Spotanalyse af jern og metalbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spotanalyse af jern og metalbranchen"

Transkript

1 Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007

2 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes mindre spotanalyser, som belyser rekrutteringssituationen inden for brancher og erhvervsområder, hvor der meldes om mangel på arbejdskraft i Arbejdsmarkedsbalancen. Formålet med spotanalyserne er at kvalificere den endelige flaskehalsliste for 2008 ved at validere oplysningerne om rekrutteringssituationen i Arbejdsmarkedsbalancen. Spotanalyserne skal blandt andet give mere detaljeret viden om omfanget af arbejdskraftmanglen fordelt på stillingsbetegnelser i hvilken grad virksomhederne forventer stigende beskæftigelse i hvilken grad virksomhederne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne anvender, når de rekrutterer arbejdskraft Spotanalysen af jern og metal-branchen er opdelt i to dele. Den første del af analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af jern og metal-branchen i Midtjylland. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført ved udsendelse af elektroniske spørgeskemaer til virksomheder inden for jern og metal-industrien i Midtjylland. Spørgeskemaet er udsendt via mail og besvaret via Internettet. I anden del af analysen samles der op på Arbejdsmarkedsbalancens seneste resultater inden for jern og metal-industrien. Side 2 af 14

3 Hovedresultater Mange jern og metal-virksomheder i Midtjylland har oplevet rekrutteringsproblemer i maj, juni og juli % af virksomhederne i Beskæftigelsesregionens spørgeskemaundersøgelse har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere i denne periode. De 127 virksomheder har i alt forgæves forsøgt at rekruttere 625 medarbejdere. Virksomhederne melder om størst mangel på klejnsmede, jern og metal-arbejdere, svejsere og CNC-operatører. Hver 3. virksomhed i spørgeskemaundersøgelsen oplever så store rekrutteringsproblemer, at den har undladt at forsøge at besætte ledige stillinger alene pga. en forventning om at arbejdskraften ikke findes. Hver 3. virksomhed har sagt nej til opgaver i maj, juni og juli 2007 pga. mangel på arbejdskraft. I det seneste år har halvdelen af virksomhederne oplevet vækst i beskæftigelsen. Kun hver 10. virksomhed har færre medarbejdere i dag end for et år siden. I det kommende år forventer 3 ud af 4 virksomheder at ansætte nye medarbejdere. Samlet set forventer virksomhederne at ansætte ca medarbejdere særligt inden for faggrupperne Ufaglært og special-arbejde, Smedearbejde, Svejsearbejde samt Industritekniker- og industrioperatørarbejde. Hver 4. virksomhed i spørgeskemaundersøgelsen har udenlandsk arbejdskraft ansat, og yderligere 10% har forsøgt at ansætte arbejdskraft fra udlandet. Kun 20% af virksomhederne ønsker ikke at benytte udenlandsk arbejdskraft. Halvdelen af virksomhederne anvender eller har tidligere anvendt arbejdskraft fra et vikarbureau. 20% af virksomhederne har i øjeblikket arbejdskraft fra et vikarbureau ansat. Kun hver 5. virksomhed ønsker ikke at anvende arbejdskraft fra et vikarbureau. Annoncering og rekruttering via allerede ansatte medarbejdere er de mest anvendte redskaber til rekruttering af nye medarbejdere. Redskaberne anvendes af 2/3 af virksomhederne, mens hver anden virksomhed rekrutterer via uopfordrede ansøgninger og Jobnet. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen bekræfter i høj grad resultaterne fra Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance. I Arbejdsmarkedsbalancen er der registreret mangel inden for hver 3. stillingsbetegnelse på jern og metal-området. Side 3 af 14

4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet er udsendt til virksomheder inden for jern og metal-industrien i Midtjylland, og heraf har 236 virksomheder valgt at deltage i undersøgelsen. Enkelte spørgsmål er dog ikke besvaret af alle virksomheder, hvilket medfører, at antallet af besvarelser varierer mellem spørgsmålene. Virksomhedernes størrelse Hver fjerde virksomhed i undersøgelsen har under 10 ansatte, mens knap halvdelen har mellem 10 og 49 ansatte, og 12% har mellem 50 og 99 ansatte. De resterende 14% er store virksomheder med 100 eller flere ansatte. Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Antal Pct % % % % % 100 eller derover 33 14% Ubesvaret 6 3% Basis 236 Flere ansatte i virksomhederne Halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har flere ansatte end for et år siden, og yderligere 38% af virksomhederne har et uændret antal ansatte. Det er således kun 13% af virksomhederne, der har oplevet en nedgang i beskæftigelsen. Det indikerer, at jern og metal-industrien samlet set har oplevet en vækst i beskæftigelsen det seneste år. Har virksomheden flere eller færre ansatte Antal Pct. end for et år siden? Flere % Færre 30 13% Samme antal 88 38% Ubesvaret 3 1% Basis 233 Blandt de helt små virksomheder med 1-4 ansatte har 2 ud af 3 virksomheder et uændret antal medarbejdere, mens kun 11% har flere ansatte end året før. I virksomheder med 5-9 ansatte har halvdelen af virksomhederne et uændret antal ansatte, mens 30% har flere ansatte. I virksomheder med ansatte har halvdelen flere medarbejdere end året før, mens 6 ud af 10 virksomheder med mere end 25 ansatte har oplevet en fremgang i beskæftigelsen det seneste år. Mange virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere 55% af de adspurgte virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere i maj, juni og juli måned Side 4 af 14

5 Har virksomheden forgæves forsøgt at rekruttere Antal Pct. nye medarbejdere inden for de sene- ste 3 måneder? Ja % Nej % Ved ikke 2 1% Ubesvaret 1 0% Basis 231 De virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 3 måneder, er herefter blevet spurgt, hvilke faggrupper de forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere fra. Samlet set har virksomhederne angivet, at de forgæves har forsøgt at rekruttere 625 medarbejdere i maj, juni og juli måned. Det reelle antal forgæves rekrutteringer kan være højere, da enkelte virksomheder ikke har angivet et præcist antal. Antallet af forgæves rekrutteringer er højest inden for Ufaglært og special-arbejde, Smedearbejde, Industritekniker- og industrioperatørarbejde samt Svejsearbejde. Inden for hvilke af nedenstående faggrupper har virksomheden forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere inden for de seneste 3 måneder? Antal virksomheder Antal forgæves rekrutteringer Chef- og lederarbejde Fagteknikerarbejde og finmekanik Former- og metalsmedearbejde 3 2 Industritekniker- og industrioperatørarbejde Ingeniørarbejde Montørarbejde Sikkerheds- og kvalitetskontrol og specialfunktioner 5 6 Smedearbejde Svejsearbejde Ufaglært og special-arbejde Værktøjsmagerarbejde 9 10 Andre personalegrupper I alt Note: Antallet af virksomheder i alt (255) er højere end antallet af virksomheder, der har angivet at have rekrutteret forgæves (127), da flere virksomheder har rekrutteret forgæves inden for flere faggrupper. Blandt virksomheder med op til 9 ansatte har hver fjerde virksomhed rekrutteret en eller flere medarbejdere forgæves, mens hver anden virksomhed med ansatte og 3 ud af 4 virksomheder med mere end 25 ansatte har oplevet at rekruttere forgæves. Stillingsbetegnelser med størst mangel på arbejdskraft Samlet set viser undersøgelsen, at der er størst mangel inden for følgende stillingsbetegnelser 1 : 1 Se bilag 1 for en oversigt over alle stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves. Side 5 af 14

6 1. Klejnsmed (87 forgæves rekrutteringer) 2. Jern og metal-arbejder (62) 3. Svejser (54) 4. CNC-operatør (42) 5. Industritekniker (19) 6. Industrilakerer (19) 7. Rustfast klejnsmed (18) 8. Lysbuesvejser (17) Andet: Andre stillingsbetegnelser inden for Ufaglært og special-arbejde (35) Hver tredje virksomhed har undladt at rekruttere Rekrutteringssituationen i jern og metal-industrien medfører, at mange virksomheder har ubesatte job, som de undlader at forsøge at besætte alene pga. en forventning om, at arbejdskraften ikke findes. Undersøgelsen viser, at det gælder for hver 3. jern og metal-virksomhed i Midtjylland. Har virksomheden haft ubesatte job inden for de seneste 3 måneder, som den har undladt at forsøge at besætte - alene pga. forventning om, at arbejdskraften ikke findes? Antal Pct. Ja 68 30% Nej % Ved ikke 2 1% Ubesvaret 2 1% Basis 225 Blandt de 153 virksomheder, som svarer nej til spørgsmålet, har 42% svaret, at de forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. Og blandt de 127 virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, har 45% svaret, at de har haft ubesatte stillinger, som de har undladt at forsøge at besætte pga. en forventning om, at arbejdskraften ikke findes. Det bekræfter, at mange jern og metal-virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere nye medarbejdere. Hver tredje virksomhed har sagt nej til opgaver Undersøgelsen viser, at 36% af de adspurgte virksomheder har sagt nej til opgaver de seneste 3 måneder pga. mangel på arbejdskraft. Det gælder særligt virksomheder, der mangler arbejdskraft inden for Montørarbejde, Industritekniker- og industrioperatørarbejde samt Svejsearbejde. Har virksomheden sagt nej til opgaver i de Abs. Pct. seneste 3 måneder pga. mangel på arbejdskraft? Ja 80 36% Nej % Ved ikke 5 2% Ubesvaret 1 0% Basis 225 Side 6 af 14

7 Blandt de helt store virksomheder med mere end 100 ansatte har kun 13% sagt nej til opgaver pga. mangel på arbejdskraft. For virksomheder med under 100 ansatte er det derimod 40% af virksomhederne, der ikke har taget en opgave pga. mangel på arbejdskraft. Hver fjerde virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat Hver fjerde af de adspurgte virksomheder svarer, at de har udenlandsk arbejdskraft ansat, og yderligere 10% har forsøgt at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft er størst for virksomheder med 100 eller flere ansatte, hvor hver anden virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat. Blandt virksomhederne med ansatte har ca. 40% ansat udenlandsk arbejdskraft, mens kun 6% af de helt små virksomheder med 1-4 ansatte benytter arbejdskraft fra udlandet. Samlet set har knap 2 ud af 3 virksomheder ikke forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Flertallet af virksomhederne begrunder det med, at de ikke har haft behov for at ansatte udenlandsk arbejdskraft, mens kun 18% ikke ønsker at benytte arbejdskraften fra udlandet. Halvdelen af virksomhederne med mindre end 10 ansatte har ikke haft behov for at ansætte udenlandsk arbejdskraft, mens det samme kun er tilfældet for hver fjerde virksomhed med mere end 25 ansatte. De mindste virksomheder har endvidere den største andel af virksomheder, der ikke ønsker at benytte udenlandsk arbejdskraft, mens kun 3% af virksomhederne med 100 ansatte eller flere ikke ønsker at benytte den udenlandske arbejdskraft. Blandt de virksomheder, der ikke har haft behov for at ansætte udenlandsk arbejdskraft, har 65% ikke oplevet rekrutteringsproblemer de seneste tre måneder. Har virksomheden forsøgt at rekruttere Antal Pct. udenlandsk arbejdskraft? Ja, virksomheden har udenlandsk arbejdskraft ansat 61 27% Ja, men der er ikke blevet ansat udenlandsk arbejdskraft 22 10% Nej, virksomheden har ikke haft behov for at ansætte 79 36% udenlandsk arbejdskraft Nej, virksomheden ønsker ikke at benytte udenlandsk 41 18% arbejdskraft Ved ikke 14 6% Ubesvaret 5 2% Basis 222 Hver femte virksomhed har medarbejdere, der er ansat gennem et vikarbureau Halvdelen af de adspurgte virksomheder har i øjeblikket eller har tidligere haft medarbejdere, der er ansat gennem et vikarbureau. Hver fjerde virksomhed har ikke haft behov for at benytte vikarbureauer, mens den sidste fjerdedel ikke ønsker at benytte vikarbureauernes services. Anvendelsen af vikarbureauer er størst blandt de helt store virksomheder med 100 eller flere ansatte, hvor 90% af virksomhederne anvender eller har anvendt medarbejdere ansat gennem et vikarbureau. Blandt virksomhederne med ansatte er det 3 ud af 4, der har anvendt eller anvender vikarer. Halvdelen af de helt små virksomheder med 1-4 ansatte oplyser derimod, at de ikke har haft behov for at benytte vikarbureauer. Side 7 af 14

8 Blandt de virksomheder, der i øjeblikket har medarbejdere, der er ansat gennem et vikarbureau, har 85% oplevet rekrutteringsproblemer de seneste tre måneder. Tilsvarende har hver anden virksomhed, der tidligere har anvendt vikarer, forgæves forsøgt at rekruttere medarbejdere de seneste tre måneder. Tre ud af fire virksomheder, der ikke har haft behov for at benytte vikarbureauer, har derimod ikke oplevet rekrutteringsproblemer. Endelig svarer 60% af de virksomheder, der ikke ønsker at benytte vikarbureauer, at de har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere forgæves. Har virksomheden anvendt arbejdskraft fra Antal Pct. et vikarbureau? Ja, virksomheden har i øjeblikket medarbejdere, 46 21% der er ansat gennem et vikarbureau Ja, virksomheden har tidligere haft medarbejdere, 70 31% der var ansat gennem et vikarbureau Nej, virksomheden har ikke haft behov for at benytte 53 24% vikarbureauer Nej, virksomheden ønsker ikke at benytte vikarbureauer 49 22% Ved ikke 4 2% Ubesvaret 1 0% Basis 223 Mange virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere det kommende år 75% af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere i det kommende år, mens kun 12% ikke forventer at ansatte flere. Forventer virksomheden at ansætte nye medarbejdere i det kommende år? Antal Pct. Ja % Nej 27 12% Ved ikke 25 11% Ubesvaret 1 0% Basis 225 De 172 virksomheder, der har svaret, at de forventer at ansætte nye medarbejdere i det kommende år, har også haft mulighed for at angive, hvor mange medarbejdere de forventer at ansætte inden for forskellige faggrupper. Samlet set forventer de 172 virksomheder at ansætte nye medarbejdere i det kommende år. Virksomhederne forventer at ansætte flest inden for faggruppen med ufaglærte arbejdere og specialarbejdere, som knap hver 3. nyansættelse forventes at høre til. Herefter følger faggrupperne Smedearbejde, Svejsearbejde og Industritekniker- og industrioperatørarbejde, hvor virksomhederne også forvente at ansætte mange nye medarbejdere. Side 8 af 14

9 Inden for hvilke af nedenstående faggrupper forventer virksomheden at ansætte nye medarbejdere i det kommende år? Forventet antal ansættelser Chef- og lederarbejde 46 Fagteknikerarbejde og finmekanik 44 Former- og metalsmedearbejde 4 Industritekniker- og industrioperatørarbejde 126 Ingeniørarbejde 68 Montørarbejde 83 Sikkerheds- og kvalitetskontrol og specialfunktioner 12 Smedearbejde 176 Svejsearbejde 132 Ufaglært og special-arbejde 364 Værktøjsmagerarbejde 14 Andre personalegrupper 62 I alt Flest virksomheder anvender annoncer ved rekruttering af nye medarbejdere Det mest anvendte redskab til rekruttering af nye medarbejdere er annoncer, som anvendes af 70% af virksomhederne i undersøgelsen. To ud af tre virksomheder rekrutterer nye medarbejdere via allerede ansatte medarbejdere, og knap hver anden virksomhed rekrutterer gennem uopfordrede ansøgninger og jobcentrenes job- og CV-bank på jobnet.dk. Hvilke kanaler anvender virksomheden normalt ved rekruttering af arbejdskraft? Antal Pct. Annoncer % Jobcentrenes job- og CV-bank på jobnet.dk % Andre jobbanker på internettet 55 25% Egen hjemmeside 78 35% Det lokale jobcenter 54 24% Forbund/arbejdsløshedskasser 34 15% Private konsulentfirmaer o. lign % Uopfordrede ansøgninger % Via allerede ansatte % Direkte fra anden virksomhed 15 7% Andet: 19 8% Ubesvaret 3 1% Basis 224 Note: Virksomhederne har haft mulighed for at angive flere svar. 39 virksomheder ønsker at deltage i det midtjyske videnspanel Sidst i spørgeskemaet er virksomhederne blevet spurgt, om de ønsker at deltage i det videnspanel, som Beskæftigelsesregionen er i gang med at opbygge. Det midtjyske videnspanel er et forum for gensidig udveksling af informationer om udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. Formålet med videnspanelet er at indsamle og videreformidle information og viden, der bidrager til at beskæftigelsesindsatsen kan målrettes virksomhedernes behov, så der sikres job til de ledige og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Side 9 af 14

10 Arbejdsmarkedsbalancen De fire beskæftigelsesregioner i Danmark udarbejder to gange årligt en Arbejdsmarkedsbalance, som viser beskæftigelsesmulighederne for ca stillingsbetegnelser på det regionale arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes på grundlag af en række kvantitative data vedrørende udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen. 2 Mangel på arbejdskraft inden for hver 5. stillingsbetegnelse Den seneste Arbejdsmarkedsbalance for Midtjylland fra juni 2007 viser overordnet for alle erhvervsområder, at der meldes om mangel på arbejdskraft inden for hver 5. stillingsbetegnelse på arbejdsmarkedet i regionen. Det svarer til, at der er mangel på arbejdskraft inden for 299 ud af de stillingsbetegnelser, der anvendes på Jobnet. Arbejdskraftmanglen er relativt størst inden for erhvervsområdet bygge og anlæg, hvor der er mangel på arbejdskraft inden for halvdelen af stillingsbetegnelserne på området. Herefter kommer ITområdet med mangel inden for 39%, Salg, indkøb og markedsføring med 34% samt Jern, metal og auto med mangel inden for hver 3. stillingsbetegnelse. Selv om manglen på arbejdskraft er størst inden for disse områder, skal det bemærkes, at der aktuelt er mangel på arbejdskraft inden for de fleste erhvervsområder og derfor, at manglen er markant mere udbredt end tidligere. Størst mangel på klejnsmede inden for jern og metal I den seneste Arbejdsmarkedsbalance for Midtjylland er der registreret mangel inden for 35 stillingsbetegnelser på jern og metal-området. Der er registreret størst mangel på klejnsmede, svejsere og automekanikere. Nedenstående liste viser alle de stillingsbetegnelser inden for jern og metal, hvor der er meldt om mangel på arbejdskraft i den seneste Arbejdsmarkedsbalance. Listen er sorteret efter omfanget af mangel på arbejdskraft, så stillingsbetegnelserne med mest mangel kommer først. klejnsmed svejser automekaniker autolakerer industritekniker, maskin cnc-operatør lastvognsmekaniker kølemontør klargører kranmontør landbrugsmaskine-mekaniker skibsmontør bygnings- og landbrugssmed tyndpladearbejder karosserismed 2 Nærmere information om Arbejdsmarkedsbalancen kan findes på Beskæftigelsesregion Midtjyllands hjemmeside Her er det også muligt at se, hvordan alle stillingsbetegnelserne er kategoriserede i Arbejdsmarkedsbalancen. På nuværende tidspunkt kan Arbejdsmarkedsbalancen ikke opdeles på kommuner eller arbejdskraftområder, men kun på beskæftigelsesregioner. Side 10 af 14

11 industritekniker industrioperatør, jern / metal arbejdsleder / metal radio- og tv-fagtekniker sikringsmontør urmager jern- og metalarbejder smedemester servicetekniker / jern og metal værktøjsmager stålmontør formværktøjsmager drejer elektronikfagtekniker fræser entreprenørmaskine-mekaniker kranreparatør rustfast klejnsmed snitværktøjsmager stanseværktøjsmager Mange stillinger søgt besat uden held I forbindelse med udarbejdelsen af Arbejdsmarkedsbalancen har Arbejdsmarkedsstyrelsen lavet en undersøgelse af virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Undersøgelsen viser, at stillinger er søgt besat uden held i Midtjylland i en periode på 2 måneder fra uge 51 i 2006 til uge 16 i En tilsvarende undersøgelse året før viste, at stillinger var søgt besat uden held. Rekrutteringsproblemerne har derfor været stigende i Midtjylland i det seneste år. Antallet af stillinger, der er søgt besat uden held, svarer til 2,1% af beskæftigelsen i den seneste undersøgelse og 1,7% af beskæftigelsen i undersøgelsen fra Antallet af ubesatte stillinger er højest inden for bygge og anlæg, hvor knap stillinger er søgt besat uden held. Herefter følger Forretningsservice, Jern og metal-industrien, Transport og Landbruget, der alle har haft over ubesatte stillinger i de 2 måneder. Inden for jern og metal er stillinger søgt besat uden held. Blandt de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen i Midtjylland, angiver hver 3. af de virksomheder, der har rekrutteret forgæves, at manglen på arbejdskraft har betydet, at virksomheden har måttet afvise ordrer. Det betyder, at rekrutteringssituationen har medført produktionsbegrænsninger for mange virksomheder. På landsplan oplyser 33% af de virksomheder inden for jern og metal, der har rekrutteret forgæves, at det har medført produktionsbegrænsninger. Side 11 af 14

12 Bilag 1: Oversigt over alle stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft i spørgeskemaundersøgelsen I nedenstående liste fremgår alle de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen oplyser at have rekrutteret forgæves. Antallet af forgæves rekrutteringer fremgår af den første kolonne. Chef- og lederarbejde 10 Arbejdsleder 2 Kvalitetschef 4 Projektleder 6 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 22 Forgæves rekrutteringer i alt Fagteknikerarbejde og finmekanik 5 Automatikfagtekniker 2 Elektrofagtekniker 3 Elektronikfagtekniker 13 Elektroniktekniker 4 Finmekaniker 3 Kontorservicefagtekniker 1 Kvalitets- og måletekniker 5 Maskintekniker 1 Radio- og tv-fagtekniker 1 Servicetekniker / jern og metal 5 Stærkstrømstekniker 9 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 52 Forgæves rekrutteringer i alt Former- og metalsmedearbejde 2 Håndformer Industritekniker- og industrioperatørarbejde 42 CNC-operatør 9 Drejer 6 Fræser 1 Industrioperatør 1 Industrioperatør, jern og metal 19 Industritekniker 8 Industritekniker, maskin 1 Procesoperatør 2 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 89 Forgæves rekrutteringer i alt Ingeniørarbejde 3 Elektroingeniør 3 Elektronikingeniør 10 Konstruktionsingeniør 8 Maskiningeniør 1 Produktionsingeniør 1 Serviceingeniør 1 Stærkstrømsingeniør Side 12 af 14

13 2 Svagstrømsingeniør 1 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 30 Forgæves rekrutteringer i alt Montørarbejde 2 Elektromontør 12 Elektronikmontør 2 Kølemontør 2 Mejerimontør 4 Skibsmontør 15 Andre stillingsbetegnelser (bl.a. ventilationsmontører) 37 Forgæves rekrutteringer i alt Sikkerheds- og kvalitetskontrol og specialfunktioner 2 Koordinator 3 Kvalitetsmedarbejder 1 Projektassistent 6 Forgæves rekrutteringer i alt Smedearbejde 87 Klejnsmed 11 Plade- og konstruktionssmed 10 Pladesmed 18 Rustfast klejnsmed 2 Skibsbygger 1 Tyndpladearbejder 7 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 136 Forgæves rekrutteringer i alt Svejsearbejde 5 Gassvejser 17 Lysbuesvejser 54 Svejser 4 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 80 Forgæves rekrutteringer i alt Ufaglært og special-arbejde 19 Industrilakerer 62 Jern- og metalarbejder 9 Klargører 3 Sprøjtemaler 10 Støberiarbejder 35 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 138 Forgæves rekrutteringer i alt Værktøjsmagerarbejde 3 Formværktøjsmager 1 Snitværktøjsmager 3 Stanseværktøjsmager 3 Andre stillingsbetegnelser (ikke beskrevet nærmere) 10 Forgæves rekrutteringer i alt Side 13 af 14

14 Andre personalegrupper 6 Salg 5 Administration 2 Rengøring 10 Andre (bl.a. elektrikere og lagerarbejdere) 23 Forgæves rekrutteringer i alt Side 14 af 14

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Spotanalyse af IT-området i Midtjylland

Spotanalyse af IT-området i Midtjylland Spotanalyse af IT-området i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser, som

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Februar 2006 Rekruttering af arbejdskraft gennem AF I en situation med stigende beskæftigelse og tiltagende mangel på arbejdskraft er det vigtigt, at virksomhederne

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN Oplæg på LO-konference den 16. september 2015 v/ Mette Lyshøj, 3F Jens Frank, Dansk Metal BAGGRUND FOR PROJEKTET HVORFOR SÆTTE DAGSORDENEN Reelt behov hos medlemmerne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF BESKÆFTIGELSEN OG EFTERSPØRGSLEN I INDUSTRIEN I SYDDANMARK September 214 Indhold 1. Analyse af beskæftigelsen og efterspørgslen i industrien i Syddanmark... 3

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer Rådsmødet 27. januar 2005 Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland - Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer 1. Resumé...2 2. Baggrund for undersøgelsen...3

Læs mere

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner.

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner. PROGNOSE 2016 Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring har spurgt 824 virksomheder i de tre kommuner om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

2.1 Sammenfatning. I alt stod 50.000 ledige i 2006 ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

2.1 Sammenfatning. I alt stod 50.000 ledige i 2006 ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. 2.1 Sammenfatning Stadig 138. ledige Langtidsledigheden er næsten halveret Ikke-forsikrede udgør en stigende del af alle ledige Selvom ledigheden er faldet kraftigt gennem flere år, var 138. stadig ledige

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

Rekruttering. Forår 2007. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsstyrelsen

Rekruttering. Forår 2007. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2007. Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT OG PARADOKSPROBLEMER I LANDBRUGET

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT OG PARADOKSPROBLEMER I LANDBRUGET MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT OG PARADOKSPROBLEMER I LANDBRUGET Andel beskæftigede i branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri i de nordjyske kommuner ANALYSE AF REKRUTERINGSPROBLEMER I LANDBRUGET Februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i efteråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Efterår 2009 SAMMENFATNING Virksomhederne i Nordjylland har kun få problemer med at rekruttere

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere