Designmanual. Version 2.0 Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual. Version 2.0 Januar 2008"

Transkript

1 Designmanual

2 Indhold Side Side Designmanualen er opdelt i seks hovedafsnit: A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design på udvalgte korrespondanceemner. D. Kommunikation Design på annoncer, internet og diverse publikationer. E. Skilte og 3D Design på udvendige skilte, biler og flag. F. Logobank Oversigt over logovarianter og formater. Hvert hovedafsnit indledes med en generel introduktion. A A 1 A 2 B B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 Intro Forord Hvorfor ser det sådan ud? Grundelementer Våbenskjold Navnetræk og logo til andre interessenter Logovarianter til administrationen Logo til kommunale virksomheder Typografi Farver Dekorationsgrafik Korrespondance Breve, administrationen Breve, kommunale virksomheder Kuverter Dagsordener og referater Blanketter Følgeseddel og faxforside -signatur Visitkort og stempler Nøglekort og parkeringskort PowerPoint Omslagsmappe Lykønsknings- og takkekort D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 E E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 F Kommunikation Hjemmeside Nyt fra Næstved -annonce Stillingsannoncer Publikationer (forsider) Publikationer (indhold) Nyhedsbreve Skilte og 3D Biler Flag Facadeskilte Facadeskilte til kommunale virksomheder Velkommen til Næstved -skilte Beklædning Keystrap Logobank F 1 Filnavne F 2 Våbenskjold og navnetræk F 3 Logo, variant F 4 Logo, variant 3 F 5 Logo til kommunale virksomheder og dekorationsgrafik Side 2

3 A Intro Næstved Kommunes designmanual Denne designmanual omhandler Næstved Kommunes samlede designprogram. Manualen indeholder illustrationer og beskrivelser af designprogrammets forskellige grafiske elementer, regler for brugen og anvendelsen samt skematiske oversigter over samtlige elementer. Manualen er et vigtigt værktøj for alle brugere af Næstved Kommunes designprogram, herunder medarbejdere og samarbejdspartnere. Formålet med designmanualen er at sikre konsekvens, entydighed og optimal gennemslagskraft i den måde, Næstved Kommune kommunikerer på, uanset om det sker via et brev, en annonce, et skilt eller andet identitetsmateriale. Side 3

4 A 1 Intro Forord Den 1. januar 2007 så den nye Næstved Kommune dagens lys. Kommunen er et resultat af en sammenlægning af Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Suså og Næstved kommuner. Derudover er en række tidligere amtslige og statslige opgaver placeret i den nye kommune. Næstved Kommune er en utrolig kompleks virksomhed, som leverer opgaver af vidt forskellig art - fra ældreomsorg til miljøtilsyn, fra børnepasning til regionalt udviklingsarbejde. Der er også store forskelle på de ansatte - der er helt unge, der er ældre, der er medarbejdere med korte uddannelser, og der er ansatte med meget lange uddannelser. Kommunen som arbejdsplads er en stor mosaik, men vi har én meget vigtig ting til fælles: Vi er til for borgerne. Borgernes velfærd - og dermed vores egen - er vores fællesskab. Det fællesskab skal vi vise frem og værne om, og det gør vi blandt andet, når vi bruger denne designmanual. Den indeholder en række fælles retningslinjer for, i hvilke former, farver og skrifter, kommunen præsenterer sig for omverdenen. Det er vigtigt, at vi følger disse retningslinjer, for de hjælper os til at fastholde og styrke vores fællesskab med hinanden og borgerne. Med venlig hilsen Henning Jensen Borgmester i Næstved Side 4

5 A 2 Intro Hvorfor ser det sådan ud? Design er strategi Grundlaget for Næstved Kommunes nye designprogram er et kommunevåben med krone og krydsede nøgler over Susåens bølger. Det er politisk vedtaget, at dette skal være våben for det nye kommunefællesskab. Kommunevåbenet signalerer de gamle solide værdier, kvalitet og ansvarlighed. Det nye specialtegnede navnetræk signalerer de mere moderne og fremsynede værdier, åbenhed og dynamik. Sammenhængen - navnetræk + våbenskjold - er Næstved Kommunes nye logo, som yderligere signalerer det holistiske og funktionelle, og som i sig selv læses og forstås som Næstved Kommune (se afsnit B 3). Navnetrækket er tegnet som en såkaldt stencil-skrift / stempel-skrift; den er helt åben og kan udstanses i alle slags materialer, f.eks. kloakdæksler, og let spray-stencileres på f.eks. vej- og byggemateriel, hvilket gør det meget let at bruge. Samtidig er den så markant og særpræget i sit udtryk, at den kan bruges som logotype alene - også uden våbenskjoldet. Branding er synliggørelse af værdier Branding handler om det specielle, det særprægede, dét der adskiller sig fra, hvad de andre har. Næstved Kommune har som vision at være den ledende kommune i Region Sjælland og har derfor brug for at synliggøre sig som både solid og dynamisk i en hastigt udviklende fremtid netop de værdier, som kommer til udtryk i navnetrækket. Navnetrækket alene kan benyttes frit af alle aktører i det nye fællesskab for at styrke det nye brand - Næstved. Andre grundelementer Skriften Verdana er valgt som den mest funktionelle skrift, idet den er frit tilgængelig i alle nyere udgaver af Officepakken og dermed kan bruges af enhver. Den er tegnet specielt til brug på skærm og på print, og er meget læsbar selv helt ned i små størrelser. Farverne er de oprindelige fra det gamle våbenskjold, og brugt gennemgående og konsekvent på alle visuelle medier udtrykker de såvel sammenhæng som særpræg. De er på samme tid både klassiske og helt moderne. Det specialtegnede mønster (se afsnit B 7) er bygget over bølgerne fra våbenskjoldet og symboliserer både Susåen, det bølgende landskab og den dynamiske byudvikling. De forskelligt farvede felter, der bølger ind i hinanden, symboliserer de tidligere forskellige aktører i det nye samlede fællesskab. Mønsteret med kronen og nøglerne stammer også fra våbenskjoldet og symboliserer de historiske rødder, alvoren og seriøsiteten i hele organisationen. Men på en fri og dynamisk - moderne - måde. Således er alle de visuelle elementer i det nye designprogram nøje gennemtegnede for at udtrykke ganske bestemte værdier og symboler, for tilsammen at styrke Næstveds bestræbelser på at være den ledende kommune i Region Sjælland - det stærkeste brand. Johan Adam Linneballe Adm. dir., designer, MDD/MAA Scandinavian Branding A/S Side 5

6 B Grundelementer Næstved Kommune består af både administrationen og en lang række kommunale virksomheder. Begge dele skal formå at signalere Næstved Kommune, men på hver sin måde. Administrationens visuelle identitet består af navnetræk og våbenskjold. De kommunale virksomheder bærer ikke våbenskjoldet, men har i stedet ordet Kommune tilføjet i en afsender -grafik nederst i deres visuelle identiteter. Sammenhængen skabes derfor primært af navnetrækket, som er fælles, samt af en dekorationsgrafik, der også er et af de bærende grundelementer. For yderligere at sikre et ensartet udtryk i Næstved Kommunes samlede aktiviteter og mangesidede kommunikation skal der overalt anvendes de samme skrifttyper (typografier) og den samme farvepalette. Dette afsnit i designmanualen omhandler de fælles grundelementer i Næstved Kommunes designprogram: Logovarianterne, typografien og farverne. Side 6

7 B 1 Grundelementer Våbenskjold 200% 100% Våbenskjoldet er det bærende grundelement i den visuelle identitet for administrationen i Næstved Kommune, og er symbolet for ordet Kommune. Modulnet 2 1/2 X Respektafstand 4 1/3 X 50% 2 X 4 X Våbenskjoldet er specialtegnet og registreret heraldisk. Det er designet i et fast modulnet, som ikke må ændres eller fraviges. Våbenskjoldet kan antage forskellige størrelser i forhold til navnetrækket, se afsnit B 3. Når skjoldet optræder på farvet baggrund anvendes ALTID den variant, der har en hvid kontur omkring sig. Se logobank, afsnit F 2. Våbenskjold og navnetræk (tilsammen logo) må kun placeres på anviste baggrunde. Dvs. hvid, blå (eller bestemte procentdele af disse), navyblå, sort samt alle grå nuancer. Se farvebeskrivelserne i afsnit B 6. Respektafstand Når våbenskjoldet placeres alene, skal den anviste respektafstand til anden grafik overholdes. Guld Sølv Våbenskjoldet er specialtegnet og må kun anvendes i original. Se logobank afsnit F 2. Side 7

8 B 2 Grundelementer Navnetræk og logo til andre interessenter Modulnet 1 X Respektafstand 3 X 100% Til kommunale virksomheder Navnetrækket er også et bærende element i den visuelle identitet for Næstved Kommune. Navnetrækket er specialtegnet. Det er designet i et fast modulnet, som ikke må ændres eller fraviges. Navnetrækket kan have forskellige størrelser i forhold til våbenskjoldet, se afsnit B 3. 50% 8 X 10 X Navnetrækket kan antage farverne sort, hvid, 50% sort (grå) og INGEN andre. Det kan placeres på anviste baggrunde, dvs. hvid, blå (eller bestemte procentdele af disse), navyblå, sort samt grå nuancer. Se farvebeskrivelserne i afsnit B 6. Til andre interessenter NÆSTVED navnetrækket kan udleveres til anvendelse som afsender til alle interessenter, som er placeret i kommunen. Se logobank afsnit F 2. Respektafstand Når navnetrækket placeres alene, skal den anviste respektafstand til anden grafik overholdes. Navnetrækket er specialtegnet og må kun anvendes i original. Se logobank afsnit F 2. Side 8

9 B 3 Grundelementer Logovarianter Modulnet 2 1/2 X Respektafstand 4 1/4 X Variant 1 40% Variant 1b 40% 11 1/2 X 13 1/2 X Økonomi- og Personaleforvaltningen 11 1/2 X 13 1/2 X 13 1/2 X. + overskydende tekst. (Subteksten skrives fra højre mod venstre) Variant 2 40% Variant 3 40% 25% I løbende tekst skrives Næstved Kommune, men i logoet for administrationen erstattes ordet Kommune af våbenskjoldet. Logoet læses således som Næstved Kommune. Administrationens logo dannes af våbenskjold + navnetræk. Logoet er designet i fire udgaver: Variant 1 (se logobank F 3) Variant 1b (findes ej i logobank. Kontakt Kommunikationsafdelingen) Variant 2 (se logobank F 3) Variant 3 (se logobank F 4) Modulnet 4 X Respektafstand 6 X 4 X 6 X Modulnet 11 1/2 X Respektafstand 13 1/2 X 2 X 4 X Logoerne er alle optisk fastlåst i modulnet, der ikke må ændres eller fraviges. Logoet kan kun placeres på anviste baggrunde. Dvs. hvid, blå (eller bestemte procentdele af disse), navyblå, sort samt alle grå nuancer. Se afsnit B 6. Administrationen bruger altid variant 1/1b. Det samme gælder for eksterne virksomheder, der dog kan supplere med et eget logo. Se afsnit B 4. Respektafstand Når logoet placeres på f.eks. brochurer, skilte eller andet, skal den anviste respektafstand til anden grafik overholdes. Alle logoer er specialtegnede og må kun anvendes i originaler. Se logobank afsnit F. Side 9

10 B 4 Grundelementer Logo til kommunale virksomheder Modulnet 2 X Respektafstand 4 X 100% Til brug for kommunale virksomheder i Næstved Kommune, som f.eks. børnehaver og andre virksomheder, er der udviklet et selvstændigt logo, hvor ordet Kommune optræder under navnetrækket. Dette logo kan suppleres med et eget logo (fx en sommerfugl), hvis en ekstern virksomhed skulle have sådan et. Hvis denne mulighed benyttes, skal de to logoer optræde på samme side. Logoet er designet i et fast modulnet, som ikke må ændres eller fraviges. 8 X 10 X I det kommunale virksomhedslogo er navnetrækket det primære element og optræder derfor visuelt større end Kommune. 25% Logoet kan antage farverne hvid, 50% sort (grå) og INGEN andre. Det kan placeres på baggrunde med alle Næstved Kommunes identitetsfarver. Se farvebeskrivelserne i afsnit B 6. Respektafstand Når logoet placeres på f.eks. brochurer, skilte eller andet, skal den anviste respektafstand til anden grafik overholdes. Logoet er specialtegnet og må kun anvendes i original. Se logobank afsnit F 5. Side 10

11 B 5 Grundelementer Typografi Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Næstved Kommune benytter Verdana som standardskrift. (Typografien er standard på både PC- og Mac-platform) Verdana anvendes til alle trykte emner, korrespondance (kuverter, labels, stempler m.v.) samt annoncer, tryksager, skilte m.v. Verdana anvendes også til alle skabeloner og printede emner som breve, mails, fax, PowerPoint etc. samt på hjemmesiden. Understreget tekst må KUN bruges til links. Til Næstved navnetrækket er der anvendt specialtegnet typografi. Her må andre skrifttyper ikke benyttes. Logoer og navnetræk skal altid anvendes i originaler. Se afsnit F logobank. Verdana Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Side 11

12 B 6 Grundelementer Farver Primære farver Blå Orange Guld Grå Sølv Næstved Kommune benytter en fast defineret farvepalette til logo, navnetræk og dekorationsgrafik. CMYK Pantone RGB HTML RAL 3M folie RGB RGB 100/43/0/ /92/ CBB el /47/100/ /128/40 D el /0/0/ /135/142 7E878E 7001 Blå, 75% Orange, 75% Grå, 75% 64/133/204 Blå, 50% Orange, 50% Grå, 50% 127/173/ /160/94 232/191/ /165/ /195/198 Blå, 25% Orange, 25% Grå, 25% el De angivne farvedefinitioner skal overholdes. Farverne er defineret som følgende: CMYK: Til fire-farvet tryk Pantone: Til tryk i én farve og serigrafi RGB: Til Officepakken og internet HTML: Til internet RAL: Til maling 3M folie: Folie til skilte, streamers m.v. Bemærk at den orange og grå farve erstattes af guld og sølv på folier. RGB CMYK Pantone RGB HTML RAL 3M folie 191/214/238 Sekundære farver Navyblå 100/43/0/ /66/ el /223/201 Teglrød 0/75/100/ /80/0 b /225/227 Koksgrå 10/0/0/ /88/ f el Metallic el For at undgå for mange forskellige nuancer af farverne, er der defineret tre faste procenter af de tre primære farver, 75%, 50% og 25%. Vær opmærksom på, at samme farve kan fremstå forskelligt på forskellige papirtyper (mat, blank m.v.) og på forskellige medier (avistryk, serigrafi m.v.). Side 12

13 B 7 Grundelementer Dekorationsgrafik Grå Orange Teglrød 85% sort 60% sort 85% sort Det femte element Til dekorative formål, f.eks. på tryksager og lignende, er der designet en speciel dekorationsgrafik. Grafikken består af elementer og former fra våbenskjoldet og giver derfor en naturlig visuel association til dette. Blå Navyblå Eksempler på forskellige varianter af dekorationsgrafik på forsider. Fotos kan placeres på alle fire grafikfelter. X angiver eksempler for placering af fotos. 35% sort 85% sort Dekorationsgrafikken kan antage alle Næstved Kommunes identitetsfarver beskrevet under afsnit B 6. Grafikken er opbygget som et kvadrat som udgangspunkt, men kan trækkes foroven og forneden f.eks. til anvendelse på forsider til brochurer, plakater m.v. Grafikfeltet med den store krone må KUN optræde som anvist i orange med teglrød krone, blå med navyblå krone, grå med koksgrå krone og i sort/hvid som øverst til højre. Illustrationerne er eksempler på, hvordan man kan trække i grafikken og udelade felter f.eks. til placering af fotos, logo og overskrift. Dekorationsgrafikken er specialtegnet og må kun anvendes i den rentegnede udgave. Se også logobank afsnit F 5. Side 13

14 C Korrespondance I dette afsnit af designmanualen bringes beskrivelser af, vejledninger til og regler for Næstved Kommunes korrespondanceemner, dagsordener/referater, blanketter, visitkort, PowerPoint m.m. Side 14

15 C 1 Korrespondance Breve, administrationen Linieafstand generelt: 13pt 1 Logo: 2 Placeres med 3 overkant på linie % af logobank str Modtager: 10 Verdana 10pt Postnr./by: 13 Verdana Bold 10pt Overskrift: 21 Verdana, Bold 10pt Brev-indhold: 24 Verdana 10pt Sidste skrivelinie mm 120 mm 15 mm 40 mm 10 mm Afdeling: Scandinavian Branding A/S Økonomi- og Verdana, Bold 10pt Att. Johan Adam Linneballe Personaleforvaltningen Ryvangs Allé København Ø Næstved Kommune Adresse mv.: Teatergade 8 Verdana 7,5pt 4700 Næstved Telefon Nyt design til brevpapir til Næstved Brevpapir side 1 Vist i 40% Brevpapir side 2 Dato, Sagsnr. mv.: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod Dato Verdana 7,5pt tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim og Verdana, Bold 7,5pt veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis Sagsnr. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim consequat. veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut CPR-nr. labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium fugiend. consequat. Sagsbehandler Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis Karen Ahlgreen Mørck Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper Direkte est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen ned libidig met, magna aliquam is nostrud ullam mmodo consequet. legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam consequet. erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam velit esse molestie consequat, vel illum dignissim qui blandit praesent erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Scandinavian Branding A/S Økonomi- og at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent Att. Johan Adam Linneballe Personaleforvaltningen luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned Ryvangs libidig met, Allé 6 consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore 2100 magna København aliquam is Ø Næstved Kommune Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Nam liber te conscient Teatergade 8 tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. to factor tum poen legum odioque civiuda et tam Næstved Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod Med venlig hilsen Telefon tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim Næstved Kommune veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nyt design til brevpapir til Næstved Karen Ahlgreen Mørck Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie Sagsbehandler cillum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod Dato tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis Sagsnr. ned libidig met, consectetur adipiscing elit. nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, CPR-nr. consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Nam liber te conscient cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium fugiend. to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Sagsbehandler Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis Karen Ahlgreen Mørck Med venlig hilsen est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper Direkte Næstved Kommune ned libidig met, magna aliquam is nostrud ullam mmodo consequet. Brevpapir, administrationen Der er udviklet brevskabeloner til brevpapir side 1 og 2. Der er faste retningslinjer for udformningen af al korrespondance fra Næstved Kommune, hvortil der også er udarbejdet makroer/skabeloner ud fra et fast modulnet. I breve fra administrationen anvendes logovariant 1 i sort (logobank afsnit F 3) på side 1. På side 2 optræder våbenskjoldet alene i gråt (logobank afsnit F 2). Al tekst i breve er skrevet med Verdana som anført (se afsnit B 5). Det er besluttet, at man i formuleringen af breve til Næstved Kommunes borgere skal bruge du i stedet for De. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam Karen Ahlgreen Mørck erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci Sagsbehandler tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Side 2 af 2 Side 15 Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Nam liber te conscient

16 C 2 Korrespondance Breve, kommunale virksomheder Linieafstand Kommunal virksomheds logo: Placeres med overkant på linie 3 og fylder max til 7. Modtager: Verdana 10pt Postnr./by: Verdana Bold 10pt Overskrift: Verdana, Bold 10pt Brev-indhold: Verdana 10pt Sidste skrivelinie generelt: 13pt mm 120 mm 15 mm 40 mm 10 mm Scandinavian Branding A/S Att. Johan Adam Linneballe Ryvangs Allé København Ø Nyt design til brevpapir til Næstved Bibliotekerne Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, magna aliquam is nostrud ullam mmodo consequet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Med venlig hilsen Næstved Bibliotekerne Nanna Dreyer Stryhn Stadsbibliotekar Brevpapir side 1 Næstved Bibliotekerne Næstved Kommune Kvægtorvet Næstved Telefon Fax Dato Reference Nanna Dreyer Stryhn Direkte Side 2 af 2 Næstved logo til kommunale virksomheder: Placeres med bund på linie 55 50% af logobank str. Farve grå Kommunal virksomhed navn: Verdana, Bold 11pt Adresse mv.: Verdana 7,5pt Dato, reference mv.: Verdana 7,5pt og Verdana, Bold 7,5pt Brevpapir side 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod Vist i 40% tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit. Brevpapir, kommunale virksomheder Der er udviklet brevskabeloner til brevpapir side 1 og 2 til kommunale virksomheder i Næstved Kommune. Designet er bygget op over samme grundskabelon som brevpapir til administrationen (afsnit C 1). Der er faste retningslinjer for udformningen af al korrespondance, hvortil der også er udarbejdet makroer/skabeloner ud fra et fast modulnet. På brevpapir side 1 placeres den kommunale virksomheds eget logo og navnet skrevet i Verdana nedenunder som vist. På side 2 placeres den kommunale virksomheds logo alene i sort/ hvid. Nederst på linje 55 placeres det generelle logo til kommunale virksomheder. Hvis en kommunal virksomhed ikke har et selvstændigt logo, er pladsen for placeringen tom, og man nøjes med at skrive den kommunale virksomheds navn. Al tekst i breve er skrevet med Verdana som anført (se afsnit B 5). Det er besluttet, at man i formuleringen af breve til Næstved Kommunes borgere skal bruge du i stedet for De. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Med venlig hilsen Næstved Bibliotekerne Side 16 Nanna Dreyer Stryhn Stadsbibliotekar Side 2 af 2

17 C 3 Korrespondance Kuverter 4700 Næstved Næstved Kommune Vist i 40% Kuverter Der er udviklet design til følgende standardkuverter: C4P, M5 og M65 med og uden rude Næstved Næstved Kommune Bo og Naboskab Ågården På kuverter anvendes logovariant 1 eller 1b i sort (se logobank afsnit F 3 og afsnit B3 Logovarianter). Returadresse angives på kuvertens flap. Placeringerne som illustreret på M5 kuverten gælder både for kuverter med og uden rude. Til returadresse anvendes skrifttypen Verdana (se afsnit B 5). M65 kuvert Layoutlinie Næstved Kommune 4700 Næstved Navnetræk centreres i luft over rude Logo centreres i forhold til rude C4P kuvert M5 kuvert Alle kuverter fås som originale rentegninger i Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 17

18 C 4 Korrespondance Dagsordener og referater Lukket dagsorden for møde i Udvalget for Xxxxxxxxxxx Mødedato Tid Kl Sted Rådhuset, Teatergade 8 Udvalgsmedlemmer Christian Søndergaard Poulsen Gitte Nonbo Jan Steen Jeppesen Marianne Bechmann Haurdahl Fraværende Navn Navnesen Gæster Navn Navnesen, Afdeling Navn Navnesen, Afdeling Punkt til politisk dagsorden Vist i 40% 7 Ansættelse af leder i daginstitution Sagsbehandler: Christian Søndergaard Poulsen Sagsnr Sagsfremstilling Consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Økonomi Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lovgrundlag Voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium fugiend. Der er udviklet faste retningslinjer for udformning af skabeloner og makroer ud fra faste modulnet til både politiske og administrative dagsordener og referater. Begge dele er bygget op over samme principper. Her er som eksempel vist en politisk dagsorden. Side 1, forsiden, begynder med logovariant 1. Herunder listes de praktiske oplysninger om art (dagsorden/referat), dato, sted, deltagere m.v. Side 2, indholdsfortegnelsen, indeholder en liste over de emner, der skal behandles på mødet. De øvrige sider beskriver de enkelte punkter i detaljer. Nederst på alle sider fra side 2 anføres altid: Udvalgsnavn, mødedato og sidetal. Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade Næstved Telefon Indholdsfortegnelse 6 Salg af ejendom 7 Ansættelse af leder i daginstitution Personalemæssige konsekvenser Mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, magna aliquam is nostrud ullam mmodo consequet. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Indstilling Elit set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Forside til politisk dagsorden Indholdsfortegnelse til politisk dagsorden Testudvalg Side 3 af 4 Side 18

19 C 5 Korrespondance Blanketter Topgrafik Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Netblanketter Til netblanketter anvendes den viste topgrafik. Den virker samtidig som afsender på standardformularerne. Navnetræk: Er centreret over midten 105 mm 9 mm 100% Til grafikken anvendes logovariant 1 (se logobank afsnit F 3), hvor navnetrækket placeres centreret på siden. Logo variant 1: Næstved Kommune Adresse mv.: 60% Rådmandshaven Næstved Verdana 7,5pt Linieafstand 13pt Til adresse i topgrafikken anvendes Verdana (se afsnit B 5). Så vidt muligt skal al tekst på blanketter skrives i Verdana. Netblanket Vist i 40% Guides til grafik for blanketter findes hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 19

20 C 6 Korrespondance Følgeseddel og faxforside Linieafstand generelt: 13pt 25 mm 120 mm 15 mm 40 mm 10 mm 1 Logo: 2 Placeres med 3 overkant på linie % af logobank str Fax nr.: Afdeling: 10 Til fax nr. Teknik- & Verdana bold 10pt Verdana, Bold 10pt 11 Miljøforvaltningen Verdana 10 pt 12 Sider inkl. denne Modtager: 13 Næstved Kommune Adresse mv.: Verdana 10pt 14 Att. Teatergade 8 Verdana 7,5pt Næstved Telefon Fax Overskrift: 21 Verdana, Bold 10pt Vedr Dato: 24 Ifølge aftale Dato Verdana 7,5pt Følgeseddel Vist i 40% Der er faste retningslinjer for udformningen af al korrespondance fra Næstved Kommune, hvortil der er udarbejdet makroer/skabeloner ud fra et fast modulnet. Faxforside På faxforsiden anvendes logovariant 1 i sort (se logobank afsnit F 3). Al tekst skrives i skrifttypen Verdana (se afsnit B 5). Skabelonen tilrettes til hver afdeling og printes, så man kan udfylde og afkrydse i hånden Ifølge aftale osv.: 30 og Verdana, 31 Bold 7,5pt Til orientering Til videre behandling Opfølgning ønskes Følgeseddel For følgesedlen gælder samme opbygning og håndtering som faxforsiden Ring venligst Haster Att. Teknik- & Miljøforvaltningen Næstved Kommune Teatergade Næstved Både faxforside og følgeseddel er bygget op over samme skabelon som brevpapiret (se afsnit C 1) Telefon Fax Vedr Ifølge aftale Dato 53 Overskrift: Verdana, 10pt Med venlig hilsen Næstved Kommune Til orientering Til videre behandling 59 Sidste skrivelinie Opfølgning ønskes Ønskes retur Forside til fax Ring venligst Haster Alle skabeloner fås gennem Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Med venlig hilsen Næstved Kommune Side 20

21 C 7 Korrespondance -signatur Der er udviklet en fast -signatur på hhv. dansk og engelsk. -signaturen ligger som faste makroer i mailprogrammet og skal altid benyttes. Typografi Verdana Bold 10 pt Verdana 10 pt Linieafstand 13 pt Farver: Sort, RGB 0 / 0 / 0 Blå, RGB 0 / 92 / 187 Med venlig hilsen Kommunikationsafd. Næstved Kommune Teatergade Næstved Telefon Fax Henrik Kragelund Kommunikationschef Direkte Mobil Kommunale virksomheders typografi: Verdana Bold 14 pt Linieafstand 17 pt Med venlig hilsen Næstved Bibliotekerne Næstved Kommune Kvægtorvet Næstved Telefon Fax Nanna Dreyer Stryhn Stadbibliotekar Direkte Al tekst skrives i skrifttypen Verdana som anvist (se afsnit B 5 og B 6). DK signatur Layoutlinie DK signatur til kommunale virksomheder U U Yours Sincerely Communications Dept. Næstved Municipality Teatergade 8 DK 4700 Næstved Phone Fax Henrik Kragelund Communications Director Direct Mobile UK signatur Side 21

22 C 8 Korrespondance Visitkort og stempler 6,5 mm Visitkort, forside vist i 100% 42 mm 30 mm 6,5 mm Visitkort Alle visitkort er producerede efter faste retningslinjer. 3,5 mm 16 mm Kommunikationsafd. Næstved Kommune Teatergade Næstved Henrik Kragelund Kommunikationschef Logovariant 1 fra logobank i 40% str. Verdana Bold 7 pt Verdana 7 pt Linjeafstand 10 pt Farve: Sort og CMYK 100 / 43 / 0 / 0 Forsiden: På dansk med logovariant 1 i farver øverst (se logobank afsnit F 3). Herunder placeres de firmarelaterede oplysninger i venstre side af kortet. I højre del af kortet placeres de personrelaterede oplysninger jf. layoutlinjen. Bagsiden: Samme design på engelsk. Al tekst i Verdana (se afsnit B 5). 5 mm Telefon Fax Direkte Mobil Communications Dept. Henrik Kragelund Stempler På alle stempler benyttes kun Næstved navnetræk og ikke våbenskjold, da dette ikke er velegnet til stempelaftryk. Layoutlinie Næstved Municipality Teatergade 8 DK 4700 Næstved Communications Director Phone Fax Direct Mobile Visitkort, bagside vist i 100% Guides til visitkort og rentegninger af stempler fås gennem Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Stempler vist i 100% Side 22

23 C 9 Korrespondance Nøglekort og parkeringskort Legitimationskort Legitimationskort Næstved Kommunes medarbejderes personlige legitimationskort er produceret i materiale som et kreditkort. Alle kort har navn og foto. Kommunikationsafdelingen Næstved Kommune Legitimationskort Henrik Kragelund Kommunikationschef Parkeringskort Til parkering for kommunens ansatte og gæster er der udviklet et parkeringskort, som printes internt i kommunen. Designet på begge kort tager udgangspunkt i layoutet på kommunens visitkort (afsnit C 8). Layoutlinje Parkeringskort Layoutlinje Både nøglekort og parkeringskort findes som henholdsvis originale rentegninger og guidelines i Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 23

24 C 10 Kommunikation PowerPoint Startside og slutside Vist i 25% Der er udviklet faste skabeloner til præsentationer i PowerPoint. Titelside, administrationen Titel på præsentation Verdana 26pt, sort Linieafstand 32pt Tekstside til brug for kommunale virksomheder Startside og slutside Næstved logovariant 1 i farver placeres med våbenskjoldet centreret på siden med dekorationsmønster forneden. Titelside Samme dekoration som på startsiden, men med titlen på præsentationen i stedet for logo. Tekstside, administrationen Overskrift, Verdana 26pt (Blå) Tekst, Verdana Regular 18pt (sort), Linieafstand 24pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Fremhævet tekst, Verdana Italic 18 pt, Linieafstand 24 pt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Indholdsfortegnelse Indhold, Verdana 26pt (Hvid) Tekst, Verdana Bold 18pt (hvid) Linieafstand, 24pt For at sikre implementering af DT s vision og strategi. Transformation af overordnet målsætning. Synliggørelse af mål. Retningsgivende. osv. osv. Titel på præsentation Verdana 26pt, sort Linieafstand 32pt Overskrift, Verdana 26pt (Blå) Tekst, Verdana Regular 18pt (sort), Linieafstand 24pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Fremhævet tekst, Verdana Italic 18 pt, Linieafstand 24 pt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Titelside til brug for kommunale virksomheder Indholdsfortegnelse Topbjælke med dekorationsgrafik og logo samt blå identitetsfarve på siden med hvid tekst. Tekstside Topbjælke med dekorationsgrafik og logo samt tekst i sort eller en anden af Næstved Kommunes identitetsfarver (se afsnit B 6). PowerPoints skrives med Verdana i størrelse som anført i illustrationerne. Til kommunale virksomheder Grafik og opsætning er den samme som siderne til administrationen, men med det generelle logo til kommunale virksomheder placeret i stedet for. (se logobank afsnit F 5). Husk at PowerPoint ikke må være alt for teksttunge. Skriv kort, præcist og gerne i punktopstilling. Side 24

25 C 11 Korrespondance Omslagsmappe Vist i 20% Ydre sider Der er udviklet en speciel omslagsmappe til brug for møder (mødeindkaldelse, dagsorden og blok), fremsendelse af forskelligt materiale (f.eks. Velkommen til Næstved Kommune ) og meget andet. Når mappen er foldet, passer mønster på ydre og indre sider med hinanden. Ryg Indre sider Original rentegning fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 25

26 C 12 Korrespondance Lykønsknings- og takkekort Der er udviklet et specielt lykønskningsog takkekort med tilhørende kuvert. Vist i 40% Originale rentegninger fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 26

27 D Kommunikation Afsnittet om kommunikation fra Næstved Kommune beskriver, hvorledes kommunen anvender annoncer, nyhedsbreve og publikationer. Det er vigtigt for kommunikationen, at den i sit udseende er så ensartet som muligt for hurtig identifikation og genkendelse. Side 27

28 Kommunikation D1 Hjemmeside Til Næstved Kommunes hjemmeside er der udviklet en topbjælke som hovedgrafik på siden. Topbjælken er lavet i to varianter - én til anvendelse på hjemmesiden og én til anvendelse på den del af websitet, der indeholder blanketter, som kan downloades af borgere i kommunen. Originale filer fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 28

29 Kommunikation D2 Nyt fra Næstved -annonce Næstved Kommune bringer hver uge én eller flere sider oplysninger til kommunens borgere i de lokale aviser. Til det formål er der designet en skabelon til brug for layout og opsætning af Nyt fra Næstved. Øverst placeres kommunens dekorationsbjælke med titel og information om ugenummer og årstal. Herunder grupperes oplysningerne i meddelelser, stillinger m.v. under hver sin farvede bjælke med en fast procentdel af farven som baggrund for underliggende informationer. Hver information er adskilt med en tynd hvid bjælke. Skabelonen er udviklet i InDesign med definerede paragraph og character styles. Skabelonen fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 29

30 D 3 Kommunikation Stillingsannoncer Stillingsannonce farve 70% Stillingsannonce s/h 70% Der er udviklet to typer stillingsannoncer til Næstved Kommune. En i højformat (to spaltebredder) og én i tværformat (fire spaltebredder). Basissygeplejerske i dagvagt Distrikt Syd Birkebjergcentret i Distrikt Syd søger en basissygeplejerske i dagvagt på timer per uge. Stillingen er ledig per 1. maj 2007 eller snarest derefter. Distrikt Syd er en integreret døgnplejeordning, der består af syv dagteam, to aftenteam og to natteam. I hvert team er ansat en teamleder, som er ansvarlig for den daglige ledelse. Distrikt Syd omfatter plejeboliger i Birkebjergcentret og Birkebo, omsorgsboligerne på Nygårdsvej og omsorgen for en del ældre i eget hjem. I Distrikt syd har vi den holdning, at det at arbejde med ældre er et ansvarsfuldt job fyldt med indhold, mening og med rig mulighed for at blive involveret og engageret. Vi lægger stor vægt på at skabe trivsel både for vores brugere og på arbejdspladsen. Vi ønsker af vores kollega: viden, interesse, lyst og evne til at omgås mennesker åbenhed og samarbejdsvilje lyst til at deltage i omstillingen på ældreområdet at du er glad og positiv har kørekort. Vi kan tilbyde: engagerede og imødekommende sygeplejerskekolleger god introduktion, der tilrettelægges individuelt gode muligheder for deltagelse i kurser. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, herunder aftale om Ny Løn. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktschef Ellen Larsen, telefon Vi skal have din ansøgning vedlagt kopi af uddannelsesbevis senest tirsdag den 1. maj Ansøgningen skal sendes til: Næstved Kommune Personaleafdelingen Teatergade Næstved Du kan også søge jobbet via til: Miljømedarbejder Miljø- og Affaldskontoret søger en erfaren medarbejder (ingeniør, cand. scient, miljøtekniker eller lignende) med tiltrædelse snarest muligt. Arbejdstigen forventes besat 1. januar 2008 eller snarest den er 37 timer ugentligt med flexordning. Stillin- derefter. Flere oplysninger om stillingen hos: Kontorchef Anne Birgitte Jensen, telefon eller afdelingschef Ebbe Møller Olesen, telefon Du kan læse annoncens fulde ordlyd på Ansøgningsfrist onsdag den 14. november 2007 klokken Ansøgningen skal sendes til: Næstved Kommune Personaleafdelingen Teatergade Næstved Du kan også søge jobbet via til: Næstved Kommune blev dannet 1. januar 2007 ved sammenlægning af Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner. Begge typer annoncer findes både i farver og sort/hvid. Alle annoncer bærer kommunens dekorationsbjælke foroven. Forneden er der en kort tekst i et farvet bånd. Disse elementer rammer stillingsannoncen ind. Alle stillingsannoncer har et link til hjemmesiden, hvor stillingsopslaget også forekommer elektronisk. I alle annoncer anvendes skrifttypen Verdana (se afsnit B 5 om typografi). Næstved Kommune blev dannet 1. januar 2007 ved sammenlægning af Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner. Skabeloner, grafikker og guides fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 30

31 D 4 Kommunikation Publikationer (forsider) Her kan overskriften stå Afsender Borgerservice Èt klik - èt nummer - èt sted Her kan overskriften stå Afsender Vist i 40% Ifølge afsnit B 7 kan dekorationsgrafikken trækkes og farves i alle Næstved Kommunes identitetsfarver (se afsnit B 6) og sort/hvid. Her er vist eksempler på forsider i følgende tre formater: A4 Eksempel på forside til brochure i farver. M65 Eksempel på brochure til Borgerservice i farver. A5 Eksempel på forside i sort/hvid, som printes. Derfor er grafikken afskåret fem mm inde på formatet for at tage højde for printerens gribekant. NB! Hvis logo eller overskrift placeres ovenpå en del af dekorationsgrafikken, fjernes dekorationen fra fladen, så den bliver ensfarvet. A5 A4 M65 Skabeloner i InDesign fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 31

32 Kommunikation D5 Publikationer (indhold) Sådan kan en overskrift stå Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore euui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit legum odioque civiuda et tam.nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. Lorem ipr adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam.nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en tekst se ud. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. Lorem ipr adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sådan kan en overskrift også se ud Deiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Opsætning af brochurer kan varieres efter indhold og format. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Vist i 12,5% Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Sådan skal en overskrift stå Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. Duis autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in Vulputate velit esse molestie Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam.nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. En overkrift kan have alle Næstved Kommunes identitetssarver. eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in Vulputate velit esse molestie Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en tekst se ud. Sådan skal en overskrift stå Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. Duis autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in Vulputate velit esse molestie Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Her er vist eksempler på opslag i A4, M65 og A5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en tekst se ud. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam.nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. A4 Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Typografisk benyttes kun Verdana i forskellige skriftsnit, størrelser og farver (se afsnit B 5). Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. A5 Din genvej til Næstved Kommune I Næstved Kommune gør vi alt, hvad vi kan, for at give dig og dine medborgere en god service. Beskæftigelse Daglig kontanthjælp Enkeltydelser Feriekort Sproghenvisning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Velkommen til Servicecentret Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Èt klik - ét nummer - ét sted Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in Vulputate velit esse molestie Bolig og byg Boliganvisning Boligsikring Boligindskudslån Bopælsattester Byggesagsarkivet Ejendomsoplysninger Skødepåtegning Familier og børn Barselsdagpenge Børnefamiliydelser Forældreorlov Pladsanvisning Underholdsbidrag Vielser Miljø og affald Affaldsordninger KARA-kort Skadedyrsbekæmpelse Sundhed Lægeskift Sygedagpenge Sygesikringsbevis Dette er en mellemrubrik Alle typer tekster kan antage alle Næstved Kommunes iden-titetsfarver. Ældre og pensionister Helbredstillæg Kropsbårne hjælpemidler Kørselsordning Personlige tillæg Varmetillæg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Øvrigt Folkeregister Kasse Valg Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam.nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Klik ind på www. naestved.dk eller ring på og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. M65 Billeder kan placeres på fuld side eller i spaltebredde(r). Sådan kan en ov erskrift stå Skat og inkasso Betalingsordninger Forskudsregistrering Lån til ejendomsskat Ændring af skattekort A5 Alle Næstved Kommunes identitetsfarver kan anvendes i fuld farve eller som procent heraf - både til baggrund og tekst (se afsnit B 6). INGEN andre farver end identitetsfarverne må anvendes! Vist i 25% Én indgang til effektiv borgerservice Der er mulighed for både 1, 2 og 3 spalter i brochurer. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud. En overkrift kan have alle Næstved Kommunes identitetssarver. eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mellemrubrik 2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend. Officia deserunt mollit anim id est laborum Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Her er så mellemrubrik nr. 3 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in Vulputate velit esse molestie Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en fremhævet tekst se ud. Sådan kan en tekst se ud. Skabeloner i InDesign fås hos Kommunikationsenheden, Næstved Kommune. Side 32

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning Designmanual Indhold Side Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: A A1 A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F 01. Introduktion 02. Brevpapir 03. Visitkort Tlf.nr.: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr.

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Januar Notat om uacceptable forløb i børnesager

Dansk Socialrådgiverforening. Januar Notat om uacceptable forløb i børnesager Dansk Socialrådgiverforening Januar 2015 Notat om uacceptable forløb i børnesager Forord Uacceptable forløb i børnesager skal undgås med ressourcer, faglighed og ordentlige vilkår for socialrådgivernes

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Kvalitetsmærke for tilgængelighed

Kvalitetsmærke for tilgængelighed Kvalitetsmærke for tilgængelighed DESIGNMANUAL FTA MARTS 2004 Redaktion: Ulla Kramer, sekretariatsleder Lars Nielsen, formand for FTA Niels-Henrik Larsen, Danmarks Turistråd Preben Aagaard Nielsen, Dansk

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et forsøg på at sikre sig mod tab! Det effektive tilbud

Læs mere

Design. manual. 5Juli 2015

Design. manual. 5Juli 2015 Design manual 5Juli 2015 2 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver,

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk Designmanual 1.0 Lej1bil.dk 01 Intro 02 Logo Farvekoder Grafisk grundelement 04 Beklædning 05 Typografi 06 Brevlinje 10 Tryksager 11 Webdesign På de følgende sider findes en intro til Lej1bil.dks visuelle

Læs mere

Økologisk spiseklub for hele familien

Økologisk spiseklub for hele familien Oplæg til koncept Jeg har leget lidt med at føre ideen om en økologisk spiseklub i Odder en del videre. Jeg tror, der i tiden er et godt potentiale til at bygge noget mere op omkring økologisk sund mad,

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

de fire grundelementer - samlet mærke baresso c offee

de fire grundelementer - samlet mærke baresso c offee de fire grundelementer - samlet mærke baresso baresso c offee c offee baresso c offee baresso c offee de fire grundelementer - typografi og farver #44321B CMYK: 52,64,84,61 neuropol Century Gothic #309CD7

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE SIDE 2 / DET DANSKE SPEJDERKORPS / INDTRODUKTION VISUEL IDENTITET TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS Designmanual til APS Udarbejdet Januar 2016 af Kristine D. Johannessen INDHOLDSFORTEGNELSE o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 Jysk Gas og VVS Teknik Logo Respektafstand Placering Størrelser Logo på billede Bomærke 1o

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold Designmanual 3 Januar 2012 2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver, skundær 10 Typografi, Arial 11 Typografi,

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 2.0. 1. februar 2006

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 2.0. 1. februar 2006 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Designmanual 2.0 1. februar 2006 INDHOLD 1.0 Forord Sådan anvendes designmanualen 2 Grundelementer 2.1 Bomærke 2.2 Bomærke, varianter 2.3 Bomærke og organisationsnavn 2.4

Læs mere

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 1.01. 14. maj 2004

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 1.01. 14. maj 2004 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Designmanual 1.01 14. maj 2004 INDHOLD 1.0 Forord Sådan anvendes designmanualen 2 Grundelementer 2.1 Bomærke 2.2 Bomærke, varianter 2.3 Bomærke og organisationsnavn 2.4

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

Bureauet Nyborg DESIGNguide 1. DESIGNguide

Bureauet Nyborg DESIGNguide 1. DESIGNguide DESIGNguide 1 DESIGNguide DESIGNguide 2 Inhold INDHOLD 1.0 Introduktion 2.0 Grundelementer 2.1 Logoet 2.2 Logo varianter 2.3 Undgå 2.4 Respekafstande 2.5 Farvet 2.6 Typografi 2.7 Fotografi 2.8 Mønster

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 251 Offentligt Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrenes Grunduddannelse BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Når de kommende Bydelsmødre er rekrutteret, begynder den obligatoriske grunduddannelse - en af grundpillerne

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 SMILETS MANUAL Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 2 Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 3 SMILETS MANUAL 01 FORORD SMILET ERET LOGO,DERERBLEVET

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6

G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O P G A V E B E S K R I V E L S E Et redesign af hummels website. Det gamle

Læs mere

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Bydelsmødregruppen bliver en forening BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Når Bydelsmødrene er godt i gang med deres frivillige indsats som Bydelsmødre, er næste skridt, at gruppen organiserer sig som

Læs mere

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK TEK- NISK DOKU- MEN- TATION GRUPPE 21: AMALIE HOVGESEN- CLEA-MARIE FIND PALUDAN THERESE HASSE LARSEN - CECILIE POSS AMALIE LEONORA DAM - KASPER MUNK JENSEN : http://miex5619.keaweb.dk/seasight/ 1. MOCKUP

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

designmanual Fruehøjgaard

designmanual Fruehøjgaard copyright marts 2016 designmanual Fruehøjgaard v. N2Y & designwerk Denne designmanual indeholder retningslinjer der sikrer et corporate design - en gennemgående designlinje for Boligselskabet Fruehøjgaard.

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL:

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL: Kom godt fra start KOM GODT FRA START Når det er besluttet at etablere en Bydelsmor-gruppe, er første skridt at finde en engageret koordinator, som det næste års tid bruger cirka 8 timer om ugen på at

Læs mere

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien.

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien. Grundelementer Logo Favrskov Kommunes logo er sammensat af det grønne kommunevåben og navnetrækket. Favrskovs mange åløb, med Gudenåen og Lilleåen som de mest kendte, er inspirationen til kommunevåbnet.

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

PORTFOLIO VICTOR CHRISTENSEN

PORTFOLIO VICTOR CHRISTENSEN PORTFOLIO VICTOR CHRISTENSEN BRAND IDENTITY Piperead: Piperead er en platform, som formidler og samler nyhedsbreve ét sted. Idéen er, at nyhedsbrevene skal kunne tilgås fra både mobil og desktop. P et

Læs mere

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Bydelsmødrene går i gang 26 BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Nu hvor uddannelsen er afrundet, skal Bydelsmødrene øve sig i at være Bydelsmødre i praksis. I denne fase er det altafgørende, at Bydelsmødrene bliver

Læs mere

DESIGNGUIDE FOR NATURPARK LILLEBÆLT

DESIGNGUIDE FOR NATURPARK LILLEBÆLT DESIGNGUIDE 2016 DESIGNGUIDE FOR NATURPARK LILLEBÆLT Designguiden skal skabe en tydelig og let genkendelig visuel identitet for NATURPARK LILLEBÆLT, således at brandingen af NATURPARK LILLEBÆLT fremstår

Læs mere

Designmanual November 2011

Designmanual November 2011 Designmanual November 2011 Indhold Intro Velkommen...Side 5 Om os...side 7 Guidelines Logo...Side 9 5. Element...Side 13 Spirer og Grønsmutter...Side 15 Farver...Side 17 Fonte...Side 19 Billeder...Side

Læs mere

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011 Brug af Bibliotekarforbundets logo Designmanual August 2011 I denne manual finder du oplysninger om: 1. Hvilket logo skal bruges? 2. Negativ eller positiv logo 3. Placering af logo 4. Hvilken teknisk udgave

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3-2008 - ÅRGANG 6

NYHEDSBREV NR. 3-2008 - ÅRGANG 6 april/maj 03-2008 Indhold Bare balder, bjergidyl... Forskning fra Halmtorvet til Høfde 42 Museumskonference 2008 Skjulte skatte bliver synlige Kommuner kappes om kulturarv Ny viden om det ældste Aalborg

Læs mere

Designmanual til brug for Vejen kommunes visuelle identitet

Designmanual til brug for Vejen kommunes visuelle identitet til brug for Vejen kommunes visuelle identitet 1 - Vejen Kommune - December 2006 - Revideret maj 2016 INDHOLD DESIGNMANUAL... 3 DE TRE VIGTIGE.... 5 KOMMUNEVÅBEN... 7 TYPOGRAFI.... 9 FARVER.... 11 ANNONCER....

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Designmanual. Version 1.1

Designmanual. Version 1.1 Designmanual Version 1.1 Aabenraa Kommunes grafiske design Denne designmanuals vigtigste opgave er at sikre, at borgerne oplever genkendelighed, når Aabenraa Kommune kommunikerer med omverdenen. Ud over

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Designguide. InIndhold

Designguide. InIndhold Designguide InIndhold Generelt 1 Grundelementer 1.1 Logo 1.2 Bue og formater 1.3 Farver 1.4 Typografi, Frutiger 1.5 Typografi, Minion 1.6 Typografi, Arial, Times New Roman 2 Formularer 2.1 Brevark 2.2

Læs mere

EN SPÆNDENDE HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER

EN SPÆNDENDE HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER 01 EN SPÆNDENDE LÆS MERE PÅ SIDE 02-03 HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE 08-09 FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU COLD FOIL TEKNOLOGI TEKNOLOGI0202

Læs mere

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Region Syddanmark Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Baggrund: 15. november afholdes for første gang valg til

Læs mere

ME-FA A/S Skagensgade 1 DK-2630 Taastrup +45 46 19 35 00 info@me-fa.com www.me-fa.dk

ME-FA A/S Skagensgade 1 DK-2630 Taastrup +45 46 19 35 00 info@me-fa.com www.me-fa.dk ME-FA har eksisteret siden 1969 Og det er naturligvis ikke uden stolthed, vi i dag kan bryste os af at være ledende på markedet og tilmed størst i Norden. Vores design er helt igennem dansk, præget af

Læs mere

DESIGN. Kommunikationspolitik. Københavns Kommune

DESIGN. Kommunikationspolitik. Københavns Kommune DESIGN Kommunikationspolitik September 1999 Indledning Denne designvejledning er en del af s kommunikationspolitiske platform. Formålet med en designvejledning er at sikre, at kommunens grafiske udtryk

Læs mere

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk IT og kommunika,on Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015 Søren Eskildsen www.game2grow.dk Dagens agenda 1. Typografi og layout 2. 10 gode råd 3. Opgave Søren Eskildsen www.game2grow.dk Typografi Typografi

Læs mere

Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik.

Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik. Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik. ÉT STYKKE MED GRAFIK, TAK! MAX ONE SIZE DOES NOT FIT ALL På de følgende sider redegøres der for en række principper

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Det Etiske

Læs mere

Designmanual. Revideret 11. april 2008

Designmanual. Revideret 11. april 2008 Designmanual Revideret 11. april 2008 Hvorfor en designmanual Logo Vi har udviklet denne designmanual, der skal bidrage til at styrke den visuelle identitet og kommunikation for Ung Egedal som helhed og

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Sådan strukturerer du et manuskript. Trin-for-trin guide

Sådan strukturerer du et manuskript. Trin-for-trin guide Sådan strukturerer du et manuskript Trin-for-trin guide Manuskriptets opbygning - generelt Et manuskript består af 3 dele: 1. Indledning 2. Selve talen/kroppen 3. Afslutning I alle tre hovedelementer gælder

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Selected brandbook præsenterer de værdier firmaet står for og skal afspejle deres nuværende visioner og fremtidige mål. Jeg har forsøgt at udtrykke deres værdier og stil i min produktion.

Læs mere

Vores visuelle profil Regler og vejledninger

Vores visuelle profil Regler og vejledninger namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Designguide Vores visuelle profil Regler og vejledninger side 1 opdateret oversigt 1.0 12. 2.0 november 3.0 4.0 5.0 2004 6.0 7.0 8.0 FAQ afslut tryk

Læs mere

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem i undermapperne. Info-ikon Høring H Ud for de enkelte

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 45 GRAFISK WORKFLOW FØR VI GÅR I GANG Opgavebeskrivelse En mindre virksomhed i Skanderborg ønsker en hjemmeside, som er simple at bruge samt vedligeholde.

Læs mere

Designmanual // Logo

Designmanual // Logo Designmanual // Logo Logoet er designet med tanke på de produkter Konfekt Design producerer. Her springer de geometriske mønstre især i øjnene og det har vi også ønsket at visualisere i logoet. Her mødes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 500 Udgivet: maj 2008 Redaktion: Kommunikation Foto: Jesper Egholm og Colourbox indhold Borgmesterens forord... 4 Indledning...

Læs mere

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse fiasco.dk/botega /procucenter f i a s c o Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Agricola Paplo Fossi Signa, Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Områder Abruzzo Val d Aoste

Læs mere

Sådan strukturerer du et essay. Trin-for-trin guide

Sådan strukturerer du et essay. Trin-for-trin guide Sådan strukturerer du et essay Trin-for-trin guide Essayets opbygning - generelt Et essay består overordnet af 3 dele: 1. Indledning 2. Indhold/krop 3. Afslutning I essayet reflekterer du over emnets forskellige

Læs mere

Stilretningslinjer for brandets identitet 2015

Stilretningslinjer for brandets identitet 2015 Stilretningslinjer for brandets identitet 2015 DA Billede: David Lliff EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet 60 Rue Wiertz 1047 Brussels Belgium Redaktør Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Grafisk sammenhæng...

Læs mere

[ Redigér ] MENU. aperitivo

[ Redigér ] MENU. aperitivo fiasco.dk/restaurant/menu [ Redigér ] MENU aperitivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 48,- Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida 58, Orci magna rhoncus neque. 65,- antipasti

Læs mere

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011 JH Jesper Holm of Copenhagen 001 COP ENHAGEN est. 1992 Designmanual 2011 Forord 002 Denne designmanual er udarbejdet med henblik på at formidle Jesper Holm of Copenhagens nye brand identitet. Designmanualen

Læs mere

Designguide Professionshøjskolen Absalon

Designguide Professionshøjskolen Absalon Designguide Professionshøjskolen Absalon Version 1.0 Velkommen Absalons designguide henvender sig til alle, der skal arbejde med Professionshøjskolen Absalons visuelle identitet. Guiden definerer grundelementerne

Læs mere

DESIGNGUIDE. Sektion A

DESIGNGUIDE. Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid vurderes hvilken logofarvekombination

Læs mere

fiasco.dk f i a s c o

fiasco.dk f i a s c o fiasco.dk R e s t a u r a n t B o t e g a fiasco.dk/restaurant Frokost & Vinsmagning Lørdag d. 29 Oktober sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Gode råd om PowerPoint

Gode råd om PowerPoint Gode råd om PowerPoint Overordnet for enhver PowerPoint præsentation Man må aldrig bare læse den tekst op der er skrevet på slidet. Gør man det, vil præsentationen blive en ægte killer. 2 Man skal altid

Læs mere

Letbanens designguide

Letbanens designguide AARH US LETBANE I /S D ESIG NG U ID E Letbanens designguide Indhold 02 Introduktion 03 Brandstrategiske udgangspunkt 06 Grundelementer Design inspiration: 17 Papirlinje 20 Tryksager 24 Digitale medier

Læs mere

Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1. Designmanual version 01.00

Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1. Designmanual version 01.00 Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1 Designmanual version 01.00 Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 2 Index Forord 3 s logo 4 Sprogversioner 5 Farvespecifikationer 6 Mindste afstand til logo 7 Ukorrekt

Læs mere

Stine Mo Stine Simonsen Trine Bauder Sofie Diemer

Stine Mo Stine Simonsen Trine Bauder Sofie Diemer Gruppe 8 KEA MMD S15 Stine Mo Stine Simonsen Trine Bauder Sofie Diemer INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LINK... 1 2. INDLEDNING... 2 2.1 OPGAVEFORMULERING... 2 2.2 AFGRÆNSNING... 2 2.3 METODE... 2 3. ANALYSE...

Læs mere

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner Opgaven: Opgaven bestod i en tur på Arken, hvor vi skulle udvælge en kunstner hvor vi skulle lave et banner, skilt som skulle stå ved siden af kunstværket. Vi skulle lave: Banner til facaden Skilt til

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Anvendelse af manualen

Anvendelse af manualen Anvendelse af manualen Designmanualen beskriver grundelementerne i Transportministeriets profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for

Læs mere

Rammearkitektur.dk. Marius Hartmann

Rammearkitektur.dk. Marius Hartmann Rammearkitektur.dk Marius Hartmann 20150225 Hvad er en Wiki? Hvad er mange Wiki'er? interwiki Hvad driver en Wiki? Hvad vil vi med en wiki? vi vil have kommunerne med til at udvikle rammearkitekturen,

Læs mere

DESIGN WEEKS CREATIVE IDEA

DESIGN WEEKS CREATIVE IDEA WEEKS CREATIVE IDEA TO USE AND INTERGATE THE CUBE AS ELEMENT AND VISUAL SUPPORT TO THE LOGO LOGO: WEEKS 8000 C IS THE OVERALL LOGO FOR THE CAMPAIN. 8000 C IS THE POSTAL AREA CODE FOR ÅRHUS CITY WEEKS CAMPAIN

Læs mere

Designmanual november Natur og Udvikling

Designmanual november Natur og Udvikling Designmanual 1.0 15. november 2007 Halsnæs Kommune Designmanual 1.0 151107 < FORRIGE SIDE NÆSTE SIDE > 1 Forside 2 Komplet indholdsfortegnelse 3 Forord Vigtige signaler 1 Grundelementer 4 1.1 Kommunevåben

Læs mere

Overskrift evt. 2. linje 3. linje

Overskrift evt. 2. linje 3. linje Den venstre margin er altid hvid Øvrige lodrette bjælker er altid en XX% af hvid og/eller afsenderens logofarve fsender placeres altid mm fra nærmeste lodrette bjælke i en 5 publikation Skrifttype Mari

Læs mere