Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009

2 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER, PEER-REVIEWED...9 PH.D.-AFHANDLINGER...10 SPECIALEAFHANDLINGER...10 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...10 BIDRAG TIL BØGER...10 KONFERENCER, UNDERVISNING OG ØVRIGE AKTIVITETER...11 VIDENSKABELIGE FOREDRAG OG MUNDTLIGE BIDRAG...11 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG/FOLKEOPLYSNING...12 UNDERVISNING...13 STUDIEBESØG...15 GÆSTEFORELÆSNINGER...15 GÆSTER...16 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...16 PEER REVIEW

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik (FFL) blev grundlagt i foråret 1999, hvor klinikken blev oprettet på initiativ af Århus Amt og Århus Universitetshospital. I 2006 blev afdelingen en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målgruppen for FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash, kroniske rygsmerter og udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som kognitiv adfærdsbehandling i grupper. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af professor, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut. Afdelingen har en rådgivende bestyrelse, som består af: Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Per Fink, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Troels Staehelin Jensen, prof., dr.med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr.med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr.med., Klinisk Institut, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende regionssocialoverlæge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Region Midtjylland Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune

5 Medarbejdere Afdelingsleder Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med., Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.med. Louise Esberg Andersen Cand.med. Johanne Agger Cand.med. Marie Lyngsaae Dam Cand.med. Sanne Wissing Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.psych. Trine Eilenberg Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Cand.scient. Eva Ørnbøl Cand. mag. Christel Tarber Fondslønnet videnskabeligt personale Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjorback (ph.d.-studerende) Cand.psych. Tina Carstensen (ph.d.-studerende) Cand.psych. Nicoline Hall Cand.mag. Annemette Bondo Lind (ph.d.-studerende) Mag.art., ph.d., Ann Ostenfeld-Rosenthal Mag.art. Louise Rohde Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Lægesekretær Pia Kurup Korrespondent Malene Skjøth Datamanager Hans Jacob Rud Christensen Adjungeret professor John Weinman Studerende Stud.mag. Sara Marie Hebsgård Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologistuderende

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2009 modtog klinikken således 249 henvisninger, hvoraf de 123 blev afvist. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder

7 Forskning Igangværende projekter Behandling af patienter med helbredsangst. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Commitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hovedansvarlig: Cand.psyk. Eilenberg T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret videnskabelig undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Fjorback L. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med støttegrupper med vejledning og standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-studerende Schröder A. Oplevelse og håndtering af stress/belastning i hverdagen og igennem livshistorien blandt patienter med funktionelle lidelser før og efter ny behandling. Hovedansvarlig: Cand.mag. og ph.d.-studerende Annemette Bondo Lind. Effekten af en psyko-edukativ dvd og kortvarig psykologisk intervention efter akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Frostholm L. cand.psyk. ph.d. Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse stilles? Et opfølgningsstudie. Hovedansvarlig: Schröder A. cand.med., ph.d.-stud. Italesættelsen af funktionelle lidelser mellem læge og patient. Hovedansvarlig: Tarber C. cand.mag. Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d.-stud. Carstensen T. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB

8 Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksis. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask M. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen HS. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Ostenfeld-Rosenthal A. Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: overlæge Nils Balle Christensen. (Tillægsprojekt til ph.d.- projekt). Funktionelle fysiske symptomer hos 5-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN interviewet og på sigt vores diagnosesystem

9 Publikationer Forskningsartikler, peer-reviewed Rask, Charlotte Ulrikka ; Christensen, Mogens Fjord ; Borg, Carsten ; Søndergaard, Charlotte ; Thomsen, Per Hove ; Fink, Per. The Soma Assessment Interview: new parent interview on functional somatic symptoms in children. Journal of psychosomatic research. 2009; vol. 66, nr. 5, 2009 s Rask, Charlotte ; Olsen, Else ; Elberling, Hanne ; Christensen, Mogens ; Ørnbøl, Eva ; Fink, Per ; Thomsen, Per ; Skovgaard, Anne Mette. Functional somatic symptoms and associated impairment in 5-7-year-old children: the Copenhagen Child Cohort European Journal of Epidemiology. 2009; vol. 24, nr. 10, 2009, s Carstensen, Tina Birgitte ; Frostholm, Lisbeth ; Ørnbøl, Eva ; Kongsted, Alice ; Kasch, Helge ; Jensen, Troels Staehelin ; Fink, Per. Smertetilstand og psykologisk distress før uheldet prædikterer gener efter whiplash-traume. Sekundærpublikation. Ugeskrift for læger. 2009; vol. 171, nr. 47, s Sadeghnia, Dea Kehler ; Christensen, Morten Bondo ; Risør, Mette Bech ; Lauritzen, Torsten ; Christensen, Bo. Self-reported cognitive and emotional effects and lifestyle changes shortly after preventive cardiovascular consultations in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2009; vol. 27, nr. 2, s Risør, Mette Bech. Kulturelle idiomer - sygdomsforklaringer hos patienter med medicinsk uforklarede symptomer. Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 2009; nr. 12. Risør, Mette Bech. Introduktion. Om metodologi. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 2009; nr. 10, april Risør, Mette Bech. Illness explanations among patients with medically unexplained symptoms - different idioms for different contexts. Health. 2009; vol. 13, nr. 5. Christensen, Kaj Sparle ; Fink, Per ; Rosendal, Marianne ; Olesen, Frede. Computerbaseret diagnostik af funktionelle og psykiske lidelser i almen praksis. Ugeskrift for læger ; vol. 171, nr. 33, 10. august s Frostholm L. Empathy in mental Illness. J Psychosom Res 2009(867);3:

10 Ph.d.-afhandlinger Hansen H.S. Medically unexplained symptoms in primary care - a mixed method study of diagnosis. Rask, CU. Functional somatic symptoms in 5-7-year-old children. Assessment, prevalence and co-occurrence. Specialeafhandlinger Sara Marie Hebsgaard, cand.mag. Du er en fysisk tilstand. En antropologisk undersøgelse af handledygtighed hos mennesker med funktionelle lidelser. Populærvidenskabelige publikationer Schröder, A. Psykologisk behandling av svåra funktionella störningar, SERiP, vol. 16 nr. 1, s , Fjorback, L. Hvis bare jeg var. Psykiatri-Information om mindfulness, Bidrag til bøger Fink P, Birket-Smith M. Somatisering og smerter. In: Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, editors. Smertebogen. 2 ed. FADL s forlag 2009: Fink P. Somatoforme og funktionelle tilstande samt belastnings- og tilpasningsreaktioner. Ch. 10. In: Klinisk Psykiatri, 3. udg, edited by Parnas J, Mors O, Krag-Sørensen P, 2009: Fink P. Somatoforme lidelser og funktionelle syndromer. In: Medicinsk kompendium, 17. udg., edited by Schaffalitzky de Muckadell, OB., Haunsø S, Vilstrup H. (eds). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 2009: Fink P. Somatization Disorder and Related Disorders, New Oxford Textbook of Psychiatry, 2nd ed.. Edited by Gelder MG, López-Ibor JJ, Andreasen NC, Geddes JR. Oxford University Press, 2009:

11 Konferencer, undervisning og øvrige aktiviteter Videnskabelige foredrag og mundtlige bidrag Eilenberg, T. ACT for health anxiety a randomized controlled trial, Poster presentation, ACBS World Conference, Enschede, Holland, juni Fink, P. Beyond somatoform disorders: Classification of bodily distress 60 th Working Conference of the German College for Psychosomatic Medicine (DKPM) and the 17 th Annual Conference of the German Society for Psychosomatic Medicine and Medical Psychotherapy (DGPM), Mainz, Tyskland, marts Fink, P. 100 years with the TERM-model Yasawa Islands, Fiji, april Fink, P. Funktionelle lidelser 2-dags seminar i udviklingsforum, Jægerspris, april Fink, P. Summit meeting on classification, Manchester, maj Fink, P. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLP), Holland, juni 2009 Fink, P. Smertetilstande, ARK-seminar, Trøndelag, Norge, september Fink, P. Improving Classification: bodily distress syndromes and alternatives Understanding the genetic, physiological and psychological mechanisms underlying disabling medically unexplained symptoms and somatisation, september 2009, München, Tyskland. Fink, P. Hvad er funktionel sygdom og hvad gør vi ved det? Nationalt ARKseminar, NAV Rådgivningstjenste Nord-Trøndelag. 18. og 18. september 2009, Norge. Fjorback, L. Mindfulness Therapy for Bodily distress Disorders. Poster præsentation, 7 th Annual International Scientific Conference for Clinicians, Researchers and Educators Investigating and Integrating Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, USA, marts Frostholm, L. The Third World Conference on Contextual Behavioural Science, Poster præsentation. Amsterdam, 28. juni 4. juli

12 Rask, C. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Risør, M.B. Fra symptom til sygdom kulturelle aspekter i fortolkning af sygdom. Konference: Lidelsens mange sprog. Trygvesta, København, 7. januar Risør, M.B. Journal presentation: Journal of Research in Sickness and Society, 6 th Nordic Medical Anthropology Conference, Gøteborg, Sverige, juni Schröder A. Behandling og management af kroniske smertepatienter. Foredrag ved Reumatologers Årsmøde, 13. marts Schröder A. Advisory Committee on the WHO-SCAN. Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders), Vienna, 16.april Schröder A. Somatisering. Tendenser og strømninger i diagnostik og behandling, Psyke og Soma, København, 4. juni 2009 Schröder, A. Evidence-Based Medicine in CL Psychiatry and Psychosomatics, 12 th Annual Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Holland, juni Populærvidenskabelige foredrag/folkeoplysning Fink, P. Funktionelle lidelser. Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd, Viborg, 2. september Fink, P. Funktionelle lidelser. Temadag på Møllehuset, Frederikshavn, 20. oktober Fink, P. Funktionelle somatiske symptomer. Undervisning speciallægeuddannelsen i almen medicin, København, 16. november Lind, A. Undervisningsforløb i funktionelle lidelser og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) for personalegruppe på Kvindeliv i Århus (Rehabiliteringsforløb for kvinder på sygedagpenge/kontanthjælp), oktober og 13. november

13 Lind, A. Undervisning i funktionelle lidelser af ergo- og fysioterapeuter, Silkeborg Sygehus, 29. oktober Undervisning Forskeruddannelse Forskningsklinikken har p.t. 6 ph.d.-studerende. Linear and logistic regression Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i udvidet brug af lineære og logistiske regressionsmodeller indenfor medicinsk forskning. Undervisning i grundlæggende biostatistik Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Undervisning af ph.d.-studerende på Aarhus Universitet i basale færdigheder, statistiske modeller og analyser indenfor medicinsk forskning. Spørgeskemaundersøgelser Undervisere er statistiker Eva Ørnbøl, læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask og forskningsleder, ph.d., dr.med. Per Fink. Ph.d.-kursus under Syddansk Universitet der har til formål at undervise de studerende i spørgeskemadesign, nøglebegreber og intern og ekstern validitet. Kvalitativ Analyse i Humanistisk Sundhedsforskning Underviser og kursusleder er seniorforsker Mette Bech Risør og gæsteundervisere. Kurset er et ph.d.-kursus under Forskerskolen for Folkesundhed, AU. Formålet er at undervise i teoribaseret kvalitativ forskning. Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser: Emma Rehfeld og Andreas Schröder. Prægraduat undervisning Studiefag i Quality of life, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Undervisningsansvarlig er statistiker Eva Ørnbøl

14 Biostatistik, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Holdunderviser er statistiker Eva Ørnbøl. Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, medicinstudiet, 3. semester. Undervisningsansvarlige er professor, ph.d., dr.med., Per Fink og ph.d., cand.psyk., Lisbeth Frostholm. Derudover underviser ph.d., antropolog Mette Bech Risør, læge, ph.d.-studerende Henriette Schou Hansen og mag.art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal og overlæge Emma Rehfeld. Børne- og ungdomspsykiatri, medicinstudiet, 11. semester, Aarhus Universitet. Underviser er læge, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Master i Sundhedsantropologi på henholdsvis Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Postgraduat undervisning Liaisonpsykiatrisk Kursus for psykiatriske speciallæger, Region Midt og Nord. Undervisere er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink og cand.med., overlæge Emma Rehfeld. En palet af kvalitative metoder og analyseformer i humanistisk sundhedsforskning, Efteruddannelseskursus, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet. Underviser er ph.d., antropolog Mette Bech Risør. Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Kommunikation og psykosomatik Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder og overlæge Emma Rehfeld. Undervisning af børne- og ungdomspsykiatrisk liaisonteam, Odense Universitetshospital Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. Undervisning i forskning i somatisering af læger på pædiatriske afdelinger og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus. Underviser er cand.med, ph.d.-studerende Charlotte Rask. A-kursus på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Andreas Schröder

15 Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag for socialrådgivere. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Psykosomatik og arbejdsmarkedet, temadag på Udviklingscenter Kometen. Underviser er ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink. Undervisning af læger (staff meeting) på Glostrup Sygehus Underviser er cand.med., ph.d.-studerende Charlotte Ulrikka Rask. Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Afdelingens medarbejdere har også afholdt en række TERM specialekurser for alment praktiserende læger. Studiebesøg Eilenberg, T. Studieophold i USA ved A. Barsky, professor of psychiatry at Harvard Medical School, Boston og B. Fallon, M.D., M.P.H., M.Ed. professor of Clinical psychiatry Columbia University New York, Oral presentation, juli Schröder, A. Studiebesøg ved ph.d.-vejleder prof. Michael Sharpe, Psycological medicine Research, Edinburgh, Scotland, 28. september 2. oktober Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Helge Kasch, Overlæge, ph.d., Smerteforskningscentret/Neurologisk afd., Århus Sygehus: Whiplash og andre smertesyndromer. Betydning af centrale og perifere nociceptive forhold. Merete Lundsteen, Praktiserende læge, Ballerup: Kognitiv terapi i almen praksis

16 Thor Eirik Eriksen, Samfunnsviter, Arbejdsmedicinsk Klinik, Tromsø: Å ta grep uten å begripe? Institusjonelle reformer og de psykiske lidelsers-/funksjonelle somatiske syndromers fenomenologi. Rasmus Hougaard, Centre for Wisdom and Compassion, Sjælland: 16 principper for et lykkeligt liv. Niels Christian Hvidt, lektor, dr.theol., Institute for Public Health, Odense: Kan tro flytte bjerge, eller flytter bjerge troen? Om troens betydning ved sygdom. Randi Abrahamsen, tandlæge, Afd. for Klinisk Oral Fysiologi, Århus Tandlægeskole: Hypnoses effekt på kroniske ansigtssmerter. Morten Willert, Psykolog, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus: En tur til Mars. Resultater og erfaringer fra en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af et gruppe-baseret, kognitivt funderet stresshåndteringsprogram. Tonny Andersen, ph.d.-stud., Psykologisk Institut, Århus: Smertepatienter og attachment. Ole Kudsk Jensen, Overlæge, Reumatologisk Afd.,Århus Sygehus, NBG: Smertemekanismer ved fibromyalgi. Gitte Handberg, Overlæge, Smertecenter Syd,, Odense Universitetshospital: Kroniske smertetilstande. Elna Leth Pedersen, Antropolog, cand.mag.: Når eksistentielle behov står på spil. Gæster John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Fink P.: Editorial Board for General Hospital Psychiatry

17 Editorial Board for Psychosomatics. Associate editor for BMC Public Health. Medlem af Academy of Psychosomatic Medicine, Association of European Psychiatrists, International College of Psychosomatic Medicine, Psychosomatics. Medlem af European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af European Psychosomatic Research Network (ECPR). Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neuropsykiatriske interview (SCAN interview). Medlem af arbejdsgruppen vedr. liaisonpsykiatri. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Medlem af fagpanel i Angstforeningen. Medlem af ekspertgruppen mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medlem i arbejdsgruppen vedr. TTA og psykiske sygdomme, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fellow i American Academy of Psychosomatic Medicine. Repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab Arbejdsgruppe, fagpanel vedr. kronisk træthedssyndrom. Medlem af faggruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanlægning for kronisk træthedssyndrom. Forbehandler på ph.d.-protokol, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. doktordisputats, Aarhus Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger, Aarhus Universitet. Medlem af bedømmelsesudvalg for Det Norske Forskningsråd af 5 ansøgninger om forskningsstøtte. Medlem af bedømmelsesudvalg af ansøgning om forskningsstøtte for Wellcome Trust, England. Rehfeld, E.: Formand: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder, A.: Expert advisor for the Advisory Committee on WHO Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), Section 2 (somatoform disorders). Bestyrelsesmedlem: Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe

18 Risør MB.: Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Medlem af Styregruppen for forskningscenteret Fra symptom til behandling optimeret udredning af kræftsygdom, Forskningsenheden for Almen Praksis, AU. Medlem af Styrelsen for Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Medlem af Tænketank for MTV, Sundhedsstyrelsen. Medlem af Komité for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Medlem af Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, Det Strategiske Forskningsråd. Rask C.: Medlem af forskningsnetværk: Child and Adolescent Working Party for the EALCPP, Jysk-Fynsk Forskningsforum, Paediatric-liaison Group. Peer review Fink P.: Journal of Psychosomatic Research, General Hospital Psychiatry, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Psychotherapy and Psychosomatics, British Journal of Psychiatry. Frostholm L.: Journal of Health Psychology Acta Psychiatrica Scandinavica, (Journal of Psychosomatic Research) Risør MB.: Ugeskrift for Læger, Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Scandinavian Journal of Primary Health Care Rask C.: Nordic Journal of Psychiatry

19

20 Forskningsklinikken For Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Fax: Hjemmeside:

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Fra: Term Modellen [mailto:termsyn@gmail.com] Sendt: 1. februar 2012 15:19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? ---------- Forwarded message ----------

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

A student of mindfulness. Dagens program kl 13-15. Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien. Institut-for-stress.dk

A student of mindfulness. Dagens program kl 13-15. Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien. Institut-for-stress.dk Institut-for-stress.dk Mindfulness og funktionelle lidelser i reumatologien Ved Landskonferencen 2012 Mandag d. 7 maj 2012 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-instruktør fra CFM -samarbejdspartner

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Invitation til Zostavax lanceringsmøder September 2014

Invitation til Zostavax lanceringsmøder September 2014 Invitation til Zostavax lanceringsmøder September 2014 Sanofi Pasteur MSD har hermed fornøjelsen at invitere til møder om Herpes Zoster og HPV. Vi har valgt at afholde møderne 4 forskellige steder i Danmark.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem.

Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem. Høring i Folketinget om funktionelle lidelser den 19. marts 2014 Formål med høringen: At blive klogere på funktionelle lidelser og de problemer, der knytter sig til dem. Paneldeltagere: Professor Per Fink,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Tirsdag 5/5 2015 Afdeling P, Odense. kl. 19.00-21.00 Funktionelle Lidelser Hjernekemi, arvelighed, behandling 11 Tomas Toft Speciallæge i psykiatri, ph.d. Svendborg 23-05-2015 Ingrid Holst Psykiatrisk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere