Vejledning vejen til job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vejen til job"

Transkript

1 Vejledning vejen til job Vejlederkonference 13. november 2015 Arbejdsmarkedsrådene og VEU-centrene i Midtjylland

2 Velkommen Hvem er vi? Hvem er I? Hvorfor er vi her?

3 Godkender positivlisten for den regionale uddannelsespulje RAR-opgaver Understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner Forvaltnings sager Koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft Drøftelse af kommunernes strategi for anvendelse af virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen Koordinerer beskæftigelsesindsatsen med jobcentre, a-kasser, VEU, vækstfora m.fl.

4 RAR-opgaver

5 Ministermål Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

6 RAR Østjylland De rette kvalifikationer til virksomhedernes behov Borgere i risiko for tab af tilknytning til arbejdsmarkedet Samarbejde & partnerskaber Viden og vidensdeling RAR Vestjylland Opkvalificering på alle niveauer Effektive match Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Attraktive Vestjylland Samarbejde som redskab Viden og vidensdeling

7 Udfordringerne på arbejdsmarkedet Faldende arbejdsstyrke Mobilitet faglig og geografisk Kompetenceudvikling Iagttag virksomhedernes behov og ager efter det

8 Vejledning mod arbejdsmarkedet Unge efter grundskolen Ledige Beskæftigede

9 Samspil i vejledningen Jobcentre A-kasser Uddannelsesinstitutionerne

10 Vejledning vejen til job

11 Kl Kl Kl Program Velkomst og baggrund for konferencen v. Viggo Thinggaard, formand for RAR Østjylland og John Hermansen, formand for RAR Vestjylland Karrierekompetence v. Rita Buhl, VIA University College Pause Kl Samspil om vejledningen fra ufaglært til faglært

12 Kl Pause Program Kl Kl Den motiverende samtale v. Birgitte Wärn, fra Wärn Kompetenceudvikling Afrunding v. Gert Ringgaard, centerrådsformand for VEU-center MidtØst Kl Frokost

13 Gør tanke til handling VIA University College Oplæg om Karrierekompetence v/ Rita Buhl Vejlederkonference i Viborg Vejlederfaglighed 25. november

14 Indhold NICE Netvork for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe europæiske standarder for vejlederes rolle, funktion og kompetence Karrierekompetence og den jobrettede samtale Hvad er karrierekompetence med inspiration fra NVL Fra valg til læring karrierelæringsteoretisk inspiration Vejlederfaglighed 25. november

15 Informations- og vurderingsekspertise Karrierevejledning Karriereundervisning Koordinering og kvalitetsstyring Intervention og udvikling af sociale systemer Vejlederfaglighed 25. november

16 NICE den professionelles 5 roller og kernekompetencer (dansk oversættelse) Informations- og vurderingsekspertise: Den professionelle skal kunne hjælpe mennesker med at vurdere deres personlige karakteristika og behov og forbinde dem med information om muligheder og krav på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Karriereundervisning: Den professionelle skal kunne undervise og træne mennesker i forbindelse med udvikling af nødvendige karriereudviklende færdigheder, som grundlag for deres fremtidige uddannelses- og erhvervstransitioner. Vejlederfaglighed 25. november

17 NICE oversættelse fortsat Intervention og udvikling af sociale systemer: Den professionelle skal kunne supporte mennesker ved at gøre en forskel i uddannelses- og jobrelaterede miljøer (præventivt og i krisesituationer) gennem netværkeri, konsultation og advocacy. Koordinering og kvalitetsstyring: Den professionelle skal kunne kvalitetssikre og udvikle organisationens (institutionens) service. Karrierevejledning: Den professionelle skal kunne støtte mennesker i forhold til at forstå deres situation, arbejde hen imod løsninger og i forhold til at træffe beslutninger og valg ved hjælp af forskellige tilgange i vejledningen og ved brug af relevante vejledningsmetoder. Vejlederfaglighed 25. november

18 NICE blomsten varetages evt. af 3 forskellige professionelle aktører 1. Karriereinformation (Career Advisors) Vigtig ressource i forhold til karriererelateret information til de vejledte/vejledningssøgende Kan initiere og understøtte forbindelse mellem vejledningssøgende og professionel karriereservice 2. Karrierevejledning (Career Guidance Counsellors) Praktiserer alle de professionelle roller i relation til karrierevejledning på en autonom og ansvarlig integreret måde 3. Karriereekspertise (Career Experts) Specialister i en eller flere af de fem professionelle roller Kan være engageret i forskning, undervisnings- og udviklingsaktiviteter, ledelse af karriere services, policy-making eller supervision Vejlederfaglighed 25. november

19 Fra valg til læring - karriereundervisning I publikationen Karrierekompetence og vejledning i nordisk perspektiv, NVL 2014 hedder det: Fokus på, at vejledningsaktiviteter også kan baseres på et læringsparadigme og bidrage til udvikling af karrierekompetence, fremhæver bredden i karrierevejledningen og flytter opmærksomheden fra et her og nu fokus, hvor vejledere hjælper unge eller voksne til at træffe valg, til et læringsfokus, hvor vejledere tilrettelægger aktiviteter med henblik på læring, tilegnelse og beskrivelser af kompetencer. Vejlederfaglighed 25. november

20 At forberede til overgange og deltagelse Hvordan kan voksen-vejlederen understøtte, at voksne får det bedst mulige afsæt for deres overgang til job/uddannelse? Der skal arbejdes på at understøtte en læring, der er grundlaget for: at træffe valg (fx om uddannelse) at kunne forbinde sig til nye handlesammenhænge at kunne forbinde valget og deltagelse i relevante handlesammenhænge til fremtidige karrieremuligheder Hvilken læring og hvilke kompetencer skal der til? Vejlederfaglighed 25. november

21 Bill Law s karrierelæringsteori: Grundantagelser: De fleste mennesker har potentiale til udvikling af specifikke færdigheder med det formål at tage vare på sin egen karriereudvikling Karriereudviklende færdigheder er: a) grundlæggende (medfødt eller opnås uden forudgående specifik læring) b) udviklede i interaktion med konteksten (bygger på de grundlæggende) Færdighederne kan opstilles i progressiv rækkefølge Vejlederfaglighed 25. november

22 Hvilken læring/ hvilke færdigheder er basis for handling (action) fx at træffe kompetente valg 4. At forstå (understanding working out) Vide hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes at føre til hvad Forklare, foregribe 3. At fokusere (focusing checking out) Vide hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor Finde ud af, hvad der er vigtigt (for mig og for andre) 2. At ordne (sifting sorting out) Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder Sammenligne og opdage sammenhænge 1. At opdage (sensing finding out) Få indtryk, information og kontakter til at komme videre Se, høre, mærke. Vejlederfaglighed 25. november

23 Community-interaction-thinking Læring i og med værdsatte og troværdige fællesskaber Karriere-læringsteorien beskriver, hvordan mennesker bliver vidende om deres eget-liv-i-verden Viser, hvordan de herefter er i stand til at se sig selv og deres verden som et resultat af fortiden (det skete) Viser også, hvordan de kan lære at se sig selv som påvirkende fremtiden (det der kommer til at ske) De karriereudviklende færdigheder, at opdage, at ordne, at fokusere, at forstå, hjælpes fx på vej i (for den enkelte) værdsatte og troværdige fællesskaber Law kalder dem for habitater Vejlederfaglighed 25. november

24 Community-interaction-thinking - hvad udveksles i værdsatte og troværdige fællesskaber? Law beskriver, hvori fællesskabs-interaktion består Han lister 5 udvekslings elementer: Forventninger deltagernes indbyrdes forventninger og pres Feedback det billede den enkelte får af sig selv i lyset af den feedback vedkommende får i fællesskabet Support/opbakning den opmuntring/gå-på-mod den enkelte kan få fra deltagere i et fællesskab Modellering den konkrete eksemplificering deltagerne i fællesskabet udgør Information den oplevelsesbaserede information, som kommunikeres direkte eller indirekte, når der finder konversation sted i et fællesskab Vejlederfaglighed 25. november

25 Karrierelæringsteorien og community-interactionthinking giver anledning til nye spørgsmål: På hvilken måde kan de samarbejdende professionelle være et aktiv ift. i fællesskab at facilitere de læreprocesser, der giver de vejledte det bedst mulige afsæt? På hvilken måde kan de vejledte hjælpe hinanden? Vejlederfaglighed 25. november

26 Referencer Law, Bill: En teori om læring i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvejledning. Kap. 10 i: Watts m.fl (2. udgave, 1. oplag): Uddannelses- og erhvervsvejledning. Teori og praksis. S&E Law, Bill (2001). New thinking for Connexions and Citizenship. Law, Bill (1981, 1993, 2009). Building on what we know. Community-interaction and its importance for contemporary careers-work. Schiersmann, Christiane m.fl. red. 2012: NICE Handbook for the academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals Thomsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo: NVL Vejlederfaglighed 25. november

27 Pause

28 Jan Carlsen 3F

29 Spørgsmål: Hvordan fastholder vi den arbejdsløses motivering til uddannelse/opkvalificering mellem samtalerne og mellem institutionerne (a-kasse jobcenter uddannelsessteder)?

30

31 Vejledning og VEU Udfordringer i samarbejdet

32 Barrierer Er barriererne i samarbejdet eller i rammebetingelserne? Rammebetingelser er vilkår! Så hvad gør vi så?

33 Kan og vil borgeren? + Vil? - + Kan?

34 Er borgeren.. + Af kla ret? _ + Motiveret?

35 Spørgsmål Hvordan understøtter vores vejledning og tilbud, de der gerne vil men (endnu) ikke kan?

36 Vejledning vejen til job Udfordringer og mulige løsninger Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland Fredag den 13. november 2015

37 Temaer i indlægget Udfordringer i samarbejdet om vejledning med de andre Muligheder i samarbejdet om vejledning med de andre Muligheder i VEU-center regi

38 Udfordringer i samarbejdet om vejledning

39 Udfordringer i samarbejdet om vejledning.. og flere andre.. UU Mange aktører = manglende overskuelighed og sammenhæng for borgerne

40 Muligheder i samarbejdet om vejledning Med et godt fodboldudtryk skal vi have en opstilling hvor der er tættere mellem kæderne... og vi skal have øjnene på bolden/borgeren

41 Muligheder i VEU-center regi SYNLIGHED TILGÆNGELIGHED NETVÆRK

42 Muligheder i VEU-center regi

43 Muligheder i VEU-center regi Vejlederkort

44 Muligheder i VEU-center regi Vejlederkort

45 Muligheder i VEU-center regi

46 Muligheder i VEU-center regi Den personlige uddannelses- og jobplan (AMU-kursus) Metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer, f.eks. Beskrivelse af egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i stadig forandring. Vurdering af hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Indsigt i mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV Planlægning af eventuel videre uddannelse. Formidling af egne kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale. Varighed: 2 dage Pris: Kr. 1131,40

47 Fælles udfordring Hvordan kan vi gennemføre vejledningen, så ikke-motiverede og uafklarede borgere vælger uddannelse der leder mod job? OBS Hvilke redskaber har skolerne? OBS Hvilke redskaber har jobcentre? OBS Hvilke redskaber har a-kasser OBS Hvilke nye synergier og samarbejdsformer kan skabes?

48 HUSK øjnene på bolden/borgeren

49 Pause

50 Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu

51 Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 3. Redskaber til at arbejde med motivation 4. Afrunding og afslutning

52 Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Samtalen som professionelt redskab Den vanskelige samtale Den motiverende samtale Samtale med psykisk sårbare og syge

53 Den Motiverende Samtale Ambivalens afholder mange mennesker fra at foretage ønskede ændringer i deres liv. Den motiverende samtales formål er at overvinde ambivalens. fra Motivationssamtalen af Miller og Rollnick

54 Den Motiverende Samtale Den motiverende samtale er en rådgivningsteknik hvor den grundlæggende tanke er at fremkalde borgerens egen indre motivation for ændring. ( fordi ) Forsøg på at presse eller overtale skaber modstand fra Motivationssamtalen af Miller og Rollnick

55 En lille anekdote om måder at søge job på.. Job via jobopslag Job på anden måde (netværk, uopfordret ) DK s statistik: 25 % DK s statistik: 75 %

56 Motivationshjulet Handlingsstadiet (og vedligeholdelsesstadiet) Tilbagefaldsstadiet Overvejelsesstadiet Forberedelsesstadiet

57 Ambivalens (Borgerens) holdning til det aktuelle problem er næsten i alle tilfælde præget af en ambivalent indstilling. Selv om der er ulemper ved den aktuelle adfærd, er der jo også gode grunde til, at (borgeren) gør, som hun gør, ligesom der er fordele og ulemper ved at ændre adfærd. At blotlægge ambivalente følelser i relation til forandringer er helt centralt i den motiverende samtale. Det er (borgerens) opgave at finde en løsning på disse ambivalente følelser i en åben dialog med sig selv. (Kilde: Mabeck)

58 Balanceskemaet (ved adfærdsændring) (Uændret adfærd) Ulemper: (Ændret adfærd) Ulemper: Fordele: Fordele:

59 Balanceskemaet Arbejdsløs, ikke job- eller uddannelsessøgende Ulemper: Ikke så mange penge Systemet er efter ham Fordele: Tid til at gå på nettet og til at date! I job eller uddannelse Ulemper: Ikke så megen tid til at gå på nettet og til at date Fordele: (Flere penge + fri for systemet) Mulighed for at invitere ud + Råd til bil Mulighed for at møde piger på uddannelser

60 Balanceskemaet kan bruges når - I undrer jer over, hvorfor en borger ikke rykker/har modstand - I har borgerens tillid!

61 Hvad så hvis Hvad så hvis borgeren når frem til, at han/hun ikke vil ændre adfærd??..hjælp!

62 Hvad så, hvis borgeren ikke ønsker at ændre adfærd? Husk på, at formålet med øvelsen er, at borgeren træffer et velovervejet valg (og ikke et bestemt valg) Vores rolle er at informere om muligheder og konsekvenser af valg Undersøg om ulemperne ved ændret adfærd kan imødegås Brug evt. A-B-C modellen Anerkendelse, Bekymring, Consequence/konsekvens

63 A B C modellen Fx: Anerkendelse: Jeg kan forstå på dig, at du umiddelbart tænker, at uddannelse ikke er noget for dig, både pga. de erfaringer du har med dig fra folkeskolen og pga. økonomien. Bekymring: Samtidig giver du også udtryk for, at du allerede nu i en alder af 35 har problemer med ryggen og jeg kan blive bekymret for, hvis du fortsætter som ufaglært, at du så på sigt ikke vil kunne klare det fysisk C/konsekvens: - og så kan du risikere pludselig - og måske allerede som 40 årig - at stå i en situation, hvor du ikke længere har mulighed for at forsørge dig selv og dine børn, fordi du ikke vil kunne tage de jobs, der måtte være som ufaglært Hvad tænker du om det?

64 A B C modellen Fx: Anerkendelse: Jeg kan forstå på dig, at du umiddelbart tænker, at uddannelse ikke er nødvendigt, fordi det indtil nu er lykkedes dig hele tiden at få job igen Bekymring: Samtidig kan jeg også blive bekymret på dine vegne fordi det er sådan, at mange af de jobs, du har haft, inden for en kort årrække vil forsvinde eller kræve, at du har nogle andre kompetencer end i dag. Bare se hvad der er sket med jobbet som (xx) C/konsekvens: - så hvis du ikke uddanner dig nu, vil du højst sandsynligt inden for få år at stå i en situation, hvor du ikke længere kan få job som ufaglært og hvor du i mellemtiden også er blevet de år ældre så som jeg ser det, så gælder det om at stå på toget nu..hvad tænker du om det?

65 Balanceskemaet (ved afvejning af nye muligheder) (Mulighed 1) (Mulighed 2) Fordele: Fordele: Ulemper: Ulemper:

66 Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Åbne kurser, fx: Den motiverende samtale Samtalen med stressramte Brænd uden at brænde ud Psykiatrivejleder - Efteruddannelse i rådgivning af psykisk sårbare Arbejdspladskurser Supervision

67 Litteratur Mabeck, Carl Erik: Introduktion til den motiverende samtale,2005 Humle, Anne Suzette: En samtale to vindere, 1997 Miller, William R m.fl: Motivationssamtalen, 2004 Stelter, Reinhard: Coaching læring og udvikling, 2002 Christiansen, Birgitte Wärn: Fra konflikt til løsning, 1999 Christiansen, Birgitte Wärn: Kort og godt om stress, 2007 Revstedt, Per: Motivationsarbejde Dall, Mads Ole m.fl.: Slip anerkendelsen løs appreciative inquiry i organisationsudvikling

68 Vejledning vejen til job

69 Tak for i dag

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale - Samtale uden pisk eller gulerod v/birgitte Wärn warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 3. Redskaber til samtalen 4. Afrunding

Læs mere

Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland

Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland Vejledning vejen til job Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland Fra ufaglært til faglært? Potentiale hos ca. 27.000 ufaglærte 30 55 årige i arbejdsstyrken

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Aarhus Universitet. Udsyn i udskolingen. -oplæg om karrierelæring i grundskolen. Opstartskonference Hotel Storebælt d. 5.

Aarhus Universitet. Udsyn i udskolingen. -oplæg om karrierelæring i grundskolen. Opstartskonference Hotel Storebælt d. 5. Gør tanke til handling VIA University College Aarhus Universitet AU Udsyn i udskolingen -oplæg om karrierelæring i grundskolen Opstartskonference Hotel Storebælt d. 5. februar 2015 Aarhus Universitet 1

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Uddannelse, efteruddannelse og løbende opkvalificering Anne Bruvik-Hansen Uddannelseskonsulent, LO SkanKomp Kick-off konference, Randers 24. november 2010 Hvad

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

UUVF Samba 2 konferencen. Workshop 7 Vejledning i fællesskaber

UUVF Samba 2 konferencen. Workshop 7 Vejledning i fællesskaber UUVF Samba 2 konferencen d. 30.10.2013 Workshop 7 Vejledning i fællesskaber v/ Rita Buhl ribu@viauc.dk 1 Vejledning i fællesskaber er et nyere begreb udviklet i ph.d. afhandlingen Vejledning i fællesskaber

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab,

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

om børn og unges karrierelæring

om børn og unges karrierelæring 33 Sådan kan skolen samarbejde med forældre om børn og unges karrierelæring Af Rita Buhl, lektor Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres overgang

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Overgangsvejledning hvad er det, og hvordan gør vi?

Overgangsvejledning hvad er det, og hvordan gør vi? Overgangsvejledning hvad er det, og hvordan gør vi? Vejledertræf 2013 Trine Hinchely Harck www.trineharck.dk trineharck@tiscali.dk Hvad drev dig? Hvad er du optaget af? Overgangsvejledning hvad er det,

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 2

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 2 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 2 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 2 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 2: FremKom analysen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

MOTIVATION FOR UDDANNELSE

MOTIVATION FOR UDDANNELSE MOTIVATION FOR UDDANNELSE 2015 Fremtidens Faglærte De følgende sider er en opsamling på research, udarbejdet af LO Hovedstaden i forbindelse med projekt Fremtidens Faglærte. Researchen omhandler motivationsfaktorer

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016 2018 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND December 2015 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. RAR SJÆLLANDS FOKUSOMRÅDER 4 RAR S TVÆRGÅENDE INITIATIVER

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere