ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING"

Transkript

1 Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: december 1, 2011 Wind1 A/S Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Mads V. Sørensen, EMD Ilshøj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix B WindPRO PARK 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix C WindPRO DECIBEL 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix D WindPRO DECIBEL 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix E WindPRO SHADOW 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix F WindPRO SHADOW 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt.,,, tel: fax: , 2

3 Resultat/opsummering: Produktionsberegninger er udført for vindmøllepark Ilshøj, beliggende i Randers kommune. Beregninger er foretaget for layout med 7 møller. Layoutet er beregnet med mølletyperne: Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Ilshøj 14 MW 7 Stk. kw Rotor Nav VESTAS V MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.488) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 2,0% 942 Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,3% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af tre møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,6%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 3%.,,, tel: fax: , 3

4 Ilshøj 16,1 MW 7 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT ,6 80 MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.677) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 4,0% Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,6% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ser er indregnet 2% fradrag for justering af effektkurven. Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af fire møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,8%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 4%. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10% risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men der vil tilsvarende også,,, tel: fax: , 4

5 være en 90% sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Der er desuden gennemført støj og skyggeberegning for projektet. Med de anvendte værdier og driftsinstillinger vil grænseværdierne for støj ikke overskrides. En gruppe af nabomøller nordvest for parken vil have minimal inflydelse på støj beregningen. Disse er inddraget, ligesom relevante naboer til de eksisterende møller er inddraget. Der er foretaget en skyggekastberegning for naboer til Ilshøj projektet. Grænseværdien på 10 timer reel skyggekast vil overskrides for for en række naboer, hvorfor skyggestop kan være nødvendigt. Denne kan arrangeres på flere måder. Her er beregnet konsekvensen af to mulige metoder for skyggestop.,,, tel: fax: , 5

6 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret et vindmølleprojekt i et området mellem Hald og Øster Tørslev i Randers kommune. I beregningen undersøges som ovenfor nævnt et layout med to mølletyper. Layoutet er vist i figur 1 og er leveret af Wind1. Mølletyperne anvendt er Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Effektkurven anvendt er de af leverandørene anbefalede til brug i Danmark. Figur 1. Ilshøj layout. 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5%. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5% for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og,,, tel: fax: , 6

7 mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. Der er i beregningen ikke taget højde for vindskyggevirkning fra eksisterende møller, da de nærmeste møller forventes nedtaget eller er for langt væk til at have indflydelse på den nye møllepark. Fra støjberegningen kommer et støjreduceret layout for Siemens opstillingen, mens der ikke er støjreduceret med Vestas layoutet. Støjreduktionen er inddraget i beregningen. Der er desuden fra skyggeberegningen inddraget skyggestop som dog falder under bagatel grænsen. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Da effektkurver er fortrolige kan vi ikke vise en HP evaluering. Der er dog foretaget en sådan, der viser at SWT-2,3/93 ligger udenfor normalområdet. Der er derfor nedjusteret 2% på produktionen. Vestas V90/2MW møllen ligger klart indenfor normalområdet og er derfor ikke nedjusteret. 2.4 Referencemøller I nærområdet (ca. 10 km radius) til placeringen er identificeret 9 møllegrupper af interesse. Disse er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: Tabel 1. Reference mølle klynger kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 7,,, tel: fax: ,

8 Figur 2. Kort over reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler). Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 3.,,, tel: fax: , 8

9 Kontrolberegning Beregnet produktion Faktisk vindkorrigeret produktion Godhed Årlig produktion, MWh/år Godhed, index kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw NEG MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON - Albæk 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 70 Figur 3. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Der er enkelte mindre møller i området, men disse er udeladt af analysen. Møllerne falder i to hovedgrupper: en sydlig gruppe med Abild og Ørsted møllerne med en ret lav godhed (lav produktion i forhold til beregnet) og en nordlig gruppe med høj godhed (høj produktion i forhold til beregnet) bestående af resten af grupperne med undtagelse af Stangerum gruppen, der også har en lav godhed. Forskellen mellem den mest underpredikterede og mest overpredikterede klynge er 18%. Ilshøj parken ligger midt blandt den nordlige gruppe, og disse må derfor være repræsentative for Ilshøj parken. De fleste af møllerne i den nordlige gruppe er NEG-Micon 750/48 møller, der generelt har produceret væsentligt bedre end forventet. Det er derfor forventet, at disse møller vil ligge højt i godhed, og det vil være vel optimistisk at styre ind efter dem. Desuden står de generelt højt i landskabet og vil derfor også regnes højt. Der er dog også en gruppe 600 kw Micon møller og en gruppe V kw møller i den nordlige gruppe som kan bruges til at styre ind efter. Der er valgt et niveau der hæver produktionsniveauet med 8%. Dette niveau er i gennemsnit 9,1% højere end niveauet for den sydlige gruppe, men stadig 3,5% under gennemsnittet for den nordlige gruppe og 8,8% under de to bedst producerende NEG- Micon 750/48 klynger. Dette niveau svarer meget godt til Vestas klyngen og er 4,6% under Micon 600kW klyngen. Den samlede godhed ligger på 99,2 idet de sydlige møller trækker kraftigt ned. Som det kan ses er spedningen meget stor, selv indefor den nordlige gruppe. Samlet set er usikkerheden i forudsigelsen af reference møllerne på 7,7%. Møllerne er samlet i klynger i Tabel 2.,,, tel: fax: , 9

10 Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP-korrektion (forventet bias i effektkurven), og energiniveauet er justeret ind efter ovenstående argumentation resulterende i en korrektion på -8% (opjustering af produktionen). Med den anvendte DK 07 vindstatistik forventes normalt kun lidt korrektion, så det her er væsentligt mere end normalt. Disse operationer er vist i Tabel 2 og Figur 4. Tabel 2. Godhed for de 9 møllegrupper justeret med HP korrektion og en beregningsjustering på -8%. Klyngerne markeret med gul farve er de sydlige klynger. Godhed HP korrigeret Justeret godhed Afvigelse fra godhed (-8%) kw NEG MICON - Ørsted 94,5 96,4 89,2 10,8% 600 kw NEG MICON - Albæk 107,8 97,1 89,9 10,1% 600 kw NEG MICON - Albæk 2 99,6 100,4 93,0 7,0% 600 kw MICON - Harridslev 112,6 112,6 104,3-4,3% 750 kw NEG MICON - Gjerlev 117,5 117,5 108,8-8,8% 750 kw MICON - Stangerum 108,6 102,5 94,9 5,1% 750 kw NEG MICON - Spentrup 111,6 111,6 103,3-3,3% 660 kw VESTAS - udbyover 111,2 109,0 100,9-0,9% 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 117,5 117,5 108,8-8,8%,,, tel: fax: , 10

11 130,0 Kontrol beregning opdelt i klynger 30,0% 120,0 20,0% 110,0 10,0% Godhed, index 100,0 90,0 0,0% -10,0% Afvigelse fra 100 Godhed HP korrigeret godhed Afvigelse fra ,0-20,0% 70,0-30,0% 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder Figur 4. Resultater fra tabel 3 vist grafisk. 2.5 Beregningsresultat. Af tabellerne i den indledende sammenfatning fremgår beregningsresultaterne med korrektioner samt vurderede tab og usikkerheder. Tab er der detaljeret redegjort for i tabellerne. Usikkerhederne er vurderet som følger: Referencemøller består af 9 klynger med spredning på 7,7%. Som særskilt modelusikkerhed vurderes 3,5% usikkerhed på grund af navhøjdeforskellen på 30-40m (dvs. usikkerhed omkring vindprofil). Effektkurven vurderes at have en usikkerhed på 4% for Siemens møllen og 3% for Vestas møllen. Langtidsvinden vurderes at have en usikkerhed på 5%. Da usikkerhederne er uafhængige, summeres som kvadratrod af kvadraters sum det giver med ovenviste data afrundet 10,6% for Siemens layoutet og 10,3% for Vestas layoutet.,,, tel: fax: , 11

12 3. Støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Ilshøj er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af fra Miljøministeriet. Den er i praksis identisk med det forslag til en ny støjbekendtgørelse, der for øjetblikket er i høring. Der er her ikke beregnet lavfrekvent støj. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel. Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af støj udbredelsen fra møllerne. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med oktavbånds opdelte kildestøjstal Støjkrav. Ifølge bekendtgørelsen skal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype. Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Data for disse møller er indhentet hos Siemens og hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For Siemens SWT 2,3 MW /93 mølletypen findes der 6 støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen -5dB. For Vestas V90/2,0 MW mølletypen er der 3 relevante støjmodes. avbåndsfordelingerne er fortrolige og kan kun anvendes til dette projekt.,,, tel: fax: , 12

13 Der findes nordvest for Gjerlev en mølleklynge der vil have marginal indflydelse på støjberegningen for naboer til Ilshøj projektet. Dette er de fire NEG-Micon 750/48 Gjerlev møller. For disse møller findes officielle støjtal ved 8 m/s, men ikke ved 6 m/s ej heller oktavbånds fordelinger. 6 m/s støjtallet er antaget ved at trække 2 db fra støjtallet ved 8 m/s og oktavbåndsfordelingen er generisk dannet ud fra en typisk oktavbåndsfordeling for vindmøller. De øvrige nabo klynger er for langt fra Ilshøj til at have indflydelse på beregningen Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier (se afsnit 2.2) Støjfølsomme punkter. De støjfølsomme punkter er udvalgt ved alle nærmeste nabobygninger. De konkrete beregningspunkter er leveret af Wind1 og er udvalgt som nærmeste opholdsareal op til 15 m fra kanten af bygningen. For naboerne omkring de eksisterende møller ved Gjerlev er undersøgt om bidraget fra de nye møller alene er højere end bidraget fra de eksisterende møller minus 10 db. Dette er kun tilfældet for tre af beregningspunkterne. Det drejer sig om Gjerlev by, Blendstrup landsby og en enkelt nabo. For alle øvrige relevante naboer støjer de eksisterende møller over 10 db mere end de nye møller vil gøre og de er derfor ikke medtaget i beregningen. Støjberegningspunkterne er vist i appendiks C og D. Støjkravet for åbent land er gældende for alle beregningspunkter undtagen for landsbyerne Gjerlev og Blenstrup, der betragtes som område af særlig støjfølsom karrakter. Der er øvrige landsbyer i området, men disse er for langt fra nye og eksisterende møller til at blive berørt i en grad, hvor der skal foretages en specifik beregning for dem. 3.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Der er i forbindelse med støjberegningen kørt en støjoptimeringsberegning, til sikring af maksimal udnyttelse af møllerne samtidig med overholdelse af støjkrav. For Vestas layoutet er det ikke nødvendigt at nedjustere møllerne. For Siemens layoutet er,,, tel: fax: , 13

14 møllerne nedjusteret for at klare støjkravet. Tabel 3. Driftsindstillinger for Siemens layout. Mølle Drift mode Mølle 1 Standart Power Curve Rev 3. 0 db Mølle 2 Standart Power Curve Rev db Mølle 3 Standart Power Curve Rev db Mølle 4 Standart Power Curve Rev db Mølle 5 Standart Power Curve Rev db Mølle 6 Standart Power Curve Rev db Mølle 7 Standart Power Curve Rev db Støjkravene overholdes ved alle beregningspunkter.,,, tel: fax: , 14

15 4. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. Det er væsentligt at påpege at reel skyggekast betyder, at i nogle år vil der være mindre skyggekast, mens i andre år vil der være mere. Som gennemsnit over møllens levetid vil skyggekast perioden være den beregnede reel tid. 4.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1507 m (Vestas) og 1463 m (Siemens) Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er der ikke indlagt blokerende elementer såsom lægivere og huse. Der er skovbevoksning omkring enkelte naboer, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er dog ikke medtaget i beregningen Skyggemodtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering,,, tel: fax: , 15

16 på bygningerne Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 4.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks E og F. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max. 10 timers reel skyggekast om året overskrides for 7 af de beregnede naboer (Nabo B, C, D, E, F, L og M). Dette kan sædvanligvis klares med skyggestop, hvor møller stoppes i de perioder, hvor der er risko for skyggekast. Der er flere måder skyggestop kan arrangeres på. Her er beskrevet to af metoderne og deres implikationer. En måde er at styre med kalender, sol-detektor og tæller. Styringen tæller op hvor meget skyggekast den enkelte nabo får og når 10 timer nåes, vil møllen stoppe når kalender og soldetektor indikerer at skyggekast vil optræde ved den på gældende nabo resten af året. Det betyder, at man i ethvert givet år ikke vil give nogen naboer mere end 10 timers skyggekast. I nogle år vil nedlukning ikke være nødvendig, men det i andre år vil være nøvendigt at lukke i længere perioder. Som gennemsnit vil tabes den beregnede reel tids skyggekast minus 10 timer. Summeres dette op for alle naboer fåes det samlede antal drifts timer, der tabes. Dette er for Siemens møllerne 24,5 timer og for Vestas møllerne 22,1 timer. I begge tilfælde betyder dette et driftstab på 0,04% for hele parken (24 timer ud af et helt år, fordelt ud på 7 møller). I den anden ende af skalaen er der muligheden at man udvælger de møller, som forårsager det afgørende skyggekast og lukker dem hver gang, de kunne forårsage skyggekast. Dette,,, tel: fax: , 16

17 er en væsentlig mere massiv nedlukning, som kan reduceres med sol-detektor og specificering af naboer. Det tab de enkelte møller vil lide, hvis de skal lukkes ned hver gang de kunne forårsage skyggekast er vist i nedenstående tabel. Tabel 4. Tab i procent ved nedluking af møller når skyggekast kan forekomme Mølle nummer SWT Vestas SWT aktuelt layout Vestas aktuelt layout 1 2, ,5 1,4 1,5 1,4 3 0,8 0,7 4 0,6 0,7 5 0,7 0,7 0,7 6 1,3 1,3 1,3 1,3 7 1,8 1,7 1,8 1,7 Sum 8,9 8,5 5,3 4,4 Gennemsnit 1,27% 1,21% 0,76% 0,63% For Siemens layoutet vil det være nødvendigt at have skyggestop på mølle 2, 5, 6 og 7, mens for Vestas layoutet er det mølle 2, 6 og 7. Lukkes disse møller ned i alle de perioder hvor de kunne forårsage skyggekast vil tabet for hele parken være 0,76% for Siemens layoutet og 0,63% for Vestas layoutet. Den resulterende skyggekast for naboerne for de to layouts er vist i tabel 5 og 6. I produktionsberegningen er antaget skyggekast reduktion med tæller og max 10 timer (mulighed 1).,,, tel: fax: , 17

18 Tabel 5. Skyggekast for reduceret Siemens layout (skyggestop på 4 møller). 18,,, tel: fax: ,

19 Tabel 6. Skyggekast for reduceret Vestas layout (skyggestop på 3 møller). 19,,, tel: fax: ,

20

21 PARK - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,3 96,4 38, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 14,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,1 6,93 2 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,88 3 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 4 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 5 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,81 6 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,4 6,85 7 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,3 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2 Ny ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4 Ny ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

22 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: Vestas V90-2,0Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.032, , , , , , , , , , , , ,6 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 30,8-22,3-67,1-80,6 52,6 92,0 128,5-59,7-261,7-137,6 73,5 67,2-184,3 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 0,7 0,0 0,0 0,0 243,1 746,8 2,0 0,0 0,0 0,0 182,7 434, ,1 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.062, , , , , , , , , , ,3 733, ,2 Specifik energi [kwh/m²] 979 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,2 4,9 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,41 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 5,5 38,3 0,1 0,0 0,0 0,0 5,3 37,2 3,56 Udnyttelse [%] 35,6 34,7 27,7 33,6 31,3 21,8 36,3 31,5 31,4 30,9 29,3 21,4 31,0 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

23 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

24 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

25 PARK - Vindmølleafstande Beregning: Vestas V90-2,0 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,1 2 37,9 1 40, ,1 3 35,0 4 34, ,1 4 34,3 3 35, ,1 5 30,0 4 34, ,1 6 31,1 7 33, ,1 7 33,1 6 31, ,1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

26 PARK - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

27

28 PARK - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,8 95,8 35, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 16,1 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev 3. 0 db 7.083, ,6 6,93 2 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.446, ,2 6,88 3 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.157, ,1 6,86 4 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.164, ,0 6,86 5 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.615, ,1 6,81 6 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.585, ,6 6,85 7 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.910, ,0 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) 2 Ny ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.2) 3 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.3) 4 Ny ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.4) 5 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.5) 6 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.6) 7 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.7) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

29 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: SWT-2,3-93Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.096, , , , , , , , , , , , ,4 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 32,8-23,7-70,7-84,3 58,0 98,2 137,1-63,6-275,9-142,7 79,7 71,5-183,6 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 1,5 0,0 0,0 0,0 331,9 894,3 4,5 0,0 0,0 0,0 248,8 516, ,0 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.127, , , , , , , , , , ,5 725, ,7 Specifik energi [kwh/m²] 975 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,3 5,0 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,38 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 43,2 0,1 0,0 0,0 0,0 6,8 41,6 4,16 Udnyttelse [%] 35,7 34,8 27,8 33,7 30,8 20,2 36,4 31,6 31,5 31,0 28,9 19,9 30,9 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

31 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

32 PARK - Vindmølleafstande Beregning: SWT-2,3-93 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,0 2 37,9 3 35, ,0 3 35,0 4 34, ,0 4 34,3 3 35, ,0 5 30,0 6 31, ,0 6 31,1 7 33, ,0 7 33,1 6 31, ,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

33 PARK - Kort Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

34

35 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] [m/s] [db(a)] ,6!O! nav: 80,0 m Ja 80,0 USER 0 - calculated-oct VESTAS V (15) VESTAS V ,0 Level Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk -... *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 32,8 Ja A 8,0 44,0 34,6 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 40,9 Ja B 8,0 44,0 42,5 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja C 8,0 44,0 38,1 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja D 8,0 44,0 37,5 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja E 8,0 44,0 37,5 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja F 8,0 44,0 38,5 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja G 8,0 44,0 38,4 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja H 8,0 44,0 38,2 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja I 8,0 44,0 38,9 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja J 8,0 44,0 38,4 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja K 8,0 44,0 41,1 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,4 Ja L 8,0 44,0 43,0 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 39,5 Ja M 8,0 44,0 41,2 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja N 8,0 44,0 39,5 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 36,3 Ja O 8,0 44,0 38,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja P 8,0 44,0 38,7 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja Q 8,0 44,0 36,8 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja R 8,0 44,0 36,8 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja S 8,0 44,0 41,0 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja T 8,0 44,0 38,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja U 8,0 44,0 39,7 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja V 8,0 44,0 37,8 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja W 8,0 44,0 36,6 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 34,9 Ja X 8,0 44,0 36,7 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 32,5 Ja Y 8,0 44,0 34,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 32,1 Ja Z 8,0 44,0 34,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 32,1 Ja AB 8,0 39,0 34,0 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 32,3 Ja AC 8,0 39,0 34,1 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja AD 8,0 44,0 36,2 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,1 Ja AE 8,0 39,0 33,1 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 31,7 Ja AF 8,0 39,0 33,7 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 30,5 Ja AA 8,0 39,0 32,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Vindmølle SFO AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

38 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

39 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

40

41 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] , nav: Ja Siemens SWT , Siemens SWT !O! 80,0 m (... 80,0 USER Standart setting avopdelt 105,4/104,1 db(a) 6,0 104,1 8,0 105,4 Nej Ja ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -3 db avopdelt 102/101 db(a) 6,0 101,0 8,0 102,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -1 db avopdelt 104,4/103 db(a) 6,0 103,0 8,0 104,4 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 34,7 Ja A 8,0 44,0 35,5 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja B 8,0 44,0 43,0 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja C 8,0 44,0 38,8 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja D 8,0 44,0 38,3 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja E 8,0 44,0 38,2 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja F 8,0 44,0 39,2 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja G 8,0 44,0 39,1 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja H 8,0 44,0 38,9 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja I 8,0 44,0 39,5 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja J 8,0 44,0 39,0 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja K 8,0 44,0 41,3 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja L 8,0 44,0 42,9 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 40,8 Ja M 8,0 44,0 41,8 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja N 8,0 44,0 40,2 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja O 8,0 44,0 39,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja P 8,0 44,0 39,7 Ja Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

42 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q 8,0 44,0 38,1 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja R 8,0 44,0 38,1 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 41,1 Ja S 8,0 44,0 42,2 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja T 8,0 44,0 39,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja U 8,0 44,0 40,3 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja V 8,0 44,0 38,6 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja W 8,0 44,0 37,5 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja X 8,0 44,0 37,5 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja Y 8,0 44,0 35,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja Z 8,0 44,0 35,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 34,2 Ja AB 8,0 39,0 34,9 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 34,6 Ja AC 8,0 39,0 35,4 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja AD 8,0 44,0 36,3 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,4 Ja AE 8,0 39,0 33,2 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 32,2 Ja AF 8,0 39,0 34,0 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 32,7 Ja AA 8,0 39,0 33,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

43 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

44 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

45

46 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :56 / :33/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,9 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,3 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, ,9 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

47 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" U ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" V ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" W ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" X ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AB ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AC ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO version :56 / :33/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 10: :16 1:38 B 111: :38 17:36 C 55: :37 12:53 D 55: :40 12:44 E 60: :52 13:53 F 54: :00 12:35 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:08 4 0:02 0:02 I 23: :25 6:25 J 22: :24 5:52 K 34: :29 8:32 L 48: :36 10:54 M 49: :34 11:32 N 30: :29 7:21 O 29: :27 7:05 P 33: :30 7:48 Q 19: :25 3:49 R 17: :25 2:45 S 67: :54 5:20 T 33: :27 2:52 U 44: :29 4:57 V 30: :24 3:20 W 25: :21 2:41 X 28: :21 2:50 Y 15: :16 1:29 Z 13: :15 1:20 AB 0:00 0 0:00 0:00 AC 5: :19 1:05 AA 0:00 0 0:00 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 149:55 23:06 2 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 122:12 19:14 3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 70:56 9:41 4 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 75:48 18:06 5 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 77:13 17:07 Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

48 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 120:41 26:22 7 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) 157:36 29:30 WindPRO version :56 / :33/ WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

49 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) Vindmøller 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

50 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (7) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) Vindmøller 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

51 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

52 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

53 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AA: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (27) AB: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (28) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

54 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ : VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Jun Jul Aug Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

55 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

56 SHADOW - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Lægiver Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

57

58 SHADOW - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :54 / :30/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,9 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,3 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, ,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Vindressourcekort for Danmark

Vindressourcekort for Danmark Vindressourcekort for Danmark med eksport til GIS-system www.emd.dk Energi- og Miljødata Niels Jernesvej DK-9220 Aalborg Øst tlf. 96354444 fax. 96354446 e-mail: emd@emd.dk web: http://www.emd.dk Januar

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere