MARTHA. Nr Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne"

Transkript

1 MARTHA Nr Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Krisepsykologi Sådan håndterer du de voldsomme oplevelser Vind Maritimt weekendophold side 18 Nyt materiel må vente Nye gummibåde til BON og uniformer udskudt indtil videre Marinehjemmeværnsinspektør Karsten Riis Andersen overlader posten til kommandør Jens Walther Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne 60 års jubilar ser på fremtiden Opdaterede uddannelser til navigatørerne

2 Leder og indhold Fem jubilarer fra marinehjemmeværnet fik 60 års tegn af Dronningen. Flotillen i Randers fandt druknet kvinde. Læs tema om krisepsykologi. Kære marinere Det er tiden for mig at afgå fra Marinehjemmeværnet, og jeg vil gerne understrege, at det er et ønske helt fra min side. For mig er det vigtigt, at Marinehjemmeværnet i dag har en endog meget stærk position i samfundet og i forsvaret. Marinehjemmeværnet er uden sammenligning - den værnsgren, der yder mest for forsvarets opgaver, og som også yder et substantielt bidrag til andre myndigheders opgavevaretagelse såsom politi og SKAT. Det aftvinger en enorm respekt for den frivillighed og det engagement, hvert enkelt medlem yder til denne opgavevaretagelse. Tak skal I have. Et fælles Hjemmeværn forudsætter også respekt om fagligheden og den maritime kultur og dens værdier, hvilket udgør mit håb for fremtiden. Martha i øvrigt 03 Materielanskaffelser i bero 04 Kort & godt 08 BON øver med frømandskorpset 12 Navngivning i Aabenraa 18 Fotokonkurrence 19 Ny Marinehjemmeværns- 3 inspektør 20 SØLØVEN års jubilar Knud Hansen fra Faaborg tænkte hjemmeværn allerede i Jeg føler næsten, jeg kender jer alle sammen og har nydt samværet, humøret og viljestyrken med jer. Jeg og mange andre i forsvaret og søværnet ved, at Marinehjemmeværnet kan man regne med. Derfor vil jeg ønske Marinehjemmeværnet vinden i ryggen, medløbende sø og sol på dæk og husk: Det skal også være sjovt at sejle! K. Riis Andersen Kommandør Marinehjemmeværnsinspektør Søren og Hans fra marinehjemmeværnet er i Afghanistan med hold 7. Ansvarshavende redaktør Informationschef Ninna Falck Telefon: Journalist Helle Kolding (DJ) Telefon: Redaktion Vest Redaktion Øst Adresse Hjemmeværnskommandoen Generalstok, Kastellet København Ø Mentorordning i de nye navigatoriske uddannelser. Layout og tryk Magasinværkstedet og KLS Grafisk Hus A/S. Trykt CO 2-neutralt Oplag Forside Øvelse m. frømandskorpset Foto: Kristian Rædkær 2

3 Materiel BON må vente på de nye gummibåde. Materielanskaffelser er udskudt En stribe materielanskaffelser til forsvaret er sat i bero. Det samme gælder for hele hjemmeværnet og herunder også planlagte materielanskaffelser til både de sejlende flotiller og til Bevogtnings- og nærforsvarsflotillerne (BON). Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet Hjemmeværnskommandoen har desværre, tilsvarende hæren, søværnet og flyvevåbnet, måttet iværksætte en forskydning i de planlagte materielanskaffelser. Hjemmeværnets planlagte og igangværende anskaffelser, der ikke er omfattet af kontraktlige bindinger, er sat i bero indtil videre. Konsekvenser for marinehjemmeværnet For marinehjemmeværnet får forskydningen i materielanskaffelserne betydning for en række planlagte anskaffelser Under FMP-1 udskydes blandt andet Udrustning og materiel til bevogtningscontainer, MHV (4 stk.), herunder gummibåde samt sonar (forsøg) til havneobservation. For FMP-2 er følgende materielanskaffelser sat i bero i 2009 Sidste leverancer af regntøj M/94 (stabspersonel). Jakke, kort M/04, kasket M/04, og benklæder M/97 (dele af tjenesteuniform). Sweater M/79, marineblå (kan først leveres i 2010). Sweater, let, M/98 marineblå (officerer) (kan først leveres i 2010). Dragt og sikkerhedsstøvler til gummibådsbesætninger. Magnetkompas til 1. fartøjsserie af MHV 900 klassen. Udskiftning af stationært radioudstyr i MHV 800 og 900 klassen. Udskiftning af GMDSS- nødradio i alle fartøjer. Anskaffelse af gnistfrie ATEX håndholdte radioer. Som det fremgår, vil planlagte og igangværende anskaffelser, der er omfattet af kontraktlige bindinger, ikke blive sat i bero. Det betyder for marinehjemmeværnet, at levering af MHV 911 gennemføres som planlagt. Som følge af den særlige uniformssituation indkaldes Hjemmeværnets Uniformsudvalg til et ekstraordinært møde. FMP-1 og -2 FMP-1: Forsvarets Materiel Plan 1 omfatter større anskaffelsesprojekter. Disse projekter er indeholdt i den politisk godkendte materielskitse, der er en del af et forsvarsforlig. De enkelte projekter beskrives og godkendes ved aktstykker. FMP-2: Forsvarets Materiel Plan 2 omfatter mindre anskaffelser til supplement af allerede implementeret udrustning og materiel, samt driftsøkonomi til vedligeholdelse, ammunition og lagertræk mv. 3

4 Kort & godt Flotille på fortet Efter mere end 50 år på Sydhavnsvej ved Havnen i Vordingborg måtte flotille 256 Storstrømmen flytte ud i februar. Men nye lokaler stod klar på det gamle Masnedøfort, hvor flotillen nu er ved at være på plads. Øvelsen blev til virkelighed Af Ninna Falck Masnedøfortet På grund af øvelsen var der mange fartøjer til eftersøgningen omkring Bornholm. MHV info-seminar For første gang i mange år samles alle info-folk i hele MHV til et fælles seminar fra den 28. til den 30. august i Fredericia. Er du interesseret i informationsarbejdet, så se at melde dig til på hjv.dk til en weekend, hvor vi arbejder med, hvordan man skaber engagement for opgaverne, samler inspiration til hvervning, lærer hinanden bedre at kende og meget mere. Fartøjerne MHV 813 BAUNEN, MHV 803 ARIES, MHV 903 HJORTØ og MHV 816 PATRIOTEN fra marinehjemmeværnet var 30. april og 1. maj på eftersøgning rundt om Bornholm. De deltog i søværnets internationale redningsøvelse, BALTIC SAREX, som pludselig blev til virkelighed, efter at en finsk helikopter fandt en redningskrans fra et polsk trawler i havet. Farvandet omkring Bornholm havde det bedst tænkelige udgangspunkt for eftersøgningen med 25 fartøjer, 4 helikoptere, to fly, 5 specialenheder samt en færge og en coaster, som netop var i fuld gang med Europas største søredningsøvelse. Kaptajnløjtnant John Strøbæk fra marinehjemmeværnet, der var instruktør på øvelsen for 6. gang, kunne også konstatere, at alle de småfejl, man fik korrigeret under øvelsen, var rettet op i den virkelige SAR-operation (search and rescue). Kommunikationen og sejladsmønstrene virkede perfekt fortalte John Strøbæk. Men det hjalp desværre ikke, for eftersøgningen førte ikke til fundet af hverken den polske trawler, som tilsyneladende var sunket meget hurtigt, eller dens fem mand store besætning. Få alle de gode ideér 27 royale skud I anledning af Dronningens besøg med Kongeskibet i Nyborg blev der affyret ikke færre end 27 skud fra Marinestation Slipshavns 40 millimeter salutkanoner. Det er det højeste antal salutskud, der må affyres og kun for majestæten. Salut fra Marinestation Slipshavn for Dronningen og Dannebrog. Forsvarsministerens frivilligpris til flotillen på Bornholm Forsvarsminister Søren Gades nyindstiftede frivillighedspris blev den 26. marts uddelt for første gang. Det foregik på Kastellet i København, hvor fire hjemmeværnssoldater fra Storkøbenhavn og hjemmeværnsflotille 471 fra Bornholm modtog den nye pris, der gives både til enkeltpersoner og til enheder, der har gjort sig særligt bemærket ved deres ekstraordinære indsats i beredskabet. Frivilligprisen til årets enhed i hjemmeværnet blev overrakt til Hjemmeværnsflotille 471 Bornholm for stor støtte til både SKAT og politiet blandt andet ved at bidrage til at træne politiets indsatsstyrker. Flotillechef, Per Wistisen, modtog prisen til flotillen, der næsten fungerer som en stor familie og i 2008 har gennemført 56 sejladser og 770 timer til søs. Vi er overraskede over at få prisen. Vi har jo bare gjort vores Flotillechef Per Wistisen og næstkommanderende, Henrik Pedersen. arbejde, og mange andre enheder gør en lige så stor indsats, siger flotillechef Per Wistisen, der var mødt op sammen med næstkommanderende i flotillen, Henrik Pedersen. Vi er mødt op som repræsentanter for hele flotillen, men det er gasternes fortjeneste, at vi får prisen, siger en stolt flotillechef. 4

5 Vi lærer lystsejlerne om sikkerhed til søs En BON-soldat klar til at tage imod ABSALON Der er altid stor interesse for marinehjemmeværnets foredrag. MHV støttede ved ABSALONs hjemkomst Af informationsofficer Per Steen Lynge Helle Kolding i søværnets fine uniform, model Top gun. På Dronningens fødselsdag den 16. april anløb ABSALON Amalie Kaj i København efter syv måneders togt, hvor det har bekæmpet pirater ved Adenbugten. Marinehjemmeværnet deltog ved ankomsten med to fartøjer nemlig MHV 811 APOLLO fra Helsingør og MHV 809 ANTARES fra Skovshoved og udførte patruljering på kajen. Opgaven med patruljeringen på kajen, samt adgangskontrol til ABSALON blev hele dagen klaret af 9 gaster fra marinehjemmeværnets bevogtnings- og nærforsvarsflotille, HVF 200 BON Sjælland, under ledelse af sergent Brian Madsen. Kaptajnløjtnant Helle Kolding, der er journalist og informationsofficer i marinehjemmeværnet, har sejlet som presse- og informationsofficer (PIO) på ABSALON i den sidste periode i Adenbugten. Hun fik sammen med de andre fra togtet overrakt en medalje for indsatsen. Af flotillechef Alex Poulsen I lighed med tidligere år har Skovshovedflotillen i starten af året været ude med sit roadshow i de lokale sejlklubber. Efter en kort præsentation af flotillen er foredraget bygget op over 4 overskrifter: Hvad store skibe kan se, Søsikkerhed, Søulykke og søredning samt Helikoptere. Under den første overskrift fortæller vi om, hvordan verden ser ud fra broen på et typisk handelsfartøj. Det er både optisk og med radar, og vi forklarer med billeder, hvordan man ser. Vi gør meget ud af at fortælle, hvor meget plads store skibe skal bruge til f.eks. et fuld stop, og hvordan en skibsfører kan være nødt til at prioritere i en kritisk situation, f.eks. i et snævert løb. Det giver som regel en livlig diskussion. Herefter taler vi om søsikkerhed ud fra lidt andre vinkler end dem, der typisk anlægges i undervisningen. Det er egen sikkerhed, eget fartøjs sikkerhed og det, vi kalder Hvad nu hvis Vi runder af med at fortælle om, hvad der sker, og hvad der sættes i gang, hvis der erkendes en formodet ulykke. Er tiden til det, fortæller vi om, hvordan man skal forholde sig, hvis man skal have hjælp fra en helikopter. Endelig får alle et tilbud om at komme med på en aftensejlads for at se fyr, bøjer og skibe mm. i den virkelige verden. Der er pæn tilslutning, og vi har altid fået virkeligt gode tilbagemeldinger. 5

6 Kort & godt Kommunikationsseminar I september og november afholder hjemmeværnet 4 kommunikationsseminarer rundt om i landet. Her kan alle med interesse for information hente nye ideer til rekruttering, presse, fastholdelse og hjv.dk - og desuden møde kollegaerne fra alle værn. Læs mere på forsiden af hjv. dk og tilmeld dig i aktivitetsmodulet. To marinere i Amadillo Søren og Hans på vagt i Amadillo-lejren FÆNØ til Helsingør Helsingør glæder sig over at have modtaget et helt nyt skib, nemlig MHV 906 FÆNØ. Til gengæld måtte man tage afsked med det gode skib APOLLO, der blev overdraget til Frederikshavn i et direkte bytte med FÆNØ. Vi er meget glade for FÆNØ. APOLLO er også et godt skib, men FÆNØ har andre gode egenskaber og er mere støjsvagt, fortæller flotillechef Jan Winther. Sammen med 28 andre hjemmeværnssoldater er Søren og Hans fra marinehjemmeværnets bevogtningsog nærforsvarsstyrke (BON) udsendt til Amadillo-lejren i Afghanistans Helman-provins. Her bevogter de den øde beliggende lejr, som ligger 5 timers kørsel fra hovedkvarteret Camp Bastion. Søren og Hans er med på ISAF hold nr. 7, og det er første gang, at hjemmeværnet har folk så tæt på fronten, hvor hærens enheder ofte er i kamp med Taleban. Og opgaven er netop at støtte og aflaste hærens enheder. Jeg var træt af at sidde hjemme og ikke kunne gøre noget, forklarer Søren om, hvorfor han er taget af sted. Jeg har siddet i uniform herhjemme i 16 år, og kunne se soldaterkammeraterne tage ud i verden og kæmpe. Jeg vil ud og gøre en forskel, understreger han. For Hans gælder lidt af det samme - at komme ud og blive brugt som soldat. Jeg har trænet bevogtning så længe. Hvis jeg ikke prøver det nu, har det ikke samme mening at gå på øvelser osv. Her skal man stå distancen. siger Hans, som også ser det som en personlig udfordring at komme ud og prøve noget helt andet. Og så er det jo en hjælp til de afghanere, der er dernede forklarede Hans i et interview, lige inden de to BON-soldater tog afsted. Søren og Hans har oplevet meget under deres ophold i Amadillo, og det kan du læse mere om i næste nummer af Martha. MHV 906 FÆNØ Ny folder til MHV På opfordring fra MHV-rådet er der produceret en ny 4 siders A4 folder om marinehjemmeværnet. Folderen beskriver opgaver, materiel og ikke mindst de indrapporterede tal for marinehjemmeværnets indsættelser. Folderen kan anvendes bredt og bestilles via informations-officererne. Marinehjemmeværnet: Læs om vores: Marinehjemmeværnet Vi sejler for Danmark! Gudstjeneste på dækket Marinehjemmeværnets tre orlogspræster var på dæksgastkursus i juni. Intet var vel mere nærliggende end at arrangere en gudstjeneste undervejs. Orlogspræst Ulrik Pilemand, som er tilknyttet Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, havde en grå morgen i Svendborg Havn arrangeret et lille rejsealter på agterdækket af MHV 909 SPEDI- TØREN. Her talte han for forsamlingen af kursister og instruktører om forgængeligheden, og om hvordan vi alle samtidig er en del af den store helhed. Eksemplet var sandslottet, der skylles bort på stranden. På den ene side tabt for evigt, og på den anden side opslugt af havet, som omslutter hele kloden. Med ordene om evigheden og havet, fadervor og et par velkendte morgensange fik kurset en helt ny dimension, der passede utroligt fint ind i den ellers hektiske kursusuge, og som var til stor glæde for alle. Orlogspræst Ulrik Pilemand hoppede ud af rollen som kursist for en stund. Et lille pusterum med eftertænksomhed, bøn og morgensang. 6

7 MHV havde kommandoen over grundstødt containerskib Af Jesper Svenningsen En besætning fra flotille 255 Korsør var på farvandsovervågning den 22. marts, og havde netop hjulpet en lystfisker med motorstop, da de blev bedt om at assistere lodsen i forbindelse med et stort containerskib Karin Schepers, der var gået på grund ved Saltholm ud for Amager. Karin Schepers besætning havde ikke været til at komme i kontakt med, da Søværnets Operative Kommando (SOK) og Bornholms Marinedistrikt gentagne gange havde forsøgt at kalde skibet. Da vi lagde til Karin Schepers, var lodsen allerede om bord og havde konstateret, at både kaptajnen og førstestyrmanden var berusede, siger Jimmi Nielsen, der var næstkommanderende på marinehjemmeværnets fartøj MHV 813 BAUNEN, som Korsør havde lånt af flotillen i Dragør. Kort efter fik Jimmy og hans folk den opgave af MHV holder vagt på broen. Søværnet ville ikke have den berusede besætning til at sejle videre med containerskibet. SOK at fortælle kaptajnen, at de skulle tilbageholde hans skib på vegne af SOK og den danske stat. I det meste af en time havde marinehjemmeværnet kommandoen på skibet, da lodsen var gået fra borde igen. Det var en noget speciel oplevelse, siger Jimmi Nielsen. Efterfølgende overtog næstkommanderende fra miljøskibet GUNNAR THORSON kommandoen. Storslået 60 års jubilæum i Nymindegab Af Charlotte Baun Drejka Fire glade 60 års jubilarer fra marinehjemmeværnet i Nymindegab med deres mange fortjente tegn, inklusive deres nye 60 års tegn fra hjemmeværnet. Dronningen delte selv hver eneste af de 68 tegn ud til jubilarerne. Hele kongefamilien kiggede med på sidelinjen, da 68 jubilarer den 1. april fik overrakt hjemmeværnets 60-års tegn af Dronning Margrethe på Hjemmeværnsskolens paradeplads i Nymindegab. Enhver festlig og højtidelig begivenhed har sine æresgæster. Ved paraden var det så afgjort de 68 jubilarer, der har været med hele vejen siden hjemmeværnets start 1. april Heriblandt fem jubilarer fra marinehjemmeværnet. Med de rød hvide dannebrogsfaner, Kronprinsesse Mary i spættet uniform og i forreste geled og den øvrige kongefamilie som tilskuere på tribunen blev hyldesten til æresgæsterne så dansk, som man overhovedet kunne tænke sig. I har bragt hjemmeværnet til det, vi ser i dag, hvor hjemmeværnet er dybt forankret i befolkningen. I har udvist en offervilje og uegennytte som er karakteristisk for frivillige soldater, understregede dronningen, der selv har de gladeste minder fra sine unge år i hjemmeværnet. Også hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. Norgaard hyldede veteranerne: Dagen i dag tilhører jer. I har ydet en kæmpe indsats, påpegede hjemmeværnschefen på en dag, som blev fejret med parade, reception og en festlig middag. 7

8 BON Skarp træning er en ferie værd Ni soldater fra bevogtnings- og nærforsvarsstyrken (BON) har været en tur i Jylland på øvelse med Frømandskorpset og internationale specialkorps. BON skulle bl.a. stå for at bevogte og afspærre området omkring øvelsen Falcon Eye. Af informationsofficer Helle Kolding Lyden chop, chop, chop kommer nærmere og giver genlyd mod de høje skrænter i grusgraven. Sand og grus hvirvles op som rødt støv i en ørken og gør det et øjeblik svært at se helikopteren, der i samme øjeblik tordner frem fra horisonten, hænger over skrænterne og på ingen tid har droppet sin last. Hurtigere end skyggerne kan følge dem, forsvinder to-tre skikkelser i krattet. Skud lyder. Så bliver der stille. I næste nu er helikopteren tilbage, og skikkelserne forsvundet med den! Det kunne have været Afghanistans bjerge eller Iraks ørken, men stedet denne formiddag er den vestjyske muld omkring det store militære øvelsesterræn i Borris. I knap en uges tid øver internationale specialstyrker forskellige militære færdigheder, og med som støtteelement er ni frivillige marinehjemmeværnsmedlemmer fra tre BON-enheder. Gør det spændende at være i BON De frivillige BON-soldater har sat kryds i kalenderen og fået fri fra civile gøremål for at stå her på den jyske hede og spejde efter folk og materiel. Men de har ikke et øjeblik fortrudt, heller ikke selvom det lunefulde forårsvejr byder på både gevaldige regnbyger, blæst og herlig sol. Tværtimod. Det er det her, der gør Det er ikke hårdt arbejde, men det er vigtigt for sikkerheden, at vi er her. det spændende at være med i BON, siger Brian fra BON. Også selvom der er ventetid!. Sammen med kollegaen Michael skal han denne dag sørge for at afspærre og bevogte et område ved en stor silo, hvor specialstyrker vil foretage et angreb med præcisionsskydning efter såkaldte terrormål. Støtter sikkerheden Da der skal skydes med skarpt, er det vigtigt, at ingen mennesker eller dyr forvilder sig ind i området imens, og det er her, BON-soldaterne kommer ind i billedet. Tæt på området ligger civile veje, og de sørger for, at ingen civile kommer for tæt på, mens indsatsen foregår. Samtidig har de selv mulighed for at følge specialstyrkernes færden og opgaver og suge til sig af deres rutiner og erfaring. Det er vigtigt for sikkerheden, at vi er her. Og det er spændende at følge med i, hvad specialstyrkerne foretager sig. De er hurtige og dygtige, forklarer Brian Det kan BON-soldat Carsten også nikke genkendende til. Han er en af de BON er, der er sat til at bistå ved en af områdets skydebaner, hvor der skal skydes fra helikopteren mod udvalgte mål for enden af den lange smalle bane. Og selvom det går stærkt, og helikopteren ikke har mange sekunder at rutte med til sin opgave, så er træfsikkerheden stor. Bruger ferien for at være med For Carstens vedkommende er det hans første møde med specialstyrkerne, og han synes, at det er en 8

9 Der var lige lejlighed til at skyde med det legendariske amerikanske M14 gevær. Klar til at agere fjendestyrke. Mauser viste stort talent for at afsøge området. Den er også en fin helohund. BON på taktisk indsættelse med søværnets Lynx helikopter. Grusgraven genlød af skud. En frømandssoldat ligger i stilling. spændende oplevelse. Selv tilhører han BON 200 og har været med i marinehjemmeværnet i 11 år. I lighed med Brian og Michael har han også brugt ferie og til dels afspadsering fra sit civile job for at kunne være med her i denne uge. Ingen af dem var i tvivl om at bruge ferie, når muligheden bød sig for at kunne øve med specialstyrkerne. Det er både spændende, og vi lærer meget, forklarer mændene som med en mund. Med specialstyrkerne for 5. gang Leder af ugens lille BON-deling, Løjtnant Morten Schebye, forstår fuldt ud sine folks tankegang. Nu har vi efterhånden fem gange trænet med specialstyrkerne, og det giver os en masse. Men vi håber selvfølgelig også, at vi kan bibringe specialstyrkerne en del. Og det kan det jo tyde på, siden de gerne vil bruge os, forklarer han. Mange af vores opgaver og vores træning gør jo netop, at vi er godt rustet til at støtte specialstyrkerne i deres arbejde, supplerer han hurtigt. Som BON-soldat kræves der en god fysisk form, og at soldaten kan yde adskillige timer til tjenesten pr. år. Typisk mange hundrede timer mere om året for den enkelte end hjemmeværnets krav - og masser af træning. BON indsat fra luften Udover at agere vagter for specialstyrkerne, bød ugen også på en række andre støtteopgaver og kulminerede på sidstedagen med helikopterflyvning, hvor BON-soldaterne blev taktisk indsat fra luften. En oplevelse de havde set frem til hele ugen, og som lykkedes over al forventning. Jo mere vi får tydeliggjort, hvad vi kan bruges til, og hvem vi er, jo mere kan vi også håbe på at blive brugt, siger Morten Schebye. Og det hvad enten vi bliver at til at bevogte, være vagt - eller som sidst på øvelsen agere fjendtlig styrke og får lov til også en taktisk indsats. Kombinationen af BON s grundige feltuddannelse og maritime islæt, med blandt andet indsats fra gummibåd, mener Morten Schebye også er nærmest skræddersyet til specialstyrkerne. Frømandskorpset tilfredse Ansvarlig for øvelse Falcon Eye, instruktør Henning Thisgaard fra Frømandskorpset, var glad for BON-soldaternes medvirken. De er meget interesserede i at hjælpe os, og de lever op til vores krav, når vi sætter dem på de forskellige opgaver. Nu har vi jo efterhånden brugt dem nogle gange, og det er et samarbejde, vi er meget glade for, understreger han. Et samarbejde han gerne vil fortsætte, når mulighederne byder sig. Det er rart at have med BON erne at gøre, de virker meget motiverede, slutter han. Vi er positivt indstillede over for flere udfordringer, og jeg føler, at vi allerede viser, at vi har et stort potentiale. Også til at klare endnu flere opgaver, eksempelvis internationalt. Vores uddannelse rummer også en del af det, som militærpolitiet træner. Vi kan fungere som et supplement og stærkt støtteelement til både dem og specialstyrkerne, understreger Morten Schebye. 9

10 Nyt fra Slipshavn Navigationsuddannelserne bliver opdateret Der er lagt vægt på endnu mere tid til at øve mellem modulerne og blive rutineret. Siden årsskiftet har der været arbejdet målrettet med en opdatering af de navigatoriske uddannelser, som udbydes af Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn. Af kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen, Marinehjemmeværnssektion Slipshavn Udgangspunktet for arbejdet med opdateringen af navigationsuddannelserne har fra starten været at skærpe de navigatoriske dyder. Der er med andre ord ikke tale om en radikal ny måde at gennemføre navigationsuddannelserne på. Fundamentet er fortsat duelighedsbeviset og en yachtskipper af tredje grad. Den nye struktur Selve uddannelsen består af fire moduler benævnt MHV NAV I til MHV NAV IV. Modulerne er tidsmæssigt adskilt af perioder, hvor kursisten er hjemme i flotillen. Her gennemføres en række sejladser/øvelser. Opgaverne er styret af beskrevne øvelser i de såkaldte On the Job Training (OJT). Disse opgaver løses af den pågældende i samråd med en udpeget mentor om bord under flotillens almindelige sejladsprogram. Perioderne mellem modulerne er af vital betydning, for det er her, kursisten opnår den fornødne rutine, som er nødvendig for at kvalificere sig til næste modul. Timeforbruget på OJT forventes i gennemsnit at være cirka 60 timer. Perioderne mellem modulerne bruges også til at gennemføre andre kvalificerende kurser såsom SAR 1, SAR 2 og ABK modulerne. Som noget nyt skal navigatørerne samarbejde med en mentor, når de er hjemme og øve mellem modulerne. Introduktionen af en mentor i flotillen er ny i forhold til tidligere. Mentorens rolle bliver bindeleddet mellem flotillen, distriktet og skolen. Fjernundervisning Fjernundervisning vil som tidligere blive benyttet, hvor det giver mening. Fjernundervisningsopgaverne skal være afleve- 10

11 Uddannelsen til fartøjsfører er den længste i hele hjemmeværnet. Bliv hovmester i marinehjemmeværnet! Hyggeligt samvær og de bedste venner. Hovmesteren ombord har kontakten og snakken med alle i besætningen. Hvorfor ikke blive hovmester i flotillen? Her er nye og sjove udfordringer, og alle kan være med. Af orlogskaptajn Leif Petersen, Marinestation Slipshavn De 4 NAV-moduler MHV NAV I: Duelighedsbevis MHV NAV II: Yacht Skipper af tredje grad ( navigatør i ukompliceret farvand ) MHV NAV III: Vagtchef ( under alle navigatoriske forhold ) MHV NAV IV: Fartøjsfører ret og godkendt forud for starten på det tilhørende tilstedemodul. Fjernundervisningsopgaverne udvikles sådan, at de lægger op til det tilstedemodul, som de er en del af. Det skal forstås sådan, at er der en sejladsplanlægning i fjernundervisningsmodulet, er det også den sejladsplanlægning, der arbejdes med på tilstedemodulet. Mere sejltid Igennem et øget fokus på tiden mellem de forskellige moduler (OJT) samt en styrkelse af de forberedende fjernundervisningopgaver er det arbejdsgruppens opfattelse, at den enkelte kursist vil opleve et øget antal brotimer på de sejlende nav-kurser. Hermed opnås en større grad af rutine. Udbydes efter sommerferien Arbejdsgruppen (AG NAV) forventer, at den ny uddannelsesstruktur kan afprøves som pilotprojekter på de navigationsuddannelser, der er udbudt efter sommerferien Uddannelsesdirektiver, fagplaner og tilhørende lektionsplaner er sendt til godkendelse. Hvad skal du kunne Du skal være god til at lytte, for det er dig, som får alle historierne - både historierne hjemmefra og dem i flotillen. Og du kommer ikke til at kede dig. I kabyssen er der næsten altid gæster: Én skal lige vide, hvad menuen er i aften, én vil lige høre, om der er mere af den gode pølse fra frokosten, og der er altid én på vej efter kaffe. Nå ja, og så det evige spørgsmål: Er der mere kage? Uddannelsen Uddannelsen er ikke svær, og så giver den civil kompetence. Du får et civilt godkendt certifikat i Almen fødevarehygiejne, så du også kan hjælpe i køkkenet i fx sports- og fritidsklubber. Kurset tager kun 5 dage. Tre dage på AMU-centeret i Odense og to dage på Slipshavn. Under hele kurset bor du på Slipshavn. Der er altid brug for en hovmester! På skolen har vi ofte brug for en hovmester. Her kan du være med på de sejlende kurser som hovmester. Du modtager selvfølgelig vederlag efter gældende satser. Er du allerede hovmester, og vil du gerne hjælpe på de sejlende kurser, så ring til skolen og meld dig som hovmester. Få mere information Vil du vide mere om hovmesteruddannelsen i marinehjemmeværnet, så klik ind på her finder du mere om uddannelsen, og du kan se, hvornår kurserne kører. Har du yderligere spørgsmål, så ring til Marinehjemmeværnsskolen på Slipshavn, Leif Petersen, orlogskaptajn og hovmester på tlf.: Du kan også sende en mail på Hovmesteren snakker med alle. 11

12 Navngivning MHV 910 RINGEN med flag over top Navngivning i Aabenraa RINGEN. Sådan hedder Marinehjemmeværnets nyeste skib. Skibet blev d. 18. april navngivet i Aabenraa. Navngiver var Chefen for Søværnets Operative kommando. Af Informationsofficer Leif Bruun Flotille 137 Aabenraa, som i fremtiden skal bemande MHV 910 RINGEN, var oppe på de høje nagler, og alt var på plads på dagen - måske lige bortset fra det gode vejr. Forud for navngivningen var Gammelhavn blevet anløbet af fem hjemmeværnsfartøjer fra henholdsvis Esbjerg, Århus, Fredericia, Kolding og Sønderborg, og på kajen var deres mandskaber opstillet til en parade til ære for dagens æresgæster, nemlig Fra venstre: KK Arne Petersen, KL Allan Jørgensen, KA Nils Wang, GM Jan Norgaard og KD Karsten Riis Andersen. borgmester Tove Larsen, Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jan Norgaard, Marinehjemmeværnsinspektør kommandør Karsten Riis Andersen og navngiveren; Chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Niels Wang. Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kommandørkaptajn Arne Petersen bød alle velkommen. Et større antal borgere fra Aabenraa og omegn havde trodset det regnfulde vejr og var mødt frem, og under hele paraden gjorde marinehjemmeværnets eget orkester sit til at gøre hele seancen ekstra festlig. Under selve paraden og navngivningen var regnen stilnet af, og ses der bort fra en karabinhage mellem vimplerne, der gik op, netop som der skulle flages»over top«med signalflag, så forløb hele navngivningen helt perfekt, lige efter drejebogen. RINGEN er klar til opgaverne Ved den følgende reception i Sønderjyllandshallen udtrykte Nils Wang både glæden ved at være navngiver og alvoren i søværnets og marinehjemmeværnets fælles opgaver. Jeg er stolt over at navngive jeres fartøj. Jeg har altid gerne ville navngive et af søværnets skibe, og nu har jeg navngivet jeres. Søværnets og marinehjemmeværnets opgaver er et kolossalt stort ansvar, som kun kan løses, hvis man er til rådighed, og I skal gøre alt, hvad I kan for at være skarpe hele tiden. Det er vigtigt - vi redder liv!, understregede navngiveren og forærede ved samme lejlighed flotillen et våbenskjold fra Søværnets Operative Kommando og et stormglas. Flotillechef Allan Jørgensen, Aabenraa, sagde på vegne af sit mandskab tak til alle, der havde medvirket i dagens program. En stor tak var der naturligvis også til de kræfter, der havde medvirket til, at marinehjemmeværnets mest moderne skib nu er hjemmehørende i Aabenraa. Det er selvfølgelig noget, der forpligter, men vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til tilliden, sluttede han. Modstandsgruppen Ringen - eksisterede fra 1941 til Dens mål var oprindeligt at kæmpe for danskhed og demokrati ved oplysning og diskussion af politiske spørgsmål. Den udviklede sig senere til en illegal organisation med mange forgreninger, som både var involveret i sabotage og illegal bladvirksomhed. Frode Jakobsen var en ledende skikkelse i Ringen. Han indgik efter krigen i Befrielsesregeringen og blev senere ved hjemmeværnets oprettelse den første Kommitterede for Hjemmeværnet. 12

13 Krisepsykologi Randersflotillen på eftersøgning i Randers Fjord. Det var fra gummibåden, man bjærgede den druknede kvinde i land. Vi blev konfronteret med døden på Randers Fjord Selv om vi var indstillet på, hvad der kunne ske under eftersøgningen, så kom det alligevel som en grim overraskelse, da det endelig skete! Af Informationsofficer, Leif Bruun Foto: Richardt Sylvestersen Det er flotillechef Lars Poser fra Hjemmeværnsflotille 123 Djursland, der siger sådan. To lørdage i det tidlige forår deltog han og hans besætning i eftersøgningen af et kærestepar, som myndighederne frygtede druknet i Randers Fjord. Og desværre blev frygten bekræftet. Efter at have ligget i vandet i en måned blev de to lig fundet i lystbådehavnen, den ene af en kajakroer og den anden af Lars Poser og hans folk. Behov for hjælp udefra To mand i skibets gummibåd så liget af kvinden ligge i overfladen og trak det hen til et lille slæbested, hvorfra Falck så efterfølgende sørgede for at transportere det bort, fortæller Lars Poser og fortsætter, Fordi vandet var meget koldt, var liget ikke gået i opløsning, men alligevel var håndteringen af det jo en meget voldsom oplevelse, ikke alene for de to gaster, som var tættest på, men også for den øvrige besætning, der naturligvis fulgte grundigt med i hele operationen. Jeg fandt det derfor nødvendigt, at mandskabet fik mulighed for at få hele forløbet talt tog vi os god tid Evaluering til, og det er derfor mit indtryk, at alle følte sig helt på højde med situationen. grundigt igennem, og mens vi endnu var til søs, kontaktede jeg distriktet og bad om professionel psykologassistance. Stabslægen ved SOK rykkede ud Dette ønske havde man på distriktet stor forståelse for, og efter lidt snak frem og tilbage blev det arrangeret sådan, at stabslæge ved Søværnets Operative Kommando (SOK), Henrik Allermand, skulle komme forbi og levere den nødvendige krisehjælp. Henrik Allermand bor nemlig kun ca. 10 km udenfor Randers og var da også på pletten ganske kort tid efter. Han tog nu de to gaster, som havde været tættest på, ind til en fortrolig samtale i et separat rum, mens vi andre evaluerede dagens oplevelser i et andet lokale. Denne evaluering tog vi os god tid til, og det er derfor mit indtryk, at alle følte sig helt på højde med situationen, da vi efter nogen tid gik fra hinanden. Er nu kommet godt over det Men hvordan stod det til med de to, som Henrik Allermand havde haft på tomands-hånd? Ja, ifølge Henrik så var de kommet rimelig godt fra oplevelsen, men alligevel bad han mig om, at holde tæt kontakt med dem begge, idet reaktionen på en så voldsom oplevelse, som den de havde været ude for, ofte først kommer efter 2-3 dages forløb. Det gjorde jeg selvfølgelig også, og heldigvis holdt lægens optimistiske forudanelser stik. De er begge kommet godt over det skete, selv om det selvfølgelig altid sætter sig nogle spor, når man pludselig kommer så tæt på døden i en meningsløs drukneulykke, slutter Lars Poser. 13

14 Krisepsykologi Hvordan forholder man sig til de barske oplevelser? Hvad er det for nogle fysiske og psykiske reaktioner, man kan forvente efter en voldsom oplevelse? Hvad kan man selv gøre, og hvornår skal man søge hjælp? Af informationschef Ninna Falck I marinehjemmeværnet er opgaven at hjælpe søværnet og samfundet, og nogle af de flotteste målsætninger er at redde liv og miljø. Men opgaverne kan også føre til dramatiske, farlige og tragiske oplevelser, som man også skal kunne håndtere. er mange måder at reagere Der på, når man har været udsat for en voldsom hændelse Krisesituationer I folderen Om krisesituationer fra Rigshospitalet kan man læse: Der er mange måder at reagere på, når man har været udsat for en voldsom hændelse. Meget kan klares med gode samtaler, og nogen gange kan det være nødvendigt at søge hjælp til at komme over sine oplevelser. Når man har været udsat for voldsomme begivenheder, som vil chokere ethvert menneske, er det normalt, at der i den kommende tid kan opstå en række reaktioner. De mest almindelige psykologiske reaktioner er Uro og rastløshed Angstreaktioner (ofte ledsaget af kropslige reaktioner som rysteture, svedeture og hjertebanken) Gentagne tanker om det, der er sket (både dag og nat) Følelse af uvirkelighed/tomhed Mareridt Opstemthed/initiativløshed Selvbebrejdelser Skyldfølelse Grådtendens Vrede Irritabilitet De mest almindelige kropslige reaktioner er Træthed Hovedpine Appetitløshed Søvnvanskeligheder Hvad kan man selv gøre? Det er meget almindeligt at føle trang til at fortælle om den voldsomme begivenhed igen og igen. Det er en god måde at bearbejde oplevelsen på. Det er derfor en god idé at bede familie, venner, naboer eller arbejdskammerater om at lytte. Mange vil således selv kunne bearbejde den belastende oplevelse med familie og venner. Hvis man har mulighed for at møde andre mennesker, som har været med i samme begivenhed, er det værdifuldt at tale sammen om, hvad der er sket, og hvilke reaktioner man har haft. Hvornår skal man søge hjælp? Hvis man gennem flere nætter sover dårligt, kan det være nødvendigt at søge egen læge, som evt. kan ordinere sovemedicin for en kortere periode. Man kan også få brug for professionel hjælp og støtte, hvis reaktionerne på hændelsen bliver for belastende eller langvarige. Ellers kan man kontakte sit hospitals krisepsykiatriske skadestue, den lokale sognepræst eller evt. socialforvaltningen. 14

15 Krisepsykologi Sådan gør vi i marinehjemmeværnet Alt efter situationens alvor er der for medlemmerne i MHV forskellige muligheder for hjælp. Følgende gennemgang er baseret på interviews og samtaler med bl.a. vagthavende officer i Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnskommandolægen, Souschefen ved Forsvarets Psykologberedskab, øvrige officerer i MHV og flotillechefer. Den nærmeste leder skal sætte i værk Når en besætning eller en deling i MHV har været udsat for en situation, der har påvirket mandskabet meget kraftigt, er det i første omgang fartøjsføreren eller delingsføreren, der har ansvaret for at vurdere situationens alvor og handle på det. Hvis disse selv er hårdt ramt af situationen, ligger opgaven hos næstkommanderende osv. Man vil for det meste selv gennemføre debriefinger, hvor alle får mulighed for at tale deres opfattelse af oplevelserne og forløbet grundigt igennem umiddelbart efter hændelsen. Ligesådan kan det være en god idé at følge op på tilstanden i dagene efter. Dette vil ofte være dækkende, men der er også være situationer, der kræver hjælp udefra, akut eller som opfølgning. Flotillechefen Flotillechefen skal informeres, når der har været en særlig hændelse. Flotillechefen kan også vejlede og hjælpe fartøjsfører eller delingsfører i det videre forløb. Distriktet/vagthavende officer Inden for arbejdstiden kontaktes distriktet direkte. Ellers er vagthavende officer (VO) ved eget distrikt altid den nærmeste hjælp. De kan prøve at finde krisehjælp lokalt eller kontakte forsvarets eget psykologberedskab. Distriktet eller VO er den frivillige leders livline i alle alvorlige problemstillinger og skal under alle omstændigheder altid holdes orienteret ved særlige hændelser. Der er en VO ved hvert marinehjemmeværnsdistrikt og desuden en VO ved Hjemmeværnskommandoen. Uden for arbejdstiden opgiver alle telefonsvarere ved marinehjemmeværnsdistrikterne og ved Hjemmeværnskommandoen telefonnumre til respektive VO. Forsvarets Psykologberedskab Ved kritiske hændelser kan forsvarets psykologberedskab aktiveres, hvis der er psykologer, som har mulighed for at tage af sted. Aktivering af dette beredskab sker altid via forsvarets kommandoer her Hjemmeværnskommandoen. Hjemmeværnskommandoen kontaktes via eget distrikt, VO ved distrikt eller evt. via VO ved kommandoen. Både fartøjsfører, flotille chef eller VO kan desuden kontakte forsvarets vagthavende psykolog for råd og vejledning i den konkrete situation. Endelig kan forsvarets psykologberedskab også henvise til de såkaldte netværkspsykologer ude i landet. De anvendes ikke akut, men til opfølgning. Aktivering af netværkspsykologer sker i samråd med kommandolægen ved Hjemmeværnskommandoen. Forsvarets Psykologberedskab står anført på bageste side i MHV s telefonbog under Andre myndigheder. I arbejdstiden anvendes nummeret til Forsvarets Psykologberedskab, og uden for almindelig arbejdstid ringes til nummeret ved Institut for Militærpsykologi. Radio Medical Befinder man sig på et fartøj i en meget tilspidset situation ude på havet, hvor f.eks. en person er i en alvorlig krise, er der også muligheden for at kontakte Radio Medical. Her kan læger vejlede i evt. medicinering eller vurdere behovet for direkte at få afhentet en person med helikopter. Telefonnummer til Radio Medical findes bl.a. i skibskisten om bord. Egen læge mv. Bortset fra den akutte situation, er det også op til den enkelte at være opmærksom på egne eventuelle symptomer. Som man også kan læse i teksten fra Rigshospitalet, vil det i de fleste tilfælde være nærliggende, at tale med sin egen læge eller evt. en lokal psykologisk skadestue om vedvarende eftervirkninger på en voldsom oplevelse. Marinehjemmeværnets orlogspræster Endelig er det en mulighed at kontakte sin egen præst eller en af MHV s tre orlogspræster. Der er til hvert distrikt i MHV samt Slipshavn knyttet en orlogspræst, som både akut og i tiden efter en voldsom situation kan kontaktes for samtaler med enkeltpersoner eller i grupper. Alle MHV s præster er dog primært lokalt forpligtet over for deres sogne. De er ikke på et fast beredskab, men de er parate til at træde til i det omfang, det er muligt. Orlogspræsterne er opført i MHV s telefonbog under distrikterne med forkortelsen OPR. Det er sket flere gange, og risikoen for at møde døden på havet hænger uløseligt sammen med de opgaver, MHV løser. Modelfoto 15

16 Navngivning 60 års Jubilæum 2009 Vi bar nøglen til fremtiden Hjemmeværnet er nøglen til frihed og fred. For Knud Hansen i Faaborg blev det marinehjemmeværnet. Tekst og foto: Kontaktofficer Lasse Jacobsen, Knud Hansen: Hjemmeværnet har fartøjerne og våbnene. I har nøglen til fremtiden aldrig mere en 9. april. Aldrig mere en 9. april summede det i hovederne på mange modstandsfolk under 2. Verdenskrig og tyskernes besættelse af Danmark. Allerede i marts 1945 mødtes fire aktive modstandsfolk i en garage i Kolding og tænkte i hjemmeværnsbaner. En af dem var den nu 93-årige Knud Hansen fra Faaborg. Han har således været hjemmeværnsmand i hjertet i længere tid, end de 60 år hjemmeværnet har eksisteret. For nylig modtog han 60 års tegnet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark med tak for sin tjeneste alle 60 år i Marinehjemmeværnet. Jeg lever i nutiden og bliver i dette år 93 år; så jeg må vel være en af dem, der bærer og har båret nøglen til fremtiden, siger Knud Hansen. Og den nøgle til frihed og fred, Knud Hansen taler om, er hjemmeværnet. Han var med til at starte flotillen i Kolding i 1950 og er stadig i Marinehjemmeværnet nu i Faaborg, hvor han var flotillechef fra oktober 1964 til 31. januar Vi lå tit i Langelandsbæltet, dengang vi hørte til Langelands Marinedistrikt. Vi har sendt observationsmeldinger på russiske fragteskibe og beskrevet dækslaster og antenner. Og givetvis også meldinger, der alarmerede NATO. Marinehjemmeværnet spillede uden tvivl en rolle under Cuba krisen, fortæller han. Iværksætter af den gamle skole En to og en halv time lang samtale med Knud Hansen afslører en iværksætter af den gamle skole med kendskab til pligt, ansvar og trofast loyalitet over for sit samfund. Ved siden af sit utrættelige arbejde for at styrke flotillen med sine tre divisioner, Faaborg, Ærø og Assens, har han været aktiv i lokalpolitik (naturligt som havneudvalgsformand), formand for Faaborg Boligforening, leder af sygekassen og flere andre tillidsposter. Men arbejdet i marinehjemmeværnet fyldte meget. Og det var på alle tider af døgnet. Sejlede som isbryder Knud Hansen husker mange jobs i søen blandt andet en isvinter, hvor den lille Bjørnø-kutter ikke længere kunne klare isen. Livlinen til Bjørnø halvanden sømil fra Faaborg var Knud Hansen går ombord til P.B. Olsen med bilbrevet i hånden. Knud Hansen modtager nyt fartøj af orlogskaptajn P.B. Olsen. Kolding-flotillens første fartøj, en lånt P- kutter fra søværnet. Knud Hansen forrest tv. 16

17 MVDV Ledelseskonference brudt, og landbruget havde brug for at komme af med sin mælk og sine grise til slagteriet. Faaborg flotillen sendte sit fartøj på Carl Jolle værft og fik isforhudning. Og så sejlede flotillen flere gange om dagen for at holde renden åben. Det kunne man gøre dengang uden at skulle den lange vej gennem systemet. Fødslen Klokken en blæsende nat ringer telefonen hos Flotillechef Knud Hansen. Gennem røret hører han en umiskendelig Lyø-dialekt fra en bekymret mand: Knud, du må komme nu - fødslen er gået i gang. Det tager en lille time for Faaborgs marinekutter at sejle til Lyø, så nu skal det gå stærkt. Knud Hansen vækker doktor Hansen, der søvnigt mener, at det ikke er hans patient. Knud Hansen replicerer, at det er det nu, og ringer videre til borgmester Richard Hansen. De tre gange Hansen stævner ud af Faaborg i uroligt vejr. På Lyø bro holder en traktor med den højgravide kvinde, som hjælpes ned om læ, medens MHV 54 hamrer mod bolværket. Så er det nu, siger Knud Hansen til husbond. Vi kan ikke ligge her. Båden bliver slået i stykker. Jeg skal ikke med, siger manden, jeg skal hjem til kreaturerne. Lægen bliver nede om læ ved kvinden, men stikker hovedet op da MHV 54 en halv time senere er på højde med Dyreborg: Nu sker det... jeg skal have hjælp hernede. Ingen af de to gange Hansen på broen bryder sig om den slags. De vægrer sig begge, men Richard Hansen skærer igennem og siger til sin chef: Det må være dig, lille Knud. Du er jo ved sygekassen. MHV 54 stamper sig uroligt gennem søerne, og flotillechef og fartøjsfører Knud Hansen begynder midt i kvindens stønnen at spekulere på navngivning og forklaring på tilføjelse til besætningslisten af en person i rum sø. De nåede dog i havn til den ventende ambulance. Kvinden fødte umiddelbart efter ankomsten til sygehuset. Den lille dreng er nu voksen og besøger af og til den gamle flotillechef. Nær på Knud Hansen: Vi kunne dengang rigtig meget uden at spørge nogen. Vi stablede vores egne uddannelser på benene og brugte dem også til at skaffe nye medlemmer til flotillen. Vi tiltrak nye gaster med uddannelser. Vi koncentrerede os om det nære miljø. Mit arbejdsprincip har altid kunnet sammenfattes i to ord: Nær på. Knud Hansen erindrer fra dengang flotillen i Faaborg hed HVF 310 og omfattede de tre divisioner, Faaborg, Ærø og Assens. De deltes om tre travaljer og en motorbåd Kejser Wilhelms gamle chalup fra 1920 med plys og billede af den tyske kronprinsesse. Renoveret på Carl Jolle værft i Faaborg og kom på havet stort set hver dag på skift mellem de tre divisioner. Senere blev Assens og Ærø selvstændige, og Faaborg kom til at hedder HVF 243. Fra venstre: Hjemmeværnets fortjensttegn, Hjemmeværnets 50 årstegn, Den danske frihedskamp, Norsk frihedskamp overrakt af Hans Majestæt Kong Håkon, De allieredes Medalje for deltagelse i modstandsbevægelsen og endelig en medalje fra Luxembourg med tak for uvurderlig hjælp under krigen. Hjemmeværnets 60 års tegn skal sidde yderst til venstre. Nøglen Stærkest i Knud Hansens erindring er dog fundet af nøglen ; nødvendiggjort af krigen dengang og gravet frem gennem hjemmeværnet. Og nøglen passer stadig. Som Knud Hansen siger: Hjemmeværnet har i dag fartøjerne og de rigtige våben og det rigtige grundlag at bruge dem på på land og til søs. Jeg husker, da loven om hjemmeværnet kom. Nøglen til fremtiden. Vi er nok lidt slidte og trætte, vi gamle, men nøglen har I fået. Pas godt på den. Flotillechef Knud Hansen på vej ombord. Knud Hansen på prajehold. Knud Hansen sætter fendere fra MHV 54 til Faaborg. 17

18 FOTOKONKURRENCE MENNESKET I DET MILITÆRE MARITIME MILJØ Den danske flåde har intet mindre end 500 års jubilæum i Det vil blive fejret med et storstilet program hen over året. I forbindelse med jubilæet udsendes en særlig jubilæums-kalender. Den skal afspejle de mange facetter af livet i den danske flåde i dag. Derfor inviterer Søværnet alle medarbejdere og alle medlemmer af Marinehjemmeværnet og Danmarks Marineforening til at deltage i en fotokonkurrence, hvor de vindende billeder vil blive brugt i kalenderen. Der vil være 12 vinderfotos, ét for hver måned i året. De 12 vindere får et weekendophold for to, fyldt med maritime oplevelser. Konkurrencebetingelser: Vinderne får direkte besked. God fornøjelse!

19 Nyt om navne HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN Kommandør Karsten Riis Andersen afgår som Marinehjemmeværnsinspektør pr. 30. juni. Herefter tiltræder Karsten Riis Andersen stillingen som Chef for Uddannelses- og Inspektionsdivisionen i SOK. Marinehjemmeværnsskolen Slipshavn Serviceassistent Guri Kølle modtog den 28. april Forsvarets fortjenstmedalje i sølv for 25 års tro tjeneste. Løjtnant Bent Larsen er blevet udnævnt til årets Slipshavner for sit uegennyttige arbejde for marinehjemmeværnssektionen. Udnævnelsen skete ved en lille højtidlighed på Slipshavn fredag den 17. april. Orlogskaptajn Leif J. Petersen kunne tirsdag den 19. maj holde sit 40 års jubilæum i forsvaret. Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Ny Marinehjemmeværnsinspektør 1. juli tiltræder kommandør Jens Walther stillingen som Marinehjemmeværnsinspektør. Jens Walther er 53 år gammel og har været ansat i Forsvaret siden En meget stor del af tiden har han tilbragt i det operative miljø på havet. Han har været skibschef i missilbåde af WILLEMOESklassen, korvetter af NIELS JUEL-klassen og inspektionsskibe af THETIS-klassen og forrettet stabstjeneste i Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og i NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Siden foråret 2007 har Jens Walther været chef for 1. Eskadre, og inden da var han chef for Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde. Som bekendt omfatter 1. Eskadre bl.a. de af søværnets skibe, der varetager de nationale, maritime myndighedsopgaver i Nordatlanten og i syddanske farvande, herunder: Farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, søopmåling, søredning og den maritime miljøindsats. Mange af disse opgaver hænger naturligt sammen med de opgaver, marinehjemmeværnet varetager, så Jens Walther betragter stillingen som chef for 1. Eskadre som en ideel baggrund for den kommende tjeneste som Marinehjemmeværnsinspektør. MHV 60 års jubilarer Følgende kan i 2009 fejre deres 60 års jubilæum i hjemmeværnet Kaptajnløjtnant Anders Lakjer starter på VUT II på FAK pr. 10. august. Kaptajnløjtnant Henrik Grejs tiltræder som NK ved MHDE pr. 1. juni. Premierløjtnant Peter Jensen tiltræder som OPO SØ v. MHDE pr. 1. maj. Kaptajnløjtnant Henrik Grejs Følgende er tildelt Hjemmeværnets fortjensttegn 4. maj Else Mortensen, HVF 363 Skovshoved, Ib Riiser, HVF 242 Østfyn Ingrid Bodil Mørck, Kvindelige Marineres Musikkorps, Viggo Berland, HVF 132 Horsens, Knud Hansen, 243 Fåborg Annelise Gertrud Jensen, 284 Østersøen Ruth Hansen, HVF 200 BON Sjælland, Børge Hede, HVF 124 Århus Fem af ovenstående deltog i festlighederne i Nymindegab 1. april og fik overrakt deres 60-årstegn af Dronningen. Else Mortensen Ingrid Bodil Mørck Kaptajnløjtnant Lars Hansen, HVF 241. Premierløjtnant Jan Norved, HVF 241. Knud Hansen Viggo Berland Ib Riiser Premierløjtnant Jan Norved og distriktschef, orlogskaptajn Jørgen Fink. Marinehjemmeværnsdistrikt Vest Assistent Maud Juliussen fratræder sin stilling v. MHDV pr. 31. marts. Karine L. Hjelmager er pr. 15. april ansat som assistent v. MHDV. Kaptajnløjtnant Henrik Rask stopper pr. 30. april som flotillechef og fortsætter som fartøjsfører i HVF 121. Kaptajnløjtnant Morten B. Pedersen stopper pr. 30. april som flotillechef i HVF 132. Kaptajnløjtnant Michael Lynge stopper pr. 30. april som flotillechef i HVF

20 Udgiver: Marinehjemmeværnet Generalstok Kastellet København Ø PP Post Danmark Magasinpost UMM ID-nr Sidste patrulje med SØLØVEN Af informationsofficer Helle Kolding Det blev en vemodig og også lidt brat afslutning, da patruljefartøjet SØLØVEN af Standard Flex-typen, havde sin sidste patruljering i de danske farvande her i starten af maj. Fremover er det de mindre men nye fartøjer af Dianaklassen, der skal overtage patruljeringen med en 9 til 12 mand stor besætning, hvor det hidtil har været de to Standard Flex er SØLØVEN og GRIBBEN med hver deres 19 til 22 mand store besætning. Det er meget vemodigt, også fordi at vi har haft en helt fantastisk besætning med et godt sammenhold, og nu spredes de for alle vinde til andre funktioner i søværnet, forklarer sergent Sonni Danielsen, banjermester ombord på SØLØVEN. Selv skal han på videreuddannelse i Frederikshavn, men kun et par stykker af hans kolleger fortsætter patruljering på de nye fartøjer. SØLØVEN skulle have haft sin sidste sejldag 11. maj med forlægning til Korsør den 12. maj, men allerede 10. maj måtte skibet returnere til havn. Alle elektriske funktioner ombord satte nemlig ud, og SØLØVEN måtte lide den tort at blive trukket af en slæbebåd det sidste stykke vej hjem. På grund af at skibet alligevel skal lægges til kaj, har man nemlig ikke prioriteret at bekoste en større renovering, som egentlig er tiltrængt. Men det sker måske snart. SØLØ- VEN skal nemlig stadig indgå i flådens tal og rygter vil vide, at det er i spil som et muligt nyt dykkerskib i stedet for LÆSØ, der netop er lagt op. Uanset ankomstmåden var der dog afskedschampagne til SØLØVENs besætning, da de nåede Korsør. Standard Flex erne og deres besætninger er velkendte samarbejdspartnere for marinehjemmeværnet i de danske farvande.

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TROELS LUND POULSEN: MHV

TROELS LUND POULSEN: MHV MARTHA Nr. 1 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 18.671 sejltimer Så mange timer var fartøjerne på havet i 2008 Våbenjagt med SKAT MHV skal hjælpe med at stoppe bandekrigen TROELS LUND

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

MARTHA. 11nye ting på vej. KONGEX ALFA Se fotoreportagen fra BON-øvelsen VIND. Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved at være i havn

MARTHA. 11nye ting på vej. KONGEX ALFA Se fotoreportagen fra BON-øvelsen VIND. Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved at være i havn MARTHA Nr. 2 2008 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 11nye ting på vej Alt fra overlevelsesdragter til radioudstyr og medicinkister Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. 10 år MED BON. MHV s specialister i havnebevogtning

MARTHA. Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. 10 år MED BON. MHV s specialister i havnebevogtning MARTHA Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Bliv sygdomsbehandler Læs, hvordan du bliver din besætnings redningsmand Mand over bord Reddet af MHV ved en tilfældighed Flåden 500 år

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen MARTHA Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet I er en fantastisk støtte MHV s hjælp er uvurderlig, fastslår SOK. Læs det store tema om SOK s o-rum MFP på hård øvelse Udsat for demonstranter,

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

MARTHA. Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. PÅ mission i afghanistan To marinere på vagt for hærens soldater

MARTHA. Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. PÅ mission i afghanistan To marinere på vagt for hærens soldater MARTHA Nr. 3 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Forsvarsforlig 2010-14 Flere ressourcer til MHV og havmiljøet 112 kursusbeviser Uddannelsesugen fylder flotillerne med kompetente folk Hvad

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe MARTHA Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Tema: Askespredning Familien: Det var smukt Gode råd fra præsten Sådan kan du gøre Genopfrisk din SAR-uddannelse Nye PC-værktøjer gør din

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 2 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Fra MHV til Kongeskibet Hvad kan vi her? MFP har været en tur i Grønland "Bindegal opgave" Stor rolle til MHV ved BALTIC SAREX Nedkæmp

Læs mere

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs [ JUBILÆUM 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs Havmiljø, redning og overvågning Tusindvis af frivillige timer

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ NR. 2 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Jubilæum for fuld skrue Nyhed i Maritime Force Protection Undervandsdronen fuldfører missionen under overfladen Den mørkeblå skole Få

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 3 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV på stor arktisk øvelse Guide i alarmering Sådan kommer du til søs inden for en time En succes fylder 20 år Frivillige bærer uddannelsesugen

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 1 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Ny simulator imponerer Sådan træner enheden Tema om nyt system til enhedsuddannelsen Indrettet til indsats Nye køretøjer kan det hele

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912 MARTHA Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Maritime Force Protection Mere søspecialisering mindre koldkrig Farvandskending Læs alt om havets usynlige grænser NAV l på én uge Effektiv

Læs mere