Støj og lavfrekvent støj beregning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og lavfrekvent støj beregning"

Transkript

1 , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: september 2, 2012 Rambøll Att: Benn Erik Grav Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Morten Thøgersen, EMD støj.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning...10 Appendix: Appendix A WindPRO Decibel, normal støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix B WindPRO Decibel, normal støj 6 x Vestas V90-3,0 Appendix C WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V112-3,075 Appendix D WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 5 x Vestas V90-3,0 eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 2

3 Sammendrag Normal støj og den lavfrekvente støj fra mølleparken er beregnet efter støjbekendtgørelsen, december 2011 for to layouts med henholdsvis 5 V112-3,075 møller og 6 V90-3,0 møller. Støjen er beregnet ud fra en liste af naboer etableret af EMD. Desuden er undersøgt behovet for at medregne eksisterende møller samt deres naboer. Dette har ikke resulteret i tilføjelser til listen af beregningspunkter. Den samlede normale støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Støjgrænserne på 44 og 42 db er overholdte ved alle normale støjberegningspunkter. Der er ingen støjberegningspunkter med skærpede støjkrav. Den samlede lavfrekvente støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle beregningspunkter., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 3

4 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret en gruppe af vindmøller ved i Faxe kommune. Her er undersøgt to layout forslag med henholdsvis 5 V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og 6 V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Begge projektforslag overholder afstandskravet på 4 gange totalhøjde til beboelsesbygninger. Figur 1. V112 layout. Figur 2. V90 layout, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 4

5 2. Normal støjberegning 2.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 2.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletyperne anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt V112-3,075 møller med 94 m navhøjde og V90-3,0 møller med 75 m navhøjde. Data for disse mølletyper er indhentet hos Vestas. Mølletyperne giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For V112-3,075 mølletypen findes der 2 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 7. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan:, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 5

6 Tabel 1. Driftindstillinger for V112-3,075 layout For V90-3,0 mølletypen findes der 4 relevante støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen mode 6. Møllerne er støjreducerede efter følgende plan: Mølle Driftindstilling 1 Mode 0 2 Mode 0 3 Mode 1 4 Mode 0 5 Mode 0 Tabel 2. Driftindstillinger for V90 layout. Mølle Driftindstilling 1 Mode 1 2 Mode 6 3 Mode 2 4 Mode 6 5 Mode 2 6 Mode 2 Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1. I dette tilfælde er der ikke eksisterende møller tilstrækkeligt tæt på mølleparken til at skulle inddrages Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 6

7 støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 30 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 28 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Tilsvarende for naboer med skærpede støjkrav ved 24 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 3 og 4. Figur 3. V112. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 7

8 Figur 4. V90. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ikke nogen eksisterende møller, der er tilstrækkeligt tæt på til at skulle medregnes. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 2.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 2.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks A og B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 8

9 Figur 5. V112. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Figur 6. V90. Samlet resultat af støjberegning ved 6 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne. 9, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

10 3. Lavfrekvent støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 3.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Der er beregnet støj for alle naboer omkring mølleprojektet. Naboerne er identificerede og koordinatsat af EMD. Som beregningspunkt anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. To naboer udgår af beregningen. Det drejer sig om Hovedgård og Turebyholmvej 14. Der har desuden været ønske om at undersøge konsekvensen af at lade Vordingborgvej 331 udgå. Dette vil dog ikke gøre nogen forskel og adressen medregnes., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 10

11 Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 7 og 8. Figur 7. V112. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 11

12 Figur 8. V90. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. For hverken V112 eller V90 layoutet er der hverken eksisterende møller eller naboer til disse indenfor 5 db linien. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten. 3.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregningsudskrifter er vist i Appendiks C og D og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortene ved 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 12

13 Figur 9. V112. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Figur 10. V90. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle relevante beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db. 13, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: ,

14

15 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :09 / :24/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 102,0 8,0 104,2 Nej ,3 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V112 LF !O! nav: 9... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 104,6 8,0 106,5 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,3 Ja A 8,0 44,0 37,0 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,9 Ja B 8,0 44,0 38,6 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja C 8,0 44,0 36,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja D 8,0 44,0 42,1 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja E 8,0 44,0 35,5 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja F 8,0 44,0 39,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja G 8,0 44,0 34,3 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja H 8,0 44,0 38,7 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,8 Ja I 8,0 44,0 38,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja J 8,0 44,0 38,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja K 8,0 44,0 36,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,0 Ja L 8,0 44,0 37,6 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,9 Ja M 8,0 44,0 35,5 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,6 Ja N 8,0 44,0 34,2 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,2 Ja O 8,0 44,0 37,9 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja P 8,0 44,0 36,6 Ja Fortsættes næste side...

16 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja Q 8,0 44,0 37,6 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja R 8,0 44,0 39,6 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja S 8,0 44,0 38,2 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja T 8,0 44,0 30,0 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 34,2 Ja U 8,0 44,0 35,8 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja V 8,0 44,0 36,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 34,5 Ja W 8,0 44,0 36,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,2 Ja X 8,0 44,0 34,7 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,3 Ja Y 8,0 44,0 43,2 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 41,7 Ja Z 8,0 44,0 43,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,2 Ja AB 8,0 44,0 30,7 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AC 8,0 44,0 40,5 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,6 Ja AD 8,0 44,0 40,3 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 40,5 Ja AE 8,0 44,0 42,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 41,2 Ja AF 8,0 44,0 43,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AG 8,0 44,0 41,5 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 Ja AH 8,0 44,0 39,8 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,6 Ja AI 8,0 44,0 39,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,0 Ja AJ 8,0 44,0 32,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja AK 8,0 44,0 40,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,9 Ja AL 8,0 44,0 39,7 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AM 8,0 44,0 38,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AN 8,0 44,0 39,7 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja AO 8,0 44,0 40,0 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AP 8,0 44,0 41,5 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja AQ 8,0 44,0 41,5 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,5 Ja AR 8,0 999,0 47,3 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AS 8,0 44,0 40,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,3 Ja AT 8,0 44,0 41,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 38,5 Ja AU 8,0 44,0 40,2 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AV 8,0 44,0 40,1 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 38,2 Ja AW 8,0 44,0 39,9 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 32,9 Ja AX 8,0 44,0 34,5 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,6 Ja Fortsættes næste side...

17 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY 8,0 44,0 30,0 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 43,2 Ja AZ 8,0 999,0 45,0 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja BA 8,0 44,0 42,0 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 30,7 Ja AA 8,0 44,0 32,2 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

18 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :09 / :24/

19 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

20 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 normal støj samlet :09 / :24/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

21

22 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :12 / :42/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,2 f 8,0 105,9 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 101,0 f 8,0 103,0 f Nej ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m (...Ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 f 8,0 105,0 f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja A 8,0 44,0 34,9 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 Ja B 8,0 44,0 36,5 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,3 Ja C 8,0 44,0 34,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja D 8,0 44,0 40,0 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja E 8,0 44,0 33,6 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,9 Ja F 8,0 44,0 37,4 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja G 8,0 44,0 32,8 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,2 Ja H 8,0 44,0 36,6 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 35,0 Ja I 8,0 44,0 36,5 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja J 8,0 44,0 36,3 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja K 8,0 44,0 35,0 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 34,3 Ja L 8,0 44,0 35,5 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 32,0 Ja M 8,0 44,0 33,2 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 30,6 Ja N 8,0 44,0 31,9 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 34,8 Ja O 8,0 44,0 35,8 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 33,4 Ja Fortsættes næste side...

23 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] P 8,0 44,0 34,5 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 34,4 Ja Q 8,0 44,0 35,5 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja R 8,0 44,0 40,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 36,5 Ja S 8,0 44,0 38,3 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja T 8,0 44,0 27,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 32,7 Ja U 8,0 44,0 33,9 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja V 8,0 44,0 34,1 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja W 8,0 44,0 34,1 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 31,2 Ja X 8,0 44,0 32,5 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja Y 8,0 44,0 41,0 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,2 Ja Z 8,0 44,0 41,5 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 27,0 Ja AB 8,0 44,0 28,6 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 37,7 Ja AC 8,0 44,0 39,3 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AD 8,0 44,0 39,1 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,7 Ja AE 8,0 44,0 40,7 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 42,0 40,4 Ja AF 8,0 44,0 41,5 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AG 8,0 44,0 39,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 37,1 Ja AH 8,0 44,0 38,1 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja AI 8,0 44,0 37,6 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 29,0 Ja AJ 8,0 44,0 30,4 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja AK 8,0 44,0 39,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,0 Ja AL 8,0 44,0 38,6 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AM 8,0 44,0 38,9 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 42,0 38,9 Ja AN 8,0 44,0 40,6 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,3 1,5 6,0 42,0 39,2 Ja AO 8,0 44,0 40,9 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 40,3 Ja AP 8,0 44,0 42,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 42,0 39,9 Ja AQ 8,0 44,0 41,6 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 45,2 Ja AR 8,0 999,0 46,8 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 38,0 Ja AS 8,0 44,0 39,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 38,4 Ja AT 8,0 44,0 40,0 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 42,0 37,5 Ja AU 8,0 44,0 39,1 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 42,0 37,4 Ja AV 8,0 44,0 38,9 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 42,0 37,2 Ja AW 8,0 44,0 38,7 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 31,1 Ja AX 8,0 44,0 32,6 Ja Fortsættes næste side...

24 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 26,3 Ja AY 8,0 44,0 27,8 Ja AZ Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 42,7 Ja AZ 8,0 999,0 43,7 Ja BA Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 42,0 40,0 Ja BA 8,0 44,0 41,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 42,0 28,7 Ja AA 8,0 44,0 30,1 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

25 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 normal støj samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :12 / :42/

26 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

27 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V90-3,0 normal støj samlet :12 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

28

29 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :08 / :26/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,1 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 7 - genspec - mode ,0 93,3 8,0 98, ,3 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94, ,0 VESTAS V112 LF !O! nav:... Ja VESTAS V112 LF ,0 94,0 USER Level 0 - Niebüll 4,1 - mode ,0 96,0 8,0 94,6 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,0 Ja A 8,0 20,0 12,1 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja B 8,0 20,0 13,4 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja C 8,0 20,0 11,8 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,1 Ja D 8,0 20,0 16,4 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja E 8,0 20,0 10,7 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja F 8,0 20,0 14,0 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,8 Ja G 8,0 20,0 9,7 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,4 Ja H 8,0 20,0 13,4 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,2 Ja I 8,0 20,0 13,2 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja J 8,0 20,0 13,0 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,8 Ja K 8,0 20,0 11,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja L 8,0 20,0 12,2 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,7 Ja M 8,0 20,0 10,6 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,7 Ja N 8,0 20,0 9,6 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 10,5 Ja O 8,0 20,0 12,1 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,5 Ja P 8,0 20,0 11,2 Ja Fortsættes næste side...

30 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja Q 8,0 20,0 11,9 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 11,8 Ja R 8,0 20,0 13,4 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 10,8 Ja S 8,0 20,0 12,4 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja T 8,0 20,0 6,6 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,9 Ja U 8,0 20,0 10,6 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja V 8,0 20,0 10,8 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja W 8,0 20,0 10,9 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja X 8,0 20,0 10,1 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,0 Ja Y 8,0 20,0 17,1 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 15,4 Ja Z 8,0 20,0 17,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,1 Ja AB 8,0 20,0 7,2 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AC 8,0 20,0 14,6 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AD 8,0 20,0 14,5 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,2 Ja AE 8,0 20,0 16,0 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 14,9 Ja AF 8,0 20,0 16,6 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AG 8,0 20,0 14,9 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AH 8,0 20,0 13,7 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja AI 8,0 20,0 13,3 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,5 Ja AJ 8,0 20,0 8,5 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AK 8,0 20,0 14,4 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AL 8,0 20,0 13,9 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja AM 8,0 20,0 12,8 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,0 Ja AN 8,0 20,0 13,5 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AO 8,0 20,0 13,6 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja AP 8,0 20,0 14,9 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,5 Ja AQ 8,0 20,0 15,0 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,2 Ja AR 8,0 999,0 19,6 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,8 Ja AS 8,0 20,0 14,6 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AT 8,0 20,0 14,9 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AU 8,0 20,0 14,3 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AV 8,0 20,0 14,3 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AW 8,0 20,0 14,2 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja AX 8,0 20,0 10,1 Ja AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,6 Ja Fortsættes næste side...

31 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY 8,0 20,0 6,6 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 13,9 Ja AZ 8,0 20,0 15,4 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 16,4 Ja BA 8,0 999,0 17,9 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 6,3 Ja AA 8,0 20,0 8,3 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Fortsættes næste side...

32 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V112 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AY AZ BA AA :08 / :26/

33 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

34 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: V112 lavfrekvent samlet :08 / :26/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

35

36 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :10 / :38/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 92,1 f 8,0 95,0 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,5 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 87,8 f 8,0 91,2 f ,1 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f ,0 VESTAS V90 LF !O! nav: 75,0 m...ja VESTAS V90 LF ,0 75,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 f 8,0 94,2 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Gammel Skovvej 1, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja A 8,0 20,0 14,8 Ja B Gammel Skovvej 2, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja B 8,0 20,0 16,0 Ja C Skrodsbjergvej 12, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja C 8,0 20,0 14,7 Ja D Skrodsbjergvej 15, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,9 Ja D 8,0 20,0 18,6 Ja E Skrodsbjergvej 16, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,3 Ja E 8,0 20,0 13,9 Ja F Skrodsbjergvej 17, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja F 8,0 20,0 16,6 Ja G Skrodsbjergvej 18, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja G 8,0 20,0 13,1 Ja H Skrodsbjergvej 19, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,4 Ja H 8,0 20,0 16,0 Ja I Skrodsbjergvej 21, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja I 8,0 20,0 15,9 Ja J Skrodsbjergvej 23, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,2 Ja J 8,0 20,0 15,8 Ja K Skrodsbjergvej 25, Skrodsbjerg, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja K 8,0 20,0 14,8 Ja L Børstedvej 7, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 9,2 Ja L 8,0 20,0 15,3 Ja M Børstedvej 10, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,6 Ja M 8,0 20,0 13,7 Ja N Børstedvej 15, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 6,7 Ja N 8,0 20,0 12,7 Ja O Møllestræde 7, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 9,3 Ja O 8,0 20,0 15,5 Ja P Møllestræde 10, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 8,4 Ja Fortsættes næste side...

37 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] P 8,0 20,0 14,6 Ja Q Møllestræde 11B, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 9,1 Ja Q 8,0 20,0 15,3 Ja R Oksholmvej 1, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 13,4 Ja R 8,0 20,0 18,7 Ja S Oksholmvej 6, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 11,7 Ja S 8,0 20,0 17,1 Ja T Rødestræde 2A, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,8 Ja T 8,0 20,0 9,8 Ja U Rødestræde 4A, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,9 Ja U 8,0 20,0 14,1 Ja V Rødestræde 6A, Turebyholm, 4682 Tureby ,1 1,5 6,0 20,0 8,1 Ja V 8,0 20,0 14,3 Ja W Rødestræde 8, Turebyholm, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja W 8,0 20,0 14,4 Ja X Skrosbjergvej 1, Børsted, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 7,1 Ja X 8,0 20,0 13,2 Ja Y Skrosbjergvej 15B, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja Y 8,0 20,0 19,4 Ja Z Skrosbjergvej 15C, Turebyholm, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 Ja Z 8,0 20,0 19,7 Ja AB Tollerødvej 21, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 4,5 Ja AB 8,0 20,0 10,4 Ja AC Turebyholmvej 1, Turebyholm H, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,5 Ja AC 8,0 20,0 18,0 Ja AD Turebyholmvej 2, Turebyholm H, 4682 Tureby ,7 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AD 8,0 20,0 17,8 Ja AE Turebyholmvej 10, Turebyholm H, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 13,2 Ja AE 8,0 20,0 19,3 Ja AF Turebyholmvej 12, Turebyholm H, 4682 Tureby ,8 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AF 8,0 20,0 20,0 Ja AG Turebyholmvej 18, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 12,4 Ja AG 8,0 20,0 18,7 Ja AH Turebyholmvej 20, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 11,0 Ja AH 8,0 20,0 17,3 Ja AI Turebyholmvej 22, Turebyholm H, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 10,7 Ja AI 8,0 20,0 16,9 Ja AJ Turebyholmvej 29, Turebyholm H, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,7 Ja AJ 8,0 20,0 11,7 Ja AK Turebyvej 37A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 12,6 Ja AK 8,0 20,0 18,0 Ja AL Turebyvej 39, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 11,9 Ja AL 8,0 20,0 17,4 Ja AM Vordingborgvej 323A, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AM 8,0 20,0 17,6 Ja AN Vordingborgvej 325, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,6 1,5 6,0 20,0 13,6 Ja AN 8,0 20,0 19,0 Ja AO Vordingborgvej 327, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 13,8 Ja AO 8,0 20,0 19,1 Ja AP Vordingborgvej 328, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,7 Ja AP 8,0 20,0 20,0 Ja AQ Vordingborgvej 330, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AQ 8,0 20,0 19,7 Ja AR Hovedgård (medtages ikke i beregninger) ,0 1,5 6,0 999,0 18,6 Ja AR 8,0 999,0 23,7 Ja AS Vordingborgvej 334C, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,4 1,5 6,0 20,0 12,7 Ja AS 8,0 20,0 18,2 Ja AT Vordingborgvej 335, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,0 1,5 6,0 20,0 13,1 Ja AT 8,0 20,0 18,5 Ja AU Vordingborgvej 336, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,9 1,5 6,0 20,0 12,3 Ja AU 8,0 20,0 17,8 Ja AV Vordingborgvej 338, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,5 1,5 6,0 20,0 12,2 Ja AV 8,0 20,0 17,7 Ja AW Vordingborgvej 340, Tureby Ovdr, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 12,1 Ja AW 8,0 20,0 17,5 Ja AX Vordingborgvej 344, Dyrhavehus, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 7,3 Ja AX 8,0 20,0 13,2 Ja Fortsættes næste side...

38 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] AY Vordingborgvej 358, Høsten, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 3,9 Ja AY 8,0 20,0 9,8 Ja AZ Vordingborgvej 331, 4682 Tureby ,2 1,5 6,0 20,0 14,4 Ja AZ 8,0 20,0 19,8 Ja BA Turebyholmvej 14, nedlægges ,0 1,5 6,0 999,0 15,4 Ja BA 8,0 999,0 21,7 Ja AA Tollerødvej 20, Turebyholm, 4690 Haslev ,0 1,5 6,0 20,0 5,5 Ja AA 8,0 20,0 11,5 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW Fortsættes næste side...

39 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet...fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO AX AY AZ BA AA :10 / :38/

40 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: V90-3,0 lavfrekvent samlet :10 / :38/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6160_ _660, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT

Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 Ansøgninger Nr. Projekt Ansøger 01 Sommerhusudstykning Strandvejen 79, Skibby Matr. nr. 77hd mm, Skuldelev by, Skuldelev Leo Christiansen Strandvejen 79 4050 Skibby NOTAT slckn/10.

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Med. Ringsted Kommune. Maj 2013

Med. Ringsted Kommune. Maj 2013 Med Ringsted Kommune Maj 2013 VINDMØLLEPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE Opdatering af vindmølleanalyse Vurdering af robusthed i forhold til indplacering af store vindmøller i 13 potentielle områder PROJEKT Opdatering

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere