3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR"

Transkript

1 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX Ny teknologi Mange nye itsystemer udfordrer offentlige processer Danske sygehuse Nye teknologiske metoder giver resultater Digitalisering Muligt at effektivisere arbejdsgange og sagsbehandling VI SKAL UDNYTTE RESSOURCERNE BEDRE Finansminister Claus Hjort Frederiksen: Vi bliver nødt til at arbejde bedre og smartere. Det er afgørende, for at vi fremadrettet kan sikre velfærden. Vi tænker før du taler... Sundhedskommunikation Vi løser opgaver for bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Region Nordjylland og Sund By Netværket Line-by-Line og skriver det du mener Korrektur Oversættelse Kurser Sprogpolitik Vi løser opgaver for bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, Amnesty International og Styrelsen for Bibliotek og Medier Tjeksproget.dk

2 2 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET UDFORDRINGER Regeringen har sat digitalisering på dagsordenen som et afgørende værktøj, når den offentlige sektor skal moderniseres. Danmark er allerede langt fremme, men skal blive endnu bedre. Vi skal sikre velfærden ved at udnytte ressourcerne bedre Danmark er ikke i samme gode økonomiske stand, som for et par år siden. Den globale krise har skærpet de økonomiske udfordringer, fordi indtægterne er faldet, og udgifterne eksploderet. I år bruger det offentlige næsten 100 milliarder mere, end der kommer ind. Fedtlaget er med andre ord forsvundet - det er en udfordring, der kræver, at vi alle tager ansvar, og det bliver ikke nogen let opgave. Underskuddet betyder, at det samlede offentlige forbrug skal holdes i ro og at vi skal udnytte ressourcerne bedre. Vi bliver nødt til at arbejde bedre og smartere. Det er afgørende for at vi fremadrettet kan sikre velfærden til danskerne. Heldigvis er vi allerede godt i gang. Nye arbejdsformer, mindre bureaukrati og brug af nye teknologiske muligheder og digitalisering kan give mere moderne arbejdspladser og bedre service til borgere og virksomheder. Digitalisering af den offentlige sektor Danskerne er blandt de mennesker i verden, der er mest på in- 1 ternettet. Og det har de offentlige myndigheder tænkt sig at udnytte! Vi har på tværs af stat, regioner og kommuner opbygget en sammenhængende, digital indgang til den offentlige sektor. Det har vi gjort med de to portaler - borger.dk og virk.dk hvor borgere og virksomheder både kan få overblik over egne data, relevante informationer samt adgang til alle de offentlige selvbetjeningsløsninger. Konkret vil borgere og virksomheder i løbet af 2010 også få mulighed for at samle al kommunikation digitalt med de offentlige myndigheder gennem de to portaler. Det betyder bl.a., at borgerne kan slippe for rudekuverter og får mulighed for at samle deres breve til og med det offentlige ét sikkert sted. Og f.eks. få smspåmindelser på telefonen om aftaler på sygehuset eller hos sagsbehandleren. Vi får desuden snart en ny digital signatur, der bliver en vigtig del af fremtidens infrastruktur på nettet. Signaturen er udviklet i et enestående samarbejde mellem bankerne og den offentlige sektor. Det betyder, at vi fremover kan bruge den samme adgangskode, uanset om vi går på vores netbank eller om vi tjekker selvangivelsen eller SU en. Let for brugeren og med lave omkostninger for myndighederne. Claus Hjort Frederiksen Finansminister. Nye arbejdsformer, mindre bureaukrati og brug af nye teknologiske muligheder og digitalisering kan give mere moderne arbejdspladser og bedre service til borgere og virksomheder. Digitalisering og afbureaukratisering går hånd i hånd Og danskerne er i vid udstrækning parate til at gå fra papir til 2 net. Mere end fire ud af fem danske familier har en computer i hjemmet med internetadgang. Mere end fire ud af fem danskere bruger internettet mindst en gang om ugen de fleste betydeligt mere. Også blandt ældre er andelen, der bruger internet, betydeligt større end i de fleste andre EU-lande. Og tallene stiger. Ved at skabe rammer for at borgerne kan betjene sig selv på nettet, fjerner vi unødvendigt bøvl og sikrer fokus på kerneopgaverne. Digitalisering og afbureaukratisering går hånd i hånd, når vi reducerer de administrative byrder for borgere og virksomheder. Det giver kroner til reel og nødvendig service, når overflødige processer elimineres. Men det frigør også tid og ressourcer i virksomhederne på et tidspunkt, hvor krisen og den hårde konkurrence gør høj produktivitet i de danske erhverv vigtigere end nogensinde. Ved at udnytte de nye muligheder, tager vi ansvar for at skabe en fremtidssikret, effektiv offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. VI ANBEFALER SIDE 6 Mads Koch Hansen Ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Anæstesiologisk afdeling. Det, vi oplever, er et enestående overblik over, hvad vi har gang i og på hvilke og hvor mange stuer. Vi får på den måde en fælles forståelse af, hvilke opgaver vi har, og hvilke ressourcer der er til rådighed. Vi skaber succes for vores læsere! MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 1. UDGAVE, MAJ 2010 Adm. direktør: Jimmi Femö Redaktionschef: Anja Christensen Projektleder: John Glitfeldt Tlf.: Forretningsudvikler: Jeff Aksengor Layout & repro: Lii Treimann Tekster: Jens Kisker Distribueret med: Børsen Mediaplanet kontaktinformation: Telefon: Fax: Web: Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder til vores annoncører ved at tilbyde vores læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet, der motiverer dem til at handle. Sikker kpmg.dk

3 Outsourcing er god beskæftigelsespolitik - og positivt for de offentlige budgetter Hver dag er danskere syge. Pris for samfundet: 37 mia. kr. I ISS gør vi noget ved det. Når vi overtager en offentlig kontrakt, halverer vi sygefraværet. ISS forretningsmodel er at overtage serviceopgaver fra kommunale og private kunder. Vi gennemfører arbejdet med de samme servicemedarbejdere, som tidligere gennemførte opgaverne. Forskellen er, at vi investerer i uddannelse og ledelse. Det er vi bedre til end de fleste, fordi vi gør det dag ud og dag ind, og fordi vi uddanner vore medarbejdere, udvikler dem professionelt og giver dem mulighed for at skabe en karriere. Det giver større arbejdsglæde, mindre sygefravær, bedre kvalitet - og en stor positiv effekt på bundlinjen. Ring på og hør, om din kommune kan halvere sygefraværet og spare 20% på de offentlige budgetter ved at outsource en række service opgaver til ISS.

4 4 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET NYHEDER NYE KRAV TIL KOMMUNERNES RISIKOSTYRING 1TIP EFFEKTIVT SUNDHEDS- VÆSEN Spørgsmål: Hvorfor har kommunerne behov for risikostyring Svar: I en tid med pres på økonomien og forventninger til serviceniveauet, er det vigtigt at have redskaberne til at afdække risiciene og styre disse Disse års pres på kommunernes økonomi stiller krav til risikostyringstyring og effektivisering i kommunerne, hvilket kræver ordentlige redskaber til at håndtere risici og undgå eventuelle kriser. Det vil kommunerne gerne, men ofte er det vanskeligt at komme i gang, og der mangler nogle redskaber og koncepter til at gøre det systematisk og effektivt, fortæller Jesper Andersen, director hos KPMG: Historisk set har den kommunale risikostyring mest drejet sig om det civile beredskab og forsikringer, mens det i dag er et spørgsmål om effektiv udnyttelse af ressourcerne overholdelse af budgetter og lovgivning og imagepleje i forhold til borgerne. Kommunerne vil gerne arbejde med risikostyring Kommunerne er i dag oftest store professionelle enheder, der, ifølge Martin Vilsøe, senior manager hos KPMG, har stor interesse for risikostyring. Men en kommune er en kompleks størrelse, når man ser på tværs af kommunens mange opgaver der er stor forskel på børnepasning og de tekniske områder: Det er forskellige skalaer, og det gælder om at sætte tingene i system, således at man kan vurdere sandsynligheden for risiciene og konsekvenserne af disse. Et godt risikostyringskoncept giver mulighed for at sammenligne risici, og vurdere hvor indsatsen skal prioriteres. Opgør med nul-fejls-kultur I mange kommuner eksisterer der dog en nul-fejls-kultur, som der må gøres op med, da den er dyr og tung at håndtere. Kommunerne kan med fordel se på deres risikoappetit, så der bliver en sammenhæng mellem sandsynlighed, konsekvens og intern kontrol, siger Jesper Andersen. Martin Vilsøe tilføjer, at det ofte viser sig, at når man afdækker risiciene og ser, at man faktisk styrer det meget godt, og får nogle værktøjer at arbejde videre med, giver det en tryghed i organisationen. Tag ansvar for risici Redskaberne er afgørende, og selvom det, ifølge Martin Vilsøe, ikke er raketvidenskab, der er tale om, så kræver det en struktureret og systematisk tilgang, der kan være kompliceret at komme i gang med og er en udfordring at få forankret i organisationen også når konsulenterne har forladt kommunen igen. Kontrolapparatet skal tilpasses til det, der er væsentligt, således at risiciene styres, inden de bliver til problemer. Kommunerne er klar over, hvilke risici der skal håndteres, men der mangler et risikostyringskoncept og en mere klar rolle og ansvarsfordeling, hvis kontrollerne skal effektiviseres, så medarbejderne kan fokusere på kerneydelsen. Endelig må man være parat til et opgør med nul-fejlskulturen og acceptere, at der bliver begået fejl, bare de ikke er væsentlige, anbefaler Jesper Andersen. Afpasning mellem ressourcer og kontrol I Greve Kommune arbejder man med området, og økonomichef Maj Buch siger, at risikostyringen i kommunen lægger vægt på forebyggelse: Vi har en filosofi om, at graden af kontrol skal afpasses efter sandsynligheden for risici og eventuelle konsekvenser for kommunen. Kontroller skal foregå, hvor risikoen er mest sandsynlig, og hvor konsekvenserne er størst for kommunen. Vi arbejder derfor med at kortlægge vort nuværende kontrolniveau for at sikre, at ressourcerne anvendes mest effektivt. JENS KISKER

5 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET MAJ RISIKOSTYRING I KOMMUNERNE Disse års pres på kommunernes økonomi stiller krav til risikostyringstyring og effektivisering i kommunerne, hvilket kræver ordentlige redskaber til at håndtere risici og undgå eventuelle kriser. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM Nye it-systemer udfordrer offentlige processer De fleste har hørt om sagerne, hvor langstrakte offentlige it-projekter ikke er lykkedes eller er blevet væsentlig dyrere, end først antaget. Mange lykkes dog også med succes. EKSEMPEL Det kender Lars Kjær Winther, it-chef hos Lægeforeningen en del til. Med en fortid som blandt andet it-projektchef i Beskæftigelsesministeriet, har han oplevet den proces, der foregår i forbindelse med et nyt it-system fra udbudsfasen til den endelige implementering. Erfaringer, han med fordel, kan bruge i dag, hvor Lægeforeningen er midt i implementeringen af et nyt it-system til administration og medlemsservice. Ofte udarbejder man en meget lang og detaljeret kravspecifikation, og låser sig dermed fast på leverancen. Det giver tryghed, i form af sikkerhed for pris, tid og ansvarsplacering, men det giver udfordringer, når lovgivningen eller budgetterne ændrer sig i løbet af projektet, siger Lars Kjær Winther. Der sker det, at man, med Lars Kjær Winthers ord, bliver klogere undervejs i udbudsfasen og nogle gange senere i projektforløbet. Da kan man få brug for fleksibilitet, således at man har mulighed for at træffe kloge ændringer undervejs: Man har ikke altid overblikket i opstartsfasen, og det kan give anledning til skænderier mellem kunden og leverandøren, hvis det ikke er muligt at ændre beslutninger undervejs. Dialog fra begyndelsen I Lægeforeningen har man i samarbejde med konsulentfirmaet Pactor arbejdet med en mere begrænset kravspecifikation og i stedet flere procesbeskrivelser med beskrivelser af i dag og forventninger fremover. På baggrund af et udvalg af disse, blev de tilbageværende leverandører i sidste fase af udbudsrunden indbudt til workshops, hvor en række medarbejde og ledere blandt andet kunne stille forretningsmæssige spørgsmål til leverandøren. Dialogen er meget vigtig, for derigennem kan kunden fortælle om sine behov, og leverandøren om mulighederne, hvilket ofte vil påvirke løsningen og dermed den endelige leverance fortæller Lars Kjær Winther, der erkender, at det offentlige generelt er underlagt nogle andre hensyn og en anden bevågenhed. Bedre forståelse for opgaven Ifølge Farzad Saber, direktør hos Pactor, kan metoden også benyttes i den offentlige sektor så længe man overholder ligebehandlingsprincippet. Metoden kan med fordel benyttes i eksempelvis begrænset udbud, hvor man efter prækvalifikationen beder tilbudsgiverne om at præsentere deres løsninger på baggrund af de cases, der er defineret i udbudsmaterialet. Fremgangsmåden giver et godt indblik i, hvor godt tilbudsgiverne har forstået opgaven: Ofte overholder man ligebehandlingsprincippet ved kun at kommunikere skriftligt, og det kan give anledning til misforståelser og fejlvurderinger, og fremgangsmåden er ikke egnet til de komplekse projekter. JENS KISKER Thomas Andreasen Chefkonsulent hos IT- og Telestyrelsen. Fremtidens Borgerservice Fremtidens adgang til det offentlige bliver tilgængelige digitale løsninger Borgerservicecentrene, kommunernes hjemmesider og borger.dk er i dag blandt borgernes foretrukne adgange til det offentlige. Sådan vil det også være i fremtiden, men til den tid vil der være endnu flere borgere, der udelukkende benytter de digitale muligheder, forudser Thomas Andreasen, chefkonsulent hos IT- og Telestyrelsen. Kravene til fremtidens Borgerservice er dog klare: Tingene skal virke for alle borgere. Det vil sige, at der stort set ingen tekniske problemer bør være, og at alle offentlige hjemmesider skal være tilgængelige og dermed browseruafhængige. Endelige skal den digitale signatur udbredes, siger Thomas Andreasen. Man skal, ifølge Thomas Andreasen, tage den digitale kanal alvorligt ved, at udgangspunktet ikke er analogt som i dag, men derimod digitalt med mulighed for at hjælpe brugerne: Vi skal altså flytte borgerne til de digitale løsninger og sørge for, at de får en oplevelse af god service. Undersøgelser viser, at en stor del af befolkningen i år fortrækker den digitale kanal, så fremtiden tegner lys for den digitale offentlige service. JENS KISKER PACTOR A/S er et management og ITkonsulentfirma med fokus på forandringsledelse, innovation, effektivisering og procesforbedring med IT som et centralt værktøj. Vi optimerer samspillet mellem mennesker, forretningsprocesser og IT. PACTOR A/S Fruebjergvej 3 DK-2100 København Ø Tlf

6 6 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET NYHEDER 2TIP OVERBLIK MED TOUCH- SKÆRME FÅ OVERBILK OG BLIV EF- FEKTIV MED NY TEKNIK Effektivisering med organisering og teknologi Spørgsmål: Hvordan effektiviseres det offentlige sundhedsvæsen? Svar: Nye teknologiske løsninger er en af de metoder, der allerede har givet resultater. SHOWCASE Et af de helt store udgiftstunge områder i den offentlige sektor er sundhedsvæsenet, hvor der er mange penge at hente på at effektivisere arbejdsgange og spare ressourcer i form af tid og penge. En løbende diskussion handler om forskellen mellem de offentlige og private sygehuse, men der er i dag en vis enighed om, at de hver i sær er gode til bestemte opgaver. Det offentlige system kan udfordres Privatsygehusene har gode muligheder for at sætte behandlingerne i system og dermed effektivisere deres arbejde, fortæller Sanne Nørgaard, der er direktør på Privathospitalet Skørping og som selv har en fortid som konsulent i det offentlige sundhedssystem: Der er den væsentlige forskel, at vi ikke blander tingene sammen. Eksempelvis skal en overlæge her ikke gå stuegang på samme tidspunkt, som han skal operere, ligesom han eller hun selv kører patienten til operationen. Det betyder, at vi for eksempel laver syv-otte skulderoperationer per DET INTERAKTIVE HOSPITAL Regionshospitalet Horsens og Brædstrup modtog i 2008 Den Gyldne Skalpel for arbejdet med at skabe det interaktive hospital ihospitalet og på en nyskabende måde optimere produktionsgange og kvalitet ved hjælp af it. Det interaktive hospital er et logistik- og kommunikationssystem, der via store touchskærme holder personalet på operationsafdelingen, de kirurgiske sengeafdelinger, lægernes konferencerum, sterilcentralen samt servicemedarbejderne orienteret om, Man kunne med fordel udfordre sig selv og fjerne meget af fagbureaukratiet. Sanne Nørgaard Direktør på Privathospitalet Skørping. dag, mens det offentlige når omkring tre. På nogle punkter mener Sanne Nørgaard godt, at det offentlige sygehusvæsen kunne udfordres lidt, for det handler ikke kun om typen af operationer og forpligtelser hos på de offentlige hospitaler og sygehuse, men også om faggrænser- og bureaukrati. Man kunne med fordel udfordre sig selv og fjerne meget af fagbureaukratiet og i højere grad fokusere på en ting ad gangen, mener Sanne Nørgaard, men erkender dog, at meget er nemmere i en mindre organisation, som privathospitalerne er. hvad der sker på operationsstuerne. Man kan se, hvem der er til stede, hvilken operation der udføres, og hvor langt man er kommet i processen. Det effektiviserer processen, og gør det muligt hurtigere at gøre operationsstuen klar til næste operation. For patienterne sikrer systemet et mere effektivt forløb, og pårørende kan informeres hurtigere og mere præcist om operationen, idet man på afdelingen kan klikke sig ind på skærmen og se, hvordan det går, og hvor langt man er kommet. TOUCH-SKÆRME Det, vi oplever med den nye teknologi, er et enestående overblik over, hvad vi har gang i og på hvilke og hvor mange stuer. Vi får på den måde en fælles forståelse af, hvilke opgaver vi har, og hvilke ressourcer der er til rådighed, fortæller Mads Koch Hansen, ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Anæstesiologisk afdeling. FOTO: MAI-BRITT HAGEN HANSEN Overblik med nyt it-system Der arbejdes mange steder i det offentlige med effektiviseringstiltag, blandt andet ved hjælp af ny teknologi, der for eksempel hjælper til med at øge antallet af daglige operationer. Det har man blandt andet gjort på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, hvor nye touch-skærme placeret rundt omkring på hospitalet som en del af det interaktive hospital (ihospitalet) og fokus på arbejdsgange tilsammen har øget både effektiviteten og arbejdsglæden. Det, vi oplever, er et enestående overblik over, hvad vi har gang i og på hvilke og hvor mange stuer. Vi får på den måde en fælles forståelse af, hvilke opgaver vi har, og hvilke ressourcer der er til rådighed. I sidste ende betyder det, at vi langt mere effektivt kan planlægge operationerne, fortæller Mads Koch Hansen, ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Anæstesiologisk afdeling den første afdeling, der indførte systemet. Færre forstyrrelser og fejl Med overblikket og adgangen til oplysningerne mindskes behovet også for telefonopringninger og fysiske henvendelser på tværs af afdelingerne, hvilket sparer en masse tid og misforståelser, der kan give anledning til diskussioner og et dårligere arbejdsmiljø. Desuden giver det færre forstyrrelser og dermed blandt andet færre fejl, tilføjer Mads Koch Hansen. JENS KISKER Effektivitet med ny teknologi Sundhedsvæsenet er et af de steder, hvor der satses på nye teknologiske løsninger, der kan øge effektiviteten og dermed få flere mennesker igennem behandlingssystemet. Fleksibel betjening og placering Nogle udviklere arbejder blandt andet med at designe software, som kan anvendes med touch-skærme og dermed gøre betjeningen mere fleksibel, da skærmene kan placeres rundt omkring på hospitalerne både på gange og operationsstuer m.m. Koordinering og kommunikation De interaktive løsninger gør det muligt at holde styr på den kliniske logistik. Det vil sige at have et overblik, således at de rette ressourcer er på rette sted til rette tid. Det kræver både god koordinering og god kommunikation. Øget patient-flow På hospitalerne betyder det, at det er de rigtige patienter og tilsvarende læger, der er på den rigtige stue. Dermed spilder man ikke folks tid, og de kan bruge tiden optimalt, hvilket blandt andet også er med til at øge patient-flowet. Med skærmenes placering og de informationer, de indeholder, undgår man i høj grad en del af de mange telefonopkald og det tidskrævende opsøgende arbejde, der er en del af dagligdagen på et hospital. Bedre arbejdsmiljø En afledt effekt af disse teknologiske tiltag kan være en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, da man undgår en række af de konflikter og diskussioner, der kan opstå ved manglende information personalet i mellem eller misforståelser af denne. Færre forstyrrelser Udnyttelsen af teknologien giver færre forstyrrelser under operationer og lignende, da al relevant information er tilgængelig for personalet via skærmene. Den menneskelige faktor Teknik gør det dog ikke alene, men den kan blandt andet være med til at øge overblikket og kommunikationen, og dermed ændre på arbejdsrutiner og eksempelvis sætte gang i nye tanker om arbejdets udførsel.

7 Succesfulde ESCO-projekter i kommunerne stort potentiale på hospitalerne Forretningsområdedirektør Morten Dahl, Schneider Electric Buildings Denmark A/S Buildings Business i Schneider Electric er i fuld gang med en række ESCO-projekter i flere kommuner, hvoraf det første af slagsen i Middelfart Kommune, snart er helt gennemført, hvilket også har fået mange andre kommuner til at overveje ESCO modellen. ESCO er en samarbejdsmodel mellem en kunde og en ESCO-virksomhed om renovering, hvor den opnåede energibesparelse finansierer renoveringen. Når aftalen udløber, tilfalder alle energibesparelserne kunden. AMBITIØSE MÅL I MIDDELFART I Middelfart har 100 af kommunens bygninger gennemgået en omfattende energirenovering, og processen er nu på vej ind i næste fase, hvor der garanteres for den beregnede besparelse på energiforbruget, fortæller Morten Dahl, forretningsområdedirektør hos Buildings Business i Schneider Electric. Det går faktisk meget fint med ESCO-projekterne i kommunerne, der har fri adgang til lån til energibesparende foranstaltninger. I Middelfart har man oven i købet haft et temmelig højt ambitionsniveau, hvilket betyder, at man ikke har skævet ligeså meget til tilbagebetalingstiderne, som mange ellers gør, men i stedet valgt at gå mere radikalt til værks. Dermed er man nået op på besparelser på 21 procent i den samlede bygningsmasse, der er omfattet af renoveringerne. GEVINST FOR BÅDE INDEKLIMA OG FUNKTIONALITET Fordelen ved ESCO-projekterne er primært energibesparelsen, hvilket kommunerne i mange tilfælde har brug for, da de har et stort energiefterslæb i byggemassen. Man opnår ligeledes et forbedret indeklima, bedre komfort og funktionalitet i bygningerne med de nye tekniske løsninger, der indgår i renoveringen, siger Morten Dahl. Kommunerne har et stort behov for, at private virksomheder bidrager med viden og kompetence på området. I Sorø Kommune har vi netop indgået et samarbejde om 70 bygninger, og vi er nu i gang med at analysere ejendomsmassen. RESTRIKTIVE REGLER I VEJEN FOR STORE BESPARELSER PÅ HOSPITALERNE Kommunerne har i princippet fri adgang til lånemuligheder til formålet, og det samme gælder regionerne, hvor der er et stort potentiale for energibesparelser på hospitalerne, men her gør en særlig problematik sig gældende. Låneadgangen er fri til energibesparende renoveringer, men hospitalerne kan kun låne til det, der er beskrevet i deres energimærkning. Da hospitalerne er teknisk komplicerede bygninger fanger energimærkerne desværre langt fra alle de tiltag der er hensigtsmæssige at gennemføre, og det er derfor yderst sparsomt hvad hospitalerne kan låne til på baggrund af energimærkerne. Det betyder, at man går glip af et stort potentiale for energibesparelser på området, forklarer Morten Dahl og tilføjer, at denne debat også er i fuld gang i regionerne. OM SCHNEIDER ELECTRIC Som global specialist i energioptimering i mere end 100 lande, tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger på tværs af forretningsområderne energi- og infrastruktur, industri, datacentre, bygningsautomation og boliger. Løsninger som gør energien mere sikker, pålidelig og effektiv. I 2009 opnåede de medarbejdere en omsætning på 15,8 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres energi. Buildings Business (tidligere TAC) arbejder med indeklima, energieffektivisering (herunder bl.a. ESCO) og sikring, der styrker lønsomhed og velvære samt skaber større tryghed - uden brug af mere energi. Læs mere på Schneider Electric Buildings Denmark A/S, Hørkær 12B, 2730 Herlev, telefon , SUNDHED OG OMSORG I TRYGGE HÆNDER Sundhed og omsorg handler om menneskers pleje, men for at personalet kan udføre deres opgaver optimalt skal it-systemet, der styrer planlægningen og informationer, fungere effektivt og sikkert uden afbrydelser. Derfor er Furesøe Kommune en af de kommuner, der har valgt CareConsult, som deres samarbejdspartner på området. Vi leverer omsorg 24 timer i døgnet, og faglig dokumentation i sektoren kører gennem dette system, så derfor skal det fungerer hele tiden. Det er et kæmpeområde, der dækker over hele hjemmeplejen og kommunens plejehjem, og der er mange opgaver og arbejdstider, der skal planlægges for at alt fungerer, fortæller Magnus Andersen, it-konsulent for omsorgsområdet i Furesø Kommune og fortsætter: Vi har manglet nogen, der har været i stand til at garantere, at systemet kører hele tiden. I omsorgssektoren arbejdes der døgnet rundt, derfor er det vigtigt, at systemet kører hele tiden - og det kræver igen, at nogen kan overvåge det og gribe ind - også når vi andre er gået hjem, holder ferie eller har fri. Det har været meget vigtigt, at den partner, der skal drive systemet, kender det godt, for det er en speciel opgave, understreger Magnus Andersen og tilføjer: Det meget omfattende RambøllCare system, som de fleste kommuner benytter som omsorgssystem, har CareConsult virkelig specialiseret sig i at drive. De er meget kompetente og kender alle systemets funktioner og snitflader ud og ind. FLERE OG FLERE OPGAVER I Fredericia Kommune har de igennem flere år benyttet CareConsult og er yderst tilfredse med dette. Også her er det afgørende, at alle de vitale oplysninger, der sendes internt og til læger og hospitaler er valide og tilgængelige hele tiden. Vi har en oppetid på næsten 100 procent kun fraveget ved enkelte driftsforstyrrelser i forbindelse med opdateringer og forbedringer af systemet, fortæller Bodil Grøn IT koordinator, Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune og fortsætter: Vi har stor glæde af vores samarbejde med CareConsult, der både driftsovervåger og vedligeholder systemet. Det gælder også den mobile del, hvor de håndholdte apparater, der bruges ude hos borgerne trækker på den samme server. Samarbejdet har, ifølge Bodil Grøn, været en så stor succes, at CareConsult bliver brugt på flere og flere områder, som eksempelvis ledelsesinformationssystemet: Det hele handler om at yde borgerne den optimale service, hvilket kræver et effektivt og sikkert system, og vi sætter desuden stor pris på, at CareConsult er nemme at kontakte og arbejde proaktivt i forhold til at finde fejl og sparre med vores egen it-afdeling. OM CARECONSULT: CareConsult A/S har frem til kommunesammenlægningen været landsdækkende forhandler af flere færdigudviklede applikationer, der i dag er markedsførende inden for Socialog sundhedsområdet. Ligeledes har CareConsult forestået udvikling og salg af ledelsesinformationssystemet FocusCare, der muliggør monitorering på tværs af de af de forskellige funktioner i det offentlige sundhedsvæsen. Desuden omfatter CareConsults kompetencer konsulenthjælp til drift af Oracle og RambøllCare, MobileCare og ledelsessystemet Fokus og drift, driftsovervågning samt hosting af RambøllCare og FocusCare. CareConsult. Augustenborg Landevej 19. DK-6400 Sønderborg. Telefon Telefax

8 8 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INSPIRATION Offentligt-privat samarbejde og udlicitering er en af vejene til effektivisering Mange kommuner arbejder for at finde nye veje til at effektivisere i en tid, hvor økonomien er under pres fra den globale krise og forventningen fra borgerne om opretholdelsen af et vist serviceniveau. Effektiv digitalisering til gavn for borgerne Spørgsmål: Hvorfor digitalisere yderligere i Arbejdsskadestyrelsen? Svar: Selvom styrelsen har været digitaliseret længe, er det stadig muligt at effektivisere arbejdsgange og sagsbehandling med ny teknologi, således at blandt andet sagsbehandlingstiden forkortes. VIDEN KØBENHAVN Arbejdsskadestyrelsen var i 1991 blandt de første offentlige organisationer, der blev digitaliseret, og styrelsen har faktisk været fuldt digitaliseret de seneste ti år, fortæller styrelsens direktør Anne Lind Madsen. Alligevel er Arbejdsskadestyrelsen nu midt i implementeringen af et helt nyt it-system, der yderligere skal effektivisere behandlingen af de mange skadesager, der årligt passerer systemet. Projektet er støttet af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi), og er allerede i fuld gang med at gøre sit indtog i de første dele af Arbejdsskadestyrelsens sagsområder. Det nye system vil automatisere mange af de sagsskridt, som i dag foretages manuelt. Når det fremover sker automatisk, vil det ikke alene gavne sagsbehandlingstiden, men også selve sagsbehandlingen, idet vi får frigjort ressourcer til i højere grad at koncentrere os om de komplicerede arbejdsskadesager, siger Anne Lind Madsen og tilføjer: Dermed får vi også en mere attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne får faglige udfordringer i sagsbehandlingen. Det er vigtigt i en tid, hvor vi rent demografisk kan se, at der bliver kamp om at tiltrække de rette medarbejdere i fremtiden. FAKTA ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi har som formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye samarbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor. ABT-fonden yder tilskud til projekter, der fremmer udviklingen og udbredelsen af arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor i Danmark. Både offentlige institutioner Det nye system vil automatisere mange af de sagsskridt, som i dag foretages manuelt. Anne Lind Madsen Direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Tillid frem for kontrol Et væsentligt element for det nye sagsbehandlingssystem er en ændring i retning af mere tillid og mindre kontrol. Udgangspunktet er, at de oplysninger, som vi får ind fra de involverede i sagen er korrekte, og at vi ikke skal bruge mange ressourcer på at krydstjekke oplysningerne. Samtidig bliver det med det nye system muligt at trække vigtige oplysninger automatisk. For eksempel har vi brug alene og i samarbejde med private virksomheder kan søge om medfinansiering til projektforslag med arbejdskraftbesparende potentiale for den offentlige sektor. ABT-fonden giver kun tilskud til projekter, hvor hovedansøger er en offentlig myndighed. ABT-fonden har støttet Arbejdsskadestyrelsens it-projekt med 37,4 millioner kr. Et af af kriterierne for tildeling af midler fra fonden er, at Projektets resultater formidles til aktører uden for projektets deltagerkreds. KILDE: DIGITALISERING Arbejdsskadestyrelsen er midt i implementeringen af et nyt it-system, der skal effektivisere behandlingen af de mange skadesager. Det nye system vil automatisere mange af de sagsskridt, som i dag foretages manuelt. Når det fremover sker automatisk, vil det ikke alene gavne sagsbehandlingstiden, men også selve sagsbehandlingen, da man får frigjort ressourcer til i højere grad at koncentrere os om de komplicerede arbejdsskadesager. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM for oplysninger fra SKAT, erhvervsindkomstregistret og fra fremtidige patientjournaler. Dem skal vi kunne hente automatisk i stedet for at få dem sendt med posten. Det er ofte en faktor, der er med til at forlænge sagsbehandlingen unødigt, siger Anne Lind Madsen. Desuden bliver det et vigtigt element, at borgerne fremover skal kunne bidrage med sagsoplysninger via tast-selv funktioner. Fremadrettet system Selve arbejdet med at implementere hele det omfattende it-system varetages af en række medarbejdere fra leverandøren i tæt samarbejde med medarbejdere fra Arbejdsskadestyrelsen. Det sikrer, ifølge Anne Lind Madsen, at det er de rigtige oplysninger og sagsgange, der lægges ind i systemet på den mest hensigtsmæssige måde: På den måde bliver systemet mest effektivt i forhold til organisation, og den måde vi organiserer os på også fremadrettet. Udviklingen af det nye sagsbehandlingssystem forventes at medføre en besparelse på ressourceforbruget til sagsbehandling, så styrelsen over de næste fem år via naturlig afgang reducerer medarbejderstaben med omkring 50 medarbejdere. Dette er muligt som følge af de automatiserede arbejdsgange, og at enkelte sager kan afgøres på objektivt grundlag. JENS KISKER I Holbæk Kommune arbejder man blandt andet på sundhedsområdet med en række samarbejder med private aktører om udviklingen af nye teknologiske løsninger og forebyggelse på sundhedsområdet. Det er jo en kendsgerning, at vi i årene fremover får en større gruppe af ældre, der har behov for pleje og omsorg, ligesom der bliver færre hænder til at tage sig af dette, siger Kenn Thomsen, direktør i Holbæk Kommune. Nye velfærdsteknologiske løsninger Den viden har blandt andet udmøntet sig i række tiltag, hvor Holbæk Kommune i samarbejde med private firmaer afprøver nye velfærdsteknologiske løsninger på plejeområdet. Det handler om at finde nye itløsninger, der kan understøtte det arbejde, vi skal udføre på området. Vi er eksempelvis ved at afprøve vasketoiletter, der giver bedre hygiejne ved hjælp af teknologi frem for ekstra personale, fortæller Kenn Thomsen, der også fremhæver et projekt med en privat virksomhed omkring vaskesenge med et bedre vaskeleje til mennesker med særlige sygdomme, der normalt kræver meget personale og svære arbejdsstillinger. Fordele for begge parter Samarbejdet er, ifølge Kenn Thomsen, en fordel for begge parter, i det kommunen får prøvet løsningerne af, inden de skal investere i dem, og virksomheden samtidig får testet produkterne, hvilket er en stor hjælp i udviklingen af dem: Vi er også i gang med forsøg inden for såkaldt Telemedicin, hvor man ved hjælp af moderne videoteknologi får større mulighed for blandt andet sårpleje i hjemmet. Ved hjælp af et lokalt kamera på stedet, kan man have direkte adgang til en læge på hospitalet, der kan vejlede i behandlingen. Kenn Thomsen nævner ligeledes udliciteringen som en del af kommunens effektiviseringstiltag. Det gælder for eksempel for hjælpemiddelområdet, hvor vi har udliciteret alt til en privat leverandør, der varetager indkøb, depot og udlån af hjælpemidler. JENS KISKER

9 Vi gør det umulige muligt... Business Process Management skaber fundamentet for en effektiv forretning. Vi har levereret integrerede Business Process Management løsninger til danske virksomheder i mere end 13 år, bl.a. til Arbejdsskadestyrelsen. Kontakt os på telefon eller Horsens den juni og Silkeborg den november. Pris ,- et personligt lederudviklingsforløb for kommunale topchefer En rejse begynder... Stifinder bringer deltagerne gennem et mix af praksisrettede værktøjer og metoder, livsvisdom fra århundrede gamle native cultures, teknikker og træningsmetoder fra forsvarets eliteenheder, elitesport og meget andet spændende. Alt sammen fokuseret på det ene mål: at berige og udvikle deltageren som menneske og leder. Ud over vigtige ledelseskompetencer, opnår man også træning i livet. Et rum for refleksion og fordybelse i egne livsværdier. Et fristed til opnåelse af bedre balance mellem arbejdslivet, familielivet og sit personlige liv. Alfred Josefsen, adm. direktør i Irma og deltager på Stifinder. Tre moduler: Modul 1: Dit mål (5 dage) Modul 2: Dit potentiale (4 dage) Modul 3: Din indre Stifinder (5 dage). I samarbejde med Pathfinder og Head Coach Lasse Zäll RING til chefkonsulent Ole Espersen på hvis du har spørgsmål til lederudviklingsforløbet. LÆS MERE OG TILMELD DIG på

10 10 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Marie Louise Løvengreen Rasmussen Chef for Offentlig-Privat samarbejde i Dansk Erhverv. Torben Dalum Chefkonsulent i KPMG. Jens Hornemann Direktør i COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Spørgsmål 1 På hvilke områder ser du det største moderniseringspotentiale i den offentlige sektor? Det offentlige marked har aldrig været større. Skal man pege på ét område, hvor moderniseringspotentialet ikke bare er stort, men afgørende nødvendigt, er det den måde, det offentlige inddrager private aktører i opgaveløsningen. En stor del af den offentlige arbejdsstyrke er gået på pension om 10 år. Det gør potentialet for inddragelse af private mere relevant end nogensinde. Skal potentialet realiseres, skal der forsat være ambitiøse mål for konkurrenceudsættelsen et realiserbart pejlemærke er efter Dansk Erhvervs beregninger 37,5 procent i kommunerne i Der er stadig mange lavthængende frugter, som ikke udnyttes godt nok. Det kan være it-systemer eller reformer, som ikke er implementeret effektivt nok og den forventede rationalisering udebliver. Efter 20 års moderniseringsindsats er der stadig meget at hente ved at flytte ledelsesmæssig fokus hen på effekter af en given indsats (output) og vurdere ressourcetildeling og organisering derfra frem for at blive i troen på at ressourcestyring (input) i sig selv giver effekt og kvalitet. Økonomisk nulvækst og begrænsede budgetter har sat en effektiviseringsdagsorden for de kommende års udvikling i den offentlige sektor. Jeg ser to større omstillingspotentialer: a) Der bliver brug for kvalitetsudvikling og nytænkning af de borgernære velfærdsydelser det handler om innovation i de kommunale kerneydelser; b) Effektivisering kalder på standardisering af arbejdsgange med efterfølgende digitalisering - og samarbejde omkring ensartede ydelser under en stordriftsmålsætning. Forbedringer Spørgsmål 2 Kan den offentlige og private sektor anvende de samme værktøjer til opnåelse af disse forbedringer? Langt hen ad vejen handler det både for offentlige og private aktører om at nedbryde nogle af de barrierer, der eksisterer på OPSområdet. Vi ved, at offentlige aktører ofte oplever, at private leverandører ikke forstår den verden af politiske hensyn, embedsmænd befinder sig i, mens private leverandører omvendt oplever en unødvendig langsom og bureaukratisk offentlig virkelighed. Større viden om, hvordan OPS virker med succes i praksis, vil gavne både offentlige og private aktører. Ja i høj grad. Start ude ved brugeren og find ud af hvad der skaber værdi. Det kan være igennem en lean proces eller anvendelse af sund fornuft og ledelsesmæssig interesse og konsekvens i forhold til hvad der kommer ud af indsatsen. Mange offentlige ydelser er politisk bestemte og det stiller store krav til ledelsen i forhold til at sikre at der ikke opstår overflødige processer, som kræver store ressourcer, men ikke giver den ønskede effekt. Der er betydelige forskelle på de rammevilkår, som offentlige og private virksomheder skal agere inden for. Men når det kommer til kravet om effektivitet og de værktøjer, der i den sammenhæng kan anvendes i ledelsesarbejdet, så ser jeg ikke de store forskelle. Både lean og TQM har i forskellige iklædninger bevist sin berettigelse i og givet inspiration til den offentlige sektor, ligesom forskellige værktøjer til strategisk planlægning og ledelse har vundet bred anerkendelse. Spørgsmål 3 Hvilke tendenser ser du i øjeblikket i den offentlige sektor inden for dit område? Overordnet er der en positiv udvikling i opfattelsen og inddragelse af private aktører i den offentlige opgaveløsning, og det går den rette vej med det offentlig-private samarbejde. Men alt er ikke rosenrødt. Udvikling foregår stadig i et meget adstadigt tempo. OPS-området er præget af alt for mange myter og forestillinger - ikke mindst om hvilke offentlige opgaver private aktører kan løfte. Særligt tøver mange kommuner med at samarbejde med private om de bløde områder som pleje og omsorg. Vi ser mange steder, at der arbejdes med værdibaseret ledelse, public governance eller andre koncepter, som et middel til at udvikle organisationen, effektivisere og optimere driften. Men effekten udebliver hvis der ikke samtidig er fokus på resultatsiden (nytter det ude hos brugerne?) og krav om handling og opfølgning hos både politikere og administrativ ledelse. Til gengæld bliver den ledelsesinformation alle efterlyser først interessant, når den fortæller om aktiviteter og resultater frem for rammer og forbrugsprocenter. Jeg ser tre tendenser inden for kompetenceudvikling i den offentlige sektor. For det første, et stigende krav om at efter- og videreuddannelse skal være formelt kompetencegivende med points til det offentlige uddannelsessystem. For det andet, en stigende tendens til at efter- og videreuddannelse rekvireres af den enkelte arbejdsplads og hermed et stigende krav om skræddersyede aktiviteter, der er forankret i arbejdspladsens værdi- og opgavegrundlag. Og for det tredje, en stigende anvendelse af digital læring/e-læring, der er fleksibel i tid og rum. Billund Kommune har løftet it-niveauet og højnet sikkerheden med en fiberløsning fra Nianet Høj sikkerhed og kvalitet til en lav pris Kravene til både besparelser og digitalisering stiger i det offentlige, og derfor er det relevant for blandt andet kommunerne at se på deres it-infrastruktur og overveje, om de får nok sikkerhed og kvalitet for pengene på området. Det var, hvad Billund Kommune gjorde, da de skulle kigge på nye netværksløsninger til at binde kommunens mange afdelinger og institutioner sammen. Vi er meget afhængige af, at vores netværk fungerer og har en kapacitet, så vi ikke behøver at spekulere på, om der er plads nok på netværket. Desuden er vi afhængige af overvågning og service på netværket døgnet rundt, fortæller Kaj Erik Olsen, leder af itafdelingen i Billund Kommune. Ingen tvivl om leverandørvalg Valget faldt på Nianet, der med deres fiber-højhastighedsnet, ifølge Kaj Erik Olsen, er i stand til at levere den sikkerhed og kvalitet, der kræves - til en lav pris: Nianet har en stor og professionel organisation, der kan overvåge og servicere vores fiberforbindelse 24 timer i døgnet året rundt. Med denne løsning kan vi få samlet alle itlokationer med en hurtig forbindelse og et højt sikkerhedsniveau. Ekstra sikkerhed med Remote backup I øjeblikket er Billund Kommune i fuld gang med at implementere outsourcing af backupfunktionen af al data i kommunen til Nianet. Med Nianets Remote backup, vil fremtidig backup af data blive varetaget af Nianet. Det er meget vigtigt, at vi får taget backup af vores data, og at de ligger et andet sted. Også på dette område kan Nianet tilbyde en løsning, der er billig, og en struktur der gør, at vi kan hente data hurtigt, hvis det er nødvendigt. Det har stor betydning for, hvor længe vi skal være nede i tilfælde af et nedbrud eller lignende, forklarer Kaj Erik Olsen. Desuden er det, ifølge Kaj Erik Olsen, meget vigtigt, at Nianet er i stand til at holde øje med, at der rent faktisk tages backup hele tiden af de rette data: Nianet sikrer, at det er valide data, der tages backup af, ligesom der ikke sker forglemmelser, så vi risikerer at miste data. Du kan høre mere om løsningen samt andre muligheder eller booke et møde hos Nianet på eller

11 Udvikling af it til jernbanen kræver både bred indsigt og dyb ekspertviden CIO Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Trust IT Management Consulting har været leverandør til Banedanmark siden 2005, hvor Banedanmark blandt andet startede outsourcing af it-driften. Vi havde brug for støtte til indsamling og strukturering af materialerne i selve udbudsforløbet. Efterhånden som samarbejdet udviklede sig, overtog Trust også opgaver på projekter og projektledelse for os. Som projektleder hos os skal man også være i stand til at rådgive inden for flere specifikke områder, og et godt eksempel er arbejdet med dataflow mellem os, DSB og andre operatører, fortæller CIO Kenneth Lau Rentius, Banedanmark. Valg af rådgiver er essentiel Undervejs i samarbejdet har Trust opbygget et solidt kendskab til Banedanmarks måde at drive forretning på, hvorfor man med selv helt nye opgaver hurtigt kan yde substantiel rådgivning. I et mangeårigt samarbejde er det yderst vigtigt, at man ikke alene får glæde af den viden, der akkumuleres, men tillige kan genbruge den intelligent i andre sammenhænge. Det er derfor vigtigt for os at kunne vælge mellem flere eksperter, så vi får den rigtige rådgiver uanset opgavens art, fastslår Kenneth Lau Rentius. Arkitekturen er en væsentlig brik i Signalprogrammet Banedanmark er aktuelt i gang med at udrulle et af de måske største projekter: Med Signalprogrammet står de forældede danske signalsystemer foran en totaludskiftning i hele landet. Det er et projekt til 18 milliarder kroner, som løber frem til år Også her er it-ydelser af afgørende betydning. Med Signalprogrammet flytter den traditionelle jernbaneteknologi over til langt mere it-baserede løsninger. Og med it-baserede løsninger taler man fx også om ITIL-processer, som er en best practice for IT Service Management, der bruges af tusinder af organisationer verden over. Her møder den traditionelle jernbaneverden it-verdenen. I de nye udbud stiller vi krav om anvendelse af ITIL, og her er Trust en af vores forlængede arme ind i Signalprogrammet, forklarer Kenneth Lau Rentius og tilføjer at det er vigtigt, at man også tager højde for periferisystemerne, der ligesom Signalprogrammet skal leve i rigtigt mange år efter færdiggørelsen. Bidraget har her blandt andet været en specifikation af de proceskrav, som leverandører til programmet skal leve op til. En anden meget væsentlig effekt af det nye Signalprogram er muligheden for at overføre materiel og togsæt gnidningsløst mellem tilgrænsende landes jernbanesystemer. På europæisk plan handler det om at skabe en interoperabel jernbane. Det sker, ligesom på itområdet, ved standardisering. Det gælder også for signalsystemer og trafikstyringssystemer, hvor Trust deltager i udarbejdelse af hele den arkitektur, som skal danne basis for både nuværende og fremtidige systemer, slutter Kenneth Lau Rentius. Trust IT Management Consulting Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø SEND FAKTURAER GRATIS TIL DET OFFENTLIGE Nu er det muligt for alle virksomheder at sende elektroniske faktura kvit og frit til det offentlige. Det kan man gøre med XMLfaktura. Der er penge at spare. For med en NemHandel Klient er det blevet muligt at sende fuldt elektroniske fakturaer gratis til offentlige kunder. Siden 2005 har det været et krav til alle leverandører til den offentlige sektor, at de sender deres fakturaer elektronisk, og det gør en stor del af leverandørerne, til deres kunder i det offentlige, i dag via VANS-nettet, forklarer ejer af MailEDI, Bent Mentzler, hvis virksomhed har specialiseret sig i elektroniske handler og fakturaer. Dog er der stadig omkring 30 procent af leverandørerne, som sender papirfakturaer. Det har indtil nu været en gratis service betalt med tilskud fra den offentlige men det er forsvundet nu, så leverandørerne selv skal betale, forklarer Bent Mentzler. Stor prisforskel Og det kan blive en dyr affære. Det kan pludselig gå hen at blive mange penge årligt, der ryger, hvis man skal betale hver enkelt faktura. Vi har lavet et elektronisk faktureringsprogram XML-faktura, der kan modtage fakturaerne fra økonomisystemerne i både OIOXML og OIOUBL format og som også kan omdanne fakturaerne til disse formater, hvis økonomisystemerne ikke selv kan danne disse formater, forklarer Bent Mentzler. Derudover tager XML-faktura sig også af forsendelsen via internettet til det offentliges NemHandel-indbakke, hvorfra fakturaerne bliver indlæst i de enkelte myndigheders økonomisystem. Virksomheden kan også bruge XML-faktura til at sende fakturaer til alle private virksomheder, der enten understøtter NemHandel eller via VANS, og vores system gør, at man kan sende og modtage ti andre typer forretningsdokumenter, eksempelvis ordrer og ordrebekræftelser, siger han, og fortsætter: Vi tager 2790 kroner årligt inklusive VANSpostkasse som mange andre tager til om året, og for de penge, der er en times telefon support inkluderet, fortæller Bent Mentzler. MailEDI ApS Telefon: Stejlehøjen Næstved

12

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden

Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med finansloven for 2008 i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til afprøvning og udbredelse af ny teknologi

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer 2 Titel: Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere