GLAS S O M M E R G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China år med floatglas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLAS S O M M E R 2 0 0 9 0 3 G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China. 12 50 år med floatglas"

Transkript

1 GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K S O M M E R år med floatglas 20 Made in China 14 La Défense i hollandsk aftapning

2

3 K O M M E N T A R GLAS Glarmestertidender Tidsskrift for Glarmesterlauget i Danmark SOMMER Udgiver Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade th København K T F W Redaktion Hans-Georg Nielsen (ansvh) Poul Henrik Madelung, Linette Bekhøi Casper Hardegård, Adam Pade Annoncer Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottelund T F M ISSN Tryk Knudtzon Graphic A/S Næste udgave Ultimo november 2009 Redaktionen slutter 30. oktober GLAS udsendes fire gange om året til medlemmerne af Glarmesterlauget i Danmark og disses medarbejdere samt til fagets samarbejdspartnere blandt leverandører, rådgivere og teknikere. Abonnement Kr. 200,- ex. moms Tilsluttet Kontrolleret oplag år med glas i Danmark Bogen Glas & glarmesteren er på trapperne. Bogen har været ganske længe undervejs. Den væsentligste årsag til dette er, at det har vist sig, at såvel Laugets som de offentlige arkivers materiale var væsentligt mere omfattende, end vi anede. At skrive en levnedsbeskrivelse af et fag, dets udøvere og dets berøringsflader er bestemt ikke let. Hvad er vigtigt, hvad kan udelades? Hvordan gives et retvisende billede af de 800 år og ikke mindst: Hvilke personer skal fremhæves? Opgaven består i at skære 80 procent af stoffet bort for at lade de helt centrale begivenheder og personer træde klart frem. Vi starter med opsætningen af et glasmaleri af en biskop i en sønderjysk landsbykirke i cirka år 1200, og vi slutter af med den nuværende hovedbestyrelses diskussion af glarmesterfagets fremtidsmuligheder. Uden at ødelægge noget for de kommende købere og læsere af bogen kan det allerede her afsløres, at Laugets hovedbestyrelse ser ganske lyst på fremtiden for faget og dets udøvere. Boligforbedringspuljen er lukket for denne gang. Den gav på alle måder en hel del arbejde for Laugets medlemmer. Puljen afbødede det værste fald i byggeriets beskæftigelse, og glarmesterfaget fik en betydelig andel af ordningens midler. De negative effekter af finanskrisen er ikke overstået endnu, selv om mange er af den opfattelse, at det værste nok er overstået. Det må vi da håbe, men under alle omstændigheder er der plads til en yderligere boligforbedringspulje. Den skal nok komme, og den må gerne være lidt mindre bøvlet at administrere. Man bliver måske mere øvet af at scanne regninger, men sikkert er det, at man ikke bliver rigere af det. Og så er det vist relevant at spørge sig selv, om krisen og puljen kun er en krusning på historiens vældige hav eller en flodbølge, som vil ændre alles hverdag markant. Kun hvis der er tale om det sidste, bør det til sin tid med i den reviderede og udvidede udgave af bogen Glas & glarmesteren. Ærede læser, hvad mener du? Hans-Georg Nielsen Direktør

4 A K T U E L T Kort leveringstid på Plant/bøjet enkeltglas, plant/bøjet lamineret glas/bøjet thermoglas Plant og cylinderbøjet hærdet floatglas Lamineret floatglas Støbelaminering Folielaminering Små og store dimensioner Klidsbjerg Glas Melskov Allé Haderslev Tlf Kompromisløs kvalitet Glasvægge og skydedøre i DSG-SikkerhedsGlas, beslag Dorma Manet leveret som totalløsning. w w w. d s g i n d u s t r i. d k DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev T: F: DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev Fra glasaffald til nye produkter Selv om ruden er gået itu, så er det stadig godt glas, som bør genbruges frem for at komme til deponi. En væsentlig faktor for at øge genbruget af glas er, at der bliver flere avancerede produkter baseret på genbrugsglas, så det kan betale sig at indsamle brugt glas. Støjvejledning fra Pilkington Miljøstyrelsens nye undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem støj og sundhed. Støj kan give søvnforstyrrelser og stress, og det nedsætter vores indlæringsevne. Vort helbred påvirkes også, da støjgener kan give en forhøjet risiko for hjerte-karsygdomme. I den danske vejstøjstrategi fra 2003 er det forsigtigt vurderet, at for tidlige dødsfald om året i Danmark skyldes vejstøj. Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdom, stress og søvnbesvær. Støjdæmpende glas er blevet et meget vigtigt funktionsglas, som fremover vil 3-5 cm store sten af glasskum til isolering er et de af bud. Det østrigske firma Technopor har udviklet en metode, så de kan lave et superisolerende produkt især til gulvkonstruktioner som er let, meget hårdt og modstår fugt og ild. Se mere på være nødvendigt i mange boliger og lokaler mod trafik. Pilkington har udarbejdet en ny støjvejledning, som gennemgår, hvad lyd er, og hvordan lydreduktionen kan forbedres ved hjælp af rigtige kombinationer og nye laminerede produkter. Se støjvejledningen på 4 G L A S

5 A K T U E L T I N D H O L D Dansk glas-genbrug vinder international innovationspris Den vestsjællandske virksomhed SHARK Solutions, der har udviklet en metode til at udvinde PVB fra lamineret glas i blandt andet bilforruder, har i Paris vundet en eftertragtet pris som den mest perspektivrige virksomhed i miljøkategorien. SHARK Solutions var i konkurrence med 47 virksomheder fra 11 lande. Prisen på euro er indstiftet af Saint-Gobain, der er en af verdens føren de virksomheder inden for industrielt glas, solceller og byggematerialer. SHARK Solutions har udviklet en teknologi til at separere glasset i brugte bilforruder fra lamineringen og dernæst rense laminatet i en så fin kvalitet, at bindemidlet, den ultrastærke lim PVB (PolyVinyl Butyral), kan genanvendes og sælges. Og vel at mærke som næsten nyt. Det mestrer SHARK Solutions som de eneste i verden. Limen leveres enten til nye bilruder eller beskyttelsesfilm til solceller, som tilsætningsstof til plastindustrien og kan gøre visse typer plast mere sejt eller som pulver, der kan bruges som bindemiddel i maling og primere år med floatglas Made in China 18 EU Hvad er EUROWINDOOR og hvad skal vi med det? 19 GLARMESTERI Slidte frontruder forringer sikkerhed 20 Brandts med varme ruder La Défense i hollandsk aftapning SOMMER AKTUELT Arbejdsmiljø spot på dokumentation Ole G. Jørgensen ApS NY ADR.pdf 27/08/08 12:15:37 FORSIDEN: Lodning af blyrude til Vor Frelser Kirke, der har været under renovering herunder tusindvis af blyruder (foto: Poul Henrik Madelung). OLE G. JØRGENSEN Rådgivende Ingeniør firma ApS Jens Juuls Vej 17 DK Viby J. Tlf.: planlægning og bygherrerådgivning konstruktioner aluminium stål glas natursten G L A S 5

6 G L A R M E S T E R I Den flotte barok-kirke, Vor Frelser Kirke på Christianshavn, er kendt for spiraltårnet. En mere ukendt historie har været den 400 år gamle kirkes største udfordring gennem alle årene; nemlig at den er bygget på en ustabil grund, så det flere gange har været nødvendigt med restaurering. Senest i , hvor der blandt andet blev udført en helt ny gulvkonstruktion med fundering ned til det solide Københavnerkalklag. I samme periode har vinduerne også fået en omfattende fornyelse. Da Christian IV planlagde en købstad på Amager Christianshavn var det planen, at der både skulle være rådhus og kirke. Rådhuset blev aldrig bygget. Kirken var 78 år undervejs og blev indviet i år 1696 og på det tidspunkt var Christi- Tusindvis af ruder til Vor Frelser Af Poul Henrik Madelung Vor Frelser Kirke har stedse stået på skrøbelig grund, hvilket har afstedkommet adskillige renoveringer gennem århundrederne. I 2006 stod de mangfoldige blyruder for tur. foto: STUART MCINTYRE 6 G L A S

7 G L A R M E S T E R I foto: STUART MCINTYRE Nederst til venstre: Glarmestersvend fra Alu Design i færd med at montere de nye forsatsløsninger på de renoverede vinduer øverst på stilladset. Store billede: Det færdige resultat set indefra. anshavn ikke længere en købstad men en del af København. En væsentlig årsag til den langvarige byggeproces var, at Vor Frelser Kirke skulle bygges på et sumpet område, hvor det var nødvendigt med opfyldning og dræning inden grundstenen kunne nedlægges. I selve byggeprocessen gav den ustabile undergrund også problemer. Blandt andet fortælles det i 1694, hvordan det var nødvendigt at få en smed til at tage alle de allerede indmurede vinduesjernrammer ud til opretning, da der ikke var taget højde for, hvor meget murværket ville sætte sig. Restaureret ad flere omgange Kirken er blevet restaureret flere gange, og i 2006 var det nødvendigt at lukke kirken for et større renoveringsprojekt, da den sumpede byggegrund igen havde givet problemer, og det var nødvendigt at få rette gulvet op med en helt ny gulvkonstruktion. Det aktuelle renoveringsprojekt har også omfattet en gennemgang af kirkens meget karakteristiske vinduesnicher, hvor lyset fra de store klare blyruder vælder ind i kirkerummet. Disse meget store vinduespartier har igennem århundreder været udsat for vind og vejr, og der er i årenes løb udført mange reparationer. Især på de vinduer som vender mod kirkens nabo en skolegård. For at bevare disse flotte vinduer blev det besluttet at foretage en hovedrenovering af jernvinduesrammerne og de mange blyruder, som sidder i vinduerne, samt forbedre varme- og lydforhold i kirkerummet ved at få monteret nye forsatsløsninger indvendigt på vinduerne. Glarmestre Carl Petersen og Søn A/S i G L A S 7

8 G L A R M E S T E R I foto: POUL HENRIK MADELUNG Hvælvinger i Vor Frelser Kirke, hvor lyset fra de store vinduespartier lyser kirkerummet op. Tv: Det karakteristiske tårn på Vor Frelser Kirke knejser over de flotte vinduer. foto: STUART MCINTYRE Arkitektfirmaet Fogh & Følner i Kongens Lyngby har været arkitekt på den store renoveringsopgave, og Vor Frelser Kirkes Menighedsråd har været bygherre. Renovering er blevet muligt med et større bidrag fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål. Det gamle glas isættes i nye blyprofiler. Carl Petersen & Søn A/S har til opgaven med Vor Frelser Kirke indrettet en særlig afdeling på værkstedet til at klare de mange ruder. 8 G L A S

9 G L A R M E S T E R I Hillerød har stået for at nedtage de mange blyruder, skille dem ad og genmontere mest muligt af glasset i nyt bly. Arbejdet startede i oktober 2006, og på de to et halvt år, arbejdet har varet, er der isat stykker glas. Puslespil En af udfordringerne har været at få puslespillet med montage af det gamle glas til at lykkes. Alle glas var ikke hele i forvejen, ligesom noget glas uvilkårligt går itu ved udtagning fra de gamle blyprofiler. Derfor har det været nødvendigt at vælge nyt glas, som passer bedst muligt med det spil, som der er i det gamle blæste glas, og af hensyn til ensartetheden har man samlet det nye glas i nogle bestemte vinduer. Carl Petersen og Søn A/S har haft tre faste glarmestersvende på opgaven. En af oplevelserne for svendene har været at finde signaturer fra tidligere glarmestre, som har ridset deres navne i ruderne over de mange år, hvor forskellige glarmestre har passet kirkens ruder. Lister og rosetter af jern har været sendt til behandling hos smed og maler. Her er jernet blevet sandblæst og eftergået. Rustbehandlingen har man fået dispensation til at foretage på traditionel måde med blymønje. I Vor Frelser Kirke har der i tidens løb været problemer med megen kulde fra vinduerne, ligesom det kolde glas gav anledning til megen kondens, som efterfølgende drev ned ad væggene. For at løse disse problemer blev det besluttet at forbedre vinduerne med forsatsrammer. Det er Alu Design i Rødovre, som har lavet de nye forsatsrammer med en smal aluminiumsprofil til Vor Frelser Kirke, så vinduerne bevarer deres oprindelige udseende. En anden fordel for kirkegængerne er, at det ekstra lag glas i forsatsrammerne dæmper støjen udefra markant. Af hensyn til støjdæmpningen er der valgt 6 mm glas. Til forsatsløsningen blev der lavet et forsøg med hvilken glastype, som var mest egnet i kirken. Der blev lavet prøvevinduer med henholdsvis energiglas, almindeligt glas og ekstra klar jernfrit glas. Baseret på den visuelle fremtoning var det almindeligt glas, som var bedst egnet i kirken. Den omfattende renovering skal fejres med festgudstjeneste den 13. september 2009, hvor kirken genåbner under overværelse af Dronning Margrethe og den nye biskop i København. Andreas Thomsen er i færd med at lodde den samlede blyrude. Dette sker under udsugning for fjerne eventuel blyholdig røg. Til sidst kittes glas og blyprofiler sammen så det bliver en tæt og holdbar rude. Træspånerne bruges også til at give ruden en afpudsning for overskydende kit. I lighed med tidligere glarmestre, har holdet fra Carl Petersen & Søn A/S også sat deres signatur på det gode arbejde i en rude højt oppe på kirken. Her spejler glarmestersvenden Steen Vilhelmsen med Andreas Thomsen sig i ruden med deres signatur G L A S 9

10 T E K N I K Brandts med varme ruder AF POUL HENRIK MADELUNG Såkaldt Eglas en rude, hvis ene lag har en ultratynd ledende belægning var i stand til at hindre voldsomt kuldenedfald fra store vinduespartier i nyt udstillingslokale på Brandts Klædefabrik. Kulturcentrummet i Odense Brandts Klædefabrik fik i 2004 et nyt udstillingslokale betitlet Det Dobbelthøje Rum i forbindelse med nybyggeri af Portbygningen og Passagebygningen med tilknytning til de eksisterende bygninger fra den gamle klædefabrik. Det Dobbelthøje Rum er et 350 kvadratmeter stort udstillingslokale med syv meter til loftet. Rummet er godt oplyst af dagslys fra både ovenlys samt 10 vinduer i næsten fuld rumhøjde, så der er fin belysning til at betragte de udstillede genstande i. Desværre viste der sig vanskeligheder med at styre klimaet i rummet, hvor der opstod kondens ved kanten af de store energiruder, som sad i vinduerne. Ligeledes var der kuldenedfald fra de høje glaspartier, hvilket giver træk og mindsker komforten i rummet. I samarbejde med Glarmester Redtz i Odense blev forskellige muligheder afprøvet for at løse problemerne blandt andet ved at skifte til en energirude med varm kant i en afstandsskinne. Dette var ikke tilstrækkeligt, men da stort set alt er muligt med glas, så blev der fundet en anden løsning nemlig ruder med indbygget varme i dette tilfælde Eglas fra Saint-Gobain. Eglas er en rude, hvor det ene lag glas har en ultratynd, usynlig elektrisk ledende belægning. Ved at regulere den elektriske spænding på belægningen kan 10 G L A S

11 T E K N I K foto: UFFE JOHANSEN Ovenfor: Det Dobbelthøje Rum i brug til udstilling. Nederst: Glasboy anvendes til montage af de nye store Eglasruder. rudens overfladetemperatur varieres mellem 20 og 40 grader ved brug af mellem 50 og 300 W/m 2. Ruderne kan kobles til rumtermostater, så reguleringen sker automatisk. Varmeeffekten i Eglas er så stor, at det er muligt at opvarme et helt hus udelukkende via ruderne, men da varme stiger opad, opnås det bedste resultat ved at kombinere Eglas med gulvvarme, hvilket også er tilfældet på Brandts Klædefabrik. Eglas er produceret af Saint-Gobains finske datterselskab Finnglass, der har arbejdet med ruder med indbygget varme i mere end 50 år. Oprindelig udviklet til de finske isbrydere, der skulle undgå tilisede vinduer, men glasset klarer også fint at fjerne risikoen for kondens og at øge komforten hos Brandts Klædefabrik. Glasboy på arbejde Montagen af de store ruder i Det Dobbelthøje Rum blev foretaget ved hjælp af Glarmester Redtz nye glaskran Glasboy fra Tyskland som er i stand til at løfte ruder op i otte meters højde. Dog var den første udfordring, at Glasboyen skulle løftes op i 2. sals højde og sættes ind i udstillingslokalet, men Brandts Klædefabrik har heldigvis en fast monteret kran til brug for at hejse store kunstværker op. Denne kunne også klare en Glasboy. Redtz har i øvrigt dansk forhandling af Glasboy og tilbyder også udlejning af den G L A S 11

12 T E K N I K Af Poul Henrik Madelung Opfindelsen af floatglas byggede på store investeringer og omfangsrig forskning. I år fylder floatglas-patentet 50 år. Opfindelsen som gav verden et andet udseende Et kig ind i tinbadet, hvor floatglasset får sin store ensartethed. I år er det 50 år siden, at der blevet taget patent på produktion af floatglas. Opfindelsen af floatglas, hvor glas flyder hen over et kar med smeltet tin, betød, at planglas nu kunne produceres i store mængder, i en meget ensartet kvalitet og til en fornuftig pris, hvilket har været alt afgørende for den store, alsidige udbredelse af glas, som vi ser i dag. Tidligere typer af planglas som støbt glas eller trukket glas krævede en dyr og krævende polering og slibning for at opnå en ensartethed i nærheden af det nye floatglas. Opfindelsen af floatglas var ikke bare resultatet af et enkelt lyst øjeblik fra en iderig person, men baseret på en bevidst forskning og anvendelse af et meget betydeligt pengebeløb. Flere forgæves forsøg Flere havde tidligere forsøgt at udvikle metoder til at automatisere glasfremstillingen, så det kunne ske i en kontinuerlig proces. Både princippet med at have glasbånd med smeltet glas og anvendelsen af flydende tin var set før, men ingen havde været i stand til at lave en brugbar løsning. I 1952 var den tekniske direktør i det engelske selskab Pilkington, ingeniør Alastair Pilkington, overbevist om, at et bånd med flydende glas hen over et kar med smeltet tin var vejen frem, men det tog hans hold af ingeniører og glasfolk syv år at få et brugbart resultat, så Pilkington den 10. november 1959 kunne udtage patent på floatglasproduktion. Processen stiller blandt andet store krav til kontrol af temperatur og regulering af tilførslen af glas for at kunne fremstille glas i ensartet tykkelse i et langt bånd med en bredde på 250 cm. I udviklingsårene havde Pilkington produceret over tons affaldsglas i forbindelse med deres forsøg og brugt, hvad der ville svare til en lille milliard kroner i dag. Floatglas var i første omgang udviklet i ¼ tomme tykkelse, da det var den tykkelse, som var 12 G L A S

13 T E K N I K SIR ALASTAIR PILKING TON Han var ikke en Pilkington. Sir Alastair Pilkington ( ) var ikke i familie med den Pilkington-familie, som var blandt stifterne af det firma som i 1849 fik navnet Pilkington Brothers. Alastairs far interesserede sig i 1940 erne for slægtsforskning og fik i den forbindelse kontakt med Richard Pilkington, som var direkte efterkommer af en af Pilkington-stifterne. De to kunne ikke finde nogen familiær forbindelse, men Alastairs far fik fortalt, at han havde en søn, som snart ville være færdig med ingeniørstudiet fra Cambridge Universitet. Dette gav anledning til ansættelse af den unge Alastair i Pilkington i Han fik flot en karriere hos Pilkington, hvor han blandt andet i en periode var formand for bestyrelsen selvom han altså ikke var familie. Annonce fra Glarmestertidender 1961, hvor man allerede var klar over, at floatglas var en verdenssensation. Sir Alastair Pilkington med medlemmer af det oprindelige team der udviklede floatprocessen. mest anvendt til spejlglas, og som det nye meget ensartede glas var optimalt til at afløse. Dog var tykkelsen i starten alligevel ikke helt ensartet, så derfor blev tykkelsen ved lancering på det danske marked i september 1961 angivet til at være ¼ tomme med en forklaring om, at det var mellem 5,6-7,9 mm. Ret hurtigt blev det også muligt at fremstille floatglas i 3 og 5 mm, og siden har forfinelse af processen gjort, at floatglas i dag kan fremstilles fra 0,3 mm til 25 mm med en ensartethed, så der kun er højst et nålehoved stor fejl for hver 40 m 2 glas produceret og der er endda indført automatisk optisk kontrol, så selv disse få og små fejl kan sorteres fra. Pilkington valgte i 1962 at tilbyde andre glasproducenter at få licens til at anvende floatteknikken, hvilket hurtigt gav en stor udbredelse, og i løbet af de næste godt ti år blev produktion af planglas ved trukket glas, støbt glas eller cylinderglas udkonkurreret af floatglas i det meste af verden. Opfindelsens store succes har ikke kun betydet, at der i dag er over 380 floatværker rundt omkring i verden. Disse har en samlet produktion på over en million tons glas om ugen. Det har betydet, at vi har fået bygninger med store mængder dagslys og mange andre produkter som for eksempel iphones, biler og møbler, hvor der anvendes floatglas G L A S 13

14 A R K I T E K T U R AF LINETTE BEKHØI Hollænderne er gode til kreativ og kommunikativ brug af glas. I kontorkomplekset La Defense er facaden beklædt med paneler, der skifter i takt med himlens lys. La Defense ET flydende rum i farver foto: LINETTE BEKHØI 14 G L A S

15 A R K I T E K T U R I foråret var en gruppe af glarmestre, en ingeniør og en håndfuld arkitekter sammen på studietur til Holland arrangeret af Nordisk Center for Glas. Hollandsk byggeri udmærker sig med en legende, kreativ og frem for alt meget kommunikativ brug af glas, der især kommer til udtryk i nogle spektakulære facadekonstruktioner. Et af disse byggerier, som studiegruppen besøgte, var et kontorkompleks kaldet La Defense, Eurocommerce, i byen Almere, som er Hollands yngste by, og hvor det første hus stod færdigt så sent som i La Defense ligger i byens erhvervs- og industriområde og er tilpasset sine omgivelser både ved bygningens højde og Dichroic-effekten fra folien i glasset giver en fantastisk farveoplevelse, som skifter med lysmængde og vinkel, som facaden betragtes fra G L A S 15

16 A R K I T E K T U R en udvendig facade, der med sine lysegrå aluminiumspaneler ved første øjekast ligner de fleste erhvervsbyggerier i aluminium og glas. To bygningsvoluminer Selve bygningen består af to bygningsvoluminer placeret ud til byggegrundens yderste kant. De to bygningskroppe griber ind i hinanden og skaber derved et stort indre gårdrum, der løfter sig op over en underliggende parkeringsplads. Gårdrummet danner også et forløb mellem de to eneste åbninger ind i det ellers hermetisk lukkede kontorkompleks. Lige så diskret og afdæmpet som bygningens ydre er den indre facade totalt modsat. Dette kan sammenlignes med de særlige runde grå krystalsten, som afslører et funklende indre. Den indre facade er beklædt med glaspaneler, der er lamineret om en særlig dichroic-folie, også kaldet radiant color film. Folien har den effekt, at panelerne varierer i de mest lysende perlemorsfarver, som hele tiden interagerer med himlens lys. Den gående vil også opleve, at facaden skifter i takt med, at personen bevæger sig forbi facaden, og fra hvilken vinkel man ser på facaden. Paneler specialudviklet De indre glaspaneler er udviklet af UN- Studio, den hollandske tegnestue, som har designet bygningen. Det tog tegnestuen tre år at udvikle panelet, som nu er patenteret. Det siges, at det firma, som har produceret folien i glasset, kun ville lave ordren, hvis det drejede sig om tilstrækkelig mange kvadratmeter. Det er derfor heldigt, at det indre gårdrum er formgivet, som det er, da det skaber en ret omfangsrig facade. Denne store kontrast mellem det ydre og det indre skaber en stærk oplevelse, når man ude fra det grå monotone bygningsmassiv pludselig kikker ind i et nærmest uvirkeligt hav af kraftige farver. Den indre facades massiv bliver opløst af farvernes spil og intensitet, og rummet bliver nærmest flydende. Den hollandske tegnesue UNStudio brugte tre år på at udvikle et glaspanel med den rette effekt og har nu taget patent på løsningen. 16 G L A S

17 A R K I T E K T U R foto: UNstudio/viviane SASSEN/SOLAR Foto af UNStudios model over hele bygningskomplekset, hvor de to bygninger griber ind i hinanden og skaber et stort indre gårdrum G L A S 17

18 E U Hvad er Eurowindoor? og hvad skal vi med det? De europæiske vindues- og dørfabrikanter er organiseret i tre foreninger, nemlig plast (EPW), aluminium (FAECF) og træ (Femib). De europæiske glarmestre er organiseret i UEMV. Sammen udgør de fire foreninger det europæiske lobbysamarbejde Eurowindoor. Formålet med Eurowindoor er at holde en så tæt kontakt som muligt til EU-Kommissionen og til EU parlamentet. Eurowindoors ledelse mødes normalt to gange om året, typisk i Bruxelles. AF HANS-GEORG NIELSEN En mangesidet struktur gemmer sig bag vinduesog dørfabrikanterne og glarmesterfagets internationale arbejde. Eurowindoor har formelt adresse i Bruxelles hos UEAPME (organisationen for små og mellemstore virksomheder) men det daglige politisk/tekniske arbejde varetages i Frankfurt, idet Eurowindoor har til huse hos de tyske vinduesfabrikanter. Præsident for Eurowindoor er Kurt Emil Eriksen fra Velux, medens den daglige ledelse varetages af diplomingeniør Frank Koos, Frankfurt. Eurowindoors mærkesager er p.t. især reformen af reglerne for CE-mærkning samt kommissionens mangesidede arbejde med skærpede energikrav til bygninger. Et af Eurowindoors seneste udspil er The European House needs better Windows, som lægger op til en markant lovgivningsmæssig stramning af samfundets krav til husejere på energispareområdet. Det er besluttet, at UEMV til årsskiftet overtager præsidentposten for Da Glarmesterlauget i Danmark varetager sekretariatsopgaverne for UEMV vil det betyde, at Glarmesterlauget næste år rykker tæt på den europæiske beslutningsproces på vindues- og dørområdet. Se mere om Eurowindoor på Glaseksperten A/S & CGI - et brandstærkt team Glaseksperten A/S har indledt et tæt samarbejde med CGI International LTD, der er en af markedets førende producenter af brandsikkert glas. CGI har valgt Glaseksperten A/S som officiel forhandler og distributør af brandglas i Danmark. Glaseksperten A/S er i samme anledning udnævnt til eneforhandler af produkterne Pyroguard og Fireswiss Foam i Danmark. Begge produktserier er testet og godkendt i forhold til den europæiske standard EN1363. Ud over et bredt produktsortiment vil samarbejdet med CGI også medføre øget ekspertise inden for brandglas. Det betyder, at Glaseksperten A/S selvfølgelig er den oplagte samarbejdspartner, når du skal løse en opgave, der inkluderer brandglas. Hjørring // Glaseksperten A/S // Sprogøvej 13 // 9800 Hjørring // Telefon // Fax glostrup // Glaseksperten A/S // Naverland 8 // 2600 Glostrup // Telefon // Fax Læs mere på 18 G L A S

19 G L A R M E S T E R I SLIDTE FRONTRUDER FORRINGER SIKKERHED Sammen med blandt andre brancheforeningerne for autoglas i Sverige og Norge står Dansk Autoglas bag et studie af, hvilken betydning slidte frontruder har på trafiksikkerheden. Undersøgelsen skal belyse problematikken ved at køre med en slidt frontrude i modlys hvilket vil sige enten ved lavthængende sol eller ved modkørende biler ved mørkekørsel. Vej- og Trafikinstituttet (VTI) i Linkøbing i Sverige står bag den praktiske del af undersøgelsen. Undersøgelsen foregår i en simulator, hvor testpersoner kører PER-ARNE SOLLIEN, BILGLASSFORUM/NORGE AF CASPER HARDEGÅRD Sigtbarheden forringes væsentligt ved kørsel med slidte frontruder, viser foreløbige analyser i nordisk undersøgelse. ad en lige vej med en lavthængende sol til at give modlys. En frontrude slides med tiden på grund af sand og andre partikler, der rammer frontruden med stor hastighed. Dette medfører, at lys Genkender du situationen? En slidt frontrude nedsætter udsynet betragteligt ved kraftigt modlys. spredes, når det rammer frontruden, hvilket gør det svært at se igennem denne. De første analyser fra simulatortesten, der blev udført i juni, er udarbejdet. 24 personer blev testet ved kørsel i simulatoren, hvor der blev benyttet forskellige niveauer af slidte frontruder i køretøjet. Opgaven for forsøgspersonerne var at tilkendegive under kørsel med 40 kilometer i timen, hvornår en kegle kunne ses i højre vejkant. Den gennemsnitlige afstand for dette var ved en ny rude 200 meter. Ved en slidt frontrude, der havde kørt kilometer, var afstanden 90 meter og ved en rude der havde kørt kilometer, var afstanden 70 meter. De første resultater viser, at sigtbarheden forringes betragteligt med slidte frontruder. Vi tryller med glas kontakt os allerede i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig! DEVISION Termorudeproduktion med integreret varm kant. Eget hærderi evt. udvidet med efterfølgende heat-soak test. Alle standardformer for emaljeglas, og gerne specifikke kundeønsker. Alle former for dekorationer på glas ved hjælp af silketryk. Troldglas A/S har mere end 40 års erfaring som leverandør af glasløsninger til erhverv og bolig. Derfor kan du også roligt regne med, at vi ved, hvad vi har med at gøre. Rekvirer vores nye brochure på telefon Troldglas A/S Finnmarken 2, Jels DK-6630 Rødding Tel.: Fax: G L A S 19

20 G L A R M E S T E R I Nordisk Center for Glas (NCFG) besøgte i foråret Shanghai for at deltage i China Glass-messen og konferencen Glass Performance Days China. To konferencedage, hvor førende kræfter indviede deltagerne i hver deres speciale, eksempelvis asymmetrisk hærdning, nye sputteringteknikker og avancerede glaskonstruktioner. Kina er på få årtier gået fra at være et tilbagestående landbrugsland til verdens fjerdestørste økonomi, og som verdens største byggemarked bliver de konfronteret med nogle udfordringer, som resten af os kan lære noget af og ikke mindst fascineres af. Besøgets formål var derfor også at afsøge territoriet og skabe kontakter med henblik på næste års glasfaglige rejse. Kina/Europa En anden oplægsholder på konferencen, direktør Bernard Savaëte, fra det franske ingeniørfirma BJS Différences, gav en vurdering af glassituationen Kina/Europa anno Bernards mangeårige erfaring i branchen har gjort ham til en anerkendt ekspert, når det kommer til floatglasproduktionens historie og udvikling. Bernard peger på, at»europas vane med at handle glastavler i jumbostørrelse 600 x 321 cm medvirker til at beskytte det europæiske marked mod import af råglas fra blandt andre Kina. Denne standard har kompliceret transporten af tavlerne og har været utrolig god for de europæiske glasproducenter. Men det kan ikke beskytte mod import af forarbejdet glas, som let transporteres i håndterbare størrelser.«ikea fik tidligere produceret alt deres glas til møbler i Frankrig. I dag køber de nær ved 100 procent af deres glas i Kina. Årsagen er, at så snart bearbejdningen af glasset kræver mandetimer, er det langt billigere i Kina end i Europa.»Det overrasker mig altid, når folk går ud fra, at kvaliteten af glas fra Kina er lav. Ingen sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af computere, men mindst 80 procent af computere produceres i Kina, ligesom de fleste fotoapparater,«siger han og fortsætter:»uanset hvor i verden vi handler, kan der være problemer med en producent, også inden for EU. Det afgørende er, at vi implementerer en kvalitetsprocedure for produktet, og at der indsættes en ansvarlig til at sikre, at den efterleves.en ny industri kan ikke sammenlignes med en moden som vores egen. Det vil tage tid at opbygge en kultur og værdiforståelse for kvalitet, men de lærer hurtigt, og uanset om vi kan lide det eller ej, så vil de blive førende,«siger han på sit flydende engelsk med en fornøjelig fransk accent. På spørgsmålet om, hvordan vi kan konkurrere med kineserne, fremhæver Store billede: Shanghai Oriental Art Centre. Lille billede: På China Glass-messen tiltrækkes kunderne ikke kun med bolcher og småkager, her spilles tillige klassisk musik for de besøgende. 20 G L A S

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

_ S t å l t r a p p e r _ Konstruktioner

_ S t å l t r a p p e r _ Konstruktioner Fyns Smedejerns Trapper A/S www.fst-as.dk _ S t å l t r a p p e r _ Altaner _ Konstruktioner _ Smedearbejde Velkommen til Fyns Smedejerns Trapper A/S Allerede da smedemestrene Jørgen Sneftrup og Henning

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Specialglas. Klart floatglas med lavt jernindhold. Pilkington Optiwhite

Specialglas. Klart floatglas med lavt jernindhold. Pilkington Optiwhite Specialglas Klart floatglas med lavt jernindhold Pilkington Optiwhite Løsningen er klar Glas får en stadig mere fremtrædende rolle inden for arkitektur og design, og Pilkington Optiwhite er blandt de førende

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vi viser gerne vores moderne produktion og støberi frem, så færdiggørelsen af netop jeres nye varer kan følges, hvis I skulle have interesse heri.

Vi viser gerne vores moderne produktion og støberi frem, så færdiggørelsen af netop jeres nye varer kan følges, hvis I skulle have interesse heri. Vejen Lamper, er den eneste 100% dansk-ejede og dansk-producerende leverandør af klassiske lamper, bænke og støbejernsvinduer tilbage i Danmark. Da støberiet blev grundlagt i Vejen i 1944 var der 3 støberier

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år.

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. 1 3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. Vi er i dag den eneste danske producent af bruseafskærmninger, der fremstiller brusehjørner og døre som er specielt tilpasset forholdene

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Døre i alle afskygninger. Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution.

Døre i alle afskygninger. Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution. Døre i alle afskygninger Facadedøre, havedøre og specialdøre. Til bolig, erhverv og institution. Døre i alle afskygninger Indhold Døre for enhver smag... 4 Sortimentet... 6 Facadedøre i plast... 8 Facadedøre

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Maj 2008 Kære alle Der er fortsat gode toner fra byggeriet. Arbejdet forløber planmæssigt, og der er synlige fremskridt hele

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Neodymium stangmagneter i stålkappe Neodymium stangmagneter i plastkappe Neodymium

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere