ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

2

3 Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker for din tillid. Vi anbefaler at denne driftsvejledning læses grundigt igennem, således at du kan lære dit navigationssystem hurtigt og omfattende at kende. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede Škoda-servicepartner eller importør. Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne driftsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit navigationssystemog håber du altid når hurtigt og sikkert frem. Din Škoda Auto

4 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer Oversigt over anlægget MP3 og WMA-filer Eksterne kilder* Vigtige informationer Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Systemindstilling Indstillinger Radio Indstillinger trafikradio Områdevalgknap NAV (navigation) Oversigt Indtastning af destination Destinationshukommelse Navigation Indstillinger Display Indstillinger medier Stikordsregister Navigations-indstillinger Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Trafikradio-funktion TP (Traffic Program)..... Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen Hovedmenu MEDIA Audio-menu

5 Generelle informationer 3 Generelle informationer Oversigt over anlægget Fig. 1 Radio - oversigt A1 A2 Betjeningsknap til tænding/slukning (tryk) af enheden og til indstilling af lydstyrke (drej) for den aktuelle audiokilde Områdevalgknap for at vælge den pågældende menu: RADIO - skifter til radiofunktionen og skifter frekvensområdet i radiofunktionen MEDIA - skifter til det senest afspillede mediekilde eller vælger en anden mediekilde PHONE - Mute NAV - aktiverer navigationen

6 4 Generelle informationer TRAFFIC - aktiverer visning af du gemte TMC-trafikmeldinger (Traffic-Message-Channels) = kanal for trafikmeldinger SETUP - her kan der foretages indstillinger til de valgte områder A3 og : piletasterne frem og tilbage påvirker den aktive audiokilde RADIO-funktion - for udvalg af en station fra stations- eller memory-listen MEDIA-funktion - for valg af den forrige eller næste titel (kort tryk), spol fremad/tilbage (langt tryk) A4 CD-skakt A5 Touchscreen (berøringsskærm): områder med farvede rammer på skærmen er aktuelt aktive og betjenes ved at berøre skærmen A6 Eject-tasten - trykkes kort for at køre en ilagt CD ind i udgangsposition for at fjerne den A7 - gentager yderligere informationer afhængigt af den aktuelle funktion RADIO-funktion - tænder/slukker radioens tekstvisning MEDIA-funktion - skifter under gengivelsen af MP3/WMA mellem visning af titlens tid og titlens navn. NAV-funktion - viser informationerne vedrørende positionen og tillader yderligere funktioner (flagdestination, ruteliste, spær afsnit) TRAFFIC-funktion - viser den aktuelt modtagne TMC-station. A8 Tast for spring tilbage fra en menu til den forrige menu. A9 AUX-bøsning til tilslutning af en ekstern audiokilde A10 Menu-betjeningsknap Markering af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at dreje) Valg af en funktion eller en undermenu, indstilling af en værdi (ved at trykke) A11 Funktionstaster - funktionerne for den pågældende tast vises på displayet A12 Memory card slids: Understøtter SD-kort (Secure Digital) og MMCkort (multimedia cards) med optil 4 GB og SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) med optil 32 GB hukommelse og mål på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Slidsen for memory card sidder ved siden af displayet. Symbolforklaring * udstyr der er markeret således er kun som standard på bestemte modeller eller leveres som specialudstyr. Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side. Vigtige informationer Garanti For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile. Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere apparatet. Anvisning En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Informationer til betjening af navigationssystemet Den moderne trafik kræver af bilens fører at denne altid koncentrerer sig 100% på kørselen. Den omfangsrige og avancerede udstyrsdetaljer i dette system tilbyder - ved siden af underholdningen - også mange informationer, der hjælper dig at nå dit mål sikkert og hurtigt.

7 Generelle informationer 5 Dog kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene navigationssystemet med sine mange muligheder. Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug funktionerne på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Inden du starter navigationssystemet Overhold gældende trafikregler under kørselen. Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det undtagelsesvis ske at du navne, der er gemt på CD'en, ikke stemmer overens med du ændrede navne. Den rute navigationssystemet har beregnet er en anbefaling for at nå målet. Vær under kørselen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje, sporskifteforbud, kanaler og færger. BEMÆRK! Færdselslovens regler er gældende, også hvis en anbefaling modstrider færdselsloven. Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Tryk derfor ikke for hårdt på anlæggets knapper og taster for at undgå beskadigelser. Et let tryk på tasten er tilstrækkeligt for betjening af apparatet. Vær opmærksom på at alle betjeningsknapper har brudsteder for at mindske risikoen for kvæstelser. Betjen ikke den berøringsfølsomme skærm med spidse eller skarpkantede genstande. Et let tryk med fingeren er nok for at betjene den. Et skærmbillede, der ikke kommer frem efter du har trykt på skærmen, kan ikke hentes for tiden. Vær opmærksom på at en snavset eller ridset navigations-cd kan medføre ringere navigeringsfunktioner og lavere hastighed. Pleje af display Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol. Anvisning Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber displayets overflade. Tyverisikring Antityverikoden på dit navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et tyveri. Efter at batteriet er klemt af, efter en adskillelse af navigationssystemet fra bilens strømkreds og efter en defekt i sikringen, er der en kode-indtastning nødvendig ved idriftsættelse. Indtastning af kode Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring om at indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede kode. Antallet på mulige forsøg vises i nederste linje på skærmen. Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres til indtastningslinjen.

8 6 Generelle informationer Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen. Klik på Delete (slet) på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og på denne måde evt. at korrigere indtastningen. Vises det korrekte kodenummer i indtastningslinjen, klik på OK. Kodenummer Kodenummeret kan kun forespørges online via Škoda -systemet for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede Škodapartner ved behov. Forkert kodenummer Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages to gange. Antallet på forsøg vises i nederste linje på skærmen. Skulle koden være angivet forkert tredje gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Foretages der igen tre ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en time. Cyklussen - tre forsøg, en times spærring - gælder fortsat. Anvisning Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

9 Generelle informationer 7 Betjening under kørselen Vore dages trafik kræver altid alle trafikanters fulde opmærksomhed. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel. Hvis bilens føre er uopmærksom, kan dette forårsager uheld og kvæstelser. Indstilling og brug af apparatet må ikke resultere i at du bliver uopmærksom. Brug anlægget kun, når vej, vejr- og trafikforholdene tillader det og din opmærksomhed ikke bliver afledt. du forskellige lydstyrkeindstillinger bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en politisirene, ambulancekøretøjer eller brandvæsenet altid kan høres tydeligt. Anvisning Landespecifikt kan nogle funktioner i radio-navigationssystemet fra en bestem hastighed ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer til lovforskrifterne i det pågældende land. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af apparatet er altid allokeret til den nøgle der aktuelt sidder i tændlåsen. I praksis betyder det, hver gang du bruger en anden bilnøgle, indstilles apparatet i henhold til denne nøgle. Tænding og slukning af systemet Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1. Den audiokilde, der inden slukningen blev afspillet, gengives. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Derefter kan anlægget tændes igen. Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse af bilens batteri). Dette kan gentages så ofte som ønsket. Betjening - generelt Specialfunktioner Parkeringshjælp* Hvis din bil er udrustet med parkeringshjælp, vises afstanden til forhindringen på skærmen efter aktivering. Climatronic* Er din bil udstyret med Climatronic, får du en tilbagemelding på skærmen, når indstillingerne ændres. BAT-20H1069 Fig. 2 Menu radio Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder på skærmen med farvet ramme er aktuelt aktiv og betjenes ved at berøre skærmen. Aktive områder, der benyttes til at aktivere en funktion eller en menu kaldes funktionstaster AD / AF.

10 8 Generelle informationer I hovedmenuen vises følgende informationen: A den valgte radiostation (dennes frekvens eller betegnelse); AB valgt frekvensområde; AC aktivering af modtagelse af trafikmeldinger; AE aktuelt klokkeslæt. Pop-up-vindue Klikkes der på funktionstasten på skærmen, vises et såkaldt pop-up-vindue AF, hvor alle mulige indstillingsoptioner vises. Klik på den ønskede indstillingsoption. Pop-up-vinduet lukkes igen og den valgte indstillingsoption vises på funktionstasten. Afkrydsningsfelt Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt afkrydsningsfelt. Et hak i afkrydsningsfeltet viser at funktionen er aktiveret, et tomt afkrydsningsfelt at den er deaktiveret. For at aktivere eller deaktivere klik kort på den pågældende funktionstast. Indtastningsformular til intastning af fri tekst I nogle menuer er der mulighed for at indtaste fri tekst, f.eks. ved indtastning af en ny destination eller ved søgning efter navnet på en særlig destination. Klik på OK for at overtage en af anlæggettilbudt sekvens eller klik på Delete (Slet) for at slette tegn i indtastningssekvensen. Klik i indtastningsmasken på et i tastaturblokken vist tegn for at overtage det i indtastningslinjen. Sekvensen kan også slettes eller forandres i indtastningslinjen samt vises for at tilføje yderligere tegn. Yderligere indtastningsmuligheder: - skifter fra store til små bogstaver og omvendt. - åbner indtastningmasken for tal og specialtegn. Funktionstasten skifter til A-Z. Klik på A-Z for at vende tilbage til bogstav-indtastningsmasken. - afstandstast, til indtastning af blanktegn. eller - bevæger markøren til venstre eller højre i indtastningslinjen. ÄÜ åbner et popup-vindue med specialtegn: Delete (Slet) - sletter tegn i indtastningsfeltet, fra markørens position, fra højre mod venstre. Valg af bogstavrelaterede specialtegn I indtastningsmaskerne er nogle bogstaver desuden markeret med en lille trekant. Denne trekant viser at der kan vælges specialtegn, der baserer på dette bogstav. Hold fingeren på den pågældende funktionstast trykket, til der vises et popupvindue med disse specialtegn. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder. BAT-20H1085 Fig. 3 Indtastningsmaske til indtastning af fri tekst

11 Generelle informationer 9 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse BAT-20H1086 Fig. 4 Indtastningsformular til udvalg af destinationsadresse Ved indtastning af destinationsadressen er det muligt, kun at indtaste tegnene i den rækkefølge, der passer til destinationerne der er lagret i navigationen. Indgrænsning af destinationer og valg fra listen Ved indtastning i indtastningslinjen kan du altid åbne en liste over du destinationer, der stadig kan vælges, ved at klikke på funktionstasten List/OK (liste/ok). Her vises kun du destinationer, der i henhold til indstillinger og tegnsekvens i indtastningslinjen stadigt kan vælges fra navigationshukommelsen. I indtastningslinien vises antallet af de destinationer, der kan vælges, såfremt antallet er mindre end 99. Kan der vælges mindre end seks destinationer, lukkes indtastningsmasken automatisk og der vises en liste over mulige destinationer.

12 10 Områdevalgknap SETUP Områdevalgknap SETUP Lydindstillinger Ved at trykke på tasten SETUP (SETUP) og ved at klikke på funtionstasten Tone (lyd) i funktionen RADIO kan de følgende parametre udvælges via menu-betjeningsknappen A10 : Volume (lydstyrke) - max switch-on volume (maks. tændingslydstyrke), Traffic annoncements (TP) (trafikmeldinger, TP), Navigaton volume (navigationslydstyrke) og GALA (hastighedsafhængig lydstyrke); Treble - tonehøjdeindstilling; Midtone - Midtertoneindstilling; Bass - Basindstilling; Balance - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side; Fader - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag; EQ-settings * (EQ-indstillinger) - valg af equalizer (lineær, tale, rock, klassik, dance); Surround * - indstilling af rumklang. GALA-funktion Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke. Anvisning Indstilling af klangparametre kan foretages ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af funktionsknappen + eller -. Systemindstilling Tryk på SETUP (SETUP) og vælg funktionsknap System (System). Du kan vælge mellem følgende parametre: Language (sprog) - menusprog for tekst og sprogbeskeder; Keypad display (Tastaturvisning) - tastaturvisning for indtastning af tekst; A/C display time * (klimavisning) - er bilen udstyret med Climatronic, vises ved dens aktivering ændringen af indstillingen; Screen (display) - Indstilling af displayets lysstyrke; Factory settings (fabriksindstillinger) - Fabriksindstillinger; SD card status (status for SD-kort) - på displayet vises informationer for hele hukommelseskapaciteten for SD-kortet og omfanget af hukommelsen der er brugt til navigationsdata; Remove SD card (fjern SD-kort) - fjernelse af SD-kort. Indstillinger Radio Tryk i funktionen RADIO på tasten SETUP (SETUP). Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Hvis modtagelsen af trafikmeldinger skal slås til eller fra, trykkes der på funktionstasten Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)). Definition af stationsvalg via piletaster Arrow keys (piletaster) Ved at klikke på Station list (stationsliste) eller Memory list (memoryliste) indstilles kilden, hvorfra der i funktionen RADIO skal udvælges stationer ved hjælp af piletasterne. Vælges Memory list (memoryliste), hentes ved scanning med piletasten kun de stationer, der er gemt i memorylisten. På skærmen vises symbolet. Aktivering og deaktivering af RDS-funktion (RDS-regional) Klik på tasten RDS Regional (regionalstation) og vælg en indstilling i det pop-up-vindue der åbnes..

13 Områdevalgknap SETUP 11 Klikkes på tasten Automatic (automatisk), vælges der altid den frekvens for den hørte radiostation, der aktuelt lover den bedste modtagelse. Klikkes på tasten Fix (fast), prøver anlægget at holde en radiostation til modtagelseskvaliteten bliver så dårligt at der truer programtab. Slening af gemte stationer Delete memory (Slet hukommelse) Klik på funktionstasten All (alle) og bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål for at slette alle gemte gemte radiostationer i listen. Indstillinger trafikradio Tryk på knappen TRAFFIC (TRAFIK) og derefter på områdeknappen SETUP (SETUP). Aktivering eller deaktivering af trafikmeldinger Traffic information (TP) (Trafikradio (TP)) Et flueben i afkrydsningsfeltet viser at trafikradiofunktinen allerede er aktiveret. Dynamisk rute Dynamic route (dynamisk rute) Åbner et pop-up-vindue, i det der angives om modtagede TMC-trafikmeldinger skal medtages ved ruteberegningen. Indstillinger Display Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten System (system) og Screen (display). Lysstyrke Tryk funktionstasten Brightness (lysstyrke) of vælg den ønskede lysstyrke-indstilling (5 trin) i et pop-up-vindue. For den automatiske korrektur af lysstyrken afhængigt af lysforholdene i bilen benyttes en lyssensor, der er anbragt i øverste højre hjørne af frontpanelet. Dag/nat Klik på funktionstasten bag Day/Night (Dag/nat) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet. Klik på funktionstasten Automatic (automatisch), hvis kortvisningen skal skifte automatisk fra dag- til natdesign afhængig af aktivering og deaktivering af kørelyset. Klik på funktionstasten Day (dag) eller Night (nat), for at fastlægge kortvisningen manuelt til dag- og natfunktion. Bekræftelsestone Klik på funktionstasten bag Acoustic feedback (bekræftelsestone) og vælg en indstilling i pop-up-vinduet Klik på On (til) eller Off (fra), for at aktivere eller deaktivere tonen til bekræftelse af betjeningen af en funktionstast på skærmen. Indstillinger medier Tryk i funktionen MEDIA på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Media (Media) Traffic information (TP) (trafikmeldinger (TP)) - et hak i checkbox betyder at funktionen for trafikmeldinger er slået til. Scan/Mix/Repeat inkl. (Scan/mix/repeat inkl.) - Checkbox til indstilling af gengivelsesmodi Scan, Mix og Repeat inkl. undermapper ( slået til ) eller uden undermapper ( slået fra ). AUX-Volume (AUX-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern enhed (audiokilde AUX befinder sig på enheden).

14 12 Områdevalgknap SETUP MDI-Volume * (MDI-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for en ekstern audiokilde (audiokilden MDI befinder sig under armlænet for forsæderne eller i et opbevaringsrum i forsædepassagerersiden). Activate Bluetooth Audio * (aktivering af Bluetooth-audio) - tillader en trådløs overførsel af MP3-filer til telefonforberedelsen. Fungerer kun i forbindelse med telefonforberedelse GSM I - muliggør audiogengivelse via Bluetooth-tilslutninger på bærbare enheder (mobiltelefoner), som understøtter A2DP-protokollen. Navigations-indstillinger Tryk i funktionen Navigation på tasten SETUP (SETUP). Funktionstaster i menuen - Navigation Route options (ruteoptioner) - fastlægger de optioner, ruten bneregnes efter og på hvilke vejtyper der skal køres Route criteria (rutekriterier) Dynamic route (dynamisk rute), Avoid motorways ( undgå motorveje) og Avoid toll roads/ferry (Undgå betalingsveje/færger). - Rutekriterier, dynamisk destinationsstyring, ruter uden motorveje og ruter uden betalingsveje/færger. Announcement volume (Anvisnings-lydstyrke) - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger. Day/Night (Dag/Nat) - skifter mellem Dag- und Natvisning, automatisk, når visningen for kortet automatisk skifter alt efter indstilling af lyskontakten. POIs on map (interessepunkter på kortet) - viser interessepunkter på kortet. Autozoom - ændres kortets målestok automatisk, afhængig af hastighed og den rute, der køres på (motorvej: lille målestok - Bycentre: stor målestok). Time display (tidsvisning) - ved navigation vises enten ankomst- eller køretiden i kortvisningen. Enter home addres - indtast hjemmeadresse. Demo Mode (Demo-modus) - i Demo-modus kan der startes en virtuel (tilsyneladende) navigation starten. Den virtuelle navigation gentages når den fiktive destination er nået. Stop den virtuelle navigation som sædvanligt og deaktiver demo-funktionen for at kunne starte en ægte navigation igen. Da anlægget i dette tilfælde skal orientere sig på ny igen, kan det, afhængigt af det antal satellitter, der modtages, et stykke tid, til anlægget har fundet din faktiske position. Kør nogle meter. Demo mode starting point (Startpunkt for Demo-modus) - Angivelse af et fiktiv (opfundet) startpunkt i Demo-modus. Delete destinations memory (sletning af destinations-hukommelse) - Sletning af destinations-hukommelse eller listen over de sidste destinationer. Navigation data basis (Databasis for navigation) - Visning af informationer for databasis på CD eller SD-Karte, sletning databasis for SD-kortet eller kopiering af data. Rutekriterier Route criteria (Rutekriterier) Hurtig: beregner den hurtigste rute til destinationen, selvom en omvej bliver nødvendig. Kort: der accepteres en længere køretid for at følge den kortere strækning. Vær opmærksom at indstillingen Kort rute ved destinationen nogle gange have uventede resultater. Economical (økonomisk): Beregningens mål er en ligevægt mellem minimal køretid og kørestrækning. Dynamisk navigation med TMC-anvendelse Dynamic route (dynamisk rute) Hvis den dynamiske navigation er slået fra, modtages og opdateres trafikmeldingerne i baggrunden. Navigationen viser trafikforstyrrelser på kortet og gør også opmærksom på disse verbalt, benytter dog ikke disse til beregning af ruten (ruten kan føre igennem disse trafikforstyrrelser).

15 Områdevalgtast RADIO 13 Områdevalgtast RADIO Radio-funktion Hentning af radiostation Tryk igen på områdevalgknappen RADIO for at skifte frekvensområdet. Som alternativ klikkes i hovedmenu RADIO på funktionstast Band (Band) og i popup-vinduet på FM eller AM. BAT-20H1064 Fig. 5 Menu radio: Funktionstast Skift af radiostation Ved et kort tryk på funktionstasten eller skiftes til forrige eller næste radiostation i det valgte frekvensområde. Hvis det på displayet vises symbolet TP springes der kun til radiostationerne med trafikmeldinger. Hvis det på displayet vises symbolet springes der kun til de lagrede radiostationer. Valg af radiostaion fra stationslisten Hvis alle de aktuelt modtagelige radistationer skal vises, klikkes der på funktiontasten Band (Band) og derefter funktionstasten FM/List (FM/Liste). Listen går direkte til visning af den aktuelt hørte radiostation. Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. BAT-20H1064 Fig. 6 FM-stationsliste Hentning af hovedmenu RADIO og valg af frekvensområde Tryk på områdeknappen RADIO. Midt på displayet vises den aktuelle radiostation side 7, fig. 2 A. Ændring af radiostationer i hukommelseslisten Tryk på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse) og vælg ved hjælp af funktionstasterne 1-24 den ønskede radiostation. Manuel søgning Hvis radiostationen skal indstilles manuelt via sin frekvens, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Manual (manuelt).

16 14 Områdevalgtast RADIO Indstil radiostationen ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 eller ved hjælp af pilene og på enheden. Tryk kort på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og hente funktionstasterne igen. Scan-Funktion For at starte scan-funktionen i det aktuelle frekvensområde, trykkes på funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Scan. Alle radiostationer med god modtagelse spilles for hver ca. 5 sekunder i samme rækkefølge som på stationslisten. Klik på funktionstasten Scan for at afslutte funktionen ved den aktuelle radiostation. Anvisning Alternativt kan radiostationer gemmes ved at trykke på menu-betjeningknappen A10. Hentning af gemte radiostationer Lagring af radiostationer Lagring af radiostationer For at åbne hukommelseslisten, trykkes funktionstasten Extras og derefter funktionstasten Memory (hukommelse). Hvis den viste radiostation skal gemmes på en plads, tryk en af de viste stationsknapper 1... til og hold den til der lyder et signal. Den aktuelt hørte radiostation er dermed gemt på denne stationstast. BAT-20H1063 Fig. 7 Hukommelsesliste Sletning af radiostationer fra listen Gemte Tryk i funktionen RADIO tasten SETUP (SETUP) og derefter funktionstasten Delete memory (slet hukommelse). Vælg den radiostation der skal slettes og bekræft ved at trykke på menu-betjeningsknappen A10. Hvis du vil slette alle gemte raddiostationer, tryk på funktionsknap All (alle). BAT-20H1075 Fig. 8 Indstilling af kilde til valg af stationer Hentning af station via stationstasterne Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen Memory (hukommelse).

17 Områdevalgtast RADIO 15 Den station, der er gemt på en af stationstasterne 1 til 24 i hovedmenuen RADIO vælges ved et kort tryk på den ønskede stationstast. Hentning af tilgængelige stationer fra listen Gemte Tryk på knappen RADIO og derefter på knappen Extras og funktionsknappen FM/list (FM/liste). Den ønskede radiostation udvælges med menu-betjeningsknappen A10. RDS-funktion Hvis di vil tænde eller slukke for ekstrainformationer til en radiostation, tryk tast, funktionen vises ved bogstav i i skærmens øverste højre hjørne. RDS ( Radio Data System ) tjener til overførsel af programnavne og supplerende serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk. Ved RDS-stationer vises stationens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig modtagelseskvalitet. Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt på listen Gemte. I så fald kan man flytte den gemte stations navn ved at vælge den ønskede radiostation, vente til det rigtige stationsnavn vises, derefter trykke på menu-betjeningsknappen A10 og på skærmen fremkommer et popup-vindue Station name stored (stationsanvn gemt). Klik i den popup-vindue, der kommer frem, kort på TP for at tænde eller slukke for trafikradiofunktionen. Indikator TP i forbindelse med et stationsnavn (f. eks. i stationslisten eller listen Gemte) viser en station med trafikradio. Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed i anlægget for at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradio-funktionerne er aktiveret. Trafikradioen indikerer at den er klar ved at der fremkommer TP øverst til højre på displayet. Kan der engang ikke modtages en trafikradiostation, fordi den generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for TP, No TP. Vær opmærksom på at parkeringshuse, tunneller, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet til fuldstændig modtagelsessvigt. Indgående trafikmelding Hvis indspilningen af trafikmeldingen skal afbrydes, klik på popup-vinduet Trafikmelding på funktionstasten Cancel (afbryd). Trafikradio-funktionen forbliver alligevel på standby og en efterfølgende trafikmelding indspilles igen, hvis en af kilderne tændes. Klik på funktionsknappen Deactiv. TP (Deactivate TP), deaktiveres trafikradiofunktionen permanent. Trafikradio-funktion TP (Traffic Program) Aktivering og deaktivering af trafikradio TP Tryk i funktionen RADIO på fuktionstasten Extras.

18 16 Områdevalgtast TRAFFIC Områdevalgtast TRAFFIC Visning af TMC-trafikmeldinger TMC-trafikmeldinger anvendes under en navigation afhængig af indstillinger til automatisk optimering af en rute ved trafikproblemer. Klik på områdevalgknappen TRAFFIC for at vise du aktuelle trafikmeldinger i en liste. Klik på visning af en trafikmelding, for at vise den i detaljeret visning. I detaljeret visning kan du ved hjælp af funktionstastenre bladre gennem alle trafikmeldinger efter hinanden. Trafikproblemer vises detaljeret og vises på kortet med et tilsvarende symbol. Den retning hvor trafikproblemet foreligger på kortet, vises i farver. Et trafikproblem, der befinder sig på ruten (i kørselsretning) vises med rødt, et trafikproblem i modretning med gråt. Anvisning Anlægget forsynes i baggrunden løbende med TMC-trafikmeldinger, hvis der på det aktuelle sted kan modtages en TMC-station. Den station du lytter til, behøver ikke at være TMC-senderen. TMC-trafikmeldinger kan kun evalueres og gemmes med anlægget, hvis navigationsdata (SD-kort eller CD) står til rådighed for det område, hvor der køres. Kvaliteten på den dynamiske navigering afhænger af du sendte trafikmeldinger. Radiostationernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet. TMC-trafikmeldinger er også nødvendige for den dynamiske navigation. Ved ugunstige trafikforhold kan en omkørsel af trafikpropper pga. TMCmeldingen måske ikke være fordelagtigt, hvis også omkørselsstrækningen er overbelastet.

19 Områdevalgtast MEDIA 17 Områdevalgtast MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen I det interne drev kan Audio-CDer, (CD-A) og MP3-CDer afspilles. CD kan ikke læses Hvis du ilægger en CD, som anlægget ikke kan læse, fremkommer der et popupvindue med en information. Tryk på funkltionstast OK og CD'en køres ud i udgangsposition. Bliver CD'en ikke fjernet inden for 10 sekunder, skubbes den af sikkerhedsårsager ind igen. BEMÆRK! CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes består fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle. CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller CD-afspilleren skal repareres. Anvisning Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der for tiden ikke ilagt en audio- CD/DVD eller den ilagte audio-cd/dvd kan ikke læses. Kopibeskyttede CDer og hjemmebrændte CD-R og DC-RW gengives måske ikke eller kun indskrænket. Vær også opmærksom på du yderligere informationer til MP3-funktionen side 20. Overhold du ophavsretslige bestemmelser i dit land. Hovedmenu MEDIA Hovedmenu MEDIA oversigt Pas på! Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CDdrevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind. Ved en mekanisk defekt af CD-drevet eller en ikke helt ilagt CD vises først Error: CD (Fejl: CD) på skærmen. Kontroller CD'en og læg den igen korrekt og fuldstændigt ind i drevet. Fremkommer Error: CD (Fejl: CD) igen, kontakt venligst din Škoda Servicepartner. Er den indvendige temperatur i apparatet for høj, kan der ikke isættes en CD. Anlægget vender tilbage til seneste aktiver driftstilstand. BAT-20H1065 Fig. 9 Hovedmenu MEDIA: CD-funktion

20 18 Områdevalgtast MEDIA Ekstra funktionstaster i menuen AUDIO Extras - åbner et popup-vindue, hvor tilfældig gengivelse Mix, automatisk Scan eller en gentagelse af nummer eller mappe kan startes. Selection (Udvalg) - åbner listen over numre på den aktuelle audiokilde for at vælge ent andet nummer. Ilægning og udtagning af CD Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde Tryk på områdevalgtasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Gengivelsen af den senest afspillede audiokilde fortsættes. Taster på anlægget til styring af du aktuelle audiokilder Piletasterne på apparatet eller påvirker altid den aktuelt hørte audiokilde, lige meget i hvilken menu du aktuelt befinder dig. - ved et kort tryk ledes du til starten af det nye nummer, ved et fornyet klik til starten af det forudgående nummer. - kort klik skifter til starten af næste nummerl. I menuen for den aktuelt spillede audiokilde kan der med indstillingsknappen skiftes mellem numrene. - ved et kort klik kan du vælge at få vist ekstrainformationer til audiokilderne. Audiokilder, der kan vælges i menuen AUDIO CD - skifter til en ilagt CD. CD 1-6* - skifter til en tilsluttet CD-skifter. SD-kort - skifter til det ilagte memory card. BAT-20H1066 Fig. 10 Kilder, der kan vælges i menuen MEDIA AUX. MDI eller BT-audio * - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en ekstern tilsluttet audiokilde er kun i begrænset omfang mulig og afhænger af tilslutningstypen. Ilægning af CD Skub en CD med den beskriftede side opad, så langt ind i CD-slidsen, til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af CD Tryk tast, for at køre CD'en i det interne CD-drev i udtagningsposition.. Fjernes en CD i udtagningsposition ikke, trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen efter ca. ti sekunder. Ilægning og udtagning af memory card Ilægning af memory card Skub memory card ind i memory card-slidsen, med det afskårne hjørne øverst, til det går i indgreb. Gengivelsen starter automatisk. Udtagning af memory card Tryk på SETUP og vælg derefter funktionsknap System. Ved hjælp af menu-betjeningsknappen A10 vælges funktionstast Remove SD card (fjern SD-kort). Tryk mod fjedermodstanden på det ilagte memory card, så springer memory card igen tilbage til udgangsposition.

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere