GLAS S O M M E R G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China år med floatglas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLAS S O M M E R 2 0 0 9 0 3 G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K. 20 Made in China. 12 50 år med floatglas"

Transkript

1 GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K S O M M E R år med floatglas 20 Made in China 14 La Défense i hollandsk aftapning

2

3 K O M M E N T A R GLAS Glarmestertidender Tidsskrift for Glarmesterlauget i Danmark SOMMER Udgiver Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade th København K T F W Redaktion Hans-Georg Nielsen (ansvh) Poul Henrik Madelung, Linette Bekhøi Casper Hardegård, Adam Pade Annoncer Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottelund T F M ISSN Tryk Knudtzon Graphic A/S Næste udgave Ultimo november 2009 Redaktionen slutter 30. oktober GLAS udsendes fire gange om året til medlemmerne af Glarmesterlauget i Danmark og disses medarbejdere samt til fagets samarbejdspartnere blandt leverandører, rådgivere og teknikere. Abonnement Kr. 200,- ex. moms Tilsluttet Kontrolleret oplag år med glas i Danmark Bogen Glas & glarmesteren er på trapperne. Bogen har været ganske længe undervejs. Den væsentligste årsag til dette er, at det har vist sig, at såvel Laugets som de offentlige arkivers materiale var væsentligt mere omfattende, end vi anede. At skrive en levnedsbeskrivelse af et fag, dets udøvere og dets berøringsflader er bestemt ikke let. Hvad er vigtigt, hvad kan udelades? Hvordan gives et retvisende billede af de 800 år og ikke mindst: Hvilke personer skal fremhæves? Opgaven består i at skære 80 procent af stoffet bort for at lade de helt centrale begivenheder og personer træde klart frem. Vi starter med opsætningen af et glasmaleri af en biskop i en sønderjysk landsbykirke i cirka år 1200, og vi slutter af med den nuværende hovedbestyrelses diskussion af glarmesterfagets fremtidsmuligheder. Uden at ødelægge noget for de kommende købere og læsere af bogen kan det allerede her afsløres, at Laugets hovedbestyrelse ser ganske lyst på fremtiden for faget og dets udøvere. Boligforbedringspuljen er lukket for denne gang. Den gav på alle måder en hel del arbejde for Laugets medlemmer. Puljen afbødede det værste fald i byggeriets beskæftigelse, og glarmesterfaget fik en betydelig andel af ordningens midler. De negative effekter af finanskrisen er ikke overstået endnu, selv om mange er af den opfattelse, at det værste nok er overstået. Det må vi da håbe, men under alle omstændigheder er der plads til en yderligere boligforbedringspulje. Den skal nok komme, og den må gerne være lidt mindre bøvlet at administrere. Man bliver måske mere øvet af at scanne regninger, men sikkert er det, at man ikke bliver rigere af det. Og så er det vist relevant at spørge sig selv, om krisen og puljen kun er en krusning på historiens vældige hav eller en flodbølge, som vil ændre alles hverdag markant. Kun hvis der er tale om det sidste, bør det til sin tid med i den reviderede og udvidede udgave af bogen Glas & glarmesteren. Ærede læser, hvad mener du? Hans-Georg Nielsen Direktør

4 A K T U E L T Kort leveringstid på Plant/bøjet enkeltglas, plant/bøjet lamineret glas/bøjet thermoglas Plant og cylinderbøjet hærdet floatglas Lamineret floatglas Støbelaminering Folielaminering Små og store dimensioner Klidsbjerg Glas Melskov Allé Haderslev Tlf Kompromisløs kvalitet Glasvægge og skydedøre i DSG-SikkerhedsGlas, beslag Dorma Manet leveret som totalløsning. w w w. d s g i n d u s t r i. d k DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev T: F: DSG Industri AS Langkær 6 DK-6100 Haderslev Fra glasaffald til nye produkter Selv om ruden er gået itu, så er det stadig godt glas, som bør genbruges frem for at komme til deponi. En væsentlig faktor for at øge genbruget af glas er, at der bliver flere avancerede produkter baseret på genbrugsglas, så det kan betale sig at indsamle brugt glas. Støjvejledning fra Pilkington Miljøstyrelsens nye undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem støj og sundhed. Støj kan give søvnforstyrrelser og stress, og det nedsætter vores indlæringsevne. Vort helbred påvirkes også, da støjgener kan give en forhøjet risiko for hjerte-karsygdomme. I den danske vejstøjstrategi fra 2003 er det forsigtigt vurderet, at for tidlige dødsfald om året i Danmark skyldes vejstøj. Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdom, stress og søvnbesvær. Støjdæmpende glas er blevet et meget vigtigt funktionsglas, som fremover vil 3-5 cm store sten af glasskum til isolering er et de af bud. Det østrigske firma Technopor har udviklet en metode, så de kan lave et superisolerende produkt især til gulvkonstruktioner som er let, meget hårdt og modstår fugt og ild. Se mere på være nødvendigt i mange boliger og lokaler mod trafik. Pilkington har udarbejdet en ny støjvejledning, som gennemgår, hvad lyd er, og hvordan lydreduktionen kan forbedres ved hjælp af rigtige kombinationer og nye laminerede produkter. Se støjvejledningen på 4 G L A S

5 A K T U E L T I N D H O L D Dansk glas-genbrug vinder international innovationspris Den vestsjællandske virksomhed SHARK Solutions, der har udviklet en metode til at udvinde PVB fra lamineret glas i blandt andet bilforruder, har i Paris vundet en eftertragtet pris som den mest perspektivrige virksomhed i miljøkategorien. SHARK Solutions var i konkurrence med 47 virksomheder fra 11 lande. Prisen på euro er indstiftet af Saint-Gobain, der er en af verdens føren de virksomheder inden for industrielt glas, solceller og byggematerialer. SHARK Solutions har udviklet en teknologi til at separere glasset i brugte bilforruder fra lamineringen og dernæst rense laminatet i en så fin kvalitet, at bindemidlet, den ultrastærke lim PVB (PolyVinyl Butyral), kan genanvendes og sælges. Og vel at mærke som næsten nyt. Det mestrer SHARK Solutions som de eneste i verden. Limen leveres enten til nye bilruder eller beskyttelsesfilm til solceller, som tilsætningsstof til plastindustrien og kan gøre visse typer plast mere sejt eller som pulver, der kan bruges som bindemiddel i maling og primere år med floatglas Made in China 18 EU Hvad er EUROWINDOOR og hvad skal vi med det? 19 GLARMESTERI Slidte frontruder forringer sikkerhed 20 Brandts med varme ruder La Défense i hollandsk aftapning SOMMER AKTUELT Arbejdsmiljø spot på dokumentation Ole G. Jørgensen ApS NY ADR.pdf 27/08/08 12:15:37 FORSIDEN: Lodning af blyrude til Vor Frelser Kirke, der har været under renovering herunder tusindvis af blyruder (foto: Poul Henrik Madelung). OLE G. JØRGENSEN Rådgivende Ingeniør firma ApS Jens Juuls Vej 17 DK Viby J. Tlf.: planlægning og bygherrerådgivning konstruktioner aluminium stål glas natursten G L A S 5

6 G L A R M E S T E R I Den flotte barok-kirke, Vor Frelser Kirke på Christianshavn, er kendt for spiraltårnet. En mere ukendt historie har været den 400 år gamle kirkes største udfordring gennem alle årene; nemlig at den er bygget på en ustabil grund, så det flere gange har været nødvendigt med restaurering. Senest i , hvor der blandt andet blev udført en helt ny gulvkonstruktion med fundering ned til det solide Københavnerkalklag. I samme periode har vinduerne også fået en omfattende fornyelse. Da Christian IV planlagde en købstad på Amager Christianshavn var det planen, at der både skulle være rådhus og kirke. Rådhuset blev aldrig bygget. Kirken var 78 år undervejs og blev indviet i år 1696 og på det tidspunkt var Christi- Tusindvis af ruder til Vor Frelser Af Poul Henrik Madelung Vor Frelser Kirke har stedse stået på skrøbelig grund, hvilket har afstedkommet adskillige renoveringer gennem århundrederne. I 2006 stod de mangfoldige blyruder for tur. foto: STUART MCINTYRE 6 G L A S

7 G L A R M E S T E R I foto: STUART MCINTYRE Nederst til venstre: Glarmestersvend fra Alu Design i færd med at montere de nye forsatsløsninger på de renoverede vinduer øverst på stilladset. Store billede: Det færdige resultat set indefra. anshavn ikke længere en købstad men en del af København. En væsentlig årsag til den langvarige byggeproces var, at Vor Frelser Kirke skulle bygges på et sumpet område, hvor det var nødvendigt med opfyldning og dræning inden grundstenen kunne nedlægges. I selve byggeprocessen gav den ustabile undergrund også problemer. Blandt andet fortælles det i 1694, hvordan det var nødvendigt at få en smed til at tage alle de allerede indmurede vinduesjernrammer ud til opretning, da der ikke var taget højde for, hvor meget murværket ville sætte sig. Restaureret ad flere omgange Kirken er blevet restaureret flere gange, og i 2006 var det nødvendigt at lukke kirken for et større renoveringsprojekt, da den sumpede byggegrund igen havde givet problemer, og det var nødvendigt at få rette gulvet op med en helt ny gulvkonstruktion. Det aktuelle renoveringsprojekt har også omfattet en gennemgang af kirkens meget karakteristiske vinduesnicher, hvor lyset fra de store klare blyruder vælder ind i kirkerummet. Disse meget store vinduespartier har igennem århundreder været udsat for vind og vejr, og der er i årenes løb udført mange reparationer. Især på de vinduer som vender mod kirkens nabo en skolegård. For at bevare disse flotte vinduer blev det besluttet at foretage en hovedrenovering af jernvinduesrammerne og de mange blyruder, som sidder i vinduerne, samt forbedre varme- og lydforhold i kirkerummet ved at få monteret nye forsatsløsninger indvendigt på vinduerne. Glarmestre Carl Petersen og Søn A/S i G L A S 7

8 G L A R M E S T E R I foto: POUL HENRIK MADELUNG Hvælvinger i Vor Frelser Kirke, hvor lyset fra de store vinduespartier lyser kirkerummet op. Tv: Det karakteristiske tårn på Vor Frelser Kirke knejser over de flotte vinduer. foto: STUART MCINTYRE Arkitektfirmaet Fogh & Følner i Kongens Lyngby har været arkitekt på den store renoveringsopgave, og Vor Frelser Kirkes Menighedsråd har været bygherre. Renovering er blevet muligt med et større bidrag fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål. Det gamle glas isættes i nye blyprofiler. Carl Petersen & Søn A/S har til opgaven med Vor Frelser Kirke indrettet en særlig afdeling på værkstedet til at klare de mange ruder. 8 G L A S

9 G L A R M E S T E R I Hillerød har stået for at nedtage de mange blyruder, skille dem ad og genmontere mest muligt af glasset i nyt bly. Arbejdet startede i oktober 2006, og på de to et halvt år, arbejdet har varet, er der isat stykker glas. Puslespil En af udfordringerne har været at få puslespillet med montage af det gamle glas til at lykkes. Alle glas var ikke hele i forvejen, ligesom noget glas uvilkårligt går itu ved udtagning fra de gamle blyprofiler. Derfor har det været nødvendigt at vælge nyt glas, som passer bedst muligt med det spil, som der er i det gamle blæste glas, og af hensyn til ensartetheden har man samlet det nye glas i nogle bestemte vinduer. Carl Petersen og Søn A/S har haft tre faste glarmestersvende på opgaven. En af oplevelserne for svendene har været at finde signaturer fra tidligere glarmestre, som har ridset deres navne i ruderne over de mange år, hvor forskellige glarmestre har passet kirkens ruder. Lister og rosetter af jern har været sendt til behandling hos smed og maler. Her er jernet blevet sandblæst og eftergået. Rustbehandlingen har man fået dispensation til at foretage på traditionel måde med blymønje. I Vor Frelser Kirke har der i tidens løb været problemer med megen kulde fra vinduerne, ligesom det kolde glas gav anledning til megen kondens, som efterfølgende drev ned ad væggene. For at løse disse problemer blev det besluttet at forbedre vinduerne med forsatsrammer. Det er Alu Design i Rødovre, som har lavet de nye forsatsrammer med en smal aluminiumsprofil til Vor Frelser Kirke, så vinduerne bevarer deres oprindelige udseende. En anden fordel for kirkegængerne er, at det ekstra lag glas i forsatsrammerne dæmper støjen udefra markant. Af hensyn til støjdæmpningen er der valgt 6 mm glas. Til forsatsløsningen blev der lavet et forsøg med hvilken glastype, som var mest egnet i kirken. Der blev lavet prøvevinduer med henholdsvis energiglas, almindeligt glas og ekstra klar jernfrit glas. Baseret på den visuelle fremtoning var det almindeligt glas, som var bedst egnet i kirken. Den omfattende renovering skal fejres med festgudstjeneste den 13. september 2009, hvor kirken genåbner under overværelse af Dronning Margrethe og den nye biskop i København. Andreas Thomsen er i færd med at lodde den samlede blyrude. Dette sker under udsugning for fjerne eventuel blyholdig røg. Til sidst kittes glas og blyprofiler sammen så det bliver en tæt og holdbar rude. Træspånerne bruges også til at give ruden en afpudsning for overskydende kit. I lighed med tidligere glarmestre, har holdet fra Carl Petersen & Søn A/S også sat deres signatur på det gode arbejde i en rude højt oppe på kirken. Her spejler glarmestersvenden Steen Vilhelmsen med Andreas Thomsen sig i ruden med deres signatur G L A S 9

10 T E K N I K Brandts med varme ruder AF POUL HENRIK MADELUNG Såkaldt Eglas en rude, hvis ene lag har en ultratynd ledende belægning var i stand til at hindre voldsomt kuldenedfald fra store vinduespartier i nyt udstillingslokale på Brandts Klædefabrik. Kulturcentrummet i Odense Brandts Klædefabrik fik i 2004 et nyt udstillingslokale betitlet Det Dobbelthøje Rum i forbindelse med nybyggeri af Portbygningen og Passagebygningen med tilknytning til de eksisterende bygninger fra den gamle klædefabrik. Det Dobbelthøje Rum er et 350 kvadratmeter stort udstillingslokale med syv meter til loftet. Rummet er godt oplyst af dagslys fra både ovenlys samt 10 vinduer i næsten fuld rumhøjde, så der er fin belysning til at betragte de udstillede genstande i. Desværre viste der sig vanskeligheder med at styre klimaet i rummet, hvor der opstod kondens ved kanten af de store energiruder, som sad i vinduerne. Ligeledes var der kuldenedfald fra de høje glaspartier, hvilket giver træk og mindsker komforten i rummet. I samarbejde med Glarmester Redtz i Odense blev forskellige muligheder afprøvet for at løse problemerne blandt andet ved at skifte til en energirude med varm kant i en afstandsskinne. Dette var ikke tilstrækkeligt, men da stort set alt er muligt med glas, så blev der fundet en anden løsning nemlig ruder med indbygget varme i dette tilfælde Eglas fra Saint-Gobain. Eglas er en rude, hvor det ene lag glas har en ultratynd, usynlig elektrisk ledende belægning. Ved at regulere den elektriske spænding på belægningen kan 10 G L A S

11 T E K N I K foto: UFFE JOHANSEN Ovenfor: Det Dobbelthøje Rum i brug til udstilling. Nederst: Glasboy anvendes til montage af de nye store Eglasruder. rudens overfladetemperatur varieres mellem 20 og 40 grader ved brug af mellem 50 og 300 W/m 2. Ruderne kan kobles til rumtermostater, så reguleringen sker automatisk. Varmeeffekten i Eglas er så stor, at det er muligt at opvarme et helt hus udelukkende via ruderne, men da varme stiger opad, opnås det bedste resultat ved at kombinere Eglas med gulvvarme, hvilket også er tilfældet på Brandts Klædefabrik. Eglas er produceret af Saint-Gobains finske datterselskab Finnglass, der har arbejdet med ruder med indbygget varme i mere end 50 år. Oprindelig udviklet til de finske isbrydere, der skulle undgå tilisede vinduer, men glasset klarer også fint at fjerne risikoen for kondens og at øge komforten hos Brandts Klædefabrik. Glasboy på arbejde Montagen af de store ruder i Det Dobbelthøje Rum blev foretaget ved hjælp af Glarmester Redtz nye glaskran Glasboy fra Tyskland som er i stand til at løfte ruder op i otte meters højde. Dog var den første udfordring, at Glasboyen skulle løftes op i 2. sals højde og sættes ind i udstillingslokalet, men Brandts Klædefabrik har heldigvis en fast monteret kran til brug for at hejse store kunstværker op. Denne kunne også klare en Glasboy. Redtz har i øvrigt dansk forhandling af Glasboy og tilbyder også udlejning af den G L A S 11

12 T E K N I K Af Poul Henrik Madelung Opfindelsen af floatglas byggede på store investeringer og omfangsrig forskning. I år fylder floatglas-patentet 50 år. Opfindelsen som gav verden et andet udseende Et kig ind i tinbadet, hvor floatglasset får sin store ensartethed. I år er det 50 år siden, at der blevet taget patent på produktion af floatglas. Opfindelsen af floatglas, hvor glas flyder hen over et kar med smeltet tin, betød, at planglas nu kunne produceres i store mængder, i en meget ensartet kvalitet og til en fornuftig pris, hvilket har været alt afgørende for den store, alsidige udbredelse af glas, som vi ser i dag. Tidligere typer af planglas som støbt glas eller trukket glas krævede en dyr og krævende polering og slibning for at opnå en ensartethed i nærheden af det nye floatglas. Opfindelsen af floatglas var ikke bare resultatet af et enkelt lyst øjeblik fra en iderig person, men baseret på en bevidst forskning og anvendelse af et meget betydeligt pengebeløb. Flere forgæves forsøg Flere havde tidligere forsøgt at udvikle metoder til at automatisere glasfremstillingen, så det kunne ske i en kontinuerlig proces. Både princippet med at have glasbånd med smeltet glas og anvendelsen af flydende tin var set før, men ingen havde været i stand til at lave en brugbar løsning. I 1952 var den tekniske direktør i det engelske selskab Pilkington, ingeniør Alastair Pilkington, overbevist om, at et bånd med flydende glas hen over et kar med smeltet tin var vejen frem, men det tog hans hold af ingeniører og glasfolk syv år at få et brugbart resultat, så Pilkington den 10. november 1959 kunne udtage patent på floatglasproduktion. Processen stiller blandt andet store krav til kontrol af temperatur og regulering af tilførslen af glas for at kunne fremstille glas i ensartet tykkelse i et langt bånd med en bredde på 250 cm. I udviklingsårene havde Pilkington produceret over tons affaldsglas i forbindelse med deres forsøg og brugt, hvad der ville svare til en lille milliard kroner i dag. Floatglas var i første omgang udviklet i ¼ tomme tykkelse, da det var den tykkelse, som var 12 G L A S

13 T E K N I K SIR ALASTAIR PILKING TON Han var ikke en Pilkington. Sir Alastair Pilkington ( ) var ikke i familie med den Pilkington-familie, som var blandt stifterne af det firma som i 1849 fik navnet Pilkington Brothers. Alastairs far interesserede sig i 1940 erne for slægtsforskning og fik i den forbindelse kontakt med Richard Pilkington, som var direkte efterkommer af en af Pilkington-stifterne. De to kunne ikke finde nogen familiær forbindelse, men Alastairs far fik fortalt, at han havde en søn, som snart ville være færdig med ingeniørstudiet fra Cambridge Universitet. Dette gav anledning til ansættelse af den unge Alastair i Pilkington i Han fik flot en karriere hos Pilkington, hvor han blandt andet i en periode var formand for bestyrelsen selvom han altså ikke var familie. Annonce fra Glarmestertidender 1961, hvor man allerede var klar over, at floatglas var en verdenssensation. Sir Alastair Pilkington med medlemmer af det oprindelige team der udviklede floatprocessen. mest anvendt til spejlglas, og som det nye meget ensartede glas var optimalt til at afløse. Dog var tykkelsen i starten alligevel ikke helt ensartet, så derfor blev tykkelsen ved lancering på det danske marked i september 1961 angivet til at være ¼ tomme med en forklaring om, at det var mellem 5,6-7,9 mm. Ret hurtigt blev det også muligt at fremstille floatglas i 3 og 5 mm, og siden har forfinelse af processen gjort, at floatglas i dag kan fremstilles fra 0,3 mm til 25 mm med en ensartethed, så der kun er højst et nålehoved stor fejl for hver 40 m 2 glas produceret og der er endda indført automatisk optisk kontrol, så selv disse få og små fejl kan sorteres fra. Pilkington valgte i 1962 at tilbyde andre glasproducenter at få licens til at anvende floatteknikken, hvilket hurtigt gav en stor udbredelse, og i løbet af de næste godt ti år blev produktion af planglas ved trukket glas, støbt glas eller cylinderglas udkonkurreret af floatglas i det meste af verden. Opfindelsens store succes har ikke kun betydet, at der i dag er over 380 floatværker rundt omkring i verden. Disse har en samlet produktion på over en million tons glas om ugen. Det har betydet, at vi har fået bygninger med store mængder dagslys og mange andre produkter som for eksempel iphones, biler og møbler, hvor der anvendes floatglas G L A S 13

14 A R K I T E K T U R AF LINETTE BEKHØI Hollænderne er gode til kreativ og kommunikativ brug af glas. I kontorkomplekset La Defense er facaden beklædt med paneler, der skifter i takt med himlens lys. La Defense ET flydende rum i farver foto: LINETTE BEKHØI 14 G L A S

15 A R K I T E K T U R I foråret var en gruppe af glarmestre, en ingeniør og en håndfuld arkitekter sammen på studietur til Holland arrangeret af Nordisk Center for Glas. Hollandsk byggeri udmærker sig med en legende, kreativ og frem for alt meget kommunikativ brug af glas, der især kommer til udtryk i nogle spektakulære facadekonstruktioner. Et af disse byggerier, som studiegruppen besøgte, var et kontorkompleks kaldet La Defense, Eurocommerce, i byen Almere, som er Hollands yngste by, og hvor det første hus stod færdigt så sent som i La Defense ligger i byens erhvervs- og industriområde og er tilpasset sine omgivelser både ved bygningens højde og Dichroic-effekten fra folien i glasset giver en fantastisk farveoplevelse, som skifter med lysmængde og vinkel, som facaden betragtes fra G L A S 15

16 A R K I T E K T U R en udvendig facade, der med sine lysegrå aluminiumspaneler ved første øjekast ligner de fleste erhvervsbyggerier i aluminium og glas. To bygningsvoluminer Selve bygningen består af to bygningsvoluminer placeret ud til byggegrundens yderste kant. De to bygningskroppe griber ind i hinanden og skaber derved et stort indre gårdrum, der løfter sig op over en underliggende parkeringsplads. Gårdrummet danner også et forløb mellem de to eneste åbninger ind i det ellers hermetisk lukkede kontorkompleks. Lige så diskret og afdæmpet som bygningens ydre er den indre facade totalt modsat. Dette kan sammenlignes med de særlige runde grå krystalsten, som afslører et funklende indre. Den indre facade er beklædt med glaspaneler, der er lamineret om en særlig dichroic-folie, også kaldet radiant color film. Folien har den effekt, at panelerne varierer i de mest lysende perlemorsfarver, som hele tiden interagerer med himlens lys. Den gående vil også opleve, at facaden skifter i takt med, at personen bevæger sig forbi facaden, og fra hvilken vinkel man ser på facaden. Paneler specialudviklet De indre glaspaneler er udviklet af UN- Studio, den hollandske tegnestue, som har designet bygningen. Det tog tegnestuen tre år at udvikle panelet, som nu er patenteret. Det siges, at det firma, som har produceret folien i glasset, kun ville lave ordren, hvis det drejede sig om tilstrækkelig mange kvadratmeter. Det er derfor heldigt, at det indre gårdrum er formgivet, som det er, da det skaber en ret omfangsrig facade. Denne store kontrast mellem det ydre og det indre skaber en stærk oplevelse, når man ude fra det grå monotone bygningsmassiv pludselig kikker ind i et nærmest uvirkeligt hav af kraftige farver. Den indre facades massiv bliver opløst af farvernes spil og intensitet, og rummet bliver nærmest flydende. Den hollandske tegnesue UNStudio brugte tre år på at udvikle et glaspanel med den rette effekt og har nu taget patent på løsningen. 16 G L A S

17 A R K I T E K T U R foto: UNstudio/viviane SASSEN/SOLAR Foto af UNStudios model over hele bygningskomplekset, hvor de to bygninger griber ind i hinanden og skaber et stort indre gårdrum G L A S 17

18 E U Hvad er Eurowindoor? og hvad skal vi med det? De europæiske vindues- og dørfabrikanter er organiseret i tre foreninger, nemlig plast (EPW), aluminium (FAECF) og træ (Femib). De europæiske glarmestre er organiseret i UEMV. Sammen udgør de fire foreninger det europæiske lobbysamarbejde Eurowindoor. Formålet med Eurowindoor er at holde en så tæt kontakt som muligt til EU-Kommissionen og til EU parlamentet. Eurowindoors ledelse mødes normalt to gange om året, typisk i Bruxelles. AF HANS-GEORG NIELSEN En mangesidet struktur gemmer sig bag vinduesog dørfabrikanterne og glarmesterfagets internationale arbejde. Eurowindoor har formelt adresse i Bruxelles hos UEAPME (organisationen for små og mellemstore virksomheder) men det daglige politisk/tekniske arbejde varetages i Frankfurt, idet Eurowindoor har til huse hos de tyske vinduesfabrikanter. Præsident for Eurowindoor er Kurt Emil Eriksen fra Velux, medens den daglige ledelse varetages af diplomingeniør Frank Koos, Frankfurt. Eurowindoors mærkesager er p.t. især reformen af reglerne for CE-mærkning samt kommissionens mangesidede arbejde med skærpede energikrav til bygninger. Et af Eurowindoors seneste udspil er The European House needs better Windows, som lægger op til en markant lovgivningsmæssig stramning af samfundets krav til husejere på energispareområdet. Det er besluttet, at UEMV til årsskiftet overtager præsidentposten for Da Glarmesterlauget i Danmark varetager sekretariatsopgaverne for UEMV vil det betyde, at Glarmesterlauget næste år rykker tæt på den europæiske beslutningsproces på vindues- og dørområdet. Se mere om Eurowindoor på Glaseksperten A/S & CGI - et brandstærkt team Glaseksperten A/S har indledt et tæt samarbejde med CGI International LTD, der er en af markedets førende producenter af brandsikkert glas. CGI har valgt Glaseksperten A/S som officiel forhandler og distributør af brandglas i Danmark. Glaseksperten A/S er i samme anledning udnævnt til eneforhandler af produkterne Pyroguard og Fireswiss Foam i Danmark. Begge produktserier er testet og godkendt i forhold til den europæiske standard EN1363. Ud over et bredt produktsortiment vil samarbejdet med CGI også medføre øget ekspertise inden for brandglas. Det betyder, at Glaseksperten A/S selvfølgelig er den oplagte samarbejdspartner, når du skal løse en opgave, der inkluderer brandglas. Hjørring // Glaseksperten A/S // Sprogøvej 13 // 9800 Hjørring // Telefon // Fax glostrup // Glaseksperten A/S // Naverland 8 // 2600 Glostrup // Telefon // Fax Læs mere på 18 G L A S

19 G L A R M E S T E R I SLIDTE FRONTRUDER FORRINGER SIKKERHED Sammen med blandt andre brancheforeningerne for autoglas i Sverige og Norge står Dansk Autoglas bag et studie af, hvilken betydning slidte frontruder har på trafiksikkerheden. Undersøgelsen skal belyse problematikken ved at køre med en slidt frontrude i modlys hvilket vil sige enten ved lavthængende sol eller ved modkørende biler ved mørkekørsel. Vej- og Trafikinstituttet (VTI) i Linkøbing i Sverige står bag den praktiske del af undersøgelsen. Undersøgelsen foregår i en simulator, hvor testpersoner kører PER-ARNE SOLLIEN, BILGLASSFORUM/NORGE AF CASPER HARDEGÅRD Sigtbarheden forringes væsentligt ved kørsel med slidte frontruder, viser foreløbige analyser i nordisk undersøgelse. ad en lige vej med en lavthængende sol til at give modlys. En frontrude slides med tiden på grund af sand og andre partikler, der rammer frontruden med stor hastighed. Dette medfører, at lys Genkender du situationen? En slidt frontrude nedsætter udsynet betragteligt ved kraftigt modlys. spredes, når det rammer frontruden, hvilket gør det svært at se igennem denne. De første analyser fra simulatortesten, der blev udført i juni, er udarbejdet. 24 personer blev testet ved kørsel i simulatoren, hvor der blev benyttet forskellige niveauer af slidte frontruder i køretøjet. Opgaven for forsøgspersonerne var at tilkendegive under kørsel med 40 kilometer i timen, hvornår en kegle kunne ses i højre vejkant. Den gennemsnitlige afstand for dette var ved en ny rude 200 meter. Ved en slidt frontrude, der havde kørt kilometer, var afstanden 90 meter og ved en rude der havde kørt kilometer, var afstanden 70 meter. De første resultater viser, at sigtbarheden forringes betragteligt med slidte frontruder. Vi tryller med glas kontakt os allerede i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig! DEVISION Termorudeproduktion med integreret varm kant. Eget hærderi evt. udvidet med efterfølgende heat-soak test. Alle standardformer for emaljeglas, og gerne specifikke kundeønsker. Alle former for dekorationer på glas ved hjælp af silketryk. Troldglas A/S har mere end 40 års erfaring som leverandør af glasløsninger til erhverv og bolig. Derfor kan du også roligt regne med, at vi ved, hvad vi har med at gøre. Rekvirer vores nye brochure på telefon Troldglas A/S Finnmarken 2, Jels DK-6630 Rødding Tel.: Fax: G L A S 19

20 G L A R M E S T E R I Nordisk Center for Glas (NCFG) besøgte i foråret Shanghai for at deltage i China Glass-messen og konferencen Glass Performance Days China. To konferencedage, hvor førende kræfter indviede deltagerne i hver deres speciale, eksempelvis asymmetrisk hærdning, nye sputteringteknikker og avancerede glaskonstruktioner. Kina er på få årtier gået fra at være et tilbagestående landbrugsland til verdens fjerdestørste økonomi, og som verdens største byggemarked bliver de konfronteret med nogle udfordringer, som resten af os kan lære noget af og ikke mindst fascineres af. Besøgets formål var derfor også at afsøge territoriet og skabe kontakter med henblik på næste års glasfaglige rejse. Kina/Europa En anden oplægsholder på konferencen, direktør Bernard Savaëte, fra det franske ingeniørfirma BJS Différences, gav en vurdering af glassituationen Kina/Europa anno Bernards mangeårige erfaring i branchen har gjort ham til en anerkendt ekspert, når det kommer til floatglasproduktionens historie og udvikling. Bernard peger på, at»europas vane med at handle glastavler i jumbostørrelse 600 x 321 cm medvirker til at beskytte det europæiske marked mod import af råglas fra blandt andre Kina. Denne standard har kompliceret transporten af tavlerne og har været utrolig god for de europæiske glasproducenter. Men det kan ikke beskytte mod import af forarbejdet glas, som let transporteres i håndterbare størrelser.«ikea fik tidligere produceret alt deres glas til møbler i Frankrig. I dag køber de nær ved 100 procent af deres glas i Kina. Årsagen er, at så snart bearbejdningen af glasset kræver mandetimer, er det langt billigere i Kina end i Europa.»Det overrasker mig altid, når folk går ud fra, at kvaliteten af glas fra Kina er lav. Ingen sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af computere, men mindst 80 procent af computere produceres i Kina, ligesom de fleste fotoapparater,«siger han og fortsætter:»uanset hvor i verden vi handler, kan der være problemer med en producent, også inden for EU. Det afgørende er, at vi implementerer en kvalitetsprocedure for produktet, og at der indsættes en ansvarlig til at sikre, at den efterleves.en ny industri kan ikke sammenlignes med en moden som vores egen. Det vil tage tid at opbygge en kultur og værdiforståelse for kvalitet, men de lærer hurtigt, og uanset om vi kan lide det eller ej, så vil de blive førende,«siger han på sit flydende engelsk med en fornøjelig fransk accent. På spørgsmålet om, hvordan vi kan konkurrere med kineserne, fremhæver Store billede: Shanghai Oriental Art Centre. Lille billede: På China Glass-messen tiltrækkes kunderne ikke kun med bolcher og småkager, her spilles tillige klassisk musik for de besøgende. 20 G L A S

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Skræddersyede glasløsninger til badeværelset

Skræddersyede glasløsninger til badeværelset Duschglas Skræddersyede glasløsninger til badeværelset Pilkington Duschglas Brusedøre Brusevægge Spejle Glashylder NSG Group Flat Glass businesses Pilkington Duschglas Pilkington Duschglas er et omfattende

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere