MAND... 2: 1 KVINDE...

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE..."

Transkript

1 NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? : ER DE DANSK STATSBORGER? JA... 4: 1 NEJ... 2 VIL IKKE SVARE HVAD ER DERES CIVILSTAND? ER DE... INT.: LÆS OP ENLIG... 5: 1 GIFT... 2 REGISTRERET PARTNER... 3 SAMLEVENDE... 4 ENKE/ENKEMAND... 5 FRASKILT/SEPARERET... 6 VIL IKKE SVARE/VED IKKE (INT.: LÆS IKKE OP) HVILKEN SKOLEUDDANNELSE HAR DE? INT.: LÆS OP FOLKESKOLE SYV ÅR ELLER KORTERE... 6: 1 FOLKESKOLE 8 ELLER 9 ÅR... 2 MELLEMSKOLE/REALEKSAMEN ELLER 10. KLASSE... 3 HF ELLER STUDENTEREKSAMEN... 4 ANDEN UNGDOMSUDDANNELSE (EFG, HH)... 5 VED IKKE (INT.: LÆS IKKE OP) HAR DE EN ERHVERVSMÆSSIG UDDANNELSE? JA... 7: 1 NEJ... 2 VED IKKE... 3 BASE: HVIS JA I SPM 6 6A. HVILKEN ERHVERVSUDDANNELSE HAR DE? SPECIALARBEJDERUDDANNELSE... 8: 1 EFG-BASISÅR (MEN IKKE ANDEN DEL)... 2 FULDFØRT LÆRLING- EFG-UDDANNELSE... 3 ANDEN KORT UDDANNELSE, UNDER 3 ÅRS VARIGHED... 4

2 MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ 3-4 ÅRS VARIGHED PÅ UNIVERSITET ELLER ANDEN HØJERE LÆREANSTALT 5 LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OVER 4 ÅRS VARIGHED PÅ UNIVERSITET ELLER ANDEN HØJERE LÆRERANSTALT... 6 ANDEN UDDANNELSE (INT.: NOTÉR HVILKEN) VED IKKE UOPLYST IRRELEVANT VI VIL GERNE VIDE, HVOR MANGE PERSONER, DER ER I DERES HUSSTAND? INT: MED HUSSTAND MENES PERSONER MED FÆLLES ØKONOMI INT: HVIS "VED IKKE"/"VIL IKKE SIGE" TAST 99 BASE: 2 PERSONER ELLER FLERE I SPM : A. HVOR MANGE I HUSSTANDEN ER MELLEM 20 OG 66 ÅR? (ERHVERVSAKTIVE ALDER) INT: NOTÉR ANTAL PERSONER I HUSSTANDEN I DEN PÅGÆLDENDE ALDERSGRUPPE : B. HVOR MANGE ER 67 ÅR ELLER ÆLDRE? (PENSIONERET) INT: NOTÉR ANTAL PERSONER I HUSSTANDEN I DEN PÅGÆLDENDE ALDERSGRUPPE : C. HVOR MANGE ER MELLEM 16 OG 19 ÅR? (FRIVILLIG SKOLEGANG) INT: NOTÉR ANTAL PERSONER I HUSSTANDEN I DEN PÅGÆLDENDE ALDERSGRUPPE : D. HVOR MANGE BØRN ER MELLEM 6 OG 15 ÅR? (SKOLEALDER) INT: NOTÉR ANTAL PERSONER I HUSSTANDEN I DEN PÅGÆLDENDE ALDERSGRUPPE : E. OG HVOR MANGE BØRN ER UNDER 6 ÅR? (SMÅBØRN) INT: NOTÉR ANTAL PERSONER I HUSSTANDEN I DEN PÅGÆLDENDE ALDERSGRUPPE : ALT TAGET I BETRAGTNING, HVORDAN BEFINDER DE DEM I DERES NUVÆRENDE KOMMUNE? VIL DE SIGE, DE ER MEGET TILFREDS, TILFREDS, UTILFREDS, MEGET UTILFREDS ELLER HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS? MEGET TILFREDS... 15: 1 TILFREDS... 2 HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS (INT:ALLE MIDDELSVAR PLACERES HER)... 3 UTILFREDS... 4 MEGET UTILFREDS DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION OG SERVICE ER I DANMARK FORDELT MELLEM STATEN, REGIONERNE OG KOMMUNERNE. HVILKEN AF DISSE MENER DE HAR DEN STØRSTE INDFLYDELSE PÅ DERES HVERDAG?

3 STATEN... 16: 1 REGIONERNE... 2 KOMMUNERNE I HVILKEN GRAD MENER DE, AT BESLUTNINGER TAGET AF KOMMUNALE MYNDIGHEDER I DERES KOMMUNE HAR INDFLYDELSE PÅ DERES HVERDAG? VIL DE SIGE I MEGET HØJ GRAD, I HØJ GRAD, I NOGEN GRAD, I MINDRE GRAD ELLER SLET IKKE? I MEGET HØJ GRAD... 17: 1 I HØJ GRAD... 2 I NOGEN GRAD... 3 I MINDRE GRAD... 4 SLET IKKE ALT TAGET I BETRAGTNING, HVOR TILFREDS ER DE MED DEN MÅDE, DERES KOMMUNE HAR HÅNDTERET DE PROBLEMER, SOM KOMMUNEN STÅR OVER FOR? PÅ EN SKALA FRA 0 (MEGET UTILFREDS) TIL 10 (MEGET TILFREDS), HVOR VIL DE DA PLACERE DERES HOLDNING? INT.: FOR "VED IKKE" TAST : HVOR INTERESSERET ER DE I POLITIK. VIL DE SIGE, AT DE ER MEGET INTERESSERET I POLITIK, NOGET INTERESSERET, KUN LIDT INTERESSERET, ELLER SLET IKKE INTERESSERET? MEGET INTERESSERET... 19: 1 NOGET INTERESSERET... 2 KUN LIDT INTERESSERET... 3 SLET IKKE INTERESSERET... 4 FOLK KAN HAVE FORSKELLIG GRAD AF INTERESSE I FORSKELLIGE POLITIKOMRÅDER. HVOR INTERESSERET ER DE I HVER AF FØLGENDE OMRÅDER... 14A. KOMMUNALPOLITIK?? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET MEGET INTERESSERET... 20: 1 NOGET INTERESSERET... 2 KUN LIDT INTERESSERET... 3 SLET IKKE INTERESSERET B. LANDSPOLITIK?? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET MEGET INTERESSERET... 21: 1 NOGET INTERESSERET... 2 KUN LIDT INTERESSERET... 3 SLET IKKE INTERESSERET C. EUROPAPOLITIK?? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET MEGET INTERESSERET... 22: 1 NOGET INTERESSERET... 2

4 KUN LIDT INTERESSERET... 3 SLET IKKE INTERESSERET D. INTERNATIONAL POLITIK?? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET MEGET INTERESSERET... 23: 1 NOGET INTERESSERET... 2 KUN LIDT INTERESSERET... 3 SLET IKKE INTERESSERET HVOR OFTE DISKUTERER DE LOKALPOLITISKE FORHOLD MED ANDRE? VIL DE SIGE DAGLIGT, FÅ GANGE OM UGEN, FÅ GANGE OM MÅNEDEN, SJÆLDNERE ELLER ALDRIG? DAGLIGT... 24: 1 FÅ GANGE OM UGEN... 2 FÅ GANGE OM MÅNEDEN... 3 SJÆLDNERE... 4 ALDRIG... 5 HER ER NOGLE FÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FORSKELLIGE SERVICEOMRÅDER. MANGE KENDER IKKE SVARENE PÅ DISSE SPØRGSMÅL, SÅ HVIS DER ER NOGLE, DE IKKE KENDER SVARET PÅ, SÅ BARE FORTÆL MIG DET, OG VI VIL GÅ VIDERE. 16. ANSVARET FOR ADMINISTRATION OG SERVICE ER I DANMARK FORDELT MELLEM KOMMUNER, REGIONER OG STATEN. NOGLE GANGE KAN DET VÆRE SVÆRT AT SIGE PRÆCIST, HVEM DER ER ANSVARLIG FOR HVILKE OPGAVER. ALLIGEVEL VIL JEG STILLE DEM NOGLE FÅ SPØRGSMÅL HEROM. FOR EKSEMPEL, HVEM BESTEMMER STØRRELSEN AF FOLKEPENSIONEN? ER DET...? INT: LÆS OP KOMMUNALBESTYRELSEN... 25: 1 REGIONSRÅDET... 2 FOLKETINGET... 3 VED IKKE (INT.: LÆS IKKE OP) OG HVEM ER ANSVARLIG FOR AT BEHANDLE BYGGETILLADELSER? ER DET...? INT: LÆS OP KOMMUNERNE... 26: 1 REGIONERNE... 2 STATEN... 3 VED IKKE (INT.: LÆS IKKE OP) HVEM ER ANSVARLIG FOR AT SØRGE FOR HJEMMEHJÆLP OG PLEJEHJEM TIL DE ÆLDRE? ER DET...? INT: LÆS OP KOMMUNERNE... 27: 1 REGIONERNE... 2 STATEN... 3 VED IKKE (INT.: LÆS IKKE OP) HVOR HØJ ER UDSKRIVNINGSPROCENTEN (KOMMUNESKATTEN AF PERSONLIG INDKOMST) I DERES KOMMUNE? Skriv svaret som procent med én decimal bv Ved ikke

5 HVIS "VED IKKE" I SPM 19 19B. HAR DE ALLIGEVEL EN IDÉ OM, HVOR HØJ DEN CIRKA ER? JA... 29: 1 NEJ... 2 BASE: HVIS "JA" I SPM 19B 19C. HVOR HØJ ER DEN CIRKA? INT.: ANGIVES EN ENKELT PCT. SKRIVES PROCENTEN MED EN DECIMAL. INT.: VED INTERVAL SKRIVES BEGGE PROCENTER MED EN DECIMAL) : HVIS DE HAVDE MULIGHED FOR AT BESTEMME KOMMUNESKATTENS STØRRELSE OG DEN MÅDE, KOMMUNEN BRUGER PENGENE PÅ, HVAD VILLE DE SÅ FORETRÆKKE? INT: LÆS OP LAVERE SKAT OG MINDRE OFFENTLIG SERVICE... 31: 1 SAMME SKAT OG SAMME OFFENTLIGE SERVICE... 2 HØJERE SKAT OG MERE OFFENTLIG SERVICE HVOR REGELMÆSSIGT HAR DE STEMT VED KOMMUNALVALG? VIL DE SIGE HVER GANG, NÆSTEN HVER GANG, EN GANG IMELLEM, MEGET SJÆLDENT ELLER ALDRIG? HVER GANG... 32: 1 NÆSTEN HVER GANG... 2 NU OG DA... 3 MEGET SJÆLDENT... 4 ALDRIG... 5 HAR IKKE HAFT STEMMERET VED KOMMUNALVALG FORESTIL DEM, AT DER BLEV AFHOLDT KOMMUNALVALG I MORGEN. HVOR SANDSYNLIGT ER DET, AT DE VILLE STEMME? VILLE DE HELT SIKKERT STEMME, SANDSYNLIGVIS STEMME, SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME ELLER HELT SIKKERT IKKE STEMME? VILLE HELT SIKKERT STEMME... 33: 1 VILLE SANDSYNLIGVIS STEMME... 2 VILLE SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME... 3 VILLE HELT SIKKERT IKKE STEMME... 4 HAR IKKE STEMMERET... 5 BASE: VIL STEMME (SPM 22 1 EL. 2) 23B1. HVILKET PARTI ELLER LISTE VILLE DE STEMME PÅ? SOCIALDEMOKRATIET... 34: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 LIBERAL ALLIANCE... 9 VENSTRE... 10

6 FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI EN LOKAL LISTE VED IKKE NÆGTER AT SVARE BASE: VIL SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME (SPM 22 3) 23B2. I TILFÆLDE AF, AT DE ALLIGEVEL STEMTE, HVILKET PARTI VILLE DE DA STEMME PÅ? SOCIALDEMOKRATIET... 34: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 LIBERAL ALLIANCE... 9 VENSTRE FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI EN LOKAL LISTE VED IKKE NÆGTER AT SVARE ALT TAGET I BETRAGTNING, HVOR TILFREDS ER DE MED DEN MÅDE DET LOKALE DEMOKRATI FUNGERER PÅ I DERES KOMMUNE? ER DE MEGET TILFREDS, NOGET TILFREDS, IKKE SÆRLIG TILFREDS ELLER SLET IKKE TILFREDS MED DEN MÅDE, DEMOKRATIET FUNGERER PÅ I DERES KOMMUNE? MEGET TILFREDS... 36: 1 NOGET TILFREDS... 2 IKKE SÆRLIG TILFREDS... 3 SLET IKKE TILFREDS... 4 JEG VIL NU LÆSE NOGLE UDSAGN. FOR HVERT UDSAGN BEDER JEG DEM SIGE, OM DE ER HELT ENIG, DELVIS ENIG, DELVIS UENIG, HELT UENIG, ELLER HVERKEN ENIG ELLER UENIG. 25A. KOMMUNALPOLITIKERNE I DENNE KOMMUNE INTERESSERER SIG IKKE RET MEGET FOR, HVAD BORGERNE MENER. HELT ENIG... 37: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG B. JEG KUNNE GØRE ET LIGESÅ GODT ARBEJDE SOM MEDLEM AF KOMMUNALBESTYRELSEN, SOM DE FLESTE ANDRE. HELT ENIG... 38: 1 DELVIS ENIG... 2

7 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG C. KOMMUNALPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE ER UNDERTIDEN SÅ KOMPLICERET, AT EN PERSON SOM MIG IKKE FORSTÅR, HVAD DER FOREGÅR. HELT ENIG... 39: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG D. DET LOKALE DEMOKRATI ER IKKE SÅ VIGTIGT SÅ LÆNGE DEN OFFENTLIGE SERVICE BEVARES. HELT ENIG... 40: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG HVOR GODT INFORMERET MENER DE, AT DE ER MED HENSYN TIL, HVAD DER SKER KOMMUNALPOLITISK I DERES KOMMUNE? VIL DE SIGE, AT DE ER MEGET GODT INFORMERET, GODT INFORMERET, NOGENLUNDE INFORMERET, KUN LIDT INFORMERET ELLER SLET IKKE INFORMERET? MEGET GODT INFORMERET... 41: 1 GODT INFORMERET... 2 NOGENLUNDE INFORMERET... 3 KUN LIDT INFORMERET... 4 SLET IKKE INFORMERET... 5 HER ER NOGLE FÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE KOMMUNALBESTYRELSEN I DERES KOMMUNE. MANGE KENDER IKKE SVARENE PÅ DISSE SPØRGSMÅL, SÅ HVIS DER ER NOGLE, DE IKKE KENDER SVARET PÅ, SÅ BARE FORTÆL MIG DET, OG VI VIL GÅ VIDERE. 28. VED DE, HVEM DER IFØLGE LOVEN ER DEN ØVERSTE POLITISKE MYNDIGHED I DERES KOMMUNE? INT: SVARMULIGHEDERNE SKAL LÆSES HØJT JA, BORGMESTEREN... 43: 1 JA, ØKONOMIUDVALGET... 2 JA, KOMMUNALBESTYRELSEN... 3 NEJ, VED DET IKKE KAN DE FORTÆLLE MIG NAVNET PÅ BORGMESTEREN I DERES KOMMUNE? INT.: HVIS JA, NOTER NAVN JA (INT.: NOTÉR BORGMESTERENS NAVN)... 44: 1 NEJ HVILKET PARTI TILHØRER BORGMESTEREN I DERES KOMMUNE? SOCIALDEMOKRATIET... 45: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3

8 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 DEMOKRATISK FORNYELSE... 9 VENSTRE FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI EN LOKAL LISTE VED IKKE KAN DE OGSÅ FORTÆLLE MIG HVILKET PARTI, DER FOR TIDEN HAR FLEST MEDLEMMER I KOMMUNALBESTYRELSEN? SOCIALDEMOKRATIET... 46: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 DE GRØNNE... 6 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 DEMOKRATISK FORNYELSE... 9 VENSTRE FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI EN LOKAL LISTE VED IKKE HVIS DE BETRAGTER FORHOLDENE I DERES KOMMUNE, HVOR MANGE KOMMUNALPOLITIKERE MENER DE MISBRUGER DERES MAGT TIL PERSONLIG FORDEL? VIL DE SIGE INGEN AF DEM, KUN FÅ, EN DEL AF DEM, DE FLESTE ELLER NÆSTEN ALLE? INGEN AF DEM... 47: 1 KUN FÅ... 2 EN DEL AF DEM... 3 DE FLESTE... 4 DEM ALLE... 5 JEG VIL IGEN LÆSE NOGLE UDSAGN OP. FOR HVERT UDSAGN BEDER JEG DEM SIGE, OM DE ER HELT ENIG, DELVIS ENIG, DELVIS UENIG, HELT UENIG, ELLER HVERKEN ENIG ELLER UENIG. 33A. LANDSPOLITIKKEN ER UNDERTIDEN SÅ KOMPLICERET, AT EN PERSON SOM JEG IKKE FORSTÅR, HVAD DER FOREGÅR. HELT ENIG... 48: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG B. JEG ANSER MIG SELV SOM VEL KVALIFICERET TIL AT DELTAGE I KOMMUNALPOLITIK. HELT ENIG... 49: 1

9 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG C. I DENNE KOMMUNE ER DE POLITISKE PARTIER KUN INTERESSERET I VORES STEMMER -- IKKE I VORES MENINGER. HELT ENIG... 50: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG D. JEG HAR EN NOGENLUNDE FORSTÅELSE AF DE VIGTIGSTE POLITISKE SPØRGSMÅL, SOM VEDRØRER MIN KOMMUNE. HELT ENIG... 51: 1 DELVIS ENIG... 2 HVERKEN ENIG ELLER UENIG... 3 DELVIS UENIG... 4 HELT UENIG... 5 NU VIL VI STILLE NOGLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FOLKETINGSVALG HVOR REGELMÆSSIGT HAR DE STEMT VED FOLKETINGSVALG? VIL DE SIGE HVER GANG, NÆSTEN HVER GANG, NU OG DA, MEGET SJÆLDENT ELLER ALDRIG? HVER GANG... 62: 1 NÆSTEN HVER GANG... 2 NU OG DA... 3 MEGET SJÆLDENT... 4 ALDRIG... 5 HAR IKKE HAFT STEMMERET VED FOLKETINGSVALG FORESTIL DEM, AT DER SKAL AFHOLDES FOLKETINGSVALG I MORGEN. HVOR SANDSYNLIGT ER DET, AT DE VILLE STEMME? VILLE DE HELT SIKKERT STEMME, SANDSYNLIGVIS STEMME, SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME ELLER HELT SIKKERT IKKE STEMME? VILLE HELT SIKKERT STEMME... 63: 1 VILLE SANDSYNLIGVIS STEMME... 2 VILLE SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME... 3 VILLE HELT SIKKERT IKKE STEMME... 4 HAR IKKE STEMMERET TIL FOLKETINGSVALG... 5 BASE: VIL STEMME VED FOLKETINGSVALG (SPM 38 1 EL. 2) 39B1. HVILKET PARTI VILLE DE STEMME PÅ? SOCIALDEMOKRATIET... 64: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4

10 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 NY ALLIANCE... 6 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 DEMOKRATISK FORNYELSE... 9 VENSTRE FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI VED IKKE NÆGTER AT SVARE BASE: VIL SANDSYNLIGVIS IKKE STEMME VED FOLKETINGSVALG (SPM 38 3) 39B2. I TILFÆLDE AF, AT DE ALLIGEVEL STEMTE, HVILKET PARTI VILLE DE DA STEMME PÅ? SOCIALDEMOKRATIET... 65: 1 RADIKALE VENSTRE... 2 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI... 3 CENTRUM DEMOKRATERNE... 4 SOCIALISTISK FOLKEPARTI... 5 DE GRØNNE... 6 DANSK FOLKEPARTI... 7 KRISTELIGT FOLKEPARTI... 8 DEMOKRATISK FORNYELSE... 9 VENSTRE FREMSKRIDTSPARTIET ENHEDSLISTEN ANDET LANDSPOLITISK PARTI VED IKKE NÆGTER AT SVARE NOGLE MENNESKER HAR MEGET KONTAKT OG OMGANG MED ANDRE, SOM BOR I DERES NABOLAG. ANDRE HAR MEGET LIDT KONTAKT. NU VIL VI GERNE VIDE, HVORLEDES DET FORHOLDER SIG FOR DEM? 46A. HVOR OFTE SKER DET, AT DE... SNAKKER MED NABOER OM PROBLEMER I OMRÅDET? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET OFTE... 73: 1 ENGANG IMELLEM... 2 SJÆLDENT... 3 ALDRIG B. HVOR OFTE SKER DET, AT DE... BESØGER HINANDEN? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET OFTE... 74: 1 ENGANG IMELLEM... 2 SJÆLDENT... 3 ALDRIG... 4

11 46C. HVOR OFTE SKER DET, AT DE... HJÆLPER HINANDEN MED PRAKTISKE GØREMÅL? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET OFTE... 75: 1 ENGANG IMELLEM... 2 SJÆLDENT... 3 ALDRIG D. HVOR OFTE SKER DET, AT DE... DISKUTERER ELLER SKÆNDES OM FORSKELLIGE EMNER? INT.: LÆS OP FØRSTE GANG OG ELLERS HVIS RESP. HAR BRUG FOR DET OFTE... 76: 1 ENGANG IMELLEM... 2 SJÆLDENT... 3 ALDRIG... 4 JEG HAR TIL SIDST NOGLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DERES EGEN SITUATION. 47. FORUDEN BRYLLUPPER, BEGRAVELSER OG BARNEDÅB, HVOR OFTE DELTAGER DE I GUDSTJENESTER OG ANDRE RELIGIØSE SAMMENKOMSTER? VIL DE SIGE MINDST ÉN GANG OM UGEN, MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN, MINDST ÉN GANG OM ÅRET, SJÆLDNERE END EN GANG OM ÅRET ELLER ALDRIG. MINDST ÉN GANG OM UGEN... 77: 1 MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN... 2 MINDST ÉN GANG OM ÅRET... 3 SJÆLDNERE END EN GANG OM ÅRET... 4 ALDRIG HAR DE FOR TIDEN ET INDTÆGTSGIVENDE ARBEJDE? (INT: I TILFÆLDE HVOR RESPONDENTEN ER TØVENDE:) SOM LØNNET ARBEJDE ANSES OGSÅ ARBEJDE HOS ET FAMILIEMEDLEM PÅ EN GÅRD, I EN FORRETNING, ELLER EN HVER ANDEN FORM FOR FAMILIEVIRKSOMHED, OG HVOR DER IKKE ER AFTALE OM LØN. INT: I BESVARELSEN SKAL ALT ARBEJDE PÅ 1 TIME OM UGEN ELLER MERE INKLUDERES JA... 78: 1 NEJ... 2 BASE: HAR INDTÆGTSGIVENDE ARBEJDE 49. HAR DE ET FAST ANTAL ARBEJDSTIMER ELLER VARIERER DISSE? INT: KUN LØNNET ARBEJDE SKAL INKLUDERES HAR FAST ANTAL ARBEJDSTIMER... 79: 1 HAR VARIERENDE ANTAL ARBEJDSTIMER... 2 HAR ALMINDELIGVIS IKKE LØNNET ARBEJDE... 3 BASE: HAR FAST ANTAL ARBEJDSTIMER 54. HVILKE AF FØLGENDE BESKÆFTIGELSESKATEGORIER TILHØRER DE ELLER HAR DE TILHØRT: ANSAT, ANSAT MED TILSYNSFØRENDE OPGAVER, ANSAT MED LEDELSESOPGAVER ELLER SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE? ANSAT... 84: 1 ANSAT MED TILSYNSFØRENDE OPGAVER... 2 ANSAT MED LEDELSESOPGAVER... 3 SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE... 4

12 BASE: ANSAT (SPM 54 1 TIL 3) 55. ER/VAR DERES (NORMALE) ARBEJDE I EN PERSONLIG EJET VIRKSOMHED, ET AKTIESELSKAB, EN ORGANISATION, EN KOMMUNE, ET AMT ELLER STATEN? PERSONLIG EJET VIRKSOMHED... 85: 1 ET AKTIESELSKAB... 2 EN ORGANISATION... 3 EN KOMMUNE... 4 ET AMT... 5 STATEN... 6 VED IKKE/KAN IKKE HUSKE ER/VAR DERES ALMINDELIGE ARBEJDSSTED INDEN FOR ELLER UDEN FOR DEN KOMMUNE, HVOR DE NU BOR? INDEN FOR... 86: 1 UDEN FOR... 2 HAR/HAVDE IKKE FAST ARBEJDSSTED (REJSER/REJSTE MEGET)... 3 VED IKKE/KAN IKKE HUSKE... 4 BASE: HVIS RESP. IKKE HAR LØNNET ARBEJDE, OG ER GIFT, SAMBOENDE EL. LEVER I REG. PARTNERSKAB (SPM 28 2 OG SPM 4 2 TIL 4). 57. HAR DERES ÆGTEFÆLLE/PARTNER, SAMLEVER (HOVEDFORSØRGER) FOR TIDEN ET INDTÆGTSGIVENDE ARBEJDE? (INT: I TILFÆLDE HVOR RESPONDENTEN ER TØVENDE:) SOM LØNNET ARBEJDE ANSES OGSÅ ARBEJDE HOS ET FAMILIEMEDLEM PÅ EN GÅRD, I EN FORRETNING, ELLER EN HVER ANDEN FORM FOR FAMILIEVIRKSOMHED, OG HVOR DER IKKE ER AFTALE OM LØN. INT.: I BESVARELSEN SKAL ALT ARBEJDE PÅ 1 TIME OM UGEN ELLER MERE INKLUDERES. JA... 87: 1 NEJ... 2 BASE: "NEJ" I SPM HVAD ER DERES ÆGTEFÆLLES/PARTNERS/SAMLEVERS (HOVEDFORSØRGERS) HOVEDAKTIVITET TIL FORSØRGELSE? STUDERENDE ELLER ELEV... 88: 1 BARSEL- ELLER FORÆLDREORLOV... 2 HJEMMEGÅENDE (KVINDE/MAND UDEN ANDEN INDKOMST)... 3 FORSØRGET AF ET FAMILIEMEDLEM... 4 ARBEJDSLØS (BÅDE KORT TID OG LANG TID)... 5 PENSIONIST ELLER MODTAGER AF ANDRE SOCIALE YDELSER... 6 PERSONLIG FORMUE, LÅN ELLER STIPENDIUM/STIPENDIER... 7 ANDRE AKTIVITETER ELLER FORMER FOR LEVEBRØD... 8 VED IKKE EJER ELLER LEJER DE DERES BOLIG? EJER... 98: 1 LEJE... 2 ANDELSBOLIG... 3 ANDEN BOLIGFORM... 4

13 INDTAST RESPONDENTENS NAVN: INT: VÆR MEGET OMHYGGELIG NÅR DU SKRIVER NAVNET, - BED EVT. RESPONDENTEN OM AT STAVE DET FOR DIG : INDTAST GADENAVN OG HUSNUMMER (EVT. ETAGENR): : INDTAST POSTNUMMER: : INDTAST BYNAVN: : NOTÉR NAVN NOTÉR GADENAVN OG NR. NOTÉR POSTNUMMER NOTÉR BYNAVN VEND TILBAGE OG KONTROLÉR ALLE OPLYSNINGER ER ALT KORREKT (Y/N) TAK SKAL DE HAVE, DE VIL I LØBET AF DEN KOMMENDE UGE MODTAGE ET SPØRGESKEMA. SIG PÆNT TAK OG FARVEL.

14 Spørgsmål 1. Meget utilfreds De danske kommuner har ansvaret for forskellige former for service, heriblandt: - Ydelser, omsorg og pleje til ældre - Ydelser og anden hjælp til personer på social bistand - Børnepasning - Udstedelse af tilladelser og bevillinger - Tildeling af tilskud til organisationer og andre aktiviteter - Informering om kommunal service og politik Hvor tilfreds er De i almindelighed med disse former for service i Deres kommune? Angiv Deres holdning på en skala fra 0 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds). 1 Meget tilfreds Ved ikke Spørgsmål 2. Meget utilfreds Kommunerne stiller også forskellige faciliteter til rådighed. Disse inkluderer blandt andet - Sports-, fritids- og kulturfaciliteter - Parker og grønne områder og deres vedligeholdelse - Veje og vedligeholdelse af disse Hvor tilfreds er De i almindelighed med disse faciliteter i Deres kommune? 2 Meget tilfreds Ved ikke 2.A. Hvordan er De alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger (hvis De ikke har kendskab til enkelte af disse beder vi Dem sætte kryds under "uaktuelt").: Meget Delvis Delvis Meget Ved Uaktuelt tilfreds tilfreds utilfreds utilfreds ikke a. Boligerne og boligområderne i kommunen b. Kommunens indsats for trafiksikkerheden c. Pasningstilbuddene til børn d. Kommunens indsats for miljøet e. Kommunens indsats for de arbejdsløse

15 f. Fritidstilbuddene i kommunen g. De kommunale skoler h. Biblioteker i. Kulturelle tilbud i kommunen j. Kommunens indsats overfor erhvervslivet k. Betjeningen på kommunens kontorer l. Kommunens tilbud til ældre Spørgsmål 3. Hvor meget mener De, at borgmesteren og kommunalpolitikerne i Deres kommune i almindelighed tager hensyn til, hvad borgerne mener, når de træffer deres beslutninger? Sæt kun ét kryds 3 Slet ikke Kun lidt Noget En hel del Meget Ved ikke A1 A2 A3 A4 A5 A8 Spørgsmål 4. Hvor ofte mener De, at kommunalpolitikerne i Deres kommune tilsidesætter (deres egne) personlige interesser, når de træffer politiske beslutninger? Sæt kun ét kryds 4 Altid For det meste Af og til Kun sjældent Aldrig Ved ikke A1 A2 A3 A4 A5 A8 Spørgsmål 5. Nedenfor finder De to påstande (A og B). Angiv venligst hvilken af de to påstande, som efter Deres opfattelse, bedst beskriver situationen i Deres kommune? A. De fleste kommunalpolitikere i denne kommune er dygtige folk, som almindeligvis ved, hvad de gør. Sæt kun ét kryds 5 A1

16 B. De fleste kommunalpolitikere i denne kommune ser ikke ud til at vide, hvad de foretager sig. Ved ikke A2 A8 Spørgsmål 6. Og hvis De ligeledes betragter følgende to påstande (A og B), hvilken af disse beskriver, efter Deres opfattelse, bedst situationen i Deres kommune? A. Resultatet af et kommunalvalg har stor betydning for, hvilke politiske beslutninger, der træffes her i kommunen. B. Resultatet af et kommunalvalg har kun lille betydning for, hvilke politiske beslutninger, der træffes her i kommunen. Ved ikke Sæt kun ét kryds 6 A1 A2 A8 Spørgsmål 7. Nedenfor følger en række påstande vedrørende kommunalpolitikere og kommuner. De bedes angive i hvilket omfang De er enig eller uenig i disse påstande. a. Kommunalbestyrelsens arbejde har stor betydning for, om kommunen er god at bo i b. Det spiller ingen rolle for kommunens politik, hvilke partier der sidder på magten c. Borgmesteren har på godt og ondt haft stor indflydelse på udviklingen af kommunen Helt enig Delvis enig Hverke n enig el. uenig Delvis uenig Helt uenig Sæt ét kryds i hver linie Ved ikke A1 A2 A3 A4 A5 A8 7 A1 A2 A3 A4 A5 A8 8 A1 A2 A3 A4 A5 A8 9

17 Spørgsmål 8. Nu vil vi gerne vide lidt mere om, hvad De personligt anser som det væsentligste for et godt lokalt selvstyre. Hvis De er tvunget til at vælge, hvilken af de følgende to påstande passer bedst til Deres eget personlige synspunkt? A. For mig er et godt lokalt selvstyre fortrinsvis, et spørgsmål om kommunen lever op til min opfattelse af, hvad der er det væsentlige for et lokalt demokrati. B. For mig er et godt lokalt selvstyre fortrinsvis, et spørgsmål om hvordan kommunen håndterer lokale problemer og tilvejebringer den nødvendige service og faciliteter. Ved ikke Sæt kun ét kryds 10 A1 A2 A8 Spørgsmål 9. Slet ikke Alt taget i betragtning, hvor godt lever Deres kommune op til Deres personlige opfattelse af, hvad der udgør et godt lokalt selvstyre? Angiv venligst Deres svar på skalaen nedenfor. 11 Meget godt Ved ikke Spørgsmål 10. Nedenfor er nævnt navnene på forskellige institutioner såsom politiet, Regeringen og den offentlige administration. Angiv venligst på skalaen nedenfor, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner. Sæt venligst et kryds for hver institution. Slet ingen Meget Ved tillid stor tillid ikke a. Kommunalbestyrelsen 12 b. Borgmesteren 13 c. Regeringen 14 d. De politiske partier 15

18 e. Folketinget 16 f. Domstolene 17 g. Den offentlige forvaltning 18 h. Politiet 19 i. Lokalpolitikere 20 j. Folketingspolitikere 21 k. Den Europæiske union (EU) 22 NB: TIL DENNE LISTE SKAL SOM NY TILFØJES: Regionsrådet (efter nuværende b) Regionsrådsformanden (efter regionsrådet) for regionsrådet Regionspolitikerne (efter nuværende i) Spørgsmål 11. Meget dårligt Hvordan synes De alt i alt, at borgmesteren i Deres kommune har klaret sig på borgmesterposten? 23 Dårligt Hverken godt eller dårligt Godt Meget godt Ved ikke A1 A2 A3 A4 A5 A8 Spørgsmål 12. Stemte De ved det seneste kommunalvalg d. 15. November eller var der noget der forhindrede Dem eller gjorde det uaktuelt for Dem at stemme? Nej stemte ikke, men havde stemmeret (Gå til spørgsmål 29) Nej stemte ikke, havde ikke stemmeret (Gå til spørgsmål 29) Ja, jeg stemte (Gå til spørgsmål 25) Sæt kun ét kryds 24 A1 A2 A3

19 Kan ikke huske det/ved ikke (Gå til spørgsmål 29) A8 Spørgsmål 13. Hvilket parti/liste stemte De på? Sæt kun ét kryds 25 Socialdemokratiet A 1 Radikale Venstre A 2 Det Konservative Folkeparti A 3 Centrum Demokraterne A 4 Socialistisk Folkeparti A 5 Dansk Folkeparti A 7 Kristeligt Folkeparti A 8 Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet landspolitisk parti En lokal liste A10 A11 A12 A13 A14 Stemte blankt eller indleverede en ugyldig stemmeseddel (Gå til spørgsmål 28) A15 Kan ikke huske Vil ikke svare A98 A99

20 Spørgsmål 14. Stemte De på listen (satte krydset ud for partiets/listens navn) eller på en kandidat (satte krydset ud for en af kandidaternes navne)? Sæt kun ét kryds 26 Stemte på listen (Gå til spørgsmål 28) A1 Stemte på en kandidat (Gå til spørgsmål 27) A2 Ved ikke/kan ikke huske det (Gå til spørgsmål 28) A8 Spørgsmål 15. Nedenfor er anført forskellige måder, hvorpå borgerne kan forsøge at påvirke kommunale beslutninger. Angiv venligst, om De gennem de seneste to år har foretaget Dem nogle af de nævnte ting med det mål at påvirke de kommunale myndigheder. Ja Nej Sæt ét kryds i hver linie Kan ikke huske a. Deltaget i et møde vedrørende et spørgsmål om dit nabolag eller kommune A1 A2 A3 27 b. Deltaget i andre organiserede aktiviteter vedrørende dit nabolag eller et lokalt spørgsmål A1 A2 A3 28 c. Underskrevet en protest- eller støtteskrivelse vedrørende et lokalt spørgsmål A1 A2 A3 29 d. Taget initiativ til eller aktivt støttet afholdelsen af en lokal folkeafstemning A1 A2 A3 30 e. Kontaktet en kommunalpolitiker A1 A2 A3 31 f. Kontaktet et politisk parti i kommunen A1 A2 A3 32 g. Deltaget i aktiviteter i en lokal partiorganisation A1 A2 A3 33 h. Kontaktet en kommunal embedsmand A1 A2 A3 34 i. Kontaktet en lokal aktionsgruppe, organisation eller forening A1 A2 A3 35 j. Deltaget i aktiviteter i en aktionsgruppe, organisation eller forening vedrørende et lokalt spørgsmål A1 A2 A3 36 k. Givet eller rejst penge til et lokalt formål A1 A2 A3 37

21 l. Indgivet en formel klage eller anke over Deres kommune A1 A2 A3 38 m. Kontaktet eller skrevet et brev til en avis eller været omtalt i (lokale) medier vedrørende et lokalt spørgsmål A1 A2 A3 39 Spørgsmål 16. Venstre I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De i almindelighed placere Deres synspunkter på en sådan skala. Angiv venligst på skalaen nedenfor Deres position. 40 Højre Ved ikke Spørgsmål 17. Er De medlem af et politisk parti? Sæt et kryds og notér evt. 41 A1 Ja, hvilket A2 Nej Spørgsmål 18. I hvor mange andre foreninger, klubber og organisationer er De medlem (eksklusiv medlemskab af politisk parti)? Angiv antal 42 Antal Spørgsmål 19. Ved De, hvor mange timer De gennemsnitlig har anvendt om ugen på frivilligt (ulønnet) organisations- arbejde i politiske partier eller andre foreninger, klubber eller organisationer gennem de sidste 12 måneder? Medregn også ulønnet arbejde for organisationer, som De ikke er medlem af. Angiv antal timer pr. uge 43 Timer pr. uge

22 Spørgsmål 20. Hvor ofte Nedenfor er nævnt nogle få ting, som personer somme tider foretager sig som del af deres aktivitet i organisationer, foreninger eller i forbindelse med deres arbejde. De bedes ud for hver af disse angive, hvor ofte De foretager disse aktiviteter. Nogle gange om ugen Nogle gange om måneden Nogle gange om året Aldrig el. næsten aldrig Sæt ét kryds i hver linie Ved ikke a. deltager De i beslutninger på et møde A1 A2 A3 A4 A8 44 b. planlægger eller leder De et møde A1 A2 A3 A4 A8 45 c. forbereder eller holder De en tale under et møde A1 A2 A3 A4 A8 46 d. skriver De en tekst på mindst et par sider (se bort fra private breve) A1 A2 A3 A4 A8 47 Spørgsmål 21. Omtrent hvor ofte har De gennem de seneste 12 måneder hjulpet pårørende uden for husstanden, venner, naboer eller andre uden betaling? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Sæt kun ét kryds 48 Kan ikke huske det/ved det ikke A1 A2 A3 A4 A8 Spørgsmål 22. Hvor meget føler De Dem tilknyttet til følgende geografiske områder? Angiv på nedenstående skala, hvor stærk tilknytning De personligt oplever til hvert af områderne. Hvor tilknyttet er De til Slet ingen Meget stærk Ved tilknytning tilknytning ikke a. bydelen eller landsbyen/ sognet, hvor De bor? 49 b. den kommune De bor i? 50 c. den region, hvori De bor? 51 d. den landsdel De bor i? 52

23 e. Danmark som helhed? 53 f. Norden? 54 g. Europa? 55 Spørgsmål 23. Man kan ikke være for forsigtig Vil De i almindelighed sige, at man kan stole på de fleste mennesker eller kan man ikke være for forsigtig når man har med andre personer at gøre. Angiv Deres holdning på en skala fra 0' (man kan ikke være for forsigtig) til 10' (man kan stole på de fleste personer). 56 Man kan stole på de fleste Ved ikke Ang.: Spørgsmål 37a. Folk sørger for det meste kun for dem selv Vil De sige, at folk i almindelighed forsøger at tage hensyn og være hjælpsomme, eller sørger de for det meste kun for dem selv? Angiv Deres holdning på en skala fra 0 ( folk sørger for det meste kun for dem selv ) til 10 ( folk forsøger for det meste at tage hensyn og være hjælpsomme ). 57 Folk forsøger for det meste at være hjælpsomme Ved ikke Spørgsmål 24. Hvor langt er der i km fra Deres bopæl til rådhuset i Deres kommune? Km (evt. bare ca. afstand) Angiv antal kilometer 58 Hvad er husstandes samlede årsindkomst i 2007? (Bruttoindkomst altså før skatten er trukket fra) (1) under (2) (3) (4)

24 (5) Over (6) Vil ikke oplyse (7) Ved ikke XX. Den 1. januar 2007 blev der gennemført en kommunalreform i Danmark. Boede du også umiddelbart før kommunalreformen i YY kommune? HVIS JA: HVIS NEJ: XXA. Hvor længe har du boet i YY kommune? XXB. Hvor længe har du boet i YY kommune? (måned og årstal, ellers alene årstal) XXC. Hvad hed den kommune, som du boede i umiddelbart inden kommunalreformen? (her tænkes på det gamle kommunenavn, XX) Hvis respondenten bor i en kommune, som er sammenlagt XXD. Den 1. januar 2007 blev der gennemført en kommunalreform i Danmark. Er du flyttet til YY kommune efter reformen? HVIS JA: STOP. HVIS NEJ: XXE. Hvad hed den kommune, som du boede i umiddelbart inden kommunalreformen? (her tænkes på det gamle kommunenavn, XX) XXE. Hvor længe har du boet i XX kommune? (antal år)

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Supplerende materiale til Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet (swh@sam.sdu.dk)

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Byrådet i Fredericia Kommune ønsker at styrke lokaldemokratiet i kommunen. Derfor har vi brug for dine inputs til, hvordan vi engagerer endnu flere borgere

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018:

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Solrød Kommune Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Du og kun dine svar I spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Unges (individuelle) politiske engagement

Unges (individuelle) politiske engagement Unges (individuelle) politiske engagement Politisk interesse: hvad optager de unge Politisk deltagelse Valgdeltagelse Politisk holdning Medier og politik 18 års eller 16 års valgret? (Valgretskommissionen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os

Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os Det Nye Allerød Valgbrochure1.indd 1 Farvel til det gamle Korsbæk Goddag til Det Nye Allerød I mange, mange år har byrådet i Allerød Kommune

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Kan du sige mig om du generelt er meget tilfreds,

Læs mere

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Denmark Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1 INTRO.

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget B 119 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 23. maj 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2007-41061-2 Sagsbeh.: ABP Besvarelse af spørgsmål nr. 3

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018.

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udkast til spørgeramme - Borgertilfredshedsundersøgelse 2018 Til: Byrådet Dato: 23. januar 2018 Sagsbeh.: NFS Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-17 Solrød Kommune

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 269 Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om forholdet mellem de forskellige generationer,

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere