Fremtidssikringsanalyse Samvirkende Boligselskaber. Rebildhuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikringsanalyse Samvirkende Boligselskaber. Rebildhuse"

Transkript

1 Fremtidssikringsanalyse Samvirkende Boligselskaber Rebildhuse August 2006

2 Indholdsfortegnelse REGISTRERING ANALYSE Data for Rebildhuse side 3 Analysens formål side 4 Samfundsudviklingen på boligområdet side 5 Beskrivelse af Rebildhuse side 7 Afdelingens økonomi side 13 Afdelingens byggetekniske tilstand side 14 Rebildhuses aktuelle attraktionsværdi side 15 Scenarier for fremtiden side 16 Forslag til forbedringer og omdannelsestiltag side 17 Det videre forløb side 22 IDÉFORSLAG Bilag Bilag I: Rebildhuses oversigtsplan Bilag II: Idéforslag Bilag III: Budget for idéforslag Bilag IV: Udskrifter fra KAB s statistik 2005 Side 2

3 Data for Rebildhuse Randbebyggelse bestående af 4 blokke på henholdsvis 4 etager samt 3 og 2 etager med udnyttet tagetage. I alt 132 lejligheder. Opført 1945 Adresse: Klingseyvej 38, Veras Alle Ålekistevej , Vanløse, Københavns Kommune Lejlighedstyper: 3 stk. 1 vær. 37 m 2 76 stk. 2 vær m 2 40 stk. 3 vær m 2 12 stk. 4 vær m 2 1 stk. 5 vær. 90 m 2 Rapporten er udarbejdet af Byggeri- og teknikområdet i KAB Bygge- og Boligadministration S.M.B.A. Morten Rung Ole Lyster Jensen Knud Munch August 2006 Side 3

4 Analysens formål Resultatet af Fremtidssikringsanalysen er et idékatalog, som sammen med 3-årigt bygningseftersyn og langtidsbudgettet kan give beslutningstagerne et overblik over de problematikker og muligheder, som bebyggelsen rummer, og dermed indgå som grundlag for en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling. Boligafdelingens fremtidige udvikling er ikke kun afhængig af de enkelte bygningsdeles tekniske tilstand. Den er også afhængig af forandringer i samfundet. Dette gælder f.eks. de stigende krav til boligernes indretning og størrelse, som velstandsudviklingen har bevirket. Det er vigtigt at holde sig disse overordnede forhold for øje, når vedligeholdelsesopgaverne skal planlægges, da der ofte træffes ubevidste valg, som efterfølgende låser bebyggelsens funktioner i mange år fremover. Fremtidssikringsanalysen er udarbejdet for at give både afdelingsbestyrelsen et værktøj til at prioritere de kommende års forbedringsarbejder og organisationsbestyrelsen et værktøj til at kunne prioritere eventuel støtte til disse. Analysen er baseret på observationer foretaget på stedet, gennemgang af foreliggende tegningsmateriale, og interview med ejendomsmesteren, ejendomsinspektøren og afdelingsbestyrelsen. Der er ikke foretaget tekniske undersøgelser eller undersøgelser af bygningernes stabilitet. Der er heller ikke taget hensyn til bestemmelser i en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser for grundens udnyttelse og bebyggelsens udformning. Overslagene er baseret på erfaringstal og skal betragtes som vejledende. Hvis det ønskes, at der skal arbejdes videre med idéforslagene, skal der foretages en grundig undersøgelse af plangrundlaget og bygningernes tekniske udformning. Endvidere skal der udarbejdes skitseforslag og foretages prissætning af et teknisk rådgivningsfirma. Side 4

5 Samfundsudviklingen på boligområdet Boligefterspørgslen i hovedstadsregionen er stor, og der er større efterspørgsel efter gode, store boliger end små og utidssvarende. I dag er regionen centrum for næsten 40 % af samfundets vækst, og ca. en million af Danmarks arbejdspladser er placeret i regionen. Både Hovedstadens Udviklingsråd, Københavns Kommune og Landsplanafdelingen under Miljøministeriet forventer, at denne udvikling fortsætter i en overskuelig fremtid. I visse dele af Danmark har de almene boligorganisationer udlejningsvanskeligheder. Den generelle efterspørgsel på boliger i hovedstadsregionen ser dog ud til at fortsætte fremover, og der er derfor ingen forventning om, at lignende vanskeligheder i betydeligt omfang vil opstå i hovedstadsområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at dyre eller utidssvarende boliger kan få udlejningsproblemer. I hovedstadsregionen vil det fortsat være billigere at bo i en ældre almen lejebolig end i en tilsvarende andels- eller ejerlejlighed. Ydermere vil forskellen i huslejen mellem nyopførte lejeboliger og ældre lejeboliger af samme størrelse være stor. Det betyder, at de billigste boliger i regionen vil være ældre almene boliger - med mulighed for store forbedringer uden, at huslejen derved kommer til at overstige de øvrige boligalternativer. Man skal dog være opmærksom på de ændrede konkurrenceforhold pt. på finansieringsområdet, hvor flekslån og afdragsfrie lån nedsætter kapitaludgifterne på ejer- og andelsboliger i forhold til de almene boliger. Større individualitet Forbrugs- og livsstilsmønsteret i samfundet går mod mere individualitet og mindre ensartethed. Dette afspejler sig også i nyere boligers udformning og planløsning. Førhen var stuen boligens centrale samlingspunkt. Denne er nu blevet erstattet af køkken-alrummet. Samtidig er ønsket om at kunne sætte sit eget præg på boligens udformning vokset. Dette ses ikke mindst i væksten af gør-det-selv markedet. Boligen skal altså kunne omstilles og tilpasses skiftende tiders præferencer og beboernes individuelle behov. Allerede i dag findes der mulighed for at kunne modernisere og tilpasse boligens indretning i forhold til beboernes individuelle ønsker. Der er dog behov for at videreudvikle dette koncept i forhold til de fremtidige beboeres ønsker og individuelle præferencer. Side 5

6 En undersøgelse udarbejdet af By-og-Byg og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut viser, at især yngre mennesker er interesseret i at bo i almene boliger, hvis råderetten øges. Bo-miljø Gode altaner og haver samt fællesområder øger antallet af udeopholdstimer og vil være et væsentligt gode for folk i storbyen. Dette styrker kontakten til naboer og derved det sociale liv i afdelingen. Det er desuden med til at øge sammenholdet og trygheden. Undersøgelser peger på, at en blandet beboersammensætning øger den sociale bæredygtighed. Er beboersammensætningen for ensartet, afskærer man andre grupper fra at deltage i, og præge, det sociale liv i boligområdet. Bo-miljøet afhænger også af, at alle beboere har lige mulighed for at bevæge sig ubesværet rundt i boligområdet. I den forbindelse skal det fremhæves, at niveaufri adgangsforhold og elevatorer i dag er et krav ved alle nyopførelser. Dette skyldes, at det ikke kun er en stor hjælp for kørestolsbrugere, men også for ældre, børnefamilier m.fl. Herudover har boligernes indretning og rumlige forløb en betydelig indvirkning på boligens kvalitet. Rummenes størrelser og placering i forhold til hinanden afgør, hvorvidt en bolig opleves som lys og rummelig eller som mørk og klemt. De funktionelle krav til husets køkken og bad har ændret sig meget i årenes løb, ligeledes forholder det sig med kravene til komfort og indeklima. og bad har stor betydning for boligens daglige funktion, og begge rum bliver derfor i dag vægtet meget højt i en samlet vurdering af boligens brugsværdi. Det er derfor nødvendigt at lægge vægt på opdatering af både køkken og baderum samt af boligens rumfordeling, når man ønsker at opgradere boligen til nutidige standarder. Der vil desuden være en forventning om, at boligen lever op til de nyeste teknologikrav. I fremtiden må det påregnes, at alle boliger har internetadgang. Dette vil ikke blot være en almen service til beboerne, men sandsynligvis også en forudsætning for driften af ejendommen. Side 6

7 Beskrivelse af Rebildhuse Bydelen Vanløse er hovedsagelig præget af villa- og rækkehusbebyggelser i store sammenhængende områder. Den lave bebyggelse dominerer bydelen og giver den et homogent grønt præg, men uden væsentlige karaktergivende træk. Bydelen er endvidere præget af store strukturdannende udfaldsveje, der sammen med jernbanen gennemskærer de bebyggede områder. Yderligere er det karakteristisk, at bydelens grænser dannes af et sammenhængende bånd af overordnede parker og fri områder, der i en større sammenhæng udgør Københavns ydre parkring, der strækker sig fra Ryvangen i nord til Kalvebod strand i syd. Bydelens markante rumlige træk opstår, hvor selvstændige enklaver af etagebebyggelse bryder den ensformige udstrakte villabebyggelse. Side 7

8 Vanløse har gode idrætsfaciliteter, bl.a. Vanløse idrætspark, hvor den lokale idrætsforening VIF holder til. Damhus Engen og Grøndalsparken er gode rekreative arealer i nærområdet med mulighed for spontane udfoldelser. De nærmeste muligheder for aktiviteter i vandet er Vestbadet og Bellahøjbadet. Bydelen har et bredt udbud af dagligvare- og specialforretninger og er velforsynet med skoler og børneinstitutioner. Vanløse er inde i en progressiv forandringsproces med et nyopført aktivitets- og kulturcenter ved stationen med bl.a. bibliotek, biograf, restauranter samt selskabs- og mødelokaler. Side 8

9 Bebyggelsen Rebildhuse er opført i 1945 og består af 4 blokke på henholdsvis 4 etager samt 3 og 2 etager med udnyttet tagetage. 3 af husene er L-formede og markerer hjørnerne Ålekistevej/Veras Allé og Ålekistevej/Klingseyvej. Det sidste hus ligger vinkelret på Veras Allé og afgrænser afdelingens gårdrum. Husene er bygget i røde mursten med stort rødt afvalmet tegltag. Bebyggelsens hvide altaner er placeret i nicher, der accentuerer den lodrette opdeling og giver Rebildhuse et markant arkitektonisk udtryk. Skærmet mod Ålekistevej ligger afdelingens 3 gårdrum, der med græs og beplantning som samlende element er møbleret med kunst og lege- opholdspladser. På trods af deres størrelse opleves alle 3 gårdrum som smukke og funktionelle. Side 9

10 Beboerlokaler og ejendomsmesterfaciliteter Beboerne i Rebildhuse har ingen fælleslokaler, men centralt i bebyggelsen er der indrettet fællesvaskeri i kælderen og ejendomskontor og bestyrelseslokale i stueetagen ud mod Ålekistevej. Side 10

11 Udeområderne Rebildhuse har ingen parkeringsarealer på grunden, så al parkering må ske på de offentlige veje i området. Bebyggelsen opdeles af Klingseyvej og Veras Allé, hvilket medfører, at afdelingen er opdelt i 3 områder med hver sit gårdrum. De 3 små gårdrum er på trods af deres størrelse indrettet, så der er udfordringer og oplevelser for børn og voksne med stenskulpturer, legepladser, boldbur (der må bruges til kl. 22) og opholdsgrupper, holdt sammen af plæner og busk- og træbeplantning. Alt i alt nogle smukke, venlige og funktionelle gård og haverum der er vel vedligeholdt og signalerer, at de bliver brugt af beboerne. Side 11

12 Boligtyper Rebildhuse består af 132 boliger, der fordelt på følgende typer: 3 stk. 1 vær. 37 m 2 76 stk. 2 vær m 2 40 stk. 3 vær m 2 12 stk. 4 vær m 2 1 stk. 5 vær. 90 m 2 Som det fremgår af oversigten, så har Rebildhuse et varieret udbud af lejlighedstyper med hovedvægten på 2 og 3 rums boliger. Hvis Rebildhuse skal bibeholde sin status som en bebyggelse, der også i fremtiden kan tiltrække alle former for husstande, så skal der ske en opdatering af bade- og køkkenfaciliteterne, og der skal ved lejlighedssammenlægning etableres flere store familieboliger. Side 12

13 Afdelingens økonomi Den gennemsnitlige husleje var for 2004 budgetteret til 583 kr. pr. m² pr. år. Ifølge KAB-statistikken 2005 var den gennemsnitlige husleje for etagebebyggelser fra samme periode på 556 kr. pr. m² pr. år (se bilag IV - Udskrifter fra KAB s statistik 2005). For nyt alment boligbyggeri ligger huslejen typisk på kr. pr. m² pr. år. Med de skitserede forbedringsarbejder, der vil bringe boligerne op på et tidssvarende niveau, vil ejendommen stige i værdi. Dette giver mulighed for en fornuftig finansiering med realkreditlån med lang løbetid, og Rebildhuse har en stabil økonomi med et finansielt råderum, der gør det muligt at finansiere selv meget omfattende ombygnings- og forbedringsarbejder. Gennemførelsen af de skitserede forbedringer afhænger derfor alene af, om beboerne prioriterer forbedringerne så højt, at de er villige til de dermed forbundne huslejestigninger (se bilag III Budget for idéforslag). Side 13

14 Afdelingens byggetekniske tilstand KAB s 3-årige bygningseftersyn har registreret ejendommen i Konklusionen fra gennemgangen er, at bebyggelsen generelt er i en god vedligeholdelsesmæssig stand. For ikke at fastlåse afdelingen i de nuværende boligløsninger er det vigtigt, at vedligeholdelsen af bl.a. badeværelser og køkkener, samt faldstammer og vandinstallationer, koordineres med de beslutninger, afdelingen skal træffe om forbedring af boligerne og ændring af lejlighedsfordelingen. Side 14

15 Rebildhuses aktuelle attraktionsværdi Skemaet er opdelt i fem brugergrupper. Pointgivningen er sket i samarbejde med Rebildhuses afdelingsbestyrelse under en almen debat om bebyggelsens attraktionsværdier. Pointene angiver, i hvor høj grad boligen lever op til de 5 brugergruppers behov. 0 er den laveste score, 5 den mellemste, mens 10 er den højeste Scoren er et forsøg på en objektiv vurdering af hvilke brugergrupper, ejendommen vil kunne appellere til i dens nuværende stand. Etagehusenes aktuelle attraktionsværdi Boligforhold Bynærhed Områdets offentlige faciliteter Adgangsforhold i bebyggelsen og til boligen Boligens størrelse Boligens indretning Huslejeniveau IT/TV & TLF Bebyggelsens fællesfaciliteter Grønne områder og legeplads Score (max 90 point) Ung Voksen med barn Familier med børn Ældre Kørestolsbruger Som det fremgår af skemaet, vurderes manglende fælleslokaler generelt set at være bebyggelsens svageste side, men også boligernes størrelse og indretning samt adgangsforhold vurderes ikke til at være tilfredsstillende for børnefamilier og ældre samt kørestolsbrugere. Side 15

16 Scenarie r for fremtiden Hvis afdelingen fortsætter som i dag med en høj standard på vedligeholdelse og renholdelse, men uden at tænke i mere gennemgribende forbedringer, vil den almindelige samfundsudvikling overhale bebyggelsen. Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget? Rebildhuses boliger er relativt små og med utidssvarende køkken- og badefaciliteter. Boligerne henvender sig således altovervejende til husstande på 1 og 2 personer. Et generationsskifte er i gang, og de unge familier vil gerne have rummelige boliger med moderne faciliteter. De unge vælger primært Rebildhuse pga. beliggenheden og huslejen. Så snart de kommer til penge eller stifter familie, flytter de igen, fordi bebyggelsen ikke har mulighed for at tilbyde den yngre generation en bolig, der opfylder de krav, der stilles til en moderne bolig. Hvis der ikke indenfor en overskuelig tid igangsættes en modernisering, der også omfatter etablering af store familieboliger ved lejlighedssammenlægninger, kan det ikke udelukkes, at afdelingen bliver ustabil med mange ind- og fraflytninger med mere slid og mindre omsorg for bebyggelsen til følge. Side 16

17 Forslag til forbedringer og omdannelsestiltag De bedst fungerende boligområder har plads til alle brugergrupper, både unge, enlige, par, familier med børn og ældre. Der bør derfor være boliger, der størrelses- og indretningesmæssigt kan dække disse gruppers behov. Dette kan ske gennem opdateringer af køkken- og badefaciliteter samt gennem lejlighedssammenlægninger, så der opnås et mere varieret udbud af lejlighedsstørrelser. Hvis myndighederne tillader det, vil der også være mulighed for at udvide bebyggelsens boligareal ved inddragelse af tagrummet i de 4 etagers blokke i boligarealet. Det vil være muligt ved sammenlægning, størrelses- og indretningsmæssigt at etablere boliger, der er egnede til kørestolsbrugere. Adgang til disse boliger i stueetagen kan etableres med lift eller rampe i gården. I etagerne kan boligerne betjenes af udvendige elevatorer placeret på gårdsiden. Side 17

18 Boligtyper og indretning De boligtyper, der er udarbejdet ændringsforslag til, er udvalgt som et repræsentativt udsnit af afdelingens boliger. Generelt for alle boliger anbefales det, at der gennemføres en udvidelse og fornyelse af køkken- og badefaciliteterne. For også at gøre afdelingens lejligheder attraktive for familier med børn er der vist eksempler på lejlighedssammenlægninger såvel horisontalt som vertikalt, samt udvidelse af boligarealet i tageetagen. Side 18

19 er En køkkenrenovering, som lægger vægt på ikke blot en fornyelse af køkkenets elementer, men også en fornyelse af rummets placering og sammenhæng med boligens øvrige rum, vil kunne resultere i, at køkkenet får en helt ny rolle i boligen. I de eksisterende boliger er det nye køkken som hovedregel placeret i åben forbindelse med entré eller stue for at give køkkenet en central placering i boligen og for at forbedre boligens rummelighed. I de nye familieboliger er lagt vægt på, at køkkenet er i åben forbindelse med stuen eller et køkken-alrum. Et køkken kan renoveres på mange økonomiske niveauer, lige fra eksklusive designerkøkkener til over kr. til gør-detselv-køkkener til kr. I prisoverslaget er et nyt køkken prissat til kr. Side 19

20 erum eværelserne er generelt små og utidssvarende. Det vil i en vis udstrækning være muligt at forbedre de eksisterende badeværelser ved at udvide dem f.eks. med en installationsniche samtidig med, at køkkenet ombygges, så en modernisering bl.a. kan muliggøre montage af væghængt toilet, men badeværelset vil stadig være utidssvarende. Opdatering af boligernes badeværelse til nutidig standard vil kræve nye større badeværelser. Et nyt badeværelse er prissat til kr., medens en renovering af eksisterende badeværelse er prissat til kr. Side 20

21 Ændringer inden for boligens rammer Man kan i den enkelte bolig foretage få relativt simple indgreb, som kan forbedre boligens rummelighed, bl.a. ved inddragelse af køkkenet i stuen, ved flytning eller fjernelse af vægge, samt ved omlægning af ganglinier. Hertil kommer, at der rent visuelt generelt vil kunne skabes en bedre sammenhæng i boligen ved at etablere glasdøre mellem entré og stue. Generelt finder vi, at værelser og stuer har en fornuftig størrelse, når man tager boligernes størrelse i betragtning. Disse rum kan uden de store ændringer indgå i nye tidssvarende familieboliger. Sammenlægning af boliger Ved lejlighedssammenlægning såvel horisontalt som vertikalt kan der etableres tidssvarende familieboliger på 3 og 4 værelser (se bilag II Idéforslag). Side 21

22 Det videre forløb De fremlagte idéforslag er ikke fuldt ud dækkende for, hvordan Rebildhuses boliger kan moderniseres. Der er også mellem- og kombinationsløsninger, der vil kunne medføre, at boligerne kan opdateres, så de imødekommer de nutidige krav til en moderne bolig. Nogle af de behandlede ændringer af boligernes indretning indenfor de eksisterende rammer kan gennemføres individuelt, enten med beboerne eller med afdelingen som initiativtager. De individuelle moderniseringer bør, så vidt muligt, gennemføres i puljer f.eks. en gang om året for at opnå et rationelt forløb, såvel i planlægning og udførelse som ved finansiering. Andre ændringer skal gennemføres med en opgang ad gangen. Som nævnt indledningsvis så er resultatet af fremtidssikringsanalysen et idékatalog, der kan inspirere og være med til at give bud på, hvordan Rebildhuse kan udvikle sig til en bebyggelse, der matcher kravene til en nutidig bebyggelse med moderne boliger. Fremtidssikringsanalysen vil nu indgå som led i en proces, der skal munde ud i en handleplan for, hvordan Rebildhuse når dette mål. Handleplanen er det centrale værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes ønsker til projekter i afdelingen. Således vil udarbejdelsen af handleplanen være baseret på fremtidssikringsanalysen, 3-års eftersynet og langtidsbudgettet. Udarbejdelsen af handleplanen vil foregå i et dynamisk arbejdsforløb i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren og KAB. Igennem forløbet vil der blive afholdt en række møder, hvor de forskellige projekter vil blive diskuteret enkeltvis og i forhold til hinanden. Handleplanen vil give et overblik, som giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Samtidig vil overblikket også give inspiration til at afprøve nye ideer i form af projekter i forhold til de allerede nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Handleplanen skal lægge op til endelig beslutning af Rebildhuses beboere på et afdelingsmøde. SAB har nedsat en styregruppe, forvaltningskommissionen, som løbende vil blive orienteret om udarbejdelsen af handleplanen. Side 22

23 Handleplanen er ikke statisk og vil ændre sig over tid i forbindelse med, at projekter afsluttes og nye kommer til. Handleplanen er derfor tænkt som et værktøj, som afdelingsbestyrelsen, SAB og KAB kan arbejde efter fremover. Side 23

24 Bilag I Rebildhuses oversigtsplan

25 Klingseyvej Veras allé Ålekistevej Oversigt.

26 Type 1, 6 og 7 Type 11 Type 2 Type 3 Type 8 Type 9 Type 5 Type 4 Type 10 Oversigt. Blok 1 Blok 1: Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Type 11

27 Type 12 Type 19 Type 17 Type 13 Type 14 Type 22 Type 18 Type 21 Type 20 Type 16 Type 15 Oversigt. Blok 2 Blok 2: Type 12 Type 13 Type 14 Type 15 Type 16 Type 17 Type 18 Type 19 Type 20 Type 21 Type 22

28 Type 29 Type 30 Type 28 Type 27 Type 24 Type 25 Type 23 Type 26 Oversigt. Blok 3 Blok 3: Type 23 Type 24 Type 25 Type 26 Type 27 Type 28 Type 29 Type 30

29 Bilag II idéforslag

30 Type 1 2 værelser - 58 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 1: Eksisterende forhold. Type 1A: 2 værelser - 58 m 2 eværelse udvides med installationsniche og renoveres. Nyt køkken. Type 1B : 2 værelser - 58 m 2 Ny badeværelse og nyt åbent køkken. Ændret rumopdeling.

31 Type 1 2 værelser - 58 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 1C : 2 værelser - 58 m 2 Ny badeværelse og nyt åbent spisekøkken. Ændret rumopdeling. Spisekøkken

32 Type 2 Horisontal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums til 1 stk. 4 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 2 Eksisterende forhold. Type 2A: 4 værelser 116 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. /alrum

33 Type 3 Horisontal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums til 1 stk. 4 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 3 Eksisterende forhold. Type 3A: 4 værelser 116 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. / alrum

34 Type 3 Horisontal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums til 1 stk. 4 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 3B: 4 værelser 116 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. / alrum

35 Type 4 og 5 Horisontal lejlighedssammenlægning 3 stk. 2 rums til 1 stk. 3 rums og 1 stk. 2 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Type 4 og 5 Eksisterende forhold. Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser /alrum Type 4A: 2 værelser 83 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. / alrum Type 5A: 3 værelser 91 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. Type 4A Type 5A

36 Type 6 Vertikal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums til 1 stk. 4 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Type 6: Eksisterende forhold. Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 6A: 4 værelser m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Intern trappe og ændret rumopdeling. 1.sal 1.sal /alrum 1.sal Indgangsplan Alternativ placering Indgangsetage Indgangsetage Principsnit

37 Type 7 Udvidelse af boligarealet ved inddragelse af tagrum. 1 stk. 2 rums og tagrum til 1 stk. 3 rums Type 7: Eksisterende forhold. Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 7A: 3 værelser m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Intern trappe og indretning af tagetage. Tagetage Tagetage /alrum Tagetage 3. sal 3.sal 3.sal Principsnit

38 Type 8 2 værelser - 52 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 8: Eksisterende forhold. Type 8A: 2 værelser - 52 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

39 Type 9 2 værelser - 46 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 9: Eksisterende forhold. Type 9A: 2 værelser - 46 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

40 Type 10 Horisontal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums til 1 stk. 3 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 10: Eksisterende forhold. Type 10A: 3 værelser - 98 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. /alrum

41 Type 11 2 værelser - 58 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 11: Eksisterende forhold. Type 11A: 2 værelser - 58 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

42 Type 12 2 værelser - 56 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 12: Eksisterende forhold. Type 12A: 2 værelser - 56 m 2 Nyt badeværelse og køkken. Ændret rumopdeling.

43 Type 13 2 værelser - 62 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 13: Eksisterende forhold. Type 13A: 2 værelser - 62 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

44 Type 14 2 værelser - 56 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 14: Eksisterende forhold. Type 14A: 2 værelser - 56 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

45 Type 15 og 16 Horisontal lejlighedssammenlægning 3 stk. 2 rums til 2 stk. 3 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Type 15 og 16: Eksisterende forhold. Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser /alrum Type 15A: 3 værelser - 75 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. Type 16A: 3 værelser - 99 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. /alrum Type 15A Type 16A

46 Type 15 og 16 Horisontal lejlighedssammenlægning 3 stk. 2 rums til 2 stk. 3 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Type 15 og 16: Eksisterende forhold. Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 15B: 3 værelser - 75 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling. Type 16B: 4 værelser - 99 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling. Type 15B Type 16B

47 Type 17 2 værelser - 54 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 17: Eksisterende forhold. Type 17A: 2 værelser - 54 m 2 Nyt badeværelse og nyt åbent køkken. Ændret rumopdeling.

48 Type 18 1 værelse - 38 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 18: Eksisterende forhold. Type 18A: 1 værelse - 38 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

49 Type 19 2 værelser - 55 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 19: Eksisterende forhold. Type 19A: 2 værelser - 55 m 2 Nyt badeværelse og åbent køkken. Ændret rumopdeling.

50 Type 20 Horisontal lejlighedssammenlægning 1 stk. 2 rums og 1 stk. 1 rums til 1 stk. 3 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 20: Eksisterende forhold. Type 20A: 3 værelse - 92 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

51 Type 21 og 22 Horisontal lejlighedssammenlægning 2 stk. 2 rums og 1 stk. 1 rums til 1 stk. 2 rums og 1 stk. 3 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 21 og 22: Eksisterende forhold. Type 21A: 3 værelse - 77 m 2 Nyt badeværelse og nyt åbent køkken. Ændret rumopdeling. Type 22A: 2 værelse - 70 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling. Type 21A Type 22A

52 Type 23 3 værelser - 66 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 23: Eksisterende forhold. Type 23A: 3 værelser - 66 m 2 eværelse udvides med installationsniche og renoveres. Nyt køkken. Type 23B: 2 værelser - 66 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. / alrum

53 Type 23 3 værelser - 66 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 23C: 2 værelser - 66 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

54 Type 24 3 værelser - 67 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 24: Eksisterende forhold. Type 24A: 3 værelser - 67 m 2 eværelse udvides med installationsniche og renoveres. Nyt åbent køkken. Type 24B: 3 værelser - 67 m 2 Nyt badeværelse og nyt åbent køkken.

55 Type 24 3 værelser - 66 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 24C: 2 værelser - 67 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

56 Type 25 og 26 Horisontal lejlighedssammenlægning 3 stk. 3 rums til 1 stk. 3 rums og 1 stk. 4 rums Ikke-beboelsesrum og bad r Type 24: Eksisterende forhold. Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser / alrum Type 25A: 3 værelser - 90 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling. Type 26A: 4 værelser - 110m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken/alrum. Ændret rumopdeling. Type 25A Type 26A

57 Type 27 3 værelser - 68 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 27: Eksisterende forhold. Type 27A: 3 værelser - 68 m 2 Nyt badeværelse og nyt åbent køkken. Ændret rumopdeling. Type 27B: 2 værelser - 68 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

58 Type 28 4 værelser - 81 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 28: Eksisterende forhold. Type 28A: 4 værelser - 81 m 2 Nyt badeværelse og nyt åbent køkken. Ændret rumopdeling. Type 28B: 3 værelser - 81 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

59 Type 29 4 værelser - 80 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 29: Eksisterende forhold. Type 29A: 3 værelser - 80 m 2 Nyt badeværelse og nyt køkken i åben forbindelse med stue. Ændret rumopdeling.

60 Type 30 4 værelser - 78 m 2 Ikke-beboelsesrum og bad r Lejlighedsafgrænsning ved sammenlægninger og udvidelser Type 30: Eksisterende forhold. Type 30A: 3 værelser - 78 m 2 Nyt badeværelse og køkken/alrum. Ændret rumopdeling. / alrum

61 Bilag III Budget for idéforslag

62 Samvirkende Boligselskab - afdeling Rebildhuse ole aug-06 Overslagsbudgetter for forbedrings og omdannelsestiltag Afdelingens stamdata Boligareal eksklusive erhverv m² Budget 2006 husleje pr. m² pr år 613 kr. Antal boliger 132 stk Gennemsnitlig husleje pr. måned kr. Grundlag for overslag Overslagene er inklusive moms og alle omkostninger ifm. rådgivning, administration og lånoptagning. Der er tillagt overslagsmæssige driftsudgifter, hvor forbedringen medfører en særlig ny omkostning. Alle kalkulationer er taget ud fra erfaringstal fra tilsvarende byggerier og må derfor betragtes som vejledende. Der kan ske betydelige ændringer, når produktet og ideerne bearbejdes og analyseres nærmere. Lejestigninger er opgjort pr. lejemål, der vælger at få forbedringen udført. Ydelsesprocenter er beregnet ud fra tal fra Realkredit Danmark pr. 27. juli Beregningerne af ydelsesprocenter er lavet ud fra et lån på 1 mio. kr. Finansieringseksempler er baseret på 30 årige fastforrentede 4% obligationslån, ydelse: 6,8% Der er udregnet alternative finansieringer med 30 årige F5 rentetilpasningslån, ydelse: 6,2% Eksempler på månedlige lejestigninger Boligtype 1 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges 850 kr. 780 kr. Forslag B & C kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

63 Horisontal lejlighedssammenlægning Type 2A, 3A & 3B kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 4A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 5A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Vertikal lejlighedssammenlægning Type 6A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. 2 etages bolig med indragelse af tagrum Type 7A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

64 Boligtype 8 & 9 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Horisontal lejlighedssammenlægning Type 10A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 11 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 12 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

65 Boligtype 13 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 14 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Horisontal lejlighedssammenlægning Type 15A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 15B kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 16A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 16B kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

66 Boligtype 17 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

67 Boligtype 18 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 19 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Horisontal lejlighedssammenlægning Type 20A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 21A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 22A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

68 Boligtype 23 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges 990 kr. 900 kr. Forslag B & C kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 24 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges 990 kr. 900 kr. Forslag B kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Forslag C kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

69 Horisontal lejlighedssammenlægning Type 25A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Type 26A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 27 & 28 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Forslag B kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr. Boligtype 29 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

70 Boligtype 30 Forslag A kr Alm. realkreditlån Rentetilpasningslån Månedlig stigning hvis alt vælges kr kr.

71 Bilag IV Udskrifter fra KABs statistik 2005 Sammenlignende statistik for de almene boligorganisationer

72

73

74

75

76

77

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri v byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri ved byggedirektør Rolf Andersson Renovering i den almene sektor Støttet renovering i problemramte afdelinger Renovering

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNINGER. SAB Seminar 3. og 4. september 2011

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNINGER. SAB Seminar 3. og 4. september 2011 SAB Seminar 3. og 4. september 2011 SAB blev stiftet i 1940, og den ældste afdeling er Sjællandshuse, der ligger i København SV. SAB har ca. 8.500 boliglejemål fordelt på 53 afdelinger De fleste afdelinger

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Et kig ind i fremtiden

Et kig ind i fremtiden Et kig ind i fremtiden Fremtidssikring af Frederiksholm Karré 18 Boligselskabet AKB, København Rapporten er udarbejdet af Projektleder Ronald Barkved Arkitektstuderende Isabella Caterina Kleivan KAB Byggeprojektområdet

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Fremtidssikring af Bellahøj Boligselskabet AKB, København

Fremtidssikring af Bellahøj Boligselskabet AKB, København Fremtidssikring af Bellahøj Boligselskabet AKB, København 1 Rapporten er udarbejdet af: Projektleder Flemming Stagis Arkitektstuderende Michala Crone Byggeprojektområdet KAB Februar 2012 2 Indhold Er jeres

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen

Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen Lejlighedstyper - oversigt Eksisterende lejlighedstyper EKSISTERENDE LEJLIGHEDSTYPER forskellige typer 00 4 forskellige lejligheder (pr. typer

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken Råderetsregler 2014 Afd. 30 Stenbjergparken Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 Hvorfor tænke på boligen til den 3. alder? Interesser og behov ændres livet igennem, og dermed også krav og ønsker til boligen. En bolig, der

Læs mere

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter:

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter: Afdelingsmøde i Jyllandshuse 29. april 2014 Afholdt den: 24. april 2014 kl. 19:00 i beboerlokalet, Ålekistevej 101 Til stede: Bjørn Ginmann (SLA Landskabsarkitekter), Kåre Press-Kristensen (Ecocon Miljø

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

HORISONTEN 182 eftertragtede boliger direkte til Ørestad Citys store oase, Byparken og Royal Copenhagen Golf Center. Appendiks ejerboliger

HORISONTEN 182 eftertragtede boliger direkte til Ørestad Citys store oase, Byparken og Royal Copenhagen Golf Center. Appendiks ejerboliger HORIONTEN 182 eftertragtede boliger direkte til Ørestad Citys store oase, Byparken og Royal Copenhagen Golf Center Appendiks ejerboliger 1 Bo i gåafstand til shoppingmekkaet Field s - og til metroen, der

Læs mere

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap.

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap. Sagsnr. 03.25.00-P20-2-15 Cpr. Nr. Dato 21-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Ringstedgade 136, 4700 Næstved - Ombygning til flygtningeboliger. Huset er bygget i år 1900 og som omkring år

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger

tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger tidligere kjellerup sygehus - 20 nye lejeboliger Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 576 - Byggeforretningsfører: Boligkontoret Danmark - Udlejningsprospekt - September 2012 s 2 kjellerup tidligere sygehus

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 098

SALGSPROSPEKT Sag nr. 098 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 098 Torvet 2-4, 6580 Vamdrup Udlejningsejendom med 2 gode boliger og 1 pænt erhvervslejemål Pris kontant: 1.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt,

Læs mere

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne Små og billige boliger med perspektiv Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne SMÅ OG BILLIGE BOLIGER MED PERSPEKTIV Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form.

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. 75% af lejerne har sendt deres svar, og tak for det. Grundoplysningerne

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger.

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. gs arkitekter m.a.a. Kildegårdsvej 7, Ravnholt 8310 Tranbjerg J Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. Bygningerne som udgør hotel Kongens Ege har en helt enestående beliggenhed i Randers

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 48

Referat Afdelingsmøde afdeling 48 Referat Afdelingsmøde afdeling 48 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 48 Sted: Fælleshuset i Skovbrynet, Rønnen 2 Dato: Den 30. maj 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Indledning: 44 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2015

Nye boliger til leje i efteråret 2015 Nye boliger til leje i efteråret 2015 Vejlevej 4A-L Kontakt os! Lejerbo udvider byggeriet på Vejlevej med endnu flere lækre boliger! Har du drømt om, at bo tæt på grønne områder og alligevel bo centralt?

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C (nr. 2 på kortet), der

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen At bo i Løjt * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard

Læs mere

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom - til leje... Kontor 833 m² Sverigesgade 5, 3. sal 5000 Odense C Flot lejemål i prisbelønnet ejendom Gennemrenoveret og prisbelønnet ejendom, unikt beliggende på Odense Havn Særdeles præsentabelt og inspirerende

Læs mere

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade Råderetsregler 2008 Afd. 36 Skovvej og Sundsvallgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og

Læs mere

Et kig ind i fremtiden

Et kig ind i fremtiden Et kig ind i fremtiden Fremtidssikring af Kongens Enghave Frederiksholm Karré 7 Boligselskabet AKB, København Rapporten er udarbejdet af Projektleder Flemming Stagis Arkitektstuderende Michala Crone KAB

Læs mere

BOLIGKATALOG. Seniorboliger

BOLIGKATALOG. Seniorboliger BOLIGKATALOG Seniorboliger 1 VELKOMMEN Dette katalog beskriver, hvilke seniorboliger Furesø Kommune råder over. Kataloget beskriver også, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til

Læs mere

Ikke blot et sted man bor - her lever man!

Ikke blot et sted man bor - her lever man! Ikke blot et sted man bor - her lever man! Struer Boligselskab Struer Boligselskab er et alment boligselskab, der siden 1948 har opført og udlejet boliger i Struer Kommune. Vi råder i dag over cirka 500

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere