Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder"

Transkript

1 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (spillesteder, agenter og musikere). Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for de livekoncerter spillestederne køber og arrangerer. Præambel: Rammeaftalen er en integreret del af alle hhovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder. Det betyder, at indgåelse af hhovedkontrakten også er en tiltrædelseaccept af Rammeaftalen. Rammeaftalen er lavet, for at arrangementet skal kunne gennemføres på bedst mulige måde, både for artisten, arrangøren og publikum, og for at fastslå det juridiske grundlag for arrangementet. Rammeaftalens parter ønsker et sundt og godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche, og vil hver især bidrage til en fair og ærlig handel. De to parter der har tiltrådt Rammeaftalen er (per d ): 1. Dansk Live på vegne af: 1000 Fryd Amager Bio/BETA Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg Brovst Musikforsyning Bygningen (Vejle) Café Blågårds Apotek Café von Hatten Copenhagen JazzHouse CultHus Culture Box Den Grå Hal Det Bruunske Pakhus Det Musiske Hus Fatter Eskil Fermaten Forbrændingen Gimle Gjethuset Global Copenhagen Godset Gæstgiveren/Ingolfs Kaffebar Hagge's Musik Pub Huset-KBH KB18 Klaverfabrikken Live Klejtrup Musikefterskole Kulisselageret Kulturhuset Islands Brygge Kulturhuset Krudttønden Kulturmaskinen Kulturstationen Vanløse Kulturværftet/Toldkammeret Lions & Barrels Loppen Mojo Bluesbar Musikforeningen 5-øren Musikforeningen Bygningen Musikhuzet Bornholm Musikklubben Elværket Nygadehuset Paletten Pavillonen Portalen Posten/Dexter Radar RUST Råhuset Skråen i Nordkraft Slagelse Musikhus/Badeanstalten Spillestedet Harder's i Harmonien Spillestedet Stengade STARS Studenterhus Odense Studenterhus Aarhus Studenterhuset (Aalborg) Sønderborghus Tapperiet Templet Tobakken Tobaksgaarden Train Turbinen VEGA Vershuset

2 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Vesthimmerlands Musikhus ALFA 2. Følgende bookingbureauer/managements: 3rd Tsunami Alive Music Beatbox Booking Blix & Co. Bobkat Agency Copenhagen Music Evil Beauty Agency fmk.nu Gearbox Agency VoxHall Kaika Music Merger Management Maarbjerg Management Offbeat PDH Music PFM Management Skandinavian Target Booking Desuden er har følgende organisationer høringsparter på- og har bidraget til udvikling af Rammeaftalen: Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Danske Koncert- og Kulturhuse Betegnelsen arrangøren benyttes for spillestedet og artisten benyttes for musikeren/bookingbureauet. De på hhovedkontraktens underskrivende parter indestår for, at de har tilstrækkeligt mandat til at indgå Rammeaftalen i hele sin ordlyd. Rammeaftalen er gældende mellem parterne fra 1. oktober 2009 og indtil den skriftligt opsiges af en part. Parterne mødes mmindst en gang hvert kalenderår indkalder Dansk Live, med mindst to måneders varsel, til revisionsmøde om Rammeaftalen, der afholdes senest d. 1. oktober, med balanceret tilstedeværelse af repræsentanter for henholdsvis arrangører og artister. og har kompetence til at ændre Rammeaftalen, til efterfølgende ratificering i den enkeltes bagland. Hver part sender til mødet to repræsentanter, der må sikre sig at være afstemt med et klart mandat fra sit bagland, der til enhver tid kan udskifte sin repræsentant. Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund inviteres med til mødet som høringsparter, med hver en person. Dansk Live indkalder til det årlige møde med mindst tre måneders varsel, og begge parter er pligtige til - senest en måned inden mødet - at orientere hinanden om, hvilke repræsentanter de sender, samt hvilke specifikke paragraffer, der ønskes diskuteret/revideret på mødet. Forud for mødet koordinerer Dansk Live en høringsperiode, hvor alle implicerede parter (agenter, bureauer, musikere, arrangører) har mulighed for at komme med revisionsforslag eller andre inputs. På mødet tages alle høringssvar i betragtning, og eventuelle ændringer til Rammeaftalen vedtages, hvorfor alle revisionsmødets deltagere skal møde op med tilstrækkeligt mandat til at kunne sanktionere ændringer i Rammeaftalen, til ikrafttrædelse umiddelbart efter mødet. Aftale om handel med rytmiske livekoncerter: ) Hovedkontrakt Hovedkontrakt skal fremsendes fra artist til arrangør indenforsenest 30 hverdage fra showet er bekræftet, dog senest 5 hverdage inden arrangementets offentliggørelse. Herefter har arrangør tilsvarende 30 hverdage til at returnere hhovedkontrakten. 2) Koncertgengivelse Arrangøren kan kun give tilladelse til at der foretages professionel lydoptagelse eller optagelse af levende billeder af koncerter (uanset formen), med artistens forudgående skriftlige samtykke, og er forpligtet til at skride ind og stoppe alle uautoriserede optagelser, som på koncertdagen kommer til arrangørens kendskab. Enhver udvidelse af arrangementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelse eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted efter skriftlig aftale

3 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK mellem arrangøren og artisten. Undtaget herfor er livetransmissioner af billeder som udelukkende og samtidigt gengives på storskærm, til pågældende koncerts publikum. 3) Markedsføring Dato for offentliggørelse af koncerten og start af billetsalg, skal aftales mellem arrangøren og artisten, og fremgå af hovedkontrakten. Det er herefter arrangørens ansvar at lave en god og dækkende markedsføring, i et omfang der lokalt set er passende til den enkelte koncert, som parterne kan vælge at definere skriftligt. Artisten drager ansvar for, at arrangøren i god tid er forsynet med, eller elektronisk har adgang til, tilstrækkeligt opdateret presse- og markedsføringsmateriale, som frit kan benyttes i forbindelse med den pågældende koncert. Arrangøren må kun benytte dette materiale til formålet og må ikke ændre materialet (eller f.eks. merge/manipulere materialet ind i en anden eller uvedkommende sammenhæng). Evt. plakater skal fremsendes til arrangør senest 6 uger før koncert, med mindre andet er aftalt. Såfremt særligt betydningsfulde marketingstiltag har været en del af kontraktforhandlingen og påvirket koncertens prisfastsættelse (f.eks. albumudgivelse, TV kampagne m.v.), skal disse noteres i hovedkontrakten, og anses som en kontraktlig forpligtelse. 4) Koncertproduktion Det er nødvendigt med en god, gensidig kommunikation om produktionsforholdene forud for den enkelte koncert. Senest 14 dage før koncerten må artisten have oplyst arrangøren hvilken sceneog kanalplan der benyttes, samt tidsplan og fyldige kontaktoplysninger på alle artistens relevante kontaktpersoner i forbindelse med afvikling af koncerten. Artisten er senest på samme tidspunkt pligtig til at oplyse load in og load out tidspunkter, hvor arrangøren skal stille tilstrækkeligt med stagehands til rådighed. For at vejlede og anvise artisten i forhold til anlæg og installationer, stiller arrangøren desuden med kompetent, teknisk assistance under hele artistens produktionsforløb hos arrangøren. Medmindre andet er anført i hhovedkontrakten medbringer artisten egne teknikere til afvikling. 5) Anlæg Med mindre andet er aftalt i hhovedkontrakten, skal arrangøren levere lyd- og lysanlæg af høj professionel standard, gearet til koncertlokalet, vedligeholdt og som levernde op til generelle krav for koncertafvikling. Arrangøren skal gerne på sin hjemmeside, og minimum i lokalt Venue Produktionstillæg til hhovedkontrakten, ved dennes underskrivelse, oplyse hvilke konkrete tekniske faciliteter der minimum rådes over til den pågældende koncert. Hvis artisten har behov for yderligere udstyr end hvad der fremgår af Venue Produktionstillæg, skal dette i videst muligt omfang inddrages i forhandlingen når koncerten prissættes, og senest umiddelbart efter modtagelsen af Venue Produktionstillægget, hvor artisten forventes straks at indlede forhandling med arrangøren, om hvorledes dette ekstra behov dækkes. Artisten medbringer komplet backline, med mindre andet er aftalt. 6) Lydniveau Arrangøren skal tage hensyn til sine omgivelser og er ansvarlig overfor overholdelse af gældende regler, herunder miljølovgivning, arbejdsmiljølov, lokalplanen for stedets beliggenhed og særlige, officielt vedtagne nabohensyn, og kan derfor fastsætte øvre grænser for lydniveauet. Disse db grænser og lydpolitik skal fremgå af lokalt Venue Produktionstillæg, og desuden gerne på arrangørens hjemmeside. 7) Lydkvalitet Artisten har til opgave at præsentere et professionelt og kunstnerisk afstemt udtryk for publikum, og har derfor den suveræne afgørelse over koncertens lydproduktion, under hensyntagen til arrangørens db grænser og lydpolitik. 8) Line Up

4 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Hvis musikere/bandmedlemmer ved navns nævnelse er gjort gældende i prisfastsættelse af koncerten og for eksempel fremgår af markedsføringsmaterialet, skal disse indgå i den faktiske line up. Hvis dette ikke er tilfældet kan arrangøren kræve en genforhandling af kontrakten, dog under hensyntagen til bestemmelserne om lovligt forfald i henhold til 19. Arrangøren kan ligeledes kræve genforhandling af kontrakten, hvis det samlede antal musikere (inkl. 1 lydtekniker) er mindre end det i kontrakten aftalte. Hvis andre end de nævnte musikere/bandmedlemmer, i arrangørens optik, er afgørende for aftalens indgåelse, skal arrangørens sikre, at disse nævnes i hovedkontrakten. 9) Supportband/special guest Vilkår for eventuelt supportband/special guest vedtages ved aftaleindgåelsen. Såfremt artisten eller arrangøren, efter hovedkontraktens indgåelse, ønsker at tilføje arrangementet et supportband/special guest, skal denne tilføjelse godkendes af begge parter og forholdene hvorunder dette skal foregå, aftales skriftligt. Medmindre andet er aftalt i hovedkontrakten, er den part som bidrager med supportband/special guest, ansvarlig for lydtekniker til dette. 10) Backstage og catering Arrangøren skal stille passende backstage faciliteter til rådighed for artisten. Dette må minimum være udstyret med spejl, køleskab og tilstrækkeligt møblement. Faciliteterne hos den enkelte arrangør fremgår af Venue Produktionstillæg. Arrangøren skal udlevere nøgle/kode til artisten ved dennes aftalte getin. Hvis rummet ikke kan aflåses, skal arrangøren have fornuftige procedurer for adgang og placere en vagt, der er instrueret i hvordan backstage må benyttes. Artisten bærer selv ansvaret for, hvem artisten inviterer ind i backstageområdet, uden dog at kunne tilsidesætte anvisninger fra arrangøren, som er øverste myndighed også backstage. Medmindre andet står anført i hovedkontrakten, forplejer arrangøren artisten med drikkevarer og mad, som rækker til antallet af musikere og crew, der skal forplejes, afstemt efter den periode de opholder sig hos arrangøren. Maden skal være god og nærende, i en kvalitet der tilgodeser at artisten kan være på længerevarende turné, uden egne muligheder for at tilberede gode måltider. Der må også gerne være frugt og lettere snacks, i form af sødt og/eller salt. Efter endt optræden er det god kutyme, hvis artisten som minimum har adgang til at købe ekstra drikkevarer til reducerede priser. Senest 14 dage før koncerten skal arrangøren have oplyst, hvilke ønsker artisten har til forplejning. 11) Hotel/overnatning Med mindre der er indgået skriftlig aftale herom, i hhovedkontrakten eller andetsteds, sker overnatning for artistens egen regning. Arrangøren kan henvise til overnatningsmuligheder, i flere forskellige prisklasser. 12) Merchandise Artisten kan sælge eget merchandise, såfremt arrangøren informeres herom på forhånd, uden nogen form for kommission til arrangøren. Artisten skal selv stille med det nødvendige mandskab og vil få anvist et fornuftigt areal af arrangøren, med adgang til strøm (220 v), vægplads og 2 borde (eller lignende). Artisten er ansvarlig for afregning af alle lovpligtige afgifter af salget, og skal indhente de påkrævede tilladelser hos relevante myndigheder. 13) Gæsteliste og kapacitet Med udgangspunkt i koncertlokalets brandtal, urokkeligt fastsat af brandmyndigheden, vurderer arrangøren hvor mange pladser, der skal reserveres til arrangørens afviklingspersonale (inklusive spillestedets involverede personale, hvis forskelligt fra arrangørens afviklingspersonale) samt artisten og dennes crew. Den resterende kapacitet er koncertens tilgængelige kapacitet, hvoraf hovedparten sættes i salg til publikum. Arrangøren kan benytte 50 % af differencen mellem den tilgængelige kapacitet og det antal billetter der sættes i salg, til brug for fribilletter i markedsføringsøjemed, til sponsorer, samarbejdspartnere, bestyrelse etc. Artisten kan umiddelbart råde over en gæsteliste på de resterende 50 % af ovenstående, dog min. 15 personer. Hvis artisten har større behov, skal dette aftales særskilt.

5 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Ved svigtende billetsalg kan arrangøren give rabatter på billetpriserne, men må cleare dette med artisten, hvis rabatgivningen kan få indflydelse på artistens honorering. Hvis antallet af billetter i salg eller billetprisen øges i forhold til det anførte i hovedkontrakten, skal dette forinden cleares med artisten, som har krav på en andel af denne forøgelse, der tilsvarer den øvrige honoreringsaftale ved arrangementet. Brandtal, tilgængelig kapacitet og antal billetter i salg skal oplyses artisten på forlangende. Såfremt antallet af solgte eller disponerede billetter medfører, at antallet af personer overstiger det brandmyndighederne har tilladt, er arrangøren forpligtet til og berettiget til at afvise gæster i døren, så antallet af personer ikke på noget tidspunkt overstiger det fastsatte brandtal. 14) Sponsorer Arrangørens eventuelle samarbejde med sponsorer, åbner mulighed for at materiale fra disse kan være synligt flere steder i koncertlokalet og tilstødende lokaler. Dog må intet reklamemateriale eksponeres i direkte tilknytning til scenen under koncerten. Artisten kan ligeledes have sponsorsamarbejder, som kan eksponeres fra scenen på eksempelvis bagtæppe eller stortrommeskind. Artistens kommercielle partnerskaber kan ikke opnå eksponering andre steder end fra scenen, med mindre konditionerne for denne synlighed er skriftligt aftalt mellem artisten og arrangøren. Hvis der er uforenelighed mellem artistens sponsoraftaler og arrangørens sponsoraftaler (f.eks. to konkurrerende virksomheder), må artistens sponsoreksponering vige og kan kræves fjernet af arrangøren, dog ikke fra scenen. Artistens navn eller image må ikke sættes i forbindelse med kommercielle produkter, firmaer eller politisk agitation uden forudgående skriftlig godkendelse. Hverken i forbindelse med skilte, bannere eller lignende på eller nær scenen eller i forbindelse med annoncering af koncerten. 15) Sikkerhed Arrangøren er ansvarlig for, at der er et tilstrækkeligt antal medarbejdere, herunder eventuelt vagtpersonel, til rådighed til at sikre koncertafviklingen og den nødvendige beskyttelse af artisten og dennes personale og udstyr. Artisten er dog selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger. Såfremt der opstår en sikkerhedsmæssig uforsvarlig situation, der ikke håndteres øjeblikkeligt og professionelt fra arrangøren, har artisten ret til at afbryde koncerten uden reduktion i sit honorar. Når artisten ikke er til stede i koncertlokalet, er arrangøren pligtig til at sikre, at der ikke sker tyveri af artistens instrumenter og øvrigt gear fra scenen og tilhørende produktionsområder. 16) Forsikring Arrangøren har pligt til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som arrangøren eller dennes medarbejdere måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten er selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger efter dansk rets almindelige regler, og opfordres til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som artisten måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten bærer selv risikoen for skade, herunder bortkomst, på egne instrumenter, baggear og andre medbragte genstande medmindre arrangøren har handlet ansvarspådragende og tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. 17) Tilladelser til koncertens afvikling Arrangøren må sørge for alle nødvendige tilladelser for afholdelse af arrangementet, og afregner afgifter forbundet hermed. Herunder tilladelse til afholdelse af offentlige arrangementer, spiritusbevilling, næringsbevilling, KODA, Gramex, nødvendige kørsels- og aflæsningstilladelser, told, moms og skat efter gældende regler. Hvis artisten benytter special effects i sit sceneshow, skal dette aftales med arrangøren senest 14 dage inden koncerten, og artisten skal sikre at eventuelle myndighedskrævende godkendelser er opnået (f.eks. pyro, konfetti og lifte).

6 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Såfremt artisten benytter Gramex pligtig musik i sin optræden, er artisten pligtig til at orientere arrangøren om dette, og afholde de eventuelle udgifter forbundet hermed, hvis disse ikke allerede er inkluderet i arrangørens betaling til Gramex. Foranstående tre linjer er sat ud af kraft, så længe eksisterende forsøgsaftale mellem Gramex og Dansk Live, sikrer at der sker dækkende vederlagsbetaling til Gramex. 18) Afregning og billetsalg Med mindre andet er aftalt skriftligt afregner arrangøren betaling for koncerten snarest muligt og senest 3 bankdage efter arrangementet. Artisten skal sikre, at arrangøren har modtaget faktura og allede nødvendige betalingsdata, herunder skattemæssige oplysninger, før betaling kan finde sted. Såfremt provision + moms afregnes sammen med kunstnerhonorarer, skal det af afregningen tydeligt fremgå, hvilket beløb der er honorar, og hvilket der er provision. Honoraret skal afregnes til agenten eller direkte til en eller flere af de optrædende kunstnere og indberettes på kunstnerens CPR-nr. eller CVR-nr. Artisten skal oplyse navn og fødselsdato på alle optrædende og lydtekniker, til intern brug i forhold til honorarstøtte fra Statens Kunstrådfond. Medmindre andet er aftalt i Hovedkontrakten benyttes arrangørens billetsystem til oprettelse og salg af billetter. Efter konkret og skriftlig aftale kan der eventuelt benyttes andre billetsystemer, hvilket dog kan medføre et administrationsgebyr, der indgår i arrangørs favør i aftalegrundlaget. I aftaleindgåelsen skal det fremgå hvilken billetsalgsudbyder der benyttes til den pågældende koncert, og hvor store beløb billetgebyr udgør ved såvel forsalg som dørsalg. Såfremt billetsalget har betydning for artistens honorering, kan artisten kræve dokumentation for koncertens forsalg og dørsalg. Arrangøren skal via online adgang, alternativt som ugentlig rapportering, orientere artisten om de aktuelle forsalgstal. 19) Ophævelse og aflysning Ved artistens sygdom, eller dødsfald/alvorlig sygdom i nærmeste familie, der forhindrer den aftalte optræden, kan koncerten aflyses mod forevisning af dokumenteret lægeattest, såfremt arrangøren kræver dette. Artisten og arrangøren kan herefter vælge at indgå en ny aftale om en erstatningskoncert. Ophævelse og aflysning uden hjemmel i rrammeaftalen, håndteres efter sædvanlig, dansk retspraksis. Parterne er enige om, at overholdelse af alle tidsfrister er afgørende for en god afvikling af arrangementet som forudsat, og at manglende opfyldelse af tidsfristerne kan medføre, at arrangementet ikke kan gennemføres. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler. 20) Alle forpligtigelser ophæves ved force majeure De i præamblen nævnte parter har aktivt, fuldt og helt tiltrådt denne aftales indhold, som er fagretsligt og juridisk afstemt i henhold til dansk lovgivning. Rammeaftalen er implementeret per og revideret den , den , den , og den og den

7 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler / Danske bands på danske festivaler Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands på danske musikfestivaler, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (festivaler, agenter og musikere). Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for livekoncerter på festivaler. Præambel: Rammeaftalen er en integreret del af alle hhovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler. Det betyder at indgåelse af hhovedkontrakten også er en tiltrædelseaccept af Rammeaftalen. Rammeaftalen er lavet for at arrangementet skal kunne gennemføres på bedst mulige måde, både for artisten, arrangøren og publikum, og for at fastslå det juridiske grundlag for arrangementet. Rammeaftalens parter ønsker et sundt og godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche, og vil hver især bidrage til en fair og ærlig handel. De to parter der har tiltrådt Rammeaftalen er (per d ): 1. Dansk Live på vegne af: Alive Festival Bork Havn Musikfestival Danmarks Smukkeste Festival Esbjerg Rock Festival Grøn Koncert Haze Over Haarum - Harboøre Musikfestival Jazz- og Rock ved Ringkøbing Fjord Jelling Musikfestival Kløften Festival Musik i Lejet Nibe Festival 2. Følgende bookingbureauer/managements: 3rd Tsunami Alive Music Beatbox Booking Blix & Co. Bobkat Agency Copenhagen Music Evil Beauty Agency fmk.nu Gearbox Agency Nord-Als Musikfestival NorthSide Roskilde Festival Samsø Festival Skagen Festival Sølund Musik-Festival Tunø Festival Tønder Festival Vig Festival Vilde Vulkaner Vordingborg Wonderfestiwall Kaika Music Merger Management Maarbjerg Management Offbeat PDH Music PFM Management Skandinavian Target Booking Desuden er har følgende organisationer høringsparter på- og har bidraget til udvikling af Rammeaftalen: Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Danske Koncert- og Kulturhuse Betegnelserne arrangøren benyttes for festivalen og artisten benyttes for musikeren/bookingbureauet. De på hhovedkontraktens underskrivende parter indestår for, at de har tilstrækkeligt mandat til at indgå Rammeaftalen i hele sin ordlyd.

8 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler / Danske bands på danske festivaler Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Rammeaftalen er gældende mellem parterne fra 13. januar 2012 og indtil den skriftligt opsiges af en part. Parterne mødes mmindst en gang hvert kalenderår indkalder Dansk Live, med mindst to måneders varsel, til revisionsmøde om Rammeaftalen, der afholdes, senest d. 1. oktober, med balanceret tilstedeværelse af repræsentanter for henholdsvis arrangører og artister. og har kompetence til at ændre Rammeaftalen, til efterfølgende ratificering i den enkeltes bagland. Hver part sender til mødet to repræsentanter, der må sikre sig at være afstemt med et klart mandat fra sit bagland, der til enhver tid kan udskifte sin repræsentant. Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund inviteres med til mødet som høringsparter, med hver en person. Dansk Live indkalder til det årlige møde med mindst tre måneders varsel, og begge parter er pligtige til senest en måned inden mødet, at orientere hinanden om, hvilke repræsentanter de sender, samt hvilke specifikke paragraffer, der ønskes diskuteret/revideret på mødet. Forud for mødet koordinerer Dansk Live en høringsperiode, hvor alle implicerede parter (agenter, bureauer, musikere, arrangører) har mulighed for at komme med revisionsforslag eller andre inputs. På mødet tages alle høringssvar i betragtning, og eventuelle ændringer til Rammeaftalen vedtages, hvorfor alle revisionsmødets deltagere skal møde op med tilstrækkeligt mandat til at kunne sanktionere ændringer i Rammeaftalen, til ikrafttrædelse umiddelbart efter mødet. Aftale om handel med rytmiske livekoncerter: ) Hovedkontrakt Hovedkontrakt skal fremsendes fra artist til arrangør indenforsenest 30 hverdage fra showet er bekræftet, dog senest 5 hverdage inden arrangementets offentliggørelse. Herefter har arrangør tilsvarende 30 hverdage til at returnere hhovedkontrakten. 2) Koncertgengivelse Arrangøren kan kun give tilladelse til at der foretages professionel lydoptagelse eller optagelse af levende billeder af koncerter (uanset formen) med artistens forudgående skriftlige samtykke, og er forpligtet til at skride ind og stoppe alle uautoriserede optagelser, som på koncertdagen kommer til arrangørens kendskab. Enhver udvidelse af arrangementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelse eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted efter skriftlig aftale mellem arrangøren og artisten. Undtaget herfor er livetransmissioner af billeder som udelukkende og samtidigt gengives på storskærm, til pågældende koncerts publikum. 3) Markedsføring Ved offentlig adgang til koncerten, er det arrangørens ansvar at lave en god og dækkende markedsføring, i et omfang der lokalt set er passende til det pågældende arrangement. Artisten drager ansvar for at arrangøren i god tid er forsynet med, eller elektronisk har adgang til, tilstrækkeligt opdateret presse- og markedsføringsmateriale, som frit kan benyttes i forbindelse med den pågældende koncert. Arrangøren må kun benytte netop dette materiale til formålet og må ikke ændre materialet (eller f.eks. merge/manipulere materialet ind i en anden eller uvedkommende sammenhæng). Hvis det er aftalt, at artisten skal fremsende plakater til arrangøren, skal dette ske senest 6 uger før koncert, med mindre andet er aftalt. Såfremt særligt betydningsfulde marketingstiltag har været en del af kontraktforhandlingen og påvirket koncertens prisfastsættelse (f.eks. albumudgivelse, TV kampagne m.v.), skal disse noteres i hovedkontrakten, og anses som en kontraktlig forpligtelse. 4) Koncertproduktion Det er nødvendigt med en god, gensidig kommunikation om produktionsforholdene forud for den enkelte koncert. Senest 14 dage før koncerten må artisten have oplyst arrangøren hvilken sceneog kanalplan der benyttes, samt tidsplan og fyldige kontaktoplysninger på alle artistens relevante kontaktpersoner i forbindelse med afvikling af koncerten, herunder om der medbringes egne

9 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler / Danske bands på danske festivaler Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK teknikere til afvikling. Artist og arrangør skal senest på samme tidspunkt have aftalt load in og load out tidspunkter, hvor arrangøren skal stille tilstrækkeligt med stagehands til rådighed. For at vejlede og anvise artisten i forhold til anlæg og installationer, stiller arrangøren desuden med kompetent, teknisk assistance under hele artistens produktionsforløb hos arrangøren. 5) Anlæg Med mindre andet er aftalt i hhovedkontrakten, skal arrangøren levere lyd- og lysanlæg af høj professionel standard, gearet til scenens omfang og publikumskapaciteten, vedligeholdt og levernde op til generelle krav for koncertafvikling. Arrangøren skal i lokalt Venue Produktionstillæg til hhovedkontrakten, ved dennes underskrivelse, oplyse hvilke konkrete tekniske faciliteter der minimum rådes over til den pågældende koncert. Hvis artisten har behov for yderligere udstyr end hvad der fremgår af Venue Produktionstillæg, skal dette inddrages i forhandlingen når koncerten prissættes. Senest to måneder forud for sommerens festival, skal arrangøren orientere artisten om, hvilket konkret teknisk udstyr der vil være til rådighed for koncertafviklingen. Denne information skal så vidt muligt fremgå af arrangørens hjemmeside. Artisten medbringer komplet backline, med mindre andet er aftalt. Arrangøren kan henvise til backline leverandør. 6) Lydniveau Arrangøren skal tage hensyn til sine omgivelser og er ansvarlig overfor overholdelse af gældende regler, herunder miljølovgivning, arbejdsmiljølov, lokalplanen for stedets beliggenhed og særlige, officielt vedtagne nabohensyn, og kan derfor fastsætte øvre grænser for lydniveauet. Disse db grænser og lydpolitik skal fremgå af lokalt Venue Produktionstillæg. Såfremt den maksimale db grænse er lavere end 102 db(a) målt over 15 minutter ved mikserpulten, skal arrangøren gøre særskilt opmærksom på dette ved hovedkontraktens indgåelse. 7) Lydkvalitet Artisten har til opgave at præsentere et professionelt og kunstnerisk afstemt udtryk for publikum, og har derfor den suveræne afgørelse over koncertens lydproduktion, under hensyntagen til arrangørens db grænser og lydpolitik. 8) Line Up Hvis musikere/bandmedlemmer ved navns nævnelse er gjort gældende i prisfastsættelse af koncerten og for eksempel fremgår af markedsføringsmaterialet, skal disse indgå i den faktiske line up. Hvis dette ikke er tilfældet kan arrangøren kræve en genforhandling af kontrakten. Hvis andre end de nævnte musikere/bandmedlemmer, i arrangørens optik, er afgørende for aftalens indgåelse, skal arrangørens sikre, at disse nævnes i hovedkontrakten. 9) Special guest Såfremt artisten eller arrangøren efter hovedkontraktens indgåelse ønsker at tilføje arrangementet special guest optræden, skal forholdene hvorunder dette skal foregå, aftales skriftligt. 10) Backstage og catering Arrangøren skal stille passende backstage faciliteter til rådighed for artisten. Dette må minimum være udstyret med spejl, køleskab og tilstrækkeligt møblement. Faciliteterne og tidsbegrænsningerne hos den enkelte arrangør fremgår af Venue Produktionstillæg. Arrangøren skal udlevere nøgle/kode til artisten ved dennes aftalte get in. Hvis rummet ikke kan aflåses, skal arrangøren have fornuftige procedurer for adgang og placere en vagt, der er instrueret i hvordan backstage må benyttes. Artisten bærer selv ansvaret for, hvem artisten inviterer ind i backstageområdet, uden dog at kunne tilsidesætte anvisninger fra arrangøren, som er øverste myndighed også backstage. Med udgangspunkt i artistens ønsker til catering, skal arrangøren forpleje artisten med drikkevarer og mad, som rækker til antallet af musikere og crew der skal forplejes, afstemt efter den periode de opholder sig hos arrangøren. Maden skal være god og nærende, i en kvalitet der tilgodeser at artisten kan være på længerevarende turné, uden egne muligheder for at tilberede gode måltider.

10 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler / Danske bands på danske festivaler Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK 11) Hotel/overnatning Med mindre der er indgået skriftlig aftale herom, i hhovedkontrakten eller andetsteds, sker overnatning for artistens egen regning. Arrangøren kan henvise til overnatningsmuligheder, i flere forskellige prisklasser. 12) Merchandise Arrangøren skal vederlagsfrit stille salgsfaciliteter til rådighed for artistens salg af eget merchandise, herunder egne fonogrammer, posters, tshirts mv, mindst én time før, under og mindst én time efter artistens optræden. Dette i en god, publikumsnær placering med overdækning, bord/disk samt lys og strøm. Dette er også gældende i tilfælde, hvor arrangøren har aftale med tredjemand om at varetage kommissionsbelagt merchandisesalg i hele eller dele af festivalperioden. Salg via tredjemand kan artisten vælge at benytte på de af arrangøren givne betingelser, og dette kan ske som supplement til- eller i stedet for artistens eget salg. 13) Gæster Antal gæster og akkreditering af disse sker i henhold til den enkelte festivals praksis. 14) Sponsorer Arrangørens eventuelle samarbejde med sponsorer åbner mulighed for, at materiale fra disse kan være synligt flere steder på festivalområdet, herunder på højttalertårne. Dog må intet reklamemateriale, konkurrencer eller lignende eksponeres direkte på scenen under koncerten eller på storskærme, der indgår i det samlede koncertudtryk. Hvis artisten har kommercielle partnerskaber, kan disse opnå eksponering herunder på artistens eventuelle egne storskærme - hvis dette er skriftligt aftalt mellem artisten og arrangøren. Hvis der er uforenelighed mellem artistens sponsoraftaler og arrangørens sponsoraftaler (f.eks. to konkurrerende virksomheder) skal dette skriftligt dokumenteres og afklares hurtigst muligt. Kan der ikke opnås enighed om eksponering af begge sponsorer, må artistens sponsoreksponering vige og kan kræves fjernet af arrangøren. Artistens navn eller image må ikke sættes i forbindelse med kommercielle produkter, firmaer eller politisk agitation uden forudgående skriftlig godkendelse. Hverken i forbindelse med skilte, bannere, storskærmseksponering eller lignende eller i forbindelse med annoncering af koncerten. Med mindre andet er aftalt skal storskærme i direkte tilknytning til scenen være fri for reklamer, konkurrencer eller lignende, de sidste 15 minutter inden koncertstart. Sikkerhedsmeddelelser til publikum er undtaget for dette. 15) Sikkerhed Arrangøren er ansvarlig for, at der er et tilstrækkeligt antal medarbejdere, herunder vagtpersonel, til rådighed til at sikre koncertafviklingen og den nødvendige beskyttelse af artisten og dennes personale og udstyr. Artisten er dog selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger. Inden koncertstart tager arrangørens sikkerhedsansvarlige kontakt til artistens repræsentant, med henblik på en gensidig orientering og afstemning af de sikkerhedsmæssige forhold til koncertafviklingen, herunder afklaring af procedure for eventuel afbrydelse af koncerten. 16) Forsikring Arrangøren har pligt til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som arrangøren eller dennes medarbejdere måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten er selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger efter dansk rets almindelige regler, og opfordres til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som artisten måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten bærer selv risikoen for skade, herunder bortkomst, på egne instrumenter, baggear og andre medbragte genstande medmindre arrangøren har handlet ansvarspådragende, og tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. 17) Tilladelser til koncertens afvikling Arrangøren må sørge for alle nødvendige tilladelser for afholdelse af arrangementet, og afregner afgifter forbundet hermed. Herunder tilladelse til afholdelse af offentlige arrangementer,

11 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler / Danske bands på danske festivaler Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK spiritusbevilling, næringsbevilling, KODA, Gramex, nødvendige kørsels- og aflæsningstilladelser, told, moms og skat efter gældende regler. Hvis artisten benytter special effects i sit sceneshow, skal dette aftales med arrangøren senest 14 dage inden koncerten, og artisten skal sikre at eventuelle myndighedskrævende godkendelser er opnået (f.eks. pyro, konfetti og lifte). Såfremt artisten benytter Gramex pligtig musik i sin optræden, er artisten pligtig til at orientere arrangøren om dette, og afholde de eventuelle udgifter forbundet hermed, hvis disse ikke allerede er inkluderet i arrangørens betaling til Gramex. Foranstående tre linjer er sat ud af kraft, så længe eksisterende forsøgsaftale mellem Gramex og Dansk Live, sikrer at der sker dækkende vederlagsbetaling til Gramex. 18) Afregning Afregningsbetingelser kan aftales specifikt for den enkelte koncert mellem artist og arrangør. Såfremt andet ikke er aftalt afregner arrangøren betaling for koncerten umiddelbart efter endt optræden. Artisten skal sikre, at arrangøren har de nødvendige betalingsdata, herunder skattemæssige oplysninger, før betaling kan finde sted. Artisten kan i forbindelse med hovedkontraktindgåelsen specifikt bede om en bankgaranti på det fulde honorar. Udgifter forbundet med denne garantistillelse deles ligeligt mellem arrangør og artist. Såfremt provision + moms afregnes sammen med kunstnerhonorarer, skal det af afregningen tydeligt fremgå, hvilket beløb der er honorar, og hvilket der er provision. Honoraret skal afregnes til agenten eller direkte til en eller flere af de optrædende kunstnere og indberettes på kunstnerens eget CPR-nr. eller CVR-nr. Hvis bookingbureauet herefter omfordeler honoraret fra f.eks. et bandmedlem til alle bandmedlemmer, er bookingbureauet pligtige til at indberette dette. 19) Ophævelse og aflysning Ved artistens sygdom, eller dødsfald/alvorlig sygdom i nærmeste familie, der forhindrer den aftalte optræden, kan koncerten aflyses mod forevisning af dokumenteret lægeattest, såfremt arrangøren kræver dette. Ophævelse og aflysning uden hjemmel i Rammeaftalen, håndteres efter sædvanlig, dansk retspraksis. Parterne er enige om, at overholdelse af alle tidsfrister er afgørende for en god afvikling af arrangementet som forudsat, og at manglende opfyldelse af tidsfristerne kan medføre, at arrangementet ikke kan gennemføres. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler. 20) Alle forpligtigelser ophæves ved force majeure De i præamblen nævnte parter har aktivt, fuldt og helt tiltrådt denne aftales indhold, som er fagretsligt og juridisk afstemt i henhold til dansk lovgivning. Rammeaftalen er implementeret per og revideret den , og den og den

12 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (koncert- og kulturhuse, agenter og musikere). Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for de livekoncerter koncert- og kulturhusene køber og arrangerer. Præambel: Rammeaftalen er en integreret del af alle hovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse. Det betyder, at indgåelse af hovedkontrakt også er en tiltrædelse af Rammeaftalen. Rammeaftalen er lavet, for at arrangementet skal kunne gennemføres på bedst mulige måde, både for artisten, arrangøren og publikum, og for at fastslå det juridiske grundlag for arrangementet. Rammeaftalens parter ønsker et sundt og godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche, og vil hver især bidrage til en fair og ærlig handel. De to parter der har tiltrådt Rammeaftalen er (per [d august 2014)]: 1. Danske Koncert- & Kulturhuse på vegne af: Aalborg Kongres & Kultur Center Alsion Arena Nord Horsens & Friends Jysk Musik og Teaterhus Kolding Teater/Comwell Koncerthuset DR KulturCenter Limfjord Kulturværftet MCH Herning Kongrescenter Musikhuset Esbjerg Musikhuset Aarhus 2. Følgende bookingbureauer/managements: 3rd Tsunami Alive Music Beatbox Booking Blix & Co. Bobkat Agency Copenhagen Music Evil Beauty Agency fmk.nu Gearbox Agency Kaika Music Musikteatret Albertslund Musikteatret Holstebro Odense Congress Center Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Ringsted Kongrescenter Sønderjyllandshallen Tinghallen Tivoli A/S Vejle Musikteater Værket Merger Management Maarbjerg Management Offbeat PDH Music PFM Management Skandinavian Target Booking [øvrige der skal inviteres med: CSB, SHB, Christoffer ] Desuden er har følgende organisationer høringsparter på- og har bidraget til udvikling af Rammeaftalen: Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Dansk Live Betegnelsen arrangøren benyttes for koncert- og kulturhuset og artisten benyttes for

13 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live musikeren/bookingbureauet. De på hhovedkontraktens underskrivende parter indestår for, at de har tilstrækkeligt mandat til at indgå Rammeaftalen i hele sin ordlyd. Rammeaftalen er gældende mellem parterne fra 1. oktober [1. august 2014] og indtil den skriftligt opsiges af en part. Parterne mødes mmindst en gang hvert kalenderår indkalder Danske Koncert- & Kulturhuse, med mindst to måneders varsel, til revisionsmøde om Rammeaftalen, der afholdes, senest d. 1. oktober (første gang i 2015), med balanceret tilstedeværelse af repræsentanter for henholdsvis arrangører og artister. og har kompetence til at ændre Rammeaftalen, til efterfølgende ratificering i den enkeltes bagland. Hver part sender til mødet to repræsentanter, der må sikre sig at være afstemt med et klart mandat fra sit bagland, der til enhver tid kan udskifte sin repræsentant. Dansk Live, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund inviteres med til mødet som høringsparter, med hver en person. Danske Koncert- & Kulturhuse indkalder til det årlige møde med mindst tre måneders varsel, og begge parter er pligtige til - senest en måned inden mødet - at orientere hinanden om, hvilke repræsentanter de sender, samt hvilke specifikke paragraffer, der ønskes diskuteret/revideret på mødet. Forud for mødet koordinerer Danske Koncert- & Kulturhuse en høringsperiode, hvor alle implicerede parter (agenter, bureauer, musikere, arrangører) har mulighed for at komme med revisionsforslag eller andre inputs. På mødet tages alle høringssvar i betragtning, og eventuelle ændringer til Rammeaftalen vedtages, hvorfor alle revisionsmødets deltagere skal møde op med tilstrækkeligt mandat til at kunne sanktionere ændringer i Rammeaftalen, til ikrafttrædelse umiddelbart efter mødet. Aftale om handel med rytmiske livekoncerter: ) Hovedkontrakt Hovedkontrakt skal fremsendes fra artist til arrangør indenforsenest 30 hverdage fra showet er bekræftet, dog senest 5 hverdage inden arrangementets offentliggørelse. Herefter har arrangør tilsvarende 30 hverdage til at returnere hhovedkontrakten. 2) Koncertgengivelse Arrangøren kan kun give tilladelse til at der foretages professionel lydoptagelse eller optagelse af levende billeder af koncerter (uanset formen), med artistens forudgående skriftlige samtykke, og er forpligtet til at skride ind og stoppe alle uautoriserede optagelser, som på koncertdagen kommer til arrangørens kendskab. Enhver udvidelse af arrangementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelse eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted efter skriftlig aftale mellem arrangøren og artisten. Undtaget herfor er livetransmissioner af billeder som udelukkende og samtidigt gengives på storskærm, til pågældende koncerts publikum. 3) Markedsføring Dato for offentliggørelse af koncerten og start af billetsalg, skal aftales mellem arrangøren og artisten, og fremgå af hovedkontrakten. Det er herefter arrangørens ansvar at lave en god og dækkende markedsføring, i et omfang der lokalt set er passende til den enkelte koncert, som parterne kan vælge at definere skriftligt. Artisten drager ansvar for, at arrangøren i god tid er forsynet med, eller elektronisk har adgang til, tilstrækkeligt opdateret presse- og markedsføringsmateriale, som frit kan benyttes i forbindelse med den pågældende koncert. Arrangøren må kun benytte dette materiale til formålet og må ikke ændre materialet (eller f.eks. merge/manipulere materialet ind i en anden eller uvedkommende sammenhæng). Evt. plakater skal fremsendes til arrangør senest 6 uger før koncert, med mindre andet er aftalt. Såfremt særligt betydningsfulde marketingstiltag har været en del af kontraktforhandlingen og påvirket koncertens prisfastsættelse (f.eks. albumudgivelse, TV kampagne m.v.), skal disse noteres i hovedkontrakten, og anses som en kontraktlig forpligtelse. 4) Koncertproduktion Det er nødvendigt med en god, gensidig kommunikation om produktionsforholdene forud for den enkelte koncert. Senest 14 dage før koncerten må artisten have oplyst arrangøren hvilken sceneog kanalplan der benyttes, samt tidsplan og fyldige kontaktoplysninger på alle artistens relevante

14 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live kontaktpersoner i forbindelse med afvikling af koncerten. Artisten er senest på samme tidspunkt pligtig til at oplyse load in og load out tidspunkter, hvor arrangøren skal stille tilstrækkeligt med stagehands til rådighed. For at vejlede og anvise artisten i forhold til anlæg og installationer, stiller arrangøren desuden med kompetent, teknisk assistance under hele artistens produktionsforløb hos arrangøren. Medmindre andet er anført i hhovedkontrakten medbringer artisten egne teknikere til afvikling. 5) Anlæg Med mindre andet er aftalt i hhovedkontrakten, skal arrangøren levere lyd- og lysanlæg af høj professionel standard, gearet til koncertlokalet, vedligeholdt og som levernde op til generelle krav for koncertafvikling. Arrangøren skal gerne på sin hjemmeside, og minimum i lokalt Venue Produktionstillæg til hhovedkontrakten, ved dennes underskrivelse, oplyse hvilke konkrete tekniske faciliteter der minimum rådes over til den pågældende koncert. Hvis artisten har behov for yderligere udstyr end hvad der fremgår af Venue Produktionstillæg, skal dette i videst muligt omfang inddrages i forhandlingen når koncerten prissættes, og senest umiddelbart efter modtagelsen af Venue Produktionstillægget, hvor artisten forventes straks at indlede forhandling med arrangøren, om hvorledes dette ekstra behov dækkes. Artisten medbringer komplet backline, med mindre andet er aftalt. 6) Lydniveau Arrangøren skal tage hensyn til sine omgivelser og er ansvarlig overfor overholdelse af gældende regler, herunder miljølovgivning, arbejdsmiljølov, lokalplanen for stedets beliggenhed og særlige, officielt vedtagne nabohensyn, og kan derfor fastsætte øvre grænser for lydniveauet. Disse db grænser og lydpolitik skal fremgå af lokalt Venue Produktionstillæg, og desuden gerne på arrangørens hjemmeside. 7) Lydkvalitet Artisten har til opgave at præsentere et professionelt og kunstnerisk afstemt udtryk for publikum, og har derfor den suveræne afgørelse over koncertens lydproduktion, under hensyntagen til arrangørens db grænser og lydpolitik. 8) Line Up Hvis musikere/bandmedlemmer ved navns nævnelse er gjort gældende i prisfastsættelse af koncerten og for eksempel fremgår af markedsføringsmaterialet, skal disse indgå i den faktiske line up. Hvis dette ikke er tilfældet kan arrangøren kræve en genforhandling af kontrakten, dog under hensyntagen til bestemmelserne om lovligt forfald i henhold til 19. Arrangøren kan ligeledes kræve genforhandling af kontrakten, hvis det samlede antal musikere (inkl. 1 lydtekniker) er mindre end det i kontrakten aftalte. Hvis andre end de nævnte musikere/bandmedlemmer, i arrangørens optik, er afgørende for aftalens indgåelse, skal arrangørens sikre, at disse nævnes i hovedkontrakten. 9) Supportband/special guest Vilkår for eventuelt supportband/special guest vedtages ved aftaleindgåelsen. Såfremt artisten eller arrangøren, efter hovedkontraktens indgåelse, ønsker at tilføje arrangementet et supportband/special guest, skal denne tilføjelse godkendes af begge parter og forholdene hvorunder dette skal foregå, aftales skriftligt. Medmindre andet er aftalt i hovedkontrakten, er den part som bidrager med supportband/special guest, ansvarlig for lydtekniker til dette. 10) Backstage og catering Arrangøren skal stille passende backstage faciliteter til rådighed for artisten. Dette må minimum være udstyret med spejl, køleskab og tilstrækkeligt møblement. Faciliteterne hos den enkelte arrangør fremgår af Venue Produktionstillæg. Arrangøren skal udlevere nøgle/kode til artisten ved dennes aftalte getin. Hvis rummet ikke kan aflåses, skal arrangøren have fornuftige procedurer for adgang og placere en vagt, der er instrueret i hvordan backstage må benyttes. Artisten bærer selv ansvaret for, hvem artisten inviterer ind i backstageområdet, uden dog at kunne tilsidesætte anvisninger fra arrangøren, som er øverste myndighed også backstage. Medmindre andet står

15 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live anført i hovedkontrakten, forplejer arrangøren artisten med drikkevarer og mad, som rækker til antallet af musikere og crew, der skal forplejes, afstemt efter den periode de opholder sig hos arrangøren. Maden skal være god og nærende, i en kvalitet der tilgodeser at artisten kan være på længerevarende turné, uden egne muligheder for at tilberede gode måltider. Der må også gerne være frugt og lettere snacks, i form af sødt og/eller salt. Efter endt optræden er det god kutyme, hvis artisten som minimum har adgang til at købe ekstra drikkevarer til reducerede priser. Senest 14 dage før koncerten skal arrangøren have oplyst, hvilke ønsker artisten har til forplejning. 11) Hotel/overnatning Med mindre der er indgået skriftlig aftale herom, i hhovedkontrakten eller andetsteds, sker overnatning for artistens egen regning. Arrangøren kan henvise til overnatningsmuligheder, i flere forskellige prisklasser. 12) Merchandise Artisten kan sælge eget merchandise, såfremt arrangøren informeres herom på forhånd, uden nogen form for kommission til arrangøren. Artisten skal selv stille med det nødvendige mandskab og vil få anvist et areal af arrangøren, med adgang til strøm (220 v), vægplads og 2 borde (eller lignende). Artisten er ansvarlig for afregning af alle lovpligtige afgifter af salget, og skal indhente de påkrævede tilladelser hos relevante myndigheder. 13) Gæsteliste og kapacitet Med udgangspunkt i koncertlokalets brandtal, urokkeligt fastsat af brandmyndigheden, vurderer arrangøren hvor mange pladser, der skal reserveres til arrangørens afviklingspersonale (inklusive koncert- og kulturhusets involverede personale, hvis forskelligt fra arrangørens afviklingspersonale) samt artisten og dennes crew. Den resterende kapacitet er koncertens tilgængelige kapacitet, hvoraf hovedparten sættes i salg til publikum. Arrangøren kan benytte 50 % af differencen mellem den tilgængelige kapacitet og det antal billetter der sættes i salg, til brug for fribilletter i markedsføringsøjemed, til sponsorer, samarbejdspartnere, bestyrelse etc. Artisten kan umiddelbart råde over en gæsteliste på de resterende 50 % af ovenstående, dog min. 15 personer. Hvis artisten har større behov, skal dette aftales særskilt. Ved svigtende billetsalg kan arrangøren give rabatter på billetpriserne, men må cleare dette med artisten, hvis rabatgivningen kan få indflydelse på artistens honorering. Hvis antallet af billetter i salg eller billetprisen øges i forhold til det anførte i hovedkontrakten, skal dette forinden cleares med artisten, som har krav på en andel af denne forøgelse, der tilsvarer den øvrige honoreringsaftale ved arrangementet. Brandtal, tilgængelig kapacitet og antal billetter i salg skal oplyses artisten på forlangende. Såfremt antallet af solgte eller disponerede billetter medfører, at antallet af personer overstiger det brandmyndighederne har tilladt, er arrangøren forpligtet til og berettiget til at afvise gæster i døren, så antallet af personer ikke på noget tidspunkt overstiger det fastsatte brandtal. 14) Sponsorer Arrangørens eventuelle samarbejde med sponsorer, åbner mulighed for at materiale fra disse kan være synligt flere steder i koncertlokalet og tilstødende lokaler. Dog må intet reklamemateriale eksponeres i direkte tilknytning til scenen under koncerten. Artisten kan ligeledes have sponsorsamarbejder, som kan eksponeres fra scenen på eksempelvis bagtæppe eller stortrommeskind. Artistens kommercielle partnerskaber kan ikke opnå eksponering andre steder end fra scenen, med mindre konditionerne for denne synlighed er skriftligt aftalt mellem artisten og arrangøren. Hvis der er uforenelighed mellem artistens sponsoraftaler og arrangørens sponsoraftaler (f.eks. to konkurrerende virksomheder), må artistens sponsoreksponering vige og kan kræves fjernet af arrangøren, dog ikke fra scenen. Artistens navn eller image må ikke sættes i forbindelse med kommercielle produkter, firmaer eller politisk agitation uden forudgående skriftlig godkendelse. Hverken i forbindelse med skilte, bannere eller lignende på eller nær scenen eller i forbindelse med annoncering af koncerten.

16 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live 15) Sikkerhed Arrangøren er ansvarlig for, at der er et tilstrækkeligt antal medarbejdere, herunder eventuelt vagtpersonel, til rådighed til at sikre koncertafviklingen og den nødvendige beskyttelse af artisten og dennes personale og udstyr. Artisten er dog selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger. Såfremt der opstår en sikkerhedsmæssig uforsvarlig situation, der ikke håndteres øjeblikkeligt og professionelt fra arrangøren, har artisten ret til at afbryde koncerten uden reduktion i sit honorar. Når artisten ikke er til stede i koncertlokalet, er arrangøren pligtig til at sikre, at der ikke sker tyveri af artistens instrumenter og øvrigt gear fra scenen og tilhørende produktionsområder. 16) Forsikring Arrangøren har pligt til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som arrangøren eller dennes medarbejdere måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten er selvstændig ansvarlig for egne skadegørende handlinger efter dansk rets almindelige regler, og opfordres til at tegne forsikring til dækning af et eventuelt erstatningsansvar, som artisten måtte pådrage sig for person og/eller tingskade. Artisten bærer selv risikoen for skade, herunder bortkomst, på egne instrumenter, baggear og andre medbragte genstande medmindre arrangøren har handlet ansvarspådragende og tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. 17) Tilladelser til koncertens afvikling Arrangøren må sørge for alle nødvendige tilladelser for afholdelse af arrangementet, og afregner afgifter forbundet hermed. Herunder tilladelse til afholdelse af offentlige arrangementer, spiritusbevilling, næringsbevilling, KODA, Gramex, nødvendige kørsels- og aflæsningstilladelser, told, moms og skat efter gældende regler. Hvis artisten benytter special effects i sit sceneshow, skal dette aftales med arrangøren senest 14 dage inden koncerten, og artisten skal sikre at eventuelle myndighedskrævende godkendelser er opnået (f.eks. pyro, konfetti og lifte). Såfremt artisten benytter Gramex pligtig musik i sin optræden, er artisten pligtig til at orientere arrangøren om dette, og afholde de eventuelle udgifter forbundet hermed, hvis disse ikke allerede er inkluderet i arrangørens betaling til Gramex. 18) Afregning og billetsalg Med mindre andet er aftalt skriftligt afregner arrangøren betaling for koncerten snarest muligt og senest 3 bankdage efter arrangementet. Artisten skal sikre, at arrangøren har de nødvendige betalingsdata, herunder skattemæssige oplysninger, før betaling kan finde sted. Såfremt provision + moms afregnes sammen med kunstnerhonorarer, skal det af afregningen tydeligt fremgå, hvilket beløb der er honorar, og hvilket der er provision. Honoraret skal afregnes til agenten eller direkte til en eller flere af de optrædende kunstnere og indberettes på kunstnerens CPR-nr. eller CVR-nr. Artisten skal oplyse navn og fødselsdato på alle optrædende og lydtekniker, til intern brug i forhold til honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Medmindre andet er aftalt i hovedkontrakten benyttes arrangørens billetsystem til oprettelse og salg af alle billetter. Efter konkret og skriftlig aftale kan der eventuelt benyttes andre billetsystemer, hvilket dog kan medføre et administrationsgebyr der indgår i arrangørs favør i aftalegrundlaget. I aftaleindgåelsen skal det fremgå hvilken billetsalgsudbyder der benyttes til den pågældende koncert, og hvor store beløb billetgebyr udgør ved såvel forsalg som dørsalg. Såfremt billetsalget har betydning for artistens honorering, kan artisten kræve dokumentation for koncertens forsalg og dørsalg. Arrangøren skal via online adgang, alternativt som ugentlig rapportering, orientere artisten om de aktuelle forsalgstal. 19) Ophævelse og aflysning Ved artistens sygdom, eller dødsfald/alvorlig sygdom i nærmeste familie, der forhindrer den aftalte optræden, kan koncerten aflyses mod forevisning af dokumenteret lægeattest, såfremt arrangøren kræver dette. Artisten og arrangøren kan herefter vælge at indgå en ny aftale om en erstatningskoncert. Ophævelse og aflysning uden hjemmel i rrammeaftalen, håndteres efter sædvanlig, dansk

17 Standardvilkår for livemusikken i Danmark Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Udviklet af Danske Koncert- & Kulturhuse, i samarbejde med bookingbureauer, med bidrag fra DMF, DAF og Dansk Live retspraksis. Parterne er enige om, at overholdelse af alle tidsfrister er afgørende for en god afvikling af arrangementet som forudsat, og at manglende opfyldelse af tidsfristerne kan medføre, at arrangementet ikke kan gennemføres. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler. 20) Alle forpligtigelser ophæves ved force majeure De i præamblen nævnte parter har aktivt, fuldt og helt tiltrådt denne aftales indhold, som er fagretsligt og juridisk afstemt i henhold til dansk lovgivning. [Rammeaftalen er implementeret per ]

18

19

20 SAMMENLIGNING AF Rammeaftaler for Livekoncerter på Spillesteder/Musikfestivaler/Koncerthuse" Dansk Live og Danske Koncert & Kulturhuse Indgået per , Indgået per , Ønskes implementeret i 2014 senest revideret senest revideret Spillesteder Festivaler Koncerthuse Intro Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands på danske musikfestivaler, indgået mellem de Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (spillesteder, agenter og musikere). undertegnede parter, og disses bagland (festivaler, bagland (koncert- og kulturhuse, agenter og Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for de livekoncerter spillestederne køber og arrangerer. agenter og musikere). Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for livekoncerter på festivaler. musikere). Rammeaftalens sigte er at regulere de særlige forhold som netop gælder for de livekoncerter koncert- og kulturhusene køber og arrangerer. Præambel Rammeaftalen er en integreret del af alle Hovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder. Det betyder, at indgåelse af Hovedkontrakten også er en accept af Rammeaftalen. Rammeaftalen er lavet for at arrangementet skal kunne gennemføres på bedst mulige måde, både for artisten, arrangøren og publikum, og for at fastslå det juridiske grundlag for arrangementet. Rammeaftalen er en integreret del af alle Hovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler. Det betyder at indgåelse af Hovedkontrakten også er en accept af Rammeaftalen. Rammeaftalen er en integreret del af alle Hovedkontrakter mellem parterne, hvori der specifikt skal henvises til Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse. Det betyder, at indgåelse af Hovedkontrakten også er en accept af Rammeaftalen. Rammeaftalens parter ønsker et sundt og godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche, og vil hver især bidrage til en fair og ærlig handel.

DR Booking - Tillægskontrakt

DR Booking - Tillægskontrakt DR Booking - Tillægskontrakt 1. Koncertgengivelse Arrangøren kan kun give tilladelse til at der foretages professionel lydoptagelse eller optagelse af levende billeder af koncerter og arrangementer (uanset

Læs mere

Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK

Udviklet af Dansk Live, i samarbejde med bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF, DAF og DKK Rammeaftale for Livekoncerter på Musikfestivaler Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands på danske musikfestivaler, indgået mellem de undertegnede parter,

Læs mere

Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder

Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder // Danske bands på danske spillesteder Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (spillesteder,

Læs mere

Udviklet på foranledning af [spillesteder dk], i samarbejde med Festivaldanmark, bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF og DAF

Udviklet på foranledning af [spillesteder dk], i samarbejde med Festivaldanmark, bookingbureauer og agenter, med bidrag fra DMF og DAF Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder Nedenstående er rammeaftale for alle aftaler om livekoncerter med danske bands på danske spillesteder, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland

Læs mere

Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse

Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse // Danske bands i danske koncerthuse Rammeaftale for Livekoncerter i Koncerthuse Denne rammeaftale ( Rammeaftalen ) gælder for alle aftaler om livekoncerter med danske bands, indgået mellem de undertegnede parter, og disses bagland (koncert-

Læs mere

Tillægskontrakt Musikhuzet Bornholm

Tillægskontrakt Musikhuzet Bornholm Tillægskontrakt Musikhuzet Bornholm Arrangement: Dato: Underskrift af artist: Dato: Underskrift af arrangør: Dato: Denne folder skal betragtes som en integreret del af hovedkontrakten - en tillægs-kontrakt

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget SPONSOR Hvem har de kommercielle rettigheder til eventen? Er der nogen form for branche- eller produktsuverænitet i forhold til det internationale forbund og/eller specialforbundets daglige sponsorer?

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN

SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN TRIN 1. BOOK TID I KALENDEREN I GOD TID Afsæt en måned i din planlægning til et 4ugers forfatterforløb, der skal kulminere med et besøg af en forfatter. Mange vælger at

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

DANMARKSTURNÉ JANUAR 2015

DANMARKSTURNÉ JANUAR 2015 CSB Island Entertainment ApS præsenterer GORDON KENNEDY FARSHAD KHOLGHI JOACHIM KNOP MIKKEL SCHRØDER ULDAL PRESSEINFO 2014 ET MUSIKALSK COMEDYSHOW DER KLÆDER MANDEN AF TIL SKINDET! DANMARKSTURNÉ JANUAR

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden.

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden. LOKAL UNDERSØGELSE EN LOKAL UNDERSØGELSE En række udvalgte lokale arrangører har bidraget til denne undersøgelse med deres erfaringer samt forventninger og behov i forhold til den kommende sal i kulturhuset.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Rådhuset DK-6000 Kolding Tlf: +45 7550 1500 Fax: +45 7930 2033 E-post: raadhus@kolding.dk

Rådhuset DK-6000 Kolding Tlf: +45 7550 1500 Fax: +45 7930 2033 E-post: raadhus@kolding.dk Håndbog for arrangementer og koncerter Fra denne side har du adgang til Håndbog for arrangementer og koncerter. 1. Forord 2. Leje ved store koncerter/arrangementer 3. Leje ved mindre koncerter/arrangementer

Læs mere

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen.

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning BROCHURE 2016 www.cykelsportmessen.dk BLIV UDSTILLER PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE CYKEL- OG TRIATLONMESSE ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter 26.-27. november -

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

DANMARKSTURNÉ START 2015

DANMARKSTURNÉ START 2015 CSB Island Entertainment ApS præsenterer PRESSEINFO 2014 ET MUSIKALSK COMEDYSHOW DER KLÆDER MANDEN AF TIL SKINDET! DANMARKSTURNÉ START 2015 Midtvejskrise Børn Skilsmisse Ægteskab Utroskab Viagra Karriere

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner August 2007 Rabatordninger på institutioner, der modtager driftsstøtte efter teater- og musikloven

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015

NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015 NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015 Ovenpå en yderst vellykket Roskilde Festival 2014 med godt vejr og masser af glade festivalgæster, håber vi at kunne præstere endnu en fantastisk festival, når

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 30. december 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 30. december 2014. 10. december 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 10 Mødedato: 9. december 2014 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen REFERAT Henrik Wenzel Andreasen (pkt.

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere