ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

2

3 Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker for din tillid. Vi anbefaler at denne driftsvejledning læses grundigt igennem, således at du kan lære dit navigationssystem hurtigt og omfattende at kende. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede Škoda-servicepartner eller importør. Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne driftsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit navigationssystemog håber du altid når hurtigt og sikkert frem. Din Škoda Auto

4 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer Oversigt over anlægget MP3 og WMA-filer Eksterne kilder* Vigtige informationer Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Systemindstilling Indstillinger Radio Indstillinger trafikradio Områdevalgknap NAV (navigation) Oversigt Indtastning af destination Destinationshukommelse Navigation Indstillinger Display Indstillinger medier Stikordsregister Navigations-indstillinger Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Trafikradio-funktion TP (Traffic Program)..... Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen Hovedmenu MEDIA Audio-menu

5 Generelle informationer 3 Generelle informationer Oversigt over anlægget Fig. 1 Radio - oversigt A1 A2 Betjeningsknap til tænding/slukning (tryk) af enheden og til indstilling af lydstyrke (drej) for den aktuelle audiokilde Områdevalgknap for at vælge den pågældende menu: RADIO - skifter til radiofunktionen og skifter frekvensområdet i radiofunktionen MEDIA - skifter til det senest afspillede mediekilde eller vælger en anden mediekilde PHONE - Mute NAV - aktiverer navigationen

6 4 Generelle informationer TRAFFIC - aktiverer visning af du gemte TMC-trafikmeldinger (Traffic-Message-Channels) = kanal for trafikmeldinger SETUP - her kan der foretages indstillinger til de valgte områder A3 og : piletasterne frem og tilbage påvirker den aktive audiokilde RADIO-funktion - for udvalg af en station fra stations- eller memory-listen MEDIA-funktion - for valg af den forrige eller næste titel (kort tryk), spol fremad/tilbage (langt tryk) A4 CD-skakt A5 Touchscreen (berøringsskærm): områder med farvede rammer på skærmen er aktuelt aktive og betjenes ved at berøre skærmen A6 Eject-tasten - trykkes kort for at køre en ilagt CD ind i udgangsposition for at fjerne den A7 - gentager yderligere informationer afhængigt af den aktuelle funktion RADIO-funktion - tænder/slukker radioens tekstvisning MEDIA-funktion - skifter under gengivelsen af MP3/WMA mellem visning af titlens tid og titlens navn. NAV-funktion - viser informationerne vedrørende positionen og tillader yderligere funktioner (flagdestination, ruteliste, spær afsnit) TRAFFIC-funktion - viser den aktuelt modtagne TMC-station. A8 Tast for spring tilbage fra en menu til den forrige menu. A9 AUX-bøsning til tilslutning af en ekstern audiokilde A10 Menu-betjeningsknap Markering af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at dreje) Valg af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at trykke) A11 Funktionstaster - funktionerne for den pågældende tast vises på displayet A12 Memory card slids: Understøtter SD-kort (Secure Digital) og MMCkort (multimedia cards) med optil 4 GB og SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) med optil 32 GB hukommelse og mål på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Slidsen for memory card sidder ved siden af displayet. Symbolforklaring * udstyr der er markeret således er kun som standard på bestemte modeller eller leveres som specialudstyr. Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side. Vigtige informationer Garanti For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile. Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere apparatet. Anvisning En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Informationer til betjening af navigationssystemet Den moderne trafik kræver af bilens fører at denne altid koncentrerer sig 100% på kørselen. Den omfangsrige og avancerede udstyrsdetaljer i dette system tilbyder - ved siden af underholdningen - også mange informationer, der hjælper dig at nå dit mål sikkert og hurtigt.

7 Generelle informationer 5 Dog kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene navigationssystemet med sine mange muligheder. Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug funktionerne på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Inden du starter navigationssystemet Overhold gældende trafikregler under kørselen. Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det undtagelsesvis ske at du navne, der er gemt på CD'en, ikke stemmer overens med du ændrede navne. Den rute navigationssystemet har beregnet er en anbefaling for at nå målet. Vær under kørselen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje, sporskifteforbud, kanaler og færger. BEMÆRK! Færdselslovens regler er gældende, også hvis en anbefaling modstrider færdselsloven. Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Tryk derfor ikke for hårdt på anlæggets knapper og taster for at undgå beskadigelser. Et let tryk på tasten er tilstrækkeligt for betjening af apparatet. Vær opmærksom på at alle betjeningsknapper har brudsteder for at mindske risikoen for kvæstelser. Betjen ikke den berøringsfølsomme skærm med spidse eller skarpkantede genstande. Et let tryk med fingeren er nok for at betjene den. Et skærmbillede, der ikke kommer frem efter du har trykt på skærmen, kan ikke hentes for tiden. Vær opmærksom på at en snavset eller ridset navigations-cd kan medføre ringere navigeringsfunktioner og lavere hastighed. Pleje af display Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol. Anvisning Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber displayets overflade. Tyverisikring Antityverikoden på dit navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et tyveri. Efter at batteriet er klemt af, efter en adskillelse af navigationssystemet fra bilens strømkreds og efter en defekt i sikringen, er der en kode-indtastning nødvendig ved idriftsættelse. Indtastning af kode Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring om at indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede kode. Antallet på mulige forsøg vises i nederste linje på skærmen. Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres til indtastningslinjen.

8 6 Generelle informationer Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen. Klik på Delete (slet) på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og på denne måde evt. at korrigere indtastningen. Vises det korrekte kodenummer i indtastningslinjen, klik på OK. Kodenummer Kodenummeret kan kun forespørges online via Škoda -systemet for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede Škodapartner ved behov. Forkert kodenummer Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages to gange. Antallet på forsøg vises i nederste linje på skærmen. Skulle koden være angivet forkert tredje gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Foretages der igen tre ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en time. Cyklussen - tre forsøg, en times spærring - gælder fortsat. Anvisning Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

9 Generelle informationer 7 Betjening under kørselen Vore dages trafik kræver altid alle trafikanters fulde opmærksomhed. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel. Hvis bilens føre er uopmærksom, kan dette forårsager uheld og kvæstelser. Indstilling og brug af apparatet må ikke resultere i at du bliver uopmærksom. Brug anlægget kun, når vej, vejr- og trafikforholdene tillader det og din opmærksomhed ikke bliver afledt. du forskellige lydstyrkeindstillinger bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en politisirene, ambulancekøretøjer eller brandvæsenet altid kan høres tydeligt. Anvisning Landespecifikt kan nogle funktioner i radio-navigationssystemet fra en bestem hastighed ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer til lovforskrifterne i det pågældende land. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af apparatet er altid allokeret til den nøgle der aktuelt sidder i tændlåsen. I praksis betyder det, hver gang du bruger en anden bilnøgle, indstilles apparatet i henhold til denne nøgle. Tænding og slukning af systemet Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1. Den audiokilde, der inden slukningen blev afspillet, gengives. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Derefter kan anlægget tændes igen. Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse af bilens batteri). Dette kan gentages så ofte som ønsket. Betjening - generelt Specialfunktioner Parkeringshjælp* Hvis din bil er udrustet med parkeringshjælp, vises afstanden til forhindringen på skærmen efter aktivering. Climatronic* Er din bil udstyret med Climatronic, får du en tilbagemelding på skærmen, når indstillingerne ændres. BAT-20H1069 Fig. 2 Menu radio Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder på skærmen med farvet ramme er aktuelt aktiv og betjenes ved at berøre skærmen. Aktive områder, der benyttes til at aktivere en funktion eller en menu kaldes funktionstaster AD / AF.

10 8 Generelle informationer I hovedmenuen vises følgende informationen: A den valgte radiostation (dennes frekvens eller betegnelse); AB valgt frekvensområde; AC aktivering af modtagelse af trafikmeldinger; AE aktuelt klokkeslæt. Pop-up-vindue Klikkes der på funktionstasten på skærmen, vises et såkaldt pop-up-vindue AF, hvor alle mulige indstillingsoptioner vises. Klik på den ønskede indstillingsoption. Pop-up-vinduet lukkes igen og den valgte indstillingsoption vises på funktionstasten. Afkrydsningsfelt Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt afkrydsningsfelt. Et hak i afkrydsningsfeltet viser at funktionen er aktiveret, et tomt afkrydsningsfelt at den er deaktiveret. For at aktivere eller deaktivere klik kort på den pågældende funktionstast. Indtastningsformular til intastning af fri tekst I nogle menuer er der mulighed for at indtaste fri tekst, f.eks. ved indtastning af en ny destination eller ved søgning efter navnet på en særlig destination. Klik på OK for at overtage en af anlæggettilbudt sekvens eller klik på Delete (Slet) for at slette tegn i indtastningssekvensen. Klik i indtastningsmasken på et i tastaturblokken vist tegn for at overtage det i indtastningslinjen. Sekvensen kan også slettes eller forandres i indtastningslinjen samt vises for at tilføje yderligere tegn. Yderligere indtastningsmuligheder: - skifter fra store til små bogstaver og omvendt. - åbner indtastningmasken for tal og specialtegn. Funktionstasten skifter til A-Z. Klik på A-Z for at vende tilbage til bogstav-indtastningsmasken. - afstandstast, til indtastning af blanktegn. eller - bevæger markøren til venstre eller højre i indtastningslinjen. ÄÜ åbner et popup-vindue med specialtegn: Delete (Slet) - sletter tegn i indtastningsfeltet, fra markørens position, fra højre mod venstre. Valg af bogstavrelaterede specialtegn I indtastningsmaskerne er nogle bogstaver desuden markeret med en lille trekant. Denne trekant viser at der kan vælges specialtegn, der baserer på dette bogstav. Hold fingeren på den pågældende funktionstast trykket, til der vises et popupvindue med disse specialtegn. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder. BAT-20H1085 Fig. 3 Indtastningsmaske til indtastning af fri tekst

11 Generelle informationer 9 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse BAT-20H1086 Fig. 4 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse Ved indtastning af destinationsadressen er det muligt, kun at indtaste tegnene i den rækkefølge, der passer til destinationerne der er lagret i navigationen. Indgrænsning af destinationer og valg fra listen Ved indtastning i indtastningslinjen kan du altid åbne en liste over du destinationer, der stadig kan vælges, ved at klikke på funktionstasten List/OK (liste/ok). Her vises kun du destinationer, der i henhold til indstillinger og tegnsekvens i indtastningslinjen stadigt kan vælges fra navigationshukommelsen. I indtastningslinien vises antallet af de destinationer, der kan vælges, såfremt antallet er mindre end 99. Kan der vælges mindre end seks destinationer, lukkes indtastningsmasken automatisk og der vises en liste over mulige destinationer.

12 10 Områdevalgknap SETUP Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Ved at trykke på tasten SETUP (SETUP) og ved at klikke på funtionstasten Tone (lyd) i funktionen RADIO kan de følgende parametre udvælges via menu-betjeningsknappen A10 : Volume (lydstyrke) - max switch-on volume (maks. tændingslydstyrke), Traffic annoncements (TP) (trafikmeldinger, TP), Navigaton volume (navigationslydstyrke) og GALA (hastighedsafhængig lydstyrke); Treble - tonehøjdeindstilling; Midtone - Midtertoneindstilling; Bass - Basindstilling; Balance - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side; Fader - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag; EQ-settings * (EQ-indstillinger) - valg af equalizer (lineær, tale, rock, klassik, dance); Surround * - indstilling af rumklang. GALA-funktion Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke. Anvisning Indstilling af klangparametre kan foretages ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af funktionsknappen + eller -. Systemindstilling Tryk på SETUP (SETUP) og vælg funktionsknap System (System). Du kan vælge mellem følgende parametre: Language (sprog) - menusprog for tekst og sprogbeskeder; Keypad display (Tastaturvisning) - tastaturvisning for indtastning af tekst; A/C display time * (klimavisning) - er bilen udstyret med Climatronic, vises ved dens aktivering ændringen af indstillingen; Screen (display) - Indstilling af displayets lysstyrke; Factory settings (fabriksindstillinger) - Fabriksindstillinger; SD card status (status for SD-kort) - på displayet vises informationer for hele hukommelseskapaciteten for SD-kortet og omfanget af hukommelsen der er brugt til navigationsdata; Remove SD card (fjern SD-kort) - fjernelse af SD-kort. Indstillinger Radio Tryk i funktionen RADIO på tasten SETUP (SETUP). Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Hvis modtagelsen af trafikmeldinger skal slås til eller fra, trykkes der på funktionstasten Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)). Definition af stationsvalg via piletaster Arrow keys (piletaster) Ved at klikke på Station list (stationsliste) eller Memory list (memoryliste) indstilles kilden, hvorfra der i funktionen RADIO skal udvælges stationer ved hjælp af piletasterne. Vælges Memory list (memoryliste), hentes ved scanning med piletasten kun de stationer, der er gemt i memorylisten. På skærmen vises symbolet. Aktivering og deaktivering af RDS-funktion (RDS-regional) Klik på tasten RDS Regional (regionalstation) og vælg en indstilling i det pop-up-vindue der åbnes..

13 Områdevalgknap SETUP 11 Klikkes på tasten Automatic (automatisk), vælges der altid den frekvens for den hørte radiostation, der aktuelt lover den bedste modtagelse. Klikkes på tasten Fix (fast), prøver anlægget at holde en radiostation til modtagelseskvaliteten bliver så dårligt at der truer programtab. Slening af gemte stationer Delete memory (Slet hukommelse) Klik på funktionstasten All (alle) og bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål for at slette alle gemte gemte radiostationer i listen. Indstillinger trafikradio Tryk på knappen TRAFFIC (TRAFIK) og derefter på områdeknappen SETUP (SETUP). Aktivering eller deaktivering af trafikmeldinger Traffic information (TP) (Trafikradio (TP)) Et flueben i afkrydsningsfeltet viser at trafikradiofunktinen allerede er aktiveret. Dynamisk rute Dynamic route (dynamisk rute) Åbner et pop-up-vindue, i det der angives om modtagede TMC-trafikmeldinger skal medtages ved ruteberegningen. Indstillinger Display Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten System (system) og Screen (display). Lysstyrke Tryk funktionstasten Brightness (lysstyrke) of vælg den ønskede lysstyrke-indstilling (5 trin) i et pop-up-vindue. For den automatiske korrektur af lysstyrken afhængigt af lysforholdene i bilen benyttes en lyssensor, der er anbragt i øverste højre hjørne af frontpanelet. Dag/nat Klik på funktionstasten bag Day/Night (Dag/nat) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet. Klik på funktionstasten Automatic (automatisch), hvis kortvisningen skal skifte automatisk fra dag- til natdesign afhængig af aktivering og deaktivering af kørelyset. Klik på funktionstasten Day (dag) eller Night (nat), for at fastlægge kortvisningen manuelt til dag- og natfunktion. Bekræftelsestone Klik på funktionstasten bag Acoustic feedback (bekræftelsestone) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet Klik på On (til) eller Off (fra), for at aktivere eller deaktivere tonen til bekræftelse af betjeningen af en funktionstast på skærmen. Indstillinger medier Tryk i funktionen MEDIA på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Media (Media) Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)) - et hak i checkbox betyder at funktionen for trafikmeldinger er slået til. Scan/Mix/Repeat inkl. (Scan/mix/repeat inkl.) - Checkbox til indstilling af gengivelsesmodi Scan, Mix og Repeat inkl. undermapper ( slået til ) eller uden undermapper ( slået fra ). AUX-Volume (AUX-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern enhed (audiokilde AUX befinder sig på enheden).

14 12 Områdevalgknap SETUP MDI-Volume * (MDI-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern audiokilde (audiokilden MDI befinder sig under armlænet for forsæderne eller i et opbevaringsrum i forsædepassagerersiden). Activate Bluetooth Audio * (aktivering af Bluetooth-audio) - tillader en trådløs overførsel af MP3-filer til telefonforberedelsen. Fungerer kun i forbindelse med telefonforberedelse GSM I - muliggør audiogengivelse via Bluetooth-tilslutninger på bærbare enheder (mobiltelefoner), som understøtter A2DP-protokollen. Navigations-indstillinger Tryk i funktionen Navigation på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Navigation Route options (ruteoptioner) - fastlægger de optioner, ruten bneregnes efter og på hvilke vejtyper der skal køres Route criteria (rutekriterier) Dynamic route (dynamisk rute), Avoid motorways ( undgå motorveje) og Avoid toll roads/ferry (Undgå betalingsveje/færger). - Rutekriterier, dynamisk destinationsstyring, ruter uden motorveje og ruter uden betalingsveje/færger. Announcement volume (Anvisnings-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger. Day/Night (Dag/Nat) - skifter mellem Dag- und Natvisning, automatisk, når visningen for kortet automatisk skifter alt efter indstilling af lyskontakten. POIs on map (interessepunkter på kortet) - viser interessepunkter på kortet. Autozoom - ændres kortets målestok automatisk, afhængig af hastighed og den rute, der køres på (motorvej: lille målestok - Bycentre: stor målestok). Time display (tidsvisning) - ved navigation vises enten ankomst- eller køretiden i kortvisningen. Enter home addres - indtast hjemmeadresse. Demo Mode (Demo-modus) - i Demo-modus kan der startes en virtuel (tilsyneladende) navigation starten. Den virtuelle navigation gentages når den fiktive destination er nået. Stop den virtuelle navigation som sædvanligt og deaktiver demo-funktionen for at kunne starte en ægte navigation igen. Da anlægget i dette tilfælde skal orientere sig på ny igen, kan det, afhængigt af det antal satellitter, der modtages, et stykke tid, til anlægget har fundet din faktiske position. Kør nogle meter. Demo mode starting point (Startpunkt for Demo-modus) - Angivelse af et fiktiv (opfundet) startpunkt i Demo-modus. Delete destinations memory (sletning af destinations-hukommelse) - Sletning af destinations-hukommelse eller listen over de sidste destinationer. Navigation data basis (Databasis for navigation) - Visning af informationer for databasis på CD eller SD-Karte, sletning databasis for SD-kortet eller kopiering af data. Rutekriterier Route criteria (Rutekriterier) Hurtig: beregner den hurtigste rute til destinationen, selvom en omvej bliver nødvendig. Kort: der accepteres en længere køretid for at følge den kortere strækning. Vær opmærksom at indstillingen Kort rute ved destinationen nogle gange have uventede resultater. Economical (økonomisk): Beregningens mål er en ligevægt mellem minimal køretid og kørestrækning. Dynamisk navigation med TMC-anvendelse Dynamic route (dynamisk rute) Hvis den dynamiske navigation er slået fra, modtages og opdateres trafikmeldingerne i baggrunden. Navigationen viser trafikforstyrrelser på kortet og gør også opmærksom på disse verbalt, benytter dog ikke disse til beregning af ruten (ruten kan føre igennem disse trafikforstyrrelser).

15 Områdevalgtast RADIO 13 Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Hentning af radiostation Tryk igen på områdevalgknappen RADIO for at skifte frekvensområdet. Som alternativ klikkes i hovedmenu RADIO på funktionstast Band (Band) og i popup-vinduet på FM eller AM. BAT-20H1064 Fig. 5 Menu radio: Funktionstast Skift af radiostation Ved et kort tryk på funktionstasten eller skiftes til forrige eller næste radiostation i det valgte frekvensområde. Hvis det på displayet vises symbolet TP springes der kun til radiostationerne med trafikmeldinger. Hvis det på displayet vises symbolet springes der kun til de lagrede radiostationer. Valg af radiostaion fra stationslisten Hvis alle de aktuelt modtagelige radistationer skal vises, klikkes der på funktiontasten Band (Band) og derefter funktionstasten FM/List (FM/Liste). Listen går direkte til visning af den aktuelt hørte radiostation. Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. BAT-20H1064 Fig. 6 FM-stationsliste Hentning af hovedmenu RADIO og valg af frekvensområde Tryk på områdeknappen RADIO. Midt på displayet vises den aktuelle radiostation side 7, fig. 2 A. Ændring af radiostationer i hukommelseslisten Tryk på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse) og vælg ved hjælp af funktionstasterne 1-24 den ønskede radiostation. Manuel søgning Hvis radiostationen skal indstilles manuelt via sin frekvens, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Manual (manuelt).

16 14 Områdevalgtast RADIO Indstil radiostationen ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af pilene og på enheden. Tryk kort på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og hente funktionstasterne igen. Scan-Funktion For at starte scan-funktionen i det aktuelle frekvensområde, trykkes på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Scan. Alle radiostationer med god modtagelse spilles for hver ca. 5 sekunder i samme rækkefølge som på stationslisten. Klik på funktionstasten Scan for at afslutte funktionen ved den aktuelle radiostation. Anvisning Alternativt kan radiostationer gemmes ved at trykke på menu-betjeningknappen A10. Hentning af gemte radiostationer Lagring af radiostationer Lagring af radiostationer For at åbne hukommelseslisten, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse). Hvis den viste radiostation skal gemmes på en plads, tryk en af de viste stationsknapper 1... til og hold den til der lyder et signal. Den aktuelt hørte radiostation er dermed gemt på denne stationstast. BAT-20H1063 Fig. 7 Hukommelsesliste Sletning af radiostationer fra listen Gemte Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten Delete memory (slet hukommelse). Vælg den radiostation der skal slettes og bekræft ved at trykke på menu-betjeningsknappen A10. Hvis du vil slette alle gemte raddiostationer, tryk på funktionsknap All (alle). BAT-20H1075 Fig. 8 Indstilling af kilde til valg af stationer Hentning af station via stationstasterne Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen Memory (hukommelse).

17 Områdevalgtast RADIO 15 Den station, der er gemt på en af stationstasterne 1 til 24 i hovedmenuen RADIO vælges ved et kort tryk på den ønskede stationstast. Hentning af tilgængelige stationer fra listen Gemte Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen FM/list (FM/liste). Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. RDS-funktion Hvis di vil tænde eller slukke for ekstrainformationer til en radiostation, tryk tast, funktionen vises ved bogstav i i skærmens øverste højre hjørne. RDS ( Radio Data System ) tjener til overførsel af programnavne og supplerende serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk. Ved RDS-stationer vises stationens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig modtagelseskvalitet. Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt på listen Gemte. I så fald kan man flytte den gemte stations navn ved at vælge den ønskede radiostation, vente til det rigtige stationsnavn vises, derefter trykke på menu-betjeningsknappen A10 og på skærmen fremkommer et popup-vindue Station name stored (stationsanvn gemt). Klik i den popup-vindue, der kommer frem, kort på TP for at tænde eller slukke for trafikradiofunktionen. Indikator TP i forbindelse med et stationsnavn (f. eks. i stationslisten eller listen Gemte) viser en station med trafikradio. Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed i anlægget for at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradio-funktionerne er aktiveret. Trafikradioen indikerer at den er klar ved at der fremkommer TP øverst til højre på displayet. Kan der engang ikke modtages en trafikradiostation, fordi den generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for TP, No TP. Vær opmærksom på at parkeringshuse, tunneller, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet til fuldstændig modtagelsessvigt. Indgående trafikmelding Hvis indspilningen af trafikmeldingen skal afbrydes, klik på popup-vinduet Trafikmelding på funktionstasten Cancel (afbryd). Trafikradio-funktionen forbliver alligevel på standby og en efterfølgende trafikmelding indspilles igen, hvis en af kilderne tændes. Klik på funktionsknappen Deactiv. TP (Deactivate TP), deaktiveres trafikradiofunktionen permanent. Trafikradio-funktion TP (Traffic Program) Aktivering og deaktivering af trafikradio TP Tryk i funktionen RADIO på fuktionstasten Extras.

18 16 Områdevalgtast TRAFFIC Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger TMC-trafikmeldinger anvendes under en navigation afhængig af indstillinger til automatisk optimering af en rute ved trafikproblemer. Klik på områdevalgknappen TRAFFIC for at vise du aktuelle trafikmeldinger i en liste. Klik på visning af en trafikmelding, for at vise den i detaljeret visning. I detaljeret visning kan du ved hjælp af funktionstastenre bladre gennem alle trafikmeldinger efter hinanden. Trafikproblemer vises detaljeret og vises på kortet med et tilsvarende symbol. Den retning hvor trafikproblemet foreligger på kortet, vises i farver. Et trafikproblem, der befinder sig på ruten (i kørselsretning) vises med rødt, et trafikproblem i modretning med gråt. Anvisning Anlægget forsynes i baggrunden løbende med TMC-trafikmeldinger, hvis der på det aktuelle sted kan modtages en TMC-station. Den station du lytter til, behøver ikke at være TMC-senderen. TMC-trafikmeldinger kan kun evalueres og gemmes med anlægget, hvis navigationsdata (SD-kort eller CD) står til rådighed for det område, hvor der køres. Kvaliteten på den dynamiske navigering afhænger af du sendte trafikmeldinger. Radiostationernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet. TMC-trafikmeldinger er også nødvendige for den dynamiske navigation. Ved ugunstige trafikforhold kan en omkørsel af trafikpropper pga. TMCmeldingen måske ikke være fordelagtigt, hvis også omkørselsstrækningen er overbelastet.

19 Områdevalgtast MEDIA 17 Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen I det interne drev kan Audio-CDer, (CD-A) og MP3-CDer afspilles. CD kan ikke læses Hvis du ilægger en CD, som anlægget ikke kan læse, fremkommer der et popupvindue med en information. Tryk på funkltionstast OK og CD'en køres ud i udgangsposition. Bliver CD'en ikke fjernet inden for 10 sekunder, skubbes den af sikkerhedsårsager ind igen. BEMÆRK! CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes består fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle. CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller CD-afspilleren skal repareres. Anvisning Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der for tiden ikke ilagt en audio- CD/DVD eller den ilagte audio-cd/dvd kan ikke læses. Kopibeskyttede CDer og hjemmebrændte CD-R og DC-RW gengives måske ikke eller kun indskrænket. Vær også opmærksom på du yderligere informationer til MP3-funktionen side 20. Overhold du ophavsretslige bestemmelser i dit land. Hovedmenu MEDIA Hovedmenu MEDIA oversigt Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Ved en mekanisk defekt af CD-drevet eller en ikke helt ilagt CD vises først Error: CD (Fejl: CD) på skærmen. Kontroller CD'en og læg den igen korrekt og fuldstændigt ind i drevet. Fremkommer Error: CD (Fejl: CD) igen, kontakt venligst din Škoda Servicepartner. Er den indvendige temperatur i apparatet for høj, kan der ikke isættes en CD. Anlægget vender tilbage til seneste aktiver driftstilstand. BAT-20H1065 Fig. 9 Hovedmenu MEDIA: CD-funktion

20 18 Områdevalgtast MEDIA Ekstra funktionstaster i menuen AUDIO Extras - åbner et popup-vindue, hvor tilfældig gengivelse Mix, automatisk Scan eller en gentagelse af nummer eller mappe kan startes. Selection (Udvalg) - åbner listen over numre på den aktuelle audiokilde for at vælge ent andet nummer. Ilægning og udtagning af CD Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde Tryk på områdevalgtasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Gengivelsen af den senest afspillede audiokilde fortsættes. Taster på anlægget til styring af du aktuelle audiokilder Piletasterne på apparatet eller påvirker altid den aktuelt hørte audiokilde, lige meget i hvilken menu du aktuelt befinder dig. - ved et kort tryk ledes du til starten af det nye nummer, ved et fornyet klik til starten af det forudgående nummer. - kort klik skifter til starten af næste nummerl. I menuen for den aktuelt spillede audiokilde kan der med indstillingsknappen skiftes mellem numrene. - ved et kort klik kan du vælge at få vist ekstrainformationer til audiokilderne. Audiokilder, der kan vælges i menuen AUDIO CD - skifter til en ilagt CD. CD 1-6* - skifter til en tilsluttet CD-skifter. SD-kort - skifter til det ilagte memory card. BAT-20H1066 Fig. 10 Kilder, der kan vælges i menuen MEDIA AUX. MDI eller BT-audio * - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en ekstern tilsluttet audiokilde er kun i begrænset omfang mulig og afhænger af tilslutningstypen. Ilægning af CD Skub en CD med den beskriftede side opad, så langt ind i CD-slidsen, til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af CD Tryk tast, for at køre CD'en i det interne CD-drev i udtagningsposition.. Fjernes en CD i udtagningsposition ikke, trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen efter ca. ti sekunder. Ilægning og udtagning af memory card Ilægning af memory card Skub memory card ind i memory card-slidsen, med det afskårne hjørne øverst, til det går i indgreb. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af memory card Tryk på SETUP og vælg derefter funktionsknap System. Ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 vælges funktionstast Remove SD card (fjern SD-kort). Tryk mod fjedermodstanden på det ilagte memory card, så springer memory card igen tilbage til udgangsposition.

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG B1Z-6000F Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS

Din brugermanual SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Din brugermanual SKODA NAVIGATIONSYSTEM CRUISE

Din brugermanual SKODA NAVIGATIONSYSTEM CRUISE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere