INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Forbrændingsmotorer og dele hertil (ikke til befordringsmidler til brug på land) Forbrændingsmotorer og dele hertil til befordringsmidler til brug på land Problemløsning og Vedligeholdelse af forbrændingsmotorer og Dele heraf. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande i forbindelse med forbrændingsmotorer og dele hertil Ingeniørvirksomhed inden for rensning og efterbehandling af udstødningsgas fra forbrændingsmotorer /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Kundeinformation i forbindelse med detailsalg på internettet;markedsføring af frugt og grøntsager på internettet;detailsalg af frugter og grøntsager /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Brochurer, bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr /6 2

3 Del A.1. CTM Karlsruhe EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Reklamebureauvirksomhed, Særlig udvikling af reklame- og marketingkoncepter; Planlægning og udarbejdelse af reklamefremstød,særlig radio- og Fjernsynsreklamer; Rådgivning vedrørende organisation og Ledelse af virksomheder inden for marketing og Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Markedsanalyser,Især på digitale net; Spredning af annonce- og reklamematerialer; Udarbejdelse af reklametekster;rådgivning vedrørende anvendelse af instrumenter til markedsføring;rådgivning vedrørende imageudvikling (corporate identity og corporate design) for virksomheder; Bistand ved reklamevirksomhed;analyse af strategiske markedsførings- og reklametiltag, virksomhedsrådgivning og rådgivning vedrørende markedsføringsstrategi; Bogføring; Modtagelse af bestillinger, leveringsservice og fakturaafvikling; PR-virksomhed;Empirisk baseret analyse i forbindelse med statistik og reklame; Markedsforskning,Især gennem medieanalyse;kundeinterviews (opinionsundersøgelser); Hvervning af kunder og kundepleje gennem avertering pr. post; Udgivelse af tryksager (også i elektronisk form) i reklameøjemed; Avertering pr. post; Salgsfremmende virksomhed [sales promotion] [for tredjemand]; Ajourføring af reklamemateriale; Layout og design i reklameøjemed; Præsentation af varer i kommunikationsmedier i forbindelse med detailhandel; Varedemonstrationer; Formidling af handels- og forretningskontakter også via internettet; Formidling af handelsaftaler for tredjemand, også i forbindelse med elektronisk handel; Kontraktformidling for tredjemand om køb og salg af varer; Formidling af kontrakter for tredjemand vedrørende tilvejebringelse af tjenesteydelser; Formidling af reklamemedier for tredjemand; Organisatorisk projektstyring inden for edb; Bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed vedrørende drift af virksomheden; Administrativ ordrebehandling;marketing, Annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremstød,også via internettet, teleshopping og online- eller Postordrevirksomhed; Lagring af elektroniske data; Edb-rådgivning Telekommunikationsvirksomhed; Telekommunikation via platforme og portaler på internettet; Udbydelse af adgang til computerprogrammer på datanet; Tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; Tilrådighedsstillelse af adgang til et globalt computernetværk; Udbydelse af adgang til informationer på internettet; Web-messaging, videresendelse af meddelelser af enhver art til internet-adresser Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Levering af varer; Spedition; Lagring af varer; Kurérvirksomhed (meddelelser eller varer); Logistikvirksomhed inden for transportsektoren; Udbringning af postordrevarer Rådgivning vedrørende computere; Analyse af computersystemer; Design af computersystemer; Elektronisk backup af data;dataadministration på servere (serveradministration);edb-programmering for kunder; Rådgivning vedrørende hardware og software; Implementering af edbprogrammmer på netværk; Konfiguration af computernetværk med brug af software; Konvertering af computerprogrammer og data, dog ikke fysisk ændring; Genfinding af computerdata; Design, Udvikling og Udvikling af computerprogrammer og Software,Især et system til styring af markedsføring i forbindelse med tjenesteydelser inden for markedsføring og reklame; Kopiering, Installation, Ajourføring, Udlejning af, Vedligeholdelse, Pleje,Implementering og tilpasning af kundespecifikke krav til computerprogrammer og software; Teknisk rådgivning vedrørende fremstilling, udvikling, brug og udnyttelse af computerprogrammer og software;teknisk projektstyring inden for edb; Udlejning og vedligeholdelse af lagerplads til brug som websteder for tredjemand (værtsvirksomhed); Udbydelse eller udlejning af elektronisk lagringsplads på internettet (webspace); Opsætning af websteder på internettet for tredjemand /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Apparater, instrumenter og medier til optagelse, gengivelse, bæring, lagring, bearbejdning, manipulation, transmission, udsendelse, hentning og gengivelse af musik, lyd, billeder, tekster, signaler, software, information, data og koder;opbevaringshylstre og -genstande og -beholdere til lydkassetter, grammofonplader, digital musik (der kan downloades), tilvejebragt via internettet; Elektroniske kort (postkort, der kan sendes online); Tegnefilm Afrivningskalendere; Overføringsbilleder; Forlovelseskort; Selvklæbende etiketter (papirhandlervarer); Papirhandlervarer;Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Papirhandlervarer Organisering og ledelse af kulturelle arrangementer; Arrangering og ledelse af koncerter;underholdningsvirksomhed; Organisering af udstillinger med kulturelt sigte /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Maskindrevne donkrafte. 9 - Solbriller og brilleetuier; Cigarettændere til automobiler; Indbrudsalarmer, Tyverialarmapparater, Brandalarmer, Røgalarmer, Advarselsapparater til anvendelse ved gasudslip; Navigationsudstyr, Antenner, Radioer, Fjernsynsapparater, Telefonapparater, Videotelefoner, Mobiltelefoner; Ildslukningsapparater,Gløderør til dieselmotorer Selvklæbende gummi til lapning af dækslanger, Træktøj til påhængsvogne Spillekort, Plysdyr og Andre legetøjsvarer af plys, Legetøjsscootere; Forlystelsesapparater med videospil Lakering af køretøjer /12/21 E-Healthbook BG - E- ES - E- 212/6 3

4 CTM Del A.1. CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Offentliggørelse af reklametekster; Reklamebureauvirksomhed; Annonce-, reklame- og marketingvirksomhed; Udlejning af reklameplads; Markedsforskning; Markedsanalysevirksomhed; Opinionsundersøgelser; Undersøgelser i computerdatabaser [for tredjemand]; Forbrugerundersøgelser; Reklameomdeling; Udarbejdelse og indrykning af reklamer; Udfærdigelse af reklamer for andre; Placering af reklamer for andre; Udsendelse af reklameannoncer; Udsendelse af reklameannoncer; Administration og kompilering af computerdatabaser; Abonnementsvirksomhed i forbindelse med andres publikationer Telekommunikationsvirksomhed; Elektronisk annonceformidling (telekommunikation); Elektronisk post, forsendelse af meddelelser; Transmission af meddelelser; Tjeneydelser vedrørende udsendelse af meddelelser; Onlinepost; Elektronisk system for øjeblikkelig udsendelse af meddelelser; Udbydelse af internettræfpunkter; Udbydelse af internettræfpunkter; Telekonferencer; Udsendelse af programmer via Internettet; Brugeradgang til Internettet; Chatlinjer på Internettet; Tilvejebringelse af adgang til computernetværk og til Internettet; Internetforbindelser til private forbrugere og til kommercielle virksomheder; Internettelefonitjenester; Live-transmissioner med adgang via en hjemmeside på Internettet (WEBCAM); Internettilgangstjenester; Formidling af adgang til databaser på Internet; Web-messaging, videresendelse af meddelelser af enhver art til internet-adresser; Adgang til Internettet; Tilvejebringelse af kommunikationsfaciliteter til udveksling af data via elektroniske midler; Tjenesteydelser i forbindelse med elektronisk dataudveksling; Udveksling af meddelelser ved hjælp af datatransmission; Tilvejebringelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk eller databaser; Formidling af adgang til databaser på Internet; Tilrådighedsstillelse af opkoblingstid til databanker Uddannelsesvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Digitale billedtjenester Virksomhed i forbindelse med informationsteknologi inden for den farmaceutiske industri og sundhedssektoren; Design, vedligeholdelse og ajourføring af en søgemaskine på telekommunikationsnetværk; Servere til værtsvirksomhed (Internet); Udvikling af databaser; Medicinsk forskning; Forskning og udvikling vedrørende nye produkter for tredjemand Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; Information om sundhed; Sundhedspleje; Sundhedspleje; Information og rådgivning om sundhed /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Papirvarer, tryksager, aftryk og publikationer /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklamevirksomhed via internettet; Udarbejdelse af reklamer til brug som web-sider på Internettet; Udsendelse af reklamer for andre via et onlinekommunikationsnetværk på internettet; Reklameomdeling for andre via internettet; Reklamevirksomhed via internettet; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Udlejning af reklameflader på internettet; Annonce- og reklamevirksomhed via elektroniske medier og specielt internettet;rådgivning vedrørende kundeservice og produktstyring og priser på websteder på internettet i forbindelse med køb foretaget via internettet; Auktionsvirksomhed via Internettet; Bistand ved forretningsadministration til behandling af salg på Internettet; Udarbejdelse af reklamer til brug på websider på Internettet; Kompilering af annoncer til brug på Internettet; Markedsbearbejdning, -undersøgelser og -analyser, både via og ikke via internettet; Onlinehandel, hvor sælgere udbyder produkter til bortauktionering, og hvor der bydes via internettet; Organisering af auktioner via internettet; Tilvejebringelse og udlejning af reklameflader på internettet; Udlejning af reklameflader på Internettet; Abonnement på en telematik-, tele- eller computertjeneste (internettet) Opbygning af en internetplatform til elektronisk handel; Udarbejdelse af elektronisk lagrede websider til onlinetjenester og internettet; Design af Internethjemmesider; Design og udvikling af websider på Internettet; Udvikling af softwareløsninger til internetudbydere og internetbrugere; Udbydelse af plads på internettet til weblogs; Programmering af computere vedrørende internettet; Design, udarbejdelse, værtsvirksomhed og vedligeholdelse af websteder på internettet for tredjeparter; Design, tegning og bestillingstekster, alt med henblik på oprettelse af websider på Internettet; Grafisk design til udarbejdelse af websider på Internettet; Grafisk design, tegning og bestilt skrivearbejde i forbindelse med udarbejdelse af websider til Internettet; Værtsvirksomhed i forbindelse med digitalt indhold på internettet; Servere til værtsvirksomhed (Internet); Opsætning 4 212/6

5 Del A.1. CTM af websider på internettet for tredjemand; Installation af websider på internettet for andre; Internetcafévirksomhed (udlejning af computere); Tjenesteydelser inden for havebrug via internettet; Design af internetsider; Vedligeholdelse af software til internetadgange; Drift af en søgemaskine til brug på internettet; Midlertidig brug af computersoftware, der ikke kan downloades, til udarbejdelse af fakturaer via computernetværk, intranet og internettet; Midlertidig brug af computersoftware, der ikke kan downloades, til udfærdigelse af forsendelsespapirer via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware til behandling af forsendelser via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware til sporing af fragt via computernetværk, intranet og internettet; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware, der ikke kan downloades, til sporing af pakker via computernetværk, intranet og internettet; Tilvejebringelse af en internetplatform til sociale netværkstjenester; Tilrådighedsstillelse af søgemaskiner på internettet; Udbydelse af søgemaskiner på internettet /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver;rådgivning ved forretningsorganisation og -ledelse;rådgivning vedrørende forretningsledelse;professionel forretningsrådgivning;vurdering i forretningsanliggender;forretningsinformation;forretningsundersøgelser;forretningsoplysning; Udendørs avertering; Reklamebureauer; Udsendelse af reklameannoncer;indkøbsvirksomhed for tredjemand (indkøb af produkter og tjenesteydelser for andre virksomheder);administrativ behandling af købsordrer;handelsinformation- og rådgivning til forbrugerne; Demonstration af varer;bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed;rådgivning vedrørende forretningsledelse;leasing af salgsautomater;ajourføring af reklamemateriale;kopiering af dokumenter;uddeling af vareprøver;organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Indsamling af data i et centralt arkiv; Indsamling af data i et centralt arkiv; Computerstøttet arkivstyring;organisering af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål;import- og eksportagenturer;forretningsmæssige oplysningskontorer; Informationssøgning i datastyrede arkiver for tredjemand;bistand ved forretningsadministration vedrørende licens til udnyttelse af varer og tjenesteydelser; Udlejning af reklametid via alle former for kommunikationsmidler;modelarbejde til reklame og salgsfremstød;markedsundersøgelser; Opsætning af reklametryksager;opinionsundersøgelser;rådgivning vedrørende forretningsorganisation;søgning af sponsorater; Økonomiske prognoser;prissammenligning; Planlægningsvirksomhed (bistand) ved forretningsledelse;reklameudsendelser;avertering pr. post;udlejning af reklamemateriale;udlejning af reklameplads;offentliggørelse af reklametekster; Annonce- og reklamevirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed online på datanet; Reklameomdeling; Radioreklamer; Fjernsynsreklamer;Public relations;udlicitering, bistand ved forretningsledelse;udarbejdelse af statistikker;redigering af reklametekster;præsentation af produkter via kommunikationsmidler af enhver art til detailsalg;salgsfremmende foranstaltninger for tredjemand;dekoration af butiksvinduer Uddannelsesvirksomhed;Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer;udlejning af videobånd; Produktion af videofilm;indlogering i ferielejre (underholdning); Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); Helseklubber;Organisering af sportskonkurrencer; Organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning);underholdningsvirksomhed; Information om underholdning; Tv-underholdning; Uddannelsesvirksomhed;Information om uddannelse; Udlejning af lydoptagelser; Undervisning; Undervisningsprøver; Onlineudnyttelse af elektroniske publikationer, som ikke kan downloades;organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte;filmproduktion;udlejning af kinematografiske film;fremvisning af biograffilm; Praktisk undervisning (demonstration);virksomhed vedrørende digital billeddannelse; Uddannelse; Spil, som udbydes online fra et computernetværk;udlån af bøger;forlagsvirksomhed; Udlejning af sportsudstyr (dog ikke køretøjer);arrangering af lotterier; Arrangering af skønhedskonkurrencer; Arrangement og ledelse af uddannelsesworkshopper; Fotografering;Produktion af billedreportager; Elektronisk onlineudgivelse af bøger og tidsskrifter; Radiounderholdning;Receptioner (planlægning af underholdning); Information om rekreative aktiviteter;arrangering og ledelse af seminarer; Produktion af shows;arrangering og ledelse af symposier; Udgivelse af tekster (andre end reklametekster);redigering af tekster, andre end reklametekster Design og udvikling af computer hardware og computer software; Analyser med henblik på indførelse af computersystemer;grafisk designervirksomhed (tegningsvirksomhed); Retablering af databaser;design af edb-systemer; Kvalitetskontrol; Konvertering af data og computerprogrammer (andre end fysisk konvertering); Konvertering af data eller dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk medium;rådgivning vedrørende energibesparelser; Emballagetegning;Oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; Syn- og skønsforretninger; Værtsvirksomhed i forbindelse med websteder;industrielt design; Ingeniørvirksomhed;Rådgivning vedrørende software;design og udvikling af computersoftware;installation af computersoftware; Ajourføring af computersoftware;vedligeholdelse af computersoftware;udlejning af software;mekanik (forskning vedrørende -);Formidling af søgemaskiner til internettet;programmering af computere;kopiering af edb-programmer;tekniske projektundersøgelser;forskning inden for miljøbeskyttelse;teknisk forskning;udlejning af webservere; Styling (industrielt design) /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 212/6 5

6 CTM Del A Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Pensler; Skrivemaskiner; Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer. 2 - Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver, franchisevirksomhed Formgivningsvirksomhed, designvirksomhed og planlægningsvirksomhed vedrørende indretning og butiksinventar;tjenesteydelser vedrørende design af interiør;førnævnte tjenesteydelser vedrører ikke tjenesteydelser i forbindelse med papir og varer udarbejdet/designet til bølgepapir, som er beregnet til at blive anvendt som den inderste del af karton og/eller er varer, hvis inderste dele er udført af bølgepapir /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, distribution, omformning, lagring, regulering eller styring af elektrisk strøm; Magnetiske databærere, møntautomater og -apparater; Kasseapparater, regnemaskiner /4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Computerprogrammer og computersoftware til elektronisk handel med værdipapirer; Tomme digitale og ikke-digitale databærere; Indspillede digitale og ikke-digitale databærere med information om finansielle værdipapirer Finansielle undersøgelser vedrørende organisering og drift af finansielle markeder; Udregning, skabelse, registrering, sammensætning, kompilering og systematisering af fondsbørsindekser over aktier, varer, futures og derivater og alle indekstal på vekselkurser i forbindelse med aktier, varer, futures og derivater, finansielle instrumenter og værdipapirer, nemlig udbydelse af markedsinformation vedrørende aktier, varer, futures og derivater; Handel med og kurser på handel med aktier, varer, futures og/eller derivater, nemlig mæglervirksomhed i forbindelse med aktier, varer, futures og derivater, børsnotering og opførelse på liste af aktier, varer, futures og derivater; Samt formidling,børsnotering og clearing af finansielle instrumenter, Nemlig, Finansiel clearingvirksomhed; Likviditetsstyring; Styring af finansielle fonde; Organisering og implementering af markeder for aktier, varer, futures og derivater, nemlig organisering af udveksling med aktier, varer, futures og derivater til fordel for handel med aktier, varer, futures og derivater samt andre finansielle værdier; Rådgivning i forbindelse med handel med aktier, varer, futures og derivater i form af investeringsrådgivning; Finansiel rådgivning; Suppekraft, Varer, Futures,Udveksling af information vedrørende derivater og Levering af finansielle informationer; Agenturvirksomhed i forbindelse med handel med varer og futures i form af kontrakter på futures for varer, der ikke kan opbevarer, nemlig CO2-udledninger; Investeringspleje i form af oprettelse af finansielle porteføljer for andre og investeringspleje på markedet for futures inden for derivater vedrørende klima og miljø på området handel med kuldioxid og finansielle produkter i forbindelse med miljøbeskyttelse, bevarelse af naturlige ressourcer og bæredygtig udvikling, handel med drivhusgasudledninger til facilitering af handel med eller salg af kuldioxid og andre tildelinger og udligninger vedrørende drivhusgasudledninger samt kontrakter på futures og andre finansielle instrumenter mellem virksomheder og andre markedsdeltagere Vedligeholdelse af computermaskiner Formidling af adgangstid til computerstyrede databaser, computernetværk og internettet Analyse af computersystemer /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 6 212/6

7 Del A.1. CTM Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Midlertidig indkvartering /5/211 LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Professionel undervisningsvirksomhed (uddannelse og videreuddannelse) inden for bager- og konditorfaget og særlig fabrikations- og salgsteknikker og drift af forretninger inden for disse fag, franchisevirksomhed i forbindelse med tilberedning af mel, brød og konditorivarer Franchisevirksomhed i forbindelse med tilberedning af mel, brød og konditorivarer, nemlig udelukkende meddelelse af licens til udnyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder. FR - 21/1/ /6/211 hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Kraner, Løbekraner, Tårnkraner;Transportmaskiner, donkrafte (maskiner); Løfteapparater Detailhandel og engroshandel også formidlet via internettet og også via postordrehandel med kraner, løbekraner, tårnkraner, transportmaskiner, donkrafte (maskiner), løftegrej Udlejning af kraner (byggemateriel);installation, vedligeholdelse og rengøring af kraner /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Ekstra printkort til oprettelse af forbindelse mellem computere og netværk; Kasser beregnet til opbevaring af diske med computersoftware; Kasser til transport af diske med computersoftware; Kort kodet til adgang til computersoftware; Kassetter (software) til brug sammen med computere; Undervisningssoftware til børn; Rensediske til computersoftware; Computersoftware til e-handel; Software til computerspil; Software i form af computerspil til underholdning; Programmer til computerspil (software); Computerspilprogrammer, der er downloadet via internettet [software]; Programmer med computerspil til simulering af handel med finansielle værdipapirer (software); Programmer med computerspil (software); Computerspil i form af programmer, der er downloadet via internettet (software); Programmer med computerspil lagret på bånd (software); Software til computerspil; Software til computergrafik; Computerhardware til brug ved computerunderstøttet udvikling af software; Software til computerinterfaces; Computerprogrammer indspillet på datamedier (software) designet til konstruktion og automatisk fremstilling (CAD/CAM); Software til computersøgemaskiner; Software og hardware til produktion af videoeffekter; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware i form af informationsdatabaser til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af databaser med information til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware til undervisning af børn; Computerprogrammer konstrueret til at muliggøre interaktion mellem smartkort og terminaler og læsere; Computersoftware til omkostningsbedømmelse; Computersoftware til bedømmelse af påkrævede ressourcer; Udviklingsværktøjer til computersoftware; Computersoftware til regnskabssystemer; Computersoftware til analyse af adressefiler; Computersoftware til analysering af markedsoplysning; Computersoftware til analyse af navne- og adressefiler; Computersoftware til analyse af navnefiler; Computersoftware til applikationer og databaseintegration; Computersoftware til brug ved design af sportsudstyr; Computersoftware til lydkontrol af computer og drift heraf; Computersoftware til godkendelse af adgang til databaser; Software med biometriske persongenkendelses- og identifikationssystemer; Computersoftware til cellekontrol; Computersoftware til kommunikation mellem mikrocomputere; Computersoftware til kommunikation medbrugere af lommecomputere; Computersoftware til kommunikation mellem computerprocessorer; Computersoftware til kommunikation mellem computere via et lokalt netværk; Computersoftware til computerstøttet softwareudvikling; Computersoftware til styring og administration af adgangsserverapplikationer; Computersoftware til styring selvbetjeningsterminaler; Computersoftware til udarbejdelse af dynamiske websteder; Computer software til kryptering; Computersoftware til skabelse af skriftbilleder og fonte; Computersoftware til regnskabsførelse i forbindelse med interne netværk inden for telekommunikation; Software til tydning af hånd- eller fingeraftryk; Computersoftware til organisering og visning af digitale billeder og fotografier; Computersoftware til behandling af adressefiler; Computersoftware til behandling af markedsinformation; Computersoftware til behandling af navne- og adressefiler; Computersoftware til behandling af navnefiler; Computersoftware til produktion af finansielle modeller; Computersoftware til skanning af billeder og dokumenter; Computersoftware til analyse af defekter med brug af hvirvelstrøm; Computersoftware til tidsstyring; Computersoftware til computeradgangsstyring; Computerprogrammer til 212/6 7

8 CTM Del A.1. anvendelse i hjælpesystemer for medicinsk beslutningstagning; Computersoftware til migrering mellem forskellige styresystemer til computernetværk; Computersoftware til programmering af telefaxmaskiner; Computersoftware til brug i forbindelse med digital animation og specielle billedeffekter; Computersoftware til anvendelse ved fjernovervågning af målere; Computersoftware til anvendelse ved fjernaflæsning af målere; Computersoftware til trådløs levering af indhold; Computerprogrammer inden for elektronisk forlagsvirksomhed; Computersoftwareprogrammer til brug ved professionel udvikling og uddannelse; Computersoftwareprogrammer til styring af regneark; Computersoftware vedrørende kryptering af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende finansiel historik; Computersoftware vedrørende sikker transmission og modtagelse af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende håndtering af finansielle transaktioner; Computersoftware, der hjælper computere med at anvende parallelle applikationer og til udførelse af parallelle beregninger; Computersoftware, der gør det muligt at spille spil; Computersoftware til automatisk datalagring; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved computere og lydudstyr; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware, der muliggør transmission af fotografier til mobiltelefoner; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle egenskaber; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle muligheder, nemlig til integrering af tekst, lyd, grafik, stillbilleder og levende billeder; Computersoftware til telefoni; Computersoftware til analyse af defekter på konstruktioner; Software til integrering af kontrolsegmenter; Styreprogrammer til computerprintere; Software til bedømmelse af kreditværdighed; Databærere til computere med software lagret herpå; Software til datakommunikation; Software til databehandling; Software til databehandling til brug i forbindelse med grafiske fremstillinger; Software til databehandling til definition af tabeller; Databehandlingssoftware til tekstbehandling; Afkodersoftware; Software til desktop publishing; Digital telefonisk platform og softwareplatform; Software til undervisningsformål; Software til elektroniske spil; Software til automatisering af fabrikationsprocesser; Software til finansiel styring; Kassetter med computerspil (software); Kassetter med videospil (software); Software til spil; Spillesoftware til anvendelse med computere; Software til grafisk brugerflade; Industrielle computersoftwareprogrammer; Industrielle kontrolapparater indeholdende software; Software til styring af industrielle processer; Integrerede softwarepakker til brug ved automatisering af laboratorier; Interaktiv computersoftware; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med computere; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med personlige computere; Interaktiv videosoftware; Brugergrænseflader; Operativsoftware til lokalnet (LAN); Magnetkort indeholdende computersoftware; Magnetiske platforme til software; Magnetiske databærere til software; Magnetbånd til lagring af programmer (software); Software til design inden for mikrobølgeteknik; Multimediasoftware indspillet på cd-rom; Software til komponering af musik; Software til drift af netværksadgangsservere; Digitalt lagrede betjenings- og brugervejledninger til computere og computersoftware lagret på floppydiske eller cdrommer; Betjenings- og brugervejledninger lagret i digital form til computere og computerprogrammer, særlig på disketter eller cd-rommer; Pc'er med computersoftware vedrørende diæter; Spooler-software til printere; Software til proceskontrol; Programmerede videospil (software); Programmerede videospil lagret på kassetter (software); Software til tolkning af satellitfotos; Simulationssoftware til anvendelse i digitale computere; Software (maskinlæsbar) til computerstøttet undertekstning; Software (maskinlæsbar) til brug sammen med grafiske applikationer til computere; Software (maskinlæsbar) med fortegnelser vedrørende kabeludlægning; Software (maskinlæsbar) til redigering af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til styring af lønudbetaling; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til programmering af laserprintere; Software (maskinlæsbar) til computergrafik; Software (maskinlæsbar) til styring af fabriksområder; Software i form af (maskinlæsbare) programmer til styring af telefonopkald; Software (maskinlæsbar) til personlig finansiel analyse; Softwaredrivere; Software til kortaflæsere; Software til handel via et globalt kommunikationsnetværk; Software til gennemførelse af generalforsamlinger; Software til inkassovirksomhed; Software til dosimetri inden for strålebehandling; Software, der gør det muligt at sikre kreditkorttransaktioner; Software til interaktiv television; Software til onlinetransmission af meddelelser; Software til optisk tegngenkendelse; Software til behandling af billeder, grafik og tekst; Software til driftsmæssig styring af bærbare magnetiske og elektroniske kort; Software, der kobler digitaliserede lyd- og billedmedier til et globalt computerinformationsnet; Software og programmerbare mikroprocessorer; Softwareprogrammer til videospil; Softwareprogrammer til videospil; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved lydudstyr; Software til styring af systemer til byggemiljøer, adgangs- og sikkerhedssystemer; Software til visning af tabeller; Computersoftware til skrifttyper; Hardware til universelle perifere grænseflader (UPI); USB-operativsoftware; Software til videospil; Diske med videospil (computersoftware); Bånd med videospil (computersoftware); Programmer med videospil (computersoftware); Softwareprogrammer til videospil; Software til virtual reality-spil; Virtual reality-software; Operativsoftware til virtuelle private netværk (VPN); Operativsoftware til fjernnet (WAN); Software til udvikling af websteder Videnskabelig virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; Industriel analyse og forskning /6/211 MAILESSENTIALS GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Ekstra printkort til oprettelse af forbindelse mellem computere og netværk; Kasser beregnet til opbevaring af diske med computersoftware; Kasser til transport af diske med computersoftware; Kort kodet til adgang til computersoftware; Kassetter (software) til brug sammen med computere; Undervisningssoftware til børn; Rensediske til computersoftware; Computersoftware til e-handel; Software til computerspil; Software i form af computerspil til underholdning; Programmer til computerspil (software); Computerspilprogrammer, der er downloadet via internettet [software]; Programmer med computerspil til simulering af handel med finansielle værdipapirer (software); Programmer med computerspil (software); Computerspil i form af programmer, der er downloadet via internettet (software); Programmer med computerspil lagret på bånd (software); Software til computerspil; Software til computergrafik; Computerhardware til brug ved computerunderstøttet udvikling af software; Software til computerinterfaces; Computer /6

9 Del A.1. CTM programmer indspillet på datamedier (software) designet til konstruktion og automatisk fremstilling (CAD/CAM); Software til computersøgemaskiner; Software og hardware til produktion af videoeffekter; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af algoritmer til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware i form af informationsdatabaser til udarbejdelse af fakturaer vedrørende spedition; Computersoftware i form af databaser med information til udarbejdelse af pristilbud vedrørende spedition; Computersoftware til undervisning af børn; Computerprogrammer konstrueret til at muliggøre interaktion mellem smartkort og terminaler og læsere; Computersoftware til omkostningsbedømmelse; Computersoftware til bedømmelse af påkrævede ressourcer; Udviklingsværktøjer til computersoftware; Computersoftware til at opnå adgang til informationsregistre, der kan downloades fra det globale computernetværk; Computersoftware til regnskabssystemer; Computersoftware til analyse af adressefiler; Computersoftware til analysering af markedsoplysning; Computersoftware til analyse af navne- og adressefiler; Computersoftware til analyse af navnefiler; Computersoftware til applikationer og databaseintegration; Computersoftware til brug ved design af sportsudstyr; Computersoftware til lydkontrol af computer og drift heraf; Computersoftware til godkendelse af adgang til databaser; Software med biometriske persongenkendelses- og identifikationssystemer; Computersoftware til cellekontrol; Computersoftware til kommunikation mellem mikrocomputere; Computersoftware til kommunikation medbrugere af lommecomputere; Computersoftware til kommunikation mellem computerprocessorer; Computersoftware til kommunikation mellem computere via et lokalt netværk; Computersoftware til computerstøttet softwareudvikling; Computersoftware til styring og administration af adgangsserverapplikationer; Computersoftware til styring selvbetjeningsterminaler; Computersoftware til udarbejdelse af dynamiske websteder; Computer software til frembringelse af informations- og websiteindekser og indekser over andre informationshjælpemidler; Computersoftware til databasestyring; Computersoftware til dokumenthåndtering; Computer software til kryptering; Computersoftware til skabelse af skriftbilleder og fonte; Computersoftware til regnskabsførelse i forbindelse med interne netværk inden for telekommunikation; Software til tydning af hånd- eller fingeraftryk; Computersoftware til organisering og visning af digitale billeder og fotografier; Computersoftware til behandling af adressefiler; Computersoftware til behandling af markedsinformation; Computersoftware til behandling af navne- og adressefiler; Computersoftware til behandling af navnefiler; Computersoftware til produktion af finansielle modeller; Computersoftware til skanning af billeder og dokumenter; Computersoftware til analyse af defekter med brug af hvirvelstrøm; Computersoftware til tidsstyring; Computersoftware til computeradgangsstyring; Computerprogrammer til anvendelse i hjælpesystemer for medicinsk beslutningstagning; Computersoftware til migrering mellem forskellige styresystemer til computernetværk; Computersoftware til programmering af telefaxmaskiner; Computersoftware til brug i forbindelse med digital animation og specielle billedeffekter; Computersoftware til anvendelse ved fjernovervågning af målere; Computersoftware til anvendelse ved fjernaflæsning af målere; Computersoftware til trådløs levering af indhold; Computerprogrammer inden for elektronisk forlagsvirksomhed; Platforme med computersoftware; Computersoftwareprogrammer til brug ved professionel udvikling og uddannelse; Computersoftwareprogrammer til databasestyring; Computersoftwareprogrammer til styring af regneark; Computersoftware vedrørende kryptering af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende finansiel historik; Computersoftware vedrørende sikker transmission og modtagelse af data, signaler, billeder og lyd; Computersoftware vedrørende håndtering af finansielle transaktioner; Computersoftware, der hjælper computere med at anvende parallelle applikationer og til udførelse af parallelle beregninger; Computersoftware, der gør det muligt at spille spil; Computersoftware til automatisk datalagring; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved computere og lydudstyr; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware til datasøgning; Computersoftware, der muliggør transmission af fotografier til mobiltelefoner; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle egenskaber; Computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle muligheder, nemlig til integrering af tekst, lyd, grafik, stillbilleder og levende billeder; Computersoftware til telefoni; Computersoftware til analyse af defekter på konstruktioner; Software til integrering af kontrolsegmenter; Styreprogrammer til computerprintere; Software til bedømmelse af kreditværdighed; Databærere til computere med software lagret herpå; Software til datakommunikation; Software til pakning af data; Software til databehandling; Software til databehandling til brug i forbindelse med grafiske fremstillinger; Software til databehandling til definition af tabeller; Databehandlingssoftware til tekstbehandling; Afkodersoftware; Software til desktop publishing; Digital telefonisk platform og softwareplatform; Software til undervisningsformål; Software til elektroniske spil; Software til automatisering af fabrikationsprocesser; Software til finansiel styring; Kassetter med computerspil (software); Kassetter med videospil (software); Software til spil; Spillesoftware til anvendelse med computere; Software til grafisk brugerflade; Industrielle computersoftwareprogrammer; Industrielle kontrolapparater indeholdende software; Software til styring af industrielle processer; Integrerede softwarepakker til brug ved automatisering af laboratorier; Interaktiv computersoftware; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med computere; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med personlige computere; Interaktiv videosoftware; Brugergrænseflader; Operativsoftware til lokalnet (LAN); Magnetkort indeholdende computersoftware; Magnetiske platforme til software; Magnetiske databærere til software; Magnetbånd til lagring af programmer (software); Software til design inden for mikrobølgeteknik; Multimediasoftware indspillet på cd-rom; Software til komponering af musik; Software til drift af netværksadgangsservere; Digitalt lagrede betjenings- og brugervejledninger til computere og computersoftware lagret på floppydiske eller cd-rommer; Betjenings- og brugervejledninger lagret i digital form til computere og computerprogrammer, særlig på disketter eller cdrommer; Applikationssoftware til pc'er til dokumentkontrolsystemer; Applikationssoftware til pc'er til styring af dokumentkontrolsystemer; Pc'er med computersoftware vedrørende diæter; Spooler-software til printere; Software til proceskontrol; Programmerede videospil (software); Programmerede videospil lagret på kassetter (software); Software til tolkning af satellitfotos; Simulationssoftware til anvendelse i digitale computere; Software (maskinlæsbar) til computerstøttet undertekstning; Software (maskinlæsbar) til brug sammen med grafiske applikationer til computere; Software (maskinlæsbar) med fortegnelser vedrørende kabeludlægning; Software (maskinlæsbar) til redigering af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til styring af lønudbetaling; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til behandling af biomedicinske og geometriske data; Software (maskinlæsbar) til programmering af laserprintere; Software (maskinlæsbar) til computergrafik; Software (maskinlæsbar) til styring af fabriksområder; Software i form af (maskinlæsbare) programmer til styring af telefonopkald; Software (maskinlæsbar) til personlig finansiel analyse; Softwaredrivere; Software til kortaflæsere; Software til handel via et globalt kommunikationsnetværk; Software til gennemførelse af generalforsamlinger; Software til inkassovirksomhed; Software til dosimetri inden for strålebehandling; Software, der gør det muligt at sikre kreditkorttransaktioner; Software til interaktiv television; Software til onlinetransmission af meddelelser; Software til 212/6 9

10 CTM Del A.1. optisk tegngenkendelse; Software til behandling af billeder, grafik og tekst; Software til driftsmæssig styring af bærbare magnetiske og elektroniske kort; Software, der kobler digitaliserede lyd- og billedmedier til et globalt computerinformationsnet; Software og programmerbare mikroprocessorer; Softwareprogrammer til videospil; Softwareprogrammer til videospil; Computersoftware til styring og forbedring af lydkvaliteten ved lydudstyr; Software til styring af systemer til byggemiljøer, adgangs- og sikkerhedssystemer; Software til visning af tabeller; Computersoftware til skrifttyper; Hardware til universelle perifere grænseflader (UPI); USB-operativsoftware; Software til videospil; Diske med videospil (computersoftware); Bånd med videospil (computersoftware); Programmer med videospil (computersoftware); Softwareprogrammer til videospil; Software til virtual reality-spil; Virtual reality-software; Operativsoftware til virtuelle private netværk (VPN); Operativsoftware til fjernnet (WAN); Software til udvikling af websteder Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning /6/211 PLYMOUTH GIN, in 162 the mayflower set sail from plymouth on a journey of hope and discovery Blackfriar's Distillery protected status Coates & Co 32 - Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til drikkevarer Alkoholholdige drikke med den beskyttede geografiske betegnelse Plymouth Gin;Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), dog ikke spirituosa Tilvejebringelse af mad og drikke /6/211 WINE FLIGHTS Fenner, Paul 2 Manor Way Guildford, Surrey GU2 5RN BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; Vinreoler;Vinfade (ikke af metal) Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; Kamme og svampe; Børster; Børstenbindermateriale; Redskaber til rengøringsformål; Ståluld; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); Glasholdere; Proptrækkere; Pipetter;Knive til brug for tjenere;knive til brug for vinkypere; Glaspropper til flasker; Kølere; Isspande; Isspande; Bakker;Koste til duge;anordninger til fjernelse af krummer på duge; Krummebakker Uddannelses- og underholdningsvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Udgivervirksomhed /6/211 Plymouth Gin in 162 the mayflower set sail from plymouth on a journey of hope and discovery Batch distilled in the original Victorian copper still Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 1 212/6

11 Del A.1. CTM rør og slanger samt siliconeposer; Dele og komponenter til disse produkter Fleksible rør og slanger; Dele, tilbehør og ekstraudstyr til alle ovennævnte varer /7/211 SOLEIL BEAUTY Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 32 - Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til drikkevarer Alkoholholdige drikke med den beskyttede geografiske betegnelse Plymouth Gin;Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), dog ikke spirituosa Tilvejebringelse af mad og drikke /6/211 FLEXICON Watson-Marlow Flexicon A/S Frejasvej Ringsted DK HASELTINE LAKE LLP Redcliff Quay 12 Redcliff Street Bristol BS1 6HU EN FR 7 - Maskiner til fyldning, tilstopning og Flaskeproppemaskiner;Peristaltiske fylde- og lukkesystemer;væskedispensere til peristaltisk fyldning;fortrængningspumper til fyldning;vogne og indløb i form af komponenter til fyldesystemer og til elektroniske omvendte fyldesystemer;siliconeposer til brug sammen med fyldesystemer; Dele og tilbehør til ovennævnte varer. 9 - Doseringsautomater,Elektroniske primære styreenheder;automatiske doseringssystemer bestående af fleksible 591 BG - Злато, кафяв. ES - Dorado, marrón. CS - Zlatá, hnědá. DA - Gylden, brun. - Goldfarben, braun. ET - Kuld, pruun. EL - Χρυσαφί, καφετί. EN - Gold, brown FR - Or, brun. IT - Dorato, marrone. LV - Zeltains, brūns. LT - Ruda, auksinė. HU - Arany, barna. MT - Lewn id-deheb, kannella. NL - Goudkleur, bruin. PL - Brązowy, złoty. PT - Dourado, castanho. RO - Auriu, maro. SK - Zlatá, hnedá. SL - Zlata, rjava. FI - Kulta, ruskea. SV - Guld, brunt Tesco Stores Limited Tesco House Delamare Road Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL GROOM WILKES & WRIGHT LLP The Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road Shillington, Hitchin Hertfordshire SG5 3PF EN IT 212/6 11

12 CTM Del A Hudplejepræparater, Parfumer, Sæbe, Shampoer, Kosmetik; Hårfarver, hårbalsam, hårlotions eller hårfriseringspræparater; Deodoranter;Depilatorier;Solblokkere og solbeskyttende præparater; Sololier; Solbeskyttende præparater, solbrunende præparater (kosmetik); Ikke-medicinske solbrunende præparater; Ikke-medicinske massagepræparater; Tilsætningsstoffer til badet, badeolier eller badesalte, ikke til medicinske formål; Barberpræparater; Tandplejemidler; Æteriske olier; Skønhedsmasker, ansigtsomslag, præparater til neglepleje, neglelak; Pimpsten, vatpinde; Vat til ikke-medicinske formål; Parfumerede artikler til brug sammen med parfumevarer, potpourrier, pudderimprægneret papir til kosmetisk brug, slibestoffer til personlig brug /7/211 SOLEIL SUNCARE Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL GROOM WILKES & WRIGHT LLP The Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road Shillington, Hitchin Hertfordshire SG5 3PF EN IT 3 - Hudplejepræparater, Parfumer, Sæbe, Shampoer, Kosmetik; Hårfarver, hårbalsam, hårlotions eller hårfriseringspræparater; Deodoranter;Depilatorier; Solblokkere og solbeskyttende præparater; Sololier; Solbeskyttende præparater, solbrunende præparater (kosmetik); Ikke-medicinske solbrunende præparater; Ikke-medicinske massagepræparater; Tilsætningsstoffer til badet, badeolier eller badesalte, ikke til medicinske formål; Barberpræparater; Tandplejemidler; Æteriske olier; Skønhedsmasker, ansigtsomslag, præparater til neglepleje, neglelak; Pimpsten, vatpinde; Vat til ikke-medicinske formål; Parfumerede artikler til brug sammen med parfumevarer, potpourrier, pudderimprægneret papir til kosmetisk brug, slibestoffer til personlig brug. 591 BG - Син, жълт и оранжев. ES - Azul, Amarillo y Naranja. CS - Modrá, žlutá a oranžová. DA - Blå, gul og orange. - Blau, gelb und orange. ET - Sinine, kollane ja oranž. EL - Μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί. EN - blue, yellow and orange FR - Bleu, jaune et orange. IT - Blu, giallo e arancione. LV - Zils, dzeltens un oranžs. LT - Mėlyna, geltona ir oranžinė. HU - Kék, sárga és narancsszínű. MT - Blu, isfar u oranġjo. NL - Blauw, geel en oranje. PL - Niebieski, żółty i pomarańczowy. PT - Azul, amarelo e cor de laranja. RO - Albastru, galben şi portocaliu. SK - Modrá, žltá a oranžová. SL - Modra, rumena in oranžna. FI - Sininen, keltainen ja oranssi. SV - Blått, gult och orange Tesco Stores Limited Tesco House Delamare Road /7/211 REMOTE Marflow Hydronics Holdings Limited Britannia House, Austin Way Hampstead Industrial Estate Birmingham, West Midlands B42 1DU FORRESTER KETLEY & CO Chamberlain House Paradise Place Birmingham EN IT 6 - Underenheder til ventiler; Reguleringsventiler;Aktiverede ventiler;ventiler, inklusive venturier til væsker;adresserbare ventiler; Håndtag til ventiler;sigter til ventiler;mærker til ventiler;låseindretninger til ventiler; Propper; Spændeskiver; Rør,Rørforskruninger, rørmuffer; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 7 - Elektrisk aktiverede ventiler;trykuafhængige styreventiler Varmeapparater, Køle, Køling, Ventilation, Luftkonditionering, Installationer til vandforsyning og sanitære formål;dele og tilbehør til varme- og køleinstallationer, inklusive samleenheder, forgreninger og ventiler; Knoglepropper;Skiver;Ventiler til væske-, vvs- og sanitetsinstallationer, køleinstallationer og klimaanlæg;grenrør til vvs- og sanitetsinstallationer, køleinstallationer og klimaanlæg;rør, rørforskruninger, rørmuffer (ikke af metal) til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering, vandledning og til sanitetsinstallationer; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer Installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed;installation, ibrugtagning (installation og vedligeholdelse), vedligeholdelse og reparation af apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;ibrugtagning (installation og vedligeholdelse) af ventilsystemer til apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;ibrugtagning (installation og vedligeholdelse) af grenrør til apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;installation, ibrugtagning (installation og vedligeholdelse), vedligeholdelse og reparation af systemer med ventilationskonvektor og konvektionskøling /6

13 Del A.1. CTM Ibrugtagning (kvalitetskontrol) af apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;ibrugtagning (kvalitetskontrol) af ventilsystemer til apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;ibrugtagning (kvalitetskontrol) af grenrør til apparater til opvarmning, køling, ventilation, luftkonditionering og vandledning samt sanitetsinstallationer;ibrugtagning (kvalitetskontrol) af systemer med ventilationskonvektor og konvektionskøling /9/211 DRESS FACTOR THE PACKSHOT COMPANY LIMITED 43 Carol Street London NW1 HT BRIFFA Business Design Centre 52 Upper Street, Islington London N1 QH EN FR 9 - Videooptagelser;Videooptagelser inden for mode; Digitale optagelser;digitale optagelser inden for mode; Filmoptagelser;Filmoptagelser inden for mode; Optagelser af tvprogrammer;optagelser af tv-programmer inden for mode; Indspillede cd'er, Dvd'er, Cd-rommer, DVD-rom'er; Indspillede cd'er, Dvd'er, Cd-rommer,Dvd-rommer inden for mode; Elektroniske publikationer;elektroniske publikationer inden for mode; Onlinemagasiner, der kan downloades fra internettet;onlinemagasiner, som kan downloades fra internettet, inden for mode; Nyhedsbreve, der kan downloades fra internettet;nyhedsbreve, som kan downloades fra internettet, inden for mode;nyhedsbreve, som kan downloades fra internettet, med information om apparater;computerinstruktionsbøger, som kan downloades fra internettet; Instruktions- og undervisningsmaterialer, der kan downloades;instruktionsbøger, som kan downloades fra internettet, inden for mode; Databaser; Computersoftware; Computersoftware, som kan downloades; Softwarepakker; Lagret software; Kommunikationssoftware; Computersoftware til erhvervsformål; Interaktiv computersoftware; Interaktiv underholdningssoftware til brug sammen med computere;computersoftware inden for mode; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer Telekommunikationsvirksomhed;Telekommunikationsvirksomhed inden for mode; Udsendelse af biograffilm, tv-, radio-, videotekst- og teletekst-programmer eller sendeplaner;udsendelse af biograffilm, tv-, radio-, videotekst- og teletekst-programmer eller sendeplaner inden for mode; Udsendelse af teleshoppingsudsendelser; Indsamling og formidling af nyheder (nyhedsbureauer);indsamling og formidling af nyheder (nyhedsbureauer) inden for mode; Lyd-, billed- og datatransmission via kabel, satellit, computer (computernetværk), telefonlinjer og ISDN-linjer samt via ethvert andet overførselsmedium; Udbydelse af adgang til information lagret i databaser, inklusive på internettet, særlig ved hjælp af (computer-)systemer, der deltager i interaktiv kommunikation; Tilvejebringelse og udlejning af adgangstid til databaser; Tilrådighedsstillelse af adgang til informationer på internettet; Formidling af adgang til en internetportal, særlig en, der indeholder betalingsvideoprogrammer; Udbydelse af adgang til computerspil, der kan downloades og transmitteres via internettet, andre onlinetjenester og via lignende medier; Drift af tv-abonnementstjenester indeholdt i denne klasse, særlig i form af betalingsfjernsynskanaler og betalingsvideo Underholdningstjenesteydelser;Underholdningsvirksomhed inden for mode; Underholdningsvirksomhed udbudt online;underholdningsvirksomhed udbudt online inden for mode; Interaktive telefonkonkurrencer;interaktive telefonkonkurrencer inden for mode; Forlagsvirksomhed;Publikationer inden for mode; Iscenesættelse;Produktionsvirksomhed inden for mode; Organisering af forestillinger;arrangering af modeshows; Udlejning af lydoptagelser og af optagne shows, film, radio- og tv-optræden; Produktion af videobånd og videodiske; Radiounderholdning; Tv-underholdning; Biografunderholdning; Teaterunderholdning; Underholdningsprogrammer; Fjernsynsunderholdning med deltagelse af publikum via telefon; Interaktiv underholdning til brug sammen med en mobiltelefon; Udbydelse af internetbaserede spil; Undervisningsvirksomhed; Uddannelsesvirksomhed vedrørende mode;onlineseminarer; Onlineworkshopper; Formidling af undervisning; Filmproduktion; Produktion af tv-programmer; Produktion af undervisningsvideoer;produktion af videobånd til brug i virksomheder Information vedrørende mode /8/211 Vita Beau Vita Holding BV Keizersgracht 75 III 115CE Amsterdam NL NL EN 3 - Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; Kosttilskud; Kosttilskud til medicinsk brug; Sanitære præparater til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. BX - 8/3/ /8/211 FLASHSET MIIORI Inc. 68 5th. Avenue, Ste 99 New York, Ny 12 US BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE NL EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Bijouteri overtrukket med ædle metaller;juvelerarbejder indeholdende ædle metaller;juvelerarbejder, ædelstene, især armbånd (juvelerarbejder), brocher (juvelerarbejder);æsker og/eller etuier af ædle metaller, kæder (juvelerarbejder), smykkevedhæng (juvelerarbejder);clips, manchetknapper, øreringe, medaljoner (juvelerarbejder), 212/6 13

14 CTM Del A.1. medaljer, halskæder, perler (juvelerarbejder), ringe, slipseklemmer, slipsenåle, pyntegenstande af ædle metaller eller overtrukket hermed /8/211 TRACEMARK Irdeto B.V. Taurus Avenue LS Hoofddorp NL MARKS & CLERK LLP 9 Long Acre London WC2E 9RA Nicholas, Elena Penelope 9 Long Acre London WC2E 9RA EN IT 35 - Formidling af elektronisk sporing af intellektuelle og industrielle ejendomsværdier for andre Tekniske tjenester til forhandlere og udgivere af digitalt indhold, særlig applikationsvirksomheder med software, så udgivere kan tagge indhold til sporing af uautoriseret kopiering og distribution;design og implementering af software og teknologiløsninger til autentificering og sporing af digitalt indhold til beskyttelse mod efterligninger, sabotage og omplacering;elektroniske sporingstjenester til forebyggelse af uautoriseret kopiering, distribution, efterligninger, sabotage og omplacering Elektroniske tjenester til sikkerhedssporing;formidling af elektronisk sporing af intellektuelle og industrielle ejendomsværdier for andre /8/211 PROLINE 1 Eaton Corporation Eaton Center 1 Superior Avenue Cleveland, Ohio US BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE EN FR 6 - Filterkabinetter fremstillet af metal Vandfiltre,Filtre til væskestrømme, inklusive trådfiltre eller fastkilede trådfiltre, der kan være af vævede stoffer, keramik eller polymermateriale;filtre fremstillet af metal til industrielle formål /8/211 MY LONDON HOME 591 BG - Син ES - Azul CS - Modrá DA - Blå - Blau ET - Sinine EL - Μπλε EN - BLUE FR - Bleu IT - Blu LV - Zils LT - Mėlyna HU - Kék MT - Blu NL - Blauw PL - Błękit PT - Azul RO - Albastru SK - Modrá farba SL - Modra FI - Sininen SV - Blått MY LONDON HOME LIMITED Old Queen Road Westminster London SW1H 9JA MACKRELL TURNER GARRETT Inigo Place, 31 Bedford Street Strand London WC2E 9EY EN FR 35 - Administration vedrørende anmeldelse til organisationer om personers adresseændringer; Administration vedrørende tilslutning af gas og el; Planlægningsvirksomhed vedrørende reklame- og mediekampagner; Rådgivning vedrørende vurdering af fast ejendom; Revision i forbindelse med ejendomme; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved forretningsledelse; Virksomhedsundersøgelser; Computerstøttet administration af databaser (facilitetsstyring); Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Marketing i forbindelse med ejendomme; Auktionsvirksomhed; Omlægning af forretningsvirksomhed; Salgsfremmende virksomhed; Administrationsvirksomhed for boliger, forretninger og ejendomme; Bistand, information og rådgivning i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser Ejendomsadministration og lejlighedsanvisning, opkrævning af husleje, afholdelse af licitationer vedrørende fast ejendom; Huslejekontrol og fornyelse af lejemål; Ejendomsmæglere; Forvaltning af midler; Forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed; Udlejning af fast ejendom; Pantemæglervirksomhed; Realkreditvirksomhed; Investeringsvirksomhed i forbindelse med ejendomme; Udlejning af fast ejendom; Forvaltning af ejendomsportefølje; Salg, udlejning og erhvervelse af ejendomme; Værdiansættelse af ejendomme; Værdiansættelser vedrørende undersøgelser af bygninger; /6

15 Del A.1. CTM Ejendomsmæglervirksomhed og Vurdering af fast ejendom; Boligformidlingsvirksomhed; Forvaltning af fast ejendom og formuer; Udvælgelse og erhvervelse af fast ejendom; Vurdering af fast ejendom; Udlejning af fast ejendom; Økonomiske vurderinger; Professionel rådgivning vedrørende fast ejendom;rådgivning vedrørende erhvervsejendomme; Boligudlejningskontorer; Informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser Rådgivning vedrørende renovering og udstykning af fast ejendom;information og rådgivning om vedligeholdelse og reparation af bygninger; Udstykning Udlejning af midlertidigt logi /8/211 PRO LIGHT 3 GLEISS GROSSE SCHRELL & PARTNER Leitzstr Stuttgart EN 9 - Tasker, skoletasker, vadsække, små punge, pakkesække, hylstre, bagage og etuier til at indeholde produkter indeholdt i klasse 9, nemlig elektroniske, elektriske og fotografiske apparater og instrumenter samt filmoptagelses-, videooptagelses-, lydoptagelses-, kommunikations- og belysningsapparater og -instrumenter; Skudsikre sikkerhedsveste; Indeholdt i klasse Læderimitationer solgt i store partier, Skindvarer ikke indeholdt i andre klasser, Nemlig store kufferter og Rejsetasker; Universalsportstasker, Sportstasker til alle formål, Jagttasker, Pølsetasker, Strandtasker, Bogtasker, Håndbagage, Køjesække, Gymnastiktasker, Jagttasker, Indkøbstasker, Indkøbsnet, Weekendtasker, Skoletasker, Indkøbstasker af tekstiler, Rejsetasker, Rejsetasker, Læderposer til emballering af varer, dragtposer til rejsebrug, Skoposer til rejsebrug, Redskabsposer (tomme); Attachétasker, Visitkortmapper, Etuier til telekort, Etuier til kreditkort, Dokumentmapper, Nøgleetuier, Weekendtasker, Kosmetiktasker uden indhold, Toilettasker uden indhold, Beautybokse uden indhold; Punge; Rygsække; Babyrygsække; Tasker; Håndkufferter og tegnebøger; Bæltetasker; Bæltetasker; Vadsække; Små rygsække; Poser og punge; Kufferter; Håndtasker; Bælter; Skoletasker; (indeholdt i klasse 18) Veste til opbevaring af elektroniske, elektriske og fotografiske apparater og instrumenter samt filmoptagelses-, videooptagelses-, belysnings- og computerapparater og -instrumenter. IL - 19/5/ BG - Сив, червен, бял ES - Gris, rojo, blanco CS - ŠEDÁ, ČERVENÁ, BÍLÁ DA - Grå, rød, hvid - GRAU, ROT, WEISS ET - Hall, punane, valge EL - Γκρίζο, κόκκινο, λευκό EN - grey, red, white FR - GRIS, ROUGE, BLANC IT - Grigio, rosso, bianco LV - Pelēks, sarkans, balts LT - PILKA, RAUDONA, BALTA HU - Szürke, vörös, fehér MT - GRIŻ, AĦMAR, ABJAD NL - Grijs, rood, wit PL - SZARY, CZERWONY, BIAŁY PT - CINZENTO, VERMELHO, BRANCO RO - Gri, roşu, alb SK - Sivá, červená, biela SL - Siva, rdeča, bela FI - Harmaa, punainen, valkoinen SV - Grått, rött, vitt Manfrotto Bags Ltd. P.O. Box Jerusalem IL /9/211 MAXI PET PET CENTAR d.o.o. ulica Heinzelova 6 1 Zagreb HR NIKOLOVA, KANEV & KALINOV LAW FIRM Evlogi Georgiev Blvd Sofia BG BG EN 5 - Veterinære produkter;sanitære produkter til dyr; Præparater til udryddelse af skadedyr; Desinfektionsmidler;Midler til bekæmpelse af skadedyr til husdyr og kvæg, inklusive i form af pudder, spray eller halsbånd; Medicinske vaskemidler til dyr Beklædningsgenstande til kæledyr;halsbånd, snore, seletøj til dyr, inklusive hunde og andre husdyr; Dækkener til dyr. 2 - Senge, kasser og sovepladser for husdyr;kradsetræer til katte;beholdere til transport af husdyr Bure til husdyr;børster, kamme og andre redskaber til strigling af dyr, indeholdt i denne klasse;drikketrug og fade til fodring af dyr;indendørs akvarier og terrarier;fuglebure og fuglebade; Strøelsesbakker til kæledyr Legetøj til kæledyr Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Frisk frugt og grønt, kartofler samt tilberedninger af disse varer til anvendelse som ikke-medicinsk fodertilskud; Frø og såsæd, naturlige planter og blomster;mad til kæledyr og 212/6 15

16 CTM Del A næringsmidler til dyr, inklusive mad til kæledyr og foder til gnavere, hunde, katte, fugle og fisk, kiks og snackartikler; Dyrefoder, blandingsfoder, kraftfoder, foder til opdræt, foder med mineraler;kosttilskud til dyr og tilsætninger til næringsmidler til dyr, diætetiske næringsmidler til dyr;mineralske kosttilskud, ikke til medicinske formål;spiseligt legetøj til dyr, særlig tyggeben, fordøjelige tyggeben og -stave til husdyr;kosttilskud, ikke til veterinærmedicinske formål; Malt; Dyrestrøelse og -grus; Høspredemaskiner;Fødevarer og produkter til dyr, indeholdt i denne klasse Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Pr-virksomhed;Engrossalg og detailsalg, inklusive via internettet, postordresalg, katalogsalg og salg via andre medier af landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter og korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, udstyr til dyr, produkter til kæledyr og produkter til husdyr, bure til dyr, puder til dyr, remme, legetøj til kæledyr, strøelseskasser til kæledyr, senge, veterinære præparater, sanitære produkter til dyr, midler til bekæmpelse af skadedyr; Kommerciel information og bistand møntet på kunder; Bistand ved forretningsledelse af detailmarkeder for dyreartikler Dyreavl; Pleje af kæledyr;veterinærvirksomhed, inklusive veterinær bistand, veterinære farmaceutiske tjenester til recepter og veterinær odontologi; Sundheds- og skønhedspleje af dyr;bistand til dyr og dyreavl, indeholdt i denne klasse /9/211 MAXI PET BG - червен, бял, черен ES - Negro, rojo, blanco CS - Černá, červená, bílá DA - Rød, hvid, sort - Rot, Weiß, Schwarz ET - Punane, valge, must EL - Κόκκινο, λευκό, μαύρο EN - red, white, black FR - Rouge, blanc, noir IT - Rosso, bianco, nero LV - Melns, sarkans, balts LT - Juoda, raudona, balta HU - Vörös, fehér, fekete MT - Aħmar, abjad u iswed NL - Rood, wit, zwart PL - Czerwony, biały, czarny PT - Vermelho, branco, preto RO - Rosu, alb, negru SK - Červená, biela, čierna SL - Rdeča, bela, črna FI - Punainen, valkoinen, musta SV - Rött, vitt, svart PET CENTAR d.o.o. ulica Heinzelova 6 1 Zagreb HR NIKOLOVA, KANEV & KALINOV LAW FIRM Evlogi Georgiev Blvd Sofia BG BG EN 5 - Veterinære produkter;sanitære produkter til dyr; Præparater til udryddelse af skadedyr; Desinfektionsmidler;Midler til bekæmpelse af skadedyr til husdyr og kvæg, inklusive i form af pudder, spray eller halsbånd; Medicinske vaskemidler til dyr Beklædningsgenstande til kæledyr;halsbånd, snore, seletøj til dyr, inklusive hunde og andre husdyr; Dækkener til dyr. 2 - Senge, kasser og sovepladser for husdyr;kradsetræer til katte;beholdere til transport af husdyr Bure til husdyr;børster, kamme og andre redskaber til strigling af dyr, indeholdt i denne klasse;drikketrug og fade til fodring af dyr;indendørs akvarier og terrarier;fuglebure og fuglebade; Strøelsesbakker til kæledyr Legetøj til kæledyr Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Frisk frugt og grønt, kartofler samt tilberedninger af disse varer til anvendelse som ikke-medicinsk fodertilskud; Frø og såsæd, naturlige planter og blomster;mad til kæledyr og næringsmidler til dyr, inklusive mad til kæledyr og foder til gnavere, hunde, katte, fugle og fisk, kiks og snackartikler; Dyrefoder, blandingsfoder, kraftfoder, foder til opdræt, foder med mineraler;kosttilskud til dyr og tilsætninger til næringsmidler til dyr, diætetiske næringsmidler til dyr;mineralske kosttilskud, ikke til medicinske formål;spiseligt legetøj til dyr, særlig tyggeben, fordøjelige tyggeben og -stave til husdyr;kosttilskud, ikke til veterinærmedicinske formål; Malt; Dyrestrøelse og -grus; Høspredemaskiner;Fødevarer og produkter til dyr, indeholdt i denne klasse Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Pr-virksomhed;Engrossalg og detailsalg, inklusive via internettet, postordresalg, katalogsalg og salg via andre medier af landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter og korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, udstyr til dyr, produkter til kæledyr og produkter til husdyr, bure til dyr, puder til dyr, remme, legetøj til kæledyr, strøelseskasser til kæledyr, senge, veterinære præparater, sanitære produkter til dyr, midler til bekæmpelse af skadedyr; Kommerciel information og bistand møntet på kunder; Bistand ved forretningsledelse af detailmarkeder for dyreartikler Dyreavl; Pleje af kæledyr;veterinærvirksomhed, inklusive veterinær bistand, veterinære farmaceutiske tjenester til recepter og veterinær odontologi; Sundheds- og skønhedspleje af dyr;bistand til dyr og dyreavl, indeholdt i denne klasse /9/211 XIMOOR MOORFIELDS EYE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 162 City Road London EC1V 2PD OLSWANG LLP 9 High Holborn London WC1V 6XX /6

17 Del A.1. CTM EN FR 5 - Farmaceutiske præparater; Opløsninger til brug sammen med kontaktlinser; Oftalmologiske og otorhinolaryngologiske præparater; Øjendråber. 1 - Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter; Medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; Øjenbade. 2 - Beholdere til øjendråber /11/211 PASSION LIFE S.C. PROSPER MOD S.R.L. strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO S.C. PROSPER MOD S.R.L. Simon, Alina strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO RO EN 29 - Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). PL EN 35 - Gruppering for tredjemand af forskellige varer såsom: databehandlingsudstyr, computere, computersoftware, computersoftware til søgning, kompilering, indeksering og organisering af oplysninger, især i computernetværk, inklusive på internettet, computersystemer, anordninger til indspilning, transmission eller gengivelse af lyd eller billede, apparater og instrumenter: videnskabelige, fotografiske, kinematografiske, optiske, måling, signalering, kontrol, undervisning, apparater og instrumenter til ledning, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, datamedier, inklusive magnetiske, elektroniske og optiske, overskrivelige cd'er (diske), magnetiske dataoptagere, computerprogrammer, regnemaskiner, perifert udstyr til computere og databehandlingsudstyr, inklusive printere, scannere, keyboards, computermodemmer, netværkskort, diskettedrev, telekommunikationsapparater og -udstyr, inklusive mobiltelefoner, apparater til modtagelse og overførsel af data, apparater til forbindelse med og brug af elektroniske kommunikationsnet, inklusive internettet, elektroniske apparater til forarbejdning, indføring, anvendelse, lagring, transmission og billeddannelse af data, dele og tilbehør til de ovennævnte varer, hvormed køberne nemt at se og købe disse varer: i detail-, i engrosforretninger, ved hjælp af kataloger med forskellige artikler, ved brevbestilling, ved hjælp af elektroniske tjenester, på hjemmesider, ved anvendelse af telekommunikationsmidler, information om ovennævnte tjenesteydelser /12/211 COMPRACER /11/211 ispot SAD Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa PL KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA RADOS AW CHMURA Chmura, Aneta ul. J.P. Woronicza 78/ Warszawa PL 571 BG - Търговската марка се състои от думата "COMPRACER" с подчертани линии и извита линия около тях. ES - La marca consiste en el elemento denominativo "COMPRACER" con un subrayado en negrita atravesado por una banda con curva. CS - Ochranná známka se skládá ze slovního prvku CO- MPRACER podtrženého lehce zkroucenou tlustou čarou. DA - Varemærket består af ordelementet "COMPRACER" skrevet med tyk understregning med en let spiral, der gennemløber linjen. - Besteht aus dem Wortelement "COMPRACER", das von einer fettgedruckten, durchgehend leicht verdrehten Linie unterstrichen ist. ET - Kaubamärk koosneb sõnaelemendist "COMPRACER" koos paksu alljoonega, mis on veidi keerdus. 212/6 17

18 CTM Del A.1. EL - Το εμπορικό σήμα συνίσταται στο λεκτικό στοιχείο "COMPRACER" με έντονη υπογράμμιση και ελαφριά συστροφή κατά μήκος της γραμμής. EN - Trademark consists of word element "COMPRACER" with bold underline with a slight twist running through the line. FR - La marque se compose de l'élément verbal "COM- PRACER" souligné en gras par une ligne légèrement torsadée. IT - Il marchio è costituito dall'elemento verbale "COMPRACER" con sottolineatura in grassetto, comprendente una leggera curva che attraversa la linea. LV - Attēla zīme sastāv no vārda elementa: "COMPRA- CER", tas ir pasvītrots ar biezu līniju, līnija ir mazliet savīta. LT - Prekių ženklas susideda iš žodinio elemento "COMP- RACER" pabraukto stora linija, su plona vingiuota linija, einančia po tuo brūkšniu. HU - A védjegy a vastag, enyhén megcsavart vonallal aláhúzott "COMPRACER" szót tartalmazza. MT - It-trejdmark hi magħmula mill-kelma "COMPRACER" b'linja grassa taħt b'liwja żgħira tul il-linja kollha. NL - Het handelsmerk bestaat uit het woordelement "COMPRACER" met een vetgedrukte onderstreping en een lichte verdraaiing door de streep heen. PL - Znak towarowy składa się z elementu słownego "COMPRACER" z grubym podkreśleniem z delikatnym odchyleniem przebiegającym przez całą linię. PT - A marca comercial consiste na palavra "COMPRA- CER" com sublinhado a negrito e uma ligeira torção a passar pela linha. RO - Marca conţine elementul verbal "COMPRACER" subliniat cu o lini groasă răsucită uşor. SK - Ochranná známka obsahuje slovný prvok "COMPRA- CER" s hrubou čiernou podčiarkujúcou čiarou, ktorá je mierne zatočená. SL - Logotip je sestavljen iz besednega elementa "COMP- RACER", podčrtanega s krepko črto, po dolžini katere poteka rahlo vijugasta črta. FI - Tavaramerkki koostuu sanasta "COMPRACER", jossa on paksu ja hieman kierteinen alleviivaus. SV - Varumärket består av ordelementet "COMPRACER" med en tjock linje under som är något vriden i hela sin längd JIANGXI LONGHENG TECHNOLOGY CO.,LTD Fuxi Industrial Zone, Nanfeng Jiangxi CN EUROCHINA INTELLECTUAL PROPERTY Calle Doctor Sapena, 54 Edificio CBC - 5ª Planta 313 Alicante ES EN ES 7 - Trykluftspumper; Kompressormaskiner; Pumper (maskiner); Kompressorer til køleanlæg; Centrifuger (maskiner); Luftkondensatorer; Luftpumper (installationer til værksteder); Blæsebælge (maskiner); Luftkondensatorer; Trykluftdrevne maskiner Dybfrysere; Køleanlæg til vand; Køleapparater og - maskiner; Isskabe; Kølere til væsker; Køleinstallationer og -maskiner; Køleapparater og -installationer; Køleanordninger og -installationer; Køleskabe; Kølebeholdere Luftpumper (tilbehør til befordringsmidler); Biler; Lastbiler; Gaffeltrucks; Løftevogne; Kølevogne; Fremdrivningsmekanismer til befordringsmidler til brug på land; Turbiner til befordringsmidler til brug på land; Befordringsmidler til brug på land, i luften, i vandet eller over jernbane; Motorcykler; Trehjulede cykler; Transportmidler til brug i luften; Luftfartøjer; Luftfartøjer (flyvemaskiner); Aeronautiske apparater, maskiner og indretninger /9/211 Eltrex-Tech BG - Преди името на марката има фигура, направена от различни акцентти, които изобразяват малък мъж, последвано от думата Eltrex-Tech. ES - El nombre de la marca va precedido de una figura hecha con diferentes acentos que representa un pequeño hombre seguido de la palabra Eltrex-Tech. CS - Na začátku ochranné známky je figurka tvořená různými odstíny, která znázorňuje malého muže a za kterou následuje slovo Eltrex-Tech. DA - Foran varemærket ses en figur fremstillet af forskellige accenter, der repræsenterer en lille mand, og det efterfølges af ordet Eltrex-Tech. - Vor dem Namen ist eine kleine Figur zu sehen, die aus unterschiedlichen Elementen besteht und einen kleinen Mann darstellt, dahinter folgt das Wort Eltrex-Tech. ET - Kaubamärgi nimetuse ees on skemaatiline mehikese kujutis, sellele järgneb sõna Eltrex-Tech. EL - Πριν από την επωνυμία του σήματος προηγείται φιγούρα που σχηματίζεται από διάφορους τόνους και αναπαριστά ανθρωπάκι που ακολουθείται από τη λέξη Eltrex-Tech. EN - The Mark name is preceded by a figurine made of different accents representing a little man it is followed by the word Eltrex-Tech. FR - Le nom de la marque est précédé d'une figurine composée de différents accents représentant un petit homme, suivi du mot Eltrex-Tech. IT - Il nome del marchio è preceduto dal disegno di un piccolo uomo formato da vari segni ortografici, seguito dalla parola Eltrex-Tech. LV - Attēla zīmes priekšā ir figūra, kas ir veidota no dažādiem akcentiem, tie attēlo mazu vīriņu, vīriņam seko vārds: "Eltrex-Tec". LT - Priešais ženklą yra figūra, sudaryta iš skirtingų akcentų, vaizduojančių mažą žmogiuką, o po jo užrašytas žodis Eltrex-Tech. HU - A védjegy nevét különböző írásjelekből álló, kicsi embert ábrázoló figura előzi meg, melyet az Eltrex-Tech szó követ. MT - L-isem tat-trejdmark huwa ppreċedut minn figura magħmula minn aċċenti differenti li jirrappreżentaw raġel żgħir u wara l-isem hemm il-kelma Eltrex-Tech. NL - De handelsmerknaam wordt vooraf gegaan aan een figuur gemaakt van verschillende accenttekens die een kleine man voorstellen. Het figuur wordt gevolgd door het woord Eltrex-Tech. PL - Znak poprzedzony jest obrazkiem przedstawiającym małego człowieka z wieloma akcentami, po którym następuje słowo Eltrex-Tech. PT - A marca nominativa é precedida por uma pequena figura composta por diversos acentos que representam um pequeno homem, seguido da palavra Eltrex-Tech. RO - Denumirea mărcii este precedată de o figurină realizată din diferite accente care reprezintă un om mic urmat de cuvântul Eltrex-Tech. SK - Pred ochrannou známkou sa nachádza postava vytvorená viacerými ťahmi, ktorá predstavuje malého človeka. Za ňou nasleduje slovo Eltrex-Tech. SL - Pred imenom znamke je figurica iz več delov, ki predstavljajo majhnega moža, sledi pa ji beseda Eltrex-Tech /6

19 Del A.1. CTM 1692 FI - Merkin nimeä ennen on eri korostuksilla tehty pienoishahmo, joka esittää pikkumiestä, sen perässä on sana Eltrex-Tech. SV - Märkesnamnet föregås av en figur gjord av olika accenttecken föreställande en liten man följd av ordet Eltrex- Tech. 591 BG - Златен, черен. ES - Dorado, negro. CS - Zlatá, černá. DA - Guld, sort. - Gold, schwarz. ET - Kuldne, must. EL - Χρυσό, μαύρο. EN - Gold, black. FR - Doré, noir. IT - Oro, nero. LV - Melns, zeltains. LT - Juoda, auksinė. HU - Fekete, arany. MT - Lewn id-deheb, iswed. NL - Goud, zwart. PL - Czerń, złoto. PT - Dourado, preto. RO - Auriu, negru. SK - Čierna, zlatá. SL - Zlata, črna. FI - Kulta, musta. SV - Guld, svart Touitou, Guy 15 rue Alfred Mortier 6 Nice FR EN FR 9 - Computertastaturer; Tastaturer til dataindlæsning; Elektriske tastaturer til dataindlæsning; Funktionstaster; Tastaturapparater til anvendelse sammen med computere; Computerterminaler, tastaturer og printere;antistatiske tastaturstrimler; Kredsløbskort til tastaturer til computere;rensepistoler til tastaturer på computere;filprocessorer bestående af tastaturer til prissøgning;filterminaler bestående af tastaturer til prissøgning;bøjelige, formede overtræk til tastaturer; Keyboardforstærkere; Tastaturer og apparater til udskrivning til brug sammen med computere; Tastaturkontakter;Tastaturterminaler; Tastaturer;Tastaturer til indtastning af data;tastaturer til indtastning af information i computere; Tastaturer til mobiltelefoner;tastaturer til brug ved indlæsning af data; Tastaturer til computere;tastaturer til anvendelse sammen med mikroprocessorer; Multifunktionstastaturer; Telefontastaturer;Telefonapparater med skærm og tastatur;computerterminaler med videotekst med alfanumeriske tastaturer;tekstbehandlingsanlæg med tastaturer;antistatiske tastaturstrimler /9/211 MOROVO For a Better Future BG - Червен квадрат, върху който са изписани с бяло думите "MOROVO For a Better Future...", със сребристо изображение, вдясно от което е знакът ES - PDentro de un cuadrado rojo se presentan las palabras "MOROVO For a Better Future..." en blanco con una imagen en color plateado. En la esquina superior derecha de la imagen se incluye el caracter CS - Červený čtverec, na němž jsou bílou barvou napsána slova "MOROVO For a Better Future...", se stříbrným obrázkem, který má vpravo nahoře značku DA - Rød firkant, hvor ordene "MOROVO For a Better Future..." står skrevet i hvidt, sammen med et sølvklart billede, hvor tegnet står øverst til højre - Rotes Quadrat, in dem die weiß geschriebenen Wörter "MOROVO For a Better Future..." zusammen mit einer silberfarbenen Darstellung, neben der sich rechts oben das Zeichen befindet, abgebildet sind ET - Punane ruut, millesse on kirjutatud valgete tähtedega "MOROVO For a Better Future..." ja milles on hõbedane kujutis, mille ülemises paremas nurgas on " " EL - Κόκκινο τετράγωνο στο οποίο είναι γραμμένες με λευκό οι λέξεις "MOROVO For a Better Future..." με μια ασημένια εικόνα η οποία επάνω δεξιά έχει το σήμα R EN - A red square in which the words "MOROVO For a Better Future..." are written in white with a silver image having the symbol at the top right FR - Carré rouge sur lequel sont écrits en blanc les mots "MOROVO For a Better Future..." ainsi qu'une image argentée, au dessus et à droite de laquelle figure le signe IT - Quadrato rosso nel quale sono scritte in bianco le parole "MOROVO For a Better Future..." con immagine argentata che riporta sulla destra in alto il segno LV - Sarkans kvadrāts, kur baltā krāsā iz uzrakstīti vārdi "MOROVO For a Better Future..." ar zeltītu attēlu, kurā pa labi atrodas simbols LT - Raudonas keturkampis, kuriame balta spalva užrašyti žodžiai "MOROVO For a Better Future..." su sidabrinės spalvos paveikslėliu, kurio dešinėje ir viršuje ženklas HU - Piros négyzet, amelybe a "MOROVO For a Better Future..." szöveg fehér betűvel került beírásra, egy ezüstszínű jellel, amelynek jobb oldalán, fent az jel szerepel MT - Kaxxa ħamra li fuqha hemm miktub bl-abjad "MORO- VO For a Better Future..." b'immaġni lewn il-fidda li għandha is-sinjal R fuq fuq il-lemin R NL - De woorden MOROVO For a Better Future in het wit, in een rood vierkant, gecombineerd met een zilverkleurige afbeelding. In de rechter bovenhoek van de afbeelding bevindt zich het teken 212/6 19

20 CTM 1981 Del A PL - Czerwony kwadrat, na którym widnieją białe słowa "MOROVO For a Better Future...", ze srebrzystym rysunkiem, powyżej którego po prawej stronie znajduje się znak PT - Quadrado vermelho que apresenta a denominação "MOROVO For a Better Future...", a branco, uma imagem prateada e à direita desta, em cima, o símbolo RO - Patrat rosu pe care sunt scrise in alb cuvintele "MO- ROVO For a Better Future..." cu o imagine argitie care are in dreapta sus are semnul SK - Červený štvorec, na ktorom sú napísané bielym slová "MOROVO For a Better Future..." so strieborným obrázkom, ktorý ma vpravo hore znak SL - Rdeč kvadrat, na katerem so z belo barvo napisane besede "MOROVO For a Better Future..." s srebrno sliko, ki ima v zgornjem desnem kotu znak FI - Punainen neliö, johon on kirjoitettu valkoisella sanat "MOROVO For a Better Future..." ja jossa on hopeinen kuva, jonka oikeassa yläkulmassa on merkki SV - I en röd kvadrat står orden "MOROVO For a Better Future..." i vitt med en bild i silverfärg. Högst upp i bildens högra hörn står tecknet BG - Червен, сребрист, бял. ES - Rojo, plateado, blanco. CS - Červená, stříbrná, bílá. DA - Rød, sølv, Hvid. - Rot, Silber, Weiß. ET - Punane, hõbedane, valge. EL - Κόκκινο, ασημί, λευκό. EN - Red, silver, white. FR - Rouge, argent, Blanc. IT - Rosso, argento, bianco. LV - Sarkans, sudrabains, balts. LT - Raudona, sidabrinė, balta. HU - Vörös, ezüst, fehér. MT - Aħmar, lewn il-fidda, abjad. NL - Rood, zilver, wit. PL - Czerwony, srebrny, biały. PT - Vermelho, prateado, Branco. RO - Rosu, alb, argintiu SK - Červená, strieborná, biela. SL - Rdeča, srebrna, bela. FI - Punainen, hopea, valkoinen. SV - Rött, silver, vitt G7 Systems Private Limited #86, Gokul Towers, 2nd Floor, MSR Road, Gokula Bangalore IN Musatescu, Andra Oana 13 Septembrie 121, Bl. 127, Ap.21, sector 5 Bucharest RO RO EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske udstyr og apparater samt udstyr og apparater til vejning, måling, signalering, kontrol (afprøvning), sikkerhed (livredning) og til didaktiske formål; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;magnetiske databærere, disks til optagelse, udstyr og computere til databearbejdning /9/211 ZODIAK 591 BG - Черен, син. ES - Negro, azul. CS - Modrá, černá. DA - Sort, blå. - Schwarz, blau. ET - Sinine, must. EL - Μαύρο, μπλε. EN - Black, blue. FR - Noir, bleu. IT - Nero, azzurro. LV - Melns, zils. LT - Mėlyna, juoda. HU - Kék, fekete. MT - Ikħal, iswed. NL - Zwart, blauw. PL - Niebieski, czarny. PT - Preto, azul. RO - Negru, albastru. SK - Modrá, čierna. SL - Modra, črna. FI - Musta, sininen. SV - Svart, blått ZODIAK MEDIA Immeuble Le France, avenue Charles de Gaulle 9 Neuilly-sur-Seine FR NIXON PEABODY INTERNATIONAL LLP 32, Rue de Monceau 758 Paris FR FR EN 9 - Lineære eller interaktive databærere til audiovisuelle programmer; Videogrammer, Videokassetter, Videodiske, Cdi'er (interaktive cd'er),video-cd'er (CDV'er), Cd-rommer, Dvd'er; Eksponerede lysbilledfilm;magnetbånd, digitale bånd, optodigtiale bånd; Compactdiske; Kinematografiske film; Eksponerede film;med undtagelse af disse vedrørende det nautiske område og svømmebassiner Finansiel virksomhed; Finansiering af holdingselskaber;med undtagelse af disse vedrørende det nautiske område og svømmebassiner Udsendelse og transmission via teknologiske midler af enhver art og til databærere af enhver art, inklusive online, af interaktive og ikke-interaktive underholdnings- og fjernsynsprogrammer med henblik på offentlig kommunikation til offentligheden, nemlig tegnefilm, fiktionsprogrammer, dokumentarprogrammer og programmer med spil; Fjernsynsudsendelser;Med undtagelse af disse vedrørende det nautiske område og svømmebassiner Fjernsynsunderholdning;Produktion, salg, repræsentation, udgivelse, distribution og udlejning af tv-programmer, audiovisuelle programmer, film og dokumentarserier, tegnefilm og tegnefilmsserier, fiktionsfilm og fiktionsfilmserier; Organisering af kulturelle begivenheder; Produktion og fremførelse af shows;produktion og udgivelse af interaktive og ikke-interaktive multimediprogrammer med underholdningsmæssigt sigte;montage af videofilm; Redigering af fjernsynsprogrammer;udgivelse og udlån af audiovisuelle værker og multimedieværker, med undtagelse af musikalske værker;fuldførelse af videografiske reportager; Nyhedsformidling; Videofilmoptagelse;Redigering af scenarier eller tv-udsendelser;oplysninger vedrørende tv-underhold /6

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 43 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 135 Del C... 172 Del D... 201 Del M... 203

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 135 Del C... 172 Del D... 201 Del M... 203 INDHOLD Del A... 2 Del B... 135 Del C... 172 Del D... 21 Del M... 23 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki FI

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2267 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 148 Del C... 29 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding Services S.A. Emanuelson,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 242 Del D... 265 Del M... 267

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 242 Del D... 265 Del M... 267 INDHOLD Del A... 2 Del B... Del C... 242 Del D... 265 Del M... 267 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT SPENCER

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 61 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 130. årgang. 2009-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 130. årgang. 2009-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 130. årgang. 2009-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 601 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 L A A.1. 8883696 15/2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY Hengelosestraat

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 132. årgang. 2011-04-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 132. årgang. 2011-04-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 132. årgang. 2011-04-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 639 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere