På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser"

Transkript

1 På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman # 1

2 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer frem til nu 3. Faldgruber # 2

3 Projektets målsætninger, resultat og målgruppe Det er projektets formål: At undersøge samspillet mellem nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø i udførelsesfasen Samarbejdsformerne er Lean Construction, partnering, strategiske partnerskaber og selvstyrende grupper) Resultater: Udvikle en guideline med anbefalinger til best-practice Artikler/konferencebidrag Målgruppe: Deltagere i udførelsesfasen (bygherre, rådgivere, entreprenører, ledere og medarbejdere samt arbejdsmiljømedarbejdere) # 3

4 Projektets hovedspørgsmål Projektet søger at besvare følgende spørgsmål: Hvad betyder de nye samarbejdsformer for byggebranchens arbejdsmiljø? Hvad betyder de nye betingelser for arbejdsmiljøarbejdet? Kan udvikling og implementering af samarbejdsformerne tilrettelægges, så de fremmer et godt arbejdsmiljø Hvilken rolle kan arbejdsmiljøarbejdet have i omstillingsprocessen # 4

5 Projektets deltagere Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: SBI Marianne Forman seniorforsker Kresten Storgaard seniorforsker Nils Haldor Bertelsen seniorforsker AUC Tine Herreborg Jørgensen lektor COWI Ester Jensen konsulent, arbejdsmiljø Pernille Thorup Walløe konsulent, bygherrerådgivning Sune From udviklingschef, bygherrerådgivning Per Tybjerg Aldrich konsulent, arbejdsmiljø Susse Laustsen konsulent, arbejdsmiljø # 5

6 Faser i projektet Fase 1 - Litteraturstudium Erfaringsopsamling og udarbejdelse af baggrundsnotat Baggrundsnotat: Fase 2 Brancheanalyse 5 Fokusgruppeinterview med aktører i byggeprocessen (bygherre, bygherrerådgiver, byggeleder, projektleder, entrepriseleder, formand, sjakbajs, sikkerhedskoordinator, sikkerhedsrepræsentant) # 6

7 Faser i projektet Fase 3 - Byggepladsundersøgelse 5 byggepladsundersøgelser (interview, deltagelse i møder og observation) for at indsamle byggepladsnære erfaringer. Fase 4 Intervention- Afprøvning af forslag på 5 byggepladser At afprøve forslag og indsamle resultater på 5 byggepladser Fase 5 - Analyse og udarbejdelse af guideline # 7

8 Lean Construction/Trimmet byggeri Formål At trimme/optimere byggeprocessen. I Danmark primært relateret til anvendelse af "Last Planner system". Centrale aktører Rådgivere og alle udførende på byggepladsen. Centrale tiltag Mødestruktur Procesplan (Aftaler) Periodeplan (5-8 ugers plan) Ugeplan (den konkrete planlægning sunde aktiviteter) PPU/Procent Planlagt Udført Konceptet er i Danmark primært udviklet og afprøvet gennem forsøgs- og udviklingsprogrammer og er Implementeret hos nogle af de store entreprenører # 8

9 Partering # 9 Formål At skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Centrale aktører Bygherre, rådgiver og entreprenør (ledelse). Centrale tiltag Fælles målsætninger Fælles økonomiske interesser Åbenhed om alle relevante forhold Fælles måle- og afrapporteringssystemer Konfliktløsningsmodel Etablering af fælles værdisæt f.eks. med hensyn til arbejdsmiljø Konceptet har været afprøvet i flere end 100 projekter. Partnering indgår i den statslige regulering, hvor offentlige/statslige bygherrer skal vurdere muligheden for brug af partnering ved byggeprojekter,

10 Strategiske partnerskaber Formål Gennem samarbejde over længere tid/flere projekter at kunne udnytte erfaringer fra tidligere projekter i de efterfølgende. Centrale aktører Længevarende samarbejde findes mellem forskellige aktører: # 10

11 Den selvstyrende byggeplads Formål I den selvstyrende byggeplads uddelegeres mere ansvar til sjakket og sjakket kan sammensættes af flere fag. Centrale aktører Rådgivere, entreprenører, formænd og håndværkere. Evt. nedsættelse af tværfaglige sjak. Centrale tiltag Etablering af aftalegrundlag for aflønning og opgaver. Formændene overtager en del af byggestyringen (tid, mandskab og kvalitet) og deltager på ugentlige byggemøder. Teambuilding. Procesevaluering. Fælles faciliteter på pladsen. Incitamentsstrukturer. Den selvstyrende byggeplads er udviklet og afprøvet gennem forsøgs- og udviklingsprogrammer. # 11

12 Arbejdsmiljøbegreb Risiko for ulykker, Ergonomiske arbejdsmiljøproblemer, Påvirkninger af kemi og støv, Vibrationer både hånd og helkropsvibrationer ved anvendelse af værktøj, arbejdskøretøjer og -maskiner. Psykiske arbejdsmiljøproblemer, for stort arbejds- og tidspres, for ringe indflydelse på eget arbejde, konflikter og mobning, mangel på informationer om f.eks. ændringer. Stress er relateret til tidsfrister, ansvar for aflevering og uklare roller og dermed også til de nye samarbejdsformer, hvor rollekonflikter og uklarhed om roller yderligere kan optræde. # 12

13 Erfaringer Samarbejdsformerne Overlapper hinanden i praksis og mange arbejder med delelementer fra flere af samarbejdsformerne på en gang Bliver ikke nødvendigvis italesat på samme måde Forslag fra de enkelte samarbejdsformer kan bruges indenfor flere samarbejdsformer Samarbejdsformerne kan opfattes som koncepter/et værktøj brug af værktøj afhænger altid af dem der bruger værktøjet Byggeprojekt kontekstafhængig Byggepladser er projektorganiseret. Sammenhængen mellem produktion og arbejdsmiljø skal tilrettelægges hver gang og må tage udgangspunkt i de kontekstuelle forhold: Entrepriseform, deltagende virksomheder etc. Implementering af nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet er en læreproces. Forankring hvor og hvordan? Konsekvens Procesværktøj? # 13

14 Mødesteder for nye samarbejdsformer og arbejde Projektering og planlægning af udførelse Dialog om og planlægning af arbejdsmiljøet Inddragelse af håndværkererfaringer i projekteringsforløbet Inddragelse af erfarende sikkerhedsfolk i udarbejdelse af metodebeskrivelser Inddragelse af håndværkerne ved udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed Risikovurdering Incitamenter og mål for arbejdsmiljø Konfliktløsning metoder og aftaler Klare aftaler om konflikthåndtering Kompetencebehov og opbygning af kompetencer Følordninger og mentorordninger - Byggeledere og entrepriseledere Brede medarbejderuddannelser # 14

15 Mødesteder for nye samarbejdsformer og arbejdmiljø Udførelse på byggepladsen Medarbejderhåndbog - pjece Fælles opstartsmøde -Fælles informationsmøder Kombinerede procesplanlægning og APV I forbindelse med den løbende risikovurdering på pladsen Løbende projektaflklaring direkte på arbejdsstedet - korte komandoveje Formandsmøder/ugemøder tilstedeværelse af arbejdsmiljøviden Sikkerhedsmøder disksussion af planer Flere projektgennemgange undervejs Fællesfaciliteter til fremme af uformel kommunikation Audit # 15

16 3 scenarier 1) Systemtilgang Arbejdsmiljø og produktion forstås adskilt. Fokus på systemer, planer og formel kommunikation og information God til at identificere og dokumentere problemer Faldgrube: Bliver ikke indarbejdet hos mennesker/medarbejderne bliver ikke mobiliseret på byggepladsen. Erfaringer forankres ikke. 2) Samspil mellem system og medarbejdere 3) Medarbejdere Arbejdsmiljø og produktion kan både italesættes hver for sig, men opfattes også som tæt koblet. Fokus på byggeledelse, implementering af systemer, så de tager udgangspunkt i praksis og understøtter udvikling af praksis. Arbejdsmiljø og produktion forstås som to sider af samme sag Fokus på personlig prægning, udvikling af menneskelige ressourcer og direkte kommunikation God til at fastholde konkret problemløsning i praksis Faldgrube: Stort ansvar på den enkelte person, og der kan være problemer man ikke får øje på # 16

17 Eksempel Incitamenter og mål for arbejdsmiljø Initiativer til formulering af arbejdsmiljømål og incitamenter kan ske forskellige steder, hvordan sikres en fælles læreproces/sammenhæng. Hvor skal forankring ske? Partnering teamet kan opstille krav til både anvendt samarbejdsform og arbejdsmiljøkrav Entreprenør Generelle ledelsesmål Arbejdsmiljøledelsesmål Medarbejdermål Underentreprenører Generelle ledelsesmål Arbejdsmiljøledelsesmål Medarbejdermål # 17

18 Formidling Guideline med anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet kan integreres og være en aktiv del i implementeringen af nye samarbejdsformer Videnskabelige artikler Artikler til fagblade Seminar for byggebranchens aktører Formidling af guideline # 18

19 Guideline Form: Hjemmeside? Formål Videregive erfaringer med best practice og worst practice Understøtte en proces, hvor de forskellige arbejdsmiljø- og byggefolk snakker sammen både horisontalt og vertikalt # 19

20 Guideline Samarbejdsformer/målgrupper Partnering Lean Selvstyrende grupper Strategiske samarbejder Aktører uden for byggepladsen Ledelse (Produktion og sikkerhed) Mellemledere (produktion og sikkerhed) Håndværkere (produktion og sikkerhed) # 20

21 Udfordringer Hvem er målgrupperne? Hvem vil bruge en hjemmeside og er der behov for andet materiale til at understøtte processen På hvilke arenaer/ i hvilke sammenhænge/i hvilke processer kan guidelinen tænkes at blive brugt (planlægning, sikkerhedsarbejde, undervisning)? Hvilken form skal guidelinen have for at blive anvendt i de forskellige sammenhænge/eller hvordan kan den blive tilpasset de forskellige brugssituationer? F.eks. Mulighed for at generere byggepladsspecifikke håndbøger? Hvad skal være fælles viden og hvad skal være viden for den enkelte målgruppe? # 21

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere