4. Overordnet planlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Overordnet planlægning"

Transkript

1 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as 1

2 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 00 Planlægningsmetden 1. Omgivelserne 1.1 Prjektets anledning 1.2 Prjektets interessenter 1.3 Andre prjekter 2. Resultatmål 2.1 Frmål/idégrundlag 2.2 Hvedmål 2.3 Andre mål 2.4 Omfang/hvedpgaver 3. Øknmimål 3.1 Driftsøknmi 3.2 Prjektøknmi 4. Hvedfrløb 4.1 Principfrløb 4.2 Prjektstrukturen 4.3 Hvedmilepæle 4.4 Hvedtidsplan 5. Organisatinsfrm 5.1 Organisatinsfrm 5.2 Medvirkende 5.3 Overrdnet pgavefrdeling 5.4 Ressurceindsats 5.5 Specificering af ledelsesfunktiner fangel Prjektledelse as 2

3 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg Intrduktin til verrdnet prjektplan Det følgende er den (aller-) første udgave af den verrdnede prjektplan, hvis frmål med den verrdnede plan fra Prjektfrberedelsen er: At danne grundlag fr ledelsens stillingtagen til, m prjektet skal videreføres g i givet fald indenfr hvilke rammer. At fremme en fælles pfattelse mellem ledelsen g prjektets nøglepersner af, hvad prjektet (i givet fald) går ud på g under prjektpstarten at engagere flere aktivt medvirkende frudsat at det besluttes at gennemføre prjektet. Nærværende versin er et stikrdsudkast, sm udarbejdes under et (simuleret) frberedelsesseminar fangel Prjektledelse as 3

4 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 10 Omgivelserne 1.1 Prjektets anledning Fkuseringen i 04 på at fremme samarbejdet på tværs Ngen utilfredshed med hidtidige traditiner fr julefrkster Den nye rganisatin åbner p gså fr at skabe en ny traditin m.v. 1.2 Prjektets interessenter Ledelsen, sm skal gdkende g acceptere nytten i prjektet Samarbejdsudvalgene sm skal gdkende (?) g fremme pbakningen Medarbejderne, sm er både målgruppe g aktører i prcessen M. fl. 1.3 Andre prjekter fangel Prjektledelse as 4

5 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 20 Resultatmål Målkategrier: Målbeskrivelse: 2.1 Frmål/ Opnå et bredere samarbejde på tværs via afhldelsen af en ny Idégrundlag frm fr julefrkst 2.2 Hvedmål Opnår at flere kender hinanden på tværs En psitiv plevelse fr alle Høj deltagelsesprcent M.v. 2.3 Andre mål Opnår at der skabes ny traditin fr julefrkster Eksemplificering af retningslinjerne fr prjektledelse i virksmheden 2.4 Omfang/ Afklaring af behv/interesse hvedpgaver Udvikling af et underhldende prgram Tilrettelæggelse af faciliteter, traktement g udsmykning Aktiv markedsføring Afhldelse, herunder frhåndsaktivering g efterfølgende refleksin Evaluering/frmidling af erfaring fangel Prjektledelse as 5

6 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg Tydeliggørelse af resultatmål Under prjektfrberedelsen eller prjektpstart Mål- Signaler Signaler Mulige beskrivelse: på min. på max. initiamålpfyld.: målpfyld.: tiver: 2.2 Hvedmål Opnår at flere kender hinanden på tværs En psitiv plevelse fr alle Høj deltagerprcent M.v. 2.3 Andre mål Opnår at der skabes ny traditin fr julefrkster Eksemplificering af retningslinjerne fr prjektledelse i virksmheden fangel Prjektledelse as 6

7 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 30 Øknmimål Målkategrier: Målbeskrivelse: 3.1 Driftsøknmi Umiddelbart må det ikke frventes at virksmheden fremver vil kunne spnsrere julefrkstarrangementer 3.2 Prjektøknmi Afklares under prjektfrberedelsen både hvad angår alternative udgiftsbudgetter g alternative frmer fr finansiering fangel Prjektledelse as 7

8 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 40 Hvedfrløb 4.1 Principfrløb Strukturering Angrebsmåder Der gøres meget ud af selve prjektfrberedelsen det videre arbejde med prjektet kunne ende med at fregå mere rutinemæssigt Både under prjektfrberedelsen g i det evt. videre arbejde lægges vægt på lederes g medarbejderes indstilling til arrangementet Hvis det besluttes at gennemføre prjektet vil der samtidig fregå en aktiv markedsføring (verbevisningsindsats) Frud fr selve arrangementet lægges vægt på afprøvning/tests fr at sikre en vellykket afvikling Aktiv efterkritik pfattes gså sm en vigtig del af prjektet Styrings- Der indlægges en række hvedmilepæle i prjektfrløbet principper Tjener både sm støtte fr synliggørelsen af prjektet g sm kmmentar fr gdkendelsesprcessen Tidsfrdeling Det pririteres at sætte gd tid af til inddragelse af aktive g afklaring af behv g ideer Kun er det vigtigt med tidlig udmelding fr dater fr arrangementet /arrangementerne fangel Prjektledelse as 8

9 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4.2 Prjektstrukturen Niveau 0: Prjektpgaven Prjekt julefrkst 99 Niveau 1: Hvedindsatsmråder/ Hvedkategrier/ Delprjekter 0 Virksmhedsfrhld Niveau 2: Delindsatsmråder/ delkategrier/ hvedaktiviteter 0.1 Impl. af værdier 0.2 Ressurceallkering 1. Prjektledelse 1.1 Frankring 1.2 Analyse g planlægning 1.3 Opfølg. g kmmunikatin 2. Behvsafklaring 2.1 Rundspørge 2.2 Prblemfrmulering 2.3 Interesse/kravspec. 3. Prgramudfrmning 3.1 Kncept 3.2 Traktement 3.3 Underhldning 4. Faciliteter 4.1 Aftale 4.2 Indretning 4.3 Udsmykning 5. Markedsføring 5.1 Markedsføringsplan 5.2 Markedsføring Øst 5.3 Markedsføring Vest 6. Afvikling 6.1 Fraktiviteter 6.2 Hvedarrangement 6.3 Evalueringsaktiviteter fangel Prjektledelse as 9

10 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4.3 Hvedmilepæle Hvedmilepæle: Fase/milepælsresultater, beslutninger ved fasevergange: Iværksætte frberedelsen Prjektintrduktin m.v. Afslutte frberedelsen Gdkendelse af verrdnet plan, versin 1 m.v. deltagere Udpegning af prjektdeltagere Frmalisering af prjektets rganisatin, udpegning af Afslutning af prjektpstart Tydeliggjrt verrdnet plan Samlet Prjekthåndbg Behvsafklaring Gdkendelse af interesse/kravspecifikatin Afslutning/facilitetsplanlægning Indgåelse af rammeaftale med stedet fr afhldelsen Afslutning/prgramplanlægning Færdig brchure m arrangementet Udførelsen afsluttet Arrangementet både afhldt g efterevalueret Prjektafslutningen Ajurført rapprt med erfaringer fra prjektfrløbet freligger fangel Prjektledelse as 10

11 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4.4 Hvedtidsplan Signatur: : Hvedaktivitet er : Behandles gså Prjektstruktur: Prjektfaser: Frbe- Prjekt Niveau 1: redels e Opstart afslut. 0. Virksmhedsfrhld 1. Prjektledelse 2. Behvsafklaring 3. Prgramudfrmning 4. Faciliteter g mad 5. Markedsføring 6. Afvikling fangel Prjektledelse as 11

12 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning: 50 Organisatinsfrm 5.1 Organisatinsprincipper Emner vedr. Faserne 1 & 2: Faserne 3,4 & 5: Prjektets Organisatin: Grundlæggende Prjektfrum Prjektrganisatin Organisatinsfrm: Organisatrisk Ref. til Ref. til direktør/persnalechef frankring: chefgruppen Overrdnet ledelse Prjektejere g Prjektejere g prjektledere af prjektet: prjektledere Løbende Prjektledere g Prjektledelsesgruppe prjektledelse: prjektgruppe bestående af delprjektledere Udpegning af Nej Ja delprjektledere: Ad-hc grupper/ Ad-hc grupper Faste arbejdsgrupper arbejdsgrupper: Fremme samspillet Organiseret ad-hc Varetages af markedsføringsmed mgivelserne: gruppen. fangel Prjektledelse as 12

13 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 5.2 Medvirkende Firma/afdeling: Funktin/navn: Stikrd m rller: Udfyldes senere under prjektfrberedelsen eller under prjektpstarten fangel Prjektledelse as 13

14 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 5.3 Overrdnet pgavefrdeling Signaturer: Medvirkende: (udfyldes senere) L: Aktivitetsleder U: Hvedudførende M: Medvirkende Prjektstrukturen: Niveau 1: 0 Virksmheds- frhld Grønne mærkater Lyserøde mærkater Gule mærkater Niveau 2: 0.1 Impl. af værdier 0.2 Ressurce- allkering 1 Prjektledelse 1.1 Frankring 2 Behvsafklaring 1.2 Analyse g planlægning 1.3 Opfølgning g kmmunikatin 3 Prgramudfrmning 4 Faciliteter 5 Markedsføring 6 Afvikling fangel Prjektledelse as 14

15 Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 5.4 Ressurceindsats Signaturer: U = Hvedudførende M = medvirker gså Alternativ ressurceindsats - timer, uger eller måneder Medvirkende: (Udfyldes senere) Prjektfaser /perider: Prjektfrberedelse: Prjektpstart: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Fase 6: Prjektafslutning: fangel Prjektledelse as 15

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere