Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010"

Transkript

1 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen

2 Ny skabelon Der har været et bredt ønske om at forenkle indberetningerne til rammeaftalen. De tidligere taltunge indberetninger afløses af et mere kvalitativt indhold med fokus på behov for samarbejde, omstilling og udvikling. Skabelonen er godkendt af styregruppen for rammeaftalen d. 15. december Introduktion Skabelonen omfatter kommunernes planer og forventninger til afvigelser i udbud og efterspørgsel på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen (kan-institutioner på socialområdet, det almene boligområde og dele af specialundervisningsområdet). Der er med udsendelsen af skabelonen udsendt en liste over hvilke tilbud, rammeaftalen omhandler. Kommunen skal derfor orientere sig i hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen inden udfyldelsen af skabelonen. Forventninger til afvigelser forholder sig til den hidtidige efterspørgsel og forbrug. Det vil sige afvigelser i forhold til de tal, der er meldt ind med det foregående års rammeaftale. Forventninger til afvigelser i udbud og efterspørgsel vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppe-område. Det vil med andre ord sige, at afvigelserne omhandler såvel opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen som opgaver, kommunen forventer løst af andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland. Skabelonen behandler to spørgsmål på henholdsvis dag- og døgntilbudsområdet: 1) Kommunens planer 2) Afvigelser i efterspørgsel og udbud i kommende driftsår samt overslagsår Afvigelse angives i tal og karakteriseres ved indhold af de pladser, afvigelsen vedrører. Afvigelserne skal have baggrund i pladser kommunen faktisk vil efterspørge og udbyde. Den kommunale indberetning på efterspørgselssiden skal have baggrund i en faglig vurdering i udvikling af sagsantal/sagsindhold. Vurderingen skal forholde sig til det serviceniveau, kommunen har på området. Den kommunale indberetning på udbudssiden skal have baggrund i det kommunale budget. De fortrykte tabeller skal anvendes. Alle Ja/Nej spørgsmål skal besvares, da det ellers ikke er muligt at afgøre, om spørgsmålet er overset eller besvaret. Efterspørgsel Besvarelsen på det enkelte målgruppeområde indledes med, at kommunen forholder sig til forventninger om brug af flere eller færre pladser på henholdsvis dagtilbud som døgntilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Herefter beskrives kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser på henholdsvis dagtilbud som døgntilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Alle spørgsmål omkring det forventede forbrug skal besvares med kommunen som handlekommune. Udbud Besvarelsen på det enkelte målgruppeområde indledes med, at kommunen forholder sig til forventninger i forhold til udbud af flere eller færre pladser på henholdsvis dagtilbud som døgntilbud. Herefter beskriver kommunen eventuelle strategier, målsætninger eller planer, som på kortere eller længere sigt vil kunne påvirke andre kommuners mulighed for køb af pladser i kommunen. Side 2 af 41

3 Strukturen i redegørelsen Redegørelsesskabelonen følger netværksgruppernes struktur. Det vil sige, at skabelonen er opdelt i 8 målgrupper med tilhørende kategorier til karakteristik af indhold af pladser. Er kategorierne ikke dækkende kan kommunerne anvende egne kategorier. 1. Børn og Unge: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd 2. Sikrede institutioner 3. Stofmisbrug: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd 4. Voksne handicappede: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse 5. Voksne sindslidende: med misbrug, med udadreagerende adfærd, med spiseforstyrrelse og med selvskadende adfærd 6. Herberg 7. Kvinde krisecentre 8. Specialundervisning og Hjælpemidler: med høre, tale og synsvanskeligheder og med stærkt fysisk handicap Side 3 af 41

4 1.1 Dagtilbud SEL 32 - Efterspørgsel 1. Børn og Unge Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 1, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen børn og unge planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 4 af 41

5 1. Børn og Unge 1.2 Dagtilbud SEL 32 Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej x Gå til spg Nej x Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 2, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen børn og unge, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 5 af 41

6 1.3 Klubtilbud SEL 36 Efterspørgsel 1. Børn og Unge Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge sindslidende i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 3, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen børn og unge planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 6 af 41

7 1. Børn og Unge 1.4 Klubtilbud SEL 36 Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 4, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen børn og unge, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 7 af 41

8 1. Børn og Unge 1.5 Aflastningstilbud SEL 67 stk. 2 - Efterspørgsel Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 5, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen børn og unge planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 8 af 41

9 1.6 Aflastningstilbud SEL 67 stk. 2 - Udbud 1. Børn og Unge Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 6, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen børn og unge, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 9 af 41

10 1. Børn og Unge 1.7 Døgntilbud SEL 67 stk. 2 - Efterspørgsel Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 7, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen børn og unge planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 10 af 41

11 1.8 Døgntilbud SEL 67 stk. 2 - Udbud 1. Børn og Unge Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen børn og unge i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 8, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen børn og unge, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til næste side 8 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med nedsat fysisk funktionsevne, med udviklingshæmning, med ADHD, med sindslidelse, med autismespektrumforstyrrelse og med udadreagerende adfærd Side 11 af 41

12 2. Sikrede institutioner 2.1 Sikrede institutioner SEL 67. stk. 3 - efterspørgsel a. Kommunens bemærkninger til kapacitet på området Der er mangel på kapacitet. Kommunen har flere gange oplevet at unge måtte sidde i arrest, fordi der ikke var plads på en sikret institution. b. Kommunens bemærkninger til indholdet af tilbud på området Kvaliteten er tilfredsstillende. Side 12 af 41

13 3. Stofmisbrug 3.1 Behandlingstilbud SEL Efterspørgsel Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år og overslagsårene. Ændringerne skal begrundes, og det skal angives: På hvilke undergrupper ændringerne vil finde sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Flere pladser 2 Færre pladser Flere pladser 2 Færre pladser Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 9, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder. c. I 2010: Der vil blive efterspørgsel på døgnbehandling til de yngre klienter på 'de hurtige' stoffer, samt unge hashmisbrugere. Generelt vil der grundet økonomisk nedgang formentlig i løbet ca. 6 mdr. kunne ses en yderligere stigning i tilgang af klienter til Rådgivningscentret, formentligt vil dette også kunne ses af hvor mange der går direkte fra fængsel i behandling, uden de inden afsoningen er kendt i vores system. I : Efterspørgslen på døgnbehandling til de yngre klienter på 'de hurtige' stoffer, samt unge hashmisbrugere vil fortsætte i overslagsårene Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen stofmisbrug planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om Nej X Gå til spg Behandlingstilbud SEL 101 Udbud 9 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 13 af 41

14 3. Stofmisbrug Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 10, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for tegion Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen stofmisbrug, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Ringsted kommunes redegørelse til brug for rammeaftale 2010 Side 14 af 41

15 3.3 Dagtilbud SEL 103 Efterspørgsel 3. Stofmisbrug Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 11, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen stofmisbrug planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 15 af 41

16 3. Stofmisbrug 3.4 Dagtilbud SEL 103 Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 12, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen stofmisbrug, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 16 af 41

17 3.5 Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 3. Stofmisbrug Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja Gå til spg. B,c Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 13, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen stofmisbrug planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 17 af 41

18 3. Stofmisbrug 3.6 Dagtilbud SEL 104 Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 14, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal. som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til næste side 14 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 18 af 41

19 3. Stofmisbrug 3.7 Døgntilbud SEL 107 og 108 samt almenboligloven 105 Efterspørgsel Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år og overslagsårene. Ændringerne skal begrundes, og det skal angives: På hvilke undergrupper ændringerne vil finde sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Ja X Gå til spg. B,c Nej Gå til spg Flere pladser 2 Færre pladser Flere pladser Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 15, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder. 2 Færre pladser c. I 2010: Der vil blive efterspørgsel på døgnbehandling til de yngre klienter på 'de hurtige' stoffer, samt unge hashmisbrugere. Generelt vil der grundet økonomisk nedgang formentlig i løbet ca. 6 mdr. kunne ses en yderligere stigning i tilgang af klienter til Rådgivningscentret, formentligt vil dette også kunne ses af hvor mange der går direkte fra fængsel i behandling, uden de inden afsoningen er kendt i vores system. I : Efterspørgslen på døgnbehandling til de yngre klienter på 'de hurtige' stoffer, samt unge hashmisbrugere vil fortsætte i overslagsårene Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen stofmisbrug planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Ringsted kommunes redegørelse til brug for rammeaftale 2010 Side 19 af 41

20 3. Stofmisbrug 3.8 Døgntilbud SEL 107 og 108 samt almenboligloven Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen stofmisbrug i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 16, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal. som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til næste side 16 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: unge hashmisbrugere, med sindslidelse og med udadreagerende adfærd Side 20 af 41

21 4.1 Dagtilbud SEL Efterspørgsel 4. Voksne handicappede Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 17, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder. c. I 2010: Specialiserede områder med særligt fokus på udviklingshæmmede, personer med autismespektrumforstyrelse, samt svagtseende/blinde Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Flere pladser 5 Færre pladser Flere pladser 5 Færre pladser I : : Specialiserede områder med særligt fokus på udviklingshæmmede, personer med autismespektrumforstyrelse, samt svagtseende/blinde Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen voksne handicappede planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg. 4.2 Ultimo 2008 har fonden Marie Hjemmene oprettet 2 nye bofællesskaber i Ringsted Kommune, hver med 18 pladser, Et til voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende, og et til blinde/svagtsynede voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Etableringen af bofællesskaberne vil give en øget efterspørgsel på 103 tilbud Endvidere er der sket en udbygning af Bo- og servicecentret i Ringsted, med en nettotilgang i forhold til det samlede antal pladser. Indflytning forventes at ske henover 2008 og Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 21 af 41

22 4.2 Dagtilbud SEL 103 Udbud 4. Voksne handicappede Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om. Ja X Gå til spg. b,c,d Nej Gå til spg Ja X Gå til spg. b,c,d Nej Gå til spg Flere pladser 5 Færre pladser Flere pladser 5 Færre pladser Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 18, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. Jf. svaret på spørgsmål b er der en udvidet efterspørgsel efter pladser i kommunen, og denne vil vi i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ved at oprette pladser selv. Jf. svaret på spørgsmål b er der en udvidet efterspørgsel efter pladser i kommunen, og denne vil vi i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ved at oprette pladser selv. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal. Nej Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen voksne handicappede, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 22 af 41

23 4.3 Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 4. Voksne handicappede Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 19, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder. c. I 2010: Specialiserede områder med særligt fokus på udviklingshæmmede, personer med autismespektrumforstyrelse,, samt svagtseende/blinde Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Flere pladser 5 Færre pladser Flere pladser 5 Færre pladser I : : Specialiserede områder med særligt fokus på udviklingshæmmede, personer med autismespektrumforstyrelse, samt svagtseende/blinde Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen voksne handicappede planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg. 4.4 Ultimo 2008 har fonden Marie Hjemmene oprettet 2 nye bofællesskaber i Ringsted Kommune, hver med 18 pladser, Et til voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende, og et til blinde/svagtsynede voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Etableringen af bofællesskaberne vil give en øget efterspørgsel på 104 tilbud Endvidere er der sket en udbygning af Bo- og servicecentret i Ringsted, med en nettotilgang i forhold til det samlede antal pladser. Indflytning forventes at ske henover 2008 og Dagtilbud SEL 104 Udbud 19 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 23 af 41

24 5. Voksne sindslidende Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om Ringsted kommunes redegørelse til brug for rammeaftale 2010 Side 24 af 41

25 4. Voksne handicappede Ja X Gå til spg. b,c,d Ja X Gå til spg. b,c,d Nej Gå til spg Nej Gå til spg Flere pladser 5 Færre pladser Flere pladser 5 Færre pladser Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 20, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. Jf. svaret på spørgsmål b er der en udvidet efterspørgsel efter pladser i kommunen, og denne vil vi i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ved at oprette pladser selv. Jf. svaret på spørgsmål b er der en udvidet efterspørgsel efter pladser i kommunen, og denne vil vi i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ved at oprette pladser selv. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal. Nej Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen voksne handicappede, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 25 af 41

26 4. Voksne handicappede 4.5 Døgntilbud SEL 107 og 108 samt almenboligloven 105 Efterspørgsel Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 21, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen voksne handicappede planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om Nej X Gå til spg Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 26 af 41

27 4. Voksne handicappede 4.6 Døgntilbud SEL 107 og 108 samt almenboligloven Udbud Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen voksne handicappede i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år a. sted og hvor mange pladser, det drejer sig om I 2010 Sæt kryds: I Sæt kryds:,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 22, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen voksne handicappede, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om Nej X Gå til næste side 22 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med udadreagerende adfærd, med senhjerneskade, med nedsat fysisk funktionsevne, med spiseforstyrrelse, med udviklingshæmning og med autismespektrumforstyrelse Side 27 af 41

28 5.1 Dagtilbud SEL Efterspørgsel 5. Voksne sindslidende Forbrug af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser for målgruppen voksne sindslidende i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at bruge flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser drejer det sig om. Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Ja X Gå til spg. b,c Nej Gå til spg Flere pladser 2 Færre pladser Flere pladser 6 Færre pladser Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 23, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der efterspørges flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der efterspørges flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at efterspørgsel af pladser kategori x stiger og efterspørgsel af pladser kategori y falder Kommunens mere langsigtede efterspørgsel efter pladser Har kommunen på målgruppen voksne sindslidende planer, som vil påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser inden for rammeaftalen? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens efterspørgsel efter pladser, som vil påvirke andre udbydere i regionen. Der kan være tale om overordnede beslutninger om visitationspraksis, selvforsyning o.l. eller konkrete planer om hjemtagning, oprettelse af egne tilbud osv. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes og hvor mange pladser, der er tale om. Nej X Gå til spg Dagtilbud SEL 103 Udbud 23 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med misbrug, med udadreagerende adfærd, med spiseforstyrrelse og med selvskadende adfærd. Side 28 af 41

29 5. Voksne sindslidende Udbud af flere eller færre pladser: Forventer kommunen samlet at udbyde flere eller færre pladser for målgruppen voksne sindslidende i 2010 og ? Her angives, om kommunen samlet forventer at udbyde flere eller færre pladser inden for rammeaftalen til næste år sted og hvor mange pladser, det drejer sig om.,d,d Nej X Gå til spg Nej X Gå til spg Hvad karakteriserer indholdet af de pladser 24, der er brug for flere eller færre af I det omfang at nettoændringen dækker over, at der bliver flere af en slags pladser og færre af andre slags pladser, skal indholdet af både de pladser, der bliver flere og færre af karakteriseres jf. kategorierne. Eks: Nettoændring dækker over at udbud af pladser kategori x stiger og udbud af pladser kategori y falder. d. Hvis pladsantallet udvides (spg. b): Angiv om en del af pladserne sælges til kommuner uden for region Sjælland angiv antal Kommunen som udbyder af pladser: Har kommunen planer for målgruppen voksne sindslidende, som vil påvirke andre kommuner i region Sjællands mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Her angives, om kommunen som følge af vedtagne planer forventer en udvikling i kommunens udbud af pladser, som vil påvirke andre kommuners mulighed for at købe pladser. Der kan eks. være tale om planer om at oprette eller nedlægge tilbud, selvforsyning o.l.. Det er vigtigt at være rimelig præcis med hensyn til: Hvornår eventuelle virkninger forventes, hvilke kommuner, som vil blive berørt og hvor mange pladser der er tale om. Nej X Gå til spg Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 24 Indholdet karakteriseres som udgangspunkt i følgende kategorier: med misbrug, med udadreagerende adfærd, med spiseforstyrrelse og med selvskadende adfærd. Ringsted kommunes redegørelse til brug for rammeaftale 2010 Side 29 af 41

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Bornholm Kontaktperson: Tlf.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008.

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. Notat vedrørende udkast til Ringsted Kommunes profil på

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 1 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 med supplerende bidrag fra Regionen Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet 2 Indhold Indledning...1 Kommunernes

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet UDKAST Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Udfordringer og udvikling af tilbud i Syddanmark...4 Forstærket behov for at følge udviklingen

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk Rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark regionsyddanmark.dk Indledning Rammeaftale 2009 i Syddanmark er den tredje rammeaftale, der indgås efter kommunalreformens

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV... 4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE... 4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kontaktperson: Mette Plovsing Tlf. nr. 72562005 Mail: mp@fredensborg.dk Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Camilla

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Disposition Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Kommissorium Analyserne opdeles på b&u og +18 år for de 19 kommuner i regionen 1) at kortlægge

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere