TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN"

Transkript

1 TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN Sognepræst Finn Pedelsens konfirmander i Home kirke 4. mai 2fi18 Foreste rk. tv.: Janni Mg Nielsen, Mada Plauborg Schmidt, Line Kiær Pedersen, Gitte Schønning Hansen, Jennifer Andersen. 2. rk. fv.: Heidi Juul Hansen, Nadia Bilgaard Christensen, Trine Guldager, Malene Gell Pedenen, Sarah Kaalund Hansen, Lasse Hansen, Thomas Søndergaard. 3. rk. fv.: FrederikMg Jessen, DanielNielsen, Søren Kjærgaard Thomsen Foto: Benedikte Hessellund, Malle Læs i deffe nummer af Homeposfien bl.a.: Home ldrætsfurenings store sporbugeplqram (de blå sider) Spejdemes 50 års jubilæum Husktorvedagen den 16. august

2 I}AN-EL A/S AUT. EL-INSTALLATøR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 a a o a a o o EL-INSTALLATIONER INDUSTRJ & LA}{DBRUG PLC & PC STYRJNGER videoovervåcxrxc SALG & REP EL.MOTORE SALG & REP PUMPE& BL,4SE& GEAR salg & nnp nånon HVIDEvARE OSKAR'S AUTOVÆRKSTED DIN LOI(ALEAUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v,/ snedkerrrrester Jan Dick Pedersen & Nielsen Tlf Bitflf Trt Strømgårds EL - Service Vi tilbydcr all lige fra alm. service, nybyggeri, industii, landbrug lil hvidevarer m.m. Døgnvagt på tlt Mobiltlf [iner Strømgård Hvid Vr. Bjerremosevej 27' Horne IIorne #E rørnrerforretning T1r AOLIQAYCQEET rrrsrurr r o INDUS?EIEyQQEBI ltxt! g ////l o LANoaraesayqqcr //FffiÅNW. EBTTIDSilUSE.. EEPABASTI0NSABAEJDE. PE0JENTEELNQAFAIQqEET Tomrerm.: KnudLundHansen, Ing.: Morten'Henneberg, Ndr. Bounumvei ølgod ilt Far STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 SANKT HANS AFTEN Sankt Hans aften søqer Speideme og Horne Sognebrcning br, at gdllen er tændt i den nye bålhytte ivikingelunden fa kl Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service. Kl, bndes bålet. Båltale ved Kurt Burkarl. Spejdeme og Home Sogneforcning TORVEDAG Traditionen tro holder vi Torvedag den 3. lørdag i august. I år er det den 16. Mød op kl til morgenkaffe. eaugust. Tilmelding af stadepladser kan ske tilfølgende: PS Visamlergammelt jem ind den 24. mai2008' Hans Jepsen eller Hanne Hanning tf l Kirsten Jeppesen {f Hans Jepsen tlf Torvedagsudvalget oprab TIL ALLE FORENINGER, ERHVERV M.ill' I HORilE -R Vi opfordrer alle foreninger, erhverv m.m. til at få deres oplysninger på hpmmesiden rettet til. Vi kan se, at rnanæ mangler at få reftet deres oplysninger. Det er foreningemes og efivervenes eget ansvar at få dette rettet. Rettelseme sendes til: Home Sognefurening VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9.VARDE TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 {la riit KFUM SPEJDERNE HORNE.TISTRUP JUBILÆUM. Arå t;;, t) cruppe nnn so Ans Fredæ den 1. august 2008 er det 50 år siden KFUM spejdeme HomeTistrup blev stiftet. Et sådan jubilæum skal selvfølgelig fejres, så lørdag den 2. august er der 50 års jubilæumsfest. lgennem 50 år harderværet rigtig mange spejdere i HomeTistrup Gruppe, som alle har fået nogen rigtig gode oplevelser, minder og kammerater. Vi vil med denne indbydelse invitere alle nuværende og tidligerc spejdere i HomeTistrup Gruppe, samt andre interesserede til 50 åns jubilæumsfest. Der vil ikke blive sendt indbydelser ud til enkelt pefoner, så når du læser dette, så kontakt dine "gamle" spejderkammerater, din familie samt venner og giv dem information om, at I skaltiljubilæumsfest, hror gamle minder kan genopfiiskes, spejdenaktiviteter kan afprøves og de nuværcnde spejderpladser og hytter kan ses. Program for HomeTistrup Gruppes 50 års jubilæum 2. august 2008 Kl. 14:30 Velkomst og flaghejsning på Knud Plads (Årssgemer og oprykning) Kl. 15:00 Kaffe og k4e Kl. 15:30 Aktiviteter Kl. 17:00 Fællesspisning - grillmad med tilbehør (Der vil være opsat festtelt) Kl. 18:00 Snobrød, skumfiduser og popcom til bømene Kl. 19:00 Aktiviteter for bøm og bamlige sjæle K.20:00 Lejrbål K.20:30 Afslutning Vi håber, at rigtig mange har lyst til være med til at fejrc vorcs 50 års jubiræumr Spejdeme, HomeTistrup Gruppe Ved påtænkte gaver ønsker vi os penge til "synligheds" skilte ved Hytten og Knuds Plads. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 HORNE PENSIONISTFORENING Udflugt til Sdr.Hygum og Rømø 25. iuni 2008 Afgang kl fra Home - undervejs får vi kaffe og et rundstykke Vi kørerviderc til Rømø. Kl møder vi vor guide Rosa Schmidt, som vil fortæller om Rømø, ikke mindst de flofte Rømø huse, her villkomme ind på Kommandørgården og et lille besøg i kirken. Kirken er unik med sine mange smukke kirkeskibe, og kirkegårdens samling af gamle kommandørgravstene. Vi besøger Ballum Sluse km, hvorvi nyder middagsmden. Efter middagen kører vi til Sdr. Hygum, hvor vi besøger Landbomuseet Hygum Hjem' stavnsgård. "Den levende landsby", Hygum Hjemstavnsgård er et lille frilandsmuseum, der udelukkende drives af ftivillige. De står alle klar til at vise rundt og demonstere de gamle redskaberfta landbrug, håndværk og husholdningen. Forventet hjemkomst ca. kl, Pris: ved min. 36 personer 349 kr. Prisen dækker buskørsel, guider, middagsmad, formiddagskafie med et rundstykke og eftermiddagskafie. Tilmelding til besh.irelsen senest 5. iuni. FODBOLD PÅ HORNE STADION Lørdag Fredag F'edag Lørdag Søndag kt kl kr kl kl serie 5 serie 3 serie 5 serie 3 serie 5 Home - Grindsted Home -Ansager Home -Ansager Home - Spangsbjerg Home - Varde 1 ES STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 5

6 INVITATION TIL PIGERAKETTEN 2OO8 Har du lyst så kom og deltag! Arrangementet er gratis at deltage i og afholdes for alle piger mellem 6 og 12 år på Home Stadion fredag den 13. juni 2008 kt Ungdomsudvalget IRSK AFTEN I KROHAVEN Kom og oplev "Shamrock" fredag den 27. juni kl De spiller 3 x 45 min. Vi bnder br gdllen kl Billepris 50 kr. Mad 75 kr. Betales ved tilmelding senest den 24. juni lndgang på dagen 75 kr. Hilsen Kirsten og Kurt Hansen Home Kro øster HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2(}(}8 Iirsdag den 10. Juni og onsdag den 1t. juni - 2dagee turtil Sønderborg og Als Iircdag dm 12 auguet kl t3.30- Goftfremflddag nmæpvei*, Otftrp lvledbdng selv eftermiddagskaftn. TilmeHing nødrærd'rg. PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN tvlai: Juni L 6 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 HoRNE HAvEKREDS-PRocRAn2oos ffi tlm&g &n X Pni n Afuntd Vi besfuer Esfirerog Nieb Jørgen Nikolaisen, Agervigtæi 39, l{æsbjerg, hvor vi skd se en fllfll tårf str Hrfioftap gilefiæer rcfr s*otsftr og græ+ pbne. iaten et a&gt rcd htrlddække, så den d åre b&rcr rden dowp tla\rg(. Ca. 700 fiododendmn imarge bnsk. $)rbr, pfokefifpr, prydløg, rpser, klematb og m4lnlier. Vr kører fia ki*en i fture tc Httsk d bæ k3ft, kry. og næt æd. lvhdbmmer25 kr. ikke medbmmer35 kr. Alleerrclkomre. Afrntur i egrc bilen - a&arg fra ton et i Tistup kl' Vi besøger Da$wog Ole Ræntssen pa tmgaæ i Tnffup' 20 kr. Husk aftenkftn. Anangør: Tisbup havekæds. Onsdag den {!uni. Aftenudfrtryt M besøger Jyue og Knt d $kov Pedersen, Engdraget I s Hasen, Oårævq A, [vor der er pbg ti d.&rtte voræ meem$ læ- Anangør: 2fuod havekreds. (Se annorce i ugebladet) R* og Anhn den æ. rui A f9.00. Afientu;fi finn itrnstiarsen, Øs$arken 27,æ40 Oksbøl, hvor vi skal se en ca km2 sm, 26 år gaffnel plaflbsettht?lat e med oær fi10 hrs*" Sa*r 09 *låegplilf ter, 300 bsk. nrcnser, ilematis, suldtulenbr, vandpani, 2 divtruse og ursftaæ og plar Ofonnernng. Dø er mufthed br d købe brskelfue phnter - lbttinsvis frtchsia. augist" nnenudfrrgt. Vi skå denne aften se to haver i øgod, og vi shrter v d lilargit og_frans tgstensect, Røneuærye$ æ. Fleefrer går vfl lil Rønrerærryd 56, hwr Effit og Torxny Harsen viserhaven fiem Hrsk&mkffin. Anarqøc Øgod harækreds. (Se også anrnnce Ugeblad.) nrsdagden tzangtttfi. Aftntur iegne biler- aqang fia bnæt itlsfrttp kl Vi besgger Bltte og Eril( Bundgtr ø Egvdvei 7 ved Tann, de fla'en stor landbohave samt nyanlagt skov / pafi. Den vil der også rrære muffighed fu at ddkke vores medbrqte kafie. 20 k prdelhger. Husk aftenkaftn. STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS

8 ER DU MEDLE]II AF HORNE SOGNEFORENIN G??? S %, Ellen vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og sgrke vores forening - hermed er du aktivt med til at sikre, at Home sogn vedbliver at være et godt sted at bo. Hvad laver Horne Sogneforeninq: Opsætning af julebelysning Sørgerfor juleoptog Medanangør af Juletræsfest Medamangør af Høstfest Græsslåning af de grønne områder + Vikingelunden Snerydning ihome By Vedligeholdelse af Vikingelunden Vedligeholdelse af de grønne områder Vedligeholdelse af Home Torv Vedligeholdelse af Vikingestien Fået larct bålhytte ivikingelunden Naturlegeplads (påbegyndes forhåbentligt i foraret 2008) Parkeringsplads/Krosvinget 6 Maler Borde/bænke på de grønne områder Byportaler Flaglflagstænger Bevilling af fondsmidler Aftolder Sankt Hans i Vikingelunden Underudvalg: Torvedagsudvalg (præmiewhist) Hjemmeside Afholder sognemøde Står for containerpladsen Kan du sige dig fri br at benytte dig af ån eller flere af disse ting, elles bliv medlem af Home Sognefoæning. Arligt kontingent Husstand (par) 150 kr. Husstand (enlig) 75 kr. Når du beslufter dig for at blive medlem, skal du indbetale beløbet på reg.nr konto (husk at skrive navn og adresse).eller du kan kontakte Lise Jeppesen på tlf eller på mail sammen kan vi udrette nogetfor Home sogn' A STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS Home Sogneforening

9 68'ER HoLDET IGEN H S Vi skriver defte henens år Hvad er så mere nærliggende end at samle det legendariske 68'er hold for at feire 40 års jubilæet? Det gør vi lørdag den 14. juni k på Horne Stadion. Dette gensyn med hinanden på holdet med gæsteoptræden til kampene i årenes løb er: Leif Sønderskov - Børge Lund Hansen - Svend Tarp - Børge Hansen - Ove Hansen - Chr. V. Nielsen - Vagn Bækby Hansen - Søren Svane Sørensen - Erling Anthonsen - Palle Pallesen - Andreas Højberg - Kurt Pallesen - Bent Bollerup - Marius Karkov - Jens Georg Pagaard -.leni t-inovig. Træner Poul Plaubory og holdudvalg Kristian Pallesen. Poul Horsbøl erogså indbudt, men som pauseklovn. Dette kan måske også have intercsse for andre, som husker holdet fra I så fald er man velkommen til at komme og hilse på de gamle kæmper og måske få en snak om gamle dage. Et udvalg bestående af Poul - Palle - Søren - Lille Chr. og Leif har indbudt og sttikket et program sammen, som forhåbentlig vil ftembringe sjove og underholdende situationer, der alt lalt kan blive en festlig sammenkomst med konerog kærester- 68'er holdets målmand Leif Sønderskov STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

10 v BøFFELHORN 2(}O8 Onsdag den 30/4 tog 12 spejderc fra Home-Tistrup Gruppe til Bøffelhorn i Lundenæs Len Distrikt. Bøffelhom er en distriktstumering, hvor man konkunerer om at blive den bedste patrulje i distriktet og dermed vinde bøffelhomet. Vi skulle forsvare sidste åns 1. plads blandt spejderpatruljeme. Vi have 1 junior patrulje, 1 spejder patrulje og 1 senior patrulje med. Bøffelhomet blev aftoldt i Nymølledalen ved Højmark. Efter ankomsten blev telte slået op og birpladseme blev etableret. Senioreme skulle sove ude på en lille ø, hvor der fønst skulle laves en bro ud til. I løbet af afienen blev der løst furskelligo opgåver; der blev afholdt lejrbål og dagen sluttede med natløb efterfulgt af natmad. Tonsdag skulle der efter morgenmaden igen løses forskellige opgaver, som skulle afleveres til en bestemt tid - alle var vist lidt tidspresset. En af opgaveme var en 3 rettes menu tilberedt over bå. Kl. 15 skulb spændingen udløses om hvem, der var den bedste patrulje i hver aldersgruppe. Vores seniorcr fik en 2. plads og spejdeme en 3. plads, mens junioreme fik en 1. plads. TILLYKKE! Rigtig godt gået af alle!!! Speideme/Kahdne Anne Mette Beider, Trine Jeppesen, Mia llviid og Anne Klemmesen 10 STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS

11 AFSLUTNING PÅ GYMNASTIKSÆSON 2(}(}7I(}8 ""',trt Vintensæsonens gymnastik erbrdig og holdene lavede opvisning fredag den 28. marb 2008 i Home Hallen som sædvanlig. En rigtig god aften med dgtig mange tilskuere trods X-Factor Finale. Lige fra forældrc/bam til motionsheneme viste, hvad de har arbejdet med ivinterens løb. I år havde viogså besøg af to gæstehold. Bramming Gymnastik- og ldræbeftenskoles elevhold og Juniortræningsholdet fra Oksbø. Det er altid en fomøielse at have besøg af alle disse unge mennesker, og man kan se de nyder at "ffre" en ofedn opv'sning af for os. Endnu engang skal lyde en kæmpe TAKtil alle vore frivillige ledere, hiælpelederc og bestyrelsesmedlemmer, for deres store indsats. Søndag den 6. april havde vi inviteret alle vore lederc, hjælpeledere og bestyrelsen + ægtefæller til en times bowling med efterfølgende spisning i Grindsted. Vi kan faktisk sige traditionen fo. Vi ablutter altid sæsonen på den made. (Undt4et er dog de år, hvor vitager ud fur at se Verdensholdets opvisning). Specielt kan vi nævne at isen blev nydt med største velbehag.. Næste sæson starter vi op i uge 39 ( september), hvor vi glæder os til at se ier igen' Home Gymnastikbrcning Vælg de holdbare løsnlnger:. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng o Undervlsnlng I korrekt valg og brug af llæbertoffer. 40 års erfarlng PKISUWtyNS flh 762.n24) l&airtåødstslæ Fax: æ 7000 F ffi?,h STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11

12 (Ø.\ Eftergeneralforsamlingen d. 16. aprilhar bestyrelsen konstitueret sig såteoes (9 Formand Mona Bonde Nielsen FAMILIE & FRlTlD, HORNE Næstformand Karen Margrethe Harck (genvalg) Kasserer Merete Bonnån (nyvalgt) Sekretær Mamse Pontoppidan Annoncer Ruth Jensen (genvalg) Suppleant Anne Mette Jensen (nyvalgt) Revisorer Anne Gæthe Forsom Dorthe Nørgård Bejder (genvalg) Aftenskoleleder Henriette Nielsen HUSK at vi som vanligt er med på Torvedagen den 16. august. Du kan denne dag købe dit medlemskort og være med ivores konkunence! lvledlemskortet koster 50 kr. og gælder for hele husstanden. Ellers kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du vilvære medlem. Familie & Fritid/lvlona Bonde Nielsen Transport i vest - så er vi bedst! AIt i transport udføres medi o Tipladsbiler r Fodertankbiler o Kreatur- og Grisetransport o Containere - store som små Leveringsdygtige i: r Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsf irmaet SV. AA. JENSENd/s 6. 68s2 i:i'ttt. tt I Fax STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 Stiftet 20. apdl l9o3 SIP(O T.TSIIGI.E I rirofr.rrre 1. juni- 7. juni 2008 Igen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke.iod.t for hele byen. vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores altangementer som de foregående år. ber vil hele ugen være opstillet to hoppepuder' en for større og en for mindre børn. Det ". på nget ANSVAR at benytte hoppepuderne. Vi har lånt et bordfodboldspil af Horne SFO, som ogsa vil være opstillet i teltet hele ugen. Grillen vil være tændt søndag og når vejret tillader det. Pølsevognen er derimod åben hele ugen. Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med torsdag aften. Vi har igen i ar met sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvannet hele ugen. E',TSXT SP(ORTEIT I.F(OERtrTEE i3

14 SØ}IDAG DEN 1. JUnII Kt.9.30 KI.9.30 Kl Kl Kl Kl. 13.3G Cafeteriet serverer morgenkaffe Boderne åbner Fælles opvarrnning Gadefodbold starter- Entre/Startgebyr 10 kr. Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale) Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se omtale) æ "'SXr, Skomagertumering (se omtale) Rafleturnering (se omtale) Boderne lukker SKATTEJAGT På et hemmeligt kort er der indtegnet 5 skatte!! For at du kan vinde en af disse skatte, skal du købe et flag og placere flaget med dit navn på" der hvor du mener skatten er. De 5 flag der er placeret nærrnest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på deles præmien. Den som har "begravet" skattene på kortet må selvfølgelig ikke deltage. Der kan købes flag i baren fra kl pris l0 kr. pr. flag l. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie 500 kr. 300 kr. 100 kx. 100 kr. 100 k. SKOMAGERTIJR}IERING Igen i ar skal der findes en vinder afskomagerturneringen. billardlokalet fra kl Deltagergebyr 30 kr. 1. præmie 3 fl. vin 2.præmie Zfl-vn 3. præmie i fl. vin RAF'LETTJR}TERING Søndag kl stårter årets rafleturnering. Vi rafler poker, og sidste års vindere Mette og Marie Tøstesen, vil gøre alt for at blive årets raflekonger i år igen! Der er opvarmning/tilmelding fra kl startgebyr 30 kr. 1.præmie 1 fl. whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie I fl. vin 14 E,trGtT gp(()r.zr:enr I EqaaXrEI o

15 MANDAG DEN 2. JT]NI Kl Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se omtale) Kroket: Horne 82 - Outrup samt Horne M2 - Grindsted Boksning Hovedsponsor: JENSEN BYG Fodbold, veteron: Horne - Grindsted Fodbold, damer: Horne - Yarde Kl Kl Kl KI. 19,15 Kl Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr. eller mere. KL Uddeling af tipspræmier K Boderne lukker BOKSNING, SPONSER DE ENKELTE BOKSERE OG SPIL PÅ AF'TENENS VINDERE Vi har igen i år arrangeret et brag af en bokseaften!! 8 lokale "boksere" skal dyste i kategorierne DAME-VÆGT og Bokseme bliver udstyret med et par overdimensionerede boksehandsker, og så er det ellers bare et spørgsmål om at slå hårdere og mere præcis end sin modstander. Der vil i ar blive bokset på hoppepuder, så alle kan se. De 8 deltagere er: Conni Poulsen Sanne Knudsen Dorthe Bejder,lr2,l Kurt Poulsen Jonas Nielsen Anton Nielsen Torben Ellegaard resten af ugen O), og for Horne Idrætsforening. Vi vil nemlig gerne have jer borgere til at støtte sportsugen og dermed Idrætsforeningen. Derfor kan I sponsere de enkelte boksere. Det foregar på samme måde som da vi arrangerede cykelløb. Hvis I sponserer 100 kr. eller mere, er I med i lodtrækningen om meget flotte præmier. l. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie Gavekort til Varde Handelsstandsforening værdi kr. Gavekort til Horne Dagli' Brugs, værdi 700 kr. Gavekort til Intersport, værdi 500 kr. Gavekort til Horne Kro, værdi 500 kr. Gavekort til hallens cafeteria" værdi 200 kr. Fortsættes... EIIE' N SP(ORZIEtrY I:E(CDE3trI-I 15

16 Aftenens hovedsponsor: JENSEN BYG. udsltltrits d vhilcr & d.... culvaftlibrie ' ofating d Ltl tr erdt. htix tø5-frtda. Vi vil derudover give tilskuerne endnu en mulighed for at vinde. Der kan spilles på vinderne af bokseturneringen. Det koster 20 kr. pr. tips. Hvis du har tipset på vinderen, fir du 75 Yo af det samlede tipsbeløb i gevinst. Hvis der er flere, der har spillet på samme vinder, deles gevinsten. TIRSDAG Kl Kl Kt Kl Kt DEN 3. JUNI Generationsdag (se omtale) Boderne åbner Kroket, Home Cl - Grimstrup samt Horne CI - Næstbjerg Fodbold, pokalkamp Horne - Tistrup Boderne lukker GEI\TERATIONSDAG Synge og samvær mellem generationerne. Børnehaver og dagplejere inviteres samt bedsteforældre og plejehjemmet. Alle er velkomne. Der seryeres gratis kaffe og kage. Ilortte l(ro G o ilc s e I s kab s/mø de b k alc r, Hyggelig krostue og krohave. På Horne Kro * er maden altid go' W levgrer også mad ud af huset W ses hiken Kircten & Kurt nre E-rnail: 16 g,trre zr ElID(DRznEtrY I F(axRtrI:.n

17 ONSDAG Kl Kl KI Kl Kl_22.30 DEN 4. JUNI Boderne åbner Helstegt pattegris, med salatbar og flutes. (se omtale) Fodbold tlt4, Horne/Tistrup - Kvong Årets Scoop, OLE GAS (Kim Larsen sa det batter) (se omtale) Boderne lukker IIELSTEGT PATTEGRIS Det er med stor glæde, at vi igen år kan invitere jer til helstegt pattegris onsdag aften. Menuen koster 100 kr. pr. person (for alle over 14 år) inkl. musik. Ønsker man kun at høre musikken ei priien 30 kr. pr. person (for alle over 14 år. Vi har i år valgt at servere forskellige spændende specialøl for jer- Og dette år fra Ølgod Bryghus. OLE GAS Ole Gas er en tro kopi af Kim Larsen og giver underholdning af første klasse' Spiller fra kl ca D<lglt: o Frisk, billig og lige i nærheden Åbningstider: Alle ugens dage kl &00 RNE, 6800 VARDE TIF. 7526AL44 E','frCYI{ SP(OR:EEIr I E('R'NTE

18 TORSDAG DEN 5. JUIIII (Grundlovsdag) Kl Bømedag (se omtale) Kl Familiedyst (se omtale) Kl Sandwich Kl Banko i Horne Hollen Boderne lukker KI BøRNEDAG Der vil være skattejagt for børnene, og spejderne vil være på pladsen med forskellige aktiviteter. " FAMILIEDYST Sæt hold sammen med andre med samme efternavn - hvert hold skal bestå af maks. 8 - og kæmp mod hinanden i menneskebordfodbold. Derudover er der Singstar, hvor der bliver udvalgt 2 fra hvert hold, der skal synge en sang. Der tilmeldes til udvalget senest mandag aften. Programmet vil så være at finde i teltet onsdag (der kan forekomme ændringer/tilføjelser) Præmier (antal - alt efter hvor mange tilmeldinger): Gavekurv fra Horne Brugs. SPONSEREDE SANDWICH Igen i år har vi ffiet sponseret sandwich - og de vil være i teltet fra kl til alle deltagere i børnedagen/familiedysten. Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Banlcoklubben 18 ST{E {f SP(ORITEtrTI E(OERtrTE!

19 FREDAG DEN 6. JT]I\II Kl Morgensang Kl Sund idrætsdag for hele skolen, arrangeret af HIF (se omtale) Kl Boderne åbner Kl Fodbold, U14, Horne/Tistrup - Ringkøbing Kl Fodbold, Serie 5 herrer, Horne -Ansager KI Pubaften (se omtale) Dartturnering (se omtale) Kl IDRÆ,TSDAG T'OR SKOLEELEYER Der vil være åben i cafeteriet for køb af vand og sportsboller. Der serveres ligeledes frugt sponseret af BRUGSEN og Lundagervejens Vinduespudser samt 1 sportsbolle pr. barn sponseret af Horne Kro. PUBAFTEN Irsk musik på anlægget samt spændende ø1. Efter en fantastisk uge for børn, unge og ældre er fredag aften for de voksne - så tag naboen/vennerne under armen og kom op og ffi en hyggelig aften. DARTTI]R}TERING Tilmelding i teltet ved ankomst, der dystes som sidste år om at blive byens bedste dartspiller Præmier: 1. præmie: I god dartskive 2. præmie 5 ølkort 3. præmie 3 ølkort BORDFODBOLDTURI{ERING Tilmelding i teltet ved ankomst. Sportsugeudvalget 2fi)E Anita Richardy, Conny Poulsen Niels jensen & Lise Mogensen Søren Dahl & Lotte Andersen Anne Mette Jensen & Carsten Bøtlcher Anne Marie & Frank Hansen Heidi Andersen g?fteltll sp(orlflef, I F(ORtrrED 19

20 Kl LøRDAG DEN 7. JT]NI Kl Byvandring (start ved hallen) Familie & Fritid står med kage og kaffe ved hytten i Vikingelunden Fællesspisning (se omtale) BYVAI\'DRING Der startes ved hallen, og vi går en tur igennem byen, hvor der vil blive fortalt Hornes historie. Vi slutter af i Vikingelunden, hvor Familie & Fritid står med kage og kaffe. F.I$,LLESSPISNING Vi slutter årets fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet- B1 & 82 spiller op til dans og andre løjer- Bordbestilling skal ske på Horne Kro, tlf O 19' Medbring selv tallerkner og bestik Menu fra kroen - det hele bliver selreret på tag-setv-bord Sild, karrysalat, æg og tomat Rugbrød og smør. kyllingesalat og flutes Spinahoulade med røget laks BBQ ben, farseret kalkun Mørbradgryde med bacon og championer Flødekartofler Smørbagte nye kartofler med ftiske krydderier Salat bar m.m. Blåbær og hvidchokoladekage, hjemmelavet is, Frisk fiugt m.m. 2 retter 110 kr. 3 retter 135 kr. SøIIDAG DEN 8. JT]l\n KL Oprvdnine - alle er velkomne VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLb 20 glf'le Zf SP(OR:EENf I E(OR.IIEI

21 MYRETUEN Den 16. april var hele Myrctuen på arbejde med at samle afiald. Vi havde meldt os til at værc indsamlere til Danmarks Naturfredningsfurenings store Landsindsamling af affald Vi havde forinden snakket om affald, det med at smide tingene i naturen og hvor lang tid de forskellige ting tager om at blive nedbrudt. Det tager f.eks. 500 år at nedbrude en aluminiumsdåse...!!!! Vi har ogsa snakket om, hvor heldige vi er her i Home, at vi har Theodor, der hjælper med at holde Home Sogn ren og pæn efter alle dem, der ikke kan finde ud af at bruge skraldespandene. Nu hjalp vi så Theodor denne ene dag og lik ved den lejlighed lært en hel del om affald. Vi samlede i alt 4 hele sække papir og plastik, en garnmel rusten tønde, ca. 45 aluminiumsdåser og 5 flasker med pant. Vi var 43 bøm med til at samle ind. Vifra Myretuen opfordrcr hermed alle i Hone Sogn til at hjælpe med til at holde Sognet rcnt og pænt. Tænk på hvad det er I smider ud i naturen! v Til støtte for spejdeme i HomeTisfrup gruppe. Den fønte søndag i hver måned afrrolder "LOPPERI{E' loppemarked på Hindsigvei 29 i Home fra kl Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrcj. Priseme snakkerviom. LOPPEMARKED STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

22 VARM PÅ IS MED 4H Frcdag den 7. marb var Home 4H helt varme på is. Vi tog til Esbjerg Skøjtehal. Både store og små var med. Der var nogen, der selv havde skøjter med, ellers kunne man leje dem demede. Vi havde 1lztine på isen, og hvis man var ved at køre død kunne man tage en lille mad man selv havde med. Vi løb og havde det dgtig sjovt. Engang imellem var der nogen der skvattede på isen. Det var en rigtig god og sjov aften. Hilsen Rikke Kaalund og Rikke Schønning FODBOLD - MINIPUT RYSTESAMMEN Den årlige "miniput rystesammentur" er i år blevet afholdt i Tistruphallen. Arrangementet varede fra onsdag eftermlddag til torsdag formiddag, sådan at fodboldspillerne skulle overnatte i hallen. Der deltog 6 piger og 25 drenge. Forældre til børnene havde selv anangeret turen og deltog ligeledes aktivt i de forskellige aktiviteter. Traditionen tro kom SYDBANK TISTRUP forbi med en gratis sportstaske til hver af de nye deltagere på turen. Billedet er taget efter uddelingen af taskeme. 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 Skjern Bank sponsor for Horne-Tistrups juniorhold Skiem Bank sponsor for HomeTistrups juniorhold. Skjem Bank har sørget for, at junioftoldc[ er klædt godt på. Spillerne har fået en flot windbreaker, og det er også blevet til en deflig Skjern Bank sportstaske til spilleme. På billedet seo samtlige spilløe inkl. træiler Kennet tløy inden den vigtige topkamp mod Kibæk. Kampen blev iøvdgtvundd 5-3, såjuniolurne liggeralene i front med 9 points for 3 kampe, og de gør dermed god reklame for Skiem Bank. Tistrup OPfff. C. B. Lange Optiker & kontaktlinseoptiker Storegade 23, 6862 TistruP \t Åbningstider: man., tirs., tors.: onsdag: fredag: lør&g: lukket Lundagervej 44. Høne Varde nf o Mob.: Zl o q o It a il rt o o I C: g ID q ct a- STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 23

24 FODBOLD - NYT SPILLESÆT SPONSERET AF T S TøMRER Ull Drenge C 7-mands fra Home lfltistrup B har fået nye trøier og bukser. En stortak skal lyde til sponsoren. l^ I..:rsi TØMREFI Øetpanken 24. 6El4O Oksbøl 3Cl / 75 eei OEt ElEl OBS Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRØV Så får du den cykel, der passer dig. Vises Home Cykelfonetning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard Tlf Tlf STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

25 FODBOLD - NYT SPILLESÆT SPONSERET AF UMBRO OG SYDBANK ITISTRUP U12 Drenge Bi fra Home lfltistrup B har fået nye troier og bukser, som er sponseret af Umbro og Sydbank i Tlstrup. En stortak skal lyde til sponsoreme. Srunl.,uK Storegade 25 ' 6862 Tistrup 'tll ' sydbank'dk CAFETERIA Park Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisberh Sr'rg. Øgpdvei 33. Home Vorde STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 25

26 v HORNE-TISTRUP GRUPPE I fl} ÅR Hom+Tistrup gruppe er startet en gang i 40'eme, og blev nedlagt igen inden På dettidspunkt, varderbåde medlemmerfra Home og Tisbup. Da man så genstartede spejderiet 1. august 1958, fortsatte man med det gamle navn, selvom der kun var drenge fra Home. I 1958 startede en håndfuld store drcnge, der skulle oplærcs til at være patruljeførere. I starten af 59 åbnede man så for almindelig tilmelding. De første år havde man patrulielokaler rundt om i sognet hos private, hlles tropmøder blev afholdt på skolen. I 1965 indviede man den nuværende spejderhyfte ved stadion. Pengene til byggeriet blev samlet ind i sognel og hytten blev opført ved fiivillig arbejdsknaft. Hytten er senere udvidet flerc gange, senest i Mange af speidemes aktiviteter er foregået i Malle Plantage, hvor man både har haft hytte og sheltere, men siden 1995 er aktiviteteme flyttet til Knuds Plads, hvor man overtog såwl hus som grund. Grunden og huset har tidligerc værct Knud Lunds tømmerplads, og deraf kommer navnet! De første år var der kun spejdere, men i 1965 startede man ulveunger, senere er der i 1981 startet bævere, juniorenheden er startet i Senionspejderc og rovere har der værct en del gange, hvorefter enheden har været putet i mølposen igen. De første år havde man i Home ligeledes en pigespejdeænhed under Det Danske Pige spejderkorps, men efter få år blev enheden nedlagt. Pigeme fik så igen i 1973 mulighed for at være spejdere, idet Home-Tistrup gruppe åbnede for piger som almindelige medlemmer. ft{edlemsmæssigt toppede gruppen i starten af 90'eme da der var registret 124 medlemmer, På det tidspunk var over halvdelen af eleveme på Home skole medlemmer af gruppen. lgennem åene hargruppen især markeret sig ved Lands Patrulje Konkunenceme, hvor man mange gange har værct med helt i top på landsplan. I 1990 vandt gruppen 2 Danmarksmesterskaber ud af 3 mulige, hvilket nok bliver vanskeligt at slå! EN FoRTÆLLING FRA STARTEN Eqfl Y Hans Jørgen og Niels Peder Mikkelsen fra Lervad var med helt fra starten i 50-eme. Herom fortæller Niels Peder Mikkelsen: Lærer Sv. Aage Vesterbye var ån af initiativt4enæ til at genstarte rned spejdere i Home og med Ame Jochumsen som en iwig tropsfører fik spejdeme en god start. Ame gik meget op i det og var spejder til fingenspidseme. Patruljemødeme blev holdt på loftet på mejeriet i den ende, som vendte ud mod skolen. Uniformen startede de med en skjorte, og så syede deres mor et par korte bukser til dem. Og de var glade hver gang de fik et 26 STøT VORE ANNOI{CøRER. OE STøTTER OS

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR

HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR 1 HORNEPOSTEN, nr. 293, maj/juni/juli 2008 Horne Tistrup gruppe i 50 år Horne-Tistrup gruppe er startet en gang i 40 erne og blev nedlagt igen inden 1950. På det tidspunkt

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade SVIFs Jubilæums Sommerfest 8. og 9. august 2014 som tiden går 1964 1964 Jubilæums Olympiade Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne Lørdag kl. 13.00 arrangeret af SVIFs udvalg

Læs mere

Skt. Hans Fest Rask Mølle

Skt. Hans Fest Rask Mølle Skt. Hans Fest Rask Mølle Den 21.-25. juni 2017 HUSK det store sponsorbankospil onsdag d. 21. juni kl. 19.00 Onsdag D. 21. juni 19.00 Bankospil i hallen Torsdag D. 22. juni PROGRAM 19.00 Rafle-, whist-

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Program for Hylke Festuge 2013 lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Lørdag d. 15. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 9. juni 12. juni 2016 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 15. juni søndag den 18. juni 2017 Byfestprogrammet

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 FESTUGE 23 Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 4. juni - 8. juni 2013 2 TIRSDAG den 4. juni 2013 17.30 Fodbold U8 drenge Kl. 18.00 BT/SVIF 2 Viborg FF 4 Kl. 18.00 Mønsted/Sparkær 2 Viborg FF 3 Kl. 18.30

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI 17.00 Teltet åbner 17.00-20.00 Hoppepude og Oppustelig fodboldbane er åben Afhængigt af

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste Byfest 2016 2. - 7. maj Kom med: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Borbjerg - løbet pladespil bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste familiedag Revy og musik morgenkaffe

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2016

Aktiviteter 2. halvår 2016 Aktiviteter 2. halvår 2016 Gøl s Mindes aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg Tlf.: 98-188950 Åbningstider hverdage fra kl. 9 16 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 Sandblæsning og dekoration

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september SÅ GÅR DET LØS.. Byfest 2017 D. 30.august 3. september Forsamlingshuset, Fællesrådet, FDF Spejderne, Fritidsklubben og Idrætsforeningen har udarbejdet programmet til dette års byfest. HUSK TILMELDINGSFRIST

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Byfest 2009. I Lindknud Gymnastik & ungdomsforening glæder vi os til igen at byde jer velkommen til årets store Byfest

Byfest 2009. I Lindknud Gymnastik & ungdomsforening glæder vi os til igen at byde jer velkommen til årets store Byfest Byfest 2009 I Lindknud Gymnastik & ungdomsforening glæder vi os til igen at byde jer velkommen til årets store Byfest I år er det igen L.G.U.s byfestudvalg, der sammen med repræsentanter fra andre foreninger

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere