TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN"

Transkript

1 TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN Sognepræst Finn Pedelsens konfirmander i Home kirke 4. mai 2fi18 Foreste rk. tv.: Janni Mg Nielsen, Mada Plauborg Schmidt, Line Kiær Pedersen, Gitte Schønning Hansen, Jennifer Andersen. 2. rk. fv.: Heidi Juul Hansen, Nadia Bilgaard Christensen, Trine Guldager, Malene Gell Pedenen, Sarah Kaalund Hansen, Lasse Hansen, Thomas Søndergaard. 3. rk. fv.: FrederikMg Jessen, DanielNielsen, Søren Kjærgaard Thomsen Foto: Benedikte Hessellund, Malle Læs i deffe nummer af Homeposfien bl.a.: Home ldrætsfurenings store sporbugeplqram (de blå sider) Spejdemes 50 års jubilæum Husktorvedagen den 16. august

2 I}AN-EL A/S AUT. EL-INSTALLATøR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 a a o a a o o EL-INSTALLATIONER INDUSTRJ & LA}{DBRUG PLC & PC STYRJNGER videoovervåcxrxc SALG & REP EL.MOTORE SALG & REP PUMPE& BL,4SE& GEAR salg & nnp nånon HVIDEvARE OSKAR'S AUTOVÆRKSTED DIN LOI(ALEAUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v,/ snedkerrrrester Jan Dick Pedersen & Nielsen Tlf Bitflf Trt Strømgårds EL - Service Vi tilbydcr all lige fra alm. service, nybyggeri, industii, landbrug lil hvidevarer m.m. Døgnvagt på tlt Mobiltlf [iner Strømgård Hvid Vr. Bjerremosevej 27' Horne IIorne #E rørnrerforretning T1r AOLIQAYCQEET rrrsrurr r o INDUS?EIEyQQEBI ltxt! g ////l o LANoaraesayqqcr //FffiÅNW. EBTTIDSilUSE.. EEPABASTI0NSABAEJDE. PE0JENTEELNQAFAIQqEET Tomrerm.: KnudLundHansen, Ing.: Morten'Henneberg, Ndr. Bounumvei ølgod ilt Far STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 SANKT HANS AFTEN Sankt Hans aften søqer Speideme og Horne Sognebrcning br, at gdllen er tændt i den nye bålhytte ivikingelunden fa kl Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service. Kl, bndes bålet. Båltale ved Kurt Burkarl. Spejdeme og Home Sogneforcning TORVEDAG Traditionen tro holder vi Torvedag den 3. lørdag i august. I år er det den 16. Mød op kl til morgenkaffe. eaugust. Tilmelding af stadepladser kan ske tilfølgende: PS Visamlergammelt jem ind den 24. mai2008' Hans Jepsen eller Hanne Hanning tf l Kirsten Jeppesen {f Hans Jepsen tlf Torvedagsudvalget oprab TIL ALLE FORENINGER, ERHVERV M.ill' I HORilE -R Vi opfordrer alle foreninger, erhverv m.m. til at få deres oplysninger på hpmmesiden rettet til. Vi kan se, at rnanæ mangler at få reftet deres oplysninger. Det er foreningemes og efivervenes eget ansvar at få dette rettet. Rettelseme sendes til: Home Sognefurening VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9.VARDE TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 {la riit KFUM SPEJDERNE HORNE.TISTRUP JUBILÆUM. Arå t;;, t) cruppe nnn so Ans Fredæ den 1. august 2008 er det 50 år siden KFUM spejdeme HomeTistrup blev stiftet. Et sådan jubilæum skal selvfølgelig fejres, så lørdag den 2. august er der 50 års jubilæumsfest. lgennem 50 år harderværet rigtig mange spejdere i HomeTistrup Gruppe, som alle har fået nogen rigtig gode oplevelser, minder og kammerater. Vi vil med denne indbydelse invitere alle nuværende og tidligerc spejdere i HomeTistrup Gruppe, samt andre interesserede til 50 åns jubilæumsfest. Der vil ikke blive sendt indbydelser ud til enkelt pefoner, så når du læser dette, så kontakt dine "gamle" spejderkammerater, din familie samt venner og giv dem information om, at I skaltiljubilæumsfest, hror gamle minder kan genopfiiskes, spejdenaktiviteter kan afprøves og de nuværcnde spejderpladser og hytter kan ses. Program for HomeTistrup Gruppes 50 års jubilæum 2. august 2008 Kl. 14:30 Velkomst og flaghejsning på Knud Plads (Årssgemer og oprykning) Kl. 15:00 Kaffe og k4e Kl. 15:30 Aktiviteter Kl. 17:00 Fællesspisning - grillmad med tilbehør (Der vil være opsat festtelt) Kl. 18:00 Snobrød, skumfiduser og popcom til bømene Kl. 19:00 Aktiviteter for bøm og bamlige sjæle K.20:00 Lejrbål K.20:30 Afslutning Vi håber, at rigtig mange har lyst til være med til at fejrc vorcs 50 års jubiræumr Spejdeme, HomeTistrup Gruppe Ved påtænkte gaver ønsker vi os penge til "synligheds" skilte ved Hytten og Knuds Plads. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 HORNE PENSIONISTFORENING Udflugt til Sdr.Hygum og Rømø 25. iuni 2008 Afgang kl fra Home - undervejs får vi kaffe og et rundstykke Vi kørerviderc til Rømø. Kl møder vi vor guide Rosa Schmidt, som vil fortæller om Rømø, ikke mindst de flofte Rømø huse, her villkomme ind på Kommandørgården og et lille besøg i kirken. Kirken er unik med sine mange smukke kirkeskibe, og kirkegårdens samling af gamle kommandørgravstene. Vi besøger Ballum Sluse km, hvorvi nyder middagsmden. Efter middagen kører vi til Sdr. Hygum, hvor vi besøger Landbomuseet Hygum Hjem' stavnsgård. "Den levende landsby", Hygum Hjemstavnsgård er et lille frilandsmuseum, der udelukkende drives af ftivillige. De står alle klar til at vise rundt og demonstere de gamle redskaberfta landbrug, håndværk og husholdningen. Forventet hjemkomst ca. kl, Pris: ved min. 36 personer 349 kr. Prisen dækker buskørsel, guider, middagsmad, formiddagskafie med et rundstykke og eftermiddagskafie. Tilmelding til besh.irelsen senest 5. iuni. FODBOLD PÅ HORNE STADION Lørdag Fredag F'edag Lørdag Søndag kt kl kr kl kl serie 5 serie 3 serie 5 serie 3 serie 5 Home - Grindsted Home -Ansager Home -Ansager Home - Spangsbjerg Home - Varde 1 ES STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 5

6 INVITATION TIL PIGERAKETTEN 2OO8 Har du lyst så kom og deltag! Arrangementet er gratis at deltage i og afholdes for alle piger mellem 6 og 12 år på Home Stadion fredag den 13. juni 2008 kt Ungdomsudvalget IRSK AFTEN I KROHAVEN Kom og oplev "Shamrock" fredag den 27. juni kl De spiller 3 x 45 min. Vi bnder br gdllen kl Billepris 50 kr. Mad 75 kr. Betales ved tilmelding senest den 24. juni lndgang på dagen 75 kr. Hilsen Kirsten og Kurt Hansen Home Kro øster HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2(}(}8 Iirsdag den 10. Juni og onsdag den 1t. juni - 2dagee turtil Sønderborg og Als Iircdag dm 12 auguet kl t3.30- Goftfremflddag nmæpvei*, Otftrp lvledbdng selv eftermiddagskaftn. TilmeHing nødrærd'rg. PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN tvlai: Juni L 6 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 HoRNE HAvEKREDS-PRocRAn2oos ffi tlm&g &n X Pni n Afuntd Vi besfuer Esfirerog Nieb Jørgen Nikolaisen, Agervigtæi 39, l{æsbjerg, hvor vi skd se en fllfll tårf str Hrfioftap gilefiæer rcfr s*otsftr og græ+ pbne. iaten et a&gt rcd htrlddække, så den d åre b&rcr rden dowp tla\rg(. Ca. 700 fiododendmn imarge bnsk. $)rbr, pfokefifpr, prydløg, rpser, klematb og m4lnlier. Vr kører fia ki*en i fture tc Httsk d bæ k3ft, kry. og næt æd. lvhdbmmer25 kr. ikke medbmmer35 kr. Alleerrclkomre. Afrntur i egrc bilen - a&arg fra ton et i Tistup kl' Vi besøger Da$wog Ole Ræntssen pa tmgaæ i Tnffup' 20 kr. Husk aftenkftn. Anangør: Tisbup havekæds. Onsdag den {!uni. Aftenudfrtryt M besøger Jyue og Knt d $kov Pedersen, Engdraget I s Hasen, Oårævq A, [vor der er pbg ti d.&rtte voræ meem$ læ- Anangør: 2fuod havekreds. (Se annorce i ugebladet) R* og Anhn den æ. rui A f9.00. Afientu;fi finn itrnstiarsen, Øs$arken 27,æ40 Oksbøl, hvor vi skal se en ca km2 sm, 26 år gaffnel plaflbsettht?lat e med oær fi10 hrs*" Sa*r 09 *låegplilf ter, 300 bsk. nrcnser, ilematis, suldtulenbr, vandpani, 2 divtruse og ursftaæ og plar Ofonnernng. Dø er mufthed br d købe brskelfue phnter - lbttinsvis frtchsia. augist" nnenudfrrgt. Vi skå denne aften se to haver i øgod, og vi shrter v d lilargit og_frans tgstensect, Røneuærye$ æ. Fleefrer går vfl lil Rønrerærryd 56, hwr Effit og Torxny Harsen viserhaven fiem Hrsk&mkffin. Anarqøc Øgod harækreds. (Se også anrnnce Ugeblad.) nrsdagden tzangtttfi. Aftntur iegne biler- aqang fia bnæt itlsfrttp kl Vi besgger Bltte og Eril( Bundgtr ø Egvdvei 7 ved Tann, de fla'en stor landbohave samt nyanlagt skov / pafi. Den vil der også rrære muffighed fu at ddkke vores medbrqte kafie. 20 k prdelhger. Husk aftenkaftn. STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS

8 ER DU MEDLE]II AF HORNE SOGNEFORENIN G??? S %, Ellen vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og sgrke vores forening - hermed er du aktivt med til at sikre, at Home sogn vedbliver at være et godt sted at bo. Hvad laver Horne Sogneforeninq: Opsætning af julebelysning Sørgerfor juleoptog Medanangør af Juletræsfest Medamangør af Høstfest Græsslåning af de grønne områder + Vikingelunden Snerydning ihome By Vedligeholdelse af Vikingelunden Vedligeholdelse af de grønne områder Vedligeholdelse af Home Torv Vedligeholdelse af Vikingestien Fået larct bålhytte ivikingelunden Naturlegeplads (påbegyndes forhåbentligt i foraret 2008) Parkeringsplads/Krosvinget 6 Maler Borde/bænke på de grønne områder Byportaler Flaglflagstænger Bevilling af fondsmidler Aftolder Sankt Hans i Vikingelunden Underudvalg: Torvedagsudvalg (præmiewhist) Hjemmeside Afholder sognemøde Står for containerpladsen Kan du sige dig fri br at benytte dig af ån eller flere af disse ting, elles bliv medlem af Home Sognefoæning. Arligt kontingent Husstand (par) 150 kr. Husstand (enlig) 75 kr. Når du beslufter dig for at blive medlem, skal du indbetale beløbet på reg.nr konto (husk at skrive navn og adresse).eller du kan kontakte Lise Jeppesen på tlf eller på mail sammen kan vi udrette nogetfor Home sogn' A STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS Home Sogneforening

9 68'ER HoLDET IGEN H S Vi skriver defte henens år Hvad er så mere nærliggende end at samle det legendariske 68'er hold for at feire 40 års jubilæet? Det gør vi lørdag den 14. juni k på Horne Stadion. Dette gensyn med hinanden på holdet med gæsteoptræden til kampene i årenes løb er: Leif Sønderskov - Børge Lund Hansen - Svend Tarp - Børge Hansen - Ove Hansen - Chr. V. Nielsen - Vagn Bækby Hansen - Søren Svane Sørensen - Erling Anthonsen - Palle Pallesen - Andreas Højberg - Kurt Pallesen - Bent Bollerup - Marius Karkov - Jens Georg Pagaard -.leni t-inovig. Træner Poul Plaubory og holdudvalg Kristian Pallesen. Poul Horsbøl erogså indbudt, men som pauseklovn. Dette kan måske også have intercsse for andre, som husker holdet fra I så fald er man velkommen til at komme og hilse på de gamle kæmper og måske få en snak om gamle dage. Et udvalg bestående af Poul - Palle - Søren - Lille Chr. og Leif har indbudt og sttikket et program sammen, som forhåbentlig vil ftembringe sjove og underholdende situationer, der alt lalt kan blive en festlig sammenkomst med konerog kærester- 68'er holdets målmand Leif Sønderskov STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

10 v BøFFELHORN 2(}O8 Onsdag den 30/4 tog 12 spejderc fra Home-Tistrup Gruppe til Bøffelhorn i Lundenæs Len Distrikt. Bøffelhom er en distriktstumering, hvor man konkunerer om at blive den bedste patrulje i distriktet og dermed vinde bøffelhomet. Vi skulle forsvare sidste åns 1. plads blandt spejderpatruljeme. Vi have 1 junior patrulje, 1 spejder patrulje og 1 senior patrulje med. Bøffelhomet blev aftoldt i Nymølledalen ved Højmark. Efter ankomsten blev telte slået op og birpladseme blev etableret. Senioreme skulle sove ude på en lille ø, hvor der fønst skulle laves en bro ud til. I løbet af afienen blev der løst furskelligo opgåver; der blev afholdt lejrbål og dagen sluttede med natløb efterfulgt af natmad. Tonsdag skulle der efter morgenmaden igen løses forskellige opgaver, som skulle afleveres til en bestemt tid - alle var vist lidt tidspresset. En af opgaveme var en 3 rettes menu tilberedt over bå. Kl. 15 skulb spændingen udløses om hvem, der var den bedste patrulje i hver aldersgruppe. Vores seniorcr fik en 2. plads og spejdeme en 3. plads, mens junioreme fik en 1. plads. TILLYKKE! Rigtig godt gået af alle!!! Speideme/Kahdne Anne Mette Beider, Trine Jeppesen, Mia llviid og Anne Klemmesen 10 STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS

11 AFSLUTNING PÅ GYMNASTIKSÆSON 2(}(}7I(}8 ""',trt Vintensæsonens gymnastik erbrdig og holdene lavede opvisning fredag den 28. marb 2008 i Home Hallen som sædvanlig. En rigtig god aften med dgtig mange tilskuere trods X-Factor Finale. Lige fra forældrc/bam til motionsheneme viste, hvad de har arbejdet med ivinterens løb. I år havde viogså besøg af to gæstehold. Bramming Gymnastik- og ldræbeftenskoles elevhold og Juniortræningsholdet fra Oksbø. Det er altid en fomøielse at have besøg af alle disse unge mennesker, og man kan se de nyder at "ffre" en ofedn opv'sning af for os. Endnu engang skal lyde en kæmpe TAKtil alle vore frivillige ledere, hiælpelederc og bestyrelsesmedlemmer, for deres store indsats. Søndag den 6. april havde vi inviteret alle vore lederc, hjælpeledere og bestyrelsen + ægtefæller til en times bowling med efterfølgende spisning i Grindsted. Vi kan faktisk sige traditionen fo. Vi ablutter altid sæsonen på den made. (Undt4et er dog de år, hvor vitager ud fur at se Verdensholdets opvisning). Specielt kan vi nævne at isen blev nydt med største velbehag.. Næste sæson starter vi op i uge 39 ( september), hvor vi glæder os til at se ier igen' Home Gymnastikbrcning Vælg de holdbare løsnlnger:. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng o Undervlsnlng I korrekt valg og brug af llæbertoffer. 40 års erfarlng PKISUWtyNS flh 762.n24) l&airtåødstslæ Fax: æ 7000 F ffi?,h STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11

12 (Ø.\ Eftergeneralforsamlingen d. 16. aprilhar bestyrelsen konstitueret sig såteoes (9 Formand Mona Bonde Nielsen FAMILIE & FRlTlD, HORNE Næstformand Karen Margrethe Harck (genvalg) Kasserer Merete Bonnån (nyvalgt) Sekretær Mamse Pontoppidan Annoncer Ruth Jensen (genvalg) Suppleant Anne Mette Jensen (nyvalgt) Revisorer Anne Gæthe Forsom Dorthe Nørgård Bejder (genvalg) Aftenskoleleder Henriette Nielsen HUSK at vi som vanligt er med på Torvedagen den 16. august. Du kan denne dag købe dit medlemskort og være med ivores konkunence! lvledlemskortet koster 50 kr. og gælder for hele husstanden. Ellers kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du vilvære medlem. Familie & Fritid/lvlona Bonde Nielsen Transport i vest - så er vi bedst! AIt i transport udføres medi o Tipladsbiler r Fodertankbiler o Kreatur- og Grisetransport o Containere - store som små Leveringsdygtige i: r Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsf irmaet SV. AA. JENSENd/s 6. 68s2 i:i'ttt. tt I Fax STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 Stiftet 20. apdl l9o3 SIP(O T.TSIIGI.E I rirofr.rrre 1. juni- 7. juni 2008 Igen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke.iod.t for hele byen. vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores altangementer som de foregående år. ber vil hele ugen være opstillet to hoppepuder' en for større og en for mindre børn. Det ". på nget ANSVAR at benytte hoppepuderne. Vi har lånt et bordfodboldspil af Horne SFO, som ogsa vil være opstillet i teltet hele ugen. Grillen vil være tændt søndag og når vejret tillader det. Pølsevognen er derimod åben hele ugen. Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med torsdag aften. Vi har igen i ar met sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvannet hele ugen. E',TSXT SP(ORTEIT I.F(OERtrTEE i3

14 SØ}IDAG DEN 1. JUnII Kt.9.30 KI.9.30 Kl Kl Kl Kl. 13.3G Cafeteriet serverer morgenkaffe Boderne åbner Fælles opvarrnning Gadefodbold starter- Entre/Startgebyr 10 kr. Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale) Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se omtale) æ "'SXr, Skomagertumering (se omtale) Rafleturnering (se omtale) Boderne lukker SKATTEJAGT På et hemmeligt kort er der indtegnet 5 skatte!! For at du kan vinde en af disse skatte, skal du købe et flag og placere flaget med dit navn på" der hvor du mener skatten er. De 5 flag der er placeret nærrnest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på deles præmien. Den som har "begravet" skattene på kortet må selvfølgelig ikke deltage. Der kan købes flag i baren fra kl pris l0 kr. pr. flag l. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie 500 kr. 300 kr. 100 kx. 100 kr. 100 k. SKOMAGERTIJR}IERING Igen i ar skal der findes en vinder afskomagerturneringen. billardlokalet fra kl Deltagergebyr 30 kr. 1. præmie 3 fl. vin 2.præmie Zfl-vn 3. præmie i fl. vin RAF'LETTJR}TERING Søndag kl stårter årets rafleturnering. Vi rafler poker, og sidste års vindere Mette og Marie Tøstesen, vil gøre alt for at blive årets raflekonger i år igen! Der er opvarmning/tilmelding fra kl startgebyr 30 kr. 1.præmie 1 fl. whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie I fl. vin 14 E,trGtT gp(()r.zr:enr I EqaaXrEI o

15 MANDAG DEN 2. JT]NI Kl Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se omtale) Kroket: Horne 82 - Outrup samt Horne M2 - Grindsted Boksning Hovedsponsor: JENSEN BYG Fodbold, veteron: Horne - Grindsted Fodbold, damer: Horne - Yarde Kl Kl Kl KI. 19,15 Kl Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr. eller mere. KL Uddeling af tipspræmier K Boderne lukker BOKSNING, SPONSER DE ENKELTE BOKSERE OG SPIL PÅ AF'TENENS VINDERE Vi har igen i år arrangeret et brag af en bokseaften!! 8 lokale "boksere" skal dyste i kategorierne DAME-VÆGT og Bokseme bliver udstyret med et par overdimensionerede boksehandsker, og så er det ellers bare et spørgsmål om at slå hårdere og mere præcis end sin modstander. Der vil i ar blive bokset på hoppepuder, så alle kan se. De 8 deltagere er: Conni Poulsen Sanne Knudsen Dorthe Bejder,lr2,l Kurt Poulsen Jonas Nielsen Anton Nielsen Torben Ellegaard resten af ugen O), og for Horne Idrætsforening. Vi vil nemlig gerne have jer borgere til at støtte sportsugen og dermed Idrætsforeningen. Derfor kan I sponsere de enkelte boksere. Det foregar på samme måde som da vi arrangerede cykelløb. Hvis I sponserer 100 kr. eller mere, er I med i lodtrækningen om meget flotte præmier. l. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie Gavekort til Varde Handelsstandsforening værdi kr. Gavekort til Horne Dagli' Brugs, værdi 700 kr. Gavekort til Intersport, værdi 500 kr. Gavekort til Horne Kro, værdi 500 kr. Gavekort til hallens cafeteria" værdi 200 kr. Fortsættes... EIIE' N SP(ORZIEtrY I:E(CDE3trI-I 15

16 Aftenens hovedsponsor: JENSEN BYG. udsltltrits d vhilcr & d.... culvaftlibrie ' ofating d Ltl tr erdt. htix tø5-frtda. Vi vil derudover give tilskuerne endnu en mulighed for at vinde. Der kan spilles på vinderne af bokseturneringen. Det koster 20 kr. pr. tips. Hvis du har tipset på vinderen, fir du 75 Yo af det samlede tipsbeløb i gevinst. Hvis der er flere, der har spillet på samme vinder, deles gevinsten. TIRSDAG Kl Kl Kt Kl Kt DEN 3. JUNI Generationsdag (se omtale) Boderne åbner Kroket, Home Cl - Grimstrup samt Horne CI - Næstbjerg Fodbold, pokalkamp Horne - Tistrup Boderne lukker GEI\TERATIONSDAG Synge og samvær mellem generationerne. Børnehaver og dagplejere inviteres samt bedsteforældre og plejehjemmet. Alle er velkomne. Der seryeres gratis kaffe og kage. Ilortte l(ro G o ilc s e I s kab s/mø de b k alc r, Hyggelig krostue og krohave. På Horne Kro * er maden altid go' W levgrer også mad ud af huset W ses hiken Kircten & Kurt nre E-rnail: 16 g,trre zr ElID(DRznEtrY I F(axRtrI:.n

17 ONSDAG Kl Kl KI Kl Kl_22.30 DEN 4. JUNI Boderne åbner Helstegt pattegris, med salatbar og flutes. (se omtale) Fodbold tlt4, Horne/Tistrup - Kvong Årets Scoop, OLE GAS (Kim Larsen sa det batter) (se omtale) Boderne lukker IIELSTEGT PATTEGRIS Det er med stor glæde, at vi igen år kan invitere jer til helstegt pattegris onsdag aften. Menuen koster 100 kr. pr. person (for alle over 14 år) inkl. musik. Ønsker man kun at høre musikken ei priien 30 kr. pr. person (for alle over 14 år. Vi har i år valgt at servere forskellige spændende specialøl for jer- Og dette år fra Ølgod Bryghus. OLE GAS Ole Gas er en tro kopi af Kim Larsen og giver underholdning af første klasse' Spiller fra kl ca D<lglt: o Frisk, billig og lige i nærheden Åbningstider: Alle ugens dage kl &00 RNE, 6800 VARDE TIF. 7526AL44 E','frCYI{ SP(OR:EEIr I E('R'NTE

18 TORSDAG DEN 5. JUIIII (Grundlovsdag) Kl Bømedag (se omtale) Kl Familiedyst (se omtale) Kl Sandwich Kl Banko i Horne Hollen Boderne lukker KI BøRNEDAG Der vil være skattejagt for børnene, og spejderne vil være på pladsen med forskellige aktiviteter. " FAMILIEDYST Sæt hold sammen med andre med samme efternavn - hvert hold skal bestå af maks. 8 - og kæmp mod hinanden i menneskebordfodbold. Derudover er der Singstar, hvor der bliver udvalgt 2 fra hvert hold, der skal synge en sang. Der tilmeldes til udvalget senest mandag aften. Programmet vil så være at finde i teltet onsdag (der kan forekomme ændringer/tilføjelser) Præmier (antal - alt efter hvor mange tilmeldinger): Gavekurv fra Horne Brugs. SPONSEREDE SANDWICH Igen i år har vi ffiet sponseret sandwich - og de vil være i teltet fra kl til alle deltagere i børnedagen/familiedysten. Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Banlcoklubben 18 ST{E {f SP(ORITEtrTI E(OERtrTE!

19 FREDAG DEN 6. JT]I\II Kl Morgensang Kl Sund idrætsdag for hele skolen, arrangeret af HIF (se omtale) Kl Boderne åbner Kl Fodbold, U14, Horne/Tistrup - Ringkøbing Kl Fodbold, Serie 5 herrer, Horne -Ansager KI Pubaften (se omtale) Dartturnering (se omtale) Kl IDRÆ,TSDAG T'OR SKOLEELEYER Der vil være åben i cafeteriet for køb af vand og sportsboller. Der serveres ligeledes frugt sponseret af BRUGSEN og Lundagervejens Vinduespudser samt 1 sportsbolle pr. barn sponseret af Horne Kro. PUBAFTEN Irsk musik på anlægget samt spændende ø1. Efter en fantastisk uge for børn, unge og ældre er fredag aften for de voksne - så tag naboen/vennerne under armen og kom op og ffi en hyggelig aften. DARTTI]R}TERING Tilmelding i teltet ved ankomst, der dystes som sidste år om at blive byens bedste dartspiller Præmier: 1. præmie: I god dartskive 2. præmie 5 ølkort 3. præmie 3 ølkort BORDFODBOLDTURI{ERING Tilmelding i teltet ved ankomst. Sportsugeudvalget 2fi)E Anita Richardy, Conny Poulsen Niels jensen & Lise Mogensen Søren Dahl & Lotte Andersen Anne Mette Jensen & Carsten Bøtlcher Anne Marie & Frank Hansen Heidi Andersen g?fteltll sp(orlflef, I F(ORtrrED 19

20 Kl LøRDAG DEN 7. JT]NI Kl Byvandring (start ved hallen) Familie & Fritid står med kage og kaffe ved hytten i Vikingelunden Fællesspisning (se omtale) BYVAI\'DRING Der startes ved hallen, og vi går en tur igennem byen, hvor der vil blive fortalt Hornes historie. Vi slutter af i Vikingelunden, hvor Familie & Fritid står med kage og kaffe. F.I$,LLESSPISNING Vi slutter årets fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet- B1 & 82 spiller op til dans og andre løjer- Bordbestilling skal ske på Horne Kro, tlf O 19' Medbring selv tallerkner og bestik Menu fra kroen - det hele bliver selreret på tag-setv-bord Sild, karrysalat, æg og tomat Rugbrød og smør. kyllingesalat og flutes Spinahoulade med røget laks BBQ ben, farseret kalkun Mørbradgryde med bacon og championer Flødekartofler Smørbagte nye kartofler med ftiske krydderier Salat bar m.m. Blåbær og hvidchokoladekage, hjemmelavet is, Frisk fiugt m.m. 2 retter 110 kr. 3 retter 135 kr. SøIIDAG DEN 8. JT]l\n KL Oprvdnine - alle er velkomne VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLb 20 glf'le Zf SP(OR:EENf I E(OR.IIEI

21 MYRETUEN Den 16. april var hele Myrctuen på arbejde med at samle afiald. Vi havde meldt os til at værc indsamlere til Danmarks Naturfredningsfurenings store Landsindsamling af affald Vi havde forinden snakket om affald, det med at smide tingene i naturen og hvor lang tid de forskellige ting tager om at blive nedbrudt. Det tager f.eks. 500 år at nedbrude en aluminiumsdåse...!!!! Vi har ogsa snakket om, hvor heldige vi er her i Home, at vi har Theodor, der hjælper med at holde Home Sogn ren og pæn efter alle dem, der ikke kan finde ud af at bruge skraldespandene. Nu hjalp vi så Theodor denne ene dag og lik ved den lejlighed lært en hel del om affald. Vi samlede i alt 4 hele sække papir og plastik, en garnmel rusten tønde, ca. 45 aluminiumsdåser og 5 flasker med pant. Vi var 43 bøm med til at samle ind. Vifra Myretuen opfordrcr hermed alle i Hone Sogn til at hjælpe med til at holde Sognet rcnt og pænt. Tænk på hvad det er I smider ud i naturen! v Til støtte for spejdeme i HomeTisfrup gruppe. Den fønte søndag i hver måned afrrolder "LOPPERI{E' loppemarked på Hindsigvei 29 i Home fra kl Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrcj. Priseme snakkerviom. LOPPEMARKED STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

22 VARM PÅ IS MED 4H Frcdag den 7. marb var Home 4H helt varme på is. Vi tog til Esbjerg Skøjtehal. Både store og små var med. Der var nogen, der selv havde skøjter med, ellers kunne man leje dem demede. Vi havde 1lztine på isen, og hvis man var ved at køre død kunne man tage en lille mad man selv havde med. Vi løb og havde det dgtig sjovt. Engang imellem var der nogen der skvattede på isen. Det var en rigtig god og sjov aften. Hilsen Rikke Kaalund og Rikke Schønning FODBOLD - MINIPUT RYSTESAMMEN Den årlige "miniput rystesammentur" er i år blevet afholdt i Tistruphallen. Arrangementet varede fra onsdag eftermlddag til torsdag formiddag, sådan at fodboldspillerne skulle overnatte i hallen. Der deltog 6 piger og 25 drenge. Forældre til børnene havde selv anangeret turen og deltog ligeledes aktivt i de forskellige aktiviteter. Traditionen tro kom SYDBANK TISTRUP forbi med en gratis sportstaske til hver af de nye deltagere på turen. Billedet er taget efter uddelingen af taskeme. 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 Skjern Bank sponsor for Horne-Tistrups juniorhold Skiem Bank sponsor for HomeTistrups juniorhold. Skjem Bank har sørget for, at junioftoldc[ er klædt godt på. Spillerne har fået en flot windbreaker, og det er også blevet til en deflig Skjern Bank sportstaske til spilleme. På billedet seo samtlige spilløe inkl. træiler Kennet tløy inden den vigtige topkamp mod Kibæk. Kampen blev iøvdgtvundd 5-3, såjuniolurne liggeralene i front med 9 points for 3 kampe, og de gør dermed god reklame for Skiem Bank. Tistrup OPfff. C. B. Lange Optiker & kontaktlinseoptiker Storegade 23, 6862 TistruP \t Åbningstider: man., tirs., tors.: onsdag: fredag: lør&g: lukket Lundagervej 44. Høne Varde nf o Mob.: Zl o q o It a il rt o o I C: g ID q ct a- STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 23

24 FODBOLD - NYT SPILLESÆT SPONSERET AF T S TøMRER Ull Drenge C 7-mands fra Home lfltistrup B har fået nye trøier og bukser. En stortak skal lyde til sponsoren. l^ I..:rsi TØMREFI Øetpanken 24. 6El4O Oksbøl 3Cl / 75 eei OEt ElEl OBS Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRØV Så får du den cykel, der passer dig. Vises Home Cykelfonetning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard Tlf Tlf STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

25 FODBOLD - NYT SPILLESÆT SPONSERET AF UMBRO OG SYDBANK ITISTRUP U12 Drenge Bi fra Home lfltistrup B har fået nye troier og bukser, som er sponseret af Umbro og Sydbank i Tlstrup. En stortak skal lyde til sponsoreme. Srunl.,uK Storegade 25 ' 6862 Tistrup 'tll ' sydbank'dk CAFETERIA Park Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisberh Sr'rg. Øgpdvei 33. Home Vorde STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 25

26 v HORNE-TISTRUP GRUPPE I fl} ÅR Hom+Tistrup gruppe er startet en gang i 40'eme, og blev nedlagt igen inden På dettidspunkt, varderbåde medlemmerfra Home og Tisbup. Da man så genstartede spejderiet 1. august 1958, fortsatte man med det gamle navn, selvom der kun var drenge fra Home. I 1958 startede en håndfuld store drcnge, der skulle oplærcs til at være patruljeførere. I starten af 59 åbnede man så for almindelig tilmelding. De første år havde man patrulielokaler rundt om i sognet hos private, hlles tropmøder blev afholdt på skolen. I 1965 indviede man den nuværende spejderhyfte ved stadion. Pengene til byggeriet blev samlet ind i sognel og hytten blev opført ved fiivillig arbejdsknaft. Hytten er senere udvidet flerc gange, senest i Mange af speidemes aktiviteter er foregået i Malle Plantage, hvor man både har haft hytte og sheltere, men siden 1995 er aktiviteteme flyttet til Knuds Plads, hvor man overtog såwl hus som grund. Grunden og huset har tidligerc værct Knud Lunds tømmerplads, og deraf kommer navnet! De første år var der kun spejdere, men i 1965 startede man ulveunger, senere er der i 1981 startet bævere, juniorenheden er startet i Senionspejderc og rovere har der værct en del gange, hvorefter enheden har været putet i mølposen igen. De første år havde man i Home ligeledes en pigespejdeænhed under Det Danske Pige spejderkorps, men efter få år blev enheden nedlagt. Pigeme fik så igen i 1973 mulighed for at være spejdere, idet Home-Tistrup gruppe åbnede for piger som almindelige medlemmer. ft{edlemsmæssigt toppede gruppen i starten af 90'eme da der var registret 124 medlemmer, På det tidspunk var over halvdelen af eleveme på Home skole medlemmer af gruppen. lgennem åene hargruppen især markeret sig ved Lands Patrulje Konkunenceme, hvor man mange gange har værct med helt i top på landsplan. I 1990 vandt gruppen 2 Danmarksmesterskaber ud af 3 mulige, hvilket nok bliver vanskeligt at slå! EN FoRTÆLLING FRA STARTEN Eqfl Y Hans Jørgen og Niels Peder Mikkelsen fra Lervad var med helt fra starten i 50-eme. Herom fortæller Niels Peder Mikkelsen: Lærer Sv. Aage Vesterbye var ån af initiativt4enæ til at genstarte rned spejdere i Home og med Ame Jochumsen som en iwig tropsfører fik spejdeme en god start. Ame gik meget op i det og var spejder til fingenspidseme. Patruljemødeme blev holdt på loftet på mejeriet i den ende, som vendte ud mod skolen. Uniformen startede de med en skjorte, og så syede deres mor et par korte bukser til dem. Og de var glade hver gang de fik et 26 STøT VORE ANNOI{CøRER. OE STøTTER OS

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Serup Borgerforening

Serup Borgerforening Serup Borgerforening Program for: Serup Sommerfest 22. & 23. august 2014 Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser Støt vores annoncører - de støtter os! Lavpris benzin Viborgvej 87 Skægkær

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2014

NRUI Sports- og Byfest 2014 NRUI Sports- og Byfest 2014 Program for Sports- og Byfesten 2014 Søndag den 24/8 Kl. 9,30 Kroket Stævne NRUI Kroket er vært ved DGI s holdturnerings finalestævne. Der forventes omkring 30 hold. kl. 14,00

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene.

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene. Sommerfest Så er programmet klar! Hallen, Idræts- og borgerforening inviterer alle til at være med. Der er mange forskellige aktiviteter og fest om lørdagen. Torsdag d. 30.5.2013 Kl. 19.00-21.00 Damefodbold

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014

Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014 Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014 Vi bygger op fordi vi ved, at vi kan til helt nye traditioner!!! Fjelstervang er et smørhul, et godt sted at være Kom og vær med til byfest I vores skønne nye Udeforsamlingshus,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere