Prisliste Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S"

Transkript

1 liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration er på Odense Nord Miljøcenter Alm. losseplads Specialdepot Specialmellemdepot Komposteringsanlæg Mellemlager, brændbart affald Omlastning, brændbart affald Forurenet jord Mellemlager, opgravet jord Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S 1

2 Husholdningsaffald 1. Dagrenovation Alle husstande får indsamlet dagrenovation (restaffald) hver 14. dag. Administrationsservice Fyn A/S, tlf , kontaktes i følgende tilfælde: ved nytilmelding (tilflytning) ved fraflytning Odense Renovation A/S, tlf , kontaktes i følgende tilfælde: ved ændring i størrelse eller antal på affaldsbeholder ved bestilling af ekstraydelser ved driftsforstyrrelser 2. Papir Langt de fleste husstande er tilmeldt indsamlingsordningen for papir. Ændringer i papirbeholdere meddeles samme sted som ved dagrenovation (se ovenfor). 3. Genbrugspladser Husholdningerne kan komme af med deres genanvendelige affald på genbrugsstationerne. Der sorteres i de containere, som står på pladsen, og efter de anvisninger, som står der. Lige nu sorteres der i 36 forskellige affaldsfraktioner. Genbrugsstationerne Åbningstider: hverdage: kl weekender og helligdage: kl (Den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er der lukket) 4. Farligt affald (de røde kasser) Farligt affald kan afleveres på modtagepladserne, der ligger på Snapindvej 21, ved Stadion, Odense V Havnegade 102, Odense C Åbningstiderne er de samme som for genbrugsstationerne. Det farlige affald kan også afleveres i miljøbilen på de øvrige genbrugsstationer hver 6. weekend. (tidspunkter og steder står bag på tømningskalenderen som kan bestilles ved henvendelse på telefon eller på Er der ikke mulighed for at bringe det farlige affald selv, kan du ringe på telefon så kommer vi og henter det. 5. Flaskekuber Rundt omkring i byen står der ca. 150 flaskekuber, hvor borgerne kan komme af med deres glasemballage. Placeringen af flaskekuberne kan ses på hjemmesiden. 6. Administration Der hører en del administration med indsamling og behandling af affald. Derfor skal vi alle sammen betale lidt til staten og kommunen for at de kan udføre deres myndighedsopgaver. Man finder genbrugsstationerne her: Energivej 10, Lindved, Odense S Rugårdsvej 275, Villestofte, Odense NV Snapindvej 21, ved Stadion, Odense V Holkebjergvej 136, Odense SV Havnegade 102, Odense C Campusvej (Bilka), Odense M Bullerupvej 84 B, Seden, Odense NØ Egestubben 2 E, Næsby, Odense N 2

3 Erhvervsaffald 1. Dagrenovationslignende affald Erhvervsvirksomheder, der har dagrenovationslignende affald, betaler en nedsat renovationspris, hvor udgiften til andre ordninger er trukket fra - se prisliste. 2. Genbrugspladser Virksomheder kan aflevere deres erhvervsaffald på alle genbrugspladser i Odense mod betaling af et fast årligt gebyr. Adresserne på genbrugsstationerne findes på forrige side. Andet Skadedyrsbekæmpelse Har du muldvarpe eller mosegrise på din grund, kan du henvende dig til A/S Mortalin, Industrivej 7, 5260 Odense S, tlf Hvis du konstaterer rotter på din grund, skal du omgående henvende dig til A/S Mortalin. Rotter på din ejendom skyldes ofte en defekt kloakledning. Udgiften til bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise opkræves over ejendomsskatten. 3. Administration Staten og kommunen har udgifter til administration af affaldsordningerne. Gebyret for disse omkostninger er uafhængigt af, om man bruger ordningerne eller ej og pålægges som udgangspunkt alle virksomheder med P-nr. i kommunen. Odense Nord Miljøcenter (ONM) Strandløkkevej Odense N Tlf.: Fax: Odense Nord Miljøcenter modtager affald til: Deponering Sortering Mellemlagring Kompostering Jordrensning Åbningstider: mandag - fredag: kl lørdage, søndage og helligdage: lukket (Den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er der også lukket) Flere oplysninger om affald: Hjemmeside: er, regulativer, genbrugsordninger, sorteringsvejledning, nye tiltag, affaldsplan og tømningskalender m.v. på På papir: Tømningskalenderen Affaldshåndbogen Kompostbrochurer Brugervejledning for ONM Affaldsregulativer Telefon og mail: Odense Renovation A/S Tlf.: Fax: Åbningstider: ma-ti: on-to-fr:

4 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER er for affaldsordninger for husholdninger 2012 (dagrenovation, papir, genbrugsstationer, farligt affald, storskrald og flaskecontainere) er for alm. tømning hver 14. dag excl. moms Moms incl. moms Dagrenovation 130 l spand 1.266,00 316, , l spand 1.579,00 394, , l spand 2.046,50 511, ,13 Sæk 1 stk - kun særlige adresser *) 1.266,00 316, ,50 Sæk 2 stk - kun særlige adresser *) 1.579,00 394, , l minicontainer 3.155,00 788, , l minicontainer 4.734, , , l minicontainer 6.310, , ,50 4,5 m3 vippecontainer , , ,00 6 m3 vippecontainer , , ,88 8 m3 vippecontainer , , ,38 10 m3 vippecontainer , , ,75 12 m3 vippecontainer , , ,38 14 m3 vippecontainer , , ,25 16 m3 vippecontainer , , ,75 20 m3 storcontainer , , ,75 24 m3 storcontainer , , ,13 30 m3 storcontainer , , ,00 33 m3 storcontainer , , ,75 Mobilsug, pr. m 3 *) 5.412, , ,63 Centralsug, pr. ton *) Delvist nedgravede beholdere, pr. m , , ,63 Komprimatorcontainer, pr. ton (mindst 2,5 t hver 14. dag) *) 2.164,00 541, ,00 *) Kun efter særlig aftale med Odense Renovation A/S Tillægspriser for faste ekstraydelser Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer **) 300,00 75,00 375,00 Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer (kun dagrenovation) 200,00 50,00 250,00 Afhentning på grunden, årligt pr. papirspand/minicontainer 100,00 25,00 125,00 **) Odense Renovation A/S skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund Krav: Max. 30 m fra vejen, og adgangsvejen skal være plan og fast og uden hindringer. Afhentning på grund gælder både restaffaldsbeholder og papirbeholder, når begge er en spand eller minicontainer. Ugetømning i juni, juli og august, pr. spand 197,00 49,25 246,25 Ugetømning i juni, juli og august, pr. minicontainer 619,00 154,75 773,75 Gebyr for flytteopgørelse: 43,75 kr inkl. moms 4

5 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER er for affaldsordninger for husholdninger fortsat excl. moms Moms incl. moms er for engangsydelser (restaffald og papir) Eftertømning p.g.a. ej sat frem, overfyldt, fejlsorteret, pr. afhentningssted *) 65,00 16,25 81,25 Eftertømning p.g.a. fejlsorteret, pr. stor-/vippecontainer (+ bortskaffelse) 1) 450,00 112,50 562,50 Bestilt ekstratømning, pr. spand: 1/26 pris + kørsel kr. 65 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. minicontainer: 1/26 pris + kørsel kr. 65 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. vippecontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. storcontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. mobilsugetank: 1/26 pris **) Ekstra sæk (kun sammen med alm. tømning - skal bestilles i forvejen) 29,00 7,25 36,25 Tømning ikke mulig (spærret spand) ***) 65,00 16,25 81,25 Tømning ikke mulig (spærret minicontainer) ***) 65,00 16,25 81,25 Tømning ikke mulig (spærret vippecontainer) ***) 450,00 112,50 562,50 Tømning ikke mulig (spærret storcontainer) ***) 450,00 112,50 562,50 Tømning ikke mulig (spærret mobilsugetank) ***) 450,00 112,50 562,50 Nytilmelding 0,00 0,00 0,00 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og spand/minicont. hjemtages) 170,00 42,50 212,50 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og vippe-/storcont. hjemtages) 450,00 112,50 562,50 Gebyr for flytteopgørelse (ved fraflytning og afmelding) 35,00 8,75 43,75 Ændring, pr. spand/minicontainer 85,00 21,25 106,25 Ændring, pr. vippecontainer/storcontainer 450,00 112,50 562,50 Ekstra rengøring, pr. spand/minicontainer 85,00 21,25 106,25 Ekstra rengøring, pr vippecontainer/storcontainer 800,00 200, ,00 Mobilsugetank, rensning ved driftsstop 690,00 172,50 862,50 Lås på spand/minicontainer (inkl. ombytning) 463,00 115,75 578,75 *) Hvis man glemmer at sætte beholderen frem, den er overfyldt eller ved fejlsortering. **) Hvis man ønsker en ekstra tømning imellem de regelmæssige tømninger. ***) Hvis borgeren selv er skyld i spærringen. er på plastindlæg til minicontainere (bundter á 50 stk. - afhentet på Snapindgården) 400 l minicontainer 280,00 70,00 350, l minicontainer 350,00 87,50 437, l minicontainer 380,00 95,00 475,00 Udbringning af plastindlæg 65,00 16,25 81,25 1) Ved fejlsortering kan sorteringsgebyr fra behandlingsanlæggene viderefaktureres til Odense Renovations kunder. Gebyr for flytteopgørelse: 43,75 kr inkl. moms 5

6 AFFALD FRA VIRKSOMHEDER er for dagrenovationslignende affald 2012 (kun restaffald) er for alm. tømning hver 14. dag excl. moms incl. moms 130 l beholder 522,00 652, l beholder 651,00 813, l beholder 843, ,75 Sæk 1 stk - kun særlige adresser *) 522,00 652,50 Sæk 2 stk - kun særlige adresser *) 651,00 813, l minicontainer 1.300, , l minicontainer 1.950, , l minicontainer 2.600, ,00 4,5 m3 vippecontainer , ,25 6 m3 vippecontainer , ,50 8 m3 vippecontainer , ,50 10 m3 vippecontainer , ,25 12 m3 vippecontainer , ,75 14 m3 vippecontainer , ,00 16 m3 vippecontainer , ,00 20 m3 storcontainer , ,25 24 m3 storcontainer , ,50 30 m3 storcontainer , ,00 33 m3 storcontainer , ,25 Mobilsug, pr. m 3 *) 2.230, ,50 Delvist nedgravede beholdere, pr. m , ,00 Centralsug, pr. ton *) - - Komprimatorcontainer, pr. ton (mindst 2,5 t hver 14. dag) *) 892, ,00 *) Kun efter særlig aftale med Odense Renovation A/S Sammenblanding af dagrenovation og brændbart affald takseres som 100% dagrenovation. Tillægspriser for faste ekstraydelser Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer **) 200,00 250,00 **) Odense Renovation A/S skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund Krav: Max. 30 m fra vejen, og adgangsvejen skal være plan og fast og uden hindringer. Ugetømning i juni, juli og august, pr. spand 197,00 246,25 Ugetømning i juni, juli og august, pr. minicontainer 619,00 773,75 Gebyr for flytteopgørelse: 43,75 kr inkl. moms 6

7 AFFALD FRA VIRKSOMHEDER er for dagrenovationslignende affald fortsat (kun restaffald) excl. moms incl. moms er for engangsydelser Eftertømning p.g.a. ej sat frem, overfyldt, fejlsorteret, pr. afhentningssted *) 65,00 81,25 Eftertømning p.g.a. fejlsorteret, pr. stor-/vippecontainer 1) 450,00 562,50 Bestilt ekstratømning, pr. spand: 1/26 pris + kørsel kr. 65 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. minicontainer: 1/26 pris + kørsel kr. 65 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. vippecontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. storcontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. mobilsugetank: 1/26 pris **) Ekstra sæk (kun sammen med alm. tømning - skal bestilles i forvejen) 29,00 36,25 Tømning ikke mulig (spærret spand) ***) 65,00 81,25 Tømning ikke mulig (spærret minicontainer) ***) 65,00 81,25 Tømning ikke mulig (spærret vippecontainer) ***) 450,00 562,50 Tømning ikke mulig (spærret storcontainer) ***) 450,00 562,50 Tømning ikke mulig (spærret mobilsugetank) ***) 450,00 562,50 Nytilmelding/Ejerskifte 0,00 0,00 Afmelding (og spand/minicont. hjemtages) 170,00 212,50 Afmelding (og vippe-/storcont. hjemtages) 450,00 562,50 Ændring, pr. spand/minicontainer 85,00 106,25 Ændring, pr. vippecontainer/storcontainer 450,00 562,50 Ekstra rengøring, pr. spand/minicontainer 85,00 106,25 Ekstra rengøring, pr vippecontainer/storcontainer 800, ,00 Mobilsugetank, rensning ved driftsstop 690,00 862,50 Lås på spand/minicontainer (inkl. ombytning) 463,00 578,75 *) Hvis man glemmer at sætte beholderen frem, den er overfyldt eller ved fejlsortering. **) Hvis man ønsker en ekstra tømning imellem de regelmæssige tømninger. ***) Hvis virksomheden selv er skyld i spærringen. er på plastindlæg til minicontainere (bundter á 50 stk. - afhentet på Snapindgården) 400 l minicontainer 280,00 350, l minicontainer 350,00 437, l minicontainer 380,00 95,00 Udbringning af plastindlæg 65,00 16,25 1) Ved fejlsortering kan sorteringsgebyr fra behandlingsanlæggene viderefaktureres til Odense Renovations kunder. Gebyr for flytteopgørelse: 43,75 kr inkl. moms 7

8 ERHVERVSAFFALD er for adgang til genbrugsstationer for erhverv 2012 excl. moms incl. moms Almindelige virksomheder (uanset størrelse) - Faktor ½ 620,00 775,00 Bygge-/anlægsvirk. og anlægsgartnere, 0-1 ansatte - Faktor , ,00 Bygge-/anlægsvirk. og anlægsgartnere, 2-10 ansatte - Faktor , ,00 Bygge-/anlægsvirk. og anlægsgartnere, over 10 ansatte - Faktor , ,00 Farligt affald, pr. kg 5,50 6,88 Vilkår for adgang: Varevogne max kg + trailer Kun håndaflæsning på pladserne (Ingen hjælpemidler til aflæsning) Ingen dagrenovation må afleveres på genbrugsstationerne Adgangskort udleveres af Odense Renovation A/S Administrationsgebyr for virksomheder 2012 *) * beregnes af By- og kulturforvaltningen (Industrimiljø) Indeholder bidrag til Miljøstyrelsens affalds- og regulativdatabase samt til Odense Kommunes administration af affaldsordninger. Gebyr for ,00 653,75 8

9 ODENSE NORD MILJØCENTER er på affald til Odense Nord Miljøcenter I alt Alm. losseplads Statsafg. statsafg. Moms incl moms Bygningsaffald, deponeringsegnet 295,00 475,00 770,00 192,50 962,50 Erhvervs- og industriaffald, deponeringsegnet 295,00 475,00 770,00 192,50 962,50 Storskrald, deponeringsegnet 295,00 475,00 770,00 192,50 962,50 Afvandet slam, min. 25% TS 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Flydende slam, min. 20% TS 559,00 475, ,00 258, ,50 Specialaffald, Type I (særligt arbejdskrævende) 839,00 475, ,00 328, ,50 Specialaffald, Type II (fejlsorteret affald) 839,00 475, ,00 328, ,50 Ristestof og sand 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Gadeopfej 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Sorteringsrest 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 PVC, deponeringsegnet 295,00 475,00 770,00 192,50 962,50 Støbesand 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Slibestøv 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Affaldsforbrændingsslagger 279,00 475,00 754,00 188,50 942,50 Specialdepot Bilshredderaffald - jf. kontrakt Asbest 839,00 475, ,00 328, ,50 Specialmellemdepot PVC til sortering 1.500,00 475, ,00 493, ,75 Imprægneret træ 295,00 475,00 770,00 192,50 962,50 Komposteringsanlæg Grene, træ og haveaffald 141,00 0,00 141,00 35,25 176,25 Slam fra Odense Vandselskab as - jf. kontrakt Salg af kompost 70,00 0,00 70,00 17,50 87,50 9

10 ODENSE NORD MILJØCENTER er på affald til Odense Nord Miljøcenter fortsat (alle priser er kr. pr. ton) + I alt Mellemlager af brændbart affald Statsafg. statsafg. Moms incl moms Affald afvist ved nedbrud og revision på forbrændingsanlæg: Forbrændingsegnet affald *) 500,00 0,00 500,00 125,00 625,00 Fejlsorteret forbrændingsegnet (pr. læs) 2.500,00 0, ,00 625, ,00 *) Den samlede pris følger Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværkets) samlede forbrændingspris (inkl. statsafgift) Omlastning af brændbart affald Stort brændbart til omlastning **) 785,00 0,00 785,00 196,25 981,25 **) Den samlede pris følger Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværkets) samlede forbrændingspris (inkl. statsafgift) og transport til Odense Affaldssortering A/S Forurenet jord Jord, Type 2 95,00 0,00 95,00 23,75 118,75 Benzin mg/kg TS (0,0-0,5%) 95,00 0,00 95,00 23,75 118,75 Benzin mg/kg TS (0,5-1,0%) 175,00 0,00 175,00 43,75 218,75 Benzin mg/kg TS (1,0-5,0%) 325,00 0,00 325,00 81,25 406,25 Diesel-/gasolie mg/kg TS (0,0-0,5%) 165,00 0,00 165,00 41,25 206,25 Diesel-/gasolie mg/kg TS (0,5-1,0%) 225,00 0,00 225,00 56,25 281,25 Diesel-/gasolie mg/kg TS (1,0-5,0%) 340,00 0,00 340,00 85,00 425,00 Tung olie mg/kg TS (0,0-0,5%) 487,00 0,00 487,00 121,75 608,75 Tung olie mg/kg TS (0,5-1,0%) 750,00 0,00 750,00 187,50 937,50 Tung olie mg/kg TS (1,0-5,0%) 925,00 0,00 925,00 231, ,25 Tjære mg/kg TS (0,00-0,05%) 487,00 0,00 487,00 121,75 608,75 Tjære mg/kg TS (0,05-0,10%) 775,00 0,00 775,00 193,75 968,75 Tjære mg/kg TS (0,10-0,20%) 975,00 0,00 975,00 243, ,75 Jordhotel 45,00 0,00 45,00 11,25 56,25 Jordhotel - store mængder 30,00 0,00 30,00 7,50 37,50 Mellemlager til opgravet jord (karteringsplads) Ikke analyseret jord 175,00 0,00 175,00 43,75 218,75 Rent jordfyld 11,00 0,00 11,00 2,75 13,75 10

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Vedtaget af Odense Byråd den 14.11.2012 Odense Renovation A/S liste Gældende fra 2013 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2015 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S Gebyrliste gældende fra 2019 Gebyrer for husholdninger Nuværende ordning Dagrenovation Papir/Pap Ny ordning Restaffald/Madaffald Papir-pap/Glas-metal Genbrugsstationer Farligt affald

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2017

Natur og Miljøudvalget 2017 Affald Genbrug FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 406,50 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen.

Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen. Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2018 (kr. inkl. moms) Husholdningsaffald fra haveboliger 110 liter sæk 1.050 140 liter beholder 1.100 190 liter beholder 1.230 240 liter beholder 1.410 Containere

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S Dagsorden 09:00-09:30 Velkomst og morgenkaffe 09:30-10:00 Odense Renovation lige nu v/mel 10:00-10:30 Sorter mere Odense (fakta omkring vores forsøg) v/dlc 10:30-11:00 Fra den grimme

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510 Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2019 (kr. inkl. moms) HUSHOLDNINGSAFFALD FRA HAVEBOLIGER Dagrenovation 110 liter sæk 1.110 140 liter beholder 1.180 190 liter beholder 1.320 240 liter beholder

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Erhvervskunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019 På www.tonfor.dk/drikkevand kan

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport... 3 3 Husholdningsaffald...

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse

AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse 1 AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse Bestyrelsen har ved henvendelse hos Aalborg Renovation fået udleveret den nye brochure Genbrug din hverdag til alle beboerne.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Notat Sagsnr.: 2013/0009370 Dato: 20. august 2014 Titel: Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Sagsbehandler: Per Hauge Miljøsagsbehandler Generelt for

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Takster Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms:

Takster Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget TØMNING AF SAMLETANKE Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: Tømning til og med 2.000 liter Takst pr. tømning 1.405,00

Læs mere

Affaldstakster 2019 En-familie boliger

Affaldstakster 2019 En-familie boliger Affaldstakster 2019 En-familie boliger Villaer, række- og parcelhuse AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for en-famillieboliger (villaer, parcelog

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste Udbud - kørsel med affaldscontainere Bilag 2 - Tilbudsliste Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD Kontrol: PJH Version: 1.3 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-07-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner

Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner Affaldstakster 2019 Kommunale virksomheder og institutioner AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for kommunale virksomheder og institutioner i

Læs mere

Storskraldsordningen omfatter to forskellige ordninger, målrettet de forskellige boligtyper:

Storskraldsordningen omfatter to forskellige ordninger, målrettet de forskellige boligtyper: GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 2 - Udbud af storskrald NOTAT Dato: 25. september 2015 Af: Lenette Møller Jensen, Anja Hoff Hansen og Malene Matthison-Hansen Introduktion og lovgrundlag Gladsaxe

Læs mere

Affaldstakster Sommerhuse og kolonihaver. AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Affaldstakster Sommerhuse og kolonihaver. AffaldGenbrug, Vejle Kommune Affaldstakster 2019 Sommerhuse og kolonihaver AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for sommerhuse og kolonihaver i Vejle Kommune Alle sommerhuse

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALD 2008. Assens Kommune. 17. november 2006 Forsyningsafdelingen

AFFALD 2008. Assens Kommune. 17. november 2006 Forsyningsafdelingen AFFALD 2008 Assens Kommune 17. november 2006 Forsyningsafdelingen Indholdsfortegnelse Indledning...2 Arbejdsprocessen....2 Forslag til system i 2008...3 Indsamling af brændbart restaffald i dagrenovationen....3

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Planlægning - implementering af ny affaldsordning. Ny gebyrstruktur

Planlægning - implementering af ny affaldsordning. Ny gebyrstruktur Planlægning - implementering af ny affaldsordning Ny gebyrstruktur Dato: 08. august 2018 Dokument id: 92170 Version: 1.0 Udarbejdet af: Christina Rosenlund Knudsen Kontrol: Katharina Maria Pedersen Godkendt

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere