GLAS S O M M E R G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China år med floatglas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLAS S O M M E R 2 0 0 9 0 3 G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China. 12 50 år med floatglas"

Transkript

1 GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K S O M M E R år med floatglas 20 Made in China 14 La Défense i hollandsk aftapning

2

3 K O M M E N T A R GLAS Glarmestertidender Tidsskrift for Glarmesterlauget i Danmark SOMMER Udgiver Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade th København K T F W Redaktion Hans-Georg Nielsen (ansvh) Poul Henrik Madelung, Linette Bekhøi Casper Hardegård, Adam Pade Annoncer Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottelund T F M ISSN Tryk Knudtzon Graphic A/S Næste udgave Ultimo november 2009 Redaktionen slutter 30. oktober GLAS udsendes fire gange om året til medlemmerne af Glarmesterlauget i Danmark og disses medarbejdere samt til fagets samarbejdspartnere blandt leverandører, rådgivere og teknikere. Abonnement Kr. 200,- ex. moms Tilsluttet Kontrolleret oplag år med glas i Danmark Bogen Glas & glarmesteren er på trapperne. Bogen har været ganske længe undervejs. Den væsentligste årsag til dette er, at det har vist sig, at såvel Laugets som de offentlige arkivers materiale var væsentligt mere omfattende, end vi anede. At skrive en levnedsbeskrivelse af et fag, dets udøvere og dets berøringsflader er bestemt ikke let. Hvad er vigtigt, hvad kan udelades? Hvordan gives et retvisende billede af de 800 år og ikke mindst: Hvilke personer skal fremhæves? Opgaven består i at skære 80 procent af stoffet bort for at lade de helt centrale begivenheder og personer træde klart frem. Vi starter med opsætningen af et glasmaleri af en biskop i en sønderjysk landsbykirke i cirka år 1200, og vi slutter af med den nuværende hovedbestyrelses diskussion af glarmesterfagets fremtidsmuligheder. Uden at ødelægge noget for de kommende købere og læsere af bogen kan det allerede her afsløres, at Laugets hovedbestyrelse ser ganske lyst på fremtiden for faget og dets udøvere. Boligforbedringspuljen er lukket for denne gang. Den gav på alle måder en hel del arbejde for Laugets medlemmer. Puljen afbødede det værste fald i byggeriets beskæftigelse, og glarmesterfaget fik en betydelig andel af ordningens midler. De negative effekter af finanskrisen er ikke overstået endnu, selv om mange er af den opfattelse, at det værste nok er overstået. Det må vi da håbe, men under alle omstændigheder er der plads til en yderligere boligforbedringspulje. Den skal nok komme, og den må gerne være lidt mindre bøvlet at administrere. Man bliver måske mere øvet af at scanne regninger, men sikkert er det, at man ikke bliver rigere af det. Og så er det vist relevant at spørge sig selv, om krisen og puljen kun er en krusning på historiens vældige hav eller en flodbølge, som vil ændre alles hverdag markant. Kun hvis der er tale om det sidste, bør det til sin tid med i den reviderede og udvidede udgave af bogen Glas & glarmesteren. Ærede læser, hvad mener du? Hans-Georg Nielsen Direktør

4 A K T U E L T Kort leveringstid på Plant/bøjet enkeltglas, plant/bøjet lamineret glas/bøjet thermoglas Plant og cylinderbøjet hærdet floatglas Lamineret floatglas Støbelaminering Folielaminering Små og store dimensioner Klidsbjerg Glas Melskov Allé Haderslev Tlf Kompromisløs kvalitet Glasvægge og skydedøre i DSG-SikkerhedsGlas, beslag Dorma Manet leveret som totalløsning. w w w. d s g i n d u s t r i. d k DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev T: F: DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev Fra glasaffald til nye produkter Selv om ruden er gået itu, så er det stadig godt glas, som bør genbruges frem for at komme til deponi. En væsentlig faktor for at øge genbruget af glas er, at der bliver flere avancerede produkter baseret på genbrugsglas, så det kan betale sig at indsamle brugt glas. Støjvejledning fra Pilkington Miljøstyrelsens nye undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem støj og sundhed. Støj kan give søvnforstyrrelser og stress, og det nedsætter vores indlæringsevne. Vort helbred påvirkes også, da støjgener kan give en forhøjet risiko for hjerte-karsygdomme. I den danske vejstøjstrategi fra 2003 er det forsigtigt vurderet, at for tidlige dødsfald om året i Danmark skyldes vejstøj. Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdom, stress og søvnbesvær. Støjdæmpende glas er blevet et meget vigtigt funktionsglas, som fremover vil 3-5 cm store sten af glasskum til isolering er et de af bud. Det østrigske firma Technopor har udviklet en metode, så de kan lave et superisolerende produkt især til gulvkonstruktioner som er let, meget hårdt og modstår fugt og ild. Se mere på være nødvendigt i mange boliger og lokaler mod trafik. Pilkington har udarbejdet en ny støjvejledning, som gennemgår, hvad lyd er, og hvordan lydreduktionen kan forbedres ved hjælp af rigtige kombinationer og nye laminerede produkter. Se støjvejledningen på 4 G L A S

5 A K T U E L T I N D H O L D Dansk glas-genbrug vinder international innovationspris Den vestsjællandske virksomhed SHARK Solutions, der har udviklet en metode til at udvinde PVB fra lamineret glas i blandt andet bilforruder, har i Paris vundet en eftertragtet pris som den mest perspektivrige virksomhed i miljøkategorien. SHARK Solutions var i konkurrence med 47 virksomheder fra 11 lande. Prisen på euro er indstiftet af Saint-Gobain, der er en af verdens føren de virksomheder inden for industrielt glas, solceller og byggematerialer. SHARK Solutions har udviklet en teknologi til at separere glasset i brugte bilforruder fra lamineringen og dernæst rense laminatet i en så fin kvalitet, at bindemidlet, den ultrastærke lim PVB (PolyVinyl Butyral), kan genanvendes og sælges. Og vel at mærke som næsten nyt. Det mestrer SHARK Solutions som de eneste i verden. Limen leveres enten til nye bilruder eller beskyttelsesfilm til solceller, som tilsætningsstof til plastindustrien og kan gøre visse typer plast mere sejt eller som pulver, der kan bruges som bindemiddel i maling og primere år med floatglas Made in China 18 EU Hvad er EUROWINDOOR og hvad skal vi med det? 19 GLARMESTERI Slidte frontruder forringer sikkerhed 20 Brandts med varme ruder La Défense i hollandsk aftapning SOMMER AKTUELT Arbejdsmiljø spot på dokumentation Ole G. Jørgensen ApS NY ADR.pdf 27/08/08 12:15:37 FORSIDEN: Lodning af blyrude til Vor Frelser Kirke, der har været under renovering herunder tusindvis af blyruder (foto: Poul Henrik Madelung). OLE G. JØRGENSEN Rådgivende Ingeniør firma ApS Jens Juuls Vej 17 DK Viby J. Tlf.: planlægning og bygherrerådgivning konstruktioner aluminium stål glas natursten G L A S 5

6 G L A R M E S T E R I Den flotte barok-kirke, Vor Frelser Kirke på Christianshavn, er kendt for spiraltårnet. En mere ukendt historie har været den 400 år gamle kirkes største udfordring gennem alle årene; nemlig at den er bygget på en ustabil grund, så det flere gange har været nødvendigt med restaurering. Senest i , hvor der blandt andet blev udført en helt ny gulvkonstruktion med fundering ned til det solide Københavnerkalklag. I samme periode har vinduerne også fået en omfattende fornyelse. Da Christian IV planlagde en købstad på Amager Christianshavn var det planen, at der både skulle være rådhus og kirke. Rådhuset blev aldrig bygget. Kirken var 78 år undervejs og blev indviet i år 1696 og på det tidspunkt var Christi- Tusindvis af ruder til Vor Frelser Af Poul Henrik Madelung Vor Frelser Kirke har stedse stået på skrøbelig grund, hvilket har afstedkommet adskillige renoveringer gennem århundrederne. I 2006 stod de mangfoldige blyruder for tur. foto: STUART MCINTYRE 6 G L A S

7 G L A R M E S T E R I foto: STUART MCINTYRE Nederst til venstre: Glarmestersvend fra Alu Design i færd med at montere de nye forsatsløsninger på de renoverede vinduer øverst på stilladset. Store billede: Det færdige resultat set indefra. anshavn ikke længere en købstad men en del af København. En væsentlig årsag til den langvarige byggeproces var, at Vor Frelser Kirke skulle bygges på et sumpet område, hvor det var nødvendigt med opfyldning og dræning inden grundstenen kunne nedlægges. I selve byggeprocessen gav den ustabile undergrund også problemer. Blandt andet fortælles det i 1694, hvordan det var nødvendigt at få en smed til at tage alle de allerede indmurede vinduesjernrammer ud til opretning, da der ikke var taget højde for, hvor meget murværket ville sætte sig. Restaureret ad flere omgange Kirken er blevet restaureret flere gange, og i 2006 var det nødvendigt at lukke kirken for et større renoveringsprojekt, da den sumpede byggegrund igen havde givet problemer, og det var nødvendigt at få rette gulvet op med en helt ny gulvkonstruktion. Det aktuelle renoveringsprojekt har også omfattet en gennemgang af kirkens meget karakteristiske vinduesnicher, hvor lyset fra de store klare blyruder vælder ind i kirkerummet. Disse meget store vinduespartier har igennem århundreder været udsat for vind og vejr, og der er i årenes løb udført mange reparationer. Især på de vinduer som vender mod kirkens nabo en skolegård. For at bevare disse flotte vinduer blev det besluttet at foretage en hovedrenovering af jernvinduesrammerne og de mange blyruder, som sidder i vinduerne, samt forbedre varme- og lydforhold i kirkerummet ved at få monteret nye forsatsløsninger indvendigt på vinduerne. Glarmestre Carl Petersen og Søn A/S i G L A S 7

8 G L A R M E S T E R I foto: POUL HENRIK MADELUNG Hvælvinger i Vor Frelser Kirke, hvor lyset fra de store vinduespartier lyser kirkerummet op. Tv: Det karakteristiske tårn på Vor Frelser Kirke knejser over de flotte vinduer. foto: STUART MCINTYRE Arkitektfirmaet Fogh & Følner i Kongens Lyngby har været arkitekt på den store renoveringsopgave, og Vor Frelser Kirkes Menighedsråd har været bygherre. Renovering er blevet muligt med et større bidrag fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål. Det gamle glas isættes i nye blyprofiler. Carl Petersen & Søn A/S har til opgaven med Vor Frelser Kirke indrettet en særlig afdeling på værkstedet til at klare de mange ruder. 8 G L A S

9 G L A R M E S T E R I Hillerød har stået for at nedtage de mange blyruder, skille dem ad og genmontere mest muligt af glasset i nyt bly. Arbejdet startede i oktober 2006, og på de to et halvt år, arbejdet har varet, er der isat stykker glas. Puslespil En af udfordringerne har været at få puslespillet med montage af det gamle glas til at lykkes. Alle glas var ikke hele i forvejen, ligesom noget glas uvilkårligt går itu ved udtagning fra de gamle blyprofiler. Derfor har det været nødvendigt at vælge nyt glas, som passer bedst muligt med det spil, som der er i det gamle blæste glas, og af hensyn til ensartetheden har man samlet det nye glas i nogle bestemte vinduer. Carl Petersen og Søn A/S har haft tre faste glarmestersvende på opgaven. En af oplevelserne for svendene har været at finde signaturer fra tidligere glarmestre, som har ridset deres navne i ruderne over de mange år, hvor forskellige glarmestre har passet kirkens ruder. Lister og rosetter af jern har været sendt til behandling hos smed og maler. Her er jernet blevet sandblæst og eftergået. Rustbehandlingen har man fået dispensation til at foretage på traditionel måde med blymønje. I Vor Frelser Kirke har der i tidens løb været problemer med megen kulde fra vinduerne, ligesom det kolde glas gav anledning til megen kondens, som efterfølgende drev ned ad væggene. For at løse disse problemer blev det besluttet at forbedre vinduerne med forsatsrammer. Det er Alu Design i Rødovre, som har lavet de nye forsatsrammer med en smal aluminiumsprofil til Vor Frelser Kirke, så vinduerne bevarer deres oprindelige udseende. En anden fordel for kirkegængerne er, at det ekstra lag glas i forsatsrammerne dæmper støjen udefra markant. Af hensyn til støjdæmpningen er der valgt 6 mm glas. Til forsatsløsningen blev der lavet et forsøg med hvilken glastype, som var mest egnet i kirken. Der blev lavet prøvevinduer med henholdsvis energiglas, almindeligt glas og ekstra klar jernfrit glas. Baseret på den visuelle fremtoning var det almindeligt glas, som var bedst egnet i kirken. Den omfattende renovering skal fejres med festgudstjeneste den 13. september 2009, hvor kirken genåbner under overværelse af Dronning Margrethe og den nye biskop i København. Andreas Thomsen er i færd med at lodde den samlede blyrude. Dette sker under udsugning for fjerne eventuel blyholdig røg. Til sidst kittes glas og blyprofiler sammen så det bliver en tæt og holdbar rude. Træspånerne bruges også til at give ruden en afpudsning for overskydende kit. I lighed med tidligere glarmestre, har holdet fra Carl Petersen & Søn A/S også sat deres signatur på det gode arbejde i en rude højt oppe på kirken. Her spejler glarmestersvenden Steen Vilhelmsen med Andreas Thomsen sig i ruden med deres signatur G L A S 9

10 T E K N I K Brandts med varme ruder AF POUL HENRIK MADELUNG Såkaldt Eglas en rude, hvis ene lag har en ultratynd ledende belægning var i stand til at hindre voldsomt kuldenedfald fra store vinduespartier i nyt udstillingslokale på Brandts Klædefabrik. Kulturcentrummet i Odense Brandts Klædefabrik fik i 2004 et nyt udstillingslokale betitlet Det Dobbelthøje Rum i forbindelse med nybyggeri af Portbygningen og Passagebygningen med tilknytning til de eksisterende bygninger fra den gamle klædefabrik. Det Dobbelthøje Rum er et 350 kvadratmeter stort udstillingslokale med syv meter til loftet. Rummet er godt oplyst af dagslys fra både ovenlys samt 10 vinduer i næsten fuld rumhøjde, så der er fin belysning til at betragte de udstillede genstande i. Desværre viste der sig vanskeligheder med at styre klimaet i rummet, hvor der opstod kondens ved kanten af de store energiruder, som sad i vinduerne. Ligeledes var der kuldenedfald fra de høje glaspartier, hvilket giver træk og mindsker komforten i rummet. I samarbejde med Glarmester Redtz i Odense blev forskellige muligheder afprøvet for at løse problemerne blandt andet ved at skifte til en energirude med varm kant i en afstandsskinne. Dette var ikke tilstrækkeligt, men da stort set alt er muligt med glas, så blev der fundet en anden løsning nemlig ruder med indbygget varme i dette tilfælde Eglas fra Saint-Gobain. Eglas er en rude, hvor det ene lag glas har en ultratynd, usynlig elektrisk ledende belægning. Ved at regulere den elektriske spænding på belægningen kan 10 G L A S

11 T E K N I K foto: UFFE JOHANSEN Ovenfor: Det Dobbelthøje Rum i brug til udstilling. Nederst: Glasboy anvendes til montage af de nye store Eglasruder. rudens overfladetemperatur varieres mellem 20 og 40 grader ved brug af mellem 50 og 300 W/m 2. Ruderne kan kobles til rumtermostater, så reguleringen sker automatisk. Varmeeffekten i Eglas er så stor, at det er muligt at opvarme et helt hus udelukkende via ruderne, men da varme stiger opad, opnås det bedste resultat ved at kombinere Eglas med gulvvarme, hvilket også er tilfældet på Brandts Klædefabrik. Eglas er produceret af Saint-Gobains finske datterselskab Finnglass, der har arbejdet med ruder med indbygget varme i mere end 50 år. Oprindelig udviklet til de finske isbrydere, der skulle undgå tilisede vinduer, men glasset klarer også fint at fjerne risikoen for kondens og at øge komforten hos Brandts Klædefabrik. Glasboy på arbejde Montagen af de store ruder i Det Dobbelthøje Rum blev foretaget ved hjælp af Glarmester Redtz nye glaskran Glasboy fra Tyskland som er i stand til at løfte ruder op i otte meters højde. Dog var den første udfordring, at Glasboyen skulle løftes op i 2. sals højde og sættes ind i udstillingslokalet, men Brandts Klædefabrik har heldigvis en fast monteret kran til brug for at hejse store kunstværker op. Denne kunne også klare en Glasboy. Redtz har i øvrigt dansk forhandling af Glasboy og tilbyder også udlejning af den G L A S 11

12 T E K N I K Af Poul Henrik Madelung Opfindelsen af floatglas byggede på store investeringer og omfangsrig forskning. I år fylder floatglas-patentet 50 år. Opfindelsen som gav verden et andet udseende Et kig ind i tinbadet, hvor floatglasset får sin store ensartethed. I år er det 50 år siden, at der blevet taget patent på produktion af floatglas. Opfindelsen af floatglas, hvor glas flyder hen over et kar med smeltet tin, betød, at planglas nu kunne produceres i store mængder, i en meget ensartet kvalitet og til en fornuftig pris, hvilket har været alt afgørende for den store, alsidige udbredelse af glas, som vi ser i dag. Tidligere typer af planglas som støbt glas eller trukket glas krævede en dyr og krævende polering og slibning for at opnå en ensartethed i nærheden af det nye floatglas. Opfindelsen af floatglas var ikke bare resultatet af et enkelt lyst øjeblik fra en iderig person, men baseret på en bevidst forskning og anvendelse af et meget betydeligt pengebeløb. Flere forgæves forsøg Flere havde tidligere forsøgt at udvikle metoder til at automatisere glasfremstillingen, så det kunne ske i en kontinuerlig proces. Både princippet med at have glasbånd med smeltet glas og anvendelsen af flydende tin var set før, men ingen havde været i stand til at lave en brugbar løsning. I 1952 var den tekniske direktør i det engelske selskab Pilkington, ingeniør Alastair Pilkington, overbevist om, at et bånd med flydende glas hen over et kar med smeltet tin var vejen frem, men det tog hans hold af ingeniører og glasfolk syv år at få et brugbart resultat, så Pilkington den 10. november 1959 kunne udtage patent på floatglasproduktion. Processen stiller blandt andet store krav til kontrol af temperatur og regulering af tilførslen af glas for at kunne fremstille glas i ensartet tykkelse i et langt bånd med en bredde på 250 cm. I udviklingsårene havde Pilkington produceret over tons affaldsglas i forbindelse med deres forsøg og brugt, hvad der ville svare til en lille milliard kroner i dag. Floatglas var i første omgang udviklet i ¼ tomme tykkelse, da det var den tykkelse, som var 12 G L A S

13 T E K N I K SIR ALASTAIR PILKING TON Han var ikke en Pilkington. Sir Alastair Pilkington ( ) var ikke i familie med den Pilkington-familie, som var blandt stifterne af det firma som i 1849 fik navnet Pilkington Brothers. Alastairs far interesserede sig i 1940 erne for slægtsforskning og fik i den forbindelse kontakt med Richard Pilkington, som var direkte efterkommer af en af Pilkington-stifterne. De to kunne ikke finde nogen familiær forbindelse, men Alastairs far fik fortalt, at han havde en søn, som snart ville være færdig med ingeniørstudiet fra Cambridge Universitet. Dette gav anledning til ansættelse af den unge Alastair i Pilkington i Han fik flot en karriere hos Pilkington, hvor han blandt andet i en periode var formand for bestyrelsen selvom han altså ikke var familie. Annonce fra Glarmestertidender 1961, hvor man allerede var klar over, at floatglas var en verdenssensation. Sir Alastair Pilkington med medlemmer af det oprindelige team der udviklede floatprocessen. mest anvendt til spejlglas, og som det nye meget ensartede glas var optimalt til at afløse. Dog var tykkelsen i starten alligevel ikke helt ensartet, så derfor blev tykkelsen ved lancering på det danske marked i september 1961 angivet til at være ¼ tomme med en forklaring om, at det var mellem 5,6-7,9 mm. Ret hurtigt blev det også muligt at fremstille floatglas i 3 og 5 mm, og siden har forfinelse af processen gjort, at floatglas i dag kan fremstilles fra 0,3 mm til 25 mm med en ensartethed, så der kun er højst et nålehoved stor fejl for hver 40 m 2 glas produceret og der er endda indført automatisk optisk kontrol, så selv disse få og små fejl kan sorteres fra. Pilkington valgte i 1962 at tilbyde andre glasproducenter at få licens til at anvende floatteknikken, hvilket hurtigt gav en stor udbredelse, og i løbet af de næste godt ti år blev produktion af planglas ved trukket glas, støbt glas eller cylinderglas udkonkurreret af floatglas i det meste af verden. Opfindelsens store succes har ikke kun betydet, at der i dag er over 380 floatværker rundt omkring i verden. Disse har en samlet produktion på over en million tons glas om ugen. Det har betydet, at vi har fået bygninger med store mængder dagslys og mange andre produkter som for eksempel iphones, biler og møbler, hvor der anvendes floatglas G L A S 13

14 A R K I T E K T U R AF LINETTE BEKHØI Hollænderne er gode til kreativ og kommunikativ brug af glas. I kontorkomplekset La Defense er facaden beklædt med paneler, der skifter i takt med himlens lys. La Defense ET flydende rum i farver foto: LINETTE BEKHØI 14 G L A S

15 A R K I T E K T U R I foråret var en gruppe af glarmestre, en ingeniør og en håndfuld arkitekter sammen på studietur til Holland arrangeret af Nordisk Center for Glas. Hollandsk byggeri udmærker sig med en legende, kreativ og frem for alt meget kommunikativ brug af glas, der især kommer til udtryk i nogle spektakulære facadekonstruktioner. Et af disse byggerier, som studiegruppen besøgte, var et kontorkompleks kaldet La Defense, Eurocommerce, i byen Almere, som er Hollands yngste by, og hvor det første hus stod færdigt så sent som i La Defense ligger i byens erhvervs- og industriområde og er tilpasset sine omgivelser både ved bygningens højde og Dichroic-effekten fra folien i glasset giver en fantastisk farveoplevelse, som skifter med lysmængde og vinkel, som facaden betragtes fra G L A S 15

16 A R K I T E K T U R en udvendig facade, der med sine lysegrå aluminiumspaneler ved første øjekast ligner de fleste erhvervsbyggerier i aluminium og glas. To bygningsvoluminer Selve bygningen består af to bygningsvoluminer placeret ud til byggegrundens yderste kant. De to bygningskroppe griber ind i hinanden og skaber derved et stort indre gårdrum, der løfter sig op over en underliggende parkeringsplads. Gårdrummet danner også et forløb mellem de to eneste åbninger ind i det ellers hermetisk lukkede kontorkompleks. Lige så diskret og afdæmpet som bygningens ydre er den indre facade totalt modsat. Dette kan sammenlignes med de særlige runde grå krystalsten, som afslører et funklende indre. Den indre facade er beklædt med glaspaneler, der er lamineret om en særlig dichroic-folie, også kaldet radiant color film. Folien har den effekt, at panelerne varierer i de mest lysende perlemorsfarver, som hele tiden interagerer med himlens lys. Den gående vil også opleve, at facaden skifter i takt med, at personen bevæger sig forbi facaden, og fra hvilken vinkel man ser på facaden. Paneler specialudviklet De indre glaspaneler er udviklet af UN- Studio, den hollandske tegnestue, som har designet bygningen. Det tog tegnestuen tre år at udvikle panelet, som nu er patenteret. Det siges, at det firma, som har produceret folien i glasset, kun ville lave ordren, hvis det drejede sig om tilstrækkelig mange kvadratmeter. Det er derfor heldigt, at det indre gårdrum er formgivet, som det er, da det skaber en ret omfangsrig facade. Denne store kontrast mellem det ydre og det indre skaber en stærk oplevelse, når man ude fra det grå monotone bygningsmassiv pludselig kikker ind i et nærmest uvirkeligt hav af kraftige farver. Den indre facades massiv bliver opløst af farvernes spil og intensitet, og rummet bliver nærmest flydende. Den hollandske tegnesue UNStudio brugte tre år på at udvikle et glaspanel med den rette effekt og har nu taget patent på løsningen. 16 G L A S

17 A R K I T E K T U R foto: UNstudio/viviane SASSEN/SOLAR Foto af UNStudios model over hele bygningskomplekset, hvor de to bygninger griber ind i hinanden og skaber et stort indre gårdrum G L A S 17

18 E U Hvad er Eurowindoor? og hvad skal vi med det? De europæiske vindues- og dørfabrikanter er organiseret i tre foreninger, nemlig plast (EPW), aluminium (FAECF) og træ (Femib). De europæiske glarmestre er organiseret i UEMV. Sammen udgør de fire foreninger det europæiske lobbysamarbejde Eurowindoor. Formålet med Eurowindoor er at holde en så tæt kontakt som muligt til EU-Kommissionen og til EU parlamentet. Eurowindoors ledelse mødes normalt to gange om året, typisk i Bruxelles. AF HANS-GEORG NIELSEN En mangesidet struktur gemmer sig bag vinduesog dørfabrikanterne og glarmesterfagets internationale arbejde. Eurowindoor har formelt adresse i Bruxelles hos UEAPME (organisationen for små og mellemstore virksomheder) men det daglige politisk/tekniske arbejde varetages i Frankfurt, idet Eurowindoor har til huse hos de tyske vinduesfabrikanter. Præsident for Eurowindoor er Kurt Emil Eriksen fra Velux, medens den daglige ledelse varetages af diplomingeniør Frank Koos, Frankfurt. Eurowindoors mærkesager er p.t. især reformen af reglerne for CE-mærkning samt kommissionens mangesidede arbejde med skærpede energikrav til bygninger. Et af Eurowindoors seneste udspil er The European House needs better Windows, som lægger op til en markant lovgivningsmæssig stramning af samfundets krav til husejere på energispareområdet. Det er besluttet, at UEMV til årsskiftet overtager præsidentposten for Da Glarmesterlauget i Danmark varetager sekretariatsopgaverne for UEMV vil det betyde, at Glarmesterlauget næste år rykker tæt på den europæiske beslutningsproces på vindues- og dørområdet. Se mere om Eurowindoor på Glaseksperten A/S & CGI - et brandstærkt team Glaseksperten A/S har indledt et tæt samarbejde med CGI International LTD, der er en af markedets førende producenter af brandsikkert glas. CGI har valgt Glaseksperten A/S som officiel forhandler og distributør af brandglas i Danmark. Glaseksperten A/S er i samme anledning udnævnt til eneforhandler af produkterne Pyroguard og Fireswiss Foam i Danmark. Begge produktserier er testet og godkendt i forhold til den europæiske standard EN1363. Ud over et bredt produktsortiment vil samarbejdet med CGI også medføre øget ekspertise inden for brandglas. Det betyder, at Glaseksperten A/S selvfølgelig er den oplagte samarbejdspartner, når du skal løse en opgave, der inkluderer brandglas. Hjørring // Glaseksperten A/S // Sprogøvej 13 // 9800 Hjørring // Telefon // Fax glostrup // Glaseksperten A/S // Naverland 8 // 2600 Glostrup // Telefon // Fax Læs mere på 18 G L A S

19 G L A R M E S T E R I SLIDTE FRONTRUDER FORRINGER SIKKERHED Sammen med blandt andre brancheforeningerne for autoglas i Sverige og Norge står Dansk Autoglas bag et studie af, hvilken betydning slidte frontruder har på trafiksikkerheden. Undersøgelsen skal belyse problematikken ved at køre med en slidt frontrude i modlys hvilket vil sige enten ved lavthængende sol eller ved modkørende biler ved mørkekørsel. Vej- og Trafikinstituttet (VTI) i Linkøbing i Sverige står bag den praktiske del af undersøgelsen. Undersøgelsen foregår i en simulator, hvor testpersoner kører PER-ARNE SOLLIEN, BILGLASSFORUM/NORGE AF CASPER HARDEGÅRD Sigtbarheden forringes væsentligt ved kørsel med slidte frontruder, viser foreløbige analyser i nordisk undersøgelse. ad en lige vej med en lavthængende sol til at give modlys. En frontrude slides med tiden på grund af sand og andre partikler, der rammer frontruden med stor hastighed. Dette medfører, at lys Genkender du situationen? En slidt frontrude nedsætter udsynet betragteligt ved kraftigt modlys. spredes, når det rammer frontruden, hvilket gør det svært at se igennem denne. De første analyser fra simulatortesten, der blev udført i juni, er udarbejdet. 24 personer blev testet ved kørsel i simulatoren, hvor der blev benyttet forskellige niveauer af slidte frontruder i køretøjet. Opgaven for forsøgspersonerne var at tilkendegive under kørsel med 40 kilometer i timen, hvornår en kegle kunne ses i højre vejkant. Den gennemsnitlige afstand for dette var ved en ny rude 200 meter. Ved en slidt frontrude, der havde kørt kilometer, var afstanden 90 meter og ved en rude der havde kørt kilometer, var afstanden 70 meter. De første resultater viser, at sigtbarheden forringes betragteligt med slidte frontruder. Vi tryller med glas kontakt os allerede i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig! DEVISION Termorudeproduktion med integreret varm kant. Eget hærderi evt. udvidet med efterfølgende heat-soak test. Alle standardformer for emaljeglas, og gerne specifikke kundeønsker. Alle former for dekorationer på glas ved hjælp af silketryk. Troldglas A/S har mere end 40 års erfaring som leverandør af glasløsninger til erhverv og bolig. Derfor kan du også roligt regne med, at vi ved, hvad vi har med at gøre. Rekvirer vores nye brochure på telefon Troldglas A/S Finnmarken 2, Jels DK-6630 Rødding Tel.: Fax: G L A S 19

20 G L A R M E S T E R I Nordisk Center for Glas (NCFG) besøgte i foråret Shanghai for at deltage i China Glass-messen og konferencen Glass Performance Days China. To konferencedage, hvor førende kræfter indviede deltagerne i hver deres speciale, eksempelvis asymmetrisk hærdning, nye sputteringteknikker og avancerede glaskonstruktioner. Kina er på få årtier gået fra at være et tilbagestående landbrugsland til verdens fjerdestørste økonomi, og som verdens største byggemarked bliver de konfronteret med nogle udfordringer, som resten af os kan lære noget af og ikke mindst fascineres af. Besøgets formål var derfor også at afsøge territoriet og skabe kontakter med henblik på næste års glasfaglige rejse. Kina/Europa En anden oplægsholder på konferencen, direktør Bernard Savaëte, fra det franske ingeniørfirma BJS Différences, gav en vurdering af glassituationen Kina/Europa anno Bernards mangeårige erfaring i branchen har gjort ham til en anerkendt ekspert, når det kommer til floatglasproduktionens historie og udvikling. Bernard peger på, at»europas vane med at handle glastavler i jumbostørrelse 600 x 321 cm medvirker til at beskytte det europæiske marked mod import af råglas fra blandt andre Kina. Denne standard har kompliceret transporten af tavlerne og har været utrolig god for de europæiske glasproducenter. Men det kan ikke beskytte mod import af forarbejdet glas, som let transporteres i håndterbare størrelser.«ikea fik tidligere produceret alt deres glas til møbler i Frankrig. I dag køber de nær ved 100 procent af deres glas i Kina. Årsagen er, at så snart bearbejdningen af glasset kræver mandetimer, er det langt billigere i Kina end i Europa.»Det overrasker mig altid, når folk går ud fra, at kvaliteten af glas fra Kina er lav. Ingen sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af computere, men mindst 80 procent af computere produceres i Kina, ligesom de fleste fotoapparater,«siger han og fortsætter:»uanset hvor i verden vi handler, kan der være problemer med en producent, også inden for EU. Det afgørende er, at vi implementerer en kvalitetsprocedure for produktet, og at der indsættes en ansvarlig til at sikre, at den efterleves.en ny industri kan ikke sammenlignes med en moden som vores egen. Det vil tage tid at opbygge en kultur og værdiforståelse for kvalitet, men de lærer hurtigt, og uanset om vi kan lide det eller ej, så vil de blive førende,«siger han på sit flydende engelsk med en fornøjelig fransk accent. På spørgsmålet om, hvordan vi kan konkurrere med kineserne, fremhæver Store billede: Shanghai Oriental Art Centre. Lille billede: På China Glass-messen tiltrækkes kunderne ikke kun med bolcher og småkager, her spilles tillige klassisk musik for de besøgende. 20 G L A S

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg

GLAS FORÅR 2008 02 GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK. 06 Olympiske farver i idrættens højborg GLAS GLARMESTERI ARKITEKTUR DESIGN TEKNIK FORÅR 2008 02 06 Olympiske farver i idrættens højborg 14 Når glas skal skiftes 18 Vinduesplaceringer i passivhuse ikke så enkelt Annonce: GlasData på Internettet

Læs mere

GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01. 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri

GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01. 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri 18 Måleinstrumenter til glas 26 Øjnene i taget Markedets bedste guide til bygningsglas

Læs mere

Nyt rovdyrsanlæg i Aalborg ZOO. ARKITEKTUR Ombygning af Zahles Skole. Nyskabelse fra Velux

Nyt rovdyrsanlæg i Aalborg ZOO. ARKITEKTUR Ombygning af Zahles Skole. Nyskabelse fra Velux S 03 2012G LA Glarmesteri Nyt rovdyrsanlæg i Aalborg ZOO ARKITEKTUR Ombygning af Zahles Skole Teknologi Nyskabelse fra Velux SGG SATINOVO MATE Et strejf af lys Med SGG SATINOVO MATE er der utrolig mange

Læs mere

ARKITEKTUR Strasbourg Station i montre

ARKITEKTUR Strasbourg Station i montre 01 2012GLAS ARKITEKTUR Strasbourg Station i montre TEKNOLOGI Innovativt samarbejde GLARMESTERI Worm på Sankt Hans SGG SATINOVO MATE Et strejf af lys Med SGG SATINOVO MATE er der utrolig mange anvendelsesmuligheder,

Læs mere

TEKNOLOGI Det perfekte vindue. ARKITEKTUR Bella Sky Hotel historien bag facaden. GLARMESTERI Alle kan samle en H&M-butik

TEKNOLOGI Det perfekte vindue. ARKITEKTUR Bella Sky Hotel historien bag facaden. GLARMESTERI Alle kan samle en H&M-butik 03 2011GLAS TEKNOLOGI Det perfekte vindue ARKITEKTUR Bella Sky Hotel historien bag facaden GLARMESTERI Alle kan samle en H&M-butik SGG SATINOVO MATE Et strejf af lys Med SGG SATINOVO MATE er der utrolig

Læs mere

GLARMESTERI ARKITEKTUR TEKNOLOGI. En let Trappe. 25 tons "Gotisk" Glashvælv. Murværk i glas

GLARMESTERI ARKITEKTUR TEKNOLOGI. En let Trappe. 25 tons Gotisk Glashvælv. Murværk i glas 2 2015 GLARMESTERI En let Trappe ARKITEKTUR 25 tons "Gotisk" Glashvælv TEKNOLOGI Murværk i glas KUNSTEN AT DESIGNE GLASGELÆNDERSYSTEMER YEARS Q-RAILING SCANDINAVIA Hvis dit byggeprojekt har brug for et

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens 3 2013 Glarmesteri Light Tower ARKITEKTUR Emporia Teknologi Energiruder og kondens 2 Arkitektur glas 3 2013 Ministeren, embedsværket, håndværket og rådgiverne Vi skal spare på energien. Der bruges derfor

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

KUNST Glaskunst på 375 tons på toppen af Aarhus ARKITEKTUR. SEB Bank og et nyt sted i byen ARKITEKTUR. Glasudsmykningens unåde

KUNST Glaskunst på 375 tons på toppen af Aarhus ARKITEKTUR. SEB Bank og et nyt sted i byen ARKITEKTUR. Glasudsmykningens unåde 02 2011GLAS KUNST Glaskunst på 375 tons på toppen af Aarhus ARKITEKTUR SEB Bank og et nyt sted i byen ARKITEKTUR Glasudsmykningens unåde UNIK forsikring FOR MEDLEMMER Mange kan spare penge Som du måske

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

GLARMESTERI ARKITEKTUR TEKNOLOGI. Copenhagen Designer Outlet. Glaskarnap i kælderniveau. Glasstec 2014

GLARMESTERI ARKITEKTUR TEKNOLOGI. Copenhagen Designer Outlet. Glaskarnap i kælderniveau. Glasstec 2014 4 2014 GLARMESTERI Copenhagen Designer Outlet ARKITEKTUR Glaskarnap i kælderniveau TEKNOLOGI Glasstec 2014 INDHOLD 6 Dansk glasprojekt vækker opsigt konkurrence 10 Glasstec 2014 glasstec Store, supertynde

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

08 Oktober 2013. autobranchen.info. Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50

08 Oktober 2013. autobranchen.info. Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50 08 Oktober 2013 autobranchen.info Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50 Vil du også kunne tilbyde dine kunder en Service- og reparationsaftale?

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere