Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Trifork A/S 8. november 2012"

Transkript

1 Konklusion Strategien om at vokse med % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det at vokse ved opkøb. Dels er der selve købsprisen og efterfølgende udgifter for at opnå en hurtig integration af de tilkøbte aktiviteter. Ledelsen synes at have hands-on i denne proces. Så vidt vi kan vurdere det gennemføres købene til priser, der forekommer at være fornuftige (rimelig goodwillbetaling). Hidtil har alle køb omfattet virksomheder, der har tilført ekstra værdipotentiale til Triforks forretning. Gennemslaget af satsningen på købet af Erlang Solutions sidste år ser allerede ud til at indfinde sig i år. Selskabet rummer et stort fremtidigt potentiale, men risikoen i aktien må samtidig vurderes at være stigende som følge af de fortsatte opkøb og investeringer. Der er udsigt til et betydeligt løft i indtjeningen i de kommende år. Målsætningen om at nå en EBITDA-margin på 20 % (i år forventes en EBITDA-margin på over 15 %) inden for tre år forekommer rimelig. Trods de store ambitioner og et hurtigt tempo i udviklingen formår Trifork-ledelsen konstant at leve op til egne udstukne rammer. Det giver troværdighed. Den største udfordring er at styre den voksende og geografisk spredte organisation, men det synes at være tilfældet for Trifork. Køb er anbefalingen. Anbefaling: Aktuel Kurs: 15,7 Kort sigt: Køb Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: 282,6 mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 18 mio. styk (heraf 0,244 mio. egne aktier) Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Helårsregnskab (dato ikke oplyst) Tidligere anbefaling Kort/Lang: Kurs 17,2 Køb/Køb ( ) Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår I forbindelse med kvartalsmeddelelsen for Q3 fastholder ledelsen prognosen (opjusteret den 4. juli efter købet af det hollandske selskab, Orange 11 nu Trifork Amsterdam). Målsætningen er en omsætning på 230 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 36 mio. kr. Den udenlandske andel af omsætningen forventes fortsat at blive 35 %. Omsætning pr. medarbejder forventes at blive hævet med min. 10 % i forhold til Der forventes en ABC-omsætningsfordeling på A (40 %), B (40 %) og C (20 %). ABC-omsætningsbegrebet forklares senere i analysen. 1-års kursgraf Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 22,3 Lav 10,6 Muligheder Fortsat internationalisering og opkøb giver mulighed for at løfte omsætning og indtjening på sigt. Et nyt samarbejde med Syd Energi forekommer interessant. Cloud-teknologien er i hastig vækst, og det bør kunne løfte omsætningen. Et andet nyt marked er åbnet inden for industrikunder. Selskabets produkter er skalerbare, og der opbygges konstant intern viden med mulighed for videre brug. Mindre aktieposter i mulige upcoming IT-selskaber giver mulighed for gevinster ved succes for disse selskaber. Risici Selskabet fortsætter med at opkøbe selskaber, der kan tilføre viden og mersalg. Platformen udvides løbende ofte i form af mindre investeringer i samarbejdende virksomheder. De mange investeringer og opkøb øger risikoen for eventuelle nedskrivninger på bogført goodwill. Barrieren for konkurrenter er lav, hvorfor selskabet konstant skal forstå at være med fremme i udviklingen af nye produkter og services. Ekspansion internationalt stiller krav til ledelsen om håndtering og stram økonomisk styring, dvs. høj operationel risiko. 1 Analyse af Trifork A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Trifork Selskabet blev stiftet i I 2003 frasolgtes andelen i ACURE til Maersk Data. Trifork-aktien blev optaget til notering på Børsen i København den til kurs 8,5. Trifork består af tre forretningsområder: Mobile (tidligere Finance), Agile (tidligere Academy) og Cloud (tidligere Public). Teknologisk i front indenfor IT-løsninger baseret på Cloud-teknologi (systemer der kan anvendes, uanset hvor man er). De 8 kontorer er placeret i Danmark (Århus (hovedkontor) og København), Sverige, Holland, Polen, Schweiz, England og USA. Selskabet ønsker at vokse med etablering på nye markeder ved opkøb af virksomheder indenfor en stram ramme for styret vækst. Målsætningen er et løft i den udenlandske omsætning i 2012 til 35 % (21 % i 2011). Købene af Trifork Projects Copenhagen og Orange11 (nu Trifork Amsterdam) i Holland er de væsentligste strategiske udvidelser i år. Sidste år købtes aktiemajoriteten i Erlang Solutions Ltd., ligesom en større investering blev foretaget i Basho Technologies, der besidder teknologi, som Trifork kan drage nytte af. Selskabets minoritetsaktieposter indeholder en mulig merværdi på sigt. Patenter og rettigheder: Trifork ejer ikke patenter men gør brug af copyright på udviklingsværktøjerne. Geografisk fordeling af omsætningen i procent for første halvår 2012: Danmark 68 %, Udland 32 %. Segmenter i procent ved halvåret 2012: Cloud 50 %, Mobile 31 %, Agile 19 %. Ledelse: Jørn Larsen (født 1966) er adm. Direktør; Kresten Krab Thorup (født 1969) er Chief Technical Officer; Johan Blach Petersen (født 1951) er formand for bestyrelsen. Selskabet beskæftiger 146 ansatte. Ejerforhold pr : Blackbird Holding ApS 31,95 % (ejes af CEO Jørn Larsen), Kresten Krab Thorup Holding ApS 22,02 % (ejes af CTO Kresten Krab Thorup). Tilsammen ejer de 54,0 %. Selskabet ejer 1,6 % egne aktier. Øvrige aktionærer (free flow) udgør 44,4 %. Pr. ultimo 2011 var der 818 aktionærer. De ti største ejer 66,6 % af aktierne. 3,9 % af aktierne er på udenlandske hænder. Udbytte: For 2011 blev der udloddet 40 % af overskuddet i form af et udbytte på 0,35 kr. pr. aktie. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet rejste i marts 2012 sigtelse mod ebh bank A/S, Trifork A/S og dets adm. direktør Jørn Larsen for kursmanipulation med selskabets aktiekurs i perioden til Sigtelsen drejer sig om en indgået market-maker aftale og aftaler i tilknytning hertil med ebh bank A/S indgået dagen efter børsnoteringen den Sagen er uheldig for Trifork og dets CEO, men vi forventer ikke, at den vil få negative konsekvenser for selskabets daglige drift, idet bestyrelsesformand Johan Blach Petersen har udtalt, at han anser sagen for at være en misforståelse. Triforks tre segmenter Mobile: Mobile beskæftiger sig med udvikling og salg af IT-løsninger til brug med smartphones og Tablets. Selskabet står stærkt indenfor Finans, hvor der er udviklet applikationer til mobile netbankløsninger til Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. En skræddersyet løsning er udviklet til Credit Suisse, Schweiz. En stor løsning er desuden blevet udført for Grundfos, hvorved det er muliggjort at fjernstyre og servicere varmepumper via brug af smartphones og Tablets. Trifork har desuden udviklet løsninger til Sundhedsvæsenet i Danmark, hvorved det er muligt for personalet at få oplysninger om patienterne og behandlingsforhold via smartphones og Tablets. Produktet til Sundhedsvæsenet i Danmark bygger både på Mobile og Cloud-løsninger, som beskrives nærmere nedenfor. 2 Analyse af Trifork A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Det interessante ved Mobile-segmentet er, at Trifork løbende udvider sin viden og ekspertise, og at det er muligt at anvende denne viden til brug for salg til nye kunder. En applikation udviklet til Roskilde Festival vil således kunne udvides til at brug ved andre events, hvor mange brugere er samlet på et sted, hvor der kan opstå kapacitetsmangel. Det kan være i forbindelse med sportsbegivenheder, koncerter og lignende. Dette segment er derfor muligt at udbrede og videreudvikle. Ledelsen budgetterer med en omsætning i år på ca. 65 mio. kr., og en EBITDA-margin i niveauet % svarende til et EBITDA-resultat på ca. 12 mio. kr. (5,0 mio. kr. i første halvår). Mobile aktiviteterne foregår primært i Danmark og Schweiz samt nu også i Holland. Agile: Trifork benytter her sine kompetencer til at udvikle hurtigere og mere fejlfrie softwareløsninger, end hvad branchen er vant til. Kursusaktiviteterne er også placeret under Agile. Trifork har specialiseret sig i afholdelse af kurser for IT-specialister. GOTO Århus er netop blevet afholdt i oktober, mens QCon afholdes i november i San Francisco. Trifork oplever stigende interesse omkring disse kurser, og målsætningen er at hæve deltagerantallet fra ca sidste år til over indenfor tre år. Det unikke for Trifork er, at man dels opnår store indtægter ved at afholde disse kurser, og dels at selskabet bliver eksponeret internationalt, hvorved deltagerne får kendskab til Trifork. Det gør det muligt for selskabet at tiltrække nye ordrer og dygtige branchefolk. De to kurser i Q4 i Århus og San Francisco forventes at bidrage til en stigning i koncernens omsætning og indtjening. Ledelsen forventer en omsætning på 50 mio. kr. og en EBITDA-margin på 10 % med et resultat på 5 mio. kr. til følge for Cloud: Cloud-ideen bygger på at give brugerne adgang til Internettet døgnet rundt, uanset hvor i verden man måtte befinde sig. Der er tale om lukkede (Private) og åbne (Public) netværk, hvor der i førstnævnte tilfælde er tale om netværk, der kan tale med andre begrænsede netværk, hvor der kræves stor sikkerhed. Et eksempel på en Private Cloud-løsning er udviklingen af det Fælles Medicinkort, hvor læger og sundhedspersonale via smartphones og Tablets kan søge oplysninger om patienter. For sygehusvæsenet giver det en række fordele med lavere økonomisk binding i egne driftscentraler og servere, bedre sikkerhed, højere oppetid og en smidigere håndtering for personalet. På serversiden har Trifork i de seneste år videreudviklet Cloud Computing, hvilket giver brugerne adgang til data via Internettet. Hvis man ikke har en god netforbindelse, men en masse brugere der gerne vil på nettet, hjælper en stærk serverarkitektur ikke. Netforbindelsen vil i så fald være en flaskehals. Via en RIAK-baseret serverløsning udviklet af Trifork (viden er opnået via samarbejdet og investeringen i Basho Technologies, USA) kan mobile enheder dele information med hinanden enten direkte eller via lokale hotspots. Med Triforks løsning er det muligt at lagre informationer på en mobil enhed og udnytte netværksforbindelsen optimalt, så kun ændringer downloades. Dette produkt rummer store anvendelsesmuligheder qua den stigende kommunikation indenfor Telekom-sektoren. Ledelsen fastholder forventningerne om en omsætning på 115 mio. kr. og et EBITDA-bidrag på 19 mio. kr. i år. Det nye selskab Trifork Amsterdam forventes at bidrage med 20 mio. kr. til omsætningen. Salg af Cloud-løsninger sker primært i Danmark, England, Sverige, Holland og Polen. ABC-omsætning: Fordeling på kundetyper Triforks indtægter er fordelt på projektsalg, licens- og vedligeholdelsesindtægter, support, konsulentopgaver m.m. Skalerbarheden kan udnyttes i opgaver, som bygger på allerede udviklet software, og det har særlig værdi. Konsulentopgaver udføres derimod ad hoc og kræver man-power (timer). I A-kategorien ligger de for selskabet mest lukrative opgaver med stabile relationsforhold og opgaver om fx drift, licenssalg, konferencer og kurser. I B-kategorien drejer opgaverne sig om fast samarbejde ud fra en løsere ramme omkring fælles langtids-planlægning med kunderne, hvor Trifork indtager rollen som en strategisk partner i udviklingsarbejdet. C-kategorien er primært opgaver, hvor Trifork mere sporadisk har et samarbejde med en kunde, hvor en aktiv indsats for gensalg er påkrævet. Her er man ofte i hård konkurrence med andre. I første halvår fordelte omsætningen sig med A: 32 %, B: 40 % og C: 28 %. Målsætningen i år er at få en fordeling mellem A, B og C omsætningen på hhv. 40 %, 40 % og 20 %. Indtjeningsmæssigt ligger den største fortjeneste i A-gruppen, og Trifork arbejder med andre ord på at styrke sine relationer til kunderne, hvorved indtjeningen vil kunne forbedres og sikres stabilitet. Fremtidsudsigter Q3 regnskabet viser, at selskabet har haft besvær med at med at forbedre indtjeningsmarginen, som ønsket ved årets start. De mange opkøb sammen med udvikling af nye proof of concepts samt markedsføring af selskabet har beslaglagt betydelige ressourcer og påført selskabet omkostninger. Processen med at vokse internationalt er fortsat i år. Ledelsen har som mål, at selskabet skal vokse internationalt, og at det skal ske indenfor rammerne af en stramt styret vækst. Sidste års tilkøb af Erlang Solutions Ltd. og en stor aktiepost i Basho Technologies synes hurtigt at være blevet inkorporeret i koncernen, hvilket bestyrker os i troen på, at væksten sker i en styret proces. Det er nemlig vigtigt, at selskabet ikke vokser for enhver pris. I år er Orange11 (nu Trifork Amsterdam) blevet købt, ligesom den resterende aktiepost i Trifork Projects Copenhagen er blevet erhvervet, således at dette selskab nu er 100 % ejet. Desuden har 3 Analyse af Trifork A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 Trifork engageret sig i et nyt samarbejde med Syd Energi, der udover energi også udbyder fiberbredbånd til et stort antal kunder. Der er her tale om en meget kapitalstærk partner, hvor der i fællesskab skal fokuseres på integrerede løsninger til telemedicinske ydelser til den offentlige sektor i Danmark. Samarbejdet giver god mening, da Trifork i forvejen står stærkt overfor netop det danske sundhedsvæsen. For Trifork er det vigtigt konstant at kunne tiltrække nogle af markedets dygtigste medarbejdere. Derfor synes der også at være en god mening i en foretagen investering i IT Minds ApS. Dette selskab består af en række unge talenter fra Universiteterne og Ingeniørhøjskolerne i Danmark. IT Minds udfører opgaver for store kunder som G4S, KMD A/S og Blue Water Shipping A/S. Der er tale om et selskab, der opererer med opgaver, som de veletablerede IT-konsulenthuse ikke tager sig af. Ejerandelen er købt ved et kontant indskud som en kapitalforhøjelse fra Trifork på 0,1 millioner kroner. Desuden har Trifork engageret sig i online-platformen Grabsteinfinder.de via et køb på 15 % af dette selskab. Grabsteinfinder.de sælger og leverer individuelt tilpassede gravsten til (foreløbig) det tyske marked. Trifork har oplyst købsprisen til udviklingstimer - altså uden en direkte investering fra Triforks side. Vi finder umiddelbart ikke, at denne investering passer ind i Triforks øvrige koncept. Trifork begrunder købet med, at selskabet med denne investering opnår ekspertise i at etablere og levere drift af online-løsninger. Satsningen på industrikunder og store events er endnu kun i sin vorden, og her ser vi potentiale for at den opnåede ekspertise kan videreføres i andre lignende projekter. Potentialet for denne form for services vurderer vi til at være meget stort. Inden for Finans synes potentialet også at være stort. De hidtidige bankløsninger er udviklet til iphone og Android styresystemer, men teknikken vil kunne blive overført til Windows Phones om nødvendigt. Skalerbarheden med udnyttelse af akkumuleret know how og software-moduler i selskabets virke er stor, hvilket er positivt og giver grund til at tro, at selskabets målsætning om at vokse % årligt er opnåeligt. Overførsel af løsninger og udveksling af viden fra land til land anses af ledelsen for en metode, der kan give dynamik og en form for stordrift. Trifork vil sandsynligvis om 3-4 år være mere end fordoblet i størrelse, og indtjeningen vil kunne udnytte sådanne stordriftsfordele. Denne metode skal medvirke til at opfylde ledelsens målsætning om at hæve EBITDA-marginen fra forventet 15,7 % i 2012 til 20 % indenfor to-tre år. Trifork-aktien handler til en P/E 2012E (15,7:1,03) på 15,2. Regnskabstal mio. DKK E Omsætning 97,9 122,4 142,0 174,5 230,0 EBITDA 11,2 10,6 20,1 28,2 36,0 EBIT 6,1 5,2 11,9 19,8 27,0 Resultat før skat 4,1 4,1 11,8 20,7 25,5 Nettoresultat 2,9 1,8 8,1 15,8 18,5 Balance Nettofinansposition Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Lønsum mio. DKK Res. pr. aktie DKK 0,16 0,12 0,48 0,90 1,03 Udbytte i DKK 0,10 0,10 0,15 0,35 0,40 Indre værdi i DKK 2,10 2,08 2,37 3,23 3,94 Overskudsgrad % 6,2 4,2 8,4 11,3 11,7 Egenkapitalforr. % 7,8 4,7 20,6 32,0 29,1 Egenkapitalandel % Analyse af Trifork A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen har ikke aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Trifork A/S udarbejdet af Aktieinfo

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere