IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12"

Transkript

1 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune Maj 2008 IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 1 af 29 sider

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Pædagogisk beskrivelse Status IT i undervisningen... 4 Hvilke forudsætninger skal være til stede?... 5 Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg... 5 Elevernes nødvendige kompetencer... 5 Lærernes nødvendige kompetencer... 5 Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner... 5 Tidlig anvendelse af IT... 6 Øjeblikkelig eller hurtig support... 6 Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Pædagogik IT-rygsække Lærerarbejdet Afledte gevinster Infrastruktur Økonomioversigt... 8 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Bilag 3: Spotkurser Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Bilag 6: Funktionsbeskrivelse for IT-Konsulent (IT-K) Bilag 7: Software-arbejdsgruppe Bilag 8: Funktionsbeskrivelse for IT-Tilsyn på folkeskolerne (IT-T) IT-T udfører små reparationer på det udstyr, som ikke er en del af det nyere og aktive udstyr. Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 9: Funktionsbeskrivelse for IT-Afdelingen IT-Systemadministrator (IT-S) Bilag 10: Teknisk arbejdsgruppe Bilag 12: Pædagogisk-arbejdsgruppe Bilag 13: Følgegruppe IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 2 af 29 sider

3 1. Indledning Kulturteknikker er teknikker, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet. Tidligere kunne eleverne klare sig med at kunne læse, skrive og regne. I dag er InformationsTeknologi (IT) blevet en kulturteknik på linie med at kunne læse, skrive og regne. Informationsteknologi omfatter færdigheder i brug af IT til at indsamle, behandle og formidle tekster, talmaterialer, billedstof og lyd. Eleverne i Lemvig Kommunes skoler skal have gode muligheder for at tilegne sig kulturteknikkerne og gode redskaber for læring. I dag kan det at anvende IT være lige så let og lige så naturligt som at anvende bogen, tavlen og lommeregneren. Elevernes og skolens IT kultur smitter af på forældrenes brug af IT - og vise versa - og et samarbejde er på denne måde medvirkende til at udvikle den "digitale verden". I denne IT Plan giver Familie & Kultur - i samarbejde med skolerne, IT-Vejledere, IT-Tilsyn, IT- Konsulent og IT Afdelingen et bud på, hvordan den "digitale verden" gradvis kan realiseres i Lemvig Kommune. IT på skolerne vil fremover være en integreret del af det Pædagogiske Udviklings Center på skolerne. Beskrivelsen her er en overordnet beskrivelse - bilagene dykker lidt længere ned på enkelte områder. Der er bilag, som f.eks. funktionsbeskrivelserne, der er omfattet af drøftelser eller aftaler med faglige organisationer, hvorfor beskrivelserne er udgangspunktet for forhandlingerne. 2. Pædagogisk beskrivelse 2.1 Status I begge de sammenlagte kommuner er der arbejdet med at integrere IT i undervisningen. Der er gennem årene blevet investeret i hardware. I dag består de 655 IT arbejdspladser af nye og ældre IT arbejdspladser. Det betyder, at der er 4,2 elever om hver arbejdsplads. Uden nye investeringer vil antallet af elever i perioden stige til 9 elever om hver arbejdsplads. I bilag 1 findes en opgørelse over antal elever per arbejdsplads. Hertil kommer at der er indkøbt Interactive Whiteboards med støtte fra den nationale indsatsplan inden for de naturvidenskabelige fag. I gennemsnit er der 6,5 klasser om hver af de Interactive Whiteboards. Indkøb af f.eks. projektorer henhører under den enkelte skoles budget. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 3 af 29 sider

4 Investeringerne er i tidligere Lemvig Kommune blevet fulgt op af efteruddannelse - typisk i form af det pædagogiske IT-kørekort. Herud over har skolerne deltaget i udviklingsprocesser i forhold til at integrere IT i undervisningen. Ud af et samlet undervisningspersonale på i alt 300 har 125 i dag det pædagogiske IT-kørekort - eller tilsvarende kompetencer. IT investeringerne er omfattet af skolens almindelige forsikringsbestemmelser. 2.2 IT i undervisningen IT øger lærernes muligheder for at tage hensyn til den enkelte elevs formåen og for - i højere grad - at sikre passende udfordringer for alle. Mange lærere har iagttaget, at IT-anvendelsen: styrker elevernes skriftlige fremstilling gør det lettere at søge informationer giver bedre elevprodukter giver bedre differentieringsmuligheder øger elevernes motivation gennem udviklende læreprocesser Der findes i dag et erfaringsgrundlag, der taler for en fortsat udbygning af IT arbejdspladser på skolerne. For at fastholde elevernes motivation og interesse for anvendelse af IT må der stedse ske en udvikling af området. Nogle elever har kun et skuldertræk til overs for aktiviteterne på IT området i skolen, fordi de ser dem i lyset af, hvordan de anvender IT i fritiden. Børn og unge er storforbrugere af IT baserede værktøjer i deres fritid. De anvender IT til underholdning, produktion og kommunikation. De samarbejder med hinanden, lærer af hinanden enten gennem almindelig social kontakt eller via nettet (mail, chat og web). Flere og flere udvikler selv en e-lærings-kultur, som skolen halter bagefter. Skolerne har en stor og betydningsfuld opgave i at forstå og udnytte den udvikling. Blandt betingelserne for at ruste sig til dette er: skolernes IT udstyr opfylder elevernes behov udstyret er ved hånden arbejdspladserne er udstyret med de nødvendige programmer arbejdspladserne er trådløse og på nettet der er tilstrækkelig båndbredde elever og lærere skal kunne kommunikere uafhængig af tid og rum (lærerarbejdspladser) IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 4 af 29 sider

5 Ud fra ovenstående foreslås følgende: Der indkøbes laptops med det formål at der er mindre end tre elever per arbejdsplads. Hvert år får de nye 3. klasser en fortrinsret til daglig anvendelse af IT. Alle lærere låner en laptop Alle skoler tilbyder Junior-PC-kørekort Alt undervisningspersonale har - som minimum - det pædagogiske IT-kørekort eller kompetencer, der svarer hertil IT-Vejlederfunktionen opkvalificeres Læremidler fra nettet Hvilke forudsætninger skal være til stede? For at kunne implementere IT Planen for er der nogle forudsætninger, som skal være til stede. De beskrives herunder: Lærerne tager de rigtige pædagogiske valg I en-vejs-kommunikation anvendes IT mest til notater mv. I en to-vejs-kommunikation anvendes IT til såvel informationssøgning, kommunikation, beregning, sortering og formidling. Lærerens muligheder for at træffe de rigtige pædagogiske valg øges betydelig i forbindelse med f.eks. små projekter i klassen. Elevernes nødvendige kompetencer En national handlingsplan for IT i folkeskolen tilbyder et såkaldt "Junior-PC-Kørekort" til alle elever. Kørekortet beskriver IT- og mediekompetencer i forhold til fagenes slut- og trinmål samt elevernes alsidige personlige udvikling. IT Planen foreslår at alle skoler indfører et sådant bevis. I bilag 2 er målene for IT og medier beskrevet i tre trin: Indskoling, mellemtrin og overbygning. Lærernes nødvendige kompetencer Lærere med det pædagogiske IT Kørekort er rimelig rustede til at anvende teknikken. Men mange mangler erfaring. Den bedste - og billigste - opfølgning herpå er "læring på stedet" gennem at arbejde med IT i praksis på skolen og hjemme. For at opnå en god start for 3. klasserne udvikles SPOT-KURSER 1 for undervisningspersonale i 3. klasserne. I bilag 3 findes kursusoversigt for SPOT-KURSER. Fælles IT Handleplaner som grundlag for skolernes egne handleplaner Der er nu "to knage" at hænge en fælles handlingsplan op på. Den ene er elevernes Junior-PCkørekort og den anden er lærernes pædagogiske IT-Kørekort. En fælles beslutning om disse to "grundpiller" gør at eleverne kan have et frit skolevalg i kommunen - samtidig med at udgifterne til anskaffelse af software og til efteruddannelse kan begrænses. Skolerne kan med dette afsæt udfærdige egne handleplaner. 1 SPOT-kurser er korte kompetencegivende målrettede kurser på skolerne - ofte tilrettelagt og gennemført af IT- Konsulent i samarbejde med IT-Vejlederne. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 5 af 29 sider

6 Tidlig anvendelse af IT Den nationale handlingsplan på IT området tilbyder anskaffelse af IT udstyr for kr. per elev i 3. klasse i årene Øjeblikkelig eller hurtig support IT Planen foreslår en ændring af organiseringen på IT området. Skolens Pædagogiske Udviklings Center (PUC) er afløseren for skolebiblioteket. Alle IT funktioner knyttes hertil med det formål at skabe størst mulig bemanding til bl.a. pædagogisk IT support til undervisningspersonalet. Den pædagogiske IT-Vejleder indgår i en kommunal beslutningsproces om, hvilken software skolerne skal kunne anvende. I bilag 4 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Vejlederen. IT's tætte tilknytning til Pædagogisk Udviklings Center gør at en række administrative opgaver, som tidligere er løst af blandt andet IT-Vejlederen kan placeres i Pædagogisk Servicecenter og løses af enten IT- Vejlederen, IT-Tilsynet eller en helt andet egnet person på skolen. I bilag 5 findes en beskrivelse af de opgaver, som skolen selv afgøre placeringen af. IT-Vejlederen har en direkte "livline" til IT- Konsulenten. I bilag 6 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Konsulenten. Endelig findes i bilag 7 et kommissorium for den ansvarlige software-arbejdsgruppe på området. Høj funktionalitet på IT-udstyret integreret i skolernes fysiske rammer Den tekniske IT support varetages af IT-Tilsynet, hvor "livlinen" går direkte til IT-Afdelingens IT Systemadministrator på Rådhuset. I bilag 8 findes funktionsbeskrivelsen for IT-Tilsynet. Desuden findes i bilag 9 en funktionsbeskrivelsen for IT-Systemadministrator. Endelig findes i bilag 10 et kommissorium for den ansvarlige tekniske arbejdsgruppe på området. 2.3 Pædagogik Målet er at der fra 1. januar 2009 er færre end 3 elever om hver arbejdsplads IT- og medieundervisningen sikrer, at eleverne udvikler viden og holdninger, der sætter dem i stand til at handle og tage beslutninger i netværkssamfundet, hvor IT og medier har en fremtrædende plads. Eleverne skal kende de digitale værktøjers muligheder og kritisk kunne tage stilling til, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge dem. Alle skoler i Lemvig Kommune er tilmeldt Undervisningsministeriets Junior-PC-Kørekortet (J- PCK), hvilket er grundlaget for lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af IT og medier i faglige og tværfaglige forløb. Her skal kort fremhæves nogle pædagogiske fordele: "Fælles mål" udtrykker faglige, sociale og personlige mål for elevernes udvikling. IT øger elevers mulighed for at nå længere ud, bredere rundt og dybere ned undervisningens temaer. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 6 af 29 sider

7 Eleverne lærer at færdes i virtuelle, sociale netværk når de aktivt er i dialog med andre på tværs af klasser, skoler, grænser og sprog. Eleverne lærer gennem praksis i en virkelighed, som de deler med andre uden for skolen. Eleverne kan - i en vis udstrækning - på hvert deres niveau deltage i et fælles undervisningsforløb. Eleverne kan anvende f.eks. Net-Portaler som NILen i skolen og hjemme. Gennem Skole-portaler kan eleverne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte klasse og skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 2.4 IT-rygsække Elever med læse-staveudfordringer kan efter skolens ansøgning visiteres til en IT-rygsæk. IT- Klassen på Christinelystskolen yder rådgivning og vejledning i brug af den særlige software, der tilbydes disse elever. PPRs specialkonsulent yder rådgivning og vejledning til lærere, som har en elev med IT-rygsæk og IT-afdelingens Systemadministrator har det tekniske tilsyn med ITrygsækkene. IT-rygsækkene indgår i det fælles indkøb af laptops og tildeles forlods til de visiterede elever. 2.5 Lærerarbejdet Under henvisning til folkeskoleloven og faghæfterne, "Fælles mål" forudsættes det at alt undervisningspersonale anvender IT som et integreret og dagligt arbejdsredskab. Udlånte laptops er ikke et personalegode, som lærerne har gjort sig fortjent til. Laptops er et arbejdsredskab som alle skal bruge for at leve op til de krav, som stilles. De lærere, som i dag ikke har de nødvendige kompetencer i brugen af IT, skal netop bruge IT for at opnå dette. I bilag 11 findes en handleplan for lærernes indsats i forhold til integration af IT. IT-værktøjer gør det muligt for et lærerteam at samarbejde om at planlægge undervisningsforløb på tværs af "tid og rum" - og ringetider. Gennem Skole-portaler kan lærerne deltage i netværk og videndeling, der rækker ud over den enkelte skole og giver plads til nye samarbejdsflader. 3. Afledte gevinster IT Planens gevinster relaterer sig primært til de enkelte elevers forbedrede udviklings- og læremiljø, men der er også gevinster, der relaterer sig mere bredt. Det er f.eks. Fleksibilitet i forhold til skolens fysiske rammer Styrkelse af det sociale fællesskab En pædagogisk mere interessant folkeskole Større muligheder for differentieret undervisning på højt niveau. Lærernes efteruddannelse går mere i retning af kompetenceudvikling gennem træningsforløb på skolen Der skal ikke investeres i nybyggeri af datalokaler mv. Der opnås besparelser på traditionelle undervisningsmidler som f.eks. atlas, kort, leksika mv. Nye familier med børn vil kunne opleve sig hurtigere integreret i skolen IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 7 af 29 sider

8 Hertil kommer, at med tilstrækkelig IT udstyr kan Fagrådet for skoler og på den enkelte skole arbejde med en langsigtet plan for en gradvis afvikling af visse trykte læremidler til fordel for digitale lærermidler. 4. Infrastruktur Etablering af ny ekstern infrastruktur med lyslederforbindelser til alle skoler er afsluttet. Til levering af infrastrukturen på skolerne er valgt Midt-Vest-Bredbånd. Det trådløse netværk på skolerne etableres sideløbende med etablering en central serverløsning. Klargøring af de nye laptops sker i IT-Afdelingen, hvorved det sikres, at den enkelte laptop kan vedligeholdes med software over nettet. I IT-Afdelingen er der placeret nye centrale servere. Til drift af skolenettet er der ansat en IT Systemadministrator på fuld tid i IT-Afdelingen og IT- Tilsyn med et antal ugentlige timer på hver af skolerne. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for IT Systemadministrator og for IT Tilsyn. Ordningen er finansieret i det eksisterende budget. Sammen med denne IT Plan besluttes forskellige fora med det formål at sikre en udvikling og implementering af IT Planen. Det drejer sig om en teknisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for drifts- og anlægsopgaver omkring hardware. Af bilag 9 fremgår kommissorium og sammensætning. Desuden nedsættes en software-arbejdsgruppe, som får ansvaret for indkøb af software og netabonnementer. Af bilag 6 fremgår kommissorium og sammensætning. Der nedsættes en pædagogisk arbejdsgruppe, som får ansvaret for den pædagogiske udvikling på skolerne samt implementering og evaluering af IT integration i skolerne. Af bilag 12 fremgår kommissorium og sammensætning. Endelig nedsættes en følgegruppe, som overordnet opsamler og drøfter erfaringer i forbindelse med implementeringen. Af bilag 13 fremgår kommissorium og sammensætning. 5. Økonomioversigt Økonomioversigten herunder indeholder udbygningen af elevarbejdspladser, så der fra 1. januar 2009 er under tre elever per arbejdsplads samt etablering af 310 arbejdspladser til brug for undervisningspersonalet. Nettoinvesteringen er opgjort således: Arbejdspladser for elever Kontant finansiering for at opfylde målet under 3 elever per laptop Leasing-finansiering for at nå målet om under 3 elever per laptop (9.500 kr. pr. laptop) Omregnet Leasing Omregnet Leasing Samlet finansiering IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 8 af 29 sider

9 Af oversigten fremgår øverst hvor stor en kontant finansiering, der skal til for at nå målet og nederst hvor stort et beløb budgettet skal forhøjes med ved leasing. Der er regnet med at laptops afskrives over 3 år. Maskinerne købes med 3 års garanti. Arbejdspladser for undervisningspersonale Pris per laptop, kr År Anlæg Drift Lærerlaptops I alt elev- og lærerarbejdspladser Microsoft Office-pakke på undervisningspersonalets laptops er uden udgift, idet antallet af elevlicenser giver fri adgang for installation (Work-at-home). Egne filer gemmes på medie (USB). Opkobling hjemme er ikke en del af finansieringen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 9 af 29 sider

10 BILAG Bilag 1: Antal elever per arbejdsplads År Indkøbt før 2008 Indkøb Indkøb Indkøb I alt Antal elever per laptop 4,2 6,8 7,8 11,3 9,5 9,0 Indkøb fra 2008 til Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb Indkøb I alt fra TOTAL Antal elever per laptop 4,2 6,8 2,8 3,0 2,7 3,0 Antal elever per : Af oversigten fremgår at med det nuværende budget stiger antallet af elever om hver arbejdsplads fra 4,2 elever i 2007 til 9 elever i Hvis budgettet forhøjes som foreslået i denne IT Plan vil målet om under tre elever per arbejdsplads kunne opfyldes fra 1. januar IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 10 af 29 sider

11 Bilag 2: Junior PC-Kørekort - Trinmål Junior PC-Kørekort Trinmål synoptisk opstillet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 11 af 29 sider

12 IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren arbejde procesorienteret analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb bruge en logbog på en computer bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb kende til at gemme IT- og medie-produkter i en digital portfolio bruge en digital portfolio analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internettet vurdere egne produkter i en portfolio analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge IT- og mediebaserede læremidler analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 12 af 29 sider

13 Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 bruge Internettet kende enkle principper for Internettets struktur begrunde valg af søgestrategi bruge en søgetjeneste bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside sammenligne og vurdere søgeresultater bruge strategier til validering af informationer vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning udvælge information i søgeresultater analysere og vurdere indholdet på et websted vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet begrunde sit valg og fravalg af informationer analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet gøre rede for princippet i en hypertekst analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 13 af 29 sider

14 Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren bruge formaterings- og redigeringsværktøjer planlægge og tilrettelægge en produktion af et IT- og medieprodukt formatere tekst og tal bruge et digitalt videokamera forholde sig til IT- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser bruge et digitalt kamera vælge IT- og medieværktøjer i en produktionsproces forholde sig til IT- og medieprodukters troværdighed bruge en digital lydoptager bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler bruge IT- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk analysere et IT- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 14 af 29 sider

15 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet sende en vedhæftet fil bruge IT- og medieværktøjer til at udgive på Internettet modtage og sende en udgive enkle websider bruge regler for elektronisk offentliggørelse vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge et konference-system analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet bruge et chatprogram analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere og vurdere netbaserede tjenester bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på Internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på Internettet. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 15 af 29 sider

16 Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Trin 1 Trin 2 Trin 3 kende de forskellige dele af et skærmbillede kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære sig nye funktioner i et program kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk kende forskellige lagringsmetoder begynde og afslutte arbejde på en computer kende de mest almindelige filtyper kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger logge på et lokalt netværk vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk kende til problemstillinger mht. licenser tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 16 af 29 sider

17 Bilag 3: Spotkurser Fra 1. februar foreligger en opgørelse over behov for kompetenceudviklingskurser blandt undervisningspersonalet. Følgende spotkurser kunne udbydes fra 1. august 2008 til skolerne i Lemvig Kommune: IT i undervisningen Dansk, IT og medier på mellemtrinnet Matematik og IT på mellemtrinnet Engelsk med IT i 3. klasse IT satsning i 3. klasse Netværk i læring - NILen Specialpædagogisk IT-kursus for undervisningspersonale IT og tysk Pædagogisk IT-kørekort (skole IT) Projektarbejde DigITal foto og billedbehandling Video og lyd på nettet IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 17 af 29 sider

18 Bilag 4: Funktionsbeskrivelse for IT-Vejlederen (IT-V) Formål Formålet med IT-Vejlederens arbejde på skolen er at fremme og lette IT-integrationen i skolens undervisning. a) Forudsætning IT-V holder sig orienteret om udviklingen på IT-området primært på det pædagogiske område for bedst muligt at kunne varetage sine arbejdsopgaver. b) Pædagogisk vejledning af det pædagogiske personale IT-V vejleder primært ledelsen, de enkelte lærere og de enkelte faggrupper om IT-udviklingens betydning for undervisningsmetoder og indhold i skolens fag og i det daglige arbejde. IT-V støtter i den forbindelse kollegaer og ledelse i anvendelse af IT på den enkelte skole - sådan som det er forudsat i læseplaner og undervisningsvejledninger. IT-V bistår efter anmodning: Skolens ledelse, fagudvalg/pædagogisk råd ved anskaffelsen af egnet materiale på IT-området til sikring af integrationen af IT i fagene. Lærere/klasseteam ved udarbejdelse af årsplaner i forbindelse med integreringen af IT i konkrete undervisningssituationer/projekter, herunder projektopgaver, ligesom IT-V koordinerer disse planer med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af IT-materialerne ved skolen i løbet af skoleåret. IT-V orienterer endvidere efter anmodning fra skolelederen skolebestyrelsen om IT-udviklingen på skolen. c) Pædagogisk vejledning i forhold til elever Vejledningen af elever i forbindelse med den daglige undervisning er ikke omfattet af IT-vejledningens normale arbejdsopgaver, idet vejledningen af elever forudsættes foretaget af elevernes faglærere. Efter lokal beslutning og i overensstemmelse med en skoleakkord/timeramme på den enkelte skole forestår IT-V rådgivningen af elever om muligheden for anvendelse af IT i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven/den fri opgave, ligesom han/hun kan deltage i undervisningen i forbindelse med konkrete projekter fx udviklingsarbejde eller specielle kursusforløb i programmer. IT-V skal ikke undervise elever. d) Vedligeholdelse/videreudvikling IT-Vejlederen bistår IT-Tilsynet, der er tilknyttet til skolens PUC i opgørelsen af skolens behov for eksempelvis Hardware, såvel nyinvesteringer som vedligeholdelse Programmer Vedligeholdelse og konfigurering af netværk og arbejdspladser Undervisningsmateriale Uddannelse i forbindelse med IT på det pædagogiske område på skolen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 18 af 29 sider

19 e) Tilsyn IT-V bistår PUC ved registrering og ajourføring af software på undervisningsområdet. f) Andet IT-V varetager skolens kontakt til IT-Konsulent og anden rådgivning. IT-vejlederen indgår i et eventuelt PUC-team, såfremt et sådant er oprettet. g) Akkord Dele af IT-V's arbejde kan på den enkelte skole varetages af andre i PUC. Såfremt hele eller dele af det administrative arbejde varetages af PUC aftales tidsforbruget hertil. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed herom, kan de lokale parter anmode Familie & Kultur og Lemvig-Struer Kredsen om at gå ind i sagen. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 19 af 29 sider

20 Bilag 5 Øvrige administrative opgaver i Pædagogisk Service Center Der findes i dag en række administrative opgaver i forbindelse med IT anvendelsen på skolerne. Disse opgaver er tidligere løst af IT Vejlederen, men uden for akkorden. Opgaverne kan løses i tilknytning til administration af Pædagogiske Udviklings Center på skolen, som så tilføres timer hertil. Dette overlades til den enkelte skole at afgøre om det er opgaver for IT-Vejleder, IT-Tilsyn eller andet personale på skolen. Opgaverne er: Ansvar for UNI-login Kontaktperson til Sektornettet (Uni-C) og ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af UNI-login. UNI-login i forbindelse med ElevIntra, oprettelse og nulstilling af elevernes koder. Administration af LærerIntra Administrative opgaver i forhold til LærerIntra omfatter blandt andet vedligeholdelse og opdatering af data fra øvrige systemer, oprulning af klasser og team samt tilretning af klasselæreroversigt ved nyt skoleår, vedligeholdelse af hold, vedligeholdelse af oversigter over lokaler og apparater, der kan bookes og vedligeholdelse af dokumenter/mappestrukturer i dokument- og billedarkiverne. Administration af ForældreIntra og Skoleporten Rent administrative opgaver i forbindelse med ForældreIntra og Skoleporten, herunder oprettelse og vedligeholdelse af login. Endvidere revidering og vedligeholdelse af generelt indhold på skoleporten som for eksempel sammenlignelig brugerinformation, ferieplaner, kalender og ledige stillinger. Opgaven med nulstilling af koder til ForældreIntra kan være en kontoropgave eller ligge hos de enkelte klasselærere. Ved sidstnævnte tilfælde bør klasselæreren tildeles yderligere tid til denne opgave. Opgaven med vedligeholdelse af kodeord til forældre især nulstilling af kodeord er en ikke ubetydelig del af denne opgave. Administration af ElevIntra Opgaven omfatter blandt andet oprettelse og aktivering af elevlogin og nulstilling af kodeord samt oprydning af forældede data. Administration af nationale tests Administration af nationale test, herunder samkøring af administrative systemer, systemtest og oprettelse af testansvarlige. Administration og afvikling af skriftlige prøver i udtræksfag Administration og afvikling af skriftlige prøver for udtræksfag der afvikles på computer. Afvikling af skriftlige prøver Tilsyn ved skriftlige prøver, udarbejdelse af skabeloner, konfigurering af netværk for placering af filer, backup, optælling af computere og udarbejdelse af planer for placering af computere, printere med videre. IT Plan , Lemvig Kommune , 5:34 Side 20 af 29 sider

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

Forslag til IT-vejledning og teknisk tilsyn i dynamisk samarbejde mellem IT-vejlederen og Centeret for Informatik København

Forslag til IT-vejledning og teknisk tilsyn i dynamisk samarbejde mellem IT-vejlederen og Centeret for Informatik København Forslag til IT-vejledning og teknisk tilsyn i dynamisk samarbejde mellem IT-vejlederen og Centeret for Informatik København Udarbejdet af IT-vejleder ved Hellig Kors Skole Lise Bramsen og IT-vejleder ved

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

Handleplan for de it-relaterede mål Der er taget udgangspunkt i følgende mål fra Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune

Handleplan for de it-relaterede mål Der er taget udgangspunkt i følgende mål fra Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune Forslag Handleplan for de it-relaterede mål Der er taget udgangspunkt i følgende mål fra Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune Eleven Der er tidssvarende undervisningsmaterialer inden

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004 IT-Strategiplan vers. af 10.10.04 Greve Kommune 2004 Forord IT-strategiplanen findes fra side 3 IT-læringsplanen findes side 13 it_handleplan 2004 - Senest gemt af Niels Westergård 20-09-2005 2 IT-strategiplan

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Udviklingsplan Status Handlingsplan Maj 2007 IT-udviklingsplan 2008-2012 side 1 IT- plan for Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Indhold:

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Office på mellemtrinnet

Office på mellemtrinnet Office 2007 på mellemtrinnet Indhold Office 2007 på mellemtrinnet fokus på den enkelte elev 3 Klassens avis layout med Word 5 Skab dit eget atlas med baggrundsbilleder i Excel 15 Tegneserier at arbejde

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Trinmål 1 Vejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

IT-investeringsplan 2008-2013

IT-investeringsplan 2008-2013 IT-investeringsplan 2008-2013 for Nordfyns Kommunale Skolevæsen En investeringsplansplan, der tager afsæt i En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Det er bl.a. målet med undervisningen,

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere