H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?"

Transkript

1 n r. 4 d e c e m b e r æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d e s e k r e t æ r E L S E S c a n n i n g i Æ s k u l a p Aaskulappen_TEP_1007.indd 1 27/11/07 7:52:30

2 Brugerforeningens bestyrelse Formand + Softwareansvarlig Ole Klitgaard Lupinmarken Klovborg Tlf.: Kasserer og speciallæge repræsentant Ole Larsen Fisketorvet 4-6, Odense C Tlf.: Fax: Homepage + Attestansvarlig Michael Bjarnhof Nørregade Hundested Tlf.: Fax: Sekretær Tyge Fogh Nygårdsterrasserne Farum Tlf.: Bestyrelsesmedlem Thomas Rasmussen Amagerbrogade 175, København S Tlf.: Fax Mona Modahl Larsen Nørregade 29B 3390 Hundested Tlf: Brugerforeningens bestyrelsesmedlem i Ascott A/S Leo Thomsen, Aalborg. Dag Hammerskjölds Gade 4, Aalborg Tlf.: Supleanter Peter Hebsgaard Lars Gehlert Johannsen Kursusudvalg Iben Kollemorten Mona Modahl Larsen Thomas Rasmussen Æskulap Brugerforenings sekretariat c/o Elise Nielsen Vibevej Hundested Fax.: Besøg Brugerforeningens hjemmeside: indhold Strategi for digitalisering... side 4 ÆSKULAPPEN i elektronisk udgave?... side 6 Overvejer du nyt spirometer?... side 7 En patientvenlig tilgang til min.laege.dk... side 8 Live-backup i Æskulap Windows... side 9 ELSE - sekretæren, der forstår "kunsten at lytte"...side 11 Æskulap-scanning af dokumenter og digitale billeder...side 15 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...side 17 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling...side 18 Æskulap Brugerforenings årskursus side 19 Referater af afholdte bestyrelsesmøder...side 20 Kursusannonce...side 24 Kære læser! Velkommen til den nye udgave af ÆSKULAPPEN! Vi har i redaktionen gjort os umage for at "tage pulsen" på de mest aktuelle emner inden for praksisrelevant IT, herunder ikke mindst Æskulap. Vi håber, at det er lykkedes for os! Brugerforeningens mission er bl.a. at sætte "fingeraftryk" på programudviklingen, og det lykkes efter alle kunstens regler. Om det er finger- eller fodaftryk kan vel være det samme - derfor denne forside på bladet. Og et platfodet fodaftryk er jo stadig et aftryk. Læs Ole Klitgaards leder "Formanden har ordet" og få et nærmere indblik i, hvad bestyrelsen går og pusler med - samt hvordan samarbejdet med VD/Ascott fungerer. Læs om erfaringer med talegenkendelse, en ny form for backup, nye muligheder inden for spirometri og meget andet - samt den almindelige orientering om "livet i Æskulap Brugerforening". Når du er blevet træt af at læse i bladet og folder det sammen: Bemærk kursusannoncen på bagsiden!! Du er velkommen til at maile ris/ros/forslag - og ikke mindst indlæg til Kun ved aktiv medvirken fra læsernes side får vi et bedre blad og en toptrimmet Brugerforening. Vi håber, at du får lige så stor glæde ved at læse bladet som vi har haft ved at stykke det sammen. God læselyst! Redaktionen Æskulappen Indlæg, der ønskes bragt i Æskulappen fremsendes til redaktøren som eller på diskette. Eftertryk kun med tilladelse fra redaktionen. Oplag: 1100 ISSN Redaktion Ansv. redaktør for Æskulappen: Thomas Rasmussen Amagerbrogade 175, København S Tlf.: Fax Medredaktør for Æskulappen: Iben Kollemorten Rosenvænget Thyholm Tlf.: Lay-out: Trine Elmstrøm Pedersen Stadion Allé Århus C Mobil: Tryk: WERKS OFFSET A/S Tlf.: Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 2 27/11/07 7:52:32

3 Formanden har ORDET! AF Ole Klitgaard, Formand for Æskulap Brugerforening og Software-ansvarlig Lige nu (primo november) er testningen af den næste store Æskulap opdatering i fuld gang. Det er den største enkelt-opdatering i lang tid. Der er mange nye og gode ændringer på vej, som I kan glæde jer til at tage i brug. Måske er versionen allerede ude, når dette læses. De nye BMI kurver for børn, som jo nu CVD-finderen finder alt for mange pa- Bl.a. er det sket en masse under motor- er det nye mål for, om børnene er overvæg- tienter, som ingen risiko har for CVD. hjælmen. Motoren er skiftet ud, idet tige, er kommet med i denne version. Det er et stort problem. Æskulap version 6.0 på vej hele overblikjournalen er udskiftet med I overblikjournalen skulle man tidli- nyeste model. På overfladen er der ikke gere klikke på overskriftlinjen eller taste Diskussion umiddelbart meget at se, men "mekanik- Enter for at kunne komme til at redigere Ved kørsel af programmet i min egen prak- ken bagved" er totalt udskiftet. Dette af- i selve journalnotatet nu startes redige- sis udnævner programmet 1/4 af patien- hjælper flere uhensigtsmæssigheder i den ringen ved et klik i tekst feltet. terne til at være risikanter. gamle journal. Derudover er der nu er Alt i alt en masse gode nyheder! kommet et felt i overblikjournalen med fa- Årsagen er, at programmet søger for bredt. Hvis en patient eksempelvis får ste diagnoser og et felt med fast medicin. CVD-finderen og MSD vanddrivende medicin, kommer vedkom- Begge felter kan slås til eller fra, alt efter I foråret kom den såkaldte CVD-finder mende med som risikant. Hvem er mon hvad man synes er bedst. Vi er hermed ind i Æskulap. Dette programelement er interesseret i, at der findes for mange pa- kommet et skridt videre med at kunne se kommet ind på foranledning af medici- tienter frem? de vigtigste data i ét skærmbillede. nalfirmaet MSD. De er kommet med ideen Den anden store nyskabelse er diabetes skemaet, eller - som det også kaldes: Kronisk Forløbs Journal, forkortet KFJ. og pengene. Dette er yderst problematisk set fra Brugerforeningens side. Medicinalfirmaer skal ikke komme og påvirke programmet. Man kan sige sig Denne nyskabelse kaldes frem i over- selv, at MSD kun vil støtte et sådant pro- blikjournalen med CTRL+B. Hensigten gramelement, hvis det øger salget af me- er at hjælpe lægen med at holde styr på dicin. Hvis ikke MSD havde henvendt sig, de kroniske patienter, i første omgang var CVD-finderen ikke blevet lavet. diabetikerne. Ifølge hjælpefunktionen i Æskulap er Filosofien er, at alle oplysninger om CVD-finder er et modul, som fører sta- diabetespatienten kan indtastes og gen- tistik over patienter i risikogruppen for findes ét sted. KFJ er tæt forbundet med at udvikle - eller allerede har udviklet - laboratoriekortet, ja faktisk er den en spe- en kardiovaskulær sygdom. ciel profil i dette. KFJ kan en hel masse. Umiddelbart Problemet er, at programmet blander to kan det godt se noget indviklet ud, men ting sammen: prøv at tage dig tid til at sætte dig ind i 1. Et kvalitetssikringsmodul, der kan hjæl- systemet. Der er grundig online hjælp pe med at holde øje med, at hjerte pa- (tryk F1). tienter bliver korrekt behandlet, og Det er meningen, at der senere skal 2. Et screeningsmodul, der forsøger at komme flere elementer i KFJ, f.eks. KOL- finde patienter, der er i risiko for at skema m.v. udvikle hjertesygdom. Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd /11/07 7:52:36

4 Hvis programmet havde nøjes med at finde patienter med manifest hjertesygdom, var det okay. Der er desuden en række områder i programmet, der helt ude at trit med DSAM s vejledning om iskæmisk hjertesygdom (2007). Bl.a. var der intet med omkring rygning, som er den største risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom. Hvorfor skulle rygning ikke med? Efter Brugerforeningens kritik er der ændret en smule i programmet, men grundlæggende er det ikke i orden endnu! (vurderet udfra testversion build 239) Brugerforeningen mener, at vi i fremtiden ikke skal acceptere programændringer, der er foreslået og financieret af medicinalindustrien eller lignende. Æskulap skal formes ud fra, hvad vi som læger mener programmet skal indeholde og med en lægelig prioritering! Og ikke ud fra en prioritering, der tager udgangspunkt i hvilket firma, der kan betale flest penge til Ascott for deres "programstump". MSD har sponsoreret en reklame-turne rundt i landet, hvor CVD-finderen og Kronisk Forløbs Journal (KFJ) skal præsenteres. Brugerforeningen har ikke ønsket at deltage i dette. Møde med Æskulap Brugerforening og Ascott 14. september 007 Det var et meget positivt møde, hvor vi bl.a. drøftede de forskellige programforbedringer, der kommer nu og hvor f.eks. ideen med, at der kan lægges billeder ind i den enkelte patients journal blev konciperet og nu er programmeret. Det er rart, at Ascott er så lydhøre, som de rent faktisk er overfor Brugerforeningens synspunkter og ideer. På mødet hørte vi lidt om, hvad der er på vej. F.eks. barsler Ascott med en ny forbedret venteværelses-terminal, hvor patienterne selv - ganske i stil med den gamle udgave - kan "køre sygesikringskortet". Vi hørte om planerne for et centraliseret medicinkort (Forkortes officielt FAME ). Ideen er, at en patients medicindata ligger på en central server (f.eks. receptserveren). Når lægen skal ordinere medicin finder lægeprogrammet data frem og præsenterer dem i Æskulap. Derved kan lægen præcis se, hvad patienten har fået ordineret, og han/hun kan se, om medicinen er hentet på apoteket af patienten. På samme måde skal lægen på hospitalet kunne ordinere/udskrive medicin som så straks kan ses af os ude i almen praksis. Det lyder smart, og det forventes i drift i løbet af de næste 1-2 år. Ascott har desuden besluttet at indbygge dosisdispensering i Æskulap. Erik Andersen, Ascott, fortalte, at PLO-formatet er under forandring til det bedre. På mødet drøftede vi Supportens funktion. Det er Ascotts opfattelse, at mange telefonopkald kunne undgås, hvis lægerne i højere grad tog på kursus i Æskulap! Lær mere om Æskulap på Brugerforeningens Kursus (se annoncen). Til tider er det et problem med akut support ved f.eks. servernedbrud. Så duer mail'en heller ikke. I sådanne tilfælde skal man sende en fax med en kort problembeskrivelse. Supporten ringer derefter tilbage - servernedbrud har selvsagt højeste prioritet. Ole Klitgaard Har det offentlige en strategi for digitalisering? - i n c a s u S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t AF Iben Kollemorten Morten Vielwerth har siden 2003 arbejdet som IT-projektleder i smitteberedskabet på Statens Serum Institut (SSI), Epidemiologisk afdeling. ÆSKULAPPEN har stillet ham nogle spørgsmål om, hvor langt man på SSI er kommet med elektroniske indberetninger. Morten Vielwerth er uddannet biolog med speciale i cellebiologi. IT har altid været hans passion og store interesse. Efter kandidateksamen arbejdede han først nogle år i det private - inden luften gik ud af IT-boblen. På Statens Seruminstitut (SSI) har man i samarbejde med Sundhedsstyrelsen (SST) og Embedslægeinstitutionerne (ELI) udviklet et koncept for digitalisering af smitteberedskabet (E-MIS) og gennemført erfaringsskabende del-projekter undervejs, 4 Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 4 27/11/07 7:52:37

5 blandt andet elektronisk indberetning via Internettet fra landets blodbanker. Udover ledelse af projekter er Morten Vielwerth tilknyttet ledelsesgruppen i Epidemiologisk afdeling som strategisk rådgiver på IT-området, og stillingen omfatter også internationalt samarbejde med IT-ansvarlige i de øvrige EU-medlemslandes smitteberedskaber. Desuden deltager han også via sit engagement som IT-sikkerhedsrepræsentant i SSI's IT-sikkerhedsudvalg også aktivt i forløbet omkring implementering og efterlevelse af statens standard for informationssikkerhed (DS 484) og SSI's generelle IT-sikkerhedspolitik. Det kunne være interessant at få løftet sløret for, hvilken platform SSI vil anvende? Vi har ikke lagt os fast på en bestemt platform. Det vil blive en af de kommende beslutninger i en lang række af beslutninger, som først vil blive taget, når E-MIS har fundet et finansieringsgrundlag. Det er noget, der i øjeblikket arbejdes på i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og det skulle forhåbentligt blive afklaret indenfor de næste par måneder. Skal det ske via sundhed.dk, edifact, jeres egen hjemmeside - eller overvejer man et selvstændigt indberetningssystem, som Sundhedsstyrelsen lige har haft fiasko med? Vi arbejder ud fra en strategi om at skabe en passende kombination af muligheder. Det rette kanal-mix af indberetningsveje skal blandt andet sikre, at smitteberedskabet modtager rettidige informationer og derved undgår nogle af de svagheder, som ligger i den eksisterende papirbaserede anmeldelse. Det bør, som udgangspunkt, ikke blive mere vanskeligt for den praktiserende læge at indberette, når dette foretages elektronisk. Ved at tilbyde flere kanaler, kan det blive lettere at kommunikere med beredskabet. Vi har siden 1. maj 2006 anvendt EDIFACT modtager i Epidemiologisk afdeling (EDIlokationsnummer ) til at modtage interne kopi-svar af RPT01 og RPT02 MedCom standarderne for laboratorieanalysesvar, og vi har også åbnet for indberetning via vores hjemmeside, i første omgang for landets blodbanker. Indberetning via sundhed.dk er altid med på tegnebordet, ligesom Den Gode Webservice og Sundhedsstyrelsens SEI også er med i overvejelserne i de del-projekter, som vi opbygger vores erfaringer omkring. Hvordan det kommer til at ske, vil derfor altid være en afvejning af, hvad der er realistisk at gennemføre - og med hensyntagen til de vilkår, som behandlende læger og udførende laboratorier arbejder under og er fortrolige med. Og hvad er status på projektet? Projektet er ikke noget projekt endnu. Indtil vi får financieret yderligere aktiviteter til realisering af E-MIS konceptet handler E- MIS mest om at overbevise de ellers travle embedsmænd om, at det her er vigtigt, og at vi inden længe vil være oldnordiske i sammenligning med vores nabolande. På det område har vi sat en målrettet indsats i gang med henblik på at få Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at tilvejebringe de tilstrækkelige midler til at implementere et projekt og komme videre. Vi har gennemført andre tiltag i ventetiden i det omfang vi har vurderet, at det ville styrke overvågningen og vi selv kunne skaffe midler og ressourcer. Det har blandet andet ført til implementering af sentinel-overvågning i vagtlægernes lægesystem, og vi forventer også at kunne tilbyde elektronisk indberetning af MRSA til de læger, der er fortrolige med at bruge i deres arbejde. Vi har i den forbindelse afklaret med SST, at SEI først være en reel mulighed på længere sigt, ligesom PLO's ønske om at bruge Den Gode Webservice o.l. tiltag i MedCom-regi, først vil kunne blive tilgodeset, når vi har fået "muskler" til at løfte hele smitteberedskabet, og ikke bare en enkelt indberetning, over på en digitaliseret og tidssvarende arbejdsform. Hvad er fordelen ved at indberette elektronisk? For SSI? For den praktiserende læge? Generelt får sundhedsvæsenet adgang til tidssvarende redskaber i samarbejdet med sundhedsmyndighedernes aktive og koordinerende indsats omkring forebyggelse, kontrol og overvågning af særligt alvorlige smitsomme og seksuelt overførbare sygdomme og symptomer. Både for ELI, SSI og den praktiserende læge betyder det en forbedret evne til at kommunikere hurtigt og med højere kvalitet. Desuden vil lægen på længere sigt kunne opleve, at det bliver enklere at samarbejde med myndigheder, fordi der med digitalisering af kommunikationen uden væsentlig merudgift kan åbnes for flere samtidige indberetningskanaler. Lægen vil også opleve en større synlighed af smitteberedskabets overvågning i de situationer, hvor lægen er fortrolig med at bruge IT i sit arbejde. Vi håber, at E-MIS vil medvirke til, at sygdoms-overvågningen vil få en bedre dækning - dette vil være SSI's bidrag til regeringens plan for digitalisering i det offentlige Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 5 27/11/07 7:52:45

6 n r. dec 4 emb ÆSKULAPPEN er 200 æsk 7 ula ru p b ger i elektronisk udgave? fore nin g DF hom AF T a as R I sidste nummer af ÆSKULAPPEN skrev jeg en notits om et forsøg med en elektronisk udgave af ÆSKULAPPEN. Det færdige layout blev udsendt pr. til en række "forsøgskaniner", der for størstedelens vedkommende mailede tilbage med kommentarer.disse bringes nedenfor i uddrag. Jeg skrev afslutningsvis i notitsen, at enhver kunne få sendt en elektronisk udgave. Jeg har ikke sse smu n modtaget henvendelser desangående, hvilket jo taler sit klare sprog Dog har jeg sendt to elektroniske udgaver til nye medlemmer i forbindelse med Brugerforeningens hvervekampagne. Modtagne kommentarer: Jeg holdt ud næsten hele vejen, men glæder i et helt andet lay-out beregnet til EDB, f.eks. "Det ser ganske proff ud, nemt læseligt mig til at se den trykte udgave. Den elektro- som internet aviserne. Hvis der holdes fast i i 1280x1024. I betragtning at foreningens niske udgave bærer præg af at være en "af- den nuværende form vil jeg anbefale papirud- økonomi og den pris det er at trykke og fotograferet" papirudgave, og får derfor nogle gaven evt. løbende suppleret med elektroni- distribuere et trykt blad, et den elektroniske hårde odds imod sig." ske nyhedsbreve." "Jeg ville aldrig drømme om at sætte farveprinteren i gang med at prin- udgave bestemt et godt alternativ. Jeg kan desuden spare en brevordner i reo- "Hvis vi har råd, er en papirudgave bedst. Det te ud for at kunne gemme. Løse stykker A4, len. Når bladet lægges på hjemmesiden, bør udelukker jo ikke en net-udgave." hæftet sammen. Det opgives på forhånd.". "Jeg foretrækker klart den trykte, da den let- der være en søgefunktion på alle nuværende og tidl. artikler." "Jeg har ikke gennemlæst bladet endnu. Det vil tere læses i småbidder og den kan gemmes. jeg gøre hjemme i lænestolen og det er vel Jeg mener fortsat, at den trykte udgave er for- "Jeg læser det meste af Månedsskriftet når i grunden svaret på det hele ". "Til spørgs- eningens livsnerve, da hovedparten af bruger- det udkommer - smider det ud og finder se- målet om den trykte udgave er at foretrække, ne, efter min bedste overbevisning, slet ikke nere hvad jeg har brug for i den elektroniske må jeg ubetinget sige ja. Jeg vil foretrække at vil få læst den elektroniske udgave. Vi bruger udgave via Medibox." sidde i lænestolen og evt. strege forskellige jo tid nok ved skærmen i forvejen." ting under, men i fred og ro læse bladet. For 6 "Jeg synes bladet ser fint ud på skærmen - efterfølgende at sætte det op i en dertil ind- Diskussion men jeg foretrækker alligevel bladet i papirud- rettet mappe hvor jeg har gemt bladene for al Kommentarerne ovenfor taler deres tydelige gaven - f.eks. 2-3 gange om året. Dette kunne den tid jeg har været Æskulap bruger. Når bla- sprog, ligesom de manglende henvendelser suppleres med er ny og opdateret hjemmesi- det kommer ind ad døren bliver man jo også vedrørende tilsendelse af en elektronisk udgave de med nyheder. Evt. kunne man sende ny- i langt højere grad opmærksom på eksisten- gør det. Det lader til, at tiden ikke er moden til heder på Æskulap diskussionsforum." sen af foreningen." en nedlæggelse af ÆSKULAPPEN i sin nuvæ- "Selvom vi er meget på skærmen så er et rende papirudgave. Måske skulle vi focusere på "Der er ikke tvivl om, at det er en noget bro- håndholdt blad stadig at foretrække. Brugerforeningens hjemmeside, hvor ÆSKU- get oplevelse af læse bladet på skærmen. Alternativt kunne man overveje Æskulappen LAPPENS artikler også kan læses? Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 6 27/11/07 7:52:48

7 OVERVEJER DU NYT spirometer? AF Peter Hebsgaard Den hæderskronede papirbaserede Vitalograph lever fortsat og har næppe draget sit sidste "suk"... Læs her, hvordan man får en "pneumo-tacho-graph", som repræsenterer det ypperste inden for elektroniske spirometre, til at levere data til Æskulap. Foto Peter Hebsgaard. Gennem mange år har det været et udbredt ønske udelukkende at gemme data fra diverse undersøgelser ét sted, nemlig i patientens journal. Det har ofte været et problem, da det er et fåtal af hjælpeprogrammerne, der er i stand til at tale sammen med det enkelte lægesystem, i vores tilfælde Æskulap. Problemet er til en vis grad blevet løst enkelt og billigt ved at koble et lille program, der omsætter data til EDI-fact standard, til (i dette tilfælde) spirometerets software. Jeg har altid forsvoret, at jeg skulle væk fra den gyldne standard med vores gamle analoge Vitalograph, men den er sat til side, for kun at have været i brug de enkelte gange, hvor "datanissen" satte for mange krøller på ledningerne. Væk med det store skrummel, nu fylder det hele ca. 20 x 20 cm. Da vi har ledig kapacitet på vores kommunikationsmaskine, og da den alligevel står i vores diminutive laboratorium, var det nærliggende at koble til dér. Det tager ikke mange sekunder, og resten installerer sig selv via medfølgende CD-rom. Vi valgte Vitalograph Spirotrac netop fordi vi fik det lille EDI-fact program med i købet. Det er leveret af Boehringer Ingelheim, som har været med det meste af vejen som support. Vi havde en del børnesygdomme, og enkelte problemer er heller ikke løst helt endnu. Det er imidlertid småting, som burde være let at få klaret. Man begynder med at åbne EDI-fact programmet. Der møder man nedenstående skema, der udfyldes, for at programmet kan regne de forskellige normalværdier ud. Når det er udfyldt og godkendt, åbnes det egentlige spirometerprogram automatisk, og man finder sin pt. som enhver anden fil i et Windows-baseret program. Herefter møder man så igen det skema, som man udfyldte før med basisoplysninger. Der er desværre ikke direkte overførsel af pt-data fra Æskulap, men programmet husker allerede indtastede patienter. Prisen for automatisk overførsel fra Æskulap kendes ikke Man godkender og man er så klar til målingerne. De nærmere tekniske detaljer tillader jeg mig at springe over. Æskulappen December Aaskulappen_TEP_1007.indd 7 27/11/07 7:52:52

8 En patientvenlig tilgang til min-laege.dk Det store flertal af vore patienter har internetadgang i dag. Men det kan være svært at finde frem til min-laege.dk. Læs her om en mulig løsning på problemet. Som det ses, er normalværdier (som f.eks. FEV1) i forvejen markeret med et lille kvadrat. Disse værdier går igen i EDI-fact svarene som derfor desværre er uden variationsbredde. Det må det være muligt at få ændret! Programmet kan fortolke målingerne og printe disse, men det har vi valgt fra. Vi fortolker selv. Derefter skal der køres en "send/hent" på scheduleren, hvorefter resultaterne går ind som ethvert andet laboratorieresultat. AF Peter Kolby, Næstved En mulig løsning er meget enkel, men den hedder noget så mærkeligt som (direkte) url-forward. Jeg ved ikke om der findes noget, der hedder en indirekte forward, det lyder jo næsten som et fodbold-ord. Med url-forward kan man automatisk få en internetadresse til at viderestille til en anden internetadresse (telefoni-analogi). Forklaret med mere moderne termer kan man få en hjemmeside til at pege på = "automatisk linke" sig over til hvilken som helst anden hjemmeside. Hermed gives patienterne en nem mulighed for direkte at koble sig på netop din side under den store portal min-laege.dk. Patienterne kan selvfølgelig gemme klinikkens forside under "foretrukne", men husker de det? Mange fortæller, at de ikke rigtig kunne finde rundt i min-laege.dk - og mange har meldt positivt tilbage m.h.t. "url-en". Umiddelbart er der intet i vejen for at flere hjemmesider "url-forward'er" til samme side. Således kan flere læger i et større lægehus hver bruge samme teknik. Her kommer så mit andet irritationsmoment. Det er godt nok mange, forvirrende decimaler at sende med. Rent bortset fra, at det signalerer en målesikkerhed, der er helt hen i vejret, og det ser jo heller ikke pænt ud. Når jeg sender resultater ud af huset, fjerner jeg simpelthen decimalerne. Jeg vil ikke være dem bekendt. Som det ses nedenfor, har jeg oprettet en profil, jeg kalder spirometri, og her ville det for overblikkets skyld være rart med et angivet normalområde i stedet for et eksakt tal. OPSKRIFT: 1) Opret et internet domæne. In casu: hos et edb-firma, der hoster webadresser. Firmaerne findes på nettet, der er talrige. Jeg bruger dandomain.dk. Oprettelsespris ca. 80 kr. (for et.dk navn) og årlig driftsudgift yderligere 50 kr. 2) Bestil hos dette edb-firma overstående url-forward, pris for denne ydelse 125 kr./år (inkl. moms) Samlet kommer det til at koste ca. 175 kr./år. Alt i alt er vi glade for vores spirometer, først og fremmest fordi det delvist har løst vores problem med at gemme data. Jeg har endnu ikke forsøgt at gemme kurverne i Æskulap. Om de vil kunne eksporteres til den nye billedjournal, vides ikke i skrivende stund. 8 Æskulappen December 2007 Afslutningsvis: Vores før-tidspensionist, som vi stadig kan kalde på, når elektronikken svigter Der er altså ikke tale om en lig-pose. Aaskulappen_TEP_1007.indd 8 27/11/07 7:52:54

9 LIVE-BACKUP" I WINDOWS Af Erik Andersen, Systemchef, Ascott Software A/S Backup er en achilleshæl i alle IT-brugeres hverdag. Det handler om at sikre, at de data, som vi møjsommeligt indsamler i det daglige arbejde, overlever et nedbrud eller sågar en brand i klinikken... Det er besværligt, og vi har desværre nok en tendens til at springe over, hvor gærdet er lavest...der er flere former for backup - og hidtil har "mantra'et" været, at det skulle foregå om natten, hvor vi (indtil videre i hvert fald) ikke er til stede på klinikken. Lad det det forblive sådan! - men tilbage til emnet! Nu har vi fået nye muligheder - læs hvordan nedenfor! Fra og med ÆSKULAP version 5.60 er det blevet muligt at tage backup af ÆSKU- LAP, mens programmet er i brug! Det er således muligt at tage løbende backup gennem arbejdsdagen af data, hvilket kan være til stor hjælp hvis der pludselig opstår problemer. Vi kalder denne mulighed for live-backup". I ÆSKULAP Scheduler har det gennem flere år været muligt at tidsstyre komplet backup til en lokal harddisk, hvilket vil sige til en arbejdsstation, evt. som zip-filer. Det har dog ikke været muligt selv at bestemme, hvor og hvordan backup skulle fungere. Det kunne kun gøres i samarbejde ved VD-support. Opsætning af backup I ÆSKULAP version 5.60 er der tilføjet et nyt menupunkt i Scheduler under Vedligehold -> Backup (se figur 1.) Under "Backup" er det nu muligt at sætte tre former for backup op; Kopiering, Pakning og Live. Til hver af disse tre former for backup er det muligt at angive hvilket bibliotek der skal laves backup til. Fra den tidsstyrede backup er det nemlig muligt at kombinere alle 3 former for backup, og det er der en god grund til! Det er ligeledes muligt under "Backup" at angive den foretrukne backup-form. Den vil som standard være ud- fyldt med jeres nuværende backup-form. Under "Pakning" er det desuden muligt at angive, hvor mange generationer af zipfiler (komprimerede filer) man ønsker at gemme. Bemærk, at backup-programmet ikke selv opretter backup-biblioteket! Det skal I selv gøre. Se senere i artiklen hvordan. Backup via Kopiering/Pakning bør som altid kun køres om aftenen, når man er helt sikker på at der ikke er andre "inde" i ÆSKULAP. I modsat fald risikerer man, at backup en er ubrugelig og dermed værdiløs. Det er således kun live-backup", som kan køres i løbet af arbejdsdagen (se figur 2). Ascott Software anbefaler, at I bruger en kombination af Kopiering/Pakning og Live-backup". Grunden til dette er, at live-backup" kun kan ske til et serverdrev (typisk F-drevet). F-drevet er typisk det sted på serveren, hvor ÆSKULAPdata er "lagret" og hvorfra disse udveksles med de enkelte arbejdsstationer i klinikkens netværk. Med mindre man har to harddiske på serveren, (hvilket er en god ide at have ), er man ikke garderet mod et fysisk nedbrud af serveren, hvis både ÆSKULAP og backup (af samme) ligger på det samme drev! Det svarer til at lægge alle æggene i én kurv og det gik jo som bekendt ikke godt! Figur 1 Figur 2 Æskulappen December Aaskulappen_TEP_1007.indd 9 27/11/07 7:53:03

10 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Kopiering/Pakning kan derimod godt ske til en lokal harddisk, altså til harddisken på en af arbejdsstationerne i klinikkens netværk, og stadig kun, når der ikke er brugere logget på Æskulap. Men man er stadig ikke sikret ved tyveri/brand og andre katastrofer i klinikken. Mere herom senere (se figur 3). Hvordan tages "live-backup"? Det er muligt at tage backup Direkte fra opsætningsskærmbilledet ved at trykke på Udfør, eller Ved at sætte dette op som en tidsstyret opgave i ÆSKULAP Scheduler. Backup fra opsætningsskærmbilledet starter en backup med det samme (ved tryk på "Udfør"). Der benyttes backup-metoden angivet under Foretrukken backup. Hvis der skal laves en Kopiering/Pakning, lukker Scheduler automatisk, og man har derefter op til 10 minutter til at gøre sig færdig og lukke alle ÆSKULAP-programmer i klinikkens netværk. Når man det ikke inden for "tidsfristen", lukkes automatisk. Ikke-gemte data vil gå tabt. Ved Live-backup" lukkes Scheduleren ikke ned, og det er muligt at følge med i backup-status ved at trykke på Indlæs log. Fra "Tidsstyret" Scheduler er det muligt at angive, hvilken backup-metode man ønsker at anvende fra opgave til opgave. Herved er det muligt at tidsstyre en kombination af Kopiering/Pakning/ Live- backup" (se figur 4). Start med at vælge opgaven Æskulap Backup. Angiv herefter, hvor ofte opgaven skal køres ("Gentagelse") og på hvilket klokkeslæt. I eksemplet ovenfor køres den foretrukne backup (Kopiering) hver dag kl "-D". Hvad er det? Såfremt der ønskes at køre en live backup, angives det i feltet Bibliotek ved at skrive <-D> (se figur 5). Der kan nu oprettes et vilkårligt antal live-backup"-jobs. Første gang der køres en "live- backup" med -D parametren, dannes der en komplet backup, d.v.s. backup af programfiler samt data. Efterfølgende kørsler tager kun backup af data ("Differentiel backup" i fagsproget, heraf "-D"), hvilken kun tager en brøkdel af den den tid, som går til, når også programfilerne skal kopieres. Destinationsbibliotek Destinationsbiblioteket (det sted på serverens harddisk, hvor back-up'en skal lagres) for "Live-backup" skal som sagt oprettes! Hvis det ikke sker, virker "livebackup" ikke.! Opskrift: Windows skrivebord: Højreklip på Start -> Stifinder -> Filer -> Ny -> Ny mappe. Herefter navngives den "f:\ backup\aeskulap". Generationer.?? "-D" contra "-L" Første generation af "live-backup", d.v.s. første gang programfilerne også kopieres, oprettes backup under f:\backup\aeskulap\ new. Det er muligt at lave en ny generation ved at angive <-L> under Bibliotek i stedet for <-D>. Den forrige generation vil så blive omdøbt fra new til old (gammel old slettes først). Ved hver programopdatering, der kræver konverteringer, sørger ÆSKU- LAP automatisk for, at der bliver dannet en ny generation den første gang der køres live backup efter opdateringen. OBS! Hvis der ikke angives nogen parameter ("-D" eller "-L") under Bibliotek, og foretrukken backup er sat til Live, dannes der en ny generation hver gang opgaven afvikles fra "Scheduler Tidsstyret". Det anbefales KUN at lave nye generationer, når der ikke er andre logget på systemet, da dette kan "sløve" alle programmer på netværket væsentligt! Afvikling af backup fra Backup-opsætningerne, hvor foretrukken backup er sat til Live, danner altid en ny generation. noget for nørder Bemærk, at det ikke er muligt at starte ÆSKULAP direkte på en live backup! Det skyldes, at der benyttes et specielt dataformat, som er optimeret mod "differentiel backup", altså en backup af data alene. Data for "live-backup" ligger således heller ikke under ads biblioteket, men er i stedet placeret under ads.backup under henholdsvis new og old. For at genskabe data fra en "live-backup" benyttes programmet "backupagent. 10 Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 10 27/11/07 7:53:11

11 exe". Start backupagent.exe fra "live-backup"- biblioteket med parameteren -r, fx backupagent.exe r. Nu dannes der et ads bibliotek ud fra ads.backup og ÆSKULAP kan herefter starte. Det er kun muligt at "restore" data fra et serverdrev, hvor Advantage kører korrekt. Under alle omstændigheder anbefales det at kontakte supporten! Og for andre Var ovenstående den rene mystik? Og har I behov for at gendanne data fra en "Livebackup"? Kontakt Supporten! HUSK!! - og glem aldrig - altid at tage backup på et medie, som opbevares uden for lægehuset! Det hjælper jo ikke meget at tage backup, hvis den fx bliver stjålet under et indbrud, eller hvis lægehuset brænder (uha)! Online-backup over internettet er her et udmærket alternativ til de mere traditionelle backup-metoder som fx bånd eller DVD. ELSE - sekretæren, der forstår "kunsten at lytte " Af Jørgen Alf Nielsen, Glostrup Dette må ikke opfattes som en tilkendegivelse af, at vore praksissekretærer ikke evner at lytte! Det gør de i allerhøjeste grad, men de har jo andre ting at se til i dagligdagen end blot at tage mod diktat fra lægen. Læs her, hvordan man kan skrive journalnotater ved hjælp af stemmegenkendelse. Forfatteren sidder i solopraksis. Indledning Foranlediget af tiltagende arbejdspres har jeg længe overvejet, hvordan jeg kunne blive mere effektiv i hverdagen. Jeg har allerede ansat en ekstra sygeplejerske, og vi er i fuld gang med at uddelegere arbejde til de to sygeplejersker. Det eneste område, jeg ellers kan spare tid på, er den tid, jeg bruger på at dokumentere mit arbejde. Jeg har overvejet at ansætte en sekretær, men der findes ikke mange, som vil arbejde under 15 timer pr. uge dertil kommer alle følge-udfordringerne: Sygefravær, endnu en families feriehensyn for ikke at tale om nok en fast, ekstra lønudgift. For halvandet års tid siden fik jeg en reklame fra Max Manus, som fængede mig: Speech Magic, et talegenkendelsesprogram - men jeg syntes, at var for mange penge. Talegenkend-ELSE Direkte udløst af overhængende risiko for, at en nabokollegas klinik ikke blev solgt (med 2500 patienter til fordeling mellem fire praksis åbne for tilgang), følte jeg mig tvunget til at revurdere situationen og gøre noget. Jeg forhørte mig på Max Manus om træf -sikkerheden ved deres program, og prøvede også at finde alternativer. Der findes et danskudviklet program også, "Dictus" men det havde ingen lægeordbog, så det fravalgte jeg hurtigt. Æskulappen December Aaskulappen_TEP_1007.indd 11 27/11/07 7:53:11

12 Hvordan virker ELSE? myocardieinfarct, overbevist etc. gen (nogle måneder) ville anslået 95% Max Manus lovede, at efter indkørin- Speech Magic er installeret på 3 pc ere. Der For en mumler (som mig), er det et pro- af ordene blive oversat rigtigt fra tale til er den maskine, som jeg dikterer på der blem også fordi jeg ikke blot mumler, tekst, og i henhold til tidsmålinger, skul- er en server - og der er en 3. pc er, som in- men også taler hurtigt og lader ordene le det gå ca. 5 gange hurtigere med Spe- deholder ordbogen (så vidt jeg har forstå- flyde ind i hinanden. Jo mere stresset ech Magic, end hvis man selv sad og skrev et). Selve processen at analysere tekstfilen jeg er under et diktat, desto større sand- teksten ind. og sætte den ind i en grammatisk forstå- synlighed er der for, at jeg skal foreta- Efter en ret overbevisende demonstra- else (se senere), er temmelig krævende. ge rettelser. tion tog jeg beslutningen og kastede mig Det har krævet en ny og mere effektiv kø- Jeg har en enkelt gang fået gnidret et ud i projektet. Jeg sagde goddag til ELSE, ler til min CPU den gamle køler kom ikk ind i det næste ord, og så blev som jeg kalder diktafonen, mens jeg vin- på konstant overarbejde, og det var ikke ikke udeladt, og meningen blev den kede farvel til knap kr ( kr. til at holde ud at høre på. stik modsatte af, hvad jeg mente. pr. år i abonnement). A'propos abone- ELSE er ikke integreret med Æsku- ment: Jeg har gennem hele forløbet fået lap endnu (det kommer forhåbentlig se- 2. Det går helt galt, hvis man begynder udmærket service fra Max Manus. nere til en overkommelig pris). Teksten at tøve midt i et ord så prøver ELSE tales ind i og korrigeres i Word-doku- efter bedste evne at skabe noget for- ment (Windows Word er et krav på alle nuftigt (hvilket som oftest giver noget maskiner). sludder). Man får præsenteret ELSE's forslag til Når jeg dikterer en tekst ind, som allere- en tekst. Efter ønske kan man nu afspil- de er skrevet, er der markant færre fejl le lydbåndet og derved se, om ELSE har end når jeg sidder og dikterer frit fra oversat rigtigt og evt. korrigere hendes leveren. Det må skyldes, at man uvil- oversættelsesforslag. kårligt begynder at trække lidt på or- Derefter godkendes dokumentet og gemmes. dene, mens man tænker sig om ikke meget, men nok til at der opstår fejl. Tekstfilen bliver nu korrigeret over for Det betyder, at hvis man kan vænne lydfilen (det er den måde, at program- sig til det, så gælder det om at tænke met lærer min måde at sige/udtale or- sætningen igennem, inden man begyn- dene på), og teksten gemmes i udskrift- der at diktere. holderen. 3. Man skal passe på uønskede lyde Fra ELSE til ÆSKULAP en lang periode lavede ELSE for mig Teksten i udskriftholderen kopieres ind helt uforståelige fejl. De forsvandt, da i Æskulap ved hjælp af Ctrl+V. Det er jeg fjernede hjørnet af diktafonen fra såre simpelt og tager, afhængigt af tek- huden lidt neden for min højre mund- stens størrelse, ganske få op til måske vig. Jeg havde gjort mig til vane at lade 20 sek. diktafon-hjørnet hvile der, så jeg altid havde den samme afstand og vinkel til Hvordan er det så gået? mikrofonen med det var altså ikke Nu har jeg brugt Speech Magic siden april så smart. Det var blevet mig oplyst, at = snart 8 mdr, og den sidste måned tror jeg, skæg kunne kratte med og give fej- at programmet lever op til det lovede. loversættelser, men jeg måtte erfare, at Det har været en proces med glæder og frustrationer, ikke mindst fordi det kræver det også kan ske, selv om man er fuldstændig glatbarberet! en hel del af personen med diktafonen, for at resultatet skal blive godt: 4. Jeg har måttet lægge mit journalsprog om. Tidligere har jeg skrevet notaterne 1. Man skal tale klart og tydeligt, helst med 1 i telegramstil med mange korte, oprem- distinkt pause mellem alle ordene. Det sende sætninger. gælder især små-ord og gnidrede ord: Jeg dikterede fx på en dyspnøisk pt., og der, da, inden osv. især skal det fik ELSE til: Stadig problemer med man passe på ikk = ikke. været så ændrede jeg sætningen og ELSE er allerbedst til at genkende kom- det blev korrekt til: Stadig problemer plicerede ord, som fx pertrochantær, med at få vejret. Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 12 27/11/07 7:53:16

13 Sådanne eksempler er der mange af, fx: tog (at tage) to (2) nået noget hun hund kræft kraft ELSE har brug for regulære sætninger. Det skyldes, at mange ord udtales næsten ens, og det er faktisk først når man hører ordet i sammenhæng, at man erkender betydningen af det talesprog hjælper på mange af disse fejl hos ELSE, men ikke altid (hun er ikke bedre end hun er programmeret til). 5. Man køber ELSE med en medicinsk ordbog og en mindre ordbog af almin- Bortset fra, at ELSE på egen hånd af og ELSE er også programmeret til, at hvis delige ord. til foretager korrektioner, som nogen gan- over forudgås og følges af et tal og det I starten (især de første måneder) skal ge gør teksten mere rigtig og andre gange dikteres sammenhængende, så opfattes og ELSE lære de ord at kende, som jeg (desværre de fleste, jeg tænker på entals- skrives det som et blodtryk! Elegant! bruger, og som ikke allerede findes i og flertalsfejlene) gør teksten grammatisk ordbogen. forkert, skriver ELSE det, som man dik- Det er nok lidt irriterende, men det terer. Det er også svært i starten. På syge- Har det været umagen værd? spares der tid? opvejes ofte af morsomme sætninger huset var man vant til, at sekretæren satte Til det må jeg ubetinget svare: Ja. (ikke alle medicinske ord findes i ord- punktum, komma, spørgsmålstegn osv. For to uger siden stod det mig lysende bogen): Det kan ELSE ikke. Man skal selv huske klart, hvor glad jeg var blevet for ELSE: Fx bliver skizoide > "Skidt solide" - og My- at diktere det. For at øge sikkerheden fik jeg lagt koder licon > "ny i konen" 6. ELSE vil gerne bøje og i andre tilfælde ELSE reagerer på mange kommandoer, og på alle maskiner og glemte, at der så man vænner sig hurtigt til de hyppigst brugte, var blokeret for kommunikationen med fx: indryk gåseøjne start slut etc. ELSEs server. undlade at bøje ord dette er den fejl som nu efter 6 måneder er den mest konstante, og som jeg nok må lære at leve med, indtil der eventuelt kommer en opdatering, som retter på det: Eksempler: Ingen hørlige crepitation eller mislyde i øvrigt Puls: 60, regelmæssige med enkelte ekstrasystoler det kan kun den kommende tiden vise Pt. Har to planocellulært karcinom på næsen.. huden blev mere afglattede. Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd /11/07 7:53:20

14 I to dage måtte jeg skrive alle notater selv på gammeldags facon med 10-fingersystemet. Jeg kom grundigt bagud og sent hjem, og nogle notater skulle huskes sidst på dagen. Flere timer efter, at jeg havde set patienten. Det er ikke kun ELSE, som laver fejl, som skal rettes! Jeg laver trods (eller måske pga) blindskrift og 10-fingersystem også jævnligt fejl, som skal rettes. Det er markant hurtigere for mig nu at lave notater med ELSE end uden. Det er på en måde også rart at kunne koncentrere sig alene om selve tekstindholdet uden at skulle skrive samtidig (det har jeg aldrig tænkt over før!!). Et andet område, hvor jeg finder ELSE uvurderlig, er på komplicerede geriatriske hjemmebesøg. Jeg dikterer på stedet mit notat, som jeg så senere - eventuelt sidst på dagen - overfører fra ELSE til Æskulap og selv med 20 mellemliggende patienter går intet i glemmebogen. Det er en god fornemmelse. Hvor meget tid spares der? Tja det er rigtigt svært at vurdere. Det er muligvis rigtigt, at nogle kan få tidsforbruget reduceret til 1/5, hvis der indlæses en tekst (fx en fax fra hjemmesygeplejen), som ikke driller. På den anden side bliver notaterne mere omfattende nu, end da jeg skrev dem selv dels fordi jeg prøver at diktere talesprog, dels fordi man lettere kommer til at brede sig ud, når nu det er så nemt. Jeg har lavet et forsøg på tidsvurdering: Jeg har taget tid fra jeg i den kliniske situation startede med at indtale notatet, til det var rettet og indkopieret i Æskulap, og sammenlignet det med den tid, som jeg har brugt på dels ren afskrivning af det samme notat, dels afskrift af notatet med ELSE. "Pt. arbejder som butikschef i tøjforretning. Arbejder hårdt og længe. Har været 10 år i samme forretning. Straks efter at hun kom tilbage fra sin fødsel for 2 år siden, har chefen mobbet hende, fordi hun ikke længere "yder det som hun gjorde tidligere", hvad hun også forinden havde meddelt chefen. Har valgt at leve med det, men oplever nu, hvor hun er gravid, at hun ikke længere kan klare det psykisk på samme måde. Føler sig psykisk ustabil, har let til gråd, bliver irritabel hjemme. Har i øjeblikket ferie de næste 2 uger med. Vi taler om handlemuligheder. At jeg ikke kan sygemelde hende, uden der er tale om sygdom. Ægtefællen, som er med til samtalen, udtrykker bekymring for, hvordan hun skal kunne klare det, at det allerede går ud over familien der hjemme. Jobskifte på nuværende tidspunkt kan næppe komme på tale. Plan: Vi aftaler, at pt. starter arbejde efter ferien. Hvis hun psykisk ikke magter det, må hun sygemelde sig, og vi må revurdere situationen efter min ferie medio august." ELSE-tid: oprindelige tid for notatet (med pt. siddende ved siden af og mulighed for korrektion med hende) + rettelse +kopiering til Æskulap: 05:38. ELSE-tid, direkte afskrift, med 2 rettelser + kopiering til Æskulap: 03:06 = 186 sek. 10-finger koncentreret afskrift: 04:47 = 287 sek. Tidsbesparelse: 1/3 = 20 min pr. time. Et slag på tasken: Med relation til ovennævnte vil jeg gætte på, at jeg nu, (inklusive rettelser af fejl) bruger fra 1/3 til 2/3 af den tid, som jeg tidligere brugte på dokumentation og samtidig er dokumentationen bedre. Før den anførte test ville jeg have anslået, at jeg brugte 1/2 til 1/3 af den tid, som jeg normalt bruger på dokumentation. Det er lidt underligt, men som jeg har antydet et sted ovenfor, så er det faktisk en lettelse ikke at skulle koncentrere sig om selve skriveprocessen. Det er bedre bare at koncentrere sig om at diktere selve notatet. Med anslået 20 patienter på en dag, med anslået 3 minutters notater på hver = 60 minutter vil jeg ud fra testen spare 20 minutter som minimum = omkring 1 time 40 min pr. uge = 70 timer på 42 ugers arbejdsår. Det svarer til knap 2 ugers ekstra indtjening: 20 konsultationer med tillægsydelser à anslået 150 kr = 3000 kr pr dag => knap kr pr år. I en geriatrisk præget klinik som min (pr. 1/10-06 med 178 ptt. mellem 70 og 79 år og 118 ptt. over 79 år), har jeg mange tunge konsultationer og hjemmebesøg hver dag, som kræver væsentlig mere skriveri end eksemplet ovenfor. Jeg er overbevist om, at jeg sparer væsentlig mere tid. Noget, som jeg er meget glad for: Det notat, som jeg dikterer på et hjemmebesøg kl. 10 selv om jeg først redigerer notatet kl : Jeg kan høre alt, hvad jeg har dikteret! Trods én eller 20 rettelser!!! Intet bliver glemt og det kræver ikke den store koncentration af mig på dette sene tidspunkt. Diskussion/samlet vurdering Set fra min pind: Min hverdag er fyldt fuldstændig op. Alt, som kan medvirke til, at jeg kommer tidligere og mindre belastet hjem til familien er positivt. Dér synes jeg, at ELSE er en stor hjælp. ELSE er ikke fejlfri. Det kræver energi og vilje at få ELSE til at fungere! Speech Magic er ikke Super Magic endnu talegenkendelsen er et EDBprogram med alle dets styrker og svagheder. ELSE kan ikke konkurrere med en sekretær, der kan abstrahere fra en bus, som kører forbi, eller barnet, som græder i konsultationen ved siden af, eller lægen, som kommer til at puste i mikrofonen. ELSE kan heller ikke konkurrere med en sekretær, som kan tage imod beskeden: Nej, det mener jeg ikke, slet sidste linie, eller en sekretær, som kan bruge sin sunde fornuft og spørge, om man nu virkelig mener dette eller hint, etc. ELSE har ingen konduite og besidder ingen sund fornuft. Derfor er ELSE med sin relativt lange "indkøringsfase" næppe egnet til kortvarigt ansat personale i praksis som f.eks. uddannelseslæger. Den optimale brug af ELSE ville måske være et sekretær-tjek af teksterne?? Så ville lægen spare rigtig megen tid, og jeg er overbevist om, at sekretæren ville kunne ekspedere væsentlig flere notater/time, frem for nu, hvor hun selv skal skrive hvert eneste ord i dem. I min ovennævnte tidsvurdering har jeg testet ELSE over for mig selv. Jeg er ikke ekspert, men skriver en rimelig hurtig 10-finger blindskrift. Kniber det med "blindskriften", og skriver du selv notaterne efter hver konsultation? Måske skulle du overveje at lære ELSE at kende? 14 Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 14 27/11/07 7:53:23

15 Æskulap-scanning a f d o k u m e n t e r o g d i g i ta l e b i l l e d e r Af Ole Klitgaard Med den nye Æskulap-version er det blevet meget lettere at lægge billeder og dokumenter ind i Æskulap. Det nye er, at det hele foregår inde i Æskulap i den konkrete patientjournal. Ikke noget med først at starte et scannerprogram op. Scanningen startes af Æskulap. Når billederne skal ses, skal man ikke ud og lede i et eller andet billedarkiv - nej, billederne kan "kaldes" inde fra patientjournalen med CTRL+K, helt i stil med statusattester m.v.. Erfaringer Jeg har lige købt en lille ny scanner, der kun fylder ganske lidt. Det er en Canon Lide 90, som er en lille og hurtig scanner (pris ca. 500 kr.) Scanneren har jeg anbragt under skrivebordet på skuffesektionen. (Fig. 1) Der medfølger desuden en fod til scanneren, så den kan stå op. Man kan scanne i denne næsten lodrette stilling. Scanneren kobles til en USB port. Den får strøm via USB ledningen og skal derfor ikke bruge ekstern strømforsyning. Fig. 1 - Hvor er scanneren? " Æskulap Brugerforening har brug for din hjælp! Vi vil gerne belyse, hvor mange og hvilke Æskulap-tilknyttede apparater, der anvendes af vore medlemmer. Baggrunden er den, at vi ønsker at kunne argumentere for, at disse lige så vel kan anskaffes via sædvanlige kanaler, eksempelvis Vendsyssel Data. Giv os derfor oplysning om dine erfaringer med indkøb af følgende apparater, der importerer data til Æskulap: Fabrikat Model Pris ex moms erfaringer Ekg Audiometri Tympanometri Spirometri Andre Vi vil gerne have disse erfaringer som forudsætning for videre forberedelse og forhandling. Send dine svar til mig. Du kan desværre ikke vinde noget, men resultaterne vil til gengæld blive offentliggjort i ÆSKULAPPEN. På forhånd tak for hjælpen! Venlig hilsen Lars Johansen, Lægehuset Rødding AFSENDER NAVN ADRESSE BY MAIL Aaskulappen_TEP_1007.indd 15 27/11/07 7:53:25

16 HVORDAN Først skal man installere scanneren med den medfølgende software. Herefter er man klar til at scanne direkte inde fra Æskulap-programmet. ProCedure For SCAnning AF et dokument: 1. Patienten findes frem, man går ind i journalen (F10), og klikker på F5 (ny kontakt). Fig <CTRL+K> (for at åbne menuen "eksterne dokumenter") 3. I vinduet, der fremkommer (se fig.2) vælges "Billed fra Scanner/kamera 4. Klik på "Overførsel" 5. I vinduet, der nu fremkommer: Gå op i "vælg kilde" der kan man nu vælge mellem scanner eller digitalkamera. Vælg scanneren, klik på "overfør". Scanneren starter op og scanner brevet. Efter 14 sek. er billedet scannet ind og kan ses i vinduet. Se fig. 3 til venstre. Fig. 3 " 6. I feltet "Beskrivelse" skriver man lidt, f.eks. "Brev fra patienten". Klik på "gem". 7. Man gemmer dernæst journal notatet, evt. kan man skrive et lille notat. Porto lægehuset rødding Att.: Lars Johansen Louisevej Rødding Aaskulappen_TEP_1007.indd 16 27/11/07 7:53:26

17 GØR MAN? Hvordan kan man se det scannede dokument? 1. Find det konkrete journalnotat. 2. Klik på CTRL+K og billedet vises straks i et nyt vindue. Der bruges Windows billedfremviser. Man kan forstørre billedet med + eller formindske med - Hvis man vil lægge et billede ind fra et digital kamera, er det lige så let. Forinden skal man have installeret softwaren til kameraet (som bl.a. indeholder en Twain driver) 1. Tag billedet. 2. Tilslut kameraet med USB ledningen til computeren. 3. Gennemfør punkterne 1-7 som ovenfor, men vælg i stedet kameraet i punkt 5. Andre tips og ideer Canon scanneren har nogle knapper foran, som gør, at man kan lave en kopi af et dokument. Man lægger dokumentet i scanneren, trykker på knappen "kopi" og efter 25 sek. ligger kopien klar i printerens udbakke. Ved klik på " " knappen, scannes der og billedet lægges i en . Der kan desuden scannes direkte til et PDF dokument. Man kan bruge alle slags scannere sammen med Æskulap, jeg har prøvet med to andre scannere, der virkede det lige så godt. Jeg har prøvet at scanne et papir-ekg ind, og det bliver meget fint. Man skal i dette tilfælde sørge for at ændre på DPI (dots per inch) fra default 75 til f.eks. 300 for at få passende skarphed i billedet (gøres i step 3 ovenfor). Der er dog et lille problem. Man kan kun scanne eet billede ind i eet journal notat i den Æskulap-version, som jeg er ved at teste (build 239). Det kunne være smart om der kunne scannes flere dokumenter ind i eet notat. Men det kommer måske med i den endelige version af Æskulap. Funktionen "eksterne dokumenter" (CTRL+K) kan også bruges til at lægge alle mulige andre dokumenter ind i et patient notat. Det kunne være et PDF dokument, det kan være en video optagelse, ja stort set alt kan lægges ind. Man vælger i så fald menupunktet "fil" i step nr. 2 og fremfinder dokumentet via den stifinder der fremkommer. Lidt om det tekniske Billederne og de andre eksterne dokumenter bliver automatisk gemt på serveren i personnummerorden. Man skal ikke selv oprette denne filstruktur, det gør Æskulap helt automatisk. Filerne gemmes i biblioteket F:\aeskuwin\Filarkiv. De vil derved komme med i en sikkerhedskopiering af aeskuwin-biblioteket. Når det er lavet på denne måde, vil billederne ikke belaste hastigheden i Æskulap, idet billederne ligger udenfor æskulap-databaserne i deres eget filarkiv. Det fungerer som et link i Æskulap. Ved tryk på CTRL+K aktiveres linket, og man får vist dokumentet i det program, der kan vise dokumentet (f.eks. startes Adobe reader op, hvis det er et PDF dokument, og hvis det er et billede, startes billedfremviseren). Scanner-styringen fra Æskulap sker via den såkaldte TWAIN driver. Det er en standard, som alle scannere bruger, og som gør det let for andre programmer at styre en scanner. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag 29. februar 2008 kl Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse 4. Beretning fra udvalg 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for de kommende år 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (valgperiode 2 år) På valg er: Ole Larsen, Michael Bjarnhof og Thomas Rasmussen 8. Valg af 2 suppleanter (valgperiode 1 år). På valg er: Lars G. Johansen og Peter Hebsgaard 9. Valg af 2 revisorer 10. Gennemgang af indkomne forslag 11. Eventuelt. Æskulappen December Aaskulappen_TEP_1007.indd 17 27/11/07 7:53:26

18 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Fredag 29. februar 2008 kl Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Ændring af vedtægterne: Nuværende formulering: 8.1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved meddelelse i brugerbladet, eller pr. brev med mindst 14 dages varsel. Forslag til ny formulering: 8.1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved meddelelse i brugerbladet, eller pr. brev, eller per med mindst 14 dages varsel. Da der i de gamle vedtægter ikke er nogen 9, ændres nummeringen på denne måde: 10 bliver 9, 11 bliver Eventuelt. 18 Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 18 27/11/07 7:53:26

19 Tips og tricks Vil du se om der er ordineret medicin ved en konsultation? Lad cursoren stå på konsultationen og tryk F8! Æ S K U L A P B R U G E R F O R E N I N G S ÅRSKURSUS 2008 G o d k e n d t i E f t e r u d d a n n e l s e s f o n d e n f o r é n d a g, a k t i v i t e t s n u m m e r Fredag 29. februar 2008 kl Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 0830 Ankomst, registrering, kaffe, te og lidt brød 0900 Velkomst. Dagens program. Praktiske bemærkninger 0915 QUIBUS VADIMUS: Hvor vil vi sammen gå hen? Den traditionelle gennemgang af status på programudviklingen i Æskulap samt hvad der er på tegnebrædtet Erik Andersen fra Ascott Software A/S i parløb med Ole Klitgaard, softwareansvarlig for og formand for Æskulap Brugerforening 1030 Kaffepause 1045 Sundhed.dk - status og visioner Projektmedarbejder Jens Rastrup Andersen, sundhed.dk 1115 Primærsektorens elektroniske kommunikation med samarbejdspartnere - hvorfor skal det være så svært? Mængden af elektronisk informationsudveksling mellem primærsektoren (herunder specielt almen praksis) og sekundærsektoren er heldigvis under konstant vækst. Men følger kvaliteten med..? - Og når de MedCom-baserede standarder ud i alle hjørner af systemet? Der er store regionale kvalitetsforskelle; det er f.eks. meget sjældent at modtage en elektronisk epikrise fra et privathospital. Og det til trods for, at der behandles flere og flere patienter i dette regi. De offentlige sygehuse halter stadig bagefter og fremsender en lind strøm af fax er, som ikke kan bruges til noget som helst i den praktiserende læges digitale hverdag. Har vi regler, der skal følges og hvad tilsiger disse i så fald? Bliver de håndhævet? Hvad skal vi gøre, når de ikke bliver fulgt? Paneldiskussion med deltagelse af repræsentanter for Medcom (souchef Ib Johansen) sundhed.dk (projektmedarbejder Jens Rastrup Andersen) Region H (overlæge Martin Sølvkjær, BBH) Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) Seancen indledes med et ganske kort indlæg fra ovenstående deltagerne - dog ikke for sundhed.dk's vedkommende. Herefter fri diskussion med spørgsmål fra salen. Ordstyrer: Mona Modahl Larsen 1225 Evaluering af formiddagens program 1230 FROKOST 1330 Workshops Ud over den også-formiddagsåbne "Sandkasse" vil der være emner som: Basal Windows WebReq Kronisk forløbsjournal min.laege.dk Hyppige spørgsmål til Supporten Statistikmodulet i Æskulap NB! Disse workshops afholdes kun 2 gange Kursus slutter 1930 Middag og socialt samvær Ved redaktionens slutning var der stadig enkelte "løse ender" for så vidt angår workshops og en enkelt hvad angår formiddagens paneldiskussion. Det endelige kursusprogram vil snarest muligt kunde findes på Brugerforeningens hjemmeside. Se yderligere oplysninger på bagsiden! 19 Aaskulappen_TEP_1007.indd 19 27/11/07 7:53:27

20 Referat af bestyrelsesmøde Ålbæk Gl. Kro, Referent: Tyge Fogh Til stede: Ole Klitgaard, Peter Hebsgaard, Michael Bjarnhof, Mona Larsen, Tyge Fogh, Ole Larsen, Thomas Rasmussen, Lars Johansen og Leo Thomsen 1. Programudviklingen lige nu Bred diskussion. Overordnet enighed om, at der bruges mange tastetryk. Større brugervenlighed på dette område ville være ønskeligt. Specifik ønskeliste: Henvendelsesårsag overføres ikke til tidsplanen ved booking via Bookingønsker via må gerne fremgå som en præ-reservation i tidsplanen. Medicinbestilling via er besværlig, når et eksakt ønsket præparat er udgået. Andre muligheder bør automatisk præsenteres for patienten. Webreq kræver mange tastetryk. En genvejstast? Håndteringen af "grænsegængere" er besværlig. Kaldenavn skal være muligt at indsætte i breve som "%kaldenavn". Dosisdispensering skal være mulig via medicinkortet. Regionerne laver basismedicinlister. Det ville være ønskværdigt, at disse fremgik af medicinkortet Der var enighed om, at sortering og overblik sker ved diagnosekodning. Men sortering af data kan ske bedre i forvejen. F.eks kunne journalen indeholde oversigtsjournal, billeddiagnostik, epikriser, speciallægeepikriser, selvdefinerede sider med f.eks alle notater med bestemt diagnosekode. Sorteret på faneblade i forvejen. Brevkartotek, formularer, Webreq kunne samles i en oversigt, så man ikke skal finde kommunikation ud af huset flere forskellige steder. Talegenkendelsen er der ikke hørt nyt om. Er der noget på vej? 2. CVD-finderen Bred diskussion om denne. Usikkert hvad den kan bruges til. Den giver en liste over patienter, som alene er baseret på et antal diagnoser og et antal medicingrupper. Denne liste omfatter hos nogle brugere halvdelen eller flere af patienterne og så er programmet ikke meget bevendt. F.eks ville det være ønskeligt, at et simpelt kriterie som ryger/ikke-ryger kunne tages med. Beta-testning af en programdel giver kun feedback til VD om funktion. Det er ikke en kvalitetssikring af det faglige indhold. Udviklingen af CVD-finderen er betalt af MSD. Det er bestyrelsens opfattelse, at sponsorbetalt udvikling af bestemte programdele er uhensigtsmæssig. En tourné med præsentation af CVDfinderen og andre lignende nyudviklede ting i Æskulap kan vi ikke deltage i som repræsentanter for Brugerforeningen. 3. Softwarelicens til Ascott når læger ophører med deres praksis Der har været en korrespondence på diskussionsforum, hvor en læge måtte lukke praksis på grund af sygdom. Vedkommende måtte betale for sit Æskulap-abonnement nogen tid efter praksisophør. Der har været tilkendegivelser af sympati og frustration over dette på forum. Det er bestyrelsens opfattelse, at man under normale omstændigheder ville opsige sit abonnement i passende tid for praksisophør - eller abonnementet ville blot fortsætte med den nye læge. I det konkrete tilfælde er der tale om beklagelige og uheldige omstændigheder, som ikke kan lægges Ascott til last. Bestyrelsen finder ikke noget usædvanligt i de eksisterende vilkår for opsigelse af abonnementet. Punktet medtages til mødet med Ascott som orientering. 4. Status for ørelæge/speciallægeprogrammet Der ytredes frustration over, at ørelægeprogrammet tilsyneladende er gået helt i stå. F.eks. skal audiometrimodulet star- Tips og tricks 20 Æskulappen December 2007 Aaskulappen_TEP_1007.indd 20 27/11/07 7:53:27

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere