INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Forbrændingsmotorer og dele hertil (ikke til befordringsmidler til brug på land) Forbrændingsmotorer og dele hertil til befordringsmidler til brug på land Problemløsning og Vedligeholdelse af forbrændingsmotorer og Dele heraf. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande i forbindelse med forbrændingsmotorer og dele hertil Ingeniørvirksomhed inden for rensning og efterbehandling af udstødningsgas fra forbrændingsmotorer /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Kundeinformation i forbindelse med detailsalg på internettet;markedsføring af frugt og grøntsager på internettet;detailsalg af frugter og grøntsager /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Brochurer, bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr /6 2

3 Del A.1. CTM Karlsruhe EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Reklamebureauvirksomhed, Særlig udvikling af reklame- og marketingkoncepter; Planlægning og udarbejdelse af reklamefremstød,særlig radio- og Fjernsynsreklamer; Rådgivning vedrørende organisation og Ledelse af virksomheder inden for marketing og Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Markedsanalyser,Især på digitale net; Spredning af annonce- og reklamematerialer; Udarbejdelse af reklametekster;rådgivning vedrørende anvendelse af instrumenter til markedsføring;rådgivning vedrørende imageudvikling (corporate identity og corporate design) for virksomheder; Bistand ved reklamevirksomhed;analyse af strategiske markedsførings- og reklametiltag, virksomhedsrådgivning og rådgivning vedrørende markedsføringsstrategi; Bogføring; Modtagelse af bestillinger, leveringsservice og fakturaafvikling; PR-virksomhed;Empirisk baseret analyse i forbindelse med statistik og reklame; Markedsforskning,Især gennem medieanalyse;kundeinterviews (opinionsundersøgelser); Hvervning af kunder og kundepleje gennem avertering pr. post; Udgivelse af tryksager (også i elektronisk form) i reklameøjemed; Avertering pr. post; Salgsfremmende virksomhed [sales promotion] [for tredjemand]; Ajourføring af reklamemateriale; Layout og design i reklameøjemed; Præsentation af varer i kommunikationsmedier i forbindelse med detailhandel; Varedemonstrationer; Formidling af handels- og forretningskontakter også via internettet; Formidling af handelsaftaler for tredjemand, også i forbindelse med elektronisk handel; Kontraktformidling for tredjemand om køb og salg af varer; Formidling af kontrakter for tredjemand vedrørende tilvejebringelse af tjenesteydelser; Formidling af reklamemedier for tredjemand; Organisatorisk projektstyring inden for edb; Bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed vedrørende drift af virksomheden; Administrativ ordrebehandling;marketing, Annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremstød,også via internettet, teleshopping og online- eller Postordrevirksomhed; Lagring af elektroniske data; Edb-rådgivning Telekommunikationsvirksomhed; Telekommunikation via platforme og portaler på internettet; Udbydelse af adgang til computerprogrammer på datanet; Tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; Tilrådighedsstillelse af adgang til et globalt computernetværk; Udbydelse af adgang til informationer på internettet; Web-messaging, videresendelse af meddelelser af enhver art til internet-adresser Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Levering af varer; Spedition; Lagring af varer; Kurérvirksomhed (meddelelser eller varer); Logistikvirksomhed inden for transportsektoren; Udbringning af postordrevarer Rådgivning vedrørende computere; Analyse af computersystemer; Design af computersystemer; Elektronisk backup af data;dataadministration på servere (serveradministration);edb-programmering for kunder; Rådgivning vedrørende hardware og software; Implementering af edbprogrammmer på netværk; Konfiguration af computernetværk med brug af software; Konvertering af computerprogrammer og data, dog ikke fysisk ændring; Genfinding af computerdata; Design, Udvikling og Udvikling af computerprogrammer og Software,Især et system til styring af markedsføring i forbindelse med tjenesteydelser inden for markedsføring og reklame; Kopiering, Installation, Ajourføring, Udlejning af, Vedligeholdelse, Pleje,Implementering og tilpasning af kundespecifikke krav til computerprogrammer og software; Teknisk rådgivning vedrørende fremstilling, udvikling, brug og udnyttelse af computerprogrammer og software;teknisk projektstyring inden for edb; Udlejning og vedligeholdelse af lagerplads til brug som websteder for tredjemand (værtsvirksomhed); Udbydelse eller udlejning af elektronisk lagringsplads på internettet (webspace); Opsætning af websteder på internettet for tredjemand /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Apparater, instrumenter og medier til optagelse, gengivelse, bæring, lagring, bearbejdning, manipulation, transmission, udsendelse, hentning og gengivelse af musik, lyd, billeder, tekster, signaler, software, information, data og koder;opbevaringshylstre og -genstande og -beholdere til lydkassetter, grammofonplader, digital musik (der kan downloades), tilvejebragt via internettet; Elektroniske kort (postkort, der kan sendes online); Tegnefilm Afrivningskalendere; Overføringsbilleder; Forlovelseskort; Selvklæbende etiketter (papirhandlervarer); Papirhandlervarer;Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Papirhandlervarer Organisering og ledelse af kulturelle arrangementer; Arrangering og ledelse af koncerter;underholdningsvirksomhed; Organisering af udstillinger med kulturelt sigte /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Maskindrevne donkrafte. 9 - Solbriller og brilleetuier; Cigarettændere til automobiler; Indbrudsalarmer, Tyverialarmapparater, Brandalarmer, Røgalarmer, Advarselsapparater til anvendelse ved gasudslip; Navigationsudstyr, Antenner, Radioer, Fjernsynsapparater, Telefonapparater, Videotelefoner, Mobiltelefoner; Ildslukningsapparater,Gløderør til dieselmotorer Selvklæbende gummi til lapning af dækslanger, Træktøj til påhængsvogne Spillekort, Plysdyr og Andre legetøjsvarer af plys, Legetøjsscootere; Forlystelsesapparater med videospil Lakering af køretøjer /12/21 E-Healthbook BG - E- ES - E- 212/6 3

4 CTM Del A.1. CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Offentliggørelse af reklametekster; Reklamebureauvirksomhed; Annonce-, reklame- og marketingvirksomhed; Udlejning af reklameplads; Markedsforskning; Markedsanalysevirksomhed; Opinionsundersøgelser; Undersøgelser i computerdatabaser [for tredjemand]; Forbrugerundersøgelser; Reklameomdeling; Udarbejdelse og indrykning af reklamer; Udfærdigelse af reklamer for andre; Placering af reklamer for andre; Udsendelse af reklameannoncer; Udsendelse af reklameannoncer; Administration og kompilering af computerdatabaser; Abonnementsvirksomhed i forbindelse med andres publikationer Telekommunikationsvirksomhed; Elektronisk annonceformidling (telekommunikation); Elektronisk post, forsendelse af meddelelser; Transmission af meddelelser; Tjeneydelser vedrørende udsendelse af meddelelser; Onlinepost; Elektronisk system for øjeblikkelig udsendelse af meddelelser; Udbydelse af internettræfpunkter; Udbydelse af internettræfpunkter; Telekonferencer; Udsendelse af programmer via Internettet; Brugeradgang til Internettet; Chatlinjer på Internettet; Tilvejebringelse af adgang til computernetværk og til Internettet; Internetforbindelser til private forbrugere og til kommercielle virksomheder; Internettelefonitjenester; Live-transmissioner med adgang via en hjemmeside på Internettet (WEBCAM); Internettilgangstjenester; Formidling af adgang til databaser på Internet; Web-messaging, videresendelse af meddelelser af enhver art til internet-adresser; Adgang til Internettet; Tilvejebringelse af kommunikationsfaciliteter til udveksling af data via elektroniske midler; Tjenesteydelser i forbindelse med elektronisk dataudveksling; Udveksling af meddelelser ved hjælp af datatransmission; Tilvejebringelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk eller databaser; Formidling af adgang til databaser på Internet; Tilrådighedsstillelse af opkoblingstid til databanker Uddannelsesvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Digitale billedtjenester Virksomhed i forbindelse med informationsteknologi inden for den farmaceutiske industri og sundhedssektoren; Design, vedligeholdelse og ajourføring af en søgemaskine på telekommunikationsnetværk; Servere til værtsvirksomhed (Internet); Udvikling af databaser; Medicinsk forskning; Forskning og udvikling vedrørende nye produkter for tredjemand Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; Information om sundhed; Sundhedspleje; Sundhedspleje; Information og rådgivning om sundhed /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Papirvarer, tryksager, aftryk og publikationer /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklamevirksomhed via internettet; Udarbejdelse af reklamer til brug som web-sider på Internettet; Udsendelse af reklamer for andre via et onlinekommunikationsnetværk på internettet; Reklameomdeling for andre via internettet; Reklamevirksomhed via internettet; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Udlejning af reklameflader på internettet; Annonce- og reklamevirksomhed via elektroniske medier og specielt internettet;rådgivning vedrørende kundeservice og produktstyring og priser på websteder på internettet i forbindelse med køb foretaget via internettet; Auktionsvirksomhed via Internettet; Bistand ved forretningsadministration til behandling af salg på Internettet; Udarbejdelse af reklamer til brug på websider på Internettet; Kompilering af annoncer til brug på Internettet; Markedsbearbejdning, -undersøgelser og -analyser, både via og ikke via internettet; Onlinehandel, hvor sælgere udbyder produkter til bortauktionering, og hvor der bydes via internettet; Organisering af auktioner via internettet; Tilvejebringelse og udlejning af reklameflader på internettet; Udlejning af reklameflader på Internettet; Abonnement på en telematik-, tele- eller computertjeneste (internettet) Opbygning af en internetplatform til elektronisk handel; Udarbejdelse af elektronisk lagrede websider til onlinetjenester og internettet; Design af Internethjemmesider; Design og udvikling af websider på Internettet; Udvikling af softwareløsninger til internetudbydere og internetbrugere; Udbydelse af plads på internettet til weblogs; Programmering af computere vedrørende internettet; Design, udarbejdelse, værtsvirksomhed og vedligeholdelse af websteder på internettet for tredjeparter; Design, tegning og bestillingstekster, alt med henblik på oprettelse af websider på Internettet; Grafisk design til udarbejdelse af websider på Internettet; Grafisk design, tegning og bestilt skrivearbejde i forbindelse med udarbejdelse af websider til Internettet; Værtsvirksomhed i forbindelse med digitalt indhold på internettet; Servere til værtsvirksomhed (Internet); Opsætning 4 212/6

5 Del A.1. CTM af websider på internettet for tredjemand; Installation af websider på internettet for andre; Internetcafévirksomhed (udlejning af computere); Tjenesteydelser inden for havebrug via internettet; Design af internetsider; Vedligeholdelse af software til internetadgange; Drift af en søgemaskine til brug på internettet; Midlertidig brug af computersoftware, der ikke kan downloades, til udarbejdelse af fakturaer via computernetværk, intranet og internettet; Midlertidig brug af computersoftware, der ikke kan downloades, til udfærdigelse af forsendelsespapirer via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware til behandling af forsendelser via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware til sporing af fragt via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware, der ikke kan downloades, til sporing af pakker via computernetværk, intranet og internettet; Tilvejebringelse af en internetplatform til sociale netværkstjenester; Tilrådighedsstillelse af søgemaskiner på internettet; Udbydelse af søgemaskiner på internettet /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver;rådgivning ved forretningsorganisation og -ledelse;rådgivning vedrørende forretningsledelse;professionel forretningsrådgivning;vurdering i forretningsanliggender;forretningsinformation;forretningsundersøgelser;forretningsoplysning; Udendørs avertering; Reklamebureauer; Udsendelse af reklameannoncer;indkøbsvirksomhed for tredjemand (indkøb af produkter og tjenesteydelser for andre virksomheder);administrativ behandling af købsordrer;handelsinformation- og rådgivning til forbrugerne; Demonstration af varer;bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed;rådgivning vedrørende forretningsledelse;leasing af salgsautomater;ajourføring af reklamemateriale;kopiering af dokumenter;uddeling af vareprøver;organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Indsamling af data i et centralt arkiv; Indsamling af data i et centralt arkiv; Computerstøttet arkivstyring;organisering af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål;import- og eksportagenturer;forretningsmæssige oplysningskontorer; Informationssøgning i datastyrede arkiver for tredjemand;bistand ved forretningsadministration vedrørende licens til udnyttelse af varer og tjenesteydelser; Udlejning af reklametid via alle former for kommunikationsmidler;modelarbejde til reklame og salgsfremstød;markedsundersøgelser; Opsætning af reklametryksager;opinionsundersøgelser;rådgivning vedrørende forretningsorganisation;søgning af sponsorater; Økonomiske prognoser;prissammenligning; Planlægningsvirksomhed (bistand) ved forretningsledelse;reklameudsendelser;avertering pr. post;udlejning af reklamemateriale;udlejning af reklameplads;offentliggørelse af reklametekster; Annonce- og reklamevirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed online på datanet; Reklameomdeling; Radioreklamer; Fjernsynsreklamer;Public relations;udlicitering, bistand ved forretningsledelse;udarbejdelse af statistikker;redigering af reklametekster;præsentation af produkter via kommunikationsmidler af enhver art til detailsalg;salgsfremmende foranstaltninger for tredjemand;dekoration af butiksvinduer Uddannelsesvirksomhed;Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer;udlejning af videobånd; Produktion af videofilm;indlogering i ferielejre (underholdning); Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); Helseklubber;Organisering af sportskonkurrencer; Organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning);underholdningsvirksomhed; Information om underholdning; Tv-underholdning; Uddannelsesvirksomhed;Information om uddannelse; Udlejning af lydoptagelser; Undervisning; Undervisningsprøver; Onlineudnyttelse af elektroniske publikationer, som ikke kan downloades;organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte;filmproduktion;udlejning af kinematografiske film;fremvisning af biograffilm; Praktisk undervisning (demonstration);virksomhed vedrørende digital billeddannelse; Uddannelse; Spil, som udbydes online fra et computernetværk;udlån af bøger;forlagsvirksomhed; Udlejning af sportsudstyr (dog ikke køretøjer);arrangering af lotterier; Arrangering af skønhedskonkurrencer; Arrangement og ledelse af uddannelsesworkshopper; Fotografering;Produktion af billedreportager; Elektronisk onlineudgivelse af bøger og tidsskrifter; Radiounderholdning;Receptioner (planlægning af underholdning); Information om rekreative aktiviteter;arrangering og ledelse af seminarer; Produktion af shows;arrangering og ledelse af symposier; Udgivelse af tekster (andre end reklametekster);redigering af tekster, andre end reklametekster Design og udvikling af computer hardware og computer software; Analyser med henblik på indførelse af computersystemer;grafisk designervirksomhed (tegningsvirksomhed); Retablering af databaser;design af edb-systemer; Kvalitetskontrol; Konvertering af data og computerprogrammer (andre end fysisk konvertering); Konvertering af data eller dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk medium;rådgivning vedrørende energibesparelser; Emballagetegning;Oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; Syn- og skønsforretninger; Værtsvirksomhed i forbindelse med websteder;industrielt design; Ingeniørvirksomhed;Rådgivning vedrørende software;design og udvikling af computersoftware;installation af computersoftware; Ajourføring af computersoftware;vedligeholdelse af computersoftware;udlejning af software;mekanik (forskning vedrørende -);Formidling af søgemaskiner til internettet;programmering af computere;kopiering af edb-programmer;tekniske projektundersøgelser;forskning inden for miljøbeskyttelse;teknisk forskning;udlejning af webservere; Styling (industrielt design) /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 212/6 5

6 CTM Del A Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Pensler; Skrivemaskiner; Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer. 2 - Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver, franchisevirksomhed Formgivningsvirksomhed, designvirksomhed og planlægningsvirksomhed vedrørende indretning og butiksinventar;tjenesteydelser vedrørende design af interiør;førnævnte tjenesteydelser vedrører ikke tjenesteydelser i forbindelse med papir og varer udarbejdet/designet til bølgepapir, som er beregnet til at blive anvendt som den inderste del af karton og/eller er varer, hvis inderste dele er udført af bølgepapir /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, distribution, omformning, lagring, regulering eller styring af elektrisk strøm; Magnetiske databærere, møntautomater og -apparater; Kasseapparater, regnemaskiner /4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Computerprogrammer og computersoftware til elektronisk handel med værdipapirer; Tomme digitale og ikke-digitale databærere; Indspillede digitale og ikke-digitale databærere med information om finansielle værdipapirer Finansielle undersøgelser vedrørende organisering og drift af finansielle markeder; Udregning, skabelse, registrering, sammensætning, kompilering og systematisering af fondsbørsindekser over aktier, varer, futures og derivater og alle indekstal på vekselkurser i forbindelse med aktier, varer, futures og derivater, finansielle instrumenter og værdipapirer, nemlig udbydelse af markedsinformation vedrørende aktier, varer, futures og derivater; Handel med og kurser på handel med aktier, varer, futures og/eller derivater, nemlig mæglervirksomhed i forbindelse med aktier, varer, futures og derivater, børsnotering og opførelse på liste af aktier, varer, futures og derivater; Samt formidling,børsnotering og clearing af finansielle instrumenter, Nemlig, Finansiel clearingvirksomhed; Likviditetsstyring; Styring af finansielle fonde; Organisering og implementering af markeder for aktier, varer, futures og derivater, nemlig organisering af udveksling med aktier, varer, futures og derivater til fordel for handel med aktier, varer, futures og derivater samt andre finansielle værdier; Rådgivning i forbindelse med handel med aktier, varer, futures og derivater i form af investeringsrådgivning; Finansiel rådgivning; Suppekraft, Varer, Futures,Udveksling af information vedrørende derivater og Levering af finansielle informationer; Agenturvirksomhed i forbindelse med handel med varer og futures i form af kontrakter på futures for varer, der ikke kan opbevarer, nemlig CO2-udledninger; Investeringspleje i form af oprettelse af finansielle porteføljer for andre og investeringspleje på markedet for futures inden for derivater vedrørende klima og miljø på området handel med kuldioxid og finansielle produkter i forbindelse med miljøbeskyttelse, bevarelse af naturlige ressourcer og bæredygtig udvikling, handel med drivhusgasudledninger til facilitering af handel med eller salg af kuldioxid og andre tildelinger og udligninger vedrørende drivhusgasudledninger samt kontrakter på futures og andre finansielle instrumenter mellem virksomheder og andre markedsdeltagere Vedligeholdelse af computermaskiner Formidling af adgangstid til computerstyrede databaser, computernetværk og internettet Analyse af computersystemer /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 6 212/6

7 Del A.1. CTM Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Midlertidig indkvartering /5/211 LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Professionel undervisningsvirksomhed (uddannelse og videreuddannelse) inden for bager- og konditorfaget og særlig fabrikations- og salgsteknikker og drift af forretninger inden for disse fag, franchisevirksomhed i forbindelse med tilberedning af mel, brød og konditorivarer Franchisevirksomhed i forbindelse med tilberedning af mel, brød og konditorivarer, nemlig udelukkende meddelelse af licens til udnyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder. FR - 21/1/ /6/211 hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Kraner, Løbekraner, Tårnkraner;Transportmaskiner, donkrafte (maskiner); Løfteapparater Detailhandel og engroshandel også formidlet via internettet og også via postordrehandel med kraner, løbekraner, tårnkraner, transportmaskiner, donkrafte (maskiner), løftegrej Udlejning af kraner (byggemateriel);installation, vedligeholdelse og rengøring af kraner /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Ekstra printkort til oprettelse af forbindelse mellem computere og netværk; Kasser beregnet til opbevaring af diske med computersoftware; Kasser til transport af diske med computersoftware; Kort kodet til adgang til computersoftware; Kassetter (software) til brug sammen med computere; Undervisningssoftware til børn; Rensediske til computersoftware; Computersoftware til e-handel; Software til computerspil; Software i form af computerspil til underholdning; Programmer til computerspil (software); Computerspilprogrammer, der er downloadet via internettet [software]; Programmer med computerspil til simulering af handel med finansielle værdipapirer (software); Programmer med computerspil (software); Computerspil i form af programmer, der er downloadet via internettet (software); Programmer med computerspil lagret på bånd (software); Software til computerspil; Software til computergrafik; Computerhardware til brug ved computerunderstøttet udvikling af software; Software til computerinterfaces; Computerprogrammer indspillet på datamedier (software) designet til konstruktion og automatisk fremstilling (CAD/CAM); Software til computersøgemaskiner; Software og hardware til produktion af videoeffekter; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware i form af informationsdatabaser til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af databaser med information til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware til undervisning af børn; Computerprogrammer konstrueret til at muliggøre interaktion mellem smartkort og terminaler og læsere; Computersoftware til omkostningsbedømmelse; Computersoftware til bedømmelse af påkrævede ressourcer; Udviklingsværktøjer til computersoftware; Computersoftware til regnskabssystemer; Computersoftware til analyse af adressefiler; Computersoftware til analysering af markedsoplysning; Computersoftware til analyse af navne- og adressefiler; Computersoftware til analyse af navnefiler; Computersoftware til applikationer og databaseintegration; Computersoftware til brug ved design af sportsudstyr; Computersoftware til lydkontrol af computer og drift heraf; Computersoftware til godkendelse af adgang til databaser; Software med biometriske persongenkendelses- og identifikationssystemer; Computersoftware til cellekontrol; Computersoftware til kommunikation mellem mikrocomputere; Computersoftware til kommunikation medbrugere af lommecomputere; Computersoftware til kommunikation mellem computerprocessorer; Computersoftware til kommunikation mellem computere via et lokalt netværk; Computersoftware til computerstøttet softwareudvikling; Computersoftware til styring og administration af adgangsserverapplikationer; Computersoftware til styring selvbetjeningsterminaler; Computersoftware til udarbejdelse af dynamiske websteder; Computer software til kryptering; Computersoftware til skabelse af skriftbilleder og fonte; Computersoftware til regnskabsførelse i forbindelse med interne netværk inden for telekommunikation; Software til tydning af hånd- eller fingeraftryk; Computersoftware til organisering og visning af digitale billeder og fotografier; Computersoftware til behandling af adressefiler; Computersoftware til behandling af markedsinformation; Computersoftware til behandling af navne- og adressefiler; Computersoftware til behandling af navnefiler; Computersoftware til produktion af finansielle modeller; Computersoftware til skanning af billeder og dokumenter; Computersoftware til analyse af defekter med brug af hvirvelstrøm; Computersoftware til tidsstyring; Computersoftware til computeradgangsstyring; Computerprogrammer til 212/6 7

8 CTM Del A.1. anvendelse i hjælpesystemer for medicinsk beslutningstagning; Computersoftware til migrering mellem forskellige styresystemer til computernetværk; Computersoftware til programmering af telefaxmaskiner; Computersoftware til brug i forbindelse med digital animation og specielle billedeffekter; Computersoftware til anvendelse ved fjernovervågning af målere; Computersoftware til anvendelse ved fjernaflæsning af målere; Computersoftware til trådløs levering af indhold; Computerprogrammer inden for elektronisk forlagsvirksomhed; Computersoftwareprogrammer til brug ved professionel udvikling og uddannelse; Computersoftwareprogrammer til styring af regneark; Computersoftware vedrørende kryptering af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende finansiel historik; Computersoftware vedrørende sikker transmission og modtagelse af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende håndtering af finansielle transaktioner; Computersoftware, der hjælper computere med at anvende parallelle applikationer og til udførelse af parallelle beregninger; Computersoftware, der gør det muligt at spille spil; Computersoftware til automatisk datalagring; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved computere og lydudstyr; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware, der muliggør transmission af fotografier til mobiltelefoner; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle egenskaber; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle muligheder, nemlig til integrering af tekst, lyd, grafik, stillbilleder og levende billeder; Computersoftware til telefoni; Computersoftware til analyse af defekter på konstruktioner; Software til integrering af kontrolsegmenter; Styreprogrammer til computerprintere; Software til bedømmelse af kreditværdighed; Databærere til computere med software lagret herpå; Software til datakommunikation; Software til databehandling; Software til databehandling til brug i forbindelse med grafiske fremstillinger; Software til databehandling til definition af tabeller; Databehandlingssoftware til tekstbehandling; Afkodersoftware; Software til desktop publishing; Digital telefonisk platform og softwareplatform; Software til undervisningsformål; Software til elektroniske spil; Software til automatisering af fabrikationsprocesser; Software til finansiel styring; Kassetter med computerspil (software); Kassetter med videospil (software); Software til spil; Spillesoftware til anvendelse med computere; Software til grafisk brugerflade; Industrielle computersoftwareprogrammer; Industrielle kontrolapparater indeholdende software; Software til styring af industrielle processer; Integrerede softwarepakker til brug ved automatisering af laboratorier; Interaktiv computersoftware; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med computere; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med personlige computere; Interaktiv videosoftware; Brugergrænseflader; Operativsoftware til lokalnet (LAN); Magnetkort indeholdende computersoftware; Magnetiske platforme til software; Magnetiske databærere til software; Magnetbånd til lagring af programmer (software); Software til design inden for mikrobølgeteknik; Multimediasoftware indspillet på cd-rom; Software til komponering af musik; Software til drift af netværksadgangsservere; Digitalt lagrede betjenings- og brugervejledninger til computere og computersoftware lagret på floppydiske eller cdrommer; Betjenings- og brugervejledninger lagret i digital form til computere og computerprogrammer, særlig på disketter eller cd-rommer; Pc'er med computersoftware vedrørende diæter; Spooler-software til printere; Software til proceskontrol; Programmerede videospil (software); Programmerede videospil lagret på kassetter (software); Software til tolkning af satellitfotos; Simulationssoftware til anvendelse i digitale computere; Software (maskinlæsbar) til computerstøttet undertekstning; Software (maskinlæsbar) til brug sammen med grafiske applikationer til computere; Software (maskinlæsbar) med fortegnelser vedrørende kabeludlægning; Software (maskinlæsbar) til redigering af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til styring af lønudbetaling; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til programmering af laserprintere; Software (maskinlæsbar) til computergrafik; Software (maskinlæsbar) til styring af fabriksområder; Software i form af (maskinlæsbare) programmer til styring af telefonopkald; Software (maskinlæsbar) til personlig finansiel analyse; Softwaredrivere; Software til kortaflæsere; Software til handel via et globalt kommunikationsnetværk; Software til gennemførelse af generalforsamlinger; Software til inkassovirksomhed; Software til dosimetri inden for strålebehandling; Software, der gør det muligt at sikre kreditkorttransaktioner; Software til interaktiv television; Software til onlinetransmission af meddelelser; Software til optisk tegngenkendelse; Software til behandling af billeder, grafik og tekst; Software til driftsmæssig styring af bærbare magnetiske og elektroniske kort; Software, der kobler digitaliserede lyd- og billedmedier til et globalt computerinformationsnet; Software og programmerbare mikroprocessorer; Softwareprogrammer til videospil; Softwareprogrammer til videospil; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved lydudstyr; Software til styring af systemer til byggemiljøer, adgangs- og sikkerhedssystemer; Software til visning af tabeller; Computersoftware til skrifttyper; Hardware til universelle perifere grænseflader (UPI); USB-operativsoftware; Software til videospil; Diske med videospil (computersoftware); Bånd med videospil (computersoftware); Programmer med videospil (computersoftware); Softwareprogrammer til videospil; Software til virtual reality-spil; Virtual reality-software; Operativsoftware til virtuelle private netværk (VPN); Operativsoftware til fjernnet (WAN); Software til udvikling af websteder Videnskabelig virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; Industriel analyse og forskning /6/211 MAILESSENTIALS GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Ekstra printkort til oprettelse af forbindelse mellem computere og netværk; Kasser beregnet til opbevaring af diske med computersoftware; Kasser til transport af diske med computersoftware; Kort kodet til adgang til computersoftware; Kassetter (software) til brug sammen med computere; Undervisningssoftware til børn; Rensediske til computersoftware; Computersoftware til e-handel; Software til computerspil; Software i form af computerspil til underholdning; Programmer til computerspil (software); Computerspilprogrammer, der er downloadet via internettet [software]; Programmer med computerspil til simulering af handel med finansielle værdipapirer (software); Programmer med computerspil (software); Computerspil i form af programmer, der er downloadet via internettet (software); Programmer med computerspil lagret på bånd (software); Software til computerspil; Software til computergrafik; Computerhardware til brug ved computerunderstøttet udvikling af software; Software til computerinterfaces; Computer /6

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 INDHOLD Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET GRET

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207 INDHOLD Del A... 2 Del B... 14 Del C... 181 Del D... 25 Del M... 27 L A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1407 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere