Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010"

Transkript

1 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010 Birgitte Therkildsen 1

2 PROGRAM Det formelle Prøveform B fsa og fs10 Ny prøve i 10. klasse den skriftlige del Inspiration og eventuelt Birgitte Therkildsen 2

3 PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN - UD FRA MÅL OG FREM MOD PRØVE Birgitte Therkildsen 3

4 Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder - CKF Rammer for trinmål 10. klasse selvstændige slutmål Grundlag for afsluttende prøver Birgitte Therkildsen 4

5 SLUTMÅL - Dansk CKF er fastholdt Det talte sprog Det skrevne sprog læse skrive Sprog, litteratur og kommunikation Prøveform B Birgitte Therkildsen 5

6 Planlægning essayforløb -9. kl. (10 15 lektioner) Undervisningsmål Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation Beherske et sikkert sprog med korrekte stavning og læse korrektur på egne og andres tekster Karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for Prøveform B sprogrigtighed Danskfaglige aktiviteter Arbejde med genrens kendetegn Læse forskellige essays Sproglig analyse Kende forskellige essayister Skrive essays proces Respons Læse op Materialer Essays Dansk i dybden Hindbærsnitter (S.R. P.) I am here (J. W- S.) Hvidtjørnen (K.S.) mstilling.gyldend al.dk Evaluering Notater i logbog Skriftlig opgave Det smukke ved Danmark er eller Er høflighed en by i Rusland (fra skr. fremst.) Vælge mellem tre essays skrive kort opgave udgangspunkt for synopse Birgitte Therkildsen 6

7 Prøveform B Birgitte Therkildsen 7

8 Tekster om prøver Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 Vejledning til prøverne i faget dansk ( ) Bekendtgørelse 262 af 20 marts 2007 (karakterskala) Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Fælles Mål 2009 Prøver, evaluering og undervisning 2009 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver Prøveform B Birgitte Therkildsen 8

9 Opgivelser - fsa Opgivelserne skal omfatte normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi og eventuelt drama samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion, for eksempel kortfilm, kunstbillede eller tegneserie og eksempler på anden ikke-fiktion, for eksempel tvreklame, pressefoto eller hjemmeside. De danske romaner skal være skrevet af danske forfattere. Fra 8. og 9. klasse 9 Birgitte Therkildsen 9

10 Opgivelser 10.-klasse-prøve Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof - inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. Der opgives desuden to større fiktive værker en dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå. Prøveform B Birgitte Therkildsen 10

11 Opgivelser - til eleven til læreren til censor Titel Forfatter /instruktør / journalist Kilde / medie Angivelse af årstal, dato Forfatteroplysninger Evt. inddelt i forløb (genre, forfatterskab, tema, periode, udtryksform etc.) Tydelig angivelse af de større fiktive værker OVERSKUELIGT!! Birgitte Therkildsen 11

12 Opgivelser og prøveoplæg FIKTION IKKE-FIKTION TEKSTER FSA: og 3 større fiktive værker. Mindst to af de fiktive værker skal være danske romaner. FS10: normalsider og 2 større fiktive værker en dansk roman og en dansk spillefilm En normalside består af 1300 bogstaver. Ældre litteratur regnes fra før det moderne gennembrud ANDRE UDTRYKSFORMER Ældre og nyere litteratur Poesi, prosa og eventuelt drama Romaner Noveller Drama Digte Essays Kortprosa Manuskripter Eventyr Anden fiktion end litteratur Spillefilm Novellefilm Kortfilm Musikvideo Tegnefilm Tegneserier Tegnefilm Kunstbilleder Teater Tv-dramatik Hørespil Computerspil Sagprosa Fra aviser, tidsskrifter etc. Artikler Avisleder Læserbreve Kronik Voxpop Annoncer Fagbogsuddrag Essays Andet sagstof end sagtekster Reklamer (trykte) Tv-reklamer Nyhedsudsendelser Dokumentarprogrammer Interview Radiomontager Informationsudsendelser Sportsprogrammer Pressefoto Internetsider Prøveform B Birgitte Therkildsen 12

13 Etaper i prøveforløbet Overblik over opgivelser (8. 9. klasse)/10. klasse Inddeling i forløb Beslutning om fordybelsesområder Lodtrækning tidligst 10 dage inden skriftlig prøve Undersøge og vælge prøveoplæg Fordybelsesperiode Vejledning Aflevering af synopse og prøveoplæg Mundtlig prøve Karaktergivning Prøveform B Birgitte Therkildsen 13

14 Birgitte Therkildsen 14

15 Hvad er et fordybelsesområde? En overskrift, der samler et lille udsnit af årets stof Afsæt for elevens arbejde med at søge og udvælge prøveoplæg Ramme for elevens undersøgelse, fordybelse og perspektivering Samler et udsnit af opgivelserne direkte fra et forløb eller som flettede tråde Birgitte Therkildsen 15

16 Mulige veje Den direkte vej: Et forfatterskab Opdeling: En periode forskellige genrer Flettede tråde: Et forfatterskab + flere genrer, samme genre fra to perioder eller et tema fra flere forfatterskaber Prøveform B Birgitte Therkildsen 16

17 Fagligt forløb Opgivelser Fordybelsesområder Eleven undersøger Eleven vælger, og læreren godkender I MEDIERNE Prøveform B Jalousiens ofre, art. De troede, det var for sjov, art. Håndværkere vilde med lænker, art. (kortfilm om avislæsning) Tv-avis DR Tv-avis TV De smider tøjet, reklame Farlig lørdag, dokumentarfilm Valgaften, kortfilm Life is a bitch, kortfilm Dronningens nytårstale I medierne avisens genrer I medierne tv-aviser eller dokumentarprogrammer I medierne - kortfilm Forskellige dokumentarprogrammer Aktuelle tvaviser De fordrukne unge TV2-dok, Birgitte Therkildsen 17

18 Prøveform B eksempler Stof/opgivelser Glæden ved strandkanter af Marianne Larsen, DR, 1993, Hvidtjørnen af Knud Sønderby, Gyldendal 1950, I am here af Jesper Wung- Sung, Dansklærerforeningen 2002, De rigtige mennesker H.C. Andersens land (Benny Andersen) Karen Blixen en fantastisk skæbne dokumentarfilm Den afrikanske farm De blå øjne Karen Blixens malerier Solo dokumentarfilm om Jon Nørgaard, 2007 Fordybelsesområder Essaygenren Digte af Benny Andersen Karen Blixen Dokumentarfilm Prøveoplæg valgt af eleven og godkendt Cyklen (Knud Sønderby) Den usandsynlige dansker (Hanna Ziadeh) Svantes sorte vise (Benny Andersen) Ringen (Karen Blixen ) Temalørdag DR2 om Hans Scherfig (uddrag) Prøveform B Birgitte Therkildsen 18 18

19 Fordybelsesområder - lyrik som eksempel Faglige forløb: Tekster fra din egen levetid Lyrik For 100 år siden Romantikken Fordybelsesområder: Ældre lyrik fra før 1920 Nyere lyrik efter 1920 Desuden: Fiktion fra din egen levetid Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden Romantikken forskellige udtryksformer Se vejledningen side 45 og 72 for flere eksempler Prøveform B Birgitte Therkildsen 19

20 At sikre alsidigheden via fordybelsesområdernes titler Repræsentere opgivelser og opgivelseskrav! Tydelige fordybelsesoverskrifter Ikke for brede Bindinger (genre, periode, forfatter, sproglig stil, tema, litterær strømning, medie ) Knytte an til opgivelser = krav til perspektivering Prøveform B Birgitte Therkildsen 20

21 LODTRÆKNING Tidligst 10 dage før de skriftlige prøver. I overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder. Antal så den sidste elev har 4 valgmuligheder et fordybelsesområde må optræde maks. 2 gange. Lodtrækning og fordybelsesperiode kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Titlerne på fordybelsesområder skrives på lodtrækningssedlerne, der lægges med bagsiden opad. I forbindelse med lodtrækningen udarbejdes en liste med elevnavne og trukne fordybelsesområder. Denne sendes til censor. Birgitte Therkildsen 21

22 Fordybelsesperiode 10 lektioner (á 45 minutter) Undersøge fordybelsesområde og muligheder Samarbejde lærere - skolebibliotekarer Udvælge prøveoplæg Vejledning Godkendelse af prøveoplæg Analysearbejde Perspektiveringsmuligheder Synopse Afsmitning Prøveform B Birgitte Therkildsen 22

23 Vejledning I valg af prøvestof I analysetilgange Differentiering skub anvisninger udfordringer Katalysator Godkendelse Perspektiveringsmuligheder Ikke: Analysearbejde Forståelse Fortolkning Prøveform B Birgitte Therkildsen 23

24 Prøveform B Birgitte Therkildsen 24

25 Fordybelsesområde: Nyere lyrik efter 1920 Prøveoplæg: Møntvask rag af Dan Turéll Jeg har valgt Møntvask rag af Dan Turéll ud fra mit fordybelsesområde Nyere lyrik efter 1920.Jeg læste flere forskellige digte, bl.a. af Michael Strunge, før jeg kom i tanke om Dan Turéll. I hans digtsamling Forklædt til genkendelighed faldt jeg med det samme for Møntvask rag. Jeg kan godt lide tanken om et digt om en så almindelig og pligtagtig ting som vasketøj. Det er meget typisk Dan Turéll at skrive om hverdagsting som beskrivelser af storbyen, de følelser, der præger hans hverdag og andre rutineprægede ting. Prøveform B Birgitte Therkildsen 25

26 Fordybelsesområde: Filmgenren Prøveoplæg: Valgaften af Anders Thomas Jensen Jeg har valgt kortfilmen valgaften, fordi jeg synes at Anders Thomas Jensen er en god instruktør, han har gjort filmen meget spændende. Det beskriver nutidens Danmark, og hvor meget racisme der er, selvom man ikke ligger mærke til det. Man ser hvor hurtigt man bliver rodet ind i de forskellige nationaliteter, om de prøver hver især at overbevise hovedpersonen om at de har den rigtige holdning. Prøveform B Birgitte Therkildsen 26

27 Perspektivering Fordybelsesområdet Opgivelser genrer, forløb, sproglige områder, forfattere, temaer etc. Andre tekster læst i skolen eller hjemme Film, der er set Oplevelser og erfaringer Prøveform B Birgitte Therkildsen 27

28 Synopsen hvad skal den indeholde? - en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet, - en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve, - en oversigt over, hvad der perspektiveres til, - en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke, - elevens eller klassens opgivelser og - en oversigt over anvendte kilder. Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse. Prøveform B Birgitte Therkildsen 28

29 Prøveform B Birgitte Therkildsen 29

30 En hviskende stemme Af Naja Marie Aidt, fra novellesamlingen Tilgang, 1995 Præsentation af prøveoplæg samt begrundelse for valg af novelle Jeg trak fordybelsesområdet Noveller fra din egen levetid, og dertil har jeg arbejdet med novellen En hviskende stemme af Naja Marie Aidt. Dels valgte jeg denne, fordi jeg kan lide hendes måde at skrive på, men også fordi hun er en forfatter, som vi i forvejen har stiftet bekendtskab med i løbet af skoleåret. Jeg havde svært ved at finde den rette novelle, for jeg synes, at der er rigtigt mange gode i denne tidsperiode, men da der er gode muligheder for at perspektivere til Morbror Leif, som vi har opgivet, besluttede jeg mig til slut for En hviskende stemme. Den dybere mening i novellen er ikke direkte klar første gang, man læser den, og det synes jeg, er med til at gøre den spændende at arbejde med. Handling i novellen Novellen handler om en piges forhold til sine forældre, og om hvordan hun mere og mere løsriver sig fra især faderens overambitiøse mål på hendes vegne. Prøveform B Birgitte Therkildsen 30

31 Disposition for mundtlig prøve Præsentation af prøveoplæg og begrundelse for novelle Analyse: Sprog Miljø/tid Temaer Modsætninger Komposition Virkemidler (billedsprog og symbolik) Personkarakteristik (datteren, moren, faren) Præsentation af oplæsningsstykker (s. 87, linje 14 s. 88, linje 22 + s. 91 linje s. 93 linje 15-25) Sammenhæng med perioden (1990 erne og til nu) Fortolkning - budskab Perspektivering (Morbror Leif, Latter, perioden) Vurdering Kildefortegnelse over anvendte materialer brugt i fordybelsesarbejdet Dansk i dybden Den nye ungdomsnovelle af Inge Lise Moos og Karen Vilhelmsen Perspektiveringstekster Billede (Michel Angelo) Prøveform B Birgitte Therkildsen 31

32 Krav om oplæsning ved både prøveform A og prøveform B og i 10. klasse Ved prøveform B vælger eleven selv sit oplæsningsstykke. Tekstoplæg uddrag heraf. Anden udtryksform passende tekst (anmeldelse, portræt, digt, fakta etc.) Ca. ½ normalside (650 bogstaver) Eleven planlægger selv, hvornår oplæsningen skal foregå indgå i tekstarbejdet Vurderes som en del af helheden 32 Birgitte Therkildsen 32

33 Oplæsning til hverdag I forbindelse med tekstarbejde Brændpunkter Resume Dialog Synsvinkelskift Sproglige markeringer Fortolkning I klassen, i grupper, for læreren Sidde ned eller stå op Arbejde med mimik, gestik, kropssprog, artikulation, betoning, pauser Birgitte Therkildsen 33

34 Din egen levetid - Afsluttende opgave Du skal arbejde med: Hanne Vibeke Holst: Solsort og snefnug eller Jan Sonnergaard: Morbror Leif Læs begge noveller. Vælg en af dem til dit analysearbejde Skriv en kort opgave (maks. 2 A4 sider), som indeholder flg.: En kort begrundelse for dit valg af novelle Et resume af novellen (6 10 linjer) En analyse af novellen (gerne i stikordsform) med fx: personkarakteristik, miljøkarakteristik, undersøgelse af sproget(sprogbrug, symboler, sproglige billeder), en gennemgang af temaer. En fortolkning din forståelse af novellens budskab ud fra dit analysearbejde. Din vurdering. Præcisering af et oplæsningsstykke. (12-15 linjer) Vælg og begrund! (Stykket skal ikke skrives ind). Perspektivering til andre tekster fra perioden i forhold til forfattere, indhold, fortælleteknik, temaer etc. Prøveform B Birgitte Therkildsen 34

35 Læsehastighed Solsort og snefnug (3640 ord) Hvem har ønsket, at jeg et skal til psykolog? Hvad hedder lillebroderen? Hvorfor er forældrene kørt? Hvilket band spillede lillebroderen ofte? Hvad skete der ved skolekoncerten? Hvordan har lillebroderen begået selvmord? Hvad gør jeg et til sidst? Læste ord: x 60 = Antal sekunder: Birgitte Therkildsen 35

36 Nye prøver i 10. klasse Prøve i skriftlig dansk Birgitte Therkildsen 36

37 Nye prøver i 10. klasse Skriftlig prøve: Læsning og sprogbrug Modtagerrettet kommunikation ( hverdagsgenrer ) Skriftlig fremstilling (3 valgmuligheder) En fælles karakter efter fordeling Birgitte Therkildsen 37

38 Skriftlig prøve uddrag af bekendtgørelse Den skriftlige del af prøven består af 3 dele, en opgave i læsning og sprogbrug en kortere opgave bestående af en genredel med forbindelse til kommunikation i samfundslivet en længere opgave i skriftlig fremstilling ud fra varierede oplæg og opgaver opgaverne stilles af Undervisningsministeriet. de tre dele løses ved skrivning på computer eller i hånden. til besvarelse af de tre dele gives der 4 timer. Birgitte Therkildsen 38

39 Ramme 4 timer Selv administrere tid Hæfte med læse- og sprogbrugsopgaver (del a) Hæfte med opgaver i modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling (del B og C) Computer til rådighed under hele prøven Karakter efter fordeling (a+b+c/3) Retteark med skemaer og vurderingskriterier Birgitte Therkildsen 39

40 Opgaveeksempler DEL a Læsning og sprogbrug Birgitte Therkildsen 40

41 Rigtig Skriv den rigtige form form af de ord, der står i parentes. Skovflåten er en mide, der (leve) lever af at (suge) suge blod. Skovflåten har to par (munddel) munddele med effektive (modhage). Overkæberne er dannet som skarpe (stilet), og underkæberne danner et rør, som flåten suger blod gennem. Har en flåt (bide) sig fast, (fjerne) den let med en pincet eller flåttang. Når et dyr eller et menneske kommer nær en sulten skovflåt, springer den (sulten) flåt over på byttet, (klamre) sig til det og (bore) munddelene ind i huden på sin vært og suger af dens blod. En (suge) skovflåt sidder altid på et tyndhudet sted, og den kan blive (sidde) i 5-6 dage. Birgitte Therkildsen 41

42 Birgitte Therkildsen 42

43 Birgitte Therkildsen 43

44 Eksempler på Opgavetyper - del a Rigtig form Komma Ret en tekst Et eller flere ord Vælg det rigtige ord ordkendskab synonymer Læseprøve multiple choice Læseprøve cloze test Birgitte Therkildsen 44

45 Opgaveeksempler DEL b Modtagerrettet kommunikation Birgitte Therkildsen 45

46 Birgitte Therkildsen 46

47 Birgitte Therkildsen 47

48 Eksempler på skrivegenrer del b En klage over en regning Et læserbrev En ansøgning om job, udvekslingsophold, stipendium etc. En informationsskrivelse Blog eller anden offentlig henvendelse At skrive til en defineret modtager som fx offentlig myndighed eller privat virksomhed Birgitte Therkildsen 48

49 Vurderingskriterier modtagerrettet kommunikation Opgavekrav har eleven opfyldt de krav, der er formuleret i opgaven i forhold til indhold, form og længde Genrebevidsthed har eleven formuleret sin besvarelse i overensstemmelse med de rammer, der kendetegner den pågældende genre. Modtagerbevidsthed er det tydeligt, hvilken modtager der rettes henvendelse til og er sproget hensigtsmæssigt i forhold hertil. Sproglig korrekthed korrekt stavning, tegnsætning, syntaks, afsnitsinddeling etc. Disponering af stoffet er der en tydelig linje i forhold til opgaveog genrekrav. Er vægtningen af oplysninger hensigtsmæssig i forhold til indhold og modtager. Layout i overensstemmelse med genrekrav er besvarelsen udformet i overensstemmelse med kommunikationssituationen dvs. i forhold til de formelle krav til et brev, en ansøgning, en officiel henvendelse etc. Birgitte Therkildsen 49

50 Opgaveeksempler DEL c Skriftlig fremstilling Birgitte Therkildsen 50

51 Birgitte Therkildsen 51

52 Birgitte Therkildsen 52

53 Birgitte Therkildsen 53

54 Eksempler på genrer skriftlig fremstilling Fortælling Anmeldelse Essay Nyhedsartikel Det personlige brev Portrætartikel Birgitte Therkildsen 54

55 Vurderingskriterier - skriftlig fremstilling Opgavekrav om besvarelsen er central i forhold til de krav, der stilles i opgaven. Det gælder både genrekrav og eventuelle delelementer i formuleringen af opgaven Genrebevidsthed har eleven formuleret sin besvarelse i overensstemmelse med de rammer, der kendetegner den genre, som opgaven fordrer Sproglig sikkerhed og variation er der sikkerhed i sætningskonstruktion, variation i ordvalg, passer sproget til genre og indhold, er der en særlig sproglig stil etc. Sproglig korrekthed fortrinsvis stavning og tegnsætning, men også syntaks og afsnitsinddeling betyder noget her Disponering er disponeringen veltilrettelagt ud fra genren og opgavens krav, er der en rød tråd, og er der en hensigtsmæssig vægtning af indholdet i forhold til besvarelsens form og længde Layout er der sikkerhed i forhold til kriterierne for orden brødtekst, overskrift, skrifttype, tegn, orddeling, afsnitsinddeling. Er genrens karakteristika i forhold til layout tydelige. Birgitte Therkildsen 55

56 Birgitte Therkildsen 56

57 Orientering af elever før prøven Sidehoved identifikation navn, nummer (iflg. karakterlisten), skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold og sidenummer. Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse. Underskrift på hver side. Tilladte hjælpemidler. Evt. særlige behov. Birgitte Therkildsen 57

58 Forløb Afprøvninger i skoleåret Bekendtgørelse og ny prøvevejledning To kommissioner retskrivning og læsning og skriftlig fremstilling 2 eksempelsæt udarbejdes klar sensommeren 09 Decemberprøve - semesterprøve (eksempelsæt) Prøve maj-juni 2010 Informationer på Skolestyrelsens hjemmeside Birgitte Therkildsen 58

59 Hvad betyder det for undervisningen? Fokus på læsning og sprogarbejde Korrekturopgaver Genrekendskab bredt Skabelonopgaver At skrive til en defineret modtager At udnytte funktionelle muligheder bruge tekster og andet stof i flere sammenhænge Disponere tid Birgitte Therkildsen 59

60 Inspiration Birgitte Therkildsen 60

61 Undervisningsministeriets læsepris 2009 Skolen på La Cours Vej Læsepolitik Birgitte Therkildsen 61

62 Birgitte Therkildsen 62

63 LÆSEPOLITIKKEN INDEHOLDER: Anbefalinger til hvordan undervisningen i læsning kan varetages for hver årgang Retningslinjer for, hvordan læsning bliver en del af årsplanerne i alle boglige fag Retningslinjer for test af læsefærdigheder gennem hele skoleforløbet Procedurer for evaluering af læseundervisningen efter hvert klassetrin, således at progressionen fastholdes Placering af faste læsekurser gennem hele skoleforløbet Varetagelse af elever med læsevanskeligheder Læsevejledernes rolle =&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID= Birgitte Therkildsen 63

64 Birgitte Therkildsen 64

65 Genrearbejde Samspil mellem mundtligt og skriftligt arbejde At navigere i den store genrejungle Fokusere på en genre ad gangen Skabelonideen Undersøge og anvende kendetegn At gå fra tekst til tekst til tekst Genrens krav til sproget De skriftlige opgaver klæde på til at vælge Birgitte Therkildsen 65

66 Birgitte Therkildsen 66

67 Mulige materialer Vejledning til prøverne i faget dansk PEU 2009 Mundtlig prøve i dansk - med fokus på andre udtryksformer (Hanne Schriver og Grethe Grønkjær) Scoop-serien (Alinea) Den nye prøveform B Hvordan i praksis (Bent Nygaard og Sofia Esmann) Faglige tråde Prøveform B i brug (Lise Vogt og Birgitte Therkildsen) Dansk i dybden (Gyldendal) Fra tekst til tekst til tekst (Alinea) Prøveform B Birgitte Therkildsen 67

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2011 Birgitte Therkildsen 1 PROGRAM Det formelle Etaper i prøveforløbet fra beslutning til evaluering Fordybelsesområder Lodtrækning fordybelsesperiode

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Mundtlig dansk: prøveform A eller B?

Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Alle har da styr på de prøver! Finn Bangsgaard 2 Denne powerpoint Mundtlig dansk prøveform A & B Tekster om de to prøveformer A eller B? Prøveform A gennemgås Gode

Læs mere

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Prøven Forløb Overblikket tekster og multimodale tekster Fiktion tekster

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Prøveform B Lise Vogt

Prøveform B Lise Vogt Afgangsprøve i mundtlig dansk Tekster om prøver Bekendtgørelse nr. 918 af 13. juli 2010 Vejledning til prøverne i faget dansk (04.11.2009) Bekendtgørelse 262 af 20. marts 2007 (karakterskala) Vejledning

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse. Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 10.-klasseprøver... 4 Aflæggelse af prøverne i dansk i 10. klasse...

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Dansk & it. - helt konkret og i lærerhøjde. Helsingør 4.august 2011. Fagkonsulent Charlotte Rytter

Dansk & it. - helt konkret og i lærerhøjde. Helsingør 4.august 2011. Fagkonsulent Charlotte Rytter Dansk & it - helt konkret og i lærerhøjde Helsingør 4.august 2011 Fagkonsulent Charlotte Rytter Side 2 Debatforum på intra Side 3 Kommunikation Side 4 Nye webportaler til faget dansk Side 5 Programmet

Læs mere

Små tekster, stort indhold & Mundtlig prøve

Små tekster, stort indhold & Mundtlig prøve Små tekster, stort indhold & Mundtlig prøve Lille Jan skal holde Stigen, saa at Far sig plukke kan Grene, som gi r Svirp og Svien i et Birkeris til Jan. Høj er Birken, Jorden haard. Far blev niogtyve aar.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Danskfagets rammer og udfordringer

Danskfagets rammer og udfordringer Danskfagets rammer og udfordringer Lise Vogt Hvor er danskfaget lige nu? Fælles Mål 2009 Fokus på læsning Faglig læsning i dansk og alle de andre fag De nye prøveformer i 9. og 10. klasse især prøveform

Læs mere

En smagsprøve Må ikke kopieres

En smagsprøve Må ikke kopieres Mundtlig prøve i dansk 10.-klasse-prøve - med fokus på andre udtryksformer GeGe Hanne Schriver Grethe Grønkjær Håndbog - med kopiark og oplæsningstekster Indhold Introduktion 4 Prøven i mundtlig dansk

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Tirsdag 23.8.2011 12-16 Ålborg

Tirsdag 23.8.2011 12-16 Ålborg Tirsdag 23.8.2011 12-16 Ålborg Adjunkt, cand.pæd.mshp.dansk- didak

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Små tekster, stort indhold & Mundtlig dansk: prøveform A eller B?

Små tekster, stort indhold & Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Små tekster, stort indhold & Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Lille Jan skal holde Stigen, saa at Far sig plukke kan Grene, som gi r Svirp og Svien i et Birkeris til Jan. Høj er Birken, Jorden haard.

Læs mere

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Undervisningsministeriets bestemmelser vedr. formål for faget dansk. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2016-17 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

aktiviteter Genre gennemgang:

aktiviteter Genre gennemgang: Fag: dansk Hold: 21 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-34 Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre,

Læs mere

Afgangsprøverne i dansk

Afgangsprøverne i dansk Dagens program 1. Kort intro om prøverne i dansk 2. Skriftlig fremstilling ret en besvarelse 3. Prøven i læsning og retstavning elektronisk forsøg 4. De mundtlige prøver i dansk 5. Særligt omkring prøveform

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-35 Roman: - Netetik, de sociale medier Stil: Skriv en blog om etik (Dansk Gyldendal) Afleveres d. 2/9 København: 21.- 23. august Uge 36-38

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 6. b - dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 6. b - dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 6. b dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August Novelleanalyse Læseforståelse (Læseprøve) Gid du brækker benene af Merete Brudholm m.fl.

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Indledning Hensigten med denne vejledning er at orientere om de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng,

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

eller har jubelen lagt sig?

eller har jubelen lagt sig? eller har jubelen lagt sig? Hvem er vi? Terkel Jessen Jensen Lars A. Haakonsen Pæd. konsulent i Aalborg. Arbejder på Tofthøjskolen i Storvorde. Læreruddannet fra Aalborg Seminarium i 1984. Pæd. konsulent

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15 Årsplan Grindsted Privatskole 2014/15 Kære elever i 9. klasse Velkommen til endnu et skoleår - og ligeledes en ny skolereform. Årsplan engelsk 9. klasse Trine Persson Skoleåret 9. klasse kommer i høj grad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Roman Dig og mig ved daggry af Sanne Munk Jensen Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Uge 36 skolerejse Uge 39 fordybelsesuge Desuden er der årsprøver den 18.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Familien Fælles emne

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk, Læsning Skriftlig, Bundne prøvefag 12 Fremragende Læsefærdighederne i forhold til forskellige typer tekster er præget af overblik og stor sikkerhed. Læsehastigheden

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere