Reglement for SLTU s holdturnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for SLTU s holdturnering"

Transkript

1 Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner

2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og præmier 4 3 Rækker, serier og puljer 4 4 Turneringsplan og spilletidspunkter 5 KAPITEL II: TURNERINGSFORMATER, OP- OG NEDRYKNING 6 5 Antal kampe 6 6 Point og placering i puljen/gruppen 6 7 Eliteserien for veteraner 7 8 Sjællandsserien for seniorer inkl. mix- og veteranhold 7 9 Øvrige serier i seniorrækken, veteranrækker og veteran herreholdsrækker 8 10 Seniorer & Veteraner: Op- og nedrykning 8 11 Seniorer & Veteraner: Deltagelse i slutspil 9 12 Seniorer & Veteraner: Antal hold 9 13 Juniorer: Rækker 9 14 Juniorer: Antal hold 9 KAPITEL III: MATCHFORBEREDELSE OG AFVIKLING Den klub, hvor matchen afvikles, påtager sig det turneringsmæssige ansvar Bolde og kampformater Udveksling af holdopstilling Kamprækkefølge Holdmatchen spilles principielt på ens underlag Coaching (rådgivning) Spilleregler for tenniskampe i SLTU s holdturnering Walk-over og minimum antal kampe Seniorer & Veteraner. Hold der scratcher eller udebliver Ændring af dato afbrydelse aflysning Resultatformidling og indberetning 13 KAPITEL IV: HOLDOPSTILLING OG RANGLISTER Holdopstilling og rangliste Deltagelse på flere hold for samme klub Hvem kan deltage 16 KAPITEL V: REGELBRUD, TVIVLSSPØRGSMÅL OG PROTESTER Overtrædelse af reglerne Usportslig optræden Tvivlsspørgsmål Protester 17 RETNINGSLINJER FOR TENNISKAMPE UDEN DOMMER

3 Forord til Reglementet Unionen har efter et par år med flere ændringer i DTF regi, bl.a. opdeling af turneringsformatet i rene dame- og herrerækker og en tilpasning af aldersinddelingen for veteraner, fundet det påkrævet at foretage endnu en revision af reglementet. I forbindelse med udendørsturneringen i 2013 blev det tilladt, at man kan spille for én klub som senior og én anden klub som veteran, se Intentionen med denne regel har været at fremme holdtennis, samt at give flest mulige klubber mulighed for at tilbyde sine medlemmer at spille turneringstennis. Det blev derfor muligt at supplere op med én eller få spillere for at kunne stille et hold. Fra og med indendørsturneringen for 2014/15 ændres formatet for rene damehold, således at holdkampe fra dette tidspunkt omfatter to singler og én damedouble, hvilket betyder at en holdkamp kan gennemføres med blot to damer. Hensigten med denne regel er fremme mulighederne for at opstille damehold. Se mere i bl.a. 5. Unionen har fortsat fokus på at fastholde et rimeligt højt sportsligt niveau i alle rækker, men ønsker også at bevare SLTU s holdturnering som primært en fritidsturnering. På denne baggrund er det besluttet, at deltagelse i Unions rækker er for registrerede medlemmer af en klub under Unionen, der har bopæl i Danmark, eller er eller har været danske statsborgere, eller ikke er danske statsborgere, men statsborgere i et andet land, og som i en periode af mindst to år umiddelbart forud for det pågældende kalenderår har haft bopæl her i landet, eller er statsløse, men som i en periode af mindst to år umiddelbart forud for det pågældende kalenderår har haft bopæl her i landet, eller tidligere har haft bopæl i Danmark og har opretholdt aktivt medlemsskab i minimum 5 år af den klub, som man repræsenterer. Indberetning af ranglister, holdkaptajner og resultater blev i løbet af 2013 væsentligt forbedret takket være en stor indsats i langt de fleste klubber. Nogle få klubber/hold har dog fortsat udfordringer hermed. Til disse findes der vejledning på SLTU s hjemmeside og sekretariatet kan også være behjælpelig, hvis der opstår tvivl. Korrekt indberetning er vigtig for informationssøgning og for interessen omkring holdspillet og Unionen vil derfor fortsat have fokus på kvaliteten og fuldstændigheden af indberetningerne. Indberetning af holdkaptajner og spillere er obligatorisk for alle hold og ranglister er obligatorisk for senior i Sjællandsserien og Serie1 og for veteraner i Elite og Sjællandsserien, se mere i

4 Kapitel I: Generelle bestemmelser 1 Udskrivning af holdturnering Sjællands Tennis Union ("SLTU" eller "Unionen") udskriver holdkampsturneringen for alle serier under SLTU, herunder også DTF/DTV veteranrækker for elitehold på Sjælland inklusive København. Unionen omfatter alle tennisklubber, som er medlem af SLTU, og er hjemhørende på Sjælland eksklusive København (KTUklubber). Unionen udsender indbydelse til klubberne. Indbydelsen indeholder tidsfrist for tilmeldingens indsendelse og indskuddets størrelse. Deltagelse i indendørsturneringen forudsætter rådighed over indendørs tennisbaner, jf og Indskud og præmier Der betales indskud til Unionen for hvert hold, som tilmeldes turneringen. Der gives en præmie til det vindende hold for hver serie. Indskuddets størrelse og præmiernes antal fastsættes hvert år af Unionens relevant udvalg. 3 Rækker, serier og puljer Unionens holdturnering udskrives i forskellige rækker, og hver række i det antal serier, som tilmeldinger i henhold til efterfølgende bestemmelser berettiger til. På senior- og veteranhold kan der kun deltage spillere fra samme klub, se dog For juniorhold kan Unionen i særlige tilfælde give tilladelse til oprettelse af hold med deltagere fra flere klubber. Unionen kan give tilladelse til, at klubber fra andre unioner deltager i holdturneringen på nærmere fastsatte vilkår, ligesom Unionen kan udskrive rækker eller serier fælles med andre unioner. Der udskrives senior- og veteranturneringer for (aldersgrænser er fastsat i 26.4): Seniorer, hvor juniorer også kan deltage, dog ikke u/12 spillere eller yngre. Seniorer, rene hold (herrer eller damer), hvor juniorer også kan deltage, dog ikke u/12 spillere eller yngre. Seniorer, mixhold for spillere der fylder 19 år i sæsonåret. Veteraner 35+, herunder rene herrehold aldersgrænse 35 år. Veteraner 40+, herunder rene herrehold aldersgrænse 40 år. Veteraner 50+, aldersgrænse 50 år. Veteraner 60+, aldersgrænse 60 år. Veteraner 70+, aldersgrænse damer 68 år og herrer 70 år (2014). I 2015 damer 69 år og fra 2016 begge køn 70 år

5 Der udskrives juniorturneringer i seks aldersgrupper: Junior u18, u16, u14, u12, u10, samt u8. For hver aldersgruppe udskrives flere rækker. Ungdomsudvalget fastsætter i indbydelsen til holdturneringen de nærmere regler herfor forud for hver sæson. 4 Turneringsplan og spilletidspunkter Unionen udarbejder før hver sæson en turneringsplan for de oprettede rækker 4.1 Klubberne skal senest otte dage før et holds første turneringsmatch oplyse spilletidspunkter og for indendørs kampe tillige spilledatoer for samtlige hjemmeholdsmatcher klubben er blevet tildelt i turneringen. 4.2 Såfremt klubben ikke senest otte dage før et holds første match har indberettet spilletidspunkter og for indendørs kampe tillige spilledatoer - for holdets hjemmeholdsmatcher, betragtes holdet som udeblevet fra denne holdmatch. Klubben tildeles derudover en bøde på 500 kr. Udendørs 4.3 Arrangørklubben har retten til at fastsætte starttidspunktet for alle matcher. For matcher i weekenden eller på fri-/helligdage gælder det dog, at starttidspunktet for en match ikke må være programsat tidligere end kl. 9 og ikke senere end kl. 15. Såfremt der er færre end tre baner til rådighed dog senest kl. 13. På hverdage tidligst kl. 17 og senest kl. 18, jf Indendørs 4.4 De i listen opgivne datoer markerer afslutningen på den termin, hvori holdmatchen skal afvikles. Unionen følger DTF s terminer. 4.5 Arrangørklubben har retten til at fastsætte dato og tidspunkt for matchens afvikling, inden for den termin, hvori den er programsat. 4.6 For matcher i weekenden eller på fri-/helligdage gælder det dog, at en match ikke må være programsat tidligere end kl. 9 og ikke senere end kl. 18. Såfremt der spilles på færre end tre baner dog senest kl. 16. Matcher på hverdage må ikke være programsat tidligere end kl. 18 og ikke senere end kl. 20. Såfremt der spilles på færre end tre dog senest kl. 18. Indendørs holdmatcher på én bane kan alene programsættes på fri-/helligdage og skal begynde senest kl

6 Kapitel II: Turneringsformater, op- og nedrykning 5 Antal kampe Seniorer/veteraner: Udendørs 5.1 En damesenior holdmatch består af 3 kampe: 2 damesingler og 1 damedouble. 5.2 En herresenior/herreveteran holdmatch består af 6 kampe: 4 herresingler og 2 herredouble. 5.3 En seniormix og veteran (ekskl. 70+) holdmatch består af 8 kampe: 3 herresingler, 1 damesingle, 2 herredoubler, 1 damedouble og 1 mixdouble. 5.4 En Veteran 70+ holdmatch består af 7 kampe: 2 herresingler, 2 herredoubler, 1 damedouble og 2 mixdoubler. Indendørs 5.5 En damesenior holdmatch består af 3 kampe: 2 damesingler og 1 damedouble. 5.6 En herresenior/herreveteran holdmatch består af 6 kampe: 4 singler og 2 doubler. 5.7 En veteran holdmatch består af 6 kampe: 3 herresingler, 1 damesingle, 1 herredouble og 1 mixdouble. Der spilles ikke holdmatch i seniormix, 60+ og 70+. Juniorer: 5.8 I u12, u14, u16 og u18, herunder kategorierne A, B og C, består holdmatchen af 6 kampe. Enten 4 drengesingler og 2 drengedoubler eller 4 pigesingler og 2 pigedoubler. For to-mands holdene består holdmatchen af 3 kampe, 2 drengesingler og 1 drengedouble eller 2 pigesingler og 1 pigedouble. For alle M/K hold er der fri opstilling med piger og drenge. 5.9 I u8 og u10 består holdmatchen af 6 kampe og der spilles 4 M/K singler og 2 M/K doubler. I u8 og u10 minitennis består holdmatchen af 6 holdkampe, og der spilles 4 M/K singler og 2 M/K doubler. 6 Point og placering i puljen/gruppen 6.1 Hver enkelt vunden kamp i en holdmatch giver 1 point til holdet. 6.2 Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den pågældende pulje/gruppe. Dog bliver et hold, der har vundet alle matcher, altid nr Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen/gruppen efter: i) Forskellen mellem antallet af vundne og tabte sæt. ii) Forskellen mellem antallet af vundne og tabte partier. iii) Afgøres spørgsmålet ikke herved, er indbyrdes match(er) afgørende. Ved indbyrdes matcher mellem tre eller flere klubber indregnes alene de matcher, de pågældende klubber har spillet mod hinanden. Er spørgsmålet fortsat ikke afgjort, foretages der lodtrækning om placeringerne

7 7 Eliteserien for veteraner 7.1 Eliteserien omfatter otte hold, dog minimum seks hold, der spiller alle mod alle i to puljer. Alle kampe skal være færdigspillet og indberettet, senest 30. juni. Hvis antallet af hold ikke tillader to puljer med fire hold, kan Seniorudvalget i stedet vælge at udskrive én pulje med maksimalt seks hold, hvor der spilles alle mod alle. 7.2 De to bedst hold i hver pulje spiller slutspil, mens de øvrige hold i hver pulje spiller nedrykningspil. Alle kampe skal være færdigspillet og indberettet 31. august. Resultatet fra indledende runde (maj/juni) mellem de to kvalificerede hold føres med over i slutspil/nedrykningsspil. 7.3 Vinderen af slutspilspuljen benævnes Øst-mester og er sammen med nr. 2 kvalificeret til deltagelse i DTF s finaleslutspil for veteranhold. 7.4 De to lavest placerede hold i nedrykningspuljen rykker ned i holdturneringen for den Union, klubben henhører under. I rækker med én pulje rykker de to lavest placerede hold ned i holdturneringen for den Union, klubben henhører under. 8 Sjællandsserien for seniorer inkl. mix- og veteranhold Udendørs 8.1 Sjællandsserien omfatter minimum otte hold, der spiller alle mod alle i to puljer. Vinderen i hver pulje rykker op i nærmeste overliggende DTF række/veteran eliteserie. Hvis ingen af nedrykker holdene i Eliteserien er fra SLTU er der ingen oprykning fra sjællandsserien. Hvis sjællandsserien blot omfatter én pulje rykker nr. to op. 8.2 Hvis antallet af tilmeldte hold ikke tillader to puljer med seks hold, kan Seniorudvalget i stedet vælge at udskrive én pulje med maksimalt otte hold. 8.3 Hvis der er to puljer, afgøres sjællandsmesterskabet i en finalekamp mellem de to puljevindere. 8.4 Sidste hold i hver pulje rykker ned i serie 1. Næstsidste hold møder nr. to fra en af puljerne i serie 1. Hvis der alene er én pulje i sjællandsserien, rykker de to lavest placerede hold ned. 8.5 Der kan fastsættes en nedrykningsmatch mellem de hold, der placeres som tredjesidst i hver pulje, hvis det skulle være påkrævet som følge af nedrykningen fra DTF Hold. 8.6 Der er ingen oprykning fra mixhold og rene veteranhold. Indendørs 8.7 Sjællandsserien for seniorer omfatter minimum otte hold, der spiller alle mod alle i to puljer. Sjællandsmesterskabet afgøres som beskrevet i 8.3. Vinderen i hver pulje rykker op i nærmest overliggende DTF række. 8.8 Nummer sidst i hver pulje rykker ned i serie Næstsidste hold i hver pulje spiller efter Seniorudvalgets nærmere bestemmelse med nr. to i serie 1 om op- og nedrykning fra Sjællandsserien Der er ingen oprykning fra mixhold og rene veteranhold

8 9 Øvrige serier i seniorrækken, veteranrækker og veteran herreholdsrækker Udendørs 9.1 Øvrige serier omfatter min. seks hold, der spiller alle mod alle. Hvis serien er større end seks hold, opdeles serien i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. De to puljevindere spiller om seriemesterskabet. Den lavest placerede serie vil dog kunne afvikles på anden måde, afhængigt af antallet af hold. 9.2 De to puljevindere rykker en serie op. 9.3 Nummer sidst i hver pulje rykker en serie ned. 9.4 Næstsidste hold i hver pulje spiller efter Seniorudvalgets nærmere bestemmelse med nr. to i en af puljerne i den underliggende serie om op- og nedrykning fra den serie holdet befinder sig i. Seniorudvalget kan træffe bestemmelse om en fravigelse af reglerne i 7, 8 og 9 og kan i den forbindelse lade afvikle matcher til afgørelse af op- og nedrykningsspørgsmål. Indendørs 9.5 Hver serie omfatter minimum 6 hold, der spiller alle mod alle. Hvis serien er større end seks hold opdeles serien i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. De to puljevindere spiller om seriemesterskabet. 9.6 De to puljevindere rykker en serie op. 9.7 Næstsidste hold i hver pulje spiller efter Seniorudvalgets nærmere bestemmelse med nr. to i en af puljerne i den underliggende serie om op- og nedrykning fra den serie holdet befinder sig i. 9.8 Den lavest placerede serie vil dog kunne afvikles på anden måde, afhængigt af antallet af hold. BEMÆRK VENLIGST AT 35+ RÆKKEN UDFASES EFTER UDESÆSON 2015! 10 Seniorer & Veteraner: Op- og nedrykning 10.1 Såfremt en klub, der er berettiget til oprykning i henhold til foranstående regler, i forvejen har det tilladte antal hold i den overliggende serie, overgår retten til oprykning til det bedst placerede hold i cupturneringen mellem puljevinderne, som ikke måtte rykke op, subsidiært til nr. 2 i den pågældende pulje. Seniorudvalget forbeholder sig ret til i stedet for at lade afholde en cupturnering for at finde oprykkeren Såfremt en klub, der er berettiget til en oprykningsmatch i henhold til foranstående regler, i forvejen har det tilladte antal hold i den overliggende serie, overgår retten til oprykningsmatchen til nr. 3 subsidiært nr. 4 i puljen Såfremt en klub skal rykke ned i Sjællandsserien, og klubben i forvejen har et hold i denne serie, nedrykkes dette hold. Det bedst placerede hold af de hold, der ellers skulle være rykket ned, forbliver i den pågældende serie. Der kan arrangeres en cupturnering herom, efter Seniorudvalgets nærmere bestemmelse Hvis en klub fra Sjællandsserien eller lavere serier skal rykke ned i en lavere serie, og klubben i forvejen har to hold i den serie, nedrykkes klubbens dårligst placerede hold. Det bedst placerede hold af de hold, der ellers skulle være rykket ned, forbliver i den pågældende serie. Der kan arrangeres en cupturnering herom, efter Seniorudvalgets nærmere bestemmelse

9 11 Seniorer & Veteraner: Deltagelse i slutspil Puljevinderne er forpligtet til at deltage i slutspillet om seriemesterskabet. Undladelse kan medføre, at retten til oprykning mistes. 12 Seniorer & Veteraner: Antal hold 12.1 I alle seniorrækker må hver klub have et hold med I alle veteranrækker med flere puljer må hver klub have to hold med. Spillere må ikke i samme sæson optræde på begge hold For alle rækker er det i laveste serie tilladt at have to hold med, uanset antallet af puljer. 13 Juniorer: Rækker 13.1 De tilmeldte hold spiller, på baggrund af klubbernes ønske, i en af de udbudte rækker, i puljer med max. 8 hold og min. 4 hold. Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til at flytte et hold, hvis der ikke er tilmeldte nok i den pågældende række Der spilles alle mod alle i hver pulje. I rækker med kun 4 hold mødes holdene både ude og hjemme Såfremt der er flere end en række i hver kategori afholdes slutspil. 14 Juniorer: Antal hold En klub kan kun have et hold pr. årgang i A-rækken, men flere hold i de underliggende rækker

10 Kapitel III: Matchforberedelse og afvikling 15 Den klub, hvor matchen afvikles, påtager sig det turneringsmæssige ansvar Arrangørklubben er forpligtet til at kontakte den gæstende klub, for at aftale matchafvikling og oplyse baneunderlag, senest onsdagen før en holdmatch, der er programsat fredag, lørdag eller søndag. For holdmatcher, der er programsat en anden dag, skal kontakten finde sted senest 3 dage forinden For matcher på hverdage kan et tidligere tidspunkt for matchstart aftales med den gæstende klub. Endvidere skal den arrangerende klub ved planlægning af matchafviklingen give mulighed for, at nogle af den gæstende klubs spillere tidligst møder kl. 18. Hvilke spillere, aftales med den gæstende klub Til afvikling af en holdmatch skal en klub mindst stille to baner til rådighed Der spilles uden dommer efter SLTU s Retningslinjer for kampe spillet uden dommer, se side Turneringsansvaret omfatter både spilleres og publikums opførsel. Indendørs 15.6 Klubber, der kun råder over én indendørsbane, skal forud for indendørssæsonen søge dispensation, hvis klubben ønsker at afvikle sine hjemmematcher på denne. 16 Bolde og kampformater 16.1 Der skal til alle holdmatcher under SLTU benyttes nye bolde af et af ITF godkendt boldmærke. Boldene kan anvendes i to kampe i samme holdmatch. Værtsklubben skal levere bolde til holdmatchen Formater for afvikling af kampene, herunder Play & Stay formaterne, kan ikke afviges. 17 Udveksling af holdopstilling Inden første kamp i en holdmatch påbegyndes, skal begge holdkaptajner skriftligt opgive holdopstillingen til hinanden, jf. 26. Rene hold kan påsætte navne til doubler efter singlerne er færdigspillet. 18 Kamprækkefølge 18.1 Singler skal spilles før doubler, medmindre holdkaptajnerne er enige om en anden afvikling. Singlerækkefølgen på et hold bestemmes af klubbens rangliste. Doublerne kan sammensættes frit, dog skal stærkeste doublepar altid spille 1. double I juniorholdkampe kan hjemmeholdets holdkaptajn træffe beslutning, om singler eller doubler skal spille først. 19 Holdmatchen spilles principielt på ens underlag Af hensyn til en rimelig afvikling af holdmatchen kan hjemmeholdets leder bestemme, at kampene afvikles på forskellige underlag. Den gæstende klub bestemmer så, hvilke kampe der spilles på det enkelte underlag. En fravigelse fra reglen i 18 om kampenes rækkefølge kan dog kun ske ved enighed mellem holdkaptajnerne, kampene skal dog sættes i gang, når der er ledige baner

11 20 Coaching (rådgivning) Under holdmatchen må kun holdkaptajnen samt spillerne og de på holdkortet som rådgivere opførte personer rådgive spillerne. Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift eller under en sætpause. Der må ikke rådgives efter 1. parti i et sæt eller under alle typer af tie-break. Rådgiveren kan frit vælge om denne vil gå til og fra banen ved sidebytte/sætpause eller blive siddende på banen under hele matchen. Rådgivning må kun foretages af den samme person under en match. Er en rådgiver i en holdkamp selv spiller, og selv skal i kamp inden matchen, hvori han er rådgiver, er færdigspillet, kan der indsættes en ny rådgiver i den pågældende match. 21 Spilleregler for tenniskampe i SLTU s holdturnering Dansk Tennis Forbunds spilleregler er gældende, dog eksklusiv 7.5 (3. sæt single og no-ad) for senior- og veteranrækkerne. Alle kampe spilles bedst af tre sæt med tie-break ved stillingen 6-6. Et eventuelt 3 sæt i senior- og veteran doubler afvikles som match tie-break (først til 10 med 2 overskydende point), med mindre andet aftales mellem holdkaptajnerne. For minitennis henvises til holdreglementet herfor I juniorrækker samt veteran 60+ og 70+ erstattes 3. sæt af en match tie-break (først til 10 med 2 overskydende point) i alle kategorier (singler og doubler). I juniorrækker spilles med no ad i doublerne (dvs. ved stillingen spilles én afgørende bold, hvor modtager-siden bestemmer, om der serves fra lige eller ulige side) I enkelte juniorrækker kan antallet af partier i et sæt fastsættes af Ungdomsudvalget SLTU s Retningslinier for tenniskampe uden dommer er gældende. Se reglerne side Walk-over og minimum antal kampe 22.1 Ved walk-over vindes kampen med 6/0-6/ Er der spillet sæt eller partier, tælles disse dog med, med tillæg af de nødvendige partier til kortest mulig sejr for vinderen I tilfælde af, at en klub ikke gennemfører et minimum antal enkeltkampe (jf. nedenfor) i en holdmatch, tildeles modstanderen sejren med maksimumpoint efter 6.1. og maksimum (se nedenfor) antal vundne (6/0-6/0) kampe For en klubs lavest placerede hold inden for de enkelte kategorier ( 3) gælder dog, at holdet har mulighed for at stille op i yderligere reduceret opstilling, to gange i løbet af en sæson. Dette skal dog være meddelt det andet holds holdkaptajn i rimelig tid inden matchstart En kamp betragtes som gennemført såfremt den er påbegyndt. Senior og veteran: Damer: Min. to gennemførte kampe, ellers nederlag på 3-0. Herre, herunder veteran herrehold: Min. fire gennemførte kampe, ellers nederlag på 6-0. Mix-, veteran 35+ til/og med veteran 60+: Min. seks gennemførte kampe, ellers nederlag på 8-0. Veteraner 70+: Min. fem gennemførte kampe, ellers nederlag på

12 Junior: Alle rækker: Minimum fire påbegyndte kampe, ellers nederlag på 6 0. Indendørs udgår et minimum antal enkeltkampe i 22.3 og erstattes med mindst fire kampe henholdsvis mindst to kampe for rene damehold. 23 Seniorer & Veteraner. Hold der scratcher eller udebliver Scratcher eller udebliver et senior- eller veteranhold fra en holdkamp, kan Seniorudvalget pålægge klubben at betale 500 kr. i bøde. Endvidere kan udvalget trække holdet ud af holdturneringen. I så fald vil holdet i den efterfølgende sæson spille i nærmeste lavere række Hvis en klub scratcher et senior- eller veteranhold, eller trækker et hold fra turneringen, skal det være det hold, der i den pågældende sæson spiller i den laveste serie. I modsat fald rykkes det pågældende hold samt alle underliggende hold ned i en lavere serie det efterfølgende år I tilfælde, hvor et senior- eller veteranhold er trukket ud af turneringen af Seniorudvalget eller af klubben selv, vil resultaterne af alle det pågældende holds hidtil spillede holdmatcher blive annulleret. 24 Ændring af dato afbrydelse aflysning 24.1 I en holdmatch skal alle kampe principielt afvikles på den fastsatte dato Klubberne kan indbyrdes aftale at afvikle en holdmatch tidligere end det programsatte tidspunkt op til 8 dage før den programlagte dato eller termin uden at indhente tilladelse fra Unionen. En flyttet holdmatch betragtes som afviklet på den fastsatte dato (udendørs) eller i den programsatte holdmatchtermin (indendørs) Når ganske særlige forhold taler herfor, kan en klub søge om flytning af en holdmatch ud over det i stk. 1 tilladte. Dette skal ske ved skriftlig ansøgning til Unionen mindst 30 dage før den programlagte spilledato eller termin Såfremt en match ikke kan påbegyndes, eller en påbegyndt match afbrydes på grund af vejret, og der ikke kan spilles videre samme dag, må aflysning af matchen tidligst finde sted kl. 16:00 og på hverdage kl. 20:00. Resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælder, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt Såfremt to klubber på grund af dårligt vejr eller anden årsag ikke har påbegyndt eller færdigspillet en holdmatch, og klubberne ønsker at afvikle matchen en anden dag, skal førstkommende onsdag benyttes som spilledag, medmindre klubberne enes om at spille en anden dag inden næste runde I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub lov til i overensstemmelse med klubbens rangliste at benytte andre deltagere end de til matchdagen opgivne spillere, jf. dog Kampene herunder påbegyndte kampe kan på grund af dårligt vejr og af hensyn til afvikling af kampene flyttes indendørs, såfremt hjemmeklubben råder over en eller flere indendørsbaner, og hjemmeholdets leder vurderer, at der ikke er sikkerhed for, at kampene kan afvikles udendørs inden næste runde/termin/holdkamp Ved aflysning på grund af dårligt vejr, skal hjemmeholdet omgående tage initiativ til fastsættelse af en ny dato inden næste spillerunde. Klubberne kan om nødvendigt ansøge Unionen om tilladelse til at

13 afvikle matchen på et senere tidspunkt skriftlig ansøgning om dette skal være Unionens sekretariat i hænde førstkommende mandag. 25 Resultatformidling og indberetning 25.1 Senest to hverdage efter en holdmatch skal den klub, der havde hjemmebane, indberette resultatet i holdturneringsprogrammet på Scratcher eller udebliver et hold, skal dette indberettes separat til Unionen, med en til sekretariatet og kopi til modstanderholdets kaptajn Holdkortet skal ikke indsendes, men holdkortet skal fortsat underskrives af begge holdkaptajner og opbevares af hjemmeholdets klub, og indsendes til SLTU på forlangende Såfremt en klub indberetter omtalte oplysninger for sent eller mangelfuldt, kan klubben idømmes en bøde på 500 kr. og ved gentagne tilfælde eller vedvarende (efter rykkerskrivelse) manglende korrekt indberetning, yderligere bøder eller diskvalifikation efter hhv. Senior- eller Juniorudvalgets skøn Såfremt resultatet ikke er indberettet eller er Unionen i hænde senest 8 dage efter holdmatchen eller en ny spilledato er bevilliget af Unionen kan hjemmebaneklubben ved fortsat passivitet efter erindringsskrivelse fra Unionen, uden yderligere varsel dømmes som taber af holdmatchen efter reglerne for udeblivelse fra en match

14 Kapitel IV: Holdopstilling og ranglister 26 Holdopstilling og rangliste 26.1 Spillerne skal indplaceres på klubbens hold i styrkeorden. Holdene skal opstilles i den stærkeste opstilling således, at stærkeste spiller opstilles som nr. 1, næst stærkeste som nr. 2 osv. Holdopstillingen i singlekampene skal følge klubbens rangliste, jf Nye spillere og/eller reserver, der ikke er opført på ranglisten før første runde, indplaceres i henhold til dennes først spillede singlekamp, hvorefter placeringen er fastlåst. Doublerne kan sammensættes frit, dog skal stærkeste doublepar altid spille 1. double Holdopstillingen (jf. 17) kan kun omfatte spilleklare personer. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på holdkampsdagen eller før en match hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel match I tilfælde af afbud eller udeblivelse under matchen træder en reserve ind efter følgende regler: I singlekampene i henhold til gældende rangliste, dog undtages allerede spillede/påbegyndte kampe. Reserven indsættes på den plads han eller hun skulle spilles ifølge gældende rangliste, og de øvrige spillere flyttes tilsvarende. I doublekampene indsættes en reserve på den udeblevnes plads. Juniorer kan deltage på rene seniorhold, dog ikke u/12 spillere eller yngre For deltagere i veteranrækkerne gælder at alderskriteriet for rækken, jf. 3, skal være opfyldt i det kalenderår, den pågældende holdmatch er programsat Hver klub skal senest 8 dage før første runde i en serie have oprettet alle holdkaptajner og spillere, der skal deltage i pågældende sæson i holdturneringen, i holdturneringsprogrammet på Reserver, der tages ind på holdet i løbet af sæsonen, skal oprettes i holdturneringsprogrammet senest samme dag, som holdmatchen afvikles Klubben skal før forårsrunderne udarbejde en rangliste for damer, herrer, piger og drenge, hvor alle spillerne opføres i styrkeorden baseret på singleresultater. Ranglisten for klubber med hold i DTF rækker må ikke være i strid med den rangliste, der indsendes til DTF. Klubber med to hold i samme serie skal uanset 26.8 og for alle hold i den pågældende række indberette en rangliste. Manglende indberetning af rangliste kan medføre diskvalifikation Der skal indberettes rangliste for spillere, der deltager i Sjællandsserien og serie 1 for seniorer henholdsvis eliterækken og Sjællandsserien for veteraner. Ranglisten indtastes i holdturneringsprogrammet på senest 8 dage før første runde i serien afvikles Er holdkaptajner, spillere og/eller rangliste ikke indberettet før ovennævnte deadline, kan klubben tildeles en bøde på 500 kr Den indberettede rangliste er gældende for hele ude henholdsvis inde sæsonen, dog kan en klub ændre de indbyrdes rangeringer, for spillere der ikke er opført på DTF s rangliste, inden første runde i henholdsvis august (udendørs) eller januar (indendørs). Det kræver dog, at der er indtastes en ændret rangliste på holdturneringsprogrammet senest 8 dage før første runde i henholdsvis august (udendørs) eller januar (indendørs) afvikles

15 26.11 Ranglisten skal omfatte mindst seks herrer og tre damer for hvert hold i Eliteserien, Sjællandsserien og serie 1. Ranglisten for klubber med hold i DTF rækker, skal opfylde samme krav for disse hold Hvis en klub har flere hold med i samme række, jf. 3, herunder i DTF række(r), og alle hold ikke skal spille den samme dag/holdmatchtermin, skal der reserveres spillere i henhold til opstillingsreglerne til de overliggende hold, der ikke spiller, jf En spiller kan i en holdmatch spille to kampe, men kun én kamp af hver kategori (single; double; mixdouble). Til at gennemføre alle kampene i en holdmatch, skal der således deltage mindst følgende spillere: Senior og veteran: Damer: Minimum to damer. Herre, herunder veteran herrehold: Minimum fire herrer. Mix- og veteranhold: Minimum to damer og fire herrer. Junior: Junior, rene pige- eller drengerækker: 4 drenge eller 4 piger henholdsvis 2 drenge eller 2 piger (topersoners hold). Junior, M/K rækker, herunder alle U8 og U10 rækker: 4 spillere, hvor klubben selv bestemmer fordeling af drenge og piger. 27 Deltagelse på flere hold for samme klub 27.1 Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold på samme spilledato I en match, der af en eller anden grund spilles på en anden dato end den oprindeligt fastsatte, kan en spiller, der på den oprindelige dato spillede på et andet hold, ikke deltage jf. 24.2, 2. punktum En spiller kan ikke deltage både på seniorhold i DTF turneringen og i SLTU s holdturnering, hvis disse matcher er programsat samme weekend. Dog kan en spiller fungere som reserve på et DTF hold i henhold til DTF reglementet hold. Dokumentationen skal indsendes til SLTU inden én uge. Spilleren kan ikke deltage på noget hold i den efterfølgende runde I mesterskabs- samt i op- og nedrykningsmatcher kan et hold kun medtage spillere, der har deltaget på holdet i mindst to holdkampsrunder, såfremt pågældende har deltaget på et højere rangeret hold i sæsonen. For juniorholds vedkommende regnes ældre juniorårgange også som højere rangeret hold Veteraner kan frit deltage på et hold i egen aldersgruppe samt på et seniorhold eller et andet veteran hold (yngre aldersgruppe) i en anden årgang i samme weekend, men kun i en holdmatch pr. dag. Man kan dog ikke spille på flere hold i eliteserien Juniorspillere kan frit deltage på et juniorhold, samt på et seniorhold samme weekend, men kun en holdmatch pr. dag undtagen u/12 spillere eller yngre. Indendørs 27.1 ændres hold på samme spilledato til seniorhold med samme holdmatchtermin ændres på den oprindelige dato til i den oprindelige holdmatchtermin

16 27.3 ændres samme weekend til samme holdmatchtermin. 28 Hvem kan deltage 28.1 En klub kan anvende spillere, der er medlem af klubben, jf. dog 3 samt I tillæg til betingelsen om medlemskab i klubben er det tillige en betingelse, at spillere opfylder kravet om: at være danske statsborgere, eller i en periode af mindst to år umiddelbart forud for det pågældende kalenderår har haft bopæl her i Danmark, eller at have været betalende medlem af klubben i mindst 5 år og fortsat er betalende medlem Unionen kan give tilladelse til, at en spiller kan spille seniorholdmatch for én klub og veteranholdmatch for én anden klub, forudsat spilleren er medlem i begge klubber. En spiller kan dog ikke spille for to klubber på samme dag. Anmodning om tilladelse skal være Unionen i hænde inden udgangen af april (ude) henholdsvis inden udgangen af september (inde) og skal fremsendes af begge klubber og indeholde en sportslig begrundelse, samt en bekræftelse af gyldigt medlemskab. Eventuel tilladelse gives for én sæson (ude eller inde). Anmodning skal således fremsendes på ny forud for hver sæson jf. foranstående betingelser Dispensation fra 28.1 og kan i særlige tilfælde gives efter skriftlig ansøgning til Unionen

17 Kapitel V: Regelbrud, tvivlsspørgsmål og protester 29 Overtrædelse af reglerne 29.1 Overtrædelse af nærværende spilleregler berettiger Senior- henholdsvis Ungdomsudvalget til at erklære en holdmatch for tabt eller til at fastsætte en omkamp eventuelt på neutralt baneanlæg I graverende tilfælde kan Unionen udelukke et hold fra fortsat deltagelse i turneringen I tilfælde af, at Senior- henholdsvis Ungdomsudvalget skønner, at de ydre omstændigheder ikke har været acceptable, kan Senior-/Ungdomsudvalget annullere holdmatchen og fastsætte omkamp eventuelt på neutralt baneanlæg. Eventuelle udgifter til baneleje i forbindelse med omkamp på neutralt baneanlæg betales af Unionen. 30 Usportslig optræden I tilfælde af usportslig optræden kan Senior- henholdsvis Ungdomsudvalget pålægge klubben, holdet eller enkeltpersoner sanktioner i form af bøde, nedrykning samt udelukkelse fra holdturneringen i en nærmere angivet periode. 31 Tvivlsspørgsmål Spørgsmål, som foranstående regler ikke måtte dække, afgøres af Senior- henholdsvis Ungdomsudvalget. 32 Protester 32.1 Holdturneringen administreres af henholdsvis Seniorudvalget (Senior- og veterankampe) og Ungdomsudvalget (Juniorkampe), der er højeste myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedrørende fortolkningen af dette reglement Eventuelle protester skal være underskrevet af et bestyrelsesmedlem og være modtaget af Unionens sekretariat senest 6 dage efter, at det forhold, som har givet anledning til protesten, har fundet sted. Protesten skal vedlægges/vedhæftes dokumentation for bank-/girooverførsel af et depositum på 500 kr., der fortabes, hvis protesten ikke tages helt eller delvis til følge. For sent fremkomne protester og protester, hvormed der ikke medfølger depositum, kan ikke påregnes behandlet Afgørelser vedrørende dette reglement, truffet af Seniorudvalget eller Ungdomsudvalget, kan indbringes for unionens Appeludvalg indtil 14 dage efter afgørelsen er meddelt klubben

18 Retningslinjer for tenniskampe uden dommer Langt de fleste tenniskampe spilles uden dommer og uden referee. Hvis der er tale om en holdkamp, vil der være en holdkaptajn tilstede, men ofte er det en spillende holdkaptajn. I juniorholdkampe anbefales det, at hjemmeholdet sikrer, at der er en leder eller holdkaptajn til stede, som er kompetent til afklaring at tvivlsspørgsmål, og kan vejlede spillere og forældre i god opførsel. Derfor er den mest almindelige situation, at spillerne selv må håndtere alle afgørelser. I de tilfælde skal nedenstående retningslinjer følges: Man dømmer hver især på sin egen banehalvdel og deltager kun i domsafgørelser, hvis den anden spiller anmoder om det. Det gælder alle situationer, f.eks. også om en bold har ramt jorden to gange. Dog kan begge parter dømme net i serven, da nettet er fælles. Ingen andre end spillerne må blande sig i afgørelserne. En bold er inde, med mindre man er sikker på, at den klart er ude. Hvis der er tvivl, om en bold er inde eller ude, er den per definition inde. Omspil bør undgås. En bold, som returneres, er dermed godkendt som inde, dog accepteres refleksreturneringer, hvis der umiddelbart efter slaget kaldes ude/fejl. Spillet skal dog standses umiddelbart. Spiller man videre, accepteres bolden som værende god. På grusbaner kan et boldmærke dog inspiceres efter et vinderslag, eller når spillet er stoppet. Hvis en spiller på en grusbane er usikker på modstanderens kald, kan han/hun bede modstanderen om at vise mærket. Spilleren kan derefter gå ned på modstanderens banehalvdel for at se mærket. Hvis en spiller sletter et mærke på grus/visker det ud, afgiver spilleren automatisk pointet, og modstanderen vinder som følge heraf pointet. Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende må erkende, at bolden var god mister spilleren pointet. Hvis spillet forstyrres af f.eks. en bold der triller ind på banen, skal spillet afbrydes så snart den ene part anser sig for generet. Dette gøres ved at kalde let. Pointet skal herefter spilles om. Hvis man trods det forstyrrende element spiller videre, har man accepteret forstyrrelsen som betydningsløs og kan ikke kræve omspil, når pointet er færdigspillet. Serveren har ansvaret for at annoncere point stillingen, og meddeler stillingen højt og tydeligt før hvert point. Hvis der alligevel er uenighed om stillingen, skal man gå tilbage til den seneste stilling, som begge parter var enige om

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

KØBENHAVNS TENNIS UNION

KØBENHAVNS TENNIS UNION KØBENHAVNS TENNIS UNION Medlem af Dansk Tennis Forbund Dato:. februar 2013 Til unionens klubber. Hermed indbydes unionens klubber til deltagelse i Københavns Tennis Unions udendørs holdturnering for sæsonen

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 August 2015 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål som

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF.

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN: Opbygning i rækker Danmarksturneringen spilles

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG. TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Dansk Cricket-Forbund

Dansk Cricket-Forbund Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2016 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55.

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55. Kendelse Brøndby, d. 28. april 2009 I protesten: Team Roskilde mod Odense BK. Ved anbefalet skrivelse af 31.03.09 har Team Roskilde indgivet protest mod Odense BK i forbindelse med afvikling af Matchen

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere