X310 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X310 The original laser distance meter"

Transkript

1 TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter

2 Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng Introdukton Oversgt Grundlggende måle-skærmbllede Valg-skærmbllede Punktsøger (vsnngsskærm) Opladnng af L-Ion-batteret va USB Betjenng Brug af touchscreen Tænde og slukke Clear Meddelseskoder Multfunktonelt endestykke Permament / Mnmum-Maksmum-målng Plus / mnus Punktsøger (vsnngsskærm) Screenshot Indstllnger Oversgt Hældnngsenheder Afstandsenheder Tænde og slukke lyd Tænde og slukke dgtalt vaterpas De-/Aktver tastelås Tænd med tastelås Bluetooth Indstllnger Kalbrerng af hældnngssensor (hældnngskalbrerng) Brugertlpassede favortter Belysnng Tænde og slukke touchscreen Dato og td Kompasndstllng Forskydnng Nulstl Funktoner Oversgt Tmer Kalkulator Indstllng af måle-reference / statv Memory Måle enkelt afstand Smart Horzontal Mode Nvellerng Areal Volumen Foto Kompas Galler Trekant areal Lang rækkevdde mode Højdeprofl-målng Hældende emner Højdesporng Trapez Opmålng Pythagoras (2-punkt) Pythagoras (-punkt) Bredde Dameter Areal fra foto Teknske specfcatoner Meddelseskoder Vedlgeholdelse Garant Skkerhedsanvsnnger Ansvarsområder Ikke-tlladt anvendelse Begrænsnnger for brug Bortskaffelse Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Brug produktet med Bluetooth Laserklassfkaton Mærknng Leca DISTO TM D810 touch 79909b 1

3 Instrumentopsætnng Introdukton Skkerhedsanvsnngerne og brugervejlednngen bør læses omhyggelgt, før produktet anvendes første gang. Personen med ansvar for produktet skal sørge for at alle brugere forstår dsse anvsnnger og følger dem. De anvendte symboler har følgende betydnnger: ADVARSEL Angver en potentelt farlg stuaton eller en utlsgtet brug, som vl føre tl død eller alvorlg personskade, hvs den kke undgås. FORSIGTIG Angver en potentelt farlg stuaton eller en utlsgtet brug, som vl føre tl mndre personskade og/eller væsentlg materel, økonomsk og mljømæssg skade, hvs den kke undgås. Vgtgt afsnt som skal følges prakss for at produktet kan anvendes på en teknsk korrekt og effektv måde. Oversgt Dsplay On / Mål Punktsøger (vsnngsskærm) Navgaton Valg-taster knyttet tl symboler oven over Funktons-skærm Enter / Lg med Clear / Off Plus / mnus Leca DISTO TM D810 touch 79909b 2

4 Instrumentopsætnng Grundlggende måle-skærmbllede Valg-skærmbllede Status-bjælke FUNC Funkton / Indstllnger Hoved-lnje Aktv funkton. Tryk her for at starte ON/DIST afstandsfunkton Favortter Indstllnger Hjælpefunkton Leca DISTO TM D810 touch 79909b

5 Instrumentopsætnng Punktsøger (vsnngsskærm) Zoom-trn 1x Belysnngsndstllng med venstre- og højre-tasterne Sgtekorn Aktv funkton m Zoom med opog ned-navgatonstaster Favortter Træk to fngre fra hnanden for at zoome på touchscreenen Leca DISTO TM D810 touch 79909b 4

6 Instrumentopsætnng Opladnng af L-Ion-batteret va USB Oplad batteret før brug første gang. Brug den medfølgende oplader tl at oplade batteret. Stk den llle ende af kablet nd stkket af apparatet, og sæt enden af opladeren nd en stkkontakt. Vælg det stk, der passer dt land. Enheden kan kke anvendes, når den oplader. Computeren kan anvendes tl at oplade enheden, men det tager længere td. Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. Skft battererne når battersymbolet blnker. Enheden kan blve varm under opladnng. Dette er normalt og vl kke påvrke enhedens levetd eller yderevne. Hvs batteret blver varmere end 40 C / 104 F, stopper opladeren. Ved en anbefalet opbevarngstemperatur på -20 C tl +0 C (- 4 F tl +86 F) kan batterer med 50% tl 100% opladnng opbevares op tl 1 år. Efter denne opbevarngsperode skal battererne genoplades. For at spare energ frakobles opladeren, når den kke er brug. Når du oplader batteret, vser følgende koner statusen: Oplader Fuldt opladet FORSIGTIG Forkert tlslutnng af opladeren kan forårsage alvorlg beskadgelse af enheden. Enhver skade på grund af forkert brug er kke dækket af garanten. Brug kun Leca-godkendte opladere, batterer og kabler. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan føre tl eksploson af batter eller beskadgelse af enheden. Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. 4 h Leca DISTO TM D810 touch 79909b 5

7 Betjenng Brug af touchscreen Anvend kun fngre tl at bruge touchscreenen. Lad kke touchscreenen komme kontakt med andre elektrske apparater. Elektrostatske afladnnger kan føre tl, at touchscreen kke fungerer korrekt. Lad kke touchscreen komme kontakt med vand. Touchscreen kan fungere forkert under fugtge forhold, eller når den udsættes for vand. For at undgå beskadgelse af touchscreen, bør man kke trykke med noget skarpt eller trykke for hårdt med fngerspdserne. Trykbetjenng Træknng Tryk på dsplayet for at åbne en knap på skærmen eller foretage et valg. Tryk på konet mdten af bundlnjen aktverer afstandsmålng eller udløser kameraet. Træk på dsplayet for at gå tl forrge eller næste skærmbllede gallerfunktonen. Brug af to fngre I stedet for at bruge touchscreenen, kan de normale tastaturtaster også bruges. Træk to fngre fra hnanden for at zoome, hvs punktsøger er aktveret. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 6

8 Betjenng Tænde og slukke Clear Meddelseskoder ON OFF 2 sek. Apparat slukkes. Hvs der kke trykkes på nogen tast 180 sek. vl apparatet automatsk slukkes. 1x Fortryd seneste handlng. 2x Forlad aktuel funkton og gå tl default betjenngs-mode. Hvs "Info"-konet kommer frem med et nummer, følges anvsnngerne afsnttet "Meddelseskoder". Eksempel: Multfunktonelt endestykke Endestykkets retnng spores automatsk og nulpunkt ndstlles tlsvarende. Permament / Mnmum-Maksmum-målng mn. max. 1 2 Den mnmum- og maxmumafstand vses (mn, max.). Den senest målte værd vses hovedlnen. 2 sek. Anvendes tl at måle rumdagonaler (maksmumværder) eller horsontale afstande (mnmumværder) 8.52 m Stopper permanent / mnmum-maksmum målng. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 7

9 Betjenng Plus / mnus 1 2 2x 4 Denne proces kan gentages efter behov. Den samme proces kan anvendes tl at lægge tl eller trække fra for arealer og volumener. 7.2 m Den næste målng Den næste målng lægges tl den forrge. trækkes fra den forrge. 7.2 m m m Punktsøger (vsnngsskærm) 1 1x 2 4x 2x 1x m 1x OV * 0.00m Gå ud af punktsøger (vsnngsskærm) Dette er en stor hjælp ved udendørs målng. Den ntegrerede punktsøger (vsnngsskærm) vser målet på dsplayet. Apparatet måler mdten af sgtekornet, selv hvs laserprkken kke er synlg. Parallakse-fejl opstår, når punktsøgerkameraet anvendes på nære mål med den effekt, at laseren fremtræder fejlplaceret sgtekornet. I dsse tlfælde skal man anvende den rgtge laserprk. * OV = Oversgt Leca DISTO TM D810 touch 79909b 8

10 Betjenng Screenshot 2 sek. 1 1x 0.00m Screenshot-foto gemmes galler. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 9

11 Indstllnger Oversgt 1 2 Hældnngsenheder Hældnngsenheder Afstandsenheder Bp Dgtalt vaterpas Tastaturlås Bluethooth Smart Hældnngskalbrerng Favortter Belysnng Touchscreen Dato og td Kompasndstllng Forskydnng Nulstl Informaton Landenformaton 1 2 Skft mellem følgende 4 enheder: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Bekræft ndstllng. Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 10

12 Indstllnger Afstandsenheder Varenr : m m m 0.0 mm Skft mellem følgende enheder: 0.00 ft 0.00 n 0 n 1/2 0'00" 1/2 US-model varenr : 0.00 m 0 n 1/ m 0'00" 1/ m 0 n 1/8 0.0 mm 0'00" 1/ ft 0 n 1/ n 0'00" 1/4 0 n 1/ yd 0'00" 1/2 4 5 Bekræft ndstllng. Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 11

13 Indstllnger Tænde og slukke lyd 1 2 For at tænde, gentages procedure. Gå ud af ndstllnger. ON OFF Tænde og slukke dgtalt vaterpas 1 2 Det dgtale vaterpas vses statuslnjen. For at tænde, gentages procedure. Gå ud af ndstllnger. 1 ON OFF De-/Aktver tastelås 2 For at deaktvere, gentages procedure. Tastelåsen er aktv, hvs enheden er slukket. 1 Gå ud af ndstllnger. Tænd med tastelås 2 ndenfor 2 sek. OFF ON Leca DISTO TM D810 touch 79909b 12

14 Indstllnger Bluetooth Indstllnger 1 OFF ON 2 Slukker Bluetooth. OFF OFF Se forklarng nfoboks nedenfor. Specelle ndstllnger for dataoverførsel. Tal-mode: Brug denne mode, hvs data skal overføres som tal, f.eks. ved arbejde med regneark. Fod/nch-brøker omregnes tl fod/nch-decmaltal. Enhed er tlsluttet. Favortter forsvnder og to softkeys kommer frem: Gver mulghed for at bruge pletasterne tl at flytte cursoren på dn computer. sender værden hovedlnjen tl computeren. Tekst-mode: Brug denne mode, hvs data skal overføres som tekst, f.eks. tl arbejde tekstbehandlngsprogrammer. Enhed er tlsluttet. Favortter forsvnder og to softkeys kommer frem: Gver mulghed for at bruge pletasterne tl at flytte cursoren på dn computer. sender værden hovedlnjen tl computeren. App-mode: Brug denne mode tl at overføre data med en app. Specelle egenskaber: ENCRYPTED er defaultndstllngen. Hvs der er problemer med dataoverførsel, vælges UNENCRYPTED mode. Gå ud af ndstllnger. Default mode: Bluetooth er slået tl og sort Bluetooth kon vses statuslnje. blå Bluetooth kon statuslnje vses, hvs apparatet er forbundet med Bluetooth. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 1 Tænd Bluetooth Smart ndstllnger. Tlslut apparatetet tl dn smartphone, tablet, laptop, Selve målngen overføres automatsk, hvs Bluetooth forbndelsen er oprettet. For at overføre et resultat fra hovedlnjen, trykkes på =. Bluetooth slukkes, når laserafstandsmåleren slukkes. Det effektve og nnovatve Bluetooth Smart-modul (med den nye Bluetooth standard V4.0) fungerer sammen med alle Bluetooth Smart klare enheder. Alle andre Bluetooth enheder understøtter kke det energbesparende Bluetooth Smart-modul, som er ntegreret apparatet. V yder ngen garant for den grats DISTO software og yder ngen support tl den. V påtager os ntet ansvar på nogen måde for brug af den grats software og v er kke forplgtede tl foretage rettelser eller udvkle opgradernger. En bred vfte af kommercel software kan fndes på vores hjemmesde. Apps tl Androd eller Mac OS kan fndes specelle nternetbutkker. Flere detaljer se vores hjemmesde.

15 Indstllnger Kalbrerng af hældnngssensor (hældnngskalbrerng) Placer apparatet på en helt flad overflade Drej apparatet horsontalt 180 og placér det gen på en helt flad overflade. Placer apparatet på en helt flad overflade Efter 2 sek. går apparatet tlbage tl bass-mode. Drej apparatet horsontalt 180 og placér det gen på en helt flad overflade. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 14

16 Indstllnger Brugertlpassede favortter 1 Favorte 2 Vælg favort-funkton. 4 Tryk på venstre eller højre valgtast. Funkton er valgt som favort over den tlsvarende valgtast. Vælg dne favortfunktoner for hurtg adgang. Genvej: Tryk 2 sekunder på valgtast måle-mode. Vælg dn favortfunkton og tryk gen kort på den tlsvarende tast. Belysnng 1 2 1/6 1/6 2/6 /6 4/6 5/6 6/6 Vælg lysstyrke. 4 Bekræft ndstllng. 5 Gå ud af ndstllnger. Spar strøm ved at reducere lysstyrke, hvs den kke behøves. Tænde og slukke touchscreen 1 2 For at deaktvere, gentages procedure. Gå ud af ndstllnger. OFF ON Leca DISTO TM D810 touch 79909b 15

17 Indstllnger Dato og td : 00 Indstl td (tt:mm) Indstl dato (åååå-mm-dd) Gå ud af ndstllnger. Kompasndstllng Justerng af den magnetske deklnaton Afhænggt af dn geografske placerng kan deklnatonsvnklen varere fra sted tl sted, når de geografske og magnetsk poler rettes nd. Men hvs referenceplacerngen kke er valgt, kan forskellen deklnatonen mellem polerne afvge væsentlgt. For at få det bedste resultat vælges det nærmeste geografske referencepunkt vha. trnene nedenfor. 1 2 CH-Zürch Vælger den nærmeste placerng og enheden ndstller hældnngen tlsvarende. 4 Tlbage Bekræft 5 Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 16

18 Indstllnger Forskydnng Vælg tal m Indstl tal m Godkend værd. 6 Gå ud af ndstllnger. En forskydnng (offset) tllægger eller fratrækker automatsk en specfk værd tl eller fra alle målnger. Denne funkton gver mulghed for at tage højde for tolerancer. Forskydnngs-konet vses. Nulstl 1 2 Anden bekræftelse med valg-taster: Afvs: Bekræft: 4 Ved nulstllng vender nstrumentet tlbage tl fabrksndstllnger. Alle bruger-ndstllnger og hukommelse tabes. Gå ud af ndstllnger. En HARDWARE-RESET udføres ved at trykke 15 sek. på ON/DIST-tast. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 17

19 Funktoner Oversgt Tmer Beregner Indstllng af måle-reference Memory Enkelt afstandsmålng Smart Horsontal Mode Nvellerng Areal Volumen Foto Kompas Galler Trekant areal Lang rækkevdde mode Højdeprofl-målng Målng på hældende emner Højdesporng Trapez Opmålng Pythagoras (2-punkt) Pythagoras (-punkt) Bredde Dameter Areal fra foto Tmer sec 10 sec 5 sec 2 sec Off Vælg udløsnngstd. 4 Bekræft ndstllng. Selv-udløsnngen starter, hvs der trykkes på ON/Mål-tast. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 18

20 Funktoner Kalkulator 1 2 C/CE = Vælg tast på dsplay. Bekræft hver tast. Brug valgtaster for at cleare eller resultat. Måleresultatet fra hovedlnen kan overføres tl kalkulatoren og anvendes tl yderlgere beregnnger. Fod/nch-brøker omregnes tl fod/nch-decmaltal. For at tage et resultat over fra kalkulatoren bass-mode, trykkes på DIST før kalkulatorfunktonen forlades. Indstllng af måle-reference / statv 1 2 Afstand måles fra apparatets bagsde (standardndstllng). Afstand måles fra en Leca DISTO Adapter FTA 60 (låsesymbol = permanent). 4 Bekræft ndstllng. Hvs apparatet slukkes, går reference tlbage tl standardndstllng (apparatets bagsde). Afstand måles hele tden fra statvets gevnd. Afstand måles fra apparatets front (låssymbol = permanent). Leca DISTO TM D810 touch 79909b 19

21 Funktoner Memory 1 2 Skft mellem målnger m Slet memory. Tag værd over tl yderlgere behand- Brug op-/ned-navgatonstaster tl at se flere detaljerede resultater for den specfkke målng. Genvej Måle enkelt afstand 1 2 Sgt aktv laser mod mål m Mål-overflader: Målefejl kan opstå, når der måles tl farveløse væsker, glas, styrofoam eller halvgennemsgtge overflader eller ved sgte mod meget reflekterende overflader. Målng tager længere td mod mørke overflader. Smart Horzontal Mode 1 2 Sgt laser mod mål m 0.02 m m x y z x z (op tl 60 og en tværgående hældnng på ±10 ) y Leca DISTO TM D810 touch 79909b 20

22 Funktoner Nvellerng Vser hældnngen for 60 og en tværgående hældnng på ±10. Instrument bpper ved 0 og 90. Ideel tl horsontale eller vertkale ndstllnger. Areal Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt m Første afstand 6 Anden afstand.9i0 m m m 2 Omkreds Areal Resultatet vses hovedlnen og den målte værd ovenover. Partelle målnger / Maler-funkton: Tryk på + eller - før start af første målng. Mål og læg afstande tl eller træk dem fra. Færdg med =. Mål længde nr. 2. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 21

23 Funktoner Volumen Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt m 2.8 m 2.41 m 2.65 m Første afstand Anden afstand Tredje afstand Volumen 9 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m m m Loft-/gulv-areal Vægarealer Omkreds Leca DISTO TM D810 touch 79909b 22

24 Funktoner Foto 1x x OV * Tage et foto. Gå ud gen. Tryk på kamerakonet mdten af bundlnjen for at tage et foto. For screenshots trykkes på kameratasten 2 sek. * OV = Oversgt Leca DISTO TM D810 touch 79909b 2

25 Funktoner Kompas 1 2 Afvs Kalbrere kompas? Bekræft 0.0 N Plen peger altd mod det sande nord. 4 Kontroller at multfunktonelt endestykke kke er foldet ud. Hold enheden væk fra alle magneter. 5 Gå ud gen. På følgende steder fungerer kompasset formodentlg kke korrekt: Inde bygnnger Tæt på højspændngslnjer (f.eks. på togperroner) Tæt på magneter, metalemner eller elektrske husholdnngsapparater Hvs en fejlmeddelelse vses, hælder apparatet for meget (>20 fremad / >10 sdevejs). Kalbrerng af kompas: Kompasset skal kalbreres før hver første målng efter enheden tændes. Efter 2 sek. går apparatet tlbage tl kompasmode. Roter enheden langsom en 8-tals-fgur, ndtl OK-kon kommer frem dsplayet. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 24

26 Funktoner Galler 1x 1 2 1x 1x 1x 4 Gå ud gen _1: _1: _1:25 Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 25

27 Funktoner Trekant areal Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt m m m m 2 Første afstand Anden afstand Tredje afstand Trekant areal 9 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Vnkel mellem første og anden målng Omkreds Lang rækkevdde mode 1 2 Lang rækkevdde mode gver mulghed for målnger af vanskelge mål under ugunstge forhold f.eks. kraftgt lys omgvelser eller dårlg reflekton på mål. Måletden øges. Et kon statuslnjen vser, hvs funktonen er aktv. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 26

28 Funktoner Højdeprofl-målng d 4 h 5 REF Ret laser mod reference-punkt (REF). REF Sgt mod yderlgere punkter 1-x m m d h Horsontal afstand tl apparat Højdeforskel tl reference-punkt (REF). 7 2x Gå ud af ndstllnger. Ideel tl målng af højdeforskelle tl et referencepunkt. Kan anvendes tl at måle profler og terrænsektoner. Efter målng af referencepunktet vses horsontal afstand og højde for hvert følgende punkt. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 27

29 Funktoner Hældende emner Ret laser mod øvre punkt. Ret laser mod andet målpunkt m m m P2 vnkel P2 dstance Vertkal afstand mellem begge punkter Afstand mellem begge punkter 7 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Inkluderer vnkel mellem begge punkter Horsontal afstand mellem begge punkter Indrekte afstandsmålng mellem 2 punkter med yderlgere resultater. Ideel tl anvendelser som f.eks. længde og hældnng af tag, skorstens højde... Det er vgtgt, at nstrumentet er placeret samme vertkale plan som de 2 punkter. Planet er defneret af lnjen mellem de to punkter. Det betyder, at enheden på et statv kun bevæger sg vertkalt og kke drejes horsontalt for at nå begge punkter. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 28

30 Funktoner Højdesporng Px Px P0 Ret laser mod nedre punkt. P0 Sgt laser mod øvre punkter og vnkel-/ højdesporng starter automatsk m m P0 y = Sporngshøjde hvs apparatet drejes på statv = Sporngshøjde hvs apparatet er sat på statv z Px P0 x y 7 Stopper højdesporng m m 8 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m z Højder af bygnnger eller træer uden passende reflekterende punkter kan bestemmes. I bunden måles afstand og hældnng - hvlket kræver et reflekterende laser-mål. Det øvre punkt kan der sgtes på med punktsøger / sgtekorn og behøver kke et reflekterence låser-mål, da kun hældnngen måles. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 29

31 Funktoner Trapez Ret laser mod øvre punkt. Ret laser mod 2. punkt m m m h y x h x y 7 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Trapez areal Leca DISTO TM D810 touch 79909b 0

32 Funktoner Opmålng To forskellge afstande (a og b) kan ndtastes for at markere defnerede målte længder. a = b 2 b 1 a a = b 2 b 1 a 1 2 b b Vælg tal m Indstl tal m Godkend værd "a". Indstl værd "b" m 7 Godkend værd "b" og start målng. 8 Bevæg apparatet langsomt langs opmålngslnjen. Afstanden tl det næste opmålngspunkt vses. 0,240 m mangler op tl næste 0,625 m afstand. Næste opmålngsafstand m m Når nstrumentet kommer nærmere end 0,1 m tl et opmålngspunkt, begynder det at bppe. Denne funkton kan stoppes ved at trykke på CLEAR/OFF-knappen. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 1

33 Funktoner Pythagoras (2-punkt) Sgt laser mod første mål. Sgt laser mod andet mål m 21.8 m m Resultatet vses hovedlnen. Tryk på måletasten 2 sek. funktonen aktverer automatsk Mnmum eller Maksmum målng. V anbefaler kun at bruge pythagoras tl ndrekte horsontal målng. Ved højdemålng (vertkal) er det mere præcst at anvende en funkton med hældnngsmålngen. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 2

34 Funktoner Pythagoras (-punkt) Sgt laser mod første mål. Sgt laser mod andet mål. Sgt laser mod tredje mål m m m m Resultatet vses hovedlnen. Tryk på måletasten 2 sek. funktonen aktverer automatsk Mnmum eller Maksmum målng. V anbefaler kun at bruge pythagoras tl ndrekte horsontal målng. Ved højdemålng (vertkal) er det mere præcst at anvende en funkton med hældnngsmålngen. Leca DISTO TM D810 touch 79909b

35 Funktoner Bredde 1x m Det er absolut nødvendgt at sgte med laser-loddet mod emnet m 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 1x 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende bredde beregnes m 6 Bekræft målng m Afstand tl emne 7 8 Gå ud gen m Leca DISTO TM D810 touch 79909b 4

36 Funktoner Dameter 1x 1 2 Ø Sgt laser-loddet mod mdten af det runde emne m 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 1x 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende dameter beregnes m 6 7 Flere resultater vses m m 2 Omkreds Rundt areal 8 Bekræft målng m Gå ud gen. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 5

37 Funktoner Areal fra foto 1x 1 2 Sgt vnkelret på den horsontale mdterlnje af området. Dette areal skal være helt fladt det vertkale plan m 2 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 2.015m 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende areal beregnes. 9.22m 2 6 Bekræft målng m m m Bredde Længde Omkreds 8 Gå ud gen. 9.22m 2 Leca DISTO TM D810 touch 79909b 6

38 Teknske specfcatoner Afstandsmålng Typsk måletolerance* ± 1,0 mm / ~1/16" *** Maksmum måletolerance** ± 2,0 mm / 0,08 n *** Typsk område * 250 m / 820 fod Rækkevdde ved ugunstge 120 m / 94 fod forhold **** Mndste enhed vst 0,1 mm / 1/2 n Power Range Technology Ø laserpunkt ved dstancer 6 / 0 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Hældnngsmålng Måletolerance for laserstråle***** -0.1 / +0.2 Måletolerance forhold tl ± 0.1 kabnet***** Område 60 Generelt Laserklasse 2 Lasertype 65 nm, < 1 mw Beskyttelsesklasse IP54 (støv- og vandstænkbeskyttet) Autom. laser-sluknng efter 90 s Autom. nstrument-sluknng efter 180 s Bluethooth Smart Bluethooth v4.0 Rækkevdde for Bluethooth <10 m Dmensoner (H x D x B) 61 x 1 x 164 mm 2.4 x 1.2 x 6.5 n Vægt 28 g / 8.4 ounce Temperaturområde: -Opbevarng -Anvendelse -Oplader -25 tl 60 C -1 tl 140 F -10 tl 50 C 14 tl 122 F -10 tl 40 C 14 tl 104 F Fotos / Screenshots Opløsnng for fotos Opløsnng for screenshots Flformat Download af galler 800 x 600 dp 240 x 400 dp JPG USB Batter (L-Ion) Specfceret spændng.7 V Kapactet 2,6 At Målnger med batteroplader Crka 4000 Opladnngstd Crka 4 t Output spændng 5,0 V Opladnngsstrøm 1 A * gælder for 100 % målreflekton (hvdmalet væg), lav baggrundsbelysnng, 25 ºC ** gælder for 10 tl 100 % målreflekton, høj baggrundsbelysnng, - 10 ºC tl + 50 ºC *** Tolerancer gælder fra 0,05 m tl 10 m med et konfdensnveau på 95%. Den maksmale tolerance kan afvge 0,1 mm/m mellem 10 m tl 0 m og 0,2 mm/m for afstande mellem 0 m og 100 m og 0, mm for afstande over 100 m. **** gælder for 100 % målreflekton, baggrundsbelysnng på omkrng lux ***** efter bruger-kalbrerng. Yderlgere vnkelrelateret afvgelse på +/- 0,01 pr grad op tl +/-45 hver kvadrat. Gælder ved rumtemperatur. For hele drftstemperaturområdet øges maksmum afvgelse med +/ Ved en anbefalet opbevarngstemperatur på -20 C tl +0 C (-4 F tl +86 F) kan batterer med 50% tl 100% opladnng opbevares op tl 1 år. Efter denne opbevarngsperode skal battererne genoplades. For præcse ndrekte resultater anbefales brug af statv. For præcse hæld- nngsmålnger bør tværgående hældnng undgås. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 7

39 Meddelseskoder Vedlgeholdelse Funktoner Afstandsmålng Mn/max-målng Permanent målng Opmålng Plus / Mnus Areal Trekant areal/ Volumen Trapez Maler-funkton (areal med partel målng). Pythagoras Smart Horsontal Mode / Indrekte højde Højdeprofl-målng Nvellerng Hældende emner Højdesporng Memory Bp Belyst farvedsplay Multfunktonelt endestykke Punktsøger (vsnngsskærm) Bluetooth Smart Brugertlpassede favortter Tmer Lang rækkevdde mode Beregner Fotos/screenshots Kompas Galler med USB download 2-punkt, -punkt 4x zoom, OV Hvs meddelelsen Error kke forsvnder, efter at nstrumentet er blevet tændt og slukket adskllge gange, kontaktes forhandleren. Hvs meddelelsen InFo vses med et nummer, trykkes på Clear-knappen og følgende anvsnnger følges: Nr. Årsag Udbedrng 156 Tværgående hældnng større end 10 Kontroller og juster nstrumentets tværgående hældnng. 162 Kalbrerngsfejl Sørg for at apparatet er placeret på en helt horsontal og flad overflade. Gentag kalbrerngsproceduren. Hvs fejlen opstår gen, kontaktes dn forhandler. 204 Beregnngsfejl Udfør målng gen. 240 Dataoverførselsfejl Gentag procedure. 252 Temperatur for høj Lad nstrumentet køle ned. 25 Temperatur for lav Varm nstrumentet op. 255 Modtager for svagt sgnal, måletd for lang 256 Modtaget sgnal for kraftgt 257 For meget baggrundslys 258 Målng udenfor måleområde Skft mål-overflade (f.eks. hvdt papr). Skft mål-overflade (f.eks. hvdt papr). Skyg for målområde. Korrekt område. 260 Laserstråle brudt Gentag målng. Rengør nstrumentet med fugtg, blød klud. Instrumentet må kke nedsænkes vand. Brug aldrg kraftge rengørngsmdler eller opløsnnger. Garant Lvstds-fabrksgarant Garantdæknng for hele produktets brugstd følge nternatonal begrænset garant fra Leca Geosystems. Grats reparaton eller udskftnng for alle produkter, som får defekter som et resultat af fejl materaler eller produkton hele produktets levetd. år, ngen omkostnnger Garanteret servce hvs produktet får defekt og kræver servce under normale brugsforhold, som beskrevet brugervejlednngen, uden yderlgere omkostnnger. For at få de " års garant" skal produktet regstreres på ndenfor 8 uger fra købsdato. Hvs produktet kke regstreres, gælder en perode med "2 år uden omkostnnger". Dameter Bredde Areal fra foto Leca DISTO TM D810 touch 79909b 8

40 Skkerhedsanvsnnger Personen med ansvar for nstrumentet skal sørge for at alle brugere forstår dsse anvsnnger og følger dem. Ansvarsområder Ansvar for producenten af det orgnale udstyr: Leca Geosystems AG Henrch-Wld-Strasse CH-945 Heerbrugg Internet: Vrksomheden ovenfor er ansvarlg for at levere produktet, ncl. brugervejlednng, komplet skker tlstand. Vrksomheden ovenfor er kke ansvarlg for tredjepartstlbehør. Ansvarsområder for personen med ansvar for nstrumentet: At forstå skkerhedsanvsnngerne på produktet og nstruktonerne brugervejlednngen. At være bekendt med lokale skkerhedsregler mht. ulykkesforebyggelse. Altd at undgå at uautorserede personer får adgang tl produktet. Afstandsmålng Hældnngsmålng Dataoverførsel med Bluetooth Ikke-tlladt anvendelse Brug af produktet uden nstrukton Brug udenfor de nævnte grænser Deaktverng af skkerhedssystemer og fjernelse af forklarende og advarende mærkater Åbnng af udstyret med værktøj (skruetrækkere etc.) Modfkaton eller ændrng af produktet Brug af tlbehør fra andre producenter uden udtrykkelg godkendelse Bevdst blændng af tredjepart; også mørke Utlstrækkelge skkerhedsforanstaltnnger på opmålngsstedet (f.eks. ved målng på veje, byggepladser etc.) Bevdst fejlagtg eller uansvarlg adfærd på stlladser, ved brug af stger, ved målng nær maskner, som kører, eller nær dele af maskner eller nstallatoner, som kke er afskærmede Sgte drekte mod solen ADVARSEL Vær opmærksom på fejlagtge målnger, hvs nstrumentet er defekt, eller hvs det er blevet tabt eller er fejlanvendt eller modfceret. Udfør testmålnger med jævne mellemrum. Især efter nstrumentet har været udsat for anormal brug, og før, under og efter vgtge målnger. FORSIGTIG Forsøg aldrg at reparere produktet selv. I tlfælde af beskadgelse kontaktes en lokal forhandler. ADVARSEL Ændrnger eller modfkatoner kke udtrykkelgt godkendt kan fratage brugeren retten tl at bruge udstyret. Begrænsnnger for brug Se afsnttet "Teknske specfcatoner". Apparatet er desgnet tl brug områder egnet tl menneskers permanente ophold. Brug kke produktet eksplosvt farlge områder eller kemsk aggressve områder. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 9

41 Skkerhedsanvsnnger Bortskaffelse ADVARSEL Brugte batterer må kke smdes ud med husholdnngsaffaldet. Skån mljøet og tag dem tl opsamlngsstederne overensstemmelse med natonale eller lokale regler. Produktet må kke smdes ud med husholdnngsaffaldet. Smd produktet ud overensstemmelse med de gældende natonale regler dt land. Følg de natonale og landespecfkke regler. Produktspecfk behandlng og affaldshåndterng kan downloades fra vores hjemmesde. Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) ADVARSEL Apparatet lever op tl de strengeste krav de relevante standarder og regler. Allgevel kan mulgheden for forstyrrelse af andre apparater kke helt udelukkes. Brug produktet med Bluetooth ADVARSEL Elektromagnetsk strålng kan gve forstyrrelse af andet udstyr, nstallatoner (f.eks. medcnsk udstyr så som pacemakere eller høreapparater) og fly. Det kan også påvrke mennesker og dyr. Forholdsregler: Selvom dette produkt lever op tl de mest krævende standarder og regler, kan rskoen for at skade af mennesker og dyr kke helt udelukkes. Brug kke produktet nær tankstatoner, kemske anlæg, områder med potentelt eksplosv luft og når sprængnnger udføres. Brug kke produktet nær medcnsk udstyr. Brug kke produktet fly. Brug kke produktet nær dn krop længere td. Laserklassfkaton Instrumentet laver synlge laserstråler, som udsendes fra nstrumentet: Det er et klasse 2 laserprodukt overensstemmelse med: IEC : 2014 "Stråleskkerhed for laserprodukter" Laserklasse 2 produkter: Se kke nd laserstrålen og ret den kke unødvendgt mod andre. Øje-beskyttelse klares normalt med undvge reakton ncl. blnkerefleksen. ADVARSEL At se drekte nd strålen med optske hjælpemdler (f.eks. kkkerter, teleskoper) kan være farlgt. FORSIGTIG Det kan være farlgt for øjnene at se drekte nd laserstrålen. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 40

42 Skkerhedsanvsnnger Beskrvelse Værd Bølgelængde nm Maksmum stråleeffekt < 1mW anvendt tl klassfkatn Impuls-gentagelsesfrekvens 20 MHz Impuls-varghed > 400 ps Stråle-afvgelse 0,16 x 0,6 mrad Mærknng Ret tl ændrnger forbeholdes (tegnnger, beskrvelser og teknske specfcatoner) uden varsel. Leca DISTO TM D810 touch 79909b 41

43 Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Schwez har et certfceret kvaltetsstyrngssystem, som lever op tl de nternatonale standarder for kvaltetsstyrng og kvaltetssystemer (ISO standard 9001) og mljøledelsessystemer (ISO standard 14001). Copyrght Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Schwez 2015 Oversættelse af orgnal tekst (79909b EN) Pat. Nr.: WO , WO , WO , WO , US , EP , US , US B2, Patents pendng Leca Geosystems AG CH-945 Heerbrugg (Swtzerland)

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - -

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning Laser Dstancer LD 40 da Betjenngsvejlednng Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte linielaser SWISS Technology by Leica Geosystems 759311_da_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:24:14 Uhr Simpelthen perfekt over hele linien! Med din Leica LINO L2 vil alt være

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere