ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING"

Transkript

1 Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: december 1, 2011 Wind1 A/S Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Mads V. Sørensen, EMD Ilshøj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix B WindPRO PARK 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix C WindPRO DECIBEL 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix D WindPRO DECIBEL 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix E WindPRO SHADOW 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix F WindPRO SHADOW 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt.,,, tel: fax: , 2

3 Resultat/opsummering: Produktionsberegninger er udført for vindmøllepark Ilshøj, beliggende i Randers kommune. Beregninger er foretaget for layout med 7 møller. Layoutet er beregnet med mølletyperne: Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Ilshøj 14 MW 7 Stk. kw Rotor Nav VESTAS V MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.488) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 2,0% 942 Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,3% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af tre møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,6%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 3%.,,, tel: fax: , 3

4 Ilshøj 16,1 MW 7 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT ,6 80 MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.677) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 4,0% Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,6% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ser er indregnet 2% fradrag for justering af effektkurven. Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af fire møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,8%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 4%. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10% risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men der vil tilsvarende også,,, tel: fax: , 4

5 være en 90% sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Der er desuden gennemført støj og skyggeberegning for projektet. Med de anvendte værdier og driftsinstillinger vil grænseværdierne for støj ikke overskrides. En gruppe af nabomøller nordvest for parken vil have minimal inflydelse på støj beregningen. Disse er inddraget, ligesom relevante naboer til de eksisterende møller er inddraget. Der er foretaget en skyggekastberegning for naboer til Ilshøj projektet. Grænseværdien på 10 timer reel skyggekast vil overskrides for for en række naboer, hvorfor skyggestop kan være nødvendigt. Denne kan arrangeres på flere måder. Her er beregnet konsekvensen af to mulige metoder for skyggestop.,,, tel: fax: , 5

6 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret et vindmølleprojekt i et området mellem Hald og Øster Tørslev i Randers kommune. I beregningen undersøges som ovenfor nævnt et layout med to mølletyper. Layoutet er vist i figur 1 og er leveret af Wind1. Mølletyperne anvendt er Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Effektkurven anvendt er de af leverandørene anbefalede til brug i Danmark. Figur 1. Ilshøj layout. 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5%. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5% for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og,,, tel: fax: , 6

7 mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. Der er i beregningen ikke taget højde for vindskyggevirkning fra eksisterende møller, da de nærmeste møller forventes nedtaget eller er for langt væk til at have indflydelse på den nye møllepark. Fra støjberegningen kommer et støjreduceret layout for Siemens opstillingen, mens der ikke er støjreduceret med Vestas layoutet. Støjreduktionen er inddraget i beregningen. Der er desuden fra skyggeberegningen inddraget skyggestop som dog falder under bagatel grænsen. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Da effektkurver er fortrolige kan vi ikke vise en HP evaluering. Der er dog foretaget en sådan, der viser at SWT-2,3/93 ligger udenfor normalområdet. Der er derfor nedjusteret 2% på produktionen. Vestas V90/2MW møllen ligger klart indenfor normalområdet og er derfor ikke nedjusteret. 2.4 Referencemøller I nærområdet (ca. 10 km radius) til placeringen er identificeret 9 møllegrupper af interesse. Disse er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: Tabel 1. Reference mølle klynger kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 7,,, tel: fax: ,

8 Figur 2. Kort over reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler). Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 3.,,, tel: fax: , 8

9 Kontrolberegning Beregnet produktion Faktisk vindkorrigeret produktion Godhed Årlig produktion, MWh/år Godhed, index kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw NEG MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON - Albæk 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 70 Figur 3. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Der er enkelte mindre møller i området, men disse er udeladt af analysen. Møllerne falder i to hovedgrupper: en sydlig gruppe med Abild og Ørsted møllerne med en ret lav godhed (lav produktion i forhold til beregnet) og en nordlig gruppe med høj godhed (høj produktion i forhold til beregnet) bestående af resten af grupperne med undtagelse af Stangerum gruppen, der også har en lav godhed. Forskellen mellem den mest underpredikterede og mest overpredikterede klynge er 18%. Ilshøj parken ligger midt blandt den nordlige gruppe, og disse må derfor være repræsentative for Ilshøj parken. De fleste af møllerne i den nordlige gruppe er NEG-Micon 750/48 møller, der generelt har produceret væsentligt bedre end forventet. Det er derfor forventet, at disse møller vil ligge højt i godhed, og det vil være vel optimistisk at styre ind efter dem. Desuden står de generelt højt i landskabet og vil derfor også regnes højt. Der er dog også en gruppe 600 kw Micon møller og en gruppe V kw møller i den nordlige gruppe som kan bruges til at styre ind efter. Der er valgt et niveau der hæver produktionsniveauet med 8%. Dette niveau er i gennemsnit 9,1% højere end niveauet for den sydlige gruppe, men stadig 3,5% under gennemsnittet for den nordlige gruppe og 8,8% under de to bedst producerende NEG- Micon 750/48 klynger. Dette niveau svarer meget godt til Vestas klyngen og er 4,6% under Micon 600kW klyngen. Den samlede godhed ligger på 99,2 idet de sydlige møller trækker kraftigt ned. Som det kan ses er spedningen meget stor, selv indefor den nordlige gruppe. Samlet set er usikkerheden i forudsigelsen af reference møllerne på 7,7%. Møllerne er samlet i klynger i Tabel 2.,,, tel: fax: , 9

10 Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP-korrektion (forventet bias i effektkurven), og energiniveauet er justeret ind efter ovenstående argumentation resulterende i en korrektion på -8% (opjustering af produktionen). Med den anvendte DK 07 vindstatistik forventes normalt kun lidt korrektion, så det her er væsentligt mere end normalt. Disse operationer er vist i Tabel 2 og Figur 4. Tabel 2. Godhed for de 9 møllegrupper justeret med HP korrektion og en beregningsjustering på -8%. Klyngerne markeret med gul farve er de sydlige klynger. Godhed HP korrigeret Justeret godhed Afvigelse fra godhed (-8%) kw NEG MICON - Ørsted 94,5 96,4 89,2 10,8% 600 kw NEG MICON - Albæk 107,8 97,1 89,9 10,1% 600 kw NEG MICON - Albæk 2 99,6 100,4 93,0 7,0% 600 kw MICON - Harridslev 112,6 112,6 104,3-4,3% 750 kw NEG MICON - Gjerlev 117,5 117,5 108,8-8,8% 750 kw MICON - Stangerum 108,6 102,5 94,9 5,1% 750 kw NEG MICON - Spentrup 111,6 111,6 103,3-3,3% 660 kw VESTAS - udbyover 111,2 109,0 100,9-0,9% 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 117,5 117,5 108,8-8,8%,,, tel: fax: , 10

11 130,0 Kontrol beregning opdelt i klynger 30,0% 120,0 20,0% 110,0 10,0% Godhed, index 100,0 90,0 0,0% -10,0% Afvigelse fra 100 Godhed HP korrigeret godhed Afvigelse fra ,0-20,0% 70,0-30,0% 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder Figur 4. Resultater fra tabel 3 vist grafisk. 2.5 Beregningsresultat. Af tabellerne i den indledende sammenfatning fremgår beregningsresultaterne med korrektioner samt vurderede tab og usikkerheder. Tab er der detaljeret redegjort for i tabellerne. Usikkerhederne er vurderet som følger: Referencemøller består af 9 klynger med spredning på 7,7%. Som særskilt modelusikkerhed vurderes 3,5% usikkerhed på grund af navhøjdeforskellen på 30-40m (dvs. usikkerhed omkring vindprofil). Effektkurven vurderes at have en usikkerhed på 4% for Siemens møllen og 3% for Vestas møllen. Langtidsvinden vurderes at have en usikkerhed på 5%. Da usikkerhederne er uafhængige, summeres som kvadratrod af kvadraters sum det giver med ovenviste data afrundet 10,6% for Siemens layoutet og 10,3% for Vestas layoutet.,,, tel: fax: , 11

12 3. Støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Ilshøj er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af fra Miljøministeriet. Den er i praksis identisk med det forslag til en ny støjbekendtgørelse, der for øjetblikket er i høring. Der er her ikke beregnet lavfrekvent støj. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel. Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af støj udbredelsen fra møllerne. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med oktavbånds opdelte kildestøjstal Støjkrav. Ifølge bekendtgørelsen skal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype. Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Data for disse møller er indhentet hos Siemens og hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For Siemens SWT 2,3 MW /93 mølletypen findes der 6 støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen -5dB. For Vestas V90/2,0 MW mølletypen er der 3 relevante støjmodes. avbåndsfordelingerne er fortrolige og kan kun anvendes til dette projekt.,,, tel: fax: , 12

13 Der findes nordvest for Gjerlev en mølleklynge der vil have marginal indflydelse på støjberegningen for naboer til Ilshøj projektet. Dette er de fire NEG-Micon 750/48 Gjerlev møller. For disse møller findes officielle støjtal ved 8 m/s, men ikke ved 6 m/s ej heller oktavbånds fordelinger. 6 m/s støjtallet er antaget ved at trække 2 db fra støjtallet ved 8 m/s og oktavbåndsfordelingen er generisk dannet ud fra en typisk oktavbåndsfordeling for vindmøller. De øvrige nabo klynger er for langt fra Ilshøj til at have indflydelse på beregningen Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier (se afsnit 2.2) Støjfølsomme punkter. De støjfølsomme punkter er udvalgt ved alle nærmeste nabobygninger. De konkrete beregningspunkter er leveret af Wind1 og er udvalgt som nærmeste opholdsareal op til 15 m fra kanten af bygningen. For naboerne omkring de eksisterende møller ved Gjerlev er undersøgt om bidraget fra de nye møller alene er højere end bidraget fra de eksisterende møller minus 10 db. Dette er kun tilfældet for tre af beregningspunkterne. Det drejer sig om Gjerlev by, Blendstrup landsby og en enkelt nabo. For alle øvrige relevante naboer støjer de eksisterende møller over 10 db mere end de nye møller vil gøre og de er derfor ikke medtaget i beregningen. Støjberegningspunkterne er vist i appendiks C og D. Støjkravet for åbent land er gældende for alle beregningspunkter undtagen for landsbyerne Gjerlev og Blenstrup, der betragtes som område af særlig støjfølsom karrakter. Der er øvrige landsbyer i området, men disse er for langt fra nye og eksisterende møller til at blive berørt i en grad, hvor der skal foretages en specifik beregning for dem. 3.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Der er i forbindelse med støjberegningen kørt en støjoptimeringsberegning, til sikring af maksimal udnyttelse af møllerne samtidig med overholdelse af støjkrav. For Vestas layoutet er det ikke nødvendigt at nedjustere møllerne. For Siemens layoutet er,,, tel: fax: , 13

14 møllerne nedjusteret for at klare støjkravet. Tabel 3. Driftsindstillinger for Siemens layout. Mølle Drift mode Mølle 1 Standart Power Curve Rev 3. 0 db Mølle 2 Standart Power Curve Rev db Mølle 3 Standart Power Curve Rev db Mølle 4 Standart Power Curve Rev db Mølle 5 Standart Power Curve Rev db Mølle 6 Standart Power Curve Rev db Mølle 7 Standart Power Curve Rev db Støjkravene overholdes ved alle beregningspunkter.,,, tel: fax: , 14

15 4. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. Det er væsentligt at påpege at reel skyggekast betyder, at i nogle år vil der være mindre skyggekast, mens i andre år vil der være mere. Som gennemsnit over møllens levetid vil skyggekast perioden være den beregnede reel tid. 4.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1507 m (Vestas) og 1463 m (Siemens) Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er der ikke indlagt blokerende elementer såsom lægivere og huse. Der er skovbevoksning omkring enkelte naboer, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er dog ikke medtaget i beregningen Skyggemodtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering,,, tel: fax: , 15

16 på bygningerne Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 4.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks E og F. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max. 10 timers reel skyggekast om året overskrides for 7 af de beregnede naboer (Nabo B, C, D, E, F, L og M). Dette kan sædvanligvis klares med skyggestop, hvor møller stoppes i de perioder, hvor der er risko for skyggekast. Der er flere måder skyggestop kan arrangeres på. Her er beskrevet to af metoderne og deres implikationer. En måde er at styre med kalender, sol-detektor og tæller. Styringen tæller op hvor meget skyggekast den enkelte nabo får og når 10 timer nåes, vil møllen stoppe når kalender og soldetektor indikerer at skyggekast vil optræde ved den på gældende nabo resten af året. Det betyder, at man i ethvert givet år ikke vil give nogen naboer mere end 10 timers skyggekast. I nogle år vil nedlukning ikke være nødvendig, men det i andre år vil være nøvendigt at lukke i længere perioder. Som gennemsnit vil tabes den beregnede reel tids skyggekast minus 10 timer. Summeres dette op for alle naboer fåes det samlede antal drifts timer, der tabes. Dette er for Siemens møllerne 24,5 timer og for Vestas møllerne 22,1 timer. I begge tilfælde betyder dette et driftstab på 0,04% for hele parken (24 timer ud af et helt år, fordelt ud på 7 møller). I den anden ende af skalaen er der muligheden at man udvælger de møller, som forårsager det afgørende skyggekast og lukker dem hver gang, de kunne forårsage skyggekast. Dette,,, tel: fax: , 16

17 er en væsentlig mere massiv nedlukning, som kan reduceres med sol-detektor og specificering af naboer. Det tab de enkelte møller vil lide, hvis de skal lukkes ned hver gang de kunne forårsage skyggekast er vist i nedenstående tabel. Tabel 4. Tab i procent ved nedluking af møller når skyggekast kan forekomme Mølle nummer SWT Vestas SWT aktuelt layout Vestas aktuelt layout 1 2, ,5 1,4 1,5 1,4 3 0,8 0,7 4 0,6 0,7 5 0,7 0,7 0,7 6 1,3 1,3 1,3 1,3 7 1,8 1,7 1,8 1,7 Sum 8,9 8,5 5,3 4,4 Gennemsnit 1,27% 1,21% 0,76% 0,63% For Siemens layoutet vil det være nødvendigt at have skyggestop på mølle 2, 5, 6 og 7, mens for Vestas layoutet er det mølle 2, 6 og 7. Lukkes disse møller ned i alle de perioder hvor de kunne forårsage skyggekast vil tabet for hele parken være 0,76% for Siemens layoutet og 0,63% for Vestas layoutet. Den resulterende skyggekast for naboerne for de to layouts er vist i tabel 5 og 6. I produktionsberegningen er antaget skyggekast reduktion med tæller og max 10 timer (mulighed 1).,,, tel: fax: , 17

18 Tabel 5. Skyggekast for reduceret Siemens layout (skyggestop på 4 møller). 18,,, tel: fax: ,

19 Tabel 6. Skyggekast for reduceret Vestas layout (skyggestop på 3 møller). 19,,, tel: fax: ,

20

21 PARK - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,3 96,4 38, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 14,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,1 6,93 2 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,88 3 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 4 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 5 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,81 6 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,4 6,85 7 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,3 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2 Ny ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4 Ny ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

22 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: Vestas V90-2,0Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.032, , , , , , , , , , , , ,6 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 30,8-22,3-67,1-80,6 52,6 92,0 128,5-59,7-261,7-137,6 73,5 67,2-184,3 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 0,7 0,0 0,0 0,0 243,1 746,8 2,0 0,0 0,0 0,0 182,7 434, ,1 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.062, , , , , , , , , , ,3 733, ,2 Specifik energi [kwh/m²] 979 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,2 4,9 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,41 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 5,5 38,3 0,1 0,0 0,0 0,0 5,3 37,2 3,56 Udnyttelse [%] 35,6 34,7 27,7 33,6 31,3 21,8 36,3 31,5 31,4 30,9 29,3 21,4 31,0 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

23 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

24 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

25 PARK - Vindmølleafstande Beregning: Vestas V90-2,0 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,1 2 37,9 1 40, ,1 3 35,0 4 34, ,1 4 34,3 3 35, ,1 5 30,0 4 34, ,1 6 31,1 7 33, ,1 7 33,1 6 31, ,1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

26 PARK - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

27

28 PARK - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,8 95,8 35, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 16,1 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev 3. 0 db 7.083, ,6 6,93 2 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.446, ,2 6,88 3 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.157, ,1 6,86 4 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.164, ,0 6,86 5 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.615, ,1 6,81 6 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.585, ,6 6,85 7 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.910, ,0 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) 2 Ny ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.2) 3 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.3) 4 Ny ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.4) 5 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.5) 6 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.6) 7 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.7) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

29 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: SWT-2,3-93Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.096, , , , , , , , , , , , ,4 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 32,8-23,7-70,7-84,3 58,0 98,2 137,1-63,6-275,9-142,7 79,7 71,5-183,6 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 1,5 0,0 0,0 0,0 331,9 894,3 4,5 0,0 0,0 0,0 248,8 516, ,0 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.127, , , , , , , , , , ,5 725, ,7 Specifik energi [kwh/m²] 975 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,3 5,0 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,38 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 43,2 0,1 0,0 0,0 0,0 6,8 41,6 4,16 Udnyttelse [%] 35,7 34,8 27,8 33,7 30,8 20,2 36,4 31,6 31,5 31,0 28,9 19,9 30,9 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

31 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

32 PARK - Vindmølleafstande Beregning: SWT-2,3-93 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,0 2 37,9 3 35, ,0 3 35,0 4 34, ,0 4 34,3 3 35, ,0 5 30,0 6 31, ,0 6 31,1 7 33, ,0 7 33,1 6 31, ,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

33 PARK - Kort Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

34

35 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] [m/s] [db(a)] ,6!O! nav: 80,0 m Ja 80,0 USER 0 - calculated-oct VESTAS V (15) VESTAS V ,0 Level Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk -... *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 32,8 Ja A 8,0 44,0 34,6 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 40,9 Ja B 8,0 44,0 42,5 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja C 8,0 44,0 38,1 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja D 8,0 44,0 37,5 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja E 8,0 44,0 37,5 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja F 8,0 44,0 38,5 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja G 8,0 44,0 38,4 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja H 8,0 44,0 38,2 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja I 8,0 44,0 38,9 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja J 8,0 44,0 38,4 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja K 8,0 44,0 41,1 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,4 Ja L 8,0 44,0 43,0 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 39,5 Ja M 8,0 44,0 41,2 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja N 8,0 44,0 39,5 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 36,3 Ja O 8,0 44,0 38,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja P 8,0 44,0 38,7 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja Q 8,0 44,0 36,8 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja R 8,0 44,0 36,8 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja S 8,0 44,0 41,0 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja T 8,0 44,0 38,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja U 8,0 44,0 39,7 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja V 8,0 44,0 37,8 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja W 8,0 44,0 36,6 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 34,9 Ja X 8,0 44,0 36,7 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 32,5 Ja Y 8,0 44,0 34,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 32,1 Ja Z 8,0 44,0 34,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 32,1 Ja AB 8,0 39,0 34,0 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 32,3 Ja AC 8,0 39,0 34,1 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja AD 8,0 44,0 36,2 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,1 Ja AE 8,0 39,0 33,1 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 31,7 Ja AF 8,0 39,0 33,7 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 30,5 Ja AA 8,0 39,0 32,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Vindmølle SFO AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

38 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

39 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

40

41 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] , nav: Ja Siemens SWT , Siemens SWT !O! 80,0 m (... 80,0 USER Standart setting avopdelt 105,4/104,1 db(a) 6,0 104,1 8,0 105,4 Nej Ja ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -3 db avopdelt 102/101 db(a) 6,0 101,0 8,0 102,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -1 db avopdelt 104,4/103 db(a) 6,0 103,0 8,0 104,4 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 34,7 Ja A 8,0 44,0 35,5 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja B 8,0 44,0 43,0 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja C 8,0 44,0 38,8 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja D 8,0 44,0 38,3 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja E 8,0 44,0 38,2 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja F 8,0 44,0 39,2 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja G 8,0 44,0 39,1 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja H 8,0 44,0 38,9 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja I 8,0 44,0 39,5 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja J 8,0 44,0 39,0 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja K 8,0 44,0 41,3 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja L 8,0 44,0 42,9 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 40,8 Ja M 8,0 44,0 41,8 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja N 8,0 44,0 40,2 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja O 8,0 44,0 39,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja P 8,0 44,0 39,7 Ja Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

42 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q 8,0 44,0 38,1 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja R 8,0 44,0 38,1 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 41,1 Ja S 8,0 44,0 42,2 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja T 8,0 44,0 39,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja U 8,0 44,0 40,3 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja V 8,0 44,0 38,6 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja W 8,0 44,0 37,5 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja X 8,0 44,0 37,5 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja Y 8,0 44,0 35,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja Z 8,0 44,0 35,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 34,2 Ja AB 8,0 39,0 34,9 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 34,6 Ja AC 8,0 39,0 35,4 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja AD 8,0 44,0 36,3 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,4 Ja AE 8,0 39,0 33,2 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 32,2 Ja AF 8,0 39,0 34,0 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 32,7 Ja AA 8,0 39,0 33,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

43 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

44 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

45

46 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :56 / :33/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,9 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,3 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, ,9 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

47 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" U ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" V ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" W ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" X ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AB ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AC ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO version :56 / :33/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 10: :16 1:38 B 111: :38 17:36 C 55: :37 12:53 D 55: :40 12:44 E 60: :52 13:53 F 54: :00 12:35 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:08 4 0:02 0:02 I 23: :25 6:25 J 22: :24 5:52 K 34: :29 8:32 L 48: :36 10:54 M 49: :34 11:32 N 30: :29 7:21 O 29: :27 7:05 P 33: :30 7:48 Q 19: :25 3:49 R 17: :25 2:45 S 67: :54 5:20 T 33: :27 2:52 U 44: :29 4:57 V 30: :24 3:20 W 25: :21 2:41 X 28: :21 2:50 Y 15: :16 1:29 Z 13: :15 1:20 AB 0:00 0 0:00 0:00 AC 5: :19 1:05 AA 0:00 0 0:00 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 149:55 23:06 2 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 122:12 19:14 3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 70:56 9:41 4 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 75:48 18:06 5 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 77:13 17:07 Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

48 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 120:41 26:22 7 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) 157:36 29:30 WindPRO version :56 / :33/ WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

49 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) Vindmøller 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

50 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (7) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) Vindmøller 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

51 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

52 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

53 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AA: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (27) AB: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (28) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

54 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ : VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Jun Jul Aug Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

55 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

56 SHADOW - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Lægiver Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

57

58 SHADOW - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :54 / :30/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,9 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,3 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, ,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere