Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010"

Transkript

1 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010

2 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter sig ugentligt af en helårsnatbus i Sydtrafiks område, mens julenatbusserne ugentligt benyttes af cirka 950 passagerer. Dette tal dækker dog over mange fordele ved at tilbyde natbuskørsel. Blandt disse fordele kan nævnes en neteffekt i den kollektive trafik, hvor brugerne føler den kollektive trafik som værende mere attraktiv, idet de kan rejse på alle tider af døgnet. Desuden er der trafiksikkerhedsmæssige fordele ved at tilbyde natbuskørsel. I nattetimerne sker mange uheld pga. spritkørsel, og tilbydes natbuskørsel, vil folk være mere tilbøjelige til at lade bilen stå. Dermed undgås forhåbentlig uheld til gavn for både den enkelte rejsende, samfundsøkonomien og for kommunernes og regionernes udgiftsniveau. Region Syddanmark har i 2008 vedtaget principper for buskørsel af regional betydning, som definerer regionale rejsemål og frekvenser i dagtimerne. Med udgangspunkt i disse opstilles i rapporten forslag til betjening med natbusser. Regionens principper opstiller vigtige rejsemål, der skal betjenes i dagtimerne. Det drejer sig om A-rejsemål (byer over indbyggere), B- rejsemål (vigtige trafikknudepunkter og arbejdspladser) og C-rejsemål (mellem og indbyggere). Idet arbejdspladser og trafikknudepunkter ikke er relevante at betjene om natten, etableres der udelukkende betjening af byer. Med helårsnatbusser etableres regional betjening mellem A- rejsemål, hvor der højst er en afstand på 30 km. I december etableres regional natbusbetjening mellem A-rejsemål og mellem A- og C-rejsemål, der højst ligger 50 km fra hinanden. Desuden skal alle regionale ruter krydse mindst en kommunegrænse. Kommunalt finansierede natbusruter supplerer de regionale natbusser. I rapporten opstilles forslag til den kommunale kørsel. De enkelte kommuner kan naturligvis opstille egne principper for natbuskørsel, og disse vil blive indarbejdet i rapporten. 1

3 Høringsudgave oktober 2010 Indledning... 4 Bestillerens overvejelser om natbuskørsel... 5 Typer af natbusbetjening... 7 Eksempler på natbusbetjening i Sydtrafiks område... 7 Principper for regional, kollektiv busbetjening Sydtrafiks vurdering af behov for regional natbusbetjening Forslag til principper for betjening med regionale helårsnatbusser Forslag til principper for betjening med regionale julenatbusser Opsummering af forslag til principper for regional helårsnatbusbetjening: Opsummering af forslag til principper for regional julenatbusbetjening: Kommunal natbusbetjening Eksisterende betjening januar november Esbjerg - Kolding Vejle Kolding Vejle Fredericia Kolding Fredericia Vejle - Horsens Sønderborg Flensborg Eksisterende betjening i december Vest Esbjerg Kolding og Esbjerg Vejen Esbjerg Bramming Esbjerg Ribe Esbjerg Tønder Esbjerg Varde Esbjerg Grindsted / Billund Øst Kolding Vejle Vejle Fredericia Fredericia Kolding Fredericia Middelfart Kolding Haderslev Kolding Vejen Vejle Horsens Vejle Grindsted (Billund) Syd Haderslev Aabenraa Haderslev Vojens Aabenraa Sønderborg Aabenraa Tønder (via Rødekro) Sønderborg Flensborg Aabenraa Flensborg Opsummering af oplæg til principper for natbusbetjening Helårsnatbusser Julenatbusser

4 Høringsudgave oktober

5 Høringsudgave oktober 2010 Indledning Dette diskussionsoplæg er en del af Sydtrafiks Trafikplan. Sydtrafik har tidligere udgivet Trafikplan hvor den regionale betjening i dagtimerne er beskrevet. Dette diskussionsoplæg er første skridt i arbejdet på at fastlægge, hvilke relationer, der skal betjenes af natbusser og julenatbusser. Natbusserne kører i perioden mellem midnat og cirka kl , hvor der er langt færre rejsende og hvor rejsemønstrene er anderledes end om dagen. Natbusruterne er opdelt i ruter, der køres hele året, dvs. helårsnatbusser, og natbusruter, der udelukkende køres i cirka en måned op til jul, julenatbusserne. På baggrund af diskussionsoplægget vil Region Syddanmark finde frem til, ud fra hvilke principper, der skal etableres regional natbusbetjening i Sydtrafiks område. Diskussionsoplægget vil således senere blive udviklet til en beskrivelse af Regionens principper for busbetjening og en plan for, hvordan området skal betjenes med natbusser. Kommunerne i Sydtrafiks område kan indmelde egne principper for natbusbetjening. Disse vil blive indarbejdet i den endelige rapport om principper for natbusbetjening. Sydtrafik vil udarbejde et overordnet forslag til principper for natbusbetjening for kommuner, der ikke specifikt indmelder principper. Disse vil ikke indeholde vurderinger af behovet for kørsel i den enkelte kommune, men udelukkende generelle betragtninger. Det skal bemærkes, at de enkelte bestillere af kørsel altid kan tilpasse kørslen efter behovet og serviceønsker. Principperne skal således ses som en vejledning til, hvordan natbuskørslen kan tilrettelægges og ikke nødvendigvis, hvordan den reelt kommer til at se ud. 4

6 Høringsudgave oktober 2010 Bestillerens overvejelser om natbuskørsel I dette afsnit beskrives nogle af de overvejelser, der kan foretages, når det skal besluttes om der skal være natbuskørsel, og hvor meget. Når der etableres natbuskørsel i Sydtrafiks område, vil det pga. befolkningstallet være nødvendigt at foretage en nøje afvejning mellem fordelene ved at betjene rejsende om natten og omkostningerne. Fordele ved natbuskørsel Neteffekt Natbusbetjening kan medføre en slags neteffekt, som kan være med til at fastholde og tiltrække passagerer. En del rejsende vil være mere tilbøjelige til at benytte kollektiv trafik, hvis de føler, at de kan rejse næsten overalt og altid med den kollektive trafik, og således ikke er afskåret fra at køre på bestemte tidspunkter på døgnet. Efterspørgsel I områder, hvor der er et væsentligt behov for at rejse om natten, vil natbusserne kunne dække en del af dette behov. Trafiksikkerhed Det er kommuner og regioner, der betaler udgifterne i forbindelse med indlæggelse, sygemelding og genoptræning af ofre for trafikuheld. Ofte vil det være sådan, at bare et enkelt sparet personskadeuheld betaler natbuskørslen i en lang periode. Uheld om natten, især i weekenderne, involverer ofte alkoholpåvirkede førere, og ved at tilbyde et alternativ til bilen om natten kan man få en del mennesker til at undlade selv at køre hjem i bil. I juletiden er der pga. julefrokoster endnu større efterspørgsel efter alternativer til bilen, især i weekender. Selvom passagererne som regel skal betale et tillæg ud over billetten for at rejse med natbus, vil det stadig være væsentligt billigere for den rejsende at tage natbussen end at tage en taxa. Natbus som reklame for kollektiv trafik De fleste mennesker er heldigvis klar over, at alkohol og bilkørsel ikke hører sammen. Derfor er mange mennesker parate til at benytte tilbud om natbusser efter fester, især i julefrokostperioden. Natbussen kan således komme til at fungere som en slags introduktion til buskørsel for mange, der ellers ikke benytter bussen til dagligt. Nogle af de, der kører med julenatbusser, vil måske i fremtiden overveje at benytte kollektiv trafik. Omkostninger Ved natbuskørsel skal bestilleren som regel betale en højere timepris end ved kørsel i dagtimerne. Der tillægges som regel en ekstraomkostning på chaufføromkostningerne på cirka % i forhold til omkostningerne i almindelig arbejdstid. De øvrige variable omkostninger er ikke højere for natbuskørsel end for almindelig kørsel. Det vil stort set altid være sådan, at der er ledige busser til rådighed til natbuskørsel. Busserne er som regel tilknyttet og betalt af en dagsrute, hvorfor der ikke skal betales faste, månedlige omkostninger for selve bussen ved natbuskørslen. Dette er med til at holde prisen for natbusser nede, på trods af de ekstra omkostninger til chaufførtimer. 5

7 Høringsudgave oktober 2010 Endelig skal det også medtages i overvejelserne, at passagerer på natbusser skal betale 19 kr. i nattillæg. Også dette er med til at holde de reelle omkostninger ved natbusserne nede. Vurdering af behov for natbuskørsel Passagergrundlag og frekvens Det skal naturligvis vurderes, om der er passagergrundlag for natbusbetjening. Det vil være nødvendigt at tilpasse rutens forløb til de destinationer, passagererne vil rejse til og fra om natten. Frekvensen skal naturligvis også tilpasses behovet, således at der sandsynligvis vil være 1 5 afgange pr. nat. Der vil sandsynligvis kun være behov for betjening nat efter fredage og lørdage. Betjening af landområder og omvejskørsel Om natten vil der ofte være meget få passagerer, der ønsker at rejse til eller fra udprægede landområder. Derfor vil der mange steder næppe være grundlag for at betjene landområderne om natten. Planlægger man en natbus, der alligevel kører gennem et landområde, vil det dog være oplagt at åbne for muligheden for at standse ved stoppestederne undervejs i landområderne. Dette vil i de fleste tilfælde være gratis, idet bussen ikke behøver standse, hvis der ikke er passagerer, der skal af eller på. Omvendt skal man naturligvis være meget tilbageholdende med at lade natbussen køre omvejskørsel for at betjene områder med få rejsende. Man må vurdere, om man generer flere passagerer med en rejsetidsforlængelse, end man forbedrer servicen for, ved at lade bussen køre en større omvej. En alternativ løsning til betjening af landområder er at etablere natbusser, hvor kørslen ud over afgangstidspunktet fra hovedbyen ikke er køreplanlagt. Således kan der åbnes mulighed for, at natbussen kører derhen, hvor passagererne den konkrete nat ønsker at køre hen. En sådan løsning findes for eksempel i Sønderborg Kommune, og denne løsning er beskrevet nærmere i et senere afsnit. Trafiksikkerhed De fleste kommuner udarbejder løbende uheldsstatistikker, hvor det er muligt at analysere, om der i bestemte perioder eller områder er mange uheld med spirituskørsel. Er dette tilfældet, kan natbuskørslen målrettes til især at køre i de områder og på de tidspunkter, hvor der i dag er problemer med spiritusuheld. 6

8 Høringsudgave oktober 2010 Typer af natbusbetjening Der er forskellige måder at tilrettelægge natbuskørslen på. Natbuskørslen bliver naturligvis tilrettelagt under hensyntagen til det lokale behov, og oftest er der ikke samme behov for natterejser på hverdagsnætter som i weekenden. Derfor tilrettelægges kørslen, så der kun køres de dage, hvor der er mest behov. Der kan skelnes mellem natbuskørsel på følgende tidspunkter: Kørsel hver nat Kørsel natten efter fredag og lørdag Kørsel i bestemte perioder (f. eks. nat efter fredage og lørdage i december) Arrangementskørsel (koncerter, festivaler) Eksempler på natbusbetjening i Sydtrafiks område I Sydtrafiks område køres i øjeblikket ikke natbuskørsel på hverdage, men flere kommuner har natbuskørsel i weekenderne, mens andre kun har natbusser i weekender i december. Der køres også arrangementskørsel. Følgende kommuner i Sydtrafiks område har på nuværende tidspunkt natbuskørsel også udenfor december. Nogle ruter er regionalruter, mens andre er lokalruter: Esbjerg Fredericia Kolding Sønderborg Vejle I Trekantområdet er der natbusbetjening i weekenderne hele året. Natbusserne kører her mellem Vejle, Kolding og Fredericia, og forbinder således de større byer og byernes opland med hinanden. Enkelte helårsnatbusser kører udelukkende mellem en større by og denne bys opland. Natbusserne i Sydtrafiks østlige område har som regel to afgange pr. nat efter fredag og lørdag i hver retning og følger en køreplan med fastlagte stoppesteder og afgangs- og ankomsttider. Der indsættes i december specielle julenatbusser i Trekantområdet. I Esbjerg-området er der også natbusser året rundt. Disse natbusser forbinder Esbjerg Centrum med resten af byen og oplandet. Som i Trekantområdet kører natbusserne i Esbjerg efter en fast køreplan, og der er her typisk 4 5 afgange pr. nat efter fredag og lørdag. Også i Esbjerg er der specielle julenatbusser. I Sønderborg Kommune er der valgt en lidt anden løsning. Der er 4 helårsnatbusser, som alle starter ved Sønderborg Busstation og herfra kører til andre dele af Sønderborg Kommune. Det er kun muligt at stå på natbusserne ved Sønderborg Busstation, og det er ikke muligt at stå af busserne i Sønderborg By. Det er heller ikke muligt at rejse til Sønderborg By med natbusserne. For alle fire natbusser gælder, at der udelukkende er fastlagt et afgangstidspunkt fra Sønderborg Busstation. En af ruterne har fastlagte stoppesteder mellem Sønderborg og Nordborg, mens de resterende tre ruter betjener bestemte områder i Sønderborg Kommune, f.eks. Broagerland, Kegnæs eller Nordals. De tre natbusser kører således derhen, hvor passagererne ønsker at komme, så længe bussen kan holde sig til offentlige, asfalterede veje. Der er således ikke angivet ankomsttidspunkter i køreplanen, idet disse afhænger af, hvor mange passagerer der er, og hvor de skal hen. Også disse ruter køres udelukkende nat efter fredage og lørdage. 7

9 Høringsudgave oktober 2010 Passagertal på nuværende helårsnatbusser I tabellen herunder ses antallet af påstigere på de eksisterende helårsnatbusruter på ugeniveau (dvs. nat efter fredag og lørdag) samt antallet af afgange pr. nat og en overordnet destinationsbeskrivelse. Det skal bemærkes, at der kun er talt én fredag og én lørdag, hvorfor der er relativt store usikkerheder ved tallene. Tallene giver dog under alle omstændigheder en indikation af de passagertal, der kan forventes på natbusruter i Sydtrafiks område. Tabel 1: Passagertal på ugeniveau (efterårstælling 2009) på eksisterende helårsnatbusser Rute Antal afgange Passagerer Passagerer pr. nat 1 Fredag Ruteforløb Finansiering Esbjerg Kvaglund Lokal Esbjerg Sønderris Lokal Esbjerg Hjerting Lokal Esbjerg Gjesing Lokal I alt, Vest Nordborg Lokal Nordals Lokal Kegnæs Lokal Broagerland Lokal I alt, Syd R 28 4 Vejle Hedensted Regional R 7 5 Vejle Jelling Lokal Vejle Kolding Regional R R 3 0 I alt, Øst I alt, Sydtrafik Vejle Fredericia Fredericia Taulov Kolding Sdr. Stenderup Regional Lokal Lokal 1 X + Y angiver, at der er afgange i hver retning (X i den ene og Y i den anden). Et enkelt tal angiver, at der kun køres i én retning (Sønderborg), mens et tal efterfulgt af R betyder, at ruten er en ringrute (Øst). 2 Ruterne 801, 802, 803 og 804 begynder i Sønderborg. Der medtages udelukkende passagerer fra Sønderborg Busstation, og det er ikke muligt at stige af natbusserne i Sønderborg By. 8

10 Høringsudgave oktober 2010 Nuværende regionale julenatbusser I nedenstående tabel ses oversigt over nuværende (april 2010) regionale julenatbusser og deres passagertal. Der er udelukkende betjening nat efter fredag og lørdag, og cirka 950 passagerer pr. uge benyttede sig i december 2009 af tilbuddet om natbuskørsel. Tabel 2: Regionale julenatbusser (M) angiver, at ruten administreres af Midttrafik. Passagerer / Rute Forløb Relation uge (fredag og lørdag) 141 Esbjerg Varde A C Sønderborg Aabenraa A C Tønder Aabenraa C C Aabenraa Haderslev C C (M) Vejle Horsens A A Vejle Kolding A A Vejle Fredericia A A (M) Vejle Juelsminde A A (M) Vejle Nørre Snede A B (M) Vejle Uldum A Vejle Kolding A A B Vejle Grindsted A C Kolding Fredericia A A Kolding Haderslev A C Tønder Løgumkloster C Vejle Fr.cia - Middelfart A A C 91 I alt 949 9

11 Høringsudgave oktober 2010 Principper for regional, kollektiv busbetjening Region Syddanmark har i 2008 vedtaget principper for buskørsel af regional betydning 3. I denne forbindelse er der udpeget flere typer rejsemål. A-rejsemål er byer med indbyggertal på over og internationale knudepunkter (f. eks. Billund Lufthavn) B-rejsemål er trafikknudepunkter med regionale rejsende samt arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med regional pendling C-rejsemål er byområder med et indbyggertal større end 5.000, men mindre end Figur 1: Regionale rejsemål: Mørkegrøn: A-rejsemål Blå: B-rejsemål Lysegrøn: C-rejsemål Gul: Byer større end indbyggere mindre end

12 Høringsudgave oktober 2010 Sydtrafiks vurdering af behov for regional natbusbetjening Der er ikke i principperne taget konkret stilling til regional natbuskørsel. Sydtrafik vil derfor på baggrund af eksisterende ruter og eksisterende betjening af relationer opstille nogle supplerende principper for betjening med natbusser. Efterspørgsel og rejsemål om natten I Region Syddanmarks principper er der opstillet principper for betjening af rejsemål af regional betydning i dag- og aftentimer. Der er ikke taget konkret stilling til betjening i nattetimer. Herunder findes Sydtrafiks vurdering af behovet for regional natbusbetjening. Helårsnatbusser (nat efter fredag og lørdag januar november) A-rejsemål: Disse rejsemål er de største byer. Det vurderes, at disse også om natten er de vigtigste rejsemål, som derfor bør betjenes af natbusser. De største byer er som regel stederne med flest kulturelle tilbud og der, hvor folk samles for at gå i byen. I forlængelse af Regionens principper for buskørsel foreslår Sydtrafik således, at der etableres regionale helårsnatbusser mellem A-rejsemålene. I nattetimerne vil der dog være mindre efterspørgsel efter de lange busrejser. Derfor vurderer Sydtrafik, at det kun vil være relevant at betjene A-A-relationer med mindre end 30 km imellem. I forbindelse med implementeringen af Trafikplanen oprettes der en del nye eller forbedrede forbindelser, bl.a. til Flensborg. Efterhånden som disse ruter bliver implementeret, bør det overvejes, om der også på disse relationer skal etableres natbusbetjening. Billund Lufthavn er et A-rejsemål, men det vurderes ikke, at Lufthavnen skal betjenes, idet den ikke lever op til målsætningen med at betjene lokaliteter med kulturel betydning. B-rejsemål: Sydtrafik vurderer, at det ikke er relevant at betjene B-rejsemålene (arbejdspladser og uddannelser) med natbusser. C-rejsemål: Mindre byer vil generelt have mindre efterspørgsel efter helårsnatbusser. Sydtrafik vurderer, at efterspørgslen efter helårsnatbusser til C-rejsemål i høj grad vil basere sig på forbindelser til den nærmeste større by indenfor samme kommune. Sydtrafik foreslår, at C- rejsemål udelukkende betjenes af regionale helårsnatbusser, hvis de ligger mellem to A-rejsemål, der betjenes med regionale natbusser. Der etableres ikke regionale helårsnatbusser, der udelukkende forbinder et A-rejsemål i en kommune med et C-rejsemål i en anden kommune. Regionale helårsnatbusser skal, jf. regionens principper, krydse en kommunegrænse. Julenatbusser (nat efter fredag og lørdag i december) A-rejsemål: Disse rejsemål er de største byer. Det vurderes, at disse også om natten er de vigtigste rejsemål, som derfor bør betjenes af natbusser. De største byer er som regel stederne med flest kulturelle tilbud og der, hvor folk samles for at gå i byen. I forlængelse af Regionens principper for buskørsel foreslår Sydtrafik således, at der etableres regionale julenatbusser mellem A-rejsemålene. I nattetimerne vil der dog være mindre efterspørgsel efter de lange busrejser dog større end i nætter i perioden januar - november. Derfor vurderer Sydtrafik, at det kun vil være relevant at betjene A-A-relationer med mindre end 50 km imellem. 11

13 Høringsudgave oktober 2010 Billund Lufthavn er et A-rejsemål, men det vurderes ikke, at Lufthavnen skal betjenes, idet den ikke lever op til målsætningen med at betjene lokaliteter med kulturel betydning. B-rejsemål: Sydtrafik vurderer, at det ikke er relevant at betjene B-rejsemålene med natbusser. C-rejsemål: I perioden op til jul er der generelt større efterspørgsel efter natterejser til og fra C- rejsemål. Derfor foreslår Sydtrafik, at C-rejsemål også betjenes med regionale natbusser ved forbindelse til A-rejsemål eller relevante C-rejsemål, hvis der er efterspørgsel herefter. Der bør dog ikke etableres betjening af relationer til og fra C-rejsemål til A-rejsemål eller C-rejsemål, hvis der er mere end 50 km mellem rejsemålene. Regionale julenatbusser skal, jf. regionens principper, krydse en kommunegrænse. Frekvens På natbusruterne i Sydtrafiks område vil det som regel være tilstrækkeligt med betjening natten efter fredage og lørdage med en afgang i timen eller en afgang hver anden time. Som det ses af passagertallene for de eksisterende natbusser, er der ikke så mange rejsende, at det vil være nødvendigt med flere afgange end dette. Samtidig vil passagererne med natbusserne også have bedre mulighed for at tilpasse deres rejse til natbusafgangene. Natbusserne henvender sig i mindre grad til rejsende, der skal være ved deres mål på et bestemt tidspunkt, og mere til rejsende, der skal hjem fra arrangementer eller en aften i byen. De regionale natbusser kører mellem større byer, hvor de rejsende ikke har reel mulighed for at gå eller cykle. Derfor vil de regionale natbussers målgruppe i højere grad være villig til at indrette rejsen efter natbussens afgangstid. Helårsnatbusser På baggrund af eksisterende ruter og deres passagertal, vurderer Sydtrafik, at der som udgangspunkt bør være to afgange pr. nat efter fredag og lørdag i hver retning på regionale helårsnatbusser. Lokale forhold kan tale for en anden frekvens på bestemte relationer. Afgangene bør ligge på tidspunkter, der er nemme at huske, f.eks. kl eller 01.30, osv. Julenatbusser På baggrund af eksisterende ruter og deres passagertal, vurderer Sydtrafik, at der som udgangspunkt bør være 2 4 afgange pr. nat efter fredag og lørdag i hver retning på regionale julenatbusser. Lokale forhold kan tale for en anden frekvens på bestemte relationer. Afgangene bør ligge på tidspunkter, der er nemme at huske, f.eks. kl eller 01.30, osv. Tog eller natbus? Nogle relationer er om natten betjent af tog. Tog kan muligvis erstatte natbuskørslen mellem disse rejsemål, men der kan alligevel være behov for en natbus. Hvis der f.eks. kun er en enkelt afgang med tog, eller hvis afgangene ligger på uhensigtsmæssige tidspunkter, så der er meget lang tid mellem afgangene, vil toget ikke være et godt alternativ til natbusser. Nogle tog har kun afgange meget tæt på midnat og tæt på kl. 05, således at de ikke er oplagte at bruge for en stor del af de rejsende i weekenderne. 12

14 Høringsudgave oktober 2010 Desuden standser nogle tog om natten ikke ved alle stationer, således at mindre byer ikke bliver betjent af toget. Natbussen har her den fordel, at den kan betjene både de større og mindre byer og tyndt befolkede områder. Således kan der være passagergrundlag for natbusbetjening mellem to større byer, der er togbetjent om natten. Det må for hvert tilfælde konkret vurderes, om rejsebehovet i nattetimerne kan dækkes af tog. Dette sker på baggrund af togenes afgangstider og deres standsningsmønster sammenholdt med en vurdering af behovet for betjening i nattetimerne. 13

15 Høringsudgave oktober 2010 Forslag til principper for betjening med regionale helårsnatbusser Sydtrafik foreslår for helårsnatbusser følgende udbygning af principperne for betjening med regionale busser: 1. Regionens principper beskriver, at en rute for at være af regional betydning skal krydse mindst en kommunegrænse. Således vil natbuskørsel indenfor en enkelt kommune altså være af lokal karakter, og skal finansieres af den pågældende kommune. 2. A-rejsemål, som er de største byer, bør generelt forbindes med natbusser. Der tages dog forbehold for den indbyrdes afstand mellem A-rejsemålene. Generelt vurderes det, at A-Arelationer i større afstand end 30 km ikke betjenes, idet der næppe kan forventes at være passagergrundlag for en tur længere end 30 km. 3. Regionale helårsnatbusser køres kun nat efter fredage og lørdage. 4. Natbusser skal især betjene lokaliteter af kulturel interesse (f.eks. byer, hvor der afholdes koncerter) og være med til at sikre, at de rejsende kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder. Natbusser skal være et brugbart alternativ til bilkørsel og et billigere alternativ til taxakørsel 5. Det vil næppe være relevant at betjene arbejdspladser og uddannelsessteder i nattetimerne, hvorfor B-rejsemål ikke skal betjenes med regionale natbusser. 6. C-rejsemål må vurderes at have mindre regional betydning om natten på grund af deres størrelse. Således vurderes det, at det C-rejsemål kun skal betjenes af regionale helårsnatbusser, hvis de ligger på en strækning, der betjenes af en regional natbus mellem to A-rejsemål. 7. Hvis en A-A-relation ikke i dagtimerne betjenes med regionalbusser, vil den heller ikke om natten blive betjent af regionale helårsnatbusser. En undtagelse herfra kan være, hvis der f.eks. om dagen er togbetjening af relationen, men toget ikke kører om natten. Parallelkørsel mellem tog og natbus bør undgås. 8. Billund Lufthavn betjenes ikke med regionale natbusser. Der er i nattetimerne få kommercielle flyvninger, og lufthavnen vurderes ikke at leve op til målsætningen om betjening af lokaliteter af kulturel interesse eller at være relevant i forbindelse med hjemkørsel fra fest. 14

16 Høringsudgave oktober 2010 Forslag til principper for betjening med regionale julenatbusser I december er der almindeligvis væsentligt større efterspørgsel efter natbusser, og i de fleste kommuner findes derfor de såkaldte julenatbusser, som udelukkende køres i de fire weekender op til jul. Julenatbusserne skal overholde samme principper som helårsnatbusserne, men pga. den større efterspørgsel bør der også være betjening af nogle C-rejsemål, enten ved forbindelse til et A- rejsemål eller et andet C-rejsemål. Sydtrafik foreslår derfor følgende principper for betjening med regionale julenatbusser: 1. Regionens principper beskriver, at en rute for at være af regional betydning skal krydse mindst en kommunegrænse. Således vil natbuskørsel indenfor en enkelt kommune altså være af lokal karakter, og skal finansieres af den pågældende kommune. 2. A-rejsemål, som er de største byer, bør generelt forbindes med natbusser. Der tages dog forbehold for den indbyrdes afstand mellem A-rejsemålene. Generelt vurderes det, at A-A-relationer i større afstand end 50 km ikke betjenes, idet der næppe kan forventes at være passagergrundlag for en tur længere end 50 km. 3. C-rejsemål må vurderes at have mindre regional betydning om natten på grund af deres størrelse. I perioden op til jul vil der dog være efterspørgsel efter rejser til og fra C-rejsemål. C-rejsemål kan således betjenes af regionale julenatbusser, enten ved forbindelse til et A-rejsemål eller et andet C-rejsemål. Der skal for hvert C- rejsemål foretages en vurdering af efterspørgslen efter julenatbusser. 4. Regionale julenatbusser køres udelukkende nætter efter fredage og lørdage. 5. Natbusser skal især være med til at sikre, at de rejsende kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder og også betjene lokaliteter af kulturel interesse (f.eks. byer, hvor der afholdes koncerter). Natbusser skal være et brugbart alternativ til bilkørsel og et billigere alternativ til taxakørsel 6. Det vil næppe være relevant at betjene arbejdspladser og uddannelsessteder i nattetimerne, hvorfor B-rejsemål ikke skal betjenes med regionale natbusser. 7. Hvis en relation ikke i dagtimerne betjenes med regionalbusser, vil den heller ikke om natten blive betjent af regionale julenatbusser. En undtagelse herfra kan være, hvis der f.eks. om dagen er togbetjening af relationen, men toget ikke kører om natten. Parallelkørsel med natbus og tog bør undgås. 8. Billund Lufthavn betjenes ikke med regionale natbusser. Der er i nattetimerne få kommercielle flyvninger, og lufthavnen vurderes ikke at leve op til målsætningen om betjening af lokaliteter af kulturel interesse eller at være relevant i forbindelse med hjemkørsel fra fest. 15

17 Høringsudgave oktober 2010 Opsummering af forslag til principper for regional helårsnatbusbetjening: Natbusser betjener lokaliteter af kulturel interesse og skal sikre, at folk kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder A-A-relationer med mindre end 30 km afstand betjenes almindeligvis. Der kan afviges fra dette, hvis der er særlige forhold mht. passagergrundlag (f.eks. togbetjening eller stor efterspørgsel) B-rejsemål har ikke regional natbusbetjening C-rejsemål betjenes som udgangspunkt ikke Kun A-A-relationer, hvor der i dagtimerne er regional busbetjening, betjenes med regionale natbusser. Hvor A-A-relationer i dagtimer er forbundet med tog, men ikke med bus, kan det dog komme på tale at betjene strækningen med regionale helårsnatbusser, hvis toget ikke har afgange i nattetimerne Regionale natbusser skal krydse en kommunegrænse Opsummering af forslag til principper for regional julenatbusbetjening: Natbusser betjener lokaliteter af kulturel interesse og skal sikre, at folk kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder A-A-relationer med mindre end 50 km afstand betjenes almindeligvis. Der kan afviges fra dette, hvis der er særlige forhold mht. passagergrundlag (f.eks. togbetjening eller stor efterspørgsel) B-rejsemål har ikke natbusbetjening C-rejsemål betjenes som udgangspunkt ved forbindelse til A-rejsemål eller andet C-rejsemål. Kun relationer, hvor der i dagtimerne er regional busbetjening, betjenes med regionale natbusser. Hvor relationerne i dagtimer er forbundet med tog, men ikke med bus, kan det dog komme på tale at betjene strækningen med regionale julenatbusser, hvis toget ikke har afgange i nattetimerne Regionale natbusser skal krydse en kommunegrænse 16

18 Høringsudgave oktober 2010 Kommunal natbusbetjening De enkelte kommuner har mulighed for at supplere de regionale natbusser, hvis de finder det hensigtsmæssigt. Den enkelte kommune har mulighed for at opstille servicekriterier for betjening med natbusser på linje med Region Syddanmark, eller i hvert enkelt tilfælde at tilpasse betjeningen til de lokale forhold. Bestilleren skal naturligvis i denne forbindelse nøje overveje, om der er efterspørgsel efter natbusbetjening. I dette afsnit opstilles nogle generelle vurderinger af frekvens og ruteforløb for kommunale natbusser. Frekvens Det vurderes generelt, at der udelukkende er behov for betjening med natbusser i nætterne efter fredage og lørdage. Der vil dog sandsynligvis være forskel på antallet af afgange disse nætter, alt efter hvor natbussen skal køre: Store byer (f.eks. Esbjerg): I de større byer er der relativt mange, der er interesserede i at rejse i nattetimerne. Dette skyldes, at der i de større byer er mange kulturelle arrangementer, og mange, der går i byen i weekenderne. Desuden er der en del, der skal den relativt korte afstand fra centrum til forstæder. Derfor bør der i de større byer være relativt mange afgange pr. nat, så de rejsende ikke opfatter det at skulle med en natbus, som besværligt. Således kan der være op til 4 5 afgange i hver retning pr. nat efter fredage og lørdage. Mellembys ruter: Mellembys ruter kører som regel relativt lange distancer, og de rejsende vil således i højere grad være villige til at tilpasse deres tur til bussernes afgangstider. Mange steder vil det således ikke være nødvendigt med lige så mange afgange som i de store byer. Alt efter efterspørgsel bør der således være 2 4 afgange i hver retning nat efter fredag og lørdag. Antallet af afgange kan tilpasses sæsonen, således at der f.eks. er 2 afgange pr. nat januar november og 4 afgange pr. nat i december. Oplandsruter: Oplandsruter forbinder også om natten større byer med oplandet. Hvor mange afgange, der skal være pr. nat må således bero på en konkret vurdering af efterspørgslen efter natbusser det konkrete sted. I perioden januar november vil der som regel være 1 2 afgange pr. nat efter fredage og lørdage, mens der i december typisk er 1 4 afgange pr. weekendnat. Rejsemål og ruteforløb Som nævnt tidligere i denne rapport er der forskellige muligheder for, hvordan kommunerne kan tilrettelægge deres natbuskørsel. For eksempel kan natbusserne køre efter en fastlagt køreplan, eller der kan etableres natbusser, hvor kun afgangstidspunktet fra et centralt sted er fastlagt, og hvor passagererne indenfor et fastlagt område kan bestemme, hvor natbussen skal køre hen. Hvis natbusserne krydser en kommunegrænse, bør de berørte kommuner være enige om, hvordan ruten tilrettelægges dvs. at rutens karakter er den samme på begge sider af kommunegrænsen. En rute, der i én kommune kører relativt direkte og hurtigt, og i en anden kører en snørklet rute med mange stop vil være forvirrende og uattraktiv for kunderne. 17

19 Eksisterende betjening januar november Eksisterende betjening januar november Der bør være regional betjening af A-A-relationer, hvor det vurderes, at der vil være passagergrundlag for dette. Følgende byer i Sydtrafiks område er af Region Syddanmark udpeget som A-rejsemål: Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Sønderborg Flensborg Horsens I det følgende beskrives den nuværende mulighed for natterejser hele året på de enkelte relationer. Natbusser kører som regel i perioden mellem midnat og kl. 05. Perioden, der undersøges, er kl til kl , dvs. plus/minus 15 minutter. Yderligere er afstanden mellem de to byer angivet, ligesom det er angivet, om der i Trafikplan er planlagt betjening af relationen i dagtimerne. Esbjerg - Kolding A-rejsemålet Esbjerg ligger cirka 72 km fra A-rejsemålet Kolding. Det er muligt at rejse med tog mellem disse to rejsemål to gange pr. nat. 72 km Regional busbetjening i dagtimer Med skift Nuværende betjening kl mod Esbjerg Nat efter Fredag Tog 00:40 03:31 Nat efter 00:44 03:31 Nuværende betjening kl mod Kolding Nat efter Fredag Tog afgang 23:50 01:50 Nat efter 23:50 01:50 18

20 Eksisterende betjening januar november Vejle Kolding Om natten kræver en togrejse mellem Vejle og Kolding et skift i Fredericia, og der eksisterer også på nuværende tidspunkt en helårsnatbus på relationen. 29 km kl mod Vejle Tog med skift 02:40 02:40 Natbus uden skift kl mod Kolding Tog med skift 23:50 02:50 Natbus uden skift 23:50 02:43 19

21 Eksisterende betjening januar november Vejle Fredericia Relationen er togbetjent med 2 4 afgange mellem kl og Hertil er der 2 afgange med en regional natbus. 25 km kl mod Vejle Tog 00:16 01:56 03:07 03:11 05:02 Natbus kl mod Fredericia Tog 23:50 00:51 02:50 Natbus 00:16 01:56 03:07 03:11 23:50 00:51 02:43 20

22 Eksisterende betjening januar november Kolding Fredericia Relationen Kolding Fredericia betjenes med tog 3 gange pr. nat 24 km Regional busbetjening i dagtimer Nej kl mod Fredericia Tog 00:45 01:50 02:40 00:45 01:50 02:40 kl mod Kolding Tog 00:24 02:01 03:14 00:28 02:01 03:14 21

23 Eksisterende betjening januar november Vejle - Horsens Denne A-A-relation er i dag ikke betjent med helårsnatbusser. I dag er der i stedet regionalnatbus mellem Vejle og Hedensted (C-rejsemål). Midttrafik har ikke helårsnatbusser mellem Hedensted og Horsens. Mellem Vejle og Horsens er der tog om natten med 2-3 afgange mellem midnat og kl km kl mod Horsens Tog 00:32 02:12 03:23 kl mod Vejle Tog 00:30 02:33 00:32 02:12 03:23 00:30 02:23 Sønderborg Flensborg Det er i dag ikke muligt at rejse med kollektiv trafik mellem Sønderborg og Flensborg i nattetimerne. 43 km 22

24 Eksisterende betjening i december Eksisterende betjening i december Vest Esbjerg og Billund Lufthavn er eneste A-rejsemål i Sydtrafiks vestlige område. Som med helårsnatbusserne vurderes Billund Lufthavn at være irrelevant for julenatbussernes målgruppe. Esbjerg Kolding og Esbjerg Vejen A-rejsemålet Esbjerg er cirka 72 km fra A-rejsemålet Kolding og 50 km fra C-rejsemålet Vejen. Det er muligt at rejse med tog mellem disse rejsemål en til to gange pr. nat. Esbjerg - Kolding 72 km Regional busbetjening i dagtimer (Ja) Nuværende betjening kl mod Esbjerg Nat efter Fredag Tog 00:40 03:31 kl mod Kolding Tog 23:50 01:50 Nat efter 00:44 03:31 23:50 01:50 23

25 Eksisterende betjening i december Esbjerg Bramming Disse to byer ligger i samme kommune. Der lægges i Trafikplanen ikke op til, at Bramming skal betjenes af regionale ruter om dagen. 21 km Regional busbetjening i dagtimer Nej kl mod Bramming Tog 23:50 01:50 23:50 01:50 kl mod Esbjerg Tog 23:57 00:19 00:30 01:24 04:15 23:57 00:19 00:30 01:28 04:15 Esbjerg Ribe Relationen Esbjerg Ribe betjenes i dagtimer af tog og af bus 913X. De to byer ligger i samme kommune. 32 km kl mod Ribe Tog 23:45 05:07 - kl mod Esbjerg Tog 00:12 00:12 Den kommunale rute 145 betjener relationen i december. 24

26 Eksisterende betjening i december Esbjerg Tønder en mellem de to byer er godt 80 km. Der er togbetjening af relationen i dagtimerne. 81 km Regional busbetjening i dagtimer Nej kl mod Tønder Tog 05:07 - kl mod Esbjerg Tog - - Esbjerg Varde Relationen Esbjerg Varde er ikke betjent med tog om natten. en mellem de to byer er knap 20 kilometer. 20 km kl mod Esbjerg Tog - - Natbus :49 01:49 02: :49 01:49 02:49 kl mod Varde Tog - - Natbus 01:10 02:10 03:10 04:10 01:10 02:10 03:10 04:10 25

27 Eksisterende betjening i december Esbjerg Grindsted / Billund Der findes ikke på nuværende tidspunkt reelle forbindelser mellem disse byer i nattetimerne efter fredage og lørdage. En rejse på dette tidspunkt vil tage cirka 5 timer mellem Esbjerg og Grindsted. til Grindsted 49 km til Billund 66 km 26

28 Eksisterende betjening i december Øst I Østområdet er byerne Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens defineret som A-rejsemål. Kolding Vejle To julenatbusser, 831 og 837 kører mellem Vejle og Kolding med 4 afgange hver. Hertil er der enkelte afgange med tog, hvor der skal skiftes i Fredericia. 29 km kl mod Vejle Tog med skift 02:40 02:40 Natbus uden skift kl mod Kolding Tog med skift 23:50 02:43 Natbus uden skift 23:50 02:43 27

29 Eksisterende betjening i december Vejle Fredericia Relationen er i dag betjent af 2 julenatbusser (rute 832 og 861) med hver 4 afgange pr. nat og tog. Rute 861 forbinder også Middelfart og Fredericia. 25 km kl mod Vejle Tog 00:16 01:56 03:07 03:11 05:02 Natbus uden skift 00:16 00:28 01:56 03:07 03:11 kl mod Fredericia Tog 23:50 00:51 02:43 Natbus uden skift 23:50 00:51 02:43 28

30 Eksisterende betjening i december Fredericia Kolding Relationen Fredericia Kolding betjenes i weekenderne op til jul af en natbus og af tog. Der er i dagtimerne ikke betjening med regionalbus på relationen. Regionalbus 410 kører dog Kolding Erritsø Middelfart. 27 km Regional busbetjening i dagtimer Nej kl mod Fredericia Tog 00:45 01:50 02:40 Natbus 00:45 01:50 02:40 kl mod Kolding Tog 00:24 02:01 03:14 Natbus 00:28 02:01 03:14 29

31 Eksisterende betjening i december Fredericia Middelfart Relationen betjenes i dagtimer af den regionale 216. Relationen betjenes i nattetimer i weekender op til jul af tog og natbus. 10 km kl mod Middelfart Tog 00:11 01:10 03:03 04:02 05:06 Natbus 00:11 01:10 03:03 kl mod Fredericia Tog 00:05 00:29 00:39 01:45 02:58 04:28 05:14 Natbus 00:30 01:30 02:30 03:30 00:05 00:29 00:39 01:45 02:58 04:28 00:30 01:30 02:30 03:30 30

32 Eksisterende betjening i december Kolding Haderslev Relationen betjenes med en natbus i weekenderne op til jul. 28 km kl mod Kolding Tog med skift - - Natbus uden skift (844) kl mod Haderslev Tog med skift - - Natbus uden skift (844) Kolding Vejen Relationen Kolding Vejen er betjent af tog med to afgange pr. nat. 24 km kl mod Kolding Tog 00:27 02:23 00:27 02:23 Natbus - - kl mod Vejen Tog 00:40 03:31 00:44 03:31 Natbus

33 Eksisterende betjening i december Vejle Horsens A-A-relationen er i nætterne i weekender op mod jul betjent af en natbus, der bl.a. også betjener Hedensted. 28 km kl mod Horsens Tog 00:32 02:12 03:23 Natbus kl mod Vejle Tog 00:30 02:23 Natbus 00:32 02:12 03:23 00:30 02:23 Vejle Grindsted (Billund) Vejle Grindsted via Billund betjenes to gange pr. nat i weekender op til jul. 43 (29) km kl mod Vejle Tog med skift - - Natbus uden skift 02:03 04:03 (02:18) (04:18) 02:03 04:03 (02:18) (04:18) kl mod Billund Tog med skift - - Natbus uden skift 32

34 Eksisterende betjening i december Syd Haderslev Aabenraa Relationen betjenes med fire afgange pr. nat i weekender op til jul. 32 km kl mod Aabenraa Tog - - Natbus kl mod Haderslev Tog - - Natbus Haderslev Vojens Denne strækning betjenes af en lokal natbus, der kører i en ringrute fra Haderslev 4 gange pr. nat i weekender. 13 km kl Tog - - Natbus (lokalrute, afgang Haderslev angives) 33

35 Eksisterende betjening i december Aabenraa Sønderborg I juleperioden er der i weekender betjening med natbus fire gange pr. nat. 37 km kl mod Aabenraa Tog - - Natbus Nuværende betjening kl mod Sønderborg Fredag Tog - - Natbus Aabenraa Tønder (via Rødekro) Aabenraa Tønder betjenes med natbus fire gange pr. nat i weekender op til jul. 47 km kl mod Aabenraa Tog - - Natbus 00:30 01:30 02:30 03:30 00:30 01:30 02:30 03:30 kl mod Tønder Tog - - Natbus 34

36 Eksisterende betjening i december Sønderborg Flensborg Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at rejse med kollektiv trafik mellem Sønderborg og Flensborg i nattetimerne. 43 km kl mod Flensborg Tog - - Natbus - - kl mod Sønderborg Tog - - Natbus - - Aabenraa Flensborg Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at rejse med kollektiv trafik mellem Aabenraa og Flensborg i nattetimerne. 36 km kl mod Aabenraa Tog - - Natbus - - kl mod Flensborg Tog - - Natbus

37 Opsummering af oplæg til principper for natbusbetjening I dette afsnit findes en kort opsummering af Sydtrafiks oplæg til principper for natbusbetjening. Helårsnatbusser Region Syddanmark finansierer natbusser på A A-relationer, hvis en kommunegrænse krydses. Kommunerne finansierer eventuel supplerende betjening. Tabel 3: Finansiering af natbusser Relation Finansiering A-A Regional Alle andre Kommunal Nedenstående tabeller viser Sydtrafiks oplæg til regional og kommunal natbusbetjening. Tabel 4: Regional natbusbetjening januar - november Relation Weekendbetjening Betjening hverdagsnætter A A Ja Efter behov A C Nej Nej C C Nej Nej Landområder Nej Nej Tabel 5: Kommunal natbusbetjening januar - november Område Større byområder indbyggere (A-rejsemål) Byområder indbyggere (C-rejsemål) Byområder mindre end indbyggere Weekendbetjening Ja Betjening hverdagsnætter Efter behov Bemærkninger C-rejsemål betjenes udelukkende af ruter, der kører mellem A- rejsemål. Omvejskørsel bør begrænses C-rejsemål betjenes udelukkende af ruter, der kører mellem A- rejsemål. Omvejskørsel bør begrænses Landområder vil kun blive betjent af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses Bemærkninger Oplandsbetjening eller natbybus. Supplerende kørsel ifht. Regionale natbusser Efter behov Efter behov Evt. betjening ved forbindelse til større by Efter behov Nej Landområder Nej Nej Betjenes af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses Landområder bør kun blive betjent af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses Antallet af afgange må naturligvis vurderes ud fra behovet, men kan i Sydtrafiks område som regel begrænses til en eller to pr. nat. Enkelte steder er der i dag i Sydtrafiks område timedrift (5 afgange pr. nat) på natbusserne natten efter fredag og lørdag. Tabel 6: Forslag til frekvens for natbusbetjening januar november Område Weekend Hverdagsnætter Bemærkninger A A / Internt A-rejsemål Timedrift / 2-timersdrift Efter behov A C / Internt C 2-timersdrift Efter behov Afhænger af forbindelse til større by Byområder mindre end indbyggere Efter behov - Afhænger af forbindelse til større by Landområder Efter behov - Betjenes kun af ruter mellem større byer 36

38 Julenatbusser I december er der større efterspørgsel efter natbusser. Sydtrafik foreslår, at regionen finansierer A A-relationer og A C-relationer i de tilfælde, hvor en kommunegrænse krydses. Kommunerne finansierer således lokal betjening og evt. supplerende betjening. Tabel 7: Finansiering af natbusser Relation Finansiering A A Regional A C Regional / Kommunal C C Regional / Kommunal Internt by Kommunal Internt Kommunal kommune Nedenstående tabeller viser Sydtrafiks oplæg til regional og kommunal natbusbetjening i december. Tabel 8: Regional natbusbetjening december Relation Weekendbetjening Betjening hverdagsnætter A A Ja Efter behov A C Ja Nej C C Ja Nej Landområder Nej Nej Bemærkninger Landområder vil kun blive betjent af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses Tabel 9: Kommunal natbusbetjening december Område Større byområder indbyggere (A-rejsemål) Byområder indbyggere (C-rejsemål) Byområder mindre end indbyggere Weekendbetjening Betjening hverdagsnætter Bemærkninger Ja Efter behov F.eks. oplandsbetjening eller natbybus. Efter behov Efter behov Evt. betjening ved forbindelse til større by Efter behov Nej Landområder Nej Nej Betjenes evt. af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses Landområder bør kun blive betjent af ruter, der kører mellem større byer. Omvejskørsel bør begrænses I perioden op til jul er der større efterspørgsel efter natbusser, og der bør således være flere afgange i denne periode. Herunder ses Sydtrafiks forslag til betjening med natbusser i december. Tabel 10: Forslag til frekvens for natbusbetjening i december Område Weekend Hverdagsnætter Bemærkninger A A Timedrift Efter behov A C / Internt C 2-timersdrift Efter behov Afhænger af evt. forbindelse til større by Byområder mindre end indbyggere 2-timersdrift Efter behov Afhænger af evt. forbindelse til større by Landområder Efter behov - Betjenes kun af ruter mellem større byer 37

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport Maj 2009 Høringsudgave Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen Spørgsmål & Svar OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Da den endelige køreplan stadig er under udarbejdelse, blandt andet som følge af politiske beslutninger, kan der fortsat ske ændringer.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Generelt vurderer Sydtrafik, at Region Syddanmarks model for principrevision indeholder flere positive aspekter. Principperne

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Trafikplan , Sydtrafik

Trafikplan , Sydtrafik Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4658 Telefon: 76631989 Dato: 29. maj 2009 Notat Trafikplan 2009-2012,

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport September 2009 Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle... 4 Billund

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport September 2009 Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Behandling af høringssvar høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Indholdsfortegnelse Takster... 2 Betjeningstidsrum, korrespondancer, afgangstider og frekvens... 2 Bredgade og Låsbygade... 3 Sdr.

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og Analyse Journal nr.: 11/7962 Dato: 7. maj 2012 Udarbejdet af: Erik Ørskov E mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631989 Indkomne høringssvar

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for:

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Dato 1. november 2016 Notat Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Flextur over kommunegrænsen Flexung Transport fra dør til trafikknudepunkt

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. I talte til 25 millioner

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. I talte til 25 millioner post sydtrafik Nummer 2 september 2008 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk det er da synd! side 11 billig bus og lavere skat side 7 ny rutebilstation side 9 I talte til 25 millioner side

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Trekantområdet Danmark

Kollektiv trafikplan for Trekantområdet Danmark Kollektiv trafikplan og miniterminaler i Trekantområdet Svend Erik Thomsen, Kolding Kommune og Niels Melchior Jensen, COWI Kollektiv trafikplan for Trekantområdet Danmark Forord I kraft af den stærke udvikling,

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010. Sydtrafik

Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010. Sydtrafik Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010 Sydtrafik Resume Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv bustrafik af

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Aalborg Universitet. Buskoersel i Vejen Kommune Jensen, Niels Melchior. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Buskoersel i Vejen Kommune Jensen, Niels Melchior. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Buskoersel i Vejen Kommune Jensen, Niels Melchior Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010 Sydtrafik Resume Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv

Læs mere

Statusrapport Vejle Kommune. Sydtrafik 2010

Statusrapport Vejle Kommune. Sydtrafik 2010 Statusrapport Vejle Kommune Sydtrafik 2010 Indledning...3 Kørselsaftaler...5 Mellembys ruter...6 Rute 201... 6 Rute 207... 9 Rute 211... 12 Rute 214... 16 Rute 216... 19 Rute 307... 22 Rute 503... 25 Oplandsruter...

Læs mere

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Deltagere/præsentation: Bredstrup-Pjedsted beboerforening: Karen Pagh, Lone Nørgård og Laurits Vind Herslev borgerforening: Bjarne Hansen

Læs mere

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune FORSLAG Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune September 2011 Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune er udarbejdet i 2011 af Haderslev Kommune i samarbejde med konsulent Jørgen

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere