pro airstyler 1000W professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pro airstyler 1000W professional"

Transkript

1 powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd :07:49

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english...page 19-22

3 OBH Nordica Varmluftkrøllejern Før brug Før varmluftkrøllejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Et varmluftkrøllejern gør det muligt at forme, krølle og give fylde i både tørt og let fugtigt hår. Tilbehørsdelene opvarmes med varm luft, hvorved der opnås en mere holdbar frisure på en både effektiv og skånsom måde. Sørg for, at de varme dele ikke kommer i kontakt med hovedbund, hals, ansigt eller hænder. Anvend ikke apparatet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/kunsthåret smelter. Benyt Care indstillingen, når dette testes. Tilbehør 1 stk. fønnæb (1) 1 stk. hårbørste (2) 2 stk. metalcurlere på henholdsvis 20 og 33 mm (3) 1 stk. metalcurler 30 mm med indtagelige pigge (4) 1 stk. fladjernsbørste (5) Indstillinger Varmluftkrøllejernet har følgende indstillingsmuligheder: 0 = slukket 1 = 500 watt 1 + care = 160 watt 2 = 1000 watt 2 + care = 310 watt Care-indstilling Aktivér care-indstillingen, hvis der ønskes en mere skånsom styling med lavere temperatur. Tryk Care-knappen placeret over tænd/sluk-knappen ind og skub den opad mod børsten. For at slukke Care-indstillingen, skubbes knappen ned mod tænd/sluk-knappen. Ion-funktion Den indbyggede ion-funktion: - mindsker statisk elektrisk hår - gør håret mere skinnende - tørrer håret hurtigere, da vandmolekylerne i håret deles 3

4 4 De negative ioner smyger sig omkring hvert enkelt hårstrå og reducerer statisk elektricitet. Desuden reduceres tørretiden, hvilket er mere skånsomt for håret. Ion-funktionen aktiveres automatisk, når apparatet tændes. Påsætning og afmontering af tilbehørsdele Tilbehørsdelene fjernes fra apparatet ved at trykke på udløserknappen (push) øverst på håndtaget og samtidig dreje tilbehørsdelen mod højre. Tilbehørsdelen sættes tilbage på apparatet ved at sætte delen ned i håndtagets åbning og dreje den mod venstre, indtil den har fat (der skal lyde et lille klik). Anvendelse af fønnæb Fønnæbbet anvendes til at koncentrere luftstrømmen for en mere præcis styling og for at tørre håret let før brug af det medfølgende tilbehør. Anvendelse af hårbørste Ventilationshullerne i børsten gør, at luften kommer direkte ind mod håret. Sæt hårbørsten ind mod hovedbunden og træk børsten udad, så håret løftes samtidig med at det tørres. På denne måde får håret maksimal volumen. Hvis du har langt hår, kan du opnå mere volumen ved at holde hovedet nedad samtidig med, at du forsigtigt fører børsten gennem håret. Håret kan også bare børstes igennem som normalt, hvis håret blot ønskes tørret og ikke skal tilføres så megen volumen. Anvendelse af metalcurlere Børst det tørre eller let fugtige hår grundigt igennem og tag en hårlok på ca. 5 cm s bredde. Hårlokken må ikke være for tyk, da dette forlænger tørre-/stylingstiden væsentligt. Vælg effekt. Fordel håret jævnt over curleren og rul det op og ind mod hovedbunden. Når krøllen er formet og håret er tørt, rulles pigkrøllejernet forsigtigt ud. Lad håret afkøle. Anvendelse af metalcurler med indtagelige pigge Børst det tørre eller let fugtige hår grundigt igennem og tag en hårlok på ca. 5 cm s bredde. Hårlokken må ikke være for tyk, da dette forlænger tørre-/stylingstiden væsentligt. Vælg effekt. Fordel håret jævnt over curleren og rul det op og ind mod hovedbunden. Når krøllen er formet og håret er tørt, trækkes piggene ind i krøllejernet ved at skubbe knappen nederst på pigkrøllejernet mod højre. Håret er nu løsnet og glider let af krøllejernet, uden at krøllen rulles ud. Det giver krøllerne en bedre holdbarhed. Anvendelse af fladjernsbørsten Fladjernsbørsten er perfekt til at glatte håret. Børst det tørre eller let fugtige hår grundigt igennem. Vælg effekt og læg en hårlok på ca. 5 cm s bredde mellem fladjernets plader. Tryk pladerne sammen ved hjælp af armen på siden af børsten For at opnå det bedste resultat starter man ved hårbunden og arbejder sig udad mod spidserne med en glidende bevægelse. Lad håret afkøle. Overophedning Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag, eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår apparatet selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og efter kort tids afkøling vil apparatet igen være klar til brug.

5 Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og sørg for, at apparatet er helt kølet af, før rengøring påbegyndes. Fjern evt. løse hår fra tilbehørsdelene, så disse kan fungere optimalt. Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Man kan med fordel bruge en lille pensel eller en blød børste til at fjerne støv og hår med, eller man kan støvsuge luftindtaget, mens apparatet er slukket. Apparatets overflade tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter. Apparatet og kontakten må ikke nedsænkes eller dyppes i vand eller andre væsker. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da dette kan beskadige ledningen. Efter brug skal apparatet opbevares på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. ADVARSEL: Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset eller i vådrum, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 9. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af en tildækket eller tilstoppet luftindsugning. Hvis apparatet slår fra under anvendelse, sluk da for apparatet, så det får lov at køle af, før det igen tændes. 10. Luftindtaget må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 5

6 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 3595, volt vekselstrøm 1000 watt 6 tilbehørsdele: 1 stk. fønnæb 1 hårbørste 2 metalcurlere på henholdsvis 20 og 33 mm 1 metalcurler med indtagelige pigge 30 mm 1 fladjernsbørste Drejeled på ledningen Ophængsøje Automatisk overophedningssikring Opbevaringstaske medfølger Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica Varmluftsborste Innan användning Innan du använder varmluftsborsten för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. En varmluftsborste gör det möjligt att forma, locka och ge volym i både torrt och lätt fuktigt hår. Tillbehörsdelarna värms upp med varmluft då det ger en mer hållbar frisyr på ett effektivt och skonsamt sätt. Se till att varmluftsborstens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals och händer. Använd inte varmluftsborsten på peruker eller konstgjort hår utan att först testa på en liten hårslinga eftersom det finns risk att peruken/konstgjorda håret smälter. Använd Careinställningen när du testar. Tillbehör 1 st fönmunstycke (1) 1 st utredningsborste (2) 2 st metallborstar 20 och 33 mm (3) 1 st metallborste 30 mm med indragbara piggar (4) 1 st plattborste (5) Inställningar Varmluftsborsten har följande inställningsmöjligheter: 0 = avstängd 1 = 500 watt 1 + care = 160 watt 2 = 1000 watt 2 + care = 310 watt Careinställning Aktivera careinställningen om du vill ha en skonsammare styling med lägre temperatur. Tryck in knappen (care) placerad ovanför strömbrytaren och skjut den uppåt mot borsten. För att stänga av careinställningen, skjut knappen neråt mot strömbrytaren. Joniseringsfunktion Den inbyggda joniseringsfunktionen: - minskar statiskt och elektriskt hår - gör håret mer glansigt - torkar håret snabbt Negativa joner lägger sig runt varje hårstrå och reducerar statisk elektricitet. Det reducerar tiden det tar att torka håret vilket gör det skonsammare. Joniseringen aktiveras automatiskt när du startar apparaten. 7

8 På- och avmontering av tillbehören För att ta bort ett tillbehör från apparaten trycker man på utlösarknappen (push) som sitter längst fram på handtaget. Samtidigt som knappen trycks in vrider man tillbehöret medsols. Montera ett tillbehör genom att trycka in det i handtaget och vrida det motsols tills ett klick hörs. Användning av fönmunstycket Använd fönmunstycket om du vill koncentrera luftströmmen för mer precis styling och för att torka håret lätt innan du använder någon av de medföljande borstarna. Använding av hårborsten/utredningsborsten Ventilationshålen i borsten gör att luften kommer direkt mot håret. Placera hårborsten under håret mot hårbotten och dra borsten utåt så att håret lyfts samtidigt som det torkas. På detta sätt får håret maximal volym. Om du har långt hår kan du uppnå mer volym genom att hålla huvudet neråt samtidigt som du försiktigt för borsten genom håret. Du kan även bara dra borsten genom håret som vid vanlig borstning om du vill torka håret och inte tillföra så mycket volym. Användning av metallborstarna Borsta igenom det torra eller fuktiga håret. Välj effekt och ta en hårslinga som är ca 5 cm bred. Hårslingan får inte vara för tjock eftersom det förlänger torknings-/stylingstiden. Fördela hårslingan jämt över borsten och rulla upp håret mot hårbotten. När locken har formats och håret är torrt rullar man försiktigt ut borsten och låter håret svalna. Användning av metallborste med indragbara piggar Borsta igenom det torra eller fuktiga håret. Välj effekt och ta en hårslinga som är ca 5 cm bred. Hårslingan får inte vara för tjock eftersom det förlänger torknings-/stylingstiden. Fördela hårslingan jämt över borsten och rulla upp håret mot hårbotten. När locken har formats och håret är torrt trycks piggarna in genom att dra reglaget på borsten åt höger. Håret glider lätt av borsten utan att locken förstörs. Användning av plattborsten Denna borste är perfekt för att göra frissigt hår rakt. Borsta igenom det torra eller fuktiga håret. Välj effekt och fördela en ca 5 cm bred hårslinga intill hårbotten, mellan borstens plattor. Tryck ihop plattorna med hjälp av spaken på borsten och dra långsamt plattborsten ner mot hårtopparna för att få ett jämnt och rakt resultat. Låt håret svalna. Överhettning Apparaten har ett överhettningsskydd som kan utlösas om t ex. luftintaget eller utblåset är blockerat. Vid överhettning slår apparaten automatiskt av. Om detta sker, stäng av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna. Apparaten är klar att använda igen när apparaten svalnat helt. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten innan rengöring och vänta tills apparaten har svalnat. Ta bort eventuella lösa hår från tillbehören. Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Man kan med fördel använda en liten pensel eller mjuk borste för att ta bort hår och damm, man kan även dammsuga luftintaget när varmluftsborsten är avstängd och kontakten urdragen. 8

9 Apparatens hölje rengörs med en fuktig trasa och torkas sedan torr. Apparaten och kontakten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten. Sladden får inte lindas runt apparaten. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. VARNING! Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lägg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 9. Apparaten har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt eller blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stäng av apparaten och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas efter några minuter. 10. Luftintaget får inte blockeras under användning och bör rengöras regelbundet. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast till för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 9

10 OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica 3595, V växelström 1000 watt 6 tillbehör: 1 st fönmunstycke, 1 st utredningsborste, 2 st metallborstar 20 och 33 mm, 1 st metallborste 30 mm med indragbara piggar 1 st plattborste Vridbart sladdfäste Upphängningsögla Automatisk överhettningssäkring Förvaringsväska medföljer Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica Varmluftbørste Før bruk Før varmluftbørsten tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. En varmluftbørste gjør det mulig å forme, krølle og gi fylde i både tørt og lett fuktig hår. Delene varmes opp med varm luft, hvor det oppnås en mer holdbar frisyre på en effektiv og skånsom måte. Pass på at de varme delene ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene. Bruk ikke varmluftbørsten på parykker eller i kunstig hår uten å ha testet en hårlokk først, da det er fare for at parykken/kunsthåret smelter. Bruk Care-funksjon når du tester. Deler: 1 fønmunnstykke (1) 1 børste (2) 2 metallbørster 20 og 33 mm (3) 1 metallbørste 30 mm med inndragbare pigger (4) 1 flatbørste (5) Innstillinger Varmluftbørsten har følgende innstillingsmuligheter: 0 = avslått 1 = 500 watt 1 + care = 160 watt 2 = 1000 watt 2 + care = 310 watt Care- innstilling Aktiver care- innstillingen hvis du vil ha en skånsommere styling med lavere temperatur. Trykk inn knappen (care) plassert ovenfor strømbryteren og skyv den opp mot børsten. For å slå av care- innstillingen skyves knappen ned mot strømbryteren. Ioniserings- funksjon Den innebygde ioniseringsfunksjon: - minsker statisk elektrisk hår - gir håret mer glans - tørker håret raskt Negative ioner legger seg rundt hvert hårstrå og reduserer statisk elektrisitet. Det reduserer tiden det tar å tørke håret og er skånsommere. Ioniseringen aktiveres automatisk når du starter apparatet. 11

12 Av og påmontering av delene For å ta bort en del fra apparatet, trykker man på utløserknappen (push) som sitter lengst frem på håndtaket. Samtidig som knappen trykkes inn vrir man delen med solen. Monter en del med å trykke det inn i håndtaket og vri den mot solen til det høres et klikk. Bruk av fønmunnstykke Bruk fønmunnstykke hvis du vil ha konsentrert luftgjennomstrømning for mer styling og for å tørke håret litt før du bruker noen av de medfølgende børstene. Bruk av hårbørsten/ børsten Ventilasjonshullene i børsten gjør at luften går rett mot håret. Plasér hårbørsten under håret mot hårroten og dra børsten ut slik at håret løftes samtidig som det tørker. På denne måten får håret maksimal volum. Hvis du har langt hår kan du oppnå mer volum med å holde hodet bøyd ned samtidig som du fører børsten forsiktig gjennom håret. Du kan dra børsten gjennom håret som med vanlig børsting, hvis du vil tørke håret og ikke tilføre mye volum. Bruk av metallbørstene Børst gjennom det tørre eller fuktige håret. Velg effekt og ta en hårlengde som er ca. 5 cm bred. Hårlengden må ikke være for tykk da det forlenger tørking-/stylingtiden. Fordel hårlengden jevnt over børsten og rull opp håret mot hårroten. Når lokken er formet og håret er tørt ruller man forsiktig børsten ut og lar håret avkjøle. Bruk av metallbørste med inndragbare pigger Børst gjennom det tørre eller fuktige håret. Velg effekt og ta en hårlengde som er ca. 5 cm bred. Hårlengden må ikke være for tykk da det forlenger tørking-/stylingtiden. Fordel hårlengden jevnt over børsten og rull opp håret mot hårroten. Når lokken er formet og håret er tørt, trykkes piggene inn med å dra reguleringen på børsten til høyre. Håret sklir lett av børsten uten at krøllene ødelegges. Bruk av flatbørsten Denne børsten er perfekt for å gjøre bustet hår slett. Børst gjennom det tørre eller fuktige håret. Velg effekt og fordel en ca. 5 cm bred hårlengde inntil hårroten mellom børstenes plater. Trykk sammen platen ved hjelp av spaken på børsten og dra plastbørsten langsomt ned mot hårtuppene for å få et jevnt og slett resultat. La håret avkjøle. Overoppheting Apparatet er sikret mot overoppheting som f.eks. kan forårsakes av et tildekket eller tilstoppet luftinntak eller hvis utblåsingen blokkeres. Ved overoppheting slår apparatet seg av. Hvis dette skjer, slå da av apparatet og la det avkjøle. Etter kort tids avkjøling vil apparatet igjen være klar til bruk. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten og pass på at apparatet er helt avkjølt før rengjøringen starter. Fjern evt. løse hår fra delene. Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Man kan med fordel bruke en liten pensel eller en myk børste til å fjerne støv og hår med, eller man kan støvsuge luftinntaket mens apparatet er avslått. 12

13 Apparatets overflate tørkes av med en myk fuktig klut og deretter med en tørr klut. Apparatet og kontakten må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i kontakt med vann. Ledningen må ikke tvinnes rundt apparatet. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Dette apparat er ikke beregnet for bruk av personer (deriblant barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere mulige risiko. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. ADVARSEL: Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over en vask, badekar eller lignende som inneholder vann. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag. 9. Brukes apparatet på bad, skal alltid støpslet tas ut av kontakten etter bruk, da tilstedeværelse av vann utgjør en fare, selv om apparatet er avslått. 10. Luftinntaket må ikke blokkeres under bruk og bør rengjøres regelmessig. 11. Se alltid etter apparatet, ledning og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skiftes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 12. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/ PFI/HPFI-rele- brytestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 13. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder blir derfor ikke dekket av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. 13

14 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica 3595, volt vekselstrøm 1000 watt 6 deler: 1 fønmunnstykke, 1 børste, 2 metallbørster 20 og 33 mm, 1 metallbørste 30 mm med inndragbare pigger, 1 flatbørste Vribart ledningsfeste Opphengskrok Automatisk overopphetingssikring Oppbevaringsveske følger med Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica -ilmakiharrin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Ilmakihartimella voit muotoilla, kihartaa ja tuuheuttaa sekä kuivia että kosteita hiuksia. Kuumalla ilmalla lämmitetyillä osilla saat aikaan kestävän kampauksen tehokkaasti ja hellävaraisesti. Varo, etteivät ilmakihartimen kuumat osat pääse kosketuksiin hiuspohjan, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa. Älä käytä kiharrinta peruukkeihin tai tekohiuksiin kokeilematta sitä ensin pieneen hiusosioon, sillä vaarana on, että peruukki tai tekohius sulaa. Käytä kokeillessasi care-toimintoa. Osat ilmankeskitin (1) selvitysharja (2) kaksi metalliharjaa 20 ja 33 mm (3) metalliharja 30 mm, jossa sisäänvedettävät piikit (4) suoristusharja (5) Säätömahdollisuudet Ilmakihartimen säätömahdollisuudet ovat seuraavat: 0 = virta katkaistu 1 = 500 W 1 + care = 160 W 2 = 1000 W 2 + care = 310 W Care-toiminto Aktivoi Care-toiminto, jos haluat muotoilla hiuksiasi hellävaraisesti alhaisemmalla lämpötilalla. Paina virtakytkimen yläpuolella olevaa care-painiketta ja työnnä sitä ylöspäin harjaosaa kohti. Sammuta toiminto työntämällä painiketta alaspäin virtakytkintä kohti. Ionisointitoiminto Sisäänrakennettu ionisointitoiminto: - vähentää hiusten staattisuutta ja sähköisyyttä - lisää hiusten kiiltoa - kuivaa hiukset nopeasti Negatiivisia ioneja virtaa jokaisen hiuksen ympärille ja ne vähentävät hiusten staattista sähköisyyttä. Tämä lyhentää hiusten kuivumisaikaa ja säästää siten myös hiuksia. Ionisointitoiminto aktivoituu automaattisesti kun käynnistät laitteen. 15

16 Osien kiinnitys ja irrotus Osa irrotetaan laitteesta painamalla ylimpänä kädensijassa olevaa vapautuspainiketta (push) ja kääntämällä osaa samalla oikealle. Osa kiinnitetään laitteeseen painamalla se paikalleen kädensijaan ja kääntämällä sitä vasemmalle, kunnes kuuluu naksahdus. Ilmankeskittimen käyttö Käytä ilmankeskitintä, kun haluat kohdistaa ilmavirran tarkalleen muotoiltavaan kohtaan. Voit myös kuivata sillä hiukset kevyesti, ennen kuin käytät mukana olevia harjoja. Selvitysharjan käyttö Harjan ilma-aukot ohjaavat ilman suoraan hiuksiin. Sijoita harja hiusten alle hiuspohjaa kohti ja vedä harjaa ulospäin niin, että hiukset kohoavat tyvestä kuivauksen aikana. Näin hiuksiin saadaan mahdollisimman paljon volyymia. Jos sinulla on pitkät hiukset, saat niihin lisää tuuheutta pitämällä päätä alaspäin ja viemällä harjaa varovasti hiusten läpi. Voit myös vetää harjaa hiusten läpi samaan tapaan kuin harjatessasi tavallisesti, jos haluat vain kuivattaa hiukset etkä pyri saamaan niihin lisää tuuheutta. Metalliharjojen käyttö Harjaa kuivat tai kosteat hiukset hyvin. Valitse haluamasi teho ja käsittele noin 5 cm:n levyinen hiusosio kerrallaan. Hiusosio ei saa olla liian paksu, sillä muutoin kuivaus-/kiharrusaika pitenee. Jaa hiukset tasaisesti harjalle ja kierrä hiuspohjaan päin. Kun kihara on muotoiltu ja kuiva, kierrä harja varovasti pois hiuksista ja anna niiden jäähtyä. Sisäänvedettävillä piikeillä varustetun metalliharjan käyttö Harjaa kuivat tai kosteat hiukset hyvin. Valitse haluamasi teho ja käsittele noin 5 cm:n levyinen hiusosio kerrallaan. Hiusosio ei saa olla liian paksu, sillä muutoin kuivaus-/kiharrusaika pitenee. Jaa hiukset tasaisesti harjalle ja kierrä hiuspohjaan päin. Kun kihara on muotoiltu ja hiukset ovat kuivat, vedä piikit sisään vetämällä harjan vapautinta oikealle. Hiukset liukuvat kevyesti harjalta eikä kihara hajoa. Suoristusharjan käyttö Tällä harjalla pörröisten ja hapsottavien hiusten suoristaminen sujuu leikiten. Harjaa kuivat tai kosteat hiukset hyvin. Valitse haluamasi teho ja aseta noin 5 cm:n levyinen hiusosio harjan levyjen väliin hiuspohjaan asti. Purista levyt yhteen harjassa olevan vivun avulla ja kuljeta suoristusrautaa hitaasti hiusten latvoja kohti, jotta hiuksista tulee sileät ja suorat. Anna hiusten jäähtyä. Ylikuumenemissuoja Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka laukeaa, jos esimerkiksi ilmavirran sisääntulo tai ulospuhallus estyy. Ylikuumetessaan laite sammuu automaattisesti. Jos näin tapahtuu, katkaise virta virtakytkimestä ja anna laitteen jäähtyä. Laite on jälleen käyttövalmis, kun se on jäähtynyt kokonaan. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja varmista, että laite on jäähtynyt täysin. Poista mahdolliset irtohiukset osista. 16

17 Puhdista ilmantuloaukko säännöllisesti. Poista hiukset ja pöly käyttämällä pientä sivellintä tai pehmeää harjaa. Voit myös imuroida ilmantuloaukon, kun kihartimesta on katkaistu virta ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Puhdista ilmakihartimen pinta nihkeällä liinalla ja kuivaa se. Laitetta ja pistotulppaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä kierrä liitosjohtoa laitteen ympärille. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan voltin vaihtovirtaverkkoon ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. 4. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 6. Varmista ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. VAROITUS! Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin tai pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Laitetta ei saa koskaan asettaa märälle tai kostealle alustalle. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen, koska laite saattaa olla vaaraksi veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois. 9. Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen voi johtua esimerkiksi ilmantuloaukon peittymisestä tai tukkeutumisesta. Ylikuumetessaan laite sammuu automaattisesti. Jos näin tapahtuu, katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä. Laite on jälleen käyttövalmis muutaman minuutin kuluttua. 10. Ilmantuloaukko ei saa olla peitettynä käytön aikana, ja se on puhdistettava säännöllisesti. 11. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina käytön jälkeen. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 12. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 14. Jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. 17

18 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 3595, voltin vaihtovirta 1000 W Kuusi osaa: ilmankeskitin, selvitysharja, kaksi metalliharjaa 20 mm ja 33 mm, metalliharja 30 mm, jossa sisäänvedettävät piikit suoristusharja Kääntyvä liitosjohto Ripustuslenkki Automaattinen ylikuumenemissuoja Säilytyslaukku Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica Aircurler Before use Before the aircurler is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The aircurler makes it possible to style, curl and add volume in dry or damp hair. The attachments warms up with warm air and provides a lasting hair style effectively and gently. Make sure that the hot parts of the aircurler does not come in contact with the scalp, face, neck and hands. Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a thin hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt. Use Care setting when testing. Attachments 1 concentrator (1) 1 brush (2) 2 metal brushes 20 and 33 mm (3) 1 metal brush with retractable bristles 30 (4) 1 smoothing brush (5) Settings The aircurler has the following settings: 0 = off 1 = 500 watt 1+care = 160 watt 2 = 1000 watt 2+care = 310 watt Care setting Activate the care setting if you want a gentle styling with lower temperature. Press the button (care) placed above the switch and push it towards the brush. To shut off the care setting, push the button towards the switch. Ionic function The built-in ionic function: - prevents build-up of static charge on your hair - makes the hair shiny - dries the hair fast The ionic function reduces static charge of your hair and shorten the drying time which makes it more gentle to your hair. The ionic function is activated automatically when switching on the appliance. 19

20 Assembling of the brushes To remove the brush from the appliance you simply press the release button (push) on the handle and at the same time turn the brush to the clockwise. The brush is mounted by fitting it into the handle and turning it anti-clockwise until you hear a click. Use of the concentrator Use the concentrator if you want to focus the airflow for a more precise styling and to dry the hair slightly before using one of the brushes. Use of hairbrush The brush ventilation holes get the air directly into your hair. Place the brush under your hair towards the scalp and draw the brush so that the hair is lifted and dried at the same time. This will give you maximum volume. If you have long hair you can get extra volume by keeping your head down and at the same time carefully brush your hair. You can also use it as a ordinary brush if you just want to dry your hair without adding volume. Use of the metal brushes Brush your dry or damp hair. Choose setting and take a 5 cm strand of hair. Do not take to much hair at one time since it will prolong the drying/styling time. Spread the hair evenly on the brush and roll towards the scalp. When the hair is dry and styled you simply roll the brush to release the curl. Let the hair cool. Use of the metal brush with retractable bristles Brush your dry or damp hair. Choose setting and take a 5 cm strand of hair. Do not take to much hair at one time since it will prolong the drying/styling time. Spread the hair evenly on the brush and roll towards the scalp. When the hair is dry and styled you retract the bristles by pushing the slide on the brush to the right. The hair easily glides of the brush without ruining the curl. Let the hair cool. Use of the smoothing brush This brush is perfect to make frizzy hair straight. Brush your dry or damp hair. Choose setting and spread a section of hair (ca 5 cm) near the scalp, between the plates of the brush. Press the plates with the lever on the brush and slowly slide the brush towards the hair tips for a smooth and straight result. Let the hair cool. Overheating The appliance is protected against overheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. Maintenance and cleaning Always unplug the appliance before cleaning and let it cool. Remove hair from the attachments. Clean the air intake regularly. Use a small brush to remove hair and dust, you can also vacuum the intake when the appliance is shut off and unplugged. Clean the surface with a slightly dampened cloth and wipe it dry afterwards. Never immerse the appliance or cord in water or any other liquid. Do not wind the cord around the appliance. 20

21 Store in a safe dry place out of reach for children. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 7. The appliance should only be used under supervision. 8. Warning. The appliance should not be immersed in water or other liquids. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. 9. The appliance is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. 10. The air intake must not be covered when in use, and should be cleaned regularly. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone:

22 Technical data OBH Nordica 3595, V AC 1000 watt 6 attachments: 1 concentrator 1 brush 2 metal brushes 20 and 33 mm 1 metal brush with retractable bristles 30 1 smoothing brush Swivel cord Hanging loop Protection against overheating Storage bag is enclosed With reservation for running changes. 22

23 23

24 powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional SE/AEL/ /0310

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi...

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi... AC HAIR DRYER 2000 Brugsanvisning dansk....... side 3 5 Bruksanvisning svenska..... sida 6 8 Bruksanvisning norsk....... side 9 11 Käyttöohjeet suomi........ sivu 12 14 Instructions of use English....page

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 3543_LA_1010.indd 1 2010-11-16 08:54:16 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere