Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen"

Transkript

1 Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

2 DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP HJERNE- SKADE

3 Workshoppens bidrag til min praksis Hvad håber jeg på at få med mig gennem min deltagelse i denne workshop? Viden om. Inspiration til. Individuel refleksion i 5 min. Skriv dine refleksioner på planchen på næste side

4

5 MA/RN6 Program PROJEKTETS HVORFOR? Baggrund, formål og succeskriterier PROJEKTETS HVORDAN? Faser Aktører PROJEKTETS HVAD? Indsatser PROJEKTETS HVAD SÅ NU? Implementering både lokalt og centralt Hvordan holdes gryden i kog

6 Dias nummer 5 MA/RN6 Jeg foreslår at du fortæller om Projektets hvorfor og hvordan. Jeg fortæller om projektets hvad og hvad så nu. Vi kan evt. overlappe lidt på projektets hvordan og projektets hvad så nu, idet vi begge har indsigt og perspktiver at dele ud af under disse afsnit... Men det kan vi jo evt. koordinere når vi ses på mandag. Marlene Andersen / Region Nordjylland;

7 Projektets hvorfor

8 Projektets baggrund og historie Behov Udviklingsseminar projektbeskrivelse Rejseholdstanken Opstilling af succeskriterier etc Kultur De tre perspektiver: Faglig -hed Arbejdsmiljø Leder AMR TR Sikkerhedsleder Socialfaglig Konsulent Udviklingsteam

9 Kvantitative succeskriterier Reducere sygefraværet med 20 % over 3 år Reducere antallet af arbejdsskader med 25 % over 3 år Reducere antallet af arbejdsskader betinget af vold og trusler med 35 % over 3 år Fremme trivslen blandt sektorens ansatte

10 Kvalitative succeskriterier At bidrage til at flere elementer tænkes ind i opgaveløsningen At man på arbejdspladsen kender og anvender flere nye metoder Oparbejdelse af en kultur, hvor fravær drøftes åbent

11 Projektets hvordan

12 Ingen går på arbejde for at forbygge sygefravær, arbejdsskader og fremme trivslen.. Fremme en helhedsorienteret tilgang til det forebyggende arbejde. Faglighed Arbejdsmiljø Kultur Bottom up Det forebyggende arbejde skal give mening! Hvert tilbud udpeger selv den indsats, som de mener vil bidrage til projektets overordnede formål.

13 Projektets rammer REJSEHOLD Studerende, konsulenter fra HR, tilbuddene og sygehuset samt interne socialfaglige konsulenter TID 3 år ØKONOMI 3,7 mio. Forebyggelsesfonden 2,9 mio. medfinanciering 2 projektmedarbejdere Ansat i 2 år STYREGRUPPE I alt 6 styregruppemøder Udpeget af SMU Projektleder Ansat i alle tre år

14 Projektets faser. Opstart af projekt og Opstartskonference Marts-15. april 2011 Første analysefase April 2011-nov Første arbejdsfase Etablering af rejsehold September sept.2012 Anden FAKkonference: Midtvejskonference Okt Anden arbejdsfase August 2012-august 2013 Anden analysefase Maj 2012-november 2013 Tredje analysefase September 2013 Tredje konference: Udviklingskonference januar 2014 Det fortsatte arbejde med udvikling og forankring af projektets konklusioner og pointer.

15 Fordele ved projektets design Flere forsøg til at ramme den rigtige indsats / skabe en fortløbende udvikling Tiden er vigtig der er god tid til at arbejde og opbygge tillid Tilliden mellem projekt og deltager fremmes over tid, modne den institutionelle tillid Projektet sætter fokus på det forebyggende arbejde Projektet åbner for muligheder i det forebyggende arbejde Indsatserne understøttes lokalt

16 Projektets hvad

17 Formål, mål og succeskriterier i et helhedsorienteret perspektiv Kvalitative og kvalitative succeskriterier: En pejling ikke et mål i sig selv! Er vi på rette spor? Formål: At skabe fortsat udvikling og læring gennem oparbejdelse af en helhedsorienteret tilgang. Dette med henblik på at udvikle nye metoder og ny viden, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning blandt de ansatte i Specialsektoren. Faglighed Kultur Arbejds miljø

18 30-40 indsatser Vi sætter skibe i søen Mødekultur Prioritering af arbejdsopgaver Samarbejdskultur Faglig refleksion Fysisk styrke og bevægelse Forflytninger Forebyggelse af stress, særligt under forandringsprocesser Procesøvelser til facilitering af møder, temadage og overlap

19 MA/RN5 Vi sætter flere skibe i søen. Lokal pjece for håndtering af sygefravær Årshjul Aftenmøder Inspirationsbesøg Social Kapital forløb og procesøvelser Aktionslæring som metode til forbedring af samarbejds- og sikkerhedskultur Dialogmøder Ventilering Analyseværksteder, som forebyggelse af vold og trusler

20 Dias nummer 18 MA/RN5 Vi kan følge opremsningen af de forskellige indsaser op med en - to gode historier fra praksis som netop syneliggøre samamenhængen mellem F-a-k og sygefravær, arbedsskader og trivsel. Eksempelvis Bøgehusets indsats omkring p-trappen og analyseværksteder... Marlene Andersen / Region Nordjylland;

21 MA/RN1 Analyseværksteder - en god historie om en indsats på Specialbørnehjemmene

22 Dias nummer 19 MA/RN1 De skal ikke med, men jeg beholder dem lige i powerpointet, idet vi evt. får brug for nogel af slide'sene omkring Analyseværkstederne - det kunne jo være en god historie at fortælle om projektet? Marlene Andersen / Region Nordjylland;

23 Hvad er et analyseværksted? Fokus Deltager Deltager Processtyrer Anerkendende styring af processen Alle refleksioner er lige gode Tager afsæt i ulykkesanalysens kategorier Case Noterer og udfolder refleksionen på en tavle Processtyrer Afslutte med at deltagerne udarbejder konkret handlingsplan

24 Intern evaluering: det virker det giver mening! Midtvejskonference: Videndeling på SB og med andre tilbud. Videndeling/ erfaringsudveksling: ledergruppen Analyseværksteder på Specialbørnehjemmene Forhistorie: A-skader og magt, som gentager sig + højt sygefravær Indhold: Analyse af a- skader og magt + udfordrende pædagogiske problemstillinger Idé: Analyseværksted er med Low arousal Evalueringsrapport: Hvad virker? Opstartsmøde i juni 2011: Nu igen, endnu en SKALopgave Kontrakt: 3X4 analyseværksteder + evaluering Proces: styres af: Arbejdsmiljø-, FAK- og socialfaglig konsulent Lære metoden selv - Kursus Low arousal som tilgang til forebyggelse af konflikt (vold og trusler) Udarbejde egen model til SB og til Specialsektoren

25 Analyseværksteder og FAK Specialbørnehjemmene Nygården, Nordens Allé, Sneppen og Søhuset 1. Fase: introduktion og salg af metoden 2. fase: det giver mening og griber om sig Evaluering af analyseværksteder på Specialbørnehjemmene. Der er udarbejdet en rapport Tilkøb af 10 analyseværksteder med low arousal konsulent AMG på Specialbørnehjemmene får undervisning i metoden Udvikle en model for det specialiserede område Analyseværksteder for socialpsykiatrien og på Sødisbakke Opsamlingsheat for bl.a. hjerneskadeområdet Analyseværksteder for Forflytningsvejledere 3. fase: udvikling og implementering

26 Den læringsmæssige pointe At arbejde buttom up er en kompleks proces er at følge andres motivation og initiativ er at stole på og have tillid til de processer der sættes i gang de nytter og de gøres på den for organisationen rigtige måde er at give tid til at erfaringerne kan bygges op er at give tilpas hjælp og støtte til proces og indhold er at motivere gennem tilskrivning af merværdi (eksempelvis ved at skabe mulighed for videndeling det I gør har værdi for andre)

27 Fra jollesejlads til rutefart.. De lokale indsatser avler organisatoriske tiltag De fungerer også som en feedback til den overordnede organisation der indtil nu er resulteret i: Sygefraværsstrategi og et generelt skærpet fokus på sygefraværet hele organisationen rundt Analyseværksteder på tværs af Specialsektorens tilbud Værdi og strategi for forebyggelse af vold og trusler Projektets midtvejskonference

28 Projektets hvad så nu

29 Projektets afsluttende aktiviteter Status-, analyse- og evalueringsmøder Opbygning af værktøjskassen, nedsat referencegruppe Evaluering gennemføre en lærende og vidensdelende evalueringsproces Fokus på at fastholde de relationer, som er opbygget i projektet Sikkerhedsleder socialfaglig konsulent Til HR-arbejdsmiljøkonsulenter Studerende På tilbuddene Metodeudveksling også gennem referencegruppen Udviklingskonference d. 28. januar At give og modtage gaver

30 Evaluering af projektet Evalueringens mål er at vurdere Projektformen De lokale indsatsers proces og effekt Kvalitative og kvantitative succeskriterier Evalueringens form Statistisk: Sygefraværsstatistik, registrerede arbejdsskader og Tilfredshedsundersøgelse Dialog og vidensdeling Kvalitativt spørgeskema

31 Vigtige læringspointer indtil nu. Struktur og systematik i de forebyggende indsatser skaber mulighed for læring de skaber et før, et nu og hvad gør vi fremadrettet.. Der er ikke kun en vej til målet derfor skal vi fortsat afprøve forskellige indsatser og metoder Der er altid nye udfordringer at få øje på og nye mål at sætte for det forebyggende arbejde denne tænkning skal understøttes og forankres gennem fortsat systematik i udviklingsarbejdet på det enkelte tilbud

32 Workshoppens bidrag til jeres praksis

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere