ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

2

3 Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker for din tillid. Vi anbefaler at denne driftsvejledning læses grundigt igennem, således at du kan lære dit navigationssystem hurtigt og omfattende at kende. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede Škoda-servicepartner eller importør. Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne driftsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit navigationssystemog håber du altid når hurtigt og sikkert frem. Din Škoda Auto

4 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer Oversigt over anlægget MP3 og WMA-filer Eksterne kilder* Vigtige informationer Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Systemindstilling Indstillinger Radio Indstillinger trafikradio Områdevalgknap NAV (navigation) Oversigt Indtastning af destination Destinationshukommelse Navigation Indstillinger Display Indstillinger medier Stikordsregister Navigations-indstillinger Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Trafikradio-funktion TP (Traffic Program)..... Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen Hovedmenu MEDIA Audio-menu

5 Generelle informationer 3 Generelle informationer Oversigt over anlægget Fig. 1 Radio - oversigt A1 A2 Betjeningsknap til tænding/slukning (tryk) af enheden og til indstilling af lydstyrke (drej) for den aktuelle audiokilde Områdevalgknap for at vælge den pågældende menu: RADIO - skifter til radiofunktionen og skifter frekvensområdet i radiofunktionen MEDIA - skifter til det senest afspillede mediekilde eller vælger en anden mediekilde PHONE - Mute NAV - aktiverer navigationen

6 4 Generelle informationer TRAFFIC - aktiverer visning af du gemte TMC-trafikmeldinger (Traffic-Message-Channels) = kanal for trafikmeldinger SETUP - her kan der foretages indstillinger til de valgte områder A3 og : piletasterne frem og tilbage påvirker den aktive audiokilde RADIO-funktion - for udvalg af en station fra stations- eller memory-listen MEDIA-funktion - for valg af den forrige eller næste titel (kort tryk), spol fremad/tilbage (langt tryk) A4 CD-skakt A5 Touchscreen (berøringsskærm): områder med farvede rammer på skærmen er aktuelt aktive og betjenes ved at berøre skærmen A6 Eject-tasten - trykkes kort for at køre en ilagt CD ind i udgangsposition for at fjerne den A7 - gentager yderligere informationer afhængigt af den aktuelle funktion RADIO-funktion - tænder/slukker radioens tekstvisning MEDIA-funktion - skifter under gengivelsen af MP3/WMA mellem visning af titlens tid og titlens navn. NAV-funktion - viser informationerne vedrørende positionen og tillader yderligere funktioner (flagdestination, ruteliste, spær afsnit) TRAFFIC-funktion - viser den aktuelt modtagne TMC-station. A8 Tast for spring tilbage fra en menu til den forrige menu. A9 AUX-bøsning til tilslutning af en ekstern audiokilde A10 Menu-betjeningsknap Markering af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at dreje) Valg af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at trykke) A11 Funktionstaster - funktionerne for den pågældende tast vises på displayet A12 Memory card slids: Understøtter SD-kort (Secure Digital) og MMCkort (multimedia cards) med optil 4 GB og SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) med optil 32 GB hukommelse og mål på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Slidsen for memory card sidder ved siden af displayet. Symbolforklaring * udstyr der er markeret således er kun som standard på bestemte modeller eller leveres som specialudstyr. Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side. Vigtige informationer Garanti For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile. Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere apparatet. Anvisning En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Informationer til betjening af navigationssystemet Den moderne trafik kræver af bilens fører at denne altid koncentrerer sig 100% på kørselen. Den omfangsrige og avancerede udstyrsdetaljer i dette system tilbyder - ved siden af underholdningen - også mange informationer, der hjælper dig at nå dit mål sikkert og hurtigt.

7 Generelle informationer 5 Dog kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene navigationssystemet med sine mange muligheder. Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug funktionerne på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Inden du starter navigationssystemet Overhold gældende trafikregler under kørselen. Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det undtagelsesvis ske at du navne, der er gemt på CD'en, ikke stemmer overens med du ændrede navne. Den rute navigationssystemet har beregnet er en anbefaling for at nå målet. Vær under kørselen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje, sporskifteforbud, kanaler og færger. BEMÆRK! Færdselslovens regler er gældende, også hvis en anbefaling modstrider færdselsloven. Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Tryk derfor ikke for hårdt på anlæggets knapper og taster for at undgå beskadigelser. Et let tryk på tasten er tilstrækkeligt for betjening af apparatet. Vær opmærksom på at alle betjeningsknapper har brudsteder for at mindske risikoen for kvæstelser. Betjen ikke den berøringsfølsomme skærm med spidse eller skarpkantede genstande. Et let tryk med fingeren er nok for at betjene den. Et skærmbillede, der ikke kommer frem efter du har trykt på skærmen, kan ikke hentes for tiden. Vær opmærksom på at en snavset eller ridset navigations-cd kan medføre ringere navigeringsfunktioner og lavere hastighed. Pleje af display Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol. Anvisning Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber displayets overflade. Tyverisikring Antityverikoden på dit navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et tyveri. Efter at batteriet er klemt af, efter en adskillelse af navigationssystemet fra bilens strømkreds og efter en defekt i sikringen, er der en kode-indtastning nødvendig ved idriftsættelse. Indtastning af kode Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring om at indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede kode. Antallet på mulige forsøg vises i nederste linje på skærmen. Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres til indtastningslinjen.

8 6 Generelle informationer Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen. Klik på Delete (slet) på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og på denne måde evt. at korrigere indtastningen. Vises det korrekte kodenummer i indtastningslinjen, klik på OK. Kodenummer Kodenummeret kan kun forespørges online via Škoda -systemet for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede Škodapartner ved behov. Forkert kodenummer Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages to gange. Antallet på forsøg vises i nederste linje på skærmen. Skulle koden være angivet forkert tredje gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Foretages der igen tre ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en time. Cyklussen - tre forsøg, en times spærring - gælder fortsat. Anvisning Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

9 Generelle informationer 7 Betjening under kørselen Vore dages trafik kræver altid alle trafikanters fulde opmærksomhed. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel. Hvis bilens føre er uopmærksom, kan dette forårsager uheld og kvæstelser. Indstilling og brug af apparatet må ikke resultere i at du bliver uopmærksom. Brug anlægget kun, når vej, vejr- og trafikforholdene tillader det og din opmærksomhed ikke bliver afledt. du forskellige lydstyrkeindstillinger bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en politisirene, ambulancekøretøjer eller brandvæsenet altid kan høres tydeligt. Anvisning Landespecifikt kan nogle funktioner i radio-navigationssystemet fra en bestem hastighed ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer til lovforskrifterne i det pågældende land. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af apparatet er altid allokeret til den nøgle der aktuelt sidder i tændlåsen. I praksis betyder det, hver gang du bruger en anden bilnøgle, indstilles apparatet i henhold til denne nøgle. Tænding og slukning af systemet Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1. Den audiokilde, der inden slukningen blev afspillet, gengives. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Derefter kan anlægget tændes igen. Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse af bilens batteri). Dette kan gentages så ofte som ønsket. Betjening - generelt Specialfunktioner Parkeringshjælp* Hvis din bil er udrustet med parkeringshjælp, vises afstanden til forhindringen på skærmen efter aktivering. Climatronic* Er din bil udstyret med Climatronic, får du en tilbagemelding på skærmen, når indstillingerne ændres. BAT-20H1069 Fig. 2 Menu radio Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder på skærmen med farvet ramme er aktuelt aktiv og betjenes ved at berøre skærmen. Aktive områder, der benyttes til at aktivere en funktion eller en menu kaldes funktionstaster AD / AF.

10 8 Generelle informationer I hovedmenuen vises følgende informationen: A den valgte radiostation (dennes frekvens eller betegnelse); AB valgt frekvensområde; AC aktivering af modtagelse af trafikmeldinger; AE aktuelt klokkeslæt. Pop-up-vindue Klikkes der på funktionstasten på skærmen, vises et såkaldt pop-up-vindue AF, hvor alle mulige indstillingsoptioner vises. Klik på den ønskede indstillingsoption. Pop-up-vinduet lukkes igen og den valgte indstillingsoption vises på funktionstasten. Afkrydsningsfelt Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt afkrydsningsfelt. Et hak i afkrydsningsfeltet viser at funktionen er aktiveret, et tomt afkrydsningsfelt at den er deaktiveret. For at aktivere eller deaktivere klik kort på den pågældende funktionstast. Indtastningsformular til intastning af fri tekst I nogle menuer er der mulighed for at indtaste fri tekst, f.eks. ved indtastning af en ny destination eller ved søgning efter navnet på en særlig destination. Klik på OK for at overtage en af anlæggettilbudt sekvens eller klik på Delete (Slet) for at slette tegn i indtastningssekvensen. Klik i indtastningsmasken på et i tastaturblokken vist tegn for at overtage det i indtastningslinjen. Sekvensen kan også slettes eller forandres i indtastningslinjen samt vises for at tilføje yderligere tegn. Yderligere indtastningsmuligheder: - skifter fra store til små bogstaver og omvendt. - åbner indtastningmasken for tal og specialtegn. Funktionstasten skifter til A-Z. Klik på A-Z for at vende tilbage til bogstav-indtastningsmasken. - afstandstast, til indtastning af blanktegn. eller - bevæger markøren til venstre eller højre i indtastningslinjen. ÄÜ åbner et popup-vindue med specialtegn: Delete (Slet) - sletter tegn i indtastningsfeltet, fra markørens position, fra højre mod venstre. Valg af bogstavrelaterede specialtegn I indtastningsmaskerne er nogle bogstaver desuden markeret med en lille trekant. Denne trekant viser at der kan vælges specialtegn, der baserer på dette bogstav. Hold fingeren på den pågældende funktionstast trykket, til der vises et popupvindue med disse specialtegn. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder. BAT-20H1085 Fig. 3 Indtastningsmaske til indtastning af fri tekst

11 Generelle informationer 9 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse BAT-20H1086 Fig. 4 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse Ved indtastning af destinationsadressen er det muligt, kun at indtaste tegnene i den rækkefølge, der passer til destinationerne der er lagret i navigationen. Indgrænsning af destinationer og valg fra listen Ved indtastning i indtastningslinjen kan du altid åbne en liste over du destinationer, der stadig kan vælges, ved at klikke på funktionstasten List/OK (liste/ok). Her vises kun du destinationer, der i henhold til indstillinger og tegnsekvens i indtastningslinjen stadigt kan vælges fra navigationshukommelsen. I indtastningslinien vises antallet af de destinationer, der kan vælges, såfremt antallet er mindre end 99. Kan der vælges mindre end seks destinationer, lukkes indtastningsmasken automatisk og der vises en liste over mulige destinationer.

12 10 Områdevalgknap SETUP Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Ved at trykke på tasten SETUP (SETUP) og ved at klikke på funtionstasten Tone (lyd) i funktionen RADIO kan de følgende parametre udvælges via menu-betjeningsknappen A10 : Volume (lydstyrke) - max switch-on volume (maks. tændingslydstyrke), Traffic annoncements (TP) (trafikmeldinger, TP), Navigaton volume (navigationslydstyrke) og GALA (hastighedsafhængig lydstyrke); Treble - tonehøjdeindstilling; Midtone - Midtertoneindstilling; Bass - Basindstilling; Balance - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side; Fader - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag; EQ-settings * (EQ-indstillinger) - valg af equalizer (lineær, tale, rock, klassik, dance); Surround * - indstilling af rumklang. GALA-funktion Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke. Anvisning Indstilling af klangparametre kan foretages ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af funktionsknappen + eller -. Systemindstilling Tryk på SETUP (SETUP) og vælg funktionsknap System (System). Du kan vælge mellem følgende parametre: Language (sprog) - menusprog for tekst og sprogbeskeder; Keypad display (Tastaturvisning) - tastaturvisning for indtastning af tekst; A/C display time * (klimavisning) - er bilen udstyret med Climatronic, vises ved dens aktivering ændringen af indstillingen; Screen (display) - Indstilling af displayets lysstyrke; Factory settings (fabriksindstillinger) - Fabriksindstillinger; SD card status (status for SD-kort) - på displayet vises informationer for hele hukommelseskapaciteten for SD-kortet og omfanget af hukommelsen der er brugt til navigationsdata; Remove SD card (fjern SD-kort) - fjernelse af SD-kort. Indstillinger Radio Tryk i funktionen RADIO på tasten SETUP (SETUP). Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Hvis modtagelsen af trafikmeldinger skal slås til eller fra, trykkes der på funktionstasten Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)). Definition af stationsvalg via piletaster Arrow keys (piletaster) Ved at klikke på Station list (stationsliste) eller Memory list (memoryliste) indstilles kilden, hvorfra der i funktionen RADIO skal udvælges stationer ved hjælp af piletasterne. Vælges Memory list (memoryliste), hentes ved scanning med piletasten kun de stationer, der er gemt i memorylisten. På skærmen vises symbolet. Aktivering og deaktivering af RDS-funktion (RDS-regional) Klik på tasten RDS Regional (regionalstation) og vælg en indstilling i det pop-up-vindue der åbnes..

13 Områdevalgknap SETUP 11 Klikkes på tasten Automatic (automatisk), vælges der altid den frekvens for den hørte radiostation, der aktuelt lover den bedste modtagelse. Klikkes på tasten Fix (fast), prøver anlægget at holde en radiostation til modtagelseskvaliteten bliver så dårligt at der truer programtab. Slening af gemte stationer Delete memory (Slet hukommelse) Klik på funktionstasten All (alle) og bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål for at slette alle gemte gemte radiostationer i listen. Indstillinger trafikradio Tryk på knappen TRAFFIC (TRAFIK) og derefter på områdeknappen SETUP (SETUP). Aktivering eller deaktivering af trafikmeldinger Traffic information (TP) (Trafikradio (TP)) Et flueben i afkrydsningsfeltet viser at trafikradiofunktinen allerede er aktiveret. Dynamisk rute Dynamic route (dynamisk rute) Åbner et pop-up-vindue, i det der angives om modtagede TMC-trafikmeldinger skal medtages ved ruteberegningen. Indstillinger Display Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten System (system) og Screen (display). Lysstyrke Tryk funktionstasten Brightness (lysstyrke) of vælg den ønskede lysstyrke-indstilling (5 trin) i et pop-up-vindue. For den automatiske korrektur af lysstyrken afhængigt af lysforholdene i bilen benyttes en lyssensor, der er anbragt i øverste højre hjørne af frontpanelet. Dag/nat Klik på funktionstasten bag Day/Night (Dag/nat) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet. Klik på funktionstasten Automatic (automatisch), hvis kortvisningen skal skifte automatisk fra dag- til natdesign afhængig af aktivering og deaktivering af kørelyset. Klik på funktionstasten Day (dag) eller Night (nat), for at fastlægge kortvisningen manuelt til dag- og natfunktion. Bekræftelsestone Klik på funktionstasten bag Acoustic feedback (bekræftelsestone) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet Klik på On (til) eller Off (fra), for at aktivere eller deaktivere tonen til bekræftelse af betjeningen af en funktionstast på skærmen. Indstillinger medier Tryk i funktionen MEDIA på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Media (Media) Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)) - et hak i checkbox betyder at funktionen for trafikmeldinger er slået til. Scan/Mix/Repeat inkl. (Scan/mix/repeat inkl.) - Checkbox til indstilling af gengivelsesmodi Scan, Mix og Repeat inkl. undermapper ( slået til ) eller uden undermapper ( slået fra ). AUX-Volume (AUX-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern enhed (audiokilde AUX befinder sig på enheden).

14 12 Områdevalgknap SETUP MDI-Volume * (MDI-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern audiokilde (audiokilden MDI befinder sig under armlænet for forsæderne eller i et opbevaringsrum i forsædepassagerersiden). Activate Bluetooth Audio * (aktivering af Bluetooth-audio) - tillader en trådløs overførsel af MP3-filer til telefonforberedelsen. Fungerer kun i forbindelse med telefonforberedelse GSM I - muliggør audiogengivelse via Bluetooth-tilslutninger på bærbare enheder (mobiltelefoner), som understøtter A2DP-protokollen. Navigations-indstillinger Tryk i funktionen Navigation på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Navigation Route options (ruteoptioner) - fastlægger de optioner, ruten bneregnes efter og på hvilke vejtyper der skal køres Route criteria (rutekriterier) Dynamic route (dynamisk rute), Avoid motorways ( undgå motorveje) og Avoid toll roads/ferry (Undgå betalingsveje/færger). - Rutekriterier, dynamisk destinationsstyring, ruter uden motorveje og ruter uden betalingsveje/færger. Announcement volume (Anvisnings-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger. Day/Night (Dag/Nat) - skifter mellem Dag- und Natvisning, automatisk, når visningen for kortet automatisk skifter alt efter indstilling af lyskontakten. POIs on map (interessepunkter på kortet) - viser interessepunkter på kortet. Autozoom - ændres kortets målestok automatisk, afhængig af hastighed og den rute, der køres på (motorvej: lille målestok - Bycentre: stor målestok). Time display (tidsvisning) - ved navigation vises enten ankomst- eller køretiden i kortvisningen. Enter home addres - indtast hjemmeadresse. Demo Mode (Demo-modus) - i Demo-modus kan der startes en virtuel (tilsyneladende) navigation starten. Den virtuelle navigation gentages når den fiktive destination er nået. Stop den virtuelle navigation som sædvanligt og deaktiver demo-funktionen for at kunne starte en ægte navigation igen. Da anlægget i dette tilfælde skal orientere sig på ny igen, kan det, afhængigt af det antal satellitter, der modtages, et stykke tid, til anlægget har fundet din faktiske position. Kør nogle meter. Demo mode starting point (Startpunkt for Demo-modus) - Angivelse af et fiktiv (opfundet) startpunkt i Demo-modus. Delete destinations memory (sletning af destinations-hukommelse) - Sletning af destinations-hukommelse eller listen over de sidste destinationer. Navigation data basis (Databasis for navigation) - Visning af informationer for databasis på CD eller SD-Karte, sletning databasis for SD-kortet eller kopiering af data. Rutekriterier Route criteria (Rutekriterier) Hurtig: beregner den hurtigste rute til destinationen, selvom en omvej bliver nødvendig. Kort: der accepteres en længere køretid for at følge den kortere strækning. Vær opmærksom at indstillingen Kort rute ved destinationen nogle gange have uventede resultater. Economical (økonomisk): Beregningens mål er en ligevægt mellem minimal køretid og kørestrækning. Dynamisk navigation med TMC-anvendelse Dynamic route (dynamisk rute) Hvis den dynamiske navigation er slået fra, modtages og opdateres trafikmeldingerne i baggrunden. Navigationen viser trafikforstyrrelser på kortet og gør også opmærksom på disse verbalt, benytter dog ikke disse til beregning af ruten (ruten kan føre igennem disse trafikforstyrrelser).

15 Områdevalgtast RADIO 13 Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Hentning af radiostation Tryk igen på områdevalgknappen RADIO for at skifte frekvensområdet. Som alternativ klikkes i hovedmenu RADIO på funktionstast Band (Band) og i popup-vinduet på FM eller AM. BAT-20H1064 Fig. 5 Menu radio: Funktionstast Skift af radiostation Ved et kort tryk på funktionstasten eller skiftes til forrige eller næste radiostation i det valgte frekvensområde. Hvis det på displayet vises symbolet TP springes der kun til radiostationerne med trafikmeldinger. Hvis det på displayet vises symbolet springes der kun til de lagrede radiostationer. Valg af radiostaion fra stationslisten Hvis alle de aktuelt modtagelige radistationer skal vises, klikkes der på funktiontasten Band (Band) og derefter funktionstasten FM/List (FM/Liste). Listen går direkte til visning af den aktuelt hørte radiostation. Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. BAT-20H1064 Fig. 6 FM-stationsliste Hentning af hovedmenu RADIO og valg af frekvensområde Tryk på områdeknappen RADIO. Midt på displayet vises den aktuelle radiostation side 7, fig. 2 A. Ændring af radiostationer i hukommelseslisten Tryk på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse) og vælg ved hjælp af funktionstasterne 1-24 den ønskede radiostation. Manuel søgning Hvis radiostationen skal indstilles manuelt via sin frekvens, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Manual (manuelt).

16 14 Områdevalgtast RADIO Indstil radiostationen ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af pilene og på enheden. Tryk kort på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og hente funktionstasterne igen. Scan-Funktion For at starte scan-funktionen i det aktuelle frekvensområde, trykkes på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Scan. Alle radiostationer med god modtagelse spilles for hver ca. 5 sekunder i samme rækkefølge som på stationslisten. Klik på funktionstasten Scan for at afslutte funktionen ved den aktuelle radiostation. Anvisning Alternativt kan radiostationer gemmes ved at trykke på menu-betjeningknappen A10. Hentning af gemte radiostationer Lagring af radiostationer Lagring af radiostationer For at åbne hukommelseslisten, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse). Hvis den viste radiostation skal gemmes på en plads, tryk en af de viste stationsknapper 1... til og hold den til der lyder et signal. Den aktuelt hørte radiostation er dermed gemt på denne stationstast. BAT-20H1063 Fig. 7 Hukommelsesliste Sletning af radiostationer fra listen Gemte Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten Delete memory (slet hukommelse). Vælg den radiostation der skal slettes og bekræft ved at trykke på menu-betjeningsknappen A10. Hvis du vil slette alle gemte raddiostationer, tryk på funktionsknap All (alle). BAT-20H1075 Fig. 8 Indstilling af kilde til valg af stationer Hentning af station via stationstasterne Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen Memory (hukommelse).

17 Områdevalgtast RADIO 15 Den station, der er gemt på en af stationstasterne 1 til 24 i hovedmenuen RADIO vælges ved et kort tryk på den ønskede stationstast. Hentning af tilgængelige stationer fra listen Gemte Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen FM/list (FM/liste). Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. RDS-funktion Hvis di vil tænde eller slukke for ekstrainformationer til en radiostation, tryk tast, funktionen vises ved bogstav i i skærmens øverste højre hjørne. RDS ( Radio Data System ) tjener til overførsel af programnavne og supplerende serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk. Ved RDS-stationer vises stationens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig modtagelseskvalitet. Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt på listen Gemte. I så fald kan man flytte den gemte stations navn ved at vælge den ønskede radiostation, vente til det rigtige stationsnavn vises, derefter trykke på menu-betjeningsknappen A10 og på skærmen fremkommer et popup-vindue Station name stored (stationsanvn gemt). Klik i den popup-vindue, der kommer frem, kort på TP for at tænde eller slukke for trafikradiofunktionen. Indikator TP i forbindelse med et stationsnavn (f. eks. i stationslisten eller listen Gemte) viser en station med trafikradio. Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed i anlægget for at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradio-funktionerne er aktiveret. Trafikradioen indikerer at den er klar ved at der fremkommer TP øverst til højre på displayet. Kan der engang ikke modtages en trafikradiostation, fordi den generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for TP, No TP. Vær opmærksom på at parkeringshuse, tunneller, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet til fuldstændig modtagelsessvigt. Indgående trafikmelding Hvis indspilningen af trafikmeldingen skal afbrydes, klik på popup-vinduet Trafikmelding på funktionstasten Cancel (afbryd). Trafikradio-funktionen forbliver alligevel på standby og en efterfølgende trafikmelding indspilles igen, hvis en af kilderne tændes. Klik på funktionsknappen Deactiv. TP (Deactivate TP), deaktiveres trafikradiofunktionen permanent. Trafikradio-funktion TP (Traffic Program) Aktivering og deaktivering af trafikradio TP Tryk i funktionen RADIO på fuktionstasten Extras.

18 16 Områdevalgtast TRAFFIC Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger TMC-trafikmeldinger anvendes under en navigation afhængig af indstillinger til automatisk optimering af en rute ved trafikproblemer. Klik på områdevalgknappen TRAFFIC for at vise du aktuelle trafikmeldinger i en liste. Klik på visning af en trafikmelding, for at vise den i detaljeret visning. I detaljeret visning kan du ved hjælp af funktionstastenre bladre gennem alle trafikmeldinger efter hinanden. Trafikproblemer vises detaljeret og vises på kortet med et tilsvarende symbol. Den retning hvor trafikproblemet foreligger på kortet, vises i farver. Et trafikproblem, der befinder sig på ruten (i kørselsretning) vises med rødt, et trafikproblem i modretning med gråt. Anvisning Anlægget forsynes i baggrunden løbende med TMC-trafikmeldinger, hvis der på det aktuelle sted kan modtages en TMC-station. Den station du lytter til, behøver ikke at være TMC-senderen. TMC-trafikmeldinger kan kun evalueres og gemmes med anlægget, hvis navigationsdata (SD-kort eller CD) står til rådighed for det område, hvor der køres. Kvaliteten på den dynamiske navigering afhænger af du sendte trafikmeldinger. Radiostationernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet. TMC-trafikmeldinger er også nødvendige for den dynamiske navigation. Ved ugunstige trafikforhold kan en omkørsel af trafikpropper pga. TMCmeldingen måske ikke være fordelagtigt, hvis også omkørselsstrækningen er overbelastet.

19 Områdevalgtast MEDIA 17 Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen I det interne drev kan Audio-CDer, (CD-A) og MP3-CDer afspilles. CD kan ikke læses Hvis du ilægger en CD, som anlægget ikke kan læse, fremkommer der et popupvindue med en information. Tryk på funkltionstast OK og CD'en køres ud i udgangsposition. Bliver CD'en ikke fjernet inden for 10 sekunder, skubbes den af sikkerhedsårsager ind igen. BEMÆRK! CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes består fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle. CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller CD-afspilleren skal repareres. Anvisning Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der for tiden ikke ilagt en audio- CD/DVD eller den ilagte audio-cd/dvd kan ikke læses. Kopibeskyttede CDer og hjemmebrændte CD-R og DC-RW gengives måske ikke eller kun indskrænket. Vær også opmærksom på du yderligere informationer til MP3-funktionen side 20. Overhold du ophavsretslige bestemmelser i dit land. Hovedmenu MEDIA Hovedmenu MEDIA oversigt Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Ved en mekanisk defekt af CD-drevet eller en ikke helt ilagt CD vises først Error: CD (Fejl: CD) på skærmen. Kontroller CD'en og læg den igen korrekt og fuldstændigt ind i drevet. Fremkommer Error: CD (Fejl: CD) igen, kontakt venligst din Škoda Servicepartner. Er den indvendige temperatur i apparatet for høj, kan der ikke isættes en CD. Anlægget vender tilbage til seneste aktiver driftstilstand. BAT-20H1065 Fig. 9 Hovedmenu MEDIA: CD-funktion

20 18 Områdevalgtast MEDIA Ekstra funktionstaster i menuen AUDIO Extras - åbner et popup-vindue, hvor tilfældig gengivelse Mix, automatisk Scan eller en gentagelse af nummer eller mappe kan startes. Selection (Udvalg) - åbner listen over numre på den aktuelle audiokilde for at vælge ent andet nummer. Ilægning og udtagning af CD Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde Tryk på områdevalgtasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Gengivelsen af den senest afspillede audiokilde fortsættes. Taster på anlægget til styring af du aktuelle audiokilder Piletasterne på apparatet eller påvirker altid den aktuelt hørte audiokilde, lige meget i hvilken menu du aktuelt befinder dig. - ved et kort tryk ledes du til starten af det nye nummer, ved et fornyet klik til starten af det forudgående nummer. - kort klik skifter til starten af næste nummerl. I menuen for den aktuelt spillede audiokilde kan der med indstillingsknappen skiftes mellem numrene. - ved et kort klik kan du vælge at få vist ekstrainformationer til audiokilderne. Audiokilder, der kan vælges i menuen AUDIO CD - skifter til en ilagt CD. CD 1-6* - skifter til en tilsluttet CD-skifter. SD-kort - skifter til det ilagte memory card. BAT-20H1066 Fig. 10 Kilder, der kan vælges i menuen MEDIA AUX. MDI eller BT-audio * - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en ekstern tilsluttet audiokilde er kun i begrænset omfang mulig og afhænger af tilslutningstypen. Ilægning af CD Skub en CD med den beskriftede side opad, så langt ind i CD-slidsen, til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af CD Tryk tast, for at køre CD'en i det interne CD-drev i udtagningsposition.. Fjernes en CD i udtagningsposition ikke, trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen efter ca. ti sekunder. Ilægning og udtagning af memory card Ilægning af memory card Skub memory card ind i memory card-slidsen, med det afskårne hjørne øverst, til det går i indgreb. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af memory card Tryk på SETUP og vælg derefter funktionsknap System. Ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 vælges funktionstast Remove SD card (fjern SD-kort). Tryk mod fjedermodstanden på det ilagte memory card, så springer memory card igen tilbage til udgangsposition.

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefon-portal... 119 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller... 26 AUX-indgang... 31

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

OPEL CORSA. Infotainment System

OPEL CORSA. Infotainment System OPEL CORSA Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 CD 30 / CD 30 MP3 Type 2... 119 Mobiltelefon-portal... 145 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

UDSTYR. Hjælp til vinterferien. Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet. Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation

UDSTYR. Hjælp til vinterferien. Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet. Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation SIMPLY CLEVER UDSTYR Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation Side 2 Begge hænder på rattet Bluetooth til mobilen Side 3 Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet Side 5 Vintertilbud Gør et godt

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere