Projektgruppe: Projektperiode: 8. september november Almen Erhvervsøkonomi 3. semester. Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgruppe: Projektperiode: 8. september 2011 3. november 2011. Almen Erhvervsøkonomi 3. semester. Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig"

Transkript

1

2 Titel: Projektgruppe: FISH HA11 Projektperiode: 8. september november 2011 Almen Erhvervsøkonomi 3. semester Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Engsig Sidetal: 10 Anslag: Dato: Karim Peshrou Lise Møller Hussein Al-Ameri

3 FISH filosofien går i sin simple helhed ud på: at gøre arbejdet til en belønning i sig selv og ikke bare vejen til belønninger.(christensen, Lundin, Paul s. 9) Lise Møller Karim Peshrou Hussein Al-ameri Den menneskelige kapital har fået en afgørende betydning for organisationer i dag, men hvad gøres der for at motivere og fastholde medarbejderne i organisationen? I dag er flere virksomheder afhængige af medarbejdernes viden og engagement og derfor er lederens evne til at motiver medarbejder blevet en vigtig egenskab i organisationer. Dette gælder både den offentlige og den private sektor. Medarbejdere er kommet er kommet mere i fokus i organisationer i dag, og dermed er der også kommet fokus på medarbejderes individuelle behov. Det er i dag svært at lave en generel undersøgelse af, hvad der motiverer medarbejderne, da de er forskellige individer, som har forskellige motivationsfaktorer. Det er op til de enkelte organisationer at finde de motivationsfaktorer, der tilpasser deres medarbejdere. Medarbejdere er grundstenene i en velfungerende organisations fundament. Derfor forsøger organisationer at rekruttere det mest kvalificerede, kompetente og socialt begavede personale. Dette kræver blandt andet, at man fokuserer på at tilstræbe sig den rette kommunikation og motivation internt i organisationen. FISH er en af de metoder, hvor en organisation kan øge og forbedre motivationen internt. Filosofien blev grundlagt af en detail fiskehandel med rødder i Seattle, USA. Virksomheden var til at starte med præget af dårlig atmosfære, lav arbejdsmoral, højt sygefravær, lange kolde dage og dårlig fortjeneste. (bilag) Dette var nogle af dagligdagens udfordringer, som den tidligere ejer stod over for. Efter ejerskiftet blev virksomheden vendt til en succes og blev sågar til en turistattraktion, da de ændrede strategien, som indebærer at bryde normerne, da de gjorde arbejdet til en leg. Dette førte til, at det blev sjovt at komme på arbejde, og medarbejderne gjorde en ihærdig indsats for, at kunderne fik en speciel positiv oplevelse og fik lyst til at komme igen. Den nye strategi kommer til udtryk på arbejdspladsen i personalets adfærd, hvor det blandt andet ses, at de kaster rundt med fiskene. Side 3

4 Ledelse Ledelsens vigtigste funktion er, at medarbejderne trives i virksomheden. Ofte forventer ledelsen, at de ansatte er lige så engagerede, som de selv er i organisationen. Nogle ledere bliver til tider skuffet, hvis de ansatte ikke viser samme engagement som dem selv. Det der er afgørende for, om en chef er god er, at vedkomne kan have et overblik i organisationen og motivere sine medarbejdere ud fra deres behov, hvor der samtidig udføres en effektiv produktion.. Dette overblik kunne eventuelt dannes ved, at chefen er i stand til at kommunikere og lytte, da smalltalk er nødvendigt for at opbygge et godt forhold til de ansatte. Chefen skal være i stand til at planlægge sin tid systematisk, så det ikke går ud over medarbejderne. En konsekvens af, at chefen ikke kan planlægge sin tid ordentligt er, at vedkomne ikke har tid til udvikle samarbejdet og forholdet til sine ansatte. Derudover er rekruttering af nye medarbejdere, som ikke indeholder præcis de samme kvaliteter som chefen vigtig, da det kommer til at gå ud over helheden på arbejdspladsen. Chefen skal søge efter, dem der har de bedste kvaliteter til den givne stilling samt, hvem der er i stand til at samarbejde med de andre ansatte i teamet. Gode ledere bliver nødt til at være meget bevidst omkring deres svagheder, da de ellers kan skabe problemer på arbejdspladsen. Disse svagheder kan eksempelvis være internt i virksomheden, hvor det er personligt for lederen er svært at formulere sig, eller det kan være eksternt, hvor lederen ikke er i stand til at se, hvor virksomheden bevæger sig hen i forhold til omgivelserne. Observation af hvordan omgivelserne Side 4 befinder sig i forhold til ens egen virksomhed er en vigtig egenskab for en leder, da nogle ledere er så engagerede og pligtopfyldende, at de arbejder så hårdt, at de kører sig selv ned. En udbrændt chef gør ingen nytte på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at lederen til tider slapper af og eventuelt benytter lejligheden til at studere omgivelserne. Derved kan lederen bedre sig tage stilling til, hvad der skal gøres for at forbedre organisationen. (Jacobsen og Thorvik kap. S ) Det er vigtigt for enhver organisation ledelse, at have nogle målsætninger og strategier der styrker virksomhedens position i fremtiden Strategi Organisationer bliver oprettet med det formål at løse en eller anden opgave eller udfylde en funktion. Når en organisation bliver opbygget, skal det blandt andet afklares: Hvilken opgave organisationen skal koncentrer sig om Hvad organisationen ønsker at opnå i fremtiden Hvordan organisationen skal nå det, som den ønsker at opnå. En organisation fastsætter et mål og udformer strategier, som den bestræber sig efter at opnå indenfor den fastsatte tidsramme. Når man drøfter, hvor velfungerende en organisation er, så diskuterer man ofte i hvilken grad organisationen er stand til realiserer sine mål. Mål realisering hænger meget tæt sammen med begrebet effektivitet. Da begrebet fortæller, hvor effektiv virksomheden er til at opnå sine mål.(jacobsen og Thorvik s.34-38) Både små, mellemstore og store organisationer arbejder med mål og strategier. Organisationer er nødt til at finjustere deres strategi med tiden, nogle gange er det nødvendigt for at overleve. Der kan være mange grunde til organisationer tilpasser deres strategier løbende. Det kan for eksempel være på grund af lovmæssige ændringer, makroøkonomisk udvikling, teknologisk udvikling, lokale, nationale og globale udviklinger og mange andre faktorer. I gennem tiden har den menneskelige kapital fået en væsentlig større værdi i organisationerne. Derfor tilstræber en hver organisation velkvalificerede arbejdskraft. Virksomhederne udarbejder strategier om, hvordan de skal få fat i de mest velkvalificerede medarbejdere. Organisationerne former der ud over strategier om, hvordan de skal fastholde deres medarbejdere, da der er en kamp om de mest velkvalificerede medarbejdere mellem organisationerne.(bilag) En forholdsvis kendt metode i USA, som organisationerne kan bruge som strategi for at fastholde og tiltrække velkvalificerede arbejdskraft er FISH filosofien. Denne filosofi bruges allerede som strategi i mange virksomheder og har udledt gode resultater. Filosofien er efterhånden udbredt i mange lande herunder Danmark. Hvad går FISH ud på? FISH er inddelt i fire hovedpunkter, der er gældende for enhver organisation. Dette gælder både ledelsen og medarbejderne. For ledelsens perspektiv skaber det en positiv energi, som medfører en øget effektivitet i produktionen. Samtidig øger det motivationen internt i blandt personalet, som resulterer i, at den enkelte medarbejder vil komme til at yde sit maksimale for virksomheden.

5 Motivationen internt i virksomheden bidrager til at medarbejderne får dækket deres personlige behov. Den øgede motivation bidrager til et godt arbejdsmiljø. Dette kan blandt andet være med til at forbedre virksomhedens image udadtil og tiltrække nyt og kvalificeret personale. Som beskrevet ovenfor, så er FISH filosofien et vigtigt led i en organisationsstrategi. FISH filosofien indeholder følgende fire hovedpunkter, som vil blive uddybet efterfølgende. Leg Red dagen for dine kollegaer og kunder Vær nærværende Vælg din holdning LEG Leg og arbejde er to forskellige ting, men det burde det ikke være!(bilag) I en tidlig alder lærer man, at leg og arbejde ikke hænger sammen. Man er opdraget til, at man ikke leger, når man er på arbejde. Det har normer og regler ikke tilladt. Men for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledelse trives, må man give medarbejderne frihed til at lege, men det skal ske indenfor alvorens rammer.(bilag) Leg dig til bedre resultater(christensen, Lundin, Paul første del). Begrebet leg forbindes ofte med useriøsitet i virksomheder i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, men leg skal ikke forstås som en fysisk term, men som den holdning og kreativitet, som leg medfører. Leg er en vigtig værdi for virksomheder, der anvender innovation, som et afgørende led i sin strategi. Pike Place Fish Market (grundlæggerne af FISH filosofien) beviser, at en virksomhed i en kedelig og kold atmosfære kan bruge kreativitet til at øge stemningen på arbejdspladsen, hvor både kunder og personale mærker den positive energi. Metoden har udvist positive resultater for både arbejdsmiljøet og omsætningen. Siden er der mange virksomheder, der har taget metoden til sig. Leg drager nytte af medarbejdernes fulde potentiale og kreativitet. Dette giver organisationen en innoverende og nytænkende medarbejderstab.(bilag) Leg er med til at motivere medarbejderne, da deres behov for anerkendelse og selvrealisering opfyldes. De udfører et arbejde, som udnytter deres evner og potentiale. Dette beskriver de øverste behov af Maslows behovspyramide. Pyramiden beskriver nedefra og opefter, at understående behov skal være opfyldt før pågældende behov kan dækkes. De basale fysiske behov for søvn og sult skal dækkes før alle andre behov. Dette betyder, at FISH dækker de behov for medarbejderne, som giver den største personlige gevinst. Der er dog nogle undtagelser, da der findes personer som er villige til at overse de behov nederst i pyramiden for at opnå eksempelvis anerkendelse. Sådanne personer er villige til at undlade søvn eller mad for at få anerkendelse for en opgave, som de udfører. Dette gælder dog ikke den generelle del af befolkningen. Det skal også bemærkes, at alle behovene ikke behøver at være dækket 100 % før ovenstående behov gør sig gældende.(jacobsen og Thorvik s. 213) For FISH betyder det, at en organisation skal se på de enkelte individers behov, for at motivere sine medarbejdere. En anden vigtig teori for at tilfredsstille medarbejdernes behov på arbejdspladsen kunne eventuelt være de seks psykologiske job krav. Seks psykologiske job krav Der er seks psykologiske job krav, som skal være opfyldt for, at en arbejdsplads har et godt arbejdsmiljø. Disse behov kan blandt andet dækkes med FISH ved at gøre arbejdet til en leg. 1) Behov for indhold i arbejdet, der kræver mere end ren udholdenhed og som giver et vist minimum af variation selv om det ikke indebærer noget nyt 2) Behov for at kunne lære noget gennem arbejdet 3) Behov for at kunne træffe beslutninger indenfor et afgrænset område som den enkelte kan betragte som sit eget 4) Behov for anerkendelse for værdien af det arbejde, der bliver udført 5) Behov for at kunne se sammenhæng mellem arbejdet og omgivelserne, så arbejdet fremstår som nyttigt og meningsfuldt 6) Behov for at se at arbejdet fører til en ønsket fremtidig tilstand ikke nødvendigvis forfremmelse (Jacobsen og Thorsvik s. 228) Side 5

6 En virksomhed, som vælger at gøre en indsats for at opfylde de psykologiske behov for sine medarbejder, vælger samtidig at styrke sine egne behov for vækst og effektivitet i produktionen. Dette kan være med til at skabe lavere omkostninger per produceret enhed, som forbedrer virksomhedens resultatopgørelse. Leg i arbejdet fjerner nogle af de negative dele, som trivielle arbejdsopgaver kan have. Dette sker blandt andet ved at opfylde nogle af de psykologiske job krav, som er nævnt. Leg er som sagt godt for både kollegaer og kunder. Kunderne reagerer positivt, når de inddrages i legen, og der sker en god kommunikation mellem medarbejderne og kunderne. Kropssproget bliver også brugt, når medarbejderne forsøger at involvere kunderne. Dette leder ofte til en god respons fra kunderne. Det skaber en positiv energi, hvilket leder til ros fra både kollegaer og kunder. Dette gør, at medarbejderne får opfyldt deres behov for at kunne se en nytte og en sammenhæng i arbejdet. Leg på arbejdspladsen fremmer også kreativiteten. Dette leder til en mere innovativ arbejdsplads, samt et personale, der er mere åbent overfor nye tiltag. Det kræver handlefrihed for at kunne træffe nogle beslutninger, som giver medarbejderne ansvar for de arbejdsopgaver, de udfører. Ansvar giver medarbejderen en anerkendelse, når den rette beslutning er blevet truffet. I og med medarbejderne træffer beslutninger føler de sig som et vigtigt led i virksomheden. Dette medfører, at deres psykologiske behov bliver opfyldt. Følgende behov er især vigtig for organisationens egen fremtid, da det er med til at holde medarbejderne i organisationen: Behov for at se at arbejdet fører til en ønsket fremtidig tilstand ikke nødvendigvis forfremmelse (Jacobsen og Thorsvik s. 228). Red dagen for dine kolleger og kunder Smil til verden og verden smiler til dig. Er en god måde at gribe verden an på. Kunderne opfatter virksomhedens kvaliteter igennem den kommunikation, som er mellem personalet og kunderne. Derfor er det vigtigt, at kunderne får en oplevelse ud af den kommunikation, som sker ved ekspeditionen. Oplevelsen af ekspeditionen skal være bedre end den forventning kunden havde til handlen. Pike Place Fish Market er et eksempel på, at kunderne er i fokus. I det øjeblik de træder ind i virksomheden, inviteres kunderne ind i den leg, som personalet har. Pike Place Fish Market gør nogle overraskende handlinger for de besøgende kunder. Fiskehandleren har valgt at gøre noget specielt for kunderne, som skaber en værdi for dem, som er med til, at de kommer igen. At redde dagen for sine kunder og kollegaer hænger stærkt sammen med at være nærværende. Man skal gøre en speciel indsats for andre, men medarbejderen skal i den grad også være nærværende for, at den fulde effekt kommer frem. Side 6

7 Vær nærværende Når man har med mennesker at gøre er man nødt til at være nærværende! ( Christensen, Lundin, Paul s. 105) At være nærværende handler om at være til stede. Dette kan blandt andet komme til udtryk igennem det verbale sprog, men kropssproget spiller i højere grad en rolle for den kommunikation, som omgivelserne modtager. Det nærværende i kropssproget kommer til udtryk gennem blandt andet øjenkonktakten, smilet og kropsholdningen. Det er derfor vigtigt at give både kunder og kollegaer den fulde opmærksomhed, når de kommunikerer med en. En respektfyldt samtale giver modtageren en bemærkelsesværdig og glad følelse efterfølgende og er med til at skabe en positiv respons fremadrettet.(bilag) Fordelen ved, at medarbejderne skaber en kontakt med kunderne og kollegaer er, at det giver en oplevelse ud over det sædvanlige. Denne oplevelse kunne eventuelt skabes via unikke kommunikationsevner gennem et unikt kropssprog, som er energisk, glad og nærværende. For kunden gør det købet til en oplevelse, som kan være afgørende for, at de vælger at komme tilbage og handle ved virksomheden. For kollegaerne gør det, at de skaber en relation og et socialt sammenhold med opbakning og tillid fra de andre på arbejdspladsen, hvilket gør samarbejdet bedre. Kommunikation er vigtigt for at være nærværende. Begrebet vil derfor blive uddybet efterfølgende. Side 7 Kommunikation God kommunikation er fundamentet i en velfungerende virksomhed. Denne kan deles op i to dele, som er den verbale og den nonverbale kommunikation. Den verbale består af ordene i en samtale, hvilket, ifølge undersøgelser, udgør 7 % af kommunikationen. 38 % bliver formidlet gennem formuleringer og ordvalg, og de resterende 55 % er den kommunikation, som består af kropssproget, som blandt andet er øjenkontakten. (Jacobsen og Thorvik s. 244) Den kommunikation, som FISH tager udgangspunkt i, er den mundtlige ansigt til ansigt kommunikation. Problemet med denne form for kommunikation er, at der kan opstå fejl fortolkninger, hvis ikke modtager forstår kropssproget eller tonefaldet korrekt. Den positive side af denne form for kommunikation er, at det er den mest nærværende form, som er en af FISH filosofiens hovedpunkter. Derudover er det den mest informationsrige kommunikation. Der er mange informationer, som ligger i kropssproget og øjenkontakten. I en uformel samtale er humor ofte indblandet, som kan være svær at tolke, hvis ikke samtalen foregår ansigt til ansigt. Begrebet formel kommunikation er den information som sker i organisationens hierarkiske system. Derunder er det den kommunikation som vedrører arbejdsopgaver, instrukser og ansvar. Resten af kommunikationen i en organisation betegnes som uformel kommunikation. (Jacobsen og Thorvik s. 244) FISH filosofien bruger både formel og uformel kommunikation, men ligger vægt på den uformelle kommunikation, som sker, når medarbejderne leger. Den uformelle kommunikation er den, som skaber sociale relationer, da den omfatter de samtaler, som ikke drejer sig om arbejdsopgaver. Kommunikationen er dermed også med til at dække Maslows behov for at være social. Deri ligger, at medarbejderne er nødt til at være nærværende for at skabe disse relationer. De sociale relationer hænger sammen med det forventede resultat og belønning, hvilket er uddybet i forventningsteorien efterfølgende.

8 Forventningsteori Teorien tager udgangspunkt i, at mennesker udviser en bestemt adfærd, der er styret af personlige forventninger om, at der er en sammenhæng mellem mål og indsats. Antagelsen er, at mennesket vil vælge de handlinger, der medfører de relevante resultater, og som giver de største belønninger. Belønningerne er opdelt i to hovedgrupper, den reelle belønning og den symbolske belønning. De reelle belønninger afspejler sig i materielle goder. Det vil sige ting, som kan opgøres i penge som for eksempel fri bil eller frit Internet. Den typiske form for reel belønning er betaling for et stykke udført arbejde. Symbolske belønninger kendetegnes som regel ved ikke at kunne måles eller vejes rent økonomisk. Den typiske symbolske belønning består oftest af ros fra lederen eller økonomisk ubetydelige erkendtligheder ved festlige lejligheder i organisationen. En belønning kan dog også være en blanding af både reel og symbolsk belønning, som f.eks. en forfremmelse, hvor lønforhøjelsen er til at overse, men trinnet på karrierestigen ændres positivt. De to typer af belønninger udelukker derfor heller ikke hinanden. Denne teori stemmer meget overens med FISH filosofien. (Jacobsen og Thorsvik s ) Helt centralt i forventningsteoriens belønningstype er den symbolske belønning, hvor i de organisationer, som FISH konceptet eksistere i, kan medarbejderne opnå symbolske belønninger. Dette kan forekomme gennem organisationens ledelse, kollegaer og kunder. I gennem ledelsen, hvis ledelsen hjælper en af organisationens medarbejdere med et personligt problem, hvor det tydeligt kan ses, at både FISH Side 8 elementet: at være nærværende og forventningsteoriens underdel symbolsk belønning spiller ind. Som det kan ses, er FISH filosofien et meget godt supplerende værktøj til forventningsteorien eller omvendt til at motivere organisationens medarbejdere. Forventningsteorien handler ikke kun om at være nærværende men i den grad også om at redde dine kunders og kollegaers dag. Hos en lille blomsterhandel valgte ejeren at bruge FISH filosofien til at forbedre resultaterne i virksomheden. Blomsterhandlen var mærket af krisen og ejeren ønskede at gøre en indsats for at få vendt dette. De tidligere år havde dog vist, at det ikke hjalp at forsøge at minimere alle omkostningerne, da der ikke kom flere kunder af den grund samt, at det ville gå ud over kvaliteten. Ejeren af blomsterhandlen ville bruge FISH filosofien, da hun kunne se, at den var med til at tiltrække kunder og give et godt arbejdsmiljø. Det resulterede i, at medarbejderne blev mere nærværende over for kunderne. Dem som kom og skulle bestille et begravelsesbinde gik derfra med følelses af sympati og medfølelse. Samtidig var de blevet inddraget i handlen ved, at medarbejderne fokuserede på at gøre en indsats for, at kunden fik det binderi, som symboliserer de følelser kunden har til afdøde. (Rosenhaven, Bettina Egholm) Vælg din holdning Den holdning man har, viser hvem man er! Derfor er det vigtigt at have den rette indstilling til udfordringer man får. Hvor mange har ikke prøvet at komme på arbejde og møde en medarbejder, som er uoplagt, og har en dårlig holdning til de opgaver der bliver stillet. Det er irriterende og det smitter ofte af på ens humør. Det er derfor vigtigt, at alle i en organisation har en god holdning til hinanden og til de opgaver der bliver en stillet. (Lise Møller, elev på Aalborg Universitet) Det er medarbejdernes job at være vært for de kunder, der kommer som gæst i organisationen. Det er vigtigt at have en positiv holdning til de udfordringer, som organisationen stiller. Nye opgaver skal ses som udfordringer og ikke som problemer, da det kan være afgørende for, hvordan omgivelserne opfatter medarbejdernes humør og stemning. Erfaringer tyder på, at en positiv holdning til opgaverne, returnere gode resultater. En god holdning kan en organisation ikke implementere eller påtvinge medarbejderne. Den skal komme indefra, fordi medarbejderne har det godt og de har overskud og lyst til at have en god holdning. Igen handler det om, at medarbejderne skal have opfyldt deres personlige behov samt have et godt arbejdsmiljø. Der er nogle grundlæggende betingelser for et godt arbejdsmiljø, som Hertzbergs modeller beskriver.

9 Herzbergs motivations og hygiejnefaktorer Motivationsfaktorerne skaber trivsel i en organisation ved, at de motiverer medarbejderne til at yde en ekstra indsats i arbejdsopgaverne. Disse faktorer vedrører udførelsen af arbejdet, herunder den karakter arbejdet har, det ansvar medarbejderen har samt den ros der gives for veludført arbejde. Det skaber derimod ikke vantrivsel, når motivationsfaktorerne ikke er opfyldt. Det skaber først vantrivsel, når hygiejnefaktorerne ikke er opfyldt. Hygiejnefaktorerne gør, at medarbejderne ikke vantrives. Disse faktorer er grundlæggende i en organisation for, at motivationsfaktorerne kan opfyldes. Det er faktorer, der vedrører arbejdsmiljøet såsom jobsikkerhed, ledelsesstil samt løn. Faktorerne medfører ikke at medarbejderne trives når de er opfyldt men blot at de ikke vantrives. (Jacobsen og Thorvik s. 219) En organisation som vælger at bruge FISH filosofien, skal først og fremmest have opfyldt hygiejnefaktorerne, da de er grundlaget for et arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er udgangspunktet for at Motivationsfaktorerne 1) Arbejdsopgavernes karakter: at de er udfordrende, interessante og varierende 2) Ansvar for eget arbejde og kontrol over egen arbejdssituation 3) Præstationer og personlig tilfredsstillelse ved at gøre et godt stykke arbejde 4) Anerkendelse for veludført arbejde 5) Forfremmelse 6) Vækst motivationsfaktorerne kan opfyldes. FISH ses i flere dele af Herzbergs motivationsfaktorer. En god holdning kommer af, at medarbejderne trives og når medarbejderne trives er de motiverede. Et af trivselsområderne er ansvar, som også er en af delene af FISH filosofien. En medarbejder som får et ansvar har mulighed for at bruge sit potentiale og sin kreativitet, som blev nævnt tidligere under leg. hygiejnefaktorerne 1) Virksomheden personalepolitik og administrative systemer 2) Ledelsens kompetence og ledelsesstil 3) De mellemmenneskelige forhold mellem overordnede og underordnede 4) Arbejdsforholdene omkring de opgaver der skal løses 5) Løn 6) Status 7) Jobsikkerhed 8) Forhold ved arbejdet der påvirker fritid og privatliv Derudover er et ansvar med til at give medarbejderne en anerkendelse for det arbejde, de udfører. Anerkendelse bruges i FISH blandt andet i symbolske belønninger, som tidligere nævnt. De symbolske belønninger kommer af den rette kommunikation. Denne mand er et eksempel på, at den rette indstilling til livet kan redde både ens egen dag men også andres. Han blev født uden arme og ben og havde en krise i livet, hvor han fokuserede på alle de ting han ikke kunne fordi han ingen arme og ben har. Dette fik han ændre til at fokusere på alle de ting han kan og tager opgaverne som udfordringer i stedet for problemer. Han kan for eksempel spille golf og fiske. Derudover ses han også boltre sig i et vandland. Han er et livs inspirerende eksempel for mange personer, som kommer til udtryk i hans foredrag Side 9

10 Litteraturliste: Bilag: FISH! Catch the Energy. Release the Potential. Christensen John, Lundin C. Stephen, Paul Harry, FISH! Fortællinger, 2003, Børsens Forlag A/S Jacobsen Dag Ingvar, Thorvik Jan, Hvordan organisationer fungerer indføring i organisation og ledelse, 2. udgave, 2008, Hans Reizels forlag Side 10

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Udarbejdet af: Gruppe 19. 3. Semester 2012. Almen Erhvervsøkonomi HA, Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig

Udarbejdet af: Gruppe 19. 3. Semester 2012. Almen Erhvervsøkonomi HA, Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig Gruppe 19 3. Semester 2012 Udarbejdet af: Camilla L. Sjøthun Almen Erhvervsøkonomi HA, Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Engsig Projekttitel: Studerende kan være din vej til succes Afleveringsdato:

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor Kompetenceafklaring Hvordan og hvorfor Alice i eventyrland "Søde, lille filurkat," begyndte hun, meget forsigtigt hun vidste jo nemlig slet ikke, om den kunne lide at blive tiltalt på den måde! Men katten

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste vad motiverer dig på jobbet? 1 et er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A ast ansættelse er det vigtigste B 2 eg vil kunne stole på min arbejdsgiver B t godt arbejde er ét, hvor jeg udvikler

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Det skrevne ord bliver husket det talte bliver glemt

Det skrevne ord bliver husket det talte bliver glemt 1 VELKOMMEN HOS HAVANA CLUB Du vil på de følgende sider blive præsenteret for en mængde holdninger, ideer, filosofier og ikke mindst retningslinier, som er nedfældet på papir, fordi vi mennesker har en

Læs mere

Virksomhedens ansigt udadtil

Virksomhedens ansigt udadtil Fig. 4.1 Krav til virksomhedens ansigt udadtil. Virksomhedens ansigt udadtil Være positiv, både tidligt om morgenen og efter en lang dag Tage alle henvendelser seriøse Finde frem til den person i virksomheden,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

Motivation i organisationer

Motivation i organisationer Aalborg Universitet. HA Erhvervsøkonomi, 3. semester Tema: Organisationsteori Afleveringsdato: 04-11-2010 Gruppe: 25 Total anslag: 26859 Motivation i organisationer Organisations projekt Vejleder; Jesper

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Inklusion. hvad er det????

Inklusion. hvad er det???? 1 Inklusion. hvad er det???? Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. I som forældre har en betydelig rolle i inklusionsarbejdet.

Læs mere