INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje bedst i juni men Risikovillig portefølje stadig langt foran siden årsskiftet Analyser: Blue Vision Comendo DFDS DKTI DSV FirstFarms GN Store Nord Brdr. Hartmann H+H International Københavns Lufthavne H. Lundbeck Nordicom Nørresundby Bank Rella Holding SAS SimCorp Spar Nord Svendborg Sparekasse Tønder Bank William Demant Holding

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.7 JULI 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Juni måned var hård ved aktiekurserne, såvel de danske som på de store internationale markeder. Det danske C20indeks faldt 4,36 pct., og MSCI World (All Countries i lokal valuta) faldt 2,91 pct., idet USA klarede sig relativt bedst med et fald på kun 1,50 pct. for S&P500, mens det amerikanske teknologiindeks Nasdaq Composite faldt 1,52 pct. AC MSCI Europe faldt hele 5,23 pct., mens AC MSCI Asia nøjedes med et fald på 2,79 pct., hjulpet af de japanske aktier, der som eneste marked i henhold til MSCI kom svagt i positivt gennem måneden med en stigning på 0,01 pct. i lokal valuta... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Flügger, Chr. Hansen Holding, Tryg og Nordea Bank... side 5 Konservativ modelportefølje bedst i juni men Risikovillig stadig langt foran siden årsskiftet Et samlet fald i totalindekset inkl. udbytter, OMXC GI, på 3,98 pct. i juni kunne ikke undgå at smitte af på vore tre modelporteføljer, hvor alene modelporteføljen for den Risikovillige investor klarede sig bedre end markedet, men dog stadig med et negativt afkast på 2,05 pct. Modelporteføljen for den Risikovillige investor oplevede størst nedgang i juni med 4,94 pct., men har alligevel siden Nytår klaret sig langt bedst med et afkast på 12,87 pct. over for benchmark s 6,92 pct.....side 8 ANALYSER Blue Vision 4020.D.BLUE H. Lundbeck 3520A.LUND Comendo 4510D.COME Nordicom 4040D.NORI DFDS 2030C.DFDS Nørresundby Bank 4010C.NØRR DKTI 4020D.DKTI Rella Holding 2540C.RELL DSV 2030A.DSVB SAS 2030C.SASA FirstFarms 3020D.FIFA SimCorp 4510C.SIMC GN Store Nord 3510A.GNST Spar Nord 4010C.SPNO Brdr. Hartmann 1510D.HART Svendborg Sparekasse 4010D.SVSP H+H International 1510D.HENB Tønder Bank 4010D.TØND Københavns Lufthavne 2030B.KØLU William Demant Holding 3510A.WILD

4 MARKEDSKOMMENTAR Q2 AFSLUTTET MED STØRRE USIKKERHED OVEN PÅ DEN STÆRKE START PÅ ÅRET Juni måned var hård ved aktiekurserne, såvel de danske som på de store internationale markeder. Det danske C20indeks faldt 4,36 pct., og MSCI World (All Countries i lokal valuta) faldt 2,91 pct., idet USA klarede sig relativt bedst med et fald på kun 1,50 pct. for S&P500, mens det amerikanske teknologiindeks Nasdaq Composite faldt 1,52 pct. AC MSCI Europe faldt hele 5,23 pct., mens AC MSCI Asia nøjedes med et fald på 2,79 pct., hjulpet af de japanske aktier, der som eneste marked i henhold til MSCI kom svagt i positivt gennem måneden med en stigning på 0,01 pct. i lokal valuta Aktiemarkederne var i juni ramt af den øgede usikkerhed, som især udfordringerne for de kinesiske banker skabte samt frygten for en generel afmatning i væksten i den kinesiske økonomi. Kinas betydning for den globale økonomi, som er tiltaget de seneste år, har øget resten af verdens afhængighed af udviklingen i landet, hvilket i den aktuelle situation fremgår med al tydelighed. Samlet set blev årets 2. kvartal afsluttet noget ringere end den overraskende stærke start på året. AC MSCI World Index steg blot 0,23 pct. i 2. kvartal, hvor det var oppe med knap 8 pct. i 1. kvartal, og i Europa faldt det samlede MSCIindeks med 2,28 pct. i kvartalet, idet kun Holland var i et lille plus, mens Grækenland, Irland og Portugal ifølge MSCI faldt med hhv. 13,88 pct., 4,91 pct. og 4,80 pct. Japanske aktier leverede i 2. kvartal samlet 9,21 pct. og er dermed siden årsskiftet steget hele 31,18 pct., men tempoet er taget af, og faktisk var Nikkei225indekset negativt med 0,69 pct. i juni og 0,95 pct. i maj. Kinesiske HangSeng er i 2. kvartal faldet 7,86 pct. og har siden årsskiftet mistet 8,73 pct. af sin værdi. De amerikanske S&P500 og Nasdaq steg derimod i 2. kvartal hhv. 4,51 pct. og 2,78 pct., og ligger herefter hhv. 14,96 pct. og 12,63 pct. oppe siden Nytår. Det er således en meget uens udvikling man har oplevet på de globale aktiemarkeder i år, og den generelt positive tendens fra 1. kvartal er afløst af større usikkerhed og usikkerhed. Ud over udviklingen i Kina, er det også den stigende bevidsthed om, at de massive Quantitative Easings, som holder renterne nede og aktiekurserne oppe, nødvendigvis vil høre op. Den amerikanske centralbankchefs udmeldinger indikerer, at FED s nettoopkøb af obligationer, som pt. ligger i et niveau på USD 85 mia. om måneden, vil blive fortsat frem til efteråret 2014, men spørgsmålet er i hvilket niveau, og om det vi ser aktuelt er centralbankernes test af, hvor holdbare markederne er ved reducerede QE s. Der er stadig stor tvivl om styrken af vendingen i den globale økonomiske vækst, hvor USA fortsat er længst fremme, mens Europa kæmper med gældsproblemerne især i Sydeuropa og i banksektoren, hvilket aflejrer sig i realøkonomien. Den amerikanske økonomi er forholdsvis lukket, og europæerne får derfor ikke så meget positiv effekt af, at amerikanerne igen er ved at rejse sig, ligesom svækkelsen af Kina som lokomotiv for den globale vækst både rammer direkte og indirekte pga. Kinas store betydning for udviklingslandene, idet efterspørgslen efter primære råvarer og priserne herpå er svækket. 3

5 Det er nok en udvikling, som har kunnet forudses, men det kan vise sig at blive af mere langvarig karakter og vanskeliggør en normalisering af den meget ekspansive pengepolitik, som har stabiliseret de globale økonomier siden finanskrisen. Forhåbningen er, at USA fortsætter sin positive udvikling, at Kina undgår en hård landing, og at Europa får styr på gældsproblemerne, så man kan få arbejdsløsheden bragt ned i de hårdest ramte lande. På det danske marked bød juni på et relativt stort fald for C20indekset på hele 4,38 pct., mens de mellemstore og mindre aktier samlet kun faldt 2,98 pct. På sektorniveau var det især Finans, som trak ned med et fald på hele 8,94 pct., mens Telekommunikation (TDC) og Forsyning steg med hhv. 2,97 pct. og 5,10 pct. Generelt var de mere cykliske sektorer hårdest ramt af den øgede usikkerhed. Der var relativt stille på regnskabsfronten, men bl.a. TDC var genstand for spekulationer om kinesiske aktørers interesse for netværket. Ledelsesskiftet i TDC har været ganske vellykket og har sikret kontinuiteten og den fortsatte troværdighed, hvilket ikke mindst har været vigtigt under kapitalfondenes afvikling af deres ejerskab. Også SAS har været eksponeret kraftigt i medierne med spekulationer om en mulig fusion med Finnair. Selv om den endeløse række af spare og effektiviseringsplaner har givet omkostningsreduktioner, som man ikke ville tro var muligt, er økonomien fortsat svag i SAS, og problemet er, at det også er tilfældet for Finnair. Så en fusion vil næppe blive aktuel uden en kapitaltilførsel. Regeringerne i Norge og Sverige synes rede til at reducere deres ejerandel, hvilket kan presse den danske regering. Det springende punkt er beskæftigelseseffekten, som også den finske regering bekymrer sig om for Finnairs vedkommende. Endelig har amerikanerne bidraget til et par markante sager, som der spekuleres i effekten af for flere danske virksomheder. Afsløringerne af den omfattende ITovervågning, som er sket via prominente virksomheder som Google, Facebook og Microsoft, kan vise sig at gavne flere danske ITvirksomheder. Men mest interessant er måske en ny Klimaplan for USA, hvor danske virksomheder som Novozymes, Vestas og Rockwool nævnes bland de, som kan får fordel heraf. På den hjemlige front har den danske finanssektor vanskeligt ved at finde fælles fodslag om regeringens forslag til skrappere kapitalkrav til finansielle institutioner med særlig stor samfundsmæssig betydning. Nordea går enegang, men har måske også en fordel i at være svensk bank, som kan funde sig ud af Sverige. Danske Bank har i forvejen sine slagsmål med Finanstilsynet om opgørelsen af sine kapitalkrav, så det skal måske ses lidt som en fejde mellem de to store banker på det danske marked. Vi har så småt taget hul på regnskabssæsonen for Q2, som vi generelt vurderer, vil ligge på linie med, hvad vi så for Q1. Hovedparten af virksomhederne klarer sig generelt ganske stærkt, ikke mindst hjulpet af de senere års gennemførte effektiviseringer, men der er en stigende tendens til, at fårene skilles fra bukkene. Der forventes imidlertid en stigende usikkerhed i ledelsernes udmeldinger om fremtiden, da det økonomiske klima vurderes som mindre forudsigeligt og mere usikkert. Der vil også være nogen forskel på, hvilke eksportmarkeder, de enkelte virksomheder er eksponeret mod. Endelig vil der være særligt fokus på de selskaber, som har skiftet ledelse, det seneste års tid. Men samlet set forventer vi pæne halvårsrapporter fra langt de fleste danske selskaber. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Flügger, Chr. Hansen Holding, Tryg og Nordea Bank Flügger forfølger en mindre aggressiv vækststrategi Flügger har haft større udfordringer end ventet i 2012/13 og ikke levet op til ledelsens oprindelige udmeldinger. Efter finanskrisen satsede ledelsen først på at udnytte situationen at erobre markedsandele, men har efterfølgende ændret fokus i strategien i retning af større omkostningsbevidsthed. Der er stadig et vækstpotentiale, men takten er langsommere. Alligevel fastholder vi vores anbefaling af Neutral vægt/hold i aktien, svarende til Kurspotentiale 3. Det lykkedes ikke i 2012/13 at nå den oprindelige udmelding om et EBITresultat mio. kr. EBIT blev realiseret med 68,2 mio. kr. mod 40,1 mio. kr. året forinden, hvilket dog lå inden for det nedjusterede interval fra halvårsrapporteringen på 6575 mio. kr. Koncernens samlede omsætning steg 6% til mio. kr. trods en svag udvikling på det danske marked, som faldt med 1% til 660 mio. kr. og for første gang blev overgået af Sverige, hvor omsætningen steg 7% til 697 mio. kr. Omsætningen på det norske marked, som knapt har været påvirket af finans og boligkrisen, steg hele 22% til 340 mio. kr. ved en kombination af akkvisitiv og organisk vækst. Der etableres i Polen et Shared Service Center, og det vurderes, at ca. 70 administrative jobs i Skandinavien bliver påvirket heraf over de kommende 2 år. Endvidere etableres der som supplement til den eksisterende produktion af vægbeklædning og designtapeter nu produktionslinier for bygningsmaling til det polske marked. Også det kinesiske marked fastholdes, om end det er beskedent for Flügger. Ledelsen forventer i 2013/14 en omsætningsvækst på ca. 3% og et EBITresultat omkring mio. kr. Finansnetto ventes på 0 og skat ca. 25%. Det er målet at løfte EBITmargin med 1 pct.point årligt til et mål på 81. Aktien handler på vore estimater for 2013/14 til P/E 13 og K/I 1,1, hvilket ikke er urimeligt og understøtter vores anbefaling. For at løfte aktien fra det aktuelle niveau skal der en vending i den generelle økonomi til, men med den ganske robuste forretningsmodel vil også yderligere omkostningsreduktioner kunne hjælpe. Hård start for Chr. Hansens nye CEO Chr. Hansen skuffede igen i Q3 en smule ift. forventningerne, og ledelsen nedjusterer udmeldingerne for hele 2012/13. Den ny CEO, Cees de Jong, har således fået en hård start, men han kan næppe tages til indtægt for den svage udvikling, snarere har den tidligere CEO, Lars Frederiksen, nok timet sin afgang godt. Også direktøren for Global Sles, Carsten Hellmann, har opsagt sin stilling, og alt i alt bekræfter udviklingen vores nedjusterede anbefaling af aktien til Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3), idet vi stadig finder forretningsmodellen interessant, men 5

7 at potentialet er afspejlet i værdiansættelsen. Omsætningen steg i årets første 3 kvartaler med 6% til EUR 545m, og EBIT udviste et fald på 1% til EUR 133m efter nedskrivninger på EUR 8m ifm kliniske studier inden for mavetarm systemet, som blev opgivet i Q2. EBITmargin faldt derved fra 26,2% til 24,4%, og ville uden nedskrivningen have vist 25,9%. Periodens nettoresultat er faldet fra EUR 92,0m til EUR 88,3m. Ledelsen venter nu en organisk omsætningsvækst inkl. effekten af karminprisen på 67% mod tidligere 78%, og EBIT ventes på ca. 27% mod tidligere over sidste års niveau på 27,2%. Q4 vil være negativt påvirket af bortfald af en sydamerikansk kunde i Natural Colors Division. Pengestrømme fra driften er forbedret fra 9,8% til EUR 98,6m, men investeringer er øget næsten tilsvarende. Ved et P/Eniveau på 25 og K/I på knap 5, handler Chr. Hansenaktien stadig langt fra billigt, og de relativt høje multipler stiller krav om, at man kommer tilbage på vækstsporet. Vores DCFvaluation understøtter dog den aktuelle værdiansættelse i niveauet 200 kr. pr. aktie. Kapitalapparatet håndteres løbende i aktionærernes interesse. Særligt trækker også aktionærstrukturen efter Novo A/S overtagelse af kapitalfondenes godt 25% ejerskab op i bedømmelsen. Spareprogram giver nu for alvor resultat for Tryg Tryg leverede et halvårsresultat over forventningene i kraft af omkostningsbesparelser og på trods af flere vejrskader og storskader. Den underliggende udvikling går nu konsekvent i den rigtige retning, og alt tyder på at Stine Bosseperiodens svingende resultater er fortid. Vi har derfor ingen reservationer ved vor fortsatte anbefaling af Overvægt/Køb (Kurspotentiale 2). Præmieindtægterne faldt 0,4% i DKK (2,6% i lokal valuta) pga Trygs fornyede fokus på lønsomhed, dvs regulering af præmierne for mindre rentable engagementer. Også en skærpet konkurrencesituation i Norge og det makroøkonomiske klima i Danmark presser toplinien. Erstatningsprocenten faldt 2 pct.point til 72,5 trods flere vejrskader i Norge og flere storskader i Erhverv og Industri. Skadeforløbet, dvs inkl genforsikring, var dog på linie med 1H Omkostningsprocenten blev forbedret fra 16,5 til 15,8, hvilket er så meget desto mere imponerende i lyset af den negative præmievækst. Combined ratio endte dermed på 93,4. Investeringsresultatet på 282 mio. kr. var som forventet og 16% over niveauet i fjor. Fremgangen i Sverige er fastholdt efter en længere periode med utilfredsstillende resultater. Der gives ingen konkret guidance for helåret, men kvartalsresultatet understøtter ambitionen om en combined ratio på 90 eller derunder fra og med Q3. Målt på nøgletal er Tryg lidt lavere vurderet en konkurrenten Topdanmark, hvilket giver et vist, omend begrænset, relativt potentiale. Kurstriggerne er fortsat fremgang i den underliggende forsikringsdrift, ikke mindst en positiv udvikling i combined ratio. Også et større opkøb i Sverige eller Finalnd til en fornuftig pris vil blive modtaget positivt, mens et dyrt eller strategisk uklart opkøb eventuelt kombineret med en efterfølgende emission vil have en negativ effekt. Endelig vil en større udenlandsk aktørs entré på det danske eller norske forsikringsmarked kunne forværre den nuværende markedssituation. 6

8 Nulvækst på Nordeas top og bundlinie Halvårsregnskabet viste små udsving både på top og bundlinie, hvilket er såvel godt som ondt. På den ene side er Nordeas vækstmuligheder begrænsede pga det svage konjunkturbillede, på den anden side er omkostninger og nedskrivninger under kontrol. Meddelelsen understøtter dermed vor fortsatte anbefaling af Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3). Driftsindtægterne beløb sig til EUR mio., på linie med 1H 2012, mens omkostningerne steg 1% til EUR mio., en stigning der dog kan tilskrives valutakurseffekt, da omkostningerne faktisk faldt målt i lokal valuta. Omkostningerne har reelt ligget på samme niveau i snart tre år. Nedskrivninger på udlån faldt 8% til EUR 384 mio. i kraft af lavere nedskrivninger indenfor begge problemområder, Danmark og shippingbranchen. Det ordinære resultat på EUR mio. svarede til resultatet for samme periode i fjor. Reduktionen af balancen fortsætter, bl a i kraft af et fald i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, og bidrager dermed til yderligere forbedring af kapitalprocenterne. Der er indgået aftale om salg af aktiviteterne i Polen, hvilket vil have en begrænset resultateffekt. Halvårsmeddelelsen indeholder sædvanen tro ingen konkret guidance for helårsresultatet. Sammenlignet med større danske banker handles aktien til dyrere nøgletal, hvilket er berettiget pga den relativt lavere afhænighed af de svage danske konjunkturer og den historiske stabilitet i indtjeningen. Ved et udbytte på EUR 0,34 per aktie er Nordea en af de få danske aktier, der giver et konkurrencedygtigt direkte afkast. Risikoen er en dyb og forlænget recession i de nordiske lande. Finansiel uro i eurozonen vil have en afledt effekt, omend Nordea har sikret sig langsigtet funding udover det aktuelle behov. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 2,05% 3 år 79,95% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 0,5% 23,1% 11/2005 Brødrene Hartmann % 0,4% 46,3% 10/2011 Carlsberg % 6,4% 50,8% 06/2009 Coloplast % 2, 152, 09/2010 G4S % 6, 17,7% 12/2008 Novo Nordisk % 3,4% 290,5% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,3% 39,8% 04/2011 Rockwool International % 2,1% 102,2% 07/2005 Topdanmark % 0,5% 123,9% 05/2010 UP % 0, 377,8% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Modelporteføljen for den Konservative Investor fik i juni et negativt afkast på 2,05 pct., hvilket dog var nådigt sluppet i lyset af sammenligningsindekset, OMXC GI (totalmarkedet inkl. reinvesterede udbytter), som faldt 3,98 pct. Siden årsskiftet ligger modelporteføljen 2,23 pct. point foran markedet, og på 3 års sigt har afkastet været 79,95 pct. mod markedets 30,26 pct., hvilket er meget tilfredsstillende. Eneste positive afkast i juni kom fra Rockwool, som er en af vore kerneinvesteringer, ligesom United Plantations med 0 pct. i juni trak godt op i det faldende marked. Carlsberg og G4S leverede de største negative bidrag med fald på hhv. 6,4 og 6,0 pct. Også Ringkjøbing Landbobank og Novo Nordisk trak ned med fald på hhv. 4,3 pct. og 3,4 pct. Men af de nævnte er det kun G4S, vi har overvejelser om i relation til usikkerhed ifm. ledelsesændringerne, mens vi for Novo Nordisks vedkommende fortsat overvejer, om den forholdsvis store vægt i porteføljen bør nedbringes, herunder en fornuftig timing af dette. Vi fastholder dog porteføljens sammensætning. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /062013) Portefølje 79,95% OMXC 30,26% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 23,0 3 år 15,91% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello ,2% 61,1% 11/2006 Ambu % 0,8% 155,3% 12/2008 Arkil Holding % 1,3% 20, 04/2009 Auriga % 5,3% 72,9% 03/2008 BoConcept % 6,2% 27,8% 03/2012 FLSmidth & Co % 9,7% 208,1% 12/2004 G.N. Store Nord % 1,8% 6,4% 05/2013 Novozymes % 7,8% 262,4% 02/2005 SimCorp % 3,7% 244,3% 07/2005 SP Group % 6,7% 75,2% 12/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Vores modelportefølje for den mere Risikovillige investor måtte i juni realisere et lidt svagere afkast end sammenligningsindekset, OMXC GI, nemlig 4,94 pct. mod 3,98 pct. Stadig er modelporteføljens afkast siden Nytår stærtkt, nemlig på 12,87 pct., hvilket er meget tilfredsstillende ift. sammenligningsindeksets 6,92 pct. og særligt ift. de seneste års skuffende afkast for porteføljen. På 1 års sigt har den dog overteget markedsafkastet med 4,58 pct., men på 3 år ligger den 14,35 pct. under OMXC GI, hvilket er utilfredsstillende. FLS har været hårdt ramt, og pga. den tunge vægt i porteføljen har det kostet dyrt den seneste måned, hvor aktien har leveret 9,7 pct., Også Novozymes, BoConcept, Group og Auriga har trukket ned med afkast på hhv. 7,8 pct., 6,2 pct., 6,7 pct. og 5,3 pct. Vi er dog ikke så bekymrede for nogen af porteføljens aktier og vælger at fastholde sammensætningen, uanset at FLSaktien udgør en overvejelse mht. sin relativt tunge vægt. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /062013) Portefølje 15,91% OMXC 30,26% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 11,81% Afkast 3 år 56,51% (frem til og med den 28. juni 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 0,5% 2,4% 07/2004 Arkil Holding % 1,3% 19,4% 04/2009 Brødrene Hartmann % 0,4% 46,4% 10/2011 Carlsberg % 6,4% 20, 03/2010 Coloplast % 2, 152,2% 09/2010 FLSmidth & Co % 9,7% 210,1% 12/2004 G4S % 6, 13, 03/2010 Novo Nordisk % 3,4% 539,6% 07/2004 Novozymes % 7,8% 252,1% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,3% 39,8% 04/2011 Rockwool International % 2,1% 18,9% 03/2007 SimCorp ,7% 256,7% 07/2005 Topdanmark % 0,5% 124, 05/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Vores såkaldt Indeksbaserede modelportefølje leverede i juni måned et negativt afkast på 3,27 pct., og siden årsskiftet har porteføljen derved leveret 5,41 pct. over for sammenligningsindeksets 6,52 pct. På 1 hhv. 3 års sigt har modelporteføljen leveret 15,93 pct. og 62,28 pct., hvilket skal sammenholdes med OMXC GI s afkast på hv. 18,42 pct. og 30,26 pct. Bortset fra Rockwool International, som i juni leverede et afkast på 2,1 pct. FLS er faldet 9,7 pct., Novozymes 7,8 pct., Carlsberg 6,4 pct. og G4S 6,0 pct.. Stabiliserende for det samlede afkast har derimod været Brødrene Hartmann (0,4 pct.) samt A.P. Møller Mærsk og Topdanmark (begge 0,5 pct.). Vi vil stadig overveje at reducere den tunge vægt i Novo Nordisk, hvorfor vi i forbindelse med halvårsrapporten vil tage stilling til timingen heraf. Ud over dette har vi ingen aktuelle overvejelser om omlægninger i porteføljen DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /062013) , Portefølje 56,51% OMXC 35,66% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 52,0 7,1% 17,3% 11/2011 BoConcept Holding 91,0 6,2% 3,7% 06/2009 Danionics 0,8 0, 56,4% 07/2004 DLH 3,3 5,1% 59,4% 09/2009 Intermail 12,6 0, 47,4% 06/2009 Netop Solutions 9,8 8,3% 26,6% 06/2009 Neurosearch 4,4 5,5% 78,9% 10/2009 Pandora 194,2 2,9% 255,5% 11/2011 Sanistål 57,5 5, 36,4% 06/2009 Sjælsø Gruppen 2,1 12,9% 44,9% 09/2009 Vestas 84,9 0, 2,8% 11/2011 High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/ug e Afkast seneste måned (%) Møns Bank 11,93 2,46% Vestfyns Bank 5,76 2,08% Veloxis Pharmaceuticals 3,25 12,7 Salling Bank 3,13 7,02% NTR Holding 2,74 13,95% MolsLinien 2,73 11,08% Genmab 2,56 11,68% Gyldendal 2,14 0,17% Trifork 2,00 3,08% Nordjyske Bank 1,95 5,79% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 3. Juni SimCorp ændrer aktiestørrelse og ISIN med virkning fra den 3. juni. Den nye ISIN er DK og ændringen af aktiestørrelsen betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 10. Juni Royal Unibrew nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 10. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 11. Juni Rella Holding nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 11. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12. Juni Topdanmark nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 12. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 20. Juni Nordjyske Bank nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 20. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 21. Juni Aktieselskabet af 23. april 2013 ændrede navn til Strategic Investments fra den 21 juni og ændrede i samme omgang også short name til STRINV. 24. Juni Strategic Investments nedsætter selskabets aktiekapital med virkning fra den 24. juni. Koncernen reducerer selskabets aktiekapital ved nedsættelse af aktiestørrelsen fra 1 kr. til 0,5 kr., hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 0,5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 24. Juni Jeudan forhøjer selskabets aktiekapital med virkning fra den 24. juni. Koncernen forhøjer selskabets aktiekapital med stk. hvilket betyder at koncernen nu har stk. aktier à 100 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 28. Juni Matas blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen den 28. juni. Der blev udbudt aktier à 2,5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juli 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 4/ C.ALKB ALM. BRAND 3/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 4/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 5/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 1/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 1/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 3/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ D.DANM DELTAQ 12/ D.DELT DFDS 7/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 7/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 6/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 11/ D.EURO EXIQON 12/ D.EXIQ EXPEDIT B 5/ D.EXPE FIRSTFARMS 7/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 3/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 11/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 7/ D.GLUN GN STORE NORD 7/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 4/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 1/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 4/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere