Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009

2 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER, PEER-REVIEWED...9 PH.D.-AFHANDLINGER...10 SPECIALEAFHANDLINGER...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...10 BIDRAG TIL BØGER...10 KONFERENCER, UNDERVISNING OG ØVRIGE AKTIVITETER...11 VIDENSKABELIGE FOREDRAG OG MUNDTLIGE BIDRAG...11 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG/FOLKEOPLYSNING...12 UNDERVISNING...13 STUDIEBESØG...15 GÆSTEFORELÆSNINGER...15 GÆSTER...16 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...16 PEER REVIEW

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik (FFL) blev grundlagt i foråret 1999, hvor klinikken blev oprettet på initiativ af Århus Amt og Århus Universitetshospital. I 2006 blev afdelingen en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målgruppen for FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash, kroniske rygsmerter og udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som kognitiv adfærdsbehandling i grupper. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af professor, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. Afdelingen har en rådgivende bestyrelse, som består af: Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Per Fink, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Troels Staehelin Jensen, prof., dr.med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr.med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr.med., Klinisk Institut, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende regionssocialoverlæge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Region Midtjylland Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune

5 Medarbejdere Afdelingsleder Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.med. Louise Esberg Andersen Cand.med. Johanne Agger Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.psych. Trine Eilenberg Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand. mag. Christel Tarber Fondslønnet videnskabeligt personale Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjorback (ph.d.-studerende) Cand.psych. Tina Carstensen (ph.d.-studerende) Cand.psych. Nicoline Hall Cand.mag. Annemette Bondo Lind (ph.d.-studerende) Mag.art., ph.d., Ann Ostenfeld-Rosenthal Mag.art. Louise Rohde Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Lægesekretær Pia Kurup Korrespondent Malene Skjøth Datamanager Hans Jacob Rud Christensen Adjungeret professor John Weinman Studerende Stud.mag. Sara Marie Hebsgård Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologistuderende

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2009 modtog klinikken således 249 henvisninger, hvoraf de 123 blev afvist. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder

7 Forskning Igangværende projekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Commitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hovedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret videnskabelig undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Fjorback L. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med støttegrupper med vejledning og standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Schröder A. Oplevelse og håndtering af stress/belastning i hverdagen og igennem livshistorien blandt patienter med funktionelle lidelser før og efter ny behandling. Hovedansvarlig: Cand.mag. og ph.d.-studerende Annemette Bondo Lind. Effekten af en psyko-edukativ dvd og kortvarig psykologisk intervention efter akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Frostholm L. cand.psyk. ph.d. Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse stilles? Et opfølgningsstudie. Hovedansvarlig: Schröder A. cand.med., ph.d.-stud. Italesættelsen af funktionelle lidelser mellem læge og patient. Hovedansvarlig: Tarber C. cand.mag. Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d.-stud. Carstensen T. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB

8 Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask M. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen HS. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Ostenfeld-Rosenthal A. Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: overlæge Nils Balle Christensen. (Tillægsprojekt til ph.d.- projekt). Funktionelle fysiske symptomer hos 5-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN interviewet og på sigt vores diagnosesystem

9 Publikationer Forskningsartikler, peer-reviewed Rask, Charlotte Ulrikka ; Christensen, Mogens Fjord ; Borg, Carsten ; Søndergaard, Charlotte ; Thomsen, Per Hove ; Fink, Per. The Soma Assessment Interview: new parent interview on functional somatic symptoms in children. Journal of psychosomatic research. 2009; vol. 66, nr. 5, 2009 s Rask, Charlotte ; Olsen, Else ; Elberling, Hanne ; Christensen, Mogens ; Ørnbøl, Eva ; Fink, Per ; Thomsen, Per ; Skovgaard, Anne Mette. Functional somatic symptoms and associated impairment in 5-7-year-old children: the Copenhagen Child Cohort European Journal of Epidemiology. 2009; vol. 24, nr. 10, 2009, s Carstensen, Tina Birgitte ; Frostholm, Lisbeth ; Ørnbøl, Eva ; Kongsted, Alice ; Kasch, Helge ; Jensen, Troels Staehelin ; Fink, Per. Smertetilstand og psykologisk distress før uheldet prædikterer gener efter whiplash-traume. Sekundærpublikation. Ugeskrift for læger. 2009; vol. 171, nr. 47, s Sadeghnia, Dea Kehler ; Christensen, Morten Bondo ; Risør, Mette Bech ; Lauritzen, Torsten ; Christensen, Bo. Self-reported cognitive and emotional effects and lifestyle changes shortly after preventive cardiovascular consultations in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2009; vol. 27, nr. 2, s Risør, Mette Bech. Kulturelle idiomer - sygdomsforklaringer hos patienter med medicinsk uforklarede symptomer. Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 2009; nr. 12. Risør, Mette Bech. Introduktion. Om metodologi. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 2009; nr. 10, april Risør, Mette Bech. Illness explanations among patients with medically unexplained symptoms - different idioms for different contexts. Health. 2009; vol. 13, nr. 5. Christensen, Kaj Sparle ; Fink, Per ; Rosendal, Marianne ; Olesen, Frede. Computerbaseret diagnostik af funktionelle og psykiske lidelser i almen praksis. Ugeskrift for læger ; vol. 171, nr. 33, 10. august s Frostholm L. Empathy in mental Illness. J Psychosom Res 2009(867);3:

10 Ph.d.-afhandlinger Hansen H.S. Medically unexplained symptoms in primary care - a mixed method study of diagnosis. Rask, CU. Functional somatic symptoms in 5-7-year-old children. Assessment, prevalence and co-occurrence. Specialeafhandlinger Sara Marie Hebsgaard, cand.mag. Du er en fysisk tilstand. En antropologisk undersøgelse af handledygtighed hos mennesker med funktionelle lidelser. Populærvidenskabelige publikationer Schröder, A. Psykologisk behandling av svåra funktionella störningar, SERiP, vol. 16 nr. 1, s , Fjorback, L. Hvis bare jeg var. Psykiatri-Information om mindfulness, Bidrag til bøger Fink P, Birket-Smith M. Somatisering og smerter. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editors. Smertebogen. 2 ed. FADL s forlag 2009: Fink P. Somatoforme og funktionelle tilstande samt belastnings- og tilpasningsreaktioner. Ch. 10. In: Klinisk Psykiatri, 3. udg, edited by Parnas J, Mors O, Krag-Sørensen P, 2009: Fink P. Somatoforme lidelser og funktionelle syndromer. In: Medicinsk kompendium, 17. udg., edited by Schaffalitzky de Muckadell, OB., Haunsø S, Vilstrup H. (eds). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 2009: Fink P. Somatization Disorder and Related Disorders, New Oxford Textbook of Psychiatry, 2nd ed.. Edited by Gelder MG, López-Ibor JJ, Andreasen NC, Geddes JR. Oxford University Press, 2009:

11 Konferencer, undervisning og øvrige aktiviteter Videnskabelige foredrag og mundtlige bidrag Eilenberg, T. ACT for health anxiety a randomized controlled trial, Poster presentation, ACBS World Conference, Enschede, Holland, juni Fink, P. Beyond somatoform disorders: Classification of bodily distress 60 th Working Conference of the German College for Psychosomatic Medicine (DKPM) and the 17 th Annual Conference of the German Society for Psychosomatic Medicine and Medical Psychotherapy (DGPM), Mainz, Tyskland, marts Fink, P. 100 years with the TERM-model Yasawa Islands, Fiji, april Fink, P. Funktionelle lidelser 2-dags seminar i udviklingsforum, Jægerspris, april Fink, P. Summit meeting on classification, Manchester, maj Fink, P. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLP), Holland, juni 2009 Fink, P. Smertetilstande, ARK-seminar, Trøndelag, Norge, september Fink, P. Improving Classification: bodily distress syndromes and alternatives Understanding the genetic, physiological and psychological mechanisms underlying disabling medically unexplained symptoms and somatisation, september 2009, München, Tyskland. Fink, P. Hvad er funktionel sygdom og hvad gør vi ved det? Nationalt ARKseminar, NAV Rådgivningstjenste Nord-Trøndelag. 18. og 18. september 2009, Norge. Fjorback, L. Mindfulness Therapy for Bodily distress Disorders. Poster præsentation, 7 th Annual International Scientific Conference for Clinicians, Researchers and Educators Investigating and Integrating Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, USA, marts Frostholm, L. The Third World Conference on Contextual Behavioural Science, Poster præsentation. Amsterdam, 28. juni 4. juli

12 Rask, C. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Risør, M.B. Fra symptom til sygdom kulturelle aspekter i fortolkning af sygdom. Konference: Lidelsens mange sprog. Trygvesta, København, 7. januar Risør, M.B. Journal presentation: Journal of Research in Sickness and Society, 6 th Nordic Medical Anthropology Conference, Gøteborg, Sverige, juni Schröder A. Behandling og management af kroniske smertepatienter. Foredrag ved Reumatologers Årsmøde, 13. marts Schröder A. Advisory Committee on the WHO-SCAN. Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders), Vienna, 16.april Schröder A. Somatisering. Tendenser og strømninger i diagnostik og behandling, Psyke og Soma, København, 4. juni 2009 Schröder, A. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Populærvidenskabelige foredrag/folkeoplysning Fink, P. Funktionelle lidelser. Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd, Viborg, 2. september Fink, P. Funktionelle lidelser. Temadag på Møllehuset, Frederikshavn, 20. oktober Fink, P. Funktionelle somatiske symptomer. Undervisning speciallægeuddannelsen i almen medicin, København, 16. november Lind, A. Undervisningsforløb i funktionelle lidelser og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) for personalegruppe på Kvindeliv i Århus (Rehabiliteringsforløb for kvinder på sygedagpenge/kontanthjælp), oktober og 13. november

13 Lind, A. Undervisning i funktionelle lidelser af ergo- og fysioterapeuter, Silkeborg Sygehus, 29. oktober Undervisning Forskeruddannelse Forskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. Linear and logistic regression Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i udvidet brug af lineære og logistiske regressionsmodeller indenfor medicinsk forskning. Undervisning i grundlæggende biostatistik Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i basale færdigheder, statistiske modeller og analyser indenfor medicinsk forskning. Spørgeskemaundersøgelser Undervisere er statistiker Eva Ørnbøl, læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask og forskningsleder, ph.d., dr.med. Per Fink. Ph.d.-kursus under Syddansk Universitet der har til formål at undervise de studerende i spørgeskemadesign, nøglebegreber og intern og ekstern validitet. Kvalitativ Analyse i Humanistisk Sundhedsforskning Underviser og kursusleder er seniorforsker Mette Bech Risør og gæsteundervisere. Kurset er et ph.d.-kursus under Forskerskolen for Folkesundhed, AU. Formålet er at undervise i teoribaseret kvalitativ forskning. Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser: Emma Rehfeld og Andreas Schröder. Prægraduat undervisning Studiefag i Quality of life, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Undervisningsansvarlig er statistiker Eva Ørnbøl

14 Biostatistik, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, medicinstudiet, 3. semester. Undervisningsansvarlige er professor, ph.d., dr.med., Per Fink og ph.d., cand.psyk., Lisbeth Frostholm. Derudover underviser ph.d., antropolog Mette Bech Risør, læge, ph.d.-studerende Henriette Schou Hansen og mag.art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal og overlæge Emma Rehfeld. Børne- og ungdomspsykiatri, medicinstudiet, 11. semester, Aarhus Universitet. Underviser er læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Master i Sundhedsantropologi på henholdsvis Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Postgraduat undervisning Liaisonpsykiatrisk Kursus for psykiatriske speciallæger, Region Midt og Nord. Undervisere er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink og cand.med., overlæge Emma Rehfeld. En palet af kvalitative metoder og analyseformer i humanistisk sundhedsforskning, Efteruddannelseskursus, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder og overlæge Emma Rehfeld. Undervisning af børne- og ungdomspsykiatrisk liaisonteam, Odense Universitetshospital Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Undervisning i forskning i somatisering af læger på pædiatriske afdelinger og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus. Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. A-kursus på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder

15 Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag for socialrådgivere. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag på Udviklingscenter Kometen. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Undervisning af læger (staff meeting) på Glostrup Sygehus Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Charlotte Ulrikka Rask. Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Afdelingens medarbejdere har også afholdt en række TERM specialekurser for alment praktiserende læger. Studiebesøg Eilenberg, T. Studieophold i USA ved A. Barsky, professor of psychiatry at Harvard Medical School, Boston og B. Fallon, M.D., M.P.H., M.Ed. professor of Clinical psychiatry Columbia University New York, Oral presentation, juli Schröder, A. Studiebesøg ved ph.d.-vejleder prof. Michael Sharpe, Psycological medicine Research, Edinburgh, Scotland, 28. september 2. oktober Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Helge Kasch, Overlæge, ph.d., Smerteforskningscentret/Neurologisk afd., Århus Sygehus: Whiplash og andre smertesyndromer. Betydning af centrale og perifere nociceptive forhold. Merete Lundsteen, Praktiserende læge, Ballerup: Kognitiv terapi i almen praksis

16 Thor Eirik Eriksen, Samfunnsviter, Arbejdsmedicinsk Klinik, Tromsø: Å ta grep uten å begripe? Institusjonelle reformer og de psykiske lidelsers-/funksjonelle somatiske syndromers fenomenologi. Rasmus Hougaard, Centre for Wisdom and Compassion, Sjælland: 16 principper for et lykkeligt liv. Niels Christian Hvidt, lektor, dr.theol., Institute for Public Health, Odense: Kan tro flytte bjerge, eller flytter bjerge troen? Om troens betydning ved sygdom. Randi Abrahamsen, tandlæge, Afd. for Klinisk Oral Fysiologi, Århus Tandlægeskole: Hypnoses effekt på kroniske ansigtssmerter. Morten Willert, Psykolog, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus: En tur til Mars. Resultater og erfaringer fra en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af et gruppe-baseret, kognitivt funderet stresshåndteringsprogram. Tonny Andersen, ph.d.-stud., Psykologisk Institut, Århus: Smertepatienter og attachment. Ole Kudsk Jensen, Overlæge, Reumatologisk Afd.,Århus Sygehus, NBG: Smertemekanismer ved fibromyalgi. Gitte Handberg, Overlæge, Smertecenter Syd,, Odense Universitetshospital: Kroniske smertetilstande. Elna Leth Pedersen, Antropolog, cand.mag.: Når eksistentielle behov står på spil. Gæster John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Fink P.: Editorial Board for General Hospital Psychiatry

17 Editorial Board for Psychosomatics. Associate editor for BMC Public Health. Medlem af Academy of Psychosomatic Medicine, Association of European Psychiatrists, International College of Psychosomatic Medicine, Psychosomatics. Medlem af European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af European Psychosomatic Research Network (ECPR). Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neuropsykiatriske interview (SCAN interview). Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisonpsykiatri. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Medlem af fagpanel i Angstforeningen. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medlem i arbejdsgruppen vedr. TTA og psykiske sygdomme, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fellow i American Academy of Psychosomatic Medicine. Repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. kronisk træthedssyndrom. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning for kronisk træthedssyndrom. Forbehandler på ph.d.-protokol, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. doktordisputats, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Medlem af bedømmelsesudvalg for Det Norske Forskningsråd af 5 ansøgninger om forskningsstøtte. Medlem af bedømmelsesudvalg af ansøgning om forskningsstøtte for Wellcome Trust, England. Rehfeld, E.: Formand: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder, A.: Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders). Bestyrelsesmedlem: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe

18 Risør MB.: Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Medlem af Styregruppen for forskningscenteret Fra symptom til behandling optimeret udredning af kræftsygdom, Forskningsenheden for Almen Praksis, AU. Medlem af Styrelsen for Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Medlem af Tænketank for MTV, Sundhedsstyrelsen. Medlem af Komité for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Medlem af Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, Det Strategiske Forskningsråd. Rask C.: Medlem af forskningsnetværk: Child and Adolescent Working Party for the EALCPP, Jysk-Fynsk Forskningsforum, Paediatric-liaison Group. Peer review Fink P.: Journal of Psychosomatic Research, General Hospital Psychiatry, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Psychotherapy and Psychosomatics, British Journal of Psychiatry. Frostholm L.: Journal of Health Psychology Acta Psychiatrica Scandinavica, (Journal of Psychosomatic Research) Risør MB.: Ugeskrift for Læger, Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Scandinavian Journal of Primary Health Care Rask C.: Nordic Journal of Psychiatry

19

20 Forskningsklinikken For Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Fax: Hjemmeside:

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... 10 BØGER OG BOGKAPITLER...

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Årsberetning 2003 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Program Velkommen Hvad er en funktionel lidelse? Fakta om bodily distress syndrom I almen praksis den nyeste forskning Diagnostisk udredning

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 55 Offentligt 1 1. november 2016 Til Sundheds- og Ældreministeren Folketingets sundheds- og ældreudvalg Danske Regioner KL Det er på tide at tage de

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Spørgsmål til sundhedsminister Nick Hækkerup efter samrådet om funktionelle lidelser, stillet at Fb-gruppen Menneskesynet bag

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk Bliv speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri FORDI speciallægerne indenfor psykiatri gør en forskel for meget syge mennesker,

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Når kroppen larmer og. angsten raser

Når kroppen larmer og. angsten raser Når kroppen larmer og angsten raser 4 Psykolog nyt 15 2010 Helbredsangst Af Trine Eilenberg På Århus Universitetshospital ligger Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, hvor man forsker i funktionelle

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Repræsentant Karen Lisbeth Faarvang Læge Kirstine Amris Læge Sven Viskum

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis TEORETISK FORELÆSNING B Ætiologi og behandling Ætiologi af funktionelle tilstande Årsagsforklaringer ændrer sig eksempel fibromyalgi: FRA GIGTSYGDOM TIL HJERNESYGDOM Denne artikel viser at patienter med

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Selskab for psykopatologi hos børn og unge har eksisteret 1½ år, siden stiftende generalforsamling maj 2006, og har nu haft sin første hele periode

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Muligheder og udfordringer for forskning på et regionshospital

Muligheder og udfordringer for forskning på et regionshospital Muligheder og udfordringer for forskning på et regionshospital Kurt Rasmussen Ledende overlæge, lektor, Ph.d. Hospitalsenheden Vest (HEV) Gl. Landevej 61 7400 Herning amkherning.dk arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Børn og unge som pårørende

Børn og unge som pårørende Børn og unge som pårørende Konsensuskonference ved DMCG-PAL årsmøde 5. marts 2014 Gruppens medlemmer Herdis Hansen, Hospicechef og medlem af Koordinationsgruppen Dorte Mathisen, fysioterapeut og medlem

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere