En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune"

Transkript

1 En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT 9 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 ARBEJDSMARKEDET I RANDERS KOMMUNE Formålet med arbejdsmarkedsbeskrivelsen er at supplere Kommunebeskrivelse 2011 med viden om den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i kommunen. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen af Randers indeholder: en beskrivelse af udviklingen i udbudssiden, herunder udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og ledigheden både historisk og i fremtiden. Arbejdsstyrken er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. en beskrivelse af efterspørgselssiden, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, erhvervsstrukturen, beskæftigelsen og pendlingen både historisk og i fremtiden. Arbejdskraftefterspørgslen er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. SAMMENFATNING Hovedkonklusioner Overordnet viser arbejdsmarkedsbeskrivelsen, at arbejdsmarkedet i Randers udviklede sig negativt frem til 2004/2005 og at kommunen derefter oplevede et opsving frem til Finanskrisen i. Igennem Finanskrisen er ledigheden steget mere og beskæftigelsen faldet lidt mere i Randers end i regionen som helhed. Igennem Finanskrisen er beskæftigelsen i Randers især faldet inden for Industrien, Handel og transport og Bygge- og anlæg. Fremskrivningerne viser, at der forventes en relativt positiv udvikling i Randers på sigt både i forhold til udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Dog forventes gruppen af personer uden for arbejdsstyrken at vokse mere end arbejdsstyrken. Det betyder, at arbejdsstyrken i Randers skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken jf. nedenstående figur Fremskrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

4 Udbudssiden Randers er en af de kommuner i Midtjylland, som har haft en relativt positiv demografisk udvikling og på 10 års sigt forventes befolkningen at stige med 5,5%. Afgrænses befolkningen til de årige forventes dog kun en stigning på 1,6%. Arbejdsstyrken i Randers er samlet set faldet med 0,4% fra 1997 til, mens arbejdsstyrken på regionalt niveau er steget 3,0%. Fra 2011 til 2021 forventes arbejdsstyrken derimod at stige mere i Randers (+3,7%) end i regionen som helhed (+2,6%). Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i Randers er tæt på regionsgennemsnittet. Andelen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er på 36%, mens 40% har en erhvervsfaglig uddannelse og 24% en videregående uddannelse. Sammenlignet med regionen som helhed er der relativt mange faglærte i Randers. Fremskrivningerne af arbejdsstyrken viser, at der forventes en fortsat vækst i gruppen med en videregående uddannelse, mens der forventes et mere stabilt niveau med faglærte og kortuddannede. SAMMENFATNING Ledigheden er på 7,1% i februar 2011 og er lidt lavere end for et år siden. Ledigheden er højere end i regionen som helhed (5,9%). Det seneste års ledighedsudvikling kendetegnes ved faldende ledighed for de mest konjunkturfølsomme grupper, herunder medlemmer af 3F, KRIFA og Metalarbejderne. Modsat er ledigheden steget lidt blandt de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor, herunder pædagoger og folkeskolelærere mv. Ledighedsniveauet er dog fortsat højest inden for Byggefagene, NNF, 3F og i a-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog. 60% af dagpengemodtagerne i Randers er medlem af 3F, KRIFA eller HK. Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Randers kendetegnes ved lidt flere arbejdspladser inden for dele af den private og offentlige servicesektor end i regionen som helhed. Samlet set udgør de to sektorer 74,0% af arbejdspladserne i Randers mod 72,2% i Midtjylland. Fra 1997 til er antallet af arbejdspladser steget med 4% i Randers. Udviklingen var især positiv fra 2005 til, mens udviklingen var negativ fra 1997 til Den højeste vækst har været inden for den offentlige sektor og i den private servicesektor, mens landbruget og industrien generelt har tabt arbejdspladser. Fremskrivningerne viser, at der først og fremmest forventes vækst i dele af den private servicesektor, mens den offentlige sektors vækst vil stoppe. I landbruget og industrien forventes den historiske tilbagegang i antallet af arbejdspladser at fortsætte i de kommende år. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften. Fremskrivningerne viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for kortuddannede og for grupper af faglærte i de kommende 10 år. Pendlingen i Randers kendetegnes ved flere udpendlere end indpendlere. 29% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, og samtidig er 25% af de ansatte på arbejdspladserne i Randers indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav til den geografiske mobilitet til arbejdsstyrken i Randers. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

5 UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT Her beskrives den seneste udvikling, prognoserne og uddannelsesniveauet for befolkningen og arbejdsstyrken i Randers Kommune, og der gives et overblik over den seneste udvikling i ledigheden. Befolkningen Ved indgangen til 2010 var der indbyggere i Randers Kommune. Befolkningstallet er steget de seneste år, og den seneste befolkningsprognose viser, at befolkningstallet fortsat forventes at stige. Frem til 2020 forventes en stigning på 5,5%, og frem til 2040 forventes en stigning på 15,6%. Befolkningstallet forventes at stige i hele Midtjylland, i Østjylland og i Vestjylland. Stignin- gerne i Randers forventes at være marginalt højere end stigningerne i hele Midtjylland men lavere end de forventede stigninger i Østjylland. 1 FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 1997 TIL 2010 OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR 2010 TIL 2040 FOR RANDERS OG MIDTJYLLAND Fremskrivning 100 Indeks: 1997= Randers Midtjylland Kilder: Danmarks Statistik, og SAM-K/LINE-modellen T ABEL 1. BEFOLKNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR RANDERS OG MIDTJYLLAND Befolkning Procentvis udvikling Befolkningen i alt Randers ,5% 15,6% Midtjylland ,1% 13,6% Landsdel Østjylland ,1% 18,0% Landsdel Vestjylland ,4% 4,9% 16 til 64-årige Randers ,6% 3,6% Midtjylland ,2% 0,8% Landsdel Østjylland ,4% 5,5% Landsdel Vestjylland ,3% -8,8% 1 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

6 I 2010 udgør befolkningen i den erhvervsaktive alder (16 til 64 år) 63% af den samlede be- folkning i Randers. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige frem til 2040, men stigningerne er markant lavere end de forventede stigninger i befolkningen som helhed. F rem til 2020 forventes antallet af 18 til 30-årige, 45 til 60-årige og 66-årige og derover at stige i Randers. Modsat forventes antallet i aldersgrupperne 30 til 45 år og 60 til 66 år at falde. FIGUR 2. BEFOLKNINGENS ALDERSSAMMENSÆTNING I RANDERS I 2010 OG år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år Arbejdsstyrken I var der personer i arbejdsstyrken i Randers. Antallet af personer i arbejds- er steget markant siden 2005, men som følge af lavkonjunkturen forventes arbejds- styrken styrken at falde i 2010 og Herefter forventes arbejdsstyrken igen at stige, og i 2016 forventes arbejdsstyrken at være på niveau med det hidtil højeste arbejdsstyrkeniveau i Udviklingen i arbejdsstyrken i Randers forventes at følge stort set samme tendens som udviklingen i hele Midtjylland. Arbejdsstyrken forventes dog at stige lidt kraftigere for Randers end for hele Midtjylland, men antallet af personer i arbejdsstyrken forventes at ligge relativt højere over niveauet i 1997 i Midtjylland end i Randers. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

7 FIGUR 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FRA 1997 TIL OG ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FOR 2010 TIL 2025 FOR RANDERS OG MIDTJYLLAND 120 Fremskrivning 100 Indeks: 1997= Randers Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 28% af arbejdsstyrken i Randers har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, mens 40% har fuldført en erhvervsuddannelse, og 17% har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Sammenlignet med uddannelsesniveauet i hele Midtjylland er der marginalt flere i Randers, der har grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Modsat er der færre i Randers, der har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. FIGUR 4. ARBEJDSSTYRKENS UDDANNELSESNIVEAU I 100% 80% 4% 7% 8% 13% 7% 16% 17% 6% 6% 4% 14% 6% 60% 40% 39% 36% 34% 40% 20% 8% 9% 10% 28% 26% 24% 7% 30% 0% Randers Midtjylland Østjylland Vestjylland Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Siden 1997 har Randers oplevet et fald i antallet af personer, der højest har fuldført grundskolen, og et svagt fald i antallet af erhvervsuddannede. Modsat er der sket en stigning i antallet af personer, der har gennemført en videregående uddannelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

8 FIGUR 5. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU FRA 1997 TIL OG FREMSKRIVNING AF ARBEJDSSTYRKEN FRA 2010 TIL 2025 I RANDERS 250 Fremskrivning ks: 1997=100 de In Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU I alt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Prognoserne for arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau viser, at den historiske udvikling forventes at fortsætte de kommende 15 år. Særligt forventes antallet af personer med en lang videregående uddannelse at stige. Befolkningens uddannelsesniveau I Randers er der markante forskelle på uddannelsesniveauet for befolkningen, arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. I hele befolkningen i den erhvervsaktive alder er der flere kortuddannede og lidt færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. Forskellene er mere markante for personer uden for ar- der er markant flere med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse bejdsstyrken, hvor og markant færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i ar- bejdsstyrken. FIGUR 6. UDDANNELSESNIVEAUET I RANDERS I 100% 80% 3% 4% 3% 1% 7% 6% 12% 13% 4% 3% 6% 7% 28% 60% 38% 40% 47% 6% 40% 20% 7% 34% 8% 7% 28% 33% 56% 0% Befolkning Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

9 Ledigheden I februar 2011 var der bruttoledige i Randers, svarende til 7,1% af arbejdsstyrken. Siden februar 2010 er ledigheden faldet fra personer, et fald på 4,5%. Udviklingen viser, at ledigheden var højest i februar Herefter faldt ledigheden frem til august 2010, hvorefter den igen er steget. Siden januar har Randers haft et højere ledighedsniveau end Midtjylland som helhed. I februar 2011 havde Randers en af de højeste ledighedsprocenter i regionen. Fordelt på ydelser var der i februar bruttoledige dagpengemodtagere og 352 bruttoledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Randers. Udviklingen viser, at ledigheden er langt mere konjunkturfølsom for dagpengemodtagerne end for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Siden juli 2008, hvor ledigheden var lavest, er bruttoledigheden således steget markant mere for dagpengemodtagerne end for kontanthjælpsmodtagerne. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I RANDERS OG MIDTJYLLAND 8% 6% 4% 2% 0% M0 1 M04 M07 M M M M M10 M01 M04 M07 M M M M M M01 Randers Midtjylland Østjylland Vestjylland FIGUR 8. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I RANDERS FORDELT PÅ YDELSER M01 M04 M07 M M M M M10 M01 M04 M07 M M M M M M01 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

10 Fordelt på a-kasser var ledigheden i Randers i februar 2011 lavest i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, lærernes a-kasse DLF-A og FTF-A. Modsat var ledigheden højest i Byggefagenes a-kasse, NNF og 3F. Siden februar 2010 er ledigheden faldet mest for NNF, Metalarbejderne, El-faget, 3F og Teknikerne. Ledigheden er derimod steget mest for a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, Byggefagenes a-kasse, FOA og Danske Sundhedsorganisationers a-kasse. Endelig er ledigheden i Randers antalsmæssigt størst i 3F, Kristelig a-kasse og HK. Hele 60% af dagpengemodtagerne i Randers er medlem af en af de tre a-kasser, og alene 3F s medlemmer udgør en tredjedel af dagpengemodtagerne. TABEL 2. LEDIGHEDEN I RANDERS I FEBRUAR 2011 FORDELT PÅ A-KASSER Antal ledige Ledighedsprocent Udvikling fra februar 2010 A-kasser AAK 24 3,9% 0,5% -point Business 41 5,5% -0,8% -point Byggefag 54 19,9% 2,4% -point BUPL-A 38 3,5% 0,7% -point Danske Lønmodt. 98 9,5% -0,3% -point DSA 18 1,4% 1,1% -point El-Faget 38 7,0% -2,4% -point FOA 211 6,2% 1,8% -point 3F ,4% -1,9% -point Frie Funkt. 22 5,7% 0,3% -point Funkt. og Serv. 9 3,8% 0,3% -point FTF-A 52 2,7% -0,5% -point NNF 68 19,6% -3,3% -point HK 361 7,9% 0,7% -point IAK 33 4,1% -0,6% -point Journalistik 17 10,9% 3,5% -point Kristelig 422 9,9% -0,5% -point Lederne 51 3,2% -0,5% -point DLF-A 16 1,5% 0,6% -point Magistrene 31 7,2% -0,4% -point Metalarb ,2% -2,5% -point Min A-kasse 18 3,3% -0,7% -point Dana 16 3,2% -0,6% -point ASE 91 4,3% 0,2% -point SLA 22 3,1% 0,4% -point Teknikerne 44 9,4% -1,9% -point CA 12 3,1% -0,5% -point 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

11 UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT Her beskrives udviklingen i erhvervsstrukturen og arbejdskraftefterspørgslen i Randers, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, brancheudviklingen og fremskrivninger af antallet af arbejdspladser. Desuden belyses pendlingen og uddannelsessammensætningen i brancherne. Erhvervsstrukturen Erhvervsstrukturen i Randers ligger meget tæt på den regionale erhvervsstruktur. Dog har Randers relativt flere arbejdspladser inden for den offentlige sektor og Handel og transport. Der er også relativt mange industriarbejdspladser i Randers sammenlignet med landsgennemsnittet, men i f.h.t. regionen som helhed fylder industrien lidt mindre i Randers. Samlet set udgør den private og offentlige servicesektor 74,0% af arbejdspladserne i Randers mod 72,2% Midtjylland. TABEL 3. ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV 1.1. Antal arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Randers Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet I alt Andel af alle arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Randers Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,6% 3,4% 2,6% Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 13,9% 17,4% 16,1% Bygge og anlæg 6,4% 6,4% 6,7% Handel og transport 23,9% 23, 4% 25,1% Information og kommunikation 3,6% 2,8% 1,5% Finansiering og forsikring 3,1% 2,2% 2,1% Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,3% 1,2% Erhvervsservice 9,7% 8,9% 7,6% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30,6% 29,9% 32,1% Kultur, fritid og anden service 4,2% 3,8% 4,4% Uoplyst aktivitet 0,6% 0,6% 0,5% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Figur 9 viser antallet af arbejdspladser fordelt på brancher i Randers og Midtjylland. Figuren viser, at inden for industrien har Randers relativt mange arbejdspladser inden for Plast, glas og betonindustri, Metalindustri, Træ- og papirindustri inkl. trykkerier og Møbelindustri mv.. Også inden for Sundhedsvæsen, Hoteller og restauranter og Bygge og anlæg har BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

12 Randers relativt mange arbejdspladser. Mest overrepræsenteret er Randers dog inden for Sociale institutioner, Handel og Forskning og udvikling. 2 FIGUR 9. ERHVERVSSTRUKTUREN FORDELT PÅ BRANCHER 1.1. S Andre serviceydelser mv. R Kultur og fritid QB Socialeinstitutioner QA Sundhedsvæsen P Undervisning O Offentlig administration, forsvar og politi N Rejsebureauer, rengøring og anden MC Reklame og øvrige erhvervsservice MB Forskning og udvikling MA Rådgivning mv. L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester JB Telekommunikation JA Forlag, tv og radio I Hoteller og restauranter H Transport G Handel F Bygge og anlæg E Vandforsyning og renovation D Energiforsyning CM Møbel og anden industri mv. CL Transportmiddelindustri CK Maskinindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CI Elektronikindustri CH Metalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CF Medicinalindustri CE Kemisk industri CD Olieraffinaderier mv. CC Træ- og papirindustri, trykkerier CB Tekstil- og læderindustri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri B Råstofindvinding A Landbrug, skovbrug og fiskeri Region Midtjylland Randers 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Udviklingen i erhvervsstrukturen Udviklingen i erhvervsstrukturen fra 1997 til viser, at væksten i Randers har været lavere end regionen som helhed. Det gælder især i perioden frem til 2003/2004. Samlet set er antallet af arbejdspladser i perioden fra 1997 til steget med 4% (1.731 arbejdspladser), mens antallet er steget med 9% i Midtjylland ( arbejdspladser). Væksten i Randers var især positiv fra 2004 til, hvor der blev skabt næsten nye arbejdspladser, en vækst på 9%. De fleste erhverv i Randers har oplevet vækst i antal arbejdspladser frem til finanskrisen undtaget industrien og landbrugssektoren, som har haft nedgang. Den højeste vækst i Randers har været inden for den offentlige og den private servicesektor. 2 Det skal bemærkes, at hovedkvarteret til Vestas ligger i Randers. De forskellige dele af virksomheden er dog placeret i forskellige brancher, herunder Handel og Forskning og udvikling. Dvs. at ikke alle arbejdspladser i Vestas i Randers er placeret inden for industrien. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

13 ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL OG FREMSKRIVNING FOR PERIO- Randers er påvirket af finanskrisen i perioden til Herefter forventes antallet af arbejdspladser at stabilisere sig lidt over niveauet i. Fremskrivningerne viser også, at der forventes en relativt positiv udvikling i arbejdskraftefterspørgslen i Randers dog kun inden for dele af den private servicesektor, mens der forventes færre arbejdspladser inden for landbruget og industrien. FIGUR 10. UDVIKLINGEN I DEN 2010 TIL Fremskrivning 1997=100 deks: In Randers Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen FIGUR 11. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA 1997 TIL 2008 I RANDERS Fremskrivning Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal arbejdspladser Industri, råstofindv. og fors.virk Bygge og anlæg Handel og transport mv. Anden privat service Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Note: Anden privat service dækker over brancherne: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning og Erhvervsservice Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på uddannelse Efterspørgslen efter forskellige typer af uddannet arbejdskraft varierer i de forskellige hovederhverv i Randers. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

14 Med en andel på 49% med grundskoleuddannelse har landbrugssektoren relativt fleste kort- uddannede blandt de ansatte. Andelen er også relativt høj inden for Handel og transport med 44%. Bygge- og anlægsbranchen og Finansiering og forsikring har en høj andel faglær- Den offentlige sektor te, hvor over ½-delen af de ansatte har en erhvervsfaglig uddannelse. har især en høj efterspørgsel efter arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (herunder blandt andre pædagoger, folkeskolelærere og sygeplejersker). FIGUR 12. UDDANNELSESSAMMENSÆTNINGEN I HOVEDERHVERVENE I RANDERS % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service LVU MVU KVU Erhvervsfaglige uddannelser Studenter, hf, hhx, htx Grundskole inkl. uoplyst/ukendt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Arbejdskraftefterspørgslen har ændret sig markant i perioden fra 1997 til. Generelt er kvalifikationskravene til arbejdskraften steget, og i de kommende år forventes fortsat stigende krav til arbejdskraften. FIGUR 13. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL FORDELT PÅ UDDANNELSES- GRUPPER OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 2010 TIL 2025 I RANDERS Fremskrivning personer ntal A Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

15 Efterspørgslen er især er faldet i forhold til de kortuddannede med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Antallet af arbejdspladser for de kortuddannede er faldet med næ- sten fra 1997 til, en nedgang på 15%. Dog var der en bemærkelsesværdig stigning i efterspørgslen efter kortuddannede i højkonjunkturen inden finanskrisen. I de kom- år forventes faldende efterspørgsel efter kortuddannede. Fremskrivningen viser, at mende der forventes et fald på over arbejdspladser for kortuddannede frem til 2021 (-9%). Antallet af faglærte arbejdspladser har holdt sig næsten konstant i perioden og er staget med 1% fra 1997 til (+215). I fremskrivningsperioden forventes en mere negativ udvikling for den faglærte gruppe samlet set. Frem til 2021 forventes en nedgang på ca arbejdspladser (-11%). Gruppen af videregående uddannede har generelt oplevet stigende efterspørgsel. Samlet set er antallet af arbejdspladser for videregående uddannede steget med næsten (45%). Den relative vækst har været højest for de lange videregående uddannede med en fremgang på 70% frem til. I fremskrivningsperioden forventes en fremgang på ca arbejdspladser for videregående uddannede frem til 2021 (16%). Pendlingen Arbejdskraftens pendling og geografiske mobilitet påvirker både virksomhedernes mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og arbejdsstyrkens ledighed og jobmuligheder. Overordnet set kendetegnes Randers ved, at der i er flere udpendlere end indpendlere. Samlet set er der næsten udpendlere, hvilket svarer til, at 29% af de beskæftigede i Randers pendler ud af kommunen. Tilsvarende er der næsten indpendlere, hvilket betyder, at 25% af arbejdspladserne i Randers er besat med personer, som pendler ind til kommunen. Pendlingen er forskellig inden for de enkelte hovederhverv i Randers. Blandt andet tiltrækker Erhvervsservice og Industrien relativt mange indpendlere. Den højeste udpendling er inden for Information og kommunikation og Industrien, hvor h.h.v. 50% og 40% af de beskæftigede i Randers er udpendlere. TABEL 4. PENDLINGEN I RANDERS FORDELT PÅ HOVEDERHVERV 1.1. Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel indpendlere Andel udpendlere Randers I alt % 29% 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri % 13% 2 Industri, råstofindv. og fors.virksomhed % 40% 3 Bygge og anlæg % 32% 4 Handel og transport mv % 28% 5 Information og kommunikation % 50% 6 Finansiering og forsikring % 38% 7 Ejendomshandel og udlejning % 21% 8 Erhvervsservice % 34% 9 Offentlig adm., undervisning og sundhed % 22% 10 Kultur, fritid og anden service % 22% 11 Uoplyst aktivitet % 6% Note: Andel indpendlere: Andel af alle arbejdspladser i den enkelte branche, som er besat med indpendlere. Andel udpendlere: Andel af beskæftigede med bopæl i kommunen, som pendler ud af kommunen. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

16 Figur 14 viser udviklingen i antal beskæftigede (personer med bosted i Randers, som er i beskæftigelse), antal arbejdspladser (antal personer, som har arbejdssted ved en virksomhed i Randers), og ind- og udpendlingen fra 1997 til. Figuren viser, at både ind- og udpendlingen er steget og forventes at stige fremover. FIGUR 14. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER, SAMT INDPENDLINGEN OG UDPENDLINGEN FRA 1997 TIL OG FREMSKRIVNING FOR 2010 TIL Fremskrivning Antal personer Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Den aktuelle beskæftigelsesudvikling kan ikke belyses med tal fra Danmarks Statistik, hvor de seneste tal er opgjort pr Dog er det muligt at få et billede af den aktuelle udvikbeskæftigelsen hver måned frem til januar ling ved at benytte de såkaldte e-indkomstdata, som kan findes i DREAM-databasen. E- indkomstdata belyser antallet af lønmodtagere baseret på oplysninger fra SKAT og kan vise den løbende udvikling i FIGUR 15. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I RANDERS SAMMENLIGNET MED HELE REGIONEN FRA JA- NUAR 2008 TIL JANUAR Indeks: Jan. 2008= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Randers Midtjylland Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

17 E-indkomstdataene viser, at beskæftigelsen i Randers har haft en lidt mere negativ udvikling igennem dele af og 2010 end regionen som helhed. Dog er det aktuelle niveau næsten ens i starten af Samlet set er beskæftigelsen faldet med 5,4% i Randers fra januar 2008 til januar 2011, mens faldet i regionen har været på 4,9%. Fordelt på hovederhverv er beskæftigelsen faldet markant inden for industrien især igennem. Inden for Bygge- og anlægsbranchen og Handel og transportvirksomhed er beskæftigelsen også faldet en del igennem. Den offentlige sektor har derimod oplevet fremgang igennem, men er bremset markant op i det seneste år. FIGUR 16. ÅRLIG ÆNDRING NUAR 2011 I BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA JANUAR 2008 TIL JA r. år ing p Ændr Landbrug Industri mv. mv. Byggeog anlæg Handel og transp. Information og komm. Finans. og forsikr. Ejend. handel og udl. Erhv.ser vice Offentlig sektor Kultur, fritid mv. Udv Udv Udv Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Note: Udviklingen hvert år dækker udviklingen fra januar til januar. Det vil sige, at udviklingen dækker ændringen i e-indkomstbeskæftigelsen fra januar 2010 til januar BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

18 Fire analyser du har gavn af at kende: AC-analyse Analyserapport Kontrakt 2012 Arbejdsmarkeds overblik Find dem - og andre analyser - på Kontaktperson: Bo Rosendal Beskæftigelsesregion Midtjylland

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Kommunebeskrivelse Silkeborg Kommune

Kommunebeskrivelse Silkeborg Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 5 POSITIV UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 SAMSØ KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 SAMSØ KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 29 SAMSØ KOMMUNE - DEN STRUKTURELLE UDVIKLING I DE NÆSTE 1 ÅR Beskæftigelsesregion Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. ET SAMMENHÆNGENDE ARBEJDSMARKED 2 3. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 STRUER KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 STRUER KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 29 STRUER KOMMUNE - DEN STRUKTURELLE UDVIKLING I DE NÆSTE 1 ÅR Beskæftigelsesregion Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. ET SAMMENHÆNGENDE ARBEJDSMARKED 2 3. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Kommunenotat. Viborg Kommune

Kommunenotat. Viborg Kommune Kommunenotat Viborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Viborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere