Informationskampagner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationskampagner"

Transkript

1 København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr ,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner påvirk de rette og skab forandringer Hvordan fanger og påvirker man målgruppen til at ændre adfærd er det overhovedet muligt? Hør Best Practice på netværkskampagner og bliv inspireret til at udvikle måden, hvorpå du laver kampagner At vælge de rigtige kanaler / medier Virker kampagnen? måling af kampagners effekt S E M I N A R : Offentlige kampagner i udbud håndtering af udbudsprocessen N E T V Æ R K S M I D D A G : Diskutér dagens inputs til en uformel middag H ø r TA L E R E F R A : Dansk Cyklist Forbund Advice A/S Operate A/S Wemind A/S Bysted A/S SKAT Hjerteforeningen KPI Communications A/S Kammeradvokaten Styrelsen for Biblioteker og Medier TNS Gallup Tilmeld dig direkte på:

2 T a l e r l i s t e : K O N F E R E N C E Kampagnechef Trine Juncher Jørgensen Dansk Cyklist Forbund Kommunikationsrådgiver Steffen Raastrup Advice A/S Områdedirektør og kommunikationsrådgiver Kasper Westphal Pedersen Operate A/S O r d s t y r e r : Adm. direktør Bo Søby Kristensen Bysted A/S Partner og konsulent Jacob Bøtter Wemind A/S Kommunikationschef Morten Gade Bysted A/S Taler annonceres senere SKAT Presse- og kommunikationschef Niels Adler Hjerteforeningen S e m i n a r Partner, advokat (H), Tom Holsøe Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Adm. direktør Peter Kofler KPI Communications A/S Nævnssekretær Henrik Birkvad Mediesekretariatet Styrelsen for Bibliotek og Medier Associate Director Berit Puggaard TNS Gallup O r d s t y r e r : Adm. direktør Peter Kofler KPI Communications A/S Målgruppe for konferencen Kommunikationsdirektører, informationschefer og -medarbejdere, PR- og pressechefer, kampagnechefer, projektledere samt andre med interesse i og ansvar for arbejdet med informationskampagner. HOS: Offentlige myndigheder, ministerier, styrelser, kommuner og regioner, NGO er, interesseorganisationer og patientforeninger samt andre offentlige og private virksomheder, der arbejder med informationskampagner.

3 Informationskampagner med effekt I arbejdet med informationskampagner er den altoverskyggende udfordring at udvikle kampagner, der har effekt - nogle vil endda sige, at informationskampagner sjældent har effekt så hvilke forhold / omstændigheder er nødvendige for, at kampagner lykkes? IBC Euroforum åbner derfor dørene til konferencen Informationskampagner, som netop tager udgangpunkt i, hvad er det, der skal til for, at en kampagne får effekt? Konferencen sætter fokus på essentielle emner som problematikken omkring adfærdsændring, hvilke tiltag og aktiviteter der får kampagner til at virke efter hensigten, hvordan fanger man målgruppen og gennem hvilke medier? Konferencens hovedemner: Problematikken omkring adfærdsændring og forandringsskabende projekter Netværkskampagner og partnerskaber i kampagnearbejdet Kend, fang og påvirk din målgruppe Valg af de rigtige kanaler / medier Effektmåling Du vil høre indlæg fra nogle af landets bedste kommunikationseksperter på området samt praktiske erfaringer og strategiske overvejelser fra vellykkede kampagneprojekter. Du vil derfor gå fra konferencen med ny inspiration og viden om, hvordan du kan gøre dine informationskampagner endnu skarpere og få større succes med at skabe forandring. Netværksmiddag: Desuden ligger konferencen op til muligheden for at netværke og dele erfaringer deltagerne imellem, hvilket vi fortsætter med til en netværksmiddag på Restaurent Fabio på Frederiksberg. Seminar: I forbindelse med konferencen afholder vi et seminar om offentlige kampagner i udbud. Seminaret giver mulighed for at gå i dybden med, hvordan man håndterer processen omkring kampagner i udbud. Du vil som deltager høre indlæg med praktiske erfaringer og debatere med både talere og øvrige deltagere. Jeg ser frem til en spændende konferencedag samt seminar og til at byde dig og dine kollegaer velkommen. Vel mødt! Med venlig hilsen Margit Lind Projektleder IBC Euroforum

4 Konference 2 9. o k t o b e r / 4. m a r t s I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r påvirk de rette og skab forandringer Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te Åbning af konferencen Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Adm. direktør Bo Søby Kristensen, Bysted A/S Kan kampagner alene ændre adfærd? Problematikken omkring adfærdsændring forandringsskabende projekter At få folk til at ændre adfærd er noget af det sværeste - kan man overhovedet få folk til at ændre adfærd og hvordan? Hvordan kan man med udgangspunkt i Otto Scharmers teori U arbejde med kampagner? - At skabe et helhedsperspektiv i kampagnen - tiltag der bygger op omkring kampagnen og skaber forandring Hvilke midler / aktiviteter anvendes til at forandre folks hverdag? Er det kampagnen, der får folk til at ændre adfærd, eller er det andre omstændigheder i samfundet? Har kampagnen i så fald nået sit mål? Kampagnechef Trine Juncher Jørgensen, Dansk Cyklist Forbund Pause med kaffe/te Netværkskommunikation og partnerskaber Netværkskampagner Ta g s t i l l i n g n u C A S E Strategierne og overvejelserne bag kampagnen, der fik danskerne til at tage stilling til organdonation. Hvorfor netværkskommunikation? Det alternative pressearbejde hvordan optimerer man PR-arbejdet? Hør om netværksaktiviteterne bag kampagnen hvordan får man mennesker til at tale sammen og sprede budskabet? At skabe en merværdi i kampagnen, som er mere værd, end det kampagnen reelt har kostet Kampagner der er værdiladet Hvornår er det i orden at farve sit budskab som offentlig myndighed? Kommunikationsrådgiver Steffen Raastrup, Advice A/S Pause med kaffe/te

5 Konference 2 9. o k t o b e r / 4. m a r t s I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r påvirk de rette og skab forandringer Alliancer / partnerskaber i arbejdet med informationskampagner Hvorfor indgå alliancer / partnerskaber? Fordele / ulemper Hvad er et godt partnerskab? Processen i et partnerskab hvordan får man det til at fungere? Projektledelse håndtering af ansvars- og opgavefordeling Flere partere med forskellige agendaer og målsætning hvordan får man det optimale ud af det? Områdedirektør og kommunikationsrådgiver Kasper Westphal Pedersen, Operate A/S Frokost Hvordan fanger du din målgruppe? Kend, fang og påvirk din målgruppe Fra Einstein til Wikipedia Brugerne har taget magten over kommunikationen de kommunikerer med hinanden på kryds og tværs af medier og netværk hvilket har skabt en ny netværksøkonomi. Dette betyder andre spilleregler for måden at kommunikere med dem på. Hvordan tilpasser man måden af kommunikere med den nye type af brugere i forbindelse med kampagner? Hvordan kan du aktivere brugerne til at være medproducenter og berige kampagnen? Målgruppen for informationskampagner er ofte besværlige at ramme via massekommunikation hvad gør vi så? Udfordringen ved at finde ud af hvilken persontype vi har foran os, og hvordan og hvor vi kommunikerer med denne? Hvordan fanger du målgruppen? Hvordan segmenter man sin målgruppe? Anvendelse af arketyper hvordan kan arketyper hjælpe i segmenteringen? Oplæg med efterfølgende gruppediskusioner om, hvordan du bedre kan fange din målgruppe. Partner og konsulent Jacob Bøtter, Wemind A/S Pause med kaffe/te Valg af de rigtige kanaler / medier Hvilke medier virker bedst til hvilke målgrupper / segmenter? Sociale mediers anvendelse og effekt til informationskampagner Kanal mix Hvordan arbejder man med viral markedsføring, og hvilken effekt har det? Digital vs. trykte kampagner - Fornyet fokus på digital markedsføring af informationskampagner i en tid med lavere budgetter - Hvordan bliver digitale vs. trykte kampagner modtaget forskelligt? - Konkrete erfaringer med digitale og trykte kampagner og forskellen på effekten Kommunikationschef Morten Gade, Bysted A/S Taler annonceres senere, SKAT

6 Konference 2 9. o k t o b e r / 4. m a r t s I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r påvirk de rette og skab forandringer Pause med kaffe/te effektmåling af kampagner har kampagnen virket efter hensigten? C A S E Kampagneevalueringer hvordan har opfattelsen af effektmålinger ændret sig, og hvorfor er det vigtigt? Er det pengene værd at lave effektmålinger, hvis organisationen på forhånd mener, kampagnen virker? Hvordan får man målt, om kampagnens modtagere ændrer adfærd / holdning? - Er der andre mere kreative undersøgelsesmetoder end spørgeskema og fokusgrupper? Eller hvordan får man modtagerne i tale? Hvordan bruges resultaterne af effektmålingen? Hør erfaringer med målinger fra Hjerteforeningen med kampagnen Tal til hjertet - Målinger før, under / løbendende og efter kampagnen Presse- og kommunikationschef Niels Adler, Hjerteforeningen Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter NETVÆRKSMIDDAG Nyd en 3-retters menu i en afslappet atmosfære, mens du får diskuteret dagens indtryk med konferencens deltagere. Her har du yderligere mulighed for at udvide dit netværk og udveksle erfaring og viden under en uformel middag med autentisk italiensk mad på Restaurant Fabio på Frederiksberg Velkomstdrink retters menu inkl. vinmenu og kaffe

7 Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen eller seminaret besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon , A N D R E S P Æ N D E N D E A R R A N G E M E N T E R : K ø b e n h a v n Sociale medier få en relationsbaseret værktøjskasse Kursus den 2. & 20. oktober 2009 Kursus den 17. november & 10. december 2009 Kursus den 3. februar & 3. marts 2010 SEM, SEO & SOCIAL den digitale kommunikationsstrategi Kursus den oktober 2009 Kursus den december 2009 Kursus den februar 2010 Målrettet webkommunikation skab relevans i din kommunikation på nettet Kursus den 18. & 26. november 2009 Kursus den 18. & 27. maj 2010 Se flere spændende arrangementer på

8 Seminar 2 8. o k t o b e r / 3. M a r t s S E M I N A R O f f e n t l i g e k a m p a g n e r i u d b u d På dette seminar vil vi gå i dybden med de udfordringer, der opstår, når offentlige kampagner skal i udbud. Seminaret henvender sig derfor til dig, der har at gøre med udbudsprocessen af kampagner. Hvis processen omkring en udbudsrunde håndteres professionelt og på den mest effektive måde, kan du være med til at sikre, at I får mest for pengene, og kampagnen bliver en succes. Seminaret bliver en interaktiv dag med indlæg, inspiration, debat og erfaringsudvekling, hvor du også selv har mulighed for at præge udbyttet af dagen. Indlægsholdere O r d s t y r e r : Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S Partner, advokat (H) Tom Holsøe, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S, Nævnssekretær Henrik Birkvad, Mediesekretariatet Styrelsen for Bibliotek og Medier Associate Director Berit Puggaard, TNS Gallup Program Morgenkaffe/-te Seminaret starter Frokost Seminaret slutter (Der vil blive indlagt pauser undervejs)

9 Seminar 2 8. o k t o b e r / 3. M a r t s S E M I N A R O f f e n t l i g e k a m p a g n e r i u d b u d Emner og indlæg på seminaret Håndtering af udbudsprocessen omkring offentlige kampagner Informationsopgavens udbudsfaser Faldgrubber og erfaringer Partner, advokat (H), Tom Holsøe, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Kravspecificering af informationsopgaver Det gode bureaubrief Evaluering af kampagneoplæg Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S C A S E Danmarkshistoriens største offentlige kampagne Slukning af det analoge tv-signal i oktober 2009 Hvorfor resultatfokuseret tilgang til opgaven? Nævnssekretær Henrik Birkvad Mediesekretariatet Styrelsen for Bibliotek og Medier Måling af succes og risikodeling med leverandøren Fordele og ulemper ved tilgangen Kvantificering af abstrakte målsætninger Arbejdet med målbarhed i praksis Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S Rapportering og måling af resultater Hvordan måler man egentlig succesen af en kampagne? Hvordan kan man bruge resultaterne til andet end benchmarks/kpi? Hvordan kan du lave en mere effektiv brug af offentlige kampagnemidler? Associate Director Berit Puggaard, TNS Gallup

10 Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Bank reg. nr kontonr , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Informationskampagner afholdes torsdag den 29. oktober 2009 og igen torsdag den 4. marts Seminaret Offentlige kampagner i udbud afholdes onsdag den 28. oktober 2009 og igen onsdag den 3. marts Alle arrangementer finder sted på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner hotel mulighed for at købe dagslicenser til 35 kr, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 4. september 2009 / 9. januar 2010 Spar Tilmelding senest 9. oktober 2009 / 6. februar 2010 Spar Tilmelding efter 9. oktober 2009 / 6. februar 2010 Konference & seminar 8.995, , ,- 500, ,- Konference 5.995, , ,- 500, ,- Seminar 4.995, , ,- 500, ,- Netværksmiddag 595,- 595,- 595,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konference & Seminar Informationskampagner Konference den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 Seminar den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef J E G Ø N S K E R AT D E LTA G E i : oktober 2009 marts 2010 Alle priser er ekskl. moms. Sæt X Tilmelding senest 4. september 2009 / 9. januar 2010 Spar Tilmelding senest 9. oktober 2009 / 6. februar 2010 Spar Tilmelding efter 9. oktober 2009 / 6. februar 2010 Konference & seminar 8.995, , ,- 500, ,- Konference 5.995, , ,- 500, ,- Seminar 4.995, , ,- 500, ,- Netværksmiddag 595,- 595,- 595,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 19154

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere