Databasesystemer fra forskellige synsvinkler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databasesystemer fra forskellige synsvinkler"

Transkript

1 Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Kim Skak Larsen IMADA DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.1/60

2 Oversigt Introduktion Del 1: en designers synsvinkel Del 2: en udviklers synsvinkel DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.2/60

3 Introduktion Organisation af store ensartede datamængder. Ex: flyreservationer, CPR-registre, kundeoplysninger, bibliotekssystemer, karakterregistrering, finansverdenen,... Underliggende teknologi for mange Internet-servicesider. Databasesprog programmeringssprog. sikkerhed beregningssikkerhed adgangssikkerhed effektivitet DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.3/60

4 Del 1 Databasesystemer set fra en designers synsvinkel DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.4/60

5 Datamodellering: indsamling Eksempelopgave Lav et system til håndtering af information omkring institutter, deres ansatte og studerende. Arbejdsgang Udvikl sproglig specifikation. Formalisér. Skab rammerne for datarepræsentation. Forbered udtræk af data til almindelige brugere. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.5/60

6 Datamodellering: specifikation Institutter får en entydig institut-id. Deres postadresse, hovedtelefonnummer og årsbudget registreres. Medarbejdere registreres ved deres CPR-nummer med oplysninger om navn og kategori (VIP, DVIP, TAP, IL). En medarbejder er ansat på et eller flere institutter. Der er en ansættelsesdato for hvert ansættelsesforhold. Et institut har et antal forskningsledere. En forskningsleder er altid en af medarbejderne, og personen har ansvaret for et bestemt forskningsområde på instituttet. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.6/60

7 Datamodellering: specifikation Studerende registreres ved deres CPR-nummer og navn sammen med oplysninger om immatrikulationsår og studieretning. Alle studerende har ét hjemmeinstitut. Nogle studerende er instruktorer. De får altid en kontorplads, som skal registreres. For de studerende, som er specialestuderende, registreres specialeemnet samt forventet afleveringsdato. En specialestuderende kan også være instruktor. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.7/60

8 Datamodellering: specifikation Alle specialestuderende har én hovedvejleder, som er en af medarbejderne. Desuden kan en specialestuderende have et antal medvejledere. For kurser opbevares kode, titel, tidspunkt og lokale. Hvert kursus kan have et antal øvelseshold, som nummeres 1, 2, 3, osv. separat for hvert kursus. For de enkelte hold gemmes lokale og tidspunkt. Nogle kurser er projektkurser, hvor en studerende kan lave et projekt med en medarbejder som projektvejleder. Projektets omfang, startdato og slutdato registreres. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.8/60

9 ER-diagrammer Der findes flere formalismer til beskrivelse af datasammenhænge. En af disse er Entity-Relationship modellen. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.9/60

10 ER-diagrammer: entiteter Institutter får en entydig institut-id. Deres postadresse, hovedtelefonnummer og årsbudget registreres. id tlf adr budget Institut DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.10/60

11 ER-diagrammer: entiteter Medarbejdere registreres ved deres CPR-nummer med oplysninger om navn og kategori. CPR navn kategori Medarbejder DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.11/60

12 ER-diagrammer: relationer En medarbejder er ansat på et eller flere institutter. Der er en ansættelsesdato for hvert ansættelsesforhold. id tlf adr budget dato CPR navn kategori Institut Ansættelse Medarbejder DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.12/60

13 ER-diagrammer: ISA Et institut har et antal forskningsledere. En forskningsleder er altid en af medarbejderne, og personen har ansvaret for et bestemt forskningsområde på instituttet. CPR navn kategori Medarbejder ISA Forskningsleder område DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.13/60

14 Databasesprog Databasesystemer Der findes mange databasesystemer. Ex: Postgres, DB2, Oracle, Access Databasesprog Der findes en del både traditionelle og nyere. Men SQL Structured Query Language er de facto standard. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.14/60

15 Tabeller i SQL: entiteter CPR navn kategori Medarbejder create table Medarbejder ( CPR char(10), navn char(50), kategori char(4), primary key (CPR) ) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.15/60

16 Tabeller i SQL: relationer id tlf adr budget dato CPR navn kategori Institut Ansættelse Medarbejder create table Ansæt ( CPR char(10), id integer, dato date, primary key (CPR, id), foreign key (CPR) references Medarbejder, foreign key (id) references Institut ) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.16/60

17 Tabeleksempel Medarbejder CPR navn kategori Joan Boyar VIP Peter Schneider-Kamp VIP Martin Svensson IL Kim Skak Larsen VIP Lone Petterson TAP Kristine Vitting Klinkby Knudsen DVIP Jesper With Mikkelsen DVIP DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.17/60

18 Terminologi En tabel kaldes også en relation. Databasesystemer opbygget omkring dette koncept kaldes ofte relationelle databaser. En søjles navn kaldes en attribut. En række i en tabel kaldes også et tupel. En nøgle er en minimal delmængde af attributter, der entydigt bestemmer tuplet. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.18/60

19 Forespørgsler i SQL CPR navn kategori Joan Boyar VIP Peter Schneider-Kamp VIP Martin Svensson IL Kim Skak Larsen VIP Lone Petterson TAP Kristine Vitting Klinkby Knudsen DVIP Jesper With Mikkelsen DVIP select M.navn from Medarbejder M where M.kategori = VIP navn Joan Boyar Peter Schneider-Kamp Kim Skak Larsen DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.19/60

20 Forespørgsler i SQL Find Kim Skak Larsens instituts telefonnummer select I.tlf from Medarbejder M, Ansættelse A, Institut I where M.CPR = A.CPR and A.id = I.id and M.navn = Kim Skak Larsen tlf 2387 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.20/60

21 Forespørgsler i SQL Lav kategorioversigt select M.kategori, count ( ) as antal from Medarbejder M group by M.kategori kategori antal VIP 3 IL 1 TAP 1 DVIP 2 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.21/60

22 Skemadesign: anomalier navn stillingskategori timeløn i kr Anita Jensen rengøringsassistent 95 Cristiano Ronaldo fodboldspiller Jørgen Pryds rengøringsassistent 95 Piotr Nowak bygningsarbejder 40 Pawel Kowalski datalog 340 Børge Vestergaard rengøringsassistent 95 Melisa Thomsen datalog 340 Anomalier indsættelse: kan ikke registrere ny revisor. sletning: timelønnen slettes med sidste person. opdatering: inkonsistens, hvis ikke alle felter opdates. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.22/60

23 Skemadesign: afhængigheder navn stillingskategori timeløn i kr Anita Jensen rengøringsassistent 95 Cristiano Ronaldo fodboldspiller Jørgen Pryds rengøringsassistent 95 Piotr Nowak bygningsarbejder 40 Pawel Kowalski datalog 340 Børge Vestergaard rengøringsassistent 95 Melisa Thomsen datalog 340 Problem Stillingskategorien bestemmer entydigt timelønnen. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.23/60

24 Skemadesign: dekomposition navn stillingskategori stillingskategori timeløn i kr Anita Jensen Cristiano Ronaldo Jørgen Pryds Piotr Nowak Pawel Kowalski Børge Vestergaard Melisa Thomsen rengøringsassistent fodboldspiller rengøringsassistent bygningsarbejder datalog rengøringsassistent datalog rengøringsassistent 95 fodboldspiller bygningsarbejder 40 datalog 340 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.24/60

25 Skemadesign: normalformer Ex: 3. normalform Antag, at en delmængde af tabellens attributter X entydigt bestemmer en attribut A. Vi kræver A X, eller X er en supernøgle for tabellen, eller A indgår i en nøgle for tabellen. Check, og til dels løsning af normaliseringsproblemer, kan automatiseres. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.25/60

26 Del 2 Databasesystemer set fra en udviklers synsvinkel DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.26/60

27 Evaluering af en forespørgsel En forespørgsel er en specifikation. Data organiseres. Evalueringsplaner vurderes. En god plan vælges og udføres. En god plan er en, der minimerer disktilgang. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.27/60

28 Evalueringsplaner: ombytning Datainformation 1000 medarbejdere fordelt på 20 institutter, hvor af 3 har budget på mindst kr. Opgave Find alle institutledere på institutter med budgetter på mindst kr. select M.navn from Medarbejder M, Ansættelser A, Institutter I where M.CPR = A.CPR and A.id = I.id and I.budget and M.kategori = IL DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.28/60

29 Evalueringsplaner: ombytning Datainformation 1000 medarbejdere fordelt på 20 institutter, hvor af 3 har budget på mindst kr. Plan 1 1. Kombinér alle tabelindgangene. 2. Gennemløb og udvælg. Resultat Naivt omkring = operationer. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.29/60

30 Evalueringsplaner: ombytning Datainformation 1000 medarbejdere fordelt på 20 institutter, hvor af 3 har budget på mindst kr. Plan 2 1. Gennemløb og udvælg alle IL fra Medarbejder 2. Gennemløb og udvælg alle institutter, der har budget på mindst kr, fra Institut. 3. Kombinér. Resultat Et sted mellem 1000 og 2000 operationer. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.30/60

31 Evalueringsplaner: formulering Man bruger et mindre antal relationelle operatorer (relationel algebra) til at udtrykke en evalueringsplan. Blandt andre: select til at udvælge tupler. project til at udvælge attributter. join til at kombinere tabeller. Ikke det samme som nøgleordet select i SQL. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.31/60

32 select B select from A where X < 42 or Y = 7 A: X Y B: X Y DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.32/60

33 project B project Y, Z from A A: X Y Z Q B: Y Z DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.33/60

34 join C join A and B A: X Y B: Z Q C: X Y Z Q DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.34/60

35 join C join A and B where X = Q or Y = Q A: X Y B: Z Q C: X Y Z Q DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.35/60

36 Evalueringsplaner: ombytning Plan 1 A join Medarbejder and Ansættelser B join A and Institutter C select from B where M.CPR = A.CPR and A.id = I.id and budget and kategori = IL D project navn from C DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.36/60

37 Evalueringsplaner: ombytning Plan 2 A select from Medarbejder where kategori = IL B select from Institutter where budget C join A and Ansættelser D join C and B E select from D where M.CPR = A.CPR and A.id = I.id F project navn from E DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.37/60

38 Evaluering og optimering operationsrækkefølge. valg af konkrete metode for operatorerne. index: find få udvalgte informationer hurtigt. pipelining.... DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.38/60

39 Et optimeringseksempel Efter en forespørgsel ønsker vi ikke at se (og slet ikke at gemme) dubleret information (dvs. flere ens tupler i resultatet). Derfor må vi lave et stort arbejde for at fjerne dubletter. Vi vil helst kun gøre det, når det er nødvendigt. Kan vi afgøre det på forhånd? Dvs. blot ved at se på forespørgslen... DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.39/60

40 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, B>5 as D2 from Kasser Dubletter? H B D1 D DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.40/60

41 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, B>5 as D2 from Kasser Dubletter? H B D1 D false 22 true 14 false 16 false DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.41/60

42 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, (H+B)*H as D2, B>5 as D3 from Kasser Dubletter? H B D1 D2 D DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.42/60

43 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, (H+B)*H as D2, B>5 as D3 from Kasser Dubletter? H B D1 D2 D false true false false DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.43/60

44 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, (H+B)*H as D2, B>5 as D3 from Kasser Dubletfri ved et tilfælde? DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.44/60

45 Optimering: dubletter Kasser med højde og bredde. select distinct 2*(H+B) as D1, (H+B)*H as D2, B>5 as D3 from Kasser Dubletfri ved et tilfælde? H B?? D1 D2 D false 2 (H +B) = 16 H +B = 8 (H +B)H = 24 H +B = 8 H = 3 H +B = 8 H = 3 B = 5 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.45/60

46 Beregningsmæssig sikkerhed Databasesystemer er fundamentet for den finansielle verden! Fokus på transaktioner. Mange andre aspekter af sikkerhed. Ex: Korrekthed af programmer. Sikker opbevaring af data. Sikker overførsel og autifikation. DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.46/60

47 Concurrency Control Automat Din konto 700 hæv 300 aflæs (700) beregn ( ) gem (400) 400 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.47/60

48 Concurrency Control Automat Din konto SU-styrelsen 700 hæv 300 aflæs (700) indbetal 4500 aflæs (700) beregn ( ) beregn ( ) 5200 gem (5200) gem (400) 400 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.48/60

49 Concurrency Control Transaktioner skal være udelelige. Men vi ønsker stor parallellitet. Transaktioner skal være serialiserbare DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.49/60

50 Crash Recovery Din konto SU-styrelsen RAM Disk aflæs aflæst (700) beregn ( ) gem (5200) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.50/60

51 Crash Recovery Din konto SU-styrelsen RAM Disk aflæs aflæst (700) beregn ( ) gem (5200) 5200 CRASH! 5200 DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.51/60

52 Transaktionsbegreber Serialiserbarhed. Commit. Låseprotokoller. Write-ahead-log. Roll-back (undo). DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.52/60

53 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.53/60

54 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.54/60

55 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) lock_request(b) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.55/60

56 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) lock_request(b) A locked B locked lock_request(c) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.56/60

57 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) lock_request(b) A locked B locked lock_request(c) lock_request(b) C locked DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.57/60

58 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) lock_request(b) A locked B locked lock_request(c) lock_request(b) C locked lock_request(c) lock_request(a) DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.58/60

59 Problemer med låse Overførsler fra en konto til en anden. A til B B til C C til A lock_request(a) lock_request(b) A locked B locked lock_request(c) lock_request(b) C locked lock_request(c) lock_request(a) Deadlock! DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.59/60

60 Databasesystemer En tværdatalogisk disciplin maskinarkitektur operativsystemer distribuerede systemer programmeringssprog algoritmer & datastrukturer kompleksitetsteori... DM534 Introduktion til datalogi, 8/ p.60/60

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 16. januar 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvor visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Views etc. Databaser

Views etc. Databaser Views etc. Databaser Views Med Views kan vi gemme nogle af de lange select sætninger. I vores eksempel fra tidligere er det f.eks. forbundet med en del besvær at finde telefon nr og bilmærker for en sælger

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Relationel Algebra og SQL

Relationel Algebra og SQL Relationel Algebra og SQL Indholdsfortegnelse Relationel Algebra og SQL...1 Indholdsfortegnelse...1 De oprindelige mængdeoperationer...2 1. UNION (foreningsmængde)...2 2. INTERSECTION (fællesmængde)...2

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005 Databasesystemer IT Universitetet i København 7. juni 2005 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 13 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side). Vægten af hver opgave er angivet. Du har 4 timer

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003. Vejledende løsninger Skriftlig eksamen i Databaser Vinter 2002/2003 Vejledende løsninger Dette eksamenssæt består af 5 nummererede sider (incl. denne). Der er 5 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

Obligatorisk opgave 2. SQL, relationel algebra og relationel kalkyle

Obligatorisk opgave 2. SQL, relationel algebra og relationel kalkyle DM26 Obligatorisk opgave 2 SQL, relationel algebra og relationel kalkyle Jacob Christiansen 130282 moffe42 Thomas Duerlund 040980 duerlund Side 1 af 9 Opgave 1: Formål: Ud fra en database omhandlende en

Læs mere

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form Database-sproget SQL SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med attributter A1,, Ar relationer R1,, Rk betingelse B (logisk

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 1

Databaser Obligatorisk opgave 1 University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 1 Afleveres senest: Lørdag d. 23. marts kl 23.59 Introduction Denne obligatoriske opgave indeholder

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! af skemaer (overlap m. DDL)

DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! af skemaer (overlap m. DDL) SQL Stuctured Query Language, spiller roller som DDL, denere relationsskemaer m.v. DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! Opdatering af relationer af skemaer (overlap m. DDL) Hvem bruger SQL

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28.

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. Sidste forelæsning Jacob Aae Mikkelsen IMADA 28. april 2013 Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. april 2013 1 / 36 Outline 1 Brugere og Sikkerhed Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 7 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Datalogi. Databaser. Sommer 2001

Skriftlig eksamen i. Datalogi. Databaser. Sommer 2001 Skriftlig eksamen i Datalogi Databaser Sommer 2001 Dette eksamenssæt består af 4 nummererede sider (incl. denne). Der er 4 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1: 20% Opgave 2:

Læs mere

Database optimering - Indeks

Database optimering - Indeks Database optimering - Indeks Alle kender til dette irritations moment, hvor programmet man sidder og arbejder med, bare ikke er hurtigt nok. Selvom det kun drejer sig om få sekunder man sidder og venter,

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave

Efterår 2002 Note 10. Temaopgave Datalogi Database-kurset Efterår 2002 Note 10 Temaopgave Formålet med temaopgaven er at I skal arbejde med vigtige dele af kursusstoffet indenfor et specifikt problemområde/tema. Temaopgaven omfatter 4

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Fra ER-Diagram til Relationel model i 7 step

Fra ER-Diagram til Relationel model i 7 step Fra ER-Diagram til Relationel model i 7 step STEP 1: For regular entity type E in ER schema, create a relation R that includes all the simple attributes, and component attributes of composite attributes.

Læs mere

Projekt: Database. Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01. Sabine Larsen cph-sl176@cphbusiness.dk. Anastasia Keller cph-ak186@cphbusiness.

Projekt: Database. Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01. Sabine Larsen cph-sl176@cphbusiness.dk. Anastasia Keller cph-ak186@cphbusiness. Anslag: 21284 Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01 Projekt: Database Projektperiode: 07. September 20. September 2015 Gruppe nummer: MulB07 Vejledere: Ivan Rosenvinge Frederiksen & Tuje Becher MULA

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Views. Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer:

Views. Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer: Views 1 Views Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer: 1. Virtual = Ikke gemt i databasen; kun definitionen af den 2. Materialized = Date konstrueret

Læs mere

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form Database-sproget SQL SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med attributter A1,, Ar relationer R1,, Rk betingelse B (logisk

Læs mere

Anne Randorff Højen

Anne Randorff Højen Anne Randorff Højen arra@hst.aau.dk Forelæsning og opgaver: Introduktion til SQL pause Forlæsning og Opgaver: SQL 2. del pause Introduktion til PhPMyAdmin Opgaver SQL Der modelleres ud fra reelle relationer

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 38 L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 2-4. Kompendium L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 6-20, Kompendium Sidste gang Databaser Relationelle databaser

Læs mere

A11: Last Year s Exam

A11: Last Year s Exam A11: Last Year s Exam Agenda Design of Site map and Web- structure (3) Design of data model (1) Design of database transactions (2) Construction of HTML and PHP scripts (3) Exercise 3: Design of Site map

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Air Crash Booking System

Air Crash Booking System Air Crash Booking System Eksamensopgave i Databaser (ddb), E06 Vejleder: Louis Salvail Afleveret 27. oktober 2006 af: Jens Gram Pedersen, 20041039, mail@jensgram.dk 28 nummererede sider I N D H O L D S

Læs mere

DB undervisning 01-01

DB undervisning 01-01 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data...

Læs mere

Database Implementering

Database Implementering Database Implementering 1 Database Implementering Er det ikke nemt at implementere et database system? Gemme relationer Parse statements Print resultater Ændre relationer 2 Må vi præsentere Database Management

Læs mere

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler.

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Af Seniorkonsulent Carsten Saastamoinen-Jakobsen Skal datamodellen blot være på 3NF (normalform)?

Læs mere

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003

Skriftlig eksamen i. Databaser. Vinter 2002/2003 Skriftlig eksamen i Databaser Vinter 2002/2003 Dette eksamenssæt består af 5 nummererede sider (incl. denne). Der er 5 opgaver, som ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1: 15% Opgave 2: 30%

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 10 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Conceptual, logic, physical

Conceptual, logic, physical Conceptual, logic, physical Conceptual er et billede af virkeligheden. Entity names og attributter relaterer til den faktiske verden. Physical er i SQL databasen, her skriver vi de navne på tabeller og

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Object-Relational Mapping Skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i Databaser for udviklere Studerende: Henrik Rossen Jakobsen Vejleder: Allan Helboe 07-06-2010 Indhold Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Databaser. 3. Normalform. Mette Frost Nielsen

Databaser. 3. Normalform. Mette Frost Nielsen Databaser 3. Normalform Mette Frost Nielsen Normalisering Kvalitetssikring ej redundans Ej null i tabeller Hurtigere Lettere at vedligeholde Ordbog Relation = tabel Redundans = gentagelser, samme information

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Information Integration

Information Integration Databaser, efterår 2002 Information Integration Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Kursus/workshop: SQL

Kursus/workshop: SQL Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener:

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Læseplan for Efteråret 2015, Odense

Læseplan for Efteråret 2015, Odense Matematik-Økonomi, 1. semester Semestret starter tirsdag den 1. september 2015. For fag udbudt af Samfundsvidenskab gælder, at øvelserne starter efter, at første forelæsning har fundet sted, medmindre

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Eksamen 2013. Uden hjælpemidler - normeret til 60 minutter

Eksamen 2013. Uden hjælpemidler - normeret til 60 minutter ksamen 2013 Uden hjælpemidler - normeret til 60 minutter 1 er-diagram 1 /R iagram til relationelle model xported at: Mon May 13 2013 22:43:32 GMT+0200 (ST) Untitled etragt Page figur 1. Hvordan oversættes

Læs mere

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form Database-sproget SQL SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med attributter A1,, Ar relationer R1,, Rk betingelse B (logisk

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 16. februar 2006 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvorfor og hvordan? Business rules

Læs mere

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere)

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Artikelen henvender sig til nybegyndere der har problemer med at få sin querystring til at fungere (Access/ASP).

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Produktdokumentation

Produktdokumentation DATABASETIL WEBSITET WWW.SKOERT.DK... 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database tips Denne artikel vil give nogle forskellige små praktiske råd om ting man skal tænke på når man arbejder med databaser og applikationer som

Læs mere

ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse

ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse Agenda Præsentation Hvad er ODBC? ODBC Datakildeadministrator System-DSN Distribution Fil-DSN Scriptede connections

Læs mere

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser.

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Af Louis Fleron Databaser OODBMS og RDBMS PBS10101 Louis Fleron Side 2 Af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forord....3 2. Hvad er et OODBMS?...3

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk ODBC i C/C++ Denne artikel beskriver hvordan man bruger ODBC i C/C++. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere. Den forudsætter lidt kendskab

Læs mere

3. semester, 2. projekt: Database

3. semester, 2. projekt: Database 3. semester, 2. projekt: Database MulA - Gruppe 1 7. september 2015-20. september 2015 Vejledere - IRF / TUJE FAKTAARK PROJEKTTITEL Database URL http://moodings.com Mette Line Tarp Jørgensen Email cph-mj420@cphbusiness.dk

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000 Smagsprøve Databasedesign med Access 2000 Helle Frederiksen ISBN: 87-7843-409-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-409-2 Indholdsfortegnelse, forord og første kapitel Copyright IDG Forlag IDG Forlag

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Indhold 1 SghAfd-regler 2 1.1 Grundlæggende funktionalitet i SOR-applikationen 2 1.2 Anvendt terminologi 3 1.3 Regler

Læs mere

Introduktion til DM507

Introduktion til DM507 Introduktion til DM507 Rolf Fagerberg Forår 2017 1 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer 2 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA Tid: Onsdag d. 6. maj Sted: Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Ulrich Jacobsen, Orbicon Søren Bjørn, Alectia

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

Take-home Eksamen. DM505 Design og programmering af databaser. Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi

Take-home Eksamen. DM505 Design og programmering af databaser. Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi DM505 Design og programmering af databaser Take-home Eksamen Udleveret: 4. maj 2013, kl. 10:00 Afleveres senest: 5. maj 2013 kl 10.00 Forår 2013

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015 Datamatiker Datalog For studerende startet 2015 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/studiemiljoe/inf ormationsmoeder/studieorientering-f2015/ 14-08-2015 Datamatiker 2015 1 Datamatiker

Læs mere

DDElibra Håndbog DDElibra GO

DDElibra Håndbog DDElibra GO DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2016-06-03 Version 9.11.50 Copyright 2016 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Datalagring og formater

Datalagring og formater Datalagring og formater IT Universitetet i København 4. januar 2011 Eksamenssættet består af 6 opgaver med 15 spørgsmål, fordelt på 11 sider (inklusiv denne side). Det anbefales at læse opgaverne i rækkefølge,

Læs mere