Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsrisici ved mobiltelefoni"

Transkript

1 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02

2 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 10 marts Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Jan Opstrup Poulsen Ida Leisner Projektsekretær: Vivian Palm Praktikant: Claus Sjørslev Madsen Resumé Joel Goodstein Redigeret udskrift Folketingstidende og Teknologirådet. Tryk Folketingets Trykkeri ISBN: ISSN: Rapporten kan bestilles hos Teknologirådet Antonigade København K Telefon Telefax Rapporten findes også på Teknologirådets hjemmeside Teknologirådets rapporter 2004/02

3 Forord... 2 Høringsresume... 3 Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling?...12 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni...16 Grænseværdier: Sundhedsstyrelsens rolle og baggrund for grænseværdierne...18 Sundhedsrisiko ved mobilstråler...22 Radiofrekvent Stråling...27 Elektromagnetiske felter i radiotelefoni-frekvensområdet og gener...32 Mobiltelefoni - subjektiva besvär...37 Masteloven...43 Byggelovgivningens regler om master og antennesystemer...46 Oplæg om planlovens regler for opstilling af mobilmaster og opsætning af antenner...47 Kan kommunerne gribe ind i forhold til mobil-antenner...49 Kommunernes råderum...53 Borgernes ønsker og mobilsystemets fremtid...56 Radiosystemer, samfund og teleoperatører...57 PLanerne for anvendelsen af midler til forskningsprogram for mobilstråling...63 Redigeret udskrift af høringen...67 Program

4 Forord Denne rapport indeholder et redigeret udskrift af folketingshøringen om sundhedsrisci ved mobiltelefoni, der blev afholdt på Christiansborg den, 10 marts Høringen blev arrangeret af Teknologirådet for folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Høringen blev afholdt med henblik på at gøre staus for viden om sundhedsrisikoen ved mobiltelefoni og give overblik over regelgrundlaget for opstilling af antenner. Høringen havde deltagelse af eksperter og interessenter. Det er stadig omstridt hvorvidt der er sundhedsmæssige påvirkninger i forbindelse med de forskellige mobiltelefoni-systemet. Regeringen har indtil videre bevilget 15 millioner kroner til yderligere undersøgelser. Udover det redigerede udskrift indeholder rapporten også ekspertenes skriftlige oplæg fra høringen, samt et resumé af høringens forløb. Rapporten kan downloades fra Teknologirådets hjemmeside Teknologirådet vil gerne takke høringens oplægsholdere, Folketingets administrtion, Sundhedsudvalget og Udvalget for Videnskab, Teknologi og Udvikling. En særlig tak til baggrundsgruppen, der har bistået Teknologirådet i planlægningen af høringen. Jørgen Bach Andersen, professor, Aalborg Universitet Vivianne Mortensen, souschef, Frederiksbeg Kommune Hanne Svenningsen, miljøkonsulent, Informationscenter for Miljø og Sundhed Teknologirådet, april 2004 Claus Sjørslev Madsen Ida Leisner 2

5 Høringsresume Udarbejdet af journalist Joel Goodstein Høringen var arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget for Teknologi, Videnskab og Udvikling. Høringen havde til formål at fremlægge den nuværende viden om sundhedsrisikoen ved mobiltelefoni og give overblik over regelgrundlaget for opstilling af antenner. Høringen havde deltagelse af eksperter og interessenter, der blev suppleret med borgernes syn på mobilantenner. Resumeet følger dagsordenen. Velkomst v. Hanne Severinsen (V), ordstyrer Hanne Severinsen, formand for Udvalget for Teknologi, Videnskab og Udvikling, indledte med at byde velkommen og fremsætte ønsket om, at høringen ville gøre deltagerne klogere på mobiltelefoners eventuelle sundhedsrisici. Og selv om man ikke når frem til en endelig afklaring af disse risici, håbede Severinsen, at høringen i det mindste kunne afklare, hvori uenighederne består. Hvad er vi enige om, at vi ikke ved, sagde hun, og hvilken viden mangler? Hun håbede også, at dagen kunne løfte sløret for, hvordan to gange 15 mio. kr. i bebudede forskningsmidler vil blive brugt af Det Strategiske Forskningsråd til at forske videre i denne type sundhedsrisici. Hvad er det vi udsættes for, og hvad er baggrunden for grænseværdierne? Jørgen Bach Andersen, professor ved Aalborg Universitet, som havde udarbejdet et skriftligt oplæg om elektromagnetisk stråling til høringen, tog udgangspunkt i det faktum, at GSM-mobiltelefoni er en global succes med 1 milliard brugere i hele verden. Endvidere beskrev han den aktuelle og fremtidige udvikling, hvor den såkaldte 3G-telefoni gør det muligt at downloade data fra internet til telefonerne. Men de større datahastigheder i 3G-telefonien har også nødvendiggjort et ret tæt system af antennemaster. Alle mobiltelefonsystemer bruger radiobølger, som udsender elektromagnetisk stråling, og styrken/intensiteten måles i watt/m². Da der er tale om tovejskommunikation, udgår der radiobølger og elektromagnetisk stråling - fra både antenner og telefoner. Et andet mål for bølger og stråling er den såkaldte SAR-værdi (Specific energy Absorption Rate, red.), der udregnes som watt/kg, og denne målestok bruges i den grænseværdi på 2 watt/kg - der er fastsat for mobiltelefoners tilladte elektromagnetiske stråling. SARværdien kan bruges til at beregne elektriske strømme og felter i brugerens hoved, fortalte Jørgen Bach Andersen. Den stråling man som bruger er udsat for, afhænger både af afstanden til telefon eller mast og den måde telefonens antenne er konstrueret, og den måde man holder telefonen. Han konkluderede, at der ikke var fundet væsentlig forskelle i strålingen fra GSM/2G-telefoner og 3G-telefoner, men at man i øvrigt skulle være opmærksom på, at der kommer radiobølger og dermed elektromagnetisk stråling fra andre kilder end mobiltelefoner, bl.a. fra radio- og tv-signaler. Fra professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet, lød meldingen, at vi har sovet, mens mobiltelefoner blev indført. Vi aner ikke, hvilke effekter de har, og vi har ikke lavet en risikovurdering på forhånd. Trådløs kommunikation udgør en suppe af elektromagnetiske felter, som der er meget lidt overblik over, og forskningen har indtil nu virket tilfældig. Farevurderingen er baseret på biologiske effekter, men den varme, som udvikles ved mobiltelefoners elektromagnetiske felter udgør ikke efter den foreliggende viden en sundhedsrisiko. Der er tilsyneladende en beskeden risiko for leukæmi hos børn ved elektromag- 3

6 netisk stråling men hvad med centralnervesystemet og nerveceller? Man ved det ikke. Grandjean udtrykte bekymring for, at vi ikke er så meget klogere om tre år, når de planlagte forsøg er afsluttet. At vente på forskning forlænger blot usikkerheden. Hvordan reagerer vi på noget usikkert, spurgte Grandjean. Afdelingslæge Lis Keiding indledte med at sige, at hendes job som repræsentant for Sundhedsstyrelsen ville være nemmere, hvis det var usikkerhederne ved mobiltelefoners sundhedsrisici, hun skulle tale om. Sundhedsstyrelsen skal foretage den offentlige risikovurdering og rådgive minister mht. om de internationale grænseværdier skal bruges i Danmark. Desuden skal styrelsen informere kommuner om eventuelle sundhedsrisici. Indtil videre følger Danmark lige som de fleste europæiske lande - de internationale grænseværdier, som er anbefalet af ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, red.), der er en international kommission for ikke-ioniserende stråling. I Sundhedsstyrelsen har man tillid til, at det er nogle kompetente videnskabsfolk, der sidder i kommissionen, og at de er uafhængige af særinteresser. Både WHO og EU bruger kommissionens anbefalinger. Der sidder forskellige eksperter i kommissionen, og de ser på al den foreliggende viden. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er indlagt en pæn sikkerhedsmargen i den nuværende grænseværdi som også tager hensyn til særligt sårbare grupper. Den formodede risiko ved strålingen er forbundet med opvarmning. Man vurderer, at eventuelle sundhedsskadelige virkninger kan indtræde, hvis kroppen ikke kan kompensere for den tilførte varme. Grænseværdien er sat en faktor 50 mindre, end hvad der skaber opvarmning på 1 grad celsius i menneskeligt væv, sagde Lis Keiding. Hvis vi fastsætter lavere grænseværdier i Danmark, så skal EU informeres, fordi det kan påvirke det indre marked og salget af mobiltelefoner. Nogle lande har lavere grænseværdier end den som ICNIRP anbefaler, og det giver uro i befolkningerne, at man nogle steder anvender en lavere værdi. Men lande med lavere grænseværdi har ikke adgang til en anden viden, de har blot valgt at sætte værdien lavere. I øvrigt oplyste hun, at Sundhedsstyrelsen vil nedsætte et forskerpanel til at se på mobiltelefoners sundhedsrisici. Lene Garsdal (SF) spurgte, om det kun er opvarmning, der er et problem, og om en faktor 50 er en tilstrækkelig stor sikkerhedsmargen? Desuden ville hun vide, om elektromagnetiske felter fra højspænding kunne være en medvirkende risiko? Lis Keiding svarede, at man ikke umiddelbart kan blande højspændingsledninger ind i sagen, da der er tale om lavfrekvent stråling, som slet ikke kan sammenlignes med højfrekvent stråling fra mobiltelefoner. Philippe Grandjean svarede at sikkerhedsmargenen faktisk er større, når det gælder mobiltelefoner, end den plejer at være - også når der er taget hensyn til svage grupper som børn, ældre og gravide. Men bliver grænseværdierne overholdt, spurgte Lene Garsdal. Hertil svarede Jørgen Bach Andersen, at mobiltelefonproducenterne skal opgive SAR-værdier, og at de skal ligge under grænseværdien på 2 watt/kg. Nogle telefoner ligger dog tættere på grænseværdien end andre. Han mente også, at det er selve telefonerne, man skal kigge på, når det gælder eventuelle sundhedsrisici. Ved antennemaster er strålingen nemlig mindst en faktor 100 under grænseværdien. Christian Lund Jepsen (V) ville vide, hvorfor personer der arbejder tæt på stråling kun har krav på faktor 10 i forhold til faktor 50 for andre. Lis Keiding svarede, at grænseværdien for personer der arbejder er sat ud fra, at man mener, de er i stand til at tage deres forholdsregler. Else Theill Sørensen (KF) mente, at de på den anden side var udsat for stråling i længere tid. Hertil svarede Lis Keiding, at diskussionen om grænseværdier for personer, der udsættes for mobilstråling på deres job, hører under arbejdsmiljølovgivningen. 4

7 Line Barfoed (EL) ville vide, hvad der sker, hvis fem personer står og taler ved siden af hinanden - er der taget højde for det i grænseværdier? Og er der taget højde for, at mange forskellige trådløse teknologier tilsammen kan øge strålingen. Jørgen Bach Andersen sagde, at der var taget højde for, at personer der taler i telefon tæt på hinanden stadig vil være langt under grænseværdien og det samme gør sig gældende for mange trådløse teknologier samlet på et sted. Line Barfoed ville også vide, om man har målt, når mange taler sammen, og hvor mange trådløse teknologier er samlet. Og Christian Lund Jepsen (V) ville vide, om det er forkert kun at fokusere på mobiltelefoner i suppen af stråling i forhold til alle de andre teknologier med radiobølger. Jørgen Bach Andersen svarede, at mobilmaster måske udgør en tredjedel eller halvdelen af suppen, men hertil kommer der også naturlig baggrundsstråling. Det nye er de menneskeskabte stråler, bl.a. fra 3Gtelefonerne men hvis man vil vide hvor meget det er, skal man slukke for al strøm for at finde den naturlige strålings andel. Philippe Grandjean påpegede, at forskellige frekvenser har forskellige effekter, og at vi ikke kender de præcise effekter af den stråling, vi udsættes for. Vi kender heller ikke effekten af store overskridelser i kortere tid. Thomas Adelskov (S) ville vide, om det er rigtigt, at SAR-værdien er udregnet ved at opvarme en pose vand, og om man ikke kan måle på rigtige mennesker. Kan man nogensinde fastslå, at mobiltelefoni ikke er sundhedsfarligt, spurgte han videre, og han ville også høre panelet, om der var andre instanser end EU og WHO, man skulle lytte til, når det gælder anbefalinger af grænseværdier. Jørgen Bach Andersen sagde, at SAR-værdier er anvendelige til at beregne spændinger og felter i hovedet. Disse har en effekt, der kan være uafhængig af opvarmningen. Grænseværdier er i øvrigt ikke kun baseret på opvarmningseffekt, men også på dyreforsøg, sagde han. Lis Keiding supplerede med, at Sundhedsstyrelsens kommende forskerpanel skal lave selvstændige vurderinger og på den måde supplere WHO og EU, og at man i øvrigt studerer den udenlandske forskning generelt for at holde sig a jour. Anders Møller (UFG) ville høre, om man kunne lave bedre skiltning og information om SAR-værdier i telefoner, og om man kunne indføre mere individuelle grænseværdier for master og telefoner, hvis man synes det var nødvendigt af hensyn til lokale forhold. Jørn Dohrmann (DF) spurgte, om der var forskel på GSM- og 3G-telefoners udvikling af varme? Lis Keiding sagde, at SAR-værdier bør være lettilgængelige, og at man altid bør undersøge værdien, inden man køber en telefon. Philippe Grandjean gav det råd, at man holder telefonen væk fra hovedet og i stedet bruger øresnegl og mikrofon. Jørgen Bach Andersen svarede, at der ingen opvarmningsforskel er på 2G- og 3G-telefoner. Sundhedsrisiko ved mobilstråler Overlæge Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse, fortalte at der ikke foreligger dokumentation for, at voksne får kræft af mobiltelefoner. Der er ikke foretaget undersøgelser af børn, da der ikke hidtil er bevilget midler hertil. Man ved heller ikke, om kognitive funktioner bliver påvirket af mobilstrålingen. Efter Johansens vurdering ligger den største eksponeringsrisiko i mobiltelefonerne ikke antennerne. Vi mener, at det er teleudbyderne, som skal finansiere forskning i strålingsrisici, men det giver det problem, når undersøgelser ikke påviser en helbredsrisiko, at vi får skudt i skoene, at vi er købt og betalt af industrien. Det er meget vigtigt for os, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved vores hæderlighed, hvis vores undersøgelser frikender telefoner, sagde han. Siden mobiltelefonerne for alvor gjorde deres indtog på det danske marked fra 1992, har vi ikke kunnet konstatere en stigning i forekomsten af hjernekræft frem til de seneste tal fra 2002 oplyste han videre. Foreløbig er der altså ikke noget som tyder på, at elektro- 5

8 magnetiske felter har samme skadelige virkning på menneskelige celler som f.eks. ioniserende/radioaktive stråler, der nedbryder cellernes grundlæggende kemiske struktur. Biolog Sianette Kwee, Århus Universitet, har studeret de biologiske effekter ved bestråling af celler og cellekulturer både fra højspænding og mobilstråling. Samtidig kører et forskningsprojekt i EU-regi Reflex-projektet (Risk evaluation of the potential environmental hazards from low-energy electromagnetic field (EMF) exposure using sensitive in vitro models, red.) - som skal undersøge forholdet mellem elektromagnetiske felter og eventuelle miljø- og sundhedsrisici. Hun fortalte, at der efterhånden er forsket i tyve år, og at der foreligger solide videnskabelige beviser for de skadelige påvirkninger af strålingen. Og det er næsten på alle områder i organismen, i cellerne og kroppen. Også dna og immunforsvar bliver påvirket. Kroppen består af væv med mange millioner celler i et gram væv, og mange ændringer i vævet kan ske langt under den tilladte opvarmningsgrænse. Sianette Kwee mente, at de nuværende grænseværdier er for høje, og at de skal sættes ned til niveau, hvor der ikke sker en påvirkning. Man skal også huske, at master stråler hele tiden, og at de ikke skelner mellem brugere og ikke-brugere. Hvad er effekten af langtidsstråling og samlet påvirkning fra alle trådløse teknologier, spurgte hun. Kwee mente også, at befolkningsundersøgelser de såkaldt epidemiologiske undersøgelser risikerer at se på for korte tidsperioder, og grundlæggende har den type undersøgelser det problem, at en konstateret overhyppighed af sygdomme kan skyldes mange forskellige faktorer ikke nødvendigvis kun mobilstråling. Biologiske undersøgelser er hurtigere her forvarsles måske ændringer og sygdomme. Men biologiske forsøg er udsultet i Danmark og kræver genopretning, sagde hun. Christian Lund Jepsen (V)undrede sig over, at der ikke var lavet undersøgelser af børn. Christoffer Johansen svarede, at de yngste deltagere, som er undersøgt, er over 15 år, altså ikke børn. Men i gruppen af børn under 15 år - er der ikke fundet en øget hyppighed af kræft i de sidste 50 år. Lene Garsdal (SF) undrede sig over, at man kunne komme til helt forskellige resultater ud fra de samme undersøgelser men hun savnede information om Reflex-projekterne og var usikker på, om projekterne faktisk påviste ændringer i gener og dna-forandringer. Desuden var Lene Garsdal (SF) usikker på betydningen af strålingen fra master og telefoner. Kwee hævdede, at også masterne kunne udgøre en risiko, mens Johansen ikke mente det. Sianette Kwee svarede, at Reflex-resultater publiceres løbende og at den såkaldte pulsering i mobiltelefonerne er meget farlig og fremkalder de kraftigste biologiske effekter. Christoffer Johansen sagde, at mobilmaster ligger tusind til en million gange under grænseværdier, og der lå ikke noget, som dokumenterede, at masterne skulle udgøre en helbredsrisiko. Thomas Adelskov (S) mente, man måtte have Kwee s undersøgelser på bordet, hvis de påviste alvorlige sygdomme ved radiostråling og han spurgte: Kan vi ikke bruge WHO? Else Theill Sørensen (KF) kunne ikke forstå, at Sianette Kwee på den ene side sagde, at man ikke kunne bruge epidemiologiske undersøgelser, fordi tidshorisonten i dem ikke var lang nok til at fastslå en sammenhæng mellem kræft og radiostråling og på den anden side mente hun, at man kunne se helbredstruende celleforandringer med det samme ved biologiske forsøg. Hun udtrykte bekymring for, at Sianette Kwees udsagn om celleskader ved meget lave strålingspåvirkninger mest af alt ville fremkalde frygt i befolkningen. Sianette Kwee sagde, at WHO spiller dobbeltrolle, fordi organisationen har afdelinger med tætte forbindelser til industrien. Lis Keiding understregede, at WHO er en uafhængig instans, og at dyreforsøg og frivillige menneskeforsøg også indgår i fastsættelsen af grænseværdier. Christoffer Johansen sagde, at én ting er effekt en anden egentlig skade. Hvis man går ud i solen i 30 minutter, kommer der en effekt i hudens celler men det fører ikke nødvendigvis til hudkræft. Effekt er ikke det samme som en helbreds- 6

9 truende skade, heller ikke selv om Sianette Kwee kan fremlægge hundredvis af rapporter om effekter ved stråling, sagde han. Gener ved mobilstråler Ph.d. Monica Sandström, Arbetslivsinstitutet, Umeå, fortalte om en række epidemiologiske undersøgelser foretaget i Sverige og Norge. Undersøgelserne startede i 1996 og kom i gang på baggrund af henvendelser fra både telebranchen og privatpersoner, som mente de havde fået helbredsproblemer pga. brug af mobiltelefoner. Symptomer kunne være varmefølelse, hovedpine, hukommelsesproblemer, almindeligt ubehag. Der blev oftest rapporteret om symptomer ved brug af GSM-telefoner, og man besluttede at lave et studie af de to mobilteknologier NMT og GSM personer i Norge og Sverige deltog. Konklusionen var, at der ikke kunne konstateres flere GSM-symptomer end NMT-symptomer men der blev oplevet mere varmefornemmelse hos NMT-brugere. Der er nu et studie i gang, hvor man ser på en eventuel sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og det såkaldt autonome nervesystem, men herfra foreligger ingen resultater endnu. Professor Jørn Olsen, Århus Universitet, gennemgik herefter et hollandsk studie af effekter ved radiostråling. Efter Jørn Olsens vurdering var der tale om det bedste studie af sin slags hidtil. Forsøget gik ud på at udsætte personer for elektromagnetisk stråling i tilfældig rækkefølge. Der var tale om en såkaldt blindet afprøvning, hvor forsøgspersoner ikke vidste om de blev udsat for stråling eller ej. Personerne var inddelt i to grupper 36 i hver - en gruppe med mennesker der havde rapporteret om gener, en anden gruppe uden gener. Under forsøget sidder personen isoleret i et rum, der kan afskærmes fra elektromagnetisk stråling. I tre perioder på hver 45 minutter udsættes de for henholdsvis UMTS-signaler, GSMsignaler og en periode uden signaler. I hver af de tre perioder skal de løse opgaver, udfylde psykologiske test og rapportere om deres velbefindende. Resultatet var, at der var flere gener i de to forsøgsgrupper ved UMTS-bestråling og ingen ved GSMstråling. Men ingen entydige resultater af de psykologiske test. Jørn Olsen mente, at resultatet af undersøgelsen ikke giver anledning til alvorlig bekymring. Dog kan man rejse nogle spørgsmål til selve undersøgelsen: Er blindingen af deltagerne effektiv? Påvirker situationen i det afskærmede rum deltagerne i negativ retning? Alligevel mente Jørn Olsen, at det er den bedste undersøgelse af eventuelle gener ved mobilstråling, og at der tegner sig en konklusion i form af overhyppighed af gener ved UMTS-stråling. Jørn Olsen sluttede af med en anbefaling af en tilsvarende, men større undersøgelse for at få afprøvet de hollandske resultater. Dette skete bl.a. på baggrund af indlæg fra salen, der udtrykte bekymring for opsætning af antennemaster på skoler, hvor mobilbrugere færdes i flere år tæt på en mast. Christian Lund Jepsen (V)inddrog netop tidsfaktoren og spurgte, om man kunne nå en afklaring af tidsfaktorens betydning, altså den tid man taler i mobiltelefon og den mere konstante påvirkning fra antennemaster. Hertil svarede Philippe Grandjean, at betydningen af tidsfaktoren eksponeringsperioden - er ukendt i den tilgængelige forskning, og at man ikke en gang er sikker på, hvilke symptomer der er de vigtigste, når det gælder mobilstråling. Indtil videre er der kun én måde at mindske eksponeringen, og det er at bruge mobiltelefonen mindre og på en måde, hvor den ikke er så tæt på centralnervesystemet. På et spørgsmål fra salen om tidsfaktoren i grænseværdierne sagde Jørgen Bach Andersen, at der i modsætning til ioniserende stråling og røntgenstråling ikke indgår et egentlig dosisbegreb inden for radiostråling/ikke-ioniserende stråling. Og derfor heller ikke et akkumuleringsbegreb. Forskningen har ikke kunnet påvise, at radiostråler akkumuleres i kroppen. 7

10 Lovgivning for opsætning af antenner Susanne Viuf, IT- og Telestyrelsen, redegjorde for masteloven fra 1999 som bl.a. har til hensigt at minimere antallet af master for at skåne miljøet samtidig med at den skal tilgodese det offentliges behov for mobilforbindelser. Loven lægger op til fælles udnyttelse af master og til at sætte dem op på høje bygninger. Undtagelser fra retten til at sætte antenner op kan være begrundet med byggetekniske eller radiotekniske hindringer, men ellers er der som udgangspunkt pligt til at imødekomme anmodninger til at sætte en antenne op, hvis den som ønsker antennen opsat også har tilladelse i henhold til byggelov og planlov. Lisbet Jordan, Erhvervs- og boligstyrelsen, fortalte om de regler der er i byggeloven vedrørende antennemaster. Forudsat at en eventuel nødvendig byggetilladelse foreligger, så er det typisk krav om bygningsstabilitet, rimelig højde, afstand til andre bygninger og lignende bygningsmæssige krav. Der står til gengæld ikke noget i byggeloven om sundhedsmæssige kriterier. Som udgangspunkt kan kommuner ikke sige nej til opsættelse af antenner, hvis byggelovens krav er opfyldt, og det samme gør sig naturligvis gældende i forhold til mastelov og planlov. Skjold R. Nielsen, Landsplanafdelingen, fortalte at planlovgivningen har til formål at regulere anvendelsen af privat ejendom. Der skal enten en landzonetilladelse til at opsætte antennemaster eller kommunalplaner og lokalplaner i byzoner og sommerhusområder. Da lov om planlægning har til formål at skabe eller opretholde værdifulde landskaber, bymiljøer og bebyggelser, så er det i situationer, hvor opsættelse af antennemaster strider mod disse hensyn, at man kan forbyde, at de opsættes. Men et forbud kræver en begrundelse med henvisning til miljø, funktionalitet eller æstetik. Thomas Adelskov (S) ville vide, om det ikke er muligt for en kommune at henvise selskaber, der ønsker bestemte placeringer, til steder, som kommunen finder mest hensigtsmæssig. Susanne Viuf svarede, at den mulighed eksisterer. Anne Grete Holmsgaard (SF) og Christian Lund Jepsen (V) spurgte, om det overhovedet var muligt at få sundhedsmæssige argumenter med ind i placeringen af en mast. Hertil sagde Lisbet Jordan, at der er bestemmelser, som vedrører f.eks. indeklima og radon, men de vil næppe kunne anvendes over for mulige risici ved mobilstråling som er det, hun kaldte en vurderet sundhedsrisiko. Hvis byggeloven skal bruges til at forbyde opsætning af master, vil det nok kræve en sundhedsfaglig vurdering udefra f.eks. fra Sundhedsstyrelsen. Hertil spurgte Anders Møller (UFG), om der overhovedet var problemer i det daglige med at finde placeringer. Det ordner sig de fleste steder, sagde Susanne Viuf, selv om der i forbindelse med debatten om sundhedsrisici ved de nye antennemaster var meldt om problemer nogle steder i landet. Kommunernes råderum Professor Peter Pagh, Københavns Universitet, beskæftigede sig med de retlige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den lovgivning, der omgiver brugen af mobiltelefoner og opsætning af master. Han bemærkede bl.a., at det ville være uhensigtsmæssigt at kommuner hver især skal vurdere helbredsspørgsmål i forbindelse med antennemaster, og at man ikke kan bruge miljøbeskyttelsesloven til at regulere mobilmasterne med, fordi radiostrålers miljøpåvirkning underligt nok - ikke var medtaget i loven. Hvis man prøver at forbyde 3G-telefoni af sundhedsmæssige grunde vil det ret sikkert være en teknisk handelshindring i henhold til EU og måske også blive betragtet som et indgreb i de internationale regler om ytringsfrihed. Kort sagt er disse problemstillinger slet ikke egnet til kommunale afgørelser. Et andet 8

11 aspekt er forsigtighedsprincippet, som bliver aktuelt at inddrage, fordi man ikke har nogen endelig viden om konsekvenserne af mobiltelefoni. På det ene side har man en mistanke om helbredsrisici, på den anden side mangler man konkret viden. Retligt anerkender man ikke der gribes ind på grundlag af hypotetiske risici der skal være bedre underbygget begrundelse, så der skal anlægges en risikovurdering og derefter foretages en risikohåndtering. Peter Pagh fremhævede, at der skal være en vis rationalitet i de indgreb man foretager, og at man ikke bare skal gribe ind, fordi pressen kører historier. Han henviste bl.a. til sagen om vitaminberigede fødevarer, som man forsøgte at forbyde i Danmark med henvisning til eventuelle sundhedsmæssige risici et forbud der blev underkendt af EU. Karen Hækkerup (S), Københavns Borgerrepræsentation, fortalte om forløbet i Københavns kommune da man diskuterede de sundhedsmæssige risici ved at have en mobilantennemast på Nyboder Skole, hvor elever, lærere og forældre var blevet meget usikre og nervøse for den opsatte mast. Kommunerne skal tage befolkningens bekymring alvorligt, og vi skal prøve at finde ud af om det er farligt eller ikke er farligt, sagde hun. Københavns kommune har ingen speciel viden om mobilteknologi og en eventuel strålingsfare, men man følte sig svigtet, når man spurgte de instanser, som kommunen troede var eksperter. Der kom ingen brugbare svar om f.eks. grænseværdier. Derfor efterlyste Karen Hækkerup(S) troværdigt materiale fra staten, som har tjent milliarder af kroner på at sælge mobillicenser. Det svarer til at sende medicin på markedet, uden at den var testet. Hun efterlyste også, at videnskabsministeriet og sundhedsministeriet taler med én tunge, når det gælder sundhedsrisici ved mobiltelefoni. Jørn Dohrmann (DF) kunne godt forstå bekymringen hos Københavns kommune over for de ukendte risici ved mobilstråling, men samtidig har man også tv- og radiosignaler, der har kraftigere signaler det burde jo også have bekymret Borgerrepræsentationen. Vi skal tage mobilstrålingen alvorligt, men vi skal passe på med at gøre befolkningen mere bekymrede end højst nødvendige, sagde han. Christian Lund Jepsen (V)ville vide, hvilke spørgsmål det var Københavns kommune havde stillet eksperterne. Hertil svarede Karen Hækkerup (S) at det bl.a. var spørgsmål om grænseværdier, hvordan de blev fastsat, og hvorfor nogle lande har lavere grænseværdier end Danmark. Men hun mente, at svarene havde været forvirrende. Men hvordan vil Københavns kommune tackle, hvis der ikke kommer en afklaring af sundhedsrisici i de næste mange år, ville Anne Grete Holmsgaard (SF) vide. Er der love som skal ændres? Jeg synes ikke, vi skal nægte at sætte master op, svarede Karen Hækkerup, men hun opfordrede industrien til at benytte forsigtighedsprincippet. Industrien må undersøge de steder, de vil have master sat op og sikre sig, at de ikke er udsatte, mente hun. Ib Tolstrup ville gerne minde om, at kommunen for nogle år tilbage selv har udbudt alle offentlige bygninger som mulige antennesteder. Det her drejer sig ikke kun om operatørernes tankeløshed, men også om hvad man er blevet anvist og tilbudt, sagde han. Hvad er det centrale hovedsynspunkt, vi står over for med den moderne teknologi, spurgte Peter Pagh. Det er, at vi ved, at noget af den moderne teknologi nogle gange frembyder meget store farer. Vi kan ikke forudse alle de farer. Vi er simpelt hen nødt til at undersøge dem, inden vi sætter ting i gang. Der er jo ikke nogen, der i dag starter en kemisk virksomhed, uden at vi har undersøgt virkningerne. Det er ikke, fordi vi er imod fremskridt, men fordi vi ved, at det er nok bedre at få undersøgt det, inden vi går i gang for at forebygge. Der var jo intet i vejen for, fortsatte han, at man på et tidligere tidspunkt sagde, at når vi står over for en så voldsom brug af radiobølger, så er det rimeligt, at vi gennemfører undersøgelser. Det kunne man godt have gjort. Det har man ikke gjort. Men det kan man jo så lære af næste gang. 9

12 Thomas Adelsskov (S) anførte, at det ikke kan være kommunerne, der skal undersøge og fastsætte grænser for, hvad der er sundhedsskadeligt. Det er sundhedsmyndigheder og sundhedsminister. Men hvad har forløbet betydet, hvad kan og vil kommunen gøre fremover, spurgte han. Karen Hækkerup (S) svarede, at Københavns Kommune helt konkret havde besluttet ikke at udbyde antenneplaceringer på skoler fremover. Som en afrundende kommentar bemærkede Jørgen Bach Andersen at der kan være op til 300 gange mindre stråling fra mobiltelefoner, hvis der f.eks. sidder en antennemast på en skole, hvor mange taler samtidig. Teknologien gør nemlig, at der bliver skruet ned for signalet, når man er tæt på en mast. Så påvirkningen vil være mindre på en skole, hvor der sidder en antenne. Borgernes ønsker og mobilsystemets fremtid Thomas Breck, Informationscenteret for Miljø & Sundhed, refererede til en undersøgelse Det mobile dilemma - som centeret netop havde fået udarbejdet om befolkningens bekymring for mobilstråling. Det overordnede dilemma er de mange fordele ved at bruge mobiltelefoner kontra ulemperne og usikkerheden om sundhedsrisici. Årsagen til befolkningens bekymring ligger primært i uvisheden den manglende viden kræftrisikoen de modstridende budskaber de uenige eksperter. Ifølge Breck er det lidt af et paradoks, at folk på den ene side efterlyser mere information, men samtidig stoler man ikke på afsenderne. Størst tillid var der ifølge undersøgelsen til forbruger- og sundhedsstyrelsen. Det giver også usikkerhed og følelse af afmagt, at brugere og befolkning ikke bliver inddraget mht. placeringen af mobilantennerne. Thomas Breck foreslog, at det blev udarbejdet en hvidbog om ikke-ioniserende stråling og eventuelle sundhedsrisici, som skulle danne grundlag for en bred informationsindsats om mobiltelefoner. Han mente, det var en politisk opgave at få en stor informationskampagne i gang som det er tilfældet flere steder i udlandet. Ib Tolstrup, Telekommunikationsindustrien, fremlagde også dilemmaet: At alle vil tale i mobiltelefon kontra usikkerhed og mulige risici. I England bruger de unge piger i stigende grad deres penge på at tale i mobiltelefon og ryger til gengæld mindre, så der er måske tale om en afledt sundhedseffekt. Som udgangspunkt har teleoperatørerne, som Tolstrup repræsenterer, ikke forstand på grænseværdier, men man kan konstatere, at opsætningen af antennemaster til 3G/UMTS-telefonerne har sat fornyet gang i bekymring og nærmest sat erhvervsudviklingen i stå. Tolstrup fremsatte et ønske om, at staten skal træde i karakter og tale med én stemme. Staten skal melde ud med risici for alle typer radiostråler. Mindre end 10 procent af alle radiostråler er fra mobiltelefoner. Og vores krop kan ikke kende forskel på stråler, sagde Tolstrup. Producenter må melde ud om SAR-værdier, og Telestyrelsen må fortælle om antennepositioner. Vi vil som branche også stille informationer til rådighed og støtte forskningen. Der er brug for stor og lang indsats fremover med oplysning, sagde Ib Tolstrup. Peter Elvekjær, formand for Det Strategiske Forskningsråd, fortalte om det nystartede råds arbejde og de penge som er sat af i 2004 til at forske videre i mobiltelefonteknologien. Der er afsat 15 mio. kr. i år, men det sætter næppe et endeligt punktum for usikkerheden ved mobiltelefonbrug. Forskning tager tid, og først skal der laves forundersøgelse for at finde ud af, hvad ligger der af viden allerede. Måske bliver der bevilget yderligere 15 mio. kr. i 2005 og projektet kan så afsluttes i Endnu er det ikke besluttet hvem, der skal stå for selve forskningsarbejdet. 10

13 Anne Grete Holmsgaard (SF) spurgte, om en hvidbog som foreslået af Thomas Breck vil kunne genoprette befolkningens tillid til myndighederne? Og hun ville vide, om teleindustrien vil støtte forskningen uden betingelser? Thomas Breck mente, at Informationscenteret for Miljø & Sundhed som en helt uafhængig instans godt kunne lave en troværdig hvidbog. Vi er ikke statens forlængede arm og vil lægge vægt på, at en hvidbog bygger på mange sider og mange kilder, svarede han. Ib Tolstrup sagde, at telebranchen kan og vil støtte forskning, og det har man i øvrigt gjort før, men mange danske teleselskaber er dele af internationale koncerner, som også er involveret i forskning andre steder. I øvrigt mente Tolstrup, at en rationel diskussion også blev nødt til at forholde sig til, at det bedste sted at placere en antenne kan være ved en skole, fordi der er mange brugere selv om det umiddelbart vækker bekymring. Men hvis der kan anvises brugbare alternativer, så går vi i dialog om det, og det er altså kommunerne selv, der har anvist skoler som antennesteder, sagde han. Chistian Lund Jepsen (V) spurgte, om der var forskel på befolkningens bekymring for master og telefoner en bekymring det kan være svært at forstå, når man samtidig ser, hvor meget og længe folk taler i mobiltelefon. Hvordan hænger det sammen? Desuden ville han gerne vide, om ikke der kunne bruges færre master, hvis teleselskaberne deltes mere om dem? Thomas Adelskov (S) foreslog, at man i Det Strategiske Forskningsråd lod sig inspirere af den hollandske undersøgelse og fik lavet en efterprøvelse af de rapporterede gener. Han mente også, at der skulle et hurtigere dansk beredskab til, når undersøgelser som den hollandske fremlagde mulige problemer. 14 dages reaktionstid fra myndigheder og politikere som man har oplevet - er for længe, sagde han. Jørn Dohrmann (DF) spurgte, om teleindustrien selv har undersøgt risici ved de forskellige teknologier, der udsender radiostråler. Nogle af disse teknologier har været i brug så længe, at der er meget lang tids erfaringer at trække på. Thomas Breck svarede, at selvmodsigelsen eller paradokset mellem bekymring og storforbrug af mobiletelefoner skyldes, at vi ikke forholder os rationelt til risici. Vi er villige til at løbe visse risici. Det afgørende er, om vi føler vi selv har indflydelse. En hvidbog skal ikke bruges til at slå folk oveni hovedet med, at de ikke har grund til bekymring så risikerer man den modsatte virkning Ib Tolstrup mente ikke, der var grund til at bekymring om, hvorvidt teleselskaberne delte master i tilstrækkelig høj grad. Det har man gjort i mange år. Både af miljøhensyn og økonomiske hensyn. Til Dohrmann svarede han, at der har været radiobølger i 100 år og tv-bølger i 50 år, og de sender med samme eller større styrke end mobilantennemaster. Også af den grund er det kommet bag på os som industri, at der har været så stor debat om helbredsrisici ved mobilmaster, sagde han. Lis Keiding forklarede til kritikken af, at myndighederne tilsyneladende taler med flere tunger: Vi har forskellige roller, Sundhedsstyrelsen skal se på sundhedsrisici IT- og Telestyrelsen har en anden rolle. Men måske ligger der en opgave i at gøre informationer nemmere tilgængelige. Fra salen kom en kommentar om, at forsikringsselskaber i udlandet nægter at forsikre teleselskaber mod helbredsskader fremkaldt af mobiltelefoner. Og som bekymret borger mente vedkommende ikke, at man efter høringen kunne konkludere, at der ingen risiko er ved at bruge mobiltelefoner. Fra salen lød også en sidste kommentar: I gamle dage brugte man fugle i minerne til at advare om gasudslip. I dag kan man se, at der ikke sidder fugle på mobilmasterne. Hvorfor er fuglene væk? 11

14 Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling? Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet 1. Hvad er strålingen fra mobilmaster og hvordan måles den? Grundlæggende set er strålingen (eller bølgerne) radiobølger på samme måde som signaler fra Radio- og TV-sendere. Mere generelt er det elektromagnetiske bølger, der består af både elektriske og magnetiske felter. Det er vigtigt, at radiobølger ved de anvendte frekvenser i modsætning til Røntgen-stråler og andre ioniserende stråler er ikke-ioniserende. Ioniserende stråler kan gå ind og bryde kemiske bindinger og akkumulerer over tid. Felterne udbreder sig bort fra antennerne og bliver svagere og svagere i intensitet, fordi de breder sig over et større og større areal. Udover afstanden spiller det også en rolle, hvor i strålingen man befinder sig, da antennestrålen er smal i lodret retning. Strålingen i luften uden at tage hensyn til en persons tilstedeværelse har en intensitet, der måles i Watt per kvadratmeter. Den måles nemt med en antenne og en spektrumanalysator. 2. Hvad er de indre felter i kroppen? Det er de felter, der trænger ind i kroppen, der er de biologisk aktive. Ved de frekvenser, der anvendes ved mobiltelefoni, trænger de kun lidt ind, af størrelsesorden centimeter, på grund af dæmpning i vandholdigt væv. Man har defineret et mål for den lokale påvirkning, der afhænger af det lokale elektriske felt og den lokale strøm, der dannes. Det er den såkaldte SAR-værdi, der måles i Watt per kilo. SAR-værdierne kan enten beregnes på computer eller måles i kunstigt væv. 3. Hvor kraftige må felterne være? Det er i og for sig det, hele diskussionen drejer sig om! I det følgende sættes intensitet og SAR i relation til de af ICNIRP og EU anbefalede værdier. Det kan være forvirrende, at der er to mål. SARværdierne er de vigtigste, men da de er ubekvemme at operere med, har man valgt intensiteten som et referenceniveau, der skal sikre, at SAR-værdierne er overholdt. For 3G master og telefoner er de respektive værdier Intensitet skal være mindre end 10 W/m 2. SAR skal være mindre end 2 W/kg. For mobiltelefoner, der bruges tæt på hovedet, kan kun SAR-værdierne bruges. Forskellen fremgår af figuren på den følgende side. 12

15 Intensitet i Watt / m 2 Ved mobilmast eller anden persons telefon Indfaldende felt eller bølge >>>>>>> Indre felter i kroppen Ved mobiltelefon kan intensitet ikke bruges, kun SAR Illustration af forskellen mellem Intensitet og SAR 4. Hvor kraftige er felterne fra en mobiltelefon? Ved aktiv brug og maksimal sendeeffekt (der bliver mindre, når man er tæt på en mast) er den lokale maksimale SAR-værdi mellem 0.3 og 1.5 Watt/kg, altså tæt på grænseværdien på 2 W/kg. Værdierne varierer fra de enkelte producenter og skal opgives for køberen. Påvirkningen på andre, der står i nærheden, er betydeligt mindre, typisk gange lavere SAR for 3G i en afstand på to meter. 5. Hvor kraftige er felterne fra en mobilmast? Afhænger meget af afstand og højde. I højde med antennen i hovedstrålen meter borte hundrede gange lavere end fra mobiltelefonen ved hovedet, altså størrelsesorden 0.01 Watt/kg lokalt i hovedet. I forhold til telefonen er der selvfølgelig også bestråling af resten af kroppen, og i 13

16 længere tid, men man må gå ud fra, at de eventuelle virkninger er vigtigst i hovedet. Tiden indgår ikke i grænseværdierne, udover en midlingstid på 6 minutter. I mere realistiske situationer i lavere højder og indendørs er værdierne lavere. De kraftigste værdier, der er målt i Aalborg indendørs er Watt/m 2 svarende til Watt/kg (0.1 mw/kg). Det hele kan sammenfattes i følgende figur. Såfremt der er flere operatører på samme mast, øges påvirkningen tilsvarende. Maksimale SAR-værdier for 3G telefon og master med person i samme højde som antenne. Nederste kurve viser påvirkningen fra en mobiltelefon som funktion af afstanden. 6. Hvilke andre elektromagnetiske kilder er der? Når der er tale om så lave intensiteter som i ovenstående, er der en række andre sendere, som bidrager til den samlede påvirkning. Det drejer sig mest om radio og TV, samt sendere fra det eksisterende mobilnet, GSM eller 2G. Omstående figur illustrerer forholdene i Aalborg midtby nær en 3G mast. 3G antennen dominerer på grund af nærheden, men ellers er der sammenlignelige bidrag fra de øvrige kilder. Bemærk at grænseværdien er en funktion af frekvensen. 14

17 Intensiteter i beboelse nær 3G mast som funktion af frekvensen 7. Er der forskel på 2G og 3G signaler? Intensitetsmæssigt er der ingen væsentlig forskel for samme afstand til masten. Detaljerne i den måde intensiteten varierer på i tid er forskellige. 2G (GSM) pulserer med 217 Hz, og 3G har nogle hurtige tidsvariationer i MegaHertz området udover nogle lavere frekvenser. 15

18 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni: Hvad er det vi udsættes for og hvad er baggrunden for grænseværdierne? Philippe Grandjean, Syddansk Universitet Mobiltelefoni er et eksempel på nyttig og succesfuld teknologi, som har vundet indpas i alle danskeres dagligdag. Mens gængse overvejelser mest har drejet sig om udnyttelsen af den moderne teknologi og dens praktiske og økonomiske konsekvenser, så har den offentlige diskussion først meget sent fokuseret på eventuelle risici. Mobiltelefoni er derfor et eksempel på, hvordan vi indfører ny teknologi uden at have klarhed over de mulige negative konsekvenser. Desværre er der en generel tendens til, at risikovurdering først kommer på tale på et meget sent tidspunkt, hvor risici måske allerede er opstået, og hvor det så er sværere at gennemføre en målrettet forebyggelse. Ny teknologi medfører nye eksponeringer. Den aktuelle anledning til denne høring er at 3G/UMTS telefoni nu fører til opførelse af flere antenner ( base stations ), fordi der er nye operatører, og rækkevidden fra den enkelte antenne er begrænset. Denne udvikling er led i en mere generel tendens, hvor trådløs teknologi bliver anvendt til flere og flere formål. Mange anvendelser forekommer tæt på forbrugeren, mens andre er industrielt baserede. Alt i alt leder den teknologiske udvikling til en øget eksponering af danskeren for elektromagnetiske felter. Som et synligt udtryk for teknologiens fremmarch sættes de nye antenner op på taget af bygninger, hvor vi bor, eller i vores umiddelbare nærhed. Der er derfor god grund til overveje, om den udvikling nu er sat i gang ud fra en grundig overvejelse, og om vi nu har styr på de mulige negative virkninger. Lad mig sige det kort: Vi har slet ikke planlagt udviklingen i detaljer, og vi har derfor heller ikke styr på, om den foregår på en fornuftig måde. Her sigter jeg ikke kun på 3G/UMTS, men i det hele taget på moderne teknologi og hvad den indbefatter, fra genetisk modificerede organismer til kemiske produkter. På den anden side må man også acceptere, at man ikke kan forlange en risikovurdering af alting på forhånd. Men vi står nu ved en mulig skillevej, hvor vi skal gøre os klart, om vi vil fortsætte med en bestemt anvendelse af trådløs kommunikation. Det første trin i en risikovurdering er normalt den såkaldte farevurdering, hvor man nærmere definerer den pågældende slags eksponering og dens potentielle muligheder for at skade helbredet. Normalt er dette et relativt enkelt spørgsmål, men for elektromagnetiske felter har det været ganske kompliceret at finde ud af, hvordan felterne skal karakteriseres, dvs. den modtagne energi, selve frekvensen og dens tidsmæssige variation. Dels har det ikke været helt enkelt at måle felterne og den afsatte energi, fx i kraniet på forsøgspersoner, dels har der været usikkerhed om biologiske effekters mulige afhængighed af eksponeringens karakter. Et hovedproblem har været at finde ud af om felterne kun medfører såkaldte termiske effekter, dvs. effekter som er betinget af den afsatte varme-energi. Man forestiller sig at der også kan være tale om ikke-termiske effekter, men disse har været uhyre vanskelige at dokumentere, ligesom forklaringen på deres eventuelle eksistens er kontroversiel. Der har været udført mange forsøg med for- 16

19 skellige cellekulturer og forsøgsdyr, men den samlede vurdering også fra forskellige ekspertpaneler - er, at det er uklart hvad felternes eventuelle virkningsmekanisme(r) måtte være. De få forsøg som har vist tegn på påvirkninger har gennemgående været af utilstrækkelig kvalitet, og dokumentationen har ikke været overbevisende. Den termiske energi, der afsættes i kroppen som følge af mobiltelefoni, er endda så lille, at den ikke vil kunne medføre kemisk ionisering. Derfor kan den heller ikke medføre de genotoksiske effekter som vi regner som en vigtig mekanisme for kræftfremkaldende virkninger. På den anden side kunne man godt forestille sig at felterne kunne påvirke fx transmissionen af elektriske signaler inde i hjernen. Det tyder en række forsøg faktisk på. Man skal derfor ikke afvise at felterne kan medføre ikketermiske effekter. Vi behøver bare at huske på dengang, hvor vi mente at kende så meget til radioaktiv stråling, at vi med sikkerhed mente, at den kun kunne have gavnlige medicinske effekter. Det næste skridt i vurderingen drejer sig om at skaffe dokumentation for selve eksponeringen, dens forekomst og variation i tid og sted, antallet af eksponerede personer ved forskellige niveauer m.v. Her er det vigtigt at påpege at trådløs kommunikation fører til et bredt spektrum af eksponeringer. Den nye type mobiltelefoner vil i sig selv kun medføre en beskeden ændring i den samlede eksponering for elektromagnetiske felter. Det næste skridt er at vurdere sammenhængen mellem eksponeringer og skadelige virkninger. Nyttigst er nok undersøgelser af mulige skadevirkninger hos personer med øget eksponering for elektromagnetiske felter. Her har man specielt interesseret sig for kræft, men også frugtbarhed, graviditetsudfald, sygdomme i nervesystemet, og hjernefunktioner i det hele taget. Hvad angår kræft, så har IARC fundet at der er begrænset dokumentation for at felterne omkring højspændingsledninger kan medføre leukæmi hos børn. Bortset herfra har undersøgelser på dette omårde i det store og hele ikke bibragt nogen overbevisende viden om sundhedsskadelige effekter. Dog er jeg i hvert fald selv noget bekymret over den mulige påvirkning af visse hjernefunktioner, som jo også selv er betinget af transmission af elektriske signaler. I hvilken grad sådanne påvirkninger foregår ved gængse eksponeringer for elektromagnetiske felter fra mobiltelefoni og andre kilder, og om de har nogen som helst praktisk eller medicinsk betydning, er uklart. Når man skal fortolke disse undersøgelser må man desuden gøre sig to vigtige forbehold klart. For det første vil der altid være en tendens til at såkaldt positive resultater bliver publiceret, mens resultater uden tegn på en effekt snarere forbliver i skrivebordsskuffen. Det er svært at danne sig et overblik hvor stor denne skævhed er i vores tilfælde, men der kan ikke være tvivl om at den er til stede. Omvendt gælder det, at mange undersøgelser kan have en tendens til at undervurdere den sande effekt. Det kan skyldes forskellige faktorer, måske vigtigst i vores sammenhæng, at eksponeringen er dårligt karakteriseret. Hvis man fx tager udgangspunkt i forbrug af mobil-telefoni, så kan det godt være at abonnenten ikke selv var eksponeret, hvis han eller hun ikke var den aktive bruger. Samme problem opstår når vi tager udgangspunkt i bopæl eller erhverv. Den slags usikkerheder vil alt andet lige medføre at vi kan komme til at overse en skadelig effekt. Vi må derfor i vores vurdering tage hensyn til fejlmulighederne. Usikkerheder er altid svære at håndtere. Det illustreres måske bedst af det meget visionære projekt, der blev gennemført af sundhedsministeriet i staten Californien i USA. Her blev tre eksperter sat til hver især at vurdere dokumentationen for felternes mulige skadevirkninger. Det viste sig, at eksperterne ikke altid var enige. Det er nok heller ikke så mærkeligt, når man ikke kender den konkrete virkningsmekanisme, og når der gør sig fejlmuligheder gældende, som kan være svære at tage i betragtning. Med andre ord er det helt urealistisk at forvente, at eksperterne ved denne høring skal løse problemerne ud fra en fælles vurdering af de mulige risici. I sidste ende drejer det sig om fortolkningen af forsigtighedsprincippet, selv om det ofte misforstås. Dette princip er ikke en opskrift på forbud mod al ny teknologi. Det drejer sig derimod om at gennemføre en åben og systematisk vurdering af de relevante risici og de dermed forbundne usikkerheder. Formålet er at undgå eller mindske de eksponeringer, der må formodes at kunne medføre alvorlige påvirkninger, også selv om vi endnu ikke har en overbevisende dokumentation. Jeg håber at denne høring kan medvirke til en bedre afklaring på anvendelsen af forsigtighedsprincippet i relation til mobiltelefoni. Og hvis den samtidig kan hjælpe os på vej til en egentlig 17

20 risikopolitik og en general målsætning for forebyggelse af miljøbetingede risici, så har vi virkelig opnået et vigtigt resultat. Grænseværdier: Sundhedsstyrelsens rolle og baggrund for grænseværdierne afdelingslæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens rolle m.h.t. rådgivning i forbindelse med mobiltelefoni Sundhedsstyrelsen rådgiver Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om sundhedsmæssige forhold ved befolkningens udsættelse for den teknologi, der anvendes ved mobiltelefoni. Forhold vedrørende arbejdsmæssig udsættelse for antenner til mobilkommunikation og mobiltelefoner hører under Arbejdstilsynet. Sundhedsstyrelsen informerer også kommunerne om vurderinger af sundhedsrisici ved antenner til mobilkommunikation. I dette arbejde bistås Sundhedsstyrelsen af fire embedslæger. Endvidere informerer Sundhedsstyrelsen befolkningen bl.a. via sin hjemmeside om, hvordan man kan begrænse påvirkningen fra egen mobiltelefon, og om svar på ofte stillede spørgsmål i øvrigt vedrørende mobiltelefoni. Sundhedsstyrelsen har også besvaret en lang række spørgsmål stillet af politikere fra Folketinget. Den internationale fastsættelse af grænseværdier Den internationale standardiserings kommission: International Commission on Non-Ionising Radiation (ICNIRP), har fastsat grænseværdier for forskellige frekvenser af ikke-ioniserende stråling, herunder for radiofrekvente elektromagnetiske felter/radiobølger, som der er tale om ved mobiltelefoni. Strålerne kaldes ikke-ioniserende til forskel fra de ioniserende stråler, som fx kommer fra radioaktivt materiale. ICNIRP er en organisation, der er uafhængig af særinteresser, og som arbejder sammen med bl.a. World Health Organization (WHO). ICNIRP er en formelt anerkendt organisation inden for beskyttelse mod ikkeioniserende stråling, som man henviser til i WHO, International Labour Organization (ILO) og EU. Der er en kommission med 14 videnskabelige eksperter inden for relevante områder, både m.h.t. de sundhedsmæssige og de fysiske spørgsmål, og fire kommittéer for hhv. epidemiologi, biologi, dosimetri og optisk stråling. Herudover trækkes der på viden fra andre eksperter ved behov. Vurderinger af, hvad grænseværdierne skulle beskytte imod, har bygget på forsøg med celler og dyr og på erfaringer fra studier af mennesker. Det er observeret, at der kan ske forandringer, hvis dele af eller hele kroppen opvarmes, og der er fundet frem til en såkaldt specifik absorptionsrate (SAR) af energi fra radiobølger svarende hertil. Data fra dyreforsøg indikerer endvidere en tærskel for adfærdsændringer, som 18

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004 Det mobile dilemma En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling Marts 2004 Informationscenteret for Miljø & Sundhed, marts 2004. Rapporten og den bagvedliggende undersøgelse

Læs mere

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS 2009 1 Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6 Støj Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000 Teknologirådets rapporter 2000/6 STØJ Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. - 15. maj 2000 Projektledelse

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel?

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference afholdt af Teknologirådet. Resumé og ekspertindlæg fra konference på Christiansborg den 13. september 2001 Rapport: Beriget mad mulighed eller trussel?

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003. Teknologirådets rapporter 2003/2

Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003. Teknologirådets rapporter 2003/2 Pris på miljøet? Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 9. til 12. maj 2003 Teknologirådets rapporter 2003/2 Pris på miljøet? Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument samt eksperternes

Læs mere

ER RADARSTRÅLER FARLIGE?

ER RADARSTRÅLER FARLIGE? ER RADARSTRÅLER FARLIGE? 2014 2 ER RADARSTRÅLER FARLIGE? Professionsbachelorprojektet af Christina Stephanie Andersson Svendborg 2014 Forside billede: http://www.infendo.com/tag/radar/ 3 Abstract Based

Læs mere

Unge og Rusmidler. Resumé og redigeret udskrift af åben høring i Folketinget den 24. januar 2001

Unge og Rusmidler. Resumé og redigeret udskrift af åben høring i Folketinget den 24. januar 2001 Unge og Rusmidler Resumé og redigeret udskrift af åben høring i Folketinget den 24. januar 2001 Rapport: Unge og Rusmidler høring i Folketinget den 24. januar 2001 side 1 Unge og Rusmidler Resumé og redigeret

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilmaster / basisstationer Af Cand.mag. Thomas Grønborg, 26. juni 2010 thomas@proact-consult.dk Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere