IT-Image Analysen 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Image Analysen 2009/10"

Transkript

1 IT-Image Analysen 2009/10 Årets store benchmarkanalyse af distributørernes og producenternes kendskab, kundetilfredshed og image i IT-kanalen Bestil den samlede rapport på eller ring til Palle Klinke Hansen på Priser ekskl. moms: Hovedrapport på 281 sider med de generelle og samlede resultater og konklusioner for samtlige 76 virksomheder sammenlignet med hinanden: Kr Adgang til det omfattende benchmark-tool hvor man på egen hånd kan foretage et hav af benchmarks og analyser imod konkurrenterne, præsenteret i overskuelig grafik, der er lige til at printe ud (sælges kun sammen med hovedrapport): Kr Særrapport og personlig præsentation og sparring på 2-3 timer med fokus på virksomhedens styrker, svagheder, indsatsområder og potentiale i forskellige målgrupper og imod konkurrenterne (sælges kun sammen med hovedrapport): Kr SAMLET PAKKE: Kr IFO - Instituttet for Opinionsanalyse A/S SMALLEGADE FREDERIKSBERG ifo-analyser.dk

2 INDHOLD: SIDE: Indledning 1 IT-Image analysen 2009/10 3 En kanal i stor bevægelse 3 6 års udvikling i kendskab og image 4 Hvordan måler og benchmarker man virksomheders image? 6 IFOs imagemodel 7 Metode 7 Stor opbakning til undersøgelsen 8 Betydningsvægt ved bedømmelsen af IT-distributørers og IT-producenters image 11 Betydningsvægte i forskellige målgrupper 13 Kendskab Størrelsen på virksomhedernes image 16 Kendskab til distributører 16 Kendskab til producenter 18 Kendskabs score distributører 20 Kendskabs score producenter 26 Bedømmelse Styrken af virksomhedernes image 32 Bedømmelse af distributører 33 Bedømmelse af producenter 35 Bedømmelses scorer udvikling distributører 37 Bedømmelses scorer udvikling producenter 57 Bedømmelse i forskellige målgrupper 76 Kendskabsstyrkens betydning for bedømmelsen kundetilfredshed/ imagekapital og Omdømme-indtryk 76 Virksomhedens kundetilfredshed/imagekapital 77 Virksomhedens Omdømme-indtryk 77 Sammenhæng mellem kundetilfredshed/imagekapital og Omdømmeindtryk mellem den oplevede og den objektive virkelighed 77 Sammenhæng mellem kundetilfredshed/imagekapital og Omdømmeindtryk for de 30 distributører og 46 producenter 81 Kundetilfredshed og Omdømme distributører 84 Kundetilfredshed og Omdømme producenter 90 IMAGE 96 IMAGE - DISTRIBUTØRER 99 Virksomhedens ledelse 103 Pris/kvalitetsforhold 104 Rådgivning i forbindelse med samhandel 105 Støtte i salgsprocessen/presales 106 Serviceniveau/support 107 Certificering/forhandlerprogrammer 108 Produktudvikling/innovation 109 Leveringstid/-hastighed 110 Leveringssikkerhed (overholdelse af leveringstid) 111 Sortimentsbredde og dybde 112 Avance på produkterne 113 i

3 SIDE: Produkternes salgbarhed 114 Kommunikation/markedsføring 115 Elektronisk kommunikation/hjemmeside 116 Troværdighed 117 Kompetente og servicemindede medarbejdere 118 Finansierings- og kreditforhold 119 Samlet image 120 Udvikling i imagescore 121 Image i forskellige målgrupper 122 Imageplacering parameter for parameter 127 Imageplacering i forskellige målgrupper 128 IMAGE PRODUCENTER 129 Virksomhedens ledelse 133 Pris/kvalitetsforhold 134 Rådgivning i forbindelse med samhandel 135 Støtte i salgsprocessen/presales 136 Serviceniveau/support 137 Certificering/forhandlerprogrammer 138 Produktudvikling/innovation 139 Leveringstid/-hastighed 140 Leveringssikkerhed (overholdelse af leveringstid) 141 Sortimentsbredde og dybde 142 Avance på produkterne 143 Produkternes salgbarhed 144 Kommunikation/markedsføring 145 Elektronisk kommunikation/hjemmeside 146 Troværdighed 147 Kompetente og servicemindede medarbejdere 148 Samlet image 149 Udvikling i imagescore 150 Image i forskellige målgrupper 151 Imageplacering parameter for parameter 156 Imageplacering i forskellige målgrupper 157 Image virksomhed for virksomhed Distributører 158 Image virksomhed for virksomhed Producenter 189 Tabeller 236 ii

4 INDLEDNING En virksomheds image defineres som det samlede sæt af opfattelser og indtryk hos alle, der kender til virksomheden både hos dem, der kender virksomheden godt og handler med den, også udtrykt som virksomhedens Imagekapital/kundetilfredshed, der baserer sig på konkrete erfaringer med virksomheden, og hos dem, der kender virksomheden mindre, men dog har et indtryk af den, udtrykt som virksomhedens Omdømme-indtryk. Både de håndgribelige opfattelser, der ofte baserer sig på en rimelig detaljeret viden og konkrete erfaringer og det mere uhåndgribelige indtryk, der ofte baserer sig på de følelser, man har, uden at man nødvendigvis har en særlig stor og konkret viden om de faktiske forhold, er altså ligeværdige parametre i imagebegrebet. Det er således ikke nok at have en god kundetilfredshed, for at have et godt image. De potentielle kunder, der kender til virksomheden, men som ikke har konkrete erfaringer med den, skal også have et godt indtryk af virksomheden, for at der samlet set bliver tale om et godt image. Der skal med andre ord være tale om overensstemmelse mellem virksomhedens kundetilfredshed og dens omdømme-indtryk, før vi kan tale om et stærkt image. Er der stor forskel i en virksomheds kundetilfredshed og dens omdømme-indtryk, hvor de eksisterende kunder f.eks. er meget tilfredse, men hvor de potentielle kunder giver udtryk for en manglende tillid til virksomheden, handler det netop om at få rettet op på denne ubalance, ved i større udstrækning netop at udnytte den positive imagekapital hos virksomhedens ambassadører/kunder, der har et indgående kendskab til den, til at få overbevist omverdenen og dermed de potentielle kunder om, at de tager fejl ved at have et mindre positivt indtryk, og at dette indtryk evt. bygger på tidligere tiders forhold, som der nu er rettet op på. Det handler meget ofte om at få kommunikeret tilstrækkeligt og rigtigt, for dermed at få justeret den oplevede virkelighed mere i overensstemmelse med den objektive virkelighed. Og det handler om at have styr på hvilket image man har i forskellige målgrupper, så man kan styre sin strategi med størst mulig udbytte. En virksomheds image handler i bund og grund om tillid. Om tillid til at man gør det, man siger, og at det man gør, det giver resultater. Og som vi alle ved, er tillid noget af det sværeste at gøre sig fortjent til og det tager tid at opbygge. Men omvendt kan den sættes over styr på et øjeblik. Derfor kommer tillid (og image) altid lidt forsinket, når det opbygges, men mistes meget hurtigt, når det nedbrydes. Og når man skuffer på et enkelt område, følger tilliden på andre områder ofte med ned. Får man så ikke rettet op på de mest problematiske områder dem, der egentlig satte lavinen i gang mister man den grundlæggende tillid, der er til virksomheden, men det tager et par år. Netop fordi image er ret stabilt. Man kan miste meget i image fra et år til det næste, alene fordi man har haft nogle kriser, dumme sager eller blot uindfriede forventninger til f.eks. tidligere offentliggjort budget for indtjening. Håndterer man situationen godt, ofte via kommunikation, og får man genskabt den grundlæggende tillid, får man også sit image tilbage næste år. Gør man ikke, kan der gå mange år, før man genvinder det tabte image. Hvor hurtigt tabt image kan genvindes, og hvad der skal til for at genvinde det, afhænger også meget af på hvilke specifikke områder/drivere, man er kommet i unåde omkring. Det kræver en troværdig og måske endda i nogle situationer en lidt ydmyg ledelse, der står frem og er fremragende til at kommunikere, specielt når det drejer sig om her og nu problemer på imageforhold som kvalitet, ansvarlighed, service, leveringssikkerhed, troværdighed, ledelse og kommunikation. I alle situationer handler det om at dykke dybt i sit image og i udviklingen, så de nærmere forklaringer kan blive afkodet og analyseret. Vigtigst er det altid at få identificeret forskellene mellem sin Imagekapital (hvordan man bedømmes af dem, der kender virksomheden godt og 1

5 handler med den, og som derfor har rimeligt håndfaste opfattelser af og konkret viden om forholdene) og sit Omdømme-indtryk (hvordan man bedømmes af dem, der kender virksomheden mindre, og som i høj grad påvirkes af følelser og andenhåndsviden). Denne forskel vil fortælle os langt mere om, hvorvidt det primært er her-og-nu kommunikation og perception, der er behov for, eller om der er tale om et mere grundlæggende behov for udvikling af basisforretningen. Image er ofte blevet opfattet som noget uhåndgribeligt, og derfor er imageelementet ofte blevet udeladt i vurderingen af virksomhederne, og det er blandt andet dette imageundersøgelser som denne retter op på. For image er en håndgribelig størrelse, der kan have særdeles håndfast indflydelse på virksomhedernes afkast og fremtid. Det vigtigste ved imageundersøgelserne er, at de giver virksomhedernes ledere konkrete og troværdige oplysninger om, hvordan omverdenen oplever virksomheden. De bestræbelser virksomheden gør sig for at stå godt i markedet, bliver undersøgt i imageundersøgelserne, og resultaterne er på en måde markedets dom over virksomhedens evne til at finde sammenhæng mellem det, man siger og det man gør. Image beskriver den oplevede virkelighed hos kunder, stakeholders eller andre, man gerne vil stå sig godt med i forhold til den objektive virkelighed, som virksomheden manøvrer i ved sine politikker for produkter, medarbejdere, innovation, miljø, social ansvarlighed m.v. Er der stor dissonans mellem den oplevede og den objektive virkelighed, har virksomheden problemer, der oftest kan aflæses i regnskaber m.v. Image er en størrelse, der er svær at flytte, men image er samtidig yderst sårbart! Det skal forstås på den måde, at under normale omstændigheder er imageforholdene forholdsvis stabile, og det kræver en betydelig og vedholdende indsats at forbedre sit image. Ingen vil således med et snuptag kunne hoppe markant op ad imagelisten. Dog er image også en sårbar størrelse, hvilket betyder, at markante fejltrin kan få katastrofale følger for imageplaceringen, og på en sådan måde, at det kan tage år at rette op på det negative image. Det er derfor vigtigt at følge sit image tæt, og den årlige imageundersøgelse af de største ITdistributører og IT-producenter er et vigtigt element i denne forbindelse. Ved sin kontinuitet er den blevet et vigtigt strategisk værktøj for virksomhederne. Sammen med købet af denne hovedrapport får køberne adgang til det omfattende benchmarkingværktøj på internettet der indeholder samtlige resultater, og hvor man hurtigt og nemt kan benchmarke resultaterne for de enkelte virksomheder i forskellige målgrupper af IT-forhandlere samt se udviklingen i resultaterne over tid. På denne måde kan resultaterne gøres tilgængelige for alle relevante medarbejdere hos køberne af rapporten, og det er muligt at lave egne specialanalyser i netop de segmenter, man beskæftiger sig med. Adgangskode og password til benchmarkingværktøjet oplyses særskilt til køberne af rapporten. 2

6 IT-IMAGE ANALYSEN 2009/10 Denne rapport beskriver hovedresultaterne fra årets store undersøgelse, hvor de danske ITforhandlere bedømmer de 30 største IT-distributører, de 46 største IT-producenter på en række forskellige imageforhold. Det unikke ved IT Imageanalysen er, at man ikke bare får målt sin egen virksomheds kendskab, kundetilfredshed og image, men samtidig får en meget omfattende benchmark imod sine konkurrenter. Og sammen med historikken for de seneste 10 år, som undersøgelsen nu er blevet gennemført i, er det muligt at beskrive (og lære af) de grundlæggende drivers, der skaber et godt og stærkt image og dermed styrke i markedet. Et andet unikt forhold ved IT Imageanalysen er, at man som virksomhed ikke kun får målt sin kundetilfredshed, som ofte er det eneste man har mulighed for at få målt i egne undersøgelser altså at spørge sine nuværende kunder/partnere om, hvor tilfredse de er. I IT Imageanalysen får man også målt sit omdømme hos alle dem, der i dag ikke er kunde i virksomheden, men i stedet hos konkurrenterne. Og alligevel har de et kendskab og en holdning til virksomheden (som måske netop er årsagen til, at de ikke er kunde i den). Og det er netop på dette punkt, at en imageanalyse som denne adskiller sig fra og tilfører ekstra værdi i forhold til virksomhedernes egne kundetilfredshedsundersøgelser. Netop ved også at inddrage potentialet i hele markedet og ikke kun blandt de nuværende kunder. Og netop derfor beskriver en imageanalyse som denne den samlede styrke og det samlede potentiale. I gennemgangen af resultaterne er der udover dette års resultater ligeledes fokus på udviklingen i resultaterne fra sidste års undersøgelse, og det identificeres dermed hvilke virksomheder, der er på vej frem og hvilke, der er på vej tilbage. Og at IT-branchen er en særdeles dynamisk branche kommer klart til udtryk i undersøgelsen, hvor vi ser en markant udvikling i imaget for flere af aktørerne i forhold til sidste år. EN KANAL I STOR BEVÆGELSE Konsolidering i kanalen og finanskrise rykker i år godt og grundigt ved partnernes opfattelse af kanalen, og hvor det er distributørerne, der vinder og producenterne, der taber. Producenternes image under et styrtdykker for andet år i træk i undersøgelsen medens distributørerne formår at fastholde sit image og dette til trods for, at det specielt er blandt distributørerne, vi har set en gevaldig konsolidering med exit for en række virksomheder siden sidste år. Ses alene på de producenter, der har været med i analysen både i år og sidste år, mister de tilsammen hele 11% af deres image, og havner på det laveste imageniveau de seneste fem år. Sidste år blev der blandt producentenre tilsvarende mistet 7% af imaget. Ses på samme måde på de distributører, der har været med i analysen begge år, er der tale om det samme imageniveau i år som sidste år. Og medtager vi resultaterne for de nye distributører, der er kommet med i analysen i år ift. sidste år og de i alt 12 distributører, der er røget ud fordi de er lukket eller blevet opkøbt/fusioneret, er der faktisk her omvendt tale om en fremgang på 11% i distributørernes image. Så konsolideringen blandt distributørerne må siges at have gavnet de tilbageværende, og kunderne hos de mange lukkede distributører har hurtigt fundet sig til rette hos nye. 3

7 Kendskab Image Score Men det er nu ikke kun denne konsolidering, der er årsag til udviklingen. En meget klar tendens i årets undersøgelse er, at distributørerne er kommet tættere på forhandlerne og giver dem en bedre betjening og kommunikation. Ja, kvaliteten og kompetencen er simpelthen steget med større markeds- og kunde- og behovsorientering samt langt større fokus på kommunikation og støtte til samt træning af forhandlerne. Distributørerne er under et blevet mere Value-Add orienterede, og det får de gevinst for. Og spørgsmålet er faktisk, om det ikke er på tide at droppe den hidtidige skelnen mellem broadlinere, boxmovere og value-add distributører? For som verden er i dag, skal man levere mere og mere merværdi til kunderne for at vinde, ligegyldigt hvad. Og omvendt er producenterne generelt kommet længere væk fra forhandlerne både når det gælder kendskab og når det gælder opfattelsen af specielt producenternes innovation/produktudvikling, leveringssikkerhed, kvalitet, troværdighed, betjening og service i samhandlen. Så der ser ud til at ske store skred i hele værdikæden, og altså med klare tegn på, at distributørerne endelig er ved at finde sin rette plads og berettigelse. 6 ÅRS UDVIKLING I KENDSKAB OG IMAGE Samlet gennemsnit for alle virksomheder hvert år, inklusive nye virksomheder i forhold til tidligere år Distributører - Samlet image Distributører - Kendskab Producenter - Samlet image Producenter - Kendskab 4

8 Kendskab Image Score 6 ÅRS UDVIKLING I KENDSKAB OG IMAGE Samlet gennemsnit for de virksomheder, der har været med i analysen alle år siden Distributører - Samlet image Distributører - Kendskab Producenter - Samlet image Producenter - Kendskab 5

9 HVORDAN MÅLER OG BENCHMARKER MAN VIRKSOMHEDERS IMAGE? Image er kompliceret at måle. Ideelt set skal alle de elementer, der har betydning for opfattelsen af de virksomheder, der skal måles image på, inddrages i undersøgelsen. I praksis udvælges naturligvis de faktorer, der betyder mest, således at overskueligheden kan fastholdes. I IT-Imageanalysen 2009/10 er der 18 parametre med. De 17 parametre er konkrete måder at bedømme distributørerne og producenterne på, medens den sidste parameter er af en lidt anden karakter, nemlig kendskabet til distributørerne og producenterne. Kendskabet er forudsætningen for imagemålingen. Har man intet kendskab til virksomheden, man skal bedømme, er der naturligvis heller ikke aflejret et billede eller image. Nogle virksomheder kender man godt nok, eller har et tilstrækkeligt indtryk af, til at man kan bedømme dem. Andre kender man ikke, og kan ikke bedømme. Derfor er en virksomheds imagescore i princippet en simpel sammentælling af bedømmelser. Virksomhed for virksomhed. Virksomheder, der kendes af mange får mange bedømmelser, og bedømmes de godt, vil de også få en stor og positiv imagescore. Men bedømmes de dårligt, vil de omvendt få en stor negativ imagescore. Virksomheder, der kun kendes af få, får også kun få bedømmelser, og selvom disse få bedømmelser er lige så gode eller måske bedre end en anden virksomheds bedømmelser, der har fået langt flere, fordi den er langt mere kendt i målgruppen, vil virksomheden have et langt mindre image. Det handler altså om at være kendt af mange for at lave noget godt. Og værst er det, hvis man er kendt af mange, for at lave noget skidt. Kendskabet til en virksomhed har altså en betydning for størrelsen af en virksomheds image og bedømmelsen af en virksomhed har en betydning for styrken af dens image. Vigtigheden af de forhold, som man skal bedømme en virksomhed på, har også en betydning for en virksomheds samlede imagescore. Det siger sig selv, at det er bedre at blive bedømt godt på de forhold, der betyder mest end på de forhold, der ikke har den store betydning. Kombinationen af kendskabet til virksomheden, bedømmelsen af virksomheden og vigtigheden af de parametre, virksomheden bedømmes på, giver tilsammen virksomhedens imagescore. Forskellige kombinationer af disse kan give den samme imagescore. I IFOs nedenstående Image-model er der indsat fire eksempler på imagekurver (se model kurve 1-4), hvor kombinationen af kendskab, bedømmelse og vigtighed på hver af disse kurver giver den samme imagescore. Bedømmes en virksomhed meget positivt, vil den kunne opnå den samme eller en bedre imagescore end en virksomhed, der bedømmes dårligere, selvom den sidstnævnte har et langt større kendskab. Opnår en virksomhed meget gode bedømmelser, men har den et meget lille kendskab i målgruppen (kun få kan bedømme den), opnår virksomheden et lille positivt image. Opnår en virksomhed meget dårlige bedømmelser og har den samtidig et meget lille kendskab, opnår den et lille negativt image. Og bedømmes en virksomhed som meget dårlig, og har den samtidig et meget stort kendskab, får den samlet set en stor negativ imagescore. Og bedømmes en virksomhed som meget god og har den et stort kendskab, får den et meget stort positivt image. 6

10 Bedømmelse af virk på parameter n 20 Lille positivt image IFOs IMAGE MODEL Image = Bedømmelse x Kendskab x Betydning 1 2 Stort positivt image Lille negativt image Gn.snit 3 4 Stort negativt image 0 Kendskab Kendskab til virksomheden IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S Har en virksomhed intet kendskab, har den heller ikke noget image. Og er bedømmelsen af en virksomhed lig nul, vil imaget også blive lig nul, selvom kendskabet til virksomheden kan være nok så stort. Situationen og dermed udfordringerne for de to virksomheder er dog forskellige, da virksomheden uden kendskab netop skal arbejde med både opbygning af kendskab og opbygning af en positiv bedømmelse (virksomheden skal gøres kendt for noget godt). Og virksomheden med kendskab, men med en bedømmelse lig nul, skal primært arbejde med en opbygning af en positiv bedømmelse og som minimum fastholde kendskabet (dem, der kender virksomheden, skal kende den for noget godt). METODE IT-imageanalysen 2009/10 omhandler de 30 største og mest markante IT-distributørers, de 46 største og mest markante IT-producenters image blandt IT-forhandlere i Danmark. Det er nu 10. år i træk IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S gennemfører undersøgelsen blandt de danske IT-forhandlere, og det er således muligt at følge resultaterne over tid, og altså få et indblik i hvordan virksomhedernes image er blevet påvirket af forskellige episoder, satsninger og konsolideringer igennem tiden. Netop ved at analysere denne effekt igennem tiden vil man blive klædt bedre på til at styre og kontrollere sit image i fremtiden, netop fordi man får overblik over hvilke forhold, der har haft en største betydning for udviklingen af imaget. 7

11 STOR OPBAKNING TIL UNDERSØGELSEN Selvom kanalen har været udsat for stor konsolidering og nedskæring det seneste år med en række afskedigelser, er der i årets undersøgelse opnået det samme rekordhøje antal besvarelser, som tilfældet var sidste år. I alt personer har påbegyndt besvarelsen af dette års imageundersøgelse. I det første spørgsmål skulle respondenterne svare på, om de er IT-forhandler dvs. om de indkøber ITprodukter fra distributørerne og producenterne med videresalg for øje. I alt personar har svaret ja til dette, og er dermed det antal respondenter, der indgår i analysen, svarende til en gennemførelsesprocent på cirka 19%, hvilket er særdeles tilfredsstillende. De besvarelser kommer fra cirka forskellige forhandlervirksomheder, og undersøgelsen er således repræsenteret med besvarelser fra over halvdelen af samtlige forhandlervirksomheder i Danmark. Den store opbakning til undersøgelsen, og dermed også det store antal besvarelser og de mange konkrete bedømmelser af de 76 virksomheder, der indgår i undersøgelsen, gør den til en meget brugbar benchmarkanalyse, hvor det er muligt at gå helt ned i detaljerne med de enkelte virksomheders image i forskellige målgrupper. Undersøgelsen er gennemført via Internettet, hvor et repræsentativt udsnit af IT-forhandlere i Danmark har fået tilsendt en og er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen ved at trykke på et medsendt link. For at nå så bredt ud i hele kanalen som muligt, samarbejdes der med en lang række af de største distributører, og undersøgelsen gennemføres således blandt disse distributørers kunder. Inden udsendelsen af invitationer bliver det store antal dubletter mellem de mange adressesæt naturligvis fjernet. Der er således tale om en særdeles stor og repræsentativ dækning af samtlige IT-forhandlervirksomheder i Danmark og relevante personer hos disse i undersøgelsen. Som det fremgår af de følgende tabeller, er der tale om en tilfredsstillende spredning af besvarelserne på geografi, virksomhedens størrelse og respondentens alder og stilling, og fordelingen på disse spørgsmål stemmer i vid udstrækning til, hvad der opnås ved gennemførelse af telefoniske repræsentative undersøgelser i målgruppen. Ydermere er der tale om stort set samme fordeling som tilfældet var i sidste års undersøgelse. Undersøgelsen må derfor betragtes som særdeles repræsentativ. Og som det fremgår, er det ikke hvem som helst fra partnerne, der har deltaget i undersøgelsen. Det er i høj grad dem, der har afgørende indflydelse på hvem, der samarbejdes med. Hele 42% af respondenterne er således direktør/ejer i deres virksomhed og andre 18% er chef/manager. Og hele 25% kommer fra virksomheder med mere end 50 ansatte og andre 23% kommer fra virksomheder med ansatte. Antal ansatte i virksomheden? Under 5 ansatte 38% 38% 5-9 ansatte 13% 11% ansatte 23% 24% ansatte 6% 8% 100 ansatte eller flere 19% 20% 8

12 Geografi: Storkøbenhavn 31% 31% Øvrige Sjælland + Øerne 18% 17% Fyn 7% 7% Jylland 46% 45% Din stilling? Direktør/ejer 42% 45% Chef/manager 18% 18% Konsulent eller assistent 21% 20% Tekniker/udvikler/montør 10% 10% Andet 8% 7% Din alder? Under 30 år 13% 13% år 34% 37% år 33% 32% 50 år eller derover 20% 18% For at begrænse spørgeskemaets størrelse, blev hver respondent i undersøgelsen kun præsenteret for halvdelen af de i alt 76 virksomheder, der indgår i undersøgelsen, og blev således kun bedt om at angive hvor godt disse kendes og hvordan de bedømmes på de forskellige forhold. Andre respondenter blev så bedt om at bedømme den anden halvdel af virksomhederne, således at hver af de 76 virksomheder indgik lige mange gange i undersøgelsen. De 76 virksomheder i undersøgelsen får tilsammen konkrete bedømmelser på de 17 imageparametre svarende til et gennemsnit på i alt bedømmelser af hver virksomhed på de 17 parametre. Kendskabet til virksomhederne afgør hvor mange konkrete bedømmelser de får, og de mest kendte virksomheder i undersøgelsen får på denne måde op mod 500 konkrete bedømmelser på hver af de 17 imageparametre. 9

13 De 30 distributører og 46 producenter er blevet bedømt på følgende image-parametre: Virksomhedens ledelse Pris/kvalitetsforhold Rådgivning i forbindelse med samhandel Støtte i salgsprocessen/presales Serviceniveau/support Certificering/forhandlerprogrammer Produktudvikling/innovation Leveringstid/-hastighed Leveringssikkerhed (overholdelse af leveringstid) Sortimentsbredde og -dybde Avance på produkterne Produkternes salgbarhed Kommunikation/markedsføring Elektronisk kommunikation/hjemmeside Troværdighed Kompetente og servicemindede medarbejdere Finansierings- og kreditforhold (kun distributører) Respondenterne blev først bedt om at angive hvilken vægt de tillægger hver af disse parametre i bedømmelsen af hhv. IT-distributørers og IT-producenters image. Der kunne her besvares med følgende svarmuligheder: meget stor vægt, stor vægt, nogen vægt, lille vægt, meget lille vægt. Respondenterne blev herefter bedt om at angive hvor godt de kender hver af de forskellige ITdistributører og IT-producenter om de: kender godt/handler med, kender nogenlunde, kender lidt eller kender ikke. Til sidst blev respondenterne bedt om at bedømme virksomhederne på de forskellige imageparametre. Bedømmelsen blev foretaget på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. I den efterfølgende analyse af det omfattende datamateriale blev bedømmelserne af de enkelte virksomheder omregnet til vægtede pointtal på følgende måde: Karakteren 1 blev tildelt minus 20 point, 2 fik minus 10 point, 3 fik plus 5 point, 4 fik plus 10 point og karakteren 5 blev tildelt plus 20 point. Der blev herefter beregnet en gennemsnitsscore for hver virksomhed på de enkelte parametre. På denne måde opdeles virksomhedernes image i et decideret positivt og negativt image. Dette pointtal blev vægtet med betydningen af de enkelte imageforhold i bedømmelsen af hhv. distributørers og producenters image. Meget stor vægt blev tildelt vægten 5, stor vægt blev tildelt vægten 4, nogen vægt 3, lille vægt 2 og meget lille vægt 1, og der blev for de enkelte imageforhold beregnet en gennemsnitlig betydningsvægt. I den følgende figur vises denne betydningsvægt i bedømmelsen af hhv. distributører og producenter. 10

14 Hvilken vægt tillægger du nedenstående forhold i bedømmelsen af IT-distributørers og IT-producenters image? Gennemsnitlig betydningsvægt på skala 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst Leveringssikkerhed (overholdelse af leveringstid) Troværdighed Leveringstid/-hastighed Kompetente og servicemindede medarbejdere 4,62 4,47 4,52 4,43 4,45 4,32 4,43 4,27 Pris/k valitetsforhold 4,39 Serviceniveau/support Imagedrivers. Hvad lægger forhandlerne vægt på i 4,38 samhandlen, og hvad er det vigtigst at være god til? 4,11 Og er der forskel på hvad forskellige målgrupper 3,84 af forhandlere lægger vægt på, og altså på hvordan 4,07man skal angribe og betjene dem? 4,10 Rådgivning i forbindelse med samhandel Produkternes salgbarhed Elektronisk kommunikation/hjemmeside 3,95 3,97 4,30 4,40 Avance på produkterne Sortimentsbredde og -dybde Støtte i salgsproces sen/presales Produktudvikling/innovation 3,42 3,88 3,85 3,79 3,70 3,78 3,72 3,92 Kommunikation/markedsføring Finansierings- og kreditforhold 3,38 3,34 3,57 Virksomhedens ledelse Certificering/forhandlerprogrammer 3,26 3,25 3,22 3, Distributører Producenter 11

15 Til sidst blev materialet vægtet med en kendskabs-score for de enkelte virksomheder, der er beregnet på følgende måde: (Andel, der kender godt/handler med x 1,5) + (andel, der kender nogenlunde x 1) + (andel, der kender lidt/af navn x 0,5). Eksempel: 54% kender godt/handler med Actebis, 15% kender nogenlunde, 14% kender lidt og 17% kender ikke. Dette giver en KENDSKABSSCORE på: (54 x 1,5) + (15 x 1) + (14 x 0,5) = 103,0 For at fremkomme til Actebis image med hensyn til f.eks. virksomhedens ledelse er følgende foretaget: BEDØMMELSESSCORE = Gennemsnitlig vægtet karakter på den aktuelle imageparameter, hvor skalaen 1-5 er vægtet således: 1 = = = +5 4 = = +20 KENDSKAB = Beregnet kendskabsscore BETYDNINGSVÆGT = Betydningsvægt af den enkelte imageparameter i den samlede bedømmelse af distributørers eller producenters image. IMAGE = BEDØMMELSESSCORE x KENDSKAB x BETYDNING Actebis får således følgende image med hensyn til virksomhedens ledelse : 6,96 x 103,0 x 3,26 = 2.337,03 Actebis samlede image er herefter fundet ved at sammenlægge virksomhedens image på de enkelte imageparametre. 12

16 KENDSKAB STØRRELSEN PÅ VIRKSOMHEDERNES IMAGE Et højt kendskab i sig selv være en væsentlig årsag til, at en virksomhed samlet set opnår en høj imagescore, blot der er tale om en positiv bedømmelse. Hvis der omvendt er tale om en negativ bedømmelse, vil et stort kendskab have den modsatte effekt og give virksomheden et meget dårligt/negativt image. Opnår to virksomheder f.eks. den samme positive bedømmelse på en image-parameter, vil den virksomhed, der har det største kendskab, alt andet lige have det største og bedste image i målgruppen. Situationen kan således også være den, at en virksomhed, der kun kendes af en begrænset skare, men opnår topkarakterer i bedømmelsen af disse, samlet set kan have et dårligere image end en anden virksomhed, der opnår middelkarakterer i bedømmelsen, men til gengæld har et højt kendskab. I undersøgelsen arbejdes der altså med både et positivt og et negativt image, idet virksomheder, der er blevet bedømt med karakteren 1 eller 2 på skalaen fra 1-5, tillægges en negativ værdi. I dette tilfælde vil en virksomhed, der har et lille kendskab, men opnår meget positive bedømmelser, have et bedre image end en virksomhed, der har et stort kendskab, men opnår negative bedømmelser. Det handler altså om at være kendt af mange for at lave noget godt. Og værst er det, hvis man er kendt af mange, for at lave noget skidt. KENDSKAB - DISTRIBUTØRER Analytisk og konkluderende gennemgang KENDSKAB - PRODUCENTER Analytisk og konkluderende gennemgang 13

17 Kendskabs-score 2009 Distributører: Total Actebis Tech Data 103,0 102,5 Rosenmeier Electronics EET Nordic 90,5 95,5 Solar 68,0 SEC Datacom Arrow ECS DCS DCC - Dansk Computer Center Lemvigh-Müller 58,0 57,0 55,5 52,0 49,5 Boston Distribution 47,5 Detaljeret gennemgang af virksomhedernes Inter-Data 47,0 kendskab og udvikling i forskellige målgrupper Despec af IT-forhandlere. GS Scandinavia 39,5 38,5 Dataline Brightpoint AV Distribution DS Display & Data Magirus Aurora Group MM Distribution Milcom IT2Trust Comway Distribution Fourcom Fineman Infinigate Rantek 20:20 Mobile 36,0 34,0 32,0 32,0 29,5 28,5 28,5 27,0 26,5 24,5 21,5 21,5 19,5 17,0 15,5 AdviceCom Distribution 9,

18 Udvikling i Kendskabs-score Distributører: Total Solar 16,0 DCS 11,5 DCC - Dansk Computer Center 9,5 Aurora Group 5,5 IT2Trust 5,0 Fourcom 4,5 Lemvigh-Müller 4,0 Rantek 3,5 Milcom 3,0 Despec 3,0 Actebis 2,5 GS Scandinavia Detaljeret gennemgang af virksomhedernes Comway Distribution 1,5 kendskab og udvikling i forskellige målgrupper Fineman 0,5 af IT-forhandlere. AV Distribution 0,0 2,5 EET Nordic - 0,5 DS Display & Data -1,0 Magirus -1,5 Rosenmeier Electronics -1,5 D ataline -3,0 Boston Distribution -3,5 20:20 Mobile - 4,5 SEC Datacom -5,0 Inter-Data -6,0 Tech Data -6,0 Infinigate -9,5 Arrow ECS - 10,5 Brightpoint -17,

19 Udvikling i Kendskabs-score Distributører: Under 5 ansatte Solar 19,0 DCC - Dansk Computer Center 16,5 Aurora Group 12,0 Despec 9,5 Actebis 6,5 EET Nordic 6,5 DCS 6,5 Fourcom 5,5 Lemvigh-Müller 5,5 Milcom 5,0 Fineman Detaljeret gennemgang af virksomhedernes Magirus 5,0 kendskab og udvikling i forskellige målgrupper DS Display & Data 4,5 af IT-forhandlere. GS Scandinavia 3,5 5,0 Rantek 2,5 IT2Trust 2,0 AV Distribution 0,0 Rosenmeier Electronics 0,0 Comway Distribution -1,0 Arrow ECS -1,5 SEC Datacom -3,5 Tech Data -4,5 Infinigate -5,0 D ataline -5,5 20:20 Mobile -8,0 Inter-Data -8,0 Boston Distribution -8,5 Brightpoint -10,

20 Udvikling i Kendskabs-score Distributører: Vest Solar 20,0 DCS 10,0 DCC - Dansk Computer Center 8,5 Milcom 6,0 Fourcom 5,5 IT2Trust 5,0 Rantek 5,0 Aurora Group 3,0 Actebis 2,5 Fineman 2,5 Detaljeret gennemgang af virksomhedernes GS Scandinavia 2,5 kendskab og udvikling i forskellige målgrupper Despec af IT-forhandlere. Lemvigh-Müller 1,0 0,5 AV Distribution 0,5 DS Display & Data 0,5 EET Nordic -0,5 Comway Distribution -1,0 Magirus -1,5 Tech Data -2,5 Infinigate -3,0 Rosenmeier Electronics -4,0 20:20 Mobile -4,5 D ataline -5,0 Boston Distribution -6,5 SEC Datacom -7,0 Arrow ECS -10,0 Inter-Data -10,5 Brightpoint -17,

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. december 2009 Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsens 4. kontor indgik i foråret 2009 kontrakt med CEBR om, at foretage

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale PR Barometret Samfund 2011 Officielt pressemateriale Resultater fra PR Barometret Samfund Danmark 2011 PR Barometret Samfund er en undersøgelse af danske indlandsjournalisters tilfredshed med og forhold

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere