Udvidet brugervejledning udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave"

Transkript

1 Udvidet brugervejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4, ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREGNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler /2. udgave

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED...12 Generelle oplysninger...16 Pakkens mærkater...16 adgangskoder...16 Nokia 6650-telefonen til både fornøjelse og arbejde...18 Kamera og MMS-beskeder...18 Understøttelse af GSM- og UMTS-netværk...18 GPRS OG HSCSD til hurtig dataoverførsel...19 GPRS...19 HSCSD...19 Stemmetast...20 Java-programmer...20 USB-port til hurtige lokale forbindelser...20 Modtagelse af indstillinger som en OTA-besked (Over the Air)...21 Delt hukommelse Telefonen...22 Taster...22 Tre valgtaster...23 Stik...24 Standby-tilstand og displayindikatorer...24 Tapet og pauseskærm...25 Vigtige indikatorer...25 Brug af cover til kameralinse...28 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 2. Kom godt i gang...29 Isætning af SIM-kortet og batteriet...29 Installation...29 Udtagning af batteri...31 Opladning af batteriet...31 Sådan tændes og slukkes telefonen...32 Brug af kameraet Grundlæggende funktioner...36 Opkald...36 Opkald til et telefonnummer i telefonbogen...37 Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til...37 Opkald til telefonsvareren...37 Taleopkald...38 Hurtigkald til et telefonnummer...38 Sådan foretages konferenceopkald...38 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald...39 Banke på...40 Tilgængelige funktioner under et opkald...40 Brug af højttaler...41 Brug af stemmetasten...42 Stemmeoptagelse...42 Stemmegenkendelse...42 Tastaturlås...42 Skrivning af tekst...43 Forprogrammeret tekstinput...44 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput...44 Brug af forprogrammeret tekstinput...44 Skrivning af sammensatte ord...46 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Brug af traditionelt tekstinput Brug af menuen...48 Adgang til en menufunktion...48 Liste over menufunktioner Menufunktioner...58 Beskeder (Menu 1)...58 Tekst- og billedbeskeder (SMS)...58 Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked...58 Læsning og besvarelse af en tekst- eller billedbesked...61 Mapper til tekst- og billedbeskeder...62 MMS-beskeder (Multimedia)...63 Skrivning og afsendelse af en MMS-besked...64 Læsning og besvarelse af en MMS-besked...67 Mapper til MMS-beskeder...69 Sletning af beskeder...70 Chat...70 Talebeskeder...71 Infobeskeder...72 Beskedindstilling Indstillinger for tekstbeskeder...73 Indstillinger for MMS-beskeder...74 Andre indstillinger...75 Rediger kommand...75 Distributionslister...76 Opkaldsinfo (Menu 2)...78 Ubesvarede, indgående og udgående opkald...78 Opkalds- og tidstællere...79 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Kontakter (Menu 3)...80 Du kan også få adgang til funktionerne i denne menu på andre måder...81 Valg af indstillinger for telefonbogen...81 Lagring af navne og telefonnumre...82 Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn...82 Ændring af standardnummeret...84 Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer...84 Søgning efter et navn i telefonbogen...84 Redigering af et navn, nummer eller tekstelement...85 Ændring af billede tilknyttet et navn...86 Sletning af kontakter fra telefonbogen...86 Sletning af et nummer, tekstelement eller billede føjet til et navn...87 Kopiering af kontaktpersoner...87 Taleopkald...88 Bemærkninger om brug af taleopkald...88 Optagelse af stemmekoder...89 Opkald ved brug af en stemmekode...89 Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder...89 Afsendelse og modtagelse af visitkort...89 Hurtigkald...91 Tjenestenumre...91 Egne numre...92 Opkaldsgrupper...92 Ændring af opkaldsgruppe for et navn...93 Afsendelse af en besked fra telefonbogen...93 Profiler (Menu 4)...94 Indstillinger (Menu 5)...95 Personlige genveje...95 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Ur- og datoindstillinger...96 Opkaldsindstillinger...97 Telefonindstillinger...99 Displayindstillinger Toneindstillinger Tilføjelse af nye toner til telefonen Indstillinger for ekstraudstyr Sikkerhedsindstillinger Gendannelse af fabriksindstillinger Kamera (Menu 6) Billedtagning eller optagelse af videoklip Justering af kameraindstillingerne Galleri (Menu 7) Brugsrettigheder Planlægning (Menu 8) Alarm Kalender Brug af de forskellige kalendervisninger Oprettelse af en kalenderbemærkning Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning Opgaveliste Tegnebog Lagring og ændring af personlige kortoplysninger Personlige bemærkninger Tegnebogsindstillinger Betaling for indkøb med tegnebogen Spil (Menu 9) Justering af spilindstillingerne Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Start af et spil Hentning af spil Kontrol af hukommelsesstatus for spil Programmer (Menu 10) Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et Java-program Kontrol af hukommelsesstatus Tilbehør (Menu 11) Regnemaskine Sådan foretager du valutaomregning Stemmekommandoer Tilføjelse af stemmekommando til menufunktion Anvendelse af stemmekommando Afspilning, ændring eller sletning af stemmekommando Nedtællingsur Stopur Måling af mellem- eller omgangstider Visning og sletning af tidligere registrerede tider Forbindelse (Menu 12) Bluetooth trådløs teknologi Indstilling af Bluetooth-forbindelse Deaktivering af Bluetooth-funktionen: Visning af linieparrede enheder Bluetooth-indstillinger Infrarød GPRS Sådan vælger du GPRS-forbindelsestilstanden Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Indstillinger for GPRS-modem Tjenester (Menu 13) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne Etablering af forbindelse til en browser-tjeneste Gennemsyn af siderne i en tjeneste Brug af telefontasterne under gennemsyn Afslutning af en browser-forbindelse Indstillinger for udseende Cookie-indstillinger Bogmærker Modtagelse af et bogmærke Tjenesteindbakke Indstillinger for tjenesteindbakke Tømning af cache-hukommelsen Sikkerhedsfunktioner for browser-forbindelser Certifikater Gå til (Menu 14) SIM-tjenester (Menu 15) PC Connectivity Nokia PC Suite Brug af telefonen som modem Batterioplysninger Opladning og afladning Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alt vigtigt data. VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at udstyret altid holdes tørt. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800 og UMTS-netværk. Dual-tilstand (betjening i både GSM-/EGSM- og UMTS-netværk) et en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos dine lokale netværksoperatør, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion. Denne trådløse telefon er en GPRS-tjeneste, der understøtter 3GPP GSM Release 99- terminaler, og er udviklet til også at understøtte Release 97 GPRS-netværk. Vi kan dog ikke garantere korrekt funktion i alle Release 97 GPRS-netværk. Kontakt tjenesteudbyderen eller Nokia-forhandleren for yderligere oplysninger. Denne telefon understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), som kører under TCP/IPprotokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS, browsing, chat og indholdshentning via browseren eller MMS, kræver netværksunderstøttelse for disse teknologier. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Om tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra ACP-12, DCV-14 eller LCH-12. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Etiketterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar disse mærkater et sikkert sted. Sæt mærkaten på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. Sæt mærkaten på dit garantibevis. adgangskoder Sikkerhedskode: Denne kode følger med telefonen. Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden og indstille telefonen til at anmode om denne ved hjælp af funktionerne Skift adgangskoder og Sikkerhedsniveau i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 105). Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. PIN-kode: PIN-koden (Personal Identification Number) følger muligvis med SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet imod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 105), bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Indtast PUK-koden, og tryk på OK. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på OK. Indtast den nye kode igen, og tryk på OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 PIN2-kode: Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at angive PUK2-koden. PUK- og PUK2-kode: PUK- og PUK2-koderne følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender funktionen Opkaldsspærring i menuen Sikkerhedsindstillinger, se side105. Tegnebogskode: Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne, se side 120. UPIN- og UPUK-kode: UPIN-koden følger muligvis med USIM-kortet, der er en udvidet udgave af SIM-kortet og understøttes af UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden beskytter USIM-kortet mod uautoriseret brug. UPUK-koden følger muligvis med USIM-kortet og er nødvendig for at fjerne blokeringen af en UPIN-kode. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Nokia 6650-telefonen til både fornøjelse og arbejde Nokia 6650-telefonen er en alsidig MMS-telefon, der indeholder mange funktioner, der er nyttige i hverdagen. Nogle af disse funktioner beskrives kort her. Kamera og MMS-beskeder Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til fotografering og optagelse af korte videoklip med lyd. Når du har taget et fotografi eller et videoklip, kan du vedhæfte det til en MMS-besked og sende den via Multimedia Messaging Service (MMS) til en kompatibel enhed (netværkstjeneste). Fotografierne kan også bruges som tapet i standby-tilstand eller som miniaturebilleder i telefonbogen. Understøttelse af GSM- og UMTS-netværk Telefonen kan anvendes i GSM 900-, GSM og UMTS-netværk. UMTS-netværket giver mulighed for hurtig kommunikation og samtidig brug af forskellige opkaldsfunktioner. Når telefonen anvender et UMTS-netværk, kan du f.eks. tage et fotografi under et opkald og sende det i en MMS-besked uden at afbryde opkaldet (netværkstjeneste). Telefonen vælger automatisk GSM- eller UMTS-netværket ud fra netværksparametrene og roaming-aftalerne mellem netværksoperatørerne. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 GPRS OG HSCSD til hurtig dataoverførsel Du kan bruge telefonen til GPRS- (General Packet Radio Service) og HSCSDtjenester (High Speed Circuit Switched Data) til højhastighedsdata. Der er tale om netværkstjenester. GPRS GPRS kan bruges til at få adgang til browsertjenester, sende og modtage tekst- og MMS-beskeder samt hente Java TM -spil og -programmer (netværkstjenester). Når telefonen tilsluttes en kompatibel pc, kan du også bruge forskellige internettjenester som World Wide Web (WWW) og (netværkstjenester) via en pc-opkaldsforbindelse. Brug af GPRS-tjeneste: Tegn abonnement på GPRS-tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Gem GPRS-indstillingerne for de funktioner (f.eks. MMS-beskeder og browsertjenester), du ønsker at anvende sammen med GPRS-tjenesten. HSCSD HSCSD kan anvendes til dataoverførsel og søgning på internettet, når telefonen er tilsluttet en kompatibel pc. Bemærk, at brugen af HSCSD-tjenesten bruger telefonens batteri hurtigere end normale tale- og dataopkald. Du skal muligvis tilslutte telefonen til en oplader, mens du foretager dataoverførslen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Stemmetast Du kan starte en stemmeoptagelse eller foretage et opkald ved hjælp af taleopkald via stemmetasten på siden af telefonen. Tryk på for at starte stemmeoptagelse. Tryk på og hold nede for at aktivere taleopkald. Se også Taleopkald på side 88 og Stemmekommandoer på side 130. Java-programmer Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition (J2ME TM ), en version af Javateknologien, som er specielt designet til små elektroniske forbrugsvarer. Telefonen indeholder nogle Java-programmer og -spil. Du kan installere nye programmer og spil fra en pc med Javainstallationsprogrammet eller hente dem fra browsertjenester. Se Programmer (Menu 10) på side 125. USB-port til hurtige lokale forbindelser Telefonens Pop-Port TM -stik indeholder en USB-port (Universal Serial Bus), der giver mulighed for hurtig dataoverførsel mellem telefonen og en pc via DKU-2- kablet. Pc en skal udstyres med en kompatibel USB-port. DKU-2-kablet leveres separat. Det er nødvendigt at installere et af følgende operativsystemer på pc en til USBforbindelsen: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Modtagelse af indstillinger som en OTA-besked (Over the Air) Før du kan bruge netværkstjenester, f.eks. WAP, MMS og GPRS, skal du have de korrekte indstillinger på telefonen. Hvis du kan modtage indstillingerne som en OTA-besked (Over-the-Air), behøver du blot at gemme dem på telefonen. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil vide, om indstillingerne er tilgængelige. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: telefonbog; tekst- og MMS-beskeder; billeder, videoklip og ringetoner i menuen Galleri; bogmærker; kalender og opgaveliste; Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne måske har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter. Du kan kontrollere mængden af ledig og anvendt delt hukommelse med funktionen Hukommelsesstatus i menuen Telefonindstillinger se side 99. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefonen Taster 1. Tænd/sluk-tast Tryk på og hold denne tast nede, når du vil tænde og slukke telefonen. Hvis du trykker på denne tast, mens tastaturet er låst, tændes telefonens lys i ca. 15 sekunder. 2. Stemmetast Tryk på denne tast for at starte en stemmeoptagelse. Tryk på denne tast, og hold den nede for at aktivere taleopkald. Se også Brug af stemmetasten på side Lydstyrketaster Du skal trykke på den øverste tast for at øge lydstyrken og på den nederste for at mindske den. 4. Piletasterne,, og Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Disse taster gør det muligt at rulle gennem forskellige lister, f.eks. indholdsfortegnelsen i telefonbogen og menufunktionerne, samt at flytte markøren, når du f.eks. skriver en besked. 5. Tre valgtaster Den enkelte tast anvendes til at aktivere den funktion, der vises over tasten. Hvis du f.eks. trykker på Menu i standby-tilstand, åbnes der en liste over menufunktioner. 6. ringer op til et telefonnummer eller besvarer et opkald. Hvis du trykker på denne tast i standby-tilstand, vises de senest kaldte numre. 7. afslutter et aktivt opkald eller afviser et opkald. Afslutter en vilkårlig funktion angiver numre og tegn. og anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. Tre valgtaster Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over dem. Venstre valgtast ( ) åbner som regel en liste over valgmuligheder for den aktuelt viste funktion. I standbytilstand er denne valgtast Galleri. Den midterste valgtast ( ), der er placeret i midten af piletasterne, udfører som regel standardhandlingen for den aktuelle funktion. I standbytilstand er denne valgtast Menu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Højre valgtast ( ) bringer dig som regel tilbage til det forrige menuniveau i menufunktionerne. I standby-tilstand afhænger denne tasts funktion af indstillingerne i menuen Personlige genveje under menuen Indstillinger, se side 95. I standby-tilstand er denne tast Kontak., hvis den ikke har fået tildelt andre funktioner. Ellers er tasten Gå til, som giver dig hurtig adgang til funktionerne på listen. Stik 1. Infrarød port til trådløs forbindelse med en kompatibel enhed. 2. Opladerstik 3. Pop-Port TM -stik med indbygget USB-port. Se USB-port til hurtige lokale forbindelser på side 20. Standby-tilstand og displayindikatorer Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 1. Viser navnet på det netværk, hvor telefonen anvendes, eller operatørlogoet. 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. Indikatoren under linjen er, når du bruger telefonen i et UMTS-netværk. 3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. 4. Vejledende tekster til de tre valgtaster, se side 23. Tapet og pauseskærm Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede, 'tapet', når telefonen er i standby-tilstand. Pauseskærmen er en strømbesparende funktion, der aktiveres i standby-tilstand, hvis telefonen ikke bruges i en vis tid. Se Displayindstillinger på side 101, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Vigtige indikatorer Telefonen anvendes i et UMTS-netværk. Denne indikator vises, hvis netværket understøtter det. Se også Understøttelse af GSM- og UMTSnetværk på side 18. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Du har modtaget en tekst- eller billedbesked. Se Læsning og besvarelse af en tekst- eller billedbesked på side 61. Du har modtaget en MMS-besked. Se Læsning og besvarelse af en MMSbesked på side 67. Du har modtaget en talebesked (netværkstjeneste). Tryk på Aflyt for at ringe til telefonsvareren. Se også Talebeskeder på side 71. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 42. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, fordi Ringesignal er indstillet til Fra, og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Profiler (Menu 4) på side 94 og Toneindstillinger på side 103. Alarmen er aktiveret. Se side 114. Nedtællingsuret er aktiveret. Se side 131. Stopuret kører i baggrunden. Se side 132. GPRS-forbindelsen er aktiv. GPRS-forbindelsen afbrydes, hvis du f.eks. modtager eller foretager et opkald under en GPRS-forbindelse. Denne indikator vises kun i GSMnetværk. Den infrarøde forbindelse er aktiv. Hvis indikatoren blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller også er forbindelsen afbrudt. Se Infrarød på side 137. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Alle opkald omstilles til et andet nummer. Se Omstilling på side 97. Højttaleren er aktiv. Se Brug af højttaler på side 41. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side 105. Den tidsindstillede profil er aktiveret. Se Profiler (Menu 4) på side 94., eller Headset, håndfrit tilbehør eller teleslynge er tilsluttet telefonen. Kameraet er aktivt. Indikatoren er rød, når du optager et videoklip. Se Brug af kameraet på side 33. Bluetooth-funktionen er aktiveret. Når indikatoren blinker, etableres der en Bluetooth-forbindelse. Se Bluetooth trådløs teknologi på side 134. Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se indstillingen Ur og Dato i menuen Ur- og datoindstillinger, se side 96. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Brug af cover til kameralinse Telefonen har et indbygget kamera, der kan aktiveres ved at åbne linsecoveret på bagsiden af telefonen. Hvis du vil åbne coveret, skal du skubbe det ned mod telefonens bund til den position, der er vist på figuren. Når du ikke bruger kameraet længere, skal du lukke linsecoveret omhyggeligt. Se også Brug af kameraet på side 33. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren og andet udstyr, inden SIM-kortet installeres eller fjernes. Installation 1. Sådan udskiftes bagcoveret: Tryk på coverets udløserknap (1), og løft coveret (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 2. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen (3). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. 3. Ret batteriets gyldne stik ind efter de tilsvarende stik på telefonen (4). Pres batteriets modsatte ende ned i telefonen, indtil batteriet klikker på plads. 4. Anbring coverets to låse i de tilsvarende fordybninger i telefonen (5). Pres på coveret, indtil det klikker på plads (6). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Udtagning af batteri Hvis du vil fjerne batteriet, skal du gøre følgende: 1. Fjern bagcoveret. 2. Skub batteriets lås ned mod telefonens bund (1). 3. Løft batteriet ud af telefonen (2). 4. Indsæt et nyt batteri, og sæt coveret på plads igen på samme måde, som når du installerer et SIM-kort. Opladning af batteriet Oplad ikke batteriet, hvis telefonens bagcover er fjernet. Se også Batterioplysninger på side Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Hvis du tænder telefonen, vises teksten Oplader kortvarigt, og opladningsindikatoren begynder at bevæge sig. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 Opladning af det batteri, der følger med telefonen, tager ca. to timer, når du anvender ACP-12-opladeren. Hvis Oplader ikke vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes. Du kan anvende telefonen, mens du oplader. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsindikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen. Sådan tændes og slukkes telefonen Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Hvis telefonen anmoder om en PIN- eller en UPIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på OK. Se også adgangskoder på side 16. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden Indsæt SIM-kort, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller SIM-kort ikke understøttet. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. NORMAL POSITION: Hold telefonen som en almindelig telefon, så antennen peger opad og er over skulderhøjde. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF DIN TELEFON: Din telefon er udstyret med en indbygget og ekstern antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennerne (det blå område på billedet) unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Brug af kameraet Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til fotografering og optagelse af videoklip. Se Kamera (Menu 6) på side 108, hvis du vil have yderligere oplysninger om kameraindstillingerne. Fotografier og videoklip bruger delt hukommelse, se side 21. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. 1. Åbn linsecoveret bag på telefonen. Se Brug af cover til kameralinse på side 28. Live-billedet vises i displayet. Du kan bruge displayet som søger. Hvis du trykker på Valg, får du adgang til følgende funktioner. Vælg Skift tilstand for at indstille kameraet til den ønskede funktionsmåde. Vælg Standardbillede for at tage et almindeligt fotografi (liggende format). Vælg Portrætbillede for at tage et fotografi, der kan knyttes til et navn, der er gemt i telefonbogen. Vælg Video for at optage et videoklip. Vælg Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Aftentilstand for at tage et fotografi, når lyset er svagt, og kameraet har brug for længere eksponeringstid. Du kan indstille stardardtilstanden i menuen Kamera, se side 108. Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af standardtilstanden, skal du trykke på og holde eller nede, mens live-billedet vises i displayet. Selvudløser for at indstille kameraet til at tage fotografiet, inden der går 10 sekunder, fra du har trykket på Start. Når selvudløseren kører, vises en sekundtæller øverst i displayet, og der kommer en biplyd. Denne lyd kan slås fra eller til ved hjælp af indstillingen Kameralyde i menuen Kamera. Lyd fra for at slukke for mikrofonen, når den valgte kameratilstand er Video. Åbn Galleri for at få vist fotografierne i den ønskede mappe i menuen Galleri. 2. Du skal trykke på Tag bill. for at tage et fotografi eller på Optag for at optage et videoklip. Hvis du ikke trykker på Tag bill. eller på Optag, inden der er gået et minut, skal du trykke på Fortsæt for at aktivere kameraet igen. Det omtrentlige antal fotografier, der kan gemmes i telefonen, vises øverst i displayet. Dette antal er bestemt af indstillingen Billedkvalitet, den valgte kameratilstand og mængden af ledig delt hukommelse. Hvis afstanden til emnet er mindre end 30 cm, kan det påvirke skarpheden i fotografiet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Når du optager et videoklip, vises den resterende optagelsestid øverst i displayet. Den maksimale standardlængde af et videoklip er 15 sekunder. Du kan ændre denne tid ved hjælp af indstillingen Varighed af videoklip i menuen Kamera. Hvis du ønsker at afbryde optagelsen og gemme videoklippet, skal du trykke på Stop. Tryk på Pause for at standse optagelsen. Tryk på Fortsæt for at fortsætte optagelsen. 3. Fotografiet eller videoklippet vises og gemmes med standardnavnet i mappen Billeder eller mappen Videoklip i menuen Galleri. Du kan angive standardnavnet i menuen Kamera. Fotografierne gemmes i JPEG-format og videoklippene i 3GP-format. Tryk på Slet for at slette det viste fotografi. Tryk på Afspil for at se videoklippet. Tryk på Tilbage for at tage et nyt fotografi eller videoklip. Hvis du trykker på Valg, kan du f.eks. vælge at omdøbe det gemte foto eller videoklip eller sende det i en MMS-besked til en kompatibel enhed (netværkstjeneste) eller via en infrarød- eller Bluetooth-forbindelse til en kompatibel enhed.. Du kan også tilknytte et portrætfoto til et navn eller et telefonnummer i telefonbogen. Bemærk, at et videoklip kun kan sendes i en MMS-besked, hvis det ikke er længere end 15 sekunder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 3. Grundlæggende funktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på eller for at flytte markøren og trykke på Slet, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren. Internationalt opkald: Tryk to gange på for at indsætte tegnet + (erstatter den internationale adgangskode), og indtast landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende 0) og telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. Justering af lydstyrken: Brug lydstyrketasterne på siden af telefonen. Du skal trykke på den øverste tast for at øge lydstyrken og på den nederste for at mindske den. Hvis du ønsker at tage et fotografi og sende det i en MMS-besked (kun i UMTS-netværk), skal du gøre følgende: Åbn linsecoveret, og tryk på Tag bill.. Tryk på Valg, og vælg Send for at sende fotografiet til en kompatibel enhed (netværkstjeneste). Se Skrivning og afsendelse af en MMS-besked på side 64, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du vil bruge telefonen håndfrit, skal du gøre følgende:se Brug af højttaler på side 41. Se også Tilgængelige funktioner under et opkald på side 40. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 3. Tryk på for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald til et telefonnummer i telefonbogen Tryk på eller i standby-tilstand. Indtast de(t) første bogstav(er) i det navn, der er blevet gemt sammen med telefonnummeret. Rul til navnet med eller. Hvis du vil se det standardtelefonnummer, der er blevet gemt sammen med navnet, skal du trykke på Detaljer eller trykke på og holde nede. Tryk på for at foretage opkaldet. Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til Tryk én gang på i standby-tilstand for at få vist op til 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Tryk to gange på i standby-tilstand for at foretage opkald til det nummer, som du senest har foretaget opkald til. Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede, eller tryk på og for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standby-tilstand. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 71. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Taleopkald Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord, der er blevet tilknyttet nummeret. Se Taleopkald på side 88. Hurtigkald til et telefonnummer Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af tasterne til (se Hurtigkald på side 91), kan du foretage opkald til telefonnummeret på følgende måder: Tryk på den ønskede nummertast og i standby-tilstand. ELLER Hvis funktionen Hurtigkald (se side 98) er aktiveret, skal du trykke på og holde nummertasten nede i standby-tilstand, indtil opkaldet påbegyndes. Sådan foretages konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i det samme opkald. 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på Ring op eller. Det første opkald sættes i venteposition. 3. Føj den første deltager til opkaldet, når det nye opkald besvares, ved at trykke på Valg og vælge Konference. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 4. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 og Hvis du vil have en privat samtale med en deltager, skal du gøre følgende: Tryk på Valg, og vælg Privat og den ønskede deltager. Efter samtalen kan du deltage i konferenceopkaldet igen ved at trykke på Valg og vælge Konference. 6. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på for at besvare opkaldet. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du trykke på Lydløs. Du kan afvise et opkald ved at trykke på eller på Valg og vælge Afvis. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. Omstil ved optaget. Hvis et kompatibelt headset, f.eks. HDB-4 eller HDW-2, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsetknappen. Når du modtager et opkald, kan telefonen vise nummeret eller navnet på den person, der ringer op. Navnet vises, hvis du har gemt det sammen med telefonnummeret i telefonbogen. Hvis du har gemt det samme telefonnummer med flere forskellige navne, vises nummeret. Hvis netværket ikke oplyser telefonen om nummeret på den person, der ringer op, vises teksten Hemmeligt nummer eller Opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Banke på Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke på i menuen Opkaldsindstillinger (se side 97) er aktiveret. Dette er en netværkstjeneste. Tryk på Besvar eller for at besvare det ventende opkald under et opkald. Eller: Tryk på Valg, og vælg Besvar. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på Skift eller. Du kan afvise det ventende opkald ved at trykke på Valg og derefter vælge Afvis. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på eller på Valg og vælge Afslut opkald. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på Valg og vælge Afslut alle. Tilgængelige funktioner under et opkald Du kan trykke på Valg for nogle af følgende funktioner under et opkald: Lyd fra eller Lyd til, Afslut opkald, Afslut alle, Kontakter, Menu, Standby eller Tilbage, Nyt opkald (netværkstjeneste), Konference (netværkstjeneste), Privat (netværkstjeneste), Besvar, Afvis, Skift (netværkstjeneste), Send DTMF, Højttaler eller Håndsæt, Lås tastatur, Overfør (netværkstjeneste), Headset, Håndfri, Aktivér infrarød, Optag. Vælg Send DTMF for at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. en adgangskode. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen. Du kan indtaste et ventetegn (w) og et pausetegn (p) ved at trykke på gentagne gange. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Overfør for at forbinde opkaldet i venteposition til det aktive opkald og for at afbryde din forbindelse til opkaldet. Headset eller Håndfri for at få det aktive opkald over på det aktuelle kompatible tilbehør, når tilbehøret er sluttet til telefonen. Aktivér infrarød for at aktivere den infrarøde port, når du modtager et dataopkald, hvis du ønsker at bruge den infrarøde forbindelse med en kompatibel enhed. Brug af højttaler Telefonen har en højttaler, der giver dig mulighed for at anvende telefonen håndfrit under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen. Aktivering af højttaler under et opkald: Tryk på Valg, og vælg Højttaler, eller tryk på Højttaler, hvis den er tilgængelig. Deaktivering af højttaleren: Tryk på Valg, og vælg Håndsæt, eller tryk på Håndsæt, hvis den er tilgængelig. Hvis et kompatibelt bilsæt, f.eks. CARK112 eller CARK126, eller headset, f.eks. HDB-4 eller HDW-2, forbindes til telefonen, udskiftes indstillingen Håndsæt med Håndfri eller Headset, og valgtasten Håndsæt ændres til henholdsvis Håndfri og Headset. Højttaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget, eller når du tilslutter bilsættet eller headset'et til telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Brug af stemmetasten Stemmetasten ( ), der findes på siden af telefonen, kan anvendes til stemmeoptagelse og stemmegenkendelse. Stemmeoptagelse Du kan f.eks. optage et navn og et telefonnummer og skrive dem ned senere. For at starte en stemmeoptagelse skal du trykke på. Under optagelsen skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Tryk på for at afbryde optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen Optagelser i menuen Galleri, se side 109. Stemmeoptagelse kan også finde sted under et opkald (tryk på Valg, og vælg Optag). Når et opkald optages, hører alle deltagerne i opkaldet et svagt bip cirka hvert femte sekund. Stemmegenkendelse Tryk på og hold nede for at aktivere taleopkald (se siderne 38 og 88) eller for at bruge stemmekommandoerne, se side 130. Disse funktioner kan kun anvendes i standby-tilstand. Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 Sådan låser du tastaturet: Tryk på Menu og derefter inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand. Sådan låser du tastaturet op: Tryk på Lås op og derefter inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand. Når tastaturet er låst: Indikatoren vises. Kameraet kan bruges normalt. Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under opkaldet. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Du kan indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se Automatisk tastaturlås på side 99. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Skrivning af tekst Du kan indtaste tekst, f.eks. beskeder eller kalenderbemærkninger, ved hjælp af forprogrammeret eller traditionelt tekstinput. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 Forprogrammeret tekstinput I de forprogrammerede tekstinput kan du indtaste tegn ved at trykke én gang på en bogstavtast for hvert tegn Denne inputmetode gør brug af en ordbog, der er indbygget i telefonen. Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Valg, og vælg Ordbog, når du skriver tekst. Vælg det ønskede sprog på ordbogens liste for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen. Vælg Ordbog fra, hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput. Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på, når du skriver tekst, eller trykke på Valg og holde den nede. Brug af forprogrammeret tekstinput Hvis du vil benytte denne inputmetode, skal du kontrollere, at vises øverst i displayet. 1. Skriv et ord ved hjælp af tasterne til. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet kan ændre sig efter hvert tastetryk. Eksempel: Skriv "Nokia" ved at trykke på. Tryk på,, eller for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at slette flere tegn. Hvis du vil ændre brugen af små og store bogstaver, skal du trykke flere gange på og kontrollere indikatoren, f.eks. Abc, øverst i displayet. Hvis du vil indsætte et tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter, indtil det ønskede tegnsætningstegn vises. Hvis du ikke kan finde tegnsætningstegnet ved at trykke flere gange på, skal du trykke på denne tast, indtil valgtasten i midten ændres til Symbol. Tryk på Symbol, rul til tegnet, og tryk på Anvend eller. Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du Trykke på og holde nede, rulle til det ønskede tegn og trykke på Anvend eller. Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde nede og derefter indtaste de ønskede numre. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde nede. 2. Hvis det viste ord er det ønskede ord, skal du trykke på (der indsættes et mellemrum) og skrive det næste ord. Hvis ordet ikke er det ønskede, skal du trykke på Valg, vælge Matcher og det ønskede ord og trykke på Anvend. ELLER Trykke flere gange på, indtil ordet kommer frem. Tryk på Forrige for at se tidligere match. Hvis tegnet? vises efter ordet, betyder det, at der ikke er noget ord i ordbogen, der svarer til dine tastetryk. Hvis du vil føje et ord til ordbogen, Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 skal du: trykke på Stav, indtaste ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput og trykke på Gem. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. Hvis du vil redigere det forrige ord, skal du trykke på for at markere og ændre ordet. 3. Når du bruger forprogrammeret tekstinput, får du adgang til følgende funktioner ved at trykke på Valg: Matcher: Viser en liste over ord, der svarer til dine tastetryk. Indsæt ord / Rediger ord: Du kan indtaste et ord i ordbogen ved hjælp af traditionelt tekstinput og gemme det i ordbogen. Indsæt ord vises, når ingen ord er understregede (og valgt til redigering). Rediger ord vises, når et ord er understreget. Indsæt symbol: Du kan vælge et specialtegn på listen. Rul til et tegn, f.eks. %, og tryk på Anvend. Du kan også rulle til et tegn ved at trykke på,, eller og vælge tegnet ved at trykke på. Skrivning af sammensatte ord Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på med den sidste del af ordet.. Gentag dette Brug af traditionelt tekstinput I de traditionelle tekstinput kan du indtaste tegn ved at trykke én eller flere gange på en nummertast for hvert tegn Hvis du vil benytte denne inputmetode, skal du kontrollere, at vises øverst i displayet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Tryk én eller flere gange på en tast, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der er angivet på tasterne. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der vælges i menuenindstillinger for sprog, se side 99. Tryk på for at indsætte et mellemrum. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet. Hvis du vil tilføje et almindeligt tegnsætningstegn eller et specialtegn, skal du trykke flere gange på. Du kan også gøre følgende: Tryk på, rul til det ønskede tegn, og tryk på Anvend. Tryk på,, eller for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at slette flere tegn. Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde nede og derefter indtaste de ønskede numre. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil ændre brugen af små og store bogstaver, skal du trykke flere gange på og kontrollere indikatoren øverst i displayet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 4. Brug af menuen Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er grupperet i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder. Tryk på Tilbage for at afslutte hjælpeteksten. Hjælpeteksten kan slås til eller fra ved hjælp af funktionen Aktivering af hjælpetekst i menuen Telefonindstillinger, se side 99. Adgang til en menufunktion ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu i standby-tilstand. 2. Rul med eller til en hovedmenu, f.eks. Indstillinger, og tryk på Vælg for at åbne den. 3. Rul til en undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger, og tryk på Vælg. Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, f.eks. Hurtigkald, skal du gentage dette trin. 4. Rul til en indstilling, f.eks. Fra, og tryk på Vælg. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut for at afslutte og komme i standby-tilstand. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 Ved hjælp af et genvejsnummer Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Dette genvejsnummer vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu i standby-tilstand. Indtast inden for to sekunder genvejsnummeret på den hovedmenu, du ønsker at åbne. Gentag dette i forbindelse med undermenuer og indstillinger. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-165 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere