Klinisk periode Modul 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk periode Modul 6"

Transkript

1 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1

2 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som supplement til din individuelle studieplan, og som sådan benyttes og læses som sammenhængende. Her finder du lidt om perioden og et skema til at notere tidspunkter for samtaler i den kliniske praktikperiode. Du vil også kunne finde vejledning til den første studiesamtale, hvordan du kan forberede dig til samtalen, samt hvordan du kan arbejde med den individuelle studieplan. Endvidere findes også vejledning til refleksion. I løbet af de sidste par uger, ligger den interne prøve. I løbet af de 9 uger (8 uger a 30 i alt 240 timer) som perioden varer, skal du læse ca. 360 sider litteratur hvoraf de 200 sider er litteratur du selv skal finde. I løbet af den sidste uge skal du udfylde et evalueringsskema dette sendes til dig fra skolen. Skemaet udfyldes og sendes elektronisk til skolen. En kopi af skemaet afleveres til kliniske undervisningssted. Udover dette må du gerne aflevere en skriftlig evaluering specifikt rettet til afdelingen. Venlig hilsen Uddannelses- & udviklingssygeplejerske Ulla Kappel Tlf:

3 Indhold: Opbygning af perioden... 4 Vejledning til 1. studiesamtale... 5 Forberedelse til 1. studiesamtale. 6 Vejledning til øvrige studiesamtaler.. 7 Vejledning til arbejdet med den individuelle studieplan... 8 Krav til studieaktivitet.. 8 Vejledning til refleksion.. 9 Planlagte refleksionstimer Anbefalet litteratur i forhold til introduktionsforløbet (se litteratur forslag): Udleveres ved introduktion: Oversigt for fastlagte undervisningstilbud for modul 6 3

4 Opbygning af perioden: Introduktions- og dannelsesfase (Uge 1): I løbet af ugen introduceres den studerende til det kliniske felt til personalet, patienterne, kulturen, arbejdsgangene og læringsmulighederne. I ugens løb afholdes den første studiesamtale. Her er der bl.a. fokus på gensidige forventninger, uddannelsesstedets muligheder, læring i praksis, herunder krav til studieaktivitet. Professionsudøvelsesfase: Den kliniske periode planlægges, så der skabes mulighed for en progression hos den studerende, med en bevægelse fra det deltagende mod det mere selvstændigt udøvende med alt hvad det indebærer, i forhold til læringsudbyttet på uddannelsesniveauet. Der er fokus på at udføre sygepleje. Der afholdes tre formaliserede studiesamtaler, hvoraf den første afholdes i den første uge. Herefter følger med 14 dages mellemrum to studie-samtaler, hvor der planlægges og evalueres i forhold til den individuelle studieplan. Den kliniske prøve ligger så vidt muligt i den sidste uge. Du skal udfylde et elektronisk evalueringsskema til skolen det kan hentes på skolens hjemmeside. Der tages en kopi af denne til afdelingen, hvorefter den sendes til skolen. Derudover må du gerne lave en specifik evaluering til afdelingen. Efter eksamen afholdes den afsluttende samtale. Tidspunkter for samtaler: 1. studiesamtale.dag den kl. 2. studiesamtale.dag den kl. 3. studiesamtale.dag den kl. Intern klinisk prøve Praktisk del: dag den kl. Mundtlige del: kl. Medeksaminator fra UC - Syd: se eksamensplan. Afsluttende 4. samtale Den kl. 4

5 Vejledning til 1. studiesamtale Tid: Skal afholdes indenfor den 1. uge. Der afsættes ca. 1 time til 1. studiesamtale, hvor der anvendes en del af tiden til at snakke gensidige forventninger. Deltagere: Den studerende og den kliniske vejleder og evt. uddannelsessygeplejersken Formålet: En gensidig præsentation. At udveksle forventninger mellem den studerende og den kliniske vejleder med henblik på at aftale en individuel planlægning af perioden. At afklare de faglige, personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger. At afklare lærings- og studiemetoder. Fremgangsmåde: Gensidig præsentation. Den studerende fremlægger sine forudsætninger og forventninger Klinisk vejleder fremlægger det kliniske uddannelsessteds og egne forventninger Gensidige aftaler for det kliniske uddannelsesforløb, referat af samtalen samt planlægningen af kommende periode, formuleres skriftligt, af den studerende i den individuelle studieplan. 5

6 Forberedelse til første studiesamtale 1. Hvilke forventninger har du til den kommende periode: Hvilke forventninger har du til dig selv? Hvad forventer du din kliniske vejleder skal kunne tilbyde dig? Hvilke forventninger har du til din uddannelsessygeplejersken? Hvilke forventninger har du til afdelingen? Hvad forventer du af den kliniske undervisningsperiode? 2. Hvad kan din kliniske vejleder forvente af dig? 3. Hvilke forudsætninger har du, som du mener, kan få en betydning for den kommende periode Personlige forudsætninger: Hvem er du? Hvad er du god til? Hvad er du mindre god til? Faglige forudsætninger: Hvordan er det gået på sygeplejeskolen? Hvordan har du arbejdet på sygeplejeskolen? Hvad har været spændende? Hvad har været problematisk? Hvordan har du oplevet de tidligere kliniske undervisningsperioder? Dine læringsmæssige forudsætninger: Hvordan lærer du bedst? 4. Du bedes forberede dig skriftlig og sende den individuelle studieplan til deltagerne før afholdelse af samtalen. 5. Klinisk vejleder forbereder sig ligeledes skriftligt 6. Anvendelse af den individuelle studieplan 6

7 Den studerende anvender, i samarbejde med den kliniske vejleder, den individuelle studieplan til kontinuerlig, online planlægning, dokumentation og evaluering af aktuel studieaktivitet. Samarbejdet omkring den individuelle studieplan aftales 7. Du bedes medbringe din studiemappe til samtalen Forberedelse til øvrige studiesamtaler: Hvordan er det at være studerende i afdelingen? Hvordan oplever jeg samarbejdet med min kliniske vejleder? Hvordan er min udvikling i forhold til min viden, færdigheder og kompetencer Hvordan vurderer jeg min egen indsats? Hvilke metoder til læring har jeg anvendt? Hvordan var det at lære på denne måde? Hvad er jeg god til? (Husk begrundelse) Hvad har jeg svært ved? (Husk begrundelse) Hvordan går det med at benytte skriftlige refleksioner? Hvad skal jeg arbejde videre med i næste periode? Gensidige aftaler for det kliniske uddannelsesforløb, referat af samtalen samt planlægningen af kommende periode, formuleres skriftligt af den studerende i den individuelle studieplan. Den individuelle studieplan sendes til den kliniske vejleder. Kopi af samtaleskemaet sættes i studiemappen Den studerende sender 1-2 dage forud for samtalen den individuelle studieplan til klinisk vejleder og evt. uddannelsessygeplejersken. 7

8 Vejledning til arbejdet med den individuelle studieplan Arbejdsredskab Den individuelle studieplan, anvender den studerende som et arbejdsredskab hvor der løbende skrives studieaktivitet og evaluering af denne aktivitet udfor det enkelte læringsudbytte. Studiesamtaler Studiesamtalerne skal afklare den studerendes planer og ønsker for læring i forhold til læringsudbytte samt læringsmulighederne på det kliniske undervisningssted. Evaluering af forløb, den studerendes trivsel, engagement og udvikling samt indfrielse af den studerendes forventninger drøftes ved disse samtaler. Der skrives referat af denne drøftelse og lægges planer for hvilke områder den studerende arbejder med frem til næste samtale og de konkrete aftaler og fokus områder nedskrives. Samarbejde med den kliniske vejleder Den individuelle studieplan med den studerendes studieaktivitet og evaluering sendes altid til den kliniske vejleder forud for studiesamtalerne. Den studerende vil være ansvarlig for at få ajour ført studieplanen i forhold til de aftaler og drøftelser der er med klinisk vejleder. Krav til studieaktivitet: Forholde sig reflekterende og er aktiv i forhold til klinisk sygepleje med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Deltagelse i processen med at skabe sammenhængende patientforløb med fokus på det tværfaglige aspekt. I forhold til udvalgte sygeplejeproblemstillinger, fremlægger relevant litteratursøgning, som diskuteres (indhold og kvalitet) med den kliniske vejleder/kliniske sygeplejelærer, og udarbejde en individuel litteraturliste, ud over opgivet pensum, på ca. 200 sider. Med udgangspunkt i egne læringsstile, udarbejdes 2-4 skriftlige refleksioner. De skriftlige refleksioner drøftes med klinisk vejleder og samles i studiemappen 8

9 Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion før, under og efter praksissituationer. Den kliniske vejleder er sammen med den studerende ansvarlig for refleksion i praksis. Skriftlig refleksion: Klinisk vejleder og den sygeplejestuderende træffer individuel aftale om, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå (Obs eventuelle krav i studieordningen). 9

10 Den studerende udvælger som udgangspunkt selv de skriftlige refleksioner, han/hun ønsker at få vejledning på. Klinisk vejleder er ansvarlig for at give skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger, som kan være: o Vurdering o Evaluering o Spørgsmål o Forslag til litteratur o Forslag til andre handlinger eller læresituationer De skriftlige refleksioner er en del af studiemappen, som er et obligatorisk og personligt studieredskab. Den studerende bør håndtere sine skriftlige refleksioner så tavshedspligten overholdes Den studerende bør udvise respekt for de mennesker, hun/han skriver om, både den daglige håndtering samt opbevaring af de skriftlige refleksioner Dialogen omkring de skriftlige refleksioner sker udelukkende mellem studerende og klinisk vejleder medmindre andet aftales Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning: En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor studerende skriver til sig selv og for sig selv Her er ingen krav til struktur, formulering eller begrundelser Den studerende kan skrive frit og øve sig i at formulere sine tanker i et dagligdagssprog Herved udvikler den studerende bl.a. sin evne til at tænke, opleve, læse og lære 2. Fortælling/narrativ: En metode til forstå og finde mening i en konkret situation. En fortælling er oftest uden teori. En fortælling har en begyndelse, en midte og en slutning Den kredser om en pointe/et tema/en tanke I fortællingen kan indgå hvad, hvem, hvordan og hvorfor: Hvad skete der? Hvem var der? 10

11 Hvordan skete det? Hvorfor skete det? I en fortælling er der beskrivelser af tid og sted samt omkring interaktionen med andre mennesker Fortællinger kan bruges til at finde en mening ved, at den studerende øver sig i at forklare og fortolke oplevelser for at kunne forstå: o Hvordan skal jeg handle og hvilken mening giver det? I en fortælling mødes den virkelige verden og den fortolkede/konstruerede verden 3. Livshistorie: Er en fortælling med afsæt i samtale med en patient. En metode hvor den studerende: Øver sig i sansemæssige observationer og refleksive læreprocesser Bliver bevidst om betydningen af patientens perspektiv. Bevidstgøres om egen selvforståelse Retter opmærksomhed mod at søge yderligere viden og information. Forslag til indhold i livshistorien: En indledning med præsentation af patienten - hvordan ser omgivelserne ud - andre sanseindtryk. Patientens historie. Afslutning f.eks. hvilke oplevelser og indtryk har patientens historie givet dig. 4. Praksisbeskrivelse: En praksisbeskrivelse er en konkret beskrivelse af en selvvalgt, selvoplevet og afgrænset situation fra sygeplejens praksis Beskrivelsen skal være så saglig og objektiv som muligt I forhold til teorifremstilling udvælges 1 2 teorier Praksisbeskrivelsen bruges efterfølgende til refleksion m.h.p. at den studerende danner erfaringer Hvilke tanker og følelser havde jeg i situationen? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvorfor gik det som det gik? 11

12 Hvilke teorier kan gøre mig klogere på situationen? Hvad har jeg lært? Hvad kunne jeg gøre anderledes? Hvorfor? Hvad vil jeg gøre en anden gang? Hvorfor? 5. Problemløsning. Problemløsning i sygeplejen betegnes som sygeplejeprocessen, der ses som et samspil mellem patientens adfærd, den studerendes/ sygeplejerskens reaktion og iværksatte aktiviteter omkring patienten. Den studerende indsamler data, formulerer sygeplejediagnoser, sætter mål for sygeplejen samt beskriver hensigtsmæssige sygeplejehandlinger og evaluerer disse. Afgrænsningen kan foregå ved at der udvælges 1 2 problemstillinger. Denne proces er en cirkulær proces, eller nærmere en spiralproces som betyder, at følgende spørgsmål ikke nødvendigvis skal anvendes i nævnte rækkefølge. Hvilke data har jeg indsamlet? Hvordan har jeg indsamlet data (primær sekundær)? Hvilke sanser har jeg brugt i indsamlingen af data? Hvad kan dette handle om, hvordan tolkes og valideres data? Hvilken sygeplejediagnose (problem, årsag og konsekvens, tegn eller symptom) vælger jeg ud fra de indsamlede data? Hvad er grunden til, at jeg vælger netop denne sygeplejediagnose? Hvilke mål stiller jeg for sygeplejen? Hvordan kan målene nås? Hvilke handlinger vælger jeg og med hvilken begrundelse? Hvordan inddrager jeg patienten i forhold valg af sygeplejediagnose, mål og handlinger? Oplever patienten også at den valgte sygeplejediagnose er ud fra dennes behov? Hvordan vil jeg samarbejde med patienten i forhold til den planlagte sygepleje? Hvordan gik det? Blev målene nået? Hvordan fungerede samarbejdet med patienten? Hvad gik godt/skidt? Hvorfor gik det godt/skidt? Hvad kunne vi gøre anderledes? Hvordan kunne vi gøre det anderledes? 12

13 Refleksionerne kan her være i forhold til dataindsamling/sygeplejediagnose, analyse og fortolkning, valg af sygeplejehandlinger samt evaluering af den udførte sygepleje Beskrive procedurer: Beskrivelse af forskellige oplevede procedurer, komme med overvejelser og begrundelser for indholdet i disse procedurer samt evt. komme med alternative handlinger, som stadig kan forsvares i forhold til procedurens hensigt og teoretiske fundament Hvordan er proceduren? Hvad er den teoretiske begrundelse for proceduren? Hvordan passer proceduren til min patient? Hvad vil/kan jeg gøre anderledes i forhold til min patient, og hvorfor? 13

14 Planlagte refleksiontimer: Formål: At den studerende får set sammenhænge mellem teori og praksis. At den studerende kan se nye sammenhænge og muligheder til sin sygepleje. Deltagere: Uddannelsessygeplejersken. Modul 6 studerende fra afdeling 100 og med. amb. Indhold: Der sættes 1-3 timer af til planlagt refleksion. Vi indleder med en runde Hvordan har vi det? og Hvad er vi optaget af lige nu?. Derefter reflekteres der over en praksissituation. Ved introduktionen laver vi aftaler om hvordan den planlagte refleksion afvikles. Muligheder: 1. Mundtlig refleksion med baggrund i skriftlig praksisbeskrivelse. Forberedelse: o Den studerende udarbejder en skriftlig praksisbeskrivelse. o Den studerende udarbejder et teoretisk oplæg til fremlæggelse, med baggrund i praksisbeskrivelsen og studieplanen for 6. modul. o Praksisbeskrivelsen samt det teoretiske oplæg i resume/eller i stikordsform, samt litteraturhenvisninger, afleveres/mailes til medstuderende og uddannelsessygeplejersken senest 2 dage før. o Det forventes, at de studerende der ikke skal medbringe en beskrivelse til dagen, møder velforberedte! Indhold: o En studerende fortæller en sin praksisbeskrivelse, og uddyber mundtligt sine teoretiske overvejelser. Medstuderende og uddannelsessygeplejersken stiller uddybende spørgsmål. Mundtlig refleksion med baggrund i praksisbeskrivelsen. Det forventes at alle deltager aktivt også selv om de ikke selv medbringer praksisbeskrivelse. 14

15 2. Der medbringes artikler, som analyseres og relateres til praksis. Forberedelse: o De studerende laver relevant artikelsøgning i forhold til deres praksis o Artiklerne mailes til de øvrige studerende samt uddannelsessygeplejersken, og læses før refleksionen Indhold: o Én eller flere artikler analyseres efter en udleveret analysemodel og relateres til praksis 3. Der udvælges tema/emne evt. en teoretiker som der relateres til jeres praksis. Forberedelse: o Alle forbereder sig på det valgte tema/emne Indhold: o Der kan evt. gives et oplag om en teoretiker, som derefter relateres til praksis 15

16 Af Sissel Møhring-Andersen Blad nr. 33/1999 Refleksion giver bedre sygepleje Faglige kvalifikationer styrkes, hvis sygeplejestuderende reflekterer over, hvad de oplever under uddannelsen. Begrebet refleksion diskuteres ofte inden for sygeplejen, specielt blandt de sygeplejestuderende og de nyuddannede sygeplejersker. Vi har igennem uddannelsen lært, at vi skal reflektere over den sygepleje, vi udfører, for at øge vores handlekompetence. Der står i Evalueringsrapporten 1996, 'Evaluering af sygeplejerske uddannelsen', at et vigtigt formål med praktikken er at indlære konkrete færdigheder på baggrund af refleksion, hvilket er karakteristisk og altafgørende for praktikken. Mange studerende har dog ofte lange perioder i praktikken hvor de udfører sygepleje uden at snakke med en sygeplejerske om deres handlinger. Min medstuderende og jeg diskuterede ofte begrebet refleksion i løbet af vores sidste praktik. Hvad ville det sige at reflektere, og hvad ville det betyde for den studerende, hvis hun ikke reflekterede regelmæssigt over den sygepleje, hun udførte. Emnet blev desuden omtalt meget ude i praktikken, og vi skulle snart selv ud og fungere som sygeplejersker og dermed også som kontaktsygeplejersker. Vi oplevede hurtigt, at det, der opleves i praktikken, først bliver meningsfuldt, når den studerende får sat ord på sine handlinger. De tanker, vi siger højt eller skriver ned, og som dermed bliver artikuleret, skiller sig ud fra de, som ikke formuleres. De ikke artikulerede tanker har et flygtigt præg og er socialt set uforpligtende. Den studerendes erfaringer skal sprogliggøres og diskuteres med andre for at blive genstand for bevidst refleksion. En aktiv brug af sproget, både mundtligt og skriftligt, fører til en stimulering af tankevirksomheden og af indlæringen. Den studerende skal fjerne et centralt venekateter på en patient. Hvis den studerende udfører denne handling uden at reflektere, det vil sige uden at forklare en sygeplejerske, hvorfor hun netop gør det på den måde, hun gør, vil hun i en lignende situation på et senere tidspunkt ikke kunne genkalde sig den erfaring, hun har gjort sig. Handlingen vil forblive en enkeltepisode i hukommelsen. At arbejde i praksis indebærer at anvende teori, men også at forholde sig kritisk til den. Hvis den studerende ikke får reflekteret over den udførte sygepleje, vil hun få svært ved at koble teori og praksis sammen til en meningsfuld helhed. Den implicitte viden læres gennem refleksion. Dagbog og samtale At være kontaktsygeplejerske stiller store krav til sygeplejersken som rollemodel. Sygeplejersken har en forpligtelse og et medansvar for den studerendes indlæring. Omvendt skal den studerende også tage ansvar for sin egen indlæring og uddannelse. For at refleksionen skal blive udbytterig, er det nødvendigt, at der er sygeplejersker, der tager sig tid til at snakke og hjælpe den studerende med at reflektere. Min medstuderende og jeg skrev begge dagbog i vores sidste praktik, noget, vi selv havde lyst til at gøre. Før vi læste litteratur til vores eksamensopgave vidste vi dog ikke, hvor meget det betød for vores indlæring og forståelse af sygeplejen at skrive vores handlinger og tanker ned på papir. Der var meget stor forskel i brugen af en dagbog blandt de studerende. Der er flere forskellige måder at skrive på, og ikke alle er ensbetydende med, at vi reflekterer. Nogle skrev helt ureflekterede hændelser fra praktikstedet, andre fokuserede på egne følelser og reaktioner i forbindelse med plejeopgaver. Nogle skrev mere eller mindre 16

17 faktaviden af fra lærebøger, og andre vendte situationer fra praksis og fik derigennem sat nye perspektiver på situationen. Jeg ved, at der er mange studerende, der skriver dagbog. Jeg ved også, at der er mange sygeplejersker, der læser i disse dagbøger, men der er også mange, der ikke gør. Jeg mener, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet mere med disse dagbøger både fra den studerendes side, men også fra sygeplejerskens side. At skrive regelmæssigt i dagbogen er specielt vigtigt på afdelinger, hvor der ikke er tid til regelmæssige samtaler mellem den studerende og personalet. Nogle studerende har brug for tid og hjælp til at reflektere skriftligt. Emner og oplevelser, den studerende har nedskrevet, skal tages op sammen med en sygeplejerske for at videreudvikle refleksionsprocessen. Det er vigtigt, at sygeplejersken stiller spørgsmål til den udførte sygepleje og de tanker, den studerende har gjort sig. En dagbog er derfor et godt holdepunkt på en travl afdeling. Den studerende får, mens hun skriver, gjort sig nogle tanker om handlinger, hun har udført. Ved hjælp af sygeplejerskens spørgsmål får den studerende mulighed for at sætte teori på praksis. Et simpelt spørgsmål som 'hvad har du lært' kan gøre den studerende bevidst om, hvilken indsigt hun har fået, og derved kan hun nemmere anvende denne indsigt i nye situationer. I praksis bliver den studerende deltager og vidne til hændelser, som har stor betydning for hende. Bevidstgørelse, ansvarliggørelse og forpligtelse til handling får bedre vilkår i et miljø, der opfordrer til refleksion. I refleksion over en hændelse formulerer den studerende nye tanker, som gør, at hændelsen bliver til en ny erfaring. I situationen, hvor den studerende fjerner et centralt venekateter på en patient, får patientens angst for at få dette fjernet måske den studerende til at reflektere over betydningen af vejledning og information til indlagte patienter. Gennem erfaring og refleksion skaber den studerende en mening og helhed. Ved hjælp af et regelmæssigt brug af en dagbog og samtale med en sygeplejerske over det, den studerende har skrevet, hendes tanker og handlinger, og over oplevelser i her og nu-situationer, kan refleksionsprocessen udvikles og give den studerende en større handlekompetence. Refleksion er ikke et modebegreb, men et vigtigt instrument for sygeplejersken. Vi ved, at jo oftere den studerende reflekterer over udførte sygeplejehandlinger, jo mere udvikles hendes handlekompetence. Det er vigtigt, at den studerende bliver opfordret til at reflektere for derigennem at udvikle selvstændighed og faglig dygtighed. Friheden til at tænke selv, træffe beslutninger og vælge fremtidige mål må indgå i hendes handlinger. Handlingerne bliver da et resultat af den studerendes refleksion og meninger. Derfor som studerende, lav en dagbog og brug den, og som sygeplejerske, læs og kommenter de studerendes dagbøger! Sissel Møhring-Andersen er uddannet som sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole oktober 1998 og bor for tiden i USA. 17

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå.

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Skriftlig refleksion hvad er det? Obligatorisk læringsredskab i praktikuddannelsen. Et hjælpemiddel til at koble teori og praksis. Et personligt lærings- og arbejdsredskab. Formål: At sikre sammenhæng

Læs mere

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted Studiebog for sygeplejestuderende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik SVS, Grindsted Velkommen som 6. semester studerende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik. I denne studiebog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Dit personlige læringsredskab

Dit personlige læringsredskab ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Portfolio for sygeplejestuderende ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Dit personlige læringsredskab Denne portfolio er udarbejdet med kopi af dele af

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

VELKOMSTBREV OG STUDIEMATERIALE MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 1 Fælleskirurgisk afsnit100,grindsted.

VELKOMSTBREV OG STUDIEMATERIALE MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 1 Fælleskirurgisk afsnit100,grindsted. VELKOMSTBREV OG STUDIEMATERIALE MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 1 Fælleskirurgisk afsnit100,grindsted. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi vil gerne byde dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner

Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner har opfyldt sit formål Kliniske vejledere Britta Drostby og Gry Tange 22. december 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Spørgeskema til studerende Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning 24. august 2006 Klinisk uddannelsessted: Evaluering af semester: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Uddannelsesplan for pædagogstuderende Uddannelsesplan for pædagogstuderende FRK. MICHAELS BØRNEHAVE CHR. FELD VEJ 6A 6100 HADERSLEV Indholdsfortegnelse. side Velkommen til Frk. Michaels Børnehave..3 Fakta om Frk. Michaels Børnehave 3 Tavshedspligt.4

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere