HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015"

Transkript

1 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer, med mulighed for brug af finansielle instrumenter til finansiering og risikostyring. Foreningens afkastmål Foreningen har et afkastmål for afdelingen på Cibor % p.a. Dette svarer til ca. 5,27% p.a. (ultimo juli 2015) Foreningen er en hedgeforening og er godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet under FT.nr Foreningens formue (AUM) er pr. 31. juli 2015 på mio. beregnet på en NAV på 200,92 Afkastudvikling på HP Hedge Afkast opdateres ugentligt på og HP Hedge Afkastmål* Gennemsnitlig årligt afkast HP Hedge siden start 8,68% Gennemsnitlig årligt afkastmål siden start 7,50% Afkast i % Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. ÅTD ,33 0,33 1,15 2,18-1,14-0,94-0,09 0,93 0,13 1,46 4, ,07-0,90-2,28 1,27 0,45-6,71-4,00 1,60-10,41-13,50 0,48 4,13-27, ,16 0,43 7,02 4,02 5,83 3,47 4,44 3,82 3,85 2,88 1,80 2,80 54, ,21 1,50 2,90 1,29 1,40 2,09 1,56-0,02 1,94 0,89-0,65 1,70 19, ,19 0,16 0,52-0,16 0,48 1,15 0,35 1,20 0,16 1,57-0,12 1,87 8, ,88-0,59 2,67 0,28 1,05 3,24 0,77 0,76 2,21 2,21 1,83 1,98 18, ,16 0,02 1,51 2,01 1,16 1,44 0,82-0,51 1,73 1,37 1,06 2,07 15, ,97 0,60 1,63 1,33-0,59 1,33 0,48-0,73 0,19-0,10-2,99 0,46 2, ,15 0,19 0,51 0,71-4,13-3,23 0,50-5,59

2 Risikomærkning af investeringsprodukter HP Hedge er klassificeret rød i henhold til bekendtgørelse om mærkning af Investeringsprodukter. Rød klassificering gælder Investeringsprodukter, hvor der er mulighed for at tabe mere end indskuddet ved investeringen eller investeringsprodukter, som er vanskelige at gennemskue. Produkter i rød kategori er eksempelvis hedgefonde, optioner, futures, swaps og terminsforretninger. HP Hedge er klassificeret rød fordi der er tale om en hedgeforening og dermed et kompliceret produkt. Man kan ikke tabe mere end sit indskud ved at investere i HP Hedge. Afdelingen Danske Obligationer investerer i: Danske stats og realkreditobligationer samt erhvervsobligationer garanteret af stat og regionale myndigheder. Derudover hedges der i danske stats og realkreditobligationer og finansielle instrumenter. Investeringsstrategi Afdelingen Danske Obligationer følger to Investeringsstrategier: 1. Afdelingen kan investere i højt forrentede obligationer for lånte midler. Finansieringen sker via repoforretninger. Renterisikoen kan afdækkes på de højt forrentede obligationer ved salg af futures eller danske stats og realkreditobligationer. 2. Afdelingen kan investere i Spreadforretninger for lånte midler. Finansieringen sker via repoforretninger. Renterisikoen skal afdækkes på Spreadforretningerne ved salg af futures eller danske stats og realkreditobligationer. Risikorammer generelt Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt numeriske risikorammer for positions og markedsrisiko, koncentrations og spredningsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko, udtræknings og gearingsrisiko. De numeriske risikorammer må afviges ubegrænset uden medlemmernes forudgående underretning i forbindelse med en samlet daglig emission eller indløsning på mere end 10% af afdelingens formue. Afvigelsen må maksimalt forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter emissions eller indløsningsdagen. Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden, end den risiko indløsningen eller emissionen har foranlediget. Bruttoeksponering Afdelingens bruttoeksponering, målt som afdelingens lange positioner + afdelingens korte positioner + likvide midler, må maksimalt udgøre 3.300% af afdelingens formue.

3 Spredningsregler/Spredningsrisiko Maksimalt 10% af afdelingens lange positioner investeres i en emission (obligationsserie). Der kan altid investeres for minimum kr. 12,5 mio. i en emission (obligationsserie). Maksimalt 50% af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, Landsbankernes realkreditlånefond og Kommunekredit. Der gælder ingen begrænsninger for afdelingens placering af midler i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Koncentrationsrisiko Afdelingen har fastsat følgende regler for koncentrationsrisiko: Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 1.100% af afdelingens formue. Afdelingen må maksimalt have lange positioner i højtforrentede obligationer for 700% af afdelingens formue. Afdelingen må maksimalt indgå spreadforretninger, målt på den lange position i spreadforretningen, på 700% af afdelingens formue. Standardafvigelse Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 25% målt på 1, 3, og 5-årig afkast. Det forventes at afdelingens standardafvigelse vil ligge i intervallet 5-15%. Ultimo juli 2015 var den årlige standardafvigelsen 9,07 beregnet siden start på månedlige data. Positions- og markedsrisiko Afdelingens renterisiko skal ligge i intervallet + 17% til 5% af afdelingens formue.

4 Likviditetsrisiko Minimum 20% af afdelingens lange positioner skal være i likvide obligationer, men reglen træder alene i kraft, når de samlede lange positioner i afdelingen udgør mere end 600% af afdelingens formue. Udtrækningsrisiko Den maksimale udtrækningsrisiko, som afdelingen kan påtage sig, må maksimalt udgøre 60% af afdelingens formue. Gearingsrisiko Afdelingen kan optage lån for op til 1.100% af afdelingens formue som led i afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af medlemmerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer. Afdelingen kan som led i sin investeringsstrategi geare balancen indtil 11 gange afdelingens til enhver tid værende formue. Risikofaktorer Investering i Afdelingen Danske Obligationer indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Investor skal være opmærksom på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som indskud på en bankbog eller som en investering i investeringsforeninger. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Her er listet en række af risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. De listede risikofaktorer må ikke betragtes som værende udtømmende. Risiko ved gearing Afdelingen kan geare balancen via repoforretninger eller med lån med op til 11 gange afdelingens formue. Der kan derfor være en risiko for, at afdelingen går konkurs, og investor dermed taber sin investering af afdelingen. Risiko for udtræk Afdelingen investerer i højt forrentede obligationer, som er kendetegnet ved kurs over pari. Uventet udtræk til pari vil medføre risiko for tab og i kombination med gearing, kan tabet blive anseeligt. Risiko ved spreadforretninger Afdelingen kan foretage spreadforretninger, hvor der investeres i renteforskellen mellem to obligationer (Fx realkredit og statsobligationer). Bevæger rentespændet sig modsat forventningerne, vil dette medføre risiko for tab. I kombinationen med gearing kan tabet blive anseeligt. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingen vil være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger.

5 Foreningens organisationsopbygning HP Hedge Depot bank Nordea Bank Danmark A/S Praktiske informationer Tegning HP Hedge, Danske Obligationer er åben for emission og indløsning den sidste bankdag i måneden. Anmodning om indløsning skal ske senest 5 bankdage før indløsningsdagen. På foreningens hjemmeside opgøres indre værdi, den første bankdag i ugen, baseret på den foregående bankdags lukkekurser. Foreningens andele Afdelingen er bevisudstedende. Foreningsandelene i afdelingen udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. a kr Der udstedes ikke fysiske beviser i afdelingen. Fondskode DK Bloomberg ticker code HPDABND DC Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration Navnenotering Andelene skal udstedes på navn og være noteret i foreningens medlemsprotokol, der føres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Skatte og afgiftsregler Fremgår af prospektet som findes på foreningens hjemmeside. For mere detaljeret information om skatte og afgiftsregler henvises dog til investors egne skatterådgivere. MiFid (Markets in Finansiel Instruments) MiFid omhandler fælles EU regler for Investorbeskyttelse. Ifølge reglerne defineres andele i Hedgeforeningen HP som kompleks produkt og stiller således skærpede krav til rådgivningen om investeringen i produktet.

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere