BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION SIKKERHED Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... Beskrivelse af dele 4. BETJENING Instrumentbord 4.2 Betjening af scooteren 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD Opladning af batterier 5.2 Batterier 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD Eftersyn 6.2 Serviceskema 6.3 Batteri, sikring og dæk 6.4 Opbevaring 6.5 Transport FEJLSØGNING OG TEKNISKE DATA GARANTI

3 1. F O RO RD OG INTRO DUKTION Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem, før du tager køretøjet i brug. Forkert brug af køretøjet kan medføre risiko for uheld, skader eller trafikulykker. For at kunne benytte køretøjet på den mest hensigtsmæssige måde og få glæde af det, er det nødvendigt at læse denne brugermanual. Brugermanualen indeholder udførlige instrukser vedrørende enhver brug af køretøjet, montering samt nødvendige forholdsregler ved eventuelle problemer. Symbolerne i manualen forklares herunder: Alle anvisninger, der er mærket med disse symboler, skal læses ekstra omhyggeligt: Advarsel Forkert brug kan resultere i alvorlig skade eller død Bemærk Tip Forkert brug kan føre til skade og/eller skade på scooteren. Følg disse instrukser for at holde køretøjet i god stand. Opbevar venligst disse dokumenter på et sikkert sted eller i scooteren. Hvis en anden person benytter scooteren, skal du huske at give vedkommende brugermanualen, så den kan være tilgængelig for denne. Pga. af det kontinuerlige udviklingsarbejde kan det ske, at nogle illustrationer og billeder i manualen ikke helt svarer til det køretøj, som du har købt. Vi tager forbehold for sådanne ændringer af modellen. Vores scootere er blevet udformet og produceret for at tilbyde en komfortabel og sikker løsning til de aktuelle behov til en overkommelig pris. Tip Man bør oplade batterierne helt før de bruges den første gang. Dette vil optimere batteriernes levetid og ydeevne. 3

4 2. S I K K E RH E D 2.1 FØR START Brugeren skal sætte sig ind i brugen og betjeningen af scooteren, før den tages i brug. Derfor skal man altid huske følgende sikkerhedsforskrifter. Der gælder samme færdselsregler for brug af dette køretøj som for fodgængere For din egen sikkerheds skyld bør du følge de regler, der gælder for fodgængere. Kør kun på fortove, gågader eller særlige kørebaner. Kør aldrig på motorveje eller almindelige veje. Kør ikke scooteren i alkoholpåvirket tilstand eller når du er træt. Vær forsigtig, når du kører scooter ved dårlige lysforhold. Den er ikke udviklet med henblik på blive kørt i mørke. Ved kørsel på kørebaner sættes hastigheden på max. 12km/t. Sådan kører du scooteren Før du kører scooteren i trafikerede eller potentielt farlige områder, bør du have lært scooterens funktioner at kende. Den første gang bør du prøve at køre på en åben plads, f.eks. i en park. For at undgå ulykker med scooteren under kørsel bør du være særlig opmærksom ved acceleration, standsning, drejning, bakning og kørsel opad og nedad ramper. Når du øver, bør knappen for hastighedsregulering sættes til 3. Sørg for at have nogen med dig, når du kører på en vej den første gang. Sæt kun hastigheden op, når du føler dig helt fortrolig med betjening og styring af scooteren. Scooteren er kun beregnet til en person ad gangen Der må ikke medtages passagerer på scooteren (heller ikke børn) Scooteren må ikke bruges til at fragte eller trække gods Med hensyn til maksimal vægt, der kan transporteres, se venligst MAKS. PERSONVÆGT i 8. SPECIFIKATION Den maksimale last i kurven er 7 kg. 2.2 UNDER KØRSEL Udfør den daglige kontrol. Se venligst afsnittet DAGLIG KONTROL Forhold dig i ro under kørsel Hvis du bevæger dig for meget under kørslen, kan du miste balancen og komme til skade ved et fald. Pas på, at du ikke får tøjet eller andet ind i hjulene. 4

5 2. S I K K E RH E D Brug ikke køretøjet under følgende omstændigheder. Stærkt trafikerede veje eller veje, der er mudrede, stenede, hullede, smalle, snedækkede, isede eller stier langs vandløb eller søer uden beskyttelse i form af rækværk eller hegn. Undgå steder, hvor man kan køre fast med hjulene. Kør ikke om natten eller i regnvejr, snevejr, tåge eller i stærk blæst. Kør ikke slalom eller foretag skarpe sving. Tag ikke køretøjet med i rullende trapper. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ MAN SIDDE PÅ KØRETØJET VED TRANSPORT I ANDRE KØRETØJER (F.EKS. BILER, BUSSER, TOG ETC.). Vedrørende mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr Brug ikke mobiltelefon eller andet trådløst kommunikationsudstyr under kørsel. Stands altid scooteren og tag tændingsnøglen ud, før du bruger mobiltelefonen. Man må ikke oplade mobiltelefonen eller andet elektrisk udstyr ved hjælp af scooterens batteri. Automatisk slukning For at undgå at strømmen slipper op er scooteren udstyret med en automatisk slukningsfunktion. Hvis scooteren startes og ikke bruges i 30 minutter, slukkes den automatisk. Hvis dette sker, starter man blot scooteren igen. Så vil den være klar til brug igen. Ramper, stigninger og fald Man må ikke køre på ramper, der er stejlere end specificeret. Se afsnittet MAKS. STIGEEVNE i 8. SPECIFIKATION Kør altid i lav fart opad eller nedad et skråt underlag. Kør ikke på veje med store fald eller huller. Sænk hastigheden ved kørsel på vej med stigning eller fald. Foretag ikke pludselige sving ved kørsel på stenede veje eller ramper. Læn dig altid fremad ved kørsel op ad en stigning. Start og kørsel 1. Kontrollér, at sædet er installeret korrekt. 2. Kontrollér, at styrestammen er korrekt sat fast. 3. Fæld armlænene ned, så du kan hvile armene på dem. 4. Drej nøgleafbryderen til ON. Hvis det er nødvendigt, skal forlygten tændes. 5. Tjek batteriindikatoren for at se, om der er tilstrækkelig strøm til turen. Hvis du er i det mindste tvivl, bør du oplade batterierne før afgang. 6. Stil hastighedsreguleringsknappen på en hastighed, hvor du føler dig sikker og tryg. 5

6 2. S I K K E RH E D 7. Tjek at fingerspeederne for kørsel fremad/bak fungerer korrekt. 8. Kontrollér, at den elektromagnetiske bremse fungerer korrekt. 9. Kontrollér, at der ikke er nogen fare, før du kører ud på gaden. Kør med en hastighed på 12km/t, når du kører på fortovet. ADVARSEL! Sæt ikke scooteren i frihjul ved kørsel på et hældende underlag. Aktivér altid frihjulsblokeringen før brug. Undlader man dette, kan det føre til skader. For at sikre din sikkerhed, vil strømmen altid blive afbrudt, og bremsesystemet aktiveres, når du kører ned ad et stejlt underlag. Dette vil begrænse hastigheden til et sikkerhedsniveau. Tænd for strømmen igen for at starte scooteren igen. Maksimal brugervægt Se afsnittet MAKS. PERSONVÆGT i 8. SPECIFIKATION. Overskrides vægtgrænsen kan det føre til skade på scooteren og funktionsfejl samt fare for førerens sikkerhed. Garantien dækker ikke denne type skader. Bemærk 1. Tryk ikke samtidigt på højre og venstre fingerspeeder. Dette kan gøre det umuligt at styre scooteren. 2. Afbryd ikke strømmen under kørsel, fordi det fører til nødstop og mulig risiko for ulykke og personskade. 3. Brug ikke den højeste hastighed ved kørsel indendørs. 4. Drej ikke på hastighedsreguleringen under kørsel, da en pludselig ændring af hastigheden kan medføre fare både for dig selv og andre eller skade din scooter. 5. Anbring ikke magnetiske genstande i nærheden af betjeningerne, da dette kan påvirke scooterens funktioner. 6. Vær ekstra forsigtig ved kørsel i områder med stærk trafik eller mange mennesker. 7. Ved bakning skal man være opmærksom på evt. personer og objekter bag køretøjet. Stop 1. Slip fingerspeederen helt. Køretøjet bremses automatisk op og standser. 2. Drej nøgleafbryderen til (OFF). Træk nøglen ud. Kørsel på fortov Kontrollér, at 6 km/t knappen er stillet på den laveste indstilling, når scooteren køres på fortovet. Dette vil holde scooteren på en hastighed af 6 km/t. Det er ikke tilladt at køre mere end 6 km/t på fortovet. På vej eller på privat område må man køre med den højeste hastighed. 6

7 2. S I K K E RH E D 2.3 MÆRKATER Læs alle mærkater omhyggeligt før scooteren tages i brug. Fjern dem ikke. ADVARSEL Brug ikke scooteren medmindre styret er låst. Drej på højdereguleringsgrebet, for at fastlåse styret. ADVARSEL: LØFT ALDRIG SCOOTEREN I DET FORRESTE ELLER BAGERSTE SKJOLD Radiobølger kan skade scooterens kontrol. Radiobølger fra f.eks. radiomaster, amatørradio (HAM) sendere, tovejsradio og mobiltelefoner kan påvirke eldrevne scootere. Nedenstående advarsler bør kunne reducere risikoen for utilsigtet opbremsning eller scooterbevægelser, der kan medføre alvorlig skade. 1. Tænd ikke for håndholdt kommunikationsudstyr, f.eks. radioer og mobiltelefoner, når scooteren er i gang. 2. Vær opmærksom på nærhed til sendere, f.eks. radio- eller TV-master og prøv at undgå at komme i nærheden af dem. 3. Hvis der sker pludselige bevægelser eller opbremsning, standser man scooteren, så snart dette kan foretages på en sikker måde. 4. Vær opmærksom på, at ekstra tilbehør eller komponenter eller ændring af scooteren kan gøre den mere modtagelig for radiobølger. (Bemærk: Der er ingen nem måde at fjerne denne effekt fra eldrevne scootere på.) 5. Rapportér alle uheld eller utilsigtede bevægelser eller opbremsninger til forhandleren og notér, om der har været eller ikke har været en radiostrålende kilde i nærheden. 7

8 3. OVERSIGT OVER DELENE 3.1 BESKRIVELSE AF ALLE DELE 1. Hastighedsregulering 2. Blinklys 3. Tilslutning af oplader 4. Kurv 5. Styrestamme 6. Justeringshåndtag 7. Forlygte 8. Sæde 9. Sæde drejegreb 10. Siderefleks 11. Baglygte 12.Friløbsgreb 13. Anti-tip hjul. 8

9 4. BETJENI NG 4.1 INSTRUMENTBORD 1. Hastighedsregulering 2. Horn 3. Blinklys 4. Forlygte / baglygteknap 5. Fingerspeeder 6. Batteriindikator 7. Afbryder (nøgleafbryder) 8. Advarselsblink knap 9. Kontakt indendørs/udendørs 4.2 BETJENING AF SCOOTEREN Nøgleafbryder Drej nøglen til ON eller OFF (ON) : Tændt (OFF) : Slukket Hastighedsregulering Drej på denne knap for at indstille scooterens hastighed. Drej knappen mod uret for lavere hastighed og med uret for højere hastighed. Fremad, bak og opbremsning Tryk højre fingerspeeder fremad med tommelfingeren for at køre fremad. Tryk venstre fingerspeeder fremad med tommelfingeren for at bakke. Hornet vil afgive signaler, mens der bakkes. Når man slipper fingerspeederen enten ved kørsel fremad eller tilbage, aktiveres bremsen og køretøjet vil stoppe. Blinklys Lampen blinker og lydsignaler høres, når knappen føres til venstre eller højre. Når man stiller knappen tilbage på midterindstillingen, slukkes lampen. Horn Tryk på knappen, når hornet skal benyttes. Slip knappen for at afbryde hornet. 9

10 4. BETJENING Lysknap Lysknappen bruges til at tænde og slukke for- og baglygte. Tryk på knappen en gang til for at slukke for lyset. Batteriindikator Når der tændes for strømmen, viser batteriindikatoren Batteriindikator batteriniveauet med lysende røde firkanter. Angivelsen 1 betyder fuld effekt og 0 betyder strømløs. Den strøm, der vises af batteriindikatoren, vil variere afhængig af den aktuelle kørselstid, og hvordan du kører. Gentagne start, stop, kørsel opad vil forbruge strømmen hurtigere. Tip 1. Man bør oplade batterierne hver gang scooteren har været i brug for at være sikker på fuld køredistance. Batterierne bør oplades mindst en gang om ugen, også selv om scooteren ikke har været i brug. 2. Efter opladning eller udskiftning af batterierne bør man køre scooteren i 2-3 minutter for at være sikker på, at der er tilstrækkelig kapacitet. 3. Om vinteren reagerer batterierne langsommere og brugstiden er kortere. 4. Når man kører på et skrånende underlag, vil batteriindikatorens lys variere i styrke. Dette er helt normalt og betyder ikke, at noget er galt. 5. Selv om batterierne bruges på korrekt måde, vil deres kapacitet falde med tiden, hvilket giver reduceret batterikapacitet sammenlignet med et helt nyt batteri. Når batteriernes kapacitet falder til 50% af den oprindelige kapacitet, bør man udskifte batterierne. Kontakt din forhandler, når batterierne skal udskiftes. Hvis man fortsætter med at bruge gamle batterier efter at de skulle have været udskiftet, vil det føre til en hurtig reduktion i ydeevne. 6. Batterieffekten reduceres ved hyppig kørsel på skråninger eller i ujævnt terræn, fordi det medfører højere strømforbrug. 7. Batterierne er omfattet af en 12 måneders reklamation, som dækker fremstillingsfejl. Denne reklamation dækker ikke fejl på grund af forkert udført opladning. Opbremsning4. O P E R AT I O N 4. O P E R AT I O N 4. O P E R AT I O N Elektromagnetisk bremse: Slip fingerspeederen helt, så vil bremsen aktiveres automatisk og scooteren stoppes. Advarsel På et skrånende underlag må man ALDRIG sætte scooteren i frihjul. Her fungerer bremsen ikke. Dette kan medføre personskader. PE IO 10

11 4. BETJENING Sædet Sædet kan drejes til 45 grader eller 90 grader. Træk sædesjusteringsgrebet fremad og drej sædet. Slip grebet og fortsæt med at dreje sædet til det låses på plads. Bemærk Før sædet tilbage til køreposition før scooteren startes. Kontrollér, at hastighedsreguleringen er stillet på den laveste hastighed, når scooteren køres på et fortov. Det er ikke tilladt at køre hurtigere end 6 km/t på et fortov. Justering af armlæn Løsn først knappen under sædet og justér derefter armlænene ved at skubbe på dem. Når den rette indstilling er fundet, drejes knappen til. Indstilling af sædet Sædet kan flyttes fremad eller tilbage for at få en mere komfortabel stilling. For at flytte sædet trækker man i grebet foran på sædet og indstiller sædet. Indstilling af frihjul Aktiveret tilstand: Løft håndtaget helt op, så kan scooteren køre med motoren. Frihjulstilstand: Tryk håndtaget helt ned, så kan scooteren flyttes manuelt. 11

12 4. BETJENING Højdejustering Styret kan indstilles i flere højder efter smag og behag. 1. Drej grebet for at løsne og juster styret. 2. Drej og fastspænd styret når den rette højde er fundet. Manuel bremse Ligesom ved den elektromagnetiske bremse trækker man i bremsehåndtaget for at bremse og slipper håndtaget for at frigøre bremsen. Den manuelle bremse kan justeres med bremsekablet ved hjulet i venstre side. (Manuel bremse ikke standard på alle modeller) Hovedafbryder (Tilbagestillingsknap) Når batterieffekten bliver lav eller hvis scooteren bliver for hårdt belastet på grund af stor last eller stejl stigning, kan hovedafbryderen aktiveres for at beskytte motoren og elektronikken mod skader. 12

13 5. BAT T E R I O P L A DNING OG VEDLIGEHOLD 5.1 OPLADNING AF BATTERIER Følg nedenstående procedure trin for trin: 1. Drej tændingsnøglen til (OFF) 2. Tilslut opladerens stik til en kontakt. 3. Åbn dækslet over ladeindgangen under styret. Tilslut derefter opladerens runde stik til ladeindgangen. 4. Tænd for opladeren. 5. Opladerens LED bliver tændt, når opladningen starter. Opladningen varer ca. 6 timer. For at få fuld effekt anbefales 10 timers opladning. Men vi anbefaler ikke opladning i mere end 24 timer. 6. Begge LED er på opladeren lyser under opladningen.. 7. Sluk for opladeren; tag stikket ud af vægkontakten og tag det runde stik fra scooteren. Advarsel Ventilatoren inde i opladeren startes, når der tændes for opladeren. Hvis ventilatoren ikke fungerer, når opladeren startes, eller hvis den grønne lampe ikke lyser, MÅ MAN IKKE bruge opladeren. Der er risiko for overophedning af opladeren og brand. Der er en rød LED på opladeren for at advare om dette. Hvis den røde LED ikke lyser, er opladeren defekt. Kontakt forhandleren. Advarsel 1. Hold god afstand til brandfarlige objekter under opladning, da det kan føre til brand eller at batterierne eksploderer. 2. Man må ikke ryge under opladningen, da batterierne kan udskille brint. Oplad altid batterierne på et sted med god ventilation. 3. Man må aldrig tilslutte eller udtrække stik eller ledning med våde hænder ved opladning. Stik eller ledning må ikke tilsluttes, hvis de er våde. Det kan give stød. BEMÆRK: Bremsefunktionen er aktiveret under opladningen, så scooteren ikke kan køre. 13

14 5. BAT TERI O P L ADNING OG VEDLIGEHOLD Bemærk Følg venligst nedenstående regler for at undgå ulykker ved opladning. 1. Brug kun en EasyGO- oplader og oplad batterierne til fuld kapacitet hver gang. Batterierne og scooteren kan tage skade, hvis der benyttes en oplader, der ikke er i henhold til den korrekte specifikation. 2. Oplad på et sted med god ventilation, hvor batterierne ikke udsættes for direkte solskin. Oplad ikke et sted, hvor der er fugtigt eller i regnvejr eller dug. 3. Oplad ikke ved temperaturer under -10 C eller over +50 C, da opladeren ikke vil fungere optimalt og batterierne kan skades. 5.2 BATTERIER Udsæt ikke batterierne for temperaturer under 10 C eller over 50 C ved opladning eller opbevaring af scooteren. Ved temperaturer uden for ovennævnte interval kan batterierne fryse eller overophedes. Dette vil skade batterierne og give kortere brugstid. Batterierne er vedligeholdelsesfrie og skal ikke påfyldes vand. Du skal oplade batterierne med regelmæssige intervaller. Selv om scooteren står stille, er du nødt til at oplade batterierne mindst en gang om ugen. Batterierne er omfattet af producentens 12 måneders reklamationsret. Denne reklamationsret dækker kun fremstillingsfejl, og ikke fejl, der kan relateres til midligholdelse af ovennævnte instrukser. Tip Optimering af batterieffekt og brugstid 1. Oplad batterierne helt før de tages i brug første gang. 2. Husk at oplade batterierne helt hver gang. Batteriernes brugstid kan afkortes betydeligt eller effekten kan mindskes, hvis batterierne bruges flere gange uden at blive opladet helt. 3. Afslut aldrig opladningen, før batterierne er fuld opladet. 4. Hold batterierne helt opladet så vidt muligt. 5. Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne oplades mindst en gang om ugen for at holde dem brugsklare. 6. Omgivelsestemperaturen påvirker oplade tiden. Om vinteren tager opladningen længere tid. 7. Efter opladningen må man ikke lade stikket blive siddende i scooteren, da det kan tappe strøm fra scooteren og reducere batteriernes effekt. Rensning af batterierne Hvis der kommer vand, batterisyre, støv eller andre substanser på batterierne, vil det føre til hurtig afladning. De batterier, der leveres med EasyGO scooter, er forseglede og er derfor vedligeholdelsesfrie uden risiko for batterilækage. Følg venligst nedenstående punkter for at rense batterierne. 14

15 5. BAT T E R I O P L ADNING OG VEDLIGEHOLD 1. Sæt tændingsnøglen på OFF. 2. Fjern sædet og støvbeskyttelsen. 3. Fjern skærmene og afmonter tilslutningen til baglygten og blinklys. 4. Brug en ren klud til at aftørre de beskidte partier. 5. Tag batteriet ud. 6. Tør batteriet af med en ren klud. Hvis tilslutningerne er dækket af et hvidt pulver fjernes det ved hjælp af varmt vand. Udskiftning af ladekontakt 1. Følg procedure 1 og 2 ovenfor. 2. Bemærk placeringen af ledning og kontakt i batteripakken før du fjerner ladedelens ledning og kontakt. 3. Tag kontakten fra dens tilslutning og udskift den med en ny. 4. Placér ledning, kontakt og LED på batteripakken på samme måde som før udskiftningen. Advarsel 1. Ledninger og oplader blev hensigtsmæssigt placeret i batteripakken ved monteringen på fabrikken. Prøv ikke at finde en ny placering for ledningerne. Uhensigtsmæssig placering af ledningerne kan medføre at ledningerne skades af batteriet, hvilket kan give kortslutning. 2. Sørg for at batterikablerne tilsluttes korrekt til batteripolerne. Tip I nødvendige tilfælde kan man kontakte forhandleren for at få råd og vejledning vedrørende udskiftning og vedligeholdelse af batterierne. Tip 1. Kontrollér, at polerne er tilsluttet korrekt. 2. Brug ikke batterierne til at oplade telefoner eller andet udstyr. 3. Batterieffekten vil variere med forholdene ude; køredistancen er kortere om vinteren. Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal man huske at oplade batterierne mindst en gang om ugen. 4. Udskift begge batterier samtidigt. 15

16 6. E F T E RSYN O G VEDLIGEHOLD 6.1 EFTERSYN Aftør scooteren med en fugtig klud og fjern snavs og støv omtrent en gang om ugen for at bevare scooterens udseende. Justér styrets højde og sæt det tilbage til den oprindelige indstilling og drej sædet en gang om ugen for at sikre at delene kan justeres og flyttes smidigt og nemt, når det er nødvendigt. Kig regelmæssigt efter tegn på slitage på dækkene og betrækket. For at få optimal ydeevne og for at forlænge scooterens levetid, anbefales det, at scooteren kommer til service. 6.2 SERVICESKEMA For at sikre, at scooteren har gennemgået den korrekte service, bør den indleveres til regelmæssigt serviceeftersyn hos forhandleren. Dette bør ske hver 12. måned. Forhandleren kræver muligvis et vederlag for denne service. 6.3 BATTERI, SIKRING OG DÆK Batteri Se afsnittet 5.3 BATTERIER i 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD. Sikring ÅR ÅR Servicedato Servicedato Kontroller Betræk On/off afbryder Sæde Fingerspeeder Ryglæn Bremser Armlæn Opladepunkt Elektriske dele Batterier Tilslutninger tilstand Niveauer Lamper Tilslutninger Testkørsel Ladetest Fremad Hjul og dæk Tilbage Slitage Nødstop Tryk Venstresving Lejer Højresving Hjulmøtrikker Stigningstest Motorer Over genstande Ledninger Dele, der er blevet repareret Støj Tilslutninger Bremser Børster Chassis Tilstand Styrtøj Hvis batteriopladeren er tændt og ingen LED-lamper er tændt, tjekkes sikringen. 16

17 6. E F T E RSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Tip Spørg forhandleren om hjælp, når sikringen skal undersøges eller udskiftes, da man er nødt til at fjerne styrestammens skjold, før sikringen kan udskiftes. Dæk Dækkenes tilstand afhænger af, hvordan du kører og bruger scooteren. Kontrol af dækkenes slidbaner Undersøg mønsterdybden regelmæssigt. Udskift dækkene hvis mønsterdybden er under 0.5 mm. Bemærk 1. Når mønsterdybden er under 0.5mm, er der risiko for at scooteren mister vejgrebet, hvilket giver længere bremselængde. Derfor skal man udskifte dækkene så snart som muligt, når de ikke har tilstrækkelig mønsterdybde. 2. Dæktrykket skal være omk. 50PSI for at få den bedste kørsel og ydeevne. Bemærk Når der skal udføres vedligeholdelse på scooteren, skal tændingsnøglen drejes til OFF og opladerens ledninger skal fjernes. Tip Sprøjt ikke vand direkte på scooteren, da det kan give fejl i det elektriske system. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler, da dette kan deformere eller skade skærmene. Brug ikke voks. 6.4 OPBEVARING Sørg for at scooteren opbevares under følgende forhold: - Sædet skal være i stillingen Fremad - Tændingsnøglen skal være drejet til OFF Tip Opbevar scooteren på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte solskin, regn eller dug. Ved opbevaring i længere tid, skal batterierne oplades helt, hvorefter man tager batterierne fra. For nærmere information, kontakt venligst forhandleren. 6.5 TRANSPORT Drej tændingsnøglen til OFF før transport. Løft scooter i chassiset, og ikke i støddæmperne. Løftes scooteren i støddæmperne, kan det medføre skader eller ulykker. For din sikkerheds skyld, bør du altid sørge for at have hjælp. Man bør være 2 eller 3 personer ved løft eller transport af scooteren. 17

18 7. F E J L S ØGNING OG TEKNISKE DATA FEJLSØGNING Symptom Afhjælpning Scooteren vil ikke starte Prøv at oplade batterierne Undersøg sikringer og strømslutteren i scooteren. Scooteren kan tændes, men kan ikke køre. Kontrollér, at der er strøm nok i batterierne. Hvis ikke, oplad batterierne. Tilse friløbshåndtaget er stillet på KØR position. Scooteren føles langsom Kontrollér batteriernes ladeniveau og genoplad Kontrollér, at hastighedsreguleringen ikke er sat til langsom eller at indendørs kontakten (max 6km/t) er aktiveret. Sædet kan drejes under kørsel Drej langsomt på sædet indtil det sætter sig i position og sidder fast. Styret føles løst Juster på styret for at sikre styret sidder fast. Uventede lyde fra hornet Undersøg om du er kommet til at aktivere hornet. Sluk og tænd for scooteren. Oplad batterierne. Kontakt din EasyGO-forhandler hvis problemet ikke forsvinder. S P E C I F I K AT I O N Model M3B M4B Dimension (L x B x H mm) 1300x610x x610x1160 Vægt m/batterier uden batterier 90 Kg 95Kg 70 Kg 75Kg Batteri 12V 36Ah x 2 12V36Ah x 2 Fordæk 4 x 10 4 x 11 Bagdæk 4 x 11 4 x 11 Drev Baghjulstræk (med differentialegear) Baghjulstræk (med differentialegear) Bremsesystem Elektromagnetiske bremser Elektromagnetiske bremser Hastighedskontrol Fingerspeeder Fingerspeeder Motor 940w max output 940w max output Tophastighed 12 km/t 12 km//t Maks. stigeevne 8 8 Køredistance Op til ca. 40 km Op til ca. 40 km Maks. personvægt 160 Kg 160 Kg Bemærk: Producenten forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne, hvis dette findes nødvendigt. Den endelige specifikation er underlagt den individuelle scooter, der købes af forhandleren. Bemærk: Køredistancen er baseret på en ude temperatur på 20 C, en 75kg tung fører, og helt nye, fuld opladet batteri, med en konstant hastighed på 6 km/t. 18

19 8. GARANTI GARANTI Der følger en 24 måneders reklamationsret med fra den dato, hvor Deres EasyGo el-scooter er blevet leveret. Garantien dækker reparationer og udskiftninger på scooteren i denne periode. Se venligst garantiens betingelser nedenfor, for yderligere detaljer. Garantibetingelser 1. Enhver reparation eller udskiftning af dele, skal udføres af en autoriseret EasyGO forhandler. 2. For at gøre brug af garantien, skal nedenstående EasyGO forhandler kontaktes. 3. Hvis reservedele til scooteren indenfor 12 måneder efter levering kræver reparation eller hel-/eller delvis udskiftning, som følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, vil dette blive foretaget uden beregning. 4. Reparerede eller udskiftede dele vil være dækket af denne garanti i resten af garantiens levetid for scooteren. 5. Reservedele udskiftet efter at garantiperioden er udløbet, vil være dækket af en 3 måneders garanti. 6. Forbrugsdele, som allerede er leverede, vil normalt ikke være dækket af den normale garantiperiode med mindre disse dele kræver reparation eller udskiftning direkte p.g.a. konstruktions- eller materialefejl. Sådanne dele inkluderer (blandt andet): polstringer, dæk og batterier. 7. Ovenstående garantibetingelser dækker fabriksnye scootere, som er købt til fuld pris. Hvis der er tvivl om hvor vidt scooteren er dækket af garantien, kontakt da venligst EasyGO forhandleren. 8. Under normale omstændigheder påtager vi os ikke ansvaret, hvis scooteren har fejl, der er opstået som følge af: a) Scooterens dele er ikke blevet vedligeholdt, som anbefalet af fabrikanten b) Der er ikke benyttet originale reservedele. c) Scooteren eller dele af den er blevet ødelagt pga. manglende vedligeholdelse, ulykker eller forkert brug d) Scooteren eller dele af den er blevet ændret fra fabrikantens specifikation, eller reparationer har været foretaget før EasyGO forhandleren har været kontaktet I rubrikken nederst på siden finder du oplysninger om din lokale EasyGO forhandler. Ved eftersyn, kontakt din forhandler. Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre vægt, mål eller andre tekniske data, som er vist i denne manual. Alle illustrationer, mål og kapaciteter, som er vist i denne manual, er gennemsnitlige og udgør ikke specifikationen. EasyGO forhandler: 19

20 8. G ARANTI 9.1 VIN-NR (VEHICLE INDIFICATION NUMBER) For at sikre en korrekt opfølgning og garantiservicesupport, bedes De skrive køretøjets identifikationsnummer ned. Det er placeret i venstre side på den bagerste del af stellet. Model EasyGO M3B M4B Chassisnr. Motor nr. Nøgle nr. Garantiansøgningsformular Navn Køn 口 Mand 口 Kvinde Fødselsdato År Måned Dag Adresse Model EasyGO M3B M4B Oplysninger om køretøjet Scooter stel nr.: Motor nr.: Nøgle nr. Købsdato År Måned Dag Køberens underskrift 20

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE.. 8 4. BETJENING... 4.1 Instrumentbord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A

BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A BRUGERVEJLEDNING Jupiter L3A / L4A INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... 3.1 Beskrivelse af dele

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider BRUGERVEJLEDNING Sports Rider INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED.... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkning 2.4 EMI 3. INTRODUKTION TIL SCOOTERENS DELE... Beskrivelse af delene 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER... 4 2.1 FØR KØRETUREN... 4 2.2 UNDER KØRETUREN... 4 2.3 MÆRKNING... 6 3. EMI... 7 3.1 ELEKTROMAGNESTISKE FORSTYRRELSER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster. BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.dk Tillykke med din nye EVT 325 El-knallert Din model er: EVT

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger skal læses sammen med instruktionsbogen for Range Rover (LRL 32 02 61 131). Disse oplysninger er ekstraoplysninger, der ikke var tilgængelige, da instruktionsbogen

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Indeks Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Monteringsvejledning til Freeway. Sådan lærer du din Freeway

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere