GEOENVIRON by Geokon A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOENVIRON by Geokon A/S"

Transkript

1 GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

2

3 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings- og installationsændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 5 Kun i miljømodulerne... 5 Integration Byg og Miljø... 6 Integration ESDH... 7 Ændringer i moduler... 8 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 8 Tilsynsrapport - Virksomhed og Landbrug... 9 Modulet Landbrug... 9 Modulet Åbent Land Modulet Tidsregistrering Handlingsplan Modulet Jordforurening DKJord Modulet Jordflytning Modulet Vandindvinding Integration Jupiter Modulet Rotter Integration - Rottehullet Modulet Byggesag Integration - BBR Ændringer i web-løsninger Rotteanmeldelse Rottebekæmpelse Jordflytning Olieudskillere

4 Generelle ændringer GENERELLE ÆNDRINGER Generelt Udskriv rapporter via vinduet "Vis udskrift". Der er lavet generel ændring af "Vis udskrift", som kan bruges på alle rapporter. Højreklik i rapportvisningsfeltet og vælg 'Vis udskrift' i menuen. I vinduet Udskriv kan du vælge orientering, papirstørrelse og zoome til det niveau, der passer dig. Herefter kan du med Print-knappen udskrive rapporten med de valgte indstillinger. Nye produkter Integration NetGIS NetGIS er Orbicons webgis-løsning, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anvender til at producere kort. Løsningen gør en sagsbehandler i stand til at stedfæste udskillere, tanke, boringer og V1-flader samt vise disse objekter som lag i kort. Hvis du vil høre mere om Geokons produkter, kan du kontakte vores salgsteam på tlf eller via adressen: Opsætnings- og installationsændringer Man kan oprette en ny databaseprofil fra GeoEnviron login-vinduet. Derved kan vi levere én pakke til alle GE Smart Cloud kunder, da det ikke kræves, at kundens databaseprofil er med i pakken til nye maskiner. Desuden undgår man at skulle ind i registreringsdatabasen for at oprette en ny databaseprofil. Det er kun muligt at gemme profilen, når adgangen er testet OK med knappen 'Test adgang'

5 Generelle ændringer GeoEnviron Kalender Indgående dokumenter - i GE Kalender. Denne fane viser også dokumentdato for indkomne dokumenter, som sagsbehandleren endnu ikke har læst. Kun i miljømodulerne Dokuments attentionperson. Der kan gemmes op til 120 tegn i feltet Att til angivelse af attentionperson hos afsender/modtager på dokument fanen. Dokuments sted. Feltet til registrering af arkiveringssted for dokument er genindført på fanen Dokument. Det var ved en fejl blevet fjernet i GE Fanen Kontakter er indført i alle miljømoduler med sagsoplysninger. På underfanen Kontakter er der mulighed for at registrere alle relevante personer i relation til sagen; ejere, klagere, kontaktpersoner og lign. - privatpersoner såvel som firmaer og myndigheder. Via knappen Navn øverst til venstre på fanen kan person/adressedata kopieres til de respektive felter på en tom adressepost fra den centrale adressedatabase, som er indbygget i GeoEnviron systemet. Et klik på knappen Navn viser en listboks med alle disse adresser, og hvorfra der herefter kan vælges. Adresseposter kan redigeres og tilføjes i denne adressedatabase via stamdata fanen Adresser. Fanens felter og knapper Navn: Klik på knappen Navn og vælg en adresse fra det centrale adresseregister via listboksen. Når du vælger en adresse indsættes adresseoplysningerne i fanens felter (hvis der er registreret data i dem). Kan du ikke finde den person/adresse, du søger efter i listboksen, klikker du på Afbryd-knappen. I stedet indtaster du så adresseoplysningerne på den ny person eller virksomhed i de disponible felter. Og de steder hvor feltnavnet udgør en knap, vælges data fra den tilknyttede listboks

6 Generelle ændringer Vælg en kontakt i adresseregisteret hurtigt og nemt ved intelligent kodehåndtering. Eksempel 1: Når du angiver et udtryk som f.eks. =skov i navnefeltet findes alle de kontakter, der starter med 'skov' i navnefeltet, efter et tryk på tab-tasten. Samme metode kan benyttes til at angive begyndelsesbogstaver i adressefeltet. Eksempel 2: Når du sætter et %-tegn foran det udtryk, du vil finde frem, og f.eks. skriver =%skov i navnefeltet, vil listboksen (efter et tryk på tab-tasten) vise alle de kontakter, der indeholder udtrykket 'skov' i navnefeltet. Den samme metode kan også benyttes til at angive dele af adressen i adressefeltet. OBS! Vær opmærksom på at den intelligente kodehåndtering kun fungerer i forbindelse med indtastning - ikke når du er i søgetilstand. ESDH-nr vises også på fanen Tilsynsoversigt for tilsyn, der er knyttet til en ESDH-integreret sag, hvis der er valgt at vise ESDH-nr i stedet for GE journalnummer i systemopsætning. Både ESDH-nr og GE journalnr for sagen vises som tooltip i feltet Journalnr for hvert tilsyn i tilsynsoversigten. Vis kun administrative eller fysiske tilsyn via nyt filtreringsfelt i rapporterne: Planlagte tilsyn Udførte tilsyn Ny rapport Dokumentgruppering viser dokumenter med dokumentdato i en periode for alle virksomheder og/eller andre miljølokaliteter. Perioden kan ændres i fra-dato og til-dato felterne. Du kan få vist kun dokumenter med anført Dokumentgruppe Initialer på sagsbehandler, der har registreret dokumentet Brancheteam for virksomheder og/eller landbrug Klik på knappen ud for et dokument for at åbne modulet og se flere oplysninger om dokumentet. Integration Byg og Miljø Find miljølokalitet ved at søge på lokalitetsnavn i Byg og Miljø Forkontor, når man opretter en ansøgning som sag på en miljølokalitet, der er registreret i GE. Hvis journalnr indtastes manuelt i GE, skal det udfyldes i "BOM Forkontor". Journalnr skal udfyldes i Byg og Miljø Forkontor, inden du kan gemme en ansøgning som sag på en ejendom eller miljølokalitet, der er registreret i GE, når opsætning af journalnr-tildeling for sager i GE er angivet som manuel indtastning af journalnr. Word-dokument leveres som PDF til BoM ved besvarelse af ansøgning/sag. Alle Word-dokumenter beskyttes automatisk efter afsendelse og leveres til BoM som PDF-dokument ved besvarelse af en sag fra GeoEnviron til BoM

7 Generelle ændringer Integration ESDH Indgående dokumenter - i GE Kalender. Denne fane viser ESDH-sagsnr på miljøsagers indkomne dokumenter, som sagsbehandleren endnu ikke har læst. Der vises dokumenter med dokumentdato i perioden, hvis der er valgt at vise dokumentdato i stedet for registreringsdato i dokumentoversigt i systemopsætning. Ellers vises dokumenter med registreringsdato i perioden. Kladder - i GE Kalender, Byggesag to-do-liste og Vandindvindingskalender. Denne fane viser kladder på sager i en anført periode, det vil sige dokumenter uden markering i 'Gemt i ESDH' på dokument-fanen. Valgt sagsbehandler svarer til initialer på person, som har registreret dokumentet. Perioden kan ændres i en kalender, der er knyttet til fra-dato og til-dato felterne

8 Ændringer i moduler ÆNDRINGER I MODULER Modulerne Virksomhed og Landbrug Ændringer i Tilsyn Dashboard Et prioriteret tilsyn, der ikke er udført, vises kun én gang på fanen med detailoplysninger kategori 2. Længere bemærkning om en virksomhed/et landbrug. Der kan gemmes op til 1000 tegn i feltet Bemærkning på fanen Virksomhed/Landbrug. Mere overskuelig beskrivelse af scoreparametre til miljørisikovurdering, når man klikker på en parameter-knap for at vælge score for miljørisikovurdering og ekspanderer teksten ved at klikke på det lille ikon øverst til venstre i kodelisten. Der er indført linjeskift og punktopstilling af forhold for husdyrbrug. Desuden er tekst i parentes fjernet, da det ikke er relevant og mindsker overblikket. Teksten kan rettes på fanen Miljørisikoscorer i stamdata for Virksomhed/Landbrug. Relateret tilsyn "arver" journalnr fra basistilsyn. Når man opretter et relateret tilsyn til et basistilsyn, der er knyttet til en sag, vil det relaterede tilsyn få samme journalnummer som basistilsynet. Gem tilsynsrapport som dokument på tilhørende sag. Hvis du gemmer en tilsynsrapport som dokument på tilhørende sag, og tilsynet ikke er tilknyttet en sag, vises en oversigt over alle aktive sager på virksomheden/landbruget. Når du vælger en sag, vil sagens journalnummer blive knyttet til tilsynet. Vælger du ikke en sag, gemmes tilsynsrapporten ikke som dokument, men i mappen til tilsynsrapporter. Læs mere om denne funktionalitet her: https://geospace.geokon.dk/x/pga7 Ændringer i rapporterne Virksomhedoversigt og Kort virksomhedsoversigt. Oplysninger om virksomhedens/landbrugets aktuelle kategori (1a, 1b eller 2) og seneste vægtet score på fanen Miljørisikovurdering er indført i følgende rapporter

9 Ændringer i moduler Listepunktbetegnelse i Godkendelsesbekendtgørelsen for virksomhedens/ landbrugets hovedaktivitet bliver også vist i følgende rapporter: Virksomhedsoversigt Kort virksomhedsoversigt Tilsynsrapport - Virksomhed og Landbrug Der er tidligere indført muligheden for at markere et sagsdokument som en "Gældende afgørelse" og se en oversigt over disse på en selvstændig fane. Ny bogmærkekæde til Gældende afgørelser under emnet Basisoplysninger. I kan downloade to filer med den nye bogmærke kæde, som I kan indsætte i Wordskabeloner for tilsynsrapporter for henholdsvis landbrug og virksomhed. Gældende afgørelser Reg.dato Dok.dato Afgørelse Dokument beskrivelse Modulet Landbrug Modulspecifikke administrative enheder. Det er muligt at omdefinere et eller flere af de 4 administrative enhedsfelter, så de er specifikke for modulet Landbrug. De administrative enheder er placeret i højre side af hoveddata vinduet. Opsætning af administrative enheder: https://geospace.geokon.dk/x/hqataq Meddelelse ved kopiering til historik. Når man kopierer data om registreret produktion til fanen Reg.historik, vises en besked, om at data er overført. Opret håndhævelse vedrørende fejl/mangler på beholder ved kontrol. Eventuelle fejl og mangler på beholder ved kontrol indskærpes via en håndhævelse. Med en knap kan der oprettes en håndhævelse for en beholderkontrol med fejl. Fra håndhævelsen kan man så oprette en opfølgning eller et tilsyn med en knap. Felterne 'Frist dato' og 'Udført dato' gråtones, når der ikke er markering i feltet Fejl på fanen Beholder Kontrol

10 Ændringer i moduler Ændringer til rapporten Beholderkontrol. I GE blev feltet Årskrav tilføjet til angivelse af, hvor ofte en given beholder skal kontrolleres. Feltet Årskrav er omdøbt til Interval her angives kontrolinterval for beholderen, fx 2, 5 eller 10 år. Rapporten Beholderkontrol viser aktive landbrug med beholdere på mindst 100 m 3 med kontrolinterval, der skal kontrolleres i år eller tidligere. Vis eventuelt kun beholdere på mindst et andet anført volumen, med og/eller uden kontrolinterval, der skal kontrolleres i et andet anført år eller tidligere. Interval vises med rød skrift i rapporten, når kontrolinterval er overskredet. Klik på knappen for en beholder i rapporten for at få vist detaljer om landbruget i modulet, der åbnes automatisk. Klik på knappen øverst til højre i rapporten for at få hentet alle rapportens landbrug frem i modulet, der åbnes automatisk. Modulet Åbent Land Modulspecifikke administrative enheder. Det er muligt at omdefinere et eller flere af de 4 administrative enhedsfelter, så de er specifikke for Åbent land modulet. De administrative enheder er placeret i højre side af hoveddata vinduet. Opsætning af administrative enheder: https://geospace.geokon.dk/x/hqataq Modulet Tidsregistrering Handlingsplan Udskriv rapporten Årsopgørelse medarbejdere. Der er lavet en ændring af "Vis udskrift", som kan bruges til print af rapporten Årsopgørelse medarbejdere. Det bliver mere overskueligt, når der er mange medarbejdere og opgaver. Højreklik i rapportvisningsfeltet og vælg 'Vis udskrift' i menuen. I vinduet Udskriv kan du vælge orientering, papirstørrelse og zoome til det niveau, der passer dig. Herefter kan du med Print-knappen udskrive rapporten med de valgte indstillinger

11 Ændringer i moduler Modulet Jordforurening DKJord Ændringer til "Anlæg og processer". I fanen 'Aktiviteter/Anlæg og processer' er felterne Beskrivelse og 'Potentielt forurenende stoffer' udvidet til at kunne indeholde ubegrænset tekst. Der er også indført to nye datofelter til angivelse af driftsperiodens fra- og til-dato for at gøre det lettere at fremsøge anlæg efter årstal. Gældende afgørelser. Der er indført muligheden for at markere et sagsdokument som en "Gældende afgørelse" og se en oversigt over disse på en selvstændig fane. Modulet Jordflytning Manglende adviseringsmail ved ændring af status for en jordanmeldelse. Det problem er rettet, at der ikke blev oprettet adviseringsmail, hvis man ændrede status på en anmeldelse til Kvitteret, Afvist eller Annulleret og skiftede fokus til en anden anmeldelse og trykkede Gem. Åbning af flere filer af samme type. Der kan åbnes op til 10 filer af samme type fra fanen Filer. Filerne navngives tempdoc0 til tempdoc9. Før blev filer navngivet tempdoc, hvilket gjorde, at man kun kunne åbne en fil af hver type. Modulet Vandindvinding Gældende afgørelser. Der er indført muligheden for at markere et sagsdokument som en "Gældende afgørelse" og se en oversigt over disse på en selvstændig fane. Integration Jupiter Sletning af bi-anlægstype. Det er muligt at slette "den sidste" række, som har sortering 2, på fanen Virk.typer, hvor anlæggets bi-anlægstyper registreres. Kontakt evt. Jupiter Support om at få fjernet en gammel bi-anlægstype i Jupiter

12 Ændringer i moduler Modulet Rotter Sagsbehandler autoudfyldes på nye anmeldelser. Brugeren, som er logget på, sættes som sagsbehandler på anmeldelsen ved oprettelse af en ny anmeldelse. Hvis brugeren anvender integreret login, er det ikke brugerens alias, der indsættes som sagsbehandler på anmeldelsen, men derimod brugerens sagsbehandler-kode. Der kan nu søges og oprettes anmeldelser på adresser hvor tegnet ' indgår. Gul farvekode er udgået. Adresser i landzone har enten rød eller grøn farvekode. Det vises ikke længere med gul farvekode, at der pågår bekæmpelse på adressen, og at den derfor ikke skal have kampagnebesøg. Gældende afgørelser. Der er indført muligheden for at markere et sagsdokument som en "Gældende afgørelse" og se en oversigt over disse på en selvstændig fane. Ændringer i rapporten Anmeldelse. Vis alle anmeldelser i perioden uanset, om de er afsluttet eller ej. Vis anmeldelser på adresser med anført benyttelse. Hold CTRL-tasten nede og vælg de relevante benyttelser med musen. Klik på knappen for at åbne modulet og se flere oplysninger om en anmeldelse. Ændringer i rapporten Besøg. Vis alle besøg i perioden uanset, om de er udført eller ej. Vis besøg på adresser med anført benyttelse. Hold CTRL-tasten nede og vælg de relevante benyttelser med musen. Klik på knappen for at åbne modulet og se flere oplysninger om et besøg. Integration - Rottehullet Vi kan tilbyde en integration til at håndtere kommunikationen mellem GeoEnviron Rotter og den nye fællesoffentlige database 'Rottehullet' på Danmarks Miljøportal. Du kan læse mere her. Modulet Byggesag Udskrivning af fanen 'åbne sager' i Byggesag to-do-listen. Vi har rettet det problem, at oplysningerne omkring nogle sager ikke kom med ud på printet ved udskrivning af fanen Åbne sager i to-do-listen. Problemet var, at fanen søgte på sagens afdeling mens udskrivningen brugte medarbejders afdeling

13 Ændringer i moduler Faneoverskrifter i Byggesag to-do-listen. Faneoverskrifter for de første 3 faner i to-do-listen svarer nu til, hvad der står i stamdata fanen Parameter. Angives intet her, bruges programmets standard overskrifter. Nyt felt i styringsreol. Der er indført en ny kolonne Init med sagsbehandler i fanen Styringsreol i to-do-listen. Vis data for en valgt sagsbehandler eller alle ved brug af den generelle filtrering på sagsbehandler, som findes øverst i to-do-listen. Dokuments attentionperson. Der kan gemmes op til 120 tegn i feltet Att til angivelse af attentionperson hos afsender/modtager på dokument fanen. Nyt fletfelt. Dette fletfelt kan nu også anvendes i brevskabeloner, når et flettebrev til flere modtagere genereres fra fanen Dokument: Sag «modtdato» Sagens modtaget dato I manualen til modulet Byggesag kan du finde en beskrivelse af, hvordan et nyt fletfelt tilføjes i jeres brevskabeloner. Tidsregistrering på byggesager: https://geospace.geokon.dk/x/nwetaq Integration - BBR Vi kan tilbyde en integration til at håndtere indberetningen af data fra GeoEnviron Byggesag til BBR. Du kan læse mere her

14 Ændringer i WEB løsninger ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER Rotteanmeldelse Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rotteanmeldelse, version Der kan nu søges og oprettes anmeldelser på adresser hvor tegnet ' indgår. Rottebekæmpelse Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rottebekæmpelse, version Integration til Rottehullet. Vi kan tilbyde en integration til at håndtere kommunikationen mellem GeoEnviron WEB Rottebekæmpelse og den nye fællesoffentlige database 'Rottehullet' på Danmarks Miljøportal. Du kan læse mere her. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) siden er ikke understøttet, når integration til Rottehullet er slået til. Benyt i stedet Kampagnebesøg siden. Der kan nu søges og oprettes anmeldelser på adresser hvor tegnet ' indgår. Informationen "Oprettet via Kvik besøg / Kampagne..." tilføjes ikke mere som bemærkning til besøg. Gul farvekode er udgået. Adresser i landzone har enten rød eller grøn farvekode. Det vises ikke længere med gul farvekode, at der pågår bekæmpelse på adressen, og at den derfor ikke skal have kampagnebesøg. Jordflytning Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Anmeldelse af jordflytning, version Er web-løsningen forældet? Brugeren præsenteres for en fejlmeddelelse, hvis den givne version af web-løsningen er forældet i forhold til versionen af databasen. Titel på login siden kan angives. Der er indført en ny opsætningsparameter 20 kaldet "LoginTitleText". Parameteren angiver titlen på login siden. Som titel kan man fx skrive "Velkommen til Anmeldelse af jordflytning i Rødovre kommune". Når det fremgår af titlen, hvilken kommune man er i gang med at anmelde jorden til, kan det forhåbentlig undgås, at en vognmand forsøger at anmelde jord til en kommune via en anden kommunes web-løsning. Parameteren angives i GE under menupunktet: 'System Adm. Opsætning Systemopsætning'; Web Parametre. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator. Oprettelse af anmelder login. Ved oprettelse og redigering af anmelder login er der indført max længder på henholdsvis navn (40 tegn) og (60 tegn)

15 Ændringer i WEB løsninger Olieudskillere Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Tømning af olieudskillere, version Lange navne og adresser. Visning af navn og adresse i den grønne boks afkortes til 32 tegn, hvis de er længere end 32 tegn. Visning af adresser i "Virksomheder i <distrikt>" listen afkortes til 40 tegn hvis de er længere end 40 tegn. Tømningsdatoen sættes nu korrekt i tømningskvitteringen

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.0 Dato: 30.04.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Moduler med sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder:

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder: REFERAT FRA MØDE ERFA-MØDE 1. LÆNGDE PÅ FELTET SAGSNAVN A. Der ønskes mere plads i feltet Sagsnavn på sagsfanen (Faaborg-Midtfyn, Aabenraa, Næstved, Slagelse). I den kommende GE 7.3 udvides feltet til

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011 2. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i andet halvår 2011 en række kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere