Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014"

Transkript

1 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Kravspecifikation Priser og betaling Specifikation af optioner med priser Løsningsbeskrivelse Ordregivers deltagelse Specifikation af vedligeholdelse Prøver Licensbetingelser Servicemål Samarbejdsorganisation Ændringsprocedure Revisionserklæring Virksomhedens nøgletal og referencer Tro og Love erklæring Aktindsigt Felter markeret med gult udfyldes af leverandøren.

3 Bilag 1 Tidsplan - Side 1 Bilag 1 Tidsplan 1. Tidsplan 1.1. Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen Tidsangivelse. Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager. Bodsudløsende milepæle er fremhævet med fed i nedenstående skema. Aktivitet/begivenhed Tidsangivelse Initiativtager Frist for aflevering af spørgsmål 24/2 L Frist for svar på spørgsmål 3/3 O Frist for modtagelse af tilbud 10/3 L Demonstration af løsninger /3 L Valg af leverandør 27/3 O Kontraktindgåelse 31/3 O+L Afklaringsfase Aftales L Godkendelse af dokumentation fra afklaringsfase Aftales Frist for Ordregivers udtræden Aftales O Gennemførelse af driftsprøve Aftales L+O Seneste tidspunkt for godkendt driftsprøve Aftales Brugere i drift August 2014 L O = Ordregiver L = Leverandør 1.2. Ændring af tidsplan Ændring af denne tidsplan, kan kun ske efter styregruppens behandling og godkendelse, jf. Bilag 11, eller ved Ordregivers udskydelse af en tidsfrist i medfør af kontraktens punkt 8.2. Ved eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan eller tillæg dertil til erstatning af det, der ændres Implementeringsplan Leverandøren skal udarbejde en implementeringsplan indeholdende de for implementeringen nødvendige aktiviteter fra kontraktens underskrift til tidspunktet for godkendt driftsprøve. Implementeringsplanen udarbejdes i forbindelse med afklaringsfasen. O L

4 Bilag 1 Tidsplan - Side 2 2. Afklaringsfasen 2.1. Afklaringsfasens mål Afklaringsfasens formål er i overensstemmelse med kontraktens punkt 4, 1. afsnit at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere kravspecifikationen, samt om Ordregivers IT-miljø lever op til kravene i Bilag Afklaringsfasens indhold Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen Tidsangivelse. Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager. Skemaet udfyldes af Ordregiver og Leverandør i fællesskab, inden kontraktindgåelse. Aktivitet/begivenhed Tidsangivelse Initiativtager Bemærkninger K = Ordregiver L = Leverandør

5 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2 Kravspecifikation 1. Kommunernes IT-miljøer Beskrivelse af Syddjurs Kommunes eksisterende it-miljø Syddjurs Kommune anvender fuldstændig udbredt Server Based Computing baseret på Microsoft Server 2008R2 64 bit med RDS (RemoteDesktopServices). På platformen anvendes: IE (InternetExplorer) 8 Mozilla Firefox Safari Google Chrome MS (MicroSoft) Office 2010 MS Lync 2010 Fremtidige versioner af IE (InternetExplorer), Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, MS (MicroSoft) Office 2010 med MS Lync 2010 skal kunne understøttes. Citrix serverne er virtuelle på vmware, men de er samtidigt Provisioneret fra en Citrix Provisioning server, hvilket vil sige, at de allesammen booter fra det samme (kun læsbare) image. Citrix Provisioning Services skal understøttes. Fremtidige versioner af MicroSoft Server med RDS skal kunne understøttes på RDS-platformen kører Syddjurs Citrix XenApp 6.5 og software kan virtualiseres via Citrix Application Streaming. Citrix XenApp 6.5 og fremtidige versioner skal understøttes ligesom Citrix Application Streaming skal understøttes. Installations filerne understøtter automatisk udrulning. Som klienter anvendes: Tynde terminaler baseret på TPC (Linux 32 bit) Bærbare pc er med Windows 7 32 bit (og enkelte Windows 7 64 bit) Stationære pc er med Windows 7 32 bit (og enkelte Windows 7 64 bit) Alle enheder har USB port som trækkes med op til serverplatformen (Windows Server 2008 R2). Om RDS skriver MicroSoft: In Windows Server 2008 R2 (WS2008R2), Terminal Services (TS) has been expanded and has been renamed to Remote Desktop Services (RDS). The new and enhanced architecture takes advantage of virtualization and makes remote access a very flexible solution with new deployment scenarios. Det er således afløseren for WTS. Til skrivebordsstyring anvendes Express-udgaven af RES Workspace Manager (tidligere RES Powerfuse). I tilfælde af, at leverandøren skal have adgang til en intern server, tilbydes en VPN-forbindelse.

6 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 2 Syddjurs Kommunes teknikere og udviklere kan kontaktes i følgende tidsrum: Mandag onsdag fra kl Torsdag fra kl Fredag fra kl Syddjurs IT afdeling er beliggende på adressen Hovedgaden 77, 8410 Rønde. Beskrivelse af Norddjurs Kommunes eksisterende it-miljø Norddjurs Kommunes platform kører virtuelt baseret på VMware og brugerne kører publiceret skrivebord fra Citrix XenApp 6.5. VMware ESXi 5 MS Windows Server 2008 R2 Hvis systemet er.net baseret: MS.NET 2.0+ og MONO til Linux 2.6+* Hvis systemet er Java baseret: Oracle Java * Hvis systemet er web baseret (server): MS IIS 6+, Apache 2.4+* Hvis systemet er web baseret (klient): MS IE 6+*, Google Chrome 24+*, Firefox, Safari skal kunne afvikles i browser fra Windows, Linux, OS-X, IOS Hvis systemet benytter databaser: MS SQL 2012+*, MySQL 5+* (MariaDB 10+*) Hvis systemet gemmer datafiler: CIFS share direkte via UNC ikke nødvendigvis drev bogstav Alt, hvad der skal bruges for at afvikle systemet, skal leveres som MSI filer eller ZIP filer ved X-Copy installation. Installation af systemet (server og klient) skal udførligt dokumenteres, særligt specielle opsætningskrav som andet end læse rettigheder i filsystemet og registreringsdatabasen. *+ betyder den angivne version til og med den version som er den nyeste på leveringstidspunktet. Norddjurs Kommunes teknikere og udviklere kan kontaktes i følgende tidsrum: Mandag onsdag fra kl Torsdag fra kl Fredag fra kl Norddjurs IT afdeling er beliggende på adressen Torvet 3, 8500 Grenaa.

7 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 3 IT tekniske krav til løsningen: Systemet skal i størst muligt omfang anvende Den Fælleskommunale Serviceplatform i forbindelse med adgang til data og funktionalitet se også afsnit Skal anvende services som udstilles fra serviceplatformen. 2. Skal anvende services som udstilles fra mobil serviceplatformen. (MEAP) 3. Skal understøtte OCES (og OpenSign) 4. Nye services der leveres skal understøttes af SAML 2.0 (roller, rettigheder bæres med rundt) 5. Nye services skal integrere med følgende autentifikationsmekanismer: AD, ADFS(federation), x.509 (medarbejder signatur), SQL databaser. 6. Systemet skal være 100 % citrix understøttet. 7. Ikke krav om fuld administratoradgang til klienten incl. skriveadgang til system32 mappen. 8. Skal kunne køre sammen med Symantec antivirus, som Syddjurs Kommune kører med, og F-Secure som Norddjurs Kommune bruger som antivirus program. 9. Ordregiver har ret til gennemsyn af løsningens kildekode, også selvom koden ikke ejes af Ordregiver. Det kan f.eks. være i fejlsøgningssituationer, eller ved udvikling af andre systemer der skal integreres med løsningen. 10. Gennemsyn af kildekode kan være efter indgåelse af fortrolighedsaftale. 2. Kravspecifikation Syddjurs Kommune (SDK) og Norddjurs Kommune (NDK) ønsker at indkøbe et elektronisk journalsystem til brug i de kommunale tandplejer. Systemet skal anvendes i de to kommuners kommunale tandplejer samt i en tandreguleringsklinik (FKO=Fælles Kommunale Ortodontiordning), der gennem en samarbejdsaftale drives af Syddjurs Kommune. Systemet skal være et standardsystem, som leverandøren kan dokumentere anvendes hos andre kommuner i dag. Der ønskes en løsning, hvor data fra de tre juridiske enheder kan håndteres i ét system, hvor data kan sendes mellem de tre juridiske enheder på en sikker måde og hvor der ikke skal ske manuelle konverterings- og datahåndteringsprocesser i forbindelse med behandling af patienter i den fælles FKO. Samtidig skal løsningen i tråd med den øvrige kommunale digitalisering kunne understøtte digital kommunikation med patienterne/deres forældre via mails og på sigt kunne understøtte selvbetjening til patienterne/deres forældre, f.eks. digital tidsbestilling, journalindsigt og ajourføring af helbredsoplysninger. Der ønskes tilbud på licenser der tilgodeser behovene ved følgende struktur: Organisation Antal klinikker Antal Units Antal medarbejdere Antal røntgenrum Antal receptioner Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune FKO * 1** * Hvoraf én også indgår i antallet af medarbejdere i Syddjurs Kommune. ** FKO deler reception med en af klinikkerne i Syddjurs Kommune.

8 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 4 Røntgen og reception bliver brugt af flere personer, hvilket betyder, at der muligvis skal være flere systemadgange end der er personer ansat, således man ikke skal logge af og på når man skifter funktion. Norddjurs Kommune har ca aktive patienter og inaktive. Syddjurs Kommune har ca aktive patienter og inaktive. Begge kommuner har digitaliseret sit røntgenudstyr med programmet Planmeca Romexis R. Det er et krav, at der er integration mellem tandplejesystemet og røntgensystemet, således at man kan gå direkte til en patients røntgenbilleder fra patientens journal. Systemet skal kunne modtage automatisk import af borgerdata fra Tabulex Tea. Det er et ønske at Hotline (altså akut hjælp til fejlretning osv.) skal være åben mandag til fredag fra kl Faktisk åbningstid bedes beskrevet i Bilag 7, afsnit 5.1 Vedligeholdelsesydelser. Det bedes her ligeledes beskrevet, hvilke personkategorier, der er berettiget til at kontakte hotline service. Der ønskes tilbud på basisuddannelse af i alt 63 medarbejdere (Syddjurs 28, Norddjurs 22, FKO 13) samt superbrugeruddannelse til 8 medarbejdere (Syddjurs 4, Norddjurs 4), fordelt på de 3 enheder. Systemet skal overholde de gældende regler om opbevaring og arkivering af persondata, jf. BEK nr 3 af 02/01/2013 (Journalføringsbekendtgørelsen) Fjernprint, Digital post og NemSMS Ordregiver anvender fjernprint, Digital post og NemSMS som udgående kanaler og disse kanaler skal understøttes af Leverandørens løsninger. Fjernprint Ordregivers fjernprintsløsning er Doc2Mail. Leverandørens løsning skal være i stand til at sikre at relevante værdier, f.eks. CPR og modtager, fra løsningen indsættes i brevskabeloner, således at de kan anvendes af Doc2Mail. Dette sker ved at der er indlejret Doc2Mail-printkoder i løsningens brevskabeloner. Se mere her: og%20brevfletning.pdf Digital post Ordregiver anvender Digital post på Borger.dk og Virk.dk som leveringskanal til borgere og virksomheder. Løsningen skal understøtte levering via Digital post til Borger.dk eller Virk.dk. Løsningen må ikke indeholde en lokal proprietær digital post-funktionalitet. Se mere her: NemSMS Ordregiver anvender NemSMS til nemt og effektivt at sende sms-påmindelser til borgere og virksomheder. NemSMS er en service til borgere og virksomheder, der hjælper med at huske aftaler, frister o. lign. Det er et ønske at systemet kan sættes op, så sms-påmindelser journaliseres automatisk og sendes til borgere og virksomheder via NemSMS.

9 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 5 Læs mere her: Computopic HTTP SMS-Gateway Ordregiver anvender også Computopic HTTP SMS-Gateway. Det er et ønske at tandplejesystemet kan implementere Computopic HTTP SMS-Gateway og at der kan logges på en ekstern løsning hvor samtlige afsendte SMS'er kan ses, samt at man kan se leveringsstatus for hver SMS. Denne funktionalitet er understøttet i Computopic HTTP SMS-Gateway. Det skal tilstræbes at tandplejesystemet kan håndtere leveringsstatus direkte i systemet således, at det er let for f.eks. en klinikassistent, at lave et opslag på en given SMS-levering. Generelt vedr. SMS-integration URL/konfiguration af afsendelse i tandplejesystemet skal let kunne sættes op i løsningen således at der kan skiftes til anden SMS-gateway eller arkitektur (eks. det kommende tværkommunale SMSbroker, der er udvidelse af CPRbroker (http://www.os2web.dk/document/cprbroker)) Databehandling Leverandøren er Databehandler og Ordregiver er dataansvarlig. Databehandleren skal overholde de til enhver tid gældende regler i lov om behandling af personoplysninger, Persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, med tilhørende bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001, Sikkerhedsbekendtgørelsen. Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet Exit fra aftaler på IT-systemer eller services Aflevering af data ved aftaleophør Syddjurs Kommune betinger sig retten til at anvende alle systemets data i eget regi og det er et krav at systemet ved exit kan levere data der kan overføres til kommunens datavarehus, Syddjurs Organisations og Forretnings Databrønd (SOFD).Ved aftaleophør skal Leverandøren uden beregning overføre data, som er genereret af Ordregivers brug af systemet. Norddjurs Kommune har ikke pt. en sådan databrønd, men forbeholder sig ret til at få overført data som ovenfor i det tilfælde, at en sådan anskaffes i kontraktperioden. Såvel Syddjurs som Norddjurs Kommune kan modtage og bringe data både internt og eksternt via almindelig kendte protokoller (FTP/FTPS/..). Ordregiver kan modtage data i følgende formater: Flade filer: Fast kolonne

10 csv. Regneark (Excel oa.) XML (Kun til mindre data mængder) De fleste databaseformater via ODBC: MySQL MSSQL MSACCESS DB2 Oracle SyBase Krav til data Bilag 2 Kravspecifikation - Side 6 a) Data skal være sammenstillet (ikke summeret) og struktureret på en logisk måde og leveres til Ordregiver b) Dataleverancen skal være dokumenteret. Dokumentationen skal som minimum indeholde: a. Beskrivelse af sammenhænge mellem tabeller b. En detaljeret feltbeskrivelse (feltnavn, type, længde, værdi osv.) c. En beskrivelse af tabellerne d. Det er leverandørens opgave løbende at vedligeholde dokumentationen Ved kontraktindgåelse skal den endelige afleveringsform aftales Aflevering til offentligt arkiv Leverandøren understøtter bekendtgørelse nr af 20. august 2010 fra Statens Arkiver. Den tilbudte løsning skal understøtte alle gældende bestemmelser om opbevaring, kassation og aflevering af data fra bl.a. Danmarks Statistik, Statens Arkiver og Syddjurs Kommunes arkivmyndighed Syddjurs Kommunearkiv. Den tilbudte løsning skal herunder indeholde faciliteter til automatisk og løbende aflevering af data til relevante myndigheder i henhold til gældende love og bestemmelser. Den tilbudte løsning skal kunne tilpasses fleksibelt, så udsøgning, oprydning, bevaring og aflevering af data kan ændres, f.eks. hvis Syddjurs Kommune ønsker merbevaring i forhold til gældende bestemmelser. Den tilbudte løsning skal kunne afleveres til Syddjurs Kommunearkiv som arkiveringsversion i henhold til arkivlovens til enhver tid gældende bekendtgørelser og til den afleveringsbestemmelse, som Syddjurs Kommunearkiv udarbejder på den konkrete løsning. Leverandøren kan faktureres for forbrugte timer på test af arkiveringsversioner som indeholder fejl af en sådan karakter, at afleveringen ikke umiddelbart kan godkendes af Syddjurs Kommunearkiv (timetakst: 600 kr. (ex moms.). Den tilbudte løsning skal kunne afleveres rettidigt i henhold til den i afleveringsbestemmelsen fastsatte afleveringsdato. Afleveringsdatoen fastsættes efter forhandling mellem leverandøren og Syddjurs Kommunearkiv. Leverandørens omkostninger vedr. afleveringsforretningen skal være indeholdt i prisen, og angives i Bilag 3, Tilknyttede ydelser.

11 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 7 Syddjurs Kommune har outsourcet visse arkivopgaver til Aalborg Stadsarkiv, hvorfor leverandøren accepterer at Aalborg Stadsarkiv kan fungere som Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommunearkivs proxy. De tilsvarende krav er gældende for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune afleverer til Statens Arkiver Overholdelse af Sikkerhedsbekendtgørelsen Det er et krav at Leverandøren og leverandørens solgte løsning overholder Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (Sikkerhedsbekendtgørelsen), i medfør af 41, stk. 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Herunder at der forefindes en for Ordregiver tilgængelig og søgbar log over alle væsentlige handlinger i løsningen Udveksling af data Syddjurs Kommune betinger sig retten til at anvende alle systemets data i eget regi og det er et krav, at systemet leveres med en generel snitflade således at data kan overføres til Syddjurs Kommunes datavarehus, Syddjurs Organisations og Forretnings Databrønd (SOFD). Norddjurs Kommune har ikke pt. en sådan databrønd, men forbeholder sig ret til at få overført data som ovenfor, i det tilfælde at en sådan anskaffes i kontraktperioden. Begge kommuner kan modtage og bringe data både internt og eksternt via almindelig kendte protokoller (FTP/FTPS/..). Ordregiver kan modtage data i følgende formater: Flade filer: Fast kolonne csv. Regneark (Excel oa.) XML (Kun til mindre data mængder) De fleste databaseformater via ODBC: MySQL MSSQL MSACCESS DB2 Oracle SyBase Krav til data a) Data skal være sammenstillet (ikke summeret) og struktureret på en logisk måde og leveres dagligt til Ordregiver b) Snitfladen skal være dokumenteret. Dokumentationen skal som minimum indeholde: a. Beskrivelse af sammenhænge mellem tabeller, b. En detaljeret feltbeskrivelse (feltnavn, type, længde, værdi osv.) og

12 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 8 c. En beskrivelse af tabellerne d. Det er leverandørens opgave løbende at vedligeholde dokumentationen Ordregiver betinger sig retten til at udvide leverancen med nye felter, hvis det viser sig nødvendigt. Der aftales faste procedurer for information/varsel i forbindelse med ændring/udvidelse af dataleverancen. Data afleveres med en frekvens bestemt af behovet. Der indgås aftale om, hvor hyppigt SOFDfunktionen skal indlæse og behandle data (1 gang pr. døgn). Data skal ved aflevering være kontrolleret for overholdelse af konsistenskrav og valideret mht. type og feltindhold. Den systemansvarlige hos leverandøren skal meddele enhver ændring af datasnitfladen til SOFDfunktionen, hvilket indebærer, at systemleverandøren skal meddele enhver ændring til den systemansvarlige. Ved kontraktindgåelse skal den endelige afleveringsform aftales Dataudvekling og snitflader Systemet skal overholde de fællesoffentlige standarder der findes for IT-kontrakter. Det drejer sig om: OIO åbne standarder o Læs mere på søg OIO åbne standarder WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) o Læs mere på søg WCAG Fælleskommunal rammearkitektur o Læs mere på OIO åbne standarder Der findes 7 sæt obligatoriske åbne standarder, der skal anvendes i den offentlige sektor i Danmark: 1. Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) 2. Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) 3. Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) 4. Standarder for digital signatur (OCES) 5. Standarder for offentlige netsteder / hjemmesider og tilgængelighed 6. Standarder for it-sikkerhed (DS484 - kun for staten) 7. Standarder for dokumentudveksling (ODF, OOXML og PDF) WCAG WCAG er en international standard, der sikrer at hjemmesider er tilgængelige for flest mulige i flest mulige situationer. Dermed menes, at løsningen skal kunne fungere på forskellige terminaler. Fælleskommunal rammearkitektur Den fælleskommunale rammearkitektur er lavet for, at sammenhængen mellem systemer bevares, selvom det involverer forskellige leverandører.

13 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 9 De fælleskommunale støttesystemer De fælleskommunale støttesystemer er en central del af KOMBITs monopolbrudsprogram. Støttesystemerne understøtter behov for data og funktionalitet på tværs af it-systemer. Udbuddet til støttesystemerne igangsættes i første kvartal Støttesystemerne er derfor ikke færdigudviklet og det er derfor vigtigt, at løsningen er funktionsdygtig uden støttesystemerne, men samtidig skal være opbygget, så omlægning til støttesystemerne kan ske nemmest muligt. Læs mere om støttesystemerne på Anvendelsen/omlæggelsen til støttesystemerne kan indarbejdes som en option i bilag 4. Den Fælleskommunale Serviceplatform Kommunerne har i samarbejde med KOMBIT udviklet en Serviceplatform (se og hvorfra data og funktionalitet i størst muligt omfang skal tilgås. Løsningen skal integrere med services på den Fælleskommunale Serviceplatform og forestå den nødvendige tilslutning til Serviceplatformen. Se mere herom på Da der endnu kun er få snitflader tilgængelige på serviceplatformen, vil det i det videre forløb aftales med Tilbudsgiver, hvilke snitflader, der er relevante at anvende sammen med tilbudsgivers tilbud. CPRbroker Ordregiver anvender også CPRbroker til håndtering af persondata og levering til fagsystemer. Det er et ønske at tandplejesystemet kan anvende CPRbroker (http://www.os2web.dk/document/cprbroker). 3. Use-Case I forbindelse med systempræsentationen ønskes følgende scenarier demonstreret: Scenarie 1. Administration og aftalestyring. En patient oprettes i systemet. Patienten tilknyttes behov og der oprettes en aftale. Patienten melder afbud til aftalen og den skal ombookes. Patienten udebliver fra aftalen og den skal ombookes. Patienten skal have en ny aftale sammen med sin søster Scenarie 2. Journalen Det ønskes en demonstration af, hvordan journalen i løsningen anvendes i forbindelse med undersøgelse og behandling af en patient. Visning og dokumentation af tandreguleringsbehov herunder orto-visitationsskema Visning af røntgen i den kliniske situation og integrationsgraden i journalkontinuationen. Tilføjelse og visning af dokumenter i journalen. Scenarie 3. Statistik og rapportering Tandplejen skal indrapportere til Danmarks statistik. Der skal hentes ORTO rapporter på visiterede patienter, hvem har visiteret og hvad er resultatet? Der skal laves en specifik rapport med information om patienter, ydelser, indkaldeinterval Scenarie 4. Selvbetjening og kommunikation (option) Der modtages e-post fra Patientens forældre. Der kvitteres for modtagelse af e-post.

14 Bilag 2 Kravspecifikation - Side 10 Patientens forældre læser journal på selvbetjeningsportal. Patientens forældre booker tid til undersøgelse på selvbetjeningsportal. Der sendes en sms til patientens forældre. Der sendes samtidig en sms til patienten. Der laves informeret samtykke med patientens forældre. Derudover ønskes følgende funktionalitet præsenteret: Demonstration af Administration og aftalestyring Selvbetjening og kommunikation Journalen Statistik og rapportering Demonstrationen skal omhandle følgende begreber Aftalebog, Behovssikring, Stamdata, Udeblivelser, Import& eksport og Søgning. Online booking, Journalindsigt, e-post &sms, og informeret samtykke SCOR, Kontinuation & behandlingsoverblik, ORTO Journal & visitationsskema, Dataudveksling mellem klinikker, "Anamnese & traumer, Digital røntgen og Dokumenthåndtering Ydelser, Intervaller, Danmarks statistik og ORTO statistik Demonstrationen af systemets funktionalitet og brugervenlighed danner sammen med løsningsbeskrivelsen grundlag for evalueringen af underkriteriet Funktionalitet, jf. udbudsbrevet.

15 Bilag 3 Priser og betaling - Side 1 Bilag 3 Priser og betaling 1. Systemvederlag og den samlede kontraktsum 1.1. Generelt Systemvederlag og den samlede kontraktsum opgøres som anført i oversigten i henholdsvis punkt 1.2 og 1.3 nedenfor. De enkelte ydelser samt priserne derfor er nærmere specificeret i de i punkt 1.2 og 1.3 nævnte bilag. Priserne er faste, medmindre prisen er markeret med *. Hvis en pris ikke er fast, skal det af det relevante specifikationsbilag udtrykkeligt fremgå, hvordan prisen reguleres. Systemvederlag og den samlede kontraktsum kan ændres som følge af ændringsanmodninger eller Ordregivers udnyttelse af aftalte optioner i overensstemmelse med kontraktens punkt 6 og 9. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Hvis værdien i et felt er kr. 0,- bedes dette angivet. Hvis et felt ikke er udfyldt, antages værdien for kr. 0,-. Leverandøren kan efter behov tilføje yderligere rækker i skemaerne. I forbindelse med vurderingen af underkriteriet pris til tilbudsevalueringen, vil den samlede pris blive opgjort ved en sammenlægning af priserne i Den samlede kontraktsum inkl. optioner, jf. afsnit 1.4. Leverandøren skal i nedenstående skema udfylde den faste pris særskilt for systemvederlaget. Prisen skal omfatte alle ydelser, som er en engangssum. Prisen skal angives for hver organisatorisk enhed for sig. SDK = Syddjurs Kommune NDK = Norddjurs Kommune FKO = Fælles Kommunale Ortodontiordning Her angives leverandørens bud på antal licenser: SDK NDK FKO Total antal licenser 1.2. Systemvederlag Ydelse SDK NDK FKO Total Udstyr (Bilag 5) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Programmel (Bilag 5) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Programlicens [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Dokumentation (Bilag 5) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Systemvederlag [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr.

16 Bilag 3 Priser og betaling - Side Tilknyttede ydelser Her prisfastsættes de tilknyttede ydelser, der indgår som en del af den samlede leverance. Med implementering forstås projektledelse og fornøden implementeringsstøtte, der ligger udover uddannelse af brugere. Ydelse SDK NDK FKO Total Installation, opsætning og teknik, implementering [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Konvertering af data [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Uddannelse af brugere [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Aflevering til arkiv [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Tilknyttede ydelser [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr Vedligeholdelse, løbende licensafgifter og support Ydelse SDK NDK FKO Total Opdatering og vedligeholdelse [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Reparation [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Årlig pris for vedligehold af licenser [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Support (Hotline) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Vedligeholdelse og support [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr Andre vederlag Nedenfor anføres leverandørens vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, jf. kontraktens pkt. 6.1 samt leverandørens vederlag for Ordregivers ret til udtræden, jf. kontraktens punkt 5, 4. afsnit. Ydelse SDK NDK FKO Total Udarbejdelse af løsningsforslag, pris/time [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Ret til udtræden [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr Den samlede kontraktsum Den samlede kontraktsum omfatter systemvederlaget, tilknyttede ydelser samt vedligeholdelse og support, der indgår som en del af den samlede leverance. Ydelse SDK NDK FKO Total Systemvederlag (pkt.1.2) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Tilknyttede ydelser (pkt.1.2.1) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Vedligeholdelse og support (pkt.1.2.2) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Den samlede kontraktsum [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr.

17 Bilag 3 Priser og betaling - Side Den samlede kontraktsum inkl. optioner Ved den samlede vurdering af prisen vil Ordregiver udregne den samlede omkostning for en 4-årig periode, inkl. optioner. Den samlede kontraktsum inklusive prisen for optioner, der kan udnyttes af Ordregiver udgør følgende: Ydelse SDK NDK FKO Total Den samlede kontraktsum [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Optioner (Bilag 4) [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Den samlede kontraktsum inkl. optioner [.] kr. [.] kr. [.] kr. [.] kr. Tilbudsgiver bedes oplyse, om der ydes rabat ved Ordregivers uopsigelighed af en periode på 4 år. Denne rabat indgår ikke i prisevalueringen. Kontraktløbetid 4 år uopsigelig Rabat 2. Fakturering 2.1. Fakturering af systemvederlaget Leverandøren er berettiget til at fakturere Ordregiver for den samlede kontraktsum i overensstemmelse med nedennævnte og kontraktens punkt 12. Faktureringstidspunkt Frist for Ordregivers udtræden 10% Installationsdag 30 % Overtagelsesdag 40 % Driftsprøve bestået 20% Den samlede kontraktsum Fakturabeløb/ % af kontraktsummen [.] kr Accepterede løsningsforslag der er relateret til ændringsanmodninger samt optioner til levering til overtagelsesdagen, faktureres særskilt på overtagelsesdagen, medmindre andet er aftalt Priser Den årlige vedligeholdelsesafgift forfalder til betaling kvartalsvis forud efter overtagelsesdagen med 1/4 hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Første gang vedligeholdelsesafgiften forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil det pågældende kvartals udløb. Leverandøren kan vælge at regulere vedligeholdelsesafgiften pr. 1. januar hvert år med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999, fra tidspunktet for den seneste regulering eller fastsættelse af afgiften og indtil oktober måned det

18 Bilag 3 Priser og betaling - Side 4 foregående år. Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. Reguleringen kan første gang foretages den 1. januar 2015, baseret på oktober måneds indeks Prisfald skal uden ophold komme Ordregiver til gode. 3. Fakturering af den samlede kontraktsum Leverandøren er berettiget til at fakturere Ordregiver for den samlede kontraktsum i overensstemmelse med nedennævnte og kontraktens punkt 12. Faktureringstidspunkt Fakturabeløb/ % af kontraktsummen Frist for Ordregivers udtræden 10% Installationsdag 30% Overtagelsesdag 40% Driftsprøve bestået 20% Accepterede løsningsforslag der er relateret til ændringsanmodninger samt optioner til levering til overtagelsesdagen, faktureres særskilt på overtagelsesdagen, medmindre andet er aftalt. 4. Garanti For Ordregivers betalinger for nedennævnte ydelser, der finder sted før overtagelsesprøven er godkendt af Ordregiver, er det en betingelse for udbetaling, at leverandøren har stillet fuld anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab for et beløb svarende til prisen for den pågældende ydelse inkl. moms. Ordregiver skal kunne godkende garantiens nærmere udformning. Garantien frigives på overtagelsesdagen. Ydelse Pris

19 Bilag 4 Specifikation af optioner med priser - Side 1 Bilag 4 Specifikation af optioner med priser 1. Optioner Ordregiver ønsker tilbud på nedenstående optioner. De nedenfor angivne optioner medtages i beregningen af den samlede kontraktøkonomi. Optionerne skal kunne bestilles løbende over kontraktperioden. Som led i digitaliseringen af kommunens services ønskes optioner på moduler til sikker selvbetjening og kommunikation med patienterne og deres forældre/forældremyndighedsindehavere. Der ønskes tilbud på: Digital tidsbestilling Digital korrespondance mellem tandpleje og patient/forældre Korrespondance via SMS (jf. krav beskrevet i kravspecifikation) Adgang til patientjournal Ajourføring af helbredsoplysninger 1.1. Konsekvenser af tilrettet kravspecifikation Såfremt der i forbindelse med afklaringsfasen udarbejdes en tilrettet kravspecifikation, skal leverandøren i beskrivelserne for optioner foretage sådanne eventuelle ændringer, som er en konsekvens af præciseringer eller suppleringer af kravspecifikationen. Ændringerne i beskrivelserne af de enkelte optioner forelægges styregruppen, jf. Bilag 6, til godkendelse. 2. Bestilling og pris for optioner 2.1. Optioner til levering til overtagelsesdagen Optioner, som skal leveres samtidig med og som en del af systemet i overensstemmelse med kontraktens punkt 9.1, skal senest bestilles på de nedenfor anførte tidspunkter. Option Digital tidsbestilling Digital Korrespondance SMS korrespondance Pris for optioner i kr. (ex moms) Udfyldes af leverandør Frist for bestilling Bemærkning Adgang til patientjournal Ajourføring af helbredsoplysninger 2.2. Optioner til levering efter overtagelsesdagen Optioner til levering efter overtagelsesdagen i overensstemmelse med kontraktens punkt 9.2, skal senest bestilles på de nedenfor anførte tidspunkter. Disse optioner bliver ikke en del af systemet.

20 Bilag 4 Specifikation af optioner med priser - Side 2 Option Pris for optioner i kr. (ex moms) Udfyldes af leverandør Frist for bestilling Bemærkning Løsningsforslag til optioner til levering efter overtagelsesdagen skal beskrive de nærmere leveringsvilkår, herunder vedrørende afprøvning, leveringstid, pris, fakturering, forholdet til systemet og vedligeholdelse. Forhold, som ikke er reguleret i løsningsforslaget, reguleres af kontraktens bestemmelser med de fornødne tilpasninger som følge af forholdets karakter. Tilbudsgiver kan her indsætte sine yderligere tilbudte optioner. Disse vil ikke blive medtaget i beregningen af den samlede kontraktøkonomi.

Bilag Angiv dato Angiv titel

Bilag Angiv dato Angiv titel Bilag Angiv dato Angiv titel Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Kravspecifikation Betalingsplan

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 Tidsplan... 4 1.1. Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse... 4 1.2. Ændring af tidsplanen...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Tilslutningsaftale mellem Folkekirkens It og [dataleverandør] om digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Itk dnr. 26986 13 1. Parter Denne aftale om brug

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere