Mazda NB1 Online-vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mazda NB1 Online-vejledning"

Transkript

1 Mazda NB1 Online-vejledning

2 Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet... 6 Sådan indsættes hukommelseskortet... 6 Sådan fjernes hukommelseskortet... 6 Om TomTom HOME... 7 Installation af TomTom HOME... 7 Sådan initialiseres hukommelseskortet... 7 Opdatering af enheden... 8 Sådan sikkerhedskopieres navigationsenheden... 8 Sikkerhed 10 Bemærkninger om sikkerhed Sikkerhedslås (kun USA) Sikkerhedsindstillinger Sikkerhedsindstillinger 11 Kommandoenheden 14 Om kommandoenheden Sådan bruges kommandoenheden Stemmestyring 17 Introduktion til stemmestyring Navigationsfunktioner 18 LIVE-tjenester 19 Lande med LIVE-tjenester Lande uden LIVE-tjenester

3 Indstillinger 21 Om indstillinger for radioenheden Gentag den seneste stemmeinstruktion Lydstyrke Lysstyrke Dag- eller nattefarver Sprog Knapper på rattet 23 Fejlfinding 24 Addendum og copyright 28 Ophavsretslige bemærkninger 32 3

4 Læs dette først Tænd og sluk Din Mazda NB1 tænder automatisk, når bilmotoren starter, og slukker automatisk, når du slukker for bilmotoren. Indtil der er etableret forbindelse mellem bilen og Mazda NB1, viser skærmen lydrelaterede oplysninger, og knappen NAV i hoveddisplayet er deaktiveret. I visse situationer genstartes navigationsenheden muligvis, når du starter bilen. Hvis det sker, skal du trykke på knappen NAV. Der vises en sort skærm, og det kan tage op til 30 sekunder, før hovedskærmen vises. Under ekstreme temperaturforhold kan navigationsenheden muligvis ikke starte. Når temperaturen igen er inden for normalområdet, bør enheden starte. Hvis enheden ikke starter automatisk i denne situation, skal du stoppe bilmotoren og starte motoren igen. Bemærk: I visse situationer genstarter navigationsenheden muligvis, når du drejer nøglen i tændingen fra ACC-ON til motorstartpositionen. Hvis dette sker, kan det tage op til 30 sekunder, før hovedskærmen vises på navigationssystemet. Opsætning Vigtigt: Sørg for at vælge det rigtige sprog, da det valgte sprog bruges til al tekst på skærmen. Når du første gang tænder for enheden, skal du svare på et par spørgsmål vedrørende dens standardindstillinger. Svar på spørgsmålene ved at trykke let på skærmen. GPS-modtagelse Første gang du starter Mazda NB1-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. I områder som f.eks. tunneler, hvor det ikke er muligt at modtage GPS-signaler, er din position muligvis ikke nøjagtig. Vigtigt: GPS-antennen er placeret i instrumentbrættet, så undlad at sætte genstande på instrumentbrættet. Enheden starter ikke En sjælden gang kan det ske, at TomTom-navigationsmodulet ikke starter rigtigt, eller at det holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. Hvis temperaturen f.eks. er for høj eller lav, slukker systemet. 4

5 I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille navigationsenheden. For at nulstille enheden skal du slukke for bilens motor og derefter fjerne hukommelseskortet. Genindsæt hukommelseskortet, og tænd for bilens motor igen. Pas godt på enheden Det er vigtigt, at du passer godt på enheden: Enheden er ikke beregnet til at kunne bruges i ekstreme temperaturer, og hvis den udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer, kan det give permanente skader. Åbn ikke kabinettet på din enhed under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft. Vigtigt: Hvis du sælger din bil, bør du først fjerne alle personlige oplysninger fra navigationsenheden. For at fjerne dine personlige oplysninger skal du trykke let på Indstillinger og derefter trykke let på Nulstil fabriksindstillinger. 5

6 Hukommelseskortet Om hukommelseskortet Der medfølger et hukommelseskort med navigationssystemet. Det indeholder et kort over dit land eller en gruppe lande. Så snart dit hukommelseskort er blevet brugt i navigationssystemet, er kortet konfigureret til denne særlige enhed. TomTom udgiver løbende opdateringer til kort og tjenester, f.eks. til tjenesten Fotofælder. Nogle af disse opdateringer fås uden beregning. Før du kan downloade opdateringer, skal du initialisere hukommelseskortet ved at indsætte det i navigationssystemet som beskrevet nedenfor. Du kan downloade opdateringerne ved at indsætte navigationssystemets hukommelseskort i en computer, som har TomTom HOME installeret og har forbindelse til internettet. Når du har modtaget dit nye køretøj, kan du, hvis der udgives en nyere version af dit kort inden 60 dage*, fra du tager enheden i brug for første gang, downloade dette kort én gang uden beregning. Vigtigt: Hvis du vil udnytte garantien for nyeste kort, skal du kontrollere, om et nyt kort er tilgængeligt, inden perioden på 60 dage udløber. Du er kun berettiget til at hente ét kort gratis. Hvis der rapporteres problemer i systemet, f.eks. problemer med kortet, eller at der ikke er indsat noget hukommelseskort, selvom hukommelseskortet er indsat, og skydedækslet er lukket, skal du kontakte TomToms kundesupport eller forhandleren. Hvis du mister dit hukommelseskort, skal du kontakte en Mazda-forhandler. Sådan indsættes hukommelseskortet For at indsætte hukommelseskortet i Mazda NB1 i bilen skal du gøre følgende: 1. Sluk for bilens tænding, så navigationssystemet slukker. 2. Indsæt hukommelseskortet. Håndter det forsigtigt, og kontroller, at det vender rigtigt. Bemærk: Brug kun hukommelseskortet til at betjene og opdatere navigationssystemet. Indsæt ikke hukommelseskortet i et andet køretøj eller en anden enhed som f.eks. et kamera. Sådan fjernes hukommelseskortet Fjern hukommelseskortet ved at benytte følgende fremgangsmåde: 1. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet. 2. Fjern hukommelseskortet, og sørg for at håndtere det forsigtigt. 6

7 Om TomTom HOME Med TomTom HOME kan du registrere og administrere din Mazda NB1, så du kan modtage opdateringer uden beregning og købe nye tjenester. Det er en god idé at oprette forbindelse til HOME med jævne mellemrum, så du kan gøre følgende: Hent det nyeste kort til enheden helt uden beregning, hvis du opretter forbindelse til TomTom HOME senest 60 dage efter, du har købt enheden. Download gratis opdateringer til enheden, herunder opdateringer til Map Share og andre tjenester, som medfølger sammen med produktet. Føje nye emner til enheden, f.eks. kort, stemmer og IP'er, købe TomTom-tjenester og administrere abonnementer. Dele dine kortrettelser og andet indhold med TomTom-brugergruppen. Oprette og gendanne en sikkerhedskopi af enheden. Når du bruger HOME, kan du få hjælp til det, du er i gang med, i menuen Hjælp til HOME. Du kan også læse om alle de andre ting, som du kan bruge HOME til. Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse til internettet, når der skal oprettes forbindelse til HOME. Installation af TomTom HOME Trinnene herunder henviser til Internet Explorer i Windows XP. Hvis du bruger en anden type browser eller operativsystem, skal du se tomtom.com/support for at få mere at vide. Benyt følgende fremgangsmåde for at installere TomTom HOME på computeren: 1. Opret forbindelse til internettet fra computeren. 2. Klik på linket nedenfor for at downloade den nyeste version af TomTom HOME: tomtom.com/home 3. Vi anbefaler, at du downloader filen til computeren ved at klikke på Gem. 4. Når download er fuldført, skal du klikke på Åbn. Hvis du kom til at lukke vinduet Overførslen er fuldført, skal du finde filen TomTomHOME2winlatest.exe på computeren og dobbeltklikke på den. 5. Hvis du får vist en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på Kør. 6. Klik på Næste, og klik derefter på Installer. Installationen starter. 7. Når installationen er fuldført, skal du klikke på Udfør. Sådan initialiseres hukommelseskortet For at bruge et nyt eller tomt hukommelseskort sammen med TomTom HOME skal det initialiseres, før det kan registreres af HOME. Hvis du vil initialisere et kort, skal du gøre følgende: 1. Start bilen, og tænd Mazda NB1. 2. Tryk på knappen NAV for at skifte til navigationstilstand. 7

8 Navigationsskærmen vises. 3. Sæt det nye hukommelseskort i Mazda NB1. 4. Vent et par sekunder, så kortet kan initialiseres af Mazda NB1. 5. Tag kortet ud af Mazda NB1, og sæt det i en kortlæser, der er sluttet til computeren. Nu er dit nye kort klar til brug sammen med TomTom HOME. Opdatering af enheden Før du starter, skal du sikre dig, at du har en sikkerhedskopi af enheden eller hukommelseskortet. Du kan få mere at vide ved at se Sådan sikkerhedskopieres navigationsenheden Du kan søge efter opdateringer af kort, tjenester og en lang række andre gratis elementer eller elementer, der kan købes. Instruktionerne nedenfor beskriver, hvordan du opdaterer TomTomprogrammet på enheden. Bemærk: LIVE-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle LIVE-tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. Du kan muligvis bruge LIVE-tjenester, når du rejser udenlands. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester på tomtom.com/services. Gør som følger for at søge efter en opdateret programversion: 1. Indsæt hukommelseskortet i den kortlæser, der er tilsluttet computeren. 2. Vent, til TomTom HOME starter. 3. Hvis HOME ikke automatisk søger efter opdateringer, skal du klikke på Opdater enheden i menuen HOME. Bemærk: Hvis du vil installere et program, du tidligere har downloadet, skal du klikke på Tilføj Trafik, Stemmer, Fotofælder osv. og derefter klikke på Emner på denne computer. 4. Hvis der er et nyt program tilgængeligt, er det angivet på det næste skærmbillede. 5. Sørg for, at det nye program er valgt, og klik derefter på Download opdateringer. HOME downloader de valgte elementer. 6. HOME installerer derefter de valgte elementer på hukommelseskortet. 7. Klik på Udført. 8. Klik på Enhed > Afbryd enhed. Derefter kan du koble kortet fra computeren. Sådan sikkerhedskopieres navigationsenheden Den nemmeste måde at tage en sikkerhedskopi af alt indholdet på TomTom-navigationsenheden på er at bruge TomTom HOME. Du kan oprette en sikkerhedskopi af din enhed og gemme den på computeren. Når du opretter en ny sikkerhedskopi, overskrives den gamle sikkerhedskopi af dataene på enheden. 1. Indsæt hukommelseskortet i den kortlæser, der er tilsluttet computeren. TomTom HOME starter automatisk. Tip: Hvis TomTom HOME ikke starter, skal du gøre ét af følgende: 8

9 Windows: Klik på menuen Start, og gå til Alle programmer > TomTom, og klik derefter på TomTom HOME. Mac: Klik på Gå i menuen Finder, vælg Programmer, og dobbeltklik derefter på TomTom HOME. 2. Klik på Sikkerhedskopier og gendan. 3. Klik på Sikkerhedskopier min enhed. 4. Klik på Sikkerhedskopier nu. HOME sikkerhedskopierer din enhed ved at sikkerhedskopiere indholdet på hukommelseskortet. 5. Vent, til HOME er færdig med sikkerhedskopieringen, og klik derefter på Udført. For at se, hvor HOME gemmer dine sikkerhedskopier, skal du gøre ét af følgende: Windows: Klik på Værktøjer > TomTom HOME Preferences (TomTom HOME-præferencer), og vælg derefter fanen Folder Preferences (Mappepræferencer). Mac: Klik påtomtom HOME > Preferences... (Præferencer), og vælg derefter fanen Folder Preferences (Mappepræferencer). For at gendanne en sikkerhedskopi skal du klikke på Sikkerhedskopier og gendan i menuen HOME og derefter klikke på Gendan enheden. 9

10 Sikkerhed Bemærkninger om sikkerhed Nogle navigationsenheder indeholder et GSM/GPRS-modul, der kan påvirke andre elektriske apparater, f.eks. pacemakere, høreapparater og følsomme instrumenter i fly. En sådan påvirkning af andre apparater kan bringe dit eller andres liv eller helbred i fare. Hvis din enhed har et GSM/GPRS-modul, må du ikke bruge den i nærheden af ubeskyttede elektriske enheder eller i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, f.eks. på hospitaler og i fly. Sikkerhedslås (kun USA) I USA er visse funktioner ikke tilgængelige under kørslen for at fremme en sikker brug af systemet. Tastatur-input og rulning på kortet er f.eks. ikke tilgængeligt i kortbrowseren. Sikkerhedsindstillinger Det anbefales, at du bruger sikkerhedsindstillingerne for at gøre din kørsel så sikker som muligt. I det følgende er vist eksempler på nogle af de valg, som er tilgængelige under sikkerhedsindstillingerne: Vis sikkerhedspåmindelser Vis advarsel, når hastigheden er højere end tilladt Hvis enheden understøtter stemmekommandoer, kan du forbedre køresikkerheden ved at styre navigationsenheden ved hjælp af stemmekommandoer. 10

11 Sikkerhedsindstillinger Læs betjeningsvejledningen til navigationssystemet omhyggeligt, før du tager systemet i brug. Den indeholder instruktioner om sikker og effektiv brug af systemet. Forhandleren er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, som skyldes manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning. I denne vejledning bruges piktogrammer til at illustrere, hvordan du bruger produktet sikkert, og til at advare dig om potentielle farer i forbindelse med ukorrekt tilslutning og betjening. Piktogrammernes betydning er beskrevet nedenfor. Det er vigtigt, at du forstår piktogrammerne og beskrivelserne, så du kan bruge denne vejledning og systemet korrekt. Bemærk: Undlad at trykke hårdt på skærmen eller med en skarp eller spids genstand, da dette kan beskadige skærmen. ADVARSEL Dette advarselssymbol har til formål at understrege vigtigheden af, at instruktionerne i betjeningsvejledningen følges. Manglende overholdelse af instruktionerne medfører risiko for alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Undlad at holde blikket på skærmen eller at betjene systemet under kørslen. Undlad at skifte indstillinger og destinationspositioner under kørslen. Minimer den tid, du bruger på at kigge på skærmen og lytte til den talte vejledning under kørslen. Betjening af systemet fjerner førerens fokus fra vejen og øger risikoen for ulykker. Stop altid køretøjet på et sikkert sted, og brug parkeringsbremsen, før du betjener systemet. Følg altid de lokale trafikregler. Din guidede rute omfatter muligvis veje, som ikke er åbne for køretøjer, eller som er midlertidigt lukket for trafik. Følg de lokale trafikregler, og tag en anden rute. Brug ikke navigationsenheden, hvis den er defekt. Hvis navigationsenheden er defekt (intet billede, ingen lyd) eller er i en usædvanligt tilstand (indeholder et eller flere fremmedlegemer, har været udsat for vand, udvikler røg eller lugt), skal du straks slukke for den og kontakte en autoriseret forhandler. Vi anbefaler, at du kontakter den forhandler, hvor du har købt produktet. Brug af en defekt navigationsenhed øger risikoen for ulykker, brand eller elektrisk stød. Brug den korrekte strømforsyning. 11

12 Produktet er udviklet til brug sammen med et negativt jordet 12 V-jævnstrømsbatteri. Skil ikke produktet ad. Skil ikke produktet ad eller forsøg at reparere det selv. Hvis der er behov for en reparation af produktet, anbefaler vi, at du indleverer det til den forhandler, hvor du har købt det. ADVARSEL TomTom-navigationsenheden indeholder et GSM/GPRS-modul, der kan påvirke andre elektriske apparater, f.eks. pacemakere og høreapparater. En sådan påvirkning af andre enheder kan bringe andres liv eller helbred i fare. *GSM: Global System for Mobile Communications. *GPRS: General Packet Radio Service. *GPRS er ikke tilgængeligt i alle lande. ADVARSEL Hvis der er installeret en GPS- og GPRS-antenne i instrumentbrættet, skal du undlade at anbringe genstande, herunder mobiltelefoner og bærbare radioer, over installationsstedet. Modtagelsesfølsomheden kan være lavere, og der kan ikke modtages signal. FORSIGTIG Dette forsigtighedssymbol har til formål at understrege vigtigheden af, at instruktionerne i betjeningsvejledningen følges. Manglende overholdelse af instruktionerne medfører risiko for personskade eller tingskade. FORSIGTIG Brug ikke produktet på steder, hvor det udsættes for vand, fugt elle støv. Hvis navigationsenheden udsættes for vand, øges risikoen for røgudvikling, ild eller anden beskadigelse af navigationsenheden. Vær ekstra opmærksom i forbindelse med bilvask og i regnvejr, så navigationsenheden ikke bliver våd. Hold lydstyrken for den talte vejledning på et passende niveau. Sørg for, at lydstyrken er tilstrækkelig lav til, at du bevarer fokus på vejen og på trafikforholdene under kørslen. 12

13 Beskyt åbningen på navigationsenheden. Anbring ikke fremmedlegemener i navigationsenhedens åbning. Dette navigationssystem er udviklet til brug i biler. Dette navigationssystem bør kun installeres en bil. Installer ikke navigationssystemet i et skib, et fly eller andre køretøjer undtagen biler. Brug ikke navigationssystemet, når det ikke er monteret i bilen. Undgå at få hænder og fingre i klemme i navigationsenheden. Vær forsigtig, så du ikke får hænder eller fingre i klemme mellem bevægelige dele eller i diskåbningen. Vær særlig opmærksom på eventuelle små børn i nærheden. Brug skal ske under hensyntagen til følgende 2 betingelser: 1. Denne enhed må ikke forårsage interferens, og 2. enheden må ikke acceptere nogen form for interferens, herunder interferens, som kan medføre en uønsket funktionsmåde for enheden. 13

14 Kommandoenheden Om kommandoenheden Vigtigt: Commander-enheden er ikke standardudstyr i alle regioner. Kommandoenheden er en inputenhed, der er placeret nær ved armlænet i bilen i den centrale konsol. Den har en pind i midten, som du kan bevæge på følgende måder: 1. Tryk ind - vælger det fremhævede element, f.eks. lydstyrkekontrollen, når den er i fokus på statusbjælkens midterste panel i Kørselsvisning. Tænder eller slukker for elementer. 2. Drej mod venstre eller højre flytter fokus INDEN FOR et område. Betjener også skydebjælker, f.eks. lydstyrkekontrollen, og zoomer ind/ud i Kørselsvisning. 3. Skub op eller ned flytter fokus MELLEM forskellige områder af skærmen eller rundt på kortet ved gennemsyn. 4. Skub til venstre eller højre skifter mellem sider i en menu eller mellem faner på en skærm. Commander-enheden har også seks knapper, som er placeret rundt om pinden i midten. Disse knapper er: AUDIO, NAV, PHONE, SETUP og (BACK). AUDIO, NAV, PHONE, SETUP har de samme funktioner som knapperne på radioenheden. (BACK) bruges til at gå tilbage til den forrige skærm. Sådan bruges kommandoenheden Commander-enheden giver dig også mulighed for at bruge navigationsenheden uden at trykke på skærmen. 14

15 Skærmen er inddelt i forskellige områder. De aktuelle tilgængelige områder afhænger af skærmen. Skub Commander-enheden op/ned/til venstre/til højre for at flytte mellem områderne på skærmen. Drej Commander-enheden til venstre eller højre for at flytte fokus inden for et område. HVIS DU VIL: Flytte mellem menuknapperne 1-6. Vælge en menuknap. Flytte til knappen Done. Flytte knappen Done til knap 1-6. Flytte mellem sider i menuen. Gå ét skærmbillede tilbage. SKAL DU: Dreje pinden til venstre eller højre. Skubbe pinden indad. Skubbe pinden ned. Skubbe pinden op. Skubbe pinden til venstre eller højre. Trykke på knappen BACK. Nedenfor er vist et andet skærmlayout. Dette er Kørselsvisning, som viser det bevægelige kort, mens du kører. HVIS DU VIL: Gå til hovedmenuen i Kørselsvisning. Gå til zoomknappen (5) eller genvejsmenuknappen (6) fra område 1. SKAL DU: Skubbe pinden til højre eller op for at fokusere på et område (1). Skubbe pinden indad. Skubbe pinden til venstre. Flytte mellem zoomknappen (5) og genvejsmenuknappen (6). Dreje pinden mod venstre eller højre. Vælge en menuknap. Skubbe pinden indad. Flytte fra område (1) til statuslinjen (panelerne 2, 3 og 4). Skubbe pinden ned. ** Flytter mellem Dreje pinden mod venstre 15

16 panelerne (2), (3) og (4). eller højre. ** Panel (2) skifter mellem 2D- og 3D-visning, panel (3) ændrer lydstyrken, og panel (4) viser ruteoversigten. 16

17 Stemmestyring Introduktion til stemmestyring Mazda NB1-navigationsenheden bruger TomTom-stemmestyring, som gør det muligt at bruge talte kommandoer på forskellige måder afhængigt af sproget. Stemmestyring startes ved at trykke let på mikrofonknappen i Kørselsvisning på Mazda NB1- skærmen eller ved at trykke på knappen Talk på rattet. Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge stemmestyring: Tryk på knappen Talk (knap nummer 1 i ovenstående diagram). Sig "Navigation", når du bliver bedt om at give en kommando. Sig din stemmestyrede navigationskommando, f.eks. "Kør hjem", når du bliver bedt om at "Give en kommando igen". Tryk på knappen More info (Mere info) på navigationsenhedens skærm. Du kan også trykke let på Hjælp i hovedmenuen og derefter på Produktvejledninger og på Hvad kan jeg sige? Du kan stoppe stemmestyringen ved at holde knappen Talk på rattet inde eller ved at trykke let på knappen Annuller på navigationsenhedens skærm. Se online-vejledningen til Mazda NB1-navigationssystemet for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger stemmestyring. 17

18 Navigationsfunktioner Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger TomTom-navigationsenheden, i onlinevejledningen til Mazda NB1-navigationssystemet. Du kan også finde flere oplysninger på TomTom-webstedet på tomtom.com. 18

19 LIVE-tjenester Lande med LIVE-tjenester Hvis LIVE-tjenester er tilgængelige i dit land, kan du bruge tjenester som HD Traffic, Fotofælder, Vejr og Lokal søgning. Tryk let på Tjenester i hovedmenuen for at åbne menuen Tjenester. Første gang du starter navigationen eller udfører en nulstilling, beder enheden om tilladelse til at indsamle visse oplysninger om din brug af navigationsenheden. Oplysningerne gemmes på enheden, indtil TomTom henter dem. Oplysningerne bruges anonymt som hjælp til at forbedre TomToms produkter og tjenester. Hvis du bruger LIVE-tjenester, bruger TomTom også dine positionsoplysninger til at levere tjenesterne til dig. Når du bliver bedt om det, skal du trykke let på Ja for at starte med at dele eller på Nej for at stoppe med at dele. Bemærk: Hvis du vælger ikke at dele disse oplysninger, deaktiveres LIVE-tjenester, også selvom du har et abonnement. Udløbsdatoen for dit abonnement forbliver den samme, også selv om du ikke deler disse oplysninger med TomTom. 19

20 Lande uden LIVE-tjenester Hvis LIVE-tjenester ikke er tilgængelige i dit land, kan du muligvis stadig bruge RDS-TMCtrafiktjenester og tjenesten Fotofælder. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger. Tryk let på Tjenester i hovedmenuen for at åbne menuen Tjenester. 20

21 Indstillinger Om indstillinger for radioenheden Nogle af navigationsenhedens indstillinger er tilgængelige fra radioenheden (hovedenheden). Disse er beskrevet nedenfor. Alle indstillinger for navigationsenheden kan ændres i menuen Indstillinger i programmet. Du kan finde flere oplysninger i online-vejledningen til Mazda NB1-navigationssystemet. Bemærk: Undlad at trykke hårdt på skærmen eller med en skarp eller spids genstand, da dette kan beskadige skærmen. 1. Lydknap. 2. Telefonknap. 3. Navigationsknap (knappen NAV). 4. Drejeknap til lydstyrke. 5. Opsætningsknap. 6. Drejeknap til styring af lyden. Gentag den seneste stemmeinstruktion Hvis du går glip af den seneste stemmeinstruktion, kan du trykke på knappen NAV for at høre den igen. Når der ikke er indstillet nogen rute, hører du i stedet et eksempel på en stemmeinstruktion. Lydstyrke Du kan styre navigationssystemets lydstyrke på følgende to måder: 1. Tryk på den midterste del af statuslinjen på navigationsenhedens skærm i Kørselsvisning. Du kan også trykke let her for at slå lyden fra. 2. Drej på lydstyrkeknappen på selve radioen, mens der afspilles navigationsinstruktioner 21

22 Bemærk, at du kan indstille lydstyrken til at være meget lav på radioen og meget høj på navigationsenheden, så du ikke kan høre lyde. Vi anbefaler derfor, at du kun bruger en af metoderne til at ændre lydstyrken. Hvis du ikke hører nogen lyd, eller hvis lyden er meget lav, skal du kontrollere lydstyrken på navigationsenheden. Hvis lydstyrken ikke er indstillet til lav lydstyrke, skal du dreje på lydstyrkeknappen på radioen, mens der afspilles en navigationsinstruktion. Du kan få gentaget den seneste talte instruktion ved at trykke let på den midterste del af statuslinjen i Kørselsvisning. Lysstyrke Du kan ændre lysstyrken for navigationsenhedens skærm ved hjælp af radioenheden. Bemærk, at systemet også understøtter dag- og nattetilstand, som tilpasser lysstyrken til forskellige lysforhold. Du kan indstille lysstyrken manuelt ved at trykke på SETUP på radioen og derefter vælge Lysstyrke. Dag- eller nattefarver Du kan vælge mellem dag- eller nattefarver, eller du kan vælge at skifte automatisk mellem dagog nattefarver. Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken i skærmen er nedtonet. Tilsvarende er kortet nemmere at se i dagslys, hvis der bruges lysere farver om dagen. Se vejledningen til radioenheden og online-vejledningen til Mazda NB1-navigationssystemet for at få flere oplysninger. Sprog Når du vælger et sprog til radioen, vælges det samme sprog automatisk til navigationsenheden. Du kan indstille sproget for både radioen og navigationsenheden ved at trykke på SETUP på radioen og derefter vælge sproget. 22

23 Knapper på rattet 1. Taleknap. 2. Knap til start af opkald. 3. Knap til afslutning af opkald. 4. Knapperne "+" og "-". Når du hører talte instruktioner, skal du trykke på "+" for at øge lydstyrken eller på "-" for at reducere lydstyrken. 5. Navigationsknap. Tryk på knappen NAV på navigationsenheden eller på Commander-enheden for at høre talte instruktioner. 23

24 Fejlfinding Kontakt TomToms kundesupport, hvis du har brug for support til navigationsenhedens funktioner. Gå til tomtom.com/support for at få flere oplysninger om, hvordan du kontakter TomToms kundeservice. Hvis du har brug for hjælp til funktioner i relation til radioen eller telefonen, skal du se den tilhørende vejledning. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål og svar: Almindelige problemer Symptomer Årsag Løsning Ingen navigationsstemme eller lyd. Lydstyrken er for lav eller er indstillet til "0". Lyden er slået fra på Mazda NB1. Du kan se ikonet for lydløs over statuslinjen i Kørselsvisning. Juster lydstyrken ved at dreje på lydstyrkeknappen. Du kan også trykke let på det midterste panel på Mazda NB1 statuslinjen og flytte skyderen for at justere lydstyrken. Favoritter og IP'er er forsvundet. Enheden er blevet brugt forkert, eller Enheden har været udsat for elektronisk støj, eller Enheden er blevet repareret eller udskiftet. Der er ingen garanti mod datatab. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer dine data med TomTom HOME. Navigation og vejledning Symptomer Årsag Løsning Ingen talt vejledning. Talt vejledning er slået fra. Vælg Tænd for talt vejledning i menuen Indstillinger på din Mazda NB1. Det, du ser på kortet, er forskelligt fra vejens aktuelle udformning. Ruteinstruktionerne er muligvis ikke nøjagtige på grund at aktuelle vejforhold eller nye lokale ændringer, som ikke er med på kortet. Følg trafikreglerne og skiltene. Husk at opdatere enheden med Map Share-rettelser. Tryk let på Kortrettelser i menuen Indstillinger for at rapportere en kortrettelse. Vejpunkt kan ikke Der kan maksimalt indstilles tre Slet et eksisterende vejpunkt, og tilføj 24

25 indstilles. vejpunkter. derefter et nyt. Kortet ruller ikke, når der trækkes i skærmen. Kortet flytter sig ikke, når du kører i bilen. Navigationsfejlen Ruten blev ikke fundet. Du bruger ikke kortfremviseren. Du bruger kortfremviseren. Mazda NB1 har forsøgt at planlægge en rute til en destination, som ikke er forbundet med fastlandet, uden at der skal benyttes en færge eller betalingsvej. Vælg Vis kort eller Vis rute i hovedmenuen på din Mazda NB1. Vælg Udført på Mazda NB1 for at gå tilbage til Kørselsvisning. Vælg Planlægningsindstillinger i menuen Indstillinger for at ændre dine ruteplanlægningsindstillinger. LIVE-tjenester Symptomer Årsag Løsning Det er ikke muligt at bruge LIVE-tjenester. LIVE-tjenester er ikke aktiveret. Aktiver LIVE-tjenester i hovedmenuen på navigationsenheden. LIVE-tjenester er ikke tilgængelige i det land, hvor du bor. Hvis du bor i et land, hvor LIVEtjenester ikke er tilgængelige, kan du stadig bruge RDS-TMC-trafiktjenester og tjenesten Fotofælder. Din aktuelle position er uden for LIVE-tjenesternes dækningsområde. Dit prøveabonnement på LIVEtjenester er udløbet. Deling af oplysninger er deaktiveret. Gå til tomtom.com/services for at få flere oplysninger om tjenesternes dækningsområde. Du skal forny dit abonnement på LIVE-tjenester. Det kan du gøre ved hjælp af TomTom HOME på navigationsenheden. Mazda NB1 spørger dig, om du accepterer, at der deles anonyme oplysninger fra din enhed med TomTom. Hvis du vil bruge LIVEtjenester, skal du acceptere deling af disse oplysninger, herunder din position. 25

26 Stemmestyring Symptomer Årsag Løsning Stemmekommandoen genkendes ikke. Prøv at sige navigationskommandoer, når der er installeret en håndfri boks. Sig "Navigation", når stemmestyringen starter. Sig derefter din navigationskommando, når du bliver bedt om det. Der er en anden, der taler samtidigt med dig. Stemmeniveauet er for lavt, eller den omgivende støj er for høj. Kommandoerne genkendes muligvis ikke, hvis der er en anden, der taler, når du siger stemmekommandoer. Prøv at sige stemmekommandoerne, når der ikke er andre, der taler. Tal normalt uden at artikulere ord på en unaturlig måde. Hvis der er støj fra vejen, skal du tale i mikrofonens retning. Husnummeret genkendes ikke korrekt. Når stemmestyring er startet, kan du annullere det ved at trykke på knappen Talk. Der er muligvis meget støj fra vejen, eller du udtaler nummeret på en unaturlig måde. Kommunikationsfejl med radioenheden. Tal kan udtales naturligt eller ét tal ad gangen. 357 kan f.eks. udtales "trehundredeogsyvoghalvtreds" eller "tre, fem, syv". Aktiver stemmestyring igen ved hjælp af mikrofonknappen i Kørselsvisning på navigationsenheden. Øvrige Symptomer Årsag Løsning Navigationsenheden genstartes uventet, og TomTom-logoet vises. Uventet input eller elektrisk støj. Vent, indtil TomTom-logoet er forsvundet, og enheden er blevet genstartet. Hvis enheden genstarter flere gange efter hinanden, skal du kontakte TomToms kundesupport på tomtom.com/support. Kørselsvisningen GPS-signalet er midlertidigt Vent, indtil GPS-signalet genoprettes. 26

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning TomTom Speed Cameras app Online-vejledning Indhold Læs dette først 3 Introduktion til TomTom Speed Cameras app... 3 Hvor ofte fotofælder opdateres... 4 Deling af oplysninger med TomTom... 4 Regional tilgængelighed...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Nylige videoer... 8 Kom i gang 10 Montering i bilen... 10 Placering af enheden... 10 Tænd

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere