Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009

2 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER, PEER-REVIEWED...9 PH.D.-AFHANDLINGER...10 SPECIALEAFHANDLINGER...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...10 BIDRAG TIL BØGER...10 KONFERENCER, UNDERVISNING OG ØVRIGE AKTIVITETER...11 VIDENSKABELIGE FOREDRAG OG MUNDTLIGE BIDRAG...11 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG/FOLKEOPLYSNING...12 UNDERVISNING...13 STUDIEBESØG...15 GÆSTEFORELÆSNINGER...15 GÆSTER...16 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...16 PEER REVIEW

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik (FFL) blev grundlagt i foråret 1999, hvor klinikken blev oprettet på initiativ af Århus Amt og Århus Universitetshospital. I 2006 blev afdelingen en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målgruppen for FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash, kroniske rygsmerter og udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som kognitiv adfærdsbehandling i grupper. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af professor, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. Afdelingen har en rådgivende bestyrelse, som består af: Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Per Fink, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Troels Staehelin Jensen, prof., dr.med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr.med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr.med., Klinisk Institut, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende regionssocialoverlæge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Region Midtjylland Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune

5 Medarbejdere Afdelingsleder Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.med. Louise Esberg Andersen Cand.med. Johanne Agger Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.psych. Trine Eilenberg Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand. mag. Christel Tarber Fondslønnet videnskabeligt personale Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjorback (ph.d.-studerende) Cand.psych. Tina Carstensen (ph.d.-studerende) Cand.psych. Nicoline Hall Cand.mag. Annemette Bondo Lind (ph.d.-studerende) Mag.art., ph.d., Ann Ostenfeld-Rosenthal Mag.art. Louise Rohde Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Lægesekretær Pia Kurup Korrespondent Malene Skjøth Datamanager Hans Jacob Rud Christensen Adjungeret professor John Weinman Studerende Stud.mag. Sara Marie Hebsgård Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologistuderende

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2009 modtog klinikken således 249 henvisninger, hvoraf de 123 blev afvist. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder

7 Forskning Igangværende projekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Commitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hovedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret videnskabelig undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Fjorback L. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med støttegrupper med vejledning og standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Schröder A. Oplevelse og håndtering af stress/belastning i hverdagen og igennem livshistorien blandt patienter med funktionelle lidelser før og efter ny behandling. Hovedansvarlig: Cand.mag. og ph.d.-studerende Annemette Bondo Lind. Effekten af en psyko-edukativ dvd og kortvarig psykologisk intervention efter akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Frostholm L. cand.psyk. ph.d. Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse stilles? Et opfølgningsstudie. Hovedansvarlig: Schröder A. cand.med., ph.d.-stud. Italesættelsen af funktionelle lidelser mellem læge og patient. Hovedansvarlig: Tarber C. cand.mag. Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d.-stud. Carstensen T. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB

8 Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask M. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen HS. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Ostenfeld-Rosenthal A. Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: overlæge Nils Balle Christensen. (Tillægsprojekt til ph.d.- projekt). Funktionelle fysiske symptomer hos 5-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN interviewet og på sigt vores diagnosesystem

9 Publikationer Forskningsartikler, peer-reviewed Rask, Charlotte Ulrikka ; Christensen, Mogens Fjord ; Borg, Carsten ; Søndergaard, Charlotte ; Thomsen, Per Hove ; Fink, Per. The Soma Assessment Interview: new parent interview on functional somatic symptoms in children. Journal of psychosomatic research. 2009; vol. 66, nr. 5, 2009 s Rask, Charlotte ; Olsen, Else ; Elberling, Hanne ; Christensen, Mogens ; Ørnbøl, Eva ; Fink, Per ; Thomsen, Per ; Skovgaard, Anne Mette. Functional somatic symptoms and associated impairment in 5-7-year-old children: the Copenhagen Child Cohort European Journal of Epidemiology. 2009; vol. 24, nr. 10, 2009, s Carstensen, Tina Birgitte ; Frostholm, Lisbeth ; Ørnbøl, Eva ; Kongsted, Alice ; Kasch, Helge ; Jensen, Troels Staehelin ; Fink, Per. Smertetilstand og psykologisk distress før uheldet prædikterer gener efter whiplash-traume. Sekundærpublikation. Ugeskrift for læger. 2009; vol. 171, nr. 47, s Sadeghnia, Dea Kehler ; Christensen, Morten Bondo ; Risør, Mette Bech ; Lauritzen, Torsten ; Christensen, Bo. Self-reported cognitive and emotional effects and lifestyle changes shortly after preventive cardiovascular consultations in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2009; vol. 27, nr. 2, s Risør, Mette Bech. Kulturelle idiomer - sygdomsforklaringer hos patienter med medicinsk uforklarede symptomer. Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 2009; nr. 12. Risør, Mette Bech. Introduktion. Om metodologi. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 2009; nr. 10, april Risør, Mette Bech. Illness explanations among patients with medically unexplained symptoms - different idioms for different contexts. Health. 2009; vol. 13, nr. 5. Christensen, Kaj Sparle ; Fink, Per ; Rosendal, Marianne ; Olesen, Frede. Computerbaseret diagnostik af funktionelle og psykiske lidelser i almen praksis. Ugeskrift for læger ; vol. 171, nr. 33, 10. august s Frostholm L. Empathy in mental Illness. J Psychosom Res 2009(867);3:

10 Ph.d.-afhandlinger Hansen H.S. Medically unexplained symptoms in primary care - a mixed method study of diagnosis. Rask, CU. Functional somatic symptoms in 5-7-year-old children. Assessment, prevalence and co-occurrence. Specialeafhandlinger Sara Marie Hebsgaard, cand.mag. Du er en fysisk tilstand. En antropologisk undersøgelse af handledygtighed hos mennesker med funktionelle lidelser. Populærvidenskabelige publikationer Schröder, A. Psykologisk behandling av svåra funktionella störningar, SERiP, vol. 16 nr. 1, s , Fjorback, L. Hvis bare jeg var. Psykiatri-Information om mindfulness, Bidrag til bøger Fink P, Birket-Smith M. Somatisering og smerter. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editors. Smertebogen. 2 ed. FADL s forlag 2009: Fink P. Somatoforme og funktionelle tilstande samt belastnings- og tilpasningsreaktioner. Ch. 10. In: Klinisk Psykiatri, 3. udg, edited by Parnas J, Mors O, Krag-Sørensen P, 2009: Fink P. Somatoforme lidelser og funktionelle syndromer. In: Medicinsk kompendium, 17. udg., edited by Schaffalitzky de Muckadell, OB., Haunsø S, Vilstrup H. (eds). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 2009: Fink P. Somatization Disorder and Related Disorders, New Oxford Textbook of Psychiatry, 2nd ed.. Edited by Gelder MG, López-Ibor JJ, Andreasen NC, Geddes JR. Oxford University Press, 2009:

11 Konferencer, undervisning og øvrige aktiviteter Videnskabelige foredrag og mundtlige bidrag Eilenberg, T. ACT for health anxiety a randomized controlled trial, Poster presentation, ACBS World Conference, Enschede, Holland, juni Fink, P. Beyond somatoform disorders: Classification of bodily distress 60 th Working Conference of the German College for Psychosomatic Medicine (DKPM) and the 17 th Annual Conference of the German Society for Psychosomatic Medicine and Medical Psychotherapy (DGPM), Mainz, Tyskland, marts Fink, P. 100 years with the TERM-model Yasawa Islands, Fiji, april Fink, P. Funktionelle lidelser 2-dags seminar i udviklingsforum, Jægerspris, april Fink, P. Summit meeting on classification, Manchester, maj Fink, P. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLP), Holland, juni 2009 Fink, P. Smertetilstande, ARK-seminar, Trøndelag, Norge, september Fink, P. Improving Classification: bodily distress syndromes and alternatives Understanding the genetic, physiological and psychological mechanisms underlying disabling medically unexplained symptoms and somatisation, september 2009, München, Tyskland. Fink, P. Hvad er funktionel sygdom og hvad gør vi ved det? Nationalt ARKseminar, NAV Rådgivningstjenste Nord-Trøndelag. 18. og 18. september 2009, Norge. Fjorback, L. Mindfulness Therapy for Bodily distress Disorders. Poster præsentation, 7 th Annual International Scientific Conference for Clinicians, Researchers and Educators Investigating and Integrating Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, USA, marts Frostholm, L. The Third World Conference on Contextual Behavioural Science, Poster præsentation. Amsterdam, 28. juni 4. juli

12 Rask, C. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Risør, M.B. Fra symptom til sygdom kulturelle aspekter i fortolkning af sygdom. Konference: Lidelsens mange sprog. Trygvesta, København, 7. januar Risør, M.B. Journal presentation: Journal of Research in Sickness and Society, 6 th Nordic Medical Anthropology Conference, Gøteborg, Sverige, juni Schröder A. Behandling og management af kroniske smertepatienter. Foredrag ved Reumatologers Årsmøde, 13. marts Schröder A. Advisory Committee on the WHO-SCAN. Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders), Vienna, 16.april Schröder A. Somatisering. Tendenser og strømninger i diagnostik og behandling, Psyke og Soma, København, 4. juni 2009 Schröder, A. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Populærvidenskabelige foredrag/folkeoplysning Fink, P. Funktionelle lidelser. Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd, Viborg, 2. september Fink, P. Funktionelle lidelser. Temadag på Møllehuset, Frederikshavn, 20. oktober Fink, P. Funktionelle somatiske symptomer. Undervisning speciallægeuddannelsen i almen medicin, København, 16. november Lind, A. Undervisningsforløb i funktionelle lidelser og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) for personalegruppe på Kvindeliv i Århus (Rehabiliteringsforløb for kvinder på sygedagpenge/kontanthjælp), oktober og 13. november

13 Lind, A. Undervisning i funktionelle lidelser af ergo- og fysioterapeuter, Silkeborg Sygehus, 29. oktober Undervisning Forskeruddannelse Forskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. Linear and logistic regression Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i udvidet brug af lineære og logistiske regressionsmodeller indenfor medicinsk forskning. Undervisning i grundlæggende biostatistik Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i basale færdigheder, statistiske modeller og analyser indenfor medicinsk forskning. Spørgeskemaundersøgelser Undervisere er statistiker Eva Ørnbøl, læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask og forskningsleder, ph.d., dr.med. Per Fink. Ph.d.-kursus under Syddansk Universitet der har til formål at undervise de studerende i spørgeskemadesign, nøglebegreber og intern og ekstern validitet. Kvalitativ Analyse i Humanistisk Sundhedsforskning Underviser og kursusleder er seniorforsker Mette Bech Risør og gæsteundervisere. Kurset er et ph.d.-kursus under Forskerskolen for Folkesundhed, AU. Formålet er at undervise i teoribaseret kvalitativ forskning. Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser: Emma Rehfeld og Andreas Schröder. Prægraduat undervisning Studiefag i Quality of life, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Undervisningsansvarlig er statistiker Eva Ørnbøl

14 Biostatistik, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, medicinstudiet, 3. semester. Undervisningsansvarlige er professor, ph.d., dr.med., Per Fink og ph.d., cand.psyk., Lisbeth Frostholm. Derudover underviser ph.d., antropolog Mette Bech Risør, læge, ph.d.-studerende Henriette Schou Hansen og mag.art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal og overlæge Emma Rehfeld. Børne- og ungdomspsykiatri, medicinstudiet, 11. semester, Aarhus Universitet. Underviser er læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Master i Sundhedsantropologi på henholdsvis Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Postgraduat undervisning Liaisonpsykiatrisk Kursus for psykiatriske speciallæger, Region Midt og Nord. Undervisere er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink og cand.med., overlæge Emma Rehfeld. En palet af kvalitative metoder og analyseformer i humanistisk sundhedsforskning, Efteruddannelseskursus, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder og overlæge Emma Rehfeld. Undervisning af børne- og ungdomspsykiatrisk liaisonteam, Odense Universitetshospital Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Undervisning i forskning i somatisering af læger på pædiatriske afdelinger og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus. Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. A-kursus på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder

15 Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag for socialrådgivere. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag på Udviklingscenter Kometen. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Undervisning af læger (staff meeting) på Glostrup Sygehus Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Charlotte Ulrikka Rask. Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Afdelingens medarbejdere har også afholdt en række TERM specialekurser for alment praktiserende læger. Studiebesøg Eilenberg, T. Studieophold i USA ved A. Barsky, professor of psychiatry at Harvard Medical School, Boston og B. Fallon, M.D., M.P.H., M.Ed. professor of Clinical psychiatry Columbia University New York, Oral presentation, juli Schröder, A. Studiebesøg ved ph.d.-vejleder prof. Michael Sharpe, Psycological medicine Research, Edinburgh, Scotland, 28. september 2. oktober Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Helge Kasch, Overlæge, ph.d., Smerteforskningscentret/Neurologisk afd., Århus Sygehus: Whiplash og andre smertesyndromer. Betydning af centrale og perifere nociceptive forhold. Merete Lundsteen, Praktiserende læge, Ballerup: Kognitiv terapi i almen praksis

16 Thor Eirik Eriksen, Samfunnsviter, Arbejdsmedicinsk Klinik, Tromsø: Å ta grep uten å begripe? Institusjonelle reformer og de psykiske lidelsers-/funksjonelle somatiske syndromers fenomenologi. Rasmus Hougaard, Centre for Wisdom and Compassion, Sjælland: 16 principper for et lykkeligt liv. Niels Christian Hvidt, lektor, dr.theol., Institute for Public Health, Odense: Kan tro flytte bjerge, eller flytter bjerge troen? Om troens betydning ved sygdom. Randi Abrahamsen, tandlæge, Afd. for Klinisk Oral Fysiologi, Århus Tandlægeskole: Hypnoses effekt på kroniske ansigtssmerter. Morten Willert, Psykolog, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus: En tur til Mars. Resultater og erfaringer fra en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af et gruppe-baseret, kognitivt funderet stresshåndteringsprogram. Tonny Andersen, ph.d.-stud., Psykologisk Institut, Århus: Smertepatienter og attachment. Ole Kudsk Jensen, Overlæge, Reumatologisk Afd.,Århus Sygehus, NBG: Smertemekanismer ved fibromyalgi. Gitte Handberg, Overlæge, Smertecenter Syd,, Odense Universitetshospital: Kroniske smertetilstande. Elna Leth Pedersen, Antropolog, cand.mag.: Når eksistentielle behov står på spil. Gæster John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Fink P.: Editorial Board for General Hospital Psychiatry

17 Editorial Board for Psychosomatics. Associate editor for BMC Public Health. Medlem af Academy of Psychosomatic Medicine, Association of European Psychiatrists, International College of Psychosomatic Medicine, Psychosomatics. Medlem af European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af European Psychosomatic Research Network (ECPR). Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neuropsykiatriske interview (SCAN interview). Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisonpsykiatri. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Medlem af fagpanel i Angstforeningen. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medlem i arbejdsgruppen vedr. TTA og psykiske sygdomme, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fellow i American Academy of Psychosomatic Medicine. Repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. kronisk træthedssyndrom. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning for kronisk træthedssyndrom. Forbehandler på ph.d.-protokol, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. doktordisputats, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Medlem af bedømmelsesudvalg for Det Norske Forskningsråd af 5 ansøgninger om forskningsstøtte. Medlem af bedømmelsesudvalg af ansøgning om forskningsstøtte for Wellcome Trust, England. Rehfeld, E.: Formand: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder, A.: Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders). Bestyrelsesmedlem: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe

18 Risør MB.: Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Medlem af Styregruppen for forskningscenteret Fra symptom til behandling optimeret udredning af kræftsygdom, Forskningsenheden for Almen Praksis, AU. Medlem af Styrelsen for Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Medlem af Tænketank for MTV, Sundhedsstyrelsen. Medlem af Komité for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Medlem af Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, Det Strategiske Forskningsråd. Rask C.: Medlem af forskningsnetværk: Child and Adolescent Working Party for the EALCPP, Jysk-Fynsk Forskningsforum, Paediatric-liaison Group. Peer review Fink P.: Journal of Psychosomatic Research, General Hospital Psychiatry, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Psychotherapy and Psychosomatics, British Journal of Psychiatry. Frostholm L.: Journal of Health Psychology Acta Psychiatrica Scandinavica, (Journal of Psychosomatic Research) Risør MB.: Ugeskrift for Læger, Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Scandinavian Journal of Primary Health Care Rask C.: Nordic Journal of Psychiatry

19

20 Forskningsklinikken For Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Fax: Hjemmeside:

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere