhvervsakademi Dania,

12 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 12 Erhvervsakademi Dania,

13 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 13 Erhvervsakademi Dania,

14 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 14 Erhvervsakademi Dania,

15 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 15 Erhvervsakademi Dania,

16 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 16 Erhvervsakademi Dania,

17 4.2 Miniundersøgelse blandt elever hos Tradium Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 17 Erhvervsakademi Dania,

18 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 18 Erhvervsakademi Dania,

19 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 19 Erhvervsakademi Dania,

20 Bilag: Prækvalifikation Byggekoordinator (AK) 20 Erhvervsakademi Dania,

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 15. april 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland I 2030 har alle borgere mulighed for

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I VVS-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag både Erhvervsakademiuddannelsen til VVS installatør og deltidsuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse. Indhold. 1. Behov og relevans

Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse. Indhold. 1. Behov og relevans Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse Indhold 1. Behov og relevans... 1 1.1. Baggrund og behovsanalyser... 2 1.2. Geografisk område... 2 1.3. Målgruppen... 2 1.3.1 Virksomhederne i og omkring

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00

OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00 OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00 Del: De korte og mellemlange tekniske uddannelser er åbne for både studenter

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011.

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011. Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2011/2012 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 5. januar 2011 Århus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Behovsanalyse for udbud af PB i Produktudvikling og Teknisk Integration

Behovsanalyse for udbud af PB i Produktudvikling og Teknisk Integration Behovsanalyse for udbud af PB i Produktudvikling og Teknisk Integration Kriterie 1: Behov og relevans Uddannelsen udbydes geografisk i følgende område: Herning-Ikast/Brande, Holstebro, Struer, Lemvig,

Læs mere

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1.

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. april 2016, 05:00 Del: Tusindvis af unge fra provinsbyer har mere end 20 kilometer

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

1. 1 Region Midt høringsbrev fra Tradium.doc Region M. Hører til journalnummer: 1-10-76-1-14 Udskrevet den 20-01-2014

1. 1 Region Midt høringsbrev fra Tradium.doc Region M. Hører til journalnummer: 1-10-76-1-14 Udskrevet den 20-01-2014 1. 1 Region Midt høringsbrev fra Tradium.doc Region M 1 2 2. 2 Supplerende notat fra Tradium til høringsbrev re 3 4 3. 3 Høringsbrev fra Den Jydske Haandværkerskole Høri Tradium Att.: Tage Andersen Vester

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Behovsanalyse for udbud af professionsbacheloruddannelsen International Hospitality Managemnet

Behovsanalyse for udbud af professionsbacheloruddannelsen International Hospitality Managemnet Behovsanalyse for udbud af professionsbacheloruddannelsen International Hospitality Managemnet Motivation Med et nyt udbud af PB International Hospitality Management ønsker EAMV med støtte fra det lokale

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Foto Janus Engel Rasmussen. Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen

Foto Janus Engel Rasmussen. Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen Foto Janus Engel Rasmussen Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen Indholdsfortegnelse 1. Resumé og opmærksomhedspunkter...3 2. Generelt om behovet for jobprofilen...6 2.1 Hvad driver behovet?...7

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Teknisk designer Du skal være teknisk designer, hvis du har lyst til at skabe banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være med

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 1 2 JO HØJERE UDDANNELSESNIVEAU, DESTO STØRRE VELSTAND. Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) 450 400 De byer der vinder,

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere