SRO standardisering i et multiforsyningsselskab. Henrik Hansen, Vestforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SRO standardisering i et multiforsyningsselskab. Henrik Hansen, Vestforsyning"

Transkript

1 SRO standardisering i et multiforsyningsselskab Henrik Hansen, Vestforsyning I denne præsentation vil der være en gennemgang af den proces som Vestforsyning har været i gennem, i forbindelse med standardisering af tavle, PLCer, og SCADA system. Målet har været at få skabt en mere ensartet og homogene systemer inden for de fire forsyningsområder: Vand, Varme, Spildevand og El. Få et indblik i udfordringerne på den tekniske og organisatoriske side. Hvad er målet og hvad har vi opnået i denne standardiseringsproces på de forskellige niveauer i automationspyramiden.

2 Agenda: 1. Hvem er Vestforsyning 2. SRO standardiserings proces forløbet 3. Hvad har vi standardiseret 4. Udbyttet

3 Hvad er Vestforsyning A/S Spildevand: ET multiforsyningsselskab - 6 stk. renseanlæg stk. decentrale pumpestationer Vandforsyning: - 4,4 millioner kubikmeter vand om året km. langt ledningsnet. - 8 stk. vandværker - 1 stk. vandtårn - 27 stk. decentrale trykforøgere og målebrønde Fjernvarme: Top 10 største fjernvarmeforsyninger med forbrugere. Varmen kommer primært fra Måbjergværket (Dong), som skaber varmen fra lokale energikilder som affald, halm, flis, naturgas og biogas stk. varmecentraler og vekslerstationer - 1 stk. flisværk - 7 stk. boosterstationer - 1 stk. brinttank station - 1 stk. hybrid brintbil - 1 stk. fjernkølings anlæg

4 Hvad er Vestforsyning A/S ET multiforsyningsselskab Eldistribution: forbrugere i Holstebro, Vinderup m.fl. - 6 stk. 60KV/10KV stationer stk. 10KV/400V stationer - 1 stk. vandkraftanlæg km. kabel Belysning: stk. master i Holstebro Kommune stk. master drift, vedligeholdelse Lemvig Kommune Signalanlæg vedligehold: - trafiksignalanlæg, vedligehold for Vejdirektoratet og Holstebro Kommune Energi rådgivning:

5 Hvad er Vestforsyning A/S Associerede selskaber Måbjerg Bioenergy: Vestforsyning Varme A/S - 71,4% og Struer Fjernvarme A/S - 28,6% - 1 stk. Biogas anlæg - 8 stk. decentrale pumpestationer - 5 stk. rørledning til Vinderup, Måbjerg værket, Arla, Skave, HCR Omdanner ca tons biomasse / år til ren energi - varme og el. Producerer årligt 17,8 millioner kubikmeter biogas. Maabjerg Energy Concept: Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi I/S, der ejer 50 procent - og 50 procent, som ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S. - 1 stk. Bioethanol fabrik forundersøgelse

6 SRO standardiserings proces forløbet 1. Baggrund 2. Kortlægning af installeret base 3. SRO arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forsyninger 4. Behovs analyse tekniske krav 5. System platform valg (Scada PLC) 6. Udarbejdelse af SRO standarden: 6.1 Tag standard 6.2 Tavle design standard 6.3 Komponent standard 6.4 Scada-design standard 6.5 Dokumentations standard 6.6 Infrastruktur standard 6.7 Krav til projekt model/forløb og test omfang 7. Pilot projekt forløb 8. Evaluering/ tilpasning 9. Standard design bibliotek 10. Udbuds materiale master 11. Implementerings projekter 12. Reservedels lager 13. Opbygning af interne kompetencer

7 1. Baggrund Forskellige uafhængige forsyninger sammenlægges til multiforsyningsselskabet Installeret base indeholdende mange forskellige SRO systemer: Izumi PLC er Square-D PLC er Siemens S5 Siemens S7 ABB AX800 SAT Danfoss Master 2000 IGSS GE- Proficy FIX SCALA250 Ørum Jensen Grundfos PST styringer Leverandør afhængige løsninger Behov for ensartethed Fælles IT funktioner starter

8 3. SRO arbejdsgruppe med deltagelse fra alle afdelinger Alle afdelinger repræsenteret Fælles ejerskab vigtig Fælles beslutninger Højeste eller laveste fællesnævner Installeret base udgangspunkt eller ren tavle Ny teknologi eller som vi plejer

9 4. Behovs analyse tekniske krav SRO projekt, der inkluderede SCADA og PLC implementering og standardisering SRO projekt 1. BEHOVSAFDÆKNING Vand Spildevand Varme El Belysning Komplet integreret informationssystem, der lever op til Vestforsynings målsætninger Integreret informationssystem med GIS som database og interfaces til: Vedligehold, fjernaflæsning, WEB adgang, mobile løsninger for medarbejdere, dokument- og projektstyring, analyseværktøjer, SCADA, MIS/MES, IT implementeringer 2. BEHOVSAFDÆKNING IT integrationsprojekt Økonomi Kundecenter Administration Projekt afd. IT afd. Organisatorisk IT projekt De administrative systemer bliver også inkluderet - projektet skifter karakter idet målene og visionen i de 10 bud ikke kan opnås bare ved investeringer i teknologi, men organisationen og arbejdsprocesserne skal være en central del af projektet.

10 5. System platform valg (Scada PLC) Hvilke overvejelser? Installeret base System integrator preferencer System funktionskrav Levetids omkostninger

11 Hvem er brugerne? Driftspersonale Service personale System integrationerne Ledelse 6. Udarbejdelse af SRO standarden: Hvad er brugergrænseflader? KPI rapporter ERP Drifts rapporter SMS udringning SCADA billeder MES.. SCADA Koncern netværk Netværks infrastruktur Fabriks netværk Tavle betjening og design PLC PLC Fortrådning Fieldbus / sensor bus Remote I/O Proces netværk Field netværk Kabel nummerering Instrumentering konfiguration

12 6.1 Tag standardisering Roden til alt rigtigt Standarder, eksisterende systemer Omfatter, PI, opmærkning, SW, arkivering Mulig fremtidig identifier i administrativ økonomistyring (Skal kunne tydes af alle let aflæselig) Tag element Syntax Beskrivelse af Reference til detaljer AA 2 bogstaver Forsyningsart. Afsnit 3.2 BB 2 bogstaver Location Afsnit 3.3 CC 2 bogstaver Anlægstype Afsnit 3.4 DDD 3 cifre Lokal områdenummer Afsnit 3.5 EE 2 bogstaver Lokal komponenttype Afsnit 3.6 FFF(FF) 3 (5) cifre Komponentnummer Afsnit 3.7 GGG(GG) Cifre / tal Kabelklemrækkenr. Afsnit 3.8 AA.BBCC.DDD.EE.FFF(FF)-GGG

13 6.2 Komponent standardisering Formålet Fremtidssikret reservedelssikkerhed Lavest mulig Life time costs Minimering af reservedelslagerværdi Valg af detaljerings niveau? Gængse tavlekomponenter PLC udstyr på type nr. niveau Fravalg af avancerede specielle komponenter Resource forbrug til vedligeholdelse

14 6.3 Tavle designstandardisering 1 INTRODUKTION 1.1 Dokumentinformation 2 MATERIALEVALG: 3 OMGIVELSESKRAV: 4 TAVLEBETJENING: 5 TAVLEDESIGN: 5.1 Tavledesign generelt: 5.2 Opdeling: 5.3 Kabelfelt: 5.4 Bygningsel-sektion: 5.5 Hovedfordelingsel-sektion: 5.6 Maskinel-sektion: Signaler til/fra SRO overvågning: Komponent placering: Grundplade: Klemrækker: PLC system: Fin sikringsbestykning: 1 6 KABEL- OG LEDNINGSFØRINGSKRAV: 7 ANLÆGSUDSTYR: 7.1 Fieldbus: 7.2 Sikkerhedsafbrydere: 7.3 Termofølere: 7.4 Nødstop: 7.5 Ventilkasser: 8 DOKUMENTATIONSKRAV:(valg af tegne program) 9 GRUNDLAG OG NORMER: 10 RESERVEDELE: 11 KREDSLØBSEKSEMPLER:

15 6.4 Scada designstandard Udgangspunkt i system integrator standard Tilpasninger til egne krav Afprøvet design Dokumentationskrav for anvendelse af andre leverandører PLC objekter linket til Scada objekter

16 6.4 Scada designstandard

17 Symboler 6.4 Scada designstandard Design dokumenter Security matrix PLC blokke Scada blokke

18 6.5 Dokumentationsstandard Arkiveringsprocedure: Versionsstyring: SRO dokumentationskrav: Betjeningsvejledning: Fejlfindingsprocedure: Service og re-konfiguration procedure: Vedligeholdelse: Manualer: Sprog: Software designdokument: PDF nej tak! Softwarelister: Step 7 PLC softwaredokumentation: Software kildetekster og rettigheder: Versionsstyring: Installationsvejledning

19 6.6 SRO infrastrukturstandard Segmenterings niveauer af netværk IT-Security level SRO konsulent rettigheder Udviklings miljø Centrale / decentrale scada servers

20 7. Pilot projekt forløb SRO standard modnet til projekterings fase af pilotprojektet SRO standard modnet til udbud på forstående projekter: SRO standard evalueres Få alle til at nikke

21 11: Implementerings projekter Sådan får du bevilliget budgettet: Foretag en risikovurdering PLC system XX System Nuværende risikovurdering Påtænkte handlinger Planlagt risikovurdering Konsekvens Sansynlighed Handlinger Økonomi Konsekvens Sansynlighed Systemet udfase i udgangen af Pålidelighed Der gennemføres ikke yderligere Pålidelighed handlinger. Tilgængelighed Tilgængelighed 24 Kommentar SCADA system YY Netværk XX Ethernet netværk PLC ZZ PLC YY Lokal operatør pc Fjernarbejdsplads (NetOp) Pålidelighed Pålidelighed Tilgængelighed Tilgængelighed do. do. Pålidelighed Pålidelighed Tilgængelighed Tilgængelighed Pålidelighed Pålidelighed Tilgængelighed Tilgængelighed kan sænkes til 1 så Pålidelighed snart vi har slukket for VPN (udgangen af 2011). Reservedel Pålidelighed Tilgængelighed findes på lokation Tilgængelighed Pålidelighed Pålidelighed Tilgængelighed Tilgængelighed Pålidelighed do. Udgår så snart SS projektet er afsluttet. do. Pålidelighed Tilgængelighed Tilgængelighed Pålidelighed Pålidelighed 18 do. Tilgængelighed Tilgængelighed Hvilken chef kan afvise et bevillings forslag begrundet med risiko for forsyningsafbrydelse?

22 Hvad har vi opnået: Samlet overblik over alle forsyninger:

23 Hvad har vi opnået: Samlet overblik over alle anlæg på en forsyningsart:

24 Hvad har vi opnået: Udveksling af drifts personale på tværs af forsyninger muliggjort Ensartet betjenings/alarm/design filosofi Øget sikkerhed ved personale flaskehalse (Sygdom) Fælles SRO værdinormer (teknisk niveau) Man. betjenings knapper/lokale Operatør paneler/centraledecentrale scada servere. Dokumentations niveau Informations niveau på scada Udvikling af avancerede funktioner Da vi nu er flere til at dele udviklings omkostningerne, har det været muligt at få funktionaliteter, der ellers ikke var muligt. Domæne synkronisering af bruger/password til SRO system Fleksibel SMS system med til/fra valg af enkelte anlæg og års kalender Automatisk back-up af setpunkter i PLC er Buffer af rapport data i PLC er ved kommunikations nedbrud Informations funktions icon med log. Sidste nye version af rapport værktøjer Virtuelle servers med snapshot funktion Full HD grafik

25 Hvad har vi opnået: Indkøbsspecifikationer Nu mulig relativt enkelt at lave udbuds specifikationer Standard udbuds specifikationer, der justeres til det enkelte projekt. Overtaget ejerskabet af SRO systemerne Herre i eget hus opbygget interne kompetencer Medføre også en opgave man skal være klar til at påtage sig Leverandør uafhængighed Minimeret risiko for nedetid, da kenskab til systemet er udbredt blandt adskillige leverandører, support Konkurrence situation medfører bedste pris (iflg. regning = leverandørens sikre valg) Mere innovative løsninger, når der modtages forslag fra flere leverandører. Ingen flaskehals med leveringstider fra leverandørerne. Leverandører performer bedst i konkurrence situation. Lovgivningen! På kant af loven Intern overvågning, når kun 1 leverandør i praksis er i stand til at byde på opgaven? Omkostnings optimering

26 SRO standardisering i et multiforsyningsselskab kontakter: Henrik Hansen Mobile Jan Poulsen SRO teknikker Tlf:

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden

Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden Struer Forsyning Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden Velkommen til Struer Forsyning Struer Forsyning er et komplet forsyningsselskab, hvilket betyder, at vi leverer el, vand og varme til alle forbrugere

Læs mere