INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje bedst i juni men Risikovillig portefølje stadig langt foran siden årsskiftet Analyser: Blue Vision Comendo DFDS DKTI DSV FirstFarms GN Store Nord Brdr. Hartmann H+H International Københavns Lufthavne H. Lundbeck Nordicom Nørresundby Bank Rella Holding SAS SimCorp Spar Nord Svendborg Sparekasse Tønder Bank William Demant Holding

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.7 JULI 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Juni måned var hård ved aktiekurserne, såvel de danske som på de store internationale markeder. Det danske C20indeks faldt 4,36 pct., og MSCI World (All Countries i lokal valuta) faldt 2,91 pct., idet USA klarede sig relativt bedst med et fald på kun 1,50 pct. for S&P500, mens det amerikanske teknologiindeks Nasdaq Composite faldt 1,52 pct. AC MSCI Europe faldt hele 5,23 pct., mens AC MSCI Asia nøjedes med et fald på 2,79 pct., hjulpet af de japanske aktier, der som eneste marked i henhold til MSCI kom svagt i positivt gennem måneden med en stigning på 0,01 pct. i lokal valuta... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Flügger, Chr. Hansen Holding, Tryg og Nordea Bank... side 5 Konservativ modelportefølje bedst i juni men Risikovillig stadig langt foran siden årsskiftet Et samlet fald i totalindekset inkl. udbytter, OMXC GI, på 3,98 pct. i juni kunne ikke undgå at smitte af på vore tre modelporteføljer, hvor alene modelporteføljen for den Risikovillige investor klarede sig bedre end markedet, men dog stadig med et negativt afkast på 2,05 pct. Modelporteføljen for den Risikovillige investor oplevede størst nedgang i juni med 4,94 pct., men har alligevel siden Nytår klaret sig langt bedst med et afkast på 12,87 pct. over for benchmark s 6,92 pct.....side 8 ANALYSER Blue Vision 4020.D.BLUE H. Lundbeck 3520A.LUND Comendo 4510D.COME Nordicom 4040D.NORI DFDS 2030C.DFDS Nørresundby Bank 4010C.NØRR DKTI 4020D.DKTI Rella Holding 2540C.RELL DSV 2030A.DSVB SAS 2030C.SASA FirstFarms 3020D.FIFA SimCorp 4510C.SIMC GN Store Nord 3510A.GNST Spar Nord 4010C.SPNO Brdr. Hartmann 1510D.HART Svendborg Sparekasse 4010D.SVSP H+H International 1510D.HENB Tønder Bank 4010D.TØND Københavns Lufthavne 2030B.KØLU William Demant Holding 3510A.WILD

4 MARKEDSKOMMENTAR Q2 AFSLUTTET MED STØRRE USIKKERHED OVEN PÅ DEN STÆRKE START PÅ ÅRET Juni måned var hård ved aktiekurserne, såvel de danske som på de store internationale markeder. Det danske C20indeks faldt 4,36 pct., og MSCI World (All Countries i lokal valuta) faldt 2,91 pct., idet USA klarede sig relativt bedst med et fald på kun 1,50 pct. for S&P500, mens det amerikanske teknologiindeks Nasdaq Composite faldt 1,52 pct. AC MSCI Europe faldt hele 5,23 pct., mens AC MSCI Asia nøjedes med et fald på 2,79 pct., hjulpet af de japanske aktier, der som eneste marked i henhold til MSCI kom svagt i positivt gennem måneden med en stigning på 0,01 pct. i lokal valuta Aktiemarkederne var i juni ramt af den øgede usikkerhed, som især udfordringerne for de kinesiske banker skabte samt frygten for en generel afmatning i væksten i den kinesiske økonomi. Kinas betydning for den globale økonomi, som er tiltaget de seneste år, har øget resten af verdens afhængighed af udviklingen i landet, hvilket i den aktuelle situation fremgår med al tydelighed. Samlet set blev årets 2. kvartal afsluttet noget ringere end den overraskende stærke start på året. AC MSCI World Index steg blot 0,23 pct. i 2. kvartal, hvor det var oppe med knap 8 pct. i 1. kvartal, og i Europa faldt det samlede MSCIindeks med 2,28 pct. i kvartalet, idet kun Holland var i et lille plus, mens Grækenland, Irland og Portugal ifølge MSCI faldt med hhv. 13,88 pct., 4,91 pct. og 4,80 pct. Japanske aktier leverede i 2. kvartal samlet 9,21 pct. og er dermed siden årsskiftet steget hele 31,18 pct., men tempoet er taget af, og faktisk var Nikkei225indekset negativt med 0,69 pct. i juni og 0,95 pct. i maj. Kinesiske HangSeng er i 2. kvartal faldet 7,86 pct. og har siden årsskiftet mistet 8,73 pct. af sin værdi. De amerikanske S&P500 og Nasdaq steg derimod i 2. kvartal hhv. 4,51 pct. og 2,78 pct., og ligger herefter hhv. 14,96 pct. og 12,63 pct. oppe siden Nytår. Det er således en meget uens udvikling man har oplevet på de globale aktiemarkeder i år, og den generelt positive tendens fra 1. kvartal er afløst af større usikkerhed og usikkerhed. Ud over udviklingen i Kina, er det også den stigende bevidsthed om, at de massive Quantitative Easings, som holder renterne nede og aktiekurserne oppe, nødvendigvis vil høre op. Den amerikanske centralbankchefs udmeldinger indikerer, at FED s nettoopkøb af obligationer, som pt. ligger i et niveau på USD 85 mia. om måneden, vil blive fortsat frem til efteråret 2014, men spørgsmålet er i hvilket niveau, og om det vi ser aktuelt er centralbankernes test af, hvor holdbare markederne er ved reducerede QE s. Der er stadig stor tvivl om styrken af vendingen i den globale økonomiske vækst, hvor USA fortsat er længst fremme, mens Europa kæmper med gældsproblemerne især i Sydeuropa og i banksektoren, hvilket aflejrer sig i realøkonomien. Den amerikanske økonomi er forholdsvis lukket, og europæerne får derfor ikke så meget positiv effekt af, at amerikanerne igen er ved at rejse sig, ligesom svækkelsen af Kina som lokomotiv for den globale vækst både rammer direkte og indirekte pga. Kinas store betydning for udviklingslandene, idet efterspørgslen efter primære råvarer og priserne herpå er svækket. 3

5 Det er nok en udvikling, som har kunnet forudses, men det kan vise sig at blive af mere langvarig karakter og vanskeliggør en normalisering af den meget ekspansive pengepolitik, som har stabiliseret de globale økonomier siden finanskrisen. Forhåbningen er, at USA fortsætter sin positive udvikling, at Kina undgår en hård landing, og at Europa får styr på gældsproblemerne, så man kan få arbejdsløsheden bragt ned i de hårdest ramte lande. På det danske marked bød juni på et relativt stort fald for C20indekset på hele 4,38 pct., mens de mellemstore og mindre aktier samlet kun faldt 2,98 pct. På sektorniveau var det især Finans, som trak ned med et fald på hele 8,94 pct., mens Telekommunikation (TDC) og Forsyning steg med hhv. 2,97 pct. og 5,10 pct. Generelt var de mere cykliske sektorer hårdest ramt af den øgede usikkerhed. Der var relativt stille på regnskabsfronten, men bl.a. TDC var genstand for spekulationer om kinesiske aktørers interesse for netværket. Ledelsesskiftet i TDC har været ganske vellykket og har sikret kontinuiteten og den fortsatte troværdighed, hvilket ikke mindst har været vigtigt under kapitalfondenes afvikling af deres ejerskab. Også SAS har været eksponeret kraftigt i medierne med spekulationer om en mulig fusion med Finnair. Selv om den endeløse række af spare og effektiviseringsplaner har givet omkostningsreduktioner, som man ikke ville tro var muligt, er økonomien fortsat svag i SAS, og problemet er, at det også er tilfældet for Finnair. Så en fusion vil næppe blive aktuel uden en kapitaltilførsel. Regeringerne i Norge og Sverige synes rede til at reducere deres ejerandel, hvilket kan presse den danske regering. Det springende punkt er beskæftigelseseffekten, som også den finske regering bekymrer sig om for Finnairs vedkommende. Endelig har amerikanerne bidraget til et par markante sager, som der spekuleres i effekten af for flere danske virksomheder. Afsløringerne af den omfattende ITovervågning, som er sket via prominente virksomheder som Google, Facebook og Microsoft, kan vise sig at gavne flere danske ITvirksomheder. Men mest interessant er måske en ny Klimaplan for USA, hvor danske virksomheder som Novozymes, Vestas og Rockwool nævnes bland de, som kan får fordel heraf. På den hjemlige front har den danske finanssektor vanskeligt ved at finde fælles fodslag om regeringens forslag til skrappere kapitalkrav til finansielle institutioner med særlig stor samfundsmæssig betydning. Nordea går enegang, men har måske også en fordel i at være svensk bank, som kan funde sig ud af Sverige. Danske Bank har i forvejen sine slagsmål med Finanstilsynet om opgørelsen af sine kapitalkrav, så det skal måske ses lidt som en fejde mellem de to store banker på det danske marked. Vi har så småt taget hul på regnskabssæsonen for Q2, som vi generelt vurderer, vil ligge på linie med, hvad vi så for Q1. Hovedparten af virksomhederne klarer sig generelt ganske stærkt, ikke mindst hjulpet af de senere års gennemførte effektiviseringer, men der er en stigende tendens til, at fårene skilles fra bukkene. Der forventes imidlertid en stigende usikkerhed i ledelsernes udmeldinger om fremtiden, da det økonomiske klima vurderes som mindre forudsigeligt og mere usikkert. Der vil også være nogen forskel på, hvilke eksportmarkeder, de enkelte virksomheder er eksponeret mod. Endelig vil der være særligt fokus på de selskaber, som har skiftet ledelse, det seneste års tid. Men samlet set forventer vi pæne halvårsrapporter fra langt de fleste danske selskaber. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Flügger, Chr. Hansen Holding, Tryg og Nordea Bank Flügger forfølger en mindre aggressiv vækststrategi Flügger har haft større udfordringer end ventet i 2012/13 og ikke levet op til ledelsens oprindelige udmeldinger. Efter finanskrisen satsede ledelsen først på at udnytte situationen at erobre markedsandele, men har efterfølgende ændret fokus i strategien i retning af større omkostningsbevidsthed. Der er stadig et vækstpotentiale, men takten er langsommere. Alligevel fastholder vi vores anbefaling af Neutral vægt/hold i aktien, svarende til Kurspotentiale 3. Det lykkedes ikke i 2012/13 at nå den oprindelige udmelding om et EBITresultat mio. kr. EBIT blev realiseret med 68,2 mio. kr. mod 40,1 mio. kr. året forinden, hvilket dog lå inden for det nedjusterede interval fra halvårsrapporteringen på 6575 mio. kr. Koncernens samlede omsætning steg 6% til mio. kr. trods en svag udvikling på det danske marked, som faldt med 1% til 660 mio. kr. og for første gang blev overgået af Sverige, hvor omsætningen steg 7% til 697 mio. kr. Omsætningen på det norske marked, som knapt har været påvirket af finans og boligkrisen, steg hele 22% til 340 mio. kr. ved en kombination af akkvisitiv og organisk vækst. Der etableres i Polen et Shared Service Center, og det vurderes, at ca. 70 administrative jobs i Skandinavien bliver påvirket heraf over de kommende 2 år. Endvidere etableres der som supplement til den eksisterende produktion af vægbeklædning og designtapeter nu produktionslinier for bygningsmaling til det polske marked. Også det kinesiske marked fastholdes, om end det er beskedent for Flügger. Ledelsen forventer i 2013/14 en omsætningsvækst på ca. 3% og et EBITresultat omkring mio. kr. Finansnetto ventes på 0 og skat ca. 25%. Det er målet at løfte EBITmargin med 1 pct.point årligt til et mål på 81. Aktien handler på vore estimater for 2013/14 til P/E 13 og K/I 1,1, hvilket ikke er urimeligt og understøtter vores anbefaling. For at løfte aktien fra det aktuelle niveau skal der en vending i den generelle økonomi til, men med den ganske robuste forretningsmodel vil også yderligere omkostningsreduktioner kunne hjælpe. Hård start for Chr. Hansens nye CEO Chr. Hansen skuffede igen i Q3 en smule ift. forventningerne, og ledelsen nedjusterer udmeldingerne for hele 2012/13. Den ny CEO, Cees de Jong, har således fået en hård start, men han kan næppe tages til indtægt for den svage udvikling, snarere har den tidligere CEO, Lars Frederiksen, nok timet sin afgang godt. Også direktøren for Global Sles, Carsten Hellmann, har opsagt sin stilling, og alt i alt bekræfter udviklingen vores nedjusterede anbefaling af aktien til Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3), idet vi stadig finder forretningsmodellen interessant, men 5

7 at potentialet er afspejlet i værdiansættelsen. Omsætningen steg i årets første 3 kvartaler med 6% til EUR 545m, og EBIT udviste et fald på 1% til EUR 133m efter nedskrivninger på EUR 8m ifm kliniske studier inden for mavetarm systemet, som blev opgivet i Q2. EBITmargin faldt derved fra 26,2% til 24,4%, og ville uden nedskrivningen have vist 25,9%. Periodens nettoresultat er faldet fra EUR 92,0m til EUR 88,3m. Ledelsen venter nu en organisk omsætningsvækst inkl. effekten af karminprisen på 67% mod tidligere 78%, og EBIT ventes på ca. 27% mod tidligere over sidste års niveau på 27,2%. Q4 vil være negativt påvirket af bortfald af en sydamerikansk kunde i Natural Colors Division. Pengestrømme fra driften er forbedret fra 9,8% til EUR 98,6m, men investeringer er øget næsten tilsvarende. Ved et P/Eniveau på 25 og K/I på knap 5, handler Chr. Hansenaktien stadig langt fra billigt, og de relativt høje multipler stiller krav om, at man kommer tilbage på vækstsporet. Vores DCFvaluation understøtter dog den aktuelle værdiansættelse i niveauet 200 kr. pr. aktie. Kapitalapparatet håndteres løbende i aktionærernes interesse. Særligt trækker også aktionærstrukturen efter Novo A/S overtagelse af kapitalfondenes godt 25% ejerskab op i bedømmelsen. Spareprogram giver nu for alvor resultat for Tryg Tryg leverede et halvårsresultat over forventningene i kraft af omkostningsbesparelser og på trods af flere vejrskader og storskader. Den underliggende udvikling går nu konsekvent i den rigtige retning, og alt tyder på at Stine Bosseperiodens svingende resultater er fortid. Vi har derfor ingen reservationer ved vor fortsatte anbefaling af Overvægt/Køb (Kurspotentiale 2). Præmieindtægterne faldt 0,4% i DKK (2,6% i lokal valuta) pga Trygs fornyede fokus på lønsomhed, dvs regulering af præmierne for mindre rentable engagementer. Også en skærpet konkurrencesituation i Norge og det makroøkonomiske klima i Danmark presser toplinien. Erstatningsprocenten faldt 2 pct.point til 72,5 trods flere vejrskader i Norge og flere storskader i Erhverv og Industri. Skadeforløbet, dvs inkl genforsikring, var dog på linie med 1H Omkostningsprocenten blev forbedret fra 16,5 til 15,8, hvilket er så meget desto mere imponerende i lyset af den negative præmievækst. Combined ratio endte dermed på 93,4. Investeringsresultatet på 282 mio. kr. var som forventet og 16% over niveauet i fjor. Fremgangen i Sverige er fastholdt efter en længere periode med utilfredsstillende resultater. Der gives ingen konkret guidance for helåret, men kvartalsresultatet understøtter ambitionen om en combined ratio på 90 eller derunder fra og med Q3. Målt på nøgletal er Tryg lidt lavere vurderet en konkurrenten Topdanmark, hvilket giver et vist, omend begrænset, relativt potentiale. Kurstriggerne er fortsat fremgang i den underliggende forsikringsdrift, ikke mindst en positiv udvikling i combined ratio. Også et større opkøb i Sverige eller Finalnd til en fornuftig pris vil blive modtaget positivt, mens et dyrt eller strategisk uklart opkøb eventuelt kombineret med en efterfølgende emission vil have en negativ effekt. Endelig vil en større udenlandsk aktørs entré på det danske eller norske forsikringsmarked kunne forværre den nuværende markedssituation. 6

8 Nulvækst på Nordeas top og bundlinie Halvårsregnskabet viste små udsving både på top og bundlinie, hvilket er såvel godt som ondt. På den ene side er Nordeas vækstmuligheder begrænsede pga det svage konjunkturbillede, på den anden side er omkostninger og nedskrivninger under kontrol. Meddelelsen understøtter dermed vor fortsatte anbefaling af Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3). Driftsindtægterne beløb sig til EUR mio., på linie med 1H 2012, mens omkostningerne steg 1% til EUR mio., en stigning der dog kan tilskrives valutakurseffekt, da omkostningerne faktisk faldt målt i lokal valuta. Omkostningerne har reelt ligget på samme niveau i snart tre år. Nedskrivninger på udlån faldt 8% til EUR 384 mio. i kraft af lavere nedskrivninger indenfor begge problemområder, Danmark og shippingbranchen. Det ordinære resultat på EUR mio. svarede til resultatet for samme periode i fjor. Reduktionen af balancen fortsætter, bl a i kraft af et fald i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, og bidrager dermed til yderligere forbedring af kapitalprocenterne. Der er indgået aftale om salg af aktiviteterne i Polen, hvilket vil have en begrænset resultateffekt. Halvårsmeddelelsen indeholder sædvanen tro ingen konkret guidance for helårsresultatet. Sammenlignet med større danske banker handles aktien til dyrere nøgletal, hvilket er berettiget pga den relativt lavere afhænighed af de svage danske konjunkturer og den historiske stabilitet i indtjeningen. Ved et udbytte på EUR 0,34 per aktie er Nordea en af de få danske aktier, der giver et konkurrencedygtigt direkte afkast. Risikoen er en dyb og forlænget recession i de nordiske lande. Finansiel uro i eurozonen vil have en afledt effekt, omend Nordea har sikret sig langsigtet funding udover det aktuelle behov. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 2,05% 3 år 79,95% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 0,5% 23,1% 11/2005 Brødrene Hartmann % 0,4% 46,3% 10/2011 Carlsberg % 6,4% 50,8% 06/2009 Coloplast % 2, 152, 09/2010 G4S % 6, 17,7% 12/2008 Novo Nordisk % 3,4% 290,5% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,3% 39,8% 04/2011 Rockwool International % 2,1% 102,2% 07/2005 Topdanmark % 0,5% 123,9% 05/2010 UP % 0, 377,8% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Modelporteføljen for den Konservative Investor fik i juni et negativt afkast på 2,05 pct., hvilket dog var nådigt sluppet i lyset af sammenligningsindekset, OMXC GI (totalmarkedet inkl. reinvesterede udbytter), som faldt 3,98 pct. Siden årsskiftet ligger modelporteføljen 2,23 pct. point foran markedet, og på 3 års sigt har afkastet været 79,95 pct. mod markedets 30,26 pct., hvilket er meget tilfredsstillende. Eneste positive afkast i juni kom fra Rockwool, som er en af vore kerneinvesteringer, ligesom United Plantations med 0 pct. i juni trak godt op i det faldende marked. Carlsberg og G4S leverede de største negative bidrag med fald på hhv. 6,4 og 6,0 pct. Også Ringkjøbing Landbobank og Novo Nordisk trak ned med fald på hhv. 4,3 pct. og 3,4 pct. Men af de nævnte er det kun G4S, vi har overvejelser om i relation til usikkerhed ifm. ledelsesændringerne, mens vi for Novo Nordisks vedkommende fortsat overvejer, om den forholdsvis store vægt i porteføljen bør nedbringes, herunder en fornuftig timing af dette. Vi fastholder dog porteføljens sammensætning. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /062013) Portefølje 79,95% OMXC 30,26% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 23,0 3 år 15,91% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello ,2% 61,1% 11/2006 Ambu % 0,8% 155,3% 12/2008 Arkil Holding % 1,3% 20, 04/2009 Auriga % 5,3% 72,9% 03/2008 BoConcept % 6,2% 27,8% 03/2012 FLSmidth & Co % 9,7% 208,1% 12/2004 G.N. Store Nord % 1,8% 6,4% 05/2013 Novozymes % 7,8% 262,4% 02/2005 SimCorp % 3,7% 244,3% 07/2005 SP Group % 6,7% 75,2% 12/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Vores modelportefølje for den mere Risikovillige investor måtte i juni realisere et lidt svagere afkast end sammenligningsindekset, OMXC GI, nemlig 4,94 pct. mod 3,98 pct. Stadig er modelporteføljens afkast siden Nytår stærtkt, nemlig på 12,87 pct., hvilket er meget tilfredsstillende ift. sammenligningsindeksets 6,92 pct. og særligt ift. de seneste års skuffende afkast for porteføljen. På 1 års sigt har den dog overteget markedsafkastet med 4,58 pct., men på 3 år ligger den 14,35 pct. under OMXC GI, hvilket er utilfredsstillende. FLS har været hårdt ramt, og pga. den tunge vægt i porteføljen har det kostet dyrt den seneste måned, hvor aktien har leveret 9,7 pct., Også Novozymes, BoConcept, Group og Auriga har trukket ned med afkast på hhv. 7,8 pct., 6,2 pct., 6,7 pct. og 5,3 pct. Vi er dog ikke så bekymrede for nogen af porteføljens aktier og vælger at fastholde sammensætningen, uanset at FLSaktien udgør en overvejelse mht. sin relativt tunge vægt. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /062013) Portefølje 15,91% OMXC 30,26% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 11,81% Afkast 3 år 56,51% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 0,5% 2,4% 07/2004 Arkil Holding % 1,3% 19,4% 04/2009 Brødrene Hartmann % 0,4% 46,4% 10/2011 Carlsberg % 6,4% 20, 03/2010 Coloplast % 2, 152,2% 09/2010 FLSmidth & Co % 9,7% 210,1% 12/2004 G4S % 6, 13, 03/2010 Novo Nordisk % 3,4% 539,6% 07/2004 Novozymes % 7,8% 252,1% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,3% 39,8% 04/2011 Rockwool International % 2,1% 18,9% 03/2007 SimCorp ,7% 256,7% 07/2005 Topdanmark % 0,5% 124, 05/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Vores såkaldt Indeksbaserede modelportefølje leverede i juni måned et negativt afkast på 3,27 pct., og siden årsskiftet har porteføljen derved leveret 5,41 pct. over for sammenligningsindeksets 6,52 pct. På 1 hhv. 3 års sigt har modelporteføljen leveret 15,93 pct. og 62,28 pct., hvilket skal sammenholdes med OMXC GI s afkast på hv. 18,42 pct. og 30,26 pct. Bortset fra Rockwool International, som i juni leverede et afkast på 2,1 pct. FLS er faldet 9,7 pct., Novozymes 7,8 pct., Carlsberg 6,4 pct. og G4S 6,0 pct.. Stabiliserende for det samlede afkast har derimod været Brødrene Hartmann (0,4 pct.) samt A.P. Møller Mærsk og Topdanmark (begge 0,5 pct.). Vi vil stadig overveje at reducere den tunge vægt i Novo Nordisk, hvorfor vi i forbindelse med halvårsrapporten vil tage stilling til timingen heraf. Ud over dette har vi ingen aktuelle overvejelser om omlægninger i porteføljen DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /062013) , Portefølje 56,51% OMXC 35,66% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 52,0 7,1% 17,3% 11/2011 BoConcept Holding 91,0 6,2% 3,7% 06/2009 Danionics 0,8 0, 56,4% 07/2004 DLH 3,3 5,1% 59,4% 09/2009 Intermail 12,6 0, 47,4% 06/2009 Netop Solutions 9,8 8,3% 26,6% 06/2009 Neurosearch 4,4 5,5% 78,9% 10/2009 Pandora 194,2 2,9% 255,5% 11/2011 Sanistål 57,5 5, 36,4% 06/2009 Sjælsø Gruppen 2,1 12,9% 44,9% 09/2009 Vestas 84,9 0, 2,8% 11/2011 High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/ug e Afkast seneste måned (%) Møns Bank 11,93 2,46% Vestfyns Bank 5,76 2,08% Veloxis Pharmaceuticals 3,25 12,7 Salling Bank 3,13 7,02% NTR Holding 2,74 13,95% MolsLinien 2,73 11,08% Genmab 2,56 11,68% Gyldendal 2,14 0,17% Trifork 2,00 3,08% Nordjyske Bank 1,95 5,79% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 3. Juni SimCorp ændrer aktiestørrelse og ISIN med virkning fra den 3. juni. Den nye ISIN er DK og ændringen af aktiestørrelsen betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 10. Juni Royal Unibrew nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 10. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 11. Juni Rella Holding nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 11. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12. Juni Topdanmark nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 12. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 20. Juni Nordjyske Bank nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 20. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 21. Juni Aktieselskabet af 23. april 2013 ændrede navn til Strategic Investments fra den 21 juni og ændrede i samme omgang også short name til STRINV. 24. Juni Strategic Investments nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 24. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital ved nedsættelse af aktiestørrelsen fra 1 kr. til 0,5 kr., hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 0,5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 24. Juni Jeudan forhøjer selskabets aktiekapital med virkning fra den 24. juni. Koncernen forhøjer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 100 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 28. Juni Matas blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen den 28. juni. Der blev udbudt aktier à 2,5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juli 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 4/ C.ALKB ALM. BRAND 3/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 4/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 5/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 1/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 1/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 3/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ D.DANM DELTAQ 12/ D.DELT DFDS 7/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 7/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 6/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 11/ D.EURO EXIQON 12/ D.EXIQ EXPEDIT B 5/ D.EXPE FIRSTFARMS 7/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 3/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 11/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 7/ D.GLUN GN STORE NORD 7/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 4/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 1/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 4/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA

15 BRD. KLEE 9/ D.KLEE KLIMAINVEST 11/ D.KLIM KREDITBANKEN 12/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 1/ D.LALE H. LUNDBECK 7/ A.LUND LUXOR B 5/ D.LUXO LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 10/ C.LÅNS MIGATRONIC B 12/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NETOP SOLUTIONS 8/ D.NETO NEUROSEARCH 8/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 8/ D.NEWC NKT HOLDING 1/ A.NKTH NORDEA BANK 9/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 7/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 5/ D.NORF NORTH MEDIA 12/ D.NORT NOVO NORDISK B 6/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 7/ C.NØRR PANDORA 12/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 6/ D.PARK PRIME OFFICE 4/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RECAP 4040D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 3/ C.RINL ROBLON B 5/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 11/ B.ROCK ROVSING 5/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 3/ D.ROYA RTX 9/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 7/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 4/ D.SIFB SIMCORP 7/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 11/ C.SJÆL SKJERN BANK 6/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 12/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SMARTGUY GROUP 6/ D.SMAR SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN FAABORG 11/ C.FÅBO SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 7/ C.SPNO SPEAS 5/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 7/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS TDC 4/ A.TELE TIVOLI 1/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 6/ C.TKDE TOPDANMARK 1/ A.TOPD TOPOTARGET 6/ D.TOPO TOPSIL B 1/ D.TOPS TORM 4/ D.TORM TOTALBANKEN 12/ D.TOTA TRIFORK 5/ D.TRIF TRYG 3/ A.TRYG TØNDER BANK 7/ D.TØND U.I.E. 6/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 4/ C.UPBE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 11/ D.VESF VESTJYSK BANK 4/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 1/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 4/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 6/ D.VIPR VORDINGBORG BANK 6/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD ZEALAND PHARMA 12/ C.ZEAL ÖSSUR 4/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 1/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 3/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 9/ D.ÅREL AAB 10/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA BLUE VISION STK 100 DAGSKURS 18,90 DATO D.BLUE DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg P/CE 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M YIELD ROE 28,9 K/I 0,39 BETA (3år) 0, GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 69,76 % 12 MDR 82,71 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 71,06 % 12 MDR 83,26 % GRUPPENS P/E 17,45 GRUPPENS K/I 2,06 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 70,99 % 12 MDR 85,22 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008 e 2014e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,33 21,50 70,81 70, ,37 67,67 9,20 8, ,83 10,67 1,09 1, ,22 15,69 37,99 37, ,34 7,22 20,93 20,93 C DKK Aktier Vilhelm Boas Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret ejendomsselskab med en ejendomsportefølje bestående af udlejningsejendomme og udviklingsprojekter. Selskabet blev etableret i september 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision A/S som et investeringsselskab, der udelukkende investerede i værdipapirer. I november 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision A/S med et nyt strategisk fokus på investerings og udviklingsejendomme. Blue Vision investerer i ejendomme med et geografisk fokusområde i København, Nordsjælland og Sydsverige. Strategien er at skabe merværdi gennem professionel og kvalitetsorienteret driftsledelse samt innovativ og målrettet forretningsudvikling. Selskabet engagerer sig udelukkende i kvalitative investeringsobjekter med en eksklusiv profil og et udviklingspotentiale, der harmonerer med selskabets kompetencer. Gnst. antal medarbejdere i 2012 er 2, hvilket er det samme som i 2011 Frederik Steen Westenholz, Henrik Faber Andersen, Vilhelm Boas Kiwi Deposit Holdings 44,91%, ALMC hf. 16,78%, Intrinsic Property Holding 16,34% FONDSKODE RIC BLVIS.CO 13,86 13, Marts 2011: aktier Nom kr. Som følge af Generalforsamling: konvertering af konvertible gældsbreve. konverteringskurs Regnskabsmeddelelse: 159,94 kr Halvårsmeddelelse: I årets første kvartal steg omsætningen til 3,2 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. samme periode forrige år, mens resultatet faldt fra 2,9 mio. kr. til 4,3 mio. kr. i første kvartal Ultimo første kvartal 2013 havde koncernen en egenka pital på 32 mio. kr. mens de for et år siden, den 31. marts 2012 havde en egenkapital på 76,7 mio. kr. For 2013 forventer koncernen fortsat et samlet resultat før finansiering og værdireguleringer fra alle bestående aktiviteter i størrelsesordenen 0 kr. eksklusive resultatet af forventet salg af aktiver i året. Ultimo 2012 udgjorde soliditetsgraden udgjorde 7%. Blue Vision opnåede i 2012 nettorenteindtægter på 6,7 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i De store finansielle omkostninger for 2012 bidrager til et resultat før skat på 29,6 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. i Koncernens finansielle omkostninger i 2012 på 24,8 mio. kr. kan primært henføres til lånefinansieringen i Blue Vision A/S, renter af finansieringen af Strandpromenaden samt renter til kreditinstitutter på prioritetsgæld i koncernens investeringsejendomme. Blue Vision realiserede et nettoresultat på 43 mio. kr. mod 17 mio. kr. i Årets resultat er negativt påvirket af dagsværdiregulering af investeringsejendomme med 4,7 mio. kr., dagsværdiregulering af finansielle gældsforpligtelser med 1,8 mio. kr. samt dagsværdiregulering af renteswaps med 1,8 mio. kr. Årets resultat er endvidere negativt påvirket af regulering af udskudt skat med 13,7 mio. kr. Når der korrigeres for dagsværdiregulering af renteswaps og investeringsejendomme udgjorde resultatet 12,3 mio. kr. i 2011.

17 DAA COMENDO STK 1 DAGSKURS 1,22 DATO D.COM DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012 Neg 2013e 119,4 2014e 38,9 P/CE ,8 2013e 13,7 2014e 7,3 PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA ,0 2013e 11,8 2014e 7,1 YIELD ROE 0,7 K/I 0,89 BETA (3år) 0, GRUPPE: HARDWARE OG REL. UDSTYR AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 6,15 % 12 MDR 24,70 % GRUPPENS STYRKE 18 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 3,41 % 12 MDR 15,11 % GRUPPENS P/E 44,02 GRUPPENS K/I 1,00 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,97 % 12 MDR 6,60 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER 2008/ / e e ,55 9,55 1,35 4,95 32,78 57,90 58,75 75,31 0,09 0,21 0,03 0,08 0,68 0,18 0, ,30 61,57 3,46 C 0,06 0, DKK Aktier Marts nye aktier til 1,32 kr. pr. stk. Comendo startede sine aktiviteter i 2002 med Martin Sundahl som grundlægger. Selskabet leverer Managed ITtjenester til offentlige og private virksomheder samt organisationer i udvalgte geografiske områder. Selskabets produkter har til hensigt at beskytte kunderne mod de farer, der kan være ved den daglige brug af Internettet. I 2003 lancerede selskabet tre produkter; pcfence, der beskytter klienter mod virus, spamfence, der fungerer som spamfilter, og personalfence, der er en personlig firewall. I 2004 fik Comendo TDC som kunde, og det samme år opkøbte de Virus112. I 2005 opnåede selskabet at blive optaget i OECD s Antispam Taskforce, som den eneste ikkeofficielle repræsentant for Skandinavien. Selskabet har i 2012 frasolgt en række datterselskaber og har nu fokus på 2 forretningssegmenter, Security og Hosting. Inden for Security segmentet har koncernen følgende datterselskaber: Comendo Security (DK), Comendo Norge (NO) og Comendo FZ LLC (Dubai). Inden for Hosting segmenter har koncernen datterselskaberne: Comendo Hosting (DK) og Comendo Remote Backup (DK). Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte i 2012: 66 (i 2011: 77). Gert Rieder, Christian Laustrup (fratræder ved ugangen af november måned 2013) Michael Dickerson, Troels Tuxen, Torben Aagaard, Jesper Aagaard Como Group ApS 21,15%, Futurevest 13,8, RBC Dexia Investor Service 11,3, Synerco ApS 10,6, OR Invest 10,19%, CMNetworks Aps 9,8, Egne aktier FONDSKODE RIC COM.CO 0,01 0,03 0,09 0,17 Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Efter frasalget af flere datterselskaber i 2012 er Comendos omsætningsgrundlag markant lavere, hvorfor salget efter 1. kvartal 2013 androg 12,9 mio. kr. EBITDA beløb sig til 1 mio. kr. og periodens resultat endte på 2,2 mio. kr. Ledelsen forventer fortsat at koncernen opnår et forbedret EBITDA på 3 mio. kr. i Det forløbne år har været særdeles interessant for Comendo, der har oplevet en række markante ændringer i koncernen. I marts 2012 blev der ansat en ny direktør, Gert Rieder, og Comendo begyndte herefter at afvikle store dele af koncernen. Selskabet solgte aktierne i Comendo Network og Comendo Telecom. Ydermere lykkedes det ledelsen efter lange forhandlinger at få afviklet selskabets amerikanske aktiviteter. Denne strømlining af koncernen har til formål at sikre et mere fokuseret Comendo, der nu har flere ressourcer til at fremme udviklingen og markedspositionen inden for selska bets Security segment bød på en omsætning, der androg 50 mio. kr., kun marginalt højere end Efter afviklingen af datterselskaberne er medarbejderstaben blevet reduceret fra 77 i 2011 til 66 i Et fald i personaleomkostningerne på 4,5% til 26,9 mio. kr. medførte en markant forbedret EBITDA, der beløb sig til 1,9 mio. kr. På trods af at afskrivningerne faldt med knap 0,9 mio. kr., endte EBIT negativt på 2,7 mio. kr. efter særlige poster. Efter skat endte årets resultat således på 3,3 mio. kr. Som følge af et betydeligt tab i forbindelse med salg af aktiviteter blev resultatet til aktionærerne dog reduceret til 26 mio. kr. Frasalget medførte yderligere at Comendos balance gik fra 138 til 94 mio. kr.

18 DAA DFDS STK 100 DAGSKURS 363,50 DATO C.DFDS DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 1 P/E ,9 2013e 14,7 2014e 12,4 P/CE ,9 2013e 5,2 2014e 4,8 PEG 2012 N/M 2013e 0,1 2014e 0,5 EV/EBITDA ,8 2013e 6,2 2014e 5,7 YIELD 3,85 ROE 5,3 K/I 0,77 BETA (3år) 0, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 9,00 % 12 MDR 33,70 % GRUPPENS STYRKE 5 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 2,20 % 12 MDR 24,43 % GRUPPENS P/E 12,31 GRUPPENS K/I 1,06 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 4,57 % 12 MDR 14,30 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,09 39,65 27,12 84, ,43 39,16 9,43 79, ,00 8,36 45,77 35,47 96, ,00 9,67 55,04 43,10 88, ,00 3,93 56,22 18,30 61,24 C DKK Aktier Niels Smedegaard DFDS er efter overtagelsen af Norfolkline, med virkning fra den 12. juli 2010, inddelt i to rapporteringsområder: Shipping Division og Logistics Division. 8 af omsætningen kommer fra fragt og 2 fra passagerer. Shipping Division består af forretningsområderne North Sea, Baltic Sea, Channel, France & Mediterranean og Passenger, og står for koncernens søværts transport af gods og passagerer. Divisionen opererer et stort antal lastog containerskibe på Nordsøen og i den sydlige del af Baltikum, og på flere mindre europæiske ruter, samt passagerskibene. Det største enkeltområdet er fragtruterne på Nordsøen, dernæst følger passageraktiviteterne. Logistics Division består af forretningsområderne Nordic Transport, Continental Transport, European Contract, Intermodal og Nordic Contract. Divisionen udfører transporter mellem Norden, kontinentet, UK, Irland og Spanien, distribution og tredjepartslogistik, transport af containere og papir fra Norge til Nord og Sydeuropa, jernbanetransport og varehusaktiviteter. Selskabet har egne havneterminaler i Nordeuropa og er respresentert i 20 lande. Ultimo havde selskabet 51 fragt og passagerskibe. Gennemsnitligt antal ansatte i 2012: (2011: 5.096) Bent Østergaard, Vagn Sørensen, Claus Hemmingsen, Lene Skole, Ingar Skaug, Jill Lauritzen Melby, 3 mv. repr. Lauritzen Fonden 36,3, A.P. Møller Mærsk 31,3, Egne aktier 2,4 FONDSKODE RIC DFDS.CO Juli 2010: nom kr. aktier a 100 kr. ved rettet emission (tegnet 372,92 kr. per aktie) og fortegningsemission (tegnet til 208 kr. per aktie), med et samlet provenu på ca. 1,6 24,70 29,28 67,68 76,40 Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Årets første tre måneder er lavsæson for DFDS og kvartalsregnskabet viste ikke overraskende et underskud, som dog var større end ventet pga øget priskonkurrence. Ledelsen regner med at kunne kompensere for presset på toplinien ved at reducere omkostninger og arbejdskapital og fastholder derfor sine forventninger til helåret. Både kvartalets omsætning på mio. kr. og resultatet før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) på 100 mio. kr. var under markedets forventninger på hhv 108 mio. kr., da den økonomiske lavkonjunktur på gruppens markeder i Nord og Vesteuropa har ansporet markedsdeltagerne til at sænke priserne for at øge kapacitetsudnyttelsen. Den gode nyhed er at der ikke er tilført yderligere kapacitet på DFDS' ruter. Fordelt på divisioner steg Shippings omsætning med 8% som følge af åbningen af en ny rute på Kanalen i Q1 2012, mens Logistics' omsætning faldt 8% pga tab af kunder i papirindustrien. Efter afskrivninger på 173 mio. kr. og et finansnetto på minus 44 mio. kr. blev periodens resultat minus 118 mio.kr. før skat. Forventningerne til helåret, der blev opjusteret i marts i forbindelse med en udvidelse af aftalen med NTEX AB om transport af trailere mellem Göteborg og Immingham, er uændrede, dvs en omsætningsstigning på 5% og EBITDA i intervallet mio. kr. Udviklingen i omsætning og resultat er tæt forbundet med den generelle økonomiske udvikling på i Nord og Vesteuropa, hvor et opsving ikke ligger lige om hjørnet. På kort sigt kan et muligt køb af Scandlines være en kurstrigger.

19 DAA DKTI STK 10 DAGSKURS 24,80 DATO D.DKTI DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg P/CE 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M YIELD ROE K/I 618,14 BETA (3år) 0, GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 59,67 % 12 MDR 65,56 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 61,41 % 12 MDR 66,65 % GRUPPENS P/E 17,45 GRUPPENS K/I 2,06 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 61,31 % 12 MDR 70,55 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008 e 2014e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 21,56 2,77 4,12 9,93 90,02 99,03 98,77 99,26 98,62 10,32 18,96 2,14 3,06 5,12 14,77 1,25 0,63 C 21,03 3,38 2,41 9,87 15,41 3,13 3, DKK Aktier Juni 2007:Nom kr. aktier 100 kr. til kurs 103,75i Generalforsamling: forbindelse med børsnotering Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Den 22. december 2011 indgik selskabet en betinget aftale med DanDrit Biotech A/S om fusion med DKTI A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen gennemføres vil de nuværende aktionærer i DKTI A/S have ca. 9% af aktierne i det fusionerede selskab, mens aktionærerne i DanDrit Biotech A/S vil modtage ca. 91% af aktierne, medmindre forudsætningerne ændres. DanDrit Biotech blev grundlagt af professoren, Jesper Zeuthen fra Kræftens Bekæmpelse. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som fokuserer på forskning og udvikling til behandling og kontrol for Kræft. Selskabets primære mål er at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde et fase IIbforsøg med sit produkt MelCancerVac(r). Eric Leire Jacob Rosenberg, Eric Jean Marie Leire, Tongtis Tongyai Egne aktier 61,24%, Stafir 12,2 FONDSKODE RIC DKTI.CO DKTI kan efter 1. kvartal konstatere et brutto investeringsresultat på kr., og et resultat for perioden på 229 t.kr. Ledelsen forventer i 2013 et negativt resultat i niveauet 1 mio. kr. Med undtagelse af 2010 har DKTI altid leve ret negative resultater, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. I 2012 var investeringsresultatet 8,6 mio. kr. Samtidig har koncernen oplevet signifikante finansielle omkostninger på hele 4,9 mio. kr., hvorfor brutto investeringsre sultatet ender på 13 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. sidste år. Administrationsomkostningerne voksede eksplosivt til 3,7 mio. kr. og DKTI kunne således realisere et resultat på 16,7 mio. kr. for året Selskabets likvide beholdninger er i årets løb faldet fra 17,8 mio. kr. til 0,2 mio. kr. og balancen andrager nu kun 0,3 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør beskedne 32 t.kr. DKTI har desperat brug for kapital og aktivitet for at undgå insolvens. Kapitalen skal komme fra salget af egne aktier, hvoraf egenbeholdningen udgør majoriteten af aktiekapitalen. Aktiviteten skal komme i form af sammenlægningen med DanDrit Biotech. Dette var planlagt i løbet af 2012, men trak ud og forventes gennemført i løbet af 2013 i stedet. DKTI har i årets løb ydet finansiel støtte til DanDrit Biotech, der udvikler MCV, et produkt der skal benyttes til behandling af fremskreden colorektal cancer. Den nye selskabskonstruktion med DanDrit Biotech som datterselskab til DKTI forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2013, og i den forbindelse vil DKTI, fremkomme med nye resultatforventninger samt en opdatering på selskabets styrkelse af kapital og likviditet.

20 DAA DSV STK 1 DAGSKURS 148,40 DATO A.DSVB DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,6 2013e 15,4 2014e 15,0 P/CE ,2 2013e 11,8 2014e 11,4 PEG 2012 N/M 2013e 0,7 2014e 5,7 EV/EBITDA ,8 2013e 10,4 2014e 10,2 YIELD 0,84 ROE 28,5 K/I 3,32 BETA (3år) 1, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,00 % 12 MDR 25,36 % GRUPPENS STYRKE 5 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,02 % 12 MDR 16,67 % GRUPPENS P/E 12,31 GRUPPENS K/I 1,06 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 7,45 % 12 MDR 7,17 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008 e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER , ,00 33,78 3,97 19,65 24,35 26,86 16,05 24,80 28,53 23,22 23,46 6,12 0,91 5,66 7,04 7,57 9,64 9,89 C 8,77 3,64 8,74 9,49 9,78 11,94 13, DKK B Aktier Maj 2009: Nom kr. aktier af nom. 1 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 57 kr. pr. aktie i en rettet emisison, anvendt til tilbagebeta Regnskabsmeddelelse: ling af rentebærende gæld Halvårsmeddelelse: Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund DSV A/S blev stiftet i 1976 af 10 vognmænd for at kunne løse større transportopgaver og opnå en mere rationel drift. I 1989 udvidedes aktiviteterne med international transport. I 1997 overtog selskabet SamsonTransport og i 2001 DFDS DanTransport. DSV udvidede med sidstnævnte køb aktiviteterne til også at omfatte luft og søfragt, samt logistik. Med virkning fra den 1. april 2006 overtog DSV den hollandske transport og logistikkoncern Frans Maas, og med virkning fra den 1. oktober 2008 belgiske ABX LOGISTICS Group. DSV er verdens sjette største transport og logistikkoncern målt efter omsætning (2011). Selskabet er ræpresenteret i over 70 lande over hele verden. Road Division (oms. 2012: mio. kr.) er Europas tredje største landevejstransportør, med tilstedeværelse i 32 europæiske lande. Air & Sea Division ( mio. kr.) har aktiviteter inden for luft og søtransport, og selskaber eller samarbejdspartnere i 60 lande, med hovedvægt på Asien, Nord og SørAmerika. Solutions Division (5.181 mio. kr.) mangedoblede størrelsen efter opkøbet af Frans Maas, og tilbyder komplette logistik og brancheløsninger i primært Europa. Antal medarbejdere ultimo året: (2011: ) Kurt K. Larsen, Erik B. Petersen, Kaj Christiansen, Anette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg Egne aktier 1,83%, Lone Pine Capital LLC FONDSKODE RIC DSV.CO Den svage økonomiske vækst i Europa sætter sig ikke overraskende spor i Q1 tallene, der viser stagnerende omsætning og faldende marginer. DSV hævder dog at vinde markedsandele. På kort sigt kan resultatforbedringer tere et fald på 3,3%. På EBITniveau viste alle tre divisioner dog tilbagegang. kun komme fra øget efektivisering og ekspansion udenfor Europa. Omsæt ningen beløb sig i Q1 til mio. kr. svarende til et mindre fald på 0,2% efter regulering for akkvisitioner. Primært pga tiltagende priskonkurrence, især i Road Division, faldt EBIT 8% til 509 mio.kr., klart under konsensustallet på 548 mio. kr. EBITmarginen faldt dermed fra 5,1% til 4,6%. Også resultatet på 438 mio. kr. før skat var markant lavere end markedets forventning på 506 mio.kr. Det frie cash flow beløb sig til 232 mio.kr., 51 mio. kr. lavere end Q1 i fjor. Divisionerne Air & Sea og Solutions klarede sig bedst med en organisk omsætningsvækst over 4%, mens den største division, Road, måtte no Ikke desto mindre fastholder ledelsen forventningerne til helåret dvs EBIT i niveauet mio. kr. og et frit cash flow på ca mio. kr. Potentialet ligger i etablering og ekspansion på markeder udenfor Europa, dvs LatinAmerika, Afrika og Asien, hvor DSV har været svagt repræsenteret. Koncernen har siden 2009 lagt mange ressourcer i en effektivisering af driften, blandt andet blev der udgiftsført 258 mio. kr. til formålet i 2012, men risikoen er at potentialet for fortsatte effektivitetsforbedringer efterhånden er begrænset. Et nyt tilbagekøbsprogram på 400 mio.kr. holder i et vist omfang bund under kursen. 3

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere