Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021"

Transkript

1 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december

2

3 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s. 6 Bemærkninger til de enkelte områder: A. Vindmøller syd for St. Røttinge s. 9 B. Vindmøller mellem Fensmark og Holme-Olstrup s. 13 C. Vindmøller sydøst for Trælløse s. 16 D. Vindmøller på Sparresholm Gods s. 20 E. Vindmøller ved Saltø Gods s. 21 F. Vindmøller nord for Tågeskovgård s. 23 G. Vindmøller vest for Fladsågård s. 26 H. Vindmøller på Ydernæs s. 32 I. Vindmøller i Nylands Mose s. 43 Bemærkninger til vindmølleplanen generelt s. 47 3

4 Indledning Dette dokument er en såkaldt hvidbog og indeholder bemærkninger fra borgere og andre interessenter til Næstved Kommunes forslag til vindmølleplan. Vindmølleplanen er tillæg nr. 9 til Kommuneplan Hvidbogen er anvendt ved den politiske behandling af, hvad den endelige vindmølleplan skal indeholde. Kommunen har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 116 skriftlige bemærkninger. De er i denne hvidbog resumeret og placeret efter vindmølleplacering og emne. En liste over bemærkningerne findes på side 6 i denne hvidbog. Tallet i parentes henviser til det konkrete brev, bemærkningen stammer fra (se listen). Når tallet er vist med fed, betyder det, at afsenderen er en gruppe borgere, en forening eller en myndighed. Originalbrevene findes i kommunens sag nummer

5 VE-ordninger I forbindelse med opstilling af store vindmøller gælder en række ordninger, der blandt andet giver mulighed for medejerskab, værditabserstatning samt rekreative og andre grønne tiltag i kommunen. De tre væsentligste ordninger for naboer til vindmøller er beskrevet herunder. Ordningerne administreres af Energinet.dk, der også kan give yderligere oplysninger om dem. Grøn Ordning Den såkaldte Grønne ordning betyder, at kommunen har mulighed for at bruge kr. pr. installeret MegaWatt (MW) ny vindmølle. Når nye vindmøller er blevet tilsluttet, står der penge på en konto hos Energinet.dk, som kommunen kan søge om at anvende til et eller flere konkrete projekter. Hvis der for eksempel er tale om tre vindmøller med en effekt på 2,3 MW (typisk 125 m høje), vil kommunen kunne få tilsagn om kr. til grønne projekter. Projekterne kan være etablering af rekreative støttepunkter eller lignende projekter, der styrker de landskabelige eller rekreative værdier. Det kan også være projekter, der informerer om vedvarende energiproduktion eller energibesparelse. Formålet er bredt, og det er Energinet.dk, der beslutter, om der kan gives forhåndstilsagn på baggrund af en konkret ansøgning fra kommunen. Pengene kan først komme til udbetaling, når projektet er gennemført. Værditabsordning Denne ordning går ud på, at naboer til nye møller kan få vurderet, om møllerne vil føre til en forringelse af ejendomsværdien. Hvis det er tilfældet, kan man få kompensation 1:1. Vurderingen er gratis for naboer indenfor en afstand af 6 gange den nærmeste mølles totalhøjde. Udenfor denne afstand opkræver Energinet.dk et gebyr på kr. for at gennemføre vurderingen. Det er Taksationsmyndigheden, beskikket af Klima- og Energiministeriet, der vurderer, om ejendommen vil falde i værdi. Hvis det vurderes, at ejendommen vil falde 1 % eller mere i værdi, kan man få værditabserstatning, og det eventuelle gebyr betales tilbage af Energinet.dk. Køberetsordning Opstillere af nye vindmøller har pligt til at udbyde andele i møllerne. 20 % af projektet skal således udbydes til lokale borgere i kommunen (indenfor 4,5 km.), og hvis de ikke sælges lokalt, til hele kommunens. Andelene skal udbydes til kostpris og prisen beregnes ud fra en produktion på kwh pr. andel. 5

6 Oversigt over modtagne bemærkninger: Bem. nr. Titel 116 Bem. fra Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd 115 Bem. fra Mette og Morten Hansen, Appenæs Bygade 84A, Bem. og underskrifter fra 548 borgere nær Ydernæs (version med underskrifter). 113 Bem. fra Mie Sørensen, Appenæs Åvej Bem. fra Lizzi og Erik Rasmussen, Appenæs Bygade 25, Bem. fra Jens Pagel, Helgenæsvej 105, Bem. (nr. 2) fra Erik Andersen, Appenæs Åvej Bem. fra. Rasmus Lund, Pøllegårdsvej 12, 4160 Herlufmagle. 108 Bem. fra Vordingborg Kommune. 107 Bem. fra Vejdirektoratet vedr. tre af placeringerne. 106 Bem. fra Thomas Garth-Grüner, Sparresholmvej 4B, 4684 Holmegaard. 105 Bem. fra Otto Reedtz-Thott, Gavnø om statens projekter nær beskyttet natur. 104 Bem. fra Lokalråd Rønnebæk og Vejlø Sogne v/niels Peter Nielsen. 103 Bem. fra Kirsten & Jens Chr. Hansen, Tvedemose Champigning, Tvedemosevej 2, 4750 Lundby. 102 Bem. fra Jan Røhmer Christensen m.fl., Vejlø vedr. Nylands Mose-placeringen. 101 Bem. fra Jan Guldborg og Tina Bjerregaard, Everdrupvej 27, Everdrup, 4733 Tap. 100 Bem. fra Hans Madsen, Sydvestsjællands Vindmøllelaug, Sandvejvej 46, 4262 Sandved. 99 Bem. på vegne af en gruppe borgere v. Gunnar Stobbe, Store Røttingevej 5, 4733 Tappernøje. 98 Bem. fra Erik Andersen, Appenæs Åvej Bem. fra Ebbe Vorregaard og Anne Harms, Bakkevej 2C, Appenæs. 96 Bem. fra Alice Svensson og Jens Erik Jensen, Hjarnøvej 18C, Appenæs. 95 Bem. fra 28 borgere vedr. Tågeskovgård-placeringen. 94 Bem. (nr. 2) fra Jytte Arp, Bårsevej 12, Snesere 93 Bem. fra Thomas Ahrendt, Jenstrupvej 50, 4700 (ny placering). 92 Bem. fra Steen Bo Hansen, Hovedvejen 105, 4733 Tappernøje. 91 Bem. fra Peter Kjerte, Helgenæsvej 15, Appenæs. 90 Bem. fra Flemming Nielsen, Appenæs Bygade 84B, Bem. fra DOF Storstrøm v. Lars Christoffersen, Vester Egesborg. 88 Bem. fra DN-Næstved (alle omr.). 87 Bem. fra Carsten og Tenna Kaarslev, Troldehøjvej 10, Fensmark. 86 Bem. (nr. 3) fra Dorte Rasmussen, Myrupvej 5, Bem. fra og svar til Linda Nielsen, Vejlø Vindkraft I/S. 84 Bem. fra Lars Kronshage vedr. placering Saltø Gods. 83 Bem. fra Hilbert Andersen og Charlotte V. Pedersen, Skovmøllevej 7, Myrup. 82 Bem. fra Ellinor og Jørn Nørreby, Hedetoften 33, Appenæs. 81 Bem. (nr. 2) fra Dorte og Arne Rasmussen, Myrupvej 5, Bem. fra Mia og Jacob Sørensen, Lyøvej 13, Bem. fra Frederik Gasmann, Fladsågård. 78 Bem. fra Finn Kristiansen, Lyngbakken 16, Appenæs. 77 Bem. fra Carsten Horup Bille, Brinken 32, Mogenstrup vedr. Nylands Mose-placeringen. 76 Bem. fra Carsten Horup Bille, Brinken 32, Mogenstrup vedr. Fladsågård-placeringen. 75 Bem. fra Agnes Hammer Nonboe, Hjarnøvej 29, Åderup, Bem. (nr. 2) fra Anne Thorald og Erik Andersen, Appenæs Åvej 1, Bem. fra Lokalråd Fladså v. Poul Uldall Jensen. 72 Bem. fra Hans Højer på vegne af en gruppe borgere v. Trælløse. 71 Bem. fra Birgitte Leidecker, Fjordvej 3, Appenæs. 70 Bem. fra Finn Ølund, Jacobshavn 2, Appenæs. 6

7 69 Bem. fra Anita Scheel og Danny Donau, Planetvej 45, Yderligere spørgsmål fra og svar til Torbjørn Jacobsen. 67 Info til Anita Pedersen (nabo) vedr. Tågeskovgård-placeringen. 66 Bem. fra Esther & Carl Borregaard, Skovmøllevej 28, Myrup. 65 Bem. fra Heidi Danielsen, Tappernøje. 64 Svar nr. 2 til Claus Neergaard, Gunderslevholm. 63 Spørgsmål fra og svar til Torbjørn Jacobsen, Udsigtsbakken 41, Bem. fra og svar til Jens Bidstrup v. Jesper Gersholm. 61 Bem. fra Dorte Rasmussen, Myrupvej Bem. fra Irene Kirkebjerg vedr. Ydernæs-placeringen. 59 Bem. fra Henrik Wulff Hansen, Appenæs Bygade 42, Bem. fra Grethe og Niels Schou, Agertoften 14, Bem. fra Aase Lauritzen og René Tüxen-Hansen, Hjarnøvej 2D, Læserbrev og spørgsmål fra Jens Bidstrup, Appenæs. 55 Bem. fra Poul-Erik Andersen, Agertoften 16, Appenæs, Bem. fra Jan Kristoffersen, Appenæs. 53 Bem. fra Birgit Bahn Christensen, Hjarnøvej 14B, Bem. fra Bente og Jan Knudsen, Appenæs Bygade 24, Bem. fra Bente Konge, Appenæs Bygade 24, Bem. fra og svar til Sanne Elmegaard, Hjarnøvej 18A, Åderup, Bem. fra Nanna og Finn Fangholm, Engdraget 3, Bem. fra Gorm Nøddebo Nielsen, Degnebakken 9, Holme-Olstrup. 47 Bem. fra Slagelse Kommune. 46 Bem. fra Lis og Jørgen Jørgensen, Hjarnøvej 4c, Åderup, Bem. fra Niels Rørbech, Fjordbakken 3, Dyves Bro, Bem. fra Jens Bidstrup (2) vedr. Ydernæs-placeringen. 43 Bem. fra Inge-Lise og Verner Jensen, Fjordbakken 19, Dyves Bro, Bem. fra Åse Christiansen, Kalkerupvej 16, 4684 Holmegård. 41 Spørgsmål fra og svar til Hans Højer Christensen, Kagstrupvej 2, 4160 Herlufmagle. 40 Bem. fra Lars Jensen, Katholmvej 20, Åderup, Til orientering: debatoplæg til avisen fra Sydvestsjællands Vindmøllellaug. 38 Bem. fra Fensmark Lokalråd v. Peter Jensen. 37 Bem. fra Thomas Kongshøj, Svendborgvej, Bem. fra Bent Jensen, Grønnegade 33, 3., Bem. fra Hilbert Andersen, Skovmøllevej, Myrup. 34 Bem. fra Claus Neergaard, Gunderslevholm om alternativ placering. Gunderslevvej 17, Bem. fra Sally E Jensen, Lynæsvej 6E, Appenæs. 32 Bem. fra Kurt Parly Jensen, Engdraget 16, Appenæs. 31 Bem. fra Anne Thorald & Erik Andersen, Appenæs Åvej Bem. fra Myrup Bylaug m.fl. (i alt 126 borgere) v. Hilbert Andersen, Skovmøllevej Bem. fra Find Svendsen, Lyngbakken 47, Appenæs. 28 Spørgsmål fra og svar til Rasmus Sørensen, Skovmøllevej 20, Myrup. 27 Bem. fra Karen Terkelsen, Appenæs Bylaug. 26 Bem. fra Dorte & Jens Bidstrup, Appenæs Bygade. 25 Spørgsmål fra og svar til Frederik Hansen, Fjordvej Spørgsmål fra og svar til Dorte Rasmussen, Myrupvej 5, Myrup. 23 Bem. fra Anne og Ole Bitzer, Holmegaardsvej Bem. fra Holger Bro, Omøvej, Bem. fra Gert Nielsen, Bellisvej 7, Bem. fra Finn og Gerda Jensen, Appenæs Bygade Bem. fra Mette Brammer, Kokhaven 23, Karrebæksminde. 18 Bem. fra Rasmus Sørensen, Skovmøllevej 20, Myrup. 7

8 17 Bem. fra Jytte Hansen, Appenæs Bygade Bem. fra Anna Riis, Appenæs Bygade. 15 Spørgsmål fra og svar til Connie Jæger, Appenæs. 14 Spørgsmål fra og svar til Carsten Kaarslev, Troldehøjvej 10, Fensmark. 13 Bem. fra Kirsten og Peter Adserballe, Appenæs Bygade 115, Appenæs. 12 Spørgsmål og svar, Henrik Wolff-Sneedorf, Grevensvængevej Bem./forslag til nye placeringer fra Henrik Wolff-Sneedorff, Grevensvængevej Bem. fra Gert Nielsen, Bellisvej 7, Bem. fra Otto Gasmann, Gelsted. 8 Bem. fra Erling K. Larsen, Lynæsvej 20, Bem. fra Otto Reddtz-Thott, Gavnø 1. 6 Bem. fra Ole Andersen, Helgenæsvej 103, Bem. fra Manfred Schou, Strandrylevej 31, Karrebæksminde. 4 Bem. fra Jan Stampe (Gelsted?). 3 Bem. fra Claus Colstrup, Appenæs grundejerforening, Engdraget 4. 2 Bem. fra Jytte Jørgensen, Østerled 91, Fensmark. 1 Bem. fra Torsten Miland, Hestehavevej 16. 8

9 Bemærkninger til de enkelte områder: Placering A, vindmøller syd for St. Røttinge Nabogener, støj Opsætningen af kæmpevindmøller vil ødelægge naturoplevelsen. Hvis man gerne ville have støj så kan man bo i byen (92) Der er utallige eksempler på, at støj og lysreflekser gør naboejendomme ubeboelige, og folk må leve i et støj helvede (92) Lavfrekvent støj kan gøre folk syge, og det kan være svært at sove. I England har man for en sikkerheds skyld en sikkerhedsafstand på 3 km (94) Opfyldelsen af krav til støj, reflekser mm. godkendes på et teoretisk beregnet grundlag. Der er rejst tvivl om disse beregninger, bla. af professor i akustik Henrik Møller. Denne tvivl understøttes af svenske forskere. Når kommunen har givet tilladelse, vil det være meget svært at få møllerne fjernet. Den enkelte borger har svært ved at kontrollere, om reglerne overholdes. Usikkerheden om hvorvidt de gældende krav er tilstrækkelige har fået andre kommuner til at indtage en afventende holdning, det samme burde Næstved Kommune (92) Kommunen må påregne øgede udgifter til tilsyn, og målinger foretaget af faguddannet personale, eller eksterne konsulenter. Det bliver svært at finde uvildige konsulenter (92) Kommunens svar: Indenfor det udpegede område vil møllerne blive placeret, så de giver så få gener som muligt. Kommunen har dog ikke mulighed for at stille strengere krav til støjen, end lovgivningen stiller. Der er heller ikke mulighed for at benytte andre måle- og beregningsmetoder, da der er nødt til at være entydighed og sammenlignelighed i resultatet. Støjgrænserne er efter vores oplysninger sat, så de tager højde for f.eks. forskellige terrænog vejrforhold. Folketinget har besluttet, at der skal opstilles vindmøller på land, og i den forbindelse vil nogle borgere desværre komme til at føle sig generet. Kommunen har derfor forsøgt, at koncentrere møllerne på få steder, der til gengæld udnyttes godt. I forhold til naturoplevelsen er det korrekt, at store vindmøller har en stor effekt især i nærzonen. Landskabelig indpasning og rekreative værdier er derfor to væsentlige parametre, der vurderes i forbindelse med planlægningen. Naboforhold i øvrigt De udførte visualiseringer er ubrugelige og viser ikke situationen for de nærmeste naboer. Kommunen har selv på borgermøde beskrevet dem som ikke heldige. Ifølge teknisk forvaltning vil vindmøllerne se alt for voldsomme ud, hvis de er lavet ud fra de gældende naboafstande (92) I forhold til støj, udsigt og forstyrrelse er placeringen sydvest for St. Røttinge den værst tænkelige for beboere i byen (99) Vindmøllerne vil kunne påvirke naboer i Vordingborg Kommune, hvilket Næstved Kommune bør tage hensyn til (108) 9

10 Kommunens svar: I denne fase af planlægningen er der ikke mulighed for at vise et potentielt vindmølleprojekt fra alle sider, og det er rigtigt, at det kan være svært at forestille sig, hvordan oplevelsen bliver fra de nærmeste boliger. De udførte visualiseringer giver dog en rimelig fornemmelse af den generelle situation. Placeringen sydvest for Store Røttinge er valgt bl.a. på baggrund af de lovpligtige naboafstande. Indenfor det udpegede område vil møllerne blive placeret, så de giver så få gener som muligt. Næstved Kommune er opmærksom på, at et vindmølleprojekt også vil kunne påvirke beboere i nabokommunen. Faldende ejendomsværdi Det bliver umuligt at få solgt sin ejendom uden væsentlig prisreduktion (92) Kommunens svar: Der er for nylig indført en værditabsordning, der betyder, at naboer kan søge erstatning for tabt ejendomsværdi. Der udbetales godtgørelse 1:1, hvis det uvildige vurderingsnævn konkluderer, at ejendommen falder mere end 1 % i værdi. Økonomi i øvrigt Mener, at det er umoralsk, at vindmølleejere får store summer i tilskud til vindmøller, og at naboer skal betale prisen i form af meget nedsat livsværdi, og at alle betaler i form af stigende elpriser og et grimt landskab. Næstved Kommune er en socialdemokratisk kommune og burde varetage hele kommunens borgeres ve og vel (94) Kommunens svar: Folketinget har besluttet, at der skal opføres vindmøller på land, og at der gives tilskud til vindmølleproduceret el. Kommunen har ikke direkte indflydelse på denne beslutning, men skal implementere den og vil forsøge at minimere generne ved de landbaserede vindmøller. Vi er desuden afhængige af, at private projektmagere ønsker at rejse vindmøller. Landskab Man må acceptere, at man mange steder fra vil kunne se toppen af vindmøllerne (65) De planlagte møller vil blive meget dominerende i landskabet og ødelægge udsigten fra rigtig mange boliger, da det udpegede område ligger på en sydskråning, som starter ved Svennerup (94) Vindmøllerne vil med deres størrelse blive urolige og dominerende i landskabet (99) At et område med store landskabelige træk skulle være særligt velegnet til opførelse af store vindmøller, synes at være opfundet til lejligheden. Man kan med samme ret hævde, at et sådant landskab er ekstremt sårbart overfor sådanne tekniske anlæg. Både de udførte visualiseringer og de gennemførte projekter ved Kyse og Katrineholms Piber viser, at vindmøllerne helt tager magten i det store flade landskab (99) Kommunens svar: Store vindmøller er mange steder ude af skala med landskabet, og vi leder derfor efter placeringer med store landskabstræk, hvor skalaen passer bedre. Møllerne vil altid være markante tæt på, men forstyrrelsen er typisk mindre, hvor der er åbent og ikke store udsving i landskabet. Store vindmøller kan risikere at tage al opmærksomheden fra andre oplevelser i et givet landskab. 10

11 Natur Man bør overveje at plante træer og etablere vandhuller ved møllerne af hensyn til landskabet og naturen (65) Der er hyppige fugletræk mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord, som vil blive forstyrret af de store vindmøller. Der har været ynglende havørn ved Evensø 2 km væk (92) Har gennem 40 år observeret store fugleflokke trække over fra Præstø fjord til Dybsø, bl.a. svaner, gæs og måger. Har set gæs styrte til jorden ramt af vinger fra kæmpevindmøller (94) Kommunens svar: Der stilles normalt ikke krav om etablering af beplantning eller vandhuller i forbindelse med opførelse af vindmøller. Vindmøllerne forhindrer dog ikke tiltag til forbedring af naturværdierne, hvis lodsejerne er interesserede. Der kan eventuelt anvendes midler fra den såkaldte Grønne Ordning. Påvirkningen af naturen vil blive vurderet i forbindelse med den VVM-redegørelse, der skal udarbejdes senere, når der foreligger et konkret projekt. Dette kan få betydning for projektets gennemførelse. Kulturhistorie Det er væsentligt at tage hensyn til vildtbanegrøften ikke mindst i forbindelse med placering af adgangsveje. Vest for St. Røttinge ligger en velbevaret del grøften, der stammer fra tallet og forbinder Præstø og Dybsø fjorder (99) Kommunens svar: Kommunen vil i forbindelse med detailplanlægningen tage hensyn til kulturhistoriske værdier i området også når det gælder etableringsfasen og anlæggelse af adgangsveje. Vildtbanegrøften er udpeget som kulturmiljø af kommunen. Andet Er positiv overfor vindmøller her, når det kan ske uden støjgener og under hensyntagen til vindretningen (65) Projektet har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger (88) Det er kommunens pligt at beskytte sine borgere mod disse overgreb og ikke være medvirkende til at udføre dem (92) I forslaget (hhv. side 5, 14 og 19) er der ikke overensstemmelse mellem antal og størrelse på møllerne. Det giver uklarhed om beslutningsgrundlaget (92) Skygger fra vingerne på motorvejen, specielt i vinterhalvåret, kan udløse epileptiske anfald, har forskning i England påvist (94) Jeg kunne frygte, at udkantsdanmark vil blive endnu mere affolket. Hvem gider bo i en vindmølleskov? (94) 11

12 Politik, ideologi eller økonomi kan gøre, at man ser bort fra støj, skyggeflimmer og store landskabelige indgreb (99) Forslaget er for ukonkret mht. placering af møller og adgangsveje. Følges kommunens egne retningslinjer kan der kun opføres 4 møller på en ret linje, hvis de er max. 135 m høje (99) Foreslår, at møllerne (4 stk., 135 m) som alternativ placeres så vestligt som muligt indenfor det område, hvor naboafstandene kan overholdes. Det vil give færrest gener visuelt, støjmæssigt m.m. (99) Beboergruppen deltager gerne i den videre planlægning (99) Vil gerne kunne levere et bæredygtigt produkt (champignon), og et vindmølleprojekt kan være et led i den strategi (bruger 2 MWh/år). Vil gerne medvirke og har skitseret en mulig linjeføring mellem motorvejen og landevejen (103) Gør opmærksom på, at vindmøller ikke kan placeres nærmere motorvejen og landevejen end 1 x møllens totalhøjde. Afstanden måles fra yderste vingespids til vejbyggelinjen plus højde- og passagetillæg. Sikkerhedsmæssige spørgsmål kan betyde, at afstanden skal være 1,7 x møllens totalhøjde (107) Et lille område tæt på kommunegrænsen blev taget ud i forbindelse med Vordingborg Kommunes vindmølleplanlægning bl.a. på baggrund af Næstved Kommunes anmodning, og så området nord for kommunegrænsen bedre ville kunne udnyttes (108) Vordingborg Kommune samarbejder gerne om et konkret projekt nær kommunegrænsen, hvor arealer eller borgere i Vordingborg Kommune måtte blive berørt (108) Kommunens svar: Det præcise antal og størrelsen på møllerne fremgår på side 14 i afsnittet Rammer for lokalplanlægning. I den endelige plan vil vi forsøge at gøre det endnu tydeligere. Kommunen arbejder på, at møllerne placeres indenfor området, hvor de giver færrest gener. Den præcise placering af møllerne (inkl. adgangsveje) vil først blive afgjort i den efterfølgende VVM-redegørelse og lokalplan. Disse vil også blive sendt i offentlig høring. Nærmere undersøgelser kan for eksempel vise, at der må opføres et andet antal møller, eller at placeringen må justeres. Eventuelle gener for trafikanter på motorvejen bliver undgået ved at sende planer i høring hos Vejdirektoratet. Det er sket med dette forslag, og det sker igen med VVM-redegørelsen og lokalplanen. Næstved Kommune samarbejder meget gerne med Vordingborg Kommune om det konkrete projekt. Udtagningen af et lille område i Vordingborg Kommune betyder, at placeringen ved Store Røttinge bedre/med større sandsynlighed vil kunne udnyttes. 12

13 Placering B, vindmøller mellem Fensmark og Holme-Olstrup Nabogener, skygge Vindmøller på dette sted vil give anledning til skyggegener i Holme-Olstrup (23) Kommunens svar: Senere i forløbet vil møllerne søges placeret, så de giver så få skyggegener som muligt for naboer. En grænse på 10 timer årligt hos naboer skal overholdes. Nabogener, støj Nye, store møller vil genere naboer mere med lavfrekvent støj end de eksisterende (87) Møllerne placeres for tæt på både Fensmark og Holme-Olstrup. Så store møller skal placeres i større afstand fra byer, hvis støjgener skal undgås (87) Kommunens svar: Møllerne søges placeret indenfor vindmølleområdet, sådan at de giver færrest mulige gener. Kommunen har ikke mulighed for at stille skrappere krav end lovgivningen. Nabogener i øvrigt Vindmøllerne skal markeres med rødt lys (87) Der vil være stor forskel på, hvordan vindmøllerne placeres indenfor området. Det gælder f.eks. den vestlige del af Holme-Olstrup (116) Placeringen vil berøre mange mennesker i Fensmark og Holme-Olstrup uanset, at der også i dag er vindmøller i området (116) Kommunens svar: Det er rigtigt, at store vindmøller normalt skal markeres med et svagt, rødt lys på toppen af tårnet. Lysafmærkningen besluttes af Statens Luftfartsvæsen. Møllerne vil blive placeret det sted indenfor området, hvor de giver færrest gener. Se i øvrigt svaret under Infrastruktur og planlagt byområde. Landskab Finder det meget uheldigt at placere flere tekniske anlæg i dette område, der i forvejen er præget af master, veje, højspænding (2) De eksisterende vindmøller er ikke generende. De to eksisterende møller nærmest Køgevej kan eventuelt udskiftes med to nye. Der bør ikke opstilles nye, store møller på samme placering som de to eksisterende nærmest Fensmark (14) Det vil være en landskabelig forbedring at lægge højspændingsledningerne i jorden (42) Det vil forskønne området og nedsætte CO 2 en, hvis der rejses skov som planlagt (42) Så store møller vil være skæmmende (87) 13

14 Er uenige i udsagnet hvis dette gennemføres, vil man til gengæld opleve en mere enkel og harmonisk landskabsoplevelse, da det er holdningsbaseret (116) Kommunens svar: Det er rigtigt, at området i dag er præget af flere forskellige tekniske anlæg. Hvis der skal opføres nye, store vindmøller, skal de eksisterende møller samt højspændingsledningerne hhv. fjernes og lægges i jorden. Kommunen er fortsat af den opfattelse, at det vil give en mere rolig oplevelse af landskabet også pga. de nye møllers lavere omdrejningstal. Der bliver ikke opført nye møller, der hvor der i dag står to møller nærmest Fensmark. Infrastruktur og planlagt byområde Vindmølleområdet bør justeres i den sydlige del, så der tages hensyn til en eventuel nordlig linjeføring af motorvejsstrækningen mellem Næstved og Rønnede (23). Området bør justeres, så der tages hensyn til sigtelinjen fra den eksisterende landevej (23) Hvis man ønsker at udbygge Fensmark eller Holme-Olstrup, vil det ikke kunne lade sig gøre pga. den nødvendige afstand til de nye møller (87) Kommunens svar: Af hensyn til en eventuel kommende linjeføring af en motorvej eller motortrafikvej nord om Holme-Olstrup, vil området blive justeret i den sydlige del, så en hensigtsmæssig afstand kan opnås, hvis der kommer en ny vej. Af hensyn til det udlagte men uudnyttede byområde, vil området blive justeret i den nordlige del, så der opnås en større afstand til Fensmark. Andet Ønsker at se, hvor den nye omfartsvej tilsluttes Køgevej (14) Placeringen giver ikke anledning til betænkelighed og den anbefales (38) Er positiv overfor placeringen (42) Bevar muligheden for, at borgerne kan komme tæt på møllerne (42) De eksisterende møller er ikke generende og kan stå år endnu (87) Projektet har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Det er dog en forudsætning, at fjerne de eksisterende møller og luftledningerne af hensyn til sikkerhed og landskabelig indpasning (88) Vindmølleområdet kan være i konflikt med en kommende vejforbindelse Næstved Rønnede, hvis en nordlig linjeføring bliver valgt. Vindmøller kan ikke placeres nærmere vejen end 1 x møllens totalhøjde. Afstanden måles fra yderste vingespids til vejbyggelinjen plus højde- og passagetillæg. Sikkerhedsmæssige spørgsmål kan betyde, at afstanden skal være 1,7 x møllens totalhøjde (107) Kommunens svar: Den nye omfartsvej/kommunale fordelingsvej øst for Næstved kan ses på kommunens web-kort på adressen webkort.naestved.dk under Kommuneplan 2009 Trafik, forsyning og tekniske anlæg veje. 14

15 Med hensyn til adgang til møllerne, anlægges der adgangsveje til brug for etablering og vedligeholdelse. Disse veje er normalt åbne for offentlighedens adgang jf. naturbeskyttelsesloven. Luftledninger og eksisterende møller: se svaret ovenfor under Landskab. Hensyn til vejforbindelsen Næstved Rønnede: se svaret ovenfor under Infrastruktur og planlagt byområde. 15

16 Placering C, vindmøller sydøst for Trælløse Nabogener, skygge I hvilken afstand og retning og hvor mange timer vil der være skyggepåvirkning? (41) Savner individuelle skyggeberegninger (72) Kommunens svar: Der er endnu ikke udført præcise skyggeberegninger for de enkelte ejendomme. Vindmøllerne skal overholde kommunens retningslinje om max. 10 skyggetimer årligt hos naboer. For at opnå dette, kan møllerne eventuelt standse i de mest kritiske tidsrum. Skyggevirkningen ses især sydvest og sydøst for møllerne i en afstand af ca. 5 8 gange møllernes totalhøjde. Nabogener, støj Det ansøgte projekt overholder afstands- og støjkrav til naboer, og området er tyndt befolket (9) Er bekymrede for støjgener. De eksisterende møller giver problemer i Trælløse (72) Savner individuelle støjberegninger herunder for lavfrekvent støj inde og ude (72) Der bør i planlægningen tages højde for reglerne for lavfrekvent støj (109) Den vedvarende støj vil tydeligt kunne høres af naboer, Trælløse by og i Kagstrup, når vinden er i disse retninger (109) Kommunens svar: Der vil blive udført præcise støjberegninger, når der foreligger et præcist projekt, og der skal udføres VVM-redegørelse. De skal vise, at vindmøllerne vil kunne overholde gældende støjkrav også til lavfrekvent støj. Der findes ikke krav til lavfrekvent støj udendørs. Selvom støjkravene er overholdt, vil nogle naboer kunne høre vindmøllerne, og vindretningen kan have betydning. Naboforhold i øvrigt Der vil blive udbudt andele i møllerne: 20 % af møllerne svarende til næsten en hel mølle med lokalt ejerskab (9). Hvis ejerne af de eksisterende møller udfører et nyt projekt, bliver andelene så dyre, at der ikke bliver lokalt ejerskab (9). Der burde være lavet en visualisering set fra Kagstrup (41). Der mangler oplysninger, for at naboer kan forholde sig til placeringen (41). Vindmøllerne vil være meget voldsomme i området (41). Hvordan skal afstandskravene til naboer forstås mht. udlejede boliger? (41) Vil eventuel opførelse af møllerne få betydning for andre lodsejeres handlemuligheder? (41) Hvordan forholder kommunen sig til den bolig, der ligger meget tæt på den foreslåede vindmølleplacering? Vil kommunen ekspropriere? (41) Har bosat sig på landet netop på grund af udsigt til naturen. Den vil for mange omboende blive spoleret (72) Vindmøller på meter vil være meget dominerende for de nærmeste naboer (72) Placering af vindmøller er i konflikt med boligen på Trælløsevej 59 (72) 16

17 Visualiseringerne er for dårlige, og der mangler en, der viser forholdene for de nærmeste naboer (72) Har for nylig købt et idyllisk landsted for at udleve drømmen om et lille selvforsynende landbrug. Vores idylliske lille plet og nyrenoverede hus mister pludselig meget af dets sjæl, hvis der opføres store vindmøller (109) Mener at den nærmeste mølle overtræder afstandskrav til naboer (109) Kommunens svar: Nye vindmøller skal for 20 % vedkommende udbydes i andele. Prisen på andelene må ikke fastsættes urealistisk højt, men skal derimod svare til omkostningerne i projektet. Vindmøller af den aktuelle størrelse kan ikke undgå at få væsentlig betydning i lokalområdet: de kan ikke skjules eller afskærmes. Særligt vil de nærmeste naboer opleve møllerne som meget markante. Kommunen vil i detailplanlægningen søge at placere møllerne indenfor vindmølleområdet på en måde, så de giver færrest mulige gener. Det kan dog ikke undgås, at nogle vil opleve dem som voldsomme og forstyrrende i landskabet. I denne fase af planlægningen er der ikke mulighed for at vise et potentielt vindmølleprojekt fra alle sider, og det er rigtigt, at det kan være svært at forestille sig, hvordan oplevelsen bliver fra de nærmeste boliger. De udførte visualiseringer giver dog en rimelig fornemmelse af den generelle situation. Senere i processen vil der blive udarbejdet en række visualiseringer, der også vil vise situationen fra nære naboer. Den lovpligtige naboafstand på 4 gange møllens totalhøjde skal overholdes, og det gælder også til udlejede boliger. Kun lodsejerens egen bopæl kan undtages, men det anbefaler vi ikke. Opførelse af store vindmøller har ikke stor betydning for de omboendes handlemuligheder. Dog vil det have betydning i forhold til opførelse af andre vindmøller. Huset på adressen Trælløsevej 59 har efter kommunens oplysninger ikke været anvendt til boligformål i over 30 år. Der er derfor ikke en umiddelbart ret til igen at anvende bygningen som bolig. Kommunen har ikke tænkt sig at benytte ekspropriation i forbindelse med vindmølleplanlægningen. Faldende ejendomsværdi Vindmøllerne vil medføre værditab for de omboendes boliger. Værditabserstatningen tager udgangspunkt i afstand, støj og skyggekast tab af herlighedsværdi dækkes ikke. Derudover skal værditabet overstige 1 % af den samlede ejendomsvurdering. Det vil betyde, at nogle ejendomme ikke vil kunne opnå erstatning, på trods af et reelt værditab (72) Vores ejendom vil falde i værdi (109) Kommunens svar: Eventuelt værditab er ganske rigtigt dækket af værditabsordningen. Den tager udgangspunkt i eventuel faldende mulig salgspris. Hvis tab af herlighedsværdi medfører en ringere mulig salgspris, er dette aspekt også dækket. 17

18 Økonomi i øvrigt Eksisterende møller i området vi koste mange penge at tage ned. Dette vil væsentligt nemmere kunne lade sig gøre indenfor et nyt projekt med 4 vindmøller. Der bliver ikke opført vindmøller på denne placering, hvis økonomien ikke hænger sammen. Nettilslutning og VVM koster stort set det samme for 3 hhv. 4 vindmøller (9) Hvordan påvirkes kommunens økonomi ved eventuelt opstilling af møllerne? (41) Kommunens svar: Det er rigtigt, at et større nyt projekt (4 møller i stedet for 3) bedre vil kunne finansiere nedtagning af de eksisterende møller. På den anden side vil de eksisterende møller blive billigere i de kommende år i takt med at deres forventede levetid falder. Også af hensyn til den forventede rest-produktion kan det være en god idé at vente nogle år med at opføre nye møller i dette område. Det er også rigtigt, at VVM-redegørelse og nettilslutning vil koste næsten det samme. Kommunens økonomi påvirkes ikke umiddelbart, når der opføres store vindmøller. Dog får vi mulighed for at bruge nogle midler på projekter, der for eksempel vil fremme accepten og forståelsen for anvendelsen af vedvarende energi. Pengene kan også bruges på f.eks. rekreative eller andre støttepunkter i kommunen. Rekreativ anvendelse Er ikke enige i planens konklusioner om, at påvirkningen er acceptabel. Det har stor rekreativ værdi for os at bo på landet og nyde naturen uden endnu større vindmøller (72) Nyder at bruge fuglereservatet ved Ravnstrup sø. Det er et charmerende og dejligt sted, hvor man kan koble fra og få nogle gode naturoplevelser. Vindmøllerne vil tydeligt kunne ses herfra, og de vil tage fokus fra den gode oplevelse (109) Kommunens svar: Det vil altid være en afvejning af mange forskellige interesser, når der skal opføres store vindmøller. Nogle vil sikkert opleve, at den rekreative værdi bliver forringet. Det er også rigtigt, at vindmøller i nogle situationer kan tage opmærksomheden fra andre oplevelser i landskabet, som vi ønsker at bevare. Landskab Denne placering ligger ikke i et stor-skala-landskab (72) Kommunens svar: Det er korrekt, at den valgte placering ikke ligger i et meget udpræget stor-skala-landskab. Alligevel er placeringen interessant bl.a. pga. gode oversigtsforhold og muligheden for at opføre 3 vindmøller, der kan overholde de gældende naboafstande. Natur Fuglelivet vil blive forstyrret af vindmøllerne (41) Det er ikke beskrevet, hvilken virkning vindmøllerne vil have på dyrelivet bl.a. i Søgårdssøen og fuglereservatet i Ravnstrup (72) Det store område omkring Nørremose-Søgård sø, hvor vi ofte ser rovfugle ligger tæt op ad placeringen. Vi er bange for, at de vil komme til at påvirke dyrelivet i område (109) 18

19 Kommunens svar: Påvirkningen af naturen vil blive vurderet i forbindelse med den VVMredegørelse, der skal udarbejdes senere, når der foreligger et konkret projekt. Dette kan få betydning for projektets gennemførelse. Umiddelbart vurderes afstanden til naturområderne dog at være så stor, at der ikke vil blive tale om en væsentlig påvirkning. Produktion Kommunen ønsker at udnytte de udpegede områder maksimalt, men det hænger ikke sammen med, at man har reduceret det ansøgte projekt (9) Kommunens svar: Planlægningen har taget udgangspunkt i potentialet de forskellige steder i kommunen, og nogle steder har vi vurderet potentialet anderledes end ansøgerne/lodsejerne. I dette tilfælde har afvejningen af produktion, naboforhold, landskabelig indpasning m.m. betydet, at vi vurderer, at tre vindmøller er en fornuftig udnyttelse af denne placering. I den forbindelse er landskabelig indpasning og afstand til større byer vægtet højt. Andet Politikerne er ikke blevet præsenteret for det ansøgte projekt. Embedsmænd har fjernet den ene mølle. Dette er bl.a. begrundet i nødvendig indbyrdes afstand (9) Kommunen bør også være interesseret i så mange møller som muligt, da der bliver udbetalt kr./mw nye vindmøller til kommunen (9). Det står ikke klart, om kommunen foreslår 3 eller 4 vindmøller i området (41) Har man undersøgt hele kommunen for egnede placeringer? (72) Vindmølleplanen er ikke entydig i forhold til møllernes antal og størrelse (72) Et projekt på denne placering har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Dog bør der tages hensyn til omkringliggende bebyggelse bl.a. ved at begrænse skyggegener (88) Som alternativ kan eventuelt bruges placeringer ved kystlinjen og motorvejen (109) Kommunens svar: Vedrørende den modtagne ansøgning: se svaret ovenfor under Produktion. Kommunen har ikke planlagt på baggrund af de kr. pr. MW installeret mølle, der bagefter kan bruges på rekreative og informationsprojekter (Grøn Ordning). Det præcise antal og størrelsen af møllerne fremgår på side 14 i afsnittet Rammer for lokalplanlægning. I den endelige plan vil vi forsøge at gøre det endnu tydeligere. I planlægningen er hele kommunen blevet gennemgået for egnede placeringer, og en række er blevet sorteret fra af forskellige årsager. Den største begrænsning ligger i de nødvendige naboafstande. Også placeringer ved kysterne og ved motorvejen er undersøgt, og nogle af disse er taget med i vindmølleplanen. 19

20 Placering D, vindmøller på Sparresholm Gods Nabogener, andet Nogle naboer ønsker en større afstand mellem møller og naboer (1) Udsagnet Der ses ikke at blive væsentlige gener for beboelser tæt på placeringen er upassende og bør udgå (116) Kommunens svar: Indenfor vindmølleområdet vil møllerne blive placeret, så de giver så få gener som muligt. Formuleringen om væsentlige gener kunne godt være anderledes: der vil altid være tale om en stor påvirkning hos de nærmeste naboer. Landskab, natur og kulturhistorie Stort åbent herregårdslandskab afvekslende med store marker og skovområder med gamle egetræer omkranset af lange stengærder. Ser frem til VVM-undersøgelsen, specielt mht. påvirkningen på skoven og herregårdslandskabet (88) En mindre afvigelse i forhold til retningslinjen om nav på en ret linje er nødvendig (106) Kommunens svar: Påvirkningen på både natur og landskab bliver et væsentligt emne i den efterfølgende VVM-redegørelse. Den skal vise, om påvirkningen efter en samlet afvejning af interesserne er acceptabel. Påvirkningen af naturen, herunder særligt flagermus, som er en såkaldt bilag IV-art, vil blive vurderet i forbindelse med den VVM-redegørelse, der skal udarbejdes senere, når der foreligger et konkret projekt eller eventuelt før. Dette kan få betydning for projektets gennemførelse, da der eventuelt skal holdes en vis afstand til skovene i området. Kommunen er indstillet på, at en mindre afvigelse i forhold til retningslinjen om flugtende nav kan være nødvendig og acceptabel. Andet Foreslår, at området udnyttes bedre for eksempel med 4 eller 6 møller på 140 m. Møllerne vil, hvis projektet udvides til 6 møller, kunne producere nok til næsten boligers forbrug. Godset er villigt til at nedlægge nogle af sine egne boliger, så det kan lade sig gøre. Regler for støj og skyggekast kan overholdes (106) Kommunens svar: En gruppe med tre vindmøller på to rækker er ikke et optimalt opstillingsmønster. Fra mange vinkler i landskabet vil det være svært at se, at der er tale om to rækker. Se i øvrigt svaret ovenfor under Landskab, natur og kulturhistorie. 4 vindmøller vil eventuelt kunne indpasses, hvis det viser sig ubetænkeligt i forhold til skovbyggelinje, naturværdier og landskabelig indpasning. Bliver påvirkningen af internationalt naturbeskyttede arter for stor, kan den større potentielle produktion ikke overtrumfe dette. 20

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Fremtidens Energilandskab

Fremtidens Energilandskab Fremtidens Energilandskab Anbefalinger til politikerne i Skive Kommune fra lokale arbejdsgrupper INDLEDNING SEPTEMBER 2015 ARBEJDSGRUPPER FORMULERER ANBEFALINGER OM FREMTIDENS ENERGILANDSKAB I KÅSTRUP

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. e-mail Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn)

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere