DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk

2 Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet. Kameraindstillinger Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes. Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner: D A 0 Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug, for at undgå at beskadige det. Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug. Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning. Symbolerne 1, 3, 4 og 2 repræsenterer op, ned, venstre og højre på multivælgeren. A For din sikkerheds skyld Før du anvender kameraet for første gang, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 ix xi).

3 Berøringsknapper 0 ii Indholdsfortegnelse 0 iii s Indledning 0 1 z Optagelse og visning af billeder 0 33 y Optagelse og visning af videoer 0 42 R Andre optageindstillinger 0 58 t Mere om fotografering 0 94 T Wi-Fi I Mere om billedvisning Q Tilslutninger o Billedvisningsmenuen i Optagemenuen g Opsætningsmenuen n Tekniske bemærkninger i

4 Berøringsknapper Du kan anvende berøringsknapper til fotografering og en række andre funktioner (0 16). Billeder Visning 2/12 Optagelse 3/12 4/12 Zoom under billedvisning/ miniaturevisning Videoer Fokusering Billedvisning ii Foruden ovenstående funktioner kan berøringsknapperne anvendes til justering af indstillinger og navigering rundt i menuerne.

5 Indholdsfortegnelse Berøringsknapper...ii For din sikkerheds skyld...ix Bemærkninger... xii Trådløs... xviii Indledning 1 Før du starter... 1 Kameraets dele... 2 Anvendelse af berøringsskærmen De første trin Optagelse og visning af billeder 33 Peg-og-skyd-fotografering (indstillingen Auto) Gennemsyn af billeder...37 Sletning af billeder...38 Optagelse og visning af videoer 42 Optagelse af videoer Fotografering under videooptagelse...45 Visning af video Sletning af videoer...47 v Indstillinger for Avanceret video Optagelse af interv.-opt.-video...52 Optagelse af videoer i slowmotion...55 Andre optageindstillinger 58 w Valg af kreativ indstilling Valg af indstilling, der passer til motiv eller situation...59 HDR...62 Let panorama...63 Selektiv farve...66 iii

6 Tag billeder i indstillingerne P, S, A og M...67 P Programautomatik...67 S Lukkertidsprioriteret automatik...68 A Blændeprioriteret automatik...69 M Manuel...70 Langtidseksponeringer (kun indstilling M)...72 a Fotografering af motiver i bevægelse (Indstillingen Sport)...74 u Valg af øjeblikket (Fang de bedste øjeblikke)...76 Manuelt valg af billede (Aktivt valg)...76 Valg af dit øjeblik (Langsom visning)...81 Lad kameraet vælge øjeblikket (Smart-billedvælger)...83 z Kombination mellem billeder og korte videovignetter (indstillingen Snapshot med video)...88 Visning af snapshots med video...93 Sletning af snapshots med video...93 Mere om fotografering 94 Styring af live-billede...94 Kontinuerlig indstilling...97 Selvudløserindstillinger...99 Eksponeringskompensation Den indbyggede flash Automatiske pop op-indstillinger Manuelle pop op-indstillinger Selvportrætter Indstillinger for optagelse ved tryk Indstillingerne C Auto, w Kreativ og Selvportræt a Indstillingen Sport Indstillingerne P, S, A og M v Indstillingen Avanceret video iv

7 Wi-Fi 114 Det kan Wi-Fi bruges til Trådløs sikkerhed Tilslutning via Wi-Fi Android og ios: Tilslutning via SSID Android: Tilslutning via NFC Overførsel af billeder til smartenhed Overførsel af billeder ét ad gangen Overførsel af flere valgte billeder Overførsel af billeder via NFC Download af valgte billeder til smartenheden Mere om billedvisning 125 Billedinformation Miniaturevisning Kalendervisning Zoom under billedvisning Gennemsyn af billedserier Sletning af billeder Sletning af det aktuelle billede Billedvisningsmenuen Glamour-retouchering Slideshows Tilslutninger 140 Kopiering af billeder over på computer Installation af ViewNX-i Kopiering af billeder over på computeren Visning af billeder på et fjernsyn Enheder med høj definition Udskrivning af billeder Tilslutning af printer Udskriv billeder ét ad gangen Udskrivning af flere billeder v

8 Billedvisningsmenuen 149 Valg af flere billeder Roter lodret Sekvensvisningsindstill Beskyt D-Lighting Skift størrelse Beskær Rediger video Optagemenuen 158 Nulstil optageindst Eksponeringsindstilling Billedkvalitet Billedstørrelse Billedstr./billedhastighed Lysmåling Hvidbalance Finindstilling af hvidbalance Forudindstil manuelt ISO-følsomhed Picture Control Redigering af Picture Controls Aut. forvrængningsktrl Farverum Aktiv D-Lighting Støjreduk. v. lang eksp Støjreduktion ved høj ISO Lydindstillinger for video Automatisk billedfangst vi

9 Intervaloptagelse Optisk VR Elektronisk VR (videoer) Fokusindstilling Manuelt fokus Indstilling af AF-metode Fokuslås Ansigtsprioritet Indbygget AF-hjælpelys Flashstyring Flashkompensation Opsætningsmenuen 193 Formater hukom.kort Udløser v. tom kortplads Billedtjek Visning Visningslysstyrke Visning af gitterlinjer Optagelse Billedvisning Lydindstillinger Automatisk slukning Tilstanden Selvportræt Reduktion af støjstriber Nulstil filnummerering Tidszone og dato Automatisk billedrotation Pixelmapping vii

10 Tekniske bemærkninger 202 Ekstra tilbehør Godkendte hukommelseskort Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter Opbevaring og rengøring Opbevaring Rengøring Vedligeholdelse af kameraet og det genopladelige batteri: Forsigtighedsregler Standardindstillinger Hukommelseskortets kapacitet Fejlfinding Genopladeligt batteri/visning Optagelse (alle indstillinger) Optagelse (indstillingerne P, S, A og M) Videoer Indstillinger for optagelse ved tryk Billedvisning Wi-Fi (Trådløse netværk) Diverse Fejlmeddelelser Specifikationer Nikon 1 J5-digitalkamera Batteribrugstid Indeks viii

11 For din sikkerheds skyld Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle der benytter produktet, har adgang til dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol: A Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt. ADVARSLER A Hold sollyset væk fra billedet. Sørg for, at solen ikke kommer i nærheden af billedet, når du tager billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når solen er i eller tæt på billedet, kan det medføre brand. A Sluk omgående for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt. Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret eller lysnetadapteren (ekstraudstyr), skal du straks afbryde lysnetadapteren og tage det genopladelige batteri ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat betjening af kameraet kan resultere i skader. Når du har fjernet det genopladelige batteri, skal du aflevere udstyret til et Nikon-autoriseret servicecenter til nærmere eftersyn. A Undgå brug i nærheden af brændbar gas. Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brændbar gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. A Hold det tørt. Må ikke nedsænkes i vand eller håndteres med våde hænder. Hvis produktet ikke holdes tørt, kan det medføre beskadigelse af produktet, brand eller elektrisk stød, mens håndtering af produktet med våde hænder kan medføre elektrisk stød. A Skil ikke kameraet ad. Berøring af kameraets interne dele kan medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl, må produktet kun repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne det genopladelige batteri. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et Nikonautoriseret servicecenter. A Opbevar kameraet utilgængeligt for børn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre personskade. Vær desuden opmærksom på, at små dele er forbundet med kvælningsfare. Hvis et barn kommer til at sluge små dele, skal du omgående søge lægehjælp. A Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. Kameraremmen kan kvæle et barn. A Følg instruktionerne fra luftfarts- og hospitalspersonale. ix

12 A Rør ikke ved kameraet, det genopladelige batteri eller batteriopladeren i længere tid, når enhederne er tændt eller i brug. Enhedens dele bliver varme. Vedvarende kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. A Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer som i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre beskadigelse eller brand. A Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre trafikuheld. A Vær forsigtig ved brug af flashen. Hvis flashen kommer meget tæt på huden eller andre genstande, kan der opstå forbrænding. Brug af flashen tæt på motivets øjne kan forårsage midlertidig synsskade. Flashen bør være mindst én meter fra motivet. Vær særligt opmærksom, når du fotograferer spædbørn. A Undgå kontakt med flydende krystaller. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasset og undgå at få væsken med flydende krystaller fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. A Bær ikke stativer med et objektiv eller kamera monteret. Du kan snuble eller utilsigtet ramme andre personer, der kan komme til skade. A Rør ikke ved de bevægelige dele af objektivet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst. A Overhold passende sikkerhedsanvisninger i forbindelse med håndtering af genopladelige batterier. Genopladelige batterier kan lække, blive overophedede, sprænges eller bryde i brand, hvis de håndteres forkert. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse med håndtering af genopladelige batterier i dette produkt: Brug kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr. Det genopladelige batteri må ikke kortsluttes eller skilles ad. Udsæt ikke det genopladelige batteri eller det kamera, batteriet er sat i, for kraftige fysiske stød. Sørg for, at kameraet er slukket, inden det genopladelige batteri udskiftes. Hvis du anvender en lysnetadapter, må den ikke være tilkoblet. Sørg altid for, at det genopladeelige batteri vender rigtigt, når det isættes. Det genopladelige batteri må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Udskift poldækslet, når det genopladelige batteri transporteres. Det genopladelige batteri må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f. eks. halskæder eller hårnåle. Genopladelige batterier er tilbøjelige til at lække, når de er helt afladede. Det genopladelige batteri skal fjernes, når det er afladet, for at undgå beskadigelse af produktet. Når det genopladelige batteri ikke anvendes, skal poldækslet være monteret. Opbevar det genopladelige batteri på et tørt og køligt sted. x

13 Det genopladelige batteri kan være meget varmt umiddelbart efter brug, eller når produktet bruges med genopladeligt batteri i længere tid. Sluk for kameraet, og lad det genopladelige batteri køle af, inden du fjerner det. Hvis du opdager, at et genopladeligt batteri er blevet misfarvet eller deformeret, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge kameraet. A Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af opladeren: Hold det tørt. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre personskade eller funktionsfejl ved produktet som følge af brand eller elektrisk stød. Kortslut ikke opladerterminalerne. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre overophedning og beskadigelse af opladeren. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat anvendelse kan resultere i brand. Undgå at opholde dig i nærheden af opladeren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsanvisning kan medføre elektrisk stød. Betjen ikke stikket eller batteriopladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre personskade eller funktionsfejl ved produktet som følge af brand eller elektrisk stød. Brug ikke med rejseomformere eller adaptere, der er fremstillet til at konvertere fra en spænding til en anden eller med DC-til-AC-omformere. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af produktet og/eller forårsage overophedning eller brand. A Brug passende kabler. Når der sluttes kabler til ind- og udgangsstikkene, må der kun anvendes de kabler, der medfølger eller kan købes hos Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at den gældende lovgivning overholdes. xi

14 Bemærkninger Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige som muligt. Skulle du finde fejl eller mangler, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikonrepræsentant (adressen medfølger separat). Bemærkning til kunder i Europa ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS DET GENOPLADELIGE BATTERI UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE GENOPLADELIGE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering ved særlige anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på det genopladelige batteri indikerer, at det genopladelige batteri skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle genopladelige batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke det genopladelige batteri ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. xii

15 Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart. Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et andet land, er forbudt. Medmindre du har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt. Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af offentlige institutioner og private grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger, video og billeder reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Anvend ikke dette produkt med det formål at producere ulovlige kopier eller at overtræde love om ophavsret. xiii

16 Bortskaffelse af datalagringsudstyr Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Slettede filer kan sommetider gendannes fra kasserede lagringsenheder ved hjælp af software, der fås i handelen. Dette kan eventuelt føre til misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre diskretion for sådanne data. Før du kasserer en datalagringsenhed eller overdrager ejerskabet til en anden person, skal du slette alle data ved hjælp af kommerciel software til sletning eller formatere enheden og derefter fylde den helt igen med billeder, der ikke indeholder personlige oplysninger (eksempelvis billeder af blå himmel). Du kan nulstille Wi-Fi-indstillingerne til standardværdier ved at vælge Nulstil Wi-Fiindstillinger for Wi-Fi-forbindelsestype i Wi-Fi-menuen (0 117). Pas på ikke at komme til skade, når datalagringsenheder fysisk destrueres. xiv

17 AVC Patent Portfolio License DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE Temperaturadvarsler Kameraet kan blive varmt at røre ved under brug; dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl. Ved høje omgivende temperaturer, efter lange perioder af kontinuerlig anvendelse, eller hvis der er taget flere billeder hurtigt efter hinanden, vises en temperaturadvarsel, hvorefter kameraet automatisk slukker for at minimere skaderne på det indre kredsløb. Vent med at anvende kameraet igen, til det er kølet af. xv

18 Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, at genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller lækker. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler. xvi

19 D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet og testet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG. D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon anbefaler, at kameraet bliver kontrolleret af den originale forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det kommer til decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at disse serviceeftersyn ikke er gratis). Regelmæssigt eftersyn og service anbefales især, hvis kameraet anvendes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes sammen med kameraet, for eksempel objektiver, bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn. A Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. A Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende webside xvii

20 Trådløs Dette produkt, der indeholder krypteringssoftware udviklet i USA, kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning og må ikke eksporteres eller videreeksporteres til lande, som USA har handelsembargoer med. Følgende lande er aktuelt underlagt handelsembargo: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller regioner. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse funktioner på dette produkt uden for det land, hvor kameraet er købt. xviii

21 Bemærkninger til kunder i Europa Nikon Corporation erklærer hermed, at 1 J5 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på Sikkerhed Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre personer mulighed for fri tilslutning til den trådløse udveksling af data overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er aktiveret: Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle bruger-id, adgangskoder og andre personlige oplysninger. Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er aktiveret. xix

22 xx

23 sfør du starter Indledning Før du anvender kameraet for første gang, skal du bekræfte, at pakken indeholder elementerne opstillet i Brugervejledning. s 1

24 Kameraets dele Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen. Kamerahuset s Kommandohjul...37, 67, 68, 70, 186, Videooptageknap... 43, 53, 56 3 Udløserknap... 39, 45, 77, 82, 84, 89 4 Programhjul Mikrofon Fokusplanets markering (E) Øsken til kamerarem Pop op-flashknap Stikdæksel 10 AF-hjælpelys Selvudløserlampe Rød-øje-reduktionslys , Objektivudløserknap Støvskærm , Objektivfatning...26, Knappen Fn N-Mark (NFC-antenne) Monteringsmærke Afbryderlampe Afbryder Indbygget flash HDMI-stik USB-stik , Kamerahusdæksel

25 Kamerahuset (fortsat) Vippeskærm... 4, 125, Knappen F (Wi-Fi) , Knappen K (billedvisning)... 37, 86, 93 4 Knappen G (menu) Multivælger... 8 Knappen J (OK)... 8 & (feature)...11 E (eksponeringskompensation) M (flashindstilling) C (kontinuerlig optagelse/selvudløser)... 74, 97, 99 6 Knappen O (slet)... 38, 134 * Kameraet understøtter ikke TA-N100 mellemstykke til stativmontering Dæksel til ekstra stik til lysnetadapter Batterikammerdæksel/dæksel til hukommelseskort... 23, 25, Lås til batterikammerdæksel/dæksel til hukommelseskort... 23, 25, Stativgevind * 11 Højttaler 12 Hukommelseskortlampe...25, Hukommelseskortplads Batterilås...23, 25, 204 s A Hold kameraet Når du komponerer billeder, skal du holde kameraet som vist herunder. Hold kameraet i højre hånd. Hold albuerne let ind til kroppen. Tag fat i objektivet med venstre hånd. 3

26 Skærmen s Optageindstil Styring af live-billede...94 Kreativ indstilling...58 Valg af Fang de bedste øjeblikke... 76, 81, 83 Valg af Avanceret video...49 Eksponeringsindstilling Indikator for fleksibelt program Flashindstilling , Selvudløser...99 Kontinuerlig indstilling *... 74, 97 6 Active D-Lighting * Picture Control * Hvidbalance * Billedstr./billedhastighed * Billedstørrelse * Billedkvalitet * Fokusindstilling * Indstilling af AF-metode * Ansigtsprioritet *...40, Fokuspunkt...34, AF-punktets markeringer * Flashkompensation Eksponeringskompensation Flashindikator "k" (vises, når der er ledig hukommelse til over 1000 eksponeringer) Antal resterende billeder...32 Antal resterende billeder før hukommelsesbufferen er fuld... 75, 98 Indikator for optagelse med hvidbalance Indikator for kortadvarsel , Resterende tid ISO-følsomhed Indikator for ISO-følsomhed Indikator for automatisk ISO-følsomhed Blænde... 69, Lukkertid... 68, Lysmåling Batteriindikator * Lydindstillinger * Indikator for AE-lås (autoeksponering) Aut. forvrængningsktrl Indstillinger for optagelse ved tryk Automatisk billedfangst Mikrofonfølsomhed * Forløbet tid Optageindikator...43 * Kun tilgængelig, når der er valgt Detaljeret for Visning > Optagelse i opsætningsmenuen (0 196). Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål. 4

27 A Optagelsesområde Det område, der optages, når elektronisk vibrationsreduktion (0 183) er aktiv under optagelse af video, vises med en ramme i optagevisningen. Optaget område s 5

28 Programhjulet Kameraet giver mulighed for at vælge mellem følgende optageindstillinger: s Programhjul C Automatisk indstilling (0 33): Lad kameraet vælge indstillinger til billeder og videoer. a Indstillingen Sport (0 74): Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens der trykkes på udløserknappen. Vælges til sportsbegivenheder og andre motivtyper med motiver, der bevæger sig hurtigt. w Kreativ indstilling (0 58): Anvend specialeffekter, eller tilpas indstillingerne til motivtypen. P Pop Q Retro R Høj kontrast monokrom S Nostalgisk sepia 5 HDR q Softfilter p Let panorama r Miniatureeffekt s Selektiv farve 6 Krydsbehandling 7 Legetøjskameraeffekt T Stjernefilter U Fiskeøje V Blødere hudtone j Aftenlandskab o Aftenportræt l Landskab n Nærbillede k Portræt 6

29 Indstillingerne t, u, v og w (0 67): Kontrollér lukkertid og blændeåbning for avancerede billedeffekter. P: Programautomatik (0 67) A: Blændeprioriteret automatik S: Lukkertidsprioriteret automatik (0 69) (0 68) M: Manuel (0 70) u Indstillingen Fang de bedste øjeblikke (0 76): Vælg Aktivt valg for at vælge det bedste billede blandt 20 billeder i den midlertidige lagring, Langsom visning for at vælge den bedste timing for billedet, mens motivet afspilles i slowmotion, eller Smartbilledvælger for at lade kameraet vælge det bedste billede på baggrund af komposition og bevægelse. s z Indstilling for snapshot med video (0 88): Hver gang lukkeren udløses, optager kameraet et stillbillede og et videoklip med en varighed på omtrent 1,6 sekunder. Når det resulterende "Snapshot med video" vises på kameraet, afspilles videoen i slowmotion gennem cirka 4 sekunder efterfulgt af stillbilledet. v Indstillingen Avanceret video (0 49): Vælg en eksponeringsindstilling, og justér lukkertid eller blænde, eller optag videoer i slowmotion eller hurtig bevægelse eller med andre specialeffekter. 7

30 Multivælgeren Multivælgeren og knappen J anvendes til at justere indstillingerne og navigere rundt i kameramenuerne. s Multivælger Indstillinger: & Opnå adgang til menuen & (feature), en kontekstafhængig menu, der opstiller indstillingerne for optagelse eller billedvisning (0 11). Menunavigation: 1 Flyt markøren op. Indstillinger: C Få vist menuen for kontinuerlig optagelse/ selvudløser (0 74, 97, 99). Menunavigation: 4 Vend tilbage til forrige menu. Settings (Indstillinger): M Få vist flashindstillingsmenuen (0 102, 104). Menunavigation: 3 Flyt markøren ned. A Multivælgeren Du kan markere punkter ved at dreje multivælgeren som vist til højre. Vælg det markerede punkt. Indstillinger: E Få vist menuen for eksponeringskompensation (0 101). Menunavigation: 2 Vælg det markerede punkt, eller få vist en undermenu. 8

31 Knappen G Du kan få adgang til de fleste optage-, billedvisnings-, opsætnings- og Wi-Fiindstillinger via kameraets menuer. For at få vist menuerne skal du trykke på knappen G. Faner Vælg mellem følgende menuer: D Billedvisningsmenu (0 149) C w P S A M a v u z Optagemenu (0 158) B Opsætningsmenu (0 193) v Wi-Fi-menu (0 114) Knappen G s Menuindstillinger Indstillinger i den aktuelle menu. Skyderen viser positionen i den aktuelle menu. A Anvendelse af menuer De opstillede punkter kan variere med kameraindstillingerne. Menupunkter, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket. Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne, og gå tilbage til optageindstillingen (0 39). 9

32 Anvendelse af menuer Anvend multivælgeren (0 8) til at navigere rundt i menuerne for billedvisning, optagelse, opsætning og Wi-Fi. s 1 Vælg en menu. Tryk på 1 eller 3 for at markere faner, og tryk på 2 for at placere markøren i den markerede menu. Multivælger 2 Vælg et punkt. Tryk på 1 eller 3 for at markere menuelementer, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for det markerede punkt. 3 Vælg en indstilling. Tryk på 1 eller 3 for at markere den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge den. A Berøringsknapper Skub op eller ned for at rulle, og tryk på menuelementer eller ikoner for at vælge indstillinger eller justere indstillinger (0 19). 10

33 Menuen & (Feature) For at få vist menuen Feature og justere kameraindstillingerne eller opnå adgang til billedvisningsindstillingerne skal du trykke på knappen & (feature) på multivælgeren. s Menuen & (optageindstilling) Menuen & (billedvisning) 1 Vælg et punkt. Anvend multivælgeren til at markere et punkt, og tryk på J for at få vist indstillingerne (for at afslutte menuen & skal du trykke udløserknappen halvt ned som beskrevet på side 39 eller markere 1 og trykke på J). 2 Vælg en indstilling. Markér den ønskede indstilling eller værdi, og tryk på J for at vælge den. 11

34 A Menuen & Menuen & er kontekstafhængig: Dens indhold varierer alt efter kameraindstillingerne eller den viste billedtype; indstillinger, der aktuelt er utilgængelige, vises med gråt. Menuen & er ikke tilgængelig i automatisk indstilling eller i indstillingen Sport. s A Berøringsknapper i menuen & Du kan også vælge punkterne i menuen & ved at trykke på skærmen. 12

35 Funktionsknappen (Fn) Knappen Fn kan anvendes til hurtig genkaldelse af ofte benyttede indstillinger under optagelse. For at vælge funktion for knappen Fn skal du vælge Tilknyt knappen Fn i opsætningsmenuen (0 193) og vælge mellem følgende indstillinger: Eksponeringskomp. (0 101) Lysmåling (0 166) Hvidbalance (0 167) ISO-følsomhed (0 172) Picture Control (0 173) Indstilling af AF-metode (0 188) Fokusindstilling (0 184) Knappen Fn s 13

36 Vipning af skærmen Skærmen kan vinkles og drejes som vist nedenfor. Normal anvendelse: Skærmen anvendes sædvanligvis i opbevaringsposition. s Billeder med lave vinkler: Vip skærmen opad for at komponere billeder med kameraet tæt på jorden. Når skærmen er i den lavvinklede position, kan skærmen sænkes yderligere. Billeder med høje vinkler: Vip skærmen nedad for at komponere billeder, mens du holder kameraet over hovedet. 14

37 Selvportrætter (0 108): Vend skærmen om for at vælge tilstanden Selvportræt. s D Anvendelse af skærmen Drej skærmen forsigtigt inden for hængslernes grænser. Brug ikke vold. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det beskadige kameraet eller skærmen. Hvis kameraet er monteret på et stativ, skal du passe på, at skærmen ikke rører ved stativet. Rør ikke ved området bag på skærmen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl i produktet. Pas især på ikke at røre ved disse områder. 15

38 Anvendelse af berøringsskærmen Den berøringsfølsomme skærm understøtter følgende funktioner: Tryk Tryk på skærmen. s Svirp Svirp en finger et lille stykke tværs over skærmen. Skub Skub fingeren over skærmen. Stræk/klem sammen Anbring to fingre på skærmen, og flyt dem fra hinanden, eller klem dem sammen. 16

39 D Berøringsskærmen Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet og reagerer muligvis ikke, hvis den er dækket med beskyttende film fra tredjepartsforhandlere, eller når den berøres med fingernegle eller af handskebeklædte hænder. Anvend ikke overdreven voldsomhed, og rør ikke ved skærmen med skarpe genstande. D Anvendelse af berøringsskærmen Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du forsøger at anvende den, mens du lader hånden eller en anden finger hvile et andet sted på skærmen. Den registrerer muligvis ikke andre bevægelser, hvis din berøring er for blød, hvis du flytter dine fingre for hurtigt eller over en for kort afstand, hvis dine fingre ikke vedbliver at have kontakt med skærmen, eller hvis bevægelsen med to fingre, der klemmes sammen eller flyttes fra hinanden, ikke koordineres rigtigt. A Aktivering eller deaktivering af berøringsskærmsknapper Berøringsknapperne kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af indstillingen Berøringsskærmsknapper i opsætningsmenuen (0 194). s Optagelse af billeder Du kan anvende berøringsskærmen til følgende optagefunktioner. Tag et billede (optagelse ved tryk) I indstillingerne Auto og Kreativ, P, S, A og M kan du fokusere og tage et billede ved at trykke på dit motiv i visningen. Fokus (optagelse ved tryk) I indstillingen Avanceret video kan du fokusere ved at trykke på dit motiv i visningen. 17

40 s Justér indstillingerne Tryk på markerede ikoner for at få vist indstillingerne, og tryk på ikonerne eller skyderne for at ændre (de tilgængelige punkter varierer alt efter kameraindstillingerne). Tryk på 0 for at gemme ændringerne, og afslut, eller tryk på 2 for at vende tilbage til forrige visning uden at gemme ændringerne. A Indstillinger for optagelse ved tryk Indstillingerne for optagelse ved tryk kan justeres ved at trykke på ikonet til højre (0 111). Visning af billeder Du kan anvende berøringsskærmen til følgende billedvisningsfunktioner. Få vist andre billeder Svirp mod venstre eller højre for at få vist andre billeder. Få vist videoer og panoramabilleder Guide Tryk på vejledningen på skærmen for at starte afspilning af video eller panoramabilleder (videoer indikeres af ikonet 1). Tryk på visningen for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den. 18

41 Zoome ind Få vist miniaturer Anvend bevægelser, der flytter fingrene fra hinanden og klemmer dem sammen for at zoome ind og ud, og skub for at rulle. Du kan også trykke to gange på et billede i fuldskærmsvisning for at zoome ind og trykke yderligere to gange på det for at afslutte zoom (0 131). For at "zoome ud" til miniaturevisning (0 129) skal du anvende bevægelsen med at klemme fingrene sammen i fuldskærmsvisning. Anvend Klem sammen og stræk for at vælge antal viste billeder blandt 4, 9 eller 16 billeder. s Få vist andre måneder Svirp mod venstre eller højre for at få vist andre måneder i kalendervisningen (0 130). Anvende hjælpelinjerne på skærmen Forskellige funktioner kan udføres ved at trykke på hjælpelinjerne på skærmen. Anvendelse af menuer Du kan anvende berøringsskærmen til følgende menufunktioner. Rul Skub op eller ned for at rulle. 19

42 Vælg en menu Tryk på et menuikon for at vælge en menu. s Vælg punkter/ justér indstillinger Tryk på menuelementerne for at få vist indstillingerne, og tryk på ikonerne eller skyderne for at ændre dem. Tryk på 2 for at afslutte og vende tilbage til forrige visning uden at ændre indstillingerne. Menuen & Du kan anvende berøringsskærmen til at justere indstillingerne i menuen &. Vælg punkter/ justér indstillinger Tryk på menuelementerne for at få vist indstillingerne, og tryk på ikonerne eller skyderne for at ændre dem. Tryk på 0 for at gemme ændringerne, og afslut, eller tryk på 2 for at vende tilbage til forrige visning uden at ændre indstillingerne. 20

43 De første trin 1 Montér kameraremmen. Montér remmen sikkert i de to kameraøskener. s 2 Oplad det genopladelige batteri. Sæt det genopladelige batteri i opladeren q, og sæt opladeren til w. Det tager omtrent to timer og 30 minutter at oplade et fuldt afladet genopladeligt batteri. Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern det genopladelige batteri, når opladningen er færdig. Opladning af genopladeligt batteri Opladning fuldført A Stikadapteren Afhængigt af købsland eller -region for produktet leveres batteriopladeren sammen med en stikadapter. Adapterens udformning varierer alt efter købsland eller -region. Hvis der medfølger en stikadapter, sættes den i elstikket som vist til højre. Kontrollér, at den er sat helt i. Forsøg på at fjerne stikadapteren med magt kan skade produktet. 21

44 s D Genopladeligt batteri og batterioplader Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side ix xi og i denne brugervejledning. Anvend ikke det genopladelige batteri ved omgivende temperaturer på under 0 C eller på over 40 C; hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af det genopladelige batteri eller forringelse af dets ydeevne. Kapaciteten kan reduceres, og opladningstider forlænges muligvis ved batteritemperaturer fra 0 C til 10 C og fra 45 C til 60 C; det genopladelige batteri lades ikke op, hvis dets temperatur ligger under 0 C eller over 60 C. Oplad det genopladelige batteri ved omgivende temperaturer på mellem 5 C og 35 C. Hvis lampen CHARGE (OPLADNING) blinker hurtigt under opladningen, skal du omgående indstille brugen og indlevere det genopladelige batteri og opladeren til eftersyn hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved det genopladelige batteri, når det lades op. Manglende overholdelse af denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selvom det genopladelige batteri kun er delvist opladet. Fjern og genindsæt det genopladelige batteri for at oplade det genopladelige batteri igen. Batteriopladeren må kun anvendes med kompatible genopladelige batterier. Tag stikket ud, når opladeren ikke anvendes. 22

45 3 Isæt det genopladelige batteri og et hukommelseskort. Kameraet lagrer billeder på microsd-, microsdhc- og microsdxc-hukommelseskort (forhandles separat; 0 203). Før du isætter genopladelige batterier eller hukommelseskort, skal du kontrollere, at de vender rigtigt. Anvend det genopladelige batteri til at holde den orange batterilås trykket til den ene side, og skub det genopladelige batteri ind, indtil den låser, og skub hukommelseskortet ind, til det klikker på plads. Sæt kortet lige i; manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige produktet. s Forside 16GB 23

46 s D Isætning og udtagning af genopladelige batterier og hukommelseskort Sluk altid kameraet, før du isætter genopladelige batterier og hukommelseskort eller tager dem ud. Bemærk, at det genopladelige batteri og hukommelseskortene kan være varme efter brug; udvis forsigtighed ved fjernelse af det genopladelige batteri og hukommelseskortene. A Formatering af hukommelseskort Hvis det er første gang, hukommelseskortet benyttes i kameraet, eller hvis det er blevet formateret i en anden enhed, skal du vælge Formater hukom.kort i opsætningsmenuen og følge instruktionerne på skærmen for at formatere kortet (0 195). Bemærk, at dette permanent sletter de data, kortet måtte indeholde. Sørg for at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en computer, før du fortsætter (0 140). 24

47 A Isætning og udtagning af genopladelige batterier og hukommelseskort Når du har slukket kameraet, skal du bekræfte, at hukommelseskortlampen (0 3) er slukket, og åbne batterikammerdækslet/ dækslet til hukommelseskort. For at fjerne det genopladelige batteri skal du først frigøre det ved at trykke den orange batterilås i den retning, pilen viser, og derefter fjerne det genopladelige batteri med fingrene. For at fjerne et hukommelseskort skal du først trykke på kortet for at skubbe det ud (q). Kortet kan derefter tages ud med fingrene (w). Pas på, at kortet ikke springer ud af kameraet på ukontrolleret vis, når du tager det ud. s D Hukommelseskort Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller afbryde strømmen under formatering, eller når data optages, slettes eller kopieres til en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet. Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande. Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag. Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kortet. Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys. Formatér ikke hukommelseskort i en computer. 25

48 4 Montér et objektiv. Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller kamerahusdækslet fjernes. Objektivet, der anvendes i denne brugervejlednings illustrationer, er et 1 NIKKOR VR 10 30mm f/ PD-ZOOM. s Fjern bagdækslet Fjern kamerahusdækslet Monteringsmærke (kamera) Mens du sørger for, at monteringsmærkerne flugter, skal du placere objektivet på kameraet Monteringsmærke (objektiv) 26

49 Drej objektivet som vist, til det klikker på plads. Hvis objektivet understøtter vibrationsreduktion (VR), kan vibrationsreduktion styres fra kameraet (0 183). s A Afmontering af objektivet Sørg for, at objektivet er sammentrukket, før du fjerner det. For at fjerne objektivet skal du slukke kameraet og derefter trykke på objektivudløserknappen (q) og holde den nede, mens du drejer objektivet med uret (w). Når du har fjernet objektivet, skal du sætte kamerahusdækslet, bagdækslet samt, hvis det er forhåndenværende, forreste objektivdæksel på. A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus Objektiver med knapper til Zoomring sammentrækkeligt objektivhus kan ikke anvendes, når objektivet er sammentrukket. For at låse objektivet op og trække det ud ved klargøring af kameraet til anvendelse skal du holde knappen til sammentrækkeligt objektivhus trykket ned (q), mens du drejer zoomringen som vist (w). Objektivet kan trækkes sammen, og Knap til sammentrækkeligt zoomringen låses ved at trykke på knappen objektivhus og dreje ringen i modsat retning. Pas på ikke at trykke på knappen til sammentrækkeligt objektivhus ved montering eller fjernelse af objektivet. 27

50 s 5 Tænd kameraet. Drej afbryderen for at tænde kameraet. Afbryderlampen lyser kortvarigt grønt, og skærmen tænder. Hvis objektivet har et forreste objektivdæksel, skal du fjerne dækslet før optagelse. Hvis der er monteret et 1 NIKKOR VR 10 30mm f/ PD-ZOOM-objektiv, forlænges det automatisk, når du tænder for kameraet, og trækkes sammen, når du slukker kameraet. A Slukning af kameraet Drej igen på afbryderen for at slukke kameraet. Skærmen slukker. A Automatisk slukning Hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka ét minut, slukker visningen, og afbryderlampen begynder at blinke (hvis du ønsker det, kan forsinkelsen for automatisk slukning af skærmen ændres ved hjælp af indstillingen Automatisk slukning i opsætningsmenuen; 0 197). Kameraet kan aktiveres igen ved betjening af udløserknappen. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka tre minutter, efter at visningen er slukket, slukker kameraet automatisk. A Montering og fjernelse af objektiver Sluk kameraet, før du monterer eller fjerner objektiver. Bemærk, at sensorbeskytteren i objektivet lukker for at beskytte kameraets billedsensor, når du slukker kameraet. 28

51 A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus Kameraet tænder automatisk, når låsen til det sammentrækkelige objektivhus udløses. Desuden slukker kameraet, når objektivhuset låses, hvis billedet i objektivet vises, eller skærmen er slukket (ved objektiverne 1 NIKKOR VR 10 30mm f/ og 1 NIKKOR VR mm f/ kræves firmwareversionen 1.10 eller senere, hvis låsning af objektivhuset får kameraet til at slukke, når skærmen er slukket; for information om opdatering af objektivets firmware skal du se Nikons hjemmeside for dit område). 6 Vælg et sprog. Der vises en dialogboks for valg af sprog, første gang du tænder for kameraet. Anvend multivælgeren og knappen J (0 8) til at vælge et sprog. s 29

52 7 Indstil uret. Anvend multivælgeren og knappen J (0 8) til at indstille tid og dato. Bemærk, at kameraet anvender et 24 timers ur. s Tryk på 4 eller 2 for at markere tidszone, og tryk på J. Tryk på 1 eller 3 for at markere datoformat, og tryk på J. Tryk på 1 eller 3 for at markere indstillingen for sommertid, og tryk på J. Tryk på 4 eller 2 for at markere punkter, og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem. Tryk på J for at afslutte og gå til optagevisningen, når opsætningen er færdig. Bemærk: Sprog og klokkeslæt kan ændres til hver en tid ved hjælp af indstillingerne Sprog (Language) (0 194) og Tidszone og dato (0 199) i opsætningsmenuen. 30

53 A Kameraets ur Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure. Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil det efter behov. Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære genopladelige batteri er isat, eller når kameraet drives af et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter (0 204). Tre dages opladning er nok til at forsyne uret i ca. en måned. Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når kameraet tændes, om, at uret ikke er indstillet, er urets batteri afladet, og uret er blevet nulstillet. Indstil uret til det korrekte klokkeslæt og den korrekte dato. s 31

54 s 8 Kontrollér batteriniveauet og hukommelseskortkapaciteten. Kontrollér batteriniveauet og antal Batteriniveau resterende billeder på skærmen. Batteriniveau Visning Beskrivelse Genopladeligt batteri fuldt opladet eller delvist afladet; niveauet vises af INTET IKON ikonerne L eller K i Resterende billeder detaljeret visning (0 196). Lavt batteriniveau. Vær klar til at oplade det H genopladelige batteri, eller hav et ekstra genopladeligt batteri klar. Der kan ikke tages Genopladeligt batteri billeder. Isæt et fuldt afladet; udløser opladet batteri. deaktiveret. Isæt et opladet, genopladeligt batteri. Antal resterende billeder På skærmen vises det antal billeder, der kan lagres på hukommelseskortet ved de aktuelle indstillinger (værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede; fx vises værdier mellem 1200 og 1299 som 1,2 K). Hvis der vises en advarsel om, at der ikke er hukommelse nok til flere billeder, skal du isætte et andet hukommelseskort (0 23) eller slette nogle billeder (0 134). 32

55 zoptagelse og visning af billeder Dette kapitel beskriver optagelse, visning og sletning af billeder i indstillingerne Auto og Kreativ. Peg-og-skyd-fotografering (indstillingen Auto) Følg nedenstående trin for at tage billeder i automatisk indstilling, en "peg-og-skyd"-indstilling, hvor kameraet automatisk registrerer motivtypen og justerer indstillingerne i henhold til motiv og situation. 1 Tænd kameraet. Drej afbryderen for at tænde kameraet. z 2 Vælg indstilling C. Drej programhjulet hen på C (auto). 33

56 z 3 Klargør kameraet. Hold kameraet sikkert med begge hænder, mens du passer på ikke at blokere objektivet, AF-hjælpelyset eller mikrofonen. Drej kameraet som vist nederst til højre, når du tager billeder i "højt" (portræt) format. Lukkertiderne forlænges, når belysningen er dårlig; det anbefales at anvende indbygget flash (0 102) eller stativ. 4 Komponér billedet. Placér dit motiv midt i billedet. Ved standardindstillingerne registrerer kameraet automatisk portrætmotiver og placerer fokuspunktet i henhold dertil (0 40). 5 Fokusér. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Hvis motivet er dårligt belyst, kan flashen poppe op (0 102), og AF-hjælpelyset (0 191) lyser muligvis for at støtte fokushandlingen. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, markeres det valgte fokuspunkt med grønt, og der lyder et bip (hvis motivet er i bevægelse, lyder der muligvis ikke et bip). Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, vises fokuspunktet med rødt. Fokuspunkt 34

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... 3 Komplet kameravejledning... 6 For din sikkerheds skyld... 7 Resistens overfor stød, vand og støv...10 Stødresistens...10

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis)

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis) DIGITALKAMERA Brugervejledning (med garantibevis) Dk For at få en komplet guide til anvendelse af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 i). Læs denne brugervejledning nøje, så du får størst mulig

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk For en komplet guide til anvendelsen af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 iv). For at få mest muligt ud af dit kamera skal du sørge for at læse denne Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S5200 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Inden fotografering 1 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 6 Brug af menuer 13 Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 15 Tekniske bemærkninger

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Indledning i Indholdsfortegnelse xx Oversigt over kameraet 1 Klargøring før optagelse 6 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 12 Optagefunktioner

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L820 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L610 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Du skal blot rette kameraet mod motivet, så vælger kameraet selv et egnet

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere