ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING"

Transkript

1 Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: december 1, 2011 Wind1 A/S Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Mads V. Sørensen, EMD Ilshøj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix B WindPRO PARK 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix C WindPRO DECIBEL 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix D WindPRO DECIBEL 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde Appendix E WindPRO SHADOW 7 x Vestas V90-2MW, 80m navhøjde Appendix F WindPRO SHADOW 7 x Siemens 2,3/93 80m navhøjde (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt.,,, tel: fax: , 2

3 Resultat/opsummering: Produktionsberegninger er udført for vindmøllepark Ilshøj, beliggende i Randers kommune. Beregninger er foretaget for layout med 7 møller. Layoutet er beregnet med mølletyperne: Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Ilshøj 14 MW 7 Stk. kw Rotor Nav VESTAS V MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.488) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 2,0% 942 Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,3% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af tre møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,6%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 3%.,,, tel: fax: , 3

4 Ilshøj 16,1 MW 7 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT ,6 80 MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) -8% (3.677) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab *2) 4,0% Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 10,6% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 8% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Ser er indregnet 2% fradrag for justering af effektkurven. Ved installering af skygge tæller vil tab på skygge stop være 0,04% og dermed under bagatelgrænsen for beregningen. Ved nedlukning af fire møller hver gang muligheden for skyggekast er der vil tabet maksimalt være 0,8%. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 7,7%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3,5% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 4%. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10% risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men der vil tilsvarende også,,, tel: fax: , 4

5 være en 90% sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Der er desuden gennemført støj og skyggeberegning for projektet. Med de anvendte værdier og driftsinstillinger vil grænseværdierne for støj ikke overskrides. En gruppe af nabomøller nordvest for parken vil have minimal inflydelse på støj beregningen. Disse er inddraget, ligesom relevante naboer til de eksisterende møller er inddraget. Der er foretaget en skyggekastberegning for naboer til Ilshøj projektet. Grænseværdien på 10 timer reel skyggekast vil overskrides for for en række naboer, hvorfor skyggestop kan være nødvendigt. Denne kan arrangeres på flere måder. Her er beregnet konsekvensen af to mulige metoder for skyggestop.,,, tel: fax: , 5

6 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret et vindmølleprojekt i et området mellem Hald og Øster Tørslev i Randers kommune. I beregningen undersøges som ovenfor nævnt et layout med to mølletyper. Layoutet er vist i figur 1 og er leveret af Wind1. Mølletyperne anvendt er Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Effektkurven anvendt er de af leverandørene anbefalede til brug i Danmark. Figur 1. Ilshøj layout. 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5%. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5% for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og,,, tel: fax: , 6

7 mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. Der er i beregningen ikke taget højde for vindskyggevirkning fra eksisterende møller, da de nærmeste møller forventes nedtaget eller er for langt væk til at have indflydelse på den nye møllepark. Fra støjberegningen kommer et støjreduceret layout for Siemens opstillingen, mens der ikke er støjreduceret med Vestas layoutet. Støjreduktionen er inddraget i beregningen. Der er desuden fra skyggeberegningen inddraget skyggestop som dog falder under bagatel grænsen. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Da effektkurver er fortrolige kan vi ikke vise en HP evaluering. Der er dog foretaget en sådan, der viser at SWT-2,3/93 ligger udenfor normalområdet. Der er derfor nedjusteret 2% på produktionen. Vestas V90/2MW møllen ligger klart indenfor normalområdet og er derfor ikke nedjusteret. 2.4 Referencemøller I nærområdet (ca. 10 km radius) til placeringen er identificeret 9 møllegrupper af interesse. Disse er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: Tabel 1. Reference mølle klynger kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 7,,, tel: fax: ,

8 Figur 2. Kort over reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler). Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 3.,,, tel: fax: , 8

9 Kontrolberegning Beregnet produktion Faktisk vindkorrigeret produktion Godhed Årlig produktion, MWh/år Godhed, index kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw MICON - Harridslev 600 kw NEG MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON kw NEG MICON - Albæk 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 1500 kw NEG MICON - Ørsted 70 Figur 3. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Der er enkelte mindre møller i området, men disse er udeladt af analysen. Møllerne falder i to hovedgrupper: en sydlig gruppe med Abild og Ørsted møllerne med en ret lav godhed (lav produktion i forhold til beregnet) og en nordlig gruppe med høj godhed (høj produktion i forhold til beregnet) bestående af resten af grupperne med undtagelse af Stangerum gruppen, der også har en lav godhed. Forskellen mellem den mest underpredikterede og mest overpredikterede klynge er 18%. Ilshøj parken ligger midt blandt den nordlige gruppe, og disse må derfor være repræsentative for Ilshøj parken. De fleste af møllerne i den nordlige gruppe er NEG-Micon 750/48 møller, der generelt har produceret væsentligt bedre end forventet. Det er derfor forventet, at disse møller vil ligge højt i godhed, og det vil være vel optimistisk at styre ind efter dem. Desuden står de generelt højt i landskabet og vil derfor også regnes højt. Der er dog også en gruppe 600 kw Micon møller og en gruppe V kw møller i den nordlige gruppe som kan bruges til at styre ind efter. Der er valgt et niveau der hæver produktionsniveauet med 8%. Dette niveau er i gennemsnit 9,1% højere end niveauet for den sydlige gruppe, men stadig 3,5% under gennemsnittet for den nordlige gruppe og 8,8% under de to bedst producerende NEG- Micon 750/48 klynger. Dette niveau svarer meget godt til Vestas klyngen og er 4,6% under Micon 600kW klyngen. Den samlede godhed ligger på 99,2 idet de sydlige møller trækker kraftigt ned. Som det kan ses er spedningen meget stor, selv indefor den nordlige gruppe. Samlet set er usikkerheden i forudsigelsen af reference møllerne på 7,7%. Møllerne er samlet i klynger i Tabel 2.,,, tel: fax: , 9

10 Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP-korrektion (forventet bias i effektkurven), og energiniveauet er justeret ind efter ovenstående argumentation resulterende i en korrektion på -8% (opjustering af produktionen). Med den anvendte DK 07 vindstatistik forventes normalt kun lidt korrektion, så det her er væsentligt mere end normalt. Disse operationer er vist i Tabel 2 og Figur 4. Tabel 2. Godhed for de 9 møllegrupper justeret med HP korrektion og en beregningsjustering på -8%. Klyngerne markeret med gul farve er de sydlige klynger. Godhed HP korrigeret Justeret godhed Afvigelse fra godhed (-8%) kw NEG MICON - Ørsted 94,5 96,4 89,2 10,8% 600 kw NEG MICON - Albæk 107,8 97,1 89,9 10,1% 600 kw NEG MICON - Albæk 2 99,6 100,4 93,0 7,0% 600 kw MICON - Harridslev 112,6 112,6 104,3-4,3% 750 kw NEG MICON - Gjerlev 117,5 117,5 108,8-8,8% 750 kw MICON - Stangerum 108,6 102,5 94,9 5,1% 750 kw NEG MICON - Spentrup 111,6 111,6 103,3-3,3% 660 kw VESTAS - udbyover 111,2 109,0 100,9-0,9% 750 kw NEG MICON - Dalbyneder 117,5 117,5 108,8-8,8%,,, tel: fax: , 10

11 130,0 Kontrol beregning opdelt i klynger 30,0% 120,0 20,0% 110,0 10,0% Godhed, index 100,0 90,0 0,0% -10,0% Afvigelse fra 100 Godhed HP korrigeret godhed Afvigelse fra ,0-20,0% 70,0-30,0% 1500 kw NEG MICON - Ørsted 600 kw NEG MICON - Albæk 600 kw NEG MICON - Albæk kw MICON - Harridslev 750 kw NEG MICON - Gjerlev 750 kw MICON - Stangerum 750 kw NEG MICON - Spentrup 660 kw VESTAS - udbyover 750 kw NEG MICON - Dalbyneder Figur 4. Resultater fra tabel 3 vist grafisk. 2.5 Beregningsresultat. Af tabellerne i den indledende sammenfatning fremgår beregningsresultaterne med korrektioner samt vurderede tab og usikkerheder. Tab er der detaljeret redegjort for i tabellerne. Usikkerhederne er vurderet som følger: Referencemøller består af 9 klynger med spredning på 7,7%. Som særskilt modelusikkerhed vurderes 3,5% usikkerhed på grund af navhøjdeforskellen på 30-40m (dvs. usikkerhed omkring vindprofil). Effektkurven vurderes at have en usikkerhed på 4% for Siemens møllen og 3% for Vestas møllen. Langtidsvinden vurderes at have en usikkerhed på 5%. Da usikkerhederne er uafhængige, summeres som kvadratrod af kvadraters sum det giver med ovenviste data afrundet 10,6% for Siemens layoutet og 10,3% for Vestas layoutet.,,, tel: fax: , 11

12 3. Støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Ilshøj er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af fra Miljøministeriet. Den er i praksis identisk med det forslag til en ny støjbekendtgørelse, der for øjetblikket er i høring. Der er her ikke beregnet lavfrekvent støj. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel. Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af støj udbredelsen fra møllerne. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med oktavbånds opdelte kildestøjstal Støjkrav. Ifølge bekendtgørelsen skal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype. Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Siemens SWT 2,3 MW /93, 80 m navhøjde og Vestas V90/2,0 MW, 80 m navhøjde. Data for disse møller er indhentet hos Siemens og hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For Siemens SWT 2,3 MW /93 mølletypen findes der 6 støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen -5dB. For Vestas V90/2,0 MW mølletypen er der 3 relevante støjmodes. avbåndsfordelingerne er fortrolige og kan kun anvendes til dette projekt.,,, tel: fax: , 12

13 Der findes nordvest for Gjerlev en mølleklynge der vil have marginal indflydelse på støjberegningen for naboer til Ilshøj projektet. Dette er de fire NEG-Micon 750/48 Gjerlev møller. For disse møller findes officielle støjtal ved 8 m/s, men ikke ved 6 m/s ej heller oktavbånds fordelinger. 6 m/s støjtallet er antaget ved at trække 2 db fra støjtallet ved 8 m/s og oktavbåndsfordelingen er generisk dannet ud fra en typisk oktavbåndsfordeling for vindmøller. De øvrige nabo klynger er for langt fra Ilshøj til at have indflydelse på beregningen Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier (se afsnit 2.2) Støjfølsomme punkter. De støjfølsomme punkter er udvalgt ved alle nærmeste nabobygninger. De konkrete beregningspunkter er leveret af Wind1 og er udvalgt som nærmeste opholdsareal op til 15 m fra kanten af bygningen. For naboerne omkring de eksisterende møller ved Gjerlev er undersøgt om bidraget fra de nye møller alene er højere end bidraget fra de eksisterende møller minus 10 db. Dette er kun tilfældet for tre af beregningspunkterne. Det drejer sig om Gjerlev by, Blendstrup landsby og en enkelt nabo. For alle øvrige relevante naboer støjer de eksisterende møller over 10 db mere end de nye møller vil gøre og de er derfor ikke medtaget i beregningen. Støjberegningspunkterne er vist i appendiks C og D. Støjkravet for åbent land er gældende for alle beregningspunkter undtagen for landsbyerne Gjerlev og Blenstrup, der betragtes som område af særlig støjfølsom karrakter. Der er øvrige landsbyer i området, men disse er for langt fra nye og eksisterende møller til at blive berørt i en grad, hvor der skal foretages en specifik beregning for dem. 3.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Der er i forbindelse med støjberegningen kørt en støjoptimeringsberegning, til sikring af maksimal udnyttelse af møllerne samtidig med overholdelse af støjkrav. For Vestas layoutet er det ikke nødvendigt at nedjustere møllerne. For Siemens layoutet er,,, tel: fax: , 13

14 møllerne nedjusteret for at klare støjkravet. Tabel 3. Driftsindstillinger for Siemens layout. Mølle Drift mode Mølle 1 Standart Power Curve Rev 3. 0 db Mølle 2 Standart Power Curve Rev db Mølle 3 Standart Power Curve Rev db Mølle 4 Standart Power Curve Rev db Mølle 5 Standart Power Curve Rev db Mølle 6 Standart Power Curve Rev db Mølle 7 Standart Power Curve Rev db Støjkravene overholdes ved alle beregningspunkter.,,, tel: fax: , 14

15 4. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. Det er væsentligt at påpege at reel skyggekast betyder, at i nogle år vil der være mindre skyggekast, mens i andre år vil der være mere. Som gennemsnit over møllens levetid vil skyggekast perioden være den beregnede reel tid. 4.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1507 m (Vestas) og 1463 m (Siemens) Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er der ikke indlagt blokerende elementer såsom lægivere og huse. Der er skovbevoksning omkring enkelte naboer, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er dog ikke medtaget i beregningen Skyggemodtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering,,, tel: fax: , 15

16 på bygningerne Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 4.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks E og F. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max. 10 timers reel skyggekast om året overskrides for 7 af de beregnede naboer (Nabo B, C, D, E, F, L og M). Dette kan sædvanligvis klares med skyggestop, hvor møller stoppes i de perioder, hvor der er risko for skyggekast. Der er flere måder skyggestop kan arrangeres på. Her er beskrevet to af metoderne og deres implikationer. En måde er at styre med kalender, sol-detektor og tæller. Styringen tæller op hvor meget skyggekast den enkelte nabo får og når 10 timer nåes, vil møllen stoppe når kalender og soldetektor indikerer at skyggekast vil optræde ved den på gældende nabo resten af året. Det betyder, at man i ethvert givet år ikke vil give nogen naboer mere end 10 timers skyggekast. I nogle år vil nedlukning ikke være nødvendig, men det i andre år vil være nøvendigt at lukke i længere perioder. Som gennemsnit vil tabes den beregnede reel tids skyggekast minus 10 timer. Summeres dette op for alle naboer fåes det samlede antal drifts timer, der tabes. Dette er for Siemens møllerne 24,5 timer og for Vestas møllerne 22,1 timer. I begge tilfælde betyder dette et driftstab på 0,04% for hele parken (24 timer ud af et helt år, fordelt ud på 7 møller). I den anden ende af skalaen er der muligheden at man udvælger de møller, som forårsager det afgørende skyggekast og lukker dem hver gang, de kunne forårsage skyggekast. Dette,,, tel: fax: , 16

17 er en væsentlig mere massiv nedlukning, som kan reduceres med sol-detektor og specificering af naboer. Det tab de enkelte møller vil lide, hvis de skal lukkes ned hver gang de kunne forårsage skyggekast er vist i nedenstående tabel. Tabel 4. Tab i procent ved nedluking af møller når skyggekast kan forekomme Mølle nummer SWT Vestas SWT aktuelt layout Vestas aktuelt layout 1 2, ,5 1,4 1,5 1,4 3 0,8 0,7 4 0,6 0,7 5 0,7 0,7 0,7 6 1,3 1,3 1,3 1,3 7 1,8 1,7 1,8 1,7 Sum 8,9 8,5 5,3 4,4 Gennemsnit 1,27% 1,21% 0,76% 0,63% For Siemens layoutet vil det være nødvendigt at have skyggestop på mølle 2, 5, 6 og 7, mens for Vestas layoutet er det mølle 2, 6 og 7. Lukkes disse møller ned i alle de perioder hvor de kunne forårsage skyggekast vil tabet for hele parken være 0,76% for Siemens layoutet og 0,63% for Vestas layoutet. Den resulterende skyggekast for naboerne for de to layouts er vist i tabel 5 og 6. I produktionsberegningen er antaget skyggekast reduktion med tæller og max 10 timer (mulighed 1).,,, tel: fax: , 17

18 Tabel 5. Skyggekast for reduceret Siemens layout (skyggestop på 4 møller). 18,,, tel: fax: ,

19 Tabel 6. Skyggekast for reduceret Vestas layout (skyggestop på 3 møller). 19,,, tel: fax: ,

20

21 PARK - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,3 96,4 38, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 14,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,1 6,93 2 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,88 3 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 4 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,7 6,86 5 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,9 6,81 6 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,4 6,85 7 A Ja VESTAS V ,0 80,0 EMD Level Mode , ,3 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2 Ny ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4 Ny ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5 Ny ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7 Ny ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

22 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: Vestas V90-2,0Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.032, , , , , , , , , , , , ,6 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 30,8-22,3-67,1-80,6 52,6 92,0 128,5-59,7-261,7-137,6 73,5 67,2-184,3 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 0,7 0,0 0,0 0,0 243,1 746,8 2,0 0,0 0,0 0,0 182,7 434, ,1 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.062, , , , , , , , , , ,3 733, ,2 Specifik energi [kwh/m²] 979 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,2 4,9 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,41 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 5,5 38,3 0,1 0,0 0,0 0,0 5,3 37,2 3,56 Udnyttelse [%] 35,6 34,7 27,7 33,6 31,3 21,8 36,3 31,5 31,4 30,9 29,3 21,4 31,0 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

23 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

24 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: Vestas V90-2,0Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :37/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

25 PARK - Vindmølleafstande Beregning: Vestas V90-2,0 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,1 2 37,9 1 40, ,1 3 35,0 4 34, ,1 4 34,3 3 35, ,1 5 30,0 4 34, ,1 6 31,1 7 33, ,1 7 33,1 6 31, ,1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

26 PARK - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :50 / :37/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

27

28 PARK - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,241 kg/m³ til 1,242 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,4 % Kote for navhøjde over havoverflade 110,0 m til 120,6 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,2 C til 7,2 C Tryk ved møller 998,5 hpa til 999,8 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 0,96 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 80,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,9 1,9 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Justering--8,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,8 95,8 35, , ,9 ) Baseret på Justering--8,0% Beregnet årlig energi for hver af 7 nye parkmøller med en samlet effekt på 16,1 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Justering--8,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev 3. 0 db 7.083, ,6 6,93 2 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.446, ,2 6,88 3 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.157, ,1 6,86 4 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.164, ,0 6,86 5 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.615, ,1 6,81 6 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.585, ,6 6,85 7 A Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart Power Curve Rev db 6.910, ,0 6,94 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse ETRS 89 Område: 32 [m] 1 Ny ,6 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) 2 Ny ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.2) 3 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.3) 4 Ny ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.4) 5 Ny ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.5) 6 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.6) 7 Ny ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.7) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

29 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: SWT-2,3-93Vindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,241 kg/m³ - 1,242 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.096, , , , , , , , , , , , ,4 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 32,8-23,7-70,7-84,3 58,0 98,2 137,1-63,6-275,9-142,7 79,7 71,5-183,6 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 1,5 0,0 0,0 0,0 331,9 894,3 4,5 0,0 0,0 0,0 248,8 516, ,0 Resulterende energiproduktion [MWh] 1.127, , , , , , , , , , ,5 725, ,7 Specifik energi [kwh/m²] 975 Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] 3,0-1,3-3,0-2,2 1,3 5,0 4,3-0,9-2,9-1,8 2,2 6,1-0,38 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 43,2 0,1 0,0 0,0 0,0 6,8 41,6 4,16 Udnyttelse [%] 35,7 34,8 27,8 33,7 30,8 20,2 36,4 31,6 31,5 31,0 28,9 19,9 30,9 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

30 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 3 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,20 5,51 1,873 3,7 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,54 5,81 1,924 5,2 6,84 1,940 5,2 2 ØNØ 6,70 6,01 1,604 6,2 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,01 7,10 2,365 7,5 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,12 7,20 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,78 6,01 2,045 5,7 7,19 2,060 5,5 6 S 6,72 5,95 2,111 9,2 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,21 7,27 2,268 13,0 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,78 7,79 2,518 15,7 9,45 2,496 16,0 9 V 8,80 7,81 2,482 13,3 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,00 7,08 2,150 7,3 8,53 2,155 7,4 11 NNV 5,97 5,32 1,725 4,2 6,35 1,710 4,2 Alle 7,79 6,89 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,79;k=2,146;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

31 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / 4 PARK - Vinddata analyse Beregning: SWT-2,3-93Vinddata: A - Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4); Navhøjde: 80,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (5.1) Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data :35/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 6,26 5,56 1,877 3,8 6,43 1,866 3,5 1 NNØ 6,58 5,84 1,912 5,2 6,85 1,940 5,2 2 ØNØ 6,53 5,86 1,596 6,1 6,82 1,587 6,4 3 Ø 8,04 7,12 2,354 7,4 8,11 2,394 7,7 4 ØSØ 8,22 7,29 2,393 9,0 8,53 2,395 8,9 5 SSØ 6,93 6,14 2,045 5,9 7,19 2,060 5,5 6 S 6,95 6,16 2,115 9,4 7,08 2,130 8,7 7 SSV 8,25 7,31 2,268 12,9 8,70 2,249 12,6 8 VSV 8,75 7,76 2,521 15,4 9,45 2,496 16,0 9 V 8,81 7,82 2,482 13,1 9,54 2,483 13,8 10 VNV 8,14 7,21 2,158 7,5 8,53 2,155 7,4 11 NNV 6,11 5,45 1,732 4,3 6,35 1,710 4,2 Alle 7,83 6,93 2, ,0 8,26 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N 750 NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø 750 ØSØ Reference: A=8,26;k=2,126;Vmiddel=7,3 m/s Nuværende placering: A=7,83;k=2,150;Vmiddel=6,9 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV 8 NNØ NNV 15 NNØ N N VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

32 PARK - Vindmølleafstande Beregning: SWT-2,3-93 Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 40,6 2 37, ,0 2 37,9 3 35, ,0 3 35,0 4 34, ,0 4 34,3 3 35, ,0 5 30,0 6 31, ,0 6 31,1 7 33, ,0 7 33,1 6 31, ,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ Ny mølle Målestok 1: Terrændata WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

33 PARK - Kort Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :48 / :35/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

34

35 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] [m/s] [db(a)] ,6!O! nav: 80,0 m Ja 80,0 USER 0 - calculated-oct VESTAS V (15) VESTAS V ,0 Level Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,9 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,0 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja ,1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) Ja VESTAS V ,0 80,0 USER Level 0 - calculated-oct - Mode ,0 102,5 8,0 104,0 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk -... *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON -... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 32,8 Ja A 8,0 44,0 34,6 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 40,9 Ja B 8,0 44,0 42,5 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja C 8,0 44,0 38,1 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja D 8,0 44,0 37,5 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja E 8,0 44,0 37,5 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja F 8,0 44,0 38,5 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja G 8,0 44,0 38,4 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja H 8,0 44,0 38,2 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja I 8,0 44,0 38,9 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja J 8,0 44,0 38,4 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja K 8,0 44,0 41,1 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,4 Ja L 8,0 44,0 43,0 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 39,5 Ja M 8,0 44,0 41,2 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja N 8,0 44,0 39,5 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 36,3 Ja O 8,0 44,0 38,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja P 8,0 44,0 38,7 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja Q 8,0 44,0 36,8 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja R 8,0 44,0 36,8 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja S 8,0 44,0 41,0 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja T 8,0 44,0 38,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja U 8,0 44,0 39,7 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja V 8,0 44,0 37,8 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja W 8,0 44,0 36,6 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 34,9 Ja X 8,0 44,0 36,7 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 32,5 Ja Y 8,0 44,0 34,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 32,1 Ja Z 8,0 44,0 34,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 32,1 Ja AB 8,0 39,0 34,0 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 32,3 Ja AC 8,0 39,0 34,1 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja AD 8,0 44,0 36,2 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,1 Ja AE 8,0 39,0 33,1 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 31,7 Ja AF 8,0 39,0 33,7 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 30,5 Ja AA 8,0 39,0 32,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ fortsat fra sidste side Vindmølle SFO AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

38 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

39 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :24/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

40

41 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Øst Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner avdata nominel af vindhastighed vindhastighed 89 Område: [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ETRS 32 [kw] [m] , nav: Ja Siemens SWT , Siemens SWT !O! 80,0 m (... 80,0 USER Standart setting avopdelt 105,4/104,1 db(a) 6,0 104,1 8,0 105,4 Nej Ja ,9 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -3 db avopdelt 102/101 db(a) 6,0 101,0 8,0 102,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,3 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -4 db avopdelt 101/99,8 db(a) 6,0 99,8 8,0 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -1 db avopdelt 104,4/103 db(a) 6,0 103,0 8,0 104,4 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja ,1 Siemens SWT !O! nav: 80,0 m (... Ja Siemens SWT ,6 80,0 USER Standart setting -2 db avopdelt 103,3/102 db(a) 6,0 102,0 8,0 103,3 Nej Ja , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) , : 750 kw NEG MICON - Gje... Ja NEG MICON NM48/ / ,2 45,0 EMD Acoustica/Manufacturer 09/ ,0 96,5 8,0 98,5 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 34,7 Ja A 8,0 44,0 35,5 Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (2) ,0 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja B 8,0 44,0 43,0 Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,5 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja C 8,0 44,0 38,8 Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,4 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja D 8,0 44,0 38,3 Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja E 8,0 44,0 38,2 Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,5 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja F 8,0 44,0 39,2 Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,7 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja G 8,0 44,0 39,1 Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja H 8,0 44,0 38,9 Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja I 8,0 44,0 39,5 Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja J 8,0 44,0 39,0 Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,2 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja K 8,0 44,0 41,3 Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,5 1,5 6,0 42,0 41,9 Ja L 8,0 44,0 42,9 Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 40,8 Ja M 8,0 44,0 41,8 Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,3 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja N 8,0 44,0 40,2 Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja O 8,0 44,0 39,0 Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (16) ,4 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja P 8,0 44,0 39,7 Ja Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

42 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q 8,0 44,0 38,1 Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,0 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja R 8,0 44,0 38,1 Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (19) ,6 1,5 6,0 42,0 41,1 Ja S 8,0 44,0 42,2 Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,3 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja T 8,0 44,0 39,1 Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,7 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja U 8,0 44,0 40,3 Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,5 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja V 8,0 44,0 38,6 Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,1 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja W 8,0 44,0 37,5 Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,7 1,5 6,0 42,0 36,7 Ja X 8,0 44,0 37,5 Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja Y 8,0 44,0 35,3 Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja Z 8,0 44,0 35,0 Ja AB Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (28) ,6 1,5 6,0 37,0 34,2 Ja AB 8,0 39,0 34,9 Ja AC Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (29) ,0 1,5 6,0 37,0 34,6 Ja AC 8,0 39,0 35,4 Ja AD Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,0 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja AD 8,0 44,0 36,3 Ja AE Blendstrup ,6 1,5 6,0 37,0 31,4 Ja AE 8,0 39,0 33,2 Ja AF Gjerlev ,0 1,5 6,0 37,0 32,2 Ja AF 8,0 39,0 34,0 Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (27) ,0 1,5 6,0 37,0 32,7 Ja AA 8,0 39,0 33,4 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AA WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

43 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

44 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: SWT-2,3-93 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :52 / :20/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

45

46 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :56 / :33/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,9 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,3 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,0 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, , ,1 VESTAS V !... Ja VESTAS V ,0 80, ,9 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

47 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" U ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" V ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" W ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" X ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AB ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AC ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO version :56 / :33/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 10: :16 1:38 B 111: :38 17:36 C 55: :37 12:53 D 55: :40 12:44 E 60: :52 13:53 F 54: :00 12:35 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:08 4 0:02 0:02 I 23: :25 6:25 J 22: :24 5:52 K 34: :29 8:32 L 48: :36 10:54 M 49: :34 11:32 N 30: :29 7:21 O 29: :27 7:05 P 33: :30 7:48 Q 19: :25 3:49 R 17: :25 2:45 S 67: :54 5:20 T 33: :27 2:52 U 44: :29 4:57 V 30: :24 3:20 W 25: :21 2:41 X 28: :21 2:50 Y 15: :16 1:29 Z 13: :15 1:20 AB 0:00 0 0:00 0:00 AC 5: :19 1:05 AA 0:00 0 0:00 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 149:55 23:06 2 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 122:12 19:14 3 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 70:56 9:41 4 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 75:48 18:06 5 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 77:13 17:07 Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

48 SHADOW - Hovedresultat Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig...fortsat fra sidste side Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 6 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 120:41 26:22 7 VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) 157:36 29:30 WindPRO version :56 / :33/ WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

49 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) Vindmøller 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

50 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (7) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) Vindmøller 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

51 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

52 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

53 SHADOW - Kalender, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AA: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (27) AB: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (28) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) Vindmøller 1: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

54 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ : VESTAS V !O! nav: 80,0 m (15) 2: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (16) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 3: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (17) 4: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (18) Jun Jul Aug Jun Jul Aug 5: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (19) 6: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (20) Jun Jul Aug Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) M: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (13) N: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (14) O: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (15) P: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (16) Q: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (17) R: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (18) S: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (19) T: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (20) U: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (21) V: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (22) W: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (23) X: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (24) Y: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (25) Z: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (26) AC: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (29) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

55 SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Beregning: Vestas V90-2,0 7: VESTAS V !O! nav: 80,0 m (21) (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ Jun Jul Aug Skyggemodtager A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (2) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (3) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (6) H: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (8) I: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (9) J: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (10) K: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (11) L: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 90,0 (12) WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

56 SHADOW - Kort Beregning: Vestas V90-2,0 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig WindPRO version :56 / :33/ m Kort: Kort _6280_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Lægiver Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

57

58 SHADOW - Hovedresultat Beregning: SWT-2,3-93 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage sskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Terræn data 12 sektorer; Radius: m (4) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart: Opstartsvindhastighed fra effektkurve (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): ZVI_REGIONS_Ilshøj, Randers Kommune - 7 x V _2.w2r (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Ny mølle Vindmøller WindPRO version Målestok 1: Skyggemodtager :54 / :30/ ETRS 89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,6 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,9 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,3 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, , ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,6 80, ,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af,,, Tlf , Fax ,

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

1. Installation. 2. Forberedelse Projekt egenskaber. WindPRO 2.3 QUICK-Guide Nov 2002. Skridt-for-skridt test af WindPRO s muligheder.

1. Installation. 2. Forberedelse Projekt egenskaber. WindPRO 2.3 QUICK-Guide Nov 2002. Skridt-for-skridt test af WindPRO s muligheder. 1 Indhold: Indhold:... 1 1. Installation... 1 2. Forberedelse Projekt egenskaber... 1 2.a Tilknytning af kort... 3 3. Projektering... 5 3.a Indsætning af objekter... 6 4. Beregninger og udskrifter... 9

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindressourcekort for Danmark

Vindressourcekort for Danmark Vindressourcekort for Danmark med eksport til GIS-system www.emd.dk Energi- og Miljødata Niels Jernesvej DK-9220 Aalborg Øst tlf. 96354444 fax. 96354446 e-mail: emd@emd.dk web: http://www.emd.dk Januar

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Viking Husstandsvindmøller. Temadag Husstandsmøller, Fredericia 18. september 2015

Viking Husstandsvindmøller. Temadag Husstandsmøller, Fredericia 18. september 2015 Viking Husstandsvindmøller Viking VS10 Viking VS10 er en helt ny husstandsvindmølle Stærk, driftssikker og godt skruet sammen. De sidste fire år har vi høstet masser af gode erfaringer med produktion og

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kikkenborgvej 10, 7570 Vemb, matrikel 45 Møborg Ejerlav, Møborg og matrikel 21 Skalstrup By, Nees som følge af opstilling af vindmøller ved

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN JANUAR 2012 ENERGIFORSYNINGEN KØGE BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67.

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmøller på Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, matrikel nr. 2i, Måde, Esbjerg Jorder som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse Forsøgsvindmøller ved Esbjerg VVM-redegørelse Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere