GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk"

Transkript

1 GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk

2 Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse zone kan styre op til 10 sensorer. Supporter maximum 8 fjernbetjeninger. Indbygget højtaler med digital engelsk stemme. 10-sekunders automatisk telefonbesked ved alarmopkald. Kan ringe automatisk op til 6 telefonnumre ved alarm. Kan sende sms automatisk til op til 3 telefonnumre ved alarm. Alarmen kan automatisk slå til/fra via indbygget ur. Kan bruges som almindelig telefon via det indbyggede tastatur. 4-knap fjernbetjening til at slå alarm til/fra/delvis til og nødkald (SOS). Alarm-beskeder: SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony, boundary. Zoner kan programmers til forsinkelse, 24 timer eller slås fra. Nem at tilføre forskellige typer sensorer. Fjernstyr alarmen via telefonopkald. Ring og lyt 30 sekunder via indbygget mikrofon. Slå alarm til via panel, fjernbetjening, sms eller telefonopkald. Sender automatisk sms ved strømafbrydelse i alarmtilstand. Indbygget Litium batteri med automatisk opladning og drift op til ca. 3-4 timer. Om denne brugervejledning Denne danske oversættelse er beregnet som supplement til den medfølgende originale på engelsk. Der kan være nogle fagudtryk, som ikke er nemme at oversætte på dansk, så vi anbefaler at man også læser den engelske udgave hvis der er funktioner, som du er i tvivl om. Placering af alarmenhed For at opnå bedst mulige modtagerforhold, skal hovedenheden placeres centralt i huset i dit ønskede forsvarsområde, således der generelt bliver kortest vej for de trådløse sensorer. Det er en god ide at placere hovedenheden i nærheden af den dør, som man typisk kommer ud/ind af og ikke for synligt af hensyn til evt. sabotage. Sørg for at det er i afstand fra store metalgenstande og husholdningsapparater, som kan forstyrre elektronikken, samt barrierer som betonvægge eller branddøre, hvor signalet kan have svært ved at trænge igennem. 2

3 Introduktion LCD skærm: Opløsning: 128x64 2. Status LED POWER: strøm og indikator ved følgende: -blinker hvert sekund, betyder at den søger efter GSM netværk. -blinker hvert 3. sekund, betyder at panelet er i standby. SET: lampen lyser når alarmen er i indstillings tilstand (setting). SIGNAL: signal indikator. ALARM: den vil lyse når systemet er i alarm tilstand. 3. Touch keypad: Dette tastatur er af typen touch, hvilket betyder at man blot skal trykke på det med et lille tryk/pres. Men tryk ikke for hard: ARM: tryk på denne knap og systemet vil gå i OUT ARM tilstand (slå alarm til). STAY: tryk på denne knap og systemet vil gå i HOME ARM tilstand (slå alarm delvis til). Denne tilstand kaldes også skalsikring, dvs. nogle zoner er ikke slået til hvis man f.eks. er hjemme og alle rumfølere skal ikke virke inde i huset. CALL: Denne knap bruges til at forestage et opkald. Tryk det ønskede telefonnummer og tryk derefter denne knap. Når du ønsker at afslutte opkald, trykkes på denne knap igen. SOS: Nødopkald ESC: Nulstiller det indtastede og går tilbage til den sidste funktion. ENTER: Bekræft knap. 3

4 4. Kabel tilslutninger (bag alarmen) 1 SIREN+ Sirene plus (rød ledning) 2 SIREN- Sirene minus (sort ledning) 3 T_VCC Kan ikke bruges (uden function) 4 CLK Kan ikke bruges (uden function) 5 DATA Kan ikke bruges (uden function) 6 T_GND Kan ikke bruges (uden function) 7 GND 0V (minus eller GND) 8 Zone 1 Kabel indgang 1 (både NO og NC) 9 GND 0V (minus eller GND) 10 Zone 2 Kabel indgang 2 (både NO og NC) 11 GND 0V (minus eller GND) 12 Zone 3 Kabel indgang 3 (både NO og NC) 13 GND 0V (minus eller GND) 14 Zone 4 Kabel indgang 4 (både NO og NC) 15 GND 0V (minus eller GND) 5. Kontakt til at slå indbygget batteri til/fra. 6. SIM kort holder: Bemærk at sætte simkortet rigtigt i holderen og må IKKE gøres når alarmen har strøm på. 4

5 Opstart første gang 1. Tilslut de fortrådet sensorer og sirenen som ønsket. 2. Indsæt SIM kort. Simkortet skal have fjernet pinkoden først i din almindelige mobiltelefon. Tjek ved at starte det op i din mobil først og spørger den om pinkode, gå da ind i menuen på din telefon og fjern pinkode anmodning. Det gøres typisk under sikkerhedsindstillinger, men afhænger af telefon model og type. 3. Tilslut strømforsyning. alarmpanelet vil starte op og POWER indikatoren vil blinke en enkelt gang. Hvis denne POWER lampe ikke lyser, må du genstarte (slukke og tænde igen efter 10 sekunder). 4. Alarmpanelet vil blinke hvert 3. sekund så snart den har fundet GSM netværket med godt signal. 5. Tænd for det indbyggede batteri på bagsiden. 6. Check GSM signalet via ikonet på LCD skærmen. Signal under 3 streger vil påvirke den normale drift og du må flytte alarmen til en bedre placering eller overveje at skifte teleselskab hvis det ikke virker (få et simkort fra anden udbyder, som du ved har bedre dækning netop der hvor du bor). GSM signal øverst tv. 5

6 System opsætning 1. Gå ind i Settings Alle indstillinger skal foretages her. tryk 2/8/4/6 på tastaturet for at navigere op/ ned/ venstre/ højre. Indtast den 6-cifret sikkerhedskode (fabriksindstilling: )og tryk ENTER. Alarmpanelet siger beep og SET indikatoren tænder. Indtast kodeord Tryk ENTER for at indstille Skærmen viser først indstilling af fjernbetjening (Remote controller setting). 2. Tilføj fjernbetjeninger Denne alarm kan håndtere op til 8 fjernbetjeninger. Ekstra kan indkodes. Disse skal dog have forskellige koder, for at virke normalt. Gå ind i menuen remote controller setting menu, tryk 4 or 6 for at vælge hvilket nummer du vil kode ind (1-8) og tryk 8 for coding og tryk ENTER for at bekræfte. Fig 1: Gå ind i denne menu Fig 2: Vælg hvilken af de 8 pladser 6

7 Nu er alarmen klar til at trigge din fjernbetjening, dvs. når du trykker på en tilfældig knap på den ønskede fjernbtjening, så opfanger alarmen signalet og gemmer den automatisk på den plads du lige har ønsket. Fig 3: Alarm klar til at modtage signal Fig 4A: Signal modtaget korrekt Alarmen vil give 2 beep efter at have modtaget signalet korrekt. Tryk nu ENTER for at gemme det. Hvis denne fjernbetjening allerede skulle være kodet ind, vil alarmen give 4 beep og der kommer følgende fejlkode på LCD displayet Error, Repeated code. Fig 4B: Fejl hvis kode allerede er inde Fig 5: Tryk ENTER for at gemme 3. Fjern fjernbetjeninger Hvis du har mistet en fjernbetjening eller den er gået i stykker, bør den fjernes i alarmen. Gå ind i menuen remote controller setting og tryk 4 eller 6 for at vælge hvilken fjernbetjening, som du ønsker slettet. Find delete og tryk ENTER. Fig 1: Gp i menu for fjernbetjening Fig 2: Vælg hvilken der skal slettes Fig 3: Tryk ENTER to confirm 7

8 4. Indkodning af zoner Denne alarm har 10 trådløse zoner, som hver kan kode op til 10 forskellige sensorer dvs. I alt 100 sensorer. Ekstra sensorer, som ikke er i denne pakke du har købt, skal kodes først for at virke sammen med alarmen. Der må ikke være 2 sensorer med samme kode Gå ind i menuen Zone og tryk 4 eller 6 for at vælge hvilken zone, og tryk 8 for at vælge coding og tryk ENTER. Aktiver nu din nye sensor, så den giver signal. Alarmen giver 2 beep som tegn på at den har modtaget signalet korrekt og tryk nu ENTER for at bekræfte. Hvis sensoren er kodet ind i forvejen (samme kode er brugt) giver alarmen fejl og kommer med 4 beep og skærmen skriver Error, Repeated code. Fig 1: Gå ind I menuen for Zone Fig 2: Vælg zone og tryk Enter Fig 3: Venter på signal fra sensor Fig 4A: Signal modtaget korrekt Fig 4B: Signal findes allerede (fejl) Fig 5: Gem ved at trykke Enter 8

9 5. Sletning af zoner De trådløse sensorer kan ikke sende signal til alarmenheden efter de er slettet. Gå ind I menuen Zone, tryk 4 eller 6 for at vælge det sensor nummer du vil slette. Tryk 8 for at finde delete, og tryk derefter ENTER: Fig 1: gå ind i menuen Zone Fig 2: vælg Zone nummer Fig 3: vælg Delete 6. Navngivning af zoner De enkelte zoner kan navngives efter, hvor man har placeret sensorer og detektorer, som er tilknyttet disse. Dette gøres inde i alarmpanelet, således alarmen kan sende denne placering med ved alarm. Der er 8 forskellige locations-navne at vælge imellem: SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony, and boundary. Læs under kapitel Tekniske data om hvilke locations-navne zonerne har som fabriksindstilling. Gå ind i menuen Zone, tryk 4 eller 6 for at vælge det ønskede zone-nummer, som du vil ændre lokations-navn på og tryk 2 eller 8 for at vælge Place. Tryk flere gange på ENTER og lokations-navnet skifter: Fig 1: gå ind I Zone Fig 2: vælg Place Fig 3: tryk ENTER 9

10 7. Indstilling af SKAL-sikring, FULD-sikring og ALTID-sikring Der er følgende forskellige indstillinger for zonerne: 1) SKAL-sikring (HOME ARM) dvs. nogle zoner er slået til når du f.eks. er hjemme. 2) FULD-sikring (OUT ARM) dvs. alle zoner er slået til når du f.eks. ikke er hjemme. 3) ALTID-sikring dvs. zoner er slået til 24 timer i døgnet f.eks. røgalarmer. Eksempe l: Indstilling af zone for røgalarm, dvs. at zonen den er tilknyttet, hele tiden skal virke, uanset om alarmen er slået til eller fra på den ene eller anden måde. Dette gøres ved at Enable følgende: ARM, HOME og DISARM. Eksempel 2: Jeg ønsker at skifte zone 1 fra ikke at give alarm i HOME ARM til at give alarm. Det betyder at zone 1 nu er aktiv når SKAL-sikring er slået til. Dette er typisk sådan man vælger dør/vindues sensorer skal virke. Fig 1: Gå ind i Zone Fig 2: Vælg indstilling Fig 3: tryk Enter for at gemme 8. Sirene indstilling ved alarm Sirenen kan indstilles til, om den skal virke for hver enkelt zone. Dette eksempel viser hvordan du skifter zone 1 fra at få sirenen til at larme ved alarm til at den ikke skal gøre det mere. Fig 1: Gå ind i Zone Fig 2: Vælge Siren Fig 3: : tryk Enter for at gemme 10

11 9. Tidsforsinket alarm Hver enkelt zone kan tidsforsinkes ved alarm, dvs. at der går fra 1-99 sekunder før at sirenen går i gang og før der sendes sms/ringes op. Som fabriksindstilling er tidsforsinkelsen sat til 60 sekunder, men den kan ændres, se senere i afs. 26. Dette eksempel viser hvordan du skifter fra at zone 1 øjeblikkelig sætter sirenen i gang til at der bliver forsinkelse på (60 sekunder). Fig 1: Gå ind i Zone Fig 2: choose delay status Fig 3: press ENTER to confirm 10. Telefonnummer kodning Denne alarm kan indholde op til 6 forskellige telefonnumre. Ved alarm, vil der 3 gange i rækkefølge blive ringet, indtil nogle svarer på opkaldet. Fig 1: Gå ind i Phone number Fig 2: vælg number Fig 3: tast et ønsket nummer 11

12 Fig 4: tryk ENTER for at gemme Fig 5: det 1. nummer er gemt korrekt 11. Telefonnummer sletning Du kan slette telefonnumrene igen, hvis du for behov for det. Fig 1: Gå ind i Phone number Fig 2: vælg det nummer du vil slette Fig 3: vælg Delete Fig 4: det 1. nummer er slettet 12

13 SMS nummer kodning Denne alarm kan indholde op til 3 forskellige telefonnumre, som der sendes sms beskeder til ved alarm Fig 1: gå ind I menuen SMS number Fig 2: vælg f.eks. SMS 1 Fig 3: tast det ønskede telefonnummer Fig 4: tryk ENTER for at gemme 12. SMS nummer sletning Hvis du ønsker at slette nogle af de 3 telefonnumre, som der sendes sms besked til ved alarm, kan det nemt gøres. Fig 1: gå ind I menuen SMS number Fig 2: vælg det SMS nr. der skal slettes 13

14 Fig 3: vælg Delete Fig 4: Tryk Enter og det er slettet 13. Network Center Setting Denne funktion er ikke tilgængelig. 14. Optagelse af 10 sekunders telefonbesked Denne alarm kan optage 10-sekunders stemme. Ved alarmopkald, vil alarmen afspille denne besked. Du skal tale tydeligt med ca. 30 cm afstand fra alarmen og begynde at tale så snart du trykker Start recording, se nedenfor hvordan: Fig1: gå ind i menuen Recording Fig 2: vælg Start recording og Fig 3: optager nu 10 sekunder 15. Afspilning af 10 sekunders telefonbesked Fig 1: : gå ind i menuen Recording Fig 2: vælg Play for at afspille 14

15 16. Indstilling af dato Dato formattet er: år/ måned/ dag. ( år er fra ) Sådan gør du Fig 2: vælg Date Fig 1: gå ind i menuen Time Fig 3: tast datoen Fig 4: tryyk ENTER for at gemme 17. Indstilling af tid Denne alarms tidssystem er baseret på 24-timer. Fig 1: gå ind i menuen Time Fig 2: først ser du Date i menuen Fig 3: tryk 6 og så kommer Time Fig 4: tast tiden Fig 5: tryk ENTER for at gemme 15

16 18. Tidsstyret alarm (slå til) Her kan du få alarmen til automatisk at slå til på et ønsket tidspunkt. Fig 1: gå ind i menuen Time Fig 2: først ser du Date i menuen Fig 3: tryk 6 for at vælge Timely arm Fig 4: tast det ønskede tidspunkt 19. Tidsstyret alarm (slå fra) Her kan du få alarmen til automatisk at slå fra på et ønsket tidspunkt. Fig 1: : gå ind i menuen Time Fig 2: først ser du Date i menuen Fig 3: tryk 6 for at vælge Timely disarm Fig 4: tast det ønskede tidspunkt 16

17 20. Wireless Control Setting Denne funktion er ikke tilgængelig. Trådløs sirenewireless Siren Coding Denne funktion er ikke tilgængelig. 21. Wireless Siren Encryption Denne funktion er ikke tilgængelig. 22. Wireless Control for Home Appliances Denne funktion er ikke tilgængelig. 23. Skift operatør password Dette password (pinkode) er beregnet til daglig brug såsom at slå alarm til/fra via telefonopkald. Fabriksindstillingen er: 1234 Sådan ændrer du pinkoden: Fig 1: gå ind i menuen Settings Fig 2: vælg Operate password Fig 3: tast den nye pinkode (4 tal) Fig 4: vælg Save og den er gemt 17

18 24. Skift program kodeord Dette password (pinkode) er beregnet til programmere alarmen. Fabriksindstillingen er: Sådan ændrer du pinkoden: Fig 1: gå ind i menuen Settings Fig 2: først ser du dette Fig 3: vælg 6 for Program password Fig 4: tast den nye pinkode og gem 25. Tidsindstilling for tidsforsinket slå-alarm-til Tidsindstillingen for den tidsforsinket alarm er mellem sekunder. Fabriksindstillingen er 60 sekunder. Denne funktion er beregnet til at man kan nå at komme ud af huset inden at alarmen slår automatisk til. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password 18

19 Fig 3: tryk 6 for Delay arm Fig 4: tast ønsket tid og Enter 26. Tidsindstilling for tidsforsinket alarm Denne indstilling er beregnet til de zoner, som under afsnit 9 er valgt til at skulle være tidsforsinket ved alarm. Hvis der bliver aktiveret en alarm, vil der gå 60 sekunder før sirenen går i gang og før der ringes op. De 60 sekunder er fabriksindstilling og kan ændres her til mellem sekunder Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig 3: tryk 6 for at vælge Delay alarm Fig 4: tast ønsket tid og Enter 19

20 27. Stemme til/fra Denne alarm har engelsk stemme og giver information når man slår alarmen til/fra via fjernbetjening etc. Som fabriksindstilling er denne stemme slået til, men du kan vælge den fra. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig 3: tryk 6 for at vælge Voice promt Fig 4: slå fra ved at vælge Disable 28. Sirene beep til/fra ved brug af fjernbetjening Slå denne funktion til, og sirenen vil give et kort beep hver gang du trykker på fjernbetjeningen. Som fabriksindstilling er denne fuktion slået fra. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password 20

21 Fig 3: tryk 6 for at vælge Siren prompt Fig 4: vælg Enable for at slå til 29. Baggrundsbelysning Baggrundsbelysningen på LCD skærmen og touch-tastaturet slår automatisk fra efter et stykke tid, når der ikke er rørt ved tasterne. Ønsker du at der hele tiden skal være lys, kan du gøre det. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig 3: : tryk 6 for Backlight on Fig 4: vælg Enable for at slå til 21

22 30. Sirene indstilling ved SOS Emergency Help Alarmen er fabriksindstillet til, at når du trykker på nødhjælpsknappen på fjernbetjeningen, så er sirenen slået fra. Dette kan du ændre, hvis du ønsker sirenen skal være til ved nødkald. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig 3: tryk 6 for at vælge Remote siren Fig 4: vælg Enable for at slå til 31. SMS besked ved alarm til/fra Når en bruger af alarmen slår den til/fra, har de andre brugere på listen måske også brug for at vide det. Slå denne funktion til og alarmen sender en sms besked om dette, så de alle er informeret om alarmens status. Således er beskeden: Out arm: slået til; disarm: slået fra. Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password 22

23 Fig 3: tryk 6 for Arm disarm SMS Fig 4: vælg Enable for at slå til 32. Sprog indstilling Denne alarm har sprogene engelsk og kinesisk. Sådan ændrer du det: Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig 3: tryk 6 for at vælge Language Fig 4: Vælg kinesisk hvis du vil 23

24 33. Nulstilling til fabriksindstilling Har du brug for at starte forfra kan du nulstille alarmen til fabriksindstilling. Så er alle informationer slettet Fig 1: gå ind i Settings Fig 2: først kommer Operate password Fig3: tryk 6 for valg af Factory setting Fig 4: tryk ENTER for at bekræfte 34. Glemt kodeord/password Hvis du har glemt din pinkode, så tast og skærmen vil skrive please wait, back to default password. Herefter er alarmens pinkoder tilbage til fabriksindstilling dvs og Sådan gør du Fig 1: alarmen skal være slået fra Fig 2: tast Fig 3: bekræft 24

25 Sådan bruger du alarmen til daglig 1. Slå alarmen til /fuld-sikring (out arm) Out arm betyder at alle zoner er slået til. Når der ikke er nogen hjemme, er den bedste sikring at alle sensorer og detektorer er aktiveret og slået til. Sådan kan du slå alarmen til: A. Tryk på alarmpanelets tast [ARM]. Så går der 60 sekunder og derefter slår den alarmen til. Den giver et beep hvert sekund og efter de 60 sekunder viser displayet system armed. B. Brug fjernbetjening: tryk [ ] og alarmen er slået til. C. Send sms til alarmen [12341#] og den slår alarmen til eller send [12342#] og den slår alarmen fra er pinkoden fra fabrikken og skal ændres hvis du har gjort det i menuen. 2. Slå alarmen delvis til /Skal-sikring (home arm) Home arm betyder at nogle af zonerne er slået til og nogle ikke er slået til. Når der er nogen hjemme, er det praktisk at f.eks. bevægelsessensorer (PIR) ikke er slået til i de områder, hvor man typisk befinder sig, f.eks. hvis man skal på toilettet eller i områder med børneværelser. Sådan kan du slå alarmen delvis til: A. Tryk på alarmpanelets tast [STAY]. Skærmen viser herefter system armed. B. Brug fjernbetjening: tryk [ ] og alarmen er slået delvis til (Skal-sikring). 25

26 3. Slå alarm fra Sådan slår du alarmen fra. Bemærk at zoner, der er sat til 24-timer såsom brandalarm og gas alarm, ikke bliver slået fra. Sådan kan du slå alarmen fra: A. Tast din kode 1234# på alarmpanelet. Skærmen vil skrive system disarmed. B. Brug fjernbetjening: tryk [ ]. 4. Besvar opkald fra alarmen Ved alarm, vil alarmen ringe til de telefonnumre, som er kodet ind. Hvis man ikke svarer, vil alarmen automatisk ringe til den næste på listen. Den vil ringe til alle på listen op til i alt 3 gange før den stopper. Hvis du besvarer opkaldet fra alarmen, vil du først høre den indtalte 10 sekunders telefonsvarer-besked. Du har nu følgende muligheder: Tryk [*]: Få oplæst alarmstatus (på engelsk). Tryk [1]: Alarmen/sirenen stopper og alarmen slår til igen. Stopper med at ringe op. Tryk [2]: Alarmen/sirenen stopper og alarmen slår fra. Stopper med at ringe op. Tryk [3]: Sirenen stopper og du lytter via den indbyggede mikrofon I 30 sekunder. Tryk [4]: Du starter en 30-sekunders 2-vejs intercom dvs. alarmen virker som en telefon. 5. Fjernstyr alarmen med telefonopkald Kald alarmen op via det nummer som det indsatte simkort har og efter en klartone, kan du høre beskeden Please enter password. Nu indtaster du pinkoden 1234 langsomt dvs. Med ca. 1 sekunds psuse mellem hvert indtastning. Hvis du har tastet rigtigt og langsomt hører dun u beskeden Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom og hvis du har tastet forkert kode eller for hurtigt hører du beskeden wrong password, please re-enter. Husk at pinkoden 1234 er fabriksindstilling, og du har måske allerede ændret den. SÅ skal du bruge din egen nye kode. 26

27 Nu kan du fjernstyre alarmen med følgende: Tryk [1]: Slå alarm til, hvis det er korrekt gennemført hører du beskeden System armed. Tryk [2]: Slå alarm fra, hvis det er korrekt gennemført hører du beskeden System disarmed. Tryk [3]: Lyt i 30 sekunder, som kan fortsættes ved igen at trykke [3] Tryk [4]: 2-vejs intercom i 30 sekunder. Du kan ikke styre alarmen samtidig. 6. Nødalarm (Emergency Help) Nogen gange kan man have brug for hjælp fra andre I nødsituationer (f.eks. ved pludselig sygdom, ældre personer, som falder eller børn, der kommer til skade, ildebrand eller overfald). Tryk [SOS] knappen på alarmens tastatur eller på fjernbetjeningens knap [ ] eller hvis du har købt en trådløs panikknap (ekstra udstyr), the main unit will alarm and make call to the preset user numbers. SMS beskeden, der sendes fra alarmen er: 00 zone SOS alarm. 7. Få alarmen til at virke som almindelig telefon Når alarmen er slået fra (disarm), kan du få alarmen til at virke som en almindelig telefon. Indtast det ønskede telefonnummer, som du vil ringe op til og tryk [CALL] knappen, alarmen vil komme med et beep og LCD skærmen vil vise det nummer, som du er ved at ringe op til. Du stopper opkaldet ved igen at trykke på knappen [CALL] og opkaldet slutter. Nu er alarmen stadig slået fra (disarm). 8. Alarm log Alarmen kan gemme de sidste 30 hændelser og den er gemt som den første hændelse. Efter 30 alarmer, vil den automatisk overskrive de første i dens hukommelse. Sådan checker du loggen: Alarmen skal være slået fra, tast [00] + ENTER 27

28 Fig 1: tryk 00 og Enter Fig 2: tryk 4 eller 6 for at checke Fig 3: tryk 4 eller 6 for check 28

29 Tekniske data Spændingsforsyning Standby strømforbrug Alarm strømforbrug Trådløs frekvens GSM Frekvens Back-up batteri Sirene lydstyrke DC12V/1A <35mA <450mA 433MHz, 2262, 4.7MΩ 900/ 1800MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Fabriksindstilling / muligheder: Zone Fuld-sikring Kabel-zoner(7-10) mulig Ej mulig real-time SOS alarm ja Skal-sikring Type Alarm Sirene (Out Arm (Home Arm) Information Zone 1 mulig Ej mulig real-time Door alarm ja Zone 2 mulig Ej mulig real-time Hall alarm ja Zone 3 mulig mulig real-time Window alarm ja Zone 4 mulig mulig real-time Balcony alarm ja Zone 5 mulig mulig 24 hours Fire alarm ja Zone 6 mulig mulig 24 hours Gas alarm ja Nødknap mulig mulig 24 hours SOS alarm nej Zone 7-10 mulig Ej mulig real-time SOS alarm ja Program Password Fjernbetjening On Operate Password 1234 Sirene Off Sirene tid 180 sec. Home Appliance (ekstra tilbehør) 29

30 Beskrivelse af tilbehør PIR Sensor Montering af en PIR sensor foregår ved hjælp af 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Der medfølger batteri til sensoren fra fabrikken, som enten er isat og klar til brug eller skal tilsluttes i batteriklemmen inde i enheden. Sensoren rækker ca m indendørs. Sensoren åbnes vha. en lille skrue, hvorefter man kan tilslutte/udskifte batteriet. Monteringen bør ske i 1,8 2,5 meters højde. Sensoren kan drejes i kuglehovedet. Vær opmærksom på, at PIR sensoren ikke må pege mod et vindue, brændeovne, radiatorer eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere fejlalarm. Udskiftning af batteri på PIR sensor Der medfølger et batteri fra fabrikken, som holder i nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte, vil en lampe lyde konstant inde i selve sensorens øje. Når batteriet udskiftes til et nyt af god kvalitet, er levetiden ca måneder. PIR Sensor til dyr op til 15kg Den nederste halvdel af følefeltet på denne sensor har nedsat følsomhed, så kæledyr på op til 15 kg ikke bliver registreret. Dermed kan katte og hunde gå rundt i rummet uden at sætte alarmen i gang. Man skal dog huske på, at det kun er den nederste halvdel af feltet, som er immun, når man sætter PIR sensoren op. Hvis der er mulighed for at dyret hopper/kravler op i den øverste halvdel af følefeltet, kan de sætte alarmen i gang, så det kan være en god ide at pege sensoren lidt mere op ad, end man ville med en normal PIR sensor. Dør/Vindues Sensor Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. Den smalle magnet skal sidde på modsat side af antenneside (type med antenne). Har du typen med indb. Ant. skal magneten placeres modsat af lysdioden. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm. Sensoren med antenne rækker ca m indendørs og sensoren med indbygget antenne omkring det halve dvs m. Der medfølger et batteri fra fabrikken (12V type 23A), som holder i nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte, vil den nederste lampe lyde konstant. 30

31 Typiske spørgsmål og gode råd Skal simkortet bare sættes ind i alarmen? Ja, men husk først at fjerne pinkoden på kortet ved at sætte det i en almindelig mobiltelefon og gå ind i telefonens menu og finde det sted hvor pinkode-anmodning slås fra. Check derefter kortet ved at starte telefonen op med simkortet i din mobiltelefon og så skal den ikke spørge om pinkode. Kan jeg tilslutte flere sirener på alarmen? Ja, det kan du godt (op til 2 i alt), men det er vigtigt at vende +/- rigtigt dvs. rød = + og sort = - Hvor lang tid holder batteriet på dør sensorer og PIR sensorer? Der medfølger batteri med fra fabrikken, som holder nogle få uger/måneder. Når det er tid til at skifte batteri, vil en lampe på sensorerne begynde at lyse konstant. Ved udskiftning til nyt batteri i god kvalitet, er levetiden ca måneder. Jeg har forsøgt at taste ind uden at det virker, hvorfor? Det er vigtigt at taste langsomt, idet telefonen ikke reagerer så hurtigt. Efter hvert tast skal man høre et bip. Vent med at tilslutte sirene til du kender alarmen. Det er en god ide at vente med at tilslutte sirenen indtil man er blevet fortrolig med alarmen og alle dens funktioner mm. Test alarmen en uges tid og få alle, som skal kunne betjene den, til at lære den at kende først. Husk at sætte evt. taletidskort til automatisk optankning Det er en rigtig god ide at sikre at dit simkort er sat til automatisk optankning hos dit teleselskab. Ellers risikerer du at det løber tør for taletid og dermed ikke sender alarm besked når der måtte være brug for det. HUSK: De fleste teleselskaber har et minimums månedsgebyr på 8-10 kroner uanset om der bliver brugt sms eller ringet op. Det betyder at et taletidskort købt med 100,- kun holder måneder, hvorefter der skal tankes op. 31

32 32

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-200 Betjeningsvejledning Alarm System AS-200 Status: 1.0 März 2015 // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D-97618 Niederlauer www.mtvision.tv

Læs mere

Elegant alarm brugervejledning v6.11. Elegant alarm. Brugervejledning. Side 1

Elegant alarm brugervejledning v6.11. Elegant alarm. Brugervejledning.  Side 1 Elegant alarm Brugervejledning www.nabo.dk Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om Elegant alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

GT1000 Brugervejledning

GT1000 Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer SMS kommando Bemærkning Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal optokoblet indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7 14 VDC typisk 12VDC 2A (maks)

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Praxis alarm Brugervejledning Dansk www.gsmteknik.dk 01.07.2016 Side 1 Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Deluxe alarm brugervejledning v7.01. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol

Deluxe alarm brugervejledning v7.01. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol Deluxe alarm v.7.01 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol www.gsmteknik.dk 11.01.2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 trådløse sensorer, kabelførte sensorer, 2 x 12V relæ udgange Tak for valget af vores varer. Du bedes læse vejledningen grundigt,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere