SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med"

Transkript

1 1

2 2

3 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner Da spillet bygger mere på tekniske færdigheder end fysisk styrke, lægges der større vægt på udviklingen af løb, boldbehandling og holdspil SOFT-RUGBY kan spilles af alle, - gamle og unge, store og små, drenge og piger, mænd og kvinder - der har lyst til en sjov introduktion til rugby. Samtidig er SOFT-RUGBY velegnet til udviklingen af de teknikker, som senere skal anvendes i rigtig rugby. De grundlæggende regler for rugby anvendes, men elementer som tackling, klynge, indkast og straffe er blevet ændret. Holdstørrelsen kan variere, men det anbefales at spille med mellem syv og tolv spillere på hvert hold, - og banestørrelsen tilpasses antallet af spillere. Da fysikken er taget ud af spillet kan soft- rugby også spilles alle steder - indendørs, udendørs, på græs eller på asfalt. Rugbyspillet er udviklet i Storbritannien og engelske ord anvendes internationalt som benævnelse for spillere og forskellige teknikker. Hvis der findes danske ord, der dækker, anvendes disse i det følgende. Findes der ingen danske ord, vil de engelske blive anvendt, - med en forklaring på dansk. 3

4 U d s p a r k Ved kampens start og efter scoring startes spillet med et tapkick fra midten af banen. Modstander-holdet skal være mindst 10 meter væk. Sådan laves et "tap kick Et "tap-kick foregår ved, at bolden placeres pa jorden. Sparkeren sparker let til bolden, så den bevæger sig rundt på jorden, hvorefter han samler den op, og kaster den bagud til en af sine medspillere. S c o r i n g Point (5) tildeles ved scoring af forsøg. Et forsøg scores ved at bolden presses mod jorden med en eller begge hænder, på eller bagved modstanderens mållinie Bolden skal bringes til jorden under kontrol, d.v.s. med en eller begge hænder. Hvis bolden tabes eller kastes, anerkendes scoringen ikke. Hvis der er praktisk mulighed for det, gives der efter scoring af et forsøg, ret til at sparke bolden over overliggeren. Er der ikke adgang til et rugbymål, kan et fodboldmål evt. anvendes. Sparket tages midt for målet i ca. 10 meters afstand fra scoringslinien. Sparkes bolden over overliggeren gives der yderligere 2 point. 4

5 T a c k l i n g For at tackle skal en spiller fra det forsvarende hold placere begge hænder (en på hver side) på boldbærerens hofter. Boldbæreren skal straks slippe eller passe bolden når han/hun er blevet tacklet. Boldbæreren må ikke bevæge sig længere frem end tre skridt. Dommeren bør råbe "rørt" når en spiller er tacklet, - men samtidig opfordre spillerne til at passe bolden straks de er blevet tacklet og ikke vente på at der bliver råbt "rørt". Ved stor aldersforskel mellem spillerne kan tacklinger udelades. O f f - s i d e I åbent spil er en spiller off-side når han/hun er foran bolden, da den sidst blev spillet af en holdkammerat. Der dømmes straffe, men kun hvis spilleren i off-side position har betydning for spillet. 5

6 S t r a f f e Alle straffe er tap-kick. En spiller fra det ikke fejlende hold sparker let til bolden, så den bevæger sig på jorden, samler den op, og afleverer den bagud til en af sine medspillere. Der idømmes straffe hvis: L Boldbæreren skubber en modspiller L En forsvarende spiller forhindrer boldbæreren i at spille bolden efter en tackling. L Boldbæreren løber over tre skridt efter en tackling før bolden passes L En spiller i en klynge eller indkastformation forsøger at få fat på bolden, hvis det er modstanderholdet, der spiller bolden ind i klyngen eller kaster indkastet L En spiller på det andet hold tager bolden fra boldbæreren. F r e m a d Hvis en spiller passer, slår eller taber bolden fremad dømmes der klynge. 6

7 I alle rugbykampe indgår der pasning af bolden. Boldbæreren kan kun passe bolden til én, der er bagved eller lige på linie med ham. På intet tidspunkt må bolden afleveres eller kastes fremad. Denne regel kan være svær for børn og unge mennesker at forstå, - pas bolden bagud - løb fremad. Pasning Sådan passes bolden: L Bolden holdes med begge hænder og skal altid spilles bagud. L Bolden holdes lodret om "den tykke del". L Boldbæreren skal se på den som han/hun spiller til, både før og under pasningen. L Lad armene følge med i pasningssøjeblikket. L Gennem en rytmisk svingende bevægelse får bolden fart og retning. L Pas bolden ca. 1 meter foran medspiller, så han/hun kan gribe bolden i løb. L Bolden passes i højde med hans/hendes talje. K l y n g e Ved op til ti spillere på hvert hold er der tre spillere i klyngen. Ved elleve eller tolv spillere på hvert hold er der fem spillere i klyngen. En tremands klynge består af to stolper og en hooker. I en femmands klynge er der også en anden-række bestående af to spillere. 7

8 Der dømmes klynge når: L Bolden er blevet slået, tabt eller passet fremad Klyngen dannes på følgende måde: Hvert holds hooker står overfor hinanden (med 1 meters mellemrum). Hookeren holder begge hænder på sit hoved. Stolperne kommer fra begge sider af hookeren og binder til ham/hende ved at føre armen omkring hans/hendes ryg og holde fast i hans/hendes trøje. Hookeren lader derefter sine arme falde ned over stolpernes skuldre og binder ved at holde under stolpernes armhuler. Stolperne bør stå med benene spredte så de er placeres i en position lidt bredere end skulderbredde og med knæene let bøjede. Denne stilling sikrer et godt fodfæste og god balance. Førsterækken er nu dannet. 2. række-spillerne binder om hinanden, ved at føre armen omkring hinandens rygge. De placerer deres hoveder mellem hooker og stolpe på deres side af klyngen, således at deres skuldre hviler på stolpernes hofter. Den fri hånd placeres på stolpens hofte. 8

9 Derefter sættes de to klynger sammen. Dette foregår ved at førsterækkerne låses sammen. Hver spiller i første-rækkerne placerer sit hoved til venstre for den spiller fra det modsatte hold de står lige overfor. Klyngen er dannet når førsterækkernes skuldre hviler mod hinanden. Når klyngen er rolig må den ikke bevæge sig, og bolden skal straks sættes ind i klyngen. NB. Det er meget vigtigt, at klyngespillerne har rette rygge Klynge-halfen står til venstre for sin egen klynge på linie med førsterækkernes skuldre. Han/hun tager bolden, holder den ved sine fødder, klar til at rulle bolden ind i tunnellen mellem de to klynger. Lige før bolden rulles ind siger han/hun "Bolden kommer NU. På "NU rulles bolden ind i klyngen. Hookeren, på det hold som putter bolden i klyngen, trækker bolden med sin højre fod, således at den bevæger sig mellem benene på den venstre stolpe. Når det er sket, og bolden kommer til syne bag klyngen, samler klynge-halfen og KUN klyngehalfen bolden op og spiller den videre til en af sine kædespillere Placeringen af spillernes hoveder i klyngen fremgår af diagrammet, d.v.s. på venstre side af hovedet på den modstander, som står lige overfor. 9

10 L Der må ikke skubbes i klyngen L Kun hookeren, på det hold som putter bolden ind i klyngen, må hooke efter bolden L Klynge-halfen, på det hold som putter bolden ind i klyngen, skal stå på venstre side af klyngen i forhold til egen baglinie. L Bolden skal rulles ind midt i tunnelen. L Den klynge-half, som ikke putter bolden ind og begge holds kædespillere, skal stå bag deres respektive klynger klar til at løbe og passe bolden, - og må ikke bevæge sig fremad, før bolden igen er i hænderne på den klyngehalf, som puttede bolden ind i klyngen. L Spillere, som ikke er placeret som nævnt ovenfor, er i off-side position. I n d k a s t Der er indkast når bolden eller boldbæreren går over (eller rører) sidelinien. Indkastformationen består af de samme tre eller fem spillere fra hvert hold, som udgør klyngen, afhængig af antallet af spillere på hvert hold. Fællesbenævnelsen for disse spillere er klyngespillere, - på engelsk forwards. De spillere som ikke deltager i klyngen benævnes kædespillere, eller backs. 10

11 I en indkastformation med tre spillere fra hvert hold, står stolpen fra hvert hold med front mod sidelinien bagved hinanden. Der skal være en halv meter mellem de to holds indkast-rækker og en meter mellem det enkelte holds spillere. Hookeren kaster bolden ind imellem de to rækker. I en indkastformation med fem spillere fra hvert hold står begge stolper og begge låsere fra hvert hold med front mod sidelinien bagved hinanden. Afstanden mellem rækkerne og de enkelte spillere er som ved tremands indkast. Hookeren kaster bolden ind imellem de to rækker. L Den forreste spiller i indkastrækken skal være 5 m. fra sidelinien (eller mindre afhængig af banens størrelse) L Hookeren skal kaste bolden lige ned i mellemrummet mellem de to rækker. L Bolden skal gribes af en spiller fra det hold som kaster bolden ind. L Bolden skal gribes med begge ben løftet fra jorden og med begge hænder strakt over hovedet. L Ingen af spillerne må forlade indkastformationen før bolden er hos klynge-halfen. L Begge holds kædespillere skal stå mellem 5 og 10 meter bag deres indkastlinie, så de er klar til at løbe og passe bolden. L Spillere, som ikke er placeret som nævnt ovenfor, er i off-side position. 11

12 Nødvendigt udstyr: Der behøves ikke meget udstyr for at spille softrugby. Der skal anvendes en rugbybold størrelse 3 eller 4, samt kegler eller lignende til at mærke banen af med. Der stilles ingen bestemte krav til banens størrelse og beskaffenhed, men en rugbybane til spillere under 14 år ser sædvanligvis ud som på nedenstående tegning: For elever der ikke tidligere har haft kontakt med rugby, er det en god idé at starte med at lege og træne rugby, inden spillet sættes i gang. På de følgende sider er der træningstips, som kan anvendes på små arealer, ligesådan som de kan anvendes indendørs. Til sidst følger en rækkes forslag til planlægning af lektioner i skolernes idrætsundervisning, med henblik på at eleverne gradvist tilegner sig de færdigheder, som vil indgå i Soft-rugby. 12

13 13

14 Aktivitet: Stillestående ring Mål: Pasningsøvelse Deltagere: 3-8 spillere Materialer: 1 rugbybold pr. gruppe Aktivitetsgrad: Ringe Gennemførsel: Aflevér bolden med uret. Skift retning efter tre omgange. Se instruktion i aflevering på side 7. Pointér at armene skal svinge som et pendul foran kroppen ved aflevering 14

15 Aktivitet: Rundkreds i bevægelse Mål: Pasning i bevægelse Deltagere: 6-8 spillere Materialer: 1-2 rugbybolde pr. gruppe Aktivitetsgrad: Moderat Gennemførsel: Del eleverne op i grupper på 6-8 personer. En eller to elever står i midten, mens de øvrige løber roligt i en rundkreds. Bolden afleveres hele tiden til personen i midten, som afleverer den til næste mand i rundkredsen. Skift personen i midten ud med passende mellemrum. På denne måde får alle trænet såvel aflevering som gribning. 15

16 Aktivitet: Uret Mål: Pasninger på stedet Deltagere: spillere Materialer: 2 rugbybolde Aktivitetsgrad: God Gennemførsel: Legen går ud på, at halvdelen danner et ur. Den anden halvdel løber én efter én rundt om uret med en bold som stafet, mens spillerne i uret afleverer bolden til hinanden. Siden bytter grupperne plads, - og det vindende hold er det som har haft flest afleveringer mens alle på det andet hold har løbet stafet. 16

17 Aktivitet: "Touch-bold Mål: Pasninger på stedet Deltagere: spillere (2 spillere i midten) Materialer: 1 rugbybold Arealkrav: 15 x 15 meter Aktivitetsgrad: Ringe til moderat Gennemførsel: Legen går ud på, at spillerne, som danner en rundkreds, afleverer bolden til højre eller til venstre. Spillerne i midten forsøger at fange bolden eller røre ved den spiller der har bolden. Ved aflevering må der godt springes over én eller flere spillere. Den boldbærer, som får sin aflevering brudt eller bliver rørt ved, bytter plads med den spiller i midten, som gjorde det og forsøger derefter at opsnappe afleveringerne eller berøre en ny boldbærer. 17

18 fi Aktivitet: Pasning under pres Mål: At øve sig i at passe bolden, med forskellige typer pasninger i et område med mange spillere Deltagere: Et lige antal, så der kan spilles to og to samt tre og t fire Materialer: 1 rugbybold pr. gruppe Arealkrav: 20 x 20 meter Aktivitetsgrad: Varierende 18

19 1. To og to løber rundt og afleverer bolden til hinanden. På signal lægger boldbæreren bolden på jorden indenfor træningsområdet. Partneren løber hen til bolden, stiller sig i en stabil position og samler bolden op. 2 Fire og fire som overfor, men den der samler bolden op, afleverer den videre. 3 To og to løber rundt og afleverer bolden til hinanden. På signalet op kaster boldbæreren bolden højt op i luften. Den anden spiller hopper op og fanger den, og lander med let bøjet krop og med let spredte, fjedrende ben. 4 Fire og fire løber rundt og afleverer bolden til hinanden. På signalet op kaster boldbæreren bolden højt op i luften. En af de andre spillere råber:: Det er min hopper op og fanger den, og lander med let bøjet krop og med let spredte, fjedrende ben, - og laver en kortaflevering til en af sine medspillere. 19

20 Aktivitet: Mål: Deltagere: Materialer: Arealkrav: At løbe i en stjerne At øve sig i at skifte retning og fart under løb Fire 2 rugbybolde og fem kegler 10 x 10 meter Træningsområdet markeres med en kegle ved hvert hjørne og én midt i området. 2 rugbybolde placeres i midten. Spillerne stiller sig op på række ved kegle A. Den første spiller løber og samler bolden op ved E, runder kegle B og løber tilbage til E. Så rundes kegle C, - tilbage til E, derefter rundes kegle D, - tilbage til E. Så rundes kegle A, - tilbage til E., hvor bolden lægges på plads. Spilleren løber derefter tilbage til udgangspunktet ved kegle A. Så snart den første spiller når hjørne B, starter den anden spiller med at løbe. Han/hun løber ud til E, samler en bold op og udfører samme øvelse, men skal være opmærksom på at undvige spiller 1. Når spiller 1 er færdig starter spiller 3. Øvelsen er slut, når alle har gennemløber banen og er vendt tilbage til kegle A. Variation: Anvend 4 bolde, så spillerne kan gøre øvelsen samtidig, - med udgangspunkt i hvert sit hjørne. En god øvelse i at lære at undvige. 20

21 Aktivitet: Mål: Deltagere: Materialer: Arealkrav: Zig-zag pasninger At passe og gribe bolden To rækker spillere, som står med ansigtet mod hinanden med 2-6 meters mellemrum. Antal spillere kan variere. Mindst én bold pr. to spillere. Evt. én bold pr. spiller En halv til en hel rugbybane Læreren/træneren føder gruppen med så mange bolde og i sådan et tempo, som spillernes færdigheder tillader. Boldene spilles til den første spiller, som siden starter zig-zag pasningen af bolden ned gennem rækkerne. Når én spiller har passet bolden, løber han ned og stiller sig sidst i rækken for at tage imod bolden og spille den videre. Øvelsen fortsætter til enden af banen er nået. 21

22 Aktivitet: Mål: Deltagere: Materialer: Arealkrav: Hvor mange pasninger At passe og gribe bolden under pres 4 deltagere i hver gruppe 1 rugbybold og 4 kegler pr. gruppe 10 m x 5 m Fire spillere indenfor et lille område. De tre spillere løber omkring og passer bolden til hinanden, mens den fjerde presser dem til at lægge en dårlig pasning eller tabe bolden, så han/hun kan samle bolden op. Modstanderen bytter plads med den som mister bolden 22

23 Aktivitet: Mål: Deltagere: Materialer: Arealkrav: Hjørnebold At passe og gribe bolden Antallet af deltagere kan variere 1 rugbybold og 4 kegler pr. gruppe 10 m x 10 m To hold indenfor et begrænset område. Et hold har bolden og forsøger at røre ved det andet holds spillere en og en. Man må ikke slippe bolden! Alle spillere må bevæge sig indenfor området, - men når en spiller har fået bolden må han ikke bevæge sig. Hvis bolden tabes får det andet hold bolden. 23

24 Grid-work De følgende 4 øvelser er alle såkaldte "grid-works". D.v.s. øvelser, hvor der indenfor et begrænset område trænes færdigheder. Fælles for alle 4 er, at der skal bruges 4 kegler til afmærkning af området, som anbefales at være 5 m x 5 m. Spillerne deles i 4 grupper, - en gruppe bag hver kegle. Der skal endvidere bruges 4 rugbybolde, med mindre andet er nævnt. Saml op, læg ned Placer en bold ca. 1 meter foran hver kegle. Den første spiller, fra hver gruppe, løber frem, samler bolden op løber til det modsatte hjørne, hvor han/hun lægger bolden ca. 1 meter foran keglen og stiller sig sidst i rækken. Spillerne skal samle bolden op og lægge den ved siden af kroppen. 24

25 Passe videre Den første spiller fra hver gruppe løber med bolden i begge hænder og passer bolden til spilleren ved den modsatte kegle og stiller sig derefter bag i rækken. De næste spillere gør på lignende måde. Spillerne må ikke komme i berøring med hinanden, når de løber over træningsområdet. 25

26 Pas liggende bold Placer en bold ca. 1 meter foran hver kegle. Den første spiller fra hver række løber mod det mdosatte hjørne. Der samler han bolden op og passer til dén, som står først i rækken og stiller sig derefter selv sidst i rækken. Spilleren der modtog bolden løber frem og lægger bolden ca. 1 meter fra keglen, hvorefter han løber over til den modsatte kegle og gentager hvad den tidligere spiller gjorde. 26

27 Pas til siden Brug to bolde til at starte med. De to første spillere på hold B og hold D løber til midten og passer bolden til højre. De fortsætter til modsatte hjørne, hvor de stiller sig bag i rækken. Den første spiller på hold A og hold C løber ud mod midten og passer til højre. Når alle spillere har været igennem øvelsen gentages den, med den forskel at der nu passer til venstre. Øvelsen kan udvides til, at der bruges 4 bolde, således at den første spiller på hvert hold løber ud til midten og afleverer bolden til den side de har fået anvisning på. 27

28 Lektion 1 Afleveringer - småspil Opvarmning 5-10 minutter Pointer nødvendigheden af at hele kroppen er varmet op, - således også f. eks. nakke og fingre. Alt efter antal deles klassen op i 3 hold, som hver får en bold. Træning af pasninnger (10-15 min) 1. Stillestående ring Diagram 3 (se side 14) 2. Hvor mange pasninger 3 Hjørnebold Småspil: (20-25 min) 2 hold spiller, mens 1 hold træner pasninger gennem legen Touch-bold Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Udspark: Tap-kick fra midten Diagram 10 (se side 22) Diagram 11 (se side 23) Diagram 6 (se side 17) Diagram 16 Pasning; Der må passes både bagud og fremad Tacklinger: Man må løbe med bolden til man bliver rørt. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Straffe: Ved regelbrud sættes spillet i gang med et straffe fra det sted, hvor forseelsen fandt sted. Bemærk: Styr gerne spillet, så alle elever får mulighed for at være i berøring med bolden og løbe med den. 28

29 Lektion 2 Pasninger - Touch-ball - småspil Opvarmning (5-10 minutter) Antal hold: som i lektion 1 Træning af pasninger (10-15 min) 1. Uret Diagram 5 (se side 16) 2. Pas og grib bolden Zig-zag pasninger 3. Pas videre Småspil: (20-25 min) 2 hold spiller, mens 1 hold træner pasning gennem legen Touch-bold Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Udspark: Tap-kick fra midten Diagram 9 (se side 21) Diagram 13 (se side 25) Diagram 6 (se side 17) Diagram 16 Pasninger; Der må passes både bagud og fremad Tacklinger: Man må løbe 10 skridt med bolden eller til man bliver rørt. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Straffe: Ved regelbrud sættes spillet i gang med et straffe fra det sted, hvor forseelsen fandt sted. Bemærk: Forsøg at få eleverne til at passe bolden inden de bliver rørt 29

30 Lektion 3 Bagudpasninger - småspil Opvarmning (5-10 minutter) Træning af pasninger (10-15 min) Boldbæreren går forrest og passer bolden bagud - næste spiller griber bolden, går forrest og passer bagud o.s.v. Udvid øvelsen ved at jogge i stedet for at gå, - at løbe i stedet for at jogge o.s.v. 2 Zig-zag pasninger 3. Saml op - læg ned Opdeling som i tidligere lektioner Diagram 17 Diagram 9 (se side 21) Diagram 12 (se side 24) Småspil med pasninger bagud: (20-25 min) Klassen deles op i 4 hold. 2 hold spiller, mens de 2 andre udfører anden aktivitet Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Diagram 16 Udspark: Tap-kick fra midten Pasning; Der må kun passess bagud d.v.s. i retning mod egen baglinie. Tacklinger: Man må løbe bolden til man bliver rørt. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Straffe: Ved regelbrud sættes spillet i gang med et straffe fra det sted, hvor forseelsen fandt sted. Anvendes ved fremad pasninger. 30

31 Lektion4 Tackling - småspil med tacklinger Opvarmning (5-10 minutter) Boldbehandling Zig-zag pasning Pas videre Opdeling som i tidligere lektioner Diagram 9 (se side 21) Diagram 13 (se side 25) Saml op - læg ned Diagram 12 (se side 24) Pas liggende bold Diagram 14 (se side 26) Tacklinger (10-15 min) Tacklinger i Soft-rugby består i berøring med begge hænder på boldbærerens hofter. Herefter skal bolden straks passestræn softrugby-tacklinger. Diagram 18 Småspil (20-25 min) 2 hold spiller, mens de andre træner tacklinger som ovenfor Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Diagram19 Udspark: Tap-kick fra midten Pasning; Der må kun passes bagud d.v.s. i retning mod egen baglinie. Tacklinger: Man må løbe bolden til man bliver tacklet med to hænder. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Straffe: Slippes eller passes bolden ikke straks efter tackling så dømmes straffe. Anvendes også ved pasninger fremad. 31

32 Lektion 5 Tackling - klynge - småspil med tackling og klynge Opvarmning (5-10 minutter) Bagudafleveringer (5-10 min) Opdeling som i tidligere lektioner Diagram 17 Gående tværs over banen - 2 og 2-3 og 3-4 og 4 Klynge: (5-10 min) Se anvisning på dannelse af klynge ( s. 8) Diagram 20 Træn dannelse af klynge: 1 mod 1 2 mod 2 3 mod 3 Småspil med 3-mands klynge og tackling 2 hold spiller, mens 1 hold træner klynge som ovenfor Diagram 22 Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Udspark: Tap-kick fra midten Diagram 23 Pasning; Der må kun passes bagud d.v.s. i retning mod egen baglinie. Tacklinger: Man må løbe bolden til man bliver tacklet med to hænder. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Klynge: Dømmes ved fremadpasning Straffe: Slippes eller passes bolden ikke straks efter tackling så dømmes straffe. 32

33 Lektion 6 Indkast - småspil med tackling, klynge og indkast Opvarmning (5-10 minutter) Opdeling som i tidligere lektioner Boldbehandling (se s. 31) Indkast: (10-15 min) Se anvisning på indkast ( s. 10) Træn 3-mands indkast Diagram 1 (se s. 10) Småspil med indkast, 3-mands klynge og tackling 2 hold spiller, mens 1 hold træner klynge som ovenfor Diagram 24 Spilleregler: Forsøg scores ved at bolden lægges på eller bagved mållinien Udspark: Tap-kick fra midten Pasning; Der må kun passes bagud d.v.s. i retning mod egen baglinie. Tacklinger: Man må løbe bolden til man bliver tacklet med to hænder. Så skal man omgående slippe eller passe bolden Diagram 25 Klynge: Dømmes ved fremadpasning Indkast: Dømmes når boldbæreren er på eller udenfor sidelinien Straffe: Dømmes ved alle forseelser, undtaget indkast og fremadpasning. Husk: Alle spillere skal være på sin egen side af klyngen og indkastet, - ellers står man off-side 33

34 Det er Dansk Rugby Unions håb, at vi med dette hæfte har kunnet komme med anvisninger og gode råd til, hvordan SOFT-RUGBY kan trænes. SOFT-RUGBY kan spilles som et selvstændigt spil, - det er et spil for alle, - men det kan også anvendes som træning i de tekniske færdigheder som Rugby Union Footbal, altså rigtig rugby, bygger på. Dansk Rugby Union vil gerne, i det omfang det er muligt, støtte om om aktiviteter i skoler, gymnasier og klubber. Har I brug for hjælp, så kontakt os på en af følgende adresser: Dansk Rugby Union Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Dansk Rugby Union Breddekonsulent Flemming Gade Harald Jensens Vej Aalborg Telefon: Telefax:

35 35

36 36

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner Træningsplan Trænere Ung trænere Forældre hjælp Efterår 2015 (10 uger) Smedsgaard Rasmus Levin Pedersen Jørgen Hansen Borbjergaard U9 Drenge - Mejrup GU Sørensen Mathias Høy Troelsen Claus Gedved Flemming

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/Driblinger/Spil

Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/Driblinger/Spil Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/riblinger/Spil REL: 5-mands bane SPILLERE: 8-24 MTERILER: Én bold pr. spiller ca. 24 kegler 6 toppe 6 stænger/hjørneflag 1 stk. 3, 5 el. 7-mands mål Fløjte OPVRMNING

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Træningsprogram for kommende elever

Træningsprogram for kommende elever Træningsprogram for kommende elever Maj: - Vi fokuserer på center/core og knætræning, så vi er klar til at give den gas når skoleåret starter til august. I maj måned starter vi stille ud med 2 træninger

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 12.

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 1. Forord 3. Introduktion 5 Spillets filosofi 6 Historie 6 Rugby i dagens Danmark 7

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 1. Forord 3. Introduktion 5 Spillets filosofi 6 Historie 6 Rugby i dagens Danmark 7 Indhold 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 Introduktion 5 Spillets filosofi 6 Historie 6 Rugby i dagens Danmark 7 Trænerrollen 9 Træningsplanlægning 10 Mentaltræning 12 Forwards 13 Klyngen

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse Lektionsplaner Indeatletik i folkeskolen for 4. 6. klasse Dette materiale er udarbejdet af Dansk Atletik Forbund v/ronja Egsmose, oktober 2007 Materialet er målrettet mod folkeskolelærere, der ønsker at

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Opvarmning og træningsøvelser

Opvarmning og træningsøvelser Opvarmning og træningsøvelser U-10 U-12 6 Opvarmning og træningsøvelser 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere.

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere. Nr.9835 Alder: 6-12 år - Tid: 5 min. Nr.9834 Alder: 6-14 år - Tid: 10 min. Peters hjul 2 Vedkommende spiller den videre til en ny og så videre, indtil bolden ender hos den der Handlespil i gang ved at

Læs mere

Legekatalog. Bælter. Redskaber: 4 bælter og 2 X 3 ens genstande (3 gule og 3 orange bælter). Hvert bælte er bundet sammen til en bold.

Legekatalog. Bælter. Redskaber: 4 bælter og 2 X 3 ens genstande (3 gule og 3 orange bælter). Hvert bælte er bundet sammen til en bold. Kryds og bolle Redskaber: 4 bælter og 2 X 3 ens genstande (3 gule og 3 orange bælter). Hvert bælte er bundet sammen til en bold. Deltagere: 8+ Tid: 10+ Aldersgruppe: 12+ De 4 bælter lægges ud som en spilleplade

Læs mere

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Koordination: kaosøvelse med servere KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Der løbes fra midterkegle (startkegle) til server i rundkreds, hvor der udføres teknisk øvelse. Derefter løbes retur til midterkegle og

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger Årgang 2001 >>Sin egen bedste stjernespiller

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn BRUG BOLDEN 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege Del 7: Lege Apport Fido: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Apport Fido. Eleverne er sammen to og to. 1 bold. Bolde i forskellige størrelser og materiale. Ingen bane. Den ene elev er hunden Fido

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

BORDTENNIS I FOLKESKOLEN

BORDTENNIS I FOLKESKOLEN BORDTENNIS I FOLKESKOLEN - et inspirationsmateriale DBTU 2007 Udarbejdet af Claus Wandall Udgiver: Dansk BordTennis Union, www.dbtu.dk Forfatter: Claus Wandall Redaktion: Claus Wandall og Jakob Staun Foto:

Læs mere

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

atletik idræt for alle i skolen

atletik idræt for alle i skolen atletik idræt for alle i skolen Af Kirse Ellegaard Breddekonsulent i Dansk Atletik Forbund. Øvelsesbeskrivelser er sammenfattet af undervisningsmateriale af Ronja Egsmose og Atletik for sjov. indledning

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Koordinationsøvelser med bold

Koordinationsøvelser med bold Krdinatinsøvelser med bld Gribe, kaste g drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkrdinatin g bldbanegenkendelse. At have en gd øje/håndkrdinatin g at kunne genkende bldens bane er grundlaget

Læs mere

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm.

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm. Løb dig i form Drømmer du om at komme i gang med at løbe, men har lidt svært ved at komme i gang? Vi har lavet et overskueligt træningsprogram, så du kommer stille og roligt i gang med din løbetræning

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere